Vous êtes sur la page 1sur 1

Teknik menjawab soalan 10 di bahagian C (soalan wajib jawab) bagi kertas 2

Soalan eksperimen (10 markah)


- Akan diberi Suatu PERNYATAAN ( pembolehubah
bergerak balas + pembolehubah dimanipulasi)

CONTOH JAWAPAN (PPT 2014)


Takat didih larutan garam lebih tinggi daripada air suling

- Perlu menjawab kemahiran proses sains ialah :


10 a) Hipotesis ( 1 markah)
GABUNGAN P.Manipulasi dan P.Bergerak balas
(Buat Perbandingan jika pernyataan diberi dalam
bentuk perbandingan)
@ JIKA/MAKA @ SEMAKIN/SEMAKIN
b) (i) Tujuan eksperimen (1 markah)
UNTUK MENGKAJI P. Manipulasi TERHADAP
p. Bergerak balas.

(ii) Mengenal pasti pemboleh ubah ( 2 markah)


P. DIMANIPULASIKAN :_______________
P. BERGERAK BALAS : ______________
P. DIMALARKAN :__________________
(iii) Senarai Radas ( 1 markah)
RADAS SEDIA ADA (diberi dalam soalan) + 3
RADAS LAIN YANG BERSESUAIAN
(iv) Prosedur atau Kaedah ( 4 markah)
WAJIB MENGGUNAKAN AYAT PASIF
- Menjelaskan cara MENGAWAL @ SETTING
P.ubah dimanipulasi dalam eksperimen
- Menjelaskan Cara MENGUKUR P. Bergerak
Balas
(WAJIB MENULIS NAMA ALAT PENGUKURAN)
ULANGAN EKSPERIMEN ( Ubah P.
Dimanipulasi)
(v) Penjadualan data ( 1 markah)
TIDAK PERLU TULIS KEPUTUSAN
EKSPERIMEN DALAM JADUAL
Jadual Mesti Mengandungi P. DIMANIPULASI
dan P. BERGERAK BALAS
P. DIMANIPULASIKAN
P. BERGERAK BALAS
(jika ada unit ukuran,
(jika ada unit ukuran,
wajib Tulis)
wajib Tulis)

Atau
P.DIMANIPULASI
(jika ada unit ukuran,
wajib Tulis)
P.BERGERAK BALAS
(jika ada unit ukuran,
wajib Tulis)

10 a) Hipotesis ( 1 markah)
Larutan garam mempunyai takat didih lebih tinggi
daripada air suling.
b) (i) Tujuan eksperimen (1 markah)
UNTUK MENGKAJI kehadiran garam /jenis bahan/
jenis larutan TERHADAP takat didih.

(ii) Mengenal pasti pemboleh ubah ( 2 markah)


- P. DIMANIPULASIKAN : Kehadiran garam/ / jenis
larutan/jenis bahan /larutan
garam dan air suling
- P. BERGERAK BALAS : Takat didih/bacaan suhu
- P. DIMALARKAN (tetap): isipadu larutan
(iii) Senarai Radas ( 1 markah)
BIKAR, PENUNU BUNSEN, AIR SULING, GARAM
(diberi dalam soalan) + termometer, kaki retort,
kasa dawai, tungku kaki tiga, spatula
(iv) Prosedur atau Kaedah ( 4 markah)
WAJIB MENGGUNAKAN AYAT PASIF
1- 100 ml air suling dimasukkan ke dalam bikar
dan dipanaskan.
2- Takat didih air suling diukur menggunakan
termometer
3- Langkah 1-2 diulang dengan menggunakan 100
ml larutan garam.
(v) Penjadualan data ( 1 markah)
TIDAK PERLU TULIS KEPUTUSAN EKSPERIMEN
DALAM JADUAL
Jadual Mesti Mengandungi P. DIMANIPULASI
dan P. BERGERAK BALAS
o
Jenis larutan/ jenis
Takat didih ( C)
bahan
Air suling
Larutan garam
Atau
Jenis larutan/ jenis
bahan
o

Takat didih ( C)

Air suling

Larutan
garam