Vous êtes sur la page 1sur 20

Score

STAR WARS Episode IV


The Cantina Band

4
&b 4
f
& b 44
f
# 4

& # 4
q=240

Flute

Oboe

Clarinet in E b

Clarinet in B b 1

Clarinet in B b 2

Alto Sax

Tenor Sax

Baritone Sax

Horn in F

# 4

4
f
#

& 44
&

# 4

& # 4 n
f
#
& 44
f
# 4

& # 4
F
& 44 b

Trumpet in B b

&

Flugelhorn

&

Trombone

Euphonium

Tuba

Drum Set

Vibraphone

Glockenspiel

# 4
4

4
b 4

? b 44

Arr. e Inst: Miguel A. Gallardo

b n
J

b n b.

j
b n

b n b.

j
b n

n
J
j
b n

b n

b n n.

n
J

j
b n

n b n #

n
J

b n

# b

j
b n

# b

j
b

F
4

4 x x

& b 44

&b 4

b n
J

b n n.

b n

# 4 n
4
f
? b 44

John Williams


b n

b # j

b #
J

. b j
j

. n j

b.

j
b n

b n

x x

Agosto 2013 by Miguel Angel Gallardo. Chiclana ( Cadiz ) Espaa

2
7

Fl.

Ob.

b .
J J J

&b

b j j .
J

&b

#
& #

E b Cl.

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

#
& # #

A. Sx.

&

T. Sx.

Hn.

&

B b Tpt.

&

Flghn.

&
?

Tbn.

Euph.

D. S.
7

Vib.
7

j j
.


J J .

n .
J J J
b j j .
J

b n


b . j

j
b n

j
b n

n n
J


n . j

n.
J

. b j

j
b # n b b. j
b

n # n b b. j
n
J

b.
J J J

n j
.

j
j j b .

j
b n


n . j

b n

# b n


n . j

?b

Tuba

b
J
b
J

#
& #

B. Sx.

Glk.

n .
J J J

STAR WARS Episode IV

b n b.

J
J


x x

&b

&b

b n

x
j
j

b b

b . j


x x


x x

Fl.

&b

Ob.

&b

15

E b Cl.

&

B b Cl. 2

&

T. Sx.

B. Sx.

# b
b n n
# b
b n n

#
& #
# b
b n n
&
#
& #

15

Hn.

&

B b Tpt.

&

Flghn.

Tbn.

Euph.

Tuba

?b

&b
&b

15

Glk.

&

15

Vib.

15

D. S.

b
b n b

## b b n n

&

B b Cl. 1

A. Sx.

b b n
b

x x x x

F
n

F
n

b
x x x xx x

J
J
J

j
b n b j

STAR WARS Episode IV
b b n
b b
J
J

bF

b b n
J
J

n b n
J
J

#
J
J
n b n
J
J

.
.

.

n J # J

. n
J
.
.

b j n j .

b n
J

j
b n
.

4
Fl.

&b

Ob.

&b

22

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#
& #
&
&

&

&

b b

? b b
?

&b
&b

22

Glk.

b b n
J
J
b b n
J
J

n b n
J
J

#
J
J

n b n
J
J

n J b J

b j b j

22

Vib.

# n

22

D. S.

#
& #

Flghn.

Tuba

# n
&

&

Euph.

& #

B b Tpt.

Tbn.

# n

22

Hn.

STAR WARS Episode IVb b

x x

b b n
J
J

n b n
J
J

b b n
J
J

#
J
J
n b n
J
J

.
.

.

b n
J

n J # J

. n
J

b j n j .

j
b n
.

& b b

29

Fl.

Ob.

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&
&

# b n n b n
#

&

?b
?

J
J


J
J

&b

&b

x x
b

b b n .

b n
n

b b n .

n
n

b n
n

b b n .

n
J

b .

n b bb n

n J
F

n J
F

n J

n J

b .

n b bb n

b
.

b n

29

b b

29

Glk.

# b n n b n

29

Vib.

# n

& #

&

D. S.J
J

# b n n b n
&

Flghn.

Tuba

b n

#
b n
& # n n #

&

Euph.

b n

n #
#

& #

B b Tpt.

Tbn.

& b b n

29

Hn.

STAR WARS Episode IV

b b n .
b

b
b
j
j
b
P

. b
x x x x x x x xxxxxx x

J x .. x .. x x .. x .. x x .. x .. x
x x
J
J

b j

j
b

n
J

n b J n

STAR WARS Episode IV

6
Fl.

&b

Ob.

&b

36

E b Cl.

#
& # n

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#
#

&

#
& #

?b

Flghn.

&
?

36

&b

36

x ..

x .. x


& b n b

36

Glk.

n
J

&

Vib.

B b Tpt.

D. S.

&

Tuba

36

Euph.

n J

#
& #

Hn.

Tbn.

x ..

x .. x

b j

J n

x ..
b b

n
F

x .. x

x ..

x .. x

x ..

b b

n b

b b

x .. x

n n
b

STAR WARS Episode IV

Fl.

&b

Ob.

&b

41

E b Cl.

#
& #

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

n
J

&

#
& #

Flghn.

&

?b

x ..

& b b

j
b

&b

41

41

x ..

x .. x .. x

x ..

41

Glk.

n
J

&

Vib.

B b Tpt.

D. S.

&

Tuba

41

Euph.

#
& #

Hn.

Tbn.

b
b b
n b

j
b

x ..

x .. x .. x

b
b
n b

STAR WARS Episode IV

Fl.

&b

..

Ob.

&b

..
f

45

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

##
#

n
J

&

#
& #

Flghn.

&

?b

x ..

& b b

45

&b

45

j
b

x ..

45

Glk.

&

Vib.

B b Tpt.

D. S.

&

Tuba

n J
J

45

Euph.

#
& #

Hn.

Tbn.

x ..

x .. x

..

..
f
..

.. n
f

.

.
f
..

P
.. b
f

..

..

.. n
f
..

..

P
j
j
..

x
xx
x x

j
j
b
b b b .
n b J J

..

..

Fl.

&b

Ob.

&b

50

E b Cl.

#
& #

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

#
#

b n
J
j
b n

j
b n

A. Sx.

& # n J

T. Sx.

&

B. Sx.

#
& #
50

Hn.

&

B b Tpt.

&

Flghn.

&

Tbn.

Euph.

Tuba

j
b

b n b . j

j
b n

b j j
J .

b n n. j

j
b n

b
J
b
J

n b n # . j

n n
J

J n J J .

j
b n
.

b n

.
J

b n n . j

# b . j
b

b n j
.
f
# b . j
n

n
J J J .
j j
.


J J .

b j j
J .

j
b n

b n

j
b #

b n

j
j j b .

b #
J

b n

b.
J J J

b n

?b

&b
&b

50

Glk.

b .
J J J

n
J

50

Vib.

50

D. S.

j
b n

STAR WARS Episode IV


b n b.
b n

J
J

j
j

b . j

b n

x x

j
j

b n
x

10

b n
J

Fl.

&b

Ob.

&b

j
b n

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

j
b n

B b Cl. 2

&

57

##
#
#

A. Sx.

#
n
& # n
J

T. Sx.

&

B. Sx.

#

& #
57

Hn.

&

B b Tpt.

&

Flghn.

&

Tbn.

Euph.

Tuba


b . j

b
b n b


n . j

n . j

n.
J

n j
.

b b n
n
b b n
n
b
b n n

b
b n n

?b


x x

&b

&b

j
j

b b

b . j

n # n b b. j
n
J

. b j


n . j

j
b # n b b. j
b

b b n
b

57

Glk.

57

Vib.

j
b n

57

D. S.

STAR WARS Episode IV


b
.
b
J


x x


x x

x x x x x x x xx x
J J

J
J

j
b n b j

Fl.

&b

Ob.

&b

65

E b Cl.

#
& #

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#
#

#
& #

F
b
F

P
n

F
n

F
# n
&
F
#

& #
b
F
n
#

&
F

# n
&
F
? b
b
bP

?b

P
?

65

Hn.

B b Tpt.

Flghn.

Tbn.

Euph.

Tuba

&

65

D. S.

&b

65

Vib.

&b

65

Glk.

n
b

STAR WARS Episode IV


b b n .
b

J
J

b b n
J
J

n b n
J
J

#
J
J
n b n
J
J

n J # J
b

.
.

b n
J

n b n
J
J

b b n
J
J

#
J
J
n b n
J
J

b j b j

n J b J

b b n
J
J

. n
J

b j n j .

11

j
b n
.

12
Fl.

&b

Ob.

&b

72

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&
&

#
#

#
& # b

&

&

&b
&b

72

?b
?

72

Glk.

72

Vib.

&

D. S.

Flghn.

Tuba

&

Euph.

#
& #

B b Tpt.

Tbn.

n
#

& #

72

Hn.

x x

STAR WARS Episode IVb b n .

b
J
J
J

n b n
J
J

b b n
J
J

#
J
J
n b n
J
J

.
.

b n n

b n

b n
.

b n


J
J

b n n

b n

j
b n
.

b jJ
J

b n

b n

b n

n n #

J
J

b n

b n
J

b n n

n J # J

b b n

. n
J

b j n j .

b n

STAR WARS Episode IV

Fl.

Ob.

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& b b b b n .

#
& #

&

b b n .

&

#
#

Flghn.

&
?

n
J

b .

# n b b
.
b n
b n b b

? b n b b n
b
?

79

.
x x x x x x

&b

79

&b

79

Glk.

#
& #

&

Vib.

b n n

B b Tpt.

D. S.

b b n .

&

&

Tuba

79

Euph.

b n n

n
#
& # n .

Hn.

Tbn.

13

b b b n .

b
&

79

n J
F

n J
F

n J

b
j
b
P
x xxxxxx x

J
J x ..
J
j
b

n J

x .. x

n
J

x ..

x .. x x ..

x .. x

n b J n

x ..

x .. x

n b

STAR WARS Episode IV

14
Fl.

&b

Ob.

&b

85

E b Cl.

#
& # n J

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

n J

#
& #
&

#
& #

n

f

?b

85


x ..

x .. x

j
& b b b

85

&b

85

n
J

x .. x .. x

x .. x .. x

b
b b b
n b

&

Glk.

Flghn.

Vib.

&

D. S.

n
J

B b Tpt.

Tuba

&

Euph.

85

Hn.

Tbn.

x .. x .. x

x ..

b
b b

n n
b

j
b

x ..

STAR WARS Episode IV

15

Fl.

&b

Ob.

&b

90

E b Cl.

#
& # n

#
& #

&

#
& # n
&

B b Tpt.

&

Flghn.

&

Tuba

#
#

n
J

?b

x .. x .. x

x ..

b b

& b b b b

& b n b

j
b

x ..

x .. x .. x

x ..

90

Glk.

90

Vib.

90

D. S.

90

Hn.

Euph.

&

Tbn.

B b Cl. 2

B. Sx.

n
J

&

T. Sx.

B b Cl. 1

A. Sx.

b
b b
n b

j
b

x ..

16
Fl.

&b

Ob.

&b

94

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&
&
&

##
#

B b Tpt.

Flghn.

Tbn.

Euph.

Tuba

D. S.

Vib.

&
&
?

#
#

?b

J J

.. J

.. J
f

.. J
f
.

. J
f

b.

n.


& b n b


J J

b.

b.

n j

..

b.

b
P
94
j
j

x .. x .. x x
x .. x
x x x .. x .. x x ..
n.
94
j
.. J

& b b b b b j .
b b

..
b n
P

.. b n

b.

b.

..
P

..

.. b
J
f

j
.. J

.. J n

94

Glk.

##

#
& # n
&

94

Hn.

n J
J

STAR WARS Episode IV


.. J

f
..

J
f

.. J

J
J

b nx .. x .. x x .. x .. x

b
J

&b

&b

101

Fl.

Ob.

E b Cl.

&

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&
&
&

##

B b Tpt.

Flghn.

Tbn.

Euph.

Tuba

&
&
?

##

b J

D. S.

&b

101

Vib.

j
b

x .. x .. x x ..

&b

101

Glk.

b.

b.

b b n

101

STARWARSEpisode IV
.

b.

n.

j .

b.

? b b
?

#
& #
&

101

Hn.

b.

.
.

n
n

b.

b n

b
b

x .. x x .. x .. x x .. x .. x
n.

J
.

n n

n.

n b

b.

b
b

x .. x

n
b

b
x ..

n
n

.
n

17

b b

x ..

x .. x

18

b
&b

& b b

n.

107

Fl.

Ob.

E b Cl.

#

& # n

B b Cl. 1

&

B b Cl. 2

&

#
#

#.

#.

#
& # n

T. Sx.

&

B. Sx.

Hn.

&

B b Tpt.

&

Flghn.

&

Tbn.

Euph.

Tuba

#
#
b

?b
?

107

D. S.

#
& #
107

&b

#.
n
.

#.

STAR WARS Episode IV

b
b
b b

b b b

n n n

n b b

n
b
n n


J
n
b
J

J

n
J

b n

b b
b

b n
b

b n
b

b
n

#
b
b

x .. x .. x x .. x .. x

b n

x ..

x .. x x ..

x .. x

x ..

b n

#
b n

b
n
#

n b b n

n #

&b

107

Glk.

107

Vib.

#.

A. Sx.

n.


x .. x x ..