Vous êtes sur la page 1sur 1

Alicja Wąsik

Temat: Relacje: Mistrz i uczniowie. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła literackie.

I. Literatura podmiotu
1. Bułhakow M.: Mistrz i Małgorzata. Warszawa 1983
2. Eco U.: Imię Róży. Wyd. 4. Warszawa 1991
3. Gombrowicz W.: Dzieła: Ferdydurke. Wyd. 2. Kraków 1987
4. Molier: Teatr: Wybór. Warszawa 1972 s. 117-210: Tartufe czyli Świętoszek
5. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Wikiźródła:
http://pl.wikisource.org/wiki/Rozmowa_Mistrza_Polikarpa_ze_%C5%9Amierci%C4%85
(2010-02-11)
II. Literatura przedmiotu
1. Jodzis J.: Blisko mistrza - poznawanie Taijiquan (czyli jak dotarłem do wielkiego mistrza
Chen Xiao Wanga). Świat Nei Jia: http://www.neijia.net/neijia/blisko_mistrza_24.html
(2010-02-07)
2. Ki-duk K.: Wiosna, lato, jesień, zima… i wiosna [film] Niemcy, Korea Południowa 2003
3. Kolarzowski J.: Etos, sacrum i nauczyciele w dziejach cywilizacji. Kultura Liberalna:
http://kulturaliberalna.pl/2009/03/02/etos-sacrum-i-nauczyciele-w-dziejach-cywilizacji
(2010-02-07)
4. Leszczyński A.: Sam wychował sobie zabójcę. Gazeta Wyborcza:
http://wyborcza.pl/1,104173,7625409,Sam_wychowal_sobie_zabojce.html#ixzz0kOnpFl
Yl (2010-03-04)
5. Nosowska D.: Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała 2004
6. Pietrusiewiczowa J: Średniowiecze: Poezja polska – religijna i świecka. W: Literatura
Polska od średniowiecza do pozytywizmu. Pod red. J. Z. Jakubowskiego. Wyd. 4.
Warszawa 1979 s. 44-52
7. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii: tom pierwszy: Filozofia starożytna i średniowieczna.
Wyd. 6. Warszawa 1981 s. 82-104: Platon, 104-122: Arystoteles
III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu: Przedstawienie różnych typów relacji zachodzących miedzy
mistrzem i jego uczniem.
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
• Nauka krytycznego myślenia i próba ukształtowania charakteru Adsa głównymi
celami nauki Wilhelma – bohatera powieści „Imię Róży”
• Porównanie relacji opartej na kłamstwie i obłudzie w „Świętoszku” Moliera oraz
pełnej oddania i uczucia w „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa
• Przedstawienie tego, jak brak porozumienia między nauczycielem i uczniami
wpływa na relacje w klasie - na podstawie „Ferdydurke” Gombrowicza
• Sytuacja, w której to mistrz staje się uczniem w utworze Rozmowa mistrza
Polikarpa za Śmiercią
• Poetycka metafora procesu duchowego dojrzewania na podstawie filmu „Wiosna,
lato, jesień, zima… i wiosna”
3. Wnioski
• Uczeń kształci się pod okiem mistrza, korzysta z jego doświadczenia i wiedzy, by
jasno sformułować własną filozofię życia. Nierzadko jest ona zupełnie inna od
proponowanej mu przez mistrza. Jednak wybór własnej drogi wcale nie oznacza
negacji wpływu mistrza, ani przekreślenia pamięci o nim.
IV. Materiały pomocnicze
1. Fragmenty utworów z bibliografii