Vous êtes sur la page 1sur 40

1

"MYr Uecr Szi"

lUel mQhMU (2010-2013)


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
India License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/in/ or send a letter to Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
[QYOU lZs, ur ASe 35, TluU osir.
Aqi, ur ASe iiMc, qa rFl Ep UWi]
lZs:
W, W. xaV UmOx Nl AWi r uVc... W Msr l... lW, lW. Ai Usmx uaU osx lM... [Wxi]
W uaV MW lW MUrc. Ol cs S... AW, 'SuxUZ' uaU qWh lM W... AqW MWc Ms lW Ax
uOi... [Wxi] lW W, i Mqc AW qf. W, mse. OM MAU...or.
[Tl Pul UmOx obrs sai.
Aqi zuO l UWul]
Aqi:
QYOU?
lZs:
[l uVi]
LM qlO W.
[uVl UmO Pui Ah icrMQ obl ArcMi Wi]
i?
Aqi:
Wr.
lZs:
ox.
[jQuV icrMQ obi UWi.
ircr qal Ael LM eh, eU ih, mR ri. WW lZsc.
Aqiqal LM ih ri. W Aqic.
lZs-2 Aqi-2 MQ UZl obi UWi.]
lZs-2:
13 uw.
Aqi-2:
W.
lZs-2:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

2
qWOs iU TUM mQsr, qWOs iU lW.
Aqi-2:
W.
lZs-2:
qWhe uaV Sxrs sasrx jQ. mh EU AkxUZc.
[Aqi-2 amm UWi]
lZs:
Mz Mr Asx?
Aqi:
QYOU xl if lu xcus. xMQ Amlrl MUi.
lZs:
[cil]
AW. UmOx ob?
[Aqi UmOx Si. lZs-2 qa rFl lu uci]
lZs-2:
[EmUkl]
AlS... AW. luU?
Aqi-2:
Aji.
[lZs UmOx obrs sai. zii mxUi]
Aqi:
AlS, qr WxoQ.
lZs:
W, As si.
Aqi:
lZs? Ar...
[MWiU osrc mr MUi. mh joi]
lW, i mW Ak UmOx.
lZs:
obis. AsxU Sxir. mh...
[mUi UmOx MQ obi Ah mll MWiU sWi]
qs uOi Amh Ael LM Sl OxO Ml ob.
Aqi:
MW mosq?

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

3
lZs:
lW, ix lW. O o Bl S xTU xCQ. qfr xqklMUi...
lZs-2:
[EmUkl Wxi]
qfr xqklMUi! i?
Aqi-2:
Axc oshU AWx M UmOx mWhU AWx?
lZs-2:
W, LM aUo QYOU mOmhrMUi UmO mWhU lW iU Mr MUhU?
[Aqi EPi Ah AclM mUi oxi]
Aqi:
lZs, Ar Aq xU. e MW fs iros.
lZs:
Ax lM qWhx. mse.
Aqi-2:
lW, qs qWir. i cQs Axzs... Ah q MWc Uxmlx Ss lW iuW is. Mx uOs Axs is,
Mhx PFM!
lZs-2:
eF S l. 13 uw fs Ai.
[qa uVi]
AkUi WM qUi oxsr Ax uOs. mUi MW Asc lW. mxOx mQxS lW. mMzc iUm lW.
urc fVM lW. T qfrc WMc Aue.
Aqi:
MW qWhsx?
lZs:
lW... MW lW...
=================================
[xOecr Sxr oes Sl ZzscQ ih eU uatrc uwi - LMqMMQ mP Ml Ep AWi.
W Sb q AWi Ah Mhc iU uO mWiri.
LM ih - m - cQl Mhs iU WM qUi.]
m:
rs WM LM ei lWri M? mz, mz, suMU r l Zs.
[ircr qMQ - iSMQ - obl]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

4
Mi uV suir? i qU l eU WM.
iS:
lW U! qs W Axs lu UxiruU eUi AUQrs se uOi. mz! Ax lu Mx Pus rcr
AD-uQsl?
[SbW LM qWhii]
Amh mOcr mz l? qa lu lO Purs lM? iri mOmh uaU Sxs mWe M lW? Ams, Amsr
qc lu ob
[LM LM lu Sb AVmVl EUii]
m, iS, Oqr, mO, eP, soSmS... lWiU W!
[WOVhcr xUi]
mz!
m:
q ucUs Wi LMS, iU qWhs
[ls MUi]
'mz' Pus Axi iU qsc lu lxi uOs? rQmO.
[LM jQ 'WUuss' Ah ouVO SxhU ih - ircrxUZrc uwpwqk
- Eeur uail mO xuUi muz MUi. Wii mxiM AW. Wc i irc q mz.]
mz:
[AmUkmh]
xU U. mxiM ucl MUi Wi.
[m Ah iS QV uOl obii]
mxiM uci MUi Wi.
[Sb - 'A?']
AU , mxiM 'ucl' MUi Wi.
[Sb - 'W!']
xsrsU xrMse. qWhe 'puiscr eaMQ obl Ai Mr Wi' irc Aprx.
m:
q xai l r r Wi. eU MOuU cs, Ah puiscr eaMQ ob!
[Sb Wil 'TaU' SZuii]
xsrsU xrMse? W!
iS:
AU, Ms oxs Wi MOuU, iU LM As WOoO Ah i
[QV qP MUi]
ss, xVxVi as U xqUcr osQ uxs qkl
[qa brV WFl mQi, irs m AkU Si].
m:
Ah icr oUoU Axi i - i. Mr aU AW U! BsqxO mRU! mh uars QeU AW. lxi 'Wr'
qWOs iU qUrs EPs. AU, oYOUr-urUx xUZr cU-qusrl kul MRi, qa Ams Mr?
iS:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

5
[xOCs qk]
qWhl q AeMs cOac exi MUi.
m:
W l, ir ifr ljcr Sbz - q Ah U, Tq qS mSz.
iS:
[cQl]
L, AO sxO ClOseO Mluxzl iU MUi ri W ircrz.
m:
[uVMQ obi]
A WzU! WOoOc uV fs. i ss eDs iMQl.
[mzs ARi]
mz, cs MOuU.
mz:
lW U,
[mxiM SZui]
W mUi MUrc AW cUoMUMQ. l uV sas, MUh i lWqxUZ LZS oAUa Mui LMuisc. iqW
e.
m:
[cil mzMQ obi iSs qWhi]
rcr LMcr Sl mz Mz WhU i ir QLlUsc PFM!
[Wi aTl 'WsMs' lqxMU MUi.]
cs U MOuU! irzur MW WhU lW if...
[m Ah iS irs kl ARi bFl ers saii.
Lui LM aQ Aue ircr MluU mQi.]
ih:
LYxYre q?
[xaV peVsrai ir Auecr Szl obii.
LM aQ ih aQ Wxi Ep AW.]
mz:
[Mr qWhu W MVi lW Az Aizr akVssr Auxji]
jM r. xU. usMq!
ih:
[Wxl]
qs T LM m ucUrc Wi.
[mz xQul bhrcr mri]
cUoMUc.
[qWimrxl mz xuis xQul bi.
Ah icr xqU eFl km OMi Ep UWi.]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

mz:
cUoMUc? q xai l. r xOqM srlal xUV uU e.
[ucU Ml]
lM, uU Mzs? Zsc e. qa ijl uU mR asi MT AxQ sas. ij uV.
[ih:
ih: 'A?']
lW lW ij uV, Ah Eeur oes cj uV cUoMUc. Wzz!
[ih akVi mQi.]
mz:
[si ri]
jo. qsW W mxiM mUi MUrcr irl. q - rF iqcroUoU?
[ih qll W qWhi. mz ic Wi kUi.
m-iS Arl mWi UWii.]
m:
Slcr cU mz... rcrc WhU M Mr Amsr Ak?
iS:
is xa M? mrzur e qVi i MW ZU lW. Ams Mz M-xkl AW. i-ss, q-U
rc em Msrzur Amsrs QLlU MW ShU lW...
m:
ZU AW. Axs TxO sCT lW eqhU Amsrs!
iS:
[uVc pl rFl]
AU! i rrc uV fs! cs suMU... TxO!
[i-ssc em MUi Sb lbl eii].
=====================
lZs:
TxO sCT-xOCs... W AsxUc xui Mql MUh.
lZs-2:
Zm S mi uOi? AlS?
Aqi-2:
Eac MWiU os lMx. Aeoi mi lW.
Aqi:
AlSc Mqc ix AW. U AmU YsrOz Msx. QQsClx. xOx. qa MkW Zh. MkW fm.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

7
lZs-2:
Ms xlOU qk AW uOi? 'lqxMU, Ar Aq AlS. Arwri MW mosqx Axis iU 1 So. Txai fs
Ax uOi Axs iU 2 So. es xuxu qls Wi i ur AclM...
Aqi-2:
lZs!
lZs-2:
'...iU Wa Am MU.'
lZs:
Ar l. qfW jTU TUMl Axc. MkW Msx, MkW fm! oUcS fmi MWiU cMc Awk SFl
OMl Az pi uOi.
[Wxi]
mh i bo lMx!
Aqi:
[Wxi]
lW U... is Ue CiMc EzU Wi?
===========================
[mz Ah ih UaVi cssi.]
mz:
iqWs EzU iU lW l Wir?
ih:
lW, mh iqWs m qWir l l?
mz:
cj uV l! Az ixU Asr.
[LMSq APul joi]
AW, Ah LM qWuc xarc UWs. cUoMU AWi l, irc cUo zoSc ols AW! mirM uYrs cU
Sl AubQ zoScr utr mQii. ir utrqkl Aj MVrs Zm uV sai. irqV T Mqcc os
ircrz!
ih:
[Wiis oYx SZui]
qs T Qq rc AW. zaU YslUc. MlMmri eqss xZU LM WOoOqk oWU MRi. mh
zoSuU Mk Or lW Ms.
[Sb Wxii]
qf oo Clzslc QsU AWi l, irl qSi MUir. iqW?
mz:
[WUul obi]
q obir.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

8
[xul]
qWhe lu? mz.
[i Wxi]
AW, Wx lM W.
ih:
[Wx l AuUi]
oU AW l. 'mz' Pus Axi iU qsc lu lxi uOs?
[u! iU eVs!]
AYcrAs, oocr Clzslcr oflxqV irlW qf lu ucc Pusr - aQ.
mz:
[WUul aQMQ obi]
aQ! qWhlc CiYr aQ Wxi iqW.
[Sb LMqMMQ obi UWii. WOoO c Aue. qS xU ueii.]
[LM uc qhx - cUoMU - ahahi oWU ri. SbMQ obi Ah ql Qsui.]
cUoMU:
qUWo! qak qSuc qSqSU qSrV!
mz:
[pluU ri]
cUoMU!
[aQMQ obl mUi pl WUmi]
r mxiM! q YslU!
cUoMU:
[Wxi Ah 'x' uU eU Si]
xpqMi, xSakiq, xmiU, xq..
[xci lW]
ja, xqja.
mz:
[mxiM mUi Si]
W iqc mxiM, cUoMU! Ah r aQ!
[mUi aQMQ mW sai].
cUoMU:
[qal WVc ri Ah Oms Si, mz mUi akVi]
lrl lqM lili lWiri.
[aQMQ obi]
mr mW, mjqM mhrc mxTO mc meuss.
aQ:
qWhe Mr W?

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

9
cUoMU:
qWhe xmr zoSi xa?
[ucU Ml]
UZq-L-Ues, L Tes, Wxl mSU-Te
laq-luo-aso-Exql-iWUM-TMhM[SbW cUoMUmxl so eii W mWl]
Ael xmr zoSi xa?
[ucU Ml, AzVl]
xcic lW!
[xcs!]
W! qWhe su AO TxO xDO!
[Sb seii, mz aQoQl pluU ri]
mz:
mh iqWs Mx Mr W qWi?
[cUoMU uc Wupu MUi, Ah pluU rFl sei]
cUoMU:
MUh qfW fs Wi - su AO...
[sei]
aQ:
Mhz?
cUoMU:
qSl, qSl smQuU...
aQ:
qa Ai...
cUoMU:
ubOl fs...oM Am!
aQ:
AU AU!
cUoMU:
irc Mr AW, mjq qsmic is Mui LMus...
['ql M Ai pu' cr MQurcr csuU]
ql uWas, zrl pas, lilr li lSVs
mulpqU aal cos, ouWqS ai akVs
xSz xqi xc, xqWi xmSluc
xmQM xmi xmWc, xqsi xMs xbl
qkqslqQi qs, qMs qrqkzs
qhqslqZqWUs qlkUi qal qSl
mr mq, mjuq, ml mmxi mhaWh!
[ahahi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

10
oM zoS xcs lWi Ael. mh l Elqss, iU il msrl Ms Wi. irliU xSzlc fs lW.
mz:
xOs ocU!
[cUoMUMQ obl]
qWhe 'Mi AucU!'
cUoMU:
W l! qWhl mqos LM uklM CzU! qf a...
[Mls Wi sui]
eaU suUoS rl SFl Pus AW - mq xm luW Mq xkrc, Aa SrVs, mWl erc!
[qa uMl mWsrxUZ MUi, mh is ei. mz Ah aQ irl mMQii,
mh LMqMMQ obil xQl Sii. xai x Wi. i LMqMz osrs saii.
m Ah iS mh rFl SZs Wii. mh mz s Si lW.
Tl uU osrc Zh Ml Sb SlW oes eii. mz Tl MUi.
aQ Ecsi. osii. Puii. aQ Tl MUi. mz Ecsi.
mUi osii Ah osi osi qkrpa rii. m, iS mUi rii.
irl mz uli MUi. i Ahu oxii Ah irc ZcxUZ umU Ml
mz Ah aQ oxii. cUoMU rii. irl mz m, iSMQ uVui.
cUoMU irl Mui LMurs saii. m iS mVl eii.
cUoMU ircrqa eii. mz, aQ Wxii.
mz uO mWi oxss mWl aQ ri, QV oS MUi. m, iS obii.
qa mz uO mWi oxss mWl m ri, QV oS MUi. mz obi. m, iS OV Sii.
qa m uO mWi oxss mWl iS ri, QV oS MUi. m obi. mz, aQ OV Sii.
m, iS lbl eii. mz, aQ oxii. cUoMU mUi rFl Mui LMurs saii,
ircrMQ s Si lWi.]
cUoMU:
Mibl Ml, mq MUrcc Axsc iU MU, mh eaU suUoSc zoS q ux lM - mq xm luW...
[osi UWii. mz Ah aQ WVc ijl mr MRii]
=================================
[lZs MWiU sWir. Aqi uO obir
lZs-2 Ah Aqi-2 LMqMxqU]
Aqi-2:
xm luWi ZUc qfrMUi. q ex uas ix uah... Ar Wm is MVir.
lZs-2:
Cqel S xlUr. Sl qhx mqi mQsri. LMqMucl MW xci lWr. uaU uaU. Ah AclM LM l
xai lbl ei.
Aqi-2:
qs ifrMUi MmsMO MUrcr luWir a.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

10

11

lZs-2:
MmsMO Wiic a. zur QYOU Ah MmsMzlx - AaS euVc li AW.
[UmOx mUi obi]
q Tl Ms, Cqsx Msr. ifr qhl ucUs. zuO ifr bU rFl as. i lWrx Ax xais qs.
oM MW lW. euVeuV Wis kl oWU MRs ifr pul.
Aqi-2:
oo AeU Wi Zm. irc zuOc CcN Wi, ircrxqU sal uWu... zur Aqcr bUc uiuUh... MqP,
xlil. ei, mOei, uaU uaU. ifrxUZr Uzls qss Mx mOul ShU Wi W? CiYr Mq uVi...
sal sas Ah Sl Suxi as oo.
lZs-2:
W. W xaV fs ZU. Ah qWhl xaV SU oS Ml, Msm sul...
[uUq]
Mx AW - AlS?
Aqi-2:
qll Zm cas AW.
[uUq]
mh ifrxUZ LOu Ah UqOM Ah... ZU xa? q MmAU lW MUi oxi Mk.
lZs-2:
SOx AM. lM Mx 'MmAU'...
lZs:
[icr Wii LM MaS Si]
A, OxO UfsOx mRcr APui qVis. xquU.
Aqi:
oU, ri q brrs.
[ers lbi. joMi]
Aqi-2:
lZs... is CiM Suxl mWl...
[lZs-2 cqMl obi.]
Aqi:
is CiM Suxl mWl...
[lZs Wxi]
ri q.
[Sb eii. lZs UmOx MQ mWrs sai
Ah ucUkl Wi. lZs-2 Aqi-2cr mPqr
AMiMQ mWi Ep UWi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

11

12

=======================
[aQ jQ WSM Sir. mz xqei MRir.]
mz:
rF q?
aQ:
lM eFx.
mz:
mh oU uOi lxs is iU Awk lM M Ahrs?
aQ:
mh is uV sas...
mz:
Aa, sac rDl q. asMe zkrs iU sas l jQ.
aQ:
i asx M qs Zm LMO LMO uOs.
mz:
m Ah iS AWi l.
[aQ cQl irs qUrs sai]
qWhe i is qSi MUis MW sas iU. rF? Wx qa.
[i Wxi]
Si Sx Si. W, Ax...ei q.
[mz ers lbi]
aQ:
'ei' lW, 'ri' qWhrc.
[Wxl]
MVe b. Ah suMU mUi r. mqx?
mz:
[SU ei Ah Wi Wsui]
mqx!
[mz ei]
=======================
[lZs elr APuhi qal. afs sul LMi oxs AW.
'...uW rl uS loW M iqW rS W M l rS W'...

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

12

13
lZs-2 rUfr qUi Ah 'ox' qWhi. afs oS Wi.
aQ uaeuV oxs AW. uail LM Wi ri Ah is Ai ARl bFl ei.
mz AlSi ri. mh Axmx Mhc lW. i WM q sai.]
mz:
aQ? a---Q? m? iS? MP as xaV?
[jQ cii WFl]
m? iS?
[jQ UWxrqr xai ue sai. Qur uail boUss Ah uqlxM Auxjis cUoMU muzii.
ircr Wii LM pQV AW. irc mzMQ s lW]
mz:
Mr fs, cUoMU?
[cUoMU ScMii Ah iQ EbQhrmu]
jQYri xa.
cUoMU:
mz! uSV WUhs. ea uUhs. EUsr uSlc qVp.
mz:
AW Ax mraM os lM mse.
cUoMU:
[AelW Axiurxic]
mOmUcr mzmzi mxUs S SWM Sz. pwhl pUpl pUMs Azc Aiqiq Az. Ax Auss irc
Ax, AU AkUmz. Mmri MPiU MQsr qVqV qVqV qOhU x xkmMz.
mz:
[cil]
A cUoMU! mzxUZ os! mse, mzTr!
cUoMU:
[pluU rFl, uaMQ oO SZul]
mz! irl xatrl oS olul ls U. ir aQs x...
mz:
[bol]
Mh ls? xa, Mh ls?
cUoMU:
[mzcr Wii i pQV Si]
W uc. mOmUcr bUbUuU irl W mM susr. AU, xatr eauU Moe MUrc AW ir qjTs...
[mz pQV EbQl uc sai. mzuU xmO AW. aR Ah xqWi MUhU xai.
iruU LM Aue EmSz MsrxUZ osir. LM qk.]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

13

14
Aue:
"er QLlU! uO cMssr mzl! MVe M lM. oSs W eahrc xjrpu AW. LuUja qrOOx.
[SUQul]
akV lM.
[mUi zi Auei]
q iqWs oSsrc Mx W zMui. qfroUoU r. qfrxUZ uW.
[boUuhr xuUi]
M oSsrc W ucUrc lW. QLlUc Mr AW.
[mUi xqeuhcr xuUi]
lxi rrc Ah oSsrc. q qSis AW l! iqc WiciM, MYr Ue!"
===============================
[QYOU lZs UmO mWi Ep. Aqi muzi.
lZs-2 Ah Aqi-2 ql uVul oxsi.]
Aqi:
lZs?
lZs:
[cqMl]
W, Aqi, ox.
Aqi:
Mr fs UmOxc?
lZs:
oU fs Amh OxO Ms i.
[UmOx MQ obii]
AlSs axOM AQlMxlq qWhe LM mMUc mOc MlxU QOYO fsr.
[Aqi Zcc AkU bi Zs oxi]
mh aj iz Mq AW. Amh OOqO sac cs M. SAU AU aQ clxx BT UMuU.
Aqi:
[Ael kYYri]
MlxU?
Aqi-2:
[AiUeimh]
MlxU?
lZs-2:
sac 'MlxU' Ax qWh lMx! uauatr mMUc Axii Mlxx. xatrc malxx uaV Axi. zur
uauatr xOex Axii - As, qQs AQ sO. zur xCf, sMzl, Le, uaU TYOx Axii. qWhl Ax sac 'MlxU!' qWhl boUhrc aUe lW.
Aqi-2:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

14

15
MlxU qWOsrliU boUrs lW Wi ifr mzOxl? ircr bUcrl?
lZs-2:
Wu xq Tj, oo.
Aqi-2:
Mx Mr Pu? Amri Mr fsr irl?
[uUq]
lZs-2:
'MlxU qWhe Ux'! W Axs qlil MRl OM. zUUc LM MQzl AW i. Ah iril... AlSs oWU
MRrcr Ax kU.
Aqi:
Ax ifrxUZ 'Uzls' ucU qs Mkc MUi As lW. A Mx M? qfrxUZrs MlxU qWhe
aqksr UxxUZ, erc pi iU uOi, mh Amsrs Mr M zMhU, Ax ZV uxW Axi.
Ai mir aP mQir. pi lW uOhU qa?
[lZs-2 is puuhrMUi UxxUZ Ep UWi.
i irs TOM qUi. lZs Aqicr euV ri.
icr ZuU Wi Purs ei.
mh ix l MUi icr oes Ep UWi.]
==============================
[xOeuU xrMQsM uiuUh, m Ah iS Sxii,
mh irc urqu mhmh msOs AW. Az-Aqusrmqh MmQ.
LM mPqU AMi qk Ep AW.]
m:
i, pF lMx. bwh S... MYr Uec
[Sb AUQii]
ererMU!
[AMi uVi. Wc MYr Ue. ircr cWruU uMi pu.
Wii MPxUZ zx. Wxl m Ah iSc ucUmx MUi]
MYr:
qs! q!
[i s Si lWi. MYr eUi AUQi]
qs! q!
iS:
mUuil fsr Aqc W Ael si UWi lWr. Akcc lu QYri AWi Ael. lW M U, m?
MYr:
[m MW osrcr Akc ircr iQuU Wi Pui]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

15

16
QM umUh oS MUrc qa. qs! q! lWiU mUuil Mx WhU?
[Sb ql Wsuii]
iqc mzc mUuil Mr Mx cssr?
m:
AubQ AW W.
MYr:
[Zzil MWiU MRsrc Aplr MUi. qa ml EsOhrc]
W Mr AW?
[Sb ircr WiMQ QMul obii]
W qf QYzlU.
[Zm zksrxUZ MUi]
ri iU AubQ W zoSc lW AW!
iS:
[mUi MuWU obisrxUZ Ml]
lul LQzl bis mWe. iri Axs!
MYr:
[mxiM ircr QYri qUhrc Aplr MUi]
lulc AW! uel obis l?
[iS QM cVi. OqrMQ oO SZul]
W QLlUc Mr AW.
[uU obl WsMs lqxMU MUi]
mOmO EUMrs mWe. x ql xsx, x sOs OCq! zz...
[Mls Wi sul LMsrxUZ MUi]
i LM rir l,
[xaV Ml sul LMii. LM PM mQi]
i WOoO jomri W Mr MUrs mWe Amsrs.
[Qqx uers saii Ah Wu qOsc oOx cs Wii.
m Ah iS 'WQoaa' MUrs saii. liMW rFl xqs Wii.
ah x Wi, 'qWoo qWoo'cr kluU.]
er os, er os, MYrc er os, er os
uOuU pUMOssr, mzcr EUs, W As
MV oSsi ual
oSs xU eql eahrs
urj uUkc pw
Aj lx Axs Az emhrs
[ahrqk LM mzs mMQl Ahs ei.
zuOcr AV cs Axil mz mUuils uUk MUi, MYr mR ri
Ah is zxl qUi. xai AclM joi. mz lwmh WFl mQi.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

16

17
m Ah iS iQ TUuii]
MYr:
[MsuUMQ obl]
WMs ocU!
[Zs oxl ircr Aaul Wi TUui. zimh qWhi, hpU ucU Ml]
mh ie AW. Ecr xQucs WDs.
m:
[mzMQ obi, boUi]
W Oqr, q Wi Aqc.
MYr:
q? W! p AW! AzMUi lkQ Ni
[mcr mOul Wi TUui]
Ah ZoU ql
[iScr mpauU qUi]
sai, iqcrxUZ. qs, qxUZ!
[ucU Ml]
mh qs, q? iqW Sbc AWi Cj?
m:
W.
iS:
Ah iqW.
MYr:
ix lW. iqcroUoU As Wi l?
m:
ic Mr?
MYr:
is mh xars mWe lM M? QLlUcr Mqos?
m:
is lWc eqhU. i uaV AW.
MYr:
[ucUi mQi]
W. AW ZU. q Az mz Mkc obis luWi...
iS:
mh iU mzs...
MYr:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

17

18
mzs?
iS:
[xul]
lW, Mzs... Mzs Wur i?
MYr:
A, iqWs MVi lW mUuilc Mq. is iU MVir M obi.
[Oqrs bFl erc A qllc MUi]
Mh AW e iMQ, irl qWhu ijc jo. Ah eU aQs mPu.
[aQs uail RMss ei. MYr cQi Ah uaMQ eFl AUQi]
MYr:
Ar! ifr qrc qrOMQr!
[SiAP ZFl]
irs ir qP AiZscr xsrsU esqk OM. pa S xe-L-qsml. mF S F-Q-Msl.
[iS Ah m lM kUii. mUi Aue oSsl aQs]
xU W. iqWs x fs.
aQ:
qs mUi erc AW mOmUs.
MYr:
mOmU? ij Mr EUsr Ai? srlac pi Ah cU-Sl utr. eu xmQsr ir xatr mzl iU
Ahsr Cjc. mOmUs oshU Mhz Ah ZhU Mr? Cj xaV Mx 'mcmci' AW. W l U, qs?
Ah SxU Mh i?
[m, iS Oos AUe MUhrc Aplr MUii.
m Zc qWhl oxi. iS ircru aQs oxui.
xui Zc Wi. iruU MYr oxi.]
m:
qWhe mzcr sac xou xQuc.
iS:
urUx-oYOUAcr Omac mff.
m:
iWl sas iU AxQcr ul qssOU oOsx.
iS:
QfOs oCsc muV muV oOUxMc ACxq.
MYr:
Ah LZ uV sa QCuWs eFl AmQYxcr qacr AkUi MQs-sO QlU.
[ibW Zhrcr ucUi qal]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

18

19

aQ:
mz T ZhrMUi elqi lWi. eahrxP CiU AlM a saii.
MYr:
oUoU AW!
[m iS MQ obl]
Ael... Mr sai l?
iS:
M!
m:
iS... q!
iS:
q!
m:
q!
iS:
qWhe q sai. ODq-mx. ah. Mu lc. Mu Ax MWiU UqOM...
[iS ursl ueurc xa MUi, qa xU ueii]
aQ:
W Axs MW lMr qs. m, iS, iqW iU ea uW! mzs osul Ah qfrMUi! mse!
[m Ah iS akVi]
MYr:
mz? W Mr lul? i MPl Ahrc?
aQ:
[Exlr kUl]
xs-TQ AW i qf! mq AW qf ircruU!
MYr:
mz?
[eUi Wxi oxi]
luic as ocU! Ah mq qWhe Mr cMO qrMx AW, M LM PMh oxs, M MRl Sxr PMh
xWexWe oxui rhU lW?
m:
[lMi oO bsi]
lW iU Mr! Amh iU Mi uVs oxusr.
[Wi mxi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

19

20

MYr:
[icr qa ri]
rcrxUZc Nl MUrc aQ! CMQc mq MRrc Ah iMQ oxurc!
[Wxrs sai. aQ WSM rs sai.
m Ah iS Tr qUrs saii.]
=====================================
[Aqi-2 Ah lZs-2 osiri]
Aqi-2:
mq Ax 'msa AQ ms' jQc AW? Mi AubQ as is uxUrs. MirM Sux AlScr ea...
lZs-2:
Mr?
[Wxl]
AubQ AW ZU xaVc. Wc ob, OOqO cs Axmri is W Ax qfrz rFl AubQ osrs sahU.
Aqi-2:
mh q Ai iQ TUui lWr. osir.
lZs-2:
W. qP fsr l Amh. AkxUZ UWs lW.
[uUq]
Aqi-2:
[MiWsl]
i Mr Msx MWc xais lWx.
lZs-2:
q? oUc MW Ms. ifr bU cl rFl is bFl eu Ax ucU Ms. mh i Ue Wix M lW,
MVhU Mx? zh xQl u Ax ucU Ms. mh qa bUcrc Mr? AiqWirc mh ucU Ms. mh
qsc TUx mOs lW.
Aqi-2:
qs mOs, mh kU lW fs...
[uUq]
is... Ael Mh... qWhe...
lZs-2:
Skl iQ pes Wi qf.
Aqi-2:
[AkUmh]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

20

21
qa i iM?
[AzVl]
qs W ucUhrc AkMU lWr ZU iU...
lZs-2:
jQTU fs Arwri irliU. mh TU lW. MUh xUZ LM AmUk pul rrc qli.
[Aqi Wxi]
Mr?
Aqi-2:
lW, i qWhsx l - asO. qf mh MlxOO Mmlrl!
[uUq]
salc ucU lW Msx?
lZs-2:
W. Ms x... mh 'uxx ehl rj uWr'... el MmQ OMl lul MmQ bsh... Axc uOi UWs.
qf MmQ eh MW Aacc pa Wi qfr... AUoQs as. WUus. qa EbQuaQc UWs. ic oU uOs.
=====================================
[m, iS rUfr qUiri. aQ Mmri oxsr.
MYr icrz oshrc mr MUir]
MYr:
is lul MmQ Wui M? qqol qVsr if Zm.
[Wi surs ei. i EPl SxUMQ mVi]
m:
W, LMuU Sl qqol qVis. xs sasr!
iS:
mh xsl xsqk MmQ bh zpi M?
[Sb Wxii]
m:
xsqks MmQ 'xs' fs iU?
[Sb mUi Wxii. MYr ircruU cQl obi]
MYr:
cm! UqOM osh xQl Tsi eM qUsi iU xs qk OMl... es qk OMl! qs os S.
[aQ s Ezl]
aQ, Amh AlsMcr ZQi erc M rl Cj xQl? eU lO osi rDs. eU mruWO...
[aQ iQ TUui. Lui uail mz muz MUi]
mz:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

21

22
aQ! aQ!
[ircr AlSs mUuU UWi lW]
q Asr!
aQ:
mz! qs qWi Wi i rzs. M uV susx CiM?
mz:
Aa, MYr Uecr Szi ril qk AlM xMO xqU As. Ah cUoMUl W oiq xahric Zm uV
Zss! cs, eF Amh.
[Sb Wi kUii. MYr CiM uV SbMQ obir.
Ai ircr qa eFl irc Wi EQul sui]
MYr:
OCqx Am! 'mz',
[mzcr QYruUc oO AQexO MUi]
oV, if sYOe mhrc uV fs. i e bU. AD-oo uO mWi Axis.
[aQc Wi kl]
Ah AqWs jQ AQsO Mluxzl MUrc AW.
mz:
MYr l i? Wi xQ ic!
MYr:
lWiU Mr MUhU?
[ZO bol]
mzxWxlq ucl qs Wxul PU qUhU?
[SUQul]
qa uV. cs sa. Ah mUi qa uVl mW lMx. lWiU AlsMmrli EsOxUZ TMl SDl.
[mz ircr AauU csl ei. MYr MW hic ircruU MUbQ MUi Ah irs Zs
mQi]
MYr:
xa, xa, mzUq! zuOc eM Mr q? 'qs sz-mz xqe lM'!
[Wxi MYr mzc aV mMQi]
aQ:
mse xQ irs, irc MW cM lW!
MYr:
[mzc aV xQl qa uVi]
cM lW qWhix? oUoU AW. ifruU Mh TS WhU lW? xQ r irs. Cl TYO, 'mziU' M irc.
[prxcM xai ue sai. MYr qllc mzs lhrc A MUi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

22

23
aQ:
M MUirx W xaV? is ril MW qVhU lW!
MYr:
Ax Mx? Zm MW qVhU, aQ! xatr mzl q qVhU. er QLlU!
[xOecr qkruU xmOqk ri. Wi uUi MUi]
CMQ iMQ cWMQ, Mh AW U? iMQc jo. EsO TU Ah eaisr mirM mzs kl Ah.
mUuilxP. aQs MVs mWe MYr Uecr Szi Mi qP Mr csi i...
[Wu qreM]
=====================================
[lZs ucU MUi UmOx obir. Aqi u Szs iQ Ml cii oxsr.
lZs-2 Tr qUir. Aqi-2 ircr qa ehrc mr MUri.]
Aqi:
qP mosq AW M? MQzl ux qWhe l Mr fsr?
Aqi-2:
[cQl]
i Mi uV lxi Tr qUirx. TUx MW osi lWrx.
lZs:
[Axuxjmh]
Msmri UxmQ MUi Wi OOqOs. mh Aecr UmOxlxU MlxU oUc mxUsr. M MVi lW. Wrs
Aolqs aj TU Ll MlxU. xlrU xmzsxOxc Amlrlx bFl fs. irlW TUx MVi lWr.
Aqi-2:
[cQl]
Tr lM qx.
lZs-2:
[icr xqU rFl oxi]
xU.
[uUq]
Aqi-2:
is Ax oxa MUhrc AkMU lWr qs, mh iU... i Axuxj fsx M qf kU ei.
lZs-2:
is MVir l? LZS mzO exi qWuc Axi. rs MW fs, iU qfrqV Ax...
Aqi-2:
xU qa. i qU Tr... qU...
Aqi:
Mr MUi rDs Ai?

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

23

24

lZs:
kx Ce Wrs Aolqs. Zm MW MUi rhrea lWr.
[uUq]
lZs-2:
q is Eac Z Az lW ShU.
Aqi-2:
Z, Zr er MW Az Axis ir ic SF zMix. xa Mr i.
lZs:
...LM Emr Ml ob ri. mh...
Aqi-2:
lZs, xal OM. qfrmxl Mr smuix?
[lZs-2 Wxi. i ircr euV ri]
lZs:
uWU Wu UQLzl. lqs m Zm exi Qx. MlxUx xsxl qUs, mh... lqs xsxuUW mUhq WhU...
lZs-2:
is qWir? W uw AW. rl MSci...
Aqi:
lZs... Ar OxO r.
Aqi-2:
i MU Mr MUrcr i.
[Ep UWl ircreuV ri]
xqWF Ai pi uOi lWr Mr WDs irc.
[lZs-2 xSakmh icrMQ obi]
=====================================
[mzs oS olus AW. m oxss Ah iS bol km OMi Ai ri.]
iS:
pi uOir U m, xU, qs! AU qWh UQLzlc Te rir! Ah qWh i Zm QeU Axii. pel Zii
mzl!
m:
[Ael pUss]
oU fs, MYr aQs bFl N Aicr SrZri as.
[mzMQ obl]
Amsrs q mzs oSss mWe. er QLlU!

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

24

25

mz:
AU ul, ea uW! i qjT iqWs Sbl UQLzlcr iuQi xQl mVl as! AU, iqW qf, aQc
q l? TQQ lQQQ Ax MW AW M lW?
[Sb MlnrxQ. W-lW ql Wsuii]
mz:
[ArQr xci]
iqWs mUi MOuU lW erc? Ah qa ss Ah i, i Ah ss...
[SbW 'snO-UCO' ql Wsurs saii]
iS:
q Ah U...
mz:
[WmlOCe MUi]
i ea Ams AW U, W lW.
m:
[AclM xuis jmQ ql bi]
iS!
[irs qP qUi]
iS:
m!
[mUi qP qUii]
m, iS:
mz!
[mzs xQul qP qUii. LMSq irl mUxjic ehu Wi.]
m:
[mR ei]
ir MYrcr Uroxqcr xrOmseqcr qrOMQrcr uYYrAsc AD...
[iS irc iQ Sol kUi]
iS:
mh Mr xuaxSU zu Wi U!
mz:
liU QOsQ zur SF, Ak ir MYrs aPrs Wu!
[xaV MYrs zur Si Mc MUii, iui qP xrUlc Aue rF sai.
xaV bol ir Szl obii. LM AMi uail km OMi ri.
i cUoMU AWi. Sql Ahu WFl Ep UWii.]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

25

26

mz:
cUoMU! AU om U!
cUoMU:
AcmV xsrmW mSlrx esS. MUh puwruUc xuO aR, aWU, aQS.
xaV:
[MluU Wi Pul AUQii]
cUoMU!!
cUoMU:
AW, EixaM xlMSs qa sasr.
[irl MVi lW W obl]
UQLzl!
xlM:
Llq TFQ.
['Llq AW i' qac sM Meoeii. xlM SOui]
Llq TFQ. rOOrq, CUQrq, UQrq, Lae.
[qac Sb LMqMl AaP bs saii]
xlM:
[cQl]
rOOrq! CUQrq! AaP MR! W xaV uMa Aux liU! MiS xarc? QxLae.
[AaP MRl bi]
A...M!
iS:
Ai W Amsrs pel ZhU...?
[xaV prpi WFl ucUi mQii. cUoMUl AclM MWiU xci]
cUoMU:
lW! APuir mz? Aa SrVs? mWl erc!
[iuwl]
eaU suUoSc zwr AW! eusz zoSl ZVhU!
[QV qOl mOmOrs sai]
m:
bol ooQ uVh qWhe Wc M, i?
iS:
i-i-m-m...
[ooQ uVi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

26

27
cUoMU:
W! al Sss ox APui AW!
mz:
mh...
cUoMU:
mz, aQs xQurcr l? qa iqW Mc MU, q...
[l APul]
MN MN MUi.
[ib ers saii. m MWiU ucU MUi]
m:
[lkUl]
q joi rcr qSis... i, i e mzoUoU.
[i xpqi]
boUix Mr? MOuU pOrcr l mUi? i, sss obrs?
[mz Ah i eii. UQLzlc Te bxi.
il eh AWi. nsUxO MmQ bis AWi.]
UQrq:
A...sCl!
[rOOrq CUQrq MQ obi sCl qUi]
UQrq:
rOOrq! Mr MUirx?
rOOrq:
['sCl' qUhrc pu]
A...sCl qWhsi l, xU?
CUQrq:
[CUQrq sei]
AeMs TU UnsYO MUix qfruU!
rOOrq:
['sCl' qUhrc pu]
if AsOursO QV, Ah ClTUQ AP - qa ql xMOU lW WhU M?
UQrq:
q UmO Ms l, iU lrYsrU oo qk oS Ml OMis - Mrqc. qa LM Sux - kQqq. LM Se M
sr.
Sb:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

27

28
xU, xU!
UQrq:
W! rOOrq, CUQrq, A..OM!
m:
om U! iqc pq.. pq... i MP AW?
cUoMU:
Wc i ox! AaS ZsuU SQss cUo. qWhe Amri MhW MkW l LMss zoS!
[mR ri]
xqzloa!
[UQLzl Aq akVi]
xqzloa pl OM, Aqiricr mi uM
[UQAqs]
oSqaP uuxAP, MUsMP xOo WM!
[rOOAqs]
uNiS, laUa, AlSqcr Mea ZM...
[CUQAqs]
pQpU, oSaZU, sWoec xqklM!
[xatrpui TUi]
xqzloa pl OM...
[W cs Axil UQLzl MluU Wi Puii.
qa QVW oS MUii. i obl WVc QV EbQl irc sQU mVl ei]
CUQAq:
q
qU q!
rOOAq:
q
qU... YrU!
CUQAq:
q
UQrq xU! qf e MW EUsr i WT-sCT ucu!
[QV EbQl]
AU, UQrq xU MP as?
rOOAq:
q
Qnrel fs irc!
[WVc qa eii]
CU, Amh mh Qnre q!
[mVl eii]
cUoMU:
[AlSl bq Omi]
bU blmicr bqqMi pesr piM p p p...
[xci lW]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

28

29

m:
zur csis M?
cUoMU:
[cQl]
psmSz...
[m Wxrs sai. cUoMU uerlqSl ircrMQ obii.
qal WQTl suss UQAq SoMi muz MUi Ah qal uU MUi.
cUoMU 'xqzloa' qWhi MxVii.
m cUoMUMQ mWi ls Wi.
UQrq ircruUW uU MUi. iW 'iS, q MOuU...' qWhi MxVi.
EUss Sb kui rii Ah akVl UQAq MQ obii]
UQAq:
q
MVs? xuQ Ce qrOrU Sl S ml. MUh Bs Ce TAU Cl...
[Sb LMqMMQ obhU W mWl]
Als uU.
[Sbqa eFl jQmh]
uU. AalxO xsx.
[qOU MRl qesrxUZ MUi]
kx Ce exO S oala.
[Sb ql Qsuii, qa uVl xaV qc MUi ers lbii]
=====================================
[lZs Aqicr xqU oxs AW.
Wii UmOx AWi mh ircrMQ obi lWr.
lZs-2 Ah Aqi-2 LMqMcr xqU oxsi.]
lZs:
ClzAs UfsOx, qs pi Wi ixc. UQLzl qV lqs xsx mh... lO sMa aQ.
lZs-2:
[ucUqal xuizc osir]
uw. Ah iU q i xRV Wil Sir. ifr AlSs. qfr mzOs. Mr WhU i qWi lxil.
"CzM M eWU m sr Wq l
Ao qxW p Yr Su Sa"...
[Aqi-2 ircrMQ mWi AW]
Mr fs is?
Aqi-2:
S xMs BT sDT. xaV Tl mUi irc PMh Asr. ifrMQl q xaV WUul ls Wi. mUi
ifrMQl xaV qair.
lZs-2:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

29

30
q MW SF zMi Axi, iU LuWl oU fs Axi AlS. is MPsrW xMOil xQul, Ax uOrc
Ak... oO kx Ce UAsO. Ar Aq Wsmsx, Aqi.
Aqi-2:
Ax lM qWhx. i MUirx l ifr mUl...
lZs-2:
Mr qWi Mr MUir i...
[Zmh Wxi]
is iU iuWW uOs, if mzl qs lW xQui rhU. qa i xui xQurs bisx l?
Aqi:
qa Ai...
lZs:
mr cs Pu ri. u qxO lO auW Am. i iz xOa AWx...
[Aqi ircrMQ obi, is WSM TOi.
lZs icr WiuU Wi Pui. i irc Wi
b kl Pui]
Aqi-2:
[lZs-2 euV rFl Ep UWi]
q mzl xQurs bis ZU qf U. mh qs iU iuWW uOrc, i Arwril SU asx iU. xuj ucU, mh
WuWux - M eU Mk qs if aUe sasc, iU q T WM qUl. Ah i ej Axzs ijl rFl
WeU Wzs.
==========================
[MYr aQc Wi kl bDi ri. qa i Wi kl aQbruU oxi]
MYr:
xuM Sqis WeU AW, WeU.
[aQ iQ TUui]
q Ax PUus AW, M W Mq qs-q uU xmul Si jQ uV. qWhe is MW Wu lM Axs iU...
[aQ mUi iQ TUui]
qa mR W mUuilc Mq Amh Sb LM M. MiiU mz aPrcr AWi Ael.
[ic iQ uVul bi]
q zMu M mUuil? ix xm AW. mh Ail xqers sai.
[cul]
Mx AW, Mqcr xOex AWi. QLlUl xaissr. mWs xOe - uli MUrc. mzs aQ zoSi
xarc.
"Wi eQi lqmh, mhc Si auW
oSsl bru Ae xuis, oM MW lW..."
MW LMii, MW lW. SxU xOe - zoSi eUo. mh CiM mWe M mz jUjU Mmrs sas mWe.
rs q mYOx sai.
"urj uUkc pw, xm Sxr Az
oSsl OM eahrs, x Ax u qUhs..."

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

30

31
Cj orc mz pii. mOmO oSsii. qa... ixU xOe - Cjl mR q osl Mq Wi lW. Aai oV Wu.
lZ iul mzcr Ai eFl xuS xkrs sai. jO lrYsrx mri. mzc AMi uRrs sai, mh
Ams csocs WFl lW csi. Ah LM h is xiMU Wi. Amh oSssr. er QLlU! Ah
WW lW fs, iU cj xOe... LM fOYri EUMi. qa xaV jQ.
[i UQir W obl]
Mr fs a, aQ mz? Mr fs?
aQ:
qs mzc APuh rir.
MYr:
[EmWxl]
qa xqUM ok l irc. Taxc WU bs irs Ah Ue LMS UQ ij eFl.
[mUi lqss rFl]
i mO MU MU aQ. iruU Eeeus puwrc Akrr sWrcr. Aa, r eairc Uh W, qa Mr Wu i
qa. W ob
[LM uc Ts mR MUi]
mzeais xatri Ssp pO. TnTxc Ts. T MYrc Ah zMi W. Aa, q Axil Mhc ifr
xrOxMsOls Wi surc Wqqi WhU lW, aQ.
[aQ ql TUui. qP xrUl uei. ibc UQLzlc Te qc MUi ri.
irl nsUxO MmQ biss AWi.]
UQAq:
q
Llq TFQ.
['Llq, Llq' qac Sb Meoeii. xlM mUi]
Llq TFQ. rOOrq, CUQrq, UQrq, A...M!
MYr:
L mUAQM Oos, iqcr Oosc qQl ZO MUl.
[mR ri LM mFs, i qa xUMii]
qa iruU oxl px MUl.
[i mR ri, i qa xUMii]
qa i qZz qWhl ZDl.
[RMU Si Ah qei qWhi]
aQ, i bo lM. r TlcUc q W Az uO sui!
[r cs Wi. eUi Wu qreM uU. mh euW MYr aQz osi,
iuW CiU xaV xs qzl qk Aplr MUii, qreMW WV Wi]
MYr:
aQ, Aa, i T W qWh! qWh W!
aQ:
AU, M qWh W? LM iU MUh S!
MYr:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

31

32
[LM UQLzl s TOM]
MUh q sr pU AW!
[Sxrs]
q QLlUc cqiMU AW!
[ixrs]
q eac puiur AW!
[ixrs]
aQ:
W!
MYr:
Ah MUh, MUh... qf ifruU mq AW!
[TnTxc Ts mR MUi]
============================
[Aqil lZsc Wi kUsr. i xQul bi.
is mh Ahl Si. Aqi-2 Ah lZs-2 LMqMzeU oxsi.
mh uWhrc Aue.]
Aqi-2:
mq! qWhe Mr W lO MVrc lW iuW oWiM. mh qf ifruU ux Wi. xii. Ael AW. is x
WF lr, qWhlc q Ax Ms l...
lZs-2:
q mfxuW Wi ifros. irsc mq qWhrc. mh Ai exi MVir. if cas uWu Ax uOh. uOi
UWh. ic ZU.
[Sb euV rii. uUq]
AelW Ax uOi M i CiYr euV Ass AWx, iU...
lZs:
Aqi... is APui lxs MSci...
Aqi:
Mr?
lZs:
LMS Amh itrMP osi oxs Wi... Ah eUi ue cqMs.
Aqi-2:
q euV As AW iU... Mr?
lZs-2:
iU ifruU W xau. e qf AW i mUi qal bru. mh...
Aqi-2:

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

32

33
os. LMir q.
lZs-2:
asO uOi. ir AlSc ri Mr cM?
Aqi:
APuir. q bol if Wi kUs Wi. CiYr eUi M qf lZ sal is U As Wi...
Aqi-2:
qsW LM xarcr.
[uUq]
lZs-2:
qW LMir.
Aqi-2:
qs W xaV casrMUi fs Axc uOir. i Ah q... mUi LM...
[uUq]
Ah qe qWhe... W osil MWc uOi lWr qs. l asO.
[Aqi ircr euV ri]
lZs:
lW, Ax APus AclM. i A iiMc bol Wi kUsx.
[Aqi mhrc asx bFl mh mi.
lZs icrMQ obi Ep UWi.]
=====================
[Sxr oes aQ Ah MYr Sxii.
MYrl ic Wi kUsr]
aQ:
Wi xQ...
MYr:
[xQi]
qa i os... qli Mr AW i xa! qf CiM Mr oM AW... iW QLlUc! iU q qlis oWU MRs
- qf ifruU mq AW!
aQ:
'if qfruU mq AW?'
[TnTxc Ts Wii bi, ircrMQ EmWxl obi]
mq! if mq. MYr Uec mq. ers xuizur eai SxU MW Sxi lW. ercr qli LZ euc
eu bil CiMxW Zmi lW. ers mz T pFl euV rii, qlmxl euV MUi lWi. ers q
lW. ers se lW, oe lW. AW T qe. AU, xuiqk QMul ob LMS. AkUzur MW Sxs, iU
QVW asi if. W ea qWhe ifrMUi AW cU xOec aq. is Mx MVhU, Mr Axi mq?

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

33

34

MYr:
aq lWr W! Mr AW qP...
[ic SQ kl euV ARi]
Ah mq, qWhe AMwh! Ax Ail uOi i! qWhe Ax uOi M is W Ax Mui bFl oSsl OMu!
qa i Ah q... LMcxUZ...
aQ:
[ircr Wis WxQ Si so ei]
W Mkc zYr lW. i Ah q uaV AWi Ah uaVc UWhU. if mq Ah qf mq - iW uaVc
UWhU.
MYr:
qs Ail e uOi i isW uOi. 'mz'os Axs iU ifrW qli ic ucU rii. i Ah q. Amh
xUZc AWi. irc QLlUc Az bFl Asr. Sbqk, xatr mzqk QLlUl pl Pusr mq eahruUc mq! qsl Ah iril elqhU lu eah. W xatrc mzl MUrs sai. Wic i AmAm.
qa qf mq-if mq rs Mr Aj AW?
=========
[Aqi ZcuU fms AW. lZs qa Ep.
irc Mq MUi AW.
Aqi-2 Zs oxs AW. lZs-2 icrqa Ep.]
Aqi-2:
if mq uxUs luWi q Mk rc Ai CiM ehu Wir... el Sal Qoi bsl sMU qk Pus Wi, i
MRsi.
lZs-2:
"lW Ai i rS ElM qWl pU lW Ai
qaU eo rS Ai W i AYxU rS Ai W...
psi sZ W sMl, oUoU rS Ai W...
CsW..."
[uVl obi Ah Alqw leUl ircrMQ mWi
Axss Aqi-2 obl amm Wi]
Aqi-2:
Wc xaV if... i afs, Mui, ah, ulS... xaV LMrcr U qs...
lZs-2:
maq Pul l qf... elr ql osu... AlSsW...
Aqi-2:
qs LMrcr e qf qWhl LMs Wi i. LMuzs... qs LMOs?
[Aqi-2 ircr euV rFl irc Wi Wii bi.
Aqi Mz oSssrxUZ MUi. lZs icr

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

34

35
AauU zs bsi. i ea WFl irc Wi mMQi.]
Aqi:
lZs... if Mi jYx ql?
[lZs MWiU APusrxUZ MUi, Wi MRl bi
Ah qq icrmxl SU Wi]
lZs:
A.. sO q Or xqja Lsx. jQ UQLzlc Mmfzl oSsl obi. qo MW... ce...
==========
[MYr aQc Wi mMQi. is Aue MUi.
UQLzlc Te EPl mUi irU Wir]
MYr:
oSs! aQ qfroUoU oSs. mzs uxU. zWh Axs iU iW LuWl oSss Axs.
[aQ ql uVui]
qf lur eac xuml mh WDs suMUc. qa Amh xaV xUZc. qWhe Amh Sb...
[aQc ZS mMQl is Wsui]
aQ...
aQ:
[ircr Wis WxM Si]
aQ Wu AW? xms Ai aQ. ifrxUZ Whrm...
[WSM SFl]
Ah mzzur eahrm Axs xWx qUh miMUl!
[UQLzl cr mi ei. UQLzl icruU zx UZii]
MYr:
aQ! oxx!
[iuUl mR ri Ah UQLzls RMsl Si. i Zs MxVii.
Ah WVWV EPhrc mr MUii]
mU fs lOM! qfr mqc Mr x AW is?
=====
[Aqi uO mWi Ep. lZs bDi ri.
Aqi-2 Ah lZs-2 LMqMzeU oxsi.]
Aqi:
is x Wir U Zm... i euVeuV fmss lWx as Sl Sux.
lZs:
Aqi, x Mxs... qf Mqc AW W.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

35

36
Aqi-2:
Ah q Amri Mr Mq Msr, is x ShrmsMQ?
lZs-2:
Zm x Ssrx. mh Mr Msrx xa M? ifrMQl MWc MVs lW iuW q cMz Ms. MVs if
oo as. MlxUl. MVs M is sal MUrs sas. ifrMUi, ifr ooMUi MW MUi lW As qs.
Ar ue Wsmsx. qa q PUus, M QYOU iU WhU Wic - WDl, mh uj A mme. ifr assr ool
ucuhrMUi. LMS lW, Zm uV...
[i x fsr. icrMQ Miil obi]
Aqi, i eWe EkVus lWx. Smxip fsx...
[Aqi-2 Aual irc Wi Wii bi]
lZs:
W mTzl Ax AW, M ris x mh cas uOi.
Aqi:
mzO eas iU. mh eU...
lZs:
Ax ucU lM Mx...
Aqi:
AlS ucs lW iU, i, is...
[irc Wi mMQi]
[lZs mzljM leUl mWi UWi]
====
aQ:
qs... if W uc mq lMr...
MYr:
uc mq? W qf QTlzl AW. qc irU Mss.
[MQuimh]
if PM AW. i lqs mz. if Tqs Axs. irl zMus Axs mq. mh Aolqs, uQ, uMi, Alj
qWhl elqssrs MPl MVhU 'mq'? Mk Mh euV MUs M W obi obi, UxiruU TUi TUi
uRssrs Mr MVhU 'mq'? ers elqpU lMx qWhl uaus as irs Mx MVhU 'mq'?
aQ:
[iuwl]
lWc MVhU. eahruU mq Axi ZUc iU Ax mzl qUi xOs Axix? is Mkc lW MVhU.
=====
[Aqi-2 Ah lZs-2 Wi Wii kl Ep.]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

36

37

lZs-2:
Aqi, is MVir M i Mr MUirx i? qs MVir M q Mr MUir i?
Aqi-2:
lZs, AlS A AW, A lW. mh asr MW Suxi ehus, i luWic. ic Wix.
lZs-2:
Ax Mx...
Aqi-2:
'Ax Mx MUrc...' CiM uw Wc MUi Asr q. asO. ool Mx lW qWh? is Mr xa? if qSi
Mz qa? ifrz AelW osrs exi cas uOi W Mx qlr M? AlScr... qUhc Az Mz
M? T asO.
[lZs cqMl obi]
lZs-2:
qWhe?
Aqi-2:
W qf asO, LMS e As Arwri i xaVMQ mxUs... MlxUxUZ.
[uUq. Aqicr Qtri uaVc cqM]
mh Ai qfr QYOUs mUi pOl... qf iU MlxU asr. AlSs qf ass Arwr qVs, mh Ai qs
qf rhU Arwr qV zMi...
[lZscr euV ri]
is uOs iU.
[Sb LMqMMQ mWi UWii]
=====
MYr:
zuO qs uOi ic WhU - i MW qWhsx iU.
[aQ iUxMUl ql uVui]
Ah xqel b l. LMs earc Axs iU SxU MWiU qUu saic. uDO l uOl bi. AmUkmhc
pul As iU W mUuilc Mq Mx bQs? i mrrc Pus lWr qs QLlUl. oSs Mu qir... Wc
Sl mrr! si b!
====
[lZs-2 Ah Aqi-2 Wii Wi kl Zm euV Ep.]
lZs-2:
Aqi, asr MW Suxi qsW LM si Asr. ifruUc mq...
[icrMQ UZl obi]
uaU PM AW. mh i ehrqV qs e Sz qVs, Ai ir SzuU Ai qf ZU mq AW. ifruU AW...
Wi... mh qf mzO oU Wh rm if mq qs qP lW uO zMhU.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

37

38

Aqi-2:
mzO oU WhrmsMQ asr... Uzls ucU MU l if...
lZs-2:
O sO. i qs ej mWcusx, i LM mQxOs AW. ij LMS miV WFl oxs M Ue me Wi, ir
mec cOM sai, Ah Zs lW EiUi ri.
[Aqi ucUi mQsr]
if asO, if MlxU as. mh qfr Arwri Ass MlxU - i uaV AW. Ah ic qf xuxu AW.
Aqi-2:
mh qa q... Ai Mr MUrc?
lZs-2:
[ucUmuM]
qfruU mq Axs if iU... mse, qf mzO ucurs qSi MU. Ah ircruU lurl mq Ml ob.
xul xiruluU uaU Ms ix. SOx S Als Wm.
[UmOx Ecsi obi]
...W le? Zr mql MW WF zMi, uaU uaU...
[Aqis Zm osrc AW, mh osi lW.
ircrMQ xSakmh mWi.]
===
aQ:
[AUQl]
ox... qs if oSs lM Ah if mqW lM. q zuOc xai Ai... xOe 4!
[MYrc Ua AluU Wi, Ah i ir pUi
aQc aV AuVi. aQ lwmh WFl mQi.
MYr irc pUi bwh Si 'er QLlU!'
aQcr MsuUMQ mWi Ah ucUi mQi]
MYr:
ob! W MUilW qs AmUk uO zMs lW. er QL... er QL...
[mR osi ri lW. MYr xiok Wi. zi Wi.
zuO mQss Ts Ecsi Ah icruU Pui]
mh qs AmUk uOc zMi lW, qWhl qf mq W AmUk lW l WF zMi...
[W osil mR ei.
UQLzl Aq LuWl EPl MYrxqU As AW.
UQLzl Aq MQ obi.
MYr ucUic ircrxqU Ep UWi.
UQLzl Aq MYruU bu bshrcr muri,
mh MYr MWc miMU MUi lW.
bu oxii, ix MYr MxVi]

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

38

39
UQrq:
[qOU MRl obi Ah AlSl AUQi]
l qAU xsx O Ms! Bs YsrU! qzl AMmszQ! uU Ce AuWU!
[lbl eii ix Sxr oel mz Ah iS rii.
iSs MYrc MsuU Sxi.]
iS:
mz, MYr xms! MYr...
[aQMQ s ei. qal Ass mz
aQMQ obi Ah AUQrs sai.
irc Aue LM ri lW.]
====
[lZs bDi mVi ri. Aqi Zci fms AW.
is EPui. is AlSl Ah Arl
MWiU xars sai. Aqi LMi Ah
i W AlSi Wi. lZs ic AplSl MUi.
i UQrs sai.]
[lZs-2 Ah Aqi-2 W obi Ep AWi.]
lZs-2:
lUm brrc uV As...
Aqi-2:
Axc Sxir...
[zM-WQ MUi Wi mR MUi]
ue lCx qOa r AnOU A sa OCq.
lZs-2:
[zM-WQ MUi]
xq WrU.
Aqi-2:
mUi Mk pOhU?
lZs-2:
qo... mUi MlxU fsruU?
[Sb zimh Sxr Szl csrs saii.
MYrc Ah aQc MsuU xmOqk Sxi.
mQS mQi.]
[xqmi].

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

39

40

lUel mQhMU (2010-2013)


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
India License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/in/ or send a letter to Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

(c) Niranjan Pedanekar 2010-2012

40