Vous êtes sur la page 1sur 104

1


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

6,
) )gzZbc

]!*
Z d]Z Z

Zr
# -**
]|)_
gzg xEC
beYg
$Z
M F,
K
z[ NZ

~z0
+
~C
bh
+i
~Y !Z >z0
+
xZg Zg
$u *Z
{0
+!*
ZgReY?.
^

$ zBZ]Z Z {g Z Z
~ezg zC
OE
www.alislahonline.com


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

]
]Z Z6,
) )gzZbc

]!*
Z d
~z0
+~C
bh
+i?
104
[zgB60
| 1434

[x **
A%
$
],
7
)

www. alislahonline.com''V
$d
$z

Y
{x gzg z- /
!z0
Y !Z >z0
+G
+
/
G

zC
kg Z=ZsZBZ /
{0
+!*
ZgR6g /

www.alislahonline.com


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

10
11

12
12
14
15
16
16
17
18
18

g~
A \vZg
) ) u0*
$ukZ
g
...................................................X Y~
A VN
VzGKZ~#
Zz1zg:Nz!*
]g
.........................................................................
Z~^k
,
gzZg

E
}hg 5.Z4zszH!*
%Z#
ZZ
# u0*
$ukZ
g
......................................................................Yxz
kz]'
,

..............................................................................................kz]'
,
........... @
*
**
Z6,
Z@*
Y**
Z6,
yZ
Z u0*
$ukZ
g
~#
!*
h (
) f L
L u0*
$ukZ
g
............................................................................ VVzsf
{zDYg*5ZgT+@Wz u0*
$ukZ
g
...................................................................... @
*
6,
V2Zg}uz3Zg
................................................................................x~x|
vZ
@*
'
,
Z'
,
Vzi][ZNkZYS7,
i
$
d
y*GT
) ) c*
D
u0*
$ukZ
g
............
sG[Z\vZJ
-izg:eCYg*
.... aZ] ]Zg ~g t Zv
) q
-Z~3ZgvZ
...................................................................t Z]kZgzZ=vZ
www.alislahonline.com

4
.........................................................| (
,
]rzg Vz
........ 6
,q
-ZVgzZ6,z**
J 7,7,pz79It
................................. V
Q5D/wV%
....................s
PkZ]|c Zzrg
........... e
8z~V
) , Z
D Bg D
+
z
................... 4"7
,
g
8Je
$Wq
-Zu0*
yW

............................... aZ
ggZD

8JXq
-Z
..........................................................................y M
Q5yZZ
..................... 4] wJ*
*
zgk
,
~ha+
................................Z e~kZvZZe~V
............ 7
w=kZ}3ZgV g
$ukZ
.............................................0
*
[ZNVzL}{0
+
i<
L {%
............ M[ZN q
-Z ay

Bzgq
-Z~5ZgvZ
..............................
e
$ZzgZz_piZ
'
,
YgzZi
q
-ZgzZ _7,iJ
-k'
,J M g
$ukZ
......................................................................................................C7
w=
......... :wJ,i w=]n
bzL
L XkZ
.............................................................................0
Z
+Z,uZz
................................................................................? <
L **
3Kzg!*
H
...........................
e
$ZzgZz"7,
pzg%Zy-


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

20
21
21
23
23
24
24
25
26
29
30
31
31
33
34
35
36
37
38

www.alislahonline.com

5
.........
pzg XX n ] o ]v ^ ] pqZZ
...........}~g7'gz\vZ"7
,pzgg!*
y................................z c
*
xgeI g
$ukZ
{g
HzmvZ -g
z-g vZ g]|
................................................................................e
$ZzgqZzVT
,
'
Z'
,
Vggezgge g
$ukZ
..................................................................................................................C
@*M~!syZDg
$ukZ
$ZzgZzY~
e
A w,c*
:eVx+`
'
...............................................................]
,
c*
Ds],
z
...............g M[ZNJ
-xD%"7,
TYq
-Z
.................................................
g
$u0wZ$
+
Z~x

............................................................................
g
$qZszc)P
..........g
$uZz%~VgzZV\ MI%~u
...........................................................................e
$Zzg%~ShZe
....................................7c
*
"
$U*
u0*
$u**
g
)uy.....................................7c
*
"
$U*
g
$uK
M F,
Uo**
..............................
kZ
C M }9 L L
........... e
$ZzgZzq
-ZgzZpg6,
uB;
zugYZ]|
az] u0*
g x?Zmx M ]| g
$ukZ
................................................................................wJ
/Y


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

40
42
42
43
45
45
46
48
49
50
52
53
54
54
55
55
56
56

www.alislahonline.com

6
59 ....................?Z%YZyXXn^%] ^^eL ~
L YgN


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

[Z kZgzZ6,
$uq
g
-Zfbc

60

...................................................

60

...............................................

62

.................................

62

.............................

64

.................................................................

Zq
-Z0qzg
$u

X ZR6,
g
$u~bc

7c*
~z]{zM[ZN6,

kZgzZ| bz`g
$u

{c*
ik
H,[ZN i S7,B)q e
$Zzg kZ

xZgzZVZzgP0)q@*

66

........................................

74

................................................

?xHq
-4,
$kzZ

M zmvZ -xZgvZ g w ]| H

76

........................................................................................................

76

..................................

77

..............................................................................

$ZzgZzz6,
e
aI[y
$ZzgZz6~K
e

80 e
$ZzgZzsV~gzZ**
3V1Z]|
g
Ug VL L**

\ M Dg* ~a
Z Zz[Z
g
$u

81

.........................................................................................................

82

....................

85

...................

e
$ZzgZzZ"0
+!*
]gq
-ZLu
Z Z

?avZc*
4ZzzwqZLZ~
A {
5
88 ............................yw
) !*
c*
Z
'
,
) !*

**
Y1VZg;Z GG
www.alislahonline.com

7
c*
[J
-)igzZJ
-~
VvZwgg
$ukZ
..........
Y VZB;Bq
-Z~zx ZZ
[ZkZgz
Z
)$
+
wZzgfZ{m,
?Y5]Z|
Zz N ~ ugIu zmvZ -vZ wg q
-Z
....................................................................[Z kZgzZwDZq
-Z6,
$Zzg
e
.......................................?@
*
MHpMzmvZ-vZwg
........?Z1c
zmvZ-vZwgHg
$uZzZ1c
...............g
$uqZz]sVZz~~


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

90
91
95
98
100
1 02
104

www.alislahonline.com


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

$%n
A
Z r
# - **
]|g
$Z ~ Vd
G
~kZkZgzZw E4]IZ\Wg
$ugzZuZd7sg`Z,
G
w E4]IZ g
$u ~ ]'
,
ZgzZ DIZ x]g'
dzg kZYfggzZ {E
+Z LZ\W~gz ZZ
]|r
# c*
i**
]|g
$Z ~ [g
$qZgzZ ]
40*
3E
]Z|)z~z0
+
ZdZ1Z**
]|~g F
# /**
r

XDOZ6,
z\WgzZD
Z%
bcgzZVz];g`zxZ
# ]!*
:iZ
]|g
$Z g]Zbb sDIZ0
`W
k
,
~iZ0
+Zd]!*
Z-yZr
-**
#

qZ6,
bcgzZxkZgzZ
) )ZzpgfZiW
XDy$
+
gzZ{nV~fV]ZZ
w5040Z
r
# -**
z]|g
$Z
yZ~VzzZ]|
k
,
]!*
Zod~
GEZgZ U*
gzZ x x**
g
$ZgZwzZ HA
$%
[!*
-Z~gZ7Z6,
q
+Zi],gZD
Z
~^
,} (,
x**
V~T 6,]!*
Zz]Z0
) )gzZ Vz]
www.alislahonline.com

9
,
k
]!*
Z]DZgzZ]Z G s]Z|DIZ0
DH]ZZ,Z `WDIZ.x**
ZzpgfZiW G

~ !g {e]!*
Z ]ZyZ kC]gz
Xgz]2zuV @*
Yc*

wJkZ \vZ ]!*


Z d o7Z!gt
X=gfzb&ZgzZe
$Z@zn#
ZgzZ

x?Zz
+i
h
|
1434xZZxB15

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

10


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

g
$qZt0wqZbcgzZV
\vZg
) )u0*
$ukZ
g
Y~
A VN g~
A

D
~}g!*
~g
) )v V]
~
A g VxvZ y#
g
) )
/Z
?7c*
e
$ZzgtHN Y
V(uzC
pB7wZZ{gp!*
$ut Vh]q
g
U*
XX^ q % n o ZZ g
$uwzZfp y*t
^m e ] ^ n g_m ^m ZZ ^m &mu
gzZ<ZZwZfp 6,
gkZy*tkZ XXr] o
$J~g
$u ~uz~}g!*
T &q
-Z D
t
XDZvZzN`6,
3Zg
A kZv
Z
_-{

www.alislahonline.com

11


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

Zz1zg:Nz!*
#
]g
Z~^k
,
gzZgVzGKZ~
0rzY82 m._|1402 {f{ V]
{
]|~yZ G
G
G3E
4XZ yZ>) {%vZgr
Z bzg c*

(Zw
# vZ z
De
$Zzg1Z]|~Z g
$uq
-Z
]ZfkZn c*

\WH]vZwgZz}
VzGKZ KZ#
iz'
, ~#
Z ~ ~TyY ]
gzZ(v!*
foZ)VggzZg'gX,Zv~
G3E
4XZ ~1zg CZCIZ VyZ n kZt

X:zgkZ]g !*
yZ (:)
yZ]
~Z~ (302&2)g]g)e
$Zzgt Vh]q
$Zzg n kZ 7t[{z !Zj ]Zzg[
e
D]gpe
$ZzggZ **
xw~Z0
E
~kZgzZ J **
: 5.Z 4gzZ szH!*
%Z
gzZS7,
~p >?~XgZzg
$qZ
X `g6,
(302D301&2))gzZ6,
(83&2)M0Zq
_-{

www.alislahonline.com

12


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

5.Z4zszH!*
E
%Z#
ZZ
#u0*
$ukZ
g

Yxzkz]'
,
}hg
kz]'
,
k ]ZZ V]] ^ V^ ma e IV]
`] ^e ] ki ] ] fna ^` k ^n] j
] n k_ j ke^i ] u] e ku ]
XXq
smi ^v] ^ ] ] nv] j] ]
^ ! ]n a nf e jf] ^ RQV ^]
] h^j ^n] e e] ] NQRKM^nu] smi ]]
! ] ] f ^ ^n e n] &mu ^e
X N
k
,
Z%H H!u] e
nu] u] ] e
!Vh]q
!nq fv Z v o ] o
TC
? H&rkZ '
,
c*

k
,
\W
y!*
iT H{zgzZ Z%
'
,Z @*
Y kz~ y!*
i <
u0*
$ugzZ*yW
g
?@*
Ykz~<
Z^e NOUKMn] ^r] | m]
www.alislahonline.com

13
! ] Z] ` ]u om n] ^ NQRV ^nu]
ki ] ^ :D
k
,
~7:mwZgZ~F,

^`i u] e ku ] `] ^e ]
^q nf] h^a v] m q v ^
&mv] Z] ^u ` ^erv g]nn (] m]
ae ^e ^] p^] ^ ] ^_
] ^erv g] ^ ] ^ v] nje
]] ^_e jn (`] ne^m i f o ^e
!o`j] n^e vjm ^e |m (a]]
o] ^j] ^n e m v f] fj
|1384{ZgB10 ] a^e &mv] n ^m v

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

@*
Y**
Z6,
yZ
Z u0*
$ukZ
g
@*
**
Z6,
Z
~tg
$qZz~fbc"KZg
Z]| !V]
$
$qZVzyZ~"q
g
-ZKZ=
`gWZF,
]
Zg7gzZ QZ g
$qZ yZ !*
${ZgiZ \W
/Z ]gzpZZ
XliZ,
e
$!Zj
@*
Y **
Z6,yZZ ` g 6,(74m) g [ g
$u
www.alislahonline.com

14
Xz ;g _h
+yZZ:
VvZ n kZ@*
Y **
Z6,Z 6
!*
WZ%y{am,
Z x?Zz
ix?ZxHzx( IVh]q
:sf
D pZu0*
$u5\WZ
g
n ] o ] ^ V^ ^] e e ] f
]^ h%] m ^ u q n ^m] ZZ V
XXe o ^m] rm ]
^ PKM j] ^v] nf] ]f_] ]
r %n] ^ fa] l^$ m i] V^v]
!u ^ VQNKM ]]
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

h (
)f L
L u0*
$ukZ
g
VVzsf~#
~!*

~e
$gthf~{o]| V]
VVz~sf kZ~#
`gy*g
$u~zgZ
yZce~
.!Zf]g!g
$uZmZZNZ}ghf
N e
$ 1
gzZ~p Z1Zg
$uZze
$gf~{o Vh]q
www.alislahonline.com

15
n e ] ~(354m)>!Zj Z1Z
] ] `^eZ ] ] h^v ^e
ne ^n j^ j] ]^ ZZ V^
DMQUKPE ] e ] XX^n] m rnru ^ gn
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

5ZgT+@Wzu0*
$ukZ
g
@*
6,
V2Zg}uz3Zg{zDYg*

+@W5ZgTD
t~bcv{z V]
t D6,5Zg}uz 5Zg {z wqy!*
, Dg*xsZ z
)
?7c*

p] x^ m ] ]f_] t Vh]q
z ^ e m e q
|^f ^ "
# ] ^ V^
x^ f e =^q ^m ^e ^e p^m ] ^e |]
^n e ^ l Vk^ ^ ] (n o
n p] x^ VDRKNE ]] r o o%n] ^v] ^
] ]] p] ne e x^ Vk
o_ ]] n e] (]n] o qi ^q] (&mv]
j V^] ^ (&mv] V^f] ] ^
e e n onvm ^f p
www.alislahonline.com

16
q] ] DMMO VE ] ^f] e] q Vk
^m fr m fr] e] t o ^
!e V^ o^i ] ] n] e
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

x~x|vZ
][ZNkZYS7,
i
@*
'
,
Z'
,
Vzi

D
t
z(F,
]Z|Zz
) ) V]
Vzi7zg][ZNkZ}zYS7,
i
ay

Bzgq
-Z bZ `
Z
3~3ZgvZ kZgzZ M[ZN
~}g!*
kZ M[ZN ay

[zg][ZN
k1Z**
]| ]o
/Z @*
e]oy M
c*
$u
g
{g VYxz x[ZNkZ0#
Z q
-kZ r
#
!Zjg
$qZ yZ Z ~gY w8 Vz
XN
\ M
:e
$Zzgt 335:mp>?wVIZ Vh]q
f a e `q ] nf e ] L L
^ o q^ e] ] XXa ^
www.alislahonline.com

17
C
~x sp @*
Y 1 6, ~ m{ svZ
w+ZC
!*
gzZ fp e
$ZzgX tZX @*
Y1 6,5Zg
+ c*
D~]gh
ey xx|vZgzZ
HH~
.Z6,
g
z#
ZakZ Y4Z~ kZ
_ na
6,
V6,
Y ~" + #
Z
zkZ VIZgzZ @*M 77X
y M Y!*
+Vx#
ZtakZgzi
|1414B3B26-
x?ZzX@
k/
Z 3Zg

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

) ) c*

D
u 0*
$ukZ
g
-izg:eCYg*d
J
$
y*GT

sG[Z\vZ

bcc*
^gzZc*
!*
iV V]
Dg* d
$
y*GXD
c*
) )tD

0D
$utH @*
g
YsG[ZJ
-izg:eVz%y*GkZ
X,{
gx{Z'
,
[!Zf
/Z?"
$U*
~
] n ^ MNO ^] | o ]^jj] ^ Vh]q
h]] m oF^i ] m o ] j] ^] ]
nf] l^] ^] ^ o`j] ^m ne m] i f
_- !XX ZZ Vn] m] q ^v] ^ NP
www.alislahonline.com

18


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

tZv
) q
-Z~3ZgvZ
aZ]]Zg~g
tZ]kZgzZ=vZ

~5ZgvZ6,
g
$uq
-Z V]
]]Zg ~g}9tZ v~g
**
I
) q
-Z
{Z'
,7c*
;6,
) ) {}g g
$ut aZ
?,
g?owDZkZx
nf] vnv ^fu e] q &mv] ] Vh]q
o ] ^e] ^ zm e ^r m ^n
^ e (] m e ^] ^ (e Vn $ u^]
ZZ Vm ] ] k V^ m ^e ^m m ^ V^
] XX] rv] ] n ^n n ] nf ^
!DNNRKME gnj]
gt:ZpgzZm{q
-Zt:ZzvZ
XHwEZ~Z6,
gxsI
Z akZD
~>b~
z_/Z]|avZx{zC
U*
:
^j] (^r] o o] m^ ] nf o
www.alislahonline.com

19
n^u ] (v] ] sv] o ] e ]m ]
XHXx
JY zxZ$]Z|wEZVztDMURKME j]
h^eD
F,
~(124)Z[p~gg~
ggxZ
o ^ lf] D
fg
$ut~kZgzZ r] o o]
fz@*
iZggz~F,
]mZb
Z !^] o ] u ] nf
vZ ~gg 9q
-4,
{ p
E4
!pt ~{c*
i kZgzZ {)z -GZ/b Hw+Z
Zz e
$Zzg p~gg 6Z x|vZ
V^ e n] ^$u ] f e ^$u :D
~gg
f e V^ ^ e m^f ^$u V^ m e e mm ^$u
^ l f] ] k V^ r] o g ^
!^] o ] u ] nf
41Z]|
Z 1Z%ZvZ 0ZE
~F,c*

w+Z g
$ukZ~xv sa
!~p
7dZ gzZg **
6,Z pkZ@*
g0 G
G
: ~ bg
$u kZ w8 0Z H6,
z LZ LZ Vz
Xi^^ nq XX] nf ZZ ]]
^fj] (^ ^ DNOKRE D
v0Zq
m ] ^r] XX] nf ZZ ]
!o`j] ^j] r] o ] ^f]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

20
{c*
WZ~x|v~>isgrY bZ
m e ^ ]] _ v ^Z%`Z
(g]] gj ^ n f] m]] ]
V^v u XX^^e jm o %]ZZ V^v] ^
kZQY6,
~t:ZvZZ
# XX] nf sv]ZZ
YZnVz 7dZ C
~+ 4Zg\Z ~x
bc%Zy#Zzyu!*
g\Z gzZyz!*
vZ G
*
4Zg\ZyZ~kZgZz~}g!*
ugzZz
yYgm{
XDZvZz7{wDZ'
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

|(,
]rzg Vz

~(,
Xe+
$sT]r+Z 9!*
t
7
o@kZ c*
b F,
6,
Vp Z(,
kZzg Vz
g6,}uz~ZgzZ ~gzVz x Vt
X$
*
vZA-

www.alislahonline.com

21


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

6,
z**
J7,
7,
pz79It
6,
-ZVgzZ
q
VQ5D/wV%

gzZ6,
z**
J 7,
gzZ7,
+Dv V]
?6,
-Z**
q
x~
))
%Z
# ,x(M\ M~gzVzVz Vh]q
yZIzzq
-ZgzZgZZ VIZ, 1^aVVxc*
Z
~gzaDgzZX w V%D gZKZ
DVgzZ HD~: izmvZ -kZg/
G
4

G
kZ 5D M Z
# Zz bZgzZ _k
,
Z0
X
Hc*
VyZ6,
3Zz
vZA-

nZzrg

sPkZ]|
# -**
r
]|;
M% Z
/#
{
www.alislahonline.com

22


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

M'
,
zvZ G*9gzix?Z
G
3!
7 M ZgyZg { Vs `Z'
yZ
g
$u{gz wkZ]Z| azZzOsZxZgZ
X o v] ;g0*
g*gzZ
) Z
{ M
Z= n ] M Z xi n z {
x ZZx?Zz t]',i ZDgzZ
M'
,
zvZ G*9gzix?Z''xm,

H% D + \ M m,
Z n LZ \ M n kZ JF

LZ Vq'!*
P, Zg7 VZ,
:V@*
InV2z LZgzZ
x Z mZz+
M o ( 1)
zZ6,
#
L q nZ ( 2)
<
~gz ' Z ZgzZ[AZ ( 3)
G
+
)
ZgzZw E4]IZ+ ( 4)
*g ' Z V ( 5)
6,
]c*
Z@yZgzZmvZIZn b &Z H,( 6)
m,
/

) i ogzZx Z Zsb &Z ( 7)


x Z Z}g ( 8)
X Za u 0*
vZg0
+ZLZ ( 9)
1411&7&12''gzg xEC
b-
www.alislahonline.com

23


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

ZgzZq
-Z
~V
) , Z
D Bg D
+
z
e
8z
M'
,
zvZ G*9gzix?Z''xm,

zg D
+
~gzX**
2VzuzgzZ *
*6,kZgzZ G+
$u e
g
8z~ V
) ,Z
D gzZ e xg w'~
o%e ^jj ^j o%fm o^i # ] L L: ~u 0*
]n^
z 0Z g Z ,
'Y ( 480&1) z( 328&3) Z { Zzg
dX ^ o%e ^~g
$umZ0z/0vZ~21:m
X 36:m>
] f ^] ^ ~g
$utz]|101&4~Z
: ~g
$u ]|~205&4~F,
( 482&1E(p`m
p Z
t ^jj om ^f o ]
o ^jj o%fm ^f ] o%e ^:p Z~F,
!^_]
vZ A-Z
( gzg xEC
beYg
$Z )

www.alislahonline.com

24


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

4"7,
g
8Je
$Wq
-Zu0*
yW

aZggZD

8JXq
-ZgzZ
^n gu jm ] h^e ZZ V]
XX_i
$ Zt30:m_Z0Z Y
260&1 (F,
278&1k0ZGG
X !*
]] l '$ ^q &mv] ]aVh]q
MON)M ^j] ^ ]f] q V] m_]
^ne ^qZZ f]f e] XXMR)M j] n]ZZ gn_]
v] u]f e a n e t^rv] m XX]
V ^ e ma e e n e e ^_
] h^e ^_i ^n gu ji ] h^e
V ^ ^_i ^ ^n gu m e i
] g^ l] ^q ] Vm n ] o f] ^
] ^] ]a n` a l^ ^v] a o a
&mv] u]f e a Von] ^
]f e u]]f ^f ^r] e] ^ Vo^%] m_]
v v]e ^f ]] o e u e u o e ^f
e ]f e v e nv] e ^f ^v] u e
q e na]e ^$u ^] mm e u e ^% ^f ]e
www.alislahonline.com

25
e v e $u p] a e ` e v ^$u
n ] o of] ^f e] ] e n ^m
V ^
^ m e ] ^e^e i
e m h]$ e]$ ^ e a (
^n] m o
n] ^m e v PM ] m n] ^
NSTKM m] mi o ] e] &mv] m h]
]f e ^f] ^$u NL q^ e] ^ V&^%] m_]
]vf] ^m e ] f ]^f] g^ e ]f ^$ _]]
^ V ^ e gn] e n m e
n ] h^j m j i ^e ^m n ] o ]
e ] ^e^e j i ^ oi
i n m
^ _] a o k (u V^] ]a ] ^
!] e] $ on] n ^ ] _f] p m
_- {

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

y M
Q5yZZ
[Z] j f ^m] ^i e^v] m V]
e xnr e ^u m S V q^ e] q IVh]r]
^nj v ] of] ^ V^ ] f e hq r] ]
www.alislahonline.com

26
^^m e ^^ Z] ^i $ Z] j f ^m] ^j ]u
n] jZZ Vn ]f_] ] ]] ^ ^ xnv ^
e] &mu a^ ^m xnv a XX^m] f Z] i
^ ZZ V`nf] nn] o vv ^v] q
smi ] XXZ] f ^m]im ^u a] ae
_-
! PNPV ^vi] q] RTKM ^nu]


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

4]wJ**
zgk
,
~ha+

^ i Vg
$uq
-Z V]
c*
9g
$ut ] n ^ ^ n^$ nj ^f n
?[ngzZZ%yV
/Z7
nj ^f n ^ i &mu Vh]q
e ^% m ] h^j n]e q &mv] ]
e ^]] ^_ _] xnr e v ] ]f
XX nj ^f n ^ ZZ V^zm
] n] fi l^] r] e]
ni o ^nu] smi j] ]] e ONSV
]] ^ ]] n] gnr ] Vk
e] q V^ ^f n ^ i V&mu ORMKP ^nu]
^e XX njZZ e zm e &mu ] h^j ^fu
www.alislahonline.com

27
m] e ] l^] r] e] m n
]q n ^ ( n^$ Ve
z &mu ]
o`j] XXn ^n nZZ e ^f e] n]e ]
v] grjm ]] (r] e] ]] f ]
e] ]me f $ ^e u ] ]je k ^ ^e
] n] ^e fjm l^] pr]
f] n e n m m] q ^ V^ ] e
^f n ^] n] j] ^ iZZ V^ f]
XX
V^m ^ (n^ V^f] ^ n e n Vk
]n] of] ] l^] pm V^fu e] ^ &mv]
^ &m^u] e] V^ &m^u jqi
]
%mu frm n V i^ue ^ V^] ru e] ^v] ^
u e ^ n^] m (n (&mv]
t ^] q^] ^r] e] (&mv] V ^v]
i ZZ e V^ o] n e m ] n] e
!XX] n ^
**
"
$U*
%C
@*
Ypxg
$u]Zg~gyZ
Y"
$U*
/ZgzZ 7{<A&akZ


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

28
hgzZ 5 "gzZ
f KZgZ z'
,
+
D
gTtkZQ
/Z2A

$%~g!*
{xT7c*
z
Zc*

tZg _(,
_(,
QgzZ Zatz]~vZY W
$U*
"
pZ@*
x gC
9 Y0
E!
:fe
$W@
kZgzZ"
$U*
W - 7!*
,
k
p7
l^m ^ $] n $] j ] ] lFF$ ] o $ L L
F o $ :e
X{)z ^e ] o f
$WgzZh^f ] o
z(Z:gz :
L hc zzZ% z
X[Z:
L z@*
VzJ
:~g!*
fzZZ1Zw
i ^j (] l^mZ Vq e o j]
(f] i ^j (e]%e ] (fv]
^u ] ^q o (fa] i ^j (oF^i n
XoF^i ] ^nv] i ^j (]
DZvZzDMLMKN
]4)
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

29


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

Ze~kZvZZe~V
5)**
Z
/q
-Z s r
# g
$Z kZ]|z$
t~wgzZ c*
WI= c*

k
,
pq
-Z Zz]|~kZ
Zz ]| { VzZ
n{Z
+VxZ Z w
,
k
t ~Bp~
%]iYZ Zz ]|]iYZ
$ukZ
g
z DZ
n kZ u0*
$uq
g
-Z ~ kZa c*

{z 7
o **

g
$u!Zj%,
gz!Zj u0*
Xtg
$ugzZp
1VzuzY]!*
tbV2z V
:]Z
gZ ] kZg{c*
iLZ@*
yvkZ~
X]:g
kZ \vZ ]}uz
gZu0*
] kZg
~ kZ \vZ Ze ~ }uz gzZ ]
Y`Z
XVLe1XZe
!][{
r
# g
$ZkZ]|x{
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
h
+ixHzx( V h]q
vZhV]xsz5\WZ Z

Xsb
www.alislahonline.com

30
F,g
$uq
-Z {z
k
,
g
$u Z kZ]|
Xsf
D Bx**
!pZkZ
] ^ ^ ZZ V^ n ] o f] e
XXn ] ^ ^ e
^ MSL q^ e] MRKN j] PQOKO u ]
!gm u &mu ]a Vj]
b # c {g **
Z kZX 6,428 p >g
$utgzZ
Xx?ZzgD+gZ
|1398wZB17_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

}3ZgV g
$ukZ
7w=kZ

VL
L `gg
$ut6,
20m5y MZsg :wZ
?[g
$u!ZjkZ=7
w=kZ}3Zg
:zZ1Zzg
$u :[Z
n ] o f] ^ ne `r] ^
] o ] f &f m_] ]_ ^] ^] n ] ]
^`q ^m _ n ^] ^m ^m^ n
^] ^] o ^ m_] ]_ PPU)O ] e ]
!^] o ^`nnje p NMU)P
www.alislahonline.com

31


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

0*
[ZNVzL}{0
+
i<
L {%
n` ^ q kjn ^ e oj onu V]
(~z0
+
# ZdZ1Z**
r
)
XXn` ^ q kjn ^ e j onu ZZ :g
$u Vh]q
gnj] ] ]] ] ^e n
V^ ] h^j] ^fi] gnj] gm e NOKM
V^ n ] o f] ^f e]
XXn` ^ q j ^ je i ZZ
&mu ]f_] ] (fnj e v] m] `nf] ]
]n` q V ^ e e ^e ma e
]q V e] ^ %] fnj e v]ZZ Vk
] XXe e
EE
|1393 . Z#B9 _-{

ay

Bzgq
-Z~5ZgvZ
M[ZNq
-Z
nLZ~3Zgv
Z !%tlgZ
/ V]
"7,] ^vf%q
-ZgzZ[ZNBzg]ay

Bzgq
-Z
X N

[Z!*
kZ[ZM[ZN(Z(Z
www.alislahonline.com

32
~e
$Zzgq
-Zz0Z[ZN]~Z}
.{Zg6,q
-Z Vh]r]
(203mz0Z)X~z%/gZz
n] m e e] ^$ ^v] ]f e ^a ^$u ^
e m e ]] e g^ e e v] ]f e
] ]f e e^q e ]f e ]f a^f] ^
nf ZZ V^ ] ] 'vm nu e
nf e pF ( f e jne ^ ]
i $ XX f e q o ]
XX^m ^m ]ZZ Vm]
m v] V]n] f] ^ ]f e n
ru e] ^v] ^ oj] m e e] ^
!` j] v] ^ Vk `r Vgmj]
^ m ] f e n V]n] ofa] ^
&mu ]a V OMSKM n% e] ^v] ^ m e e] p
^ ^ nu e ] &mu i^u e e ] gm
i^u e e] q^ e %] ] n] ] (q^ e]
k m] e^v] ^q &mu ^`n
e n ^ V^ nf] ^v] ] ULKN ]
] f
a]^`] f e] ^ ] m fa] ^


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

33
j] n%] &m^u] Z^e ke^$ ^ f o nj]
an ^] n] OMRKM n% e] ^a
^m ]ZZ Vo^i mm ^f] o ^m]
^n ^u ^ ] m ] ] ZZ VoF^i XX^m
o t] ^ f] o mvj] XX]n% ^^
] a &mv] ]a n t] ^f]
] gm &mu ]a Ve n% e] ^v]
p^f] q ^ ^f o ^m] o ]] &m^u]
^n n ] o ] ^f e] STKM
ne $ l^n] l^v] gj ] V^ q e m
^`e a (^ u ] gj ^`m ve a
n% ^ o f o l^u ] ^`fj ^`
^] ^j] xnv] ga^e xmi n V] ^
^] o v]e ou (^ f o m nj]
a (^ f ^rjm nj] ^] e ^]
!o`j] ] &mv] ]`
_{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

e
$ZzgZz_piZ
'
,
YgzZi
y!q
-
Z 7Q{z1g^g
$uq
-Z6,V V]
www.alislahonline.com

34
x_ Wyx
g_7,i17~gz'
gzZ zz;
_ @*
W V N*
W VZ _Q @', yg
?SgJ
-#
DVZ:_
/
Z c*
]kZg
q V^ zm e DQMOKN E u q Vh]q
i] l ^ mf] o t q^v] e^ p ^ o
(^] `] Vk^ $ ir j] o ^j ou] o k^
^ (^j iq j] o kf ^ lj] r] ] l
o ^ ^e Vi] k^ [^n e jf ^ t] q
o i i ^m ^ZZ V^ ] f ou]
^q ^q ] ]f_] ]f] ] ] XX^n] m
!o%n] ^ ] ^j$ ^ ]f_] n ]f] n n xnv]
vZA- !DNQSKMLE

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

_7,
iJ
-k'
,
J Mg
$ukZ
C7w=q
-ZgzZ
0kZwg
$uq
-Z6,
(72m)aibc V]
:tpZibc[
1k7,
iJ
-k'
,
JW] ~t
gZ~g
$uq
-ZgzZL L
{>@*
7Zg7 {> @*
bhZ qg L C 7wJiq
-Z
www.alislahonline.com

35
$ut~[~3 btwZ@*
g
7Zg7qg@*

?!yy> ZzgkZnyg
$u
E
5.Zx "9F,
~(92:m)~g E
z(F,
gg
$u Vh]q
nj on q] ZZ V^ "
# of] zm e
r] jm (r] jm ] jm fi ^
(F,
) o`j] m ^f] ^]e ] XX] jm
X(|1324^,
b g
$qZ ~ggzZ 7~ {g7)gzZ3 bg
$ut
Z g
$uYf~ bcgzZ 0bcg
$ut 2 7~3
V,Z xZg
$u ~gsxZ 3g Zzg I
K {)zN
m0
Xc*

~[KZg
$ukZ
_-{
|1392y@B13g
$Z]|

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

]nbzL
L XkZ
:wJ,iw=
,iw=]~$
+
bz c*


]| V]
?K!ZjkZ'7wJ
] ^ ]ZZ V^j]] gu^ ^ Vh]q
www.alislahonline.com

36
m ^q (i^u m o^i om e (ni
] XX^r^e f h]$ ]e
m]f] ^f] gj] e p ^q V NUPKM me^ e] ^
(fj o ^] ^%mu F m m^] gj] ^e ]]
f h]$ZZ V (] ^ ] xje ]]
n] g]] ] (^n ^r] ]] p XX^r^e
]ZZ V^u^ g]] |^ ^ ^r^e nm XXf fZZ
! ^ XXjue r] m ^] m o^i ] o^m
_-{


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

0Z
+Z,uZz
?[]og
$qZ0gZsfzgq{.Zn V ]
uZzYf~sfuZzZ
+Z~ibc
] 0*
z D%t q
-Z ~XX }Z
+,~xZ
?g
$u0kZH@*
7,
X',~3yAZ.
W!*
kZt ~
X@*
7
zD%tq
-Z~
$u=0g,yAZgzZZ
g
+Z,uZz V h]q
!7x
_-{
www.alislahonline.com

37


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

?<
L **
3Kzg!*
H
kfq [o^e m] o ^m p] k^f] f] m a k
f] ^%] u e m (RKN j] t
V^ n ] o ] k^ g^ e ke ^a
n ] o of] ^ ( e^m = Vk [
gm u &mu ] ^ n Z kne ^ (ne V
q] ] o^a &mu
a e^m f j] m]e NRR ] Vk
e q ^e ] o jm US ^ j]
=] ^m ^ (^r ^] h^ fi m ^ ^ m
$ f _e ^ = V^ f^e ^`n ` ] ] $ ] e
i e ] onrm e orm q] r a] e ^
] o ] ^ _] o jq] oju (e ] orm
]i ^ oju `jn ] jn ] V^ $ f^e n
^ k ]f oju ] ^ ] ^ ]
^`e ] om ] ] ` n ] o ]
l]r] h^e ] ] XXr] grvn ^ n f
jq] ^ m ^m n ] o f] a^] QOTV
_-{ V ] fi ^n ^m
www.alislahonline.com

38


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

e
$ZzgZz"7,
pzg%ZypzgZz"7,
%80Zy-bZ V]
kZ]|~X xgZkZDIZZ~}g!*
{Z'
,
X ~1\ M{pnZ%s
X ,
k
,
[Z wZVx
Z@~
{k
,
1ZZx~
C
1~z%t Vh]q
q &mu ^ :~#^ZwZ~zItZzg
^$um] ^n e ] e ga m PTUKMO gn_]
o of] gn` e m]f ^$u na]e e nF
h ] n^$ r] m o V^ n ]
`] i V^ =] ^m n F] n V n (^^ n^$
(]u] i ] f] nf f v o (
fa] (%e m ^ (]a m] qi gn_]
^ ^] ru e] ]n]
^ n (gn_]
!na]] &m^u] r] e] MUPV ^]
MUQ V mf] ] ^] ma e &mu ^
o F] n ] o ] ^ V^ e
XX^^ n^$ h l n^$ r] m o (]]
www.alislahonline.com

39
n] e m ]f] e] ^an ]] na^ e] q
] m] (^m] ]] _ ]] m ^n]
ma e &mu ^] ] a (n n e
n e q (^m n Z q ^m
&mu ]e e] ] &mu oF_]
m f V^ (r] m ] o V^m ma e
^ni Z o ] f] v o `] (^
v n^$ ^f kfj ^^ n^$ h l n^$
^ _ ]] ] o ma e in ^ (`
( n^$ h ] n^$ r] m o ZZ e
v o `] Vi ^ (n F] n =] ^m n
^] ^ XXu] i ] f] nf f
( o t^jvm ^] e] ]fe f (]] u
o `#] ] e r] m ^ V^ ]f e `
XX^^ n^$ h l n^$ Z o ] f] v
] &mv] ^] (o`j] ]f] e] q
_]] ^] h^j ] m]e n] ^r] n]
^ e t^ru e i V_ ]] ^ NPUKP ^] ^ (]]
e ^ (] e e ] ] t^ru m m e
Z q ne q ^ e] ^] smi ru


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

40


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

o`j] ru e]
u] f e ^m qi ]n] fa] Vk
e | (i^ o ]n] e ^ ] n ^ (oqf]
(^ e t^ru qi ] &mv] ^] ru e]
m] ]] _ ]] q ] ^%mu lq V^
gn] e n m e qf] ^m ^ e
!] &mv] ma e
|1397wzZgB20_-{

zg XX n ] o ]v ^ ] pqZZ
p
a ^e n ] o ]v ^ ] pq ZZ IV]
~pzgbcZg
$Z kZ]|[Z N XXa
Vt x~g
$ukZDIZr p kZ c*

`g
? 9J
nv] n e ] nf] ]f_] q Vh]q
OOTKT m^i gn_] n]e gnj] na^ e]
e ^a m ^_] n] ]e e] ] ]
e] v e q x^ e m^ j]
www.alislahonline.com

41
V^ n ] o f] ^f
gi aa ^ n ] o ]v ^ ] pq V^ ZZ
XX|^f ^fi^ nf
^ nf V^an gn_] ]f_] ]
] ^ (n j] e ^a VMROKML %n`] ^
]a (^f e] V^ n o I OLPKM fni
n ] ^] ^ ] ] ]`e &mv] o nm i^
ga] i o r `j ^ h] n
n ]q n e n ^ ^a &mv]
fni e | ^ ^n$i n rm
^a qi ]n] i^ o fa] ^
^] ru e] fi ]
fni nj] ^]e q e^j ^`
e m m n]e m ^ e ^]e
x^ e m^
^u e u ^`e^i VPOV mf] ] ^] ^
^ ^ e ` &mv] x^ e m^ ` an
!n ^` Vk (o`j] ^ o ^ V^ n]e
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

42


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

\vZ"7,pzgg!*
y }~g7'gz
e] ] n e ^nf] ^nu `nf] q &mu
m] (fni nj] ^ e n] e ]e
o ZZ Ve ] ] e e ]
nf q^u ^ ] oF ] r] n r] m
m ^ e ] (^n] s]u n$$ ] s]u
XX^nv] o oi e o (^m]] n i ^ f o
! e]] h^f] DMQRE mf] ] ]
_-{

zc*
xgeIg
$ukZ

zDszmvZ-u0*
g` M V ]
iZgzZgF,
~
)
ZkZy$
+
ygzZgY
e
$Z@q
-Z
-ue
J
$Zzgtc*
7c*
w\ M c*
M ;gYH
6,
iiZ
X9
D c*


gZzvZxZ]|zmvZ-u0*
g
ZZ7
A (3)|7,y M
q
-Z (2)gZD
ge (1)
z
Xzc*
eq
-Z(5)Z *~VZzz(4)
www.alislahonline.com

43
(zmvZ -)\ M Yyxt~ c*

Z
]|
:c*


gZ
X[ZN'
,
Z'
,
gZD
ge7,
B{g%ge(1)
X[ZN'
,
Z'
,
"7,
yM
q
-Z7,
vZ%& (2)
X[ZN'
,
Z'
,
ZZ7
A 7,
pzg%& (3)
X[ZN'
,
Z'
,
*~VZzz7,
glZ%k(4)
X[ZN'
,
Z'
,
eq
-Z7,
Z%ge(5)
g
)
Zw*V7x= V h]q
/Z [Z `: }pHg Z D[!*

g Z}uzgzZ l6,
{Z
+ B yZQgzZ B E!
[z \ M
_-{
X Y

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

zmvZ-g
z-gvZg]|
$ZzgqZzs{g
e
H

kZ~gYx**
hc!g:;q
-Z!*
M!Z V]
~kZ Zg*y*q
-Z~kZX;gNY69c {g**
Z6,
-Z
q
KZ zmvZ -vZ wg Z
#
HHtZZ `u
Z [
y Z]|yZgzZ H Z]| b YZC
i ]|~Z
+4~yZn#
ZN
s{g
HyZ]ZgkZ
g
www.alislahonline.com

44
}uz7,
ZZvZp**
4Z~yZZ
# e c*

$
(ZzyJ ) yJ 6,
ugzZ 6,~Y~ykt
yk!\ kZV 0*
Vz}gv IZt}
81
%%tz**
c*
)ut,v0*
,ur~VVzge
$Y~gvZZ
+
# gzZ}7,
**
<g!*
+Zi c*
Z
g!*
z~yp
/Z **
: y$
+gzZu
gzZgZ@*
(C
) bh
+

y
gixt ,g {KZ ? B
# t,g'
Z
,
Z'
,
wEZ7gzZpnL
Z t,^ MxggZ

zuqJ
-q
-Zt,**
c*
Z M "
$WBZ
E
G
-#
X :XZXxg:yz]Zg](q
-
Z t,g
H**
3:F,
zgtZZ`u
Z [t2xH g
$ukZgZ
X
~w'
,
Zp
zC
I(W)yPxZYM
98B4B17
kZZ"e
$ZzgtgzZ70tZZ`u
Z Vh]q
g Z
qgzZZ"Z yx0Z1gZz~e
$Zzgq
-Zy*
_-
Xc*

|98y@

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

gge g
$ukZ
www.alislahonline.com

45


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

C'
,
Z'
,
Vggez
Vggei(q
-Z~ibcV]
ge t Q(q
-Z Vgge z 6(Z [ZN

e ]gget X Cg'
,
Z'
, Vgge zg
G
5gec*
~4gx
?G
0E
gZz~V(uVzyZfVggeX Vh]q
G
5 C
q gzZ (103&1)_ ~gsq gZ ]g G
0E

r p a :Zg )z(221&2)_ o%n`] m]


^ne o ` DMRKO ^] nE nni e] l^f] e m]
XDZvZz`]
U*
$ugzZ~ZdgzZg0GwzZg
g
$uX V^
_-{
X~Z[~F,

D g
$ukZ
@*M~!syZ

G*9gz ix?Z Z r
# **
*Z ]|[ p#
{
M'
,
zvZ
{z7~}g!*
g
$uq
-Zt~kZ#
}
.lgZ*
kZn
pg c*

z! KzmvZ-kZgtg
$u
www.alislahonline.com

46
tz! MzmvZ-wzP @*M~!{c*
i ( u)s
X~[ygzZV~>
/Z7c*
g
$u
xm,

] f :gZz~ ]] h^e 448:m>gg


$u
V^ I n o^i ] o I f] o q ^q ^
^ (l] &$ fu ] V^ (i ^ V^ fu
o n] fvm o (^ ^ri ^^ k
u ] k o`j] gm &mu ]a V^ j] ] ^`j
X ]f_]
x?Zz
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

w,c*
:eVx+`
'
$ZzgZzY~
e
A
e :g
$uq
-Z~(236&2)Z
+Z|Z V]
fv ^] (^n jm ^m nee ^] q^] fZZ
e Fu] f n XXnf m n^%] ] i $ h^v
?H ] n^%] ] i $ o`j] ^f] ^
Z%~uzst~w{ Vh]q
www.alislahonline.com

47
I
4<X
-+ G
Z%s Z C Z
+ZzZ kZO Yx
V^ "
# ] V e (MQKML) Z"
$U*
fv ^] ^n jm ^m nfe ^] q^] fZZ
n ]f_] ] XXm n^%] ] i $ h^v
]] r ] (^f] ^ e Fu]f
q ^ XX^m neeZZ e ]] q ^ ^m nfe
a^] (n n] ^r] h]] ]]
]] q (gi^] ]] r ^
] ( e | ^ j] |^v] n ]] r
^ e Fu] f %n] DUOKP E m] n ^]
m ] (nf] ne] j]m (^f]
] i $ZZ e n] ^r] ] (n] t]] m]
] ]e ] Vm] n ^] ^ XXm n^%]
n^u nr] ^ r] i oF !o`j] XX o ]
^ ^^ o $v] _m r] ZZ VDOMLKNE n] t]]
X|ZXXe ]e
x+`
&]Z|tu0*
$u~w**
g
{
~[[vgzZV`z
~
A Iw:eV
]w[[
) )~uz+`
'[ZVw'
] fnfu ]e ] Zg7~

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

48


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

_-{

?],
c*
Ds ],
z

c*

k
,
~f bc\W"
$!*
WZx Z]| V]
H **
i 0*
zT q
-Z Dz
X Ds ],
~zgzZ {L{ k
H**
i ;gR { k
HZ
Q1Ds],
z]!*
t Vh]q
LZ~w LZgzZ@*
zWgs]zZ n kZ 7wDZ
gzZV;gq_C~~0
+
zZ}
.{g!*
{(zg~ @*
x**
6,
Vk
H
c*
{R *
@Y R {k
HB0*
z
z kZ@*
g lZV
gzZx**
6,G LZ | /Y [/n kZ {L
vZgxZ]| e}7[Z}n{W
XW7{gT0*
z,Z
I
J-I
J
d
d%
@*
W7xi
3 - LI
Z t [Z ZuzgzZ
c*
wZe 0*
}g6,kZgzZ Y : { 0*
6,} Y
: {0*
Zg 7~gzt 1N YW~ 0*
kZ ]Z W,
Z: {0*
Y
!]-
X DZvZzYbZi

www.alislahonline.com

49


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

-xD%"7,
J
TYq
-Z
gM[ZN

r-**
#
`Z
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
) )n q

-Z~~gz
{ ~tlgZ
/~D#
}
.
ZOg70*
~Vk0*
g70*
~]Z|
zZg7Z
H~
[n
~ h q
-Z h q
-Z q
-Z qZ
Z~
) ) kZZkZ r
# eZ ~[ W
))
yLZ VrZ bZ~ kc - q
-ZZzg
`q r fm ^ v] e ^mL L:eq
-ZyZgz
g!*
-Zk
q
Z ybkZVrZkZ XX^_ n
vZgzZ DY kZ
[ZN Z(,Z "7,
kZ \W~ [ZN \vZ Dn
g
$u
/Z7c*
bZ g
$utV Le **
&
\W VrZ Hx~}g!*
kZ kggJxZgZ ~
kZ7Wg
$utt}ggzg&kZ? c*
Ca
XliZK~}g!*
kZ\WlgZ
/
\Wn
+ZZ+Zh
;JgZi!*
%w
www.alislahonline.com

50
M'
,
zvZ G*9gzix?ZxHzx(
F,
\ M V@*
pZe
$Zzg~g75\ M Z
`$u n ] o ] ] z e] XBx
(q r fm ^ v] h^m V^ (] ^f ]f
o ] =^fjm n ^mm n^e k ^_ n
V^ (^`fj n ^ ^ f ^e ^m V^ (^]
h^m ^ h ^m ^ [f ^ ] ^ f ^ ^e a ]
] ^ (^_ n q r fm ^ v]
e] u ] XX^`e mq ^m oju f ^ ^ ^a^fj V^`
e ] vm l^$ i] (j ^] q^
^] mje n^e k !] |q nm] o ne
] ^a^ ^`n j] k ^`n j] r]
!DNTQE gnj]
_-

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

g
$u0wZ$
+
Z~x

}!
G
A
E
45G&c*

Zir
# Z!~%z ~]|
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
%Zv VgZp sz e
$Zz ]|gzZ V\8
-Z g
q
$uq
-Z mwZ$
+
Z~[**
gz<Z
www.alislahonline.com

51
9sf g
$uJ
-V ~]BkZ r
#
X
Zpg y
M liZ,
f!Zj
/Z
Vn ^] V^ nf e xm :tg
$u
( n ] o ] k V^ (n] n ^m ]
] e q l^ ^ q e ^^e m ]e] Vm
a m ]] o `e jm &n] `e om q ^
nu e^q OOT V km km (u ] !h]] ^e ^]
M'
,
zvZ G*9gzix?ZxHm,

^q NPN)N V ^v] n] ^ X7qe


$Zzgt
_ ] V^ e] ^ $ a nf e xm n xnv] ^q
v] ^] ^] ^ (o`j] m xm ne
a $ a (^vm ] xnv] ] ^q UV
] f e ] m] Vo] ^n] ^ (
^`^ ]e] ^`n (]n ^q ^] ]fi n ] o
^a n ] (] `nf] m ]] f ^`q o ^%$
!o`j] v vv ^ j ^v] ^`q e
gzZ ~ggxZ w
xZH7
]g
$ukZ
! ]e] ^:~}g!*
1Yf
_-{
EE
|1417 . Z#5

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

52


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

g
$qZszc)P
qZ~ #
}
. r
# c*
i**
g
$Z f*Z ]|
twZc*


gZ{s]|[Z Tc*
M wZ
}~ Vl MgIwz {vg)
,
-Z
q
iug@*
~[q
-Z~V1{0
+ !*
:{yZq!*
$.
e
szc) g
$qZ ~}g!*
y{ [g
gzZ
\ M~g
$ug
$qZt
/Z d
$gZ y*B
Xtg
$qZ{zN
k
,
V@
^] ]] ZZ V n ] o of] ^ DME
!XXl] o ^ ^r] vm
]j ] ^i ^ ZZ V n ] o f] ^ DNE
!XXl] o ^ e
m j o ^ inZZ V n ] o of] ^ DOE
!XX^n] m ^ n j n ( ^]
o ^ sf] V n ] o of] ^ DPE
! nf
,g
/
7}lz]z!*
$qZt V h]r]
g
XDZvZz7yZ~ G
>Zg
$q
|84{Zg8 -Z{gw
www.alislahonline.com

53
A
t~kZ M "
$ Z**
>~zVQ
$u e o ^ sf] ]u ^ B]g
g
X:c*
Z

5kz{3,
!*
g
$uZg+ZG
g
$u{xg[Z
zh
+y !*
Zgg
$u
x_w'
,gZ gZ.
V M
&ig
$qZV M wqiZzf(F,
zpDZ'
,
Zg{x)g
$qZpz
G
#
-E
:
X
X2&3 Z!*
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

~VgzZV\ MI%~u
$uZz%
g

vZwg f e
$Zzgq
-Z!Zj~zo~m,
) :k
? Ve
$Zzgt D6,V\ M VzD%Z
# zmvZ ?zy
Z
~vZ
n ^e ^ h^] ]n] q Vh]q
$ nn $ nfq^ve f pn] ju] g a ] ] ^ZZ ^
^ae !ST)O ^] gj n] ^r] ] XX
bMOUN o^%] ne)NP o m v e
u

www.alislahonline.com

54


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

$Zzg%~Sh Ze
e

xZr
# -[xHz :]
uZ b
Xt]XZn]!*
Z 5)**
Z
/
y%xs
g
$uT ~ n0 wZ}%Z X+gZZ vZ
-ZwZ Zc*
q

f ~uzq
-Z d
$
kZ \ M Hc*
g 0

2.Z `ZZ 0 g
.E
# !Zj ~zo~ G
Z
$u ~uz
D6,
V\ M VzD%~Sh ZezmvZ-] M
?Ve
$ZzgtXD6,
ShZeQ
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
h
+ix( :h]q
wZ\ M 6**
~wZp\ M a] ]g
$u
u
c*
g \ M e
$Zzg
z kZ[ZC
pZ.
XgZzgzZ%~Sh Zee
$Zzgq
-ZV;B7={z

] ^` ] o ^ ] ]f_] t
]f e v] n (^e e jnv a] ]] ^ n ] o
] XX ^` %m^uZZ Vu ^ ]q n m] n e
_-{
!MSL)Q%n`]

?7c*
"
$U*
u0*
$u**
g
)uy-

lp7"
$U*
**
)uy-~e
$Zzg~D}
!]-
X7
=]gz
www.alislahonline.com

55


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

7c*
"
$U*
g
$uK
M F,
Uo**

Zg ~zxZ W7~ g
$uK
M F,
~ Uo**
QYJ
-KggZzK
M F,
gzZ}qziZ ]B;NZ
6,`ZgzZ} qz iZ Kg~B; N !*
gzZ L o**
`Z
_-
X}

kZ
C M }9 L L

}9 c*
C
) )Zq
-Zc*
e**
}9 V]
Vz}9 r
# q
-Z C M
Zt$Z XM
hb
c*
}9e^
,YbC
**
IVh]q
-Zs 7w~D}g]g~e
q
$Zzgx4c*

e] ] XXm] f ^^ j] ZZ c*
Mt~e
$Zzgx)
n
6,
kZ@*
}9
/Z ^ ^ ^]
~zZvZ0Z~kZ 7OZ.
e
$Zzgtp@*
Y1
-E
G.>E
qgzZ rzg [ZVzgzZ ~ Z1Z <
z 0<
zgzZ ~gZ
e
$Zzg kZ ~iZ 0Z q n Z Zz tZzg (P)
KZgzZ268&1 ] ])H4Z~54&3]
kZyZ ~ 269&2=Zt Z0Z)gzZ ~ ]c@*
v
|1398y@B5 _-
X
www.alislahonline.com

56


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

pg6,
uB;
zugYZ]|
$ZzgZzq
e
-ZgzZ

@g
*
/Z~uYZ]|t~g
$uq
-Z V]
1 ~!g }tZ {k
HHvZ c*
C
gB;6,
u
?K!ZjkZ;g7
zkZ
r
# g
$Z]|
G
G+
&'
,
Zx .> Zoz$
#
Vh]q
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
t(10&6)D
)~g]gg
$u{z
^` ] zm] e e ke ^ n e e] e]
!% ] m^ fe i (^ o ^m j i k^
_-{
|1392Z~fB17

x ? Zmx M ]| g
$u k Z
wJ/ Y az]u 0*
g
mxW]| q
-Z ~ c*
gXq
-Z
]|}g\ LZ ~vZ}Z tZ
# x?Z
www.alislahonline.com

57
x**
yZ ? c*

!VvZ wJ } jaz]
b Y bzgg0
+Z}Z
# Hn x?ZmxW]| Y
yZ~k
,
~Z] v ] ~p
?V!ZjkZ7g
$ut HgZg
$uIZq
-ZH
<~C
bxZZ
]|{ M
r
# *
c i**
g
$Z]| :h]q
$Z {g LZ \W gzm Z% {
g
X8:Zzg[Z {zV;g~#
}
.r
# -**

c*
i
4Z G
!)gg
~(6&1) EG3E
$u h]q
G
:D

DTOKN E n] ]f_] nf] DRMQKNE ^v] t


^ "
# ] ^ V^zh^_] e ^ e] n e
n V^ l ^ =v ve h ^m V^ n_] Z j]
u k ne j ^ V^ []v k
v ] ZZ V^ej ] ] o km (o k
(n ] gu ] o i k XX]
G
#
-E
:
X
X ZXXj ^ v Z ^m kZZ ^
G
.Rg
:B E4)ZzuZ~ZE
$utkZ

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

58
^$ ] ] e ] e v ^$u DTNKNE DNLRVE
f ] n^ e ] f ^$ ] ] n e u
^ V^zh^_] e q ne e m e u]
(] o f ] g] Z g ^ V"
# ]
v ^ (n ] ou ( l v ve V^
o o k j ^ ] ^fi V^ [v
n k (] v ] hj n ] (
] ou ] ] kq ] u
] Z j (jm nnf] Z Z ^m n q
^] ]e ] pm ]f_] ^ XXj ^ Z ^m (jm
RNKME g]] _] ^ oj] n e u e i
( e m e u] f &mu nf] ] D|
o`j] vv ^v] ] u] f ei ^
!n e m e u] f Vk
(] e m e ^u] f Vf] ^
j] ^v] q (] p e ] f
f '^v]e ^$ ^ (m] e ^v e v m DMMQKNE
o m e u] f ^f e n^ ^$ ] e ]
!gi^] ]f_] ^ ]e Z
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

59


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

XXn^%] ^^eL L~YgN

Z%YZy
E

(
:Xt :XG
G.>+
Az '
,
Zx Z]|z~%
#
M'
,
zvZ G*9gzix?Z

~ w=]Yo ~ZsZ **
I#
Z]|
o ej] n^%] ^^eL LYq
-Z~eV
x**
yyt c*

7f}V**
JWyZ1
XX]
kZZz[
/ZVx*
*t~yZYZ99\vZC

~ ]yZc*
yyx**
JWtN
i ~}g!*
X7xvZZgzZ
H3g{7DX
!]+Zxx{
]|g

E
$gk]ZixZxz C+Z
Vh]q
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
f~bZzZk[x

WZ[Z~gZ5bZ{g]
w=]Yo%Z70
+
KkZ~D{{)zW1c*

~!*
W!ZM~T/Z`u
Z **
6,
q(72m)!*
W!Z6,
agu
Z Z,
(^] (m] (m] (n] (v] j] I ^ I oZZ
|
1392wZ25 _-{ X] ] XXnf] (n]
www.alislahonline.com

60


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

[Z kZgzZ6,
$uq
g
-Zfbc
Zq
-Z0qzg
$u
: 4!*
H 6,g
$uq
-Z f bc r
# Vx**
]|
X
H~ekZ
^ ZZ :] ] ^ ^ oF e e ] f V&mu
] m m m ] ]u m u ]
XXu ] gj (u
r ] j a ^]e ^ n ]f_] ]
f p DNSTKME gnj] ] ^ DTQ KMLE ]]
!]f_] ] V^ &mv] (o e e ]
c*

qz p sg
$qZxg
$ukZ ~gsq
~gsxZag &kZ c*
76,kZ kZgzZ
:(Om)D
q
-Z~9F,
z(F,
)l
`j ^ h] n n ^] o ^ ]ZZ
n ^ ^a &mv] ga] i o r
n _jm &nve ^n$ i n n ]q n e
n^ ]] p e i nvj] ^ju]
www.alislahonline.com

61
] ^a p e mi ^j n] ^ n jf n
!o`j] XXZ n
~kZ +Z g
$ut
HxkZyZ
!Z0Z
+n kZ 7x ~g
$ukZ 4Z
$ut]!*
g
tBq)Z 0*YgZ1ZZZ
?q!Z0Zq]| @*
e
$Zzg zZ !Z0vZ]|Z
+
:D
?q1ZqZzLZ
fm ^` pi ^i n]e o e e] %m^uZZ
!o`j] XX&vm h %mu ^ u q o e e] &mu
gzZ~ ^] gm`i~ E,Z+Zw)q!kt ?q1Zq
+Zqpc*

~ gm`j] gm`i ?v0Zq


1Zq~ gm`j] gm`iv0ZqgzZ~ ]j] ]nIZ
kZ XX%mu gjm L L:D
{zH~0vZZ
X@*
YyZn]g
"%~gs+Ziq]!*
xg
$Z 0E
0G
tB
@*
.
xZ Hf~(nZ[g
$ukZVrZgzZ
V iZBg~9F,
z(F,
)l~gsq
!XX] vj] &m^u] n n^ keZZ
:kZ
!XXgnaj] gnj] ] ] ]^ ^] i ZZ

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

62
G
7Z q !q
-4,
~gsxZg
$ut ZxtkZ
XR~~IZ
# gzZR6,
kZgzZ

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

X ZR6,
g
$u~bc

G
45Z[~zxZ
:D
~(8:m)yWZ G)9[ZWy G
5E
n^e ] ]q an &mv] a ^]
!]^] ^
^ o m n] :~(122&3)[vbgzZ
!] ^] ^i^e ^]
f v (MNL V n] | ^] ou
( ^f] e] (n e] fu e u (p` e u]
!^_ n^e ] e] e]

7c*
~z]{zM[ZN6,

~z]{zM[ZN6,
tn2e
IG3E.Z~zIq
V (MMP:m)~
^m ] ^m jm &mu Vr] e] ^
i i] fji p ^fj] jm ^ ]
h^j] ^m^f a^] v] m ^ m `uq o
fm &nu _] ^q] i]j] ]
www.alislahonline.com

63
^e nn] ] o m] n^e ]] jm mj]
^] &mu q n% n] ]a (nn] ] o n]
!o`j] n_]
V2XV:@ZkZV6,
V;ztt[Z kZ
V m5g
$u
o ^jfnfu ]n] ^jn$ ^] o ^jn ^jZZ
!XXn] ] ^vf ve ] ^vf u]
] ^vf s~g
$ukZYx@
n!*
$u
g
.-Z !n] ] ^vf ve

C
gzZc*
gZ
:
L yZ E
G
.-Z
XF{M]yZ E
G
7V {c*
iZZ e Y t
~ ]2
k q
-Z k0*
}uzgzZ 8
- q
-Z k k0*

~ u0*
$u @ kZ U*
g
gzZ UZ
+Zi MwzZ V ]**
k
gzZh
+t[Z kZM
h(C
tt!*
b (F,
XgZ.
**
gzZ?~t%@

ZZ V^ ]] ]] ni &mu a]
jm ] ]u ]u] ^`F m u ] ^
ne ] gj l] (u ] m ] fu^
XXu
f e a e n] m DMULKNE pj] ]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

64
n] (q] ]a gm &mu ]a V^ ni ]
Vn^ e v ^ (&mv] h^v ^e n e
!o`j] &mv] a

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

kZgzZ| bz`g
$u

Cxbz`g
$uiZg
$utq
-4,
{ Vnfi
IG3E.Z ~zIq CZZ qgzZzg bz`g

$u

:(115:m)~
^q ] n a |_] ` o m Vji
j ^ fa] jf$
i] n] ^ e (
r] e^q e &mv % ] &mv]
V^n ^ (^f e] ^v ] fmre v]
^`vni jf ] ] om nvj] j] aZZ
!o`j]XXh^e m] `j^e
$gp
4E
z/gzZQgzZZ
+n kZ CWt6,g
$ukZE
0G
XDZvZzX~Wz
0
_-Z{gw
$ c*
4E
Xsf`gE
0G
Z[Zp]|kZ
c*
#
r
i**
]|g
$ZiZ
Vh]q
E

y%xs uAxHx(
www.alislahonline.com

65
kZgzZ M7
zuZe~ugI{ {g **
kZ )**
Z
/
zZ


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

H YZ[ Z%V1~
qsMZ
z

@*
]gz]Z| ~i 0Z) ~

XgwZZ

kZ c*

s6,]!*
Z \W Zz kZ Z6,kZp

:s6,
kZ\W{g **
kZpc*
\W!Zj[{g **
kZ

~ V1(F, c*
(F,
!Zj zZ ~ c*

X
HHOZ6,
kZV'
,
Z~bc

sg6,
VZzg~}g!*
bcssZ{zkZ

tZg~0ZuzkZz!*
0Z
+2

X~+{p~0Z(%mu gjm

kZ[ZNgzZ6,
(kZ@Ze
$ZzgkZp{zkZ
ne ^ i # v] #] ^vfL
L 7Z {z~g
$u

vZt
/ZzgkZgZltgZz XX] ]

]kZbcpZyZt~fJ
-[Z1
s\

XSgC{c*
iG@*
@Z

x?Zz
|1384ypgB21

www.alislahonline.com

66


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

S7,
B)q e
$ZzgkZ
0)q@*
{c*
ik
H
,[ZNi
xZgzZVZzgP

}gr
# q
-ZVc*
g%Z~zq
-Z V]
N DJ7,
i)qr
# xZDZZ-i~KYg
M{c*
ik
H,[ZN -ikZ ~ g
$u 9 c*

gzZ
xZKY gZ- iZz)q% Y S7,B)q
yZ`Zg7[ ~:
) Z
xZgZ?r
#
A & ~(,

}uzq
-Z Z" g
$uZz[ZN k
H, w
pZ r
# Z **
gzZ
/
~r
# {
]|Zz
Xg
$utZgyZ~V2z
Hf ]c*
ZzgyZ~ 250&y *
0 ,U*
> % ~gZ5
:D

] ] ^] om]
] q ^`^_nu ^fju] h] ^rni ^]ZZ ^ `q
^rni ^]ZZ e ^f e] m] XX^e r]
^ ^f] p XXa ] ^] ] ] h]
m o_m n] ne ^ne^ ] o ^]ZZ e
www.alislahonline.com

67
e] ^ e] p XX] o ^am e ^n]
e F m ^ i ^e m _i ^
^ e q nf i ^e q ^
] F] n p :~239&U*
>%bZ
ru e] ] ^ne nf ^e V^
XXi^ ne nf i i^e ZZ fm] e] ^ ] e]
e] &mu m] ^ ] n ^n ^ ^
i ^e q m ^ i ^e ZZ ^
Z e ^] ]ZZ ^ &mu XXq nf
h]^e ] e^_] ^e V] ^ XXu
!j ] ^ i ] e^_] e o`j]
c)qJ
-394391&~-Y1zZ]c*
@,~z2ZZZ
H
k
,yZ
fe
$Zzg ~gZ5@*
{iZ0
+Z]gZZ

w!*
Yf'
,
ZyZgzZ9tgzZ@*
"
$U*
[ZN
~
q
-4,
\ MX_7,
,ivgzZ )q%
kzZ Zg H\ M 0{gg
$qZ b`
zgiZ SZg]!*
G
**
g
$Z iv0ZqvG%[zg$>

gUgk0*
}N
0
+
Kc)q~xr
# c*
i
G-o!
&
.ZZG
X57**
~>[] E
5B )q~gZZ~z B EE
i
gzxZYkg (r
# )]_Z1Z(~)

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

68
$qZ(1)6,
g
gZget]Z}gv Vh]q
c (4) x kzZ (3):iZ~ Zg
(2) )q
XV@*
n{zDZgZX~yZAV)q
q ^`^_nu ^fju] h] ^rni ^]ZZ &mu DME
] n] ^r] n] XX^e r] ]
p^] ^ ] m] h^`] ^
u n n V^] ^ (m] n
ne ^m ] (^] ^_] i fa] ^ (]
o`j] o ^ ] ] (m] ^i
e `q m] q (NUM ^] ^] ^ Vk
&mu ^] a (^ e ^f e] `q $ n
^]ZZ a] n`f] q ^m ^
^e q^] ^r_] h] ^_nu fv] h] ^rni
Vk (ij &m^u XXn]
e] ^ ^a ]] e &mv] m m
V^ g^ e e ] a e o$u VNRQ n] ^a
o ^a ^ne ^ ] ^n k^ h] ^rni ^]
!] ^ n k^ mfq a`
^] ] ] h] ^rni ^]ZZ ^f e] &mu DNE
^r] n] NUM ^] o ^] ] XXa ]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

69
(^a o ^] ^ (^e n] m n]
n k ^n m] m] VOUNKP m] n p^] ^
^] ] ]^ n ru e] e vv m
]q nZZ V] ^ fa] ^ hu e h^j n XXa ]
m] ^ ] e] ^m ] XX e p^] q $
^ h^_]e a o`j] n nu e ] nf n Vo]]
k V^ ^f] ^] ^_] e] &mv] V^f]
m]] vi &mv] n
^] ` a nu e ]f m] n DnfiE
XXZZ ^] ^ j^ h]] e^_]
^`^ h] k ]^ h] ] ^ ^]ZZ om]
t $ ^f e] &mu | n] o ^] ^ XX^a k
k ] h n ^ ^]ZZ Z m om]
o`j] XX^`i k ^`^ h]
!^a o ^] ^ o
ne ^ne^ ] o ^]ZZ ^ ^ &mu DOE
n] ] XX] o ^am e n] m _m n]
!ke^$ n &mv] o e ^f
^e m _i ZZ ^ e] &mu DPE
q nf i ^e q ^ e q m ^ i


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

70
q ^ e ] n] ^r] n] XX^ e
] ^n e ee ^f ] ` e v m ^r] e]
e ` ^ V^ gnfu e e mm ] n% e ^f] ^$u
hm ^e ^m ^ jm a e ]f e ^ o k n
jm a z e ] f o k V^ oe Vk [&mve $u
^_n] ]m i i rfi j e ^] gu ^m V ^
FZZ m n ] o ] k (^e^a o
nf i ^e q ^ ne m ^ i ^e
m ]m nj r] `m ] ^ ne q
^ ru e] ^v] ^ XX] hi oju ^] h^v o
^e] o n% e ^f &mu ]a VNPPKO ]n]
m ^n e ee ^ (] ^v_] e m m e
] ` e v k ^ (o] ^v] ue
o t] f]a n (^ ]] n e `
n] ] p onvm ^e om ] nvnv]
$ DMNPKN E m] mi ] e] fi DMML E o] m
m e on m m^i ^ e] q n]
e n% e ^f] ^a ] ^m e] ^n m m]
e] ^ e] m] n] ^r] n] a $
V^ ru e] e NNQKP u ^] fi


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

71
^] ^ (^i] NRO ^] o ^]
PQ pf] i^ ^] ] kf%m NUM Z
&mu ]aZZ V^ ] ] ^] v e ]
e ]j] n] ^r] n] e ^] fi XX^e
] n m
==^a] l^^] a n ^e gi ]a Vk
!] ]
"
3G
E
Z0Z,~g{z H> %?6, (5)
]gzf]!*
0kZgzZ
f~ gn_] nni
bZ H**
!*

)~Z ~gZ5p7
"
3G
0kBZWZ~zI)
[ E
Z0ZgzZ q
263&~ G
E
"
3G
yZ E
Z0Z~zI[Z}gtWZ gn_]nni
6,
V(uge H? xttX!*
VZzg
$ut XX^ ne nf ^e LLX
g
X c*

fZ~zI:gzZX 7~D}pZ,!*
e] ^v] ^ XXi^ ne nf i i^e L Lg
$u~uzgzZ
o ] ^`fi ^i] NRO ^] XXZZ Vru
gzZ~g*Z6,
ge g
$u~/0Z(PQ i^ ^]
Z i ^] ]ZZ g
$uZ]|a
:!*
)gzZqD
~zIqXXu

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

72


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

!i^ ^] ^`fi
] XX^ane nf ^e ^jZZ Ve^q &mu DRE
m] o n] ^r] n] NUM ^] ^]
] (OSKP m] n ^] ^ (]
$ o ^ ] o ] m] ^i ne ^m e^q
n ^] ^ V^ (^] o fa] u]f e ^ n
^v] ^ ^] o p^f] r e v e
^ o`j] kf%m XX&mv] ]aZZ V^] ^ $ Vv]
o^f] m]^ ] a nv] e ^a o ^]
^] om ]fe j] | gq e] ^v]
^n V n n e v ^m ofn n fu e u
^e ZZ n ] o f] ma e ne n`
o`j] ^e ]a (h] ]a V^ XX^ ne nf

fh
+'
{zkZgzZt!*
{g~zI)
ZG
% )!*
>+
/Zw Z|
Z e oa e
/bcgZv {)z wzZ I
) ) >+ bT Zz
ZkZe
$ZzggzZq
-ZDbZgZt G7Z
X@*
x
obC|kZkZCY~
n ] o ] ^ZZ V^ ]] oe ]f_] t
^ XXr] m ^] h^v o m j ]
www.alislahonline.com

73
] h] (n e] ^ e hm n VMSRKM %n`]
gX)qi- @*
xgzt ]c*
Zzg ,z
:S7,
zmvZ-xZ
o ZZ V^ &mu e PPL)M t
q XXnj ne ^`n o ] n ] o ]
NLT q^ e] ^ j] NUU ^] QMKQ ]e
gzZ XXr] m f_] o ^q^ h^eZZ SU q^ e] n qi SU(NRP(
XS7,bZiC

Hc*
BYZ)q[Z
#
)qZ% kZ
/Z h7 ?]!*
~uz (2)
F,
Zg q
-Z ~ kZ Z s%Z V \ M ~ ]c*
Zzg
t ~ Zg Z x ] I ]!*

t
gzZ c*
gZ
!*
[Z (6)z (4) g
$uX Zz ]c*
Zzg
~gv
/ZgzZYZa]YyZ7zgkZe
$Zzg!*
]Z|yZ Z 7x Ztm,
*~'
,
Z KZZ%
)q>+aVYttzfLZ~V;up
kZ
/ZgzZ**
x kZnkZZz]c*
Zzg
)q6,Z zmvZ -kZg Y J0
+!*
)q +
M
-Zt k]\ MtgzZ c*
q
[X)q \ MgzZ "
$U*
0
+!*
X:
L [
gzZ?%Z

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

74


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

xHq
-4,
$kzZ

V$kzZ h7t?]!*
~ (3)
VZzg
kZt {z ~ wZx kZ x H
~_m,
+Z{
kZ]|}g M
h7qz!*
xTc*

g~ e] f~ ^ u grm ^n!gLZ
vZ~_vZz{
kZ]|gzZYc*
6,
]c*
Zzg
^^ f_] a x D
gzZ1~Zg~]Z
f_] a ^] m ^e ^ ^^ ^a] jv ^n
!r] e l^] h^j ^
xm{
zkZ:gzZHxZ:0kZ (5)
)qzmvZ -kZg~ bZ b ~F,
bG
268& i 232&~gZ >~g]Z bZ Y ~ {E
+

)q~V1yZN~sf ^] h^e~ ^f] h^j


G
ibZ 7e
$Zzg "7,
iX)q]c*
Zzg0
i ^@*
xC
Te
$Zzgq
-Zs~ n] ga]]
]|X
f ]c*
Zzg12&@*
4&5~bkZ gigzZ
ct~ RZb
zZgzZ0)qx~~tb~]c@*
DZvZzX@7}
|1397wzZ~)B6 _-{
www.alislahonline.com

75


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

zmvZ-xZgvZgw]|H
M M
-\ M6, w ]| 57t ~ e
$Zzg
/0Z~ZgZzgz{E
+{2V; MzmvZ
ZZ @*
Yc*
h{2t \ M~~e
$Zzg
mm ne j ev^e (n] m t ] n ] o ]
^ai] $ (] m ^ ( ] ^] (^`n n
&mu m] ^f f e V^v] ^ (]]
( ^` eu ] o f] o pa ^r] ]
o`j] n] m ^] ^`e m j] `
^r] ] &mu nf] o ]f_] t
] o f] ^` l] &%e n ] o f] o &e
e ^ (u] u] ^n o_ u] n
^ QTKN V%n`] ^ (^`n n mn] mm ne ^`e m
Z}C
ZZ}6,
k
Z ex7te
$ZzgX m
Xo^i ^vf ] ] Z6,
kZ:gzZ7 {)z
_-{

www.alislahonline.com

76


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

$ZzgZzz6,
e
aI[y
k0*
} q uge
$Zzg c*
9e
$Zzg sfzgq
X N
k
,
z
g~g
$uvgzZ~kZ7
:t$
eZzg
e u ^$ ^] ^v e n^ ^$ n] ^ ^f
r] m me ^ V^ ne m e v e ^ ^$ m
$ (]] ^] ^ ] ^]e ^ m f] g^q o
u ]^ hj] h mZZ V e m
^qm xnv &mu ] XXq ^] te ] h^e
ff] &mv] m] h^fvj] n ] ^ V^v] ^
!^] t
$Zzg k0*
e

a~ i{k
,
1Z t
C
gCZf**

X:iy]|h
+
D

$Zzgt Vh]q
D E4)ZzZpZkZquge

Xsf
^$ ^] ^v e n ^$ n] ^ e u ^f
m e ^ V^ ne m e v e ^ ^$ m e u
$ n] n h^ |_n f] g^q o r] m m
^ ]v ^ ] ^]e ^ Vm f] ^ o fm
www.alislahonline.com

77
h mZZ e m $ (]] ^] ^ ]]
XXq ^] te ] h^e u ]^ hj]
n (] ^qm nn] o xnv &mu]
^q (hj] h mZZ &mu xnvi o ]
^] t f f] o &mv] m] h^fvj] n ] ^
oFj]
] XXf] oZZ V ^_] n f] ^
kjf$ ]] ^f] ^] f_] j]
o ^qf] &mv] ^ne ^q ] e qn XXoZZ (
! ^ ^mf]
iy]|C
Zzi7t
XZp\W 6]!*
!]-
|1401 Zf&11

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

$ZzgZz6~K
e
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
q_zxz$]| V]
mvZ G*9g ]|~xgXzm
\ M Zz ]| ~
ZcgzZ 6
) ) w ]| J 7,t ~
X]gzVZjyZg
f\ M q
-Z~
www.alislahonline.com

78
{**
6/~i vZgw]| Vh]q
]Z|a gzZ w~e
$Zzgq
-Z **
6p~K/%Z 57
V}uz LZ VDp
/ZakZ gZzge
$~/
:VDgz
^n e v e ^$u VDPKN E ^] e] ^
e] ^n e hm e^f ^$ j] mm e v ^$ fv]
k V^ ] e e e e^q ]
(^] m V^ r] ]u m "
# f] t ^e ]
XXujm jm f] g ]ZZ V^ (f] Vk
hmZZ VDPMKN E %n] ^ (^n e hm m ]f_] q
XXj
e] n^] e NNPKR ] `nf] q

(oe n Vn e] ^ a] n ^n e hm Vk
^ (%mu gjm $ n ^ ] V^ m] e]
%m^u e ^ j V^] ^ ($ n (]
(%mu gjm %e n V^] ^ (]q &mv]
]q ^e V%m^u kn V e] ^ ne]] ^
^fu e] ^ &mv] n i^u e ^ (i^m] ne ]
VDOPKM E ]n] f] ^ (n]] m n^] gm ^

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

79


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

] %e n j] n
^m ev e ] f e^i oj] e m Vk
f] n e ^n e hm onvm e n
f ^$ ^ q e v e ] f ^$u V^ DPRP mqMRRE
^n e hm ^$ V^ onvm e n ^$ V^ ^m e v e ]
^e n xf] k V^ e e^q ] e v
V^ =e ^m ^ V"
# f] ^ (u lm k $ u lm
XXf ] ] ]ZZ V^ I o k ee I f] f k
vf^e m XXxf] vf] ujm jm ZZ Ve ^
ov]
e e n n ] f_] ] ]
e DSOKN Epf] ^] n] e (e^q ne
^v] ^ (nf] n e e] o ] (e e
e^i j] e m ZZ Vj] f] e ^]
XX^] e ^e m n] hm ] e ]
Vn] ^ $ (n j o jm $ ]
j ve n n e^jm &mv] ] n
!XXoFj]
_-{

www.alislahonline.com

80


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

**
3V1Z]|

$ZzgZzsV~gzZ
e
h
+ir
# -**
xWZxH V]
M'
,
zvZ G*9gzix?Z
le
$Zzgq
-Z~
@Z > = Z
/`Z'
} Z}
.
yZkZ!Zj]~=g
$uq
-Z(q
-Z~g-i
$u
g
0
+
KkZx{Z'
,
akZ7B1gz~>g
$u{z
V~yZt~TZzVvZg1Z]|
Xc*
**
3VgzZc*
s
:4!*
Vh]q

M'
,
zvZ G*9gzix?Z
$gk]Zi(
Zg ~ M: ~f e
$Zzg
z kZX5 eg \ M
r
1Z]|vZ L c*
VZQ ` M B7e
$Zzg c*
Zz
0Zf>r
# 580:m ~
U*
`
Z Yp>
Hx**

1ZX
pZp c*

z ~gg
X~p
_-{
www.alislahonline.com

81


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

\ M Dg*~a
ZZz[Z
g
$ug
UgVL L**

wgs~a
Z#
Z~/m5Z V]
% ZJgzZ c*
\W6,kZ
Hc*
0*
[ZLI
ZJh
+
V;zZg* ]xZ
?N
i!ZjgUgV c*

E
pZkZ1~(479:m)p~ggr G
0r5Z Vh]q
G
\We
$Zzgt
p ZpZ {\W
V^ rv^e ^ ] f] e] V :
% fnm n^e ]i ] m] ^ ]i
u] o (]e i $ Ve^ ^
e e ] e ] f m ]e t
V] of] ^ ] o]i fi ] ] ]^
ZZ V^ $ ^] ( g XX]^ ]e ZZ
^] ^m ^m V^ $ ^ $ XX^fn ] f ^ (nr rj]
ZZ V]f] ^ ^e ] fn ^n im n] n
e ] e ]fZZ VDMUPKR E %n] ^ XX^] ]e
!XX]$ ^q ne
_-{
www.alislahonline.com

82


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

"0
+!*
]gq
-ZLu
Z Z
e
$ZzgZzZ
]gq
-
Z grq
-Ze
$Zzg > k
,
1Z]| V]
C
u~
qZ :
W3kZgzZ g|0
+!*
q
-Z
Y
]|%q
-Z > k
,
1Z]|Z[Z6,
C
kZ]gkZgzZ %
$Zzg [Z]gq
e
-Z~$
+ q
-Z ?VrZ

]| t]]W~{k
,
1Z?Dy
C
kZaq
-ZkZ]Zf q
-Z~ Z}
. c*

]WZ
# {k
,
1Z}Z{
C
{z{k
HkZ]g{z}[Z6,
X(p Z1Z)? HNze
$Zzg
%Z ~}g!*
kZ 7c*
9!Zj zg H {g e
$Zzg
X,n
yg?
ZZvZp
Vh]q
E

M'
,
zvZ G*9gzix?Z

+ixHzx(
h
$Zzgt/0Z]|~(236:m)z(467:m) ~gZ 9
e
^] ] kZZ V^ ] f] z e] ~z%
XX] ^ i ^i ^_i ^j_e
www.alislahonline.com

83
~gg 9gzZ(329D236&2) {k
,
1Z g
C
$u t b Z
g ~ (297:m)9'
,
Y ]|gzZ Y Z ]|~ (318:m)
n] e ] ^n km ^] o kL
L ~kZgzZ
XX hi
] ^n kmZZ e^q &mu DOSPKO E u ]
]f &mu o ] XX^j_e ^ o hi m ] mnu
kZtyZ ^m ] DMTTKNE u ^] e e
kZ z ~gg xZgzZ
Hxs**
Lu
Z Z ]g
!Zz'
2c*

f ~ LuZ f [!*
/0Z G
,g
$ukZ
H {iZ0
+Z
G
D
nX
H**
tO]gkZe
$ZzgZ
^n ke ^`ZZ n n V^ (^^e ]] &mv] ] :
^ (e (^e] m ^ k^ ^` jvm V^ XX^^e
e h]e n ^n ^] p ] VDNUSKME ]
^` nf ] gfe ke ^ &mv] e |] h]]
^rm n] o ]] (ki^ oFju o l (^j_e
!oj] ] ojm ^ &mv] n ^ nf
:n(~uzq
-Z
gmj] ] ] gfe p XX ] keZZ V
o h^v^e m jvm ^^e m jvm
h ^m Vm oF^i ] i^ t^vm ] &mu ^q

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

84
] i (n i ove [j
k^ (^` e h]] ^n m ^e ke ^
fi DQRKR E e] ] (^f] h^jq^e ^^ l
^ ^ffe ^] k ^` k^ ^` h]] ^ ]
nf ^]e l^ e n kn n] &mv] ^
XNZ^] i ^` &mv] n
pnkZY[%
Z [Z **
tn2
p{)z XX^] kmLL gzZ XX^] keZZ ~g
$u
kZg
$uZzp Z1Z{
]g{zh
+
c*

ZawZt n
VDMUUVE ^n_] ^tuZg
$u~g7pgzZCG@*

v]e ^n ^$u ^ (]] ^ e j e x^ ^$u


(m e ^n ^ ^ V^ ( f]
^j_ e ke ] 'vi ] k m ^e ^m Vk^
] f] m j me ^ (^i (^_ i
k ^ ] Vk^ ( V^ [] k^^ i Vk^
k$u ] ( em ] o ] (^ k^
u q XX'vi n ^ ] ]
e ^n_] ] e n l^$ ^q ^n_] DQMUKNE
e] n e] (n ] e $ j e] x^ ]] ^
f] ^ (] ^%mu V e] ^ (i^u e (m]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

85
Vfu e u ^ ^ (^%mu n fm %mu ]n]
Dmq OQTVE oj] &mv] x^
e] ^v] (_]n% Vgmj] ^v] ^
nf] q &mv] ] VDNQQKR E ^f] xj ru
^f m^i n e ] &f]
$
e
]gkZ6, e
$Zzg kZ v0Zq
XDZvZz

_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

avZc*
4ZzzwqZLZ~
A {
[^vf ] e ^e r] ] f] m a Vk
o ^ ^ ^ (oF^i ^vf ] e r] m f] kfq
^] i e kfq [^^e r] ^`n n j] ]
vi h^f] vi grm (l^ff^e h^f^ r^e
m ^ gf ]^ ] ] l^ff]
n] e] ^v] ` e km $ (^] u ]] ^j]
^ r] a n nfj] grm ^`a V^ (MPMKM |]] ^u
^ff ^ ^`e j f] n oF^i ] ue i
XXi j ^eZZ V ^^e ^` ] kf$ ]`
^i XXe r] u m ZZ Ve ^^e ^` ] ]
www.alislahonline.com

86


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

n`q m] ne
^] ^r] Vm ]^ V^ (n ^n ^ ^au
m (^^e l^q] ^] ^j] jue r] ] e
] r] a ZZ oF^i ] ^ oin ] ma e &mu ]a o
!j] ] XX`^ e ^`n ] ^a
^`n m j] ^] ^e a ] k j] ^f] ^%]
j] nff] ^e a ] kjf$ j] ^f] e^ n] u
q ve j m n n k ^ nff oji
]e ]e^ ] ZZ e m] ne n ] o f]
V^ ] ^m k V]^ XXe rm ]u ]]
n u ` ` oF^i ] jue ] jm ] ^
q fe m`] ma e e ni `
PLQKT ga]] | q] o`j] ^j] oF^i ^vf ] (e
!]] |
_-{

Z
Ym
CZ)gzZYm
CZ|b^q
-Zt**
[c*
]g\vZ
X',Z',

^ n ] o of] ^` ] o ^ DME
www.alislahonline.com

87
^m k ]^ r] ]u m ]e] ]e^ ]
^f] ] u e ] jm ] ^ ^ ]
!^f] ] DOSS)N UQS!E
orm n ] o ] ^ ^ zm e DNE
] jm ^ ^ ] ^m k ]^ ]u
] r] o ]u ]] ]e^ ] ue
_e DOSSIOSR VE ] ^f] ] ]fi ]
! e^j ^^e
m m n ] o of] k ^ e^q DOE
^ (] ue ^ ^] rm r] ]u
q ] ue r] m ^] ^ ] o^]
^e ^_ ^ ] ^e n ] o ] ni
oF] m_e m n ] ue ^m $ r] m
^ n^ ]] o] ] mi o f DSR)MPE ^v] ^
^f] ^_] n ] o f] q ^^
^ nrm k] n
grm ] ] a ga DOSRKN E ] ^ !oj] ] ue
^ m ^_ ] ^n] ^] e ] oF^i o n
^ ^] nq nv^] nn_] h ^m
m^] r] ]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

88
e ] m f f ^ r]
m m^] hm jue r] m n m
vjm v] &m^u] a^ ^]
! i j ^e $r] ] oF^i ^ j^_e r] h]%] u
i
l^m] ^v ( i j ^e ^ j$ j $] $r]
e &m^u] ^m ! r] ^e m ^] o ]]
m]] ^ nj] $ ^] gfe r] l^m] o
m xn oF^i ] ue ^f ^n
^ffe ^^e xm &m^u] ] ] re
_-{
!oj] u]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

5
yw
) !*
c*
Z
'
,
) !*

**
Y1VZg;Z GG
ouj ] n h^e 271:mwzZ~gg : ]
q~z)~e
$Zzg~
g}
.G1Z~370&1gzZ ^]
gf ^` ^] ^] ]L
L ~sf V^jvm
?g(kZ6,
gm{@*
xtZq XXm] e
{}g7 zz ?YfZn kZ yw: Z
) !*

'
,
z
wZ~]ggzZ 5]~{}g7@*
xZ
0gZ 6{
x}uzp
/Z CY0*
@*
~~gzWO G
G
!sGE
!.gt
# Zzq
r
-Z2 G
) !*
yw
) io6,
G
www.alislahonline.com

89
[Z yZ c*
W~f wZt
z Z z ywg kZ
XN
e
$
o^i ^ :q?q
-Z**
yvZ
# #
S Vh]q
5 vm ga i ] j ] ^i
~t{ZgZ**
g;Z GG
ykZzmvZ-xZgC: {h
+IgzZkZ
/ZC

Sg !*

/Zv gz$gzZ Dp=VYC


!*
n
C
Cx
/Z :
L z m{kZ
) iopDiz0
+Z
M
h7qv H C
[Z Yq]'
,kZ
~gZ{ }g7c*
{}g7 yW~gZ]Zgq
-Z
b>t v] m nv] X\vZp
]n m o kc*

pzmvZ-kZg
xVZg ~ l]Zg kZt e
$~ kZgzZ
VzgzZ gZxzYZgzZ q:ZzgZwq Y
yW**
qstC
C
e
$ q:Z Z
zzkZe
$YZgzZzxkZzz
)iogzZ
:OZzwZ6,
5
nqg;Z GG
x]Zgq
-Zs
x]Zg F~zgZkZ c*
gzZ}ZkZiZ c*
{}g7
Xqs
_-{

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

90


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

zmvZ-vZwg g
$ukZ
c*
[J
-)igzZJ
-
zmvZ-kZg%q
-
Z J 7,
}~ IV ]
;g~gYQ
HW
zc*

qzb[i
XVLe'Y,[szd
$z~;gJ
-[fz)
z
8}Z$~g0ZgZ
7,~kZpfxZ(g)g
$uV h]q
o ] ^e o V^ m e :sf
D pZ
$ (`] lu oju ^f_ f] r] n ]
$ o $] lu oju^f_ f] $ (o
^ ^e ^^e ^f ] ke oju^f_f]
Xo`j] ^u ^^
kZ w~ {)z ~F,
$uq
g
-Z ~g}
.G1Z ]|
Zzq
-Ze
$ZzgVVz
/Zf [)s~
p >g
$u {z CY , [uZ 0
X`gq~U*
`szH!*
%Z[!*
6,
(437:m)
_-{
www.alislahonline.com

91


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

Y VZB;Bq
-Z~zx ZZ

0 ] ] e ^V]| V]
B; ~z x Z BZV 1Zz ]|
C( {n) B; x Z Z
# gzZ VZ ~ VZB; x Z Z
# VZ
: NZ n
zZ
# Zz}?
z kZ}~}
$
4E

/Z7c*
~ i@*
z/ i]g]gE
0G
]|~ ]|{
q]|'
,
Z}g 7
/Z ?bV
X6,
kZVYg ZuZvZk~gzg
x e ~ J eZ
~V1z
z*
* Vzi Vh]q
: Z
]m gvjm DPTPKO E h] | p] ^
!n% &m^u ]] l ^q ^i^e ] e
gvjm DQUT E ] fv] ] ^
! gn ^] ]
^ g~V1G
0 z<
Zv bZ
^ni n] ] V] ] m]] gu^
gu^ DPORE ^] e] v] o fi (]
www.alislahonline.com

92
k0*
}
zkZ~G
0 qz
n me^ e] vf]
[!*
x~ (UOSm) ]ZZ [ ~g g x ZgzZ 7[
X c*

F,
> }ZY Z
x Z]| g Zz~ {Mg
$ q Z <
L xY Z+h
+g
E
5.Z+Z fq
/5q
-ZgzZ c*

~!gxq
-ZZ ~g E
X
~[vb~zx Zg Zl
&m^u n ^q DQMUKNN E m^j nni e] ^
]!*
Z > }ZY 0ZxsZ %ZX| Z vnv n%
X c*

g ZBZ
^nq n] ^] ^ VDQMSKNN E m^j ^
l^ej] h^ m of] gm
b] ^ ] ^ ^] $ e^j] $ e^v
n] ^] ^ ^ DQMUKNN E Z ^
e ] ] o m (e F] gn ^nq
^ ] e oq^m o] ] g ^ ^ ^
i^q^ ]] e ^] ^ (^f^ ^ i^q^ ^u
$] ] ] gn ] ^ (g^ n e^_
] nfj] nvj] nj] ]f]
^ VDRSKM E p] nni e] ni n] e] ^v] ^
m n^] f] fj ] ] e ^]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

93
u xnv ^e ] m
m ] r] ie ni^
! ! ^vj] ^ j n ^ u
!] ] XX^e ] ^
^n ^e ^n^ ^ ^e j] n] ^
]^ nq^m e o f o] ^ve ] ]
] ] l^q^] i k_] ^ ] ]
h] i^q^ ^u ] jm n h] mm ne
] gm ] ] m $ n ^f]
X| Zo^e o] ^v]
^
h
+ F,
kZ~~g]Zv0Zqp
zfq e ^ kf$ ^_ ] ^] ^ DMMOKMME
e i fu ] ^ ^mZZ V ^ ] f]
!XXi^f u o #] i
oe &mu ^v] ^fu e] vv o^] ] e q
^ f] h] ] ] e ] e
^] j] u q e e m ] of]
m ] ] k e m &mu ^v] vv
]e q &mv] XX h ^e ]ZZ e
] ] ] m ^ gn &mu o^]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

94
^fu e] vv ^] q &mv] XXm x] ]ZZ
j] ^Z h e e ]] n ^ n
^^q ] e e ]] e ^e ] ^
^ e &mu j] t ^m ^ kf%m oju ] ]
n] n] qZZ V^ ^] p ] ] ^m n
m] pf_] t u ^ XXl^ej] l]]e
^] ej] e ^]ZZ V^ ^] q e v
X| ZXX^] o ej] ^] e
"
$U*
e
$Zzg *
*Y /]Z+
H "
$U*
tZ
#
g~ ]c*
Zzg O} VZB; t y%g0
+ZY gzZ
Z1Z Y Zz Z C ~]c*
ZzggzZ Zg ZzY Z+h
+
Xg Zz~{)z
VZB; Vzi x]!*
t 5VyZ
E
o
gq
-Z - Z0ZgzZ 7`w~ B; 6,gzZ~
^ e gZz G<Z> }Z+h
+g~e
$Zz
m $ e o n ef ^ZZ V^ "
# of]
n^n nfq ] hm ^v na]e Z #]
_ o^ oi gnrji ] `n n]
oi (g jue ^i jf m i
mm m q ] o ^u ^ j ]

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

95
B;K>+bk
Z p .
gz]!*
Z%ZX| Z XXnjf^
#
zZ
/Z 7"
$U*
~e
$Zzg *
* B#
zZ VZ
zZF,
Z
)$
+t 1 : h
+

)$
+
f] k :c*


gZ/
]|~}g!*
uZzx !*
) !*

bkZ
z*
*
/ZV; ~z%~p~gg
X 7x5zgZ.
,hg
) )zi wz& Z zZ F,

t~XzzZ F,
Xt

( Y gzZ "
GJG
34<XE
$U*
] g Z Vz
+ZZ
{

q]|
g Z s sZ }g gzZ DZ vZz "
$U*
w
+
vZ k ~gzg kZ ]|$ C Zz ~
kZ ]|#
Zz
6,Z #
ZgzZ Z ZY {z c*

g ZuZ
X ~t
g Z ] o oj jri
_-
|
1392zZ~ )B 22

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

)$

+wZzg f Z {m,
?Y 5]Z|
1C Z kZgzZ
[

Z%Zt f {)z ZgzZ 'g f B]Z|

/Z]!*
V-gzZZg fZa vZ mgzZ!Zi Z
X c*

k
,
kZ]|~[ZwZ[A
$%szZ Zg ZZg7 1C
www.alislahonline.com

96
q
qt a \vZ c*
]ggzZ %kZt
!% :%wqZ Z 7]gzq Z } zY
q Zp @*
Y c*
X ]ZgzZ *
@Y HV Zz ` K
f B]Z|gzZtZgzZ]c*
k{zq]y$
+X
n)y~w vZs{zm,
?'gm{
b^ wzZ D Zf vZvZQgzZvZ ZQgzZvZ Z!Z
gzZ Z*Zsc*
Y ZZsws
U*
gzZ ] ] ]
D J 7,nu] u] ] ea,ZsU*
$Lk
] eQD N*
gk
,
i { M'
,
iZx $Lk
,
ixE
,
i k"
%in kZ @*

7,16,f~
%~ZD Zz
si
%C
~ f gzZ s
]mZ s Q} F,
Z ~ w x| @*
D Z]mZ
x| ih]Z fD Zif vZvZsgzZn
pg
i ]Z f
HHzw }g7 sTBg Z
yj
) !*
n}gvt} Z}
.D)~wiZy
X c*

HWi]^ n 7qf
zkZ"
$U*
x Z wg 7~q {z ]!*
~ w 9 ?t
p C[8[8Z ZgzZ Z Z [8qC
\W[8 ]
e**
P H,
% {zgzZ ]gz Z Z b~g7 Z Z kZ
wqZ Z ~gz*
*g (Z Zg fkZgzZ *
*H, kZ n kZ

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

97
` g c k
,
~hp *
* 7Z gzZ zgzZ : %
:%wqZB
~g7 @*
zwEZ /B]Z|
X5Z Z
-Zzzq Z 7[Z ]g~f Z
q
f Y xth
+'
gzZ **
Za tzgN}uz
G
%gzZ} zY @*
Dzsh
+% E
z
L
~ ^z%*
*fBq
-Z
~
t p n
pg6,
gzZ D J 7,Bq
-ZV}g q
9~]g]q ZnZ7,q
X D}g7]LZ~
] t V e ] f DNM VE q^ e] t
Vnjve a ]^ r] (ru e m l]]
^ m (jm p] (m Z] m ^a]u
t (n a m] ^ (n o V] of]
kne o jq] ^ V^ ] ] ma e n
`n k `ne ]]jm ] h^j jm ] lne
! n a ] `ju u] `jn n]
e, &0Z]|h
+Z f Zhut
X DZvZzVB~gzkZv{z6,
Y %Zm{
^iZ `] ugIu"/_
.gzZ_[g
$u
^^i ^fn ]] ^u

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

98
F,
**
Y g 0*
gzZ **
~ 0*
ug I [Zp }g v
~ [Zp <
L F,
z `z**
h Z6,
zZ @*

6,! xgzZ
{g
ZstiZ
'
,**
_x?ZmL} ug IN_
{z y Z YZ I v
Z L L~ [Zp a Lg
Z%
M F,
z Z t o~ kZ ug I Zg v
#
z g\W
81 ] xZg }g v
X ug I
~q~ #
}
.yZgzZ { .Zz ]5 **
]|
X p
x}glvZ VHgzZ Vz H~}g !*
k
,
KZ~
~C
g D ?a}V @*
b #z b &}g v
# VxZ**
r
]|Xa +g Z b #gzZ Y nZ%Z m!*
z
X Y
Zpgzy%xs
o
_-
|
1403#B30-


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

~ugIuzmvZ-vZwgq
-Z
[Z kZgzZwDZq
-Z6,
$ZzgZz N
e

4]Z[Z1Z ~g g9 V]
5G
h h^eL L gzZ ~g7~yZ E
G
] h^e (] nf m h^e (vf]
www.alislahonline.com

99
^`eZZ e
$Zzg ~g Z~ XX] ^j n ^ h^e (vf]
mvZ-] M~T XX^v ke ]u ^`e
X ~]g t
K
~kZx Zwx ZgzZ]g t
K} z~dz
t n bT x Zwx Z ] ] M ~ e
$Zzg kZ
g g {)z_Z0Z C 7"
$U*
1
0Zq } kZ {z]Z Z6,kZ1 H"
$U*
a7 [Zt 1 ~g Z
S\ MZ b
( 63&11 ) v
~vZ( **
)X N
g ~D\ M [Zg Z0
+Y
kZ[Z 1yiz" !*
V1Z Vz \ M Vh]q
]gz % xsZ %Z t Y c*
[Z
KgzZ {z
kZ {6,

!*
hg~q
-Z ~
~u~]
E
4h$ xg LZ M Z
Y z ~ u mq
-Z G
0E
x Z zmvZ -zg u[Z ;!*
~xg )gzZ ]i YZ
u\ M yZgzZ **

x Zg M VyZgzZ **
Y p=6,ykx Zw
Zg g c*
C
Y6,^ ^
,Y *
*) V !*

{)z x 6,kZgzZ Zg ]Z|{)z_Z0Zq 6


Yt
/Z Zzzh
e
) g]g{z c*
M 7wDZ
m
) g svZ]
. Zz zmvZ -kZg
Z
X "X ( H]g7**
: x kZgzZ )
m{] x Z wg [ \vZ @*
x S[Z

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

100
**

b $ gzZ b VgZ
+Zig e Zi Z
zzgzZ [<Z H Sq
-Z t
/Z {)z RI: z
yDgsZ [Z **
x9\ M S
] e m] t] ] ^u e] e ee ^]
n] ] $ ru e] ^v] `e^i ^ e
? ~uz ? q
-Z kZpg
$ut g Z ngzZ
M g g Zz~ p~g g 6,_f !

M g ]|
n #] f] ^q :C
yZf0{
/
LZ f !
\ M 2 r ] o r e nu
m n ^ #] :
gZ~}g!*
+
LZ
EG
0$
iwDZ
Q@*
z~zZgkZZ G
/ZV;X{Zzg ne
G
EG
0$gzZ gzZ V;z @*
y M ItQY
w6,gV!*
G
G
XDZvZzX YwDZ~]gkZ1~kZY1
_-
zZ ~ )B6Dz

|
1397

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

?@*
MHpM ]vZwg

X @*
MHp@*
]kZgIV]
Z]c*
Zzg~wD]kZ]|IV h] q

www.alislahonline.com

1 01
] ^ZZ V^ ^f e] DNRP E q^ e]
XX_] mn] n ^n fm
^ ^] | ^ g] o o`nf] t
n ^ ] ZZ V ] m !MOPKM
!XX] n _] n _
{ c*
i ug I @*
]]| @*
x VZzg Vz yZ
X @*
: M
| o ^ n] e (vv ^v] tZZ
^ ^n f ] (^f e] QKQ ga]]
XXe^] o ^ nf]
fm ^ (n] ^r] o ^ ^ e] q
] ]`e (e^ ]e n] j nf] ^n
^] | ^ n] oe o ^] o r] e] ]
| o ^ ve g] o o`nf] q MOQKM p^
!^ p^]
]c*
ZzgZ @*
x**
M 1] ]| e
$Zzg kZ
~@ Z ZiZ0Z) ZwZ ZY f6, s %Z
_]n ^ _ n ^L L :ORKM~ mZ
G
gzZ !XXn] n
i

^ QKQD
k
,
~6<
Z )
!n^] ^ o ] n m

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

10 2
L] kZg 7s %Z ~ V(uVzp
4L Lq 6(z Lz@*
gzZ Zz s 1E
(Z
J
-t Y pB X YWx ]!*
04XZZ [
]Z|t c*

k
,
~ G
6 y%
G
G
!Zzg

Zt1 { c*
iG.n$~ kZn kZ g Z
SZg6U*
G
G
f ^ ke^%] a e<zx:gz} 7,
**
:
| 1384Z
# gB14 _-{
X DZvZz!n] e] n

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

$uZzZ1c
g
?Z1czmvZ-vZwg H

c ZZc~Z
*
# 6,q
-Z~]|:]
gzZq~ c*
Z1y$+]vZwg Ct#
r
|]| "
$U*
] vZ wg]|STt Hn
Zz {z| 7,f g
$u6,( 99&4) m
\ W ` W Zc~gzZg
#
XN
: ZzgZ!Zjg
$u~i Z{g f {Zgi Z
H{ i @*
M',zvZ G*9gzix?Z Vh]q
: we
$Zzgs q
-Z 7 c*
e
$Zzgq %Z1c
oq ( ^ e j] ^f e] ] pL L
e u ^ V^ ( q pm ^ nq f
www.alislahonline.com

1 03
oFe u ] oFi q ] ^ (
ga # ] (nee e e e (ne q] ^f]
] XXnn] q] jq ] jn^
!DNTOKOE g]] | o^]
**
Z1 c kZ w**
Z1 1 ~ e
$Zzgq
-Z%Z
:Y"
$U*

e na]e ^$u DPQ E n] r] ]f_] ^


^]e ^$ ] m e u] f ^$ ]f] ]f] m
ne e m e ^ ^] e e
Vk ( m ofu ] f] o k V^
^ e kvj] ^] ZZ V^ :] ] ^m ^ ^
e ^ ^ e m m V]f_]
oj] m e u] f e i ^] e e ^]e
m e u] f ] m e u] f Vk
DNRUKML E m^i gn_] e ] v e
( V]n] f] ^ (e e V^ _ ]]
o ]f_] o DURKQ E ]] r %n] ] &mv]
e m e ]f xnv] ^q ^q V^ ]f] ]
] n n e] n i^u e $
^ DMRQKM E nf] m^j] p^f] ^ D^E
] f e ke^$ ne ^v e ^f ^ e n]e

]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

www.alislahonline.com

1 04
^ ] f] jm ^ e e ne] e
m v e ^]


]!*
Z d] Z Z
6,
) )gzZbc

Zz]sV Zz~~

$uq
g

~
~T Z
~ :q
-Z~wqZ !V]
( 487&5 ) t ZiZ'gzZ y% *
*] V Zz 6,
c*

%q
-ZZz[~}g!*
kZ c*
!ZjzH,
$u
g
?7c*
`Z.
{zgzZH~g
$ukZ79g
$ut
{0
+!*
ZgRgh
+i
IZp
/Z **
y%]sV Zze !Vh]q
]|~ T6,e

$Zzgq
-Z t ZiZ'gzZ c*
~ :
`g6,( 487&5) t ZiZx Z H OZ {E
+ b
-CE
_]] ^ ja: EZY YZ0~zZg kZp
Z~b !&mv] m h] Vfu e u ^
y*]~T ( 550m ) yx0Ze
$Zzgq
-Z i Z0
+Z
X-Zd
c*
]g 6,kZ~ ( 340&11) d
$ E<G
$v0Zq7
E
} ^j] n a^ &mv]: ~y)Zg ZqgzZ
7"
$U*
X e
$Zzg ~zZg uz qg
$ut ~ w
-!
:G
_-{
X DZvZzX X {z Y
www.alislahonline.com