Vous êtes sur la page 1sur 2

D XSMT- D on kt qu x s min trung cc chun cc chnh xc

(19-7-2016)

1.Kt qu x s min trung ngy 18-7-2016:


D on kt qu x s min Bc hm nay da vo xsmb thu 4 , xsmb
thu 5 trong tun 19-7-2016.
Sau y l ket qua xo so mien trung 18-7-2016 dnh cho nhng bn cha xem
c nh!

2.X s min Trung - d on xsmt ngy 19/7/2016


Mt s d on c thu thp t cc chuyn gia:
- x s c Lc

+ Gii tm: 57

+ c bit: u , ui 89

+ Bao l 2 s: 28 - 42 - 05
- x s Qung Nam

+ Gii tm: 76

+ c bit: u , ui 29

+ Bao l 2 s: 56 - 75 - 16
Trn y l kqxsmt hm qua 18-7-2016 v d on kqxsmt hm nay 19-72016 c cc chuyn gia hng u thu thp phn tch, v nh gi m bo
chnh xc nht.Nhng on ch mang tnh cht tham kho , mong rng n
s gip ch cho cc bn nha!
Chc cc bn may mn!