Vous êtes sur la page 1sur 44

Driemaandelijks, maart-april-mei 2009 België - Belgique

P409227 - Afgiftekantoor: 3000 Leuven 1 P.B.


3000 Leuven 1
2/668

Vormingplus
Volkshogeschool Oost-Brabant vzw
VU en afzendadres: P. Toebinte, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee. Wordt gedrukt op gerecycleerd en chloorvrij gebleekt papier

Cursussen
Lezingen
Uitstappen
Ateliers
Projecten

apr il 20 09
Vanaf Vormingplus Oost-Brabant - Paul van Ostaijenlaan 22-24 - 3001 Heverlee
Tel.: 016/525 900- Fax: 016/525 901 - www.vormingplus.be - info@vormingplusoostbrabant.be
Rekeningnummer: 778-5922635-64
Colofon

Vormgeving:
D Sign Graphics, Haasrode

Drukwerk:
Drukkerij Jacobs, Kessel-Lo
gedrukt op 10 000 exemplaren

Coverfoto:
medewerker Vormingplus Limburg vzw

Fotomateriaal:
Hugo Lorent, Danny Juchtmans, Luc Dos-
selaere, cursisten, partners en medewer-
kers Vormingplus Oost-Brabant vzw

Vormingplus Oost-Brabant vzw behoudt


zich het recht voor beeldmateriaal van acti-
Wist je dat...
viteiten te gebruiken in publicaties.

ndstapel, de
hun doden op de bra
Uw persoonsgegevens worden verwerkt en Na het ver branden van wij n?
e resten doofden met
gebruikt door Vormingplus Oost-Brabant Romeinen de gloeiend
vzw. Ze worden niet aan derden doorge- in Leuven 63
universiteitsbibliotheek
geven, tenzij aan organisaties waarmee De beiaard van de or Amerikaanse
an 48 geschonken do
Vormingplus Oost-Brabant vzw inhoudelijk klokken heeft, waarv
samenwerkt. De gegevens worden enkel en sponsors?
alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van de Europese
n van de 27 lidstaten
van de activiteiten van voormelde organisa- Alle stemgerechtigde nt kiezen om
r het Europees Parleme
ties. Inzage en correctie is mogelijk zoals Unie eens in de vijf jaa ord ige n?
rs te ver tegenwo
de wet van 8 december 1992 betreffende de haar 492 miljoen burge
bescherming van uw privacy voorziet. zeten door een
n rechtbank is voorge
Een vredegerecht, ee tra at, die dicht bij
n zetelende magis
vrederechter, een allee in kle ine zaken?
snel oordeelt
de burger staat en die
oos heel gif tige
der, tabak en ker str
Gouden regen, olean
zijn?
planten voor mensen
ge planten is, en
der de geneeskrachti
Verklaring Salie “de koningin” on ns tru eel syndroom te
is om het preme
een goed hulpmiddel ens de meno-
pictogrammen ook om de kw aaltjes tijd
voorkomen? Het helpt
.
Cursuscode pauze wat te ver lichten
ams-Brabant
nde familienamen in Vla
Lesgever De 10 meest voorkome
Janssens
Peeters
Locatie
Jacobs
Willems
Prijs
Mertens
Wouters
Extra info Michiel s
Goossens
Meebrengen Decoster
Smets
Inschrijving
zijn?
bij partner
n voor mannen
l gescheiden gebiede
De moskee traditionee voortkomt uit de
dat dit waarschijnlijk
en vrouwen heeft? En ‘on reine’ gedach-
in het uitbannen van
gedachte dat dit helpt nn en afl eid en.
het gebed ku
ten, die de aandacht van
waardoor men
het Westen bekend is,
Vooral hatha yoga in ove r yog a spreekt?
elt, wanneer men
vaak hatha yoga bedo
ze cursussen.
Meer ver neem je op on

2
Inhoud
Editoriaal 2

Creativiteit en expressie
Vaardig en creatief Zingen voor je plezier: zangtweedaagse in de paasvakantie 5
Verlicht papier 5
Je eigen zilveren sieraad maken 5
Zomercursus schilderen. De geschilderde mens 6
Bronsgieten 6
Boetseren van abstracte beeldjes 6
Zomers zingen. Zangtweedaagse in het zomerverlof 7

Huis-, tuin- en keukenvaardigheden


Een tweede leven voor je meubels 7
Kruidenlikeurtjes maken 8
Smeden 8

Kunsteducatie
Kunst en cultuur Stadswandeling in Gent 9
Samen jammen op de akoestische gitaar 9
Het expressionisme in de filmkunst 9
Dansen zoals in de Dominicaanse Republiek: merengue 10
De Brabantse adel: de familie de Croy en van Arenberg in het
kasteel van Heverlee 10
Beklimming naar de zwaarste twee beiaarden van het land 10
De Brabantse adel: de familie de Spoelberch. Museumbezoek 11
en wandeling
Rituelen van leven en dood in de Romeinse periode 11
De heerlijkheid Steenbergen. Het Zoet Water 11

Populaire cultuur
Soundstudio 12
Kleur, stijl en attitude 12

Interculturele vorming
Onze omgeving Café Combinne - intercultureel praatcafé 13
en de wijde wereld

Kom binnen - interculturele praatgroep voor vrouwen
Culinair reizen door Marokko
13
13
De versierde vrouw 14
Bezoek aan de Beraat Moskee van Diest 14
Beleef India van dichtbij 14

GEZOCHT: leefbare woning! 15


Afrika Filmfestival 16

Maatschappij en politiek
Pale peko bantu mambo ayikosake: waar mensen zijn is er geen
tekort aan problemen 17
D’un mur à l’autre, de Berlin à Ceuta 17
Congo ontdekken in Brussel 17
Bezoek aan het Europees Parlement 18
Vluchtelingenroute 18
Stadswandeling: informele economie in Kuregem 18
Levend Leuven – van het Sint-Jacobsplein naar de Remyvest 19
Bezoek aan het Justitiepaleis van Leuven 19
Stadswandeling: van Poverello tot Comme Chez Soi 19
Stadswandeling: sociaal Sint-Gillis 20
Stadswandeling: langs de knooppunten van de sociale zekerheid 20

Natuur en milieu
Zin en onzin over biologische wijn 21
Ecoduct ‘De Warande’ 21
Kruidendriedaagse 21
Een vergiftigd geschenk? 22
Zintuigenwandeling in het Koebos 22

Opvoeding en onderwijs
Verdriet en rouw bij kinderen 23

3
Jongeren motiveren 23
Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet 23
Mama en papa zijn uit elkaar. En ik? 24

Tentoonstelling traditionele Marokkaanse klederdracht 24

Persoonlijkheidsvorming
Droom. Kies. Leef! 25
Dromen van herkomst 25
De invloed van woede op je gezondheid 25
Je innerlijke drive ontdekken 26
Zomerworkshop: dromen in beweging 26
Zomerweek: jouw verhaal vertaald 26
Zomerweek: intuïtief schilderen 27

Relationele vorming
Leven (z)onder invloed: NLP en de kunst van zelfkennis en
communicatie met anderen 27
De kracht van familieopstellingen 27
Omgaan met conflicten 28

Sociale en communicatieve vaardigheden


Hier ben ik…dit ben ik, zelfzeker en krachtig in je job 28
Training onderhandelen 28
Zelfmanagement 29

Vormingplus zoekt… 29
Na 5 jaar hard werken staat vormingplus op straat 30

Lichaamsbeweging en -ontspanning
Gezondheid Klankconcert: ontspannen door klanken 31
Hatha yoga voor vrouwen 31
Yoga, stem en kleur 32
Meditatief wandelen voor enthousiaste stiltezoekers 32
Mindfulness driedaagse 32

Computer, media en informatie


Hoe zit het in elkaar Maak je eigen presentatie 33
Hoe vul ik mijn belastingen in via internet? 33
Mijn digitaal fototoestel 33
Gratis software 34
Digitale televisie doorgelicht 34
Facebook en virtuele vriendschap 34

Talen
Schrijven onderweg - reisverhalen schrijven 35

Computerklas ‘De Zandman’ 35

Zingeving
Zingeving Filosofisch café 36
Leuvense filosofische avonden. Hoe vrij is de mens? 36
Het uur van de dood 36
Kennismaken met intuïtieve ontwikkeling 37
Hoe kan je intuïtief contact maken met het Akashaveld? 37
Meditatief boogschieten 37

Getuigenissen 38

Nog meer cursussen. Inschrijven bij onze partners


Onze familienamen: ontstaan, vorming en verspreiding 39
Stress: voorkomen en ermee omgaan 39

Vormingplus stelt haar cursussen open voor iedereen 39


Overzicht activiteiten per regio 40
Inschrijvingsvoorwaarden 42

4
Vaardig en creatief

Creativiteit
en expressie

Zingen voor je
plezier: zang-
tweedaagse in
de paasvakantie Je eigen zilveren
Verlicht papier
Cursus sieraad maken
Cursus
Doel: genieten van samen zingen Atelier
Doel: tafelverlichting van
Zingen is in… én tof en heel plezierig! handgeschept papier maken Doel: zelf een zilveren hanger en
Zing je graag, maar weet je niet goed oorbellen (of 2 hangertjes) maken
hoe eraan te beginnen, dan hebben wij Het eerste deel (voormiddag) van deze
dé cursus voor jou. Je hoeft geen noten cursus is er voornamelijk op gericht Je eigen zilveren juweel maken…
te kunnen lezen en ook geen zanger- om de basis van het papier scheppen iedereen kan het leren!
varing te hebben. Deze cursus is ook aan te leren en ons ten volle creatief uit Art Clay Silver lijkt op klei en bestaat
een prima alternatief voor wie een koor te leven hierin. In de namiddag bekij- uit puur zilver in poedervorm, een or-
of een muziekacademie een té groot ken we samen op welke manier je vorm ganisch bindmiddel en water. Na het
engagement vindt. Vóór we beginnen in papier kan brengen en hoe je er vei- zoeken van een ontwerp in gewone klei,
zingen, smeren we even onze stem- lig een lichtarmatuur van kan maken. voeren we het uit in zilverklei. Na het
men met speelse opwarmingsoefenin- Onze handgemaakte tafellamp staat bakken bekom je een zilveren sieraad.
gen rond ademhaling, stemplaatsing, ervoor garant dat sfeervolle avonden Er wordt gewerkt naar eigen ontwerp
resonantie en beweeglijkheid van de schering en inslag zullen worden. en mogelijkheden. We maken een han-
zangstem. Daarna gaan we aan de slag In samenwerking met Speld ger en oorbellen (of 2 hangertjes). De
met bekende en minder bekende liede- sieraden worden ter plaatste gebakken
ren uit diverse stijlen en genres, zoals Zaterdag 16/5 van 9.30u tot 16.30u en nadien geschuurd en gepolijst.
folk, musical, gospel en evergreens. 090516/HEV/3 In samenwerking met LDC St.-Alexius,
We zingen in groep en sommige lie- Sofie Missorten, lic. kunstgeschiede- Atelier Cirkel vzw
deren worden begeleid met muziekin- nis, textielkunstenaar (www.speld.be)
strumenten. Vormingplus Vrijdag 19/6 van 10u tot 16.30u
In samenwerking met GC Den Egger Paul van Ostaijenlaan 22 090619/TIE/2b
3001 Heverlee Lieve van Roosendaal, keramiste,
Dinsdag en woensdag 7-8/4 van 10u tot 40 euro (streefprijs) instructeur van zilverklei
16u 32 euro (minimumprijs) LDC St.-Alexius
090407/SCH/2b Materiaalkosten € 14 inbegrepen Veldbornstraat 26
Katrien Vandekerckhove, zangeres en (armatuur voor een tafellamp, 3300 Tienen
stempedagoge verscheidene soorten pulp, pigmenten 56 euro (streefprijs)
GC Den Egger en plantaardige vezels). 48 euro (minimumprijs)
A. Nihoulstraat 74 Materiaalkosten € 30 zilverklei
3270 Scherpenheuvel inbegrepen.
52 euro (streefprijs)
36 euro (minimumprijs)
Voorkennis: geen.
Meebrengen: pen en mapje. Lunch.

5
Boetseren van
abstracte beeldjes
Zomercursus Bronsgieten Atelier

schilderen. De Atelier Doel: abstracte beeldjes leren


boetseren
geschilderde mens Doel: bronzen kunstwerkjes leren
maken met de verloren-was-techniek We boetseren beeldjes in klei met or-
Atelier ganische, abstracte vormen. Voorwer-
Ken je de verloren-was-techniek? Het pen uit de natuur en voorbeelden van
Doel: de menselijke figuur leren is een techniek die al duizenden jaren hedendaagse kunstenaars zijn een in-
schilderen meegaat. Het is dé manier om bronzen spiratiebron. We oefenen op de strakke
beeldjes en voorwerpen te maken. Issa vormentaal en werken met zowel holle
We leren spelenderwijs de menselijke Ouedraogo uit Burkina Faso leert je de als volle opbouwtechnieken, afhanke-
figuur vorm te geven. Dit door middel Afrikaanse variant van deze techniek. lijk van de gewenste vorm. Er is geen
van eenvoudige technieken. We werken Stap voor stap maak je je eigen bron- voorkennis vereist. De mogelijkheid
aan de hand van foto’s en met verschil- zen kunstwerkje. Eerst boetseer je een bestaat om de beeldjes te laten bakken
lende materialen zoals inkt en verf. We model in was. Daarna maak je met een in een keramiekoven.
leren de basisprincipes en de verhou- kleimengeling de mal. Op het einde
dingen van het modeltekenen, en we van het proces giet je dan de vloeibare, Van maandag tot en met vrijdag 17-18-19-
maken creaties met een eigen ‘perso- hete brons in de mal. Na wat ciseleren, 20-21/8 van 9u tot 12u
nal touch’. Het resultaat is een reeks vijlen en patineren mag je je eindresul- 090817/HEV/3
van expressieve kunstwerkjes waarin taat mee naar huis nemen. Elke Matthijs, beeldend kunstenaar
de mens zijn eigen verhaal vertelt. In samenwerking met Ijzer en vuur! vzw Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 22
Maandag tot en met vrijdag 13-14-15-16- Dinsdag tot en met zondag 11-12-13-14- 3001 Heverlee
17/7 van 10u tot 12.30u 15-16/8 van 10u tot 16.30u 74 euro (streefprijs)
090713/HEV/3 090811/HER/3 54 euro (minimumprijs)
Layla Van Bogaert, kunstenares en Issa Ouedraogo, kunstenaar-brons- Materiaalkosten € 9 inbegrepen.
docente beeldende kunsten gieter Meebrengen: aardappelmesje en
Vormingplus Sint-Benedictushoeve een stevige grote plastic zak.
Paul van Ostaijenlaan 22 St-Benedictusstraat 11
3001 Heverlee 3020 Herent
75 euro (streefprijs) 274 euro (streefprijs)
55 euro (minimumprijs) 226 euro (minimumprijs)
Materiaalkosten € 10 inbegrepen. Materiaalkosten € 130 inbegrepen.
De lesgever is franstalig. De eerste
dag zal de uitleg ook in het Nederlands
gegeven worden.
Meebrengen: kleren die vuil mogen
worden. Lunch.

6
t u i n - en
Huis-, a rd i g h e d en
e n v a
keuk

Zomers zingen. Een tweede leven


Zangtweedaagse in voor je meubels
het zomerverlof Atelier

Cursus Doel: verschillende technieken leren


om oude meubels op te frissen
Doel: genieten van samen zingen
Heb jij ook nog houten kasten van je
Wie graag zingt, leeft zich tijdens deze oma? Wil je ze graag van de zolder ha-
tweedaagse helemaal uit. Twee the- len en een nieuwe look geven? Dan is
ma’s komen aan bod. Eerst zingen we deze cursus iets voor jou. Veerle De
een mix van mooie songs uit musicals Jonghe leert je verschillende technie-
en films. Daarna duiken we onder in de ken aan, zoals patineren en ceruseren.
popmuziek en zingen we de bekendste Doorschuren, doorwassen, schilderen
popsongs uit de periode 1960-1990, zo- met caseïneverf, tamponeren, droge
als songs van de Beatles, Bob Dylan borstel techniek. Het komt allemaal
en Art Garfunkel. Vooraf oefenen we aan bod. Je oefent op paneeltjes, voor-
even onze zangstem. Dit doen we door werpen en stukken hout. Na deze cur-
ontspanning, houding, ademhaling en sus geef je thuis je eigen meubels een
stemplaatsing. Iedereen is welkom. tweede leven.

Donderdag en vrijdag 27-28/8 van 10u tot Zaterdag 18-25/4 van 10u tot 17u
16u 090418/HEV/3
090827/HEV/3 Veerle De Jonghe, interieurstyliste/
Katrien Vandekerckhove, zangeres en schilder
stempedagoge Vormingplus
Vormingplus Paul van Ostaijenlaan 22
Paul van Ostaijenlaan 22 3001 Heverlee
3001 Heverlee 112 euro (streefprijs)
52 euro (streefprijs) 96 euro (minimumprijs)
36 euro (minimumprijs) Materiaalkosten € 60 inbegrepen.
Voorkennis: geen. Meebrengen: vuile vodden en een
Meebrengen: papier en schrijfgerief. schort of kleren die vuil mogen wor-
Lunch. den, een platte verfborstel (ongeveer
grootte 50) en twee ronde borstels
(ongeveer grootte 16). Lunch.

7
Kruidenlikeurtjes
maken
Atelier
Smeden
Doel: zelf kruidenlikeurtjes leren
maken Atelier

Elke grote likeur begon als een ge- Doel: met ijzer en vuur een artistiek,
slaagde huisbereiding. Een goede likeur decoratief of bruikbaar voorwerp
brouwen begint bij de juiste verhouding leren maken
van de ingrediënten. Vele komen uit de
natuur en die combineren we naar har- Deze stage verklapt je de geheimen
telust om een lekker recept te maken. van een oud ambacht. Smeden is het
“Voor elke mens is er een smaak, voor vervormen of modelleren van een me-
elke mens is er een likeur”. taal in plastische toestand. Het zeer
Wij maken een porto van groene noten, harde metaal warmen we op in het
een saffraanlikeurtje, een bowl en we smidsevuur. We kneden en modelle-
proeven die. Je krijgt ook een flesje ren het tussen hamer en aambeeld tot
mee naar huis. een bruikbaar of artistiek voorwerp.
In samenwerking met Les herbes de My- De vier oerelementen komen samen in
rddyn vzw het smeedproces. Naast aarde en vuur
heb je ook lucht nodig om het vuur aan
Zaterdag 4/7 van 9.30u tot 17u te blazen en water om het te blussen.
090704/HEV/3 Met zijn mobiele smidse komt Michel
Véronic Vanderhaeghen, biologe en Mouton naar Herent om je gedurende
kruidendeskundige vijf intensieve dagen binnen te leiden in
Vormingplus dit oeroude ambacht.
Paul van Ostaijenlaan 22 In samenwerking met Ijzer en vuur! vzw
3001 Heverlee
36 euro (streefprijs) Woensdag tot en met zondag 12-13-14-15-
28 euro (minimumprijs) 16/8 van 9.30u tot 16.30u
Materiaalkosten € 10 inbegrepen. 090812/HER/3
Meebrengen: lunch. Michel Mouton, opleider met passie
voor vuur
Sint-Benedictushoeve
St-Benedictusstraat 11
3020 Herent
280 euro (streefprijs)
240 euro (minimumprijs)
Materiaalkosten € 160 inbegrepen.
Aangeraden kledij: katoenen kledij
met lange mouwen. Kleren kunnen
kleine brandgaten oplopen. Geslo-
ten schoenen met harde zool (type
bottines). Lederen smeedschorten,
handschoenen en veiligheidsbril zijn
voorhanden, evenals veiligheidsschoe-
nen in een aantal maten.
Meebrengen: lunch.

8
Kunst en cultuur

Kunsteducatie

Stadswandeling in
Gent
Uitstap Samen jammen
Doel: kennismaken met Gent op op de akoestische
historisch en kunsthistorisch gebied
gitaar
Gent combineert een indrukwekkend
verleden met een bruisend heden. De Cursus
stad van de “stroppendragers” biedt
heel wat bezienswaardigheden. Tal van Doel: je gitaarspel oefenen en
musea, abdijen, begijnhoven, kerken… genieten van het samenspel
zijn de trotse getuigen van de rijke ge-
schiedenis van deze stad. Onze wande- Na het stemmen fris je de basisak-
ling (kleine boottocht inbegrepen) voert koorden op. Met eenvoudig samenspel
je langs de belangrijkste historische verken je je mogelijkheden en maak je
gebouwen en monumenten van deze variaties in stijl, ritme, slag en toon-
prachtige Vlaamse stad. aard. Op je eigen niveau bouw je een- Het expressionisme
voudige composities in samenspel op.
Vrijdag 3/4 van 10u tot 16u Kies voor het basisschema of waag in de filmkunst
090403/GEN/3 je aan een invulpartij of zelfs aan een
Wies Lenaerts, lerares geschiedenis solo. De nadruk ligt op het ontspannen Cursus
en kunstgeschiedenis samen oefenen. De begeleider daagt
Sint-Baafskathedraal je voortdurend uit op jouw niveau. Je Doel: situeren, kijken en bespreken
Sint-Baafsplein hoeft geen notenleer te kennen, maar van meesterlijke expressionistische
9000 Gent je kan wel basisakkoorden spelen. films
18 euro Jammen maar.
Toegang museum en boottocht € 8 Onder invloed van het expressionisme
inbegrepen. Middagmaal niet inbe- Dinsdag tot en met vrijdag 14-15-16-17/4 in de schilderkunst werden in Duitsland
grepen. Er is gelegenheid om tegen van 10u tot 12.30u tussen de wereldoorlogen invloedrijke
democratische prijzen een middag- 090414/LEU/3 films gemaakt. In deze reeks maak je
maal te gebruiken. Jan Cannaerts, muzikale duizendpoot, kennis met enkele pareltjes. Je onder-
Plaats van afspraak: voor de ingang gitarist, zanger en percussionist. Hij zoekt het expressionisme in bewegend
van de Sint-Baafskathedraal, Sint- staat op verschillende podia met zijn beeld: onderdrukte en meer primitieve
Baafsplein Gent. ‘Jan Cannaerts Quartet’. aspecten van mensen, ver weg van ro-
CC Oratoriënhof mantisch realisme. Het is de tijd van
Mechelsestraat 111 ratelende projectoren in een maat-
3000 Leuven schappelijk scharniermoment.
44 euro (streefprijs) Je zakt lekker onderuit voor onder
28 euro (minimumprijs) meer: Das cabinet des dr. Caligari
Voorkennis: basisakkoorden op de (R. Wiene, 1919), Nosferatu (F.H. Mur-
gitaar kunnen spelen. nau, 1922), Metropolis (F. Lang, 1927),
Meebrengen: akoestische gitaar. Even- Der blaue engel (J. Sternberg, 1930).
tueel een stemmachine en muziek-
standaard. Dinsdag 21-28/4, 5-19-26/5 van 19.30u tot
22.30u
090421/LEU/3
Jaak Trips, socioloog en communica-
tiespecialist
30CC - Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
55 euro (streefprijs)
35 euro (minimumprijs)

9
Info en inschrijven bij
Vormingplus Regio Me
chelen

Beklimming naar
de zwaarste twee
beiaarden van het
land
Cursus

Doel: meer weten over beiaarden in


onze cultuur en genieten van muziek
op grote hoogte

Samen met de universiteitsbeiaardier


Dansen zoals in De Brabantse adel: van Leuven beklimmen we twee sta-
tige torens met de zwaarste beiaarden
de Dominicaanse de familie de Croy van het land. De eerste avond horen we
alles over de beiaard doorheen de eeu-
Republiek: en van Arenberg wen zoals het ontstaan, de functie en
de techniek. En we bestijgen de toren
merengue in het kasteel van van de Leuvense universiteitsbiblio-
theek voor een bespeling. Op zaterdag
Cursus Heverlee bezoeken we in Mechelen de wereldbe-
faamde beiaardschool om op een oe-
Doel: kennismaken met het ritme Uitstap fenklavier te proberen. Na een bezoek
van merenguemuziek en de typische aan het Busleydenmuseum beklimmen
basisbewegingen van deze dans Doel: kennismaken met het kasteel we de toren van Sint-Rombouts voor
van Arenberg en zijn vroegere een galmende finale.
Waan je in de Caraïben met deze fri- bewoners In samenwerking met Vormingplus Regio
vole, heupwiegende dans die makkelijk Mechelen en Koninklijke Beiaardschool
kan worden aangeleerd door iedereen We brengen een bezoek aan het kas- ‘Jef Denyn’
met een beetje gevoel voor ritme. Me- teel en het park van Arenberg. Je krijgt
rengue ziet er moeilijk uit, maar is tech- een overzicht van de bouwgeschiede- Zaterdag 30/5 en 6/6 van 14.30u tot 17.30u
nisch een zeer eenvoudige dans, die nis. Terwijl we de salons bezoeken, 090530/LEU/2a
u heel snel veel dansplezier bezorgt. kom je veel te weten over de adellijke Luc Rombouts, beiaardkenner en uni-
Danservaring is niet nodig. Inschrijven mannen en vrouwen die het kasteel be- versiteitsbeiaardier van de K.U.Leuven
per danspaar evenmin, gezien de dans- zaten. Hun levensverhalen hoor je aan Centrum Leuven en Mechelen
passen voor mannen en vrouwen iden- de hand van tientallen schilderijen. Info en inschrijvingen bij Vormingplus
tiek zijn. Zin om je uit te leven op deze Regio Mechelen: regiomechelen@
exotische muziek? We starten met de Donderdag 28/5 van 14u tot 16u vormingplus.be (www.vormingplusre-
basispas, leren een vijftal eenvoudige 090528a/HEV/3 giomechelen.be) of 015/43 21 20.
figuren en oefenen vervolgens alles in Marleen Verboomen, leerkracht, stad- Plaats van afspraak: op 30/5 aan de
tijdens een ontspannende dansavond. gids en zelfstandig toeristische gids hoofdingang universiteitsbibliotheek,
In samenwerking met LDC St.-Alexius Kasteel van Arenberg Monseigneur Ladeuzeplein 21, 3000
3001 Heverlee Leuven. Op 6/6: aan de ingang van de
Zaterdag 9-16-23/5 van 20u tot 22u 9 euro Beiaardschool ‘Jef Denyn’, Frederik de
090509/TIE/2b Toegang € 3 Arenbergkasteel inbe- Merodestraat 63, 2800 Mechelen.
Katrien Van Effelterre, 4 jaar danser- grepen.
varing merengue Plaats van afspraak: op het binnen-
LDC St.-Alexius plein aan de ingang van het kasteel
Veldbornstraat 26 van Arenberg in Heverlee.
3300 Tienen
33 euro (streefprijs)
21 euro (minimumprijs)
Voorkennis: voor absolute beginners,
geen danservaring nodig, wel enig
gevoel voor ritme. Per danspaar in-
schrijven is niet nodig, de danspassen
zijn dezelfde voor mannen en vrouwen,
zodat iedereen in principe met ieder-
een kan dansen.
Meebrengen: soepele kleding en ge-
makkelijke schoenen.

10
De Brabantse Rituelen van leven
adel: de familie en dood in de
de Spoelberch. Romeinse periode
Museumbezoek en Cursus

wandeling Doel: inzicht krijgen in mentaliteitsge-


schiedenis: rituelen vroeger en nu
Uitstap
Deze dag flitst je terug naar de Romein- De heerlijkheid
Doel: kennismaken met het Spoel- se tijd. Naast de heroïsche veldslagen
berchmuseum en de adellijke familie was er ook het doodgewone leven. Ar- Steenbergen. Het
de Spoelberch in Leuven cheologische opgravingen in Tienen le-
verden vele Gallo-Romeinse vondsten Zoet Water
In 1909 schonk Charles-Victor de Spoel- op, nu verzameld in de tentoonstelling
berch de Lovenjoul de eigendommen “Dood Gewoon”. Eerst verkennen we Uitstap
en de eeuwenoude kunstverzameling samen Romeinse rituelen en gewoon-
van zijn familie aan de Universiteit van ten bij leven en dood. Hoe beminden Doel: de geschiedenis van het Zoet
Leuven. Een deel van de kunstcollectie Romeinen elkaar? Geloofden ze in an- Water in Oud-Heverlee leren kennen
bevindt zich in het Spoelberch Museum dere dingen? Rouwden zij anders dan
in de Naamsestraat. Officiële docu- wij? En waarom een tumulusgraf? De Heb je je al eens afgevraagd waarom
menten, brieven, dagboeken, geschil- antwoorden liggen aan de oorsprong er een kapel in het bos bij het Zoet Wa-
derde portretten en kunstvoorwerpen van onze actuele rituelen. Met nieuwe ter staat? In het ancien régime was het
illustreren het leven van de Spoelber- inzichten op zak bezoeken we de boei- Zoet Water de kern van de heerlijkheid
chs. Je leert er hoe ze dachten over ende tentoonstelling. Steenbergen. De familie van Andreas
studies, godsdienst, leven en dood. We Vesalius regeerde er generaties lang,
brengen een bezoek aan het museum Zaterdag 13/6 van 10u tot 15.30u en later verwierven de hertogen van
en wandelen langs enkele huizen waar 090613/TIE/3 Arenberg het domein. Elke dynastie
de Spoelberchs gewoond hebben. Elvira Knaepen, licentiate in de ar- drukte zijn stempel op de heerlijkheid.
cheologie Je treft er nog de sporen van het vroe-
Donderdag 11/6 van 14u tot 17u Museum ‘Het Toreke’ gere feodale domein, en dat maakt het
090611/LEU/3 Grote Markt 4 Zoet Water echt bijzonder. Onze wande-
Marleen Verboomen, leerkracht, 3300 Tienen ling voert ons van Café De Molen langs
stadsgids en zelfstandig toeristische 14 euro de oevers van de vijvers, en door het
gids Ingangsticket tentoonstelling € 2 bos tot in de kapel van Steenbergen.
Centrum Leuven inbegrepen.
6 euro Plaats van afspraak: museum Donderdag 25/6 van 14u tot 16u
Plaats van afspraak: op de binnenkoer ‘Het Toreke’, Grote Markt 4 Tienen. 090625/OUD/3
van het Heilige-Geestcollege, Meebrengen: lunch. Marleen Verboomen, leerkracht,
Naamsestraat 40 Leuven. stadsgids en zelfstandige toeristische
gids
Zoet Water
3050 Oud-Heverlee
6 euro
Plaats van afspraak: aan het bushokje
op de hoek van de Waversebaan en de
Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee.

11
Populaire cultuur

Soundstudio
Atelier

Doel: eigen muziektracks op de PC


leren creëren

De computer is overal aanwezig in de


hedendaagse muziek. Je kan nu ook
zelf muziek componeren. Ook al lees je
geen noot en bespeel je geen enkel in-
strument. Naast de basisprincipes van
muzieksoftware tonen we hoe je met
de computer muziekstukken opbouwt.
Kies je eigen bezetting en dirigeer het
samenspel. Je gebruikt niet enkel ge-
luiden van de computer, maar je neemt
ook verschillende omgevingsgeluiden
op. Die manipuleer je tot een beat of
een effect. Aan het eind schrijf je de
gemaakte tracks op een cd en ontwerp
je een eigen cd-hoes.
In samenwerking met Graffiti Jeugd-
dienst vzw

Donderdag en vrijdag 16-17/4 van 10u tot Kleur, stijl en


16.30u
090416/HEV/3 attitude
Een deskundig begeleider van Grafitti
Jeugddienst vzw Cursus
Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 24 Doel: realiseren van je persoonlijke
3001 Heverlee kleur en stijl met een positieve en
52 euro (streefprijs) open attitude
36 euro (minimumprijs)
Voorkennis: basisvaardigheden van de Zet een stap voorwaarts en ontdek hoe
PC kennen. je door de juiste kleurcombinaties gaat
PC’s en software zijn voorzien. stralen. We geven je in deze cursus
Meebrengen: lunch. persoonlijk stijladvies. Herken je fi-
guur. Ontdek wat je mooier maakt, met
als uitgangspunt: gezien worden is niet
gelijk aan opgemerkt worden. Daar-
voor oefen je ook in het aannemen van
positieve, open attitudes die je als per-
soon versterken tot het plaatje klopt:
een stijlvolle en vlotte vrouw. De laat-
ste dag trekken we naar kledingshops
om de theorie in praktijk om te zetten.

Dinsdag 21-28/4, 5-12-19-26/5 van 19u tot


22u en zaterdag 30/5 of 6/6 van 10u tot
12.30u
090421a/HEV/3
Odette Ronsmans, kleur- en stijl-
consulente en Suzanne Breeur,
consultant
Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 22
3001 Heverlee
84 euro (streefprijs)
56 euro (minimumprijs)
12
Onze omgeving en de wijde wereld
Interculturele vor
ming
Café Combinne -
intercultureel
praatcafé
Project

Doel: gezellig praten in het Neder-


lands

Anderstaligen vinden het vaak moeilijk


om naast (of na) hun taallessen Neder-
lands te oefenen. Daarom is er Café
Combinne. Dit intercultureel praatcafé
wil Nederlandstaligen en andersta- Kom binnen -
ligen samenbrengen. Het is een ont- Culinair reizen
moetingsplaats waar we elkaar beter interculturele
leren kennen, in een gezellige infor- door Marokko
mele sfeer. Het is dus niet de bedoeling praatgroep voor
dat er les wordt gegeven. Er zal wel Atelier
altijd in het Nederlands over bepaalde vrouwen
thema’s gepraat worden. Iedereen is Doel: Marokkaans koken en daarna de
welkom. Project cursus ontspannen afsluiten met een
In samenwerking met PRIC Hageland, bezoek aan de hamam
Wereldcafé Leuven en Bibliotheek Doel: samen met andere vrouwen
Tienen praten in het Nederlands Altijd al een goeie tajine willen leren
maken? Aziza leert je in haar eigen
Woensdag 1/4, 6/5, 3/6 vanaf 20u tot 22u Hou jij van gezellig babbelen met vrou- restaurant authentieke Marokkaanse
090401/LEU/3 wen onder elkaar? Dan is deze inter- menu’s klaarmaken. Tajines, couscous,
Frances Perquy, freelance mede- culturele praatgroep iets voor jou. Om pastilla’s en brood, het komt allemaal
werker van Vormingplus de twee weken komen anderstalige en aan bod. Tussendoor krijg je uitleg over
Wereldcafé Nederlandstalige vrouwen bij elkaar. de ingrediënten en bij welke gelegen-
Bondgenotenlaan 131 Samen beslissen zij welke thema’s aan heden de gerechten in Marokko wor-
3000 Leuven bod komen. Dat zijn doorgaans geen den geserveerd. Tijdens deze culinaire
Gratis moeilijke onderwerpen maar dagdage- reis kan je gegarandeerd je valiezen vol
Inschrijven niet nodig. Je mag ook één lijkse dingen, koetjes en kalfjes die ons vragen kwijt. Aziza belooft je te laten
keer komen, meerdere keren of altijd. allemaal aanbelangen. Alle vrouwen wegdromen bij haar verhalen. Als af-
zijn welkom, een open geest en zin om sluiter neemt ze je mee naar een tradi-
Dinsdag 21/4, 19/5, 16/6 vanaf 20u tot 22u Nederlands te praten volstaan. Deze tioneel badhuis voor een ontspannende
090421/TIE/3 praatgroep is een initiatief van de an- dag in de hamam.
Frances Perquy, freelance mede- derstalige vrouwen die op deze manier In samenwerking met Nour El Kamar
werker van Vormingplus hun Nederlands willen oefenen en ho-
Bibliotheek Tienen pen in contact te komen met Vlaamse Maandag 20/4, 4-18/5, 1-15/6 van 19u tot
Grote Markt 3 vrouwen. 22u Marokkaans koken en 21/6 bezoek
3300 Tienen In samenwerking met Stad Leuven en aan een hamam (van 10.30u tot 14.30u in
Gratis Wereldkleur Integratiecentrum Leuven Brussel)
Inschrijven niet nodig. Je mag ook één 090420c/LEU/3
keer komen, meerdere keren of altijd. Maandag 6-20/4, 4-18/5, 15/6 van 9u tot Aziza El Achouch, kokkin en
12u uitbaatster van een Marokkaans
Donderdag 30/4, 28/5, 25/6 vanaf 20u tot 090406/KES/4 restaurant
22u Ingrid Stouffs, integratiedienst Leuven Nour El Kamar
090430/DIE/3 Wijkbureau Casablanca Parkstraat 125
Frances Perquy, freelance mede- Prins Regentplein 34 3000 Leuven
werker van Vormingplus 3010 Kessel-Lo 84 euro (streefprijs)
PRIC Hageland Gratis 60 euro (minimumprijs)
Veemarkt 4 Inschrijven niet nodig. Je mag ook één Ingrediënten € 24 inbegrepen.
3290 Diest keer komen, meerdere keren maar Plaats van afspraak: restaurant Nour
Gratis liefst altijd. El Kamar.
Inschrijven niet nodig. Je mag ook één Meebrengen: snijplankje, scherp
keer komen, meerdere keren of altijd. mesje, schort en keukenhanddoek.

13
Bezoek aan de
Beraat Moskee van
Beleef India van
Diest
dichtbij
Uitstap
De versierde Atelier
Doel: kennismaken met de binnenkant
vrouw van een moskee Doel: India beleven via muziek en yoga

Lezing Heb jij al eens een moskee bezocht? Leen vertelt over vrouw-zijn in India
Wil je weten hoe het er aan de binnen- aan de hand van haar muzikale reis
Doel: ontdekken hoe en waarom kant uitziet en wat er precies gebeurt? die 20 jaar geleden begon. Je maakt
vrouwen overal ter wereld mooi Dan is dit bezoek iets voor jou. Onder eerst een heerlijke Indische tchaï, dit
willen zijn begeleiding van een gids leren we de is thee met melk, suiker en kruiden.
verschillende delen van het moskeege- Ondertussen bepaal je met de groep
Lipschijven, lotusvoeten, afgebonden bouw kennen. Want een moskee is niet het programma. Je kiest om samen In-
schedels, tattoo’s, make-up, scarifi- alleen een gebedsplaats. Ze vervult dische muziek te beluisteren, om een
caties, hennatekeningen… zijn maar eveneens een belangrijke sociale rol, live tabla concert te krijgen of om zelf
enkele van alle mogelijkheden om te als ontmoetingsplaats voor geloofsge- een ritme te spelen. Naast de muziek
beantwoorden aan een schoonheids- noten, en neemt vaak ook culturele en probeer je eventueel een paar yoga
ideaal. Verleiding, ritueel, identificatie, educatieve functies op zich. Er zal ui- posities uit terwijl je praat over sterke
sociale communicatie zijn maar enkele teraard volop ruimte zijn voor vragen. Indische vrouwen in de muziek, de film
van de redenen om te beantwoorden en de literatuur. Het kan allemaal tij-
aan datzelfde schoonheidsideaal. In Donderdag 14/5 van 14u tot 16u dens deze workshop.
deze interactieve lezing gaan we op 090514/DIE/3 In samenwerking met vzw Mombati
zoek naar vrouwen, hun lichaamsver- Omer Yumlu
siering en hun schoonheidsidealen. Beraat Moskee Diest Woensdag 10/6 van 10u tot 11.30u
Een boeiende reis via vrouwen van Vervoortplaats 17 090610/HEV/3
‘daar’ en ‘hier’ die elk op hun wijze of 3290 Diest Leen Minten, reist al 20 jaar tussen
om hun redenen ‘mooi’ willen zijn. 3 euro India en België
In samenwerking met Kassoemai vzw Plaats van afspraak: Beraat Moskee Vormingplus
Diest, Vervoortplaats 17, 3290 Diest. Paul van Ostaijenlaan 22
Donderdag 7/5 van 10u tot 11.30u 3001 Heverlee
090507a/HEV/3 3 euro
Sonia Van Bockstaele Meebrengen: wie kan, mag een matje
Vormingplus of deken meebrengen voor de yoga-
Paul van Ostaijenlaan 22 oefeningen.
3001 Heverlee
3 euro

14
GEZOCHT:
leefbare woning!
Armoede en slechte woonomstandig- Debatavond
heden zijn niet bevorderlijk voor de ge-
zondheid. We zetten op 18 mei een debatavond
Wat betekent het voor mensen in ar- met deelnemers aan het project en
moede om in slechte woonomstandig- vertegenwoordigers uit de verschil-
heden te wonen? De welzijnsschakel lende politieke partijen. Dit debat in
Bezorgd Om Mensen (BOM), het in- aanloop naar de verkiezingen van 7 juni
loopcentrum Amerant en Vormingplus gaat over het thema armoede en huis-
Oost-Brabant hebben een project op- vesting. Je bent van harte welkom.
gezet rond huisvesting en gezondheid.
Vanuit eigen ervaringen, keek men in
een 5-tal vormingsnamiddagen naar
wat het betekent voor arme mensen
om in slechte woonomstandigheden te
leven. Heel wat schrijnende toestanden
plaatste men in de schijnwerpers. Met
teveel op een te kleine oppervlakte le-
ven, te vochtige en tochtrijke woningen,
te gekke prijzen. Deskundigen gaven
toelichting bij mogelijke kleine verbe-
teringen om energie te besparen.
Maar ook over rechten en plichten van
de huurder en de verhuurder en de in- Debatavond
vloed van een slechte woning op je ge- GEZOCHT: leefbare woning!
zondheid. Goede voorbeelden van ver- Over armoede, wonen en gezondheid.
beterde huizen kregen ook aandacht. Maandag 18 mei om 19u30
PC’ke (parochiecentrum), Oude Vestenstraat 6 Tienen
Deelname is gratis, inschrijven niet verplicht.
Fototentoonstelling
De deelnemers gingen zelf op pad met Bewust Omgaan met Mensen vzw (BOM)
een fototoestel om de schrijnende si- Welzijnschakel Tienen
tuaties te fotograferen en de verhalen Aarschotsesteenweg 3 bus 2, Tienen
te noteren. Deze brachten ze samen BOM is een werking voor mensen in armoede.
in een tentoonstelling. Die wordt op 18 Tweedehandskleren en spullen, voedselpakketten, helpen
mei geopend en is te zien tot 22 mei in met het invullen van papieren behoord tot hun aanbod.
het PC’ke (parochiecentrum) van de
Oude Vestenstraat 6 in Tienen.
Amerant
Oude Vestenstraat 6, 3300 Tienen
Sociaal restaurant. van het CAW Hageland
Hebben maandelijks ook een koffieklets, het inspraak-
orgaan voor de leden van het inloopcentrum Amerant.

15
Afrika weer heel dicht bij
Van 17 april tot 2 mei gaat Leuven weer Afrika. Het AFF
is aan zijn 14de editie toe. Gestart in 1996 in Leuven met
‘Vierkant voor Afrika’, spreidt het festival zijn activiteiten
nu in heel Vlaams-Brabant en Brussel, en sinds enkele
jaren ook in steden buiten de provincie. Onze Millenium-
doelstelling is dat in élke stad in Vlaanderen élk jaar de
Afrikaanse film aan bod komt.

Afrika Filmfestival
ZUID-AFRIKA en MOZAMBIQUE in the picture

De aandacht wordt in 2009 vooral gericht op zuidelijk Afrika.


In Kinepolis en Cinema Zed komen de nieuwste producties uit Zuid-Afrika aan
bod.
Op zaterdag 25 april is het de beurt aan de films van Mozambique. Die krijg je te
zien in de lokalen van de Leuvense Bibliotheek Tweebronnen.

Een rijk aanbod

De belangrijkste Egyptische cineast Youssef CHAHINE is onlangs overleden. Zijn


twee beste films, ‘DE AARDE/ El ARD’ en ‘CENTRAAL STATION’ komen aan bod.

Het AFF is al jaren een belangrijke partner in de promotie van films uit Centraal-
Afrika. In 2009 zal dat niet anders zijn. Op 18 april tonen we in bibliotheek
Tweebronnen de nieuwste producties van jongeren uit Lubumbashi en Bukavu.
In de lokalen van het STUK is er aandacht voor de Congolese video-kunstenaar
BYLEX. Vernissage op donderdag 16 april om 17u.

De programmatie bestaat voorts uit een aantal bekende ankerpunten: een aan-
tal nieuwe lange speelfilms en hernemingen in Kinepolis, een aantal nieuwe Praktisch:
films en documentaires in Cinema Zed en een volwaardig documentair pro-
Afrika Filmfestival in
gramma (gratis) ‘African Reality’ in het ACW-gebouw in de Bondgenotenlaan. Leuven
17 april – 2 mei
Aan dit laatste programma levert Vormingplus haar bijdrage. Kinepolis, Cinema Ze
d,
ACW-gebouw, Bibliothe
ek
Het handelsmerk van het festival is de jaarlijkse poster waarop Afrikaanse Tweebronnen.
acteurs en actrices een gezicht krijgen. Ook dit jaar tekende fotograaf Kris De-
witte voor het beeld. De actrice is dit jaar Mariame Ndiaye (uit de film ‘Ezra’ ). Verder ook in Aarscho
t, Begij-
nendijk, Bierbeek, Die
st, Dilbeek,
Vormingplus werkt mee aan het AFF Haacht, Halle, Lubbee
k, Rotselaar,
Tienen én Br ussel, An
twerpen,
Hasselt, Gent, Maasm
De documentaires waarbij Vormingplus de nabespreking of de omkadering echelen
verzorgt vinden jullie op de volgende pagina. Voor het hele programm
a en meer
praktische informatie
In maart organiseerde Vormingplus een cursus “Afrika, een continent zonder ver wijzen we
naar de website van he
t festival:
geschiedenis?”. De mensen die voor deze cursus inschreven kregen elk twee ww w.afrikafilmfestiv
al.be
vrijkaarten voor een film naar keuze uit het rijke festivalaanbod.

Helemaal in de Afrikaanse stemming gaan we op 5 mei op ontdekkingstocht naar


Congo in Brussel. Het is verbluffend wat wij aan ‘onze kolonie’ overgehouden
hebben. Ook dit programma vind je hierna.

16
t s chappij en politiek
Maa

Pale peko bantu


mambo ayikosake:
waar mensen zijn D’un mur à l’autre,
is er geen tekort de Berlin à Ceuta
aan problemen Lezing Congo ontdekken
Lezing Doel: bespreken van de film met in Brussel
Pieter De Gryse, directeur van
Doel: bespreken van de film met Koen Vluchtelingenwerk Vlaanderen Uitstap
Vidal (De Morgen)
Deze road movie neemt de kijker mee Doel: kennismaken met de geschiede-
Isaac is een jongeman die naar een van de voormalige Berlijnse Muur tot nis van Congo en met de ontmoetings-
terrein van de mijn-dinosauriër Géca- aan de nieuwe ‘muur’ in het zuiden, de plaats van Afrikanen in Brussel
mines trekt om er kobalt op te graven. omheining die Marokko scheidt van de
Met de opbrengst hoopt hij zijn studies Spaanse enclave Ceuta. De muur waar Een hele dag op ontdekkingsreis. Einde
te betalen. In zijn arbeid deelt hij het Fort Europa begint. We passeren vier 19e, begin 20e eeuw, veranderde Leo-
armzalige lot van zijn collega’s-creu- Europese landen en zien overal een pold II Brussel in een stad die op Pa-
seurs: werken om te overleven en voor zelfde evolutie: er ontstaat een raciale rijs moest lijken. Hij kon dit dankzij het
een beetje zakgeld. Door het boeiende mix, een multiculturele samenleving, vele geld uit zijn privébezit “Congo Vrij-
personage van Isaac leren we de leef- rijk in verscheidenheid. staat”. Vele standbeelden en gebouwen
wereld van de creuseurs kennen. We Patrick Jean trekt van noord naar zuid in Brussel herinneren ons aan “Congo
zien interne conflicten, mijnongeval- met een blik vol humor en mededogen. Vrijstaat” of aan “Belgisch Congo”
len, armtierige lonen, stakingen en dus We zien mannen en vrouwen die vanuit dat precies 100 jaar geleden tot stand
werkloosheid, corruptie, smokkel. alle uithoeken van de aardbol migreer- kwam. Matonge is een wijk in Kinshasa
In samenwerking met Afrika FilmFestival den. Ze bouwen een nieuwe samen- en ook in Brussel. Het is een veelkleu-
(AFF) leving op. Sterke mensen, boordevol rige wijk met Afrikaanse kapsalons,
energie en generositeit. winkels en restaurantjes. Vandaag is
Donderdag 23/4 van 20u tot 22.30u In samenwerking met Afrika FilmFestival Matonge een ontmoetingsplaats voor
090423/LEU/2b (AFF) Afrikanen. Wij voelen er ons ook vlug
Koen Vidal (De Morgen) thuis.
ACW gebouw Donderdag 30/4 van 20u tot 22.30u
Bondgenotenlaan 131 090430/LEU/2b Dinsdag 5/5 van 10u tot 16u
3000 Leuven Pieter De Gryse, directeur Vluchtelin- 090505/BRU/3
Gratis genwerk Vlaanderen Luc Van Damme, gids met 10 jaar
Inschrijven niet verplicht. ACW gebouw Congo-ervaring
Bondgenotenlaan 131 Centraal Station Brussel (Loketten-
3000 Leuven zaal)
Gratis 6 euro
Inschrijven niet verplicht. Wie ‘s middags Afrikaans wil eten, kan
dit. Richtprijs is € 15. Je kan ook zelf je
lunch meebrengen.
Plaats van afspraak: lokettenzaal van
Brussel-Centraal.

17
Bezoek aan
het Europees
Parlement
Uitstap

Doel: kennismaken met de rol en de


werking van het Europees Parlement

Ga je mee naar Brussel, de hoofdstad


van Europa? We bezoeken het Euro-
pees Parlement. Een ambtenaar leidt
ons rond in de grote gebouwen en
legt ons de rol en de werking van deze
belangrijke instelling uit. Misschien
ontmoeten we ook een Belgisch Euro-
parlementslid? Vóór het bezoek geeft
Nadine Libens ons een kort overzicht
van de Europese instellingen en hun
werking. Nadien zijn we helemaal voor- Vluchtelingenroute Stadswandeling:
bereid om op 7 juni te stemmen.
Uitstap informele
Dinsdag 28/4 van 13.30u tot 17u
090428/BRU/3 Doel: zelf eens de route doen die economie in
asielzoekers afleggen als ze in België
Kuregem
Gids van het Europees Parlement en
Nadine Libens, historica en lesgeef- komen
ster aan het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen in Schaarbeek Weet jij waar een asielzoeker aankomt Uitstap
Europees Parlement in België? En welke weg hij aflegt voor
Wiertzstraat 60 hij erkend wordt als vluchteling, wordt Doel: Brussel ontdekken op een
1047 Europees Parlement teruggestuurd of verder leeft in de il- andere manier
3 euro legaliteit? Meestal is het geen leuke
Plaats van afspraak: VGC De Maalbeek kennismaking met onze gastvrijheid Denk jij bij informele economie ook
(De Moriaan, Oudergemselaan 90, maar een harde confrontatie met het meteen aan straatverkopers die de
1040 Etterbeek), vlak bij Metrohalte kille noorden. Dat ontdek je zelf tijdens meest uiteenlopende spullen aan de
Schuman. deze wandeling. Je vertrekt in Brussel man proberen te brengen? Tochten
Noord en bezoekt het Klein Kasteeltje, van Hoop is een organisatie die alter-
een opvangcentrum. Daar krijg je een natieve stadswandelingen biedt in het
duidelijke uitleg over onze asielpro- Brusselse. Deze keer nemen we je mee
cedure en opvangmogelijkheden voor naar Kuregem, een 19e-eeuwse indus-
asielzoekers in België. Je kan er ook al triewijk toen gebaseerd op textiel, me-
je vragen en bedenkingen kwijt. taal en vlees. Met de komst van de mi-
In samenwerking met Open School Leu- granten werd het een vergeten buurt.
ven Maar al gauw ontstond er een nieuwe
bedrijvigheid, meestal in de marge van
Woensdag 29/4 van 14u tot 17u de wettelijkheid. Ga je mee een kijkje
090429/BRU/4 nemen?
Dirk De Caluwe, gids bij Tochten van
Hoop Vrijdag 8/5 van 10u tot 12.30u
Noord Station Brussel 090508/BRU/3
3 euro Dirk De Caluwe, gids bij Tochten van
Plaats van afspraak: lokettenzaal van Hoop
treinstation Brussel-Noord. Onthaal Station Brussel Zuid
voorzien vanaf 13.45u, vertrek stipt 1060 Sint-Gillis
om 14u. 3 euro
Plaats van afspraak: treinstation
Brussel-Zuid, aan de infokiosk van
sporen 7 en 8 om 9.45u

18
Stadswandeling:
van Poverello tot
Levend Leuven.
Comme Chez Soi
Van het Sint-
Uitstap
Jacobsplein naar Bezoek aan het
Doel: bijleren over de relatie tussen
de Remyvest Justitiepaleis van armoede en gezonde voeding

Uitstap Leuven Ondanks de vele winkeltjes en restau-


rants in Brussel, eten vele mensen er
Doel: verschillende woonvormen leren Uitstap niet gezond. Want ze leven in armoede.
kennen uit de geschiedenis en van Wat zijn de oorzaken? Zijn er geen or-
vandaag Doel: kennismaken met het gerechte- ganisaties die daar iets aan doen? Je
lijk apparaat en met zijn werking merkt dat de gids dit thema aanpakt
We wandelen van de oude naar de nieu- vanuit verschillende gezichtspunten.
we ziekenhuissite. Je hebt er geen idee Als je er móet naar toe gaan is zo’n be- Naast een stukje geschiedenis van de
van wat een rijke variatie aan woon- zoek meestal niet zo prettig. Maar wij voedselbevoorrading van de stad, komt
vormen die helling vroeger gekend gaan niet om op het beklaagdenbankje ook de relatie tussen voeding en religie
heeft. Na talrijke kloosters kwamen te gaan zitten. Wij gaan er rondlopen aan bod.
er gangen en woonwijken. Het Latijns- door gangen en zalen en alles eens In samenwerking met Tochten van Hoop
Amerikaans college werd gebouwd als van dichtbij bekijken. Een ervaren ad- vzw
seminarie voor priesters in Zuid-Ame- vocaat zal ons de hele open en toe van
rika. De universitaire woonwijk Camillo het gerecht uit de doeken doen. We ne- Dinsdag 26/5 van 14u tot 16.30u
Torres kwam in de plaats van het his- men een kijkje op een openbare zitting 090526/BRU/3
torische Alexianenklooster. De Ves- en als de cellen niet bezet zijn gaan we Christiaan De Vilder, gids bij Tochten
tinggang en de Pioengang herinneren daar ook even langs. Het geritsel van van Hoop
aan de moeilijke tijden in de 19de eeuw, de toga’s, het stof op de dossiers, de Ijzerplein Brussel
terwijl de Groefstraat, de Remyvest en strenge maar rechtvaardige uitspraak 1080 Sint-Jans-Molenbeek
de Kardenberg hedendaagse woonwij- van de rechter, je moet het eens mee- 3 euro
ken omvatten. gemaakt hebben. En iedereen mag Plaats van afspraak: aan het metro-
In samenwerking met Koninklijke Leu- weer vrij naar buiten. station Ijzer in Brussel, uitgang kant
vense Gidsenbond In samenwerking met Jonge Balie van Ijzerplein.
Leuven
Donderdag 14/5 van 14u tot 16.30u
090514/LEU/3 Woensdag 20/5 van 9.30u tot 11.45u
Hilde Van Nieuwerburgh, gids van de 090520/LEU/3
Leuvense Gidsenbond Een advocaat-gids van de Jonge Balie
Sint-Jacobsplein Leuven van Leuven
3 euro Justitiepaleis van Leuven
Plaats van afspraak: Sint-Jacobsplein, Rijschoolstraat
Leuven. 3000 Leuven
3 euro
Plaats van afspraak: op de trappen
voor het Justitiepaleis.

19
Stadswandeling:
sociaal Sint-Gillis
Stadswandeling:
Uitstap
langs de
Doel: Brussel op een andere manier
ontdekken knooppunten
Ken jij Sint-Gillis? Het is één van de van de sociale
armste gemeenten van ons land, vlak-
bij het Zuidstation in Brussel. De mi- zekerheid
granten uit het zuiden komen hier en zo
komt het dat in Sint-Gillis de minderhe- Uitstap
den in de meerderheid zijn. Je bezoekt
er samen met de gids plaatsen van so- Doel: op een andere manier leren over
ciaal engagement en van spiritualiteit. onze sociale zekerheid
Je zal zien dat een arme gemeente ook
een bruisend stadsdeel kan zijn. Hoe goed ken jij de sociale zekerheid?
In samenwerking met Tochten van Hoop Iedereen zegt dat België een goed soci-
vzw ale zekerheidssysteem heeft. Maar hoe
is dit solidariteitssysteem ontstaan?
Vrijdag 5/6 van 10u tot 12.30u Waarom is het er gekomen? En nog be-
090605/BRU/3 langrijker: waarom geloven we erin? Je
Hugo Boutsen, gids bij Tochten van zal samen met de gids de sterktes en
Hoop zwaktes van het systeem ontdekken.
Station Brussel Zuid, Sint-Gilis Dit belooft een verrassende wandeling
3 euro te worden.
Plaats van afspraak: in treinstation In samenwerking met Tochten van Hoop
Brussel-Zuid aan de infokiosk van vzw
sporen 18 en 19 om 9.45u
Dinsdag 23/6 van 14u tot 16.30u
090623/BRU/3
Raf Beyns, gids bij Tochten van Hoop
Centrum Brussel
3 euro
Plaats van afspraak: op de trappen van
de Beurs in Brussel

20
Natuur en milieu

Zin en onzin over


biologische wijn
Cursus

Doel: zich informeren over biologische


wijn en de biologische wijnbouw

Bio is in. Ook in de wijnbouw. Wijnbou-


wers schakelen over naar biologische Kruidendriedaagse
technieken. Maar de wijnbouw is een
complex proces met vele schakels. Bo- Atelier
vendien kijkt men op verschillende ma- Ecoduct
nieren naar het begrip ‘biologisch’. Er Doel: kennismaken met kruiden en
heerst nogal wat verwarring over het ‘De Warande’ hun toepassingen
eindproduct. Je krijgt op deze avond
duidelijke informatie over de schakels Uitstap Een intensieve kruidendriedaagse
in het biologische wijnbouwproces. We om kennis te maken met de wondere
proeven en bespreken ook een aantal Doel: tijdens een boswandeling alles wereld der kruiden. We bekijken het
wijnen. te weten komen over ecoducten medicinale, cosmetische, culinaire en
rituele gebruik van kruiden. In de voor-
Dinsdag 28/4 van 19.30u tot 22u Woon je in de buurt van Leuven? Dan middag krijg je telkens een stukje the-
090428/HEV/3 ken je zeker het ecoduct over de Naam- orie. Tijdens de middagpauze maken
Marc Van Seghbroeck, wijnadviseur sesteenweg. Het is voor dieren en rui- we enkele leuke culinaire bereidingen
Vormingplus ters een verbinding tussen Meerdaal- met verse kruiden die we dan samen
Paul van Ostaijenlaan 22 woud en Heverleebos. We wandelen op lekker opsmullen. ‘s Namiddags ma-
3001 Heverlee een lentezondag door het bos naar het ken we verschillende bereidingen, zo-
12 euro ecoduct. Ondertussen vertelt de gids je als hoestsiroop, dagcrème, massage-
Wijnen € 9 inbegrepen. meer over de groene verbindingsweg. olie, wondhelende zalf enz. Die krijg je
Waarom was een ecoduct daar nodig? natuurlijk mee naar huis. Tijdens de
Welke dieren maken er gebruik van? laatste dag testen we onze opgedane
Wie telt ze en hoe? Na deze ontspan- kennis via een kruidenwandeling in de
nende wandeling weet je er alles over. natuur.
In samenwerking met Vrienden van In samenwerking met Les herbes de
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw Myrddyn vzw

Zondag 24/5 van 14.30u tot 17u Vrijdag 5-12-19/6 van 9.30u tot 17u
090524/OUD/3 090605a/HEV/3
Louis De Smet, natuurgids Véronic Vanderhaeghen, biologe en
Heverleebos Oud-Heverlee kruidendeskundige
3 euro Vormingplus
Plaats van afspraak: Weertsedreef. Paul van Ostaijenlaan 22
Als je via de Naamsesteenweg van 3001 Heverlee
Leuven komt, de dreef links inslaan. 95 euro (streefprijs)
De parking is op 100 m. 71 euro (minimumprijs)
Materiaalkosten en drie middagmalen
€ 35 inbegrepen.

21
Een vergiftigd
geschenk?
Uitstap

Doel: kennismaken met giftige planten


en kruiden

De natuur is een cadeau voor de mens.


Dankzij haar vruchten kan je overleven.
Sommige planten helpen ons zelfs te Zintuigenwande-
genezen. Toch is zo’n geneeskrachtige
plant in bepaalde hoeveelheden giftig ling in het Koebos
voor mens en dier. Het zijn planten en
bloemen die in onze tuin staan. Of die Uitstap
we op een wandeling tegenkomen. Dat
je beter niet aan berenklauw of vinger- Doel: met alle zintuigen genieten van
hoedskruid komt, weet je waarschijn- een vroege voorjaarsochtend
lijk wel. Maar wist je ook dat hyacinten,
boterbloemen en klimop giftig kunnen Over natuur kan je praten, lezen, filo-
zijn? In de Leuvense Kruidtuin vertelt soferen... Maar natuur kan je ook be-
An Schellekens je over de minder posi- leven door te luisteren, kijken, ruiken,
tieve effecten van planten en kruiden. proeven en tasten! We trekken op deze
In samenwerking met Centrum voor Na- vroege zondagochtend naar het Koe-
tuur- en Milieueducatie bos, een oud eikenbos met prachtige
lentebloemen. Tijdens de korte bele-
Zaterdag 6/6 van 14u tot 16.30u vingstocht geven we onze voeten even
090606/LEU/3 de vrijheid en laten we ons kietelen
An Schellekens, herboriste door de natuur. We genieten van het
Kruidtuin vogelconcert of insectengezoem. On-
Heilige Geeststraat gekende geuren prikkelen onze neus.
3000 Leuven We laten met andere woorden alle
3 euro zintuigen meegenieten van deze voor-
Plaats van afspraak: ingang Kruidtuin jaarsochtend in het Koebos. Kinderen
via Heilige Geeststraat. ook welkom!
In samenwerking met Centrum voor Na-
tuur- en Milieueducatie

Zondag 14/6 van 8.30u tot 11u


090614/PEL/3
Marc Artois, natuurgids en conserva-
tor Koebos
Kasteel de Maurissens
Weligerveld 6
3212 Pellenberg
3 euro
Kinderen kunnen gratis mee met een
ouder. Tijdens de wandeling doen we
onze schoenen een eindje uit.
Plaats van afspraak: aan de ingang van
de parking van Kasteel de Maurissens
(Lucina) Weligerveld 6 te Pellenberg
(domein UZ).
Meebrengen: handdoek, om de voeten
na het spoelen af te drogen. Honden en
buggy’s niet toegelaten.

22
Mezelf en de anderen

pvoeding en onder w ijs


O

Verdriet en rouw Jongeren


bij kinderen motiveren
Cursus Cursus

Doel: verdriet en rouw bij jonge Doel: demotivatie bij jongeren


kinderen beter herkennen, begrijpen begrijpen en leren hoe je hen kan
en ermee leren omgaan motiveren

Het verlies van een knuffel, een fop- Pubers doen vaak iets waar je een he-
speen of de lievelingskat, je overleden kel aan hebt. Ze doen het omgekeerde
oma erg missen of je papa die nu apart van wat je vroeg. Bij elk voorstel van
woont. Het gewone dagelijkse leven jou weet je al op voorhand dat ze het
van jonge kinderen geeft soms aanlei- zullen afbreken. Soms gaat een tiener Groot worden
ding tot groot of klein verdriet en elk ook niet graag naar school. Hobby’s
kind heeft zijn manier om dit verdriet of activiteiten verliezen hun aantrek- doen ze vanzelf,
uit te drukken. Hoe herken je verdriet kingskracht. Hoe zorg je ervoor dat hij
bij kinderen en hoe ga je hier best mee zich met enthousiasme engageert? Hoe luisteren niet
om? Hoe kan je het kind helpen, onder- motiveer je je tiener ? We bekijken de
steunen en troosten? In deze vorming oorzaken van demotivatie bij pubers. Cursus
reflecteren we over de betekenis van We wisselen ervaringen uit en oefenen
verdriet en de steun die we jonge kin- een aantal technieken om je puber te Doel: leren hoe je door structuur
deren, in deze situaties, kunnen geven. motiveren. en het stellen van grenzen op een
We spelen ook in op de ervaringen die positieve manier kan opvoeden
de deelnemers aanbrengen. Dinsdag 5-12-19-26/5 van 19.30u tot 22u
In samenwerking met VCOK 090505/LEU/3 Als kinderen klein zijn, kunnen we hen
Ilse Hendrickx, vormingswerker bij nog gemakkelijk de baas. Maar al snel
Woensdag 29/4 van 19.30u tot 22u Kadelink groeien ze ons boven het hoofd. Als we
090429/LEU/3 30CC - Romaanse Poort beter begrijpen hoe kinderen denken
Claudine Crommar, medewerker van Brusselsestraat 63 en leren, kunnen we hen ook gemak-
het VCOK 3000 Leuven kelijker helpen een mooie toekomst
30CC - Romaanse Poort 40 euro (streefprijs) op te bouwen. Tania Poppe bekijkt met
Brusselsestraat 63 24 euro (minimumprijs) ons hoe we kinderen zich goed kunnen
3000 Leuven Voorkennis: voor (groot)ouders van laten voelen, zonder dat dit betekent
3 euro tieners. dat we altijd moeten toegeven. Tijdens
Voorkennis: voor (groot)ouders van deze avond zoeken we uit hoe we posi-
jonge kinderen (baby’s, peuters, tief kunnen opvoeden door grenzen te
kleuters). stellen en structuur aan te bieden.
In samenwerking met CC De Kruisboog
en VCOK

Dinsdag 5/5 van 19.30u tot 22u


090505/TIE/2b
Tania Poppe, medewerker van het
VCOK
CC De Kruisboog
Minderbroederstraat 15
3300 Tienen
3 euro
Voorkennis: voor (groot)ouders van
kinderen tot 10 jaar

23
17 mei:
Tentoonstelling
traditionele
Marokkaanse
Mama en papa zijn
klederdracht
Het buurthuis Casablanca organiseert
uit elkaar. En ik? op 17 mei de zoveelste “LOLANDSE-
FEESTEN”.
Cursus Voor de gelegenheid presenteert een


groep migrantenvrouwen hun eigen
Doel: inzicht krijgen in positief (groot) tentoonstelling. Vorig jaar al zijn ze in
ouderschap na scheiding samenwerking met Vormingplus ge-
start met naailessen in het buurthuis.
Het is niet altijd makkelijk voor je In mei zijn ze zover, dan slaan zij de
(klein)kinderen wanneer de ouders niet handen in elkaar om hun werk aan jou
meer samenwonen. Maar niet elk kind te tonen. De tentoonstelling gaat over
reageert op dezelfde manier. Waar zit- traditionele klederdracht van bruids-
ten ze mee? Wat hebben ze nodig? Een paren en rituelen rond het huwelijk in
scheiding kwetst een kind, maar dit Marokko. Kriebelt het al? Kom dan ze-
hoeft geen blijvende kwetsuur te zijn. ker een kijkje nemen!
Wat kan je als ouder doen om op dit te

LOLANDSEFEESTEN
voorkomen? Anne De Keyser legt je uit
hoe je op een positieve manier kan om-
gaan met een scheiding. Zo verminder
je de gevolgen van een relatiebreuk op Wanneer: 17/5 va
het leven van je kinderen. n 11u tot 16u
Waar: Buur thuis
In samenwerking met De Scheidings- Casablanca
Lolanden 16
school 3010 Kessel-lo
Meer info bij Aziza
Donderdag 28/5 van 19.30u tot 22u op 016/26 08 00
of 0477/399 132
090528/HEV/3 of via mail
naar buur thuis.c
Anne De Keyser, kinderpsychologe asablanca@telene
t.b e
Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 22
3001 Heverlee
3 euro

24
Persoonlijkheidsvorming

Droom. Kies. Leef! Dromen van De invloed van


Cursus herkomst woede op je
Doel: stilstaan bij thema’s geluk, Lezing gezondheid
kiezen, jezelf zijn en dromen
Doel:inzicht in familie invloeden en Cursus
Waarvoor kies jij? Waar droom jij van? deze in dromen leren herkennen
Wat maakt je gelukkig? Ben je geïn- Doel: inzicht krijgen in hoe woede
teresseerd in deze vragen, houden ze Kan je dromen over je familie, je ge- gezondheid beïnvloedt en de energie
je soms bezig? Dan is deze avond iets boorte of zelfs hoe je geconcipieerd achter woede leren benutten
voor jou. Een avond waarop je interac- bent? Waar je vandaan komt en wat je
tief en creatief jouw ervaring, ideeën, hebt meegekregen laat diepe indruk- Als we onze woede niet erkennen of
gevoelens en vragen in het midden kan ken na op momenten dat we geen woor- benutten kan dit schadelijke gevolgen
leggen en/of anderen kan beluisteren den hebben. Deze indrukken zijn dan hebben voor onze gezondheid. In een
om met volle energie jouw weg ver- ook moeilijk uit te drukken in taal. Dro- vroeg stadium ervaren we spanning.
der te gaan. Workshop – exclusief voor men blijken een medium bij uitstek om Later kunnen ziekten ontstaan met een
jongvolwassenen van 18 tot 26 jaar. hier toch contact mee te maken. Deze agressieve component zoals pijn, ont-
In samenwerking met PRH lezing gaat dieper in op hoe conceptie- steking of celwoekering. In deze work-
en systemische dynamieken in dromen shop benaderen we dit delicate thema
Dinsdag 5/5 van 19u tot 22u15 verschijnen. Verschillende voorbeel- op een veilige manier. Beelden van im-
090505/HEV/3 den laten zien hoe verstrikkingen in muuncellen helpen ons te vertrouwen
De cursus wordt door jongvolwas- je systeem van herkomst ook vandaag op de slagkracht van ons afweersys-
senen gegeven, onder begeleiding van kleur geven aan zowel je dagelijks le- teem. Er wordt tevens op meditatieve
Patrick Jossa, PRH medewerker ven als je dromen en nachtmerries. wijze verbinding gemaakt met woede
Vormingplus In samenwerking met Droomcirkel vzw die in ons lichaam is opgeslagen. Hier-
Paul van Ostaijenlaan 22 door wordt ze in het licht gebracht en
3001 Heverlee Donderdag 7/5 van 19.30u tot 22u kan ze getransformeerd worden in een
3 euro 090507/HEV/3 krachtig vuur.
Cindy Schepers, psychotherapeute en
voorzitster van Droomcirkel vzw Maandag 25/5, 1-8/6 van 14u tot 17u
Vormingplus 090525/KES/3
Paul van Ostaijenlaan 22 Lieven Ostyn, arts, docent anatomie en
3001 Heverlee pathologie
3 euro C.E.L. Centrum voor Emotionele en
Lichamelijke ontwikkeling
Gemeentestraat 227
3010 Kessel-Lo
30 euro (streefprijs)
18 euro (minimumprijs)

25
Zomerweek: jouw
verhaal vertaald
Cursus
Je innerlijke drive
Zomerworkshop: Doel: via verhalen op zoek gaan naar
ontdekken je innerlijke kracht om zo vrijer en
dromen in sterker in het leven te staan
Cursus
beweging Vanuit sprookjes en verhalen komen we
Doel: contact maken met je innerlijke bij pijnlijke plekken, maar zeker ook bij
drive om te leven en leren je leven te Cursus vreugdevolle herinneringen. We leren
sturen op een speelse, voorzichtige wijze ons-
Doel: leren om zelf betekenis uit je zelf beter kennen; experimenteren met
In deze cursus ga je op zoek naar je droom te halen en zo je persoonlijk- verschillende rollen (dader - redder -
diepe innerlijke ‘drive’ om te leven. In heid verder te ontwikkelen slachtoffer); trachten terug contact te
voeling komen met deze kracht zet je krijgen met onze eigen levensgeschie-
op een andere manier in het leven. Hoe Sommige nachtelijke dromen lijken zo denis. We doen dit via theaterwerkvor-
meer je je met die drive verbindt, hoe absurd en andere zo vanzelfsprekend, men, beweging, improvisatie, visuali-
meer je je leven kunt sturen in de rich- dat we ze weggooien en daarmee he- satie...
ting van ‘waar maken’ wie je bent en laas ook de clue van het verhaal. Aan
wat je aan mogelijkheden in je draagt. de hand van tekeningen en inleeftech- Maandag tot en met vrijdag 27-28-29-30-
Deze cursus leert je dit te doen. Via nieken leer je nieuwe betekenissen uit 31/7 van 9.30u tot 13u
inspirerende teksten en ervaringsge- dromen of nachtmerries te halen. Je 090727/HEV/3
richte vragen ga je aan de slag met je luistert naar wat de droom laat zien Suzanne Kempeneers, maatschap-
eigen beleving. over hoe je leven er vandaag uitziet, pelijk assistente, criminologe,
In samenwerking met CC Begijnhof en wat je verlangens zijn en hoe je de toe- psychotherapeute in de Interactionele
PRH komst open tegemoet kan treden. De Vormgeving en improvisatieacteur
oefeningen zijn zo opgebouwd dat iede- Vormingplus
Dinsdag 26/5, 2-9/6 van 19u tot 22.15u re deelnemer gedurende vier sessies Paul van Ostaijenlaan 22
090526/DIE/3 één droom volledig kan uitwerken. 3001 Heverlee
Patrick Jossa, PRH-vormingswerker In samenwerking met Droomcirkel vzw 50 euro (streefprijs)
CC Begijnhof 30 euro (minimumprijs)
Infirmeriestraat z/n Maandag tot en met donderdag 6-7-8-9/7
3290 Diest van 19u tot 22u
30 euro (streefprijs) 090706/HEV/3
18 euro (minimumprijs) Cindy Schepers, psychotherapeute en
Meebrengen: schrijfgerief. voorzitster van Droomcirkel vzw
Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 22
3001 Heverlee
40 euro (streefprijs)
24 euro (minimumprijs)
Meebrengen: één droom en een setje
pastelkrijt of kleurpotloden.

26
Relationele vorming

Bijna volzet
Zomerweek:
De kracht van
intuïtief schilderen Leven (z)onder
familieopstellingen
Cursus invloed: NLP
Cursus
Doel: dichter bij je gevoelens komen en de kunst van
Doel: ervaren hoe een familiesysteem
Op een ontspannende manier ontdek je zelfkennis en in elkaar zit
een stukje van jezelf door te schilderen
en te werken met kleuren. Je hoeft he- communicatie met Hoe vaak valt het je op dat je niet de
lemaal niet te kunnen tekenen of schil- dingen doet die je zou willen doen? Of
deren. Je bespreekt wat het schilderen anderen dat je steeds weer die dingen doet die
bij je teweeg brengt, wat je voelt en wat je helemaal niet wilt doen. De manier
je bij jezelf ontdekt. Zo worden blinde Cursus waarop jij je leven organiseert wordt
vlekken zichtbaar en maak je een ont- vaak bepaald door je familie van her-
dekkingsreis naar je eigen “ik” waarbij Doel: jezelf en anderen beter komst. Familieopstellingen kunnen
je zelf bepaalt hoever je wil gaan. begrijpen, doelstellingen bereiken, je helpen om je echte verlangens te
misverstanden vermijden onthullen, je volledige potentieel te
Vrijdag tot en met vrijdag 7-10-11-12-13- openen en je ultieme doel in je leven te
14/8 van 9.30u tot 12.30u In deze cursus belichten we de funda- ontdekken. Familieopstellingen fasci-
090807/HEV/3 menten van neuro-linguïstisch pro- neren en laten geen enkele deelnemer
Bart Schoovaerts, medewerker grammeren. NLP vraagt zich af hoe de onberoerd!
Vormingplus communicatie ineenzit, welke ‘filters’ In samenwerking met SYSTO
Vormingplus en metaprogramma’s onze manier van
Paul van Ostaijenlaan 22 spreken en handelen bepalen, om zo Zaterdag 25/4 van 10u tot 17u
3001 Heverlee te kunnen loskomen van ingeroeste 090425/HEV/3
65 euro (streefprijs) spreek- en handelingspatronen. De Andy Curinckx, coach en erkend bege-
41 euro (minimumprijs) enthousiaste lesgever laat je onge- leider familieopstellingen
Materiaalkosten € 5 inbegrepen. controleerd alle hoeken van de NLP- Vormingplus
kamer zien: basisveronderstellingen, Paul van Ostaijenlaan 22
de meest courante fouten in het taal- 3001 Heverlee
gebruik, filters en metamodel, het ver- 20 euro (streefprijs)
wezenlijken van doelen, modelling. 12 euro (minimumprijs)
Meebrengen: lunch.
Dinsdag tot en met donderdag 7-8-9/4 van
10u tot 16u
090407/LEU/3
Boris Todoroff, master NLP
30CC - Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
60 euro (streefprijs)
36 euro (minimumprijs)
Meebrengen: lunch.

27
mu nic atieve
ciale en com
So ghe den
va ar di

Training
Hier ben ik… dit onderhandelen
Omgaan met ben ik; zelfzeker Cursus

conflicten en krachtig in je Doel: constructief leren onderhan-


delen
Cursus job
In deze training leer je constructief
Doel: inzicht krijgen in je patroon bij Cursus omgaan met tegengestelde belangen.
conflicten en oefenen in constructief Je leert hoe je onderhandelingen goed
met conflicten omgaan Doel: beter weten en krachtiger kan voorbereiden, en hoe je het onder-
duidelijk maken wat je in huis hebt handelingsklimaat beïnvloedt. Je krijgt
Conflicten horen bij het leven. Toch technieken om je positie te versterken
voelen we er ons vaak niet goed bij. Hoe in je werksituatie krachtiger aan en leert de sterke en zwakke kanten
Hoe beleef je ze? Hoe communiceer anderen duidelijk maken wat je in je van je eigen stijl. We werken daarbij
je conflicten? Wat zijn andere, meer mars hebt, waarvoor je staat en wat met het onderhandelingsmodel van
constructieve (re)actiemogelijkheden? je zelf wil? Door uitwisseling met an- Mastenbroek. Aan de hand van een
Hoe breng je rust of beweging in een deren en praktische oefeningen ga je stukje theorie en gevarieerde opdrach-
conflict? Hoe beweeg je naar een op- je eigen professionele competenties ten werk je met dat model. Zo verbeter
lossing? In deze zeer interactieve en verkennen, verwoorden en versterken. je je persoonlijke onderhandelings-
praktijkgerichte workshop ga je aan de Handig voor zowat alle werksituaties vaardigheden.
slag met je eigen ervaringen. Je krijgt waarin je beoordeeld wordt of je dit zo
ook inzicht in je typische communica- aanvoelt. De cursus is zinvol voor ie- Zaterdag 9-16/5 van 10u tot 17u
tiepatronen en onderliggende emoties dereen die zich meer wil realiseren in 090509/HEV/3
bij conflicten. Verder krijg je modellen de huidige job, die zich voorbereidt op Steve Van Roy, lic. Moraalwetenschap-
aangereikt voor manieren van com- sollicitaties of recent van loopbaan is pen en freelance trainer
municeren die een ander effect hebben veranderd. Vormingplus
en kan je oefenen in een veilige omge- Paul van Ostaijenlaan 22
ving. Maandag 27/4 en 4/5 van 19.30u tot 22.30u 3001 Heverlee
In samenwerking met LDC Blauwhof 090427/HEV/3 40 euro (streefprijs)
Kim Laporte, sociaal pedagoge, bijko- 24 euro (minimumprijs)
Maandag 11-18/5 van 13.30u tot 16.30u mend opgeleid in Human Resources Meebrengen: een rode en een blauwe
090511/LOO/2b Management stift. Lunch.
Annick Ottenburgs, coach, trainer en Vormingplus
NLP master Paul van Ostaijenlaan 22
LDC Blauwhof 3001 Heverlee
Sint-Jansbergsteenweg 44 A 20 euro (streefprijs)
3040 Loonbeek 12 euro (minimumprijs)
20 euro (streefprijs)
12 euro (minimumprijs)

28
Vormingplus zoekt…

Zelfmanagement
Cursus

Doel: je mogelijkheden vergroten om


je eigen leven te leiden, in relatie met
jezelf en met anderen

Als volwassene moet je je eigen vrije


keuzes maken in een omgeving die veel
impulsen op je afstuurt. Bovendien
maakt het resultaat van je vroegere
keuzes het niet evident om zomaar te
‘veranderen.’ In deze cursus sta je stil
bij de voorwaarden voor persoonlijk
geluk. Met behulp van handige concep-
ten en technieken leer je hoe je jouw ei-
gen leven meer in handen kan nemen.
En hoe je je persoonlijke effectiviteit en
creativiteit in je relatie met anderen én
jezelf kan verhogen.

Zaterdag 30/5, 6-13/6 van 10u tot 17u


090530/LEU/3
Steve Van Roy, lic. Moraalwetenschap-
pen en freelance trainer
...handige Harry’s
30CC - Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
60 euro (streefprijs) Ben je goed in elektriciteit of andere
36 euro (minimumprijs) klusjes in huis? We zijn op zoek naar
Voorkennis: voor cursisten die al handige Harry’s met een stevige basis-
eerder een cursus assertiviteit of per- kennis van technische klussen in huis.
soonlijkheidsvorming gevolgd hebben. We denken aan tegels plaatsen, sani-
Meebrengen: lunch. tair en vloeren leggen. Maar ook daken
isoleren of een terras aanleggen zijn
mogelijkheden. Wil je graag onze cur-
sisten helpen om deze vaardigheden
aan te leren? Stel je dan kandidaat om
cursusbegeleider te worden bij Vor-
mingplus.

Laat ons iets weten op 016/525 906


(Emmeline) of via emmeline.depoor-
ter@vormingplusoostbrabant.be

29
Na 5 jaar
hard werken
staat vormingplus
op straat
Niet met ons hele hebben en houden op de Paul van Ostaijenlaan in He-
verlee. We zijn pas een jaar geleden verhuisd naar onze vernieuwde werk-
plek. We hebben het daar helemaal naar onze zin.

Maar we willen nog meer mensen laten kennis maken met wat we daar op
onze kantoren bekokstoven: leuke en interessante vorming voor meer ge-
interesseerde mensen. En daarom trekken we de straat op. Het Leuvens
stadsbestuur maakt van 28 juni een autoloze zondag en nodigt iedereen
uit om daar optimaal van te profiteren. Ook Vormingplus zal dus enkele
leuke plekjes uitzoeken waar ruimte genoeg is om elkaar te ontmoeten.
Daar presenteren we dan een hele dag lang een korf vol vorming om van
te snoepen.

Het programma suddert in ons laboratorium. Het aroma verspreidt zich


langzaam over de binnenstad maar wie al echt iets in het vuistje wil
hebben kijkt maar af en toe op onze website www.vormingplusoostbra-
bant.be. Daar bouwen we het menu op. Om duimen en vingers af te lik-
ken.

Voor onze 5e verja ar da g is alles gratis . Houd


dan en nu al
s in de ga te n. W ie niet kan wachten tot hure.
on
ig is kies t zijn di ng uit deze bomvolle broc
leerhong er

Hap maar toe


.

30
Gezondheid

b eweging
s
Lichaam anning
p
en -onts
Klankconcert: Hatha yoga voor
ontspannen door vrouwen
klanken Cursus

Cursus Doel: samen yogaoefeningen doen

Doel: ontspannen door en genieten We leren ons ontspannen & doen oefe-
van een klankconcert ningen waarbij we ademhalingstech-
nieken & klanken gebruiken. We beste-
Je ligt ontspannen op een matje of de- den aandacht aan onze energiepunten
ken. Via geleide meditatie kom je in een en kunnen ons op een bepaald onder-
diepe staat van ontspanning. Je er- werp richten, naargelang de wensen
vaart de helende kracht van de kristal- van de groep. Deze yoga verloopt met
len klankschalen op of over je lichaam. een warme zachte aanpak, ieder op
Met drum en ratels wordt over je heen zijn eigen ritme, alles proberen, niets
gespeeld. De klanken werken direct forceren. Enkele voordelen zijn: regu-
in op je aura en meridiaansysteem, de leren en voorkomen van stress, betere
acupunctuurpunten, de organen en het concentratie, meer energie, een soepel
zenuwstelsel. Door gebruik te maken lichaam, sterkere spieren... De groep
van verschillende tonen is het mogelijk zal voor de helft bestaan uit allochtone
blokkades op te heffen, energiestro- vrouwen zodat het op verschillende
men te activeren en lichaam en ziel te manieren tot een boeiende uitwisse-
harmoniseren. Een unieke belevenis. ling kan komen.
In samenwerking met De Boomkring In samenwerking met vzw Kreakatau

Zaterdag 4/4 van 9.30u tot 12u Donderdag 30/4, 7-14-28/5, 4-11/6 van
090404/HEV/3 9.30u tot 11.30u
Bernard Crijns, medewerker De 090430/KES/4
Boomkring Leen Demeulenaere, yoga instructrice
Vormingplus Inspinazie
Paul van Ostaijenlaan 22 Opvoedingstraat 19
3001 Heverlee 3010 Kessel-Lo
7 euro 72 euro (streefprijs)
Meebrengen: matje, deken en 48 euro (minimumprijs)
kussentje. Meebrengen: matje of grote handdoek,
eventueel kussentje. De deelnemers
dragen best losse kleding.

31
Mindfulness
driedaagse
Cursus

Doel: aanleren van methoden om


meer bewust en op een niet-oordelen-
de manier in het leven te staan
Yoga, stem
Meditatief Mindfulness of aandachtig zijn is op
en kleur een bewuste en liefdevolle manier een
wandelen voor relatie aangaan met jezelf, de anderen
Cursus en de wereld. Je wordt je opnieuw be-
enthousiaste wust van je lichaam, je gedachten en je
Doel: via interactie tussen geest emoties. Je leert er liefdevol en zonder
en lichaam totaal ontspannen en stiltezoekers oordeel mee om te gaan. Mindfulness
verfrissen helpt je bij stress, pijn en vele vormen
Uitstap van lijden. Wetenschappelijk onderzoek
Om in de huidige samenleving een be- bevestigt het positieve effect. De drie-
ter evenwicht te vinden tussen rust en Doel: al wandelend bewust ontspan- daagse is heel ervaringsgericht. Naast
vitaliteit, leren we in deze cursus te- nen en verstillen wat theoretische achtergrond oefen
rug waarnemen via de 5 zintuigen. Via je met zitmeditatie, bewust stappen,
verschillende ademhalingstechnieken Een wandeling in volle aandacht voor je bodyscan en lichaamsbeweging. Alle
(hara, pranayama, 3 sloten…), opwar- lichaam en de natuur, gekruid met Tao- oefeningen uit een klassieke 8-weken-
ming (kriya’s) en yogahoudingen (asa- oefeningen en opdrachten om onze training komen aan bod.
na’s) leren we onze fysieke en gees- zintuigen aan te scherpen. Een ontdek- In samenwerking met Tsuriai vzw
telijke kracht herstellen. Door onze kingstocht waarbij ‘genieten van het
stem te gebruiken (klinkers, schuivers, kleine’ centraal staat. Al wandelend la- Maandag tot en met woensdag 24-25-26/8
zuchten, beweging…) geraken we meer den we ons op met de rust rondom ons, van 9.30u tot 16.30u
ontspannen en wordt energie (prana) en herinneren we de stilte in onszelf. 090824/HEV/3
geactiveerd. Tot slot genieten we van In samenwerking met Bronkracht Virginie Vandaele, mindfulnesstrainer
een diepe ontspanning via kleurenvisu- en filosofisch consulent
alisatie en kleurenprojectie (over wat Zaterdag 6-13-20/6 van 9.30u tot 12.30u Vormingplus
kleur met ons doet en hoe wij ermee 090606/KES/3 Paul van Ostaijenlaan 22
omgaan). Eliane Kunnen, Tai chi chuan trainer 3001 Heverlee
In samenwerking met CC De Kruisboog en kunstzinnig dynamisch coach. 72 euro (streefprijs)
Provinciaal Domein Kessel-Lo 48 euro (minimumprijs)
Maandag 4-11-18-25/5 van 20u tot 22u Holsbeeksesteenweg Voorkennis: geschikt voor iedereen
090504/TIE/2b 3010 Kessel-Lo behalve voor mensen met een acute
Barbara Van Lommel, lesgeefster 39 euro (streefprijs) depressie of psychische problemen.
yoga 27 euro (minimumprijs) Meebrengen: gemakkelijk zittende
CC De Kruisboog Voorkennis: geen, wel openstaan om kledij, schrijfgerief, warme sokken,
Minderbroederstraat 15 te verstillen (www.bronkracht.be). matje dekentje en kussen. Lunch.
3300 Tienen Plaats van afspraak: op de parking
44 euro (streefprijs) aan de hoofdingang van het provinciaal
28 euro (minimumprijs) domein te Kessel-Lo.
Meebrengen: matje, 2 dekentjes, Meebrengen: losse kleding en soepele
kussentje. schoenen aangepast aan het weer.

32
Hoe zit het in elkaar

Computer, media en
informatie

Maak je eigen
Mijn digitaal
presentatie
fototoestel
Cursus Hoe vul ik mijn
Cursus
Doel: je eigen presentatie met Power- belastingen in via
point leren maken Doel: je digitaal fototoestel leren ken-
internet? nen en gebruiken
Wil jij je familie, collega’s of vrienden
verbazen met een dynamische presen- Cursus Haal meer uit je digitaal fototoestel dan
tatie over je huwelijk, project of vakan- alleen op dat ene knopje drukken. De
tie? In deze cursus maak je kennis met Doel: leren je belastingaangifte online handleidingen bij digitale fototoestel-
Powerpoint 2007, het presentatiepro- in te vullen len zijn meestal lang, complex en on-
gramma van het Microsoft Office-pak- leesbaar. Je raakt snel de moed kwijt
ket. Je leert een presentatie opbouwen Wist je dat je je belastingaangifte elek- als je alle functies van je fototoestel wil
vanaf nul. Tekst toevoegen, afbeel- tronisch kan indienen via Tax-on-Web? ontdekken. In deze cursus kom je alle
dingen plakken en animatie-effecten In deze cursus leer je wat je nodig hebt geheimen van je digitaal fototoestel te
invoegen. Op het einde van de cursus om deze online in te vullen. Je leert de weten. Niet alleen de menufuncties van
bouw je je eigen volledig aangeklede functies van de elektronische identi- het fototoestel zelf. Het opslaan, archi-
voorstelling met muziek, filmpjes en teitskaart en installeert zelf de e-ID veren en afprinten van foto’s leer je al
afbeeldingen. kaartlezer. We bespreken de toegang doende.
In samenwerking met Seniornet Vlaan- tot Tax-on-Web via een token. Je leert
deren hoe je de belastingaangifte met Tax- Maandag 27/4, 4-11-25/5 van 13.30u tot 16u
on-Web stap voor stap invult. Je krijgt 090427a/HEV/3
Dinsdag 21-28/4 en 5-12/5 van 19u tot 22u in deze cursus geen fiscaal advies. Vera Cammaer, artistiek fotografe
090421/HEV/3 In samenwerking met Seniornet Vlaan- Vormingplus
Walter Leirman, Lesgever Seniornet deren Paul van Ostaijenlaan 22
Vlaanderen 3001 Heverlee
Vormingplus Donderdag 23/4 van 13.30u tot 16.30u 40 euro (streefprijs)
Paul van Ostaijenlaan 24 090423a/HEV/3 24 euro (minimumprijs)
3001 Heverlee Mickey Van Veen, lesgever Seniornet Meebrengen: je digitaal fototoestel.
40 euro (streefprijs) Vlaanderen
24 euro (minimumprijs) Vormingplus Donderdag 7-14-28/5 en 4/6 van 14u tot
Paul van Ostaijenlaan 24 16.30u
3001 Heverlee 090507/KES/4
3 euro Vera Cammaer, artistiek fotografe
Integratiedienst Leuven
Diestsesteenweg 42-44
3010 Kessel-Lo
40 euro (streefprijs)
24 euro (minimumprijs)
Meebrengen: je digitaal fototoestel.
In samenwerking met Wereldkleur
Integratiecentrum Leuven

33
Digitale televisie
Gratis software doorgelicht
Facebook
Cursus Cursus
en virtuele
Doel: gratis programma’s leren Doel: je informeren over alle aspecten
vinden, installeren en gebruiken van digitale televisie vriendschap
Vind je vele computerprogramma’s Digitale tv, 3D televisie en interactieve Cursus
te duur? Weet je dat er voor bijna elk televisie. We staan aan de vooravond
betalend programma een gratis alter- van nieuwe ontwikkelingen op televi- Doel: kennismaken met sociale net-
natief is? Ken je het verschil tussen siegebied. Maar wat betekent dit? Weet werksites en Facebook in het bijzonder
freeware, shareware en open source? je dat je zelfs met je klassieke beeld-
In deze workshop bezoek je websites buis digitale televisie kan ontvangen? Facebook, Netlog, Hyves, Myspace,
waar je veilig en gratis software op- Ken je de betekenis van Full HD, HD Hi5, Twitter, Linkedin zijn helemaal hot.
haalt. Je leert gratis software down- Ready en Blue Ray en weet je wat een Maar waar gaat het over? We willen je
loaden, installeren en configureren. Je decoder is? wegwijs maken. Eerst maak je kennis
maakt kennis met gratis programma’s We dompelen je onder in de wereld van met de verschillende sociale netwerk-
om tekst, presentaties en afbeeldingen digitale televisie. We schetsen de evo- sites. We komen op verhaal en nemen
te bewerken. Je leert hoe je onnodige lutie van analoge naar digitale televisie de gelijkenissen en verschillen onder
software verwijdert. en staan stil bij de voor- en nadelen. Je de loep. Daarna ga je aan de slag met
krijgt een overzicht van aanbieders van Facebook. Je maakt een profiel aan en
Donderdag 14/5 van 19.30u tot 22u digitale televisie in Vlaanderen en we staat stil bij privacy-instellingen. Je
090514/HEV/3 tonen hoe digitale televisie werkt. leert hoe je vrienden, verre familie-
Elvira Knaepen, freelance medewer- leden en vroegere klasgenoten kunt
ker van Vormingplus Zaterdag 13/6 van 14u tot 17u uitnodigen. Zo bouw je je eigen soci-
Vormingplus 090613/HEV/3 aal netwerk binnen Facebook op. Je
Paul van Ostaijenlaan 24 Kris Niesen, freelance medewerker uploadt links, foto’s en filmpjes. Geen
3001 Heverlee Vormingplus enkel knopje blijft geheim.
3 euro Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 22 Donderdag 18-25/6 van 19u tot 22u
3001 Heverlee 090618/HEV/3
3 euro Ilse Hendrickx, vormingswerker bij
Kadelink
Vormingplus
Paul van Ostaijenlaan 24
3001 Heverlee
20 euro (streefprijs)
12 euro (minimumprijs)

34
Talen
Google, chatten, Skypen met Australië,
blogs, vrienden op Facebook, filmpjes op
Schrijven Youtube, E-bay, online bankieren, foto’s
onderweg - op Picasa, Tax-on-Web.
reisverhalen Hoor je het niet meer in Keulen donderen bij deze woorden? Wel-
schrijven licht maakte je al kennis met enkele begrippen. Maar misschien
wil je op je eigen tempo het één en ander ontdekken?
Cursus

Doel: leren indrukken en ervaringen Of heb je thuis geen computer of is hij altijd bezet door kinderen of
van je reis neerschrijven kleinkinderen?

Er zijn zoveel soorten reizigers als be- Het open leercentrum van Vormingplus Oost-Brabant werd op
stemmingen. Wil je deze zomer jouw
reiservaringen toevertrouwen aan pa- 30 maart 2009 officieel geopend. Vanaf nu ben je elke dinsdag-
pier? En op zo’n manier dat een lezer er middag en donderdagmorgen welkom in onze computerklas
iets aan heeft? Dan is deze cursus iets ‘De Zandman’. Kom oefenen op eigen houtje, zoek vacatures op
voor jou. Je dompelt je onder in verza-
het internet of surf gewoon een beetje rond. Maak kennis met de
melde foto’s, brochures, entreekaart-
jes en opgeraapte onbenulligheden. computer en ontdek de mogelijkheden van het wereldwijde web.
Maar ook verken je reis- of wandelgid-
sen, kookboeken of muziek uit allerlei Openingsuren ‘De Zandman’:
regio’s. Je leert met weinig woorden
dinsdag 13u - 16.30u
een sfeer of een plek oproepen. Je gaat
op zoek naar een rode draad. Zo ontdek donderdag 10u - 12.30u
je dat reizen altijd een reis naar jezelf
betekent. De computers en het internet staan gratis ter beschikking.
In samenwerking met Creatief Schrijven
vzw en Via Via Reiscafé Je werkt zelfstandig maar er is iemand aanwezig aan wie je wat
kan vragen. Kom gewoon eens langs en probeer maar.
Donderdag 23-30/4, 7-14-28/5 van 19.30u Wil je meer informatie, bel dan naar Tim op 016/244 727 of stuur
tot 22.30u
een mailtje naar tim@vormingplusoostbrabant.be
090423b/HEV/3
Leen Van den Berg, auteur, scenariste
en schrijfdocente
Via Via Reiscafé
Naamsesteenweg 229
3001 Heverlee
55 euro (streefprijs)
Skypen?
35 euro (minimumprijs)
Meebrengen op de eerste bijeenkomst:
enkele foto’s van plekken waar je op
reis was.

Spreads
heet?
b ook?
e
Fac

RSS?

Google?
35 35
Zingeving
Zingeving

Leuvense Het uur van


filosofische de dood
avonden. Hoe vrij Cursus

Zingeving is de mens?
Lezing
Doel: kennismaken met de zin en
betekenis die aan de dood wordt
gegeven in de verschillende culturen

Doel: nadenken over de stoïcijnse visie Niets is zo menselijk als de dood. In


op vrijheid vele religies worden verhalen en beel-
den aangereikt om dit moeilijke gebeu-
Is er wel iets dat van ons afhangt? Is ren aanvaardbaar te maken, zelfs be-
Filosofisch café niet alles wat mensen doen ergens tekenis en zin te geven. Daarbij zijn er
opgenomen in een groot raderwerk ook talrijke rituelen en praktijken die
Cursus waarin vrijheid niets meer is dan een zalvend en troostend zijn, zowel voor
woord dat we graag gebruiken om ons diegene die de weg moet gaan, als voor
Doel: samen gezellig filosoferen met de noodzaak te verzoenen? We hen die achterblijven. Aan de hand van
gaan na wat de stoïcijnen ons te leren verschillende tradities wordt getoond
Op de Grote Markt van Leuven in Ta- hebben over menselijke vrijheid. hoeveel wijsheid en troost er geboden
verne Rubens vindt elke 2e dinsdag van In samenwerking met Hoger Instituut wordt door religieuze teksten en prak-
de maand het Filosofisch Café plaats Voor Wijsbegeerte tijken voor dit gebeuren.
van 19u tot 21u. Zit je met filosofische
vragen? Wil je die diep onderzoeken Maandag 20/4 van 19.30u tot 22.30u Donderdag 23-30/4, 7/5 van 14u tot 16.30u
met jong en oud en dit in een gezellige 090420b/LEU/3 090423/LEU/3
sfeer en op een leuke locatie: doe mee! Carlos Steel, prof. wijsbegeerte Katharina Haemers, gewezen docente
Iedereen welkom om zijn zegje te doen CC Oratoriënhof faculteit voor vergelijkende gods-
of gewoon in stilte mee te luisteren. Mechelsestraat 111 dienstwetenschappen
De toegang is gratis. Bovendien kan 3000 Leuven Vormingplus
je je ook al eens verwachten aan een 6 euro Paul van Ostaijenlaan 22
korte performance net vóór de start 3001 Heverlee
van het Filosofisch Café (een dichter, 33 euro (streefprijs)
een rapper, een grappige monoloog...). 21 euro (minimumprijs)
Zo krijgt elk Filosofisch Café telkens
een frisse start!

Dinsdag 14/4, 12/5, 9/6 van 19u tot 21u


090113/LEU/3
Andreas Lauwers, filosoof en socra-
tisch gespreksbegeleider
Taverne Rubens
Grote Markt 1
3000 Leuven
Gratis

36
Meditatief
Kennismaken Hoe kan je intuïtief
boogschieten
met intuïtieve contact maken met
Cursus
ontwikkeling het Akashaveld?
Doel: meer harmonie met je innerlijke
Cursus Lezing Zelf bereiken via een intuïtieve manier
van boogschieten
Doel: kennismaken met de oosterse Doel: kennismaken met het Akasha-
intuïtieve benadering om in voeling te veld en hoe er intuïtief contact mee Deze workshop is een actieve medita-
komen met wie je bent maken tie met behulp van pijl en boog. We ge-
bruiken een mooie, houten handboog
Via eenvoudige oefeningen leer je te- Mystici en wijzen hebben altijd volge- en vederlichte pijlen. Het boogschie-
rug contact maken met je eigen wezen: houden dat er een alles verbindend ten gebeurt binnenshuis in de medi-
je ontdekt je verbondenheid met de kosmisch veld (‘Akashaveld’) bestaat. tatieruimte op een schietafstand van
aarde en de kosmos, je leert opladen, Recente wetenschappelijke experi- slechts vijf meter. Er is geen speciale
loslaten en laten stromen van energie. menten lijken nu ook het bestaan van kracht noch vaardigheid voor nodig.
We staan uitgebreid stil bij onze waar- dit veld aan te tonen. Onder andere de Het competitieve element is volledig
neming en ‘zintuiglijke intelligentie’. aanzet tot wat nog komen gaat zou in afwezig. Iedereen is welkom. We leren
We leren omgaan met grenzen en onze dat veld besloten liggen. Kan je contact totaal aanwezig te zijn bij iedere hande-
energie in de etherische, emotionele maken met dat veld, en hoe dan? Kan je ling en tegelijk onbezorgd te zijn over
en mentale dimensies. Er wordt vooral je eigen toekomstdromen in beweging het resultaat. Ieder schot brengt ons
praktijk- en ervaringsgericht gewerkt brengen via dit veld? Philippe Vande- dichter bij het échte doel: de harmonie
met oefeningen en meditaties. Bedoe- vorst vertelt vanuit het onderzoeks- met je innerlijke zelf. Een verrukkelijke
ling is meer thuiskomen in je lichaam, werk binnen Timotheus en de laatste ervaring…
worden wie je eigenlijk bent… ontwikkelingen binnen de fysica.
In samenwerking met Timotheus vzw In samenwerking met Timotheus vzw Zaterdag 22/8 van 10u tot 17u
090822/KES/3
Vrijdag 5-12-19/6 van 19.30u tot 22.30u Maandag 8/6 van 19.30u tot 22u Lieven Ostyn, arts
090605/HEV/3 090608/HEV/3 C.E.L. Centrum voor Emotionele en
Johnny Van Olmen, medewerker Philippe Vandevorst, medewerker Lichamelijke ontwikkeling
Timotheus vzw Timotheus Gemeentestraat 227
Vormingplus Vormingplus 3010 Kessel-Lo
Paul van Ostaijenlaan 22 Paul van Ostaijenlaan 22 22 euro (streefprijs)
3001 Heverlee 3001 Heverlee 14 euro (minimumprijs)
33 euro (streefprijs) 6 euro Voorkennis: geen.
21 euro (minimumprijs) Meebrengen: lunch.

37
Cursisten vertellen
Bouw je eigen cajon en leer hem bespelen

Na enkele jaren weinig tijd wegens kleine kinderen, had ik zin om


nog eens een creatieve cursus te volgen. Vóór er kinderen kwa-
men had ik af en toe al eens iets met percussie gedaan. Toen ik in
de brochure van Vormingplus las dat er een cursus ‘cajon’ werd
georganiseerd was ik meteen verkocht. Het leek me de ideale manier om de
percussiedraad terug op te pikken. En meteen met een heel originele formule.
De bedoeling was immers dat we zelf een cajon gingen bouwen. Klinkt indruk-
wekkend maar een cajon is eigenlijk niet veel meer dan een houten kist met een
klankgat waar je met de handen op slaat om zo verschillende klanken en ritmes
voor te brengen. Na twee avonden kloppen, zagen, schaven, vijzen, lijmen, …
in het atelier van muziekinstrumentenbouwer Paul van Riel was onze cajon
klaar om bespeeld te worden. Hiervoor spraken we af op een zondagnamiddag.
Percussionist Jo Zanders heeft ons in drie uur de eerste knepen van het cajon
spelen geleerd. Het leuke aan een cajon is dat het niet zo groot is, dat je er op
zit terwijl je speelt en dat het qua volume goed meevalt. Onze buren hoeven niet
mee te luisteren als ik thuis nog wat oefen. Ook de kinderen kloppen graag eens
een ritme mee. Een ideaal familie-instrument waar we hier nog veel plezier aan
gaan beleven. Ik heb dankzij deze cursus de percussiemicrobe alvast terug te
pakken. En nu oefenen maar.
Freek Rombouts

De praktijk van het bouwen was heel prettig om doen en goed voorbereid,
aangename mensen en omgeving; de eerste basisbegrippen van het bespelen
waren zo mogelijk nog leuker en motiverend; dit zou ik nog wel eens opnieuw
willen doen.
François Van Bruystegem

“Ik zal eventjes opschrijven wat de lezing ‘partneren’ voor mij betekende.

Vanuit zelfonderzoek en verschillende mislukte partnerrelaties was ik heel


benieuwd naar deze lezing.
Wat mij vooral intrigeerde was het besef, tijdens en na de lezing, dat er
niets aan mij ‘mankeert’ omdat mijn relaties niet willen lukken (alhoewel
er wel altijd innerlijke conflicten geïntegreerd kunnen worden) maar dat
de samenhorigheid in een relatie serieus op de proef wordt gesteld als
de communicatie niet vlot en als al het innerlijke werk vanuit één richting
komt. Kijkend naar eigen primaire en minder ontwikkelde zelven, gespie-
geld en getriggerd worden door je partner en een bereidwillige openheid
van beiden, gesteund door de tools van ‘partneren’ kan bij een uitgebluste
relatie terug het vuur doen aanwakkeren en kan een mooie manier zijn
om iedere relatie constructief, liefdevol en respectvol aan te gaan.”
anoniem

38
Nog meer cursussen.
Inschrijven bij onze partners.

Info en inschrijven bij


LDC Blauwhof

Onze familienamen:
Info en inschrijven bij
LDC Blauwhof
ontstaan, vorming
en verspreiding Stress: voorkomen
Lezing en ermee omgaan
In samenwerking met LDC Blauwhof Lezing

Maandag 27/4 van 13.30u tot 16.30u In samenwerking met LDC Blauwhof
090427/LOO/2a/NP
Ann Marynissen, hoogleraar Neder- Maandag 8/6 van 14.30u tot 17u
landse taalkunde 090608/LOO/2a/NP
LDC Blauwhof Jan Devriendt, arts en counselor
Sint-Jansbergsteenweg 44 A LDC Blauwhof
3040 Loonbeek Sint-Jansbergsteenweg 44 A
Info en inschrijven bij LDC Blauwhof 3040 Loonbeek
016/52 57 67. Info en inschrijven bij LDC Blauwhof
016/52 57 67.

Vormingplus stelt
haar cursussen open
voor iedereen!
Vormingplus onderneemt steeds acties
om haar cursussen toegankelijker te maken…

• Zo zoeken we naar lokalen toegankelijk voor mensen met een rolstoel.


• Doven en slechthorenden kunnen een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal aan-
vragen.
• Mensen die het financieel niet breed hebben kunnen kiezen voor de minimum-
prijs van een cursus.

Heb jij een reden om een cursus die jou interesseert niet te volgen? Laat het ons
weten. Wij proberen voor jou een oplossing te zoeken zodat jij de vorming van je
keuze toch kan volgen! Bijvoorbeeld, een blinde of slechtziende persoon krijgt
een syllabus in een groter lettertype of in braille en wordt opgewacht aan een
voor hem herkenbare plaats.

Dus:
• Heb je een fysieke beperking?
• Denk je dat het tempo te hoog zal liggen of het niveau te moeilijk is?
• Kan je de inschrijvingsprijs niet betalen?
• Moet je af en toe eens kunnen rusten tijdens een cursus?
•…

Laat het ons weten!


Je kan vrijblijvend contact opnemen met
Lies: 016/244 725 of lies@vormingplusoostbrabant.be.

39
Overzicht activiteiten

Datum Omschrijving Pagina

BRUSSEL
28-04-2009 Bezoek aan het Europees Parlement 18
29-04-2009 Vluchtelingenroute 18
05-05-2009 Congo ontdekken in Brussel 17
08-05-2009 Stadswandeling: informele economie in Kuregem 18
26-05-2009 Stadswandeling: van Poverello tot Comme Chez Soi 19
05-06-2009 Stadswandeling: sociaal Sint Gillis 20
23-06-2009 Stadswandeling: langs de knooppunten van de sociale zekerheid 20

DIEST
30-04-2009 Café Combinne - intercultureel praatcafé 13
14-05-2009 Bezoek aan de Beraat moskee van Diest 14
26-05-2009 Je innerlijke drive ontdekken 26

GENT
03-04-2009 Stadswandeling in Gent 9

GROOT LEUVEN (LEUVEN, KESSEL-LO, HEVERLEE, HAASRODE)


01-04-2009 Café Combinne - intercultureel praatcafé 13
04-04-2009 Klankconcert: ontspannen door klanken 31
06-04-2009 Kom Binnen - interculturele praatgroep voor vrouwen 13
07-04-2009 Leven (z)onder invloed: NLP en de kunst van zelfkennis en communicatie met anderen 27
14-04-2009 Filosofisch café 36
14-04-2009 Samen jammen op de akoestische gitaar 9
16-04-2009 Soundstudio 11
18-04-2009 Een tweede leven voor je meubels 7
20-04-2009 Leuvense filosofische avonden. Hoe vrij is de mens? 36
20-04-2009 Culinair reizen door Marokko 13
21-04-2009 Maak je eigen presentatie 33
21-04-2009 Kleur, stijl en attitude 12
21-04-2009 Het expressionisme in de filmkunst 9
23-04-2009 Het uur van de dood 36
23-04-2009 Hoe vul ik mijn belastingen in via internet? 33
23-04-2009 Schrijven onderweg - reisverhalen schrijven 35
23-04-2009 Pale Peko Bantu Mambo Ayikosake: waar mensen zijn is er geen tekort aan problemen 17
25-04-2009 De kracht van familieopstellingen 27
27-04-2009 Hier ben ik… dit ben ik, zelfzeker en krachtig in je job 28
27-04-2009 Mijn digitaal fototoestel 33
28-04-2009 Zin en onzin over biologische wijn 21
29-04-2009 Verdriet en rouw bij kinderen 23
30-04-2009 Hatha yoga voor vrouwen 31
30-04-2009 D’un mur à l’autre, de Berlin à Ceuta 17
05-05-2009 Droom. Kies. Leef! 25
05-05-2009 Jongeren motiveren 23
07-05-2009 Dromen van herkomst 25
07-05-2009 De versierde vrouw 14
07-05-2009 Mijn digitaal fototoestel 33
09-05-2009 Training onderhandelen 28
14-05-2009 Gratis software 34
14-05-2009 Levend Leuven - Van het Sint-Jacobsplein naar de Remyvest 19
16-05-2009 Verlicht papier 5
20-05-2009 Bezoek aan het Justitiepaleis van Leuven 19
25-05-2009 De invloed van woede op je gezondheid 25
28-05-2009 Mama en papa zijn uit elkaar. En ik? 24
28-05-2009 De Brabantse adel: de familie de Croy en van Arenberg in het kasteel van Groot Leuven 10
30-05-2009 Beklimming naar de zwaarste twee beiaarden van het land 10
30-05-2009 Zelfmanagement 29
05-06-2009 Kennismaken met intuïtieve ontwikkeling 37
05-06-2009 Kruidendriedaagse 21
06-06-2009 Meditatief wandelen voor enthousiaste stiltezoekers 32

40
06-06-2009 Een vergiftigd geschenk? 22
08-06-2009 Hoe kan je intuïtief contact maken met het Akashaveld? 37
10-06-2009 Beleef India van dichtbij 14
11-06-2009 De Brabantse adel: de familie de Spoelberch. Museumbezoek en wandeling 11
13-06-2009 Digitale televisie doorgelicht 34
18-06-2009 Facebook en virtuele vriendschap 34
04-07-2009 Kruidenlikeurtjes maken 8
06-07-2009 Zomerworkshop: Dromen in beweging 26
13-07-2009 Zomercursus schilderen. De geschilderde mens 6
27-07-2009 Zomerweek: Jouw verhaal vertaald 27
07-08-2009 Zomerweek: intuïtief schilderen 27
17-08-2009 Boetseren van abstracte beeldjes 6
22-08-2009 Meditatief boogschieten 37
24-08-2009 Mindfulness driedaagse 32
27-08-2009 Zomers zingen. Zangtweedaagse in het zomerverlof 7

HERENT
11-08-2009 Bronsgieten 6
12-08-2009 Smeden 8

LOONBEEK
27-04-2009 Onze familienamen: ontstaan, vorming en verspreiding 39
11-05-2009 Omgaan met conflicten 27
08-06-2009 Stress: voorkomen en ermee omgaan 39

OUD-HEVERLEE
24-05-2009 Ecoduct ‘De Warande’ 21
25-06-2009 De heerlijkheid Steenbergen. Het Zoet Water 20

PELLENBERG
14-06-2009 Zintuigenwandeling in het Koebos 22

SCHERPENHEUVEL
07-04-2009 Zingen voor je plezier: zangtweedaagse in de paasvakantie 5

TIENEN
21-04-2009 Café Combinne - intercultureel praatcafé 13
04-05-2009 Yoga, stem en kleur 32
05-05-2009 Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet 23
09-05-2009 Dansen zoals in de Dominicaanse Republiek: Merengue 10
13-06-2009 Rituelen van leven en dood in de Romeinse periode 11
19-06-2009 Je eigen zilveren sieraad maken 5

41
Inschrijvingsvoorwaarden

Eerst inschrijven… Volzet! Er is géén terugbetaling voor activitei-


Je schrijft je eerst online, telefonisch Voor de meeste activiteiten is het aantal ten met een prijs lager dan € 8.
of per fax in. NIET via overschrijving of deelnemers beperkt. Als je inschrijft
e-mail. voor een activiteit die volzet is, kom je Een cursus mag nooit te duur zijn
Vermeld naast je naam, adres en tele- op een wachtlijst terecht. We verwitti- Wij vinden het belangrijk dat iedereen
foonnummer (waar we je overdag kun- gen je als er een plaats vrijkomt. die een activiteit wenst te volgen, dat
nen bereiken) ook duidelijk de titel en ook kan doen.
het codenummer van de activiteit. Zo Te weinig inschrijvingen Daarom vind je naast de streefprijs (=
ben je VOORLOPIG aangemeld. Vormingplus behoudt zichzelf het recht standaardprijs) ook een minimumprijs.
voor om een activiteit te annuleren of Indien de streefprijs écht te hoog is, om
...dan betalen! te wijzigen wanneer er onvoldoende welke reden dan ook, mag je een be-
Je betaalt binnen de 7 dagen per over- inschrijvingen zijn of wanneer de be- drag betalen tussen de streefprijs en
schrijving op rekeningnummer: 778- geleider door ziekte of overmacht on- de minimumprijs. Je oordeelt dus zelf
5922635-64 of contant. Vermeld bij beschikbaar is. In dat geval wordt het of je de streefprijs kan betalen.
betaling steeds je naam én het code- inschrijvingsgeld uiteraard volledig te- Uitzonderingen: wanneer de activiteit
nummer van de activiteit. Contant be- rugbetaald. betaald wordt door je werkgever, of
talen kan enkel op het secretariaat van wanneer je betaalt met opleidingsche-
Vormingplus, tijdens de openingsuren. Kan ik annuleren? ques of gebruik maakt van een kor-
Je inschrijving is DEFINITIEF na ont- Wij stellen het op prijs indien je ons bij tingsbon, is de streefprijs altijd van toe-
vangst van je betaling. annulatie zo snel mogelijk verwittigt, passing. Kosten voor eventueel vervoer
Als je op de wachtlijst staat moet je nog ook al heb je nog niet betaald. Zo kun- bij verplaatsingen en een lunch zijn niet
niet betalen. nen we mensen van de wachtlijst con- inbegrepen. Materialen en ingrediënten
tacteren. meestal wel: dat staat bij de cursusbe-
Wij sturen geen bevestiging van de Als je annuleert schrijving aangegeven.
inschrijving. Je wordt, zonder tegen- - tot 2 werkdagen voor de aanvang van
bericht, verwacht op de eerste dag van de activiteit betalen we je 75% van Andere betaalmiddelen
de activiteit. We verwittigen je wél wan- het inschrijvingsgeld terug. Wij aanvaarden:
neer je op een wachtlijst terechtkomt, - minder dan 2 werkdagen voor de - Cultuurbons van de stad Leuven.
omdat de activiteit volzet is. aanvang van de activiteit betalen we Info: 016/23 84 27
je 50% van het inschrijvingsgeld te- - de ‘Sport & Culture’ cheque, ‘Cultuur
Opgelet: voor bepaalde activiteiten schrijf rug. toegangs cheque van SABAM’ en de
je niet in bij Vormingplus. Je vindt die in- - eens de activiteit is gestart, betalen ‘YES!’ Cheque. Enkel uitgegeven bij
formatie bij de cursusbeschrijving op de wij geen inschrijvingsgeld meer te- Sodexho.
website of in de brochure 2009. rug.

Openingsuren

Het Vormingplus-onthaal is geopend Vormingplus Oost-Brabant


van maandag t.e.m. woensdag: Paul van Ostaijenlaan 22-24
9u-12.30u en van 13.30u-18u. 3001 Heverlee
(tot 17u in juli en augustus) Tel.: 016/525.900
Donderdag en vrijdag: 9u-12.30u en Fax: 016/525.901
©D a

van 13.30u-17u. www.vormingplus.be


nny

We zijn gesloten op 13, 27 en 28 april, info@vormingplusoostbrabant.be


Juch

1, 21 en 22 mei, en op 1 juni.
tma
ns

42
Locaties

Bij elke activiteit staat de locatie ver-


meld. Voor lokalen die wat moeilijker te
vinden zijn, vind je een routebeschrijving
op www.vormingplusoostbrabant.be,
klik vervolgens op ‘cursussen’ en ‘cur-
suslocaties’. Je kunt ook telefonisch
contact opnemen.

De lokalen van Vormingplus zijn toe-


gankelijk voor rolstoelgebruikers. Ge-
lieve ons wel vooraf te verwittigen. Voor
activiteiten die elders doorgaan, kan je
ons contacteren voor alle vragen be-
treffende toegankelijkheid.

Opleidingcheq
ues

Ben je een werknemer en woon je in


Vlaanderen of Brussel? Dan kun je ge-
bruik maken van opleidingscheques.

De cheques kan je aanvragen


• In je lokale werkwinkel
• Telefonisch op 0800 30700 Pas op! Parkeren in de Paul
• Of bij van Ostaijenlaan is niet ge-
www.vdab.be/opleidingscheques makkelijk; kom daarom met
Vraag voor elke activiteit afzonderlijk
de fiets of met het openbaar
cheques aan van het gepaste bedrag vervoer of kom ruim op tijd,
dat voor jou van toepassing is. Wij beta- zodat je een parkeerplaats
len niet terug op de cheques. Wij vragen
kan zoeken. De parkeergara-
je om bij inschrijving het verschuldigde
inschrijvingsgeld (streefprijs) te stor- ge achter onze lokalen is niet
ten, bij ontvangst van de cheques beta- toegankelijk voor cursisten!
len wij je de tegenwaarde ervan terug.

43