Vous êtes sur la page 1sur 1

Me Jean-Henry Cant

NT POU LAPRS

Asasina konpatriyt nou Jean-Claude Jean Harry, nan Repiblik Dominikn semn dny a,
soulve endiyasyon Ayisyen ak tout sitwayen nan lemond ki kw nan resp dwa lavi ak prensip
demokratik ki ap gide limanite sou wout pwogr, dyalog ak lap.
Mwen menm Mt Jean-Henry Cant, mwen asosye vwa m ak tout manm Renmen Ayiti, militan,
zanmi, senpatizan, ak tout pp Ayisyen an, pou denonse md zak kriminl sa yo, ki wete lavi yon
sitwayen Ayisyen, mete dy nan yon fanmi, e ajoute yon nt anplis nan lis pwoblm ki andikape
relasyon ant de Eta yo, de Pp ki pataje menm espas jeyografik, eki kondane pou viv ansanm sou
zile a.
Nou mande jistis pou Jean-Claude Jean Harry, nou mande reparasyon pou fanmi l.
Se lokazyon pou nou denonse pwofanasyon drapo Ayisyen an pa yon gwoup detwa Dominiken
san konsyans ni lanmou, ni resp pou patri yo, ki pase anba pye e pilonnen drapo Ayisyen an.
Nan non ak resp DWA INIVSL, ki ini sitwayen tout peyi, nou mande pou GOUVNMAN
LETA AYISYEN AK DOMINIKEN CHITA ANSANM POU KREYE KONDISYON
BONJAN DYALG ANT PP AYISYEN AK DOMINIKEN, METE AKOTE SA KI SEPARE
YO, E METE KANPE SA KI RAPWOCHE YO.
Nan lit pou bati yon DEMOKRASI dirab, ki pote lap, pwogr ak estabilite, REPIBLIK
DOMINIKN AK REPIBLIK dAYITI KONDANE POU MACHE ANSANM, POTE KOLE
ANSANM.
NAN LAVI, SIKS DEMOKRASI SOU ZILE DE PP YO PATAJE, PA GEN PLAS POU
MOVE ZAK TANKOU SA KI WETE LAVI FR NOU JEAN-CLAUDE JEAN HARRY, ni
pou atitid ak konptman ki ankouraje entolerans, diskriminasyon ak rayisab.
Vyolans pap mennen nou okenn kote, santiman vanjans pap mennen nou okenn kote. Se pa tout
pp Dominiken an ki rayi Ayisyen e ki pare pou yo f zak kriminl sa yo. An nou travay ansanm
pou nou f ti minorite sa a konprann ke lap f move wout, ke li pa sou bon chimen an. Ayisyen
ak Dominiken pa gen le chwa : fk nou viv kt-a-kt".
Mt Jean-Henry Cant
Lid Politik
Mkredi 25 fevriye 2015

390, Avenue John Brown, Port-au-Prince, Hati
jh_ceant@yahoo.com