Vous êtes sur la page 1sur 6

SEK MEN KEB TO UBAN

17050 PASIR MAS


KELANTAN

PROGRAM SKOR STRAIGHT A


SPM 2017

UNIT KECEMERLANGAN SPM

PROGRAM STRAIGHT A SPM 2017

1. Pendahuluan
Keputusan straight A dalam peperiksaan SPM terutamanya bagi pelajar aliran sains
adalah sesuatu pencapaian yang mencabar yang memerlukan komitmen yang tinggi oleh pelajar,
guru dan ibubapa. Walau bagaimana pun ianya bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai
apa lagi jika pelajar yang dikenalpasti mempunyai semangat dan iltizam yang tinggi.
Bagi merealisasikan impian ini, langkah yang strategik diambil dengan menggabungkan
seluruh kekuatan dan sumber yang ada dan dengan mengikuti kaedah yang betul. Bagi
menghasilkan impak maksimum kepada program ini, seramai 5 orang pelajar cemerlang
Tingkatan Empat dipilih berdasarkan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun.

2. Rasional
(i)

Pelaksanaan awal iaitu semasa pelajar di Tingkatan Empat membolehkan mereka


membiasakan diri dengan budaya kerja cemerlang untuk menghadapi tahun yang lebih

(ii)

mencabar iaitu Tingkatan Lima nanti.


Kesemua lima orang pelajar yang dipilih itu dikenalpasti mempunyai kesungguhan dan

(iii)

komitmen yang tinggi yang dapat menyahut cabaran yang akan dilalui oleh mereka nanti.
Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menunjukkan pencapaian yang amat
memberangsangkan berbanding dengan pencapaian pelajar sebelum ini dalam

(iv)

peperiksaan yang sama.


Guru dan persekitaran SMKTU adalah amat kondusif dan mampu memberikan bantuan
dan sokongan kepada pelajar yang telibat.

3. Objektif
Pencapaian A dalam semua mata pelajaran dalam SPM 2017 bagi 5 orang pelajar target yang
dipilih..

Muka surat 1

PROGRAM STRAIGHT A SPM 2017

4. Ahli Jawatankuasa
Pengerusi

: En Fauzi b Yazid
(Pengetua SMKTU)

Naib Pengerusi 1

: En Muhammad Zulkifli b Bakar


(Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2

: Tn Hj Ahmad Azli b Abdullah


(Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi 3

: En Tan Guan Pian


(Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha 1

: Guru Kanan Sains Matematik

Setiausaha 2

: Guru Kanan Teknik Vokasional

AJK

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muka surat 2

Guru Kanan Bahasa


Guru Kanan Sains Sosial
Kaunselor
Guru Cemerlang
SU Kurikulum
KSU Peperiksaan
Setiausaha Kecemerlangan SPM
Guru kelas 4 Avicenna (2016) dan 5 Avicenna (2017)
Guru mata pelajaran 4 Avicenna (2016) dan 5 Avicenna (2017)

PROGRAM STRAIGHT A SPM 2017

5. Senarai Pelajar
BIL
1
2
3
4
5

NAMA
NURUL ALIN ATIKAH BT NORDIN
ZAKIRA AMALIN BT MOHAMAD
CHE NURSYAHIRAH BINTI CHE MAN
NIK NOR NABILA HUDA BT NIK MUSA
NUR FATIHAH BT ZAINUDIN

NURUL ALIN ATIKAH

ZAKIRA AMALIN

NIK NOR NABILA HUDA

KELAS
AVICENNA
AVICENNA
AVICENNA
AVICENNA
AVICENNA

CHE NURSYAIRAH

NUR FATIHAH

6. TOV dan Perbandingan Setara Dengan Peperiksaan


Pertengahan Tahun Sebelum
Sila rujuk lampiran

Muka surat 3

PROGRAM STRAIGHT A SPM 2017

7. Senarai Aktiviti
(a) Taklimat Program kepada pelajar
(b) Perasmian Program oleh YBRs Tuan Pengetua
(c) Study Smart pembelajaran berfokus kepada outcome setiap topik bagi setiap mata
pelajaran kritikal secara kumpulan atau individu
(d) Sesi Refleksi perbincangan antara pelajar dengan guru untuk menambahbaik strategi,
melihat kelemahan dan mencari alternatif meningkatkan kecekapan pembelajaran. Sesi
refleksi juga akan diadakan selepas keputusan setiap peperiksaan dalaman diperolehi
(e) Rehat minda melibatkan aktiviti luar sekolah bertujuan untuk merehatkan minda pelajar
untuk menghadapi peperiksaan
(f) Lain-lain aktiviti yang difikirkan sesuai berdasarkan masa dan tahap pencapaian pelajar

8. Carta Gantt
Bil

3
4
5

Aktiviti

2016
Ogo

Taklimat
Program
kepada
pelajar
Perasmian
Program
oleh YBRs
Tuan
Pengetua
Study
Smart
Sesi refleksi
Sesi rehat
minda

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

9. TOV dan Target


Sila lihat lampiran

Muka surat 4

2017

X
X

PROGRAM STRAIGHT A SPM 2017

10. Kos operasi


BIL

PERKARA

AMAUN

Buku rujukan 40 buah buku @ RM10 sebuah

RM 400

Kertas tulis 10 rim @ RM10 satu rim

RM 100

Pelbagai alat tulis

RM 50
JUMLAH

Rm 550

11. Penutup
Adalah diharapkan dengan adanya program berfokus yang diadakan seawal pelajar di
Tingkatan Empat lagi mampu memberikan impak yang tinggi bagi mempastikan SMKTU melakar
sejarah menghasilkan calon straight A dari kalangan pelajar aliran sains. Dengan komitmen tinggi
semua pihak, insyaAllah, apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan.

Muka surat 5