Vous êtes sur la page 1sur 7

3.

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

3.1

Negeri- negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu

Mengapakah British berhasrat untuk menjadikan Negeri- Negeri Melayu Utara sebagai
penampan keselamatan? BAND 1
1. Pada akhir abad ke-19, muncul _________________________________________________.
2. Antara kuasa besar tersebut ialah _____________, _______________, _______________, dan
_______________.
3. Perancis ingin meluaskan pengaruhnya ke __________________________ dan membina terusan
di ___________________________.
4. Rusia ingin membuka petempatan di _______________________________.
5. Amerika Syarikat ingin bertapak di _______________________________.
6. Kemaraan kuasa besar ini ke Asia Tenggara membimbangkan British dan ini mendorong British
untuk meluaskan pengaruhnya ke ________________________________________________
kerana negeri- negeri tersebut mampu menjadi banteng kepada kemaraan kuasa besar lain ke
Tanah Melayu.
Apakah langkah- langkah yang diambil oleh British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu
Utara?
Band 2, Band 3, Band 5

Menandatangani Perjanjian Sulit British- Siam

.
.

British menandatangani Perjanjian Perisytiharaan


British- Siam

British menandatangani Perjanjian Bangkok dengan


Siam.

Menempatkan Penasihat British di Kedah, Perlis &


Kelantan.
Menempatkan Penasihat British Di Terengganu.

Perjanjian Bangkok (1909)


Syarat Perjanjian
1.

2.

3.

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

3.2

Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri- Negeri Melayu Utara.

Bagaimanakah Penasihat British dapat Mengancam Kedaulatan Negeri- Negeri Melayu Utara?
BAND 3
Perjanjian Bangkok telah menjayakan hasrat British untuk
_________________________ ke Negeri- Negeri Melayu Utara.

Apakah tindakan yang diambil oleh pemimpin di Negeri- Negeri Melayu Utara untuk
mempertahankan kedaulatan negeri masing- masing? BAND 3
a) Penasihat British di Kedah
Tindakan George Maxwell (British)
Tindakan Sultan Kedah

Tindakan Tunku Mahmud

Kesan

b) Penasihat British di Perlis


Tindakan Raja Syed Alwi

Baginda membantah
tindakan __________
menyerahkan
___________ kepada
British.

Baginda enggan menerima


____________________________

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British
Tindakan British
British melantik
________________
_ sebagai
Penasihat
British.

Beliau mengukuhkan kuasa seperti berikut:


a)
b)
c)

c) Penasihat British di Kelantan


Tahun 1910, ____________________ terpaksa menandatangani
perjanjian dengan ____________
Tahun 1915, _____________________________________ telah diambil alih
oleh Penasihat British.
British kuasai jabatan penting seperti _____________________,
__________________________, dan ______________________.
British berjaya kuasai pentadbiran ______________________________.

d) Penasihat British di Terengganu


Semasa Pemerintahan Sultan Zainal
Membuat bantahan kepada ________________________________ di Singapura
Abidin
III menerima wakil British, iaitu ______________________________.
Hanya
Menggubal perlembagaan _________________________________ Kerajaan
Terengganu
Penasihat British boleh menggugat
kedaulatan negeri baginda.
Kuasa wakil British hanya terhad dalam menguruskan hal ehwal luar
negeri Terengganu.
Bagi memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu.

Semasa Pemerintahan Sultan Muhammad II


1. Pada tahun 1918, ______________________________ mangkat. Takhta kerajaan diwarisi oleh
_____________________________.
2. Pada tahun 1919, _________________ mendesak sultan menandatangani perjanjian di Singapura
bagi membolehkan Penasihat British ditempatkan di Terengganu.
3. British telah melantik ______________________________ sebagai Penasihat British.
4. Baginda turun takhta kerana enggan ________________________________________________ .
5. British menguasai kesemua jabatan penting kerajaan seperti _____________________________
____________________________________________________.
3

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

3.3
Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British
Bagaimanakah
dapat melambatkan
British? Band 3

Kebijaksanaan
pemerintah dan
pengenalan
_______________________
_______________ telah
berjaya membawa
kestabilan dan
_______________________

pemodenan Johor
campur tangan

Johor merupakan negeri


Melayu terakhir menerima
____________________________
pada tahun 1914.

a) Temenggung Daeng Ibrahim Pemimpin Berwibawa (1825- 1862)


Latar Belakang
i.
ii.
iii.
iv.
v.

1825- menyandang jawatan __________________________.


1855- diberi kuasa memerintah Johor kecuali di Kesang selepas menandatangani Perjanjian
__________________ dengan Sultan Ali.
Menjalankan pentadbiran dengan _____________.
Mengasaskan ____________________________________ di Tanjung Puteri.
Memajukan ________________ Johor dengan menggalakkan kemasukan
___________________ dari Singapura untuk mengusahakan lading hitam melalui
__________________________________.
Sistem Kangcu
Diperkenalkan oleh _____________________________________________
pada tahun 1833.
Surat kebenaran atau Surat Sungai diberi kepada orang Cina
untuk ______________ dan mengusahakan ______________________ di
tebing sungai.
Kawasan perladangan dikenali sebagai ________________________
atau ______________________________.
Setiap kangar diketuai oleh seorang _________________________
yang ___________________ dan _________________________ cukai.
Kerajaan Johor peroleh hasil pendapatan melalui
__________________ hasil pertanian.
4

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

Sultan Abu Bakar Bapa Pemodenan Johor (1862- 1895)


Sultan Abu Bakar telah mewarisi takhta ________________________________________ dan
meneruskan usaha pemodenan negeri. Baginda digelar Bapa Pemodenan Johor
kerana telah membuat perubahan ______________________ pentadbiran terbaik bagi
membangunkan Johor.
Usaha Sultan Abu Bakar Dalam Memodenkan Pentadbiran Johor
Memodenkan
pentadbiran
negeri
Menjaga
kebajikan
rakyat
Menjamin
keamanan
negeri
Memantapka
n ekonomi
negeri
Memperkenal
kan
perlembagaa
n

Menubuhkan beberapa buah jabatan kerajaan seperti:

Membina kemudahan asas dan infrastruktur seperti:

Menubuhkan pasukan keselamatan seperti:

Meneruskan sistem Kangcu

Mengisytiharkan undang- undang Tubuh Kerajaan Johor pada


tahun 1895.

Kandungan Perlembagaan
1. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri
Johor kpd kuasa asing.
2. Penubuhan Majlis Mesyuarat Menteri
dan Majlis Mesyuarat Negeri.
3. Anggota Majlis Mesyuarat Menteri
hendaklah dilantik drp orang Melayu
dan bertanggungjawab menasihati
sultan dalam pentadbiran.
4. Majlis Negeri dianggotai oleh rakyat
Johor dan berperanan menggubal

anjian ini:
sebagai negeri yang ________________ dan _________________.
ultan Johor lebih tinggi daripada _____________________________ di Singapura.
erima _________________ dan bukannya Penasihat British.

Pemimpin Johor yang Berwibawa


1. Dato Jaafar bin Muhammad
a) Pernah menyandang jawatan
i.
ii.
b) Digelar sebagai _______________________________________
5

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

c) Mewajibkan semua pegawai British yang berkhidmat di Johor memakai


pakaian ________________________________.
d) Bagi menjaga maruah dan kedaulatan negeri, mengarahkan bendera
___________________________ dikibarkan lebih rendah daripada bendera
________________.
e) Bagi memartabatkan bahasa Melayu, penggunaan ___________________________
dalam penulisan surat rasmi ke pejabat kerajaan.
2. Dato Abdul Rahman Bin Andak
a) Pernah menyandang jawatan
i.
ii.
b) Dianugerahi gelaran _______________________________.
c) Berperanan dalam
i.
ii.
d) Perintis penubuhan _____________________________________________________
3. Dato Muhammad Salleh Bin Perang
a) Pernah menjawat jawatan
i.
ii.
iii.
b) Digelar ____________________________________________.
c) Melukis ______________________________________ terancang negeri Johor dengan
tepat.
4. Dato Muhammad Ibrahim Munsyi
a) Pernah menyandang jawatan
i.
ii.
b) Digelar ____________________________________.
c) Digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor kerana
________________________________________.

Johor Diambang Penjajahan British


Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menguasai Johor? Band
2
British bertekad untuk _____________________________________ kerana bimbang Johor akan
dikuasai oleh _______________________ yang lain. Demi mencapai cita- cita, British telah
memulakan langkah untuk menguasai Johor.

3.0

Negeri- negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan


British

Peluang ini digunakan oleh British


utk memaksa
______________________meminda
Undang- Undang Tubuh Kerajaan
Johor bagi membolehkan British
menjadi ahli dalam
____________________________________
____________

British telah memulakan


strategi untuk menguasai
Johor sejak Perjanjian
________________ (1885)
ditandatangani
British mengukuhkan
pengaruh di Johor dengan
menubuhkan Lembaga
______________________________
________________

John Anderson mencadangkan


Dato' Abdul Rahman
dibersarakan dan dihantar ke
_______________

Sebagai muslihat untuk


menguasai kewangan Johor,
Lembaga menasihati Sultan
meminjam ___________ dolar drp
NNS bagi membina
_________________________ yang
menghubungkan Johor dan
Singapura.

Muslihat British berjaya


digagalkan
__________________________