Vous êtes sur la page 1sur 4

Rivers in India - State Wise PDF Notes for Static Gk Bank Exams

As one question from cities on the bank of river can be asked So, Static
GK for Bank Exams are very important topic in every IBPS/SBI/RRB/LIC
AAO Exam as well as Indian Railway Exam (RRB NTPC
Exam), SSC Exams etc. Static G.K Important Rivers in India. Download
FREE Static GK Digest for Competitive Exam Here. Static GK Digest for
UIIC AO & SBI PO and Clerk Mains 2016 Exam Download Now.

S. Name of Rivers
Running States
No.
1.
GANGA
Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar,
Jharkhand, West Bengal
2.
YAMUNA
Uttarakhand, Uttar Pradesh,
Haryana
3.
BRAHMAPUTRA Assam, Arunachal,Tibet
4.
MAHANADI
Chhattisgarh, Odisha

Length
AROUND
2,525 K.M.
1,376 K.M.
2,900 K.M.
858 K.M.

5.

GODAVARI

Maharashtra, Telangana,
1,465 K.M.
Chhattisgarh, Andhra Pradesh,
Puducherry
6.
KRISHNA
Maharashtra, Karnataka,
1,400 K.M.
Telangana, Andhra Pradesh
7.
NARMADA
Madhya Pradesh, Maharashtra,
1,315 K.M.
Gujarat
8.
TAPTI
Madhya Pradesh, Maharashtra,
724 K.M.
Gujarat
9.
GOMTI
Lucknow
900 K.M.
10. GANDAK
Bihar
320 K.M.
11. KOSI
Bihar
720 K.M.
12. SON
Madhya Pradesh, Uttar Pradesh,
784 K.M.
Jharkhand, Bihar
13. BETWA
Madhya Pradesh, Uttar Pradesh
590 K.M.
14. CHAMBAL
Madhya Pradesh, Uttar Pradesh,
960 K.M.
Rajasthan
15. SUTLEJ
Panjab
1,500 K.M.
16. RAVI
Himachal, Panjab
720 K.M.
17. BEAS
Himachal, Panjab
470 K.M.
18. CHENAB
Himachal, Panjab
960 K.M.
19. JEHLAM
Panjab
725 K.M.
20. KAVERI
Tamil Nadu
765 K.M.
21. MAHANADI
Odisha
858 K.M.
List Of Indian Cities On The Bank Of River
City
River
State
Agra
Yamuna
Uttar Pradesh
Ahmedabad
Sabarmati
Gujarat
Allahabad
Ganges
Uttar Pradesh
Ayodhya
Saryu
Uttar Pradesh
Badrinath
Ganges
Uttarakhand
Kolkata
Hooghly
West Bengal
Cuttack
Mahanadi
Odisha
New Delhi
Yamuna
Delhi
Dibrugarh
Brahmaputra
Assam
Ferozpur
Sutlej
Punjab
Guwahati
Brahmaputra
Assam
Haridwar
Ganges
Uttarkhand
Hyderabad
Musi
Telangana
Jabalpur
Narmada
Madhya Pradesh
Kanpur
Ganges
Uttar Pradesh
Kota
Chambal
Rajasthan
Jaunpur
Gomti
Uttar Pradesh

Patna
Rajahmundry
Srinagar
Surat
Tiruchirapalli
Varanasi
Vijayawada
Vadodara
Mathura
Auraiya
Etawah
Bangalore
Farrukhabad
Fatehgarh
Kannauj
Mangalore
Shimoga
Bhadravathi
Hospet
Karwar
Bagalkot
Honnavar
Gwalior
Gorakhpur
Lucknow
Kanpur Cantonment
Shuklaganj
Chakeri
Malegaon
Sambalpur
Rourkela
Pune
Daman
Madurai
Thiruchirapalli
Chennai
Coimbatore
Erode
Tirunelveli
Bharuch
Karjat

Ganges
Godavari
Jhelum
Tapti
Kaveri
Ganges
Krishna
Vishwamitri
Yamuna
Yamuna
Yamuna
Vrishabhavathi
Ganges
Ganges
Ganges
Netravati, Gurupura
Tunga River
Bhadra
Tungabhadra
Kali
Ghataprabha
Sharavathi
Chambal
Rapti
Gomti
Ganges
Ganges
Ganges
Girna River
Mahanadi
Brahmani
Mula, Mutha
Daman Ganga River
Vaigai
Kaveri
Cooum, Adyar
Noyyal
Kaveri
Thamirabarani
Narmada
Ulhas

Bihar
Andhra Pradesh
Jammu & Kashmir
Gujarat
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Andhra Pradesh
Gujarat
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Madhya Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Maharashtra
Odisha
Odisha
Maharashtra
Daman
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Gujarat
Maharashtra

Nashik
Mahad
Nanded
Nellore
Nizamabad
Sangli
Karad
Hajipur
Ujjain

Godavari
Savitri
Godavari
Pennar
Godavari
Krishna
Krishna, Koyna
Ganges
Shipra

Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Andhra Pradesh
Andhra Pradesh
Maharashtra
Maharashtra
Bihar
Madhya Pradesh

Download the PDf of the list of Indian Cities on the Bank of River
from here