Vous êtes sur la page 1sur 1

Choro em Mí menor

choro

Transcription by Ovidio V Oliveira ovidioo@gmail.com (brazilian unknown) BII BIII à 2 à à «
Transcription by
Ovidio V Oliveira
ovidioo@gmail.com
(brazilian unknown)
BII
BIII
à
2
à
à
«
« «
Ñ
á
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« «
œ »
œ »
«
«
Ö œ
»
»
«
ˆ « « «
«
ˆ «
«
«
«
«
2
«
«
«
«
« « «
ˆ « « « á
ˆ «
Œ
«
« ««
«
« «
»
»
»
«
ˆ
«
#ˆ «
«
ˆ «
«
«
«
4
«
œ »
»
»
«
ˆ «
«
« « « ˆ á
« ˆ
»
»
»
«
ˆ
« «
«
ˆ
«
«
===========================& #
““{
» »
»
»
«
ll
«
ˆ
«
ˆ
«
«
Ñ
» »
Ö
«
«
Ü
ll
«
ˆ « « «
_
_ « ˆ
« Ö
_
_
«
Ö
_« « ˆ
á
_
«
_
Ñ
Ö
á
ˆ «
á
« ˆ
Ö
BIV
BV
BVI
BXII
BVIII
« « « « « « « « « « « « « « «
«
«
«
« «
« «
« «
« «
« «
«
« «
Ö
Ö
« «
«
«
«
«
« «
Ü
Ö
«
Ö
« « « Ü
«
_ œ »
œ »
«
à
« «
Ü
«
#ˆ «
«
ˆ « « «
«
_ˆ « Ö_ˆ «
«
«
#_ˆ «
«
_ˆ «
««
á
»
_
»
«
_ˆ « « «
_ˆ « « « «
«
ˆ
«
«
«
«
«
Ö
ˆ «
«
ˆ
«
Ü œ »
«
ˆÖ «
«
ˆ « ˆ
«
« «
»
à
«
ˆ « « « «
»
#œ »
»
ˆ
«
«
œ» » » »
»
«
»
«
ˆ
« « « á
«
à
«
«
«
ˆ « « « Ö
»
»
«
============================& #
«
»
«
«
ll
«
«
ˆ « « « á
ll
»
_
_
«
«
à
»
»
»
«
ll
«
«
_ˆ «
#ˆ _ «
_
ˆ
«
#ˆ _ «
_
_ « ˆ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
BV
BVII
BIII
BV
BII
« « « « « « « « « « « « « « «
«
« «
«
«
« «
« «
« «
«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
ˆ « «
«
ˆ «
«
ˆ « « «
Ü
«
ˆ «
«
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
à
«
ˆ
«
« ˆ « «
Ö
ˆ «
#ˆ «
ˆ « « «
à
«
«
ˆ
« «
«
«
«
ˆ « «
«
#ˆ «
«
ˆ
«
«
« ««
«
«
« «
«
ˆ ˆ « «
«
«
à #ˆ ˆ
«
«
«
«
«
«
«
Ü
nˆ «
«
«
ˆ
«
«
ˆ «
============================& #
«
«
Ö
ll
«
«
ll
«
ˆ
«
«
””{
_
Ö
_
ˆ «
_
«
á
_
«
Ö
_
«
Ö
«
ˆ « « á
_« « ˆ
á
á
_ « ˆ
_
« ˆ
Ö
_
_
«
ˆ « « «
Ñ
Ö
Ö
á
_
á
Ö
ˆ « «
«
_ « ˆ Ö

Ö

BV BVII BV Ü à « á « « « « « « « 2
BV
BVII
BV
Ü
à
«
á
« « «
«
«
« «
2
«
«
Ö
«
«
«
«
«
«
á
à
_à _ ˆ « « «
_ « ˆ
«
«
« «
«
« «
« «
«
«
« «
Ñ
« « «
«
_
_œ »
á
_œ »
«
_ « ˆ « «
Ö
Ü
_ ˆ «
«
«
«
«
«
»
œ
»
œ
«
«
»
œ » »
«
ˆ
«
«
#ˆ «
«
ˆ
«
«
_ˆà « _ˆ «
»
«
«
«
«
œ Ö
»
»
»
«
« ˆ Ö
«
«
«
œ »
»
»
«
ˆ
«
»
»
œ
«
ˆ «
«
ˆ
«
«
ˆ
«
«
#ˆ « Ö
»
»
»
»
«
Ö
»
» »
»» » »
Ö
«
Ö
«
«
ˆ
«
============================& #
““{
» »
» »
»
»
«
ll
» » » »œ
»
«
«
Ö
_
«
ll
«
«
ll
_« « ˆ
Ñ
»
»
_ ˆ «
_
Ñ
»
» » » » » » »
«
Ö
_
«
_ ˆ « «
_
_ « ˆ
Ñ
BIV
BII
à Ü à Ö « « « « œ » œ » « « «
à
Ü
à
Ö
«
«
« «
œ »
œ »
«
«
«
« «
«
«
«
«
«
« «
#_œ » á _œ »
_
á
à
«
« «
«
«
»
»
»
Ö
_
»
«
#ˆ «
Ö
« « «
ˆ « « «
« « «
_ˆ « « «
_ˆ «
«
Ö
á
à
«
œ »
«
«
«
«
ˆ « « «
«
ˆ « « « «
«
ˆ « « «
«
ˆ «
»
#œ »
»
»
#œ »
»
«
ˆ
«
»
«
«
«
ˆ
«
«
«
Ö
»
»
»
»
œ »
»
«
ˆ «
«
#ˆ « ˆ Ö
«
«
«
ˆ
«
Ñ
»
»
«
œ»
»
»
»
»
»
«
Ö
«
«
«
ˆ «
«
Ö
Ö
«
ˆ
«
============================& #
»
»
ll
Ñ
»
»
#œ » »
»
»
ˆ«
«
ll
«
ll
»
»
»
Ü
#_ˆ «
_ˆ« «
_
4
» »
»
»
»
»
ˆ «
»
»
á » »»
»»
»
á
Ü
5
Ü
5
5
5
5
BI
BII
« « « « « « « « « « « « « « «
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
«
« «
«
«
«
«
«
«
Ö
Ö
«
«
«
«
« ˆ
ˆ
«
«
«
«
#ˆ «
ˆ « « «
«
«
«
«
«
ˆ Ü
«
«
«
ˆ
« « «
#ˆ «
«
Ö
ˆ «
«
«
«
«« «
«
« «
Ñ
«
«
« ˆ
«
ˆ
«
«
à
ˆ
«
«
============================& #
«
«
Ü
ll
«
ˆ
«
«
«
ˆ « « «
ˆ
«
Ñ
«
«
«
””{
«
_
_
5 #ˆ _« _ «
nˆ _ «
_
ˆ «
á
Ö
_
«
_ ˆ «
Ñ
_
«
ˆ «