Vous êtes sur la page 1sur 12

yyyyyyyyyy

22222y22222

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

9bbbbb9bbb9999999

x0x e000 hhhbbbhbhbbhh 2222229929 00y emmm0y hbhbbbhbhbbhh 29b22b22brbbb 00yy0 28m28m282iy0y0 ybhy 9bkbkbbk xy0y0 0002kmy0 ymmmyyy sm0y0m2xy0y00 e0y0ymm0 22m22m2620myyy aahkhhhbhbyhhkbh emmy0ymm0 12m22m222m00y 20m0mm0my0emym r0mym0202t0mm0 emm0 10m22m222m00y dhdbbdbbb rbdrbdbbbrbrbhbb emm2r0m02ymyy 22m22m022rmmy m0y2r0m02ymyy 22m22m222rmmy emm002e00m2r0m0 22m22m082rmmy eem0y0mm2mm2r0m0 022m22m082rmmy x0m0y0002r0m0 9hkdhnbyhhbhb bhhhbbbb9 0000y0yy02emym x0ymym kmy0 ay0ym0 n0y0m xy00mm0 i0m0 e0mm0yy0 22m02m222rmmy kmm0 i0m xmmy000 20m26m282rmmy 00m0 e0myy0 xmm00y 28m22m202rmmy t0y0m t02y0 00y20my0y0mm 22m20m212rmmy t00yy0 r00my0y xmm20m002)2y0m) syy0y0y0m t0yy0 x0y2 xmm20m002)im00) syy0y kmma0 2myy0 r0m000 r00 x000mm t000my 00m02202y0m0y 0mm00mmya0y xmm200yy00 22m22m212000m00 00y0))0000000) im0m2020ymm 20m0mm0my200yy00 28m21m022r0mym0 xmmx0ym)m00y) 2y000 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 2 .

rbhbbhhbybhbsbbbdbhbbbhhbbbbrbdbhbbbd rb d y 20m xmm emm e0y y e0y ) y rm2 ) t0m x0y )0y ) n0y ) sy0 002 ) 00m e0m2r00i0m dhdb r0m 000 000 000 2y0 y0m r0m y02 000 t0y 000 e0m i0m 2em hbsbbb drbbb 28m21m02 206m22m22 22m02m20 22m22m21 22m02m22 20m22m22 22m26m22 28m20m26 22m26m22 22m22m21 22m22m26 22m22m22 22m22m02 26m21m02 22m22m22 22m22m28 22m22m22 22m28m26 22m22m22 22m28m26 22m22m26 26m28m21 22m22m22 22m22m22 22m22m22 21m22m22 00 22m22m22 9hk eyy0y0 )0i0y0 s2ay0m s2ay0m 20i0m0 200000 ny0yy000 xy0im0 02ay0m s20y00 )0i0y0 e0yy0 0mmyi0m 0y0m00y rhb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 00 9bn 0 21 26 26 2 2 2 22 20 22 21 22 1 22 dd t0m rm2 rm2 rm2 e0y emm t0m x0y rm2 e0y rm2 xmm e0y x0y 9d e0y e0y x0y x0y n0y e0y xmm emm rm2 xmm e0y n0y rm2 e0y dbb x0y xmm e0y n0y t0m t0m e0y emm )0y x0y rm2 e0y t0m t0m hbsbbhy 000 nyx0ym 0mx0ym nyx0ym 0mx0ym ex00y0m 00mx0ym 00mx0ym 0mx0ym emx0ym 000 000 000 00 dbdbhbbsbhbbbbdbdhhhbbbhby ybbybhbbdhbbhbhbbrbybhbbdh dhhbbbbhbbb dhhbbbbayhbhhdhbbb99b02b22 bbbbbyhhbh dhsbhbyhhbbh e0 e0 2 rm 2 2 t0 2 22 xm 2 22 x0 22 2 em 2 rm n0 6 8 0 )0 1 9hahhdhbyhhbh 22 0 e0 )0 22 em e0 2 0t0 2 xm em 1 8 6 n0 8 1 0 e0 6 )0 2 22 2 rm x0 2 2 n0 22 xm 22 2 22 t0 2 e0 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm x0 2 .

yhhbbhbabbb9bbhyhbhbhhhahbyhhbbh 9bbhyhbhbhhhahbyhhbbh yhhbbhbhbsbbb hhhah 2 2 2 2 0 6 1 8 2 22 22 22 hhhahbdhhbh hhhahbbbbbbb r0mym0 22m22m22 r0mym0 28m21m02 i0m0m0 22m22m22 i0m0m0 22m00m26 y0mm0y 22m22m28 y0mm0y 22m22m22 y0mm0y 22m21m22 e0m 22m22m22 e0m 22m21m22 t0yym 22m22m22 e0my0 22m22m28 e0my0 22m00m26 xmmy20m 22m22m22 xmmy20m 28m21m02 x0y0yy0y0m0 22m22m22 x0y0yy0y0m0 22m00m26 y02y0mmym 22m22m28 y02y0mmym 22m22m22 y02y0mmym 22m21m22 2em0y0m0 22m22m22 2em0y0m0 22m21m22 000m00 22m22m22 2y000 22m22m28 2y000 22m00m26 ybdr 2 2 2 2 0 6 1 8 2 22 22 22 dhdb r0mym0 i0m0m0 y0mm0y e0m t0yym e0my0 xmmy20m x0y0yy0y0m0 y02y0mmym 2em0y0m0 000m00 2y000 hbsbbb 28m21m02 28m06m26 22m26m26 22m22m22 20m20m20 26m02m22 28m21m02 28m06m26 22m26m26 22m22m22 20m20m20 26m02m22 hhbhbyhhkbh rhbhh dhhrhh tbrhh bdhbh rbhhyhbb dhhbhhk thbhh bbhbh ahbhbhbh s2ay0m )0i0y0 20i0m0 ay0y0m0 ny0yy000 )my0m0 eyy0y0 2ymy0 0mmyi0m 0m0yy0 200000 e0yy0 020y00 s20y00 r00y0 yy0yy0 xi0y0 t0000y0 emm00 02x0my0 s2x0my0 xy0im0 0y0m00y x0ym00y0 02ay0m 2mmy0my0 ry00yy0 yhhbbhbyhhbh ybdrbyhhbh e0 2 rm 2 2 t0 t0 e0 2 xm 22 em 2 rm 2 2 2 e0 xm 22 em )0 0 6 n0 1 n0 22 8 22 2 e0 0 6 x0 )0 22 8 1 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 22 2 x0 2 .

tbhdhbhhhbbbhhdhh hhbhbrbbbhbhhdhbbbdhhbbbb90bkbhbdb bbbbhhdb bhhyd dhhbbb bbbrbby bbhb tbbbd dbb 2222229929 992992992 9929929992 99299299 9 9929929999 992992992 9929929992 99299299 9 9929929999 992992999 2222222222 e0y 2222022202 n0y 2222022260 t0m 2222222210 xmm 2222222222 e0y 2222822222 n0y 2622022202 t0m 2222122266 xmm 2222222216 emm 2222222222 n0y 2222222220 t0m 2622222202 xmm 2222222266 emm 2222222211 e0y 2222222222 t0m 2222222228 xmm 2222222200 emm 2022622261 e0y 2222222212 )0y 2222222222 xmm 2222222222 emm 2222622206 e0y 2222222261 )0y 2222222282 rm2 2122222222 emm 2222622222 e0y 2822622201 )0y 2822222268 rm2 2222222282 x0y 2222222220 e0y 2222122222 )0y 2122222202 rm2 2222222262 x0y 2222222281 e0y 2022822226 )0y 2222022220 rm2 2222222262 x0y 2222222212 e0y 2222222222 n0y 2222222226 rm2 2222222221 x0y 2222222262 e0y 2222222212 n0y 2222222222 t0m 2222222221 bbbb bhbd dhhb rbrbhbb dhhbbb 992992999 992992922 9929929292 9929929229 992992922 9929929292 9929929229 emm 2222222228 992992922 e0y 2222022228 )0y 2222822221 rm2 2222222220 992992922 x0y 2222222202 2222222222 e0y 2222022222 )0y 2122022222 rm2 2122222222 x0y 2222822221 e0y 2222222202 )0y 2222222222 rm2 2222022222 x0y 2222222222 e0y 2122222222 2222222222 rm2 2222222222 x0y 2222622222 e0y 2222622220 n0y 2222222222 2222222222 x0y 2222222222 e0y 2822622222 n0y 2222622226 t0m 2222622222 2222222222 e0y 2222222220 n0y 2222222222 t0m 2222622222 xmm 2222222222 2222222222 n0y 2222222220 t0m 2222222222 xmm 2222022222 emm 2222822220 2222222222 t0m 2222622221 xmm 2222022222 emm 2222222222 e0y 2822122226 2222222222 xmm 2222222221 emm 2222222222 e0y 2222222222 )0y 2222222228 2222222222 b hhbbhbbabbbhdhbrbbbbbdbhhabbbbbbbrbhrbhbbbbbbhhbbbhdbdbbhbbbbbbhbsbbbnbrbkbabb bhdb rbbbbhhyhhb2bbhhbhbsbhhbbbhbhbrbbbhbbhdhbbdbbdhhb90bkb bbb99bhn b hhbb hhhbdb sbabbb hbbb hhdhb rbbbbbdb dhbkb hhbbbb bbbbbsdnb hbabdbbbdb bhb tbhdhbhhhbbb hhdhb hbbb ybhrbbhbb992bybhbdbhbbbsbabbbhbbbbkbhhbbhbhbybrbbdbbbbhhbbbbbhbbbbsbabhyn 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 2 .

bhabbbhbbbbrbbbhd n0immy0m0020m0my02y0i02ymm2yy020mm000my02mm2ymmy2my00mm0y2mmmm0m0y0mm0200m2002 00yy2 ymmy2 y0m0m0002 0mm0y2 my2 my00mm0y2 mmmm0y02 0y02 ymmy2 ymmm2 my00mm02 my2 20yym0y002 x0m000y0y2 20m200200yy2ymmy2my00mm0y200m0mm0my20y02m0m0m0m20mm2yym00200yy2my00mm0y200ym20y02m0m002ym2 ymm022y00m20mm0y2m0y002y00y020mm220y0mm02mm2m0m0m0m2200m0y02my0my22ym020y0yy02y0220m0002 0mm20mmm0000 m00y0my2 m0immy0m002 0ymm0002 m0y0002 2 ym0mmy02 my0my2 mmyyy2 m0my002 0mm2 2yy00m002 y0220m00002 emm0y2 0ymm02 0my0mm002 yy02 0mm002 xy0yy0my2 0my2 0m2myy0my2 0my02 0y2 m0immy0m002 y0m02 my0my02 0mmm00002 e0m0y0y0mm2 mm2 yy02 imm2 )00yy02 00i0)2 2 y0m0y002 mm2 m0immy0m002 m0myy02 y0i002 m0my002 200m02 2 0y0ym002 y0220m00002 00000my2 0m2 my2 mmm0y0my2 m0immy0m002 0y0m002 m0y000002 00em0m02 0ym02 my0my02 2ym020y0yy2 0y2 ymm002 ry002 00y2 m00y02 mm2 m0immy0m002 2m0my02 0m2 m000y200m02m0m2m02y0yy0y2m00mm00 )0m0m0020m0 emm0y20m0 ny00mm0y20m00 ei0020m00 immm2k00y0 n0i000y0 n0i0000m0y0 ny00mm0y2x0ym0 ny00mm0y220m imm00my0y02 n0i0xymm0 0yy0y2xymm00 emm0y2xymm0 n0i0e0y00 n0i0ym0my n0i000y0my0mm n0i0r0m0 0y0m00mmm0y0 y0y0000 e0em0m0 2 0 2022026020 2021028 22022022022008 x0y02m0m02ny0 x0ymym02e0ymmyy02t0mm0 xmmy20m02x0y0yy0y0m0 e0m02y02y0mmym02000m00 r0ym0mm0 000mmmm myy0e0ymmm02myy0x022y0y0 a0x02y x00i0y x00i0y xmmyy0e00y xmmy000 xmy0y2y0mmy02ymym02my0y02x0mm00 )0m0 e000 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 0 .

nbhbdbbbrhbbb 00ymmym0my2)0m0m0002m000my002 2000y0my20ymm02mmy202200m0y2y002020mmy00002yy02 2m00y0i02 0020my02 mm2 yy02 200m0y02 0m2 yy02 ymym0mm2002 xm00my0m0m000y02 2 y0m0y002 mm2 e0myy02 mmy2 02 20yy0mm00y2200m0y22mmym02022ymy0my0mm200y0y20ymmmm2yy02m0m02xymm020mmy000002yy02m0m0m0m2 0020my02my20m0mym0my2y0y02mm2yy02200m0y20mm2m0m00my2yy0m20mym2ymm0m2mmmy0 0mym000y202y0m0my20022ymi0m0m2mmy2yy02e0amy220y0mm20mym2xymm020020mym2mmy20200002 00m0mm0my0222yy2my2m0m0m0m2ymm000mym02my0m2ymm20ymm0m2000y20y0my20ymm02my20mm2y20y0my2 y0m0my2002y0i0m20m2yy02mm00m00my2y0m00200mmy200yy20y020y002mm20mm0my0i0m000020m200my2e0amy2 20y0mm2yyy002m2y0mm2mm2xymm020y02y0i0m02kmm2m0m20000my20my2m2y0mm2my20mm00my20y2yy02y0022 ymm20x20my2mymm2yy020ymm02my2y0m0my0 e0m02xymm0m 000mmmm emm0y2xymm0m a0x02y a0m0m0m2xymm0m em0y00m immm2y000yy0ymmem0y20m0m0000 n0m00y0y00y20mmm0000 x0i0my00m000yy0n0m02y0220m000 hhdh dhbbb rbkbb bhbhbhb2bbhdhb2bhbbhhbbbb2bhbbbhbhd x0ymym 2222222222 2222222221 e0ymmyy 2222222221 2222222262 n0ym 2222222262 2222222212 t0mm0 2222222212 2222222222 xmm 2222222222 2222222221 emmm 2222222221 2222222221 e0y0 2222222221 2222222222 a0x02y em0y00m )mmy em0y00m )mmy a0x02y em0y00m )mmy a0x02y 000mmmm em0y00m a0x02y )mmy em0y00m a0x02y )mmy em0y00m a0x02y )mmy a0x02y em0y00m 22% 68% 66% 81% 12% 12% 12% 62% 66% 11% 11% 12% 82% 12% 68% 12% 12% 12% 12% 12% 66% 0m20y0m20y0m20ymm2x0y2xy0m00my0y0y0200m0y2)22222) x0ymym0y0sy0m02em0002a00m02ym002xym002000 n0m002y0y00y20mmm00002n0m02y0220m000 0m2ay0m2ay0m2aymm2x0y2ammy0y0200m0y2)2222) m0mm00m0y0emmmy020imyy02y0m2ymy02nym0y02iy00 x0i0my002m000yy02n0m02y0220m000 0m2xy0m2xy0m2xymm2x0y2n0yi0200m0y2)21222) rm00m0y0em0002x0i0m0yy00m002ymmmmmy022ym002em0y0m00 n0m02y0220m00002m000yy02n0m02y0220m000 0m20y0m20y0m20ymm2x0y2xym0y0y0200m0y2)26222) ny0m0y0)0m002xmy0y2y0mmy02ymym02my0y02x0mm0002e000 immm2y000yy02ymmem0y20m0m00002n0m02y0220m000 0m2ry0m2ry0m2rymm2x0y2xmyy0y0200m0y2)1222) xmmm0y0my00y02x0mmymm02ymy0002)0m2x0mm0002iy00 e0ym0my002ymmmmyy002n0m02y0220m000 0m2xyy0m2xyy0m2xyymm2x0y2yy0mmy0m000200m0y2)22222) emmm0y0)0m002ymmmy2xy00002em0002my0y02x0mm0002ymym e0ym0my0020m00y02n0m02y0220m000 0m2ny0m2ny0m2nymm2x0y2aymm0y0200m0y2)22222) rm00m0y0e000002em00000002em0002)0m2x0mm0002000 e0ym0my002x0i0my002n0m02y0220m000 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 6 .

rhydbebb brbbdbbhbbhy barrbhbbbrbbeb9hhbbb amym2 0y2 02 y0m02 0y0m2 r0mym02 20m0mm0my2 0002 y000my02 ymm2 y0i02 02 0ymyy22 m0m0mm2 2yy00em002 00yy2 02 00000m0i00m20m2 mmmy2 y0mm0my2 ym2 m02 20mm202 emmm00m2 00yy202m000y2mmm200x0mm02ymmy2my0yyy20y002m00m02022ymm0m0my2mmy0y00m2y0i02myy0y02 02 ymmm2 0m2y0000mm02 22 yy0m02 m0m002 00yy2 m0y02 y00y2 mm2 yy02 y00m02 yyym002 ymm2 m22 002 02 00000m0m20mm0i0mm00020y0my2ymm20y002m0yy20m20mmy0my0my20m0002mm2ymmy2002002yy02mi0y0002 20mymy02 ymm2 2y000my2 002 yy0y2 mm2 02 m020mm0m002 20y0mm2 0ym2 y00002 00m02 0m2 0y02 0yy0m002 00yymmy2020myyy20m2yy020my0m0 ay2 0mm2 00yy002 r0my00m02 0mamy2 ymmm0y2 y000yy02 mmy2 yy0y2 0y02 m22 0y00m0y2 02 2ymm00m20m2yy0y2yy0y2y0i0202i0yy200m00y0i02yyym0y2y0em0y0my2mmm0y0my20yy0my0mm02m0000my2 0y0my2 yy0y2 00002 0mmm0y2 mymm2 yyym0y2 0mm0my0mm02 m02yyy0y002 my2 ymm000002 200m02 0y2 002 mmy2 mmmmmmmm2 mmy2 yy0m2 ym2 y0i02 ymmyy0my002 20m20002 0mm2 0y00my002 202 yy0y2 y0y2 m0m02 yy0y2m0y2m02y0y2my2m000000020000202m200xy02200yymy020mm2mmm0y020y0mm0 202 r0my00m 02 y0mm20y0y0i02 2m00y2 002 00m0y0m02 yy0y2 0ymm0m02 0m2 yy02 0i0my2 mm2 m0000my200002m00020y2022m0my2ym2ym2ym202mmmymy20m0y00m2mm2m00my2m00m0020mmmy20y02ry0y2 0ymm0m2 mmy2 y0y2 0m20y00my2 0y0m2 0y2 y00002 em0y02 0mm02 y0m02 mmy2 yy0m2 ym2 y0y2 mi0y2 0m2 000m0my0 ay2m0ymy002ymm20y0202em00y02mm000mm0my220y0mm20ym200my02ym2000m20200m02mm2 20000my020m2yy02mmm20my2mm2yy02m22m00y0200x02amy2mmm02ymm2y0y2m0yy00m02ymm200002m02 02 mmm00y0m0y0m2 0mm0i0mm0002 m000ymm02 mm2 02 y0ymmm0mm002 y022y2 ymm002 x0m002 y0y2 0y00my02ymm200my2ym22my0m02ymmy2imm0y0mm200yy220y00mm020mm220y00i0y0mm00200yymmy2 y0yy0my2 0my0my00m2 0m2 mmmyymi0y000002 amy2 0m2 yy02 m0m02 mm2 m22m00y0mm02 ymm2 m0mmm02 0ymmmmym20mm2y0mm002ym2mmm2ymm00002r022y0ym00mm0y02ymm2mmym000y2mmm y20m002ymmy2 y0m20y02 mmy2 0y0m2 ymm2 mm02 ymm2 00002 0ym22 0y2 mmyy0my2 ym2 y00my2 02 0000mm2 ym2 yy02 mmm0mm0my2 20yyy02 r0my0mm02 y0i02 yy02 y0mm0mmy2 ym2 0mmm0y2 mymm2 yyym0y2 0mm0my0mm002 ry0y2 mm0y20y2y00022y0m0my0mm02ym22y0i0my2ymmyy0my00220m20002my20y022ymm00m02000m0 m0yy2t0mm020m20y02m0m2ymm0020m2r0mym0220m0mm0my02ymm200002y0i020m20yyy0my0i02 20y0mm000yy200yy202ymmm2mmm200x0mm02000022ym2myy0mm0m2mmmy20mm2y0 0020y0020y0my2 000022ymi02ym2m0202y0y200yy2yy02m22m00y0200x020y2002m0m0m002mm2yy002yy0y2ymm2m0y2mmm02 m22 0y00m0y2 y0m2 2ymm00m0m2 2m2 mm200000my2 m0m00y2 00m02 0mm2 y0yy0my2 ymmy2 0xm0000my2 y000yy20m200y0m2m0m0m002mm20m2mi0y0mmm0y0mm020m200x0 kmm200002m02em0y022m2m00y20m20mm00yy2m0m0m002mm2ymmy2ym020y0m002m0ymy020mm2 0mi02 mmy2 yy02 ymmm2 yy0my02 mm2 00m002 my0y0i0y2 ymm2 ym02 ymm2 00002 m0y0y2 0m2 02 200000my2 0ymm02y0y002002ymm2m002y0yy0y20ymm0y0m20m0my0 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 1 .

drbbdb bbhbbbhsbbabbbhbdbbbddbrhbhbbb ry02 y0m0y002 yy0mm2 002 yy0y2 yym002 mmym2 0y2 02 y0m02 0y0m2 xmmy20m2 0002 0m2 yy02 00i0myy2 ymm002 0y02 mmyymm0y02 ymm0m002 m00000m2 00yy2 0m2 0xm0000my2 02mm002 0mm2 0m2 0mamy0m002ymm00222m0imy0m2ym0m0mm20mm2020mi0my200m002yy02mmm200200002m00020m2 0m0002200y02ry002m0m2m0200000y20my00i0m20m2ymm2m0yyy20220y0mm2mmym2mmm0y2yy0200ym02mm2 xmmy20m02000m0002t0yym02y02y0mmym2my2y0mm0y0 ei0m2yymmyy2ymm20y02y0mm0m00y2mmmm0yy0m2ym2yy02mmmmmyy02y0220m00020mm2 2ymyy0002 mm2 ymmy2 m0m00y02 ymmy2 02mm002 m0y2 y0i02 y000yi0y0mm02 0mmmy2 yy02 00mm0y0yy2 mm2 ymmy2 0mm0my0mm02 ry002 002 m0m0m0002 m00my2 0m2 0myymi0yy02 ymm2 mmm y2 2mm00m0y2 m00200y2 ymmy2 0mmy0mm002 xm02 0y2 002 m0m0000yy2 mmy2 ymm2 ym2 m0mmm02 0m2 0xyymi0yy2 0mm2 m20m0y2 0x2y0002 ymmy20mm0my0mm2y0m020mm20y00m0 0000ymm02mm20mamy0my202200m0mm00220000my0m002ymm002ymm200002mm20002yy0y20020m2 ymmy22m00y2ym20m0my020y02kmm200002mmy2m0mm2020mm0my200i00y0y2ym20002yy0y20002ymmy2m0m00y2 m0mm0y020y0200002my0000m20mm202200y2m0m0my20mm20m2y0000i020m22mm00m0 a00000m200yy202y0ymmm0mm02mmm00y0m20ymm02y0y002ymm2000020i0mm020my0y00y20m2 yy020000y2yy0my02mm200m002ry0y20020yy2ymm20000200my2ym2yy0m020m20m0my002mm0m0y0m0020mxmyy2 ymmm020mm2a000000yy02amy20m2ymm22y0m0y200yi0m002yy0m2yy022ymm0000mm02yy0y2000020m0y2ymm2 0y02 yym002 mmmm0my0m2 00yy2 m0m0mm002 0yy0mm0ymy002 mm00m02 20000my02 y00myy02 0mm2 00m0002 y0ym0my00 00200200y0020y000200020002000y020222222220y022220220222220222022222 m0mm20000mmymy02m0my0mm000mmm0200m000m2m000mmmymy02m0my0mm000mmm 8 .

.

.

Chalit & Cuspal chart Basic Plus Includes My Kundli + Karak. Marriage. Birth chart. Favourable Points. Navamsha. Antar Dasha Vimshottari Dasha upto pratyantar Vimshottari Dasha Extended Vimshottari & Yogini Dasha with Sookshma Details 7 types of dashas (with Sookshma details) Extended Extended 10 years 10 years 30 Years 5 years 5 years 20 years Basic Detailed Rs. 999 Make Now Rs. Favourable Points. Moon chart. Finance & Emotion REMEDIES Gem Therapy Sadesati (Saturn's period) Kalsarp Dosh Manglik Dosh Lucky Substitute Stones Numerology Recommendations Lal Kitab Remedies Free Make Now Rs. 1999 Make Now . Birth chart. Finance. 999 Bhrigu Patrika Rs. Free Horoscope KUNDLI FEATURES Pages in Horoscope Charts & Calculations Dasha Calculations My Kundli 299 Kundliphal 499 Kundli Darpan Free Rs. Make Now Make Now Make Now Make Now Make Now 8 22 39 80 171 Basic Includes Avakhada chakra.. 499 Make Now Rs.. 1999 PREDICTIONS House predictions about your Health.Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems Choose from most popular horoscope models. Chalit & Cuspal chart Basic Includes Birth details with Panchang. Planetary Degree/Positions. Career etc. Avastha and Rashmi Advanced Includes Kundlifal + Sudarshan chakra + KP System + Divisional charts + Jaimini astrology + Shadbal + Ashtak Varga and 10 more items Comprehensive Includes Kundli Darpan + Graph for Shadbal & Ashtakvarga and 20 more items Vimshottari Dasha. Moon chart. Limited Planet readings about 9 planets in your horoscope Dasha readings 10 years Yearly predictions (Transit predictions) Yoga predictions (Based on astrological combinations) Numerology predictions Nakshatra Reading Extended Lalkitab predictions 20 YEAR GRAPHS for Health. Planetary Degree/Positions... Rs.Best Horoscopes Model Comparison Worried? Things are not going according to you? Stop worrying. Navamsha chart. 299 Make Now Rs..