Vous êtes sur la page 1sur 548

Cod

capit
ol
1
1
1
1
1
1
1

Nume capitol
(Engleza)

Nume capitol
(Romana)

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Cod
bloc Nume bloc (Engleza)
1

Examination of skull,
meninges or brain

Examination of skull,
meninges or brain

Cranial tap or puncture

Cranial tap or puncture

Cranial tap or puncture

Cranial tap or puncture

Cranial tap or puncture

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Insertion of intracranial
cerebrospinal fluid devices

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Insertion of intracranial
cerebrospinal fluid devices

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Insertion of intracranial
cerebrospinal fluid devices

1
1

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

4
4

Removal of intracranial
cerebrospinal fluid devices
Removal of intracranial
cerebrospinal fluid devices

Nume bloc
(Romana)
Examinarea
craniului, meningelor
sau creierului
Examinarea
craniului, meningelor
sau creierului
Punctia sau
trepanarea craniana
Punctia sau
trepanarea craniana
Punctia sau
trepanarea craniana
Punctia sau
trepanarea craniana
Punctia sau
trepanarea craniana
Insertia
dispozitivelor
intracraniene pentru
lichidul
cefalorahidian
Insertia
dispozitivelor
intracraniene pentru
lichidul
cefalorahidian
Insertia
dispozitivelor
intracraniene pentru
lichidul
cefalorahidian
Indepartarea
dispozitivelor
intracraniene pentru
lichidul
cefalorahidian
Indepartarea
dispozitivelor

Cod
Nume procedura
procedura (Engleza)

Nume procedura
(Romana)

40903-00 Neuroendoscopy

Neuroendoscopia

Intracranial stereotactic
40803-00 localisation
Tap for subdural
39009-00 haemorrhage

Localizare intracraniana
stereotaxica
Trepanarea pentru
hemoragia subdurala

39006-00 Ventricular puncture

39703-03 Aspiration of brain cyst

Punctia ventriculara
Punctia cisternelor
cerebrale
Aspiratia chistului
cerebral

90000-00 Other cranial puncture

Alta punctie craniana

39003-00 Cisternal puncture

Insertia aparatului de
Insertion of intracranial
monitorizare a presiunii
pressure [ICP] monitoring intracraniene, cu
39015-02 device, with monitoring
monitorizare

Insertion of ventricular
39015-01 reservoir

Insertia rezervorului
ventricular

Insertion of external
39015-00 ventricular drain

Insertia shuntului
ventricular extern

Removal of intracranial
pressure [ICP] monitoring
90001-02 device
Removal of ventricular
90001-01 reservoir

Indepartarea
dispozitivului de
monitorizare a presiunii
intracraniene
Indepartarea rezervorului
ventricular

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

intracraniene pentru
lichidul
cefalorahidian
Indepartarea
dispozitivelor
intracraniene pentru
Removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid devices cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
Irrigation, insertion or
intracranian pentru
removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid shunt cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
Irrigation, insertion or
intracranian pentru
removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid shunt cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
Irrigation, insertion or
intracranian pentru
removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid shunt cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
Irrigation, insertion or
intracranian pentru
removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid shunt cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
Irrigation, insertion or
intracranian pentru
removal of intracranial
lichidul
cerebrospinal fluid shunt cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
Irrigation, insertion or
indepartarea
removal of intracranial
shuntului
cerebrospinal fluid shunt intracranian pentru

Removal of external
90001-00 ventricular drain

Indepartarea drenajului
ventricular extern

Removal of ventricular
40009-03 shunt

Indepartarea shuntului
ventricular

Insertion of cisternal
40003-04 shunt

Insertia shuntului
cisternal

Insertion of ventricular
Insertia shuntului
shunt to other extracranial ventricular in alta pozitie
40003-03 site
extracraniana

Insertion of
Insertia shuntului
40003-02 ventriculoperitoneal shunt ventriculoperitoneal

Insertion of
40003-01 ventriculopleural shunt

Insertia shuntului
ventriculopleural

Insertion of ventriculo40003-00 atrial shunt

Insertia shuntului
ventriculo-atrial

lichidul
cefalorahidian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Irrigation, insertion or
removal of intracranial
cerebrospinal fluid shunt

Irrigation, insertion or
removal of intracranial
cerebrospinal fluid shunt

Other application, insertion


or removal procedures on
skull, meninges or brain

Other application, insertion


or removal procedures on
skull, meninges or brain

Other application, insertion


or removal procedures on
skull, meninges or brain

Other application, insertion


or removal procedures on
skull, meninges or brain

Other application, insertion


or removal procedures on
skull, meninges or brain

Irigarea, insertia sau


indepartarea
shuntului
intracranian pentru
lichidul
cefalorahidian
Irigarea, insertia sau
indepartarea
shuntului
intracranian pentru
lichidul
cefalorahidian
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
craniului, meningelor
sau creierului
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
craniului, meningelor
sau creierului
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
craniului, meningelor
sau creierului
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
craniului, meningelor
sau creierului
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
craniului, meningelor
sau creierului

Removal of cisternal
40009-04 shunt

Indepartarea shuntului
cisternal

Irrigation of cerebrospinal Irigatia shuntului pentru


90002-00 fluid shunt
LCR (revizie shunt)

47705-00 Insertion of skull caliper

Insertia compasului
cranian

Removal of intracranial
40709-01 electrode via burr holes

Indepartarea electrodului
intracranian prin gaura
de trepan

Pozitionarea electrodului
Placement of intracranial intracranian prin
40712-00 electrode via craniotomy craniotomie
Plasarea electrodului
Placement of intracranial intracranian prin gaura
40709-00 electrode via burr holes de trepan
Indepartarea electrodului
Removal of intracranial
intracranian prin
40712-01 electrode via craniotomy craniotomie

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

1
1
1
1

1
1

7
8
8
8
9
9
9
9

10

11
11

Alte proceduri de
Removal of
Indepartarea
aplicare, insertie sau
Other application, insertion evacuare asupra
subcutaneously implanted dispozitivului/receptorului
neurostimulator
neurostimulator implantat
or removal procedures on craniului, meningelor
skull, meninges or brain
90003-03 device/receiver
subcutanat
sau creierului
Alte proceduri de
Subcutaneous
Implantarea subcutanata
aplicare, insertie sau
Other application, insertion evacuare asupra
implantation of
a
neurostimulator
dispozitivului/receptorului
or removal procedures on craniului, meningelor
skull, meninges or brain
90003-02 device/receiver
neurostimulator
sau creierului
Explorarea
incizionala a
Incisional exploration of
meningelor sau
meninges or brain
creierului
39012-00 Burr holes
gaura de trepan
Drainage of intracranial Drenajul hemoragiei
Intracranial drainage
Drenajul intracranian 39600-00 haemorrhage
intracraniene
Drainage of intracranial Drenajul tumorii sau
Intracranial drainage
Drenajul intracranian 39703-01 tumour or cyst
chistului intracranian
Drainage of intracranial Drenajul infectiei
Intracranial drainage
Drenajul intracranian 39900-00 infection
intracraniene
Decompresia
Posterior cranial fossa
Decompresia fosei
craniene posterioare
Intracranial decompression intracraniana
40106-01 decompression
Decompression of
Decompresia tumorii
Decompresia
intracranial tumour via
intracraniene prin
Intracranial decompression intracraniana
39706-01 osteoplastic craniotomy craniotomie osteoplastica
Decompresia trunchiului
Decompresia
Hind brain
cerebral(planseul
Intracranial decompression intracraniana
40106-00 decompression
ventricul IV)
Decompresia
Subtemporal
Decompresia
Intracranial decompression intracraniana
40015-00 decompression
subtemporala
Redeschiderea
Redeschidere
Postoperative reopening of postoperatorie a
Postoperative re-opening postoperatorie a locului
craniotomy or craniectomy zonei de craniotomie
of craniotomy or
de craniotomie sau
site
sau craniectomie
39721-00 craniectomy site
craniectomie
Distructia
anevrismului
Destruction of intracranial intracranian sau a
aneurysm or other vascular altei leziuni
Obliteration of carotid
Obliterarea fistulei
lesion
vasculare
39815-00 cavernous fistula
carotido-cavernoase
Destruction of intracranial Distructia
Ligation of cervical vessel Ligatura unui vas sangvin
aneurysm or other vascular anevrismului
39812-00 for intracranial aneurysm cervical pentru anevrism

lesion

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

11

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

11

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

12

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

12

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

12

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

12

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

12

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

13

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

13

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

13

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

14

intracranian sau a
altei leziuni
vasculare
Distructia
anevrismului
Destruction of intracranial intracranian sau a
aneurysm or other vascular altei leziuni
lesion
vasculare
Distructia
anevrismului
Destruction of intracranial intracranian sau a
aneurysm or other vascular altei leziuni
lesion
vasculare
Biopsia de tesut
Biopsy of brain or
cerebral sau
meninges
meninge
Biopsia de tesut
Biopsy of brain or
cerebral sau
meninges
meninge
Biopsia de tesut
Biopsy of brain or
cerebral sau
meninges
meninge
Biopsia de tesut
Biopsy of brain or
cerebral sau
meninges
meninge
Biopsia de tesut
Biopsy of brain or
cerebral sau
meninges
meninge
Excizia craniului
Excision of skull for tumour pentru tumora sau
or infection
infectie
Excizia craniului
Excision of skull for tumour pentru tumora sau
or infection
infectie
Excizia craniului
Excision of skull for tumour pentru tumora sau
or infection
infectie
Indepartare
hematomului sau
Removal of intracranial
abcesului
haematoma or abscess
intracranian

intracranian

Clipping of intracranial
39806-00 proximal artery

Cliparea de artera
intracraniana proximala

Clipping of cerebral
39800-00 aneurysm

Cliparea anevrismului
cerebral

Biopsy of brain via


40903-01 neuroendoscopy
Biopsy of cerebral
meninges via osteoplastic
39706-02 craniotomy

Biopsia de tesut cerebral


prin neuroendoscopie

Biopsy of cerebral
39703-02 meninges via burr holes

Biopsia de meninge prin


craniotomie osteoplastica
Biopsia de tesut cerebral
prin craniotomie
osteoplastica
Biopsia de meninge
cerebrale prin gaura de
trepan

Biopsy of brain via burr


39703-00 holes

Biopsia de tesut cerebral


prin gaura de trepan

Excision of tumour of
39700-00 skull

Ablatie de tumora a
craniului

Biopsy of brain via


39706-00 osteoplastic craniotomy

Craniectomy for infection Craniectomia pentru


39906-00 of skull
infectia craniului
Excizia unei leziuni
90017-00 Excision of lesion of skull craniene
Removal of intracranial
haematoma with
39603-01 craniectomy

Evacuarea uni hematom


intracranian cu
craniectomie

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

14

Removal of intracranial
haematoma or abscess

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

14

Removal of intracranial
haematoma or abscess

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour
Removal of intracranial
tumour

16

Other intracranial excision

16

Other intracranial excision

16

Other intracranial excision

16

Other intracranial excision

16

Other intracranial excision

15
15
15
15
15
15

Indepartare
hematomului sau
abcesului
intracranian
Indepartare
hematomului sau
abcesului
intracranian
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Ablatia de tumora
intracraniana
Alta excizie
intracraniana
Alta excizie
intracraniana
Alta excizie
intracraniana
Alta excizie
intracraniana
Alta excizie
intracraniana

16

Alta excizie
Other intracranial excision intracraniana
Alta excizie
Other intracranial excision intracraniana

17

Skull base surgery for


tumour

16

Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora

Removal of intracranial
haematoma via
39603-00 osteoplastic craniotomy
Removal of intracranial
39903-00 abscess
Removal of
cerebellopontine angle
41575-00 tumour
Removal of
39712-03 intraventricular tumour
Removal of other
39712-04 intracranial tumour
Removal of tumour of
39712-00 cerebral meninges
Removal of tumour of
39709-02 cerebellum
Removal of tumour of
39709-01 brain stem
Removal of tumour of
39709-00 cerebrum

Evacuarea unui
hematom intracranian
prin craniotomie
osteoplastica
Evacuarea unui abces
intracranian
Ablatia tumorii unghiului
ponto-cerebelos
Ablatia tumorii
intraventriculare
Ablatia altor tumori
intracraniene
Ablatia tumorii
meningelor cerebrale
Ablatia tumorii
cerebeloase
Ablatia tumorii trunchiului
cerebral
Ablatia tumorii cerebrale

40706-00 Hemispherectomy

Hemisferectomia
Lobectomia partiala a
40703-02 Partial lobectomy of brain creierului+I2897
Excizia unor suprafete
40703-01 Topectomy
limitate corticale
40703-00 Corticectomy of brain
Anterior section of corpus
40700-00 callosum
Excision of intracranial
arteriovenous
39803-00 malformation

Corticectomia creierului
Incizia anterioara a
corpului calos
Excizia malformatiei
arteriovenoase
intracraniene

39718-00 Removal of brain cyst

Ablatia chistului cerebral

Removal of tumour
Ablatia unei tumorii de
involving middle cranial fosa cerebrala medie
39650-00 and infratemporal fossae si/sau infratemporala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

17

Skull base surgery for


tumour

Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora

Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora
Chirurgia bazei
craniului pentru
tumora

Excision of tumour of
foramen magnum, far
lateral suboccipital
39662-01 approach
Excision of tumour of
foramen magnum,
39662-00 transcondylar approach
Excision of tumour of
cavernous sinus with
intracranial carotid artery
39660-01 exposure

Ablatia unei tumori de


foramen prin abord
suboccipital lateral
Ablatia unei tumori de
foramen magnum prin
abord transcondilian
Ablatia unei tumori de
sinusului cavernos cu
evidentierea arterei
carotide intracraniene

Excision of tumour of
39660-00 cavernous sinus

Ablatia unei tumori de


sinus cavernos

Excision of clival tumour, Ablatia unei tumori de


39658-01 transmaxillary approach clivus, abord transmaxilar
Removal of petroclival
39653-00 and clival tumour
Removal of tumour
involving anterior cranial
fossa with radical
clearance of paranasal
sinus and orbital fossa
39646-00 extensions

39642-00
39640-00
39658-00
41581-00

Ablatia unei tumori clivale


si petro-clivale

Ablatia radicala a unei


tumori de etaj anterior al
bazei craniului impreuna
cu extensie orbitara si in
sinusurile paranazale
Ablatia unei tumori de
Removal of tumour
etaj anterior al bazei
involving anterior cranial craniului cu excizia
fossa with clearance of
extensiilor din sinusurile
paranasal sinus extension paranazale
Removal of tumour
Ablatia unei tumori de
involving anterior cranial etaj anterior al bazei
fossa
craniului
Ablatia unei tumori de
Excision of clival tumour, clivus prin abord
transoral approach
transoral
Removal of tumour
Ablatia unei tumori
involving infratemporal
implicand fosa
fossa
infratemporala

Ablatia unei leziuni


vasculare situate la
nivelul foramen magnum
prin abord suboccipital
lateral
Ablatia unei leziuni
vasculare situate la
nivelul foramen magnum
prin abord transcondilian
Ablatia unei leziuni
Excision of vascular
vasculare a sinusului
lesion of cavernous sinus, cavernos, cu
with intracranial carotid
evidentierea arterei
artery exposure
carotide intracraniene
Ablatia unei leziuni
Excision of vascular
vasculare a sinusului
lesion of cavernous sinus cavernos
Ventriculostomia
Third ventriculostomy
ventriculului III
Ventriculostomia
Endoscopic third
endoscopica a
ventriculostomy
ventriculului III

Excision of vascular
lesion of foramen
magnum, far lateral
39662-03 suboccipital approach
Excision of vascular
lesion of foramen
magnum, transcondylar
39662-02 approach

18

Skull base surgery for


vascular lesion

Chirurgia bazei
craniului pentru
leziune vasculara

18

Skull base surgery for


vascular lesion

Chirurgia bazei
craniului pentru
leziune vasculara

18

Skull base surgery for


vascular lesion

18

Skull base surgery for


vascular lesion

Chirurgia bazei
craniului pentru
leziune vasculara
Chirurgia bazei
craniului pentru
leziune vasculara

19

Ventriculostomy

Ventriculostomia

40012-01

19

Ventriculostomy

Ventriculostomia

40012-00

19

Ventriculostomy

Proceduri
neurochirurgicale

20

Repair of dura of brain

40000-00 Ventriculocisternostomy
Repair of dura of brain via
craniotomy with
39615-01 cranioplasty

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

20

Repair of dura of brain

Ventriculostomia
Interventii reparatorii
asupra durei mater
cerebrale
Interventii reparatorii
asupra durei mater
cerebrale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

21

Extracranial to intracranial Bypass-ul extrabypass


intracranian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

21

Extracranial to intracranial Bypass-ul extrabypass


intracranian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

21

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

22

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

1
1
1

Extracranial to intracranial Bypass-ul extrabypass


intracranian
Alta interventie
Other repair of meninges reparatorie asupra
or brain
meningelor sau

39660-03
39660-02

Ventriculocisternostomie
Repararea durei mater
cerebrale via craniotomie
cu cranioplastie

Repair of dura of brain via Repararea durei mater


39615-00 craniotomy
cerebrale via craniotomie
Extracranial to intracranial Bypass extra-intracranian
bypass with superficial
cu grefa de artera
39818-00 temporal artery graft
temporala superficiala
Extracranial to intracranial
bypass with saphenous Bypass extra-intracranian
39821-00 vein graft
cu grefa de vena safena
Extracranial to intracranial
bypass with radial artery Bypass extra-intracranian
90006-00 graft
cu grefa de artera radiala
40339-00 Plugging of obex

Blocarea obex-ului

creierului

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

1
1
1
1

1
1
1
1

22

Other repair of meninges


or brain

22

Other repair of meninges


or brain

Alta interventie
reparatorie asupra
meningelor sau
creierului
Alta interventie
reparatorie asupra
meningelor sau
creierului

23

Cranioplasty

Cranioplastia

23

Cranioplasty

Cranioplastia

23

Cranioplasty

Cranioplastia

23

Cranioplasty

24

Revision of intracranial
cerebrospinal fluid shunt
Revision of intracranial
cerebrospinal fluid shunt
Procedures for skull
fracture

Cranioplastia
Revizia shuntului
intracranian pentru
lichidul
cefalorahidian
Revizia shuntului
intracranian pentru
lichidul
cefalorahidian
Proceduri pentru
fractura craniana

25

Procedures for skull


fracture
Procedures for skull
fracture
Procedures for skull
fracture

Proceduri pentru
fractura craniana
Proceduri pentru
fractura craniana
Proceduri pentru
fractura craniana

25

Procedures for skull


fracture

Proceduri pentru
fractura craniana

24
25
25
25

Reinforcement of cerebral Wrapping de anevrism


cerebral+I156
39800-01 aneurysm

40109-00 Repair of encephalocele


Cranioplasty with
40600-00 insertion of skull plate

Repararea
encefalocelului
Cranioplastia cu insertia
de placa craniana

40600-03 Other cranioplasty


Cranioplasty with skull
40600-02 flap
Cranioplasty with bone
40600-01 graft

Alta cranioplastie
Cranioplastia cu lambou
cranian
Cranioplastia cu grefa
osoasa

Revision of cisternal
40009-01 shunt

Revizia shuntului
cisternal

Revision of ventricular
40009-00 shunt
Elevation of closed skull
39606-00 fracture
39609-01
39606-01
39609-00

39612-01

Revizia shuntului
ventricular
Redresarea unei fracturi
craniene inchise
Redresarea unei fracturi
Elevation of compound
craniene cominutive
skull fracture
(deschisa)
Reduction of closed skull Redresarea unei fracturi
fracture
craniene inchise
Debridement of
Debridare de fractura
compound skull fracture craniana deschisa
Reducere de fractura
Reduction of compound craniana cominutiva cu
skull fracture with repair repararea durei si
of dura and brain
tesutului cerebral

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

25

Procedures for skull


fracture

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

25

Procedures for skull


fracture

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

27

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

28

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

28

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

1
1

Proceduri pentru
fractura craniana

Elevation of compound
skull fracture with repair
39612-00 of dura and brain
Reduction of compound
39609-02 skull fracture

29

Proceduri pentru
fractura craniana
Procedura
intracraniana
Functional intracranial
stereotaxica
stereotactic procedure
functionala
Alte proceduri
asupra craniului,
Other procedures on skull, meningelor sau
meninges or brain
tesutului cerebral
Alte proceduri
asupra craniului,
Other procedures on skull, meningelor sau
meninges or brain
tesutului cerebral
Alte proceduri
asupra craniului,
Other procedures on skull, meningelor sau
meninges or brain
tesutului cerebral
Examinarea
Examination of spinal
canalului vertebral si
canal and spinal cord
structurilor maduvei
structures
spinarii

30

Lumbar puncture

Proceduri
neurochirurgicale

31

Intradiscal or vertebral
injection

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

31

Intradiscal or vertebral
injection

Punctia lombara
Injectarea
intradiscala sau
vertebrala
Injectarea
intradiscala sau
vertebrala

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

31

Intradiscal or vertebral
injection

Injectarea
intradiscala sau
vertebrala

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

28

Eschilectomia fracturii
craniane cominutive cu
repararea durei si
tesutului cerebral
Reducere de fractura
craniana deschisa
(cominutiva)

Functional intracranial
40801-00 stereotactic procedure

Procedura stereotaxica
intracraniana functionala
Alte proceduri
Other diagnostic
diagnostice asupra
procedures on skull, brain craniului, tesutului
90007-00 or cerebral meninges
cerebral sau meningelui
Alte proceduri asupra
90007-01 Other procedures on skull craniului
Other procedures on
brain or cerebral
90007-02 meninges

Alte proceduri asupra


creierului sau meningelor
cerebrale

Spinal stereotactic
90011-05 localisation

Localizarea sterotaxica
spinala

39000-00 Lumbar puncture


Injection into
39013-01 costotransverse joint

Punctia lombara
Injectarea la nivelul
articulatiei
costotransversa

Injection into zygo39013-00 apophyseal (facet) joint

Injectarea la nivelul
articulatiei zigo-apofizare

Injection of
chemonucleolytic agent
40336-00 into disc
Epidural injection for lysis
39140-00 of adhesions

Injectarea de agent
chemonucleolitic in discul
intervertebral
Injectarea epidurala
pentru liza aderentelor

10

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18209-05

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18209-04

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18206-05

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18206-04

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18206-03

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18209-03

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

18230-00

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

32

Epidural injection

Injectarea epidurala

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

1
1
1
1

Epidural injection of local


anaesthetic, combined
preoperative,
intraoperative and
postoperative
Epidural injection of local
anaesthetic,
postoperative
Epidural injection of
opioid, combined
preoperative,
intraoperative and
postoperative
Epidural injection of
opioid, postoperative
Epidural injection of
opioid, preoperative

Injectarea epidurala de
anestezic local, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectarea epidurala de
anestezic local,
postoperator
Injectarea epidurala de
opiacee, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectarea epidurala de
opiacee, postoperator
Injectia epidurala de
opiacee, preoperator
Injectarea epidurala de
Epidural injection of local anestezic local,
anaesthetic, preoperative preoperator
Epidural injection of
Injectarea epidurala de
neurolytic agent
agent neurolitic

Epidural injection of other Injectarea epidurala a


therapeutic substance,
unei alte substante
90018-01 postoperative
terapeutice, postoperator
Injectarea epidurala a
Epidural injection of other unei alte substante
therapeutic substance,
terapeutice, combinat
combined preoperative, preoperator,
intraoperative and
intraoperator si
90018-02 postoperative
postoperator
Epidural injection of other Injectarea epidurala a
therapeutic substance,
unei alte substante
90018-00 preoperative
terapeutice, preoperator
Epidural infusion of
Administrarea epidurala
de opiacee, preoperator
18216-03 opioid, preoperative
Epidural infusion of local Administrarea epidurala
anaesthetic, combined
de anestezic local,
preoperative,
combinat preoperator,
intraoperative and
intraoperator si
18216-02 postoperative
postoperator

11

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

33

Epidural infusion

Infuzia epidurala

Epidural infusion of local Administrarea epidurala


anaesthetic,
de anestezic local,
18216-01 postoperative
postoperator
Administrarea epidurala
Epidural infusion of local de anestezic local,
18216-00 anaesthetic, preoperative preoperator
Epidural infusion of
Administrarea epidurala
opioid, combined
de opiacee, combinat
preoperative,
preoperator,
intraoperative and
intraoperator si
18216-05 postoperative
postoperator
Epidural infusion of other
therapeutic substance,
18216-06 preoperative
Epidural infusion of
18216-04 opioid, postoperative

Administrarea epidurala
a unei alte substante
terapeutice, preoperator
Administrarea epidurala
de opiacee, postoperator
Administrarea epidurala
Epidural infusion of other a unei alte substante
therapeutic substance,
terapeutice, combinat
combined preoperative, preoperator,
intraoperative and
intraoperator si
18216-08 postoperative
postoperator
Epidural infusion of other
therapeutic substance,
18216-07 postoperative
Caudal injection of local
anaesthetic,
18209-01 postoperative
Caudal injection of local
anaesthetic, combined
preoperative,
intraoperative and
18209-02 postoperative

Administrarea epidurala
a unei alte substante
terapeutice, postoperator
Injectarea caudala de
anestezic local,
postoperator
Injectarea caudala de
anestezic local, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectia caudala de
Caudal injection of local anestezic local,
18209-00 anaesthetic, preoperative preoperator
Injectarea caudala de
Caudal injection of opioid, opiacee, combinat
combined preoperative, preoperator,
intraoperative and
intraoperator si
18206-02 postoperative
postoperator

12

1
1

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Caudal injection of opioid,


18206-01 postoperative
Caudal injection of opioid,
18206-00 preoperative

Injectarea caudala

Caudal injection of other


therapeutic substance,
combined preoperative,
intraoperative and
90019-02 postoperative

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

34

Caudal injection

Injectarea caudala

Caudal injection of other


therapeutic substance,
90019-01 postoperative
Caudal injection of other
therapeutic substance,
90019-00 preoperative

Infuzia caudala

Caudal infusion of other


therapeutic substance,
combined preoperative,
intraoperative and
18216-17 postoperative

34

Caudal injection

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

1
1
1

35

Caudal infusion

Injectarea caudala de
opiacee, postoperator
Injectareacaudala de
opiacee, preoperator
Injectarea caudala a unei
alte substante
terapeutice, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectarea caudala a unei
alte substante
terapeutice, postoperator
Injectarea caudala a unei
alte substante
terapeutice, preoperator
Administrarea caudala a
unei alte substante
terapeutice, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator

Caudal infusion of other


therapeutic substance,
18216-16 postoperative
Caudal infusion of other
therapeutic substance,
18216-15 preoperative

Administrarea caudala a
unei alte substante
terapeutice, postoperator
Administrarea caudala a
unei alte substante
terapeutice, preoperator
Administrarea caudala de
Caudal infusion of opioid, opiacee, combinat
combined preoperative, preoperator,
intraoperator si
intraoperative and
18216-14 postoperative
postoperator
Caudal infusion of opioid, Administrarea caudala de
opiacee, postoperator
18216-13 postoperative
Caudal infusion of opioid, Administrarea caudala de
opiacee, preoperator
18216-12 preoperative

13

Caudal infusion of local


anaesthetic, combined
preoperative,
intraoperative and
18216-11 postoperative
Caudal infusion of local
anaesthetic,
18216-10 postoperative

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

35

Caudal infusion

Infuzia caudala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

Caudal infusion of local


18216-09 anaesthetic, preoperative
Spinal injection of local
anaesthetic, combined
preoperative,
intraoperative and
18209-08 postoperative
Spinal injection of local
anaesthetic,
18209-07 postoperative

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

Spinal injection of local


18209-06 anaesthetic, preoperative

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

1
1
1

36

Spinal injection

Injectarea spinala

18206-08

36

Spinal injection

Injectarea spinala

18206-07

36

Spinal injection

Injectarea spinala

18206-06

36

Spinal injection

Injectarea spinala

18230-01

Spinal injection of opioid,


combined preoperative,
intraoperative and
postoperative
Spinal injection of opioid,
postoperative
Spinal injection of opioid,
preoperative
Spinal injection of
neurolytic agent

Spinal injection of other


therapeutic substance,
90020-01 postoperative
Spinal injection of other
therapeutic substance,
90020-00 preoperative

Administrarea caudala de
anestezic local, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Administrarea caudala de
anestezic local,
postoperator
Administrarea caudala de
anestezic
local,preoperator
Injectarea spinala de
anestezic local, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectarea spinala de
anestezic local,
postoperator
Injectarea spinala de
anestezic local,
preoperator
Injectarea spinala de
opiacee, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Injectarea spinala de
opiacee, postoperator
Injectarea spinala de
opiacee, preoperator
Injectarea spinala de
agent neurolitic
Injectarea spinala a unei
alte substante
terapeutice, postoperator
Injectarea spinala a unei
alte substante
terapeutice, preoperator

14

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

36

Spinal injection

Injectarea spinala

Spinal injection of other


therapeutic substance,
combined preoperative,
intraoperative and
90020-02 postoperative

Infuzia spinala

Spinal infusion of other


therapeutic substance,
combined preoperative,
intraoperative and
18216-26 postoperative

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

1
1

1
1

37

Spinal infusion

Spinal infusion of other


therapeutic substance,
18216-25 postoperative
Spinal infusion of other
therapeutic substance,
18216-24 preoperative
Spinal infusion of opioid,
combined preoperative,
intraoperative and
postoperative
Spinal infusion of opioid,
postoperative
Spinal infusion of opioid,
preoperative
Spinal infusion of local
anaesthetic, combined
preoperative,
intraoperative and
postoperative
Spinal infusion of local
anaesthetic,
postoperative

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

18216-23

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

18216-22

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

18216-21

Proceduri
neurochirurgicale

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

18216-20

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

18216-19

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

37

Spinal infusion

Infuzia spinala

Spinal infusion of local


18216-18 anaesthetic, preoperative

38

Spinal blood patch

18233-00 Spinal blood patch

Injectarea spinala a unei


alte substante
terapeutice, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Administrarea spinala a
unei alte substante
terapeutice, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Administrarea spinala a
unei alte substante
terapeutice, postoperator
Administrarea spinala a
unei alte substante
terapeutice, preoperator
Administrarea spinala de
opiacee, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Administrarea spinala de
opiacee, postoperator
Administrarea spinala de
opiacee, preoperator
Administrarea spinala de
anestezic local, combinat
preoperator,
intraoperator si
postoperator
Administrarea spinala de
anestezic local,
postoperator
Administrarea spinala de
anestezic local,
preoperator
Pansament compresiv la
locul de punctie spinala

15

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

39

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

39

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

39

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

40

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

42

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

42

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

42

40

41

41

Insertia de cateter,
Insertion of spinal catheter, dispozitiv de infuzie
infusion device or pump
sau pompa spinale
Insertia de cateter,
Insertion of spinal catheter, dispozitiv de infuzie
infusion device or pump
sau pompa spinale
Insertia de cateter,
Insertion of spinal catheter, dispozitiv de infuzie
infusion device or pump
sau pompa spinale
Indepartarea de
cateter, dispozitiv de
Removal of spinal catheter, infuzie sau pompa
infusion device or pump
spinale
Indepartarea de
cateter, dispozitiv de
Removal of spinal catheter, infuzie sau pompa
infusion device or pump
spinale
Insertia si
indepartarea
Insertion and removal of
drenului spinal
spinal cerebrospinal fluid pentru lichidul
drain
cefalorahidian
Insertia si
indepartarea
Insertion and removal of
drenului spinal
spinal cerebrospinal fluid pentru lichidul
drain
cefalorahidian
Insertia si
indepartarea
Insertion and removal of
drenului spinal
spinal cerebrospinal fluid pentru lichidul
shunt
cefalorahidian
Insertia si
indepartarea
Insertion and removal of
drenului spinal
spinal cerebrospinal fluid pentru lichidul
shunt
cefalorahidian
Insertia si
indepartarea
Insertion and removal of
drenului spinal
spinal cerebrospinal fluid pentru lichidul
shunt
cefalorahidian

Insertion of implantable
39128-00 spinal infusion pump
Insertion of implantable
39127-00 spinal infusion device

Implantarea pompei de
infuzie spinala
Insertia de dispozitiv
implantabil pentru infuzia
spinala

Insertion or replacement
39125-00 of spinal catheter

Insertia sau inlocuirea


cateterului spinal

Removal of spinal
90011-03 catheter
Removal of implantable
spinal infusion device or
90011-04 pump

Indepartarea cateterului
spinal
Indepartarea pompei sau
dispozitivului pentru
infuzia spinala
implantabile

Insertion of lumbar
40018-00 cerebrospinal fluid drain

Insertia tubului de dren


lombar pentru lichidul
cefalorahidian

Removal of lumbar
90008-00 cerebrospinal fluid drain

Indepartarea tubului de
dren lombar pentru
lichidul cefalorahidian

Insertion of cerebrospinal Insertia shuntului pentru


fluid shunt with
lichidul cefalorahidian cu
40342-00 laminectomy
laminectomie

40009-05 Removal of spinal shunt

Indepartarea shuntului
spinal

40006-00 Insertion of spinal shunt

Insertia shuntului spinal

16

Procedures on
Nervous System

Procedures on
Nervous System

Procedures on
Nervous System

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Proceduri
neurochirurgicale

Proceduri
neurochirurgicale

Proceduri
neurochirurgicale

43

Insertion of spinal
electrodes and
neurostimulator for pain
relief

43

Insertion of spinal
electrodes and
neurostimulator for pain
relief

43

Insertion of spinal
electrodes and
neurostimulator for pain
relief

43

Insertion of spinal
electrodes and
neurostimulator for pain
relief

44

Insertion of spinal
electrodes and
neurostimulator for pain
relief
Removal of spinal
electrodes or
neurostimulator
Removal of spinal
electrodes or
neurostimulator

45

Cordotomy or myelotomy

45

Cordotomy or myelotomy

45

Cordotomy or myelotomy

46

Decompression of cervical Decompresia a


spinal cord
maduvei cervicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

43

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

44

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

1
1
1

Insertia de electrozi
spinali si
neurostimulator
pentru reducerea
durerii
Insertia de electrozi
spinali si
neurostimulator
pentru reducerea
durerii
Insertia de electrozi
spinali si
neurostimulator
pentru reducerea
durerii
Insertia de electrozi
spinali si
neurostimulator
pentru reducerea
durerii
Insertia de electrozi
spinali si
neurostimulator
pentru reducerea
durerii
Indepartarea de
electrozi spinali sau
neurostimulator
Indepartarea de
electrozi spinali sau
neurostimulator
Cordotomia sau
mielotomia
Cordotomia sau
mielotomia
Cordotomia sau
mielotomia

Insertion of epidural
electrodes by
laminectomy with
subcutaneous
implantation of spinal
39139-01 neurostimulator device

Insertia de electrozi
epidurali prin
laminectomie cu
implantarea subcutanata
de dispozitiv
neurostimulator spinal

Insertion of epidural
electrodes by
39139-00 laminectomy

Insertia de electrozi
epidurali prin
laminectomie

Subcutaneous
implantation of spinal
neurostimulator
39134-00 device/receiver

Implantarea subcutanata
a
dispozitivului/receptorului
neurostimulator spinal

Percutaneous insertion of
39130-00 epidural electrodes
Percutaneous insertion of
epidural electrodes with
subcutaneous
implantation of spinal
39130-01 neurostimulator device

Insertia percutanata a
electrozilor epidurali
Insertia percutanata a
electrozilor epidurali cu
implantarea subcutanata
a dispozitivului
neurostimulator spinal

Removal of epidural
39136-00 electrodes

Indepartarea electrozilor
epidurali
Indepartarea
dispozitivului
neurostimulator spinal

Removal of spinal
39133-00 neurostimulator device
Dorsal root entry zone
39124-02 [DREZ] procedure

Procedura la nivel DREZ

39124-01 Myelotomy

Mielotomie

39124-00 Cordotomy
Decompression of
cervical spinal cord with
anterior fusion, 2 or more
40335-00 levels

Cordotomie
Decompresia maduvei
cervicale cu fuziune
anterioara, 2 sau mai
multe nivele

17

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

46

Decompression of cervical Decompresia a


spinal cord
maduvei cervicale

40334-00

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

46

Decompression of cervical Decompresia a


spinal cord
maduvei cervicale

40332-00

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

46

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

47

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

47

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

47

Decompression of cervical
spinal cord
Decompression of thoracic
and thoracolumbar spinal
cord
Decompression of thoracic
and thoracolumbar spinal
cord
Decompression of thoracic
and thoracolumbar spinal
cord

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

48

Decompression of lumbar
spinal canal

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

48

Decompression of lumbar
spinal canal

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

49

Other incision procedures


on spinal canal or spinal
cord structures

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

49

Other incision procedures


on spinal canal or spinal
cord structures

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

49

Other incision procedures


on spinal canal or spinal
cord structures

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

50

Biopsy of spinal cord or


spinal meninges

Decompresia a
maduvei cervicale
Decompresia
maduvei toracice si
toracolombare
Decompresia
maduvei toracice si
toracolombare
Decompresia
maduvei toracice si
toracolombare
Decompresia
canalului spinal
lombar
Decompresia
canalului spinal
lombar
Alte proceduri
incizionale asupra
canalului spinal sau
structurilor maduvei
spinarii
Alte proceduri
incizionale asupra
canalului spinal sau
structurilor maduvei
spinarii
Alte proceduri
incizionale asupra
canalului spinal sau
structurilor maduvei
spinarii
Biopsia de maduva
sau de meninge
spinal

40331-00
40345-00
40348-00
40351-00

Decompression of
cervical spinal cord, 2 or
more levels
Decompression of
cervical spinal cord with
anterior fusion, 1 level
Decompression of
cervical spinal cord, 1
level
Decompression of
thoracic spinal cord via
costotransversectomy
Decompression of
thoracic spinal cord via
thoracotomy
Anterior decompression
of thoracolumbar spinal
cord

Decompresia maduvei
cervicale, 2 sau mai
multe nivele
Decompresia maduvei
cervicale cu fuziune
anterioara, 1 nivel
Decompresia maduvei
cervicale, 1 nivel
Decompresia maduvei
toracale via
costotransversectomie
Decompresia maduvei
toracale via toracotomie
Decompresia anterioara
de maduvei
toracolombare

Decompression of lumbar Decompresia maduvei


90024-01 spinal cord, >= 2 levels
lombare, >= 2 nivele
Decompression of lumbar Decompresia maduvei
90024-00 spinal cord, 1 level
lombare, 1 nivel

40330-00 Spinal rhizolysis

Rizoliza spinala

Release of congenital
40112-00 tethered spinal cord

Eliberarea maduvei(cozii
de cal) fixata congenital

Redeschiderea
Postoperative re-opening postoperatorie a zonei de
laminotomie sau
of laminotomy or
90009-00 laminectomy site
laminectomie
Biopsy of spinal cord or
90010-00 spinal meninges

Biopsia de maduva sau


de meninge spinal

18

51

Discectomy for recurrent


disc lesion

51

Discectomy for recurrent


disc lesion

Discectomia pentru
leziunea discala
recurenta
Discectomia pentru
leziunea discala
recurenta

52

Other discectomy

Alta discectomie

52

Other discectomy

Alta discectomie

52

Other discectomy

Alta discectomie

52

Other discectomy

Alta discectomie

52

Other discectomy

53

Removal of spinal lesion

Alta discectomie
Indepartare de
leziune spinala

53

Removal of spinal lesion

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

54

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

55

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

53
53

55

Indepartare de
leziune spinala
Indepartare de
Removal of spinal lesion leziune spinala
Indepartare de
Removal of spinal lesion leziune spinala
Alte proceduri
excizionale asupra
Other excision procedures canalului spinal sau
on spinal canal or spinal
structurilor maduvei
cord structures
spinarii
Proceduri reparatorii
asupra canalului
spinal sau
Repair of spinal canal or
structurilor maduvei
spinal cord structures
spinarii
Proceduri reparatorii
asupra canalului
spinal sau
Repair of spinal canal or
structurilor maduvei
spinal cord structures
spinarii

Discectomy for recurrent Discectomia pentru


disc lesion, 2 or more
leziune discala recurenta,
2 sau mai multe nivele
40303-01 levels
Discectomia pentru
Discectomy for recurrent leziune discala recurenta,
40303-00 disc lesion, 1 level
1 nivel
Cervical discectomy, 2 or Discectomia cervicala, 2
40333-01 more levels
sau mai multe nivele
Cervical discectomy, 1
Discectomia cervicala, 1
40333-00 level
nivel
Discectomy, 2 or more
Discectomia, 2 sau mai
multe nivele
40300-01 levels
40300-00 Discectomy, 1 level
Percutaneous lumbar
48636-00 discectomy
Removal of spinal
40318-01 intramedullary lesion
Excision of spinal
arteriovenous
40318-00 malformation
Removal of spinal
40312-00 intradural lesion
Removal of spinal
40309-00 extradural lesion

Discectomia, 1 nivel
Discectomia lombara
percutanata
Indepartarea de leziune
spinala intramedulara

Spinal rhizolysis with


40330-01 laminectomy

Rizoliza spinala cu
laminectomie

Repair of
40103-00 myelomeningocele

Repararea
mielomeningocelului

Repair of spinal
40100-00 meningocele

Repararea
mielomeningocelului
spinal

Excizia de malformatie
arteriovenoasa spinala
Indepartarea de leziune
intradurala spinala
Indepartarea de leziune
extradurala spinala

19

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

56

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

56

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

56

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

58

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

55

56

59

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

59

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

59

Proceduri reparatorii
asupra canalului
spinal sau
Repair of spinal canal or
structurilor maduvei
spinal cord structures
spinarii
Proceduri de revizie
asupra canalului
Revision procedures on
spinal sau
spinal canal or spinal cord structurilor maduvei
structures
spinarii
Proceduri de revizie
asupra canalului
Revision procedures on
spinal sau
spinal canal or spinal cord structurilor maduvei
structures
spinarii
Proceduri de revizie
asupra canalului
Revision procedures on
spinal sau
spinal canal or spinal cord structurilor maduvei
structures
spinarii
Proceduri de revizie
asupra canalului
Revision procedures on
spinal sau
spinal canal or spinal cord structurilor maduvei
structures
spinarii
Procedura
Functional spinal
stereotaxica spinala
stereotactic procedure
functionala
Alte proceduri
asupra canalului
Other procedures on spinal spinal sau
canal or spinal cord
structurilor maduvei
structures
spinarii
Alte proceduri
asupra canalului
Other procedures on spinal spinal sau
canal or spinal cord
structurilor maduvei
structures
spinarii
Alte proceduri
Other procedures on spinal asupra canalului
canal or spinal cord
spinal sau
structures
structurilor maduvei

Other repair on spinal


canal or spinal cord
90011-02 structures

Alte interventii reparatorii


la nivelul canalului spinal
sau structuri ale maduvei
spinarii

Revision of implantable
39126-01 spinal infusion pump

Revizia pompei de
infuzie spinala
implantabile

Revision of implantable
39126-00 spinal infusion device

Revizia dispozitivului
implantabil pentru infuzia
spinala

Revision of spinal
39125-01 catheter

Revizia de cateter spinal

40009-02 Revision of spinal shunt


Functional spinal
39121-00 stereotactic procedure

Revizia shuntului spinal


Procedura functionala
stereotaxica spinala
functionala

Procedura pentru
Procedure for
leziunea jonctiunii
craniocervical junction
craniocervicale, abord
40315-00 lesion, transoral approach transoral
Alte proceduri asupra
Other procedures on
canalului vertebral sau
spinal canal or spinal cord altor structuri ale
90011-01 structures
maduvei spinarii
Other diagnostic
Alte proceduri
procedures on spinal
diagnostice asupra
canal or spinal cord
canalului vertebral sau
90011-00 structures
altor structuri ale

20

spinarii

Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

60

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

61

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

61

Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around cranial nerve nervul cranian
Injectarea de agent
Injection of neurolytic
neurolitic in nervul
agent into cranial nerve
cranian
Injectarea de agent
Injection of neurolytic
neurolitic in nervul
agent into cranial nerve
cranian

62

Injection into primary


posterior rami of spinal
nerve

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Injectarea in
ramurile primare
posterioare ale
nervului spinal

maduvei spinarii

18236-00
18250-00
18246-00
18244-00
18240-00

18234-00
18238-00
90023-00
39100-00
18290-00

39013-02

Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around peripheral anestezic langa ramura
branch of trigeminal nerve periferica a trigemenului
Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around spinal
anestezic langa nervul
accessory nerve
accesor spinal
Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around
anestezic langa nervul
glossopharyngeal nerve glosofaringian
Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around vagus
anestezic langa nervul
nerve
vag
Retrobulbar or peribulbar Injectarea de agent
injection of anaesthetic
anestezic retrobulbara
agent
sau peribulbara
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa ramul
agent around primary
principal al nervului
branch of trigeminal nerve trigemen
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa nervul
agent around facial nerve facial
Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around other
anestezic langa alt nerv
cranial nerve
cranian
Injection of neurolytic
Injectarea de agent
agent into primary branch neurolitic in ramura
of trigeminal nerve
primara a trigemenului
Injectia de agent
Injection of neurolytic
neurolitic intr-un nerv
agent into cranial nerve cranian
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic la nivelul
agent around primary
ramurilor primare
posterior rami of spinal
posterioare ale nervului
nerve
spinal

21

Injection into primary


posterior rami of spinal
nerve

Injectarea in
ramurile primare
posterioare ale
nervului spinal
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

62

Injection of neurolytic
agent into primary
posterior rami of spinal
39013-03 nerve

18258-00
18272-00
18270-00
18268-00
18266-02

Injection of anaesthetic
agent around single
intercostal nerve
Injection of anaesthetic
agent around saphenous
nerve
Injection of anaesthetic
agent around femoral
nerve
Injection of anaesthetic
agent around obturator
nerve
Injection of anaesthetic
agent around median
nerve

Injection of anaesthetic
18266-01 agent around radial nerve
Injection of anaesthetic
18266-00 agent around ulnar nerve
Injection of anaesthetic
agent around pudendal
18264-00 nerve
Injection of anaesthetic
agent around
18262-02 genitofemoral nerve
Injection of anaesthetic
agent around ilio-inguinal
18262-01 nerve
Injection of anaesthetic
agent around popliteal
18272-02 nerve
Injection of anaesthetic
agent around multiple
18260-00 intercostal nerves

Injectarea de agent
neurolitic in ramurile
primare posterioare ale
nervului spinal
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului intercostal (nivel
unic)
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului safen
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului femural
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului obturator
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului median
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului radial
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului ulnar
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului rusinos
Injectare de agent
anestezic la nivelul
nervului genitofemural
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului ilio-inghinal
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului popliteu
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului intercostal
(multiple nivele)

22

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

18276-00

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

18274-04

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

18274-03

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

Injection of anaesthetic
agent around
18274-02 paravertebral lumbar

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

18272-03
18256-00
18254-00
18252-00
18248-00
18242-00
18262-00
18272-01
18278-00

Injection of anaesthetic
agent around sural nerve
Injection of anaesthetic
agent around
suprascapular nerve
Injection of anaesthetic
agent around brachial
plexus
Injection of anaesthetic
agent around cervical
plexus
Injection of anaesthetic
agent around phrenic
nerve
Injection of anaesthetic
agent around greater
occipital nerve
Injection of anaesthetic
agent around
iliohypogastric nerve
Injection of anaesthetic
agent around posterior
tibial nerve
Injection of anaesthetic
agent around sciatic
nerve
Injection of anaesthetic
agent around
paravertebral nerves,
multiple levels
Injection of anaesthetic
agent around
paravertebral coccygeal
nerve
Injection of anaesthetic
agent around
paravertebral sacral
nerve

Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului sural
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului suprascapular
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
plexului brahial
Injectare de agent
anestezic la nivelul
plexului cervical
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului frenic
Injecarea de agent
anestezic la nivelul
nervului occipital mare
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului iliohipogastric
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului tibial posterior
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului sciatic
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervilor paravertebrali ,
multiple nivele
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului coccigian
paravertebral
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului sacrat
paravertebral
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului lombar

23

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

63

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

64

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Proceduri
neurochirurgicale

63

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic

Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of neurolytic
agent into other peripheral
nerve

Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
anestezic langa alt
nerv periferic
Injectarea de agent
neurolitic in alt nerv
periferic

18274-01

18274-00
90022-00
18292-00

nerve

paravertebral

Injection of anaesthetic
agent around
paravertebral thoracic
nerve
Injection of anaesthetic
agent around
paravertebral cervical
nerve
Injection of anaesthetic
agent around other
peripheral nerve
Injection of neurolytic
agent into other
peripheral nerve

Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului toracic
paravertebral
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
nervului cervical
paravertebral
Injectarea de agent
anestezic la nivelul altor
nervi periferici
Injectarea de agent
neurolitic in alti nervi
periferici
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
portiunii toracice a
sistemului nervos
simpatic

Injection of anaesthetic
agent around thoracic
portion of sympathetic
18286-00 nervous system

65

Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic

65

Injectarea de agent
anestezic langa
Injection of anaesthetic
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic

Injection of anaesthetic
agent around lumbar
portion of sympathetic
18286-01 nervous system

65

Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
simpatic
nervous system

Injection of anaesthetic
agent around cervical
portion of sympathetic
18284-00 nervous system

65

65

Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around splanchnic anestezic la nivelul
nervului splanhnic
18288-01 nerve
Injection of anaesthetic
agent around coeliac
18288-00 plexus

Injectarea de agent
anestezic la nivelul
plexului celiac
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
portiunii lombare a
sistemului nervos
simpatic
Injectarea de agent
anestezic la nivelul
portiunii cervicale a
sistemului nervos
simpatic

24

65

Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic
Injectarea de agent
Injection of anaesthetic
anestezic langa
agent around sympathetic sistemul nervos
nervous system
simpatic

66

Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system

Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic

18298-01

66

Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system

Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic

18298-00

Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system
Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system
Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system
Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system
Injection of neurolytic
agent into sympathetic
nervous system

Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in sistemul
nervos simpatic
Implantarea si
indepartarea
neurostimulatorului
periferic
Implantarea si
indepartarea

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

66

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

66

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

66

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

66

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

66

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

1
1

65

65

67
67

Implantation and removal


of peripheral
neurostimulator
Implantation and removal
of peripheral

Injection of anaesthetic
agent around carotid
18282-00 sinus nerve

Injectarea de agent
anestezic langa nervul
sinusului carotidian

Injection of anaesthetic
Injectarea de agent
agent around
anestezic la nivelul
18280-00 sphenopalatine ganglion ganglionului sfenopalatin
Injection of anaesthetic
agent around other
sympathetic nerve
Injection of neurolytic
agent into thoracic portion
of sympathetic nervous
system
Injection of neurolytic
agent into cervical portion
of sympathetic nervous
system
Injection of neurolytic
agent into lumbar portion
of sympathetic nervous
system
Injection of neurolytic
agent into splanchnic
nerve

Injectarea de agent
anestezic la nivelul altui
nerv simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in regiunea
toracica a sistemului
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in regiunea
cervicala a sistemului
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in regiunea
lombara a sistemului
nervos simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in nervul
splanhnic

Injection of neurolytic
18294-00 agent into coeliac plexus
Injection of neurolytic
agent into other
18292-02 sympathetic nerve
Injection of neurolytic
agent into sphenopalatine
18292-01 ganglion

Injectarea de agent
neurolitic in plexul celiac
Injectarea de agent
neurolitic in alt nerv
simpatic
Injectarea de agent
neurolitic in ganglionul
sfenopalatin

Implantation of peripheral
90012-00 neurostimulator
Removal of peripheral
90012-01 neurostimulator

Implantarea
neurostimulatorului
periferic
Indepartarea
neurostimulatorului

18286-02

18296-00
18294-01

25

neurostimulator

1
1
1

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

69

Exploration of brachial
plexus
Incision of optic nerve
meninges

70

Trigeminal gangliotomy

70

Trigeminal gangliotomy

68

neurostimulatorului
periferic
Explorarea plexului
brahial
Incizia meningelor
nervului optic
Gangliotomia
trigeminala

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

71

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

72

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

72

Gangliotomia
trigeminala
Gangliotomia
Trigeminal gangliotomy
trigeminala
Neurotomia
percutanata a
Percutaneous neurotomy ramului posterior
of primary posterior rami of primar al nervului
spinal nerve
spinal
Neurotomia
Percutaneous neurotomy percutanata a altui
of other peripheral nerve nerv periferic
Neurotomia
Percutaneous neurotomy percutanata a altui
of other peripheral nerve nerv periferic

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

72

Percutaneous neurotomy
of other peripheral nerve

Neurotomia
percutanata a altui
nerv periferic

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

73

Percutaneous neurotomy
of other peripheral nerve
Division of intracranial
nerve
Division of intracranial
nerve
Division of intracranial
nerve

Neurotomia
percutanata a altui
nerv periferic
Sectionarea nervului
intracranian
Sectionarea nervului
intracranian
Sectionarea nervului
intracranian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

74

Sectionarea nervului
Division of peripheral nerve intracranian

1
1

1
1
1

70

72
73
73

periferic
Exploration of brachial
39333-00 plexus
Incision of optic nerve
42548-00 meninges
Trigeminal gangliotomy
39109-02 by injection
Trigeminal gangliotomy
39109-01 by balloon compression
Trigeminal gangliotomy
39109-00 by radiofrequency

Explorarea plexului
brahial
Incizia meningelor
nervului optic
Gangliotomia trigeminala
prin injectie
Gangliotomia trigeminala
prin compresie cu
balonas
Gangliotomia trigeminala
prin radiofrecventa

Neurotomia percutanata
Percutaneous neurotomy a ramului primar
of primary posterior rami posterior al nervului
39115-00 of spinal nerve
spinal
Alta neurotomie
Other percutaneous
percutanata prin
39323-01 neurotomy by cryoprobe crioproba
Other percutaneous
Alta neurotomie
neurotomy by
percutanata prin
39323-00 radiofrequency
radiofrecventa
Percutaneous neurotomy Neurotomia percutanata
for facet joint denervation pentru denervarea fetelor
articulare cu crioproba
39118-01 by cryoprobe
Neurotomia percutanata
Percutaneous neurotomy pentru denervarea fetelor
for facet joint denervation articulare prin
39118-00 by radiofrequency
radiofrecventa
Intracranial section of
Sectiunea intracraniana a
39500-00 vestibular nerve
nervului vestibular
Division of intracranial
Rizotomia selectiva
39106-00 trigeminal nerve
intracraniana trigeminala
Division of other
Rizotomia altui nerv
90021-00 intracranial nerve
intracranian
Open neurotomy of
superficial peripheral
Neurotomia deschisa de
nerv periferic superficial
39324-01 nerve

26

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

74

Sectionarea nervului
Division of peripheral nerve intracranian

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

75

Decompression of
intracranial nerve

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

75

Decompression of
intracranial nerve

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

76

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

76

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

76

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

77

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

77

Decompresia de
nerv intracranian
Sectionarea
Release of carpal and
tunelului carpian si
tarsal tunnel
tarsian
Sectionarea
Release of carpal and
tunelului carpian si
tarsal tunnel
tarsian
Sectionarea
Release of carpal and
tunelului carpian si
tarsal tunnel
tarsian
Other neurolysis of
Alta neuroliza de
peripheral nerve and nerve nerv periferic si
trunk
trunchi nervos
Other neurolysis of
Alta neuroliza de
peripheral nerve and nerve nerv periferic si
trunk
trunchi nervos

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

78

Destruction of nerve

Distructia de nerv

52824-00

79

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

80

Biopsy of nerve
Removal of tumour of
nerve

Biopsia de nerv
Ablatia de tumora
nervoasa

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

80

Removal of tumour of
nerve

Ablatia de tumora
nervoasa

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

80

Removal of tumour of
nerve

81

Surgical sympathectomy

81

Surgical sympathectomy

Ablatia de tumora
nervoasa
Simpatectomia
chirurgicala
Simpatectomia
chirurgicala

90013-00 Biopsy of nerve


Removal of tumour from
39327-02 deep peripheral nerve
Excision of
neuroblastoma, not
43987-02 elsewhere classified
Removal of tumour from
superficial peripheral
39324-02 nerve
Sacral surgical
35012-00 sympathectomy
Lumbar surgical
35000-00 sympathectomy

1
1

1
1
1

Decompresia de
nerv intracranian

Open neurotomy of deep


39327-01 peripheral nerve
Intracranial
decompression of other
39112-00 cranial nerve
Intracranial
decompression of facial
41569-00 nerve

Neurotomia deschisa de
nerv periferic profund
Decompresia
intracraniana a altor nervi
cranieni
Decompresie
intracraniana a nervului
facial

39331-01 Release of carpal tunnel

Sectionarea tunelului
carpian

Sectionarea tunelului
tarsian
Sectionarea
Endoscopic release of
endoscopica a tunelului
carpal tunnel
carpian
Open neurolysis of
Neuroliza deschisa de
peripheral nerve, not
nerv periferic,
elsewhere classified
neclasificata in alta parte
Open neurolysis of
Neuroliza deschisa de
interfascicular peripheral trunchi nervos
nerve trunk
interfascicular periferic
Cryotherapy to peripheral Crioterapie aplicata
branches of trigeminal
ramurilor periferice ale
nerve
nervului trigemen

39330-01 Release of tarsal tunnel


39331-00
39330-00
39312-00

Biopsia de nerv
Indepartarea tumorii de
nerv periferic profund
Excizia neuroblastomului,
neclasificata in alta parte
Indepartarea tumorii din
nerv periferic superficial
Simpatectomia
chirurgicala sacrata
Simpatectomia
chirurgicala lombara

27

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

83

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

84

1
1
1
1

81
81
81
82
82

Simpatectomia
chirurgicala
Simpatectomia
Surgical sympathectomy chirurgicala
Simpatectomia
Surgical sympathectomy chirurgicala
Other peripheral
Alta neurectomie
neurectomy
periferica
Other peripheral
Alta neurectomie
neurectomy
periferica
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Interventia
reparatorie asupra
Repair of nerve or nerve
nervului sau
trunk
trunchiului nervos
Repararea
Secondary repair of nerve secundara de nerv
or nerve trunk
sau trunchi nervos

Surgical sympathectomy

Cervical surgical
35003-00 sympathectomy
Thoracic surgical
35003-01 sympathectomy
Other surgical
90014-00 sympathectomy
Neurectomy of deep
39327-00 peripheral nerve
Neurectomy of superficial
39324-00 peripheral nerve

Simpatectomia cervicala
chirurgicala
Simpatectomia toracica
chirurgicala
Alta simpatectomie
chirurgicala
Neurectomia de nerv
periferic profund
Neurectomia de nerv
periferic superficial

Anastomosis of facio39503-01 accessory nerve

Anastomoza de nerv
facio-accessor

Anastomosis of
39503-00 faciohypoglossal nerve

Anastomoza de nerv
faciohipoglos

39321-00 Transposition of nerve

Transpozitia de nerv

39318-00 Nerve graft

Grefa de nerv

Grefa de nerv la trunchi


39315-00 Nerve graft to nerve trunk nervos
Primary repair of nerve
39306-00 trunk

Repararea primara a
trunchiului nervos

39300-00 Primary repair of nerve

Repararea primara a
nervului

Secondary repair of nerve Repararea secundara a


trunchiului nervos
39309-00 trunk

28

86

Repararea
Secondary repair of nerve secundara de nerv
or nerve trunk
sau trunchi nervos
Reinterventie pentru
Reoperation for previous simpatectomie in
sympathectomy
antecedente
Reinterventie pentru
Reoperation for previous simpatectomie in
sympathectomy
antecedente
Reinterventie pentru
Reoperation for previous simpatectomie in
sympathectomy
antecedente
Reinterventie pentru
Reoperation for previous simpatectomie in
sympathectomy
antecedente
Reinterventie pentru
Reoperation for previous simpatectomie in
sympathectomy
antecedente
Other procedures on
Alte proceduri
nerves
asupra nervilor

39303-00 Secondary repair of nerve


Thoracic surgical
sympathectomy, re35006-01 operation
Sacral surgical
sympathectomy, re35009-01 operation
Lumbar surgical
sympathectomy, re35009-00 operation
Cervical surgical
sympathectomy, re35006-00 operation
Other surgical
sympathectomy, re90015-00 operation
Other procedure on
90016-01 nerves

86

Other procedures on
nerves

Other diagnostic
90016-00 procedures on nerves

Alta simpatectomie
chirurgicala, reinterventie
Alta procedura asupra
nervilor
Alte proceduri
diagnostice asupra
nervilor

90047-00 Aspiration of thyroid

Aspiratia tiroidiana

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

84

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

85

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

85

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

85

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

85

Procedures on
Nervous System
Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale
Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Nervous System

Proceduri
neurochirurgicale

Procedures on
Endocrine System

Procedures on
Endocrine System

Procedures on
Endocrine System

Procedures on
Endocrine System

2
2

Procedures on
Endocrine System
Procedures on
Endocrine System

Proceduri la
nivelul sistemului
endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului
endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului
endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului
endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului
endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului

85

Application, insertion or
removal procedures on
thyroid or parathyroid
110 gland

Alte proceduri
asupra nervilor
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extrgere la nivelul
glandei tiroide sau
paratiroide

Incision procedures on
111 thyroid

Proceduri incizionale
la nivelul tiroidei
90047-01 Incision of thyroid

Incision procedures on
111 thyroid

Proceduri incizionale
la nivelul tiroidei
Biopsia glandelor
paratiroide sau
tiroidei
Biopsia glandelor
paratiroide sau
tiroidei
Biopsia glandelor
paratiroide sau

Biopsy of parathyroid or
112 thyroid gland
Biopsy of parathyroid or
112 thyroid gland
Biopsy of parathyroid or
112 thyroid gland

Repararea secundara a
nervului
Simpatectomia
chirurgicala toracica,
reinterventie
Simpatectomia
chirurgicala sacrata,
reinterventie
Simpatectomia
chirurgicala lombara,
reinterventie
Simpatectomia cervicala
chirurgicala, reinterventie

Incizia tiroidiana

Re-opening of wound of
90047-02 thyroid

Reoperarea plagii
tiroidiene

30075-03 Biopsy of thyroid gland


Percutaneous [needle]
biopsy of parathyroid
30094-01 glands
Biopsy of parathyroid
30075-02 glands

Biopsia glandei tiroide


Biopsia percutanata a
glandelor paratiroide
Biopsia glandelor
paratiroide

29

endocrin

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2

Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
nivelul sistemului
Procedures on
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Procedures on
Proceduri la
Endocrine System nivelul sistemului

tiroidei

Biopsy of parathyroid or
112 thyroid gland

Biopsia glandelor
paratiroide sau
tiroidei

Percutaneous [needle]
30094-10 biopsy of thyroid gland

Biopsia percutanata (cu


ac de biopsie) a glandei
tiroide

113 Parathyroidectomy

Paratiroidectomia

30315-01 Total parathyroidectomy

Paratiroidectomia totala

113 Parathyroidectomy

Paratiroidectomia

Subtotal
30315-00 parathyroidectomy

Paratiroidectomia
subtotala

114 Subtotal thyroidectomy

Tiroidectomia
subtotala

Subtotal thyroidectomy,
30310-00 unilateral

Tiroidectomia subtotala
unilaterala

114 Subtotal thyroidectomy

Tiroidectomia
subtotala

Subtotal thyroidectomy
30309-00 for thyrotoxicosis

Tiroidectomia subtotala
pentru tireotoxicoza

114 Subtotal thyroidectomy

Tiroidectomia
subtotala

Subtotal thyroidectomy,
30308-00 bilateral

114 Subtotal thyroidectomy

Tiroidectomia
subtotala

Tiroidectomia subtotala
bilaterala
Tiroidectomia subtotala
Subtotal thyroidectomy, dupa o interventie
following previous thyroid chirurgicala tiroidiana
anterioara
30297-01 surgery

114 Subtotal thyroidectomy

Tiroidectomia
subtotala

Subtotal thyroidectomy,
90046-00 substernal

Tiroidectomia subtotala,
substernala

115 Total thyroidectomy

Tiroidectomia totala

Total thyroid lobectomy,


30306-00 unilateral

Lobectomia tiroidiana
totala , unilaterala

115 Total thyroidectomy

Tiroidectomia totala

Total thyroidectomy,
Tiroidectomia totala dupa
following previous thyroid o interventie chirurgicala
tiroidiana anterioara
30297-00 surgery

115 Total thyroidectomy

Tiroidectomia totala

30296-00 Total thyroidectomy

Tiroidectomia totala

Total thyroidectomy,
90046-01 substernal
Radical excision of
30314-00 thyroglossal cyst or fistula

Tiroidectomia totala,
substernala
Excizia radicala de fistula
sau chist tireoglos

115 Total thyroidectomy


Tiroidectomia totala
Other excision procedures Alte proceduri de
116 on thyroid or parathyroid excizie la nivelul

30

endocrin

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Proceduri la
nivelul sistemului
Procedures on
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin

gland

tiroidei sau glandelor


paratiroide
Alte proceduri de
Other excision procedures excizie la nivelul
on thyroid or parathyroid tiroidei sau glandelor
116 gland
paratiroide
Alte proceduri de
Other excision procedures excizie la nivelul
on thyroid or parathyroid tiroidei sau glandelor
116 gland
paratiroide
Other procedures on
Alte proceduri la
thyroid or parathyroid
nivelul tiroidei sau
117 gland
glandelor paratiroide
Other procedures on
Alte proceduri la
thyroid or parathyroid
nivelul tiroidei sau
117 gland
glandelor paratiroide

Excision of thyroglossal
30313-00 cyst

Excizia de chist tireoglos

Excision of lesion of
30310-01 thyroid

Excizia de leziune
tiroidiana

Other procedures on
90041-00 thyroid gland

Alte proceduri la nivelul


glandei tiroide

Other procedures on
90040-00 parathyroid gland

Alte proceduri la nivelul


glandelor paratiroide

118 Biopsy of adrenal gland

Biopsia glandei
suprarenale

30075-04 Biopsy of adrenal gland

118 Biopsy of adrenal gland

Biopsia glandei
suprarenale

Percutaneous [needle]
30094-02 biopsy of adrenal gland

Biopsie de glanda
suprarenala
Biopsie percutanata (cu
ac de biopsie) de glanda
suprarenala

119 Adrenalectomy

Suprarenalectomia

36500-00 Partial adrenalectomy

Suprarenalectomie
partiala

119 Adrenalectomy

Suprarenalectomia

Total adrenalectomy,
36500-01 unilateral

Suprarenalectomie
totala, unilaterala

Total adrenalectomy,
36500-02 bilateral

Suprarenalectomie
totala, bilaterala

Excision of tumour of
30324-00 adrenal gland

Excizia unei tumori de


glanda suprarenala

Other procedures on
90042-00 adrenal gland

Alte proceduri la nivelul


glandei suprarenale

Removal of tumour of
39712-01 pineal body

Ablatia tumorii epifizare

119 Adrenalectomy

Suprarenalectomia
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
120 on adrenal gland
glandei suprarenale
Alte proceduri
Other procedures on
excizionale la nivelul
121 adrenal gland
glandei suprarenale
Excision procedures on
122 pineal gland

Proceduri de excizie
la nivelul epifizei

31

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin

Excision procedures on
122 pineal gland

Proceduri de excizie
la nivelul epifizei

Percutaneous [needle]
30094-11 biopsy of pineal gland

Biopsia percutanata (cu


ac de biopsie) a epifizei

Excision procedures on
122 pineal gland

Proceduri de excizie
la nivelul epifizei

30075-08 Biopsy of pineal gland

Biopsia epifizara

Other procedures on pineal Alte proceduri la


123 gland
nivelul epifizei

Other procedures on
90043-00 pineal gland

Alte proceduri la nivelul


epifizei

124 Biopsy of pituitary gland

Biopsia hipofizei

Biopsy of pituitary gland, Biopsia hipofizara, abord


30075-06 transsphenoidal approach transsfenoidal

124 Biopsy of pituitary gland

Other excision procedures


125 on pituitary gland

Biopsia hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
hipofizei

Other procedures on
126 pituitary gland
127 Biopsy of thymus

Other excision procedures


125 on pituitary gland
Other excision procedures
125 on pituitary gland
Other excision procedures
125 on pituitary gland
Other excision procedures
125 on pituitary gland
Other excision procedures
125 on pituitary gland
Other excision procedures
125 on pituitary gland

Biopsy of pituitary gland,


30075-05 transfrontal approach
Removal of tumour of
pituitary gland via
39715-01 transsphenoidal approach
Removal of tumour of
pituitary gland via
39715-00 transcranial approach

Biopsia hipofizara, abord


transfrontal
Ablatia tumorii hipofizare
prin abord transsfenoidal
Ablatia tumorii hipofizare
prin abord transcranian

Removal of
39712-02 craniopharyngioma
Partial excision of
pituitary gland,
90048-00 transcranial approach
Partial excision of
pituitary gland,
90048-01 transsphenoidal approach
Total excision of pituitary
gland, transsphenoidal
90048-03 approach
Total excision of pituitary
gland, transcranial
90048-02 approach

Ablatia
craniofaringiomului
Excizia partiala a
hipofizei prin abord
transcranian
Excizia partiala a
hipofizei prin abord
transsfenoidal

Alte proceduri la
nivelul hipofizei

Other procedures on
90044-00 pituitary gland

Alte proceduri la nivelul


hipofizei

Biopsia timusului

Percutaneous [needle]
30094-12 biopsy of thymus gland

Biopsia percutanata (cu


ac de biopsie) a timusului

Excizia totala a hipofizei


prin abord transsfenoidal
Excizia totala a hipofizei
prin abord transcranian

32

Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin
Proceduri la
Procedures on
nivelul sistemului
Endocrine System endocrin

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Examination procedures
160 on eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

2
2
2
2
2
2

127 Biopsy of thymus

Biopsia timusului

30075-07 Biopsy of thymus

Biopsia timusului

128 Removal of thymus

Indepartarea
timusului

Removal of thymus via


30320-01 mediastinotomy

Ablatia timusului via


mediastinotomie

128 Removal of thymus

Indepartarea
timusului

Removal of thymus via


38446-01 sternotomy

Ablatia timusului via


sternotomie

128 Removal of thymus

Indepartarea
timusului

Removal of thymus via


38446-00 thoracotomy

Ablatia timusului via


toracotomie

128 Removal of thymus

Indepartarea
timusului

Removal of thymus via


38448-02 cervical route

Ablatia timusului prin


abord cervical

128 Removal of thymus

Indepartarea
timusului

Mediastinoscopic
90049-00 thymectomy

Timectomia
mediastinoscopica

Alte proceduri la
nivelul timusului
Procedee de
examinare a globului
ocular
Proceduri
excizionale asupra
globului ocular
Proceduri
excizionale asupra
globului ocular
Proceduri
excizionale asupra
globului ocular
Proceduri
excizionale asupra
globului ocular
Proceduri
excizionale asupra
globului ocular

Other procedures on
90045-00 thymus

Alte proceduri la nivelul


timusului

Ophthalmological
42503-00 examination

Examenul oftalmologic

Enucleation of eyeball
42506-00 without implant

Enucleerea globului
ocular fara implant

Enucleation of eyeball
42506-01 with sphere implant

Enucleerea globului
ocular cu implant sferic

Enucleation of eyeball
42509-00 with integrated implant
Enucleation of eyeball
with hydroxy apatite
42510-00 (coralline) implant

Enucleerea globului
ocular cu implant integrat
Enucleerea globului
ocular cu implant de
hidroxiapatita (coralina)

Evisceration of eyeball
42512-00 without implant

Evisceratia globului
ocular, fara implant

Other procedures on
129 thymus

33

Evisceration of eyeball
with insertion of
intrascleral ball or
cartilaginous implant
Repair of perforating
wound of eyeball with
suture of corneal
laceration
Repair of perforating
wound of eyeball with
suture of scleral
laceration
Repair of perforating
wound of eyeball with
suture of corneal and
scleral lacerations

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
161 eyeball

Proceduri
excizionale asupra
globului ocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of perforating
162 wound of eyeball

Repararea plagii
perforate a globului
ocular

42551-00

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of perforating
162 wound of eyeball

Repararea plagii
perforate a globului
ocular

42551-01

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of perforating
162 wound of eyeball

Repararea plagii
perforate a globului
ocular

42551-02

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of perforating
162 wound of eyeball

Repararea plagii
perforate a globului
ocular

Repair of perforating
wound of eyeball
42554-00 involving uveal tissue

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of perforating
162 wound of eyeball

Repararea plagii
perforate a globului
ocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
163 eyeball
globului ocular

Repair of perforating
wound of eyeball
42557-00 involving lens or vitreous
Resuture of operative
wound following previous
intra-ocular procedure
with excision of prolapsed
42857-01 iris

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
globului ocular
163 eyeball
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
163 eyeball
globului ocular
Proceduri secundare
Secondary procedures
dupa indepartarea
164 after removal of eyeball
globului ocular
Proceduri secundare
Secondary procedures
dupa indepartarea
164 after removal of eyeball
globului ocular

42515-00

Evisceratia globului
ocular cu insertia unei
bile intrasclerale sau a
unui implant cartilaginos
Repararea plagii
perforate a globului
ocular cu sutura
laceratiei corneene
Repararea plagii
perforate a globului
ocular cu sutura
laceratiei sclerale
Reparatia plagii perforate
a globului ocular cu
sutura laceratiilor
corneene si sclerale

Resuture of operative
wound following previous
42857-00 intra-ocular procedure

Reparatia plagii perforate


a globului ocular
implicand tesut uveal
Reparatia plagii perforate
a globului ocular
implicand cristalinul sau
corpul vitros
Resuturarea plagii
operatorii dupa o
procedura intraoculara
anterioara cu excizia
irisului prolabat
Resuturarea plagii
operatorii dupa o
procedura intraoculara
anterioara

90060-00 Other repair of eyeball


Placement of motility
integrating peg into
42518-02 existing orbital implant
Insertion of artificial
implant to anophthalmic
42518-01 orbit

Alte corectii ale globului


ocular
Plasarea unui carlig
integrat motor in
implantul orbital existent
Insertia implantului
artificial in orbita
anoftalmica

34

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Secondary procedures
164 after removal of eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on
165 eyeball

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
166 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
166 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
166 cornea
Incision procedures on
167 cornea

3
3

Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Proceduri secundare
dupa indepartarea
globului ocular
Alte proceduri la
nivelul globului
ocular
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
corneei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
corneei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
corneei
Proceduri incizionale
la nivelul corneei

Indepartarea implantului
42518-03 Removal of orbital implant orbitar
Insertion of wired in
Insertia matritei
conformer to
ranforsate cu sarma in
42521-00 anophthalmic socket
soclul anoftalmic
Insertion of artificial
Insertia implantului orbital
orbital integrated implant artificial integrat in soclul
42521-01 to anophthalmic socket
anoftalmic
Repararea soclului
Repair of anophthalmic
anoftalmic cu grefa
42521-02 socket with dermofat graft dermograsoasa
Skin graft to anophthalmic Grefa de piele pe orbita
orbit, secondary
anoftalmica, procedeu
42524-00 procedure
secundar
Revision of anophthalmic
42527-00 socket
Insertion of cartilaginous
orbital implant to
42518-00 anophthalmic orbit

Revizia soclului
anoftalmic
Insertia implantului orbital
cartilaginos in orbita
anoftalmica

Other procedures on
90061-00 eyeball

Alte proceduri pe globul


ocular

Removal of embedded
Indepartarea corpilor
foreign body from cornea straini inclavati in cornee
cu magnet
42644-01 by magnet
Removal of corneal
42668-00 sutures

Indepartarea suturilor
corneene

Removal of superficial
30061-02 foreign body from cornea
Removal of embedded
42644-04 foreign body from cornea

Indepartarea corpilor
straini superficiali de pe
cornee
Indepartarea corpilor
straini inclavati in cornee

35

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Incision procedures on
167 cornea
Incision procedures on
167 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Incision procedures on
167 cornea
Incision procedures on
167 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
168 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
168 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
168 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
168 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
168 cornea

Incision of cornea,
nonpenetrating, with
compression sutures for
Proceduri incizionale
correction of surgically
la nivelul corneei
42674-01 induced astigmatism
Proceduri incizionale
la nivelul corneei
42644-00 Incision of cornea
Incision of cornea,
nonpenetrating, for
Proceduri incizionale
correction of surgically
la nivelul corneei
42674-00 induced astigmatism
Proceduri incizionale
90062-00 Radial keratotomy
la nivelul corneei
Proceduri cu
Thermocauterisation of
distructie la nivelul
corneei
42677-01 cornea
Proceduri cu
distructie la nivelul
corneei
42680-01 Cryotherapy of cornea
Proceduri cu
Removal of pterygium by
distructie la nivelul
corneei
42800-00 laser
Proceduri cu
distructie la nivelul
Coagulation of corneal
corneei
42797-01 blood vessels by laser
Proceduri cu
Destruction of cornea by
distructie la nivelul
42797-02 laser
corneei

169 Biopsy of cornea

Biopsia de cornee

42692-01 Biopsy of cornea

170 Keratectomy

Keratectomia

170 Keratectomy

Keratectomia
Excizia tumorii
limbus-ului
Excizia tumorii
limbus-ului
Excizia tumorii
limbus-ului

42647-00 Partial keratectomy


Phototherapeutic
42810-00 keratectomy [PTK]

3
3

3
3
3
3
3
3
3

171 Excision of limbic tumour


171 Excision of limbic tumour
171 Excision of limbic tumour

Incizia corneei,
nonpenetranta, cu suturi
compresive pentru
corectarea
astigmatismului indus
chirurgical
Incizia corneei
Incizia corneei,
nonpenetranta, pentru
corectia astigmatismului
indus chirurgical
Keratotomia radiara
Cauterizarea termica a
corneei
Crioterapia corneei
Indepartarea cu LASER
a pterigionului
Coagularea cu LASER a
vaselor sanguine
corneene
Distrugerea corneei cu
LASER
Biopsia corneei

Keratectomia partiala
Keratectomia
fototerapeutica
Excizia tumorii limbus42692-00 Excision of limbic tumour ului
Excision of limbic tumour Excizia tumorii limbus42695-00 with keratectomy
ului cu keratectomie
Excision of limbic tumour Excizia tumorii limbusului cu sclerectomie
42695-01 with sclerectomy

36

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
172 on cornea
corneei
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
172 on cornea
corneei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

174

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3
3
3
3
3
3

3
3

173 Keratoplasty

Keratoplastia

173 Keratoplasty

Keratoplastia

173 Keratoplasty

Keratoplastia

173 Keratoplasty

Keratoplastia

173 Keratoplasty

Keratoplastia

173 Keratoplasty

175
175

Keratoplastia
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
cornea
corneei
Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare la nivelul
cornea
corneei
Reoperation procedures on Proceduri de
cornea
reoperare la nivelul

42686-00 Excision of pterygium

Excizia pterigion-ului

Epithelial debridement of
42650-00 cornea
Refractive keratoplasty by
42671-01 laser

Debridarea epiteliala a
corneei
Keratoplastia refractiva
cu LASER

42671-00 Refractive keratoplasty


Full thickness
42653-00 transplantation of cornea
Superficial transplantation
42659-00 of cornea

Keratoplastia refractiva
Transplantul de cornee,
toata grosime
Transplantul superficial
de cornee

90064-00 Other keratoplasty


Photorefractive
90063-00 keratoplasty [PRK]
Repair of corneal
laceration by conjunctival
42632-00 flap

Alte keratoplastii
Keratoplastia
fotorefractiva
Repararea laceratiei
corneene cu lambou
conjunctival

Repair of corneal
42635-00 perforation by sealing

Reparatia perforatiei
corneene prin sigilare

Conjunctival flap over


42638-00 cornea

Lambou conjunctival
peste cornee

Manipulation of running
42667-00 corneal suture

Manipularea suturii
corneene continue

90066-00 Other repair of cornea

Alte corectii ale corneei

Limbal stem cell


90065-00 transplant
Re-operation of
keratoplasty, 2nd
42653-01 procedure
Re-operation of
42656-00 keratoplasty, 3rd or

Transplant de celule
stem limbale
Reoperarea
keratoplastiei, a 2-a
interventie
Reoperarea
keratoplastiei, a 3-a sau

37

corneei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on
176 cornea

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
177 sclera

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Incision procedures on
178 sclera
Incision procedures on
178 sclera

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3
3

3
3

Alte proceduri la
nivelul corneei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
sclerei

Proceduri incizionale
la nivelul sclerei
Proceduri incizionale
la nivelul sclerei
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
179 sclera
sclerei
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
179 sclera
sclerei
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
179 sclera
sclerei
180 Biopsy of sclera

Biopsia de sclera
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
181 on sclera
sclerei
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
181 on sclera
sclerei
Repair procedures on
Proceduri reparatorii
la nivelul sclerei
182 sclera
Repair procedures on
Proceduri reparatorii
182 sclera
la nivelul sclerei
Revision procedures on
183 sclera

Proceduri de revizie
a sclerei
Alte proceduri la
184 Other procedures on sclera nivelul sclerei

subsequent procedure
Other procedures on
90067-00 cornea

urmatoarea interventie

Alte proceduri pe cornee

Removal of embedded
42644-02 foreign body from sclera

Indepartarea corpilor
straini superficiali de pe
sclera
Indepartarea corpilor
straini inclavati de pe
sclera

42644-05 Incision of sclera

Incizia sclerei

Removal of superficial
30061-03 foreign body from sclera

Destruction of pinguecula Distrugerea pingueculei


cu LASER
42803-00 by laser
Coagulation of scleral
42797-00 blood vessels by laser

Coagularea cu LASER a
vaselor sanguine sclerale

Destruction of lesion of
90068-00 sclera

Distrugerea leziunilor
sclerei

90069-00 Biopsy of sclera

Biopsia sclerei

42689-00 Excision of pinguecula

Excizia pingueculei

Excision of lesion of
90070-00 sclera
Excizia leziunilor sclerei
Full thickness
Transplantul de sclera,
42662-00 transplantation of sclera toata grosimea
Superficial transplantation Transplantul superficial
42665-00 of sclera
de sclera
Revision of operative
Revizia plagii operatorii a
wound of anterior
segment, not elsewhere segmentului anterior,
90071-00 classified
neclasificata in alta parte
Other procedures on
90072-00 sclera
Alte proceduri pe sclera

38

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3
3
3
3
3
3

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

185

185

185
186
186
186

Proceduri de
aplicare, insertie sau
Application, insertion or
evacuare la nivelul
removal procedures on iris, irisului, corpului ciliar
ciliary body or anterior
sau camerei
chamber
anterioare
Proceduri de
aplicare, insertie sau
Application, insertion or
evacuare la nivelul
removal procedures on iris, irisului, corpului ciliar
ciliary body or anterior
sau camerei
chamber
anterioare
Proceduri de
aplicare, insertie sau
Application, insertion or
evacuare la nivelul
removal procedures on iris, irisului, corpului ciliar
ciliary body or anterior
sau camerei
chamber
anterioare
Sectionarea
Division of synechiae
sinechiilor
Sectionarea
sinechiilor
Division of synechiae
Sectionarea
Division of synechiae
sinechiilor

Sectionarea
sinechiilor
Sectionarea
186 Division of synechiae
sinechiilor
Sectionarea
sinechiilor
186 Division of synechiae
Alte proceduri
incizionale la nivelul
Other incision procedures irisului, corpului ciliar
on iris, ciliary body or
sau camerei
187 anterior chamber
anterioare
Alte proceduri
incizionale la nivelul
Other incision procedures irisului, corpului ciliar
on iris, ciliary body or
sau camerei
187 anterior chamber
anterioare
186 Division of synechiae

Indepartarea cu magnet
Magnetic removal of intra- a corpilor straini
ocular foreign body from intraoculari din
42560-00 anterior segment
segmentul anterior

Injection of therapeutic
substance into anterior
42740-02 chamber

Injectia substantelor
terapeutice in camera
anterioara

Irrigation of anterior
42743-00 chamber
Division of anterior
42761-00 synechiae
Division of corneovitreal
42761-02 adhesions
Division of posterior
42761-01 synechiae

Irigarea camerei
anterioare
Sectionarea sinechiei
anterioare
Sectionarea aderentelor
corneovitroase
Sectionarea sinechiei
posterioare
Sectionarea aderentelor
corneovitroase cu
LASER
Sectionarea sinechiilor
posterioare cu LASER
Sectionarea sinechiilor
anterioare cu LASER

Division of corneovitreal
90073-02 adhesions by laser
Division of posterior
90073-01 synechiae by laser
Division of anterior
90073-00 synechiae by laser

Indepartarea nonNonmagnetic removal of magnetica a corpilor


intra-ocular foreign body straini intraoculari din
42563-00 from anterior segment
segmentul anterior

42764-00 Iridotomy

Iridotomia

39

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other incision procedures


on iris, ciliary body or
187 anterior chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
iris, ciliary body or anterior
188 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
iris, ciliary body or anterior
188 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
iris, ciliary body or anterior
188 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
iris, ciliary body or anterior
189 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
iris, ciliary body or anterior
189 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
iris, ciliary body or anterior
189 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Excision procedures on
iris, ciliary body or anterior
189 chamber
Excision procedures on
189 iris, ciliary body or anterior

3
3

Alte proceduri
incizionale la nivelul
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri
excizionale asupra
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri
excizionale asupra
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri
excizionale asupra
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri
excizionale asupra
irisului, corpului ciliar
sau camerei
anterioare
Proceduri
excizionale asupra

42764-02 Sphincterotomy of iris

Sfincterotomia iridiana

Cryotherapy of ciliary
Crioterapia corpului ciliar
42818-01 body with external probe cu sonda externa

Destruction of lesion of
42806-00 iris by laser

Distrugerea leziunilor
iridiene cu LASER

42785-00 Iridotomy by laser

Iridotomia LASER

Excision of lesion
Excizia leziunilor
involving ciliary body and implicand corpul ciliar si
42767-01 iris
irisul

Excision of lesion of
42767-00 ciliary body

Excizia leziunilor corpului


ciliar

42764-04 Iridectomy

Iridectomia

42764-01 Biopsy of iris


Biopsia irisului
Excision of other lesion of Excizia altor leziuni ale
camerei anterioare
90074-00 anterior chamber

40

chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair procedures on iris,


ciliary body or anterior
190 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair procedures on iris,


ciliary body or anterior
190 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair procedures on iris,


ciliary body or anterior
190 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair procedures on iris,


ciliary body or anterior
190 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3
3
3
3

3
3
3
3

191 Procedures for glaucoma


191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma

191 Procedures for glaucoma


191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma

irisului, corpului ciliar


sau camerei
anterioare
Proceduri reparatorii
la nivelul irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Proceduri reparatorii
la nivelul irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Proceduri reparatorii
la nivelul irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Proceduri reparatorii
la nivelul irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom

42807-00 Laser photomydriasis

Fotomidriaza LASER

Fotoiridosinerezis-ul
42808-00 Laser photoiridosyneresis LASER

42785-01 Iridoplasty by laser

Iridoplastia LASER

42764-03 Iridoplasty
Division of scleral sutures
by laser following
42794-00 trabeculoplasty

Iridoplastia
Sectionarea suturilor
sclerale cu LASER dupa
trabeculoplastie

42746-04 Trabeculectomy

Trabeculectomia

42758-00 Goniotomy
Removal of aqueous
42755-00 shunt for glaucoma
Insertion of aqueous
42752-00 shunt for glaucoma
Other filtering
(fistulisation) procedures
for glaucoma, not
42746-05 elsewhere classified
Thermocauterisation of
42746-03 sclera with iridectomy
Trephination of sclera
42746-02 with iridectomy

Goniotomia
Indepartarea suntului
apos pentru glaucom
Insertia suntului apos
pentru glaucom
Alte procedee de filtrare
(fistulizare) pentru
glaucom, neclasificate in
alta parte
Termocauterizarea
sclerei cu iridectomie
Trepanarea sclerei cu
iridectomie

42746-01 Iridencleisis or iridotasis

Iridencleisis sau iridotasis

41

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on iris,


ciliary body or anterior
192 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on iris,


ciliary body or anterior
192 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on iris,


ciliary body or anterior
192 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

3
3
3
3

191 Procedures for glaucoma


191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma
191 Procedures for glaucoma

Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Proceduri pentru
glaucom
Alte proceduri
asupra irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Alte proceduri
asupra irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare
Alte proceduri
asupra irisului,
corpului ciliar sau
camerei anterioare

Management of
postoperative
hypotony/fistula using
42746-00 tamponade device
Revision of scleral
42749-00 fistulisation procedure

Tratamentul
hipotoniei/fistulei
postoperatorii folosind
dispozitive de tamponada
Revizia procedurilor de
fistulizare sclerala
Trabeculoplastia cu
42782-00 Trabeculoplasty by laser LASER
42770-00 Destruction of ciliary body Distructia corpului ciliar
Other procedures for
Alte proceduri pentru
90075-00 glaucoma
glaucom
Other procedures on
90076-01 ciliary body

Alte proceduri pe corpul


ciliar

90076-00 Other procedures on iris

Alte proceduri pe iris


Alte proceduri pe camera
anterioara

Insertion of intra-ocular
193 lens prosthesis

Other procedures on
90076-02 anterior chamber
Insertion of artificial lens
into posterior chamber
and suture to iris and
42703-00 sclera

Proceduri
oftalmologice

193

Insertion of foldable
42701-00 artificial lens

Insertia lentilei artificiale


pliabile

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

193

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

194

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

194

Insertia de proteza
intraoculara de
cristalin
Implantarea
Insertion of intra-ocular
intraoculara a
lens prosthesis
protezei de cristalin
Implantarea
Insertion of intra-ocular
intraoculara a
lens prosthesis
protezei de cristalin
Inlocuirea sau
Replacement or removal of indepartarea
artificial lens
cristalinului artificial
Inlocuirea sau
Replacement or removal of indepartarea
artificial lens
cristalinului artificial

Insertia lentilei artificiale


in camera posterioara si
sutura la iris si sclera

Insertion of other artificial Insertia altor lentile


artificiale
42701-01 lens
Indepartarea lentilei
42704-00 Removal of artificial lens artificiale
Replacement of artificial
42707-00 lens

Inlocuirea lentilei
artificiale

42

Replacement of artificial
lens by posterior chamber
insertion and suture to iris
42710-00 and sclera

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Inlocuirea sau
Replacement or removal of indepartarea
cristalinului artificial
194 artificial lens
Extragerea
Intracapsular crystalline
intracapsulara a
195 lens extraction
cristalinului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Intracapsular crystalline
195 lens extraction

Extragerea
intracapsulara a
cristalinului

42702-01

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Intracapsular crystalline
195 lens extraction

Extragerea
intracapsulara a
cristalinului

42702-00

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
196 aspiration alone

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului numai
prin aspiratie

42698-01

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
196 aspiration alone

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului numai
prin aspiratie

42702-02

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
196 aspiration alone

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului numai
prin aspiratie

42702-03

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
197 phacoemulsification

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facoemulsificare

42698-02

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
197 phacoemulsification

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facoemulsificare

42702-04

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

42698-00

Inlocuirea lentilei
artificiale prin insertia in
camera posterioara si
sutura la iris si sclera
Extragerea
Intracapsular extraction of intracapsulara a
crystalline lens
cristalinului
Intracapsular extraction of Extragerea
crystalline lens with
intracapsulara a
insertion of other artificial cristalinului cu insertia
lens
altor lentile artificiale
Intracapsular extraction of Extragerea
crystalline lens with
intracapsulara a
insertion of foldable
cristalinului cu insertia
artificial lens
lentilei artificiale pliabile
Extragerea
Extracapsular extraction extracapsulara a
of crystalline lens by
cristalinului prin tehnica
simple aspiration (and
de aspiratie simpla (si
irrigation) technique
irigare)
Extracapsular extraction Extragerea
of crystalline lens by
extracapsulara a
simple aspiration (and
cristalinului prin tehnica
irrigation) technique with de aspiratie simpla (si
insertion of foldable
irigare) cu insertia unei
artificial lens
lentile artificiale pliabile
Extracapsular extraction Extragerea
of crystalline lens by
extracapsulara a
simple aspiration (and
cristalinului prin tehnica
irrigation) technique with de aspiratie simpla (si
insertion of other artificial irigare) cu insertia altor
lens
tipuri de lentile artificiale
Extragerea
Extracapsular extraction extracapsulara a
of crystalline lens by
cristalinului prin
phacoemulsification and facoemulsifiere si
aspiration of cataract
aspiratia cataractei
Extracapsular extraction Extragerea
of crystalline lens by
extracapsulara a
phacoemulsification and cristalinului prin
aspiration of cataract with facoemulsifiere si
insertion of foldable
aspiratia cataractei

43

artificial lens

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
197 phacoemulsification

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facoemulsificare

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
mechanical
198 phacofragmentation

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facofragmentare
mecanica

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
mechanical
198 phacofragmentation

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facofragmentare
mecanica

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facofragmentare
mecanica

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Extracapsular crystalline
lens extraction by
mechanical
198 phacofragmentation

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other extracapsular
199 crystalline lens extraction

Alte extractii
extracapsulare ale
cristalinului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other extracapsular
199 crystalline lens extraction

Alte extractii
extracapsulare ale
cristalinului

Extragerea
extracapsulara a
cristalinului prin
facoemulsifiere si
aspiratia cataractei cu
insertia altor lentile
artificiale
Extragerea
Extracapsular extraction extracapsulara a
cristalinului prin
of crystalline lens by
mechanical
facofragmentare
phacofragmentation and mecanica si aspiratia
42698-03 aspiration of cataract
cataractei
Extragerea
Extracapsular extraction extracapsulara a
of crystalline lens by
cristalinului prin
mechanical
facofragmentare
phacofragmentation and mecanica si aspiratia
aspiration of cataract with cataractei, cu insertia
insertion of foldable
unei lentile artificiale
42702-06 artificial lens
pliabile
Extragerea
Extracapsular extraction extracapsulara a
of crystalline lens by
cristalinului prin
mechanical
facofragmentare
phacofragmentation and mecanica si aspiratia
aspiration of cataract with cataractei, cu insertia
insertion of other artificial altor tipuri de lentile
42702-07 lens
artificiale
Other extracapsular
Alte extractii
extraction of crystalline
extracapsulare ale
lens with insertion of
cristalinului cu insertia
42702-09 other artificial lens
altor lentile artificiale
Alte extractii
Other extracapsular
extracapsulare ale
extraction of crystalline
cristalinului cu insertia
lens with insertion of
unor lentile artificiale
42702-08 foldable artificial lens
pliabile

Extracapsular extraction
of crystalline lens by
phacoemulsification and
aspiration of cataract with
insertion of other artificial
42702-05 lens

44

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other extracapsular
199 crystalline lens extraction

Alte extractii
extracapsulare ale
cristalinului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other extraction of
200 crystalline lens

Alte extractii ale


cristalinului

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Other extraction of
200 crystalline lens
Other extraction of
200 crystalline lens

Alte extractii ale


cristalinului
Alte extractii ale
cristalinului

42698-05

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other extraction of
200 crystalline lens

Alte extractii ale


cristalinului

42702-10

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3
3

3
3
3

201 Removal of after cataract

Inlaturarea
cataractei reziduale
Inlaturarea
cataractei reziduale
Inlaturarea
cataractei reziduale
Inlaturarea
cataractei reziduale

201 Removal of after cataract

Inlaturarea
cataractei reziduale

201 Removal of after cataract


201 Removal of after cataract
201 Removal of after cataract

201 Removal of after cataract


201 Removal of after cataract
201 Removal of after cataract

Inlaturarea
cataractei reziduale
Inlaturarea
cataractei reziduale
Inlaturarea
cataractei reziduale

42698-04

42702-11

42731-01

42731-00
42737-00

Other extracapsular
extraction of crystalline
lens
Other extraction of
crystalline lens with
insertion of other artificial
lens
Extraction of crystalline
lens by posterior chamber
sclerotomy with removal
of vitreous
Other extraction of
crystalline lens
Other extraction of
crystalline lens with
insertion of foldable
artificial lens

Alte extractii
extracapsulare ale
cristalinului

Alte extractii ale


cristalinului cu insertia
altor lentile artificiale
Extragerea cristalinului
prin sclerotomia camerei
posterioare cu
indepartarea vitrosului
Alte extractii ale
cristalinului
Alte extractii ale
cristalinului cu insertia
unor lentile artificiale
pliabile
Capsulectomia
cristalinului prin
Capsulectomy of lens by sclerotomia camerei
posterior chamber
posterioare cu
sclerotomy with removal indeparttarea corpului
of vitreous
vitros
Needling of posterior
Discizia capsulei
capsule of lens
posterioare a cristalinului

42734-00 Capsulotomy of lens

Capsulotomia cristalinului
Capsulectomia
42719-00 Capsulectomy of lens
cristalinului
Fragmentarea mecanica
Mechanical fragmentation a membranelor
42719-02 of secondary membrane secundare
Capsulectomia
Capsulectomy of lens by cristalinului prin
posterior chamber
sclerotomia camerei
42722-00 sclerotomy
posterioare
Corticolysis of lens
Corticoliza cristalinului cu
42791-02 material by laser
LASER
Capsulotomy of lens by Capsulotomia cristalinului
cu LASER
42788-00 laser

45

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare la nivelul
202 lens
cristalinului
Alte proceduri la
203 Other procedures on lens nivelul cristalinului
Alte proceduri la
203 Other procedures on lens nivelul cristalinului
Alte proceduri la
203 Other procedures on lens nivelul cristalinului
Aspiratia umorii
Aspiration of aqueous or apoase sau a
204 vitreous
corpului vitros
Aspiratia umorii
Aspiration of aqueous or apoase sau a
204 vitreous
corpului vitros
Aspiratia umorii
Aspiration of aqueous or apoase sau a
204 vitreous
corpului vitros
Aspiratia umorii
Aspiration of aqueous or apoase sau a
204 vitreous
corpului vitros
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
Other application, insertion evacuare la nivelul
or removal procedures on umorii apoase sau a
205 aqueous or vitreous
corpului votros
Proceduri cu
distructie la nivelul
Destruction procedures on umorii apoase sau a
206 aqueous or vitreous
corpului vitros
Proceduri cu
distructie la nivelul
Destruction procedures on umorii apoase sau a
206 aqueous or vitreous
corpului vitros

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

207 Vitrectomy

3
3
3

Vitrectomia

Removal of juvenile
42716-00 cataract
Repositioning of artificial
42704-01 lens
Repositioning of artificial
42713-00 lens with suture of lens

Indepartarea cataractei
juvenile
Repozitionarea lentilei
artificiale
Repozitionarea lentilei
artificiale cu sutura ei

90077-00 Other procedures on lens Alte proceduri pe cristalin


Diagnostic aspiration of
42740-01 vitreous

Aspiratia diagnostica a
vitrosului

Diagnostic aspiration of
42740-00 aqueous humor

Aspiratia diagnostica a
umorii apoase

Therapeutic aspiration of Aspiratia terapeutica a


42740-04 aqueous humor
umorii apoase
Therapeutic aspiration of Aspiratia terapeutica a
42740-05 vitreous
vitrosului

42815-00 Removal of silicone oil

Indepartarea uleiului
siliconic

Sectionarea
Intracameral laser lysis of intracamerala cu LASER
42791-01 fibrin
a fibrinei
Sectionarea
Intracameral laser lysis of intracamerala cu LASER
a umorii vitroase
42791-00 vitreous humor
Indepartarea corpului
Removal of vitreous with vitros cu sectionarea
division of vitreal bands benzilor vitroase si
and removal of preretinal indepartarea membranei
42725-00 membrane
preretiniene

46

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

207 Vitrectomy

Vitrectomia

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

207 Vitrectomy

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other procedures on
208 vitreous

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
retina, choroid or posterior
209 chamber

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
retina, choroid or posterior
209 chamber

Vitrectomia
Alte proceduri la
nivelul corpului
vitros
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
retinei, coroidei sau
camerei posterioare
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
retinei, coroidei sau
camerei posterioare
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
retinei, coroidei sau
camerei posterioare
Proceduri incizionale
la nivelul retinei,
coroidei sau camerei
posterioare
Proceduri incizionale
la nivelul retinei,
coroidei sau camerei
posterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul
retinei, coroidei sau
camerei posterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul
retinei, coroidei sau
camerei posterioare
Proceduri cu
distructie la nivelul

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Application, insertion or
removal procedures on
retina, choroid or posterior
209 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Incision procedures on
retina, choroid or posterior
210 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Incision procedures on
retina, choroid or posterior
210 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
retina, choroid or posterior
211 chamber

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Destruction procedures on
retina, choroid or posterior
211 chamber
Destruction procedures on
211 retina, choroid or posterior

3
3

Indepartarea corpului
Removal of vitreous with vitros cu sectionarea
42722-01 division of vitreal bands benzilor vitroase
Indepartarea corpului
Removal of vitreous,
vitros, abordarea
42719-01 anterior approach
anterioara
Other procedures on
90078-00 vitreous

Alte proceduri pe corpul


vitros

Indepartarea magnetica
Magnetic removal of intra- a corpilor straini
ocular foreign body from intraoculari din
42566-00 posterior segment
segmentul posterior
Injection of therapeutic
substance into posterior
42740-03 chamber

Injectarea substantelor
terapeutice in camera
posterioara

Indepartarea materialelor
Removal of surgically
implantate chirurgical din
implanted material from segmentul posterior al
42812-00 posterior segment of eye ochiului
Indepartarea nonNonmagnetic removal of magnetica a corpilor
intra-ocular foreign body straini intraoculari din
42569-00 from posterior segment
segmentul posterior

90096-00 Posterior sclerotomy

Sclerotomia posterioara

Destruction of retina by
42809-00 photocoagulation

Distructia retinei prin


fotocoagulare

Cryotherapy of retina with


42818-00 external probe
Destruction of retinal
90094-00 lesion by diathermy

Crioterapia retiniana cu
sonda externa
Distrugerea leziunilor
retinei prin diatermie

47

chamber

retinei, coroidei sau


camerei posterioare

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Repair of retinal
212 detachment
Repair of retinal
212 detachment

Repararea dezlipirii
de retina
Repararea dezlipirii
de retina

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair of retinal
212 detachment

Repararea dezlipirii
de retina

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Repair of retinal
212 detachment
Repair of retinal
212 detachment

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

213

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

214

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

214

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

215

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Repararea dezlipirii
de retina
Repararea dezlipirii
de retina
Proceduri de revizie
Revision procedures on
la nivelul retinei,
retina, choroid or posterior coroidei sau a
chamber
camerei posterioare
Alte proceduri la
Other procedures on
nivelul retinei,
retina, choroid or posterior coroidei sau camerei
chamber
posterioare
Alte proceduri la
Other procedures on
nivelul retinei,
retina, choroid or posterior coroidei sau camerei
chamber
posterioare
Proceduri
Excision procedures on
excizionale pe
extraocular muscle
muschi extraocular

216 Strabismus repair

Corectia
strabismului
Corectia
strabismului

Proceduri
oftalmologice

216 Strabismus repair

Corectia
strabismului

Proceduri
oftalmologice

216 Strabismus repair

Corectia
strabismului

216 Strabismus repair

42809-01
42773-00
42773-01
42776-00
90079-00

Repair of retinal
detachment by
photocoagulation
Repair of retinal
detachment by diathermy
Repair of retinal
detachment by
cryotherapy
Repair of retinal
detachment with scleral
buckling
Other repair of retinal
detachment

Repararea dezlipirii de
retina prin fotocoagulare
Repararea dezlipirii de
retina prin diatermie
Repararea dezlipirii de
retina prin crioterapie
Repararea dezlipirii de
retina prin flambare
sclerala
Alte reparatii ale dezlipirii
de retina

Revision of previous
retinal detachment
42779-00 procedure

Revizia unei proceduri


efectuata anterior pentru
dezlipirea de retina

Other procedures on
90080-01 posterior chamber

Alte proceduri la nivelul


cameri posterioare

Other procedures on
90080-00 retina or choroid

Alte proceduri pe retina


sau coroida

Biopsy of extraocular
30075-36 muscle or tendon

Biopsia din tendon sau


muschi extraocular

Strabismus procedure
involving 1 or 2 muscles,
42833-01 both eyes
Muscle transplant for
42848-00 strabismus

Proceduri pentru
strabism implicand 1 sau
2 muschi, ambii ochi
Transplant muscular
pentru strabism
Injectarea de toxina
botulinica pentru
strabism
Proceduri pentru
strabism implicand >=3
muschi, un ochi

Injection of botulinum
42830-00 toxin for strabismus
Strabismus procedure
involving 3 or more
42839-00 muscles, one eye

48

Corectia
strabismului

Strabismus procedure
involving 1 or 2 muscles,
42833-00 one eye
Strabismus procedure
involving 3 or more
42839-01 muscles, both eyes

Proceduri pentru
strabism implicand 1 sau
2 muschi, un ochi
Proceduri pentru
strabism implicand >= 3
muschi, ambii ochi

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

216 Strabismus repair

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

216 Strabismus repair

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Corectia
strabismului
Alte interventii
Other repair of extraocular reparatorii pe
217 muscle
muschi extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Revision procedures on
218 extraocular muscle

Proceduri de revizie
pe muschi
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Revision procedures on
218 extraocular muscle

Proceduri de revizie
pe muschi
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Repair of ruptured
Repararea rupturii de
42854-00 extraocular muscle
muschi extraocular
Re-adjustment of
Reajustarea suturilor
adjustable sutures
following previous surgery ajustabile dupa o
operatie pentru corectia
for correction of
42845-00 strabismus,1 eye
strabismului, un ochi
Re-adjustment of
Reajustarea suturilor
adjustable sutures
following previous surgery ajustabile dupa o
operatie pentru corectia
for correction of
42845-01 strabismus, both eyes
strabismului, ambii ochi
Re-operation of
Reoperarea procedurii
strabismus procedure
pentru strabism
involving >= 3 muscles, implicand >=3 muschi,
both eyes, 3rd or
ambii ochi, a 3-a sau
42842-01 subsequent procedure
urmatoarea procedura
Reoperarea
Re-operation of muscle transplantului muscular
transplant procedure for pentru strabism, a 3-a
strabismus, 3rd or
sau urmatoarea
42851-00 subsequent procedure
procedura
Reoperarea
Re-operation of muscle transplantului muscular
transplant procedure for pentru strabism, a 2-a
strabismus, 2nd
sau urmatoarea
42848-01 procedure
procedura
Re-operation of
Reoperarea procedurii
strabismus procedure
pentru strabism
involving 3 or more
implicand >=3 muschi, un
muscles, 1 eye - 3rd or
ochi, a 3-a sau
42842-00 subsequent procedure
urmatoarea procedura

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
extraocular
219 extraocular muscle

Re-operation of
strabismus procedure
42839-03 involving 3 or more

Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand >=3 muschi,

49

muscles, both eyes - 2nd ambii ochi, a 2-a


procedure
procedura

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Re-operation of
strabismus procedure
involving 3 or more
muscles, 1 eye, 2nd
42839-02 procedure
Re-operation of
strabismus procedure
involving 1 or 2 muscles,1
42833-02 eye, 2nd procedure

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Re-operation of
strabismus procedure
involving 1 or 2 muscles,
42833-03 both eyes, 2nd procedure

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular

Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare pe muschi
219 extraocular muscle
extraocular
Other procedures on
Alte proceduri pe
extraocular muscle or
muschi sau tendon
220 tendon
extraocular
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
221 orbit
orbitei
222 Orbitotomy

Orbitotomia
Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivelul
223 on orbit
orbitei
Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivelul
223 on orbit
orbitei

Re-operation strabismus
procedure involving 1 or 2
muscles, 1 eye - 3rd or
42836-00 subsequent procedure
Re-operation of
strabismus procedure
involving 1 or 2 muscles,
both eyes, 3rd or
42836-01 subsequent procedure
Other procedures on
extraocular muscle or
90081-00 tendon

Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand >=3 muschi, un
ochi, a 2-a procedura
Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand 1-2 muschi, un
ochi, a 2-a procedura
Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand 1-2 muschi,
ambii ochi, a 2-a
procedura
Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand 1-2 muschi, un
ochi, a 3-a sau
urmatoarea procedura
Reoperarea procedurii
pentru strabism
implicand 1-2 muschi,
ambii ochi, a 3-a sau
urmatoarea procedura
Alte proceduri pe muschii
sau tendoanele
extraoculare

Retrobulbar injection of
42824-00 alcohol or other drug

Injectarea retrobulbara
de alcool sau alt
medicament

42533-00 Exploratory orbitotomy

Orbitotomia exploratorie

Drainage of orbital
42572-00 abscess

Drenajul abcesului orbitar

42572-01 Drainage of orbital cyst

Drenajul chistului orbitar

50

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

Exploratory orbitotomy
42533-01 with biopsy
Exploratory orbitotomy,
anterior aspect, with
42542-00 excision of lesion

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

42542-01

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

42543-00

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

42543-01

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with biopsy or


224 excision

Orbitotomia cu
biopsie sau excizie

42545-01

225 Exenteration of orbit

Exenteratia orbitei

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

225 Exenteration of orbit

Exenteratia orbitei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

225 Exenteration of orbit

Exenteratia orbitei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

225 Exenteration of orbit

Exenteratia orbitei

42536-03

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

225 Exenteration of orbit

Exenteratia orbitei

42536-05

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

225 Exenteration of orbit


Exenteratia orbitei
Other excision procedures Alte proceduri
226 on orbit
excizionale la nivelul

3
3

3
3

Orbitotomia exploratorie
cu biopsie
Orbitotomia exploratorie,
partea anterioara, cu
excizia leziunii
Orbitotomia exploratorie,
Exploratory orbitotomy,
partea anterioara, cu
anterior aspect, with
indepartarea corpilor
removal of foreign body straini
Exploratory orbitotomy,
Orbitotomia exploratorie,
retrobulbar aspect, with partea retrobulbara, cu
excision of lesion
excizia leziunii
Orbitotomia exploratorie,
Exploratory orbitotomy,
partea retrobulbara, cu
retrobulbar aspect, with indepartarea corpilor
removal of foreign body straini
Orbitotomia pentru
Orbitotomy for
decompresia orbitei prin
decompression of orbit by indepartarea grasimii
removal of intraorbital
(peribulbare)
(peribulbar)(retrobulbar) (retrobulbare)
fat
intraorbitare

42536-00 Exenteration of orbit


Exenteration of orbit with
42536-01 skin graft
Exenteration of orbit with
temporalis muscle
42536-02 transplant

42536-04
42573-00

Exenteration of orbit with


skin graft and temporalis
muscle transplant
Exenteration of orbit with
therapeutic removal of
orbital bone
Exenteration of orbit with
removal of adjacent
structures
Excision of periorbital
dermoid, anterior to

Exenteratia orbitei
Exenteratia orbitei cu
grefa tegumentara
Exenteratia orbitei cu
transplant de muschi
temporal
Exenteratia orbitei cu
grefa tegumentara si
transplant de muschi
temporal
Exenteratia orbitei cu
indepartarea terapeutica
a osului orbital
Exenteratia orbitei cu
indepartarea structurilor
adiacente
Excizia dermoidului
periorbital, anterior de

51

orbitei

orbital septum

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
226 on orbit
orbitei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with removal


227 and replacement of bone

Obitotomia cu
indepartarea si
inlocuirea osului

Excision of orbital
dermoid, posterior to
42574-00 orbital septum
Exploratory orbitotomy
with excision of lesion,
requiring removal and
42539-00 replacement of bone

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with removal


227 and replacement of bone

Obitotomia cu
indepartarea si
inlocuirea osului

Exploratory orbitotomy
requiring removal and
42530-00 replacement of bone

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with removal


227 and replacement of bone

Obitotomia cu
indepartarea si
inlocuirea osului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with removal


227 and replacement of bone

Obitotomia cu
indepartarea si
inlocuirea osului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Orbitotomy with removal


227 and replacement of bone

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Other repair procedures on


228 orbit

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Other repair procedures on


228 orbit

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

3
3

229 Other procedures on orbit


229 Other procedures on orbit
Application, insertion or
removal procedures on
230 eyelid
Application, insertion or
removal procedures on
230 eyelid

Obitotomia cu
indepartarea si
inlocuirea osului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
orbitei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
orbitei
Alte proceduri la
nivelul orbitei
Alte proceduri la
nivelul orbitei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
pleopei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul

septul orbital
Excizia dermoidului
periorbital, posterior de
septul orbital
Orbitotomia exploratorie
cu excizia leziunii,
necesitand indepartarea
si inlocuirea osului

Orbitotomia exploratorie
necesitand indepartarea
si inlocuirea osului
Orbitotomia exploratorie
Exploratory orbitotomy
cu indepartarea corpilor
with removal of foreign
straini, necesitand
body, requiring removal indepartarea si inlocuirea
42539-01 and replacement of bone osului

Orbitotomy for
decompression of orbit by
42545-00 fenestration of >= 2 walls
Exploratory orbitotomy
with biopsy, requiring
removal and replacement
42530-01 of bone

Orbitotomia pentru
decompresia orbitei prin
fenestrarea a >=2 pereti
Orbitotomia exploratorie
cu biopsie, necesitand
indepartarea si inlocuirea
osului

42530-02 Repair of wound of orbit

Repararea plagilor orbitei

90082-00 Other repair of orbit


Retrobulbar
42821-00 transillumination

Alte reparatii ale orbitei


Transiluminarea
retrobulbara

90083-00 Other procedures on orbit Alte proceduri pe orbita


Insertion of implant into
42869-00 eyelid

Insertia implantului in
pleoapa

Injection of botulinum
42827-00 toxin into eyelid

Injectarea toxinei
botulinice in pleoapa

52

pleopei

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Biopsia pleopei
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
233 on eyelid
pleopei
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
233 on eyelid
pleopei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

234 Graft to eyelid

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

3
3
3

3
3

Incision procedures on
231 eyelid
Incision procedures on
231 eyelid
Incision procedures on
231 eyelid

Proceduri incizionale
asupra pleoapei
90091-00 Canthotomy
Proceduri incizionale
Severing of
asupra pleoapei
90090-00 blepharorrhaphy
Proceduri incizionale
asupra pleoapei
90084-00 Incision of eyelid

232 Biopsy of eyelid

Cantotomia
Sectionarea blefarorafiei
Incizia pleoapei

30071-02 Biopsy of eyelid

Biopsia pleoapei

Excision of cyst of tarsal


42575-00 plate

Excizia chistului tarsal

Grefarea pleoapei

Excision of cartilage of
42578-00 tarsal plate
Graft to lower eyelid, with
recession of lid retractors,
42860-02 1 eye

Grefarea pleoapei

Graft to upper eyelid, with


recession of lid retractors,
42860-01 both eyes

Grefarea pleoapei

Graft to upper eyelid, with


recession of lid retractors,
42860-00 1eye

234 Graft to eyelid

Grefarea pleoapei

Graft to lower eyelid, with


recession of lid retractors,
42860-03 both eyes

Grefa pleoapei inferioare,


cu retragerea
Grefa pe pleoapa
superioara, cu retragerea
retractorilor pleoapei,
ambii ochi
Grefa pe pleoapa
inferioara, cu retragerea
retractorilor pleoapei, un
ochi
Grefa pe pleoapa
inferioara, cu retragerea
retractorilor pleoapei,
ambii ochi

235 Canthoplasty

Cantoplastia

42590-01 Medial canthoplasty

Cantoplastia mediana

42590-00 Lateral canthoplasty

Cantoplastia laterala

42584-00 Tarsorrhaphy

Tarsorafia

Elevation of eyebrow for


42872-00 paretic state

Ridicarea sprancenii
pentru status-ul paretic

234 Graft to eyelid

234 Graft to eyelid

235 Canthoplasty

Cantoplastia
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei

Excizia de cartilaj din


tarsul palpebral

53

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
236 eyelid
pleopei
Procedura de
Reconstruction procedure reconstructie a
237 on eyelid
pleoapei
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului
Proceduri pentru
Procedures for correction corectia trichiasis238 of trichiasis
ului

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri pentru
Procedures for ectropion or corectia trichiasisului
239 entropion

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Proceduri pentru
Procedures for ectropion or ectropion sau
239 entropion
entropion

Repair of medial
42854-01 palpebral ligament

Reparatia ligamentului
palpebral median

Reparatia plagilor
30052-01 Repair of wound of eyelid palpebrale
42863-00 Recession of eyelid

Retragerea pleoapei

90085-00 Other repair of eyelid

Alte corectii ale pleoapei

Reconstruction of eyelid
90095-00 with hair follicle graft

Reconstructia pleoapei
cu grefa de foliculi pilosi
Corectia trichiasis-ului
Correction of trichiasis by prin crioterapie, ambii
42587-01 cryotherapy, both eyes
ochi
Correction of trichiasis by Corectia trichiasis-ului cu
42587-03 laser, both eyes
LASER, ambii ochi
Correction of trichiasis by Corectia trichiasis-ului cu
42587-02 laser, 1 eye
LASER, un ochi
Correction of trichiasis by Corectia trichiasis-ului
42587-04 electrolysis, 1 eye
prin electroliza, un ochi
Corectia trichiasis-ului
Correction of trichiasis by prin electroliza, ambii
42587-05 electrolysis, both eyes
ochi
Correction of trichiasis by Corectia trichiasis-ului
42587-00 cryotherapy, 1 eye
prin crioterapie, un ochi
Corectia ectropionului
Repair of ectropion or
sau entropionului prin
entropion by other repair alte corectii ale
42866-01 of inferior retractors
retractorilor inferiori
Repair of ectropion or
Corectia ectropionului
entropion by tightening or sau entropionului prin
shortening of inferior
strangerea sau scurtarea
42866-00 retractors
retractorilor inferiori

54

Proceduri pentru
Procedures for ectropion or ectropion sau
entropion
entropion
Proceduri pentru
Procedures for ectropion or ectropion sau
entropion
entropion
Proceduri pentru
Procedures for ectropion or ectropion sau
entropion
entropion
Proceduri pentru
Procedures for ectropion or ectropion sau
entropion
entropion
Alte proceduri la
Other procedures on eyelid nivelul pleoapei
Probing of lacrimal
Verificarea pasajului
passages
lacrimal
Probing of lacrimal
Verificarea pasajului
passages
lacrimal
Insertion, replacement or Insertia, inlocuirea
removal of nasolacrimal
sau indepartarea
tube
tubului nazolacrimal

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

239

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

239

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

239

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

242

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Insertion, replacement or
removal of nasolacrimal
242 tube

Insertia, inlocuirea
sau indepartarea
tubului nazolacrimal

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

242

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

242

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

242

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

242

Insertion, replacement or
removal of nasolacrimal
tube
Insertion, replacement or
removal of nasolacrimal
tube
Insertion, replacement or
removal of nasolacrimal
tube
Insertion, replacement or
removal of nasolacrimal
tube

Insertia, inlocuirea
sau indepartarea
tubului nazolacrimal
Insertia, inlocuirea
sau indepartarea
tubului nazolacrimal
Insertia, inlocuirea
sau indepartarea
tubului nazolacrimal
Insertia, inlocuirea
sau indepartarea
tubului nazolacrimal

3
3
3

239
240
241
241

Cauterizarea entropion42581-01 Cauterisation of entropion ului


42581-00 Cauterisation of ectropion
Correction of ectropion or
entropion with wedge
45626-01 resection
Correction of ectropion or
entropion by suture
45626-00 technique
Other procedures on
90086-00 eyelid
Probing of lacrimal
42614-01 passages, unilateral
Probing of lacrimal
42615-01 passages, bilateral

Cauterizarea ectropionului
Corectia ectropion-ului
sau entropion-ului cu
rezectie larga
Corectia ectropion-ului
sau entropion-ului prin
tehnici de sutura
Alte proceduri pe
pleoapa
Verificarea pasajului
lacrimal, unilateral
Verificarea pasajului
lacrimal, bilateral

Removal of nasolacrimal Indepartarea tubului


42615-02 tube, bilateral
nazolacrimal, bilateral
Insertia altor
Insertion of other
tuburi/stenturi
nasolacrimal tube/stent
nazolacrimale in sacul
into lacrimal/conjunctival lacrimal/ conjunctival
42608-00 sac for drainage
pentru drenaj
Insertia de tuburi/stenturi
Insertion of glass (Pyrex) nazolacrimale de sticla
nasolacrimal tube/stent
(Pyrex) in sacul lacrimal/
into lacrimal/conjunctival conjunctival pentru
42608-01 sac for drainage
drenaj
Replacement of
Inlocuirea tubului
nasolacrimal tube,
42614-00 unilateral
nazolacrimal, unilateral
Removal of nasolacrimal
42614-02 tube, unilateral
Replacement of
nasolacrimal tube,
42615-00 bilateral

Indepartarea tubului
nazolacrimal, unilateral
Inlocuirea tubului
nazolacrimal, bilateral

55

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare la nivelul
243 lacrimal system
sistemului lacrimal
Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare la nivelul
243 lacrimal system
sistemului lacrimal
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul sistemului
244 lacrimal system
lacrimal
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul sistemului
244 lacrimal system
lacrimal
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul sistemului
244 lacrimal system
lacrimal
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul sistemului
244 lacrimal system
lacrimal
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
245 lacrimal system
sistemului lacrimal
Poceduri excizionale
Excision procedures on
asupra sistemului
246 lacrimal system
lacrimal
Poceduri excizionale
Excision procedures on
asupra sistemului
246 lacrimal system
lacrimal
Poceduri excizionale
Excision procedures on
asupra sistemului
246 lacrimal system
lacrimal
Poceduri excizionale
Excision procedures on
asupra sistemului
246 lacrimal system
lacrimal
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
asupra sistemului
247 lacrimal system
lacrimal
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
asupra sistemului
247 lacrimal system
lacrimal

Occlusion of lacrimal
42620-00 punctum by plug

Ocluzia punctum-ului
lacrimal cu tampon

90087-00 Removal of punctal plug

Indepartarea tamponului
punctal

Incision of lacrimal
42617-00 punctum

Incizia punctum-ului
lacrimal

42593-01 Incision of lacrimal gland Incizia glandei lacrimale


42596-00 Incision of lacrimal sac

Incizia sacului lacrimal

Other incision of lacrimal


42596-03 passages
Permanent occlusion of
lacrimal punctum by
42622-00 cautery

Alte incizii ale canalului


lacrimal
Ocluzia permanenta a
punctum-ului lacrimal cu
cauterul

Excision of lacrimal
42605-01 passages

Excizia canalelor
lacrimale

42593-00 Excision of lacrimal gland Excizia glandei lacrimale


42596-01 Excision of lacrimal sac

Excizia sacului lacrimal

30075-35 Biopsy of lacrimal gland

Biopsia glandei lacrimale

Conjunctivodacryocystorh Conjunctivodacriocistorin
42629-00 inostomy [CDCR]
ostomia (CDCR)
Dacryocystorhinostomy
42623-00 [DCR]

Dacriocistorinostomia

56

Proceduri reparatorii
asupra sistemului
lacrimal
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
asupra sistemului
lacrimal system
lacrimal
Proceduri de
reinterventie la
Reoperation procedures on nivelul canalului
lacrimal passages
lacrimal
Proceduri pentru
Procedures for
restabilirea
establishment of lacrimal permeabilitatii
patency
sistemului lacrimal
Proceduri pentru
Procedures for
restabilirea
establishment of lacrimal permeabilitatii
patency
sistemului lacrimal
Proceduri pentru
Procedures for
restabilirea
establishment of lacrimal permeabilitatii
patency
sistemului lacrimal
Proceduri pentru
Procedures for
restabilirea
establishment of lacrimal permeabilitatii
patency
sistemului lacrimal
Alte proceduri la
Other procedures on
nivelul sistemului
lacrimal system
lacrimal
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
conjunctiva
conjunctivei
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
conjunctiva
conjunctivei
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul
conjunctiva
conjunctivei
Incision procedures on
Proceduri incizionale
conjunctiva
la nivelul

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Repair procedures on
247 lacrimal system

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

247

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

248

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

249

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

249

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

249

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

249

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

250

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

251

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice

3
3

251
252
252

Repair of lacrimal
42605-00 canaliculus
Repair of lacrimal
punctum, not elsewhere
90092-00 classified
Re-operation of
dacryocystorhinostomy 2nd or subsequent
42626-00 procedure
Closed procedure for
establishment of patency
lacrimal canalicular
42599-00 system, 1 eye
Closed procedure for
establishment of patency
lacrimal canalicular
42599-01 system, both eyes
Open procedure for
establishment of patency
lacrimal canalicular
42602-00 system, 1 eye
Open procedure for
establishment of patency
lacrimal canalicular
42602-01 system, both eyes

Reparatia canaliculului
lacrimal
Corectia punctum-ului
lacrimal, neclasificata in
alta parte
Reoperarea
dacriocistorinostomiei- a
doua sau urmatoarea
procedura
Procedee inchise de
restabilire a patentei
sistemului canalicular
lacrimal, un ochi
Procedee inchise de
restabilire a patentei
sistemului canalicular
lacrimal, ambii ochi
Procedee deschise de
restabilire a patentei
sistemului canalicular
lacrimal, un ochi
Procedee deschise de
restabilire a patentei
sistemului canalicular
lacrimal, ambii ochi

Other procedures on
90088-00 lacrimal system

Alte proceduri pe
aparatul lacrimal

42824-01 Subconjunctival injection Injectia subconjunctivala


Removal of superficial
foreign body from
30061-04 conjunctiva

Indepartarea corpilor
straini superficiali de pe
conjunctiva

42632-01 Incision of conjunctiva


Removal of embedded
42644-03 foreign body from

Incizia conjunctivei
Indepartarea corpilor
straini inclavati de pe

57

conjunctivei

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa

Proceduri
oftalmologice

Procedures on
Eye and Adnexa
Procedures on
Eye and Adnexa

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri
oftalmologice
Proceduri
oftalmologice
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
253 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
253 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri
Excision procedures on
excizionale la nivelul
254 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri
Excision procedures on
excizionale la nivelul
254 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
la nivelul
255 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
la nivelul
255 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
la nivelul
255 conjunctiva
conjunctivei
Proceduri reparatorii
Repair procedures on
la nivelul
255 conjunctiva
conjunctivei
Other procedures on
Alte proceduri
256 conjunctiva
asupra conjunctivei

conjunctiva

conjunctiva

Cauterisation of
42677-00 conjunctiva

Cauterizarea conjunctivei

Cryotherapy of
42680-00 conjunctiva

Crioterapia conjunctivei

42676-00 Biopsy of conjunctiva


Excision of lesion or
42683-00 tissue of conjunctiva

Biopsia conjunctivei
Excizia
leziunilor/tesutului
conjunctivale

Repair of laceration of
42632-02 conjunctiva

Corectia laceratiei
conjunctivale

Mucous membrane graft Grefarea conjunctivei cu


42641-00 to conjunctiva
membrana mucoasa
Autoconjunctival
42641-01 transplant

Transplantul
autoconjunctival

90093-00 Conjunctivoplasty
Other procedures on
90089-00 conjunctiva

Conjunctivoplastia
Alte proceduri asupra
conjunctivei

90119-00 Otoscopy

Otoscopia

Application, insertion or
removal procedures on
301 external ear

Procedee de
examinare a urechii
externe
Proceduri de
aplicare, insertie sau
ablatie la nivelul
urechii externe

Incision procedures on
302 auditory canal

Proceduri incizionale
Removal of foreign body Extragerea de corp strain
la nivelul conductului
from auditory canal by
din conductul auditiv
auditiv
41503-00 incision
extern prin incizie

Examination procedures
300 on external ear

Removal of foreign body Extragerea de corp strain


from auditory canal
din conductul auditiv
extern fara incizie
41500-00 without incision

58

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

4
4

Procedures on
Ear and Mastoid
Process
Procedures on
Ear and Mastoid

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si

Excision procedures on
303 external ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii externe

Excision of aural polyp,


41506-00 external ear

Excizia polipului
auricular, urechea
externa

Excision procedures on
303 external ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii externe

Removal of exostosis
from external auditory
41518-00 meatus

Indepartarea exostozei
din meatul auditiv extern

Excision procedures on
303 external ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii externe

Removal of keratosis
obturans from external
41509-00 auditory meatus

Extragerea de keratosis
obturans din meatul
auditiv extern

Excision procedures on
303 external ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii externe

Excision of pre-auricular
30104-00 sinus

Excizia sinusului preauricular

Excision procedures on
303 external ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii externe

30075-28 Biopsy of external ear

Biopsia din urechea


externa

Repair procedures on
304 external ear

Proceduri reparatorii
la nivelul urechii
externe

Correction of auditory
canal stenosis with skin
41521-01 graft

Corectia stenozei
conductului auditiv cu
grefa de piele

Repair procedures on
304 external ear

Proceduri reparatorii
la nivelul urechii
externe

Correction of auditory
41521-00 canal stenosis

Corectia stenozei
conductului auditiv

Repair procedures on
304 external ear

Proceduri reparatorii
la nivelul urechii
externe

Repair of wound of
30052-00 external ear

Repararea de leziune de
ureche externa

Repair procedures on
304 external ear

Proceduri reparatorii
la nivelul urechii
externe

Reconstruction procedures
305 on external ear
Reconstruction procedures
305 on external ear

Proceduri de
reconstructie asupra
urechii externe
Proceduri de
reconstructie asupra

Alta interventie
reparatorie asupra
urechii externe
Reconstructia
Reconstruction of
conductului auditiv extern
external auditory canal for pentru atrezia
45662-00 congenital atresia
congenitala
Reconstruction of
Reconstructia
conductului auditiv extern
41512-00 external auditory canal
Other repair of external
90110-00 ear

59

Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Application, insertion or
removal procedures on
308 eardrum or middle ear

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Application, insertion or
removal procedures on
308 eardrum or middle ear

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

4
4

Procedures on
Ear and Mastoid
Process
Procedures on

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la

urechii externe

Other procedures on
306 external ear
Examination procedures
307 on eardrum or middle ear
Examination procedures
307 on eardrum or middle ear
Examination procedures
307 on eardrum or middle ear

Application, insertion or
removal procedures on
308 eardrum or middle ear

Alte proceduri
asupra urechii
externe
Procedee de
examinare a
timpanului sau
urechii medii
Procedee de
examinare a
timpanului sau
urechii medii
Procedee de
examinare a
timpanului sau
urechii medii
Proceduri de
aplicare, insertie sau
ablatie asupra
timpanului sau
urechii medii
Proceduri de
aplicare, insertie sau
ablatie asupra
timpanului sau
urechii medii
Proceduri de
aplicare, insertie sau
ablatie asupra
timpanului sau
urechii medii

Other procedures on
external ear, not
90111-00 elsewhere classified

Alte proceduri asupra


urechii externe,
neclasificate in alta parte

Inspection of tympanic
41650-01 membrane, bilateral

Inspectia membranei
timpanice, bilateral

Inspection of tympanic
41650-00 membrane, unilateral

Inspectia membranei
timpanice, unilateral

41629-00 Exploration of middle ear Explorarea urechii medii

Catheterisation of
41755-00 eustachian tube

Cateterizarea trompei lui


Eustachio

41647-01 Ear toilet, bilateral

Toaleta auriculara,
bilateral

41647-00 Ear toilet, unilateral

Toaleta auriculara,
unilateral
Miringotomia cu insertie
de tub, unilateral

Miringotomia bilaterala
Miringotomia unilaterala

309 Myringotomy

Miringotomia

Myringotomy with
insertion of tube,
41632-00 unilateral

309 Myringotomy
309 Myringotomy

Miringotomia
Miringotomia

41626-01 Myringotomy, bilateral


41626-00 Myringotomy, unilateral

60

Ear and Mastoid


Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

4
4

Procedures on
Ear and Mastoid
Process
Procedures on
Ear and Mastoid
Process

nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului

309 Myringotomy

Miringotomia
Alte procedee
incizionale asupra
Other incision procedures timpanului sau
310 on eardrum or middle ear urechii medii
Alte procedee
incizionale asupra
Other incision procedures timpanului sau
310 on eardrum or middle ear urechii medii

Other incision procedures


310 on eardrum or middle ear ms
Proceduri cu
distructie la nivelul
Destruction procedures on timpanului sau
311 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
timpanului sau
312 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
timpanului sau
312 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
timpanului sau
312 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
timpanului sau
312 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri
Excision procedures on
excizionale asupra
312 eardrum or middle ear
timpanului sau

Myringotomy with
41632-01 insertion of tube, bilateral
Exploration of internal
auditory meatus with
decompression of cranial
41599-00 nerve

Miringotomia cu insertie
de tub, bilateral
Explorarea meatului
auditiv intern cu
decompresia de nerv
cranian

41533-00 Atticotomy

Atticotomia

Other incision of middle


41533-02 ear

Alta incizie la nivelul


urechii medii

Cauterisation of
perforated tympanic
41641-00 membrane

Cauterizarea membranei
timpanice perforate

Other excision of middle


41644-01 ear

Alta excizie la nivelul


urechii medii

Excision of rim of
perforated tympanic
41644-00 membrane

Excizia marginii
membranei timpanice
perforate

Excision of lesion of
41635-00 middle ear
Removal of glomus
tumour, transmastoid
approach, with
41623-00 mastoidectomy
Removal of glomus
tumour, transtympanic
41620-00 approach

Excizia de leziune a
urechii medii
Indepartarea de tumora
de glomus, abord
transmastoidian, cu
mastoidectomie
Indepartarea de tumora
de glomus, abord
transtimpanic

61

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

4
4

Procedures on
Ear and Mastoid
Process
Procedures on
Ear and Mastoid
Process

mastoid

urechii medii

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Proceduri
excizionale asupra
timpanului sau
urechii medii

30075-29 Biopsy of middle ear

Biopsia urechii medii

Miringoplastia

Excision of lesion of
middle ear with
41635-01 myringoplasty

Excizia de leziune a
urechii medii cu
miringoplastie

313 Myringoplasty

Miringoplastia

Miringoplastia, abord
Myringoplasty, postaural postauricular sau
41530-00 or endaural approach
endauricular

313 Myringoplasty

Miringoplastia

Myringoplasty, transcanal Miringoplastia, abord


transcanalar
41527-00 approach

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului

Excision procedures on
312 eardrum or middle ear

313 Myringoplasty

313 Myringoplasty

Miringoplastia
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on timpanului sau
314 eardrum or middle ear
urechii medii
Proceduri de
reconstructie asupra
Reconstruction procedures timpanului sau
315 on eardrum or middle ear urechii medii

Proceduri de
reconstructie asupra
Reconstruction procedures timpanului sau
315 on eardrum or middle ear urechii medii
Proceduri de
reconstructie asupra
Reconstruction procedures timpanului sau
315 on eardrum or middle ear urechii medii
Proceduri de
Reconstruction procedures reconstructie asupra
315 on eardrum or middle ear timpanului sau

Myringoplasty with
41533-01 atticotomy

Miringoplastia cu
atticotomie

Alte interventii reparatorii


asupra timpanului sau
urechii medii
Excizia de leziune a
Excision of lesion of
urechii medii cu
middle ear with ossicular reconstructia lantului de
41638-00 chain reconstruction
oscioare
Excision of lesion of
Excizia de leziune a
middle ear with
urechii medii cu
myringoplasty and
miringoplastie si
ossicular chain
reconstructia lantului de
41638-01 reconstruction
oscioare
Other repair of eardrum
90112-00 or middle ear

Atticotomy with
reconstruction of bony
41536-00 defect
Myringoplasty with
ossicular chain
41542-00 reconstruction

Atticotomia cu
reconstructie de defect
osos
Miringoplastia cu
reconstructia lantului de
oscioare

62

mastoid

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

urechii medii
Proceduri de
reconstructie asupra
Reconstruction procedures timpanului sau
315 on eardrum or middle ear urechii medii

Atticotomy with
Atticotomia cu
reconstruction of bony
reconstructia defectului
41536-01 defect and myringoplasty osos si miringoplastie

Other procedures on
316 eardrum or middle ear

Alte proceduri
asupra timpanului
sau urechii medii

Other procedures on
90113-00 eustachian tube

Alte proceduri asupra


trompei lui Eustachio

Other procedures on
316 eardrum or middle ear

Alte proceduri
asupra timpanului
sau urechii medii

Other procedures on
90114-00 eardrum or middle ear

Alte proceduri asupra


timpanului sau urechii
medii

Excision procedures on
317 ossicles of ear

Proceduri
excizionale asupra
oscioarelor urechii

41608-00 Stapedectomy

Stapedectomia

41611-00 Mobilisation of ossicles

Mobilizarea oscioarelor

Ossicular chain
41539-00 reconstruction

Reconstructia lantului de
oscioare

Proceduri reparatorii
la nivelul oscioarelor
urechii
Proceduri
reconstructive
Reconstruction procedures asupra oscioarelor
319 on ossicles of ear
urechii
Repair procedures on
318 ossicles of ear

Alte proceduri
asupra asupra
Other procedures on
oscioarelor urechii
90115-00 ossicles of ear
Proceduri de
aplicare, insertie sau
Application, insertion or
indepartare asupra
Implantation of
removal procedures on
electromagnetic hearing
osului mastoid sau
321 mastoid or temporal bone temporal
41557-02 device
Proceduri incizionale
asupra osului
Incision procedures on
mastoid sau
322 mastoid or temporal bone temporal
41557-03 Incision of mastoid
Other procedures on
320 ossicles of ear

Alte proceduri asupra


oscioarelor urechii

Implantarea dispozitivului
auditiv electromagnetic

Incizia osului mastoid

63

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Radical mastoidectomy
with obliteration of
mastoid cavity and
eustachian tube and
closure of external
41564-01 auditory canal

Mastoidectomia radicala
cu obliterarea cavitatii
mastoidiene si trompei lui
Eustachio si inchiderea
conductului auditiv extern

Mastoidectomia radicala
Mastoidectomia radicala
modificata cu obliterarea
cavitatii mastoidiene si
trompei lui Eustachio si
inchiderea conductului
auditiv extern

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia

41557-01 Radical mastoidectomy


Modified radical
mastoidectomy with
obliteration of mastoid
cavity and eustachian
tube and closure of
41564-00 external auditory canal

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia

Modified radical
41557-00 mastoidectomy

Mastoidectomia radicala
modificata

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia

Obliteration of mastoid
41548-00 cavity

Obliteratia cavitatii
mastoidiene

41545-00 Mastoidectomy

Mastoidectomia

Total resection of
41587-00 temporal bone
Partial resection of
temporal bone with
mastoidectomy and
decompression of facial
41584-01 nerve

Rezectia totala a osului


temporal
Rezectia partiala a osului
temporal cu
mastoidectomie si
decompresie de nerv
facial

Partial resection of
temporal bone with
41584-00 mastoidectomy

Rezectia partiala a osului


temporal cu
mastoidectomie

323 Mastoidectomy

Mastoidectomia
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
on mastoid or temporal
osului mastoid sau
324 bone
temporal
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
on mastoid or temporal
osului mastoid sau
324 bone
temporal
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
on mastoid or temporal
osului mastoid sau
324 bone
temporal

64

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
on mastoid or temporal
osului mastoid sau
324 bone
temporal
Proceduri reparatorii
la nivelul osului
Repair procedures on
mastoid sau
325 mastoid or temporal bone temporal
Proceduri reparatorii
la nivelul osului
Repair procedures on
mastoid sau
325 mastoid or temporal bone temporal
Proceduri reparatorii
la nivelul osului
Repair procedures on
mastoid sau
325 mastoid or temporal bone temporal
Proceduri
reconstructive
Reconstruction procedures asupra osului
on mastoid or temporal
mastoid sau
326 bone
temporal
Proceduri
reconstructive
Reconstruction procedures asupra osului
on mastoid or temporal
mastoid sau
326 bone
temporal

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

Proceduri
reconstructive
Reconstruction procedures asupra osului
mastoid sau
on mastoid or temporal
326 bone
temporal
Proceduri de revizie
la nivelul osului
Revision procedures on
mastoid sau
327 mastoid or temporal bone temporal
Proceduri de revizie
la nivelul osului
Revision procedures on
mastoid sau
327 mastoid or temporal bone temporal

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Removal of styloid
Indepartarea procesului
30244-00 process of temporal bone stiloid al osului temporal
Radical mastoidectomy
41560-01 with myringoplasty

Mastoidectomia radicala
cu miringoplastie

Modified radical
mastoidectomy with
41560-00 myringoplasty

Mastoidectomia radicala
modificata cu
miringoplastie
Mastoidectomia prin
Mastoidectomy by intact tehnica cu peretii
canal wall technique with conductului auditiv intacti
41551-00 myringoplasty
cu miringoplastie
Radical mastoidectomy
with myringoplasty and
ossicular chain
41563-01 reconstruction
Modified radical
mastoidectomy with
myringoplasty and
ossicular chain
41563-00 reconstruction

Mastoidectomia radicala
cu miringoplastie si
reconstructia lantului de
oscioare
Mastoidectomia radicala
modificata cu
miringoplastie si
reconstructia lantului de
oscioare
Mastoidectomia prin
Mastoidectomy by intact tehnica cu peretii
canal wall technique with conductului auditiv intacti
myringoplasty and
cu miringoplastie si
ossicular chain
reconstructia lantului de
41554-00 reconstruction
oscioare
Revision of modified
41566-01 radical mastoidectomy

Revizia mastoidectomiei
radicale modificate

Revision of radical
41566-02 mastoidectomy

Revizia mastoidectomiei
radicale

65

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

4
4

Procedures on
Ear and Mastoid
Process
Procedures on
Ear and Mastoid

Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si

327

328

329

329

Proceduri de revizie
la nivelul osului
Revision procedures on
mastoid sau
mastoid or temporal bone temporal
Alte proceduri
asupra osului
Other procedures on
mastoid sau
mastoid or temporal bone temporal
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
inner ear
urechii interne
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
inner ear
urechii interne

Revision of intact canal


wall technique
41566-00 mastoidectomy

Revizia mastoidectomiei
prin tehnica cu peretii
conductului auditiv intacti

Alte proceduri asupra


Other procedures on
osului mastoid sau
90116-00 mastoid or temporal bone temporal
Removal of cochlear
41617-01 prosthetic device

Indepartarea
dispozitivului protetic
cohlear

Implantation of cochlear
41617-00 prosthetic device

Implantarea dispozitivului
protetic cohlear

Incision procedures on
330 inner ear

Proceduri incizionale
Decompression of
la nivelul urechii
endolymphatic sac with
interne
41590-01 shunt

Decompresia sacului
endolimfatic cu shunt

Incision procedures on
330 inner ear

Proceduri incizionale
la nivelul urechii
Decompression of
interne
41590-00 endolymphatic sac

Decompresia sacului
endolimfatic

Excision procedures on
331 inner ear

Proceduri incizionale
la nivelul urechii
interne
41572-00 Labyrinthotomy
Vestibular and cochlear
Proceduri
nerve section,
excizionale la nivelul
retrolabyrinthine
urechii interne
41596-02 approach

Excision procedures on
331 inner ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii interne

Cochlear nerve section,


retrolabyrinthine
41596-01 approach

Sectionarea nervului
cohlear, abord
retrolabirintian

Excision procedures on
331 inner ear
Excision procedures on
331 inner ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii interne
Proceduri
excizionale la nivelul

Vestibular nerve section,


retrolabyrinthine
41596-00 approach
Vestibular nerve section,
41593-00 translabyrinthine

Sectionarea nervului
vestibular, abord
retrolabirintian
Sectionarea nervului
vestibular,

Incision procedures on
330 inner ear

Labirintotomia
Sectionarea nervului
vestibular si cohlear,
abord retrolabirintian

66

Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

Procedures on
Ear and Mastoid
Process

procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid
Proceduri la
nivelul urechii si
procesului
mastoid

urechii interne

Excision procedures on
331 inner ear

Proceduri
excizionale la nivelul
urechii interne

approach

translabyrinthine
approach

30075-30 Biopsy of inner ear

Biopsia urechii interne

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

41614-02 Repair of round window

Repararea ferestrei
rotunde

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
332 ear
interne

Closure of oval window


41614-01 fistula

Inchiderea fistulei
ferestrei ovale

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

Closure of round window Inchiderea fistulei


ferestrei rotunde
41614-00 fistula

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

Venous graft to
41605-00 fenestration cavity

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

Fenestration of inner ear, Fenestrarea urechii


41602-01 bilateral
interne, bilateral

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
332 ear
interne

Fenestration of inner ear, Fenestrarea urechii


41602-00 unilateral
interne, unilateral

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

41615-00 Repair of oval window

Repararea ferestrei ovale

Proceduri reparatorii
Repair procedures on inner asupra urechii
interne
332 ear

90117-00 Other repair of inner ear

Alte interventii reparatorii


asupra urechii interne

Alte proceduri
Other procedures on inner asupra urechii
333 ear
interne

Other procedures on
90118-00 inner ear

Alte proceduri asupra


urechii interne

Grefa venoasa la nivelul


cavitatii de fenestrare

67

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui

Examination procedures
370 on nose

Proceduri de
examinare a nasului

Other diagnostic
41653-01 procedures on nose

Alte proceduri
diagnostice la nivelul
nasului

Examination procedures
370 on nose

Proceduri de
examinare a nasului

Examination of nasal
cavity and/or postnasal
41653-00 space

Examinarea cavitatii
nazale si/sau a
nazofaringelui

Examination procedures
370 on nose

Proceduri de
examinare a nasului

41764-01 Sinoscopy

Sinoscopia

Examination procedures
370 on nose

41764-00 Nasendoscopy

Endoscopia nazala

Application, insertion or
removal procedures on
371 nose

Proceduri de
examinare a nasului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
nasului

Insertion of nasal septal


41907-00 button

Insertia butonului septal


nazal

Incision procedures on
372 nose

Proceduri incizionale
Removal of intranasal
la nivelul nasului
41659-00 foreign body

Extragerea de corp strain


intranazal

Incision procedures on
372 nose

Division of nasal
adhesions with insertion
Proceduri incizionale
la nivelul nasului
41683-01 of stent

Sectionarea aderentelor
nazale cu insertia de
stent

Incision procedures on
372 nose

Proceduri incizionale
Division of nasal
la nivelul nasului
41683-00 adhesions

Sectionarea aderentelor
nazale

Arrest of nasal
373 haemorrhage

Oprirea hemoragiei
nazale

Arrest of posterior nasal Oprirea hemoragiei


haemorrhage by packing nazale posterioare prin
41656-00 and/or cauterisation
mesaj si/sau cauterizare

Arrest of nasal
373 haemorrhage

Oprirea hemoragiei
nazale

Arrest of nasal
haemorrhage by
41680-00 cryotherapy

Oprirea hemoragiei
nazale prin crioterapie

68

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Arrest of nasal
373 haemorrhage

Oprirea hemoragiei
nazale

Arrest of anterior nasal


Oprirea hemoragiei
haemorrhage by packing nazale anterioare prin
mesaj si/sau cauterizare
41677-00 and/or cauterisation

Other destruction
374 procedures on nose

Alte proceduri cu
distructie la nivelul
nasului

Cauterisation or
diathermy of nasal
41674-00 turbinates

Cauterizarea sau
diatermia cornetelor
nazale

Other destruction
374 procedures on nose

Alte proceduri cu
distructie la nivelul
nasului

Cauterisation or
diathermy of nasal
41674-01 septum

Cauterizarea sau
diatermia septului nazal

Other destruction
374 procedures on nose

Alte proceduri cu
distructie la nivelul
nasului

Turbinectomy by
41695-00 cryotherapy

Turbinectomia prin
crioterapie

Other destruction
374 procedures on nose

Alte proceduri cu
distructie la nivelul
nasului

Local destruction of
90130-00 intranasal lesion

Distructia locala de
leziune intranazala

375 Biopsy of nasal cavity

Biopsia cavitatii
nazale

Examination of nasal
cavity and/or postnasal
41761-00 space with biopsy

Examinarea cavitatii
nazale si/sau nazofaringe
cu biopsie

Excision procedures on
376 nasal turbinates

Proceduri
excizionale asupra
cornetelor nazale

Partial turbinectomy,
41689-01 bilateral

Cornetectomia partiala,
bilateral

Excision procedures on
376 nasal turbinates

Proceduri
excizionale asupra
cornetelor nazale

Partial turbinectomy,
41689-00 unilateral

Cornetectomia partiala,
unilateral

Excision procedures on
376 nasal turbinates

Proceduri
excizionale asupra
cornetelor nazale

Total turbinectomy,
41689-02 unilateral

Cornetectomia totala,
unilateral

Excision procedures on
376 nasal turbinates
Excision procedures on
376 nasal turbinates

Proceduri
excizionale asupra
cornetelor nazale
Proceduri
excizionale asupra

Submucous resection of
41692-01 turbinate, bilateral
Submucous resection of
41692-00 turbinate, unilateral

Rezectia submucoasa de
cornete nazale, bilateral
Rezectia submucoasa de
cornete nazale, unilateral

69

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

cornetelor nazale

Excision procedures on
376 nasal turbinates

Proceduri
excizionale asupra
cornetelor nazale

Total turbinectomy,
41689-03 bilateral

Cornetectomia totala,
bilateral

Removal of intranasal
377 lesion

Indepartarea de
leziune intranazala

Lateral rhinotomy with


removal of intranasal
41728-00 tumour

Rinotomia laterala cu
extragerea tumorii
intranazale

Removal of intranasal
377 lesion

Indepartarea de
leziune intranazala

Excision of dermoid cyst


of nose with intranasal
41729-00 extension

Excizia chistului dermoid


al nasului cu extensie
intranazala

Removal of intranasal
377 lesion

Indepartarea de
leziune intranazala

41668-00 Removal of nasal polyp

Extragerea de polip nazal

Removal of intranasal
377 lesion

Indepartarea de
leziune intranazala

Local excision of other


90131-00 intranasal lesion

Excizia locala de alta


leziuna intranazala

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
nasului
378 on nose

Submucous resection of
41671-00 nasal septum

Rezectia submucoasa a
septului nazal

379 Repair of nasal septum

Repararea septului
nazal

Septoplasty with
submucous resection of
41671-03 nasal septum

Septoplastia cu rezectia
submucoasa a septului
nazal

379 Repair of nasal septum

Repararea septului
nazal

41671-02 Septoplasty

Septoplastia

379 Repair of nasal septum

Repararea septului
nazal

Closure of perforation of
41671-01 nasal septum

Inchiderea perforatiei de
sept nazal

Alte proceduri
Other repair procedures on reparationale asupra
380 nose
piramidei nazale

30052-03 Repair of wound of nose Repararea plagii nasului

70

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Alte proceduri
Other repair procedures on reparationale asupra
piramidei nazale
380 nose

90132-00 Other repair of nose

Alte proceduri
381 Other procedures on nose asupra nasului

Surgical fracture of nasal Fractura chirurgicala de


41686-01 turbinates, bilateral
cornete nazale, bilateral

Alte proceduri
381 Other procedures on nose asupra nasului

Surgical fracture of nasal Fractura chirurgicala de


cornete nazale, unilateral
41686-00 turbinates, unilateral

Alte proceduri
381 Other procedures on nose asupra nasului

Reconstruction of nasal
41672-00 septum

Reconstructia septului
nazal

Alte proceduri
381 Other procedures on nose asupra nasului
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
sinusurilor nazale
382 nasal sinuses
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
382 nasal sinuses
sinusurilor nazale
Proceduri de
Application, insertion or
aplicare, insertie sau
removal procedures on
evacuare la nivelul
382 nasal sinuses
sinusurilor nazale

Other procedures on
90133-00 nose

Alte proceduri asupra


nasului

Alte interventii reparatorii


asupra nasului

Catheterisation of frontal Cateterizarea sinusului


frontal
41740-00 sinus
Aspiration and lavage of
nasal sinus through
41704-00 natural ostium

Aspiratia si lavajul
sinusului nazal prin
ostium-ul natural

Aspiration and lavage of


41701-00 nasal sinus by puncture

Aspiratia si lavajul
sinusului nazal prin
punctie

Incision procedures on
383 nasal sinuses

Proceduri incizionale
asupra sinusurilor
nazale
41737-04 Ethmoidotomy

Etmoidotomia

Incision procedures on
383 nasal sinuses
Incision procedures on
383 nasal sinuses

Proceduri incizionale
Drainage of maxillary
asupra sinusurilor
antrum through tooth
nazale
41719-00 socket
Proceduri incizionale
Intranasal removal of
asupra sinusurilor
41716-00 foreign body from

Drenajul antrum-ului
maxilar prin alveola
dentara
Extragerea intranazala
de corp strain din

71

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

nazale

maxillary antrum

antrum-ul maxilar

Incision procedures on
383 nasal sinuses

Proceduri incizionale
asupra sinusurilor
nazale
41743-00 Trephining frontal sinus

Trepanarea sinusului
frontal

Incision procedures on
383 nasal sinuses

Proceduri incizionale
asupra sinusurilor
nazale
41752-02 Sphenoidotomy

Sfenoidotomia

384 Biopsy of nasal sinuses

Biopsia sinusurilor
nazale

Biopsy of maxillary
41716-05 antrum

Biopsia antrum-ului
maxilar

384 Biopsy of nasal sinuses

Biopsia sinusurilor
nazale

Biopsy of sphenoidal
41752-04 sinus

Biopsia sinusului
sfenoidal

384 Biopsy of nasal sinuses

Biopsia sinusurilor
nazale

Biopsia sinusului
41737-08 Biopsy of ethmoidal sinus etmoidal

384 Biopsy of nasal sinuses


Intranasal removal of polyp
385 from nasal sinuses
Intranasal removal of polyp
385 from nasal sinuses
Intranasal removal of polyp
385 from nasal sinuses
Intranasal removal of polyp
385 from nasal sinuses

Biopsia sinusurilor
nazale
Extragerea
intranazala de polip
de la nivelul
sinusurilor nazale
Extragerea
intranazala de polip
de la nivelul
sinusurilor nazale
Extragerea
intranazala de polip
de la nivelul
sinusurilor nazale
Extragerea
intranazala de polip
de la nivelul
sinusurilor nazale

41737-07 Biopsy of frontal sinus

Biopsia sinusului frontal

Intranasal removal of
41737-05 polyp from frontal sinus

Extragerea intranazala
de polip din sinusul
frontal

Intranasal removal of
polyp from maxillary
41716-03 antrum

Extragere intranazala de
polip din antrum-ul
maxilar

Intranasal removal of
polyp from sphenoidal
41752-03 sinus

Extragere intranazala de
polip din sinusul
sfenoidal

Intranasal removal of
polyp from ethmoidal
41737-06 sinus

Extragere intranazala de
polip din sinusul etmoidal

72

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

Etmoidectomia,
41737-02 Ethmoidectomy, unilateral unilaterala

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
386 on nasal sinuses
sinusurilor nazale

Ethmoidectomy with
sphenoidectomy,
41731-01 frontonasal approach

Etmoidectomia cu
sfenoidectomie, abord
frontonazal

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

Ethmoidectomy,
41731-00 frontonasal approach

Etmoidectomia, abord
frontonazal

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

Excision of lesion of
41716-06 maxillary antrum

Excizia de leziune a
antrum-ului maxilar

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
386 on nasal sinuses
sinusurilor nazale

41737-03 Ethmoidectomy, bilateral Etmoidectomia, bilaterala

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

41752-01 Sphenoidectomy

Sfenoidectomia

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

Radical obliteration of
41746-00 frontal sinus

Obliterarea radicala a
sinusului frontal

Sinusectomia frontala

Antrostomia
maxilara

41737-09 Frontal sinusectomy


Radical maxillary
antrostomy with
transantral vidian
41713-01 neurectomy

Antrostomia
maxilara
Antrostomia
maxilara

Intranasal maxillary
41716-02 antrostomy, bilateral
Intranasal maxillary
41716-01 antrostomy, unilateral

Antrostomia maxilara
intranazala, bilateral
Antrostomia maxilara
intranazala, unilateral

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
sinusurilor nazale
386 on nasal sinuses

387 Maxillary antrostomy

387 Maxillary antrostomy


387 Maxillary antrostomy

Antrostomia maxilara
radicala cu neurectomie
vidiana transantrala

73

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

387 Maxillary antrostomy

Antrostomia
maxilara

Radical maxillary
antrostomy with
transantral
41713-00 ethmoidectomy

Antrostomia maxilara
radicala cu
etmoidectomie
transantrala

387 Maxillary antrostomy

Antrostomia
maxilara

Radical maxillary
41710-00 antrostomy, unilateral

Antrostomia maxilara
radicala, unilateral

387 Maxillary antrostomy

Antrostomia
maxilara

Radical maxillary
41710-01 antrostomy, bilateral

Antrostomia maxilara
radicala, bilateral

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
sinusurilor nazale
388 nasal sinuses

Radical ethmoidectomy
41734-00 with osteoplastic flap

Etmoidectomia radicala
cu lambou osteogenic

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
sinusurilor nazale
388 nasal sinuses

Closure of oro-antral
41722-00 fistula

Inchiderea fistulei oroantrale

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii asupra
sinusurilor nazale
388 nasal sinuses

Bone graft to maxillary


53019-00 sinus

Grefa osoasa la nivel


sinusului maxilar

Alte proceduri
Other procedures on nasal asupra sinusurilor
389 sinuses
nazale

Other intranasal
procedures on ethmoidal Alte proceduri intranazale
asupra sinusului etmoidal
41737-01 sinus

Alte proceduri
Other procedures on nasal asupra sinusurilor
nazale
389 sinuses

Other intranasal
procedures on frontal
41737-00 sinus

Alte proceduri intranazale


asupra sinusului frontal

Alte proceduri
Other procedures on nasal asupra sinusurilor
nazale
389 sinuses

Other intranasal
procedures on maxillary
41716-04 antrum

Alte proceduri intranazale


asupra sinusului maxilar

Alte proceduri
Other procedures on nasal asupra sinusurilor
389 sinuses
nazale

Alte proceduri intranazale


Other intranasal
procedures on sphenoidal asupra sinusului
sfenoidal
41752-00 sinus

74

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Alte proceduri
Other procedures on nasal asupra sinusurilor
nazale
389 sinuses

External procedure on
41749-00 ethmoidal sinus

Procedura externa
asupra sinusului etmoidal

Incision procedures on
390 tongue

Proceduri incizionale
asupra limbii
30278-02 Lingual fraenotomy

Frenotomia linguala

Incision procedures on
390 tongue

Proceduri incizionale
Lysis of adhesions of
asupra limbii
30278-01 tongue

Liza aderentelor limbii

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie asupra
limbii
391 tongue

Destruction of lesion of
90134-00 tongue

Distructia de leziune de
limba

Excision procedures on
392 tongue

Proceduri
excizionale asupra
limbii

30075-19 Biopsy of tongue

Biopsia limbii

Excision procedures on
392 tongue

Proceduri
excizionale asupra
limbii

41779-01 Total excision of tongue

Excizia totala a limbii

Excision procedures on
392 tongue

Proceduri
excizionale asupra
limbii

30278-00 Lingual fraenectomy

Frenectomia linguala

Excision procedures on
392 tongue

Proceduri
excizionale asupra
limbii

30272-00 Partial excision of tongue Excizia partiala a limbii

Excision procedures on
392 tongue

Proceduri
excizionale asupra
limbii

Excision of lesion of
90135-00 tongue

Excizia de leziune de
limba

Repair procedures on
393 tongue
Other procedures on
394 tongue

Proceduri reparatorii
asupra limbii
Alte proceduri
asupra limbii

90136-00 Other repair of tongue


Other procedures on
90137-00 tongue

Alte interventii reparatorii


asupra limbii
Alte proceduri asupra
limbii

75

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

Incision procedures on
395 salivary gland or duct

Proceduri incizionale
asupra unei glande
Incision of salivary gland Incizia de glanda sau
sau duct salivar
30266-00 or duct
duct salivar

Incision procedures on
395 salivary gland or duct

Proceduri incizionale
Marsupializarea chistului
asupra unei glande
Marsupialisation of cyst of de glanda sau duct
sau duct salivar
30266-01 salivary gland or duct
salivar

Proceduri incizionale
asupra unei glande
sau duct salivar
Proceduri cu
distructie asupra
Destruction procedures on unei glande sau duct
396 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
397 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
397 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
397 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
397 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
397 salivary gland or duct
salivar
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
unei glande sau duct
salivar
397 salivary gland or duct
Incision procedures on
395 salivary gland or duct

Extragerea de calcul de
Removal of calculus from la nivelul unei glande sau
duct salivar
30266-02 salivary gland or duct
Diathermy of salivary
30262-01 gland or duct

Diatermia glandei sau


ductului salivar

Biopsy of salivary gland


30075-22 or duct

Biopsia de glanda sau


duct salivar

Total excision of parotid


30247-00 gland

Excizia totala a glandei


parotide

Total excision of parotid Excizia totala a glandei


gland with preservation of parotide cu conservarea
nervului facial
30250-00 facial nerve
Partial excision of parotid Excizia partiala a glandei
30253-00 gland
parotide
Removal of
30255-00 submandibular ducts

Indepartarea ductelor
submandibulare

Total excision of
30259-00 sublingual gland

Excizia totala a glandei


salivare sublinguale

76

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui

Proceduri la
nivelul nasului,
Procedures on
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui

Excision procedures on
397 salivary gland or duct

Proceduri
Percutaneous needle
Biopsia percutanata cu
excizionale asupra
biopsy of salivary gland or ac a glandei sau ductului
unei glande sau duct
salivar
salivar
30094-09 duct
Proceduri
excizionale asupra
Total excision of
Excizia totala a glandei
unei glande sau duct
salivar
30256-00 submandibular gland
salivare submandibulare
Proceduri
excizionale asupra
unei glande sau duct
Excision of lesion of
Excizia de leziune a
glandei salivare
salivar
90138-00 salivary gland

Repair procedures on
398 salivary gland or duct

Proceduri reparatorii
asupra unei glande
sau duct salivar

Transposition of duct of
41910-00 major salivary gland

Repair procedures on
398 salivary gland or duct

Proceduri reparatorii
asupra unei glande
sau duct salivar

Dilation of salivary gland Dilatatia glandei sau


30262-00 or duct
ductului salivar

Repair procedures on
398 salivary gland or duct

Proceduri reparatorii
asupra unei glande
sau duct salivar

Repair of fistula of
30269-00 salivary gland or duct

Repararea fistulei glandei


sau ductului salivar

Repair procedures on
398 salivary gland or duct

Proceduri reparatorii
asupra unei glande
sau duct salivar

Microsurgical repair of
52148-00 parotid duct

Repararea
microchirurgicala a
ductului glandei parotide

Repair procedures on
398 salivary gland or duct

Proceduri reparatorii
asupra unei glande
sau duct salivar

Other repair of salivary


90139-00 gland or duct

Alte interventii reparatorii


asupra glandei sau
ductului salivar

Other procedures on
90140-00 salivary gland or duct

Alte proceduri asupra


glandei sau ductului
salivar

Excision procedures on
397 salivary gland or duct
Excision procedures on
397 salivary gland or duct

Other procedures on
399 salivary gland or duct
Application, insertion or
removal procedures on
400 mouth, palate or uvula

Alte proceduri
asupra unei glande
sau duct salivar
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei

Transpozitia ductului de
glanda salivara majora

Implantul dentar intraoral


Intra-oral osseointegrated cu osteointegrare, prima
52627-00 dental implant, 1st stage etapa

77

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

Application, insertion or
removal procedures on
400 mouth, palate or uvula
Incision procedures on
401 mouth, palate or uvula
Incision procedures on
401 mouth, palate or uvula

Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
cavitatii bucale,
Intra-oral osseointegrated
52630-00 dental implant, 2nd stage
palatului sau uvulei
Proceduri incizionale
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
30281-00 Labial fraenotomy
Proceduri incizionale
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
41810-00 Uvulotomy

Implantul dentar intraoral


cu osteointegrare, a 2-a
etapa

Frenotomia labiala

Uvulotomia

Biopsia cavitatii
Biopsy of oral cavity or soft bucale sau palatului
moale
402 palate

30075-23 Biopsy of oral cavity

Biopsia cavitatii bucale

Biopsia cavitatii
Biopsy of oral cavity or soft bucale sau palatului
moale
402 palate

30075-24 Biopsy of soft palate

Biopsia palatului moale

Excizie de leziune a
Excision of lesion of mouth cavitatii bucale sau
palatului
403 or palate

Excizia chistului cavitatii


30283-00 Excision of cyst of mouth bucale

Excizie de leziune a
Excision of lesion of mouth cavitatii bucale sau
403 or palate
palatului

Radical excision of intra- Excizia radicala a tumorii


30275-00 oral tumour
intra-orala

Excizie de leziune a
Excision of lesion of mouth cavitatii bucale sau
palatului
403 or palate

Excision of papillary
52609-00 hyperplasia of palate

Excizie de leziune a
Excision of lesion of mouth cavitatii bucale sau
palatului
403 or palate

Excision of other lesion of Excizia altei leziuni a


90141-01 mouth
cavitatii bucale

Excizie de leziune a
Excision of lesion of mouth cavitatii bucale sau
403 or palate
palatului

Local excision or
destruction of lesion of
90141-00 bony palate

Excizia hiperplaziei
papilare palatine

Excizia sau distructia


locala a leziunii palatului
osos

78

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Other excision procedures


404 on mouth, palate or uvula
Other excision procedures
404 on mouth, palate or uvula
Other excision procedures
404 on mouth, palate or uvula
Other excision procedures
404 on mouth, palate or uvula
Other excision procedures
404 on mouth, palate or uvula

Alte proceduri
excizionale asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
excizionale asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
excizionale asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
excizionale asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
excizionale asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei

Uvulectomy with partial


palatectomy and
41787-01 tonsillectomy

Uvulectomia cu
palatectomia partiala si
tonsilectomie

41810-01 Uvulectomy

Uvulectomia

30281-01 Labial fraenectomy

Frenectomia labiala

Uvulectomy with partial


41787-00 palatectomy

Uvulectomia cu
palatectomie partiala

Excision of palatal
52600-00 exostosis

Excizia exostozei
palatine

Uvulopalatofaringopl
405 Uvulopalatopharyngoplasty astia

Uvulopalatopharyngoplast Uvulopalatofaringoplastia
cu tonsilectomie
41786-01 y with tonsillectomy

Uvulopalatofaringopl
405 Uvulopalatopharyngoplasty astia
Alte proceduri
reparatorii asupra
Other repair procedures on cavitatii bucale,
406 mouth, palate or uvula
palatului sau uvulei
Alte proceduri
reparatorii asupra
Other repair procedures on cavitatii bucale,
406 mouth, palate or uvula
palatului sau uvulei
Alte proceduri
reparatorii asupra
Other repair procedures on cavitatii bucale,
406 mouth, palate or uvula
palatului sau uvulei
Other repair procedures on Alte proceduri
reparatorii asupra
406 mouth, palate or uvula

Uvulopalatopharyngoplast
41786-00 y
Uvulopalatofaringoplastia

30052-02 Repair of wound of lip

Repararea plagii buzei

Closure of fistula of
30052-04 mouth

Inchiderea fistulei
cavitatii bucale

45676-00 Other repair of mouth


Submucosal
52618-00 vestibuloplasty

Alta interventie
reparatorie la nivelul
cavitatii bucale
Vestibuloplastia
submucoasa

79

Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Proceduri la
nivelul nasului,
Procedures on
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui

5
5

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx
Procedures on
Nose, Mouth and

Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,

Other repair procedures on


406 mouth, palate or uvula
Other repair procedures on
406 mouth, palate or uvula
Other repair procedures on
406 mouth, palate or uvula
Revision procedures on
407 mouth, palate or uvula
Other procedures on
408 mouth, palate or uvula
Other procedures on
408 mouth, palate or uvula
Other procedures on
408 mouth, palate or uvula

Incision procedures on
409 tonsils or adenoids

Destruction procedures on
410 tonsils or adenoids
Biopsy of tonsils or
411 adenoids

cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
reparatorii asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
reparatorii asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Alte proceduri
reparatorii asupra
cavitatii bucale,
palatului sau uvulei
Proceduri de revizie
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
Alte proceduri
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
Alte proceduri
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
Alte proceduri
asupra cavitatii
bucale, palatului sau
uvulei
Proceduri incizionale
asupra amigdalelor
palatine sau
amigdalelor
faringiene
Proceduri cu
distructie asupra
amigdalelor palatine
sau amigdalelor
faringiene
Biopsia amigdalelor
palatine sau

90142-02 Other repair of uvula

Alte interventii reparatorii


asupra uvulei

90142-01 Other repair of palate

Alte interventii reparatorii


asupra palatului

52618-01 Open vestibuloplasty

Vestibuloplastia deschisa

41787-02 Revision uvulectomy

Uvulectomia revizionala

Other procedures on
90143-02 uvula

Alte proceduri asupra


uvulei

Other procedures on
90143-01 palate

Alte proceduri asupra


palatului

Other procedures on
90143-00 mouth

Alte proceduri asupra


cavitatii bucale

Incision and drainage of


41807-00 peritonsillar abscess

Incizia si drenajul
abcesului peritonsilar

Arrest of haemorrhage
following tonsillectomy
41797-00 and adenoidectomy
Biopsy of tonsils and
30075-25 adenoids

Hemostaza dupa
tonsilectomie si
adenoidectomie
Biopsia de amigdale
palatine si amigdale

80

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

faringiene

faringiene

Tonsillectomy or
412 adenoidectomy

Tonsilectomia sau
adenoidectomia

Tonsillectomy without
41789-00 adenoidectomy

Tonsilectomia fara
adenoidectomie

Tonsillectomy or
412 adenoidectomy

Tonsilectomia sau
adenoidectomia

Tonsillectomy with
41789-01 adenoidectomy

Tonsilectomia cu
adenoidectomie

Tonsillectomy or
412 adenoidectomy

Tonsilectomia sau
adenoidectomia

Adenoidectomy without
41801-00 tonsillectomy

Adenoidectomia fara
tonsilectomie

Tonsillectomy or
412 adenoidectomy

Tonsilectomia sau
adenoidectomia
Alte proceduri
excizionale asupra
Other excision procedures amigdalelor palatine
413 on tonsils or adenoids
sau faringiene
Alte proceduri
reparatorii asupra
Other repair procedures on amigdalelor palatine
414 tonsils or adenoids
sau faringiene
Alte proceduri
asupra amigdalelor
Other procedures on
palatine sau
415 tonsils or adenoids
faringiene

41804-00 Removal of lingual tonsil Ablatia amigdalei linguale


Excision of lesion of
90144-00 tonsils or adenoids

Alte interventii reparatorii


Other repair of tonsils and asupra amigdalelor
palatine si faringiene
90145-00 adenoids
Other procedures on
90146-00 tonsils and adenoids

Application, insertion or
removal procedures on
417 pharynx

Proceduri de
examinare a
faringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare asupra
faringelui

Incision procedures on
418 pharynx

Proceduri incizionale
asupra faringelui
41779-00 Pharyngotomy

Examination procedures
416 on pharynx

Excizia leziunii de
amigdale palatine sau
amigdale faringiene

Alte proceduri asupra


amigdalelor palatine si
faringiene

Fibreoptic examination of Examinare fibroscopica a


faringelui
41764-02 pharynx
Removal of foreign body
from pharynx without
Extragerea de corp strain
30061-01 incision
din faringe fara incizie

Faringotomia

81

5
5

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui
Procedures on
Proceduri la
Nose, Mouth and nivelul nasului,

Incision procedures on
418 pharynx

Cricopharyngeal
Miotomia cricofaringiana
myotomy with removal of cu ablatia diverticulului
Proceduri incizionale
faringian
asupra faringelui
41770-01 pharyngeal pouch

Incision procedures on
418 pharynx

Cricopharyngeal
Miotomia cricofaringiana
Proceduri incizionale
myotomy with inversion of cu inversiunea
asupra faringelui
41776-01 pharyngeal pouch
diverticulului faringian

Incision procedures on
418 pharynx

Proceduri incizionale
Cricopharyngeal
asupra faringelui
41776-00 myotomy

Miotomia cricofaringiana

Incision procedures on
418 pharynx

Proceduri incizionale
Division of pharyngeal
asupra faringelui
41758-00 adhesions

Sectionarea aderentelor
faringiene

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie asupra
419 pharynx
faringelui

Cauterisation or
41674-02 diathermy of pharynx

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie asupra
faringelui
419 pharynx

Endoscopic laser therapy Laserterapia


of upper aerodigestive
endoscopica a tractului
aerodigestiv superior
52035-00 tract

420 Pharyngectomy

Faringectomia

41782-00 Partial pharyngectomy

Faringectomia partiala

420 Pharyngectomy

Faringectomia

Partial pharyngectomy
41785-00 with partial glossectomy

Faringectomia partiala cu
glosectomie partiala

420 Pharyngectomy

Faringectomia

Partial pharyngectomy
41785-01 with total glossectomy

Faringectomia partiala cu
glosectomie totala

Other excision procedures


421 on pharynx
Other excision procedures
421 on pharynx

Alte proceduri
excizionale asupra
faringelui
Alte proceduri
excizionale asupra

30075-26 Pharyngeal biopsy


Biopsia faringiana
Removal of tumour of
Ablatia de tumora de
41767-00 nasopharynx, transpalatal nazofaringe, abord

Cauterizarea sau
diatermia faringiana

82

Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

Procedures on
Nose, Mouth and
Pharynx

cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui
Proceduri la
nivelul nasului,
cavitatii bucale si
faringelui

faringelui

approach

transpalatin

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Removal of pharyngeal
41770-00 pouch

Ablatia de diverticul
faringian

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Endoscopic resection of
41773-00 pharyngeal pouch

Rezectia endoscopica a
diverticulului faringian

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
421 on pharynx
faringelui

30286-00 Excision of branchial cyst Excizia chistului branhial

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Excision of branchial
30289-00 fistula

Excizia fistulei branhiale

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Removal of lateral
41804-01 pharyngeal bands

Extragerea benzilor
laterale faringiene

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Excision of malignant
tumour of upper
31400-00 aerodigestive tract

Excizia tumorii maligne


de tract aerodigestiv
superior

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
421 on pharynx
faringelui
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Excision of
Excizia tumorii
parapharyngeal tumour parafaringiene prin abord
31409-00 by cervical approach
cervical
Excision of recurrent or
Excizia tumorii
persistent parapharyngeal parafaringiene
tumour by cervical
recurentesau persistente
31412-00 approach
prin abord cervical

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
faringelui
421 on pharynx

Removal of pharyngeal
41813-01 cyst

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
421 on pharynx
faringelui

Excision of other lesion of Excizia altor leziuni ale


90149-00 pharynx
faringelui

Ablatia chistului faringian

83

Proceduri la
Procedures on
nivelul nasului,
Nose, Mouth and cavitatii bucale si
Pharynx
faringelui

Other procedures on
422 pharynx

6
6
6

Dental Services
Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare
Servicii dentare

450 Dental examination


450 Dental examination
450 Dental examination

6
6
6
6

Dental Services
Dental Services
Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare
Servicii dentare
Servicii dentare

450
450
450
450

Dental Services

Servicii dentare

451

Dental Services

Servicii dentare

451

Dental Services

Servicii dentare

451

Dental Services

Servicii dentare

452

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental examination
Dental examination
Dental examination
Dental examination
Dental radiological
examination and
interpretation
Dental radiological
examination and
interpretation
Dental radiological
examination and
interpretation
Other dental diagnostic
services

Other dental diagnostic


452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services

Alte proceduri
asupra faringelui

Other procedures on
90147-00 pharynx
Comprehensive oral
Examen dentar
97011-00 examination
Examen dentar
97019-00 Letter of referral, dental
Examen dentar
97018-00 Written report, dental
Dental consultation,
Examen dentar
97015-00 extended
Examen dentar
97014-00 Dental consultation
Examen dentar
97013-00 Limited oral examination
Examen dentar
97012-00 Periodic oral examination
Intra-oral periapical or
Examen radiologic
bitewing radiography, per
dentar si interpretare 97022-00 film

Alte proceduri asupra


faringelui
Examen oral extins
Referat
Raport scris
Consultatie extinsa
Consultatie
Examen oral limitat
Examen oral periodic
Radiografie periapicala
sau un film muscat, per
film

Examen radiologic
Intra-oral occlusal
dentar si interpretare 97025-00 radiography, per film

Radiografie ocluzala, per


film

Examen radiologic
Tomography of skull, or
dentar si interpretare 97039-00 part of skull
Alte servicii de
Periodontal disease
diagnostic dentar
97046-00 screening test
Dental non invasive
Alte servicii de
specimen collection for
diagnostic dentar
97044-00 pathology examination
Alte servicii de
Dental antibiotic
97043-00 sensitivity test
diagnostic dentar
Dental culture
Alte servicii de
examination and
diagnostic dentar
97042-00 identification
Alte servicii de
Dental bacteriological
97041-00 examination
diagnostic dentar
Alte servicii de
Dental histopathological
diagnostic dentar
97052-00 examination of tissue
Alte servicii de
Photographic records,
diagnostic dentar
97072-00 intra-oral
Alte servicii de
Electromyographic
97086-00 analysis
diagnostic dentar

Tomografie de craniu sau


parte de craniu
Test screening pentru
boala parodontala
Recoltare prin metode
non-invazive pentru
examen patologic
Test de sensibilitate la
antibiotice
Examinarea si
identificarea culturilor
Examinarea
bacteriologica
Examen histopatologic
de tesut
Documente fotografice,
intraoral (fotografii)
Analiza electromiografica

84

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other dental diagnostic


452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Other dental diagnostic
452 services
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching
Dental prophylaxis and
453 bleaching

Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Alte servicii de
diagnostic dentar
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor
Profilaxie dentara si
albire a dintilor

Dental Services

Servicii dentare

454 Topical fluoride application Fluorizare topica

6
6

Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare

454 Topical fluoride application Fluorizare topica


455 Other preventative dental Alte servicii dentare

Tooth-jaw size prediction


97082-00 analysis
Caries activity screening
97047-00 test
Photographic records,
97073-00 extra-oral

Analiza de anticipare a
raportului dinte-maxilar
Test screening de
activitate carioasa
Documente fotografice,
extraoral (fotografii)
Test de susceptibilitate la
97048-00 Caries susceptibility test carie
Preparation of diagnostic Model de studiu, per
97071-00 model, per model
model
97061-00 Pulp testing
Dental haematological
97056-00 examination
Blood sample, for dental
97055-00 diagnosis
Dental cytological
97053-00 investigation
Cephalometric analysis
97081-00 and interpretation
Bleaching, external, per
97118-00 tooth
Bleaching, internal, per
97117-00 tooth
Bleaching, home
97119-00 application, per arch
Enamel micro-abrasion,
97116-00 per tooth
Removal of calculus from
97114-00 surfaces of teeth
Recontouring of pre97113-00 existing restoration
Removal of plaque or
97111-00 stain
Topical fluoride, home
97122-00 application
Topical application of
97121-00 fluoride, 1 treatment
97153-00 Bimaxillary mouthguard,

Test de vitalitate pulpara


Examen hematologic
Proba de sange pentru
diagnostic dentar
Investigatie citologica
Analiza si interpretare
cefalometrica
Albire externa, per dinte
Albire interna, per dinte
Albire pentru aplicare
acasa, per arcada
Microabraziune de smalt,
per dinte
Indepartarea tartrului
(detartraj)
Reconturarea unei
obturatii pre-existente
Indepartarea placii
bacteriene si a petelor
Fluorizare topica pentru
aplicare acasa
Aplicatie topica de
fluorului, un tratament
Gutiere bimaxilare,

85

service

de profilaxie

Servicii dentare

Other preventative dental


455 service
Other preventative dental
455 service
Other preventative dental
455 service
Other preventative dental
455 service
Other preventative dental
455 service
Other preventative dental
455 service

Alte servicii dentare


de profilaxie
Alte servicii dentare
de profilaxie
Alte servicii dentare
de profilaxie
Alte servicii dentare
de profilaxie
Alte servicii dentare
de profilaxie
Alte servicii dentare
de profilaxie

Servicii dentare

Other preventative dental


455 service

Alte servicii dentare


de profilaxie
Interventii
periodontale

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Dental Services

indirect
Application of
concentrated fluoride to
97182-00 single tooth

indirect
Aplicare de fluoruri
concentrate pe un singur
dinte

97171-00 Odontoplasty, per tooth

Odontoplastie, per dinte


Sigilare santuri si fosete,
97161-00 Fissure sealing, per tooth per dinte
Provision of mouthguard,
97151-00 indirect
Realizare gutiere, indirect
97141-00 Oral hygiene instruction

Instructaj de igiena orala

97131-00 Dental dietary advice


Application of
desensitising agent to
97165-00 dentine

Sfaturi de dieta
Aplicare de agenti
desensibilizanti pe
dentina

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale
Interventii
periodontale

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale

Root planing with


Planare radiculara cu
subgingival curettage, per chiuretaj subgingival, per
97222-00 eight teeth or less
8 dinti sau mai putin
Analiza clinica
Clinical periodontal
parodontala si
97221-00 analysis and recording
inregistrare date
Treatment of acute
Tratamentul infectiei
97213-00 periodontal infection
acute parodontale
Periodontal flap surgical Operatie cu lambou
procedure per eight teeth pentru 8 dinti sau mai
97232-00 or less
putin

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale

Periodontal flap surgical


procedure for crown
97238-00 lengthening, per tooth

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale
Interventii
periodontale
Interventii
periodontale
Interventii
periodontale

97225-00
97241-00
97231-00
97237-00

Non surgical periodontal


treatment, not elsewhere
classified
Tooth root resection, per
root
Gingivectomy, per eight
teeth or less
Guided tissue
regeneration, membrane

Operatie cu lambou
pentru lungirea coroanei
dintelui, per dinte
Tratament parodontal
nechirurgical, neclasificat
in alta parte
Rezectie de radacina,
per radacina
Gingivectomie, per 8 dinti
sau mai putin
Regenerare tisulara
dirijata, inepartare de

86

removal

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale
Interventii
periodontale
Interventii
periodontale

Dental Services

Servicii dentare

456 Periodontic interventions

Interventii
periodontale

456 Periodontic interventions


Non surgical removal of
457 tooth
Non surgical removal of
457 tooth

Interventii
periodontale
Extractia dentara
simpla
Extractia dentara
simpla

458 Surgical removal of tooth

Indepartarea
chirurgicala a
dintelui

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Indepartarea
chirurgicala a
dintelui
Indepartarea
chirurgicala a
dintelui
Indepartarea
chirurgicala a
dintelui
Indepartarea
chirurgicala a
dintelui
Indepartarea
chirurgicala a

membrane

Guided tissue
regeneration, per tooth or Regenerare tisulara, per
dinte sau implant
97236-00 implant
Gingival graft, per tooth or Grefa gingivala, per dinte
97235-00 implant
sau implant
97234-00 Alveolar osseous graft
Alveolar osseous surgical
procedure, per eight teeth
97233-00 or less

Grefa osoasa alveolara


Interventie chirurgicala
osoasa alveolara, per 8
dinti sau mai putin

Periodontal surgical
procedure involving 1
97245-00 tooth or implant
97314-00
97311-00

97323-00

97322-00

Interventie chirurgicala
parodontala implicand un
dinte sau implant
Extractie dentara cu
Sectional removal of tooth separare
Removal of tooth or
Extractie dentara sau a
part(s) thereof
unor parti de dinte
Surgical removal of
Indepartarea chirurgicala
unerupted or partly
a unui dinte inclus sau
erupted tooth, with
partial erupt, cu
removal of bone or tooth indepartare de os sau
division
separare
Surgical removal of
Indepartarea chirurgicala
unerupted or partly
a unui dinte inclus sau
erupted tooth, without
partial erupt, fara
removal of bone or tooth indepartare de os sau
division
separare

Surgical removal of two or Indepartare chirurgicala a


97321-01 more erupted teeth
2 sau mai multi dinti
Surgical removal of one
97321-00 erupted tooth

Indepartare chirurgicala a
unui dinte

Surgical removal of tooth


97326-00 fragment involving bone
Surgical removal of
97324-00 unerupted tooth

Indepartarea chirurgicala
a unui fragment de dinte
cu implicare de os
Indepartarea chirurgicala
a unui dinte inclus

87

Dental Services

Servicii dentare

458 Surgical removal of tooth

Dental Services

Servicii dentare

459 Surgery for prosthetics

Dental Services

Servicii dentare

459 Surgery for prosthetics

Dental Services

Servicii dentare

459 Surgery for prosthetics

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

459 Surgery for prosthetics


General surgical dental
460 procedure

dintelui

completely encased by
bone

Indepartarea
chirurgicala a
dintelui
Chirurgie in scop
protetic
Chirurgie in scop
protetic
Chirurgie in scop
protetic
Chirurgie in scop
protetic
Interventie
chirurgicala dentara

Surgical removal of tooth


fragment involving soft
tissue
Repositioning of oral
muscle attachment
Removal of hyperplastic
tissue
Reduction of flabby ridge,
per segment
Alveolectomy, per
segment
Marsupialisation of cyst in
oral cavity

97325-00
97343-00
97341-00
97338-00
97331-00
97379-00

Interventie
chirurgicala dentara

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure
Other dental surgical
461 procedure
Other dental surgical
461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare
Alte interventii
chirurgicale dentare
Alte interventii
chirurgicale dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

97386-00

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

97385-00

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

97395-00

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

Surgical exposure of
unerupted tooth with
97381-00 stimulation and packing

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Dental Services

97377-00

97389-01
97388-00
97387-00

Excizia mucoasei balante


Alveolectomie, per
segment
Marsupializarea chistului
in cavitatea bucala

Dental treatment involving Tratament dentar care


removal or repair of soft implica indepartarea sau
tissue, not elsewhere
reparatie tesuturilor moi
classified
neclasificat in alta parte
Interventie chirurgicala
Surgery to isolate and
pentru izolarea si
preserve neurovascular prezervarea tesutului
tissue
neurovascular
Transplantation of tooth Transplantarea dintelui
or tooth bud
sau mugurelui dentar
Replantation and splinting Replantarea si
of tooth
imobilizarea dintelui
Repositioning and
Repozitionarea si
splinting of displaced
imobilizarea unui dinte
tooth/teeth
luxat
Repozitionarea
Surgical repositioning of chirurgicala a unui dinte
unerupted tooth
neerupt
Suture of nerve trunk in Sutura de trunchi nervos
conjunction with dental
in cadrul unei interventii
procedure
dentare

General surgical dental


460 procedure

Indepartarea chirurgicala
a unui fragment dentar in
situatii care implica
tesuturi moi
Repozitionarea insertiei
musculaturii orale
Excizia tesutului
hiperplazic

Expunerea chirurgicala a
unui dinte neerupt, cu
stimularea cresterii

88

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other dental surgical


461 procedure
Other dental surgical
461 procedure

Alte interventii
chirurgicale dentare
Alte interventii
chirurgicale dentare

Dental Services

Servicii dentare

462 Pulp treatment

Tratament pulpar

Dental Services

Servicii dentare

462 Pulp treatment

Tratament pulpar

Dental Services

Servicii dentare

462 Pulp treatment

Tratament pulpar

Dental Services

Servicii dentare

462 Pulp treatment

Tratament pulpar

6
6
6

Dental Services
Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare
Servicii dentare

462 Pulp treatment


462 Pulp treatment
462 Pulp treatment

Tratament pulpar
Tratament pulpar
Tratament pulpar

Dental Services

Servicii dentare

462 Pulp treatment

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Tratament pulpar
Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)
Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Minor soft tissue dental


97398-00 surgical procedure
Surgical exposure of
unerupted tooth with
attachment of device for
97382-00 orthodontic traction
Incision and drainage of
abscess or cyst in oral
97392-00 cavity

Interventie chirurgicala
minora pe tesuturi moi
Expunerea chirurgicala a
unui dinte neerupt, cu
dispozitiv pentru tractiune
ortodontica
Incizia si drenajul unui
abces sau chist in
cavitatea bucala

97399-00 Insertion of oral suture


Root canal obturation,
97418-00 each additional canal
Extirpation of pulp or
debridement of root
canal, emergency
97419-00 procedure
Root canal obturation, 1st
97417-00 canal
Complete
chemomechanical
preparation of root canal,
97416-00 each additional canal
Complete
chemomechanical
preparation of root canal,
97415-00 1st canal
97414-00 Pulpotomy
97411-00 Direct pulp capping
Pulpectomy and root
canal filling of deciduous
97421-00 teeth

Sutura intraorala
Obturatie de canal,
fiecare canal colateral
Extirparea pulpei sau
drenajul endodontic, ca
procedura de urgenta
Obturatie de canal,
canalul principal
Prepararea completa
mecano-chimica a
canalelor, fiecare canal
secundar
Prepararea completa
mecano-chimica a
canalului radicular
principal
Pulpotomie-amputatie
Coafaj direct
Extirparea pulpara si
obturatie de canal la dinti
de lapte

Hemisection of multi
97438-00 rooted tooth

Separare radiculara la
dinti pluriradiculari

Tratamentul resorbtiei
Treatment of external root radiculare externe si
reparatia
97437-00 resorption and repair

89

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Dental Services

Servicii dentare

463 Periradicular surgery

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)
Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)
Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)
Chirurgie
periradiculara
(chiuretaj
parodontal)
Alte servicii
endodontice
Alte servicii
endodontice
Alte servicii
endodontice

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Alte servicii
endodontice

97431-00 Periapical curettage


Interim therapeutic root
97458-00 filling
Obturation of resorption
97457-00 defect or perforation
Irrigation and dressing of
97455-00 root canal system
Removal or bypass of
fractured endodontic
97453-00 instrument

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Dental Services

Servicii dentare

464 Other endodontic service

Alte servicii
endodontice
Alte servicii
endodontice

Removal of post or post


97452-00 crown
Removal of root filling,
97451-00 per canal

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Alte servicii
endodontice
Obturatie metalica,
465 Metallic restoration, direct metoda directa
Obturatie metalica,
465 Metallic restoration, direct metoda directa
Obturatie metalica,
465 Metallic restoration, direct metoda directa
464 Other endodontic service

Surgical sealing of tooth


97436-00 root perforation

Sigilare chirurgicala a
unei perforatii radiculare

Retrograde root filling, per Obturatie de canal


97434-00 root
retrograda, per radacina

97432-00 Apicectomy, per root

Exploration for canal in


97445-00 calcified root, per canal
Metallic restoration of
97512-00 tooth, 2 surfaces
Metallic restoration of
97513-00 tooth, >= 3 surfaces
Metallic restoration of
97511-00 tooth, 1 surface

Rezectie apicala, per


radacina

Chiuretaj periapical
Obturatie provizorie de
canal
Obturatia unui defect de
resorbtie sau perforatie
Irigatii si preparare
canale
Indepartarea sau ocolirea
unui ac rupt pe canal
Indepartarea unui stalp
sau a unei coroane de pe
stalp
Dezobturare canal
radicular, per canal
Explorarea canalului in
radacini calcificate, per
canal
Obturatie metalica pe
doua suprafete
Obturatie metalica>= 3
suprafete
Obturatie metalica, o
suprafata

90

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Dental Services

Servicii dentare

Tooth coloured adhesive


466 restoration, direct

Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa
Obturatie
fizionomica, metoda
directa

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect

Inlay, Onlay, indirect

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect

Inlay, Onlay, indirect

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect

Inlay, Onlay, indirect

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect

Inlay, Onlay, indirect

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect

Inlay, Onlay, indirect

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

468 Inlay, Onlay, indirect


Other restorative dental
469 service

Inlay, Onlay, indirect


Alte servicii dentare
restaurative

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other restorative dental


469 service
Other restorative dental
469 service

Alte servicii dentare


restaurative
Alte servicii dentare
restaurative

Obturatie fizionomica
Adhesive restoration of
dinte anterior, 2
97538-00 anterior tooth, 2 surfaces suprafete
Obturatie fizionomica
dinte anterior, o
Adhesive restoration of
97537-00 anterior tooth, 1 surface suprafata
Adhesive restoration of
Obturatie fizionomica
posterior tooth, >= 3
dinte posterior, >=3
97533-00 surfaces
suprafete
Obturatie fizionomica
Adhesive restoration of
dinte posterior, 2
97532-00 posterior tooth, 2 surfaces suprafete
Obturatie fizionomica
Adhesive restoration of
dinte posterior, o
97531-00 posterior tooth, 1 surface suprafata
Adhesive restoration of
Obturarea unei leziuni
non carious cervical
97529-00 lesion
cervicale cuneiforme
Adhesive restoration of
Obturatie fizionomica pe
anterior tooth, >= 3
dintii anteriori, >= 3
97539-00 surfaces
suprafete
Metallic inlay/onlay, 2
Inlay/onlay metalic, 2
97555-00 surfaces
suprafete
Metallic inlay/onlay, 1
Inlay/onlay metalic, 1
97554-00 surface
suprafata
Tooth coloured
Inlay/onlay fizionomic, >=
97569-00 inlay/onlay, >= 3 surfaces 3 suprafete
Tooth coloured
Inlay/onlay fizionomic, 2
97568-00 inlay/onlay, 2 surfaces
suprafete
Tooth coloured
Inlay/onlay fizionomic, o
97567-00 inlay/onlay, 1 surface
suprafata
Metallic inlay/onlay, >= 3 Inlay/onlay metalic, >= 3
97556-00 surfaces
suprafete
Recementing of
Recimentare de
97596-00 inlay/onlay
inlay/onlay
Full coronal
Reconstructia totala
reconstruction, tooth
coronara cu obturatie
coloured adhesive
fizionomica prin metode
97599-00 restorative, direct
adezive, direct
Full coronal
Reconstructia coronara
97598-00 reconstruction, metallic, metalica, direct

91

direct

Servicii dentare

Other restorative dental


469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service
Other restorative dental
469 service

Alte servicii dentare


restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative
Alte servicii dentare
restaurative

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Post - cast, preformed or Pivot metalic, preformat


sau din metal brut
97597-00 wrought
97573-00 Temporary crown
97595-00 Removal of inlay/onlay

Coroana temporara
Indepartare de
inlay/onlay+I164

97583-01 Bonded facing, indirect

Fatetare, indirect

97582-01 Bonded facing, direct


Restoration of incisal
97578-00 corner of anterior tooth

Fatetare, direct
Restaurarea unghiului
incizal la dintii anteriori
Coroana metalica din otel
97576-00 Stainless steel crown
inoxidabil
Temporary restoration of Obturatie provizorie
folosind matrice metalica
97574-00 tooth using metal band
Temporary restoration of
97572-00 cavity
Obturatie provizorie
97575-00 Pin retention, per pin

Retentie cu pini, per pin

97577-00 Cusp capping, per cusp

Imbracarea cuspelor

97579-00 Temporary bridge


Full crown, metallic,
97618-00 indirect
Full crown, non metallic,
97613-00 indirect
Full crown, veneered,
97615-00 indirect
Three-quarter crown,
97620-00 indirect
Core for crown including
97625-00 post, indirect
Preliminary restoration for
97627-00 crown, direct

Punte temporara
Coroana metalica,
metoda indirecta
Coroana nemetalica,
metoda indirecta
Coroana cu fateta,
indirect (laborator)
Coroana trei sferturi,
indirect
Preparare bont pentru
coroana, indirect
Restaurare preliminara
pentru coroana, direct

92

Dental Services

Servicii dentare

470 Crown

Coroana

Post and root cap,


97629-00 indirect

Reconstituire coroana
radiculara, indirect
Retainer pentru punti
Retainer for bonded
cimentate, indirect, per
bridge, indirect, per tooth dinte
Bridge pontic, direct, per Punte dentara, direct, per
pontic
element
Bridge pontic, indirect,
Punte dentara, indirect,
per pontic
per element
Semifixed attachment
Croset semiturnat
Mijloace de mentinere de
Precision or magnetic
precizie sau magnetice
attachment, bridge
pentru punti

Dental Services

Servicii dentare

471 Bridge

Punte

97649-00

Dental Services

Servicii dentare

471 Bridge

Punte

97642-00

6
6

Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare

471 Bridge
471 Bridge

Punte
Punte

97643-00
97644-00

Dental Services

Servicii dentare

471 Bridge

97645-00

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

Other dental service on


472 crown and bridge

Dental Services

Servicii dentare

473 Implant prosthesis

Dental Services

Servicii dentare

473 Implant prosthesis

Punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Alte servicii dentare
pe coroana sau
punte
Lucrare protetica pe
implant
Lucrare protetica pe
implant

Dental Services

Servicii dentare

473 Implant prosthesis

Lucrare protetica pe
implant

97655-00 Removal of crown

Indepartarea coroanei

Removal of bridge or
97656-00 splint

Indepartarea puntii sau


arcului

Repair of crown, bridge or Reparatie de coroana,


97658-00 splint, indirect
punte sau atela, indirect
Repair of crown, bridge or Reparatie de coroana,
punte sau atela, direct
97659-00 splint, direct
Recementing crown or
97651-00 veneer

Recimentare coroana
sau fateta

Recementing bridge or
Recimentarea puntii sau
97652-00 splint, per abutment
atelei, per stalp
Surgical removal of dental Indepartarea chirurgicala
a implantului
97663-00 implant
Fixarea barei pentru
97664-00 Fitting of bar for denture proteza
Removal and reIndepartarea si
attachment of prosthesis reaplicarea lucrarii
fixed to implant, per
protetice fixate pe
97669-00 implant
implant, per implant

93

Dental Services

Servicii dentare

473 Implant prosthesis

Dental Services

Servicii dentare

473 Implant prosthesis

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component
Denture or denture
474 component

Lucrare protetica pe
implant
Lucrare protetica pe
implant
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de

Provision of surgical
97679-00 implant guide
Provision of partial
maxillary denture, resin
97721-00 base

Lucrare protetica cu
schelet metalic aplicata
pe implante, per dinte
Realizarea ghidarii
chirurgicale pentru
implant
Realizarea protezei
partiale maxilare, baza
de rasina

Provision of complete
97711-00 maxillary denture

Realizarea protezei totale


maxilare

Provision of complete
97712-00 mandibular denture
Provision of complete
mandibular and maxillary
97719-00 dentures
Provision of partial
mandibular denture, resin
97722-00 base
Provision of partial
maxillary denture, cast
97727-00 metal framework
Provision of partial
mandibular denture, cast
97728-00 metal framework

Realizarea protezei totale


mandibulare

Provision of retainer to
97731-00 partial denture

Realizarea de retainer la
proteza partiala

Provision of occlusal rest


97732-00 to partial denture
Provision of tooth to
partial denture, each
97733-00 tooth

Realizarea pintenului
ocluzal la proteza partiala

97734-00 Overlay, per tooth


Precision or magnetic
97735-00 attachment, denture

Overlay/per dinte
Mijloace de mentinere de
precizie sau magnetice

Prosthesis with metal


frame attached to
97666-00 implants, per tooth

Realizarea protezei totale


mandibulare si maxilare
Realizarea protezei
partiale mandibulare,
baza de rasina
Realizarea protezei
partiale maxilare cu
schelet metalic
Realizarea protezei
partiale mandibulare cu
schelet metalic

Realizarea dintilor pentru


proteza partiala, per dinte

94

proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Proteza sau
componenta de
proteza
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)
Intretinerea protezei
(sau sustinerea)

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

Denture or denture
474 component

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

475 Denture maintenance

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Reparatie de
proteza
Reparatie de
proteza

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Reparatie de
proteza

pentru proteze

Immediate replacement of Inlocuirea imediata a


unui dinte, per dinte
97736-00 tooth, per tooth
97737-00 Resilient lining

Captusire proteza

Provision of metal palate Realizarea placii


97716-00 or plate
palatinale metalice
Provision of connecting Realizarea barei
conectoare din metal brut
97738-00 bar of wrought metal
Adjustment of pre-existing Adaptarea protezei
97741-00 denture
preexistente
Relining of complete
Rebazarea protezei
97743-00 denture, processed
totale (laborator)
Relining of partial
Rebazarea protezei
97744-00 denture, processed
partiale (laborator)
Remodelling of complete Remodelarea protezei
97745-00 denture
totale
Relining of complete
Rebazarea protezei
totale, direct (cabinet)
97751-00 denture, direct
Relining of partial
Rebazarea protezei
97752-00 denture, direct
partiale, direct (cabinet)
Cleaning and polishing of Curatarea si lustruirea
97753-00 pre-existing denture
protezei preexistente
Modification of denture
Modificarea bazei
97754-00 base
protezei
Remodelling of partial
Remodelarea protezei
97746-00 denture
partiale
Re-attachment of preReaplicare unui dinte
existing tooth or clasp to preexistent sau lipirea pe
97761-00 denture
proteza
Replacement of clasp on Inlocuirea adezivului pe
97762-00 denture
proteza
Reparatia sau adaugarea
Repair or addition to
unei piese metalice
97769-00 metal casting
turnate

95

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

476 Denture repair


Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service

Reparatie de
proteza
Reparatie de
proteza
Reparatie de
proteza
Reparatie de
proteza
Alte servicii protetice

Dental Services

Servicii dentare

Alte servicii protetice

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service
Other prosthodontic
477 service

Dental Services

Servicii dentare

Removable orthodontic
479 appliance

Aparat ortodontic
mobil

Dental Services

Servicii dentare

Removable orthodontic
479 appliance

Aparat ortodontic
mobil

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Removable orthodontic
479 appliance
Removable orthodontic
479 appliance

Aparat ortodontic
mobil
Aparat ortodontic
mobil

Alte servicii protetice


Alte servicii protetice
Alte servicii protetice
Alte servicii protetice
Alte servicii protetice
Alte servicii protetice

Repair of broken base of


97763-00 complete denture
Repair of broken base of
97764-00 partial denture
Replacement of tooth on
97765-00 denture
Adding tooth to partial
denture to replace lost
97768-00 tooth, per tooth
Provision of resin splint,
97772-00 indirect
Tissue conditioning
preparatory to
impressions, per
97771-00 application

Reparatia bazei rupte a


protezei totale
Reparatia bazei rupte a
protezei partiale
Inlocuirea unui dinte pe
proteza
Adaugarea unui dinte pe
proteza pentru inlocuirea
unui dinte pierdut, per
dinte
Realizarea bazei acrilice
pentru aparat, indirect

Pregatirea tesuturilor
pentru amprentare, per
aplicare
Realizarea bazei
Provision of metal splint, metalice pentru aparat,
97773-00 indirect
indirect
Characterisation of
Caracterizarea bazei
97775-00 denture base
protezei
Impression for denture
Amprenta pentru
97776-00 repair
reparatie de proteza
97777-00 Denture identification
Identificarea protezei
Metallic inlay for denture Inlay metalic pentru dinte
97778-00 tooth
din proteza
97774-00 Provision of obturator
Provision of active
removable appliance,
97822-01 mandibular arch
Provision of passive
removable appliance,
97811-00 maxillary arch
Provision of active
removable appliance,
97821-00 maxillary arch
Provision of functional
97823-00 orthopaedic appliance

Realizarea obturatorului
Realizarea aparatului
mobil activ, mandibular
Realizarea aparatului
mobil pasiv, mandibular
Realizarea aparatului
mobil activ, maxilar
Realizarea aparatului
functional

96

Aparat ortodontic
mobil

Provision of passive
removable appliance,
97812-01 mandibular arch

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Removable orthodontic
479 appliance
Fixed orthodontic
480 appliance
Fixed orthodontic
480 appliance

Dental Services

Servicii dentare

Fixed orthodontic
480 appliance

Aparat ortodontic fix

Insertion of fixed palatal


97841-00 or lingual arch appliance

Dental Services

Servicii dentare

Fixed orthodontic
480 appliance

Aparat ortodontic fix

Partial banding for


97842-00 intermaxillary elastics

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Fixed orthodontic
480 appliance
Fixed orthodontic
480 appliance

Dental Services

Servicii dentare

481 Extraoral appliance

Aparat extraoral

Dental Services

Servicii dentare

482 Orthodontic attachment

Atas ortodontic

Dental Services

Servicii dentare

483 Other orthodontic service

Dental Services

Servicii dentare

483 Other orthodontic service

Alte servicii
ortodontice
Alte servicii
ortodontice

6
6

Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare

483 Other orthodontic service


484 Dental emergency

Alte servicii
ortodontice
Urgenta dentara

Dental Services

Servicii dentare

484 Dental emergency

Dental Services

Servicii dentare

485 Dental drug therapy

Aparat ortodontic fix


Aparat ortodontic fix

97829-00 Partial banding, per arch


Full arch banding, per
97831-00 arch

Aparat ortodontic fix


Aparat ortodontic fix

Urgenta dentara
Terapie
medicamentoasa
dentara

Provision of maxillary
97843-00 expansion appliance
Provision of fixed space
97845-00 maintainer
Provision of extraoral
97851-00 appliance
Bonding of attachment for
application of orthodontic
97862-00 force

Realizarea aparatului
mobil pasiv, mandibular
Aplicarea aparatului fix
partial pe arcada
Aplicarea aparatului fix
pe intreaga arcada
Insertia arcului lingual
sau palatinal la aparatul
fix
Aplicare de atase fixe
pentru elastice
intermaxilare
Realizarea aparatului
pentru expansiune
maxilara
Realizarea mentinatorului
de spatiu
Realizarea dispozitivului
extraoral
Lipirea ataselor pentru
aplicarea aparatului
ortodontic
Reparatia arcului sau
crosetului aparatului
mobil
Reparatia bazei acrilice a
aparatului mobil

Repair clasp or spring on


97876-00 removable appliance
Repair of removable
97875-00 appliance, resin base
Adjustment of fixed or
removable orthodontic
Adaptarea aparatului
ortodontic fix sau mobil
97871-00 appliance
97911-00 Palliative dental care
Tratament paliativ
Serviciu de urgente
After hours dental
dentare in afara
97915-00 emergency service
programului
Provision of
Pregatirea
medication/medicament medicamentelor pentru
97927-00 for dental procedure
tratamentul dentar

97

Dental Services

Servicii dentare

485 Dental drug therapy

Terapie
medicamentoasa
dentara

97926-00

97928-00

Dental Services

Servicii dentare

485 Dental drug therapy

Terapie
medicamentoasa
dentara

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97964-00

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97963-00

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97961-00

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97965-00

6
6

Dental Services
Dental Services

Servicii dentare
Servicii dentare

489 Occlusal therapy


489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala
Terapie ocluzala

97966-00
97967-00

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97968-00

Dental Services

Servicii dentare

489 Occlusal therapy

Terapie ocluzala

97971-00

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Terapie ocluzala
Diverse servicii
dentare

97972-00

489 Occlusal therapy


Miscellaneous dental
490 services

Dental Services

Servicii dentare

Dental Services

Servicii dentare

Miscellaneous dental
490 services
Miscellaneous dental
490 services

Diverse servicii
dentare
Diverse servicii
dentare

97981-00

97985-00
97982-00

Construction of
individually made
mandibular or maxillary
tray for self application of
medicament
Intravenous cannulation
and establishment of
infusion for dental
procedure
Registration and
mounting of model for
occlusal analysis
Clinical occlusal analysis
with muscle and joint
palpation

Realizarea lingurilor
individuale, maxilare si
mandibulare, pentru
autoaplicarea
medicamentelor
Montarea unui cateter
intravenos si pregatirea
unei perfuzii pentru
procedeele dentare
Inregistrarea si montarea
modelelor pentru analiza
ocluzala
Analiza clinica ocluzala
cu palparea muschilor si
articulatiilor
Ajustare ocluzala minima
Minor occlusal adjustment (adaptare)
Provision of occlusal
Realizarea splintului
splint
ocluzal
Adjustment of pre-existing Adaptarea splintului
occlusal splint
ocluzal preexistent
Pantographic tracing
Traseu pantografic
Occlusal adjustment
Adaptare ocluzala in
following occlusal
analysis
urma analizei ocluzale
Adjunctive dental physical Terapie fizica ajutatoare
therapy for
pentru articulatia
temporomandibular joint temporo-mandibulara si
and associated structures structurile asociate
Repair/addition of
Reparatie/aditie de splint
occlusal splint
ocluzal
Splinting and stabilisation Imobilizara dintelui,
of tooth, direct
metoda directa
Pregatirea unor
Provision of oral
dispozitive orale pentru
appliance for diagnosed diagnosticarea sforaitului
snoring and obstructive si apneei obstructive in
sleep apnoea
somn
Indepartarea smaltului
Enamel stripping of tooth dentar

98

Postoperative dental
care, not elsewhere
97986-00 classified

Ingrijire postoperatorie
dentara, neclasificata in
alta parte

41764-03 Fibreoptic laryngoscopy

Laringoscopia cu fibre
optice

41855-00 Microlaryngoscopy

Microlaringoscopia

41849-00 Laryngoscopy

Laringoscopia

Dental Services
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Servicii dentare
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
521 larynx

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
521 larynx

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
521 larynx

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
521 larynx

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
521 larynx

Diverse servicii
dentare
Proceduri de
examinare a
laringelui
Proceduri de
examinare a
laringelui
Proceduri de
examinare a
laringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
rezectie la nivelul
laringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
rezectie la nivelul
laringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
rezectie la nivelul
laringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
rezectie la nivelul
laringelui
Proceduri de
aplicare, insertie sau
rezectie la nivelul
laringelui

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Incision procedures on
522 larynx

Proceduri de incizie
a laringelui

Injectare de toxina
botulinica la nivelul
corzilor vocale
Rezectia membranei
Division of laryngeal web laringiene cu ajutorul
using microlaryngoscopic tehnicilor
41868-00 techniques
microlaringoscopice

Incision procedures on
522 larynx

Proceduri de incizie
a laringelui

90164-00 Incision of larynx

Incizia laringelui

Laryngoscopy with
523 excision

Laringoscopia cu
rezectie

Microlaryngoscopy with
41867-00 arytenoidectomy

Microlaringoscopia cu
aritenoidectomie

6
7
7

7
7
7

Miscellaneous dental
490 services
Examination procedures
520 on larynx
Examination procedures
520 on larynx
Examination procedures
520 on larynx

Injection of other
Injectarea altor substante
41870-00 substance into vocal cord in coarda vocala
Removal of laryngeal
41886-01 stent

Indepartarea stentului
laringian

Replacement of laryngeal Repozitionarea stentului


41905-03 stent
laringian
Insertion of laryngeal
41905-02 stent

Insertia unui stent


laringian

Injection of botulinum
41869-00 toxin into vocal cord

99

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Laryngoscopy with
523 excision

Laringoscopia cu
rezectie

Laryngoscopy with
523 excision

Laringoscopia cu
rezectie

Microlaringoscopia cu
extirparea leziunii
Microlaringoscopia cu
Microlaryngoscopy with extrparea LASER a
41861-00 removal of lesion by laser leziunii

Laryngoscopy with
523 excision

Laringoscopia cu
rezectie

Laryngoscopy with
41852-00 removal of lesion

524 Laryngectomy

Laringectomia

Laringectomia
41840-00 Supraglottic laryngectomy supraglotica

524 Laryngectomy

Laringectomia

41843-00 Laryngopharyngectomy

Laringofaringectomia

524 Laryngectomy

Laringectomia

41837-00 Hemilaryngectomy

Hemilaringectomia

Laringectomia
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la
525 on larynx
nivelul laringelui
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la
525 on larynx
nivelul laringelui

41834-00 Total laryngectomy

Laringectomia totala

Removal of vallecular
41813-00 cyst

Evacuarea chistului
valecular

526 Laryngoplasty

Laringoplastia

41876-02 Laryngoplasty

Laringoplastia

527 Laryngofissure

Laringotomia
mediana

41876-00 Laryngofissure

Laringotomia mediana

524 Laryngectomy

Laringotomia
mediana
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii ale
528 larynx
laringelui
527 Laryngofissure

Microlaryngoscopy with
41864-00 removal of lesion

Laringoscopia cu
extirparea leziunii

Excision of other lesion of Excizia altor leziuni ale


90161-00 larynx
laringelui

Laryngofissure with vocal Laringotomie mediana cu


41876-01 cordectomy
cordectomie vocala
Repair of laryngeal
41873-00 fracture

Repararea fracturii
laringiene

100

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii ale
laringelui
528 larynx
Proceduri de
Reconstruction procedures reconstructie a
529 on larynx
laringelui
Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare la nivelul
530 larynx
laringelui

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
533 trachea

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
533 trachea

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului

Application, insertion or
removal procedures on
533 trachea

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

Primary restoration of
alimentary continuity
following
41843-01 laryngopharyngectomy

Refacerea primara a
continuitatii tractului
alimentar
postlaringofaringectomie

Laryngopharyngectomy Laringofaringectomia si
30294-01 and plastic reconstruction reconstructia plastica
Re-operation
41867-01 arytenoidectomy

Reinterventia
postaritenoidectomie

Alte proceduri la
531 Other procedures on larynx nivelul laringelui

90150-00 Thyroplasty

Tiroplastia

Alte proceduri la
531 Other procedures on larynx nivelul laringelui

Other procedures on
90160-00 larynx

Alte proceduri la nivelul


laringelui

Examination procedures
532 on trachea

Tracheoscopy through
41764-04 artificial stoma

Traheoscopie printr-un
orificiu artificial

Excision procedures on
534 trachea

Proceduri de
examinare a traheei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
traheei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
traheei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
traheei
Proceduri
excizionale la nivelul
traheei
Proceduri
excizionale la nivelul
traheei

535 Cricothyrostomy

Cricotirostomia

536 Tracheostomy

Traheostomia

Excision procedures on
534 trachea

Indepartarea stentului
41886-02 Removal of tracheal stent traheal
Replacement of tracheal Repozitionarea stentului
traheal
41905-01 stent

41905-00 Insertion of tracheal stent Insertia stentului traheal


Removal of foreign body Extractia unui corp strain
41886-00 from trachea
traheal
Excision of lesion of
90167-00 trachea

Rezectia leziunii traheale

41884-00 Cricothyrostomy
Open tracheostomy,
41883-01 permanent

Cricotirostomia
Traheostomia deschisa,
definitiva

101

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory

respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului

536 Tracheostomy

Traheostomia

536 Tracheostomy

Traheostomia
Rezectia tumorii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia tumorii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia tumorii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia tumorii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia stricturii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia stricturii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia stricturii
endotraheale cu
reconstructie
Rezectia stricturii
endotraheale cu
reconstructie
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul

Resection of endotracheal
537 tumour with repair
Resection of endotracheal
537 tumour with repair
Resection of endotracheal
537 tumour with repair
Resection of endotracheal
537 tumour with repair
Resection of endotracheal
538 stricture with repair
Resection of endotracheal
538 stricture with repair
Resection of endotracheal
538 stricture with repair
Resection of endotracheal
538 stricture with repair
Other repair procedures on
539 trachea
Other repair procedures on
539 trachea
Other repair procedures on
539 trachea
Other repair procedures on
539 trachea

Open tracheostomy,
41883-00 temporary

Traheostomia deschisa,
temporara

Percutaneous
41880-00 tracheostomy
Resection of
endotracheal tumour by
38453-03 laser, with graft
Resection of
endotracheal tumour with
38453-02 graft
Resection of
endotracheal tumour with
38453-00 anastomosis
Resection of
endotracheal tumour by
38453-01 laser, with anastomosis
Resection of
endotracheal stricture by
38453-07 laser, with graft
Resection of
endotracheal stricture
38453-06 with graft
Resection of
endotracheal stricture by
38453-05 laser, with anastomosis
Resection of
endotracheal stricture
38453-04 with anastomosis
Closure of tracheooesophageal fistula, via
43852-00 thoracotomy

Traheostomia
percutanata
Rezectia LASER a
tumorii endotraheale, cu
grefare
Rezectia tumorii
endotraheale cu grefare
Rezectia tumorii
endotraheale cu
anastomoza
Rezectia LASER a
tumorii endotraheale, cu
anastomoza
Rezectia LASER a
stricturii endotraheale cu
protezare
Rezectia stricturii
endotraheale cu grefare
Rezectia LASER a
stricturii endotraheale, cu
anastomoza
Rezectia stricturii
endotraheale cu
anastomoza
Inchiderea fistulei traheoesofagiene prin
toracotomie

Closure of tracheo43900-00 oesophageal fistula

Inchiderea fistulei
traheoesofagiene

Repair of trachea,
41879-04 cervical approach
Closure of other fistula of
41879-03 trachea

Repararea traheala,
abordul cervical
Inchiderea altei fistule
traheale

102

System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7

Reconstruction procedures
540 on trachea

traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
traheei
Proceduri
reconstructive la
nivelul traheei
Proceduri
reconstructive la
nivelul traheei

Revision procedures on
541 trachea

Proceduri de revizie
a traheei

Other procedures on
542 trachea

Alte proceduri la
nivelul traheei
Proceduri de
examinare a
bronhiilor
Proceduri de
examinare a
bronhiilor
Proceduri de
examinare a
bronhiilor
Bronhoscopia cu
biopsie sau cu
extragere de corp
strain
Bronhoscopia cu
biopsie sau cu
extragere de corp
strain
Bronhoscopia cu
biopsie sau cu
extragere de corp

Other repair procedures on


539 trachea
Other repair procedures on
539 trachea
Other repair procedures on
539 trachea
Reconstruction procedures
540 on trachea

Examination procedures
543 on bronchus
Examination procedures
543 on bronchus
Examination procedures
543 on bronchus
Bronchoscopy with biopsy
544 or removal of foreign body
Bronchoscopy with biopsy
544 or removal of foreign body
Bronchoscopy with biopsy
544 or removal of foreign body

Closure of external fistula Inchiderea fistulei


41879-02 of trachea
traheale externe
Suture of laceration of
41879-01 trachea

Sutura dilaceratiei
traheale

Repair of trachea,
38453-08 intrathoracic approach

Repararea traheala,
abordul intratoracic

Tracheo-oesophageal
41885-00 fistulisation
Reconstruction of trachea
and construction of
41879-06 artificial larynx

Fistulizarea
traheoesofagiana
Reconstructia traheei si
constructia laringelui
artificial

41883-02 Revision of tracheostomy Revizia traheostomei


Other procedures on
90162-00 trachea

Alte proceduri la nivelul


traheei

41898-00 Fibreoptic bronchoscopy Fibrobronhoscopia


Bronchoscopy through
41889-01 artificial stoma

Bronhoscopia printr-un
orificiu artificial

41889-00 Bronchoscopy

Bronhoscopia

Fibreoptic bronchoscopy Fibrobronhoscopia cu


biopsie
41898-01 with biopsy
Bronchoscopy with
41895-00 removal of foreign body

Bronhoscopia cu
extractia unui corp strain

41892-00 Bronchoscopy with biopsy Bronhoscopia cu biopsie

103

strain
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
545 on bronchus
bronhiilor
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
545 on bronchus
bronhiilor
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
545 on bronchus
bronhiilor
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
545 on bronchus
bronhiilor

Rezectia unui chist


Excision of bronchogenic bronhogenic prin
toracotmie
43912-00 cyst via thoracotomy
Rezectie endoscopica cu
Endoscopic resection of LASER a unei tumori
41901-00 bronchial tumour by laser bronsice

Repair procedures on
546 bronchus

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
548 lung or pleura

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
548 lung or pleura

7
7
7
7
7
7
7
7
7

Bronchoscopy with
41892-01 excision of lesion

Bronhoscopia cu rezectia
leziunii

Other endoscopic
90163-00 excision of bronchus

Alte rezectii endoscopice


ale bronhiilor

Proceduri reparatorii
la nivelul bronhiilor

Replacement of
41905-05 endobronchial stent

Repozitionarea stentului
endobronsic

Repair procedures on
546 bronchus

Proceduri reparatorii
la nivelul bronhiilor

Insertion of endobronchial Insertia unui stent


41905-04 stent
endobronsic

Repair procedures on
546 bronchus

Proceduri reparatorii
la nivelul bronhiilor

Removal of
41895-01 endobronchial stent

Extragerea stentului
endobronsic

Repair procedures on
546 bronchus

Proceduri reparatorii
la nivelul bronhiilor

Other procedures on
547 bronchus

Alte proceduri la
nivelul bronhiilor

Bronchoscopy with
41904-00 dilation
Other procedures on
bronchus, intrathoracic
38456-04 approach

Bronhoscopia cu dilatatie
Alte proceduri la nivelul
bronhiilor prin abord
intratoracic

Other procedures on
547 bronchus

Alte proceduri la
nivelul bronhiilor
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
plamanului sau
pleurei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
plamanului sau
pleurei

Other procedures on
90165-00 bronchus

Alte proceduri la nivelul


bronhiilor

18228-00 Interpleural block

Blocaj intercostal

Insertion of
90180-00 pleuroperitoneal shunt

Insertia suntului
pleuroperitoneal

104

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Incision procedures on
549 lung or pleura

Proceduri de incizie
a plamanului sau
pleurei
Proceduri de incizie
a plamanului sau
pleurei
Proceduri de incizie
a plamanului sau
pleurei
Proceduri de incizie
a plamanului sau
pleurei

550 Biopsy of lung or pleura

Biopsia de plaman
sau pleura

38418-01 Biopsy of pleura

Biopsia pleurei

550 Biopsy of lung or pleura

Biopsia de plaman
sau pleura

38418-02 Biopsy of lung

Biopsia plamanului

550 Biopsy of lung or pleura

Biopsia de plaman
sau pleura

Percutaneous needle
38412-00 biopsy of lung

Biopsia percutanata (cu


ac) a plamanului

550 Biopsy of lung or pleura

Biopsia de plaman
sau pleura

Percutaneous needle
30090-00 biopsy of pleura

Biopsia percutanata (cu


ac) a pleurei

551 Partial resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica

Segmental resection of
38438-00 lung

Segmentectomia

551 Partial resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica

Radical wedge resection Rezectia pulmonara


radicala atipica
38440-01 of lung

551 Partial resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica

38440-00 Wedge resection of lung

551 Partial resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica

Endoscopic wedge
90169-00 resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica
Rezectia pulmonara
atipica pe cale
endoscopica

551 Partial resection of lung

Rezectia pulmonara
atipica

Lung volume reduction


90170-00 surgery

Chirurgie de reductie
volumetrica pulmonara

552 Lobectomy of lung

Lobectomia
pulmonara

38441-00 Radical lobectomy

Lobectomia radicala

Incision procedures on
549 lung or pleura
Incision procedures on
549 lung or pleura
Incision procedures on
549 lung or pleura

38415-00 Incision of pleura

Incizia pleurei

38418-04 Incision of lung

Incizia plamanului

Endoscopic division of
38436-01 pleural adhesions

Sectionarea endoscopica
a aderentelor pleurale

Division of pleural
90166-00 adhesions

Sectionarea aderentelor
pleurale

105

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other excision procedures


554 on lung or pleura

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other excision procedures


554 on lung or pleura

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other excision procedures


554 on lung or pleura

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

7
7
7

7
7

552 Lobectomy of lung

Lobectomia
pulmonara

553 Pneumonectomy

Pneumonectomia

Lobectomia pulmonara
Prelevarea plamanului de
Removal of donor lung for la donor in vederea
38438-03 transplantation
transplantului

553 Pneumonectomy

Pneumonectomia

Pneumonectomia
38441-01 Radical pneumonectomy radicala

553 Pneumonectomy

Other excision procedures


554 on lung or pleura

Pneumonectomia
Alte proceduri de
rezectie de tesut
pulmonar sau
pleural
Alte proceduri de
excizie la nivelul
plamanului sau
pleurei
Alte proceduri de
excizie la nivelul
plamanului sau
pleurei
Alte proceduri de
rezectie la nivelul
plamanului sau
pleurei

555 Transplantation of lung

Transplantul de
plaman

Transplantul de
plaman
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on plamanului sau
556 lung or pleura
pleurei
Alte proceduri
reparatorii ale
Other repair procedures on plamanului sau
556 lung or pleura
pleurei
555 Transplantation of lung

38438-01 Lobectomy of lung

38438-02 Pneumonectomy

Pneumonectomia

38424-00 Pleurectomy

Pleurectomia

38421-01 Pulmonary decortication

Decorticarea pulmonara

Enucleation of pulmonary Enucleatia unui chist


38424-01 hydatid cyst
hidatic pulmonar
Endoscopic pulmonary
38421-00 decortication
Sequential single lung
transplantation, bilateral
90172-00 [BSSLT]

Decorticarea pulmonara
endoscopica

Other transplantation of
90172-01 lung

Alte proceduri de
transplant pulmonar

38424-02 Pleurodesis

Pleurodeza

Other repair of lung or


90173-00 pleura

Alte proceduri reparatorii


la nivelul pleurei sau
plamanului

Transplant pulmonar
bilateral secvential

106

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Examination procedures
on chest wall, mediastinum
559 or diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Examination procedures
on chest wall, mediastinum
559 or diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
chest wall, mediastinum or
560 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
chest wall, mediastinum or
560 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Application, insertion or
removal procedures on
chest wall, mediastinum or
560 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Incision procedures on
chest wall, mediastinum or
561 diaphragm

7
7

Other repair procedures on


556 lung or pleura
Revision procedures on
557 lung or pleura
Other procedures on lung
558 or pleura

Alte proceduri
reparatorii la nivelul
plamanului sau
pleurei
Proceduri de revizie
a plamanului sau
pleurei
Alte proceduri la
nivelul plamanului
sau pleurei
Proceduri de
examinare a
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Proceduri de
examinare a
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
excizie la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
excizie la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
excizie la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Proceduri de incizie
a peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului

90171-00 Endoscopic pleurodesis


Revision of cerebrospinal
fluid [CSF] shunt at
90174-00 pleural site
Other procedures on lung
and pleura, intrathoracic
38456-02 approach

Pleurodeza endoscopica

38436-00 Thoracoscopy

Toracoscopia

38448-01 Mediastinoscopy

Mediastinoscopia

Insertion of intercostal
38409-00 catheter for drainage

Insertia cateterului
intercostal pentru drenaj

Verificarea suntului
cerebro-pleural (LCR)
Alte proceduri la nivelul
plamanului si pleurei prin
abord intratoracic

38403-00 Therapeutic thoracentesis Toracenteza terapeutica

38400-00 Diagnostic thoracentesis Toracenteza diagnostica

38418-00 Exploratory thoracotomy Toracotomia exploratorie

107

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

7
7
7
7

Proceduri de incizie
Incision procedures on
a peretelui toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
561 diaphragm
diafragmului
Proceduri de incizie
la nivelul peretelui
Incision procedures on
toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
561 diaphragm
diafragmului
Proceduri de
distructie la nivelul
Destruction procedures on peretelui toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
562 diaphragm
diafragmului
Proceduri de
rezectie la nivelul
Excision procedures on
peretelui toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
563 diaphragm
diafragmului
Proceduri de
rezectie la nivelul
Excision procedures on
peretelui toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
563 diaphragm
diafragmului
Proceduri de
rezectie la nivelul
Excision procedures on
peretelui toracic,
chest wall, mediastinum or mediastinului sau
563 diaphragm
diafragmului

Exploration of
mediastinum via
30320-00 mediastinotomy

Exploration of
mediastinum via cervical Explorarea mediastinului
38448-00 route
prin abord cervical
Reopening of
thoracotomy or
38656-01 sternotomy site

Redeschiderea plagii
posttoracotomie sau
poststernotomie

Excision of intrathoracic
43987-00 neuroblastoma

Rezectie
neuroblastomului
intratoracic

Removal of mediastinal
38446-03 tumour via sternotomy

Extirparea tumorii
mediastinale prin
sternotomie

Removal of mediastinal
38446-02 tumour via thoracotomy
Repair of pectus
Proceduri reparatorii
excavatum with
Repair of pectus carinatum ale pectus carinatum
implantation of
sau excavatum
564 or excavatum
38458-00 subcutaneous prosthesis
Proceduri reparatorii
Repair of pectus carinatum ale pectus carinatum
Repair of pectus
564 or excavatum
38457-01 excavatum
sau excavatum
Proceduri reparatorii
Repair of pectus carinatum ale pectus carinatum
Repair of pectus
564 or excavatum
sau excavatum
38457-00 carinatum
565 Thoracoplasty

Toracoplastia

Explorarea mediastinului
prin mediastinotomie

Extirparea tumorii
mediastinale prin
toracotomie
Proceduri reparatorii ale
pectus excavatum cu
implantarea unei proteze
subcutanate
Repararea pectus-ului
excavatum
Repararea pectus-ului
carinatum

38427-00 Thoracoplasty, complete Toracoplastia, completa

108

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other repair procedures on


chest wall, mediastinum or
566 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other repair procedures on


chest wall, mediastinum or
566 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other repair procedures on


chest wall, mediastinum or
566 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other repair procedures on


chest wall, mediastinum or
566 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other procedures on chest


wall, mediastinum or
567 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other procedures on chest


wall, mediastinum or
567 diaphragm

Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Other procedures on chest


wall, mediastinum or
567 diaphragm

565 Thoracoplasty

Toracoplastia

565 Thoracoplasty

Toracoplastia
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
peretelui toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri la
nivelul peretelui
toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri la
nivelul peretelui
toracic,
mediastinului sau
diafragmului
Alte proceduri la
nivelul peretelui
toracic,
mediastinului sau
diafragmului

Thoracoplasty, staged,
38430-00 1st stage

Toracoplastia in etape,
prima etapa
Toracoplastia in etape, a
doua sau etapele
Thoracoplasty, staged,
38430-01 2nd or subsequent stage ulterioare

43915-00 Plication of diafragm

Plicaturarea diafragmului

90176-00 Repair of chest wall

Repararea peretelui
toracic

Repair of
thoracoabdominal
90177-00 duplication

Repararea duplicatiei
toracoabdominale

Alte interventii reparatorii


90178-00 Other repair of diaphragm ale diafragmului
Alte proceduri la nivelul
Other procedures on
peretelui toracic,
chest wall, mediastinum mediastinului sau
or diaphragm,
diafragmului prin abord
38456-03 intrathoracic approach
intratoracic

Other procedures on
90175-00 chest wall

Alte proceduri la nivelul


peretelui toracic

Other procedures on
90175-01 mediastinum

Alte proceduri la nivelul


mediastinului

109

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Alte proceduri la
nivelul peretelui
Other procedures on chest toracic,
wall, mediastinum or
mediastinului sau
567 diaphragm
diafragmului

Other procedures on
90175-02 diaphragm

Alte proceduri la nivelul


diafragmului

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Endotracheal intubation,
90179-01 double lumen

Intubatia endotraheala cu
dublu lumen

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Endotracheal intubation,
90179-00 single lumen

Intubatia endotraheala cu
lumen simplu

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Nasopharyngeal
90179-02 intubation
Management of
endotracheal intubation,
90179-03 single lumen
Management of
endotracheal intubation,
90179-04 double lumen
Management of
nasopharyngeal
90179-05 intubation

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Management of
90179-06 tracheostomy

Managementul
traheostomei

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Other intubation of
92035-00 respiratory tract
Management of other
intubation of respiratory
92035-01 tract

Alte tipuri de intubatie ale


tractului respirator
Managementul altor tipuri
de intubatii ale tractului
respirator

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Continuous positive
92038-00 airway pressure [CPAP]

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Intubatia nazofaringiana
Monitorizarea intubatiei
endotraheale cu lumen
simplu
Monitorizarea intubatiei
endotraheale cu lumen
dublu
Monitorizarea intubatiei
nazofaringiene

Folosirea presiunii
pozitive continue (CPAP)
Folosirea presiunii
pozitive intre doua
Bilevel positive airway
niveluri presionale
92039-00 pressure [BiPAP]
(BiPAP)
Folosirea de presiuni
Intermittent positive
pozitive intermitente
92040-00 pressure breathing [IPPB] (IPPB)

110

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator

Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Respiratory
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
respirator
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Incision procedures on
600 atrium

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
atriului
601 atrium

Ablation of arrhythmia
circuit or focus involving
38287-00 one atrial chamber

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
atriului
601 atrium

Ablation of arrhythmia
circuit or focus involving
38290-00 both atrial chambers

7
7
7

7
7
7
7
7
8

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Continuous negative
pressure ventilation
92041-00 [CNP]

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Removal of tracheostomy Indepartarea tubului de


traheostoma
92047-00 tube

568 Airway management

Monitorizarea cailor
aeriene

Continuous ventilatory
569 support
Continuous ventilatory
569 support
Continuous ventilatory
569 support
Continuous ventilatory
569 support
Continuous ventilatory
569 support
Incision procedures on
600 atrium

Replacement of
92046-00 tracheostomy tube
Management of
continuous ventilatory
support, more than 24
Suport ventilator
hours and less than 96
13882-01 hours
continuu
Management of
Suport ventilator
continuous ventilatory
continuu
13882-02 support, 96 hours or more
Continuous ventilatory
Suport ventilator
support, initiation in
continuu
13879-00 intensive care unit
Continuous ventilatory
Suport ventilator
support, initiation outside
continuu
13857-00 of intensive care unit
Management of
Suport ventilator
continuous ventilatory
continuu
13882-00 support, <= 24 hours
Division of accessory
Proceduri incizionale
pathways involving both
la nivelul atriului
38515-00 atrial chambers
Division of accessory
Proceduri incizionale
pathway involving one
la nivelul atriului
38512-00 atrial chamber

Ventilatia cu presiuni
negative continue (CNP)

Inlocuirea tubului de
traheostoma

Suport ventilator continuu


intre 24 si 96 ore
Suport ventilator continuu
mai mult de 96 ore
Suport ventilator continuu
initiat in sectia de terapie
intensiva
Suport ventilator continuu
initiat in afara sectiei de
terapie intensiva
Suport ventilator continuu
mai putin de 24 ore
Sectionarea cailor
accesorii apartinand
ambelor atrii
Sectionarea cailor
accesorii apartinand unui
singur atriu
Ablatia unui focar ectopic
sau a unui circuit de
reintrare situat la nivelul
unui singur atriu
Ablatia unui focar ectopic
sau a unui circuit de
reintrare situat la nivelul
ambelor atrii

111

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri
Reconstruction procedures reconstructive la
604 on atrium
nivelul atriului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri
Reconstruction procedures reconstructive la
604 on atrium
nivelul atriului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Revision procedures on
605 atrium

Proceduri de revizie
la nivelul atriului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
606 atrium

Alte proceduri la
nivelul atriului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
606 atrium

Alte proceduri la
nivelul atriului

8
8

8
8

Excision procedures on
602 atrium

Proceduri
excizionale la nivelul
atriului

38670-00

Repair procedures on
603 atrium

Proceduri reparatorii
la nivelul atriului

38757-02

Repair procedures on
603 atrium

Proceduri reparatorii
la nivelul atriului

38760-02

Repair procedures on
603 atrium

Proceduri reparatorii
la nivelul atriului

38745-00

Repair procedures on
603 atrium

Proceduri reparatorii
la nivelul atriului

Excizia unei tumori cu


baza de implantare
situata la nivelul unui
Excision of atrial wall or perete atrial sau a
interatrial septum tumour septului interatrial
Creation of extracardiac Crearea unui conduct
conduit between atrium extracardiac intre atriu si
and pulmonary artery
artera pulmonara
Replacement of
extracardiac conduit
Inlocuirea unui conduct
extracardiac dintre atriu
between atrium and
si artera pulmonara
pulmonary artery
Redirectionarea
Intra-atrial transposition of drenajului venos
venous return
pulmonar aberant

Repair of transposition of Corectia transpozitiei de


mari vase
90224-00 great vessels
Excizia unei tumori si
Excision of atrial wall or reconstructia peretelui
interatrial septum tumour atrial sau a septului
with reconstruction by
interatrial cu ajutorul unui
38673-00 patch graft
petec
Excizia unei tumori si
Excision of atrial wall or reconstructia peretelui
interatrial septum tumour atrial sau a septului
with reconstruction by
interatrial cu ajutorul unui
38673-01 conduit
conduct
Reinterventie la nivelul
capatului atrial al unui
Revision of cerebrospinal sunt de drenaj al
fluid [CSF] shunt at atrial lichidului cefalorahidian
90200-00 site
in atriu
Alte proceduri
Other intrathoracic
intratoracice la nivelul
procedures on atrium
atriului cu ajutorul
without cardiopulmonary bypass-ului
38456-13 bypass
cardiopulmonar
Alte proceduri
Other intrathoracic
intratoracice la nivelul
procedures on atrium with atriului fara ajutorul
38653-01 cardiopulmonary bypass bypass-ului

112

cardiopulmonar

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
608 ventricle

8
8

Examination procedures
607 on ventricle
Examination procedures
607 on ventricle
Examination procedures
607 on ventricle

Proceduri de
examinare a
ventricului
Proceduri de
examinare a
ventricului
Proceduri de
examinare a
ventricului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
ventriculului

Left and right


59900-02 ventriculography

Ventriculografie dreapta
si stanga

59900-01 Right ventriculography

Ventriculografie dreapta

59900-00 Left ventriculography

Ventriculografie stanga

Insertia unui sistem de


Insertion of left ventricular asistare a ventriculului
stang
38615-00 assist device
Insertion of right
38615-01 ventricular assist device

Insertia unui sistem de


asistare a ventriculului
drept

Insertion of left and right


38618-00 ventricular assist device

Insertia unui sistem de


asistare biventriculara

Excizia unui sistem de


Removal of left ventricular asistare a ventriculului
stang
38621-00 assist device
Removal of right
38621-01 ventricular assist device

Excizia unui sistem de


asistare a ventriculului
drept

Reorientarea unei canule


Adjustment of cannula for a unui sistem de asistare
38627-00 ventricular assist device ventriculara
Removal of left and right Excizia unui sistem de
38624-00 ventricular assist device asistare biventriculara

113

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

8
8
8

8
8
8

8
8

Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
609 ventricle
ventriculului

Ventricular muscle
38518-00 ablation

Ablatie de muschi
ventricular

610 Ventricular myectomy

Miectomia
ventriculara

Miectomie ventriculara
38763-00 Left ventricular myectomy stanga

610 Ventricular myectomy

Miectomie
ventriculara

Right ventricular
38763-01 myectomy

Excision of ventricular
611 aneurysm

Rezectia unui
anevrism ventricular

Left ventricular
38507-00 aneurysmectomy

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of ventricular
611 aneurysm

Rezectia unui
anevrism ventricular

Left ventricular
aneurysmectomy with
38508-00 patch graft

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
ventriculului
612 on ventricle

Partial thickness excision


of ventricular myocardium
38677-00 for cardiac tumour

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
612 on ventricle
ventriculului

Full thickness excision of


ventricular myocardium
with repair or
reconstruction for cardiac
38680-00 tumour

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte

Intraventricular baffle
38754-00 procedure

Miectomie ventriculara
dreapta
Anevrismectomia unui
anevrism de ventricul
stang
Anevrismectomia unui
anevrism de ventricul
stang si refacerea
peretelui ventricular cu
un patch
Excizia in bloc a unei
tumori ventriculare
impreuna cu un strat de
miocard
Excizia in bloc a unei
tumori ventriculare
impreuna cu miocardul
de la baza de implantare
si reconstructia peretelui
ventricular
Procedura
intraventriculara cu
diafragma

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte

Creation of
38754-01 intraventricular conduit
Creation of extracardiac
conduit between right
ventricle and pulmonary
38757-00 artery
Creation of extracardiac
conduit between left
38757-01 ventricle and aorta

Crearea unui conduct


intraventricular
Crearea unui conduct
extracardiac intre
ventriculul drept si artera
pulmonara
Crearea unui conduct
extracardiac intre
ventriculul stang si aorta

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

114

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
615 ventricle

Alte proceduri la
nivelul ventriculului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
615 ventricle

Alte proceduri la
nivelul ventriculului

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la

8
8

8
8
8
8
8
8
8

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte

Baffle or conduit
613 procedures

Proceduri de creare
de conducte
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
614 ventricle
ventriculului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
614 ventricle
ventriculului

Replacement of
extracardiac conduit
between right ventricle
38760-00 and pulmonary artery
Replacement of
extracardiac conduit
between left ventricle and
38760-01 aorta

Inlocuirea unui conduct


extracardiac dintre
ventriculul drept si artera
pulmonara

Left ventricular
38766-00 augmentation

Marirea cavitatii
ventriculului stang

Right ventricular
38766-01 augmentation
Other intrathoracic
procedures on ventricle of
heart without
38456-14 cardiopulmonary bypass
Other intrathoracic
procedures on ventricle of
heart with
38653-02 cardiopulmonary bypass

Marirea cavitatii
ventriculului drept
Alte proceduri
intratoracice la nivelul uni
ventricul fara ajutorul
CEC
Alte proceduri
intratoracice la nivelul uni
ventricul cu ajutorul CEC
Ablatia septala
miocardica prin abord
percutanat
transluminal+I256

Excision procedures on
616 septum

Proceduri
excizionale la nivelul
septului
Proceduri
excizionale la nivelul
septului

Closure of atrial septal


617 defect

Inchiderea defectului
Percutaneous closure of
septal atrial
38742-00 atrial septal defect

Septectomie
intervetriculara
Inchiderea percutana a
unui defect septal
interatrial

Closure of atrial septal


617 defect

Inchiderea defectului
Closure of atrial septal
septal atrial
38742-02 defect

Inchiderea unui defect


septal interatrial

Closure of ventricular
618 septal defect

Inchiderea defectului
Closure of ventricular
septal ventricular
38751-02 septal defect

Inchiderea unui defect


septal interventricular
Inchidere percutana a
unui defect septal
interventricular
Septostomie interatriala

Excision procedures on
616 septum

Percutaneous
transluminal myocardial
38748-01 septal ablation

Inlocuirea unui conduct


extracardiac dintre
ventriculul stang si aorta

38748-00 Ventricular septectomy

Closure of ventricular
Inchiderea defectului
Percutaneous closure of
618 septal defect
septal ventricular
38751-00 ventricular septal defect
619 Other repair procedures on Alte proceduri
38270-00 Percutaneous atrial

115

Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

reparatorii la nivelul
septului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
619 septum
septului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
619 septum
septului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
620 septum

Alte proceduri la
nivelul septului

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

Other procedures on
620 septum

622 Repair of aortic valve

Alte proceduri la
nivelul septului
Proceduri incizionale
la nivelul valvei
aortice
Proceduri reparatorii
la nivelul valvei
aortice
Proceduri reparatorii
la nivelul valvei
aortice
Proceduri reparatorii
la nivelul valvei
aortice
Proceduri reparatorii
la nivelul valvei
aortice

Replacement of aortic
623 valve

Inlocuirea valvei
aortice

Replacement of aortic
623 valve

Inlocuirea valvei
aortice

Replacement of aortic
623 valve
Replacement of aortic
623 valve

Inlocuirea valvei
aortice
Inlocuirea valvei
aortice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

septum

Incision procedures on
621 aortic valve
622 Repair of aortic valve
622 Repair of aortic valve
622 Repair of aortic valve

septostomy

percutana

Atrial septectomy or
38739-00 septostomy

Septostomie sau
septectomie interatriala

Repair of ventricular
38509-00 septal rupture
Other intrathoracic
procedures on septum
without cardiopulmonary
38456-12 bypass
Other intrathoracic
procedures on septum
with cardiopulmonary
38653-03 bypass

Repararea unei rupturi a


septului interventricular
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
septului intervenricular
fara CEC
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
septului intervenricular cu
CEC

Open valvotomy of aortic Comisuroliza valvulara


38456-10 valve
aortica
Decalcification of aortic
38483-00 valve leaflet

Decalcificare valva
aortica

Repair of aortic valve, 2


38481-00 or more leaflets

Reparatia a doua sau trei


cuspe ale valvei aortice

Repair of aortic valve, 1


38480-00 leaflet

Reparatia unei cuspe a


valvei aortice

Percutaneous balloon
38270-01 aortic valvuloplasty
Replacement of aortic
valve with mechanical
38488-00 prosthesis

Valvuloplastia aortica
percutana cu balon

Replacement of aortic
38489-00 valve with homograft
Replacement of aortic
valve with unstented
38489-01 heterograft
Replacement of aortic
38488-01 valve with bioprosthesis

Inlocuirea valvei aortice


cu un homogrefon

Inlocuirea valvei aortice


cu o proteza mecanica

Inlocuirea valvei aortice


cu o valva stentless
Inlocuirea valvei aortice
cu o proteza biologica

116

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

System

cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on aortic Alte proceduri la


nivelul valvei aortice
624 valve

Other intrathoracic
procedures on aortic
valve without
38456-15 cardiopulmonary bypass
Other intrathoracic
procedures on aortic
valve with
38653-04 cardiopulmonary bypass

Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei aortice fara
ajutorul CEC
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei aortice cu ajutorul
CEC

Other procedures on aortic Alte proceduri la


624 valve
nivelul valvei aortice
Proceduri incizionale
Incision procedures on
Open valvotomy of mitral Comisuroliza valvulara
la nivelul valvei
625 mitral valve
38487-00 valve
mitrala deschisa
mitrale
626 Repair of mitral valve

Repararea valvei
mitrale

Decalcification of mitral
38485-01 valve

626 Repair of mitral valve

Repararea valvei
mitrale

626 Repair of mitral valve

Repararea valvei
mitrale

Decalcificare valva
aortica
Plastie de valva mitrala
Repair of mitral valve, >= cu repararea ambelor
38481-01 2 leaflets
cuspe
Plastie de valva mitrala
Repair of mitral valve, 1 cu repararea unei
38480-01 leaflet
singure cuspe

626 Repair of mitral valve

Repararea valvei
mitrale

Percutaneous balloon
38270-02 mitral valvuloplasty

627 Mitral valve annuloplasty

Anuloplastia mitrala

38475-00 Mitral valve annuloplasty Anuloplastie mitrala

627 Mitral valve annuloplasty

Anuloplastia mitrala

Mitral valve annuloplasty Anuloplastie mitrala cu


38477-00 with ring insertion
inel

Replacement of mitral
628 valve

Inlocuirea valvei
mitrale

Replacement of mitral
628 valve
Replacement of mitral
628 valve

Valvuloplastie mitrala
percutana cu balon

Inlocuirea valvei
mitrale

Replacement of mitral
38488-03 valve with bioprosthesis
Replacement of mitral
valve with mechanical
38488-02 prosthesis

Inlocuire de valva mitrala


cu o proteza biologica
Inlocuire de valva mitrala
cu o proteza mecanica

Inlocuirea valvei
mitrale

Replacement of mitral
38489-02 valve with homograft

Inlocuire de valva mitrala


cu un homogrefon

117

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri de
Reconstruction procedures reconstructie a
629 on mitral valve
valvei mitrale

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on mitral Alte proceduri la


nivelul valvei mitrale
630 valve

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

8
8
8
8
8
8
8
8

Reconstruction of mitral
38485-00 valve annulus
Other intrathoracic
procedures on mitral
valve without
38456-16 cardiopulmonary bypass
Other intrathoracic
procedures on mitral
valve with
38653-05 cardiopulmonary bypass

Other procedures on mitral Alte proceduri la


630 valve
nivelul valvei mitrale
Proceduri incizionale
Incision procedures on
Open valvotomy of
la nivelul valvei
631 tricuspid valve
38456-11 tricuspid valve
tricuspide

Reconstructie de inel
mitral
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei mitrale fara CEC
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei mitrale cu CEC

Comisuroliza valvulara
tricuspidiana deschisa
Plastie de valva
Repair of tricuspid valve, tricuspida cu repararea a
38481-02 >=2 leaflets
doua sau trei cuspe
Plastie de valva mitrala
Repair of tricuspid valve, cu repararea unei
38480-02 1 leaflet
singure cuspe

632 Repair of tricuspid valve

Repararea valvei
tricuspide

632 Repair of tricuspid valve

Repararea valvei
tricuspide

Tricuspid valve
633 annuloplasty

Anuloplastia
tricuspidiana

Tricuspid valve
633 annuloplasty

Anuloplastia
tricuspidiana

Replacement of tricuspid
634 valve

Inlocuirea valvei
tricuspide

Replacement of tricuspid
634 valve

Inlocuirea valvei
tricuspide

Replacement of tricuspid
634 valve

Inlocuirea valvei
tricuspide

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
635 tricuspid valve

Alte proceduri la
nivelul valvei
tricuspide

Anuloplastie tricuspidiana
cu inel
Inlocuire de valva
tricuspida cu o proteza
mecanica
Inlocuire de valva
Replacement of tricuspid tricuspida cu o proteza
38488-05 valve with bioprosthesis biologica
Inlocuire de valva
Replacement of tricuspid tricuspida cu un
38489-03 valve with homograft
homogrefon
Other intrathoracic
Alte proceduri
procedures on tricuspid intratoracice la nivelul
valve without
valvei tricuspide fara
38456-17 cardiopulmonary bypass CEC

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
635 tricuspid valve

Alte proceduri la
nivelul valvei
tricuspide

Other intrathoracic
procedures on tricuspid
38653-06 valve with

Tricuspid valve
38475-01 annuloplasty
Tricuspid valve
annuloplasty with ring
38477-01 insertion
Replacement of tricuspid
valve with mechanical
38488-04 prosthesis

Anuloplastie tricuspidiana

Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei tricuspide cu CEC

118

cardiopulmonary bypass

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

Incision procedures on
636 pulmonary valve
Repair or replacement of
637 pulmonary valve
Repair or replacement of
637 pulmonary valve
Repair or replacement of
637 pulmonary valve

Proceduri incizionale
la nivelul valvei
pulmonare
Repararea sau
inlocuirea valvei
pulmonare
Repararea sau
inlocuirea valvei
pulmonare
Repararea sau
inlocuirea valvei
pulmonare
Repararea sau
inlocuirea valvei
pulmonare
Repararea sau
inlocuirea valvei
pulmonare

Open valvotomy of
38456-01 pulmonary valve
Replacement of
pulmonary valve with
38488-06 mechanical prosthesis
Replacement of
pulmonary valve with
38488-07 bioprosthesis

Comisuroliza deschisa a
valvei pulmonare
Inlocuire de valva
pulmonara cu o proteza
mecanica
Inlocuire de valva
pulmonara cu o proteza
biologica
Valvuloplastie pulmonara
percutana cu balon
Inlocuire de valva
pulmonara cu o valva
stentless
Inlocuire de valva
pulmonara cu un
homogrefon
Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei pulmonare fara
CEC

Incision procedures on
639 myocardium

Percutaneous balloon
38270-03 pulmonary valvuloplasty
Replacement of
pulmonary valve with
38489-05 unstented heterograft
Replacement of
pulmonary valve with
38489-04 homograft
Other intrathoracic
Alte proceduri la
procedures on pulmonary
nivelul valvei
valve without
pulmonare
38456-18 cardiopulmonary bypass
Other intrathoracic
Alte proceduri la
procedures on pulmonary
nivelul valvei
valve with
pulmonare
38653-07 cardiopulmonary bypass
Open chest
Proceduri incizionale
transmyocardial
la niveul miocardului 38650-02 revascularisation

Incision procedures on
639 myocardium

Proceduri incizionale
Other transmyocardial
la niveul miocardului 38650-03 revascularisation

Alte revascularizari
transmiocardice

Incision procedures on
639 myocardium

Proceduri incizionale
la niveul miocardului 38650-00 Cardiac myotomy
Miotomie
Proceduri
Biopsy of myocardium by Biopsie miocardica prin
excizionale la niveul
38275-00 cardiac catheterisation
cateterism cardiac
miocardului

Repair or replacement of
637 pulmonary valve
Repair or replacement of
637 pulmonary valve
Other procedures on
638 pulmonary valve
Other procedures on
638 pulmonary valve

Excision procedures on
640 myocardium

Alte proceduri
intratoracice la nivelul
valvei pulmonare cu CEC
Revascularizare
transmiocardica cu abord
prin sternotomie

119

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

Repair procedures on
641 myocardium

Proceduri
excizionale la niveul
miocardului
Proceduri
excizionale la niveul
miocardului
Proceduri reparatorii
la nivelul
miocardului

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

642 Myocardial preservation

Excision procedures on
640 myocardium
Excision procedures on
640 myocardium

38418-03 Biopsy of myocardium

Biopsie miocardica

38650-01 Cardiac myectomy

Miectomie

90206-00 Cardiomyoplasty

Cardiomioplastie

Adjustment of cannula for Montare de canule


38627-01 cardiopulmonary bypass pentru CEC

Prezervarea
miocardica

Adjustment of cannula for


extracorporeal membrane
38627-02 oxygenation
Deep hypothermia with
cardiac arrest in
conjunction with open
38574-00 heart surgery
Retrograde cerebral
perfusion during
38577-00 hypothermic arrest

Montare de canule
pentru ECMO
Hipotermie profunda cu
oprire cardiaca pentru o
procedura de cord
deschis
Perfuzie cerebrala
retrograda in timpul
stopului circulator

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

38588-00 Cardioplegia

Cardioplegie

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

Cardiopulmonary bypass, CEC cu canulare


38600-00 central cannulation
centrala

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

Cardiopulmonary bypass, CEC cu canulare


38603-00 peripheral cannulation
periferica

642 Myocardial preservation

Prezervarea
miocardica

Extracorporeal membrane
90225-00 oxygenation [ECMO]
ECMO

643 Drainage of heart

Drenajul cardiac

Transthoracic drainage of Sternotomie mediana si


38450-00 pericardium
drenaj pericardic

643 Drainage of heart

Drenajul cardiac

Subxyphoid drainage of
38452-00 pericardium

Drenaj pericardic
subxifoidian

120

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8
8
8
8

8
8
8

643 Drainage of heart

Drenajul cardiac

643 Drainage of heart

Drenajul cardiac
Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivelul
644 on pericardium
pericardului

Thoracoscopic drainage
38450-01 of pericardium

Drenaj pericardic cu
ajutorul toracoscopului

38406-00 Pericardiocentesis

Pericardiocenteza

Division of thoracic
38647-00 adhesions

Pericardioliza

645 Biopsy of pericardium

Biopsia de pericard

Biopsy of pericardium,
38450-03 subxyphoid approach

Biopsie pericardica prin


abord subxifoidian

645 Biopsy of pericardium

Biopsia de pericard

Biopsy of pericardium,
38450-02 transthoracic approach

Biopsie pericardica prin


abord transtoracic

645 Biopsy of pericardium

Biopsia de pericard

Thoracoscopic biopsy of
38436-02 pericardium

Biopsie pericardica prin


toracoscopie

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
pericardului
646 on pericardium
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
646 on pericardium
pericardului
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
646 on pericardium
pericardului
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
646 on pericardium
pericardului
Insertia
Insertion of temporary
transvenoasa a unui
transvenous electrode for electrod temporar
647 pacemaker
pentru pacemaker
Insertia
Insertion of temporary
transvenoasa a unui
transvenous electrode for electrod temporar
647 pacemaker
pentru pacemaker
Insertia
Insertion of temporary
transvenoasa a unui
transvenous electrode for electrod temporar
647 pacemaker
pentru pacemaker

Excizie toracoscopica a
Thoracoscopic excision of unui chist pericardic sau
38456-06 pericardial cyst or tumour a unei tumori pericardice
Excizie a unui chist
Excision of pericardial
pericardic sau a unei
38456-05 cyst or tumour
tumori pericardice
Pericardiectomy, subtotal
38447-00 or complete
Thoracoscopic
pericardiectomy, subtotal
38447-01 or complete

Pericardiectomie
subtotala sau completa
Pericardiectomie
subtotala sau completa,
toracoscopic

Insertion of temporary
transvenous electrode
38256-00 into atrium

Insertia transvenoasa la
nivel atrial a unui electrod
temporar

Insertion of temporary
transvenous electrode
38256-01 into ventricle

Insertia transvenoasa la
nivel ventricular a unui
electrod temporar

Insertion of temporary
dual chamber
38256-02 transvenous electrodes

Insertia transvenoasa la
nivel atrial si ventricular a
unor electrozi temporari

121

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of permanent
transvenous electrode for
648 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of permanent
transvenous electrode for
648 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of permanent
transvenous electrode for
648 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of epicardial or
transcutaneous electrode
649 for pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of epicardial or
transcutaneous electrode
649 for pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of epicardial or
transcutaneous electrode
649 for pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

Insertion of epicardial or
transcutaneous electrode
649 for pacemaker

8
8
8
8
8
8

Insertion of single chamber


650 pacemaker
Insertion of single chamber
650 pacemaker
Insertion of single chamber
650 pacemaker
Insertion of single chamber
650 pacemaker
Insertion of single chamber
650 pacemaker

Insertia
transvenoasa a unui
electrod permanent
pentru pacemaker
Insertia
transvenoasa a unui
electrod permanent
pentru pacemaker
Insertia
transvenoasa a unui
electrod permanent
pentru pacemaker
Insertia unui
electrod epicardic
sau transcutanat
pentru pacemaker
Insertia unui
electrod epicardic
sau transcutanat
pentru pacemaker
Insertia unui
electrod epicardic
sau transcutanat
pentru pacemaker
Insertia unui
electrod epicardic
sau transcutanat
pentru pacemaker
Montarea unui
pacemaker
monocameral
Montarea unui
pacemaker
monocameral
Montarea unui
pacemaker
monocameral
Montarea unui
pacemaker
monocameral
Montarea unui
pacemaker

Insertion of permanent
transvenous electrode
38278-01 into ventricle

Insertia transvenoasa la
nivel ventricular a unui
electrod permanent

Insertion of permanent
dual chamber
38284-00 transvenous electrodes

Insertia transvenoasa la
nivel atrial si ventricular a
unor electrozi permanenti

Insertion of permanent
transvenous electrode
38278-00 into atrium
Insertion of permanent
epicardial electrode by
38473-00 subxyphoid approach
Insertion of permanent
epicardial electrode by
thoracotomy or
38470-00 sternotomy

Insertia transvenoasa la
nivel atrial a unui electrod
permanent
Insertia pe cale
subxifoidiana a unui
electrod epicardic
permanent
Insertia prin toracotomie
sau sternotomie a unui
electrod epicardic
permanent

Insertion of temporary
90202-00 epicardial electrode

Insertia unui electrod


epicardic temporar

Placement of temporary
90202-01 transcutaneous electrode
Insertion of permanent
single chamber
38281-05 pacemaker, AAI
Insertion of permanent
single chamber
38281-01 pacemaker, VOO
Insertion of permanent
single chamber
38281-02 pacemaker, VVI
Insertion of permanent
single chamber
38281-04 pacemaker, AOO
Insertion of permanent
38281-06 single chamber

Fixarea transcutanata a
unui electrod temporar
Montarea unui
pacemaker permanent
monocameral, AAI
Montarea unui
pacemaker permanent
monocameral, VOO
Montarea unui
pacemaker permanent
monocameral, VVI
Montarea unui
pacemaker permanent
monocameral, AOO
Montarea unui
pacemaker permanent

122

System

cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Montarea unui
Insertion of single chamber pacemaker
650 pacemaker
monocameral
Montarea unui
Insertion of dual chamber pacemaker
651 pacemaker
bicameral
Montarea unui
Insertion of dual chamber pacemaker
651 pacemaker
bicameral
Montarea unui
Insertion of dual chamber pacemaker
651 pacemaker
bicameral
Montarea unui
Insertion of dual chamber pacemaker
651 pacemaker
bicameral

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of automatic
defibrillator patches,
653 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of automatic
defibrillator patches,
653 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Insertion of automatic
defibrillator patches,
653 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

Insertion of automatic
defibrillator patches,
653 electrodes or generator
Adjustment or removal of
654 electrode (leads) for

8
8
8
8
8

8
8

monocameral

Insertion of other
652 pacemaker

Montarea unui alt tip


de pacemaker
Insertia de patch-uri,
electrozi sau
generator pentru
defibrilatorul
automat
Insertia de patch-uri,
electrozi sau
generator pentru
defibrilatorul
automat
Insertia de patch-uri,
electrozi sau
generator pentru
defibrilatorul
automat
Insertia de patch-uri,
electrozi sau
generator pentru
defibrilatorul
automat
Ajustarea sau
indepartarea

pacemaker, AAT

38281-03
38281-07
38281-08
38281-09
38281-10
38281-00

monocameral, AAT

Insertion of permanent
Montarea unui
single chamber
pacemaker permanent
pacemaker, VVT
monocameral, VVT
Insertion of permanent
Montarea unui
dual chamber pacemaker, pacemaker permanent
VAT
bicameral, VAT
Insertion of permanent
Montarea unui
dual chamber pacemaker, pacemaker permanent
VDD
bicameral, VDD
Insertion of permanent
Montarea unui
dual chamber pacemaker, pacemaker permanent
DVI
bicameral, DVI
Insertion of permanent
Montarea unui
dual chamber pacemaker, pacemaker permanent
DDD
bicameral, DDD
Insertion of chamber
Montarea unui
pacemaker, not
pacemaker permanent
elsewhere classified
neclasificat mai sus

Insertion of patches for


38521-01 automatic defibrillator

Insertia unor patch-uri


pentru defibrilator
automat

Percutaneous insertion of
defibrillation electrodes
Insertia percutana a unor
(leads) for automatic
electrozi pentru
38521-02 defibrillator
defibrilare automata
Insertion of defibrillation
electrodes (leads) for
38521-03 automatic defibrillator

Intersia unor electrozi


pentru defibrilare
automata

Insertion of automatic
38524-00 defibrillator generator
Adjustment of
38456-07 transvenous electrode for

Montarea unui defibrilator


automat
Repozitionarea unui
electrod transvenos

123

System

cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment or removal of
electrode (leads) for
654 pacemaker

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8

pacemaker

Removal of permanent
655 pacemaker
Removal of permanent
655 pacemaker
Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Ajustarea sau
indepartarea
electrodului (firelor)
pentru pacemaker
Indepartarea
pacemaker-ului
permanent
Indepartarea
pacemaker-ului
permanent
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului

pacemaker

pentru pacemaker

Removal of temporary
38456-08 electrode

Extragerea unui electrod


temporar
Extragerea percutana a
Percutaneous removal of unui electrod permanent
single chamber
de stimulare
38278-02 permanent electrode
monocamerala
Removal of single
chamber permanent
38278-03 electrode

Extragerea unui electrod


permanent de stimulare
monocamerala

Percutaneous removal of Extragerea percutana a


dual chamber permanent unui electrod permanent
de stimulare bicamerala
38284-01 electrode
Extragerea unui electrod
Removal of dual chamber permanent de stimulare
bicamerala
38284-02 permanent electrode
Repozitionarea
Percutaneous adjustment percutana a unui electrod
of transvenous electrode transvenos pentru
90203-00 for pacemaker
pacemaker
Percutaneous removal of
90203-01 temporary electrode
Removal of permanent
single chamber
38281-11 pacemaker

Extragerea percutana a
unui electrod temporar
Excizia unui pacemaker
permanent monocameral

Removal of permanent
Excizia unui pacemaker
38281-12 dual chamber pacemaker permanent bicameral

Percutaneous removal of Extragerea percutana a


electrodes (leads) for
eletrozilor pentru
38521-08 automatic defibrillator
defibrilare automata

124

automat

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator
Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a

Adjustment of electrodes Repozitionarea


(leads) for automatic
electrozilor pentru
38521-04 defibrillator
defibrilare automata

Inlocuirea patch-urilor
Replacement of patches pentru defibrilare
38521-05 for automatic defibrillator automata

Replacement of
electrodes (leads) for
38521-06 automatic defibrillator

Inlocuirea electrozilor
pentru defibrilare
automata

Removal of electrodes
(leads) for automatic
38521-09 defibrillator

Extragerea electrozilor
pentru defibrilare
automata

Removal of patches for


38521-07 automatic defibrillator
Percutaneous
replacement of electrodes
(leads) for automatic
38521-10 defibrillator

Extragerea patch-urilor
pentru defibrilare
automata
Inlocuirea percutana a
electrozilor de defibrilare
automata

125

generatorului
defibrilatorului
automat

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Adjustment, replacement
or removal of automatic
defibrillator patches,
656 electrodes or generator

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8
8
8

Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Ajustarea, inlocuirea
sau extragerea
patch-urilor,
electrozilor sau a
generatorului
defibrilatorului
automat
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
altor zone ale
cordului
Recoltarea de cord
sau plaman de la
donator
Recoltarea de cord
sau plaman de la
donator

Removal of automatic
38524-01 defibrillator generator

Excizia unui defibrilator


automat

Adjustment of automatic
38524-02 defibrillator generator

Reglarea defibrilatorului
automat

Replacement of
automatic defibrillator
38524-03 generator

Inlocuirea unui
defibrilator automat

Insertion of right heart


balloon catheter for
13818-00 monitoring
Removal of donor heart
and lung for
90204-01 transplantation

Insertia unui cateter


Swan Ganz
Recoltarea de cord si
plaman de la donator
pentru transplant

Removal of donor heart


90204-00 for transplantation

Recoltarea de cord de la
donator pentru transplant

Transplantation of heart or Transplantul de cord


660 lung
sau plaman

Heart and lung


90205-01 transplantation

Transplantul cord pulmon

Transplantation of heart or Transplantul de cord


sau plaman
660 lung

90205-00 Heart transplantation

Transplantul de cord

Other application, insertion


or removal procedures on
657 other sites of heart
Removal of donor heart or
659 lung
Removal of donor heart or
659 lung

126

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on altor zone ale
cordului
661 other sites of heart
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on altor zone ale
661 other sites of heart
cordului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri
reconstructive la
Reconstruction procedures nivelul altor zone ale
662 on other sites of heart
cordului

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

8
8

Proceduri de revizie
la nivelul altor zone
ale cordului
Proceduri de revizie
Reoperation procedures on la nivelul altor zone
664 other sites of heart
ale cordului
Revision procedures on
663 other sites of heart

Reparatia unor vase


Repair of intrathoracic
intratoracice prin sutura
38727-01 vessels with anastomosis termino-terminala
Repair of intrathoracic
38727-00 vessels
Reconstruction and reimplantation of
38490-00 subvalvular structures

90219-00
38640-00

Electrophysiological
665 studies [EPS]

Studii
electrofiziologice

38209-00

Electrophysiological
665 studies [EPS]

Studii
electrofiziologice

38212-00

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Electrophysiological
665 studies [EPS]

Studii
electrofiziologice

38213-00

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri la
Other procedures on other nivelul altor zone ale
cordului
666 sites of heart
Alte proceduri la
Other procedures on other nivelul altor zone ale
666 sites of heart
cordului

8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la

Alte proceduri la
Other procedures on other nivelul altor zone ale
cordului
666 sites of heart
667 Cardiac catheterisation
Cateterismul cardiac

38456-00
38653-00

38493-00
38200-00

Reparatia unor vase


intratoracice
Reconstructia si
reimplantarea unor
structuri subvalvulare
(ex: reimplantarea
cordajelor valvei mitrale)
Reinterventia sau
reamplasarea
buzunarului subcutan
pentru pacemaker

Revision or relocation of
skin pocket for
pacemaker
Re-operation for other
Reinterventii pe cord
cardiac procedure, not
elsewhere classified
neclasificate
Cardiac
Studiu electrofiziologic al
electrophysiological
inimii cu mai putin de 3
study, <= 3 catheters
catetere
Cardiac
Studiu electrofiziologic al
electrophysiological
inimii cu 4 sau mai multe
study, >= 4 catheters
catetere
Cardiac
electrophysiological study Studiu electrofiziologic al
unei inimi cu defibrilator
for follow up testing of
automat
implanted defibrillator
Other intrathoracic
procedures on heart
without cardiopulmonary Alte interventii pe cord
bypass
fara CEC
Other intrathoracic
procedures on heart with Alte interventii pe cord cu
cardiopulmonary bypass CEC
Operative management of
Interventie la nivelul unei
acute infective
endocarditis during heart valve cardiace pentru
endocardita acuta
valve procedure
Right heart
Cateterism cardiac drept

127

Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

catheterisation

667 Cardiac catheterisation

Cateterismul cardiac

667 Cardiac catheterisation

Cateterismul cardiac

668 Coronary angiography

Coronarografia

668 Coronary angiography

Coronarografia

668 Coronary angiography

Coronarografia

668 Coronary angiography


Excision procedures on
669 coronary arteries

Coronarografia
Proceduri
excizionale la nivelul
arterelor coronare

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
670 angioplasty

Angioplastia
coronariana
transluminala

35305-01

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
670 angioplasty

Angioplastia
coronariana
transluminala

35305-00

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
670 angioplasty

Angioplastia
coronariana
transluminala

35304-01

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
670 angioplasty

Angioplastia
coronariana
transluminala

35304-00

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

Angioplastia
coronariana
transluminala cu

Percutaneous insertion of Insertia percutana a 2


>= 2 transluminal stents sau mai multe stenturi in
2 sau mai multe artere
35310-02 into multiple coronary

8
8
8
8
8

38203-00 Left heart catheterisation Cateterism cardiac stang


Right and left heart
38206-00 catheterisation
Coronary angiography
with left and right heart
38218-02 catherisation
38215-00 Coronary angiography
Coronary angiography
with right heart
38218-01 catherisation
Coronary angiography
with left heart
38218-00 catherisation
38505-00

Cateterism cardiac drept


si stang
Coronarografie si
cateterism drept si stang
Coronarografie
Coronarografie si
cateterism drept

Coronarografie si
cateterism stang
Endarterectomia
Open coronary
coronariana deschisa
endarterectomy
(directa)
Angioplastie
Open transluminal
transluminala deschisa
balloon angioplasty of >= cu balon la 2 sau mai
2 coronary arteries
multe artere coronare
Percutaneous
Angioplastie
transluminal balloon
transluminala percutana
angioplasty of >= 2
(PTCA) la 2 sau mai
coronary arteries
multe artere coronare
Angioplastie
Open transluminal
transluminala deschisa
balloon angioplasty of 1 cu balon la 1 artera
coronary artery
coronara
Percutaneous
Angioplastie
transluminal balloon
transluminala percutana
angioplasty of 1 coronary (PTCA) la 1 artera
artery
coronara

128

stentare

arteries

Coronary artery bypass 672 saphenous vein graft

Angioplastia
coronariana
transluminala cu
stentare
Angioplastia
coronariana
transluminala cu
stentare
Angioplastia
coronariana
transluminala cu
stentare
Angioplastia
coronariana
transluminala cu
stentare
Angioplastia
coronariana
transluminala cu
stentare
Revascularizarea
miocardica cu
grefon safen

Open insertion of >= 2


transluminal stents into
35310-04 single coronary artery
Coronary artery bypass,
using 1 saphenous vein
38497-00 graft

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 672 saphenous vein graft

Revascularizarea
miocardica cu
grefon safen

Coronary artery bypass,


using 2 saphenous vein
38497-01 grafts

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 672 saphenous vein graft

Revascularizarea
miocardica cu
grefon safen

Coronary artery bypass,


using 3 saphenous vein
38497-02 grafts

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 672 saphenous vein graft

Revascularizarea
miocardica cu
grefon safen

Coronary artery bypass,


using >= 4 saphenous
38497-03 vein grafts

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 673 other vein graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane venoase

Coronary artery bypass,


using 3 other venous
38497-06 grafts

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Transluminal coronary
671 angioplasty with stenting

coronare

Insertia percutana a 2
Percutaneous insertion of sau mai multe stenturi
>= 2 transluminal stents intr-o singura artera
35310-01 into single coronary artery coronara
Percutaneous insertion of Insertia percutana a unui
1 transluminal stent into stent intr-o singura artera
coronara
35310-00 single coronary artery
Insertia intraoperatorie a
Open insertion of >= 2
2 sau mai multe stenturi
transluminal stents into
in 2 sau mai multe artere
35310-05 multiple coronary arteries coronare
Insertia intraoperatorie a
Open insertion of 1
2 sau mai multe stenturi
transluminal stent into
intr-o singura artera
35310-03 single coronary artery
coronara
Insertia intraoperatorie a
unui stent intr-o singura
artera coronara
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 1 grefon safen
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 2 grefoane
safene
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 3 grefoane
safene
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 4 sau mai multe
grefoane safene
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 3 alte grefoane
venoase (exceptie

129

safena)

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 673 other vein graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane venoase

38497-05

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 673 other vein graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane venoase

38497-07

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 673 other vein graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass left internal mammary


674 artery [LIMA] graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass left internal mammary


674 artery [LIMA] graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass right internal mammary


675 artery [RIMA] graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass right internal mammary


675 artery [RIMA] graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane venoase
Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
mamara interna
stanga [AMIS]
Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
mamara interna
stanga [AMIS]
Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
mamara interna
dreapta [AMID]
Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
mamara interna
dreapta [AMID]

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 676 radial artery graft

Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
radiala

38497-04

38503-00

38500-00

38503-01

38500-01

38503-02

Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 2 alte grefoane
using 2 other venous
venoase (exceptie
grafts
safena)
Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 4 sau mai multe
using >= 4 other venous grefoane venoase
grafts
(exceptie safena)
Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 1 grefon venos
using 1 other venous graft (exceptie safena)
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 2 sau mai multe
Coronary artery bypass, grefonuri de artera
using >= 2 LIMA grafts
mamara interna stanga
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 1 grefon de
Coronary artery bypass, artera mamara interna
using 1 LIMA graft
stanga
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 2 sau mai multe
Coronary artery bypass, grefonuri de artera
using >= 2 RIMA grafts
mamara interna dreapta
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 1 grefon de
Coronary artery bypass, artera mamara interna
using 1 RIMA graft
dreapta
Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 2 sau mai multe
using >= 2 radial artery
grefonuri de artera
grafts
radiala

130

Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
radiala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 677 epigastric artery graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 677 epigastric artery graft

Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
epigastrica
Revascularizarea
miocardica cu
grefon de artera
epigastrica

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 678 other artery graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane arteriale

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 678 other artery graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 679 other material graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 679 other material graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 679 other material graft

Revascularizarea
miocardica cu alte
grefoane arteriale
Revascularizarea
miocardica prin
bypass cu alt tip de
grefon (altul decat
arterial sau venos)
Revascularizarea
miocardica prin
bypass cu alt tip de
grefon (altul decat
arterial sau venos)
Revascularizarea
miocardica prin
bypass cu alt tip de
grefon (altul decat
arterial sau venos)

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Coronary artery bypass 679 other material graft

Revascularizarea
miocardica prin
bypass cu alt tip de

Coronary artery bypass 676 radial artery graft

38500-02

38503-03

38500-03

38503-04

38500-04

90201-03

90201-02

90201-01

Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 1 grefon de
using 1 radial artery graft artera radiala
Revascularizare
miocardica prin bypass
Coronary artery bypass, folosind 2 sau mai multe
using >= 2 epigastric
grefonuri de artera
artery grafts
epigastrica
Revascularizare
Coronary artery bypass, miocardica prin bypass
using 1 epigastric artery folosind 1 grefon de
graft
artera epigastrica
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 2 sau mai multe
Coronary artery bypass, grefonuri arteriale (alte
using >= 2 other arterial artere decat AMI, radiara,
grafts
epigastrica)
Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 1 grefon arterial
Coronary artery bypass, (alte artere decat AMI,
using 1 other arterial graft radiara, epigastrica)
Revascularizare
Coronary artery bypass, miocardica prin bypass
using >= 4 other material folosind 4 sau mai multe
grafts, not elsewhere
grefonuri (altele decat
classified
venoase sau arteriale)
Revascularizare
Coronary artery bypass, miocardica prin bypass
using 3 other material
folosind 3 grefonuri
grafts, not elsewhere
(altele decat venoase
classified
sau arteriale)
Revascularizare
Coronary artery bypass, miocardica prin bypass
using 2 other material
folosind 2 grefonuri
grafts, not elsewhere
(altele decat venoase
classified
sau arteriale)

Coronary artery bypass,


using 1 other material
90201-00 graft, not elsewhere

Revascularizare
miocardica prin bypass
folosind 1 grefon (altele

131

grefon (altul decat


arterial sau venos)

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri de
Reoperation procedures on reoperare la nivelul
680 coronary arteries
arterelor coronare

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
681 coronary arteries

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
681 coronary arteries

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
682 aorta

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
682 aorta

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Application, insertion or
removal procedures on
682 aorta

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Alte proceduri de
nivelul arterelor
coronare
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
aortei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
aortei
Proceduri de
aplicare, insertie sau
evacuare la nivelul
aortei

Repair of ascending
684 thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of ascending
684 thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of ascending
684 thoracic aorta

Alte proceduri de
nivelul arterelor
coronare

Repararea aortei
toracice ascendente

classified

Re-operation for
reconstruction of
occluded coronary artery
38637-00 graft
Other intrathoracic
procedures on arteries of
heart without
38456-19 cardiopulmonary bypass
Other intrathoracic
procedures on arteries of
heart with
38653-08 cardiopulmonary bypass
Insertion of intra-aortic
balloon pump by
38609-00 arteriotomy

decat venoase sau


arteriale)
Reinterventie pentru
ocluzia unui grefon de
revascularizare
coronariana
Alte interventii operatorii
pe arterele coronare fara
CEC
Alte interventii operatorii
pe arterele coronare cu
CEC
Insertie de balon de
contrapulsatie pe cale
chirurgicala

Percutaneous insertion of Insertie percutana de


38606-00 intra-aortic balloon pump balon de contrapulsatie
Removal of intra-aortic
38612-00 balloon pump

Scoaterea balonului de
contrapulsatie

Repair of ascending
38550-00 thoracic aorta

Reparatia aortei toracice


ascendente

Repair of ascending
thoracic aorta with aortic
38553-01 valve replacement
Repair of ascending
thoracic aorta with aortic
valve repair and
implantation of coronary
38556-00 arteries

Reparatia aortei toracice


ascendente si inlocuirea
valvei aortice
Reparatia aortei toracice
ascendente si a valvei
aortice, si reimplantarea
ostiilor coronare

132

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of ascending
684 thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente

38556-01

Repair of ascending
684 thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente

38553-00

Repair of aortic arch and


685 ascending thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente
si a arcului aortic

38565-00

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aortic arch and


685 ascending thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente
si a arcului aortic

38565-01

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aortic arch and


685 ascending thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente
si a arcului aortic

38562-01

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8
8

8
8

Repair of aortic arch and


685 ascending thoracic aorta
Repair of aortic arch and
685 ascending thoracic aorta
Repair of descending
686 thoracic aorta
Repair of descending
686 thoracic aorta

Repararea aortei
toracice ascendente
si a arcului aortic
Repararea aortei
toracice ascendente
si a arcului aortic
Repararea aortei
toracice
descendente
Repararea aortei
toracice
descendente

Repair of ascending
thoracic aorta with aortic
valve replacement and
implantation of coronary
arteries
Repair of ascending
thoracic aorta with aortic
valve repair
Repair of aortic arch and
ascending thoracic aorta
with aortic valve repair
and implantation of
coronary arteries
Repair of aortic arch and
ascending thoracic aorta
with aortic valve
replacement and
implantation of coronary
arteries
Repair of aortic arch and
ascending thoracic aorta
with aortic valve
replacement

Reparatia aortei toracice


ascendente, inlocuirea
valvei aortice si
reimplantarea ostiilor
coronare
Reparatia aortei toracice
ascendente si a valvei
aortice
Reparatia aortei toracice
ascendente, arcului
aortic, valvei aortice si
reimplantarea ostiilor
coronare
Reparatia aortei toracice
ascendente, arcului
aortic, inlocuirea valvei
aortice si reimplantarea
ostiilor coronare
Reparatia aortei toracice
ascendente, arcului
aortic si inlocuirea valvei
aortice

Repair of aortic arch and Reparatia aortei toracice


ascending thoracic aorta ascendente, arcului
38562-00 with aortic valve repair
aortic si a valvei aortice
Reparatia aortei toracice
Repair of aortic arch and ascendente si arcului
38559-00 ascending thoracic aorta aortic
Repair of descending
Reparatia aortei toracice
38571-00 thoracic aorta with shunt descendente cu shunt
Repair of descending
38568-00 thoracic aorta

Reparatia aortei toracice


descendente

Replacement of ascending Inlocuirea aortei


687 thoracic aorta
toracice ascendente

Replacement of
Inlocuire de aorta
ascending thoracic aorta toracica ascendenta si
38553-02 with aortic valve repair
repararea valvei aortice

Replacement of ascending Inlocuirea aortei


toracice ascendente
687 thoracic aorta

Replacement of
Inlocuire de aorta
38550-01 ascending thoracic aorta toracica ascendenta

133

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of ascending Inlocuirea aortei


687 thoracic aorta
toracice ascendente

38553-03

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of ascending Inlocuirea aortei


687 thoracic aorta
toracice ascendente

38556-02

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of ascending Inlocuirea aortei


687 thoracic aorta
toracice ascendente

38556-03

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aortic arch Inlocuirea de arc


and ascending thoracic
aortic si aorta
toracica ascendenta
688 aorta

38562-02

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aortic arch Inlocuirea de arc


and ascending thoracic
aortic si aorta
toracica ascendenta
688 aorta

38562-03

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aortic arch Inlocuirea de arc


and ascending thoracic
aortic si aorta
688 aorta
toracica ascendenta

38565-02

8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aortic arch


and ascending thoracic
688 aorta
Replacement of aortic arch
and ascending thoracic
688 aorta

Inlocuirea de arc
aortic si aorta
toracica ascendenta
Inlocuirea de arc
aortic si aorta
toracica ascendenta
Inlocuirea aortei
Replacement of
toracice
689 descending thoracic aorta descendente

38565-03
38559-01

Replacement of
ascending thoracic aorta
with aortic valve
replacement
Replacement of
ascending thoracic aorta
with aortic valve repair
and implantation of
coronary arteries
Replacement of
ascending thoracic aorta
with aortic valve
replacement and
implantation of coronary
arteries
Replacement of aortic
arch and ascending
thoracic aorta with aortic
valve repair
Replacement of aortic
arch and ascending
thoracic aorta with aortic
valve replacement
Replacement of aortic
arch and ascending
thoracic aorta with aortic
valve repair and
implantation of coronary
arteries
Replacement of aortic
arch and ascending
thoracic aorta with aortic
valve replacement and
implantation of coronary
arteries
Replacement of aortic
arch and ascending
thoracic aorta

Inlocuire de aorta
toracica ascendenta si de
valva aortica
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta,
repararea valvei aortice
si reimplantarea ostiilor
coronare
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta si
valva aortica cu
reimplantarea ostiilor
coronare
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta si
arc aortic, si repararea
valvei aortice
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta, arc
aortic si de valva aortica
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta si
arc aortic, repararea
valvei aortice si
reimplantarea ostiilor
coronare
Inlocuire de aorta
toracica ascendenta, arc
aortic si valva aortica cu
reimplantarea ostiilor
coronare
Inlocuire de arc aortic si
aorta toracica
ascendenta

Replacement of
Inlocuire de aorta
38568-01 descending thoracic aorta toracica descendenta

134

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8

8
8

8
8

8
8
8

Inlocuirea aortei
Replacement of
toracice
689 descending thoracic aorta descendente
Inchiderea ductului
arterial patent
Closure of patent ductus (ligatura sau
690 arteriosus
sutuara)
Inchiderea ductului
arterial patent
Closure of patent ductus (ligatura sau
690 arteriosus
sutuara)

Replacement of
Inlocuire de aorta
descending thoracic aorta toracica descendenta
38571-01 with shunt
prin bypass
Percutaneous closure of
38700-00 patent ductus arteriosus

Inchiderea percutana a
ductului arterial patent

Closure of cardiac
691 collateral vessel

Inchiderea vaselor
colaterale cardiace

Inchiderea ductului
Closure of patent ductus arterial patent (ligatura
sau sutuara)
38700-01 arteriosus
Inchiderea percutanata a
Percutaneous closure of vaselor colaterale
38700-02 cardiac collateral vessel cardiace

Closure of cardiac
691 collateral vessel

Inchiderea vaselor
colaterale cardiace

Closure of cardiac
38700-03 collateral vessel

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

Inchiderea vaselor
colaterale cardiace
Scoaterea balonului de
contrapulsatie si
Removal of intra-aortic
refacerea fluxului arterial
balloon pump with closure cu un patch la nivelul
38613-00 of artery by patch graft
arterei de insertie

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

38706-00 Repair of aorta

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

Repair of aorta with


38706-01 anastomosis

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

Repair of aortic
Repararea sectiunii de
38712-00 interruption
aorta
Operative management of Cura chirurgicala a
acute rupture or
disectiei de aorta toracica
dissection of thoracic
sau a rupturii de aorta
38572-00 aorta
toracica

Repair procedures on
693 aorta

Proceduri reparatorii
la nivelul aortei

43909-00 Aortopexy

Aortopexie

694 Arterial catheterisation

Cateterizarea
arteriala

Removal of arterial
34530-01 catheter

Scoaterea unui cateter


arterial

Reparatia aortei
Refacerea fluxului arterial
la nivelul aortei prin
anastomoza terminoterminala

135

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

694 Arterial catheterisation

Cateterizarea
arteriala

694 Arterial catheterisation

Cateterizarea
arteriala

Catheterisation/cannulatio Montarea unui cateter


34524-00 n of other artery
arterial
Intra-abdominal artery
catheterisation/cannulatio Cateterizarea unei artere
intraabdominale
34521-01 n

694 Arterial catheterisation

Cateterizarea
arteriala

Umbilical artery
catheterisation/cannulatio Cateterizarea arterei
13303-00 n in neonate
ombilicale la noi-nascuti

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of axillary
34103-01 artery

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of subclavian Explorarea arterei


34103-00 artery
subclaviculare

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of carotid
34100-00 artery

Explorarea arterei
carotide

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of popliteal
34103-04 artery

Explorarea arterei
poplitee

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

34103-02 Exploration of iliac artery Explorarea arterei iliace

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

34106-02 Exploration of ulnar artery Explorarea arterei ulnare

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of brachial
34106-00 artery

Explorarea arterei
brahiale

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

Exploration of radial
34106-01 artery

Explorarea arterei radiare

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

34106-04 Exploration of other artery Explorarea altor artere

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

695 Exploration of artery

Explorarea arteriala

34106-03 Exploration of tibial artery Explorarea arterei tibiale


Exploration of femoral
Explorarea arterei
34103-03 artery
femurale

Explorarea arterei axilare

136

8
8

System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivel
696 on artery
arterial
Alte Proceduri
Other incision procedures incizionale la nivel
696 on artery
arterial
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
697 Interruption of artery
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
697 Interruption of artery
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
697 Interruption of artery
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
697 Interruption of artery
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
697 Interruption of artery
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
697 Interruption of artery
capetelor sectionate

Decompression of coeliac Decompresia trunchiului


34142-00 artery
celiac
Decompression of
34145-00 popliteal artery

Decompresia arterei
poplitee

Interruption of carotid
34100-02 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei carotide

Interruption of axillary
34103-11 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei axilare

Interruption of popliteal
34103-14 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei poplitee

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34103-12 Interruption of iliac artery arterei iliace
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of subclavian capetelor sectionate a
arterei subclavii
34103-10 artery
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of femoral
capetelor sectionate a
34103-13 artery
arterei femurale

137

arteriale

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34106-14 Interruption of other artery altor artere
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34106-13 Interruption of tibial artery arterei tibiale
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34106-12 Interruption of ulnar artery arterei ulnare

Interruption of brachial
34106-10 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei brahiale

Interruption of radial
34106-11 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei radiale

Interruption of maxillary
41707-00 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei maxilare

138

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

697 Interruption of artery

Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
arteriale

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other destruction
698 procedures on artery

Alte proceduri cu
distructie la nivel
arterial

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other destruction
698 procedures on artery

Alte proceduri cu
distructie la nivel
arterial

8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la

Alte proceduri cu
Other destruction
distructie la nivel
698 procedures on artery
arterial
699 Biopsy of peripheral artery Biopsia de artera

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

697 Interruption of artery

Interruption of ethmoidal
41725-00 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei etmoidale

Interruption of facial
52141-01 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei faciale

Interruption of lingual
52141-02 artery

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
arterei linguale

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of mandibular capetelor sectionate a
arterei mandibulare
52141-00 artery
Controlul sangerarii sau
Control of postoperative trombozei postoperatorii
bleeding or thrombosis
dupa interventia
after carotid or vertebral chirurgicala pe artera
33842-00 artery surgery
carotida sau vertebrala
Excluderea prin sutura
sau ligatura la cele doua
capete a unui anevrism
Interruption of visceral
de artera viscerala, fara
artery aneurysm without refacerea fluxului arterial
33133-00 restoration of continuity in acea artera
Excluderea prin sutura
sau ligatura la cele doua
Interruption of ruptured
capete a unui anevrism
visceral artery aneurysm rupt de artera viscerala,
without restoration of
fara refacerea fluxului
33169-00 continuity
arterial in acea artera
34109-00 Biopsy of temporal artery Biopsia de artera

139

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on

nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la

periferica

temporara

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Aorto-iliac
33512-00 endarterectomy

Endarterectomia aortoiliaca

700 Endarterectomy

Endarterectomia

33509-00 Aorta endarterectomy

Endarterectomia aortica

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Subclavian
33506-01 endarterectomy

Endarterectomia
subclavie

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Innominate
33506-00 endarterectomy

Endarterectomia
trunchiului brahiocefalic

700 Endarterectomy

Endarterectomia

33500-00 Carotid endarterectomy

Endarterectomia
carotidiana

700 Endarterectomy

Endarterectomia

33518-00 Iliac endarterectomy

Endarterectomia iliaca

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Inferior mesenteric
33536-00 endarterectomy

Endarterectomia
mezenterica inferioara

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Aorto-femoral
33515-00 endarterectomy

Endarterectomia aortoilio-femurala

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Endarterectomy of
33539-00 extremities

Endarterectomia
extremitatilor

700 Endarterectomy

Endarterectomia

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Ilio-femoral
33515-01 endarterectomy, bilateral
Coeliac and superior
mesenteric
33533-00 endarterectomy

Endarterectomia iliofemurala bilaterala


Endarterectomia celiaca
si mezenterica
superioara

700 Endarterectomy

Endarterectomia

Superior mesenteric
33530-01 endarterectomy

Endarterectomia
mezenterica superioara

700 Endarterectomy
700 Endarterectomy

Endarterectomia
Endarterectomia

33530-00 Coeliac endarterectomy


33527-00 Renal endarterectomy,

Endarterectomia celiaca
Endarterectomia renala

140

8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

bilateral

700 Endarterectomy

Endarterectomia

700 Endarterectomy

Endarterectomia

700 Endarterectomy

Endarterectomia

700 Endarterectomy

701
702
702
702
702
702
702
702
702

Endarterectomia
Endarterectomia in
vederea pregatirii
Endarterectomy to prepare segmentului pentru
site for anastomosis
anastomoza
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala
Embolectomia sau
Arterial embolectomy or
trombectomia
thrombectomy
arteriala

Renal endarterectomy,
33524-00 unilateral

bilaterala
Endarterectomia renala
unilaterala

Ilio-femoral
Endarterectomia ilio33521-00 endarterectomy, unilateral femurala unilaterala
Endarterectomia
Extended endarterectomy femurala profunda
33542-00 of deep femoral artery
extinsa
90229-00 Other endarterectomy
Endarterectomy in
conjunction with arterial
bypass to prepare site for
33554-00 anastomosis
Embolectomy or
thrombectomy of renal
33806-06 artery
Embolectomy or
thrombectomy of tibial
33806-11 artery
Embolectomy or
thrombectomy of popliteal
33806-10 artery
Embolectomy or
thrombectomy of femoral
33806-09 artery
Embolectomy or
thrombectomy of
33803-01 innominate artery
Embolectomy or
thrombectomy of splenic
33806-07 artery
Embolectomy or
thrombectomy of
33806-05 mesenteric artery
Embolectomy or
thrombectomy of coeliac
33806-04 artery

Alte endarterectomii
Endarterectomia la
nivelul capetelor unui
bypass
Embolectomie sau
trombectomie artera
renala
Embolectomie sau
trombectomie artera
tibiala
Embolectomie sau
trombectomie artera
poplitee
Embolectomie sau
trombectomie artera
femurala
Embolectomie sau
trombectomie trunchi
brahiocefalic
Embolectomie sau
trombectomie artera
splenica
Embolectomie sau
trombectomie artera
mezenterica
Embolectomie sau
trombectomie artera
celiaca

141

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Embolectomy or
thrombectomy of an
703 arterial bypass graft

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Embolectomy or
thrombectomy of an
703 arterial bypass graft

Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia
arteriala
Embolectomia sau
trombectomia la
nivelul unui grefon
de bypass arterial
Embolectomia sau
trombectomia la
nivelul unui grefon
de bypass arterial

704 Arterial atherectomy

Ateromectomia
arteriala

704 Arterial atherectomy

Ateromectomia
arteriala

8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8

Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy
Arterial embolectomy or
702 thrombectomy

Resection of carotid artery Rezectia tumorii de


705 tumour
artera carotida

33806-03
33806-02
33806-01
33806-00
33806-08
33803-00
33800-00
90230-00

33806-12

33803-02

Embolectomy or
thrombectomy of ulnar
artery
Embolectomy or
thrombectomy of radial
artery
Embolectomy or
thrombectomy of brachial
artery
Embolectomy or
thrombectomy of axillary
artery
Embolectomy or
thrombectomy of iliac
artery
Embolectomy or
thrombectomy of
subclavian artery
Embolectomy or
thrombectomy of carotid
artery
Embolectomy or
thrombectomy of other
artery
Embolectomy or
thrombectomy of bypass
graft of artery of
extremities

Embolectomie sau
trombectomie artera
ulnara
Embolectomie sau
trombectomie artera
radiala
Embolectomie sau
trombectomie artera
brahiala
Embolectomie sau
trombectomie artera
axilara
Embolectomie sau
trombectomie artara
iliaca
Embolectomie sau
trombectomie artera
subclavie
Embolectomie sau
trombectomie artera
carotida
Embolectomie sau
trombectomie a altor
artere
Embolectomie sau
trombectomie la nivelul
unui bypass al
extremitatilor
Embolectomie sau
Embolectomy or
trombectomie la nivelul
thrombectomy of bypass unui bypass al vaselor
graft of artery of trunk
mari

Open peripheral artery


35312-01 atherectomy

Excizie placa de aterom


Aterectomie percutana la
Percutaneous peripheral nivelul unei artere
35312-00 artery atherectomy
periferice
Resection of carotid
Rezectia unei tumori de
artery tumour <= 4cm in glomus carotic <= 4 cm
34148-00 diameter
in diametru

142

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Resection of recurrent
706 carotid artery tumour

Rezectia tumorii
recurente de artera
carotida
Rezectia tumorii
recurente de artera
carotida

Rezectia unei tumori de


glomus carotic > 5 cm in
diametru cu repararea
arterelor carotide
Rezectia unei tumori de
glomus carotic > 5 cm in
diametru
Rezectia unei tumori de
glomus carotic <= 4 cm
in diametru cu repararea
arterelor carotide
Rezectia tumorii
recurente de artera
Resection of recurrent
carotida cu
carotid artery tumour with reconstructia+I248
34154-01 repair of carotid arteries arterelor carotide
Rezectia tumorii
Resection of recurrent
recurente de artera
34154-00 carotid artery tumour
carotida

707 Patch graft of artery

Angioplastia cu
petec

Patch graft of artery using Angioplastie cu petec de


33548-01 synthetic material
material sintetic

707 Patch graft of artery

Angioplastia cu
petec

Patch graft of artery using Angioplastie cu petec de


33548-00 vein
vena

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of iliac


33833-03 artery

Arteriorafie artera iliaca

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of coeliac


33833-00 artery

Arteriorafie trunchi celiac

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of
33833-02 mesenteric artery

Arteriorafie artera
mezenterica

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of carotid


33824-00 artery

Arteriorafie artera
carotida

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Resection of carotid artery Rezectia tumorii de


705 tumour
artera carotida
Resection of carotid artery Rezectia tumorii de
705 tumour
artera carotida
Resection of carotid artery Rezectia tumorii de
705 tumour
artera carotida

Resection of recurrent
706 carotid artery tumour

Resection of carotid
artery tumour 5cm or
more in diameter with
34151-01 repair of carotid arteries
Resection of carotid
artery tumour 5cm or
34151-00 more in diameter
Resection of carotid
artery tumour 4 cm or
less in diameter with
34148-01 repair of carotid arteries

Direct closure of renal


33833-01 artery
Direct closure of radial
33815-02 artery

Arteriorafie artera renala


Arteriorafie artera radiala

143

System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of peroneal Arteriorafie artera


33815-07 artery
peroneala

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of tibial


33815-06 artery

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of popliteal Arteriorafie artera


poplitee
33815-05 artery

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of ulnar


33815-03 artery

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of brachial Arteriorafie artera


brahiala
33815-01 artery

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of axillary


33815-00 artery

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of femoral Arteriorafie artera


33815-04 artery
femurala

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of other


90209-03 artery

Arteriorafie la nivelul altor


artere

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of
90209-00 subclavian artery

Arteriorafie artera
subclavie

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

90209-02 Direct closure of aorta

Arteriorafie la nivelul
aortei

708 Direct closure of artery

Arteriorafia

Direct closure of
90209-01 innominate artery

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of mesenteric
artery by direct
33836-03 anastomosis

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of iliac artery by


33836-02 direct anastomosis

Arteriorafie artera tibiala

Arteriorafie artera ulnara

Arteriorafie artera axilara

Arteriorafie trunchi
arterial brahiocefalic
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei
mezenterice prin sutura
termino-terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei iliace
prin sutura terminoterminala

144

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Refacere de flux arterial


la nivelul trunchiului
Repair of coeliac artery
celiac prin sutura
termino-terminala
33836-00 by direct anastomosis
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei renale
Repair of renal artery by prin sutura termino33836-01 direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei peronee
Repair of peroneal artery prin sutura termino33818-07 by direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei tibiale
Repair of tibial artery by prin sutura termino33818-06 direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei poplitee
Repair of popliteal artery prin sutura termino33818-05 by direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei femurale
Repair of femoral artery prin sutura terminoterminala
33818-04 by direct anastomosis
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei ulnare
Repair of ulnar artery by prin sutura termino33818-03 direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei radiale
Repair of radial artery by prin sutura termino33818-02 direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei brahiale
Repair of brachial artery prin sutura termino33818-01 by direct anastomosis
terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei axilare
Repair of axillary artery
prin sutura termino33818-00 by direct anastomosis
terminala

145

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Refacere de flux arterial


la nivelul arterei carotide
Repair of carotid artery by prin sutura terminoterminala
33827-00 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of other artery by


32766-00 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of subclavian
artery by direct
90210-00 anastomosis

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of innominate
artery by direct
90210-01 anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Repair of artery by
709 anastomosis

Repararea arterei
prin anastomoza

Repair of aorta by direct


90210-02 anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of renal artery by


33839-01 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of coeliac artery


33839-00 by interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of iliac artery by


33839-03 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of mesenteric
artery by interposition
33839-02 graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of brachial artery


33821-01 by interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of axillary artery


33821-00 by interposition graft

Refacere de flux arterial


la nivelul altor artere prin
sutura termino-terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei subclavii
prin sutura terminoterminala
Refacere de flux arterial
la nivelul trunchiului
arterial brahiocefalic prin
sutura termino-terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul aortei prin
sutura termino-terminala
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei renale
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul trunchiului
celiac prin interpozitia
unui grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei iliace
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei
mezenterice prin
interpozitia unui grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei brahiale
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei axilare
prin interpozitia unui
grefon

146

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of femoral artery


33821-04 by interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of carotid artery by


33830-00 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of radial artery by


33821-02 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of ulnar artery by


33821-03 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of peroneal artery


33821-07 by interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of tibial artery by


33821-06 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of popliteal artery


33821-05 by interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of other artery by


90213-03 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of subclavian
artery by interposition
90213-00 graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Repair of innominate
artery by interposition
90213-01 graft

Refacere de flux arterial


la nivelul arterei femurale
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei carotide
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei radiale
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei ulnare
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei peronee
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei tibiale
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei poplitee
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul altor artere prin
interpozitia unui grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul arterei subclavii
prin interpozitia unui
grefon
Refacere de flux arterial
la nivelul trunchiului
arterial brahiocefalic prin
interpozitia unui grefon

147

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


grefon venos
711 vein

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8
8
8

8
8
8
8

Repair of artery by
710 interposition graft

Repararea arterei
prin inserarea unui
grefon

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Repair of aorta by
90213-02 interposition graft

Refacere de flux arterial


prin interpozitia unui
grefon la nivelul aortei

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


grefon venos
711 vein

Bypass ilio-iliac cu grefon


32763-07 Ilio-iliac bypass using vein venos
Femoral to proximal tibial Bypass femuro - tibial
or peroneal artery bypass sau peronier proximal cu
32745-00 using vein
grefon venos
Femoro-popliteal bypass
using vein, below knee
Bypass femuro - popliteu
proximal cu grefon venos
32742-00 anastomosis
Femoro-popliteal bypass
Bypass femuro - popliteu
using vein, above knee
32739-00 anastomosis
distal cu grefon venos
Bypass pentru
revascularizare artere
Mesenteric bypass using mezenterice cu grefoane
32733-00 vein, multiple vessels
venoase
Bypass pentru
revascularizarea unei
Mesenteric bypass using artere mezenterice cu
32730-00 vein, single vessel
grefoane venoase
Bypass pentru
revascularizarea unei
Renal bypass using vein, artere renale cu grefon
32724-00 bilateral
venos
Bypass pentru
revascularizarea ambelor
Renal bypass using vein, artere renale cu grefoane
32721-00 unilateral
venoase

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Aorto-femoro-popliteal
32763-06 bypass using vein

Bypass aorto-femuropopliteu cu grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Aorto-coeliac bypass
32763-05 using vein

Bypass aorto-celiac cu
grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Spleno-renal bypass
32763-04 using vein

Bypass spleno-renal cu
grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
grefon venos
711 vein
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
711 vein
grefon venos

148

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Subclavian-axillary
32763-03 bypass using vein

Bypass subclavio-axilar
cu grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


grefon venos
711 vein
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
711 vein
grefon venos

Subclavian-vertebral
32763-02 bypass using vein
Femoral to distal tibial or
peroneal artery bypass
32748-00 using vein

Bypass subclaviovertebral cu grefon venos


Bypass femuro-tibial sau
peroneal proximal cu
grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Popliteal-tibial bypass
32763-08 using vein

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


grefon venos
711 vein

Other arterial bypass


32763-00 using vein

Bypass popliteo-tibial cu
grefon venos
Alte revascularizari
arteriale prin bypass
utilizand grefon venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos

Ilio-femoral bypass using Bypass ilio-femural cu


32712-00 vein
grefon venos
Bypass aorto-subclavioAorto-subclavian-carotid carotidian cu grefon
32700-04 bypass using vein
venos
Bypass la nivelul arterei
carotide folosind grefon
32700-00 Carotid bypass using vein venos
Bypass extraanatomic
Carotid-carotid bypass
carotido-carotidian cu
32700-01 using vein
grefon venos
Bypass carotidoCarotid-subclavian
subclavicular cu grefon
32700-02 bypass using vein
venos

Arterial bypass graft using Bypass arterial cu


711 vein
grefon venos
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
711 vein
grefon venos
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
711 vein
grefon venos
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
grefon venos
711 vein
Arterial bypass graft using Bypass arterial cu
711 vein
grefon venos
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Carotid-vertebral bypass Bypass carotido-vertebral


32700-03 using vein
cu grefon venos
Bypass aorto-femural cu
Axillo-femoral bypass
grefon din material
32715-02 using synthetic material sintetic
Aorto-femoro-popliteal
Bypass aorto-femurobypass using synthetic
popliteu cu grefon din
32763-17 material
material sintetic
Ilio-iliac bypass using
32763-18 synthetic material

Bypass Ilio-iliac cu grefon


din material sintetic

149

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
sintetic
712 synthetic material
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
sintetic
712 synthetic material

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

8
8
8
8
8
8
8
8

Bypass aorto-iliac cu
grefon din material
sintetic
Bypass spleno-renal cu
Spleno-renal bypass
grefon din material
32763-15 using synthetic material sintetic
Bypass axilo-brahial cu
Axillo-brachial bypass
grefon din material
32763-14 using synthetic material sintetic
Bypass axilo-axilar cu
Axillo-axillary bypass
grefon din material
32763-13 using synthetic material sintetic
Subclavian-axillary
Bypass subclavio-axilar
bypass using synthetic
cu grefon din material
32763-12 material
sintetic
Subclavian-vertebral
Bypass subclaviobypass using synthetic
vertebral cu grefon din
32763-11 material
material sintetic
Subclavian-subclavian
Bypass subclaviobypass using synthetic
subclavicular cu grefon
32763-10 material
din material sintetic
Bypass popliteo-tibial cu
Popliteal-tibial bypass
grefon din material
32763-19 using synthetic material sintetic
Bypass pentru
Mesenteric bypass using revascularizare artere
synthetic material,
mezenterice cu grefoane
32733-01 multiple vessels
din meterial sintetic
Bypass aortoAorto-subclavian bypass subclavicular cu grefon
32763-09 using synthetic material din material sintetic
Aorto-coeliac bypass
32763-16 using synthetic material

Femoro-popliteal bypass Bypass femuro-popliteu


using synthetic material, distal cu grefon din
32751-01 below knee anastomosis material sintetic
Bypass pentru
revascularizarea ambelor
Renal bypass using
artere renale folosind
synthetic material,
grefonuri din material
32724-01 bilateral
sintetic

150

Bypass pentru
revascularizarea unei
Renal bypass using
arterei renale folosind
synthetic material,
grefon din material
unilateral
sintetic
Axillo-femoro-femoral
Bypass axilo-femurobypass using synthetic
femural cu grefon din
material
material sintetic
Bypass pentru
revascularizare unei
Mesenteric bypass using artere mezenterice cu
synthetic material, single grefon din meterial
vessel
sintetic
Alte revascularizari
Other arterial bypass graft arteriale prin bypass
using synthetic material utilizand grefon sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Femoro-popliteal bypass Bypass femuro-popliteu


using synthetic material, proximal cu grefon din
32751-00 above knee anastomosis material sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
sintetic
712 synthetic material
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Femoral to distal tibial or Bypass femuro-tibial sau


peroneal artery bypass
peroneal distal cu grefon
32751-03 using synthetic material din material sintetic
Bypass femuro-tibial sau
Femoral to proximal tibial peroneal proximal cu
or peroneal artery bypass grefon din material
32751-02 using synthetic material sintetic
Subclavian-femoroBypass subclaviofemoral bypass using
femuro-femural cu grefon
32715-01 synthetic material
din material sintetic
Aorto-femoro-femoral
Bypass aorto-femurobypass using synthetic
femural cu grefon din
32708-01 material
material sintetic
Bypass carotidoCarotid-carotid bypass
carotidian cu grefon din
32700-06 using synthetic material material sintetic
Bypass carotido-vertebral
Carotid-vertebral bypass cu grefon din material
32700-07 using synthetic material sintetic
Carotid-subclavian
Bypass carotidobypass using synthetic
subclavicular cu grefon
32700-08 material
din material sintetic

8
8

8
8
8
8
8
8

32721-01
32715-03

32730-01
32763-01

151

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
712 synthetic material
sintetic

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon din material
sintetic
712 synthetic material
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
extraanatomic
713 crossover graft
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic

8
8
8
8
8
8
8

Aorto-carotid-brachial
bypass using synthetic
32700-10 material
32700-05
32708-00
32700-09
32708-02
32708-03
32712-01
32715-00

Bypass aorto-carotidobrahial cu grefon din


material sintetic
Bypass la nivelul arterei
Carotid bypass using
carotide folosind grefon
synthetic material
sintetic
Bypass aorto-femural cu
Aorto-femoral bypass
grefon din material
using synthetic material sintetic
Bypass aorto-carotidian
Aorto-carotid bypass
cu grefon din material
using synthetic material sintetic
Bypass aorto-iliac cu
Aorto-iliac bypass using grefon din material
synthetic material
sintetic
Bypass aorto-ilio-femural
Aorto-ilio-femoral bypass cu grefon din material
using synthetic material sintetic
Bypass ilio-femural cu
Ilio-femoral bypass using grefon din material
synthetic material
sintetic
Subclavian-femoral
Bypass subclaviobypass using synthetic
femural cu grefon din
material
material sintetic

Aorto-subclavian-carotid
bypass using synthetic
32700-11 material

Bypass aorto-subclaviocarotidiancu grefon din


material sintetic

Femoro-femoral
32718-01 crossover bypass

Bypass extraanatomic
femuro-femural

Ilio-femoral crossover
32718-00 bypass

Bypass extraanatomic
ilio-femural

Femoral artery sequential Bypass secvential la


bypass using synthetic
nivelul arterei femurale
utilizand grefon sintetic
32757-01 material

152

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic
Bypass arterial cu
Arterial bypass graft using grefon compozit,
composite, sequential or secvential sau
713 crossover graft
extraanatomic
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
Repair of aneurysm of
intraabdominala sau
neck, intra-abdominal area de la nivelul
714 or extremities
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
Repair of aneurysm of
intraabdominala sau
neck, intra-abdominal area de la nivelul
714 or extremities
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
Repair of aneurysm of
intraabdominala sau
neck, intra-abdominal area de la nivelul
714 or extremities
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
Repair of aneurysm of
nivelul gatului, din
neck, intra-abdominal area zona
714 or extremities
intraabdominala sau

Bypass secvential la
Femoral artery sequential nivelul arterei femurale
utilizand grefon venos
32757-00 bypass using vein
Femoral to tibial or
peroneal artery bypass
32754-02 using composite graft

Bypass femuro-tibial sau


peroneal cu grefon
compozit

Femoro-popliteal bypass
using composite graft,
Bypass femuro-popliteu
32754-01 below knee anastomosis distal cu grefon compozit
Femoro-popliteal bypass Bypass femuro-popliteu
using composite graft,
proximal cu grefon
32754-00 above knee anastomosis compozit

Repair of aneurysm in
33070-00 extremity

Cura chirurgicala a unui


anevrism de artera
periferica

Cura chirurgicala a unui


Repair of intra-abdominal anevrism de artera
33080-00 aneurysm
intraabdominala

Cura chirurgicala a unui


Repair of false aneurysm fals anevrism la nivelul
arterei femurale
33142-00 in femoral artery
Cura chirurgicala a unui
Repair of false aneurysm fals anevrism la nivelul
33139-00 in iliac artery
arterei iliace

153

de la nivelul
extremitatilor

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor

Repair of false aneurysm


at aortic anastomosis
following previous aortic
33136-00 surgery

Cura chirurgicala a unui


fals anevrism la nivelul
anastomozei unui grefon
cu aorta

Repair of aneurysm in
33075-00 neck

Reparatia gatului
anevrismal

Excizia unui anevrism de


artera viscerala si
Excision and repair of
refacerea fluxului arterial
visceral artery aneurysm prin reanastomozarea T33130-00 with direct anastomosis T a capetelor arteriale

Repair of ruptured intra33181-00 abdominal aneurysm

Cura chirurgicala a unui


anevrism intraabdominal
rupt

Repair of ruptured
33175-00 aneurysm in extremity

Cura chirurgicala a unui


anevrism rupt al unei
artere periferice

154

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aneurysm of
neck, intra-abdominal area
714 or extremities

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Cura chirurgicala a
unui anevrism de la
nivelul gatului, din
zona
intraabdominala sau
de la nivelul
extremitatilor
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excizia unui
anevrism si
Replacement of aneurysm refacerea fluxului
715 with graft
arterial prin

Excision and repair of


ruptured visceral artery
aneurysm with direct
33166-00 anastomosis

Excizia unui anevrism


rupt de artera viscerala si
refacerea fluxului arterial
prin reanastomozarea TT a capetelor arteriale

Repair of ruptured
33178-00 aneurysm in neck

Reparatia gatului
anevrismal rupt

Excizia unui anevrism


popliteal si refacerea
Replacement of popliteal fluxului arterial prin
aneurysm using synthetic interpozitia unui grefon
sintetic
33055-00 graft
Excizia unui anevrism
popliteal si refacerea
fluxului arterial prin
Replacement of popliteal interpozitia unui grefon
33050-00 aneurysm using vein
venos
Excizia unui anevrism
carotidian si refacerea
Replacement of carotid
fluxului arterial prin
33100-00 artery aneurysm with graft interpozitia unui grefon

Replacement of iliac
artery aneurysm with
33124-00 graft, unilateral

Excizia unui anevrism


iliac unilateral si
refacerea fluxului arterial
prin interpozitia unui
grefon

Anevrismectomie de
Replacement of ruptured anevrism de aorta
thoraco-aortic aneurysm toracica rupt si refacerea
33145-00 with graft
fluxului arterial prin

155

interpozitia unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon

interpozitia unui grefon

Excizia unui anevrism de


artera viscerala si
refacerea fluxului arterial
Replacement of visceral prin interpozitia unui
33130-01 artery aneurysm with graft grefon

Replacement of iliac
artery aneurysm with
33127-00 graft, bilateral
Replacement of infrarenal
abdominal aortic
aneurysm with bifurcation
33121-00 graft to femoral arteries
Replacement of infrarenal
abdominal aortic
aneurysm with bifurcation
33118-00 graft to iliac arteries

Excizia unui anevrism


iliac bilateral si refacerea
fluxului arterial prin
interpozitia unui grefon
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
infrarenal si refacerea
fluxului arterial prin
grefon bifurcat aortobifemural
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
infrarenal si refacerea
fluxului arterial prin
grefon bifurcat aortobiiliac

Anevrismectomie de
anevrism abdominal
Replacement of infrarenal infrarenal si refacerea
fluxului arterial prin
abdominal aortic
33115-00 aneurysm with tube graft grefon liniar aorto-aortic
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
suprarenal si refacerea
Replacement of
suprarenal abdominal
fluxului arterial prin
33112-00 aorta aneurysm with graft grefon liniar aorto-aortic

156

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Replacement of aneurysm
715 with graft

Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
interpozitia unui
grefon

Anevrismectomie de
anevrism toracoReplacement of thoraco- abdominal si refacerea
abdominal aneurysm with fluxului arterial prin
33109-00 graft
grefon liniar aorto-aortic

Replacement of ruptured
thoraco-abdominal
33148-00 aneurysm with graft

Anevrismectomie de
anevrism de aorta
toracica si refacerea
fluxului arterial prin
interpozitia unui grefon
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
infrarenal rupt si
refacerea fluxului arterial
prin grefon liniar aortoaortic
Anevrismectomie de
anevrism toracoabdominal rupt si
refacerea fluxului arterial
prin grefon liniar aortoaortic

Replacement of other
major artery aneurysm
33172-00 with graft

Excizia unui anevrism de


alt tip de artera si
refacerea fluxului arterial
prin interpozitia unui
grefon

Replacement of thoraco33103-00 aortic aneurysm with graft


Replacement of ruptured
infrarenal abdominal
aortic aneurysm with tube
33154-00 graft

Excizia unui anevrism de


artera viscerala rupt si
Replacement of ruptured refacerea fluxului arterial
visceral artery aneurysm prin interpozitia unui
33166-01 with graft
grefon
Excizia unui anevrism
iliac unilateral rupt si
Replacement of ruptured refacerea fluxului arterial
iliac artery aneurysm with prin interpozitia unui
grefon
33163-00 graft

157

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
Replacement of aneurysm interpozitia unui
715 with graft
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
Replacement of aneurysm interpozitia unui
715 with graft
grefon
Excizia unui
anevrism si
refacerea fluxului
arterial prin
Replacement of aneurysm interpozitia unui
715 with graft
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aorto-enteric
716 fistula

Repararea fistulei
aorto-enterice

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aorto-enteric
716 fistula

Repararea fistulei
aorto-enterice

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of aorto-enteric
716 fistula

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair procedures on
pulmonary artery for
717 congenital heart disease

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair procedures on
pulmonary artery for
717 congenital heart disease

Repararea fistulei
aorto-enterice
Proceduri reparatorii
la nivelul arterei
pulmonare pentru
boli cardiace
congenitale
Proceduri reparatorii
la nivelul arterei
pulmonare pentru
boli cardiace
congenitale

Anevrismectomie de
anevrism abdominal
infrarenal rupt si
refacerea fluxului arterial
prin grefon bifurcat aortobifemural
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
Replacement of ruptured infrarenal rupt si
infrarenal aortic aneurysm refacerea fluxului arterial
with bifurcation graft to
prin grefon bifurcat aorto33157-00 iliac arteries
biiliac
Anevrismectomie de
anevrism abdominal
suprarenal rupt si
Replacement of ruptured refacerea fluxului arterial
suprarenal abdominal
prin grefon liniar aorto33151-00 aortic aneurysm with graft aortic
Replacement of ruptured
infrarenal abdominal
aortic aneurysm with
bifurcation graft to
33160-00 femoral arteries

Repair of aorto-enteric
Inchiderea fistulei aortofistula with direct closure enterice prin excizie si
sutura simpla a aortei
34160-00 of aorta
Inchiderea fistulei aortoRepair of aorto-enteric
enterice prin excizie si
fistula with insertion of
inlocuirea aortei implicate
34163-00 aorta graft
cu un grefon
Inchiderea fistulei aortoenterice prin excizie,
Repair of aorto-enteric
intreruperea aortei,
fistula with oversewing of sutura bontului proximal
abdominal aorta and
si distal de aorta si
axillo-femoral bypass
montarea unui grefon
34166-00 graft
axilo-femural

Creation of systemic
38733-00 pulmonary shunt

Crearea unui shunt


sistemico-pulmonar

Banding of main
38715-00 pulmonary artery

Banding de artera
pulmonara

158

Proceduri reparatorii
la nivelul arterei
pulmonare pentru
boli cardiace
congenitale
Proceduri reparatorii
la nivelul arterei
pulmonare pentru
boli cardiace
congenitale

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair procedures on
pulmonary artery for
717 congenital heart disease

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair procedures on
pulmonary artery for
717 congenital heart disease

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
718 arteries
arterelor

Resection of carotid
artery with re32703-00 anastomosis

Intra-operative
719 arteriography

Arteriografia
intraoperatorie

Intra-operative
35200-00 arteriography

Other procedures on
720 arteries

Alte proceduri
asupra arterelor

Arteriografie
intraoperatorie
Alte interventii la nivelul
Other procedures on
arterei mezenterice
32736-00 inferior mesenteric artery inferioare

Other procedures on
720 arteries

Alte proceduri
asupra arterelor

Other procedures on
90222-00 arteries

Application of external
721 stent to vein

Aplicarea unui stent


extern la nivel venos

Application of external
34824-00 stent to superficial vein

Application of external
721 stent to vein

Aplicarea unui stent


extern la nivel venos

Application of external
34833-00 stent to deep vein

Alte interventii la nivelul


arterelor
Aplicarea unui stent
extern la nivelul unei
vene superficiale
Aplicarea unui stent
extern la nivelul unei
vene profunde

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Injectarea venelor
722 Injection of varicose veins varicoase

Multiple injections of
32500-01 varicose veins

Injectari multiple cu
substante sclerozante la
nivelul venelor varicoase

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Micro injections of venular Microinjectarea


32500-00 flares
telangiectaziilor

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Injectarea venelor
722 Injection of varicose veins varicoase
Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare la nivelul
723 veins
venelor

8
8
8
8
8
8

Debanding of main
38715-01 pulmonary artery

Other repair of main


38715-02 pulmonary artery

Indepartarea bandingului
de artera pulmonara
Alta reparare a
trunchiului arterei
pulmonare
Rezectia unui segment
de artera carotida si
reanastomozarea
termino-terminala a
capetelor ramase

Insertia unui filtru de


Open insertion of inferior vena cava pe cale
chirurgicala
35330-01 vena cava filter

159

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare la nivelul
723 veins
venelor

Insertia unui filtru de


Percutaneous insertion of vena cava pe cale
percutana
35330-00 inferior vena cava filter

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34100-01 Exploration of jugular vein Explorarea venei jugulare

724 Exploration of vein

Explorarea venei

Exploration of popliteal
34103-09 vein

Explorarea venei poplitee

724 Exploration of vein

Explorarea venei

Exploration of femoral
34103-08 vein

Explorarea venei
femurale

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34103-07 Exploration of iliac vein

Explorarea venei iliace

724 Exploration of vein

Explorarea venei

Exploration of axillary
34103-06 vein

Explorarea venei axilare

724 Exploration of vein

Explorarea venei

Exploration of subclavian Explorarea venei


subclavii
34103-05 vein

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34106-09 Exploration of other vein

Explorarea altor vene

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34106-08 Exploration of tibial vein

Explorarea venei tibiale

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34106-07 Exploration of ulnar vein

Explorarea venei ulnare

724 Exploration of vein

Explorarea venei

34106-06 Exploration of radial vein Explorarea venei radiale

724 Exploration of vein

Explorarea venei
Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivelul
725 on veins
venelor

Exploration of brachial
34106-05 vein

Explorarea venei brahiale

13757-00 Therapeutic venesection Flebotomie terapeutica

160

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34100-03 Interruption of jugular vein venei jugulare
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34106-19 Interruption of other vein altei venei

Interruption of popliteal
34103-19 vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei poplitee

Interruption of femoral
34103-18 vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei femurale

34103-17 Interruption of iliac vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei iliace

Interruption of axillary
34103-16 vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei axilare

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of subclavian capetelor sectionate a
venei subclavii
34103-15 vein

161

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

726 Interruption of vein

Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
ale venei

34106-18 Interruption of tibial vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei tibiale

34106-17 Interruption of ulnar vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei ulnere

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34106-16 Interruption of radial vein venei radiale

Interruption of brachial
34106-15 vein

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
venei brahiale

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
34800-00 Interruption of vena cava venei ceve
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
52141-03 Interruption of facial vein venei faciale
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
capetelor sectionate a
52141-04 Interruption of lingual vein venei linguale

162

8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
726 Interruption of vein
ale venei
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
Interruption of saphenoa jonctiunior safenofemoral or saphenofemurala sau
popliteal junction varicose safeno-poplitee
727 veins
varicoase
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
Interruption of saphenoa jonctiunior safenofemoral or saphenofemurala sau
popliteal junction varicose safeno-poplitee
727 veins
varicoase
Sectionarea intre
ligaturi / ligatura /
sectionarea si sutura
pe transa a
capetelor sectionate
Interruption of saphenoa jonctiunior safenofemoral or saphenofemurala sau
popliteal junction varicose safeno-poplitee
727 veins
varicoase
Other destruction
728 procedures on veins
Other destruction
728 procedures on veins
729 Venous thrombectomy

Alte proceduri cu
distructie la nivelul
venelor
Alte proceduri cu
distructie la nivelul
venelor
Trombectomia
venoasa

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of mandibular capetelor sectionate a
52141-05 vein
venei mandibulare

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of sapheno- capetelor sectionate a
femoral junction varicose jonctiunii safeno32508-00 veins
femurala varicoasa
Sectionarea intre ligaturi /
ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of sapheno- capetelor sectionate a
femoral and saphenojonctiunilor safenopopliteal junction varicose femurala si safeno32511-00 veins
poplitee varicoase

32508-01

32505-00
32504-01
33810-01

Sectionarea intre ligaturi /


ligatura / sectionarea si
sutura pe transa a
Interruption of sapheno- capetelor sectionate a
popliteal junction varicose jonctiunii safeno-poplitee
veins
varicoasa
Intreruperea subfasciala
Sub-fascial interruption of a uneia sau mai multor
one or more perforating vene perforante
varicose veins
varicoase
Interruption of multiple
Intreruperea a mai multor
tributaries of varicose
vene tributare unei vene
veins
varicoase
Closed thrombectomy of Trombectomie inchisa a
iliac vein
venei iliace

163

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

System

cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Closed thrombectomy of Trombectomie inchisa a


venei cave inferioare
33810-00 inferior vena cava

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Thrombectomy of femoral Trombectomie de vena


33812-00 vein
femurala

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Open thrombectomy of
33811-00 inferior vena cava

Trombectomie deschisa
a venei cave inferioare

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Open thrombectomy of
33811-01 iliac vein

Trombectomie deschisa
a venei iliace

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Thrombectomy of other
33812-04 large vein

Trombectomie la nivelul
altei vene

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Thrombectomy of axillary Trombectomie la nivelul


33812-03 vein
venei axilare

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Thrombectomy of
33812-02 subclavian vein

729 Venous thrombectomy

Trombectomia
venoasa

Thrombectomy of
33812-01 popliteal vein

730 Procurement of vein

Recoltarea venei

730 Procurement of vein

Recoltarea venei

Trombectomie la nivelul
venei poplitee
Recoltarea unei vene de
Procurement of vein from la nivelul unui membru
limb for bypass or
pentru bypass sau
32760-00 replacement graft
inlocuirea unui grefon
Recoltarea unei vene de
Procurement of vein from la nivelul unui membru
33551-00 limb for patch graft
pentru patch venos

731 Patch graft of vein

Venoplastia cu
petec

Patch graft of vein using


33548-03 synthetic material

Venoplastie cu petec de
material sintetic

731 Patch graft of vein

Venoplastia cu
petec

Patch graft of vein using


33548-02 vein

Venoplastie cu petec
venos

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of other


33833-09 abdominal vein

Venorafie a unei vene


abdominale

Trombectomie la nivelul
venei subclavii

164

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

732 Direct closure of vein

Venorafia

33833-08 Direct closure of iliac vein Venorafie vena iliaca

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of
33833-07 mesenteric vein

Venorafie vena
mezenterica

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of splenic


33833-06 vein

Venorafie vena splenica

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of portal


33833-05 vein

Venorafie vena porta

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of renal


33833-04 vein

Venorafie vena renala

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of jugular


33824-01 vein

Venorafie vena jugulara

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of femoral


33815-11 vein
Venorafie vena femurala

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of other


33815-13 lower limb vein

Venorafie a unei vene a


membrului inferior

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of other


33815-10 upper limb vein

Venorafie a unei vene a


membrului superior

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of brachial


33815-09 vein
Venoarafie vena brahiala

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of axillary


33815-08 vein

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of popliteal


33815-12 vein
Venorafie vena poplitee

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of vena


90215-02 cava

Venorafie vena cava

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of other


90232-00 vein

Venorafie unei alte vene

Venorafie vena axilara

165

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of
90215-01 innominate vein

Venorafie trunchi
brahiocefalic venos

732 Direct closure of vein

Venorafia

Direct closure of
90215-00 subclavian vein

Venorafie vena subclavie

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Repair of iliac vein by


33836-08 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Refacere flux venos la


nivelul venei iliace prin
sutura termino-terminala
Refacere flux venos la
nivelul venei mezenterice
Repair of mesenteric vein prin sutura termino33836-07 by direct anastomosis
terminala
Refacere flux venos la
nivelul venei splenice
Repair of splenic vein by prin sutura termino33836-06 direct anastomosis
terminala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Repair of portal vein by


33836-05 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Repair of renal vein by


33836-04 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Refacere flux venos la


nivelul venei porte prin
sutura termino-terminala

Refacere flux venos la


nivelul venei renale prin
sutura termino-terminala
Refacere flux venos la
Repair of other abdominal nivelul altei vene
vein by direct
abdominale prin sutura
33836-09 anastomosis
termino-terminala
Refacere flux venos la
Repair of other lower limb nivelul altei vene a
vein by direct
membrului inferior prin
33818-13 anastomosis
sutura termino-terminala
Refacere flux venos la
Repair of popliteal vein by nivelul venei poplitee prin
sutura termino-terminala
33818-12 direct anastomosis
Refacere flux venos la
nivelul venei femurale
Repair of femoral vein by prin sutura termino33818-11 direct anastomosis
terminala

166

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Refacere flux venos la


Repair of other upper limb nivelul altei vene a
vein by direct
membrului superior prin
33818-10 anastomosis
sutura termino-terminala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Refacere flux venos la


Repair of axillary vein by nivelul venei axilare prin
33818-08 direct anastomosis
sutura termino-terminala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Refacere flux venos la


Repair of brachial vein by nivelul venei brahiale prin
sutura termino-terminala
33818-09 direct anastomosis

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Repair of jugular vein by


33827-01 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Repair of other vein by


32766-01 direct anastomosis

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
733 anastomosis

Repararea venei
prin anastomoza

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Refacere flux venos la


nivelul venei jugulare prin
sutura termino-terminala
Refacere flux venos la
nivelul altei vene prin
sutura termino-terminala

Refacere flux venos la


nivelul venei cave prin
sutura termino-terminala
Refacere flux venos la
nivelul venei subclavii
Repair of subclavian vein prin sutura termino90216-00 by direct anastomosis
terminala
Refacere flux venos la
nivelul trunchiului venos
Repair of innominate vein brahiocefalic prin sutura
90216-01 by direct anastomosis
termino-terminala
Repair of vena cava by
38721-01 direct anastomosis

Refacere flux venos la


nivelul venei iliace prin
interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
nivelul venei mezenterice
Repair of mesenteric vein prin interpozitia unui
33839-07 by interposition graft
grefon
Refacere flux venos la
nivelul venei splenice
Repair of splenic vein by prin interpozitia unui
33839-06 interposition graft
grefon
Repair of iliac vein by
33839-08 interposition graft

167

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Repair of portal vein by


33839-05 interposition graft

Refacere flux venos la


nivelul venei porte prin
interpozitia unui grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Repair of renal vein by


33839-04 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Refacere flux venos la


nivelul venei renale prin
interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
nivelul venei femurale
Repair of femoral vein by prin interpozitia unui
33821-11 interposition graft
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Repair of jugular vein by


33830-01 interposition graft

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Refacere flux venos la


Repair of popliteal vein by nivelul venei poplitee prin
interpozitia unui grefon
33821-12 interposition graft
Refacere flux venos la
nivelul altei vene a
Repair of other upper limb membrului superior prin
33821-10 vein by interposition graft interpozitia unui grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Refacere flux venos la


Repair of brachial vein by nivelul venei brahiale prin
33821-09 interposition graft
interpozitia unui grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Refacere flux venos la


Repair of axillary vein by nivelul venei axilare prin
interpozitia unui grefon
33821-08 interposition graft
Refacere flux venos la
nivelul altei vene a
Repair of other lower limb membrului inferior prin
33821-13 vein by interposition graft interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
nivelul altei vene
Repair of other abdominal abdominale prin
33839-09 vein by interposition graft interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
nivelul trunchiului venos
Repair of innominate vein brahiocefalic prin
90217-00 by interposition graft
interpozitia unui grefon

Refacere flux venos la


nivelul venei jugulare prin
interpozitia unui grefon

168

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la

Repair of vein by
734 interposition graft
Repair of vein by
734 interposition graft

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon
Repararea venei
prin inserarea unui
grefon

Repararea venei
prin inserarea unui
grefon
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Bypass-ul venos cu
Venous bypass graft using grefon venos sau
vein or synthetic material sintetic
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
veins
venelor
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
veins
venelor
Alte proceduri
Reoperation procedures on reparatorii la nivelul
veins
venelor
Venous catheterisation
Cateterizarea

90233-00

Repair of vein by
734 interposition graft

90217-01

735

34803-00

735
735
735
735
735
735
736
736
737
738

Refacere flux venos la


nivelul venei cave prin
interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
Repair of other vein by
nivelul altei vene prin
interposition graft
interpozitia unui grefon
Refacere flux venos la
nivelul venei subclavii
Repair of subclavian vein prin interpozitia unui
by interposition graft
grefon
Bypass la nivelul venei
Vena cava bypass using cave folosind un grefon
vein
venos
Bypass la nivelul altei
Other vein bypass using vene folosind un grefon
synthetic material
sintetic
Bypass la nivelul altei
Other vein bypass using vene folosind un grefon
vein
venos
Bypass la nivelul venei
femurale folosind un
Femoral vein bypass
grefon venos

Repair of vena cava by


90217-02 interposition graft

34812-01
34812-00
34809-00

Sapheno-femoral vein
34806-01 cross leg bypass

Bypass extraanatomic
safeno-femural

Sapheno-iliac vein cross Bypass extraanatomic


34806-00 leg bypass
safeno-iliac
Bypass la nivelul venei
Vena cava bypass using cave folosind un grefon
34803-01 synthetic material
sintetic
34821-00 Vein transplantation

Transplant de vena

34818-00 Repair of venous valve

Reparatia unor valve de


la nivelul uni vene

Reoperation for varicose Reoperatie pentru varice


hidrostatice
32514-00 veins
34530-04 Removal of venous
Scoaterea unui cateter

169

Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

8
8

8
8
8
8
8
8

venoasa

catheter

venos

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Intra-abdominal vein
Cateterizarea/ canularea
catheterisation/cannulatio unei vene
34521-02 n
intraabdominale

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Scalp vein
Cateterizarea/ canularea
catheterisation/cannulatio unei vene a scalpului la
nou-nascut
13300-01 n in neonate

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Umbilical vein
Cateterizarea/ canularea
catheterisation/cannulatio a venei ombilicale la nounascut
13300-02 n in neonate
Cateterizarea/ canularea
Central vein
a unei vene centrale la
13319-00 catheterisation in neonate nou-nascut

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Cateterizarea/ canularea
Percutaneous central vein percutana a unei vene
centrale la nou-nascut
13815-01 catheterisation

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Central vein
13815-00 catheterisation

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Catheterisation/cannulatio Cateterizarea/ canularea


13300-00 n of other vein in neonate unei vene la nou-nascut

738 Venous catheterisation

Cateterizarea
venoasa

Catheterisation/cannulatio Cateterizarea/ canularea


90220-00 n of other vein
unei vene

Cateterizarea unei vene


centrale

Alte proceduri
739 Other procedures on veins asupra venelor

Intra-operative
35200-01 venography

Venografie
intraoperatorie

Alte proceduri
739 Other procedures on veins asupra venelor
Proceduri de
Examination procedures
examinare a altor
740 on other vascular sites
zone vasculare

Other procedures on
90222-01 veins

Alte interventii la nivelul


venelor

35324-00 Angioscopy
Percutaneous peripheral
arterial or venous
catheterisation with
administration of
thrombolytic or
35319-00 chemotherapeutic agents

Angioscopie
Cateterizare percutana
venoasa sau arteriala
pentru administrarea
unor substante
trombolitice sau
chimioterapice prin

Cateterizare
venoasa sau
Surgical peripheral arterial arteriala periferica
741 or venous catheterisation chirurgicala

170

by pulse spray technique tehnica "puls spray"

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Cateterizare
venoasa sau
Surgical peripheral arterial arteriala periferica
741 or venous catheterisation chirurgicala

Cateterizare
venoasa sau
Surgical peripheral arterial arteriala periferica
741 or venous catheterisation chirurgicala
Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare pe alte
742 other vascular sites
segmente vasculare

Open peripheral arterial


or venous catheterisation
with administration of
thrombolytic or
35320-00 chemotherapeutic agents
Percutaneous peripheral
arterial or venous
catheterisation with
administration of
thrombolytic or
chemotherapeutic agents,
35317-00 by continuous infusion

Cateterizare venoasa
sau arteriala
intraoperatorie pentru
administrarea unor
substante trombolitice
sau chimioterapice
Cateterizare percutana
venoasa sau arteriala
pentru administrarea
unor substante
trombolitice sau
chimioterapice prin
infuzie continua+I693

Alte proceduri de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on evacuare pe alte
742 other vascular sites
segmente vasculare

Injectie intr-o anomalie


vasculara
Injectie cu agenti
sclerozanti la nivelul
Injection of sclerosing
teleangiectaziilor de la
agent to telangiectases of nivelul capului sau
30213-01 head or neck
gatului

Destruction of vascular
743 lesions

Distructia leziunilor
vasculare

Cauterisation of vascular Cauterizarea unei


45027-00 anomaly
anomalii vasculare

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Destruction of vascular
743 lesions

Distructia leziunilor
vasculare

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Injection into vascular


45027-01 anomaly

Fotocoagularea cu
Laser photocoagulation of LASER a leziunii
744 cutaneous vascular lesion vasculare cutanate

Diathermy of
telangiectases of head or
30213-00 neck
Laser photocoagulation of
cutaneous vascular
lesions, pulsed laser,
14106-00 extensive area

Diatermie la nivelul
teleangiectaziilor capului
sau gatului
Fotocoagulare cu
LASER, pe o arie larga, a
unei leziuni cutanate
vasculare

Fotocoagularea cu
Laser photocoagulation of LASER a leziunii
744 cutaneous vascular lesion vasculare cutanate

Laser photocoagulation of
cutaneous vascular
lesions, continuous laser,
14100-00 individual blood vessels

Fotocoagulare cu LASER
a unor vase sagvine de
la nivelul unei leziuni
cutanate vasculare

171

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Interruption of feeding
vessels of arteriovenous
745 fistula

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Interruption of feeding
vessels of arteriovenous
745 fistula

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Interruption of feeding
vessels of arteriovenous
745 fistula

Intreruperea vaselor
ce alimenteaza
fistula arteriovenoasa
Intreruperea vaselor
ce alimenteaza
fistula arteriovenoasa
Intreruperea vaselor
ce alimenteaza
fistula arteriovenoasa

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other destruction
procedures on vascular
746 sites

Alte proceduri cu
distructie la nivel
vascular

33848-00

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other destruction
procedures on vascular
746 sites

Alte proceduri cu
distructie la nivel
vascular

33845-00

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

747 Biopsy of blood vessel

Biopsia de vas
sangvin

30075-20 Biopsy of blood vessel

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului

8
8
8
8

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

Excision of vascular
748 anomaly
Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare
Excizia anomaliei
vasculare

Intreruperea unor vase


ce alimenteaza o fistula
arterio-venoasa la nivel
abdominal
Intreruperea unor vase
Interruption of feeding
ce alimenteaza o fistula
vessels of arteriovenous arterio-venoasa la nivelul
fistula of neck
gatului
Intreruperea unor vase
Interruption of feeding
ce alimenteaza o fistula
vessels of arteriovenous arterio-venoasa la nivelul
fistula of limb
unui membru
Reinterventie pentru
Control of postoperative controlul hemostazei sau
bleeding or thrombosis of pentru tromboza dupa
an extremity after
interventie la nivelul
vascular procedure
vaselor unei extremitati
Reinterventie pentru
Control of postoperative controlul hemostazei sau
bleeding or thrombosis
pentru tromboza dupa
after intra-abdominal
interventie la nivelul
vascular procedure
vaselor intraabdominale

Interruption of feeding
vessels of arteriovenous
34127-02 fistula of abdomen

34124-02

34121-02

Excision of vascular
anomaly of skin and
subcutaneous tissue or
45030-00 mucous surface, small
Excision of vascular
anomaly of skin and
subcutaneous tissue or
45033-00 mucous surface, large

Biopsia unui vas sangvin


Excizia unei anomalii
vasculare mici la nivelul
pielii si tesutului
subcutanat sau a unei
suprafete mucoase

Excizia unei anomalii


vasculare mari la nivelul
Excizia unei anomalii
Excision of vascular
vasculare la nivelul
45033-01 anomaly of parotid gland glandei parotide
Excizia unei anomalii
Excision of vascular
vasculare la nivelul
45033-02 anomaly of floor of mouth tavanului gurii
Excision of vascular
Excizia unei anomalii
vasculare la nivelul limbii
45033-03 anomaly of tongue

172

System

cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Excizia unei anomalii


vasculare la nivelul
sanului
Excizia unei anomalii
vasculare la alt nivel in
profunzime
Excizia unei anomalii
Excision of vascular
vasculare la alt nivel in
anomaly of other site,
profunzime si de
large and deep
dimensiuni mari
Excizia unei anomalii
Excision of vascular
vasculare la nivelul
anomaly of neck
gatului
Excizia unei anomalii
Excision of vascular
vasculare la nivelul
anomaly of facial muscle muschiului sau nervului
or nerve
facial
Excizia sau ligatura unei
Excision or ligation of
fistule arterio-venoase
complex arteriovenous
complexe la nivelul
fistula of neck
gatului

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

Excision of vascular
45033-05 anomaly of breast
Excision of vascular
anomaly of other site,
45033-06 deep

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

45035-00

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

45036-00

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of vascular
748 anomaly

Excizia anomaliei
vasculare

45033-04

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
750 fistula of neck

Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul gatului

34115-01

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
750 fistula of neck

Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul gatului

Excision or ligation of
simple arteriovenous
34115-00 fistula of neck

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
751 fistula of limb

Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul membrului

Excision or ligation of
complex arteriovenous
34112-01 fistula of limb

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
751 fistula of limb

Excision or ligation of
simple arteriovenous
34112-00 fistula of limb

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
752 fistula of abdomen

Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul membrului
Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul
abdomenului

Excision or ligation of a
complex arteriovenous
34118-01 fistula of abdomen

Excizia sau ligatura unei


fistule arterio-venoase
simple la nivelul gatului
Excizia sau ligatura unei
fistule arterio-venoase
complexe la nivelul unui
membru
Excizia sau ligatura unei
fistule arterio-venoase
simple la nivelul unui
membru
Excizia sau ligatura unei
fistule arterio-venoase
complexe la nivel
abdominal

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Excision of arteriovenous
752 fistula of abdomen

Excizia fistulei
arterio-venoase de
la nivelul

Excision or ligation of
simple arteriovenous
34118-00 fistula of abdomen

Excizia sau ligatura unei


fistule arterio-venoase
simple la nivel abdominal

8
8

173

abdomenului

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
753 on vascular sites
zonelor vasculare
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
753 on vascular sites
zonelor vasculare
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
753 on vascular sites
zonelor vasculare
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
753 on vascular sites
zonelor vasculare

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal balloon
754 angioplasty

Angioplastia
transluminala cu
balon

35309-09

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal balloon
754 angioplasty

Angioplastia
transluminala cu
balon

35309-08

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal balloon
754 angioplasty

Angioplastia
transluminala cu
balon

35309-06

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal balloon
754 angioplasty

Angioplastia
transluminala cu
balon
Angioplastia
transluminala cu
balon

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Transluminal balloon
754 angioplasty

Angioplastia
transluminala cu
balon

35309-07

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Peripheral laser
758 angioplasty

Angioplastia cu
LASER la nivelul
vaselor periferice

35315-01

8
8
8

Transluminal balloon
754 angioplasty

Excizia unui bypass de la


Excision of infected
nivelul unui membru,
34175-00 bypass graft from limb
infectat
Excision of infected axillo- Excizia unui bypass
femoral or femoro-femoral axilo-femural sau femuro34172-00 bypass graft
femural, infectat
Excizia unui bypass de la
Excision of infected
nivelul trunchiului,
34169-00 bypass graft from trunk
infectat
Excision of infected
34157-00 bypass graft from neck

35303-07
35303-06

Excizia unui bypass de la


nivelul gatului, infectat
Angioplastie
Open transluminal
intraoperatorie cu balon
balloon angioplasty with si stentare multipla la
stenting, multiple stents nivelul vaselor periferice
Angioplastie
Open transluminal
intraoperatorie cu balon
balloon angioplasty with si stentare unica la
stenting, single stent
nivelul vaselor periferice
Percutaneous
Angioplastie percutana
transluminal balloon
cu balon si stentare unica
angioplasty with stenting, la nivelul vaselor
single stent
periferice
Angioplastie
intraoperatorie
Open transluminal
transluminala cu balon la
balloon angioplasty
nivelul vaselor periferice
Percutaneous
Angioplastie percutana
transluminal balloon
cu balon la nivelul
angioplasty
vaselor periferice
Percutaneous
Angioplastie percutana
transluminal balloon
cu balon si stentare
angioplasty with stenting, multipla la nivelul vaselor
multiple stents
periferice
Angioplstie
intraoperatorie cu LASER
Open peripheral laser
la nivelul vaselor
angioplasty
periferice

174

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Peripheral laser
758 angioplasty

Angioplastia cu
LASER la nivelul
vaselor periferice

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of arteriovenous
759 fistula of neck

Repararea fistulei
arterio-venoase de
la nivelul gatului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of arteriovenous
759 fistula of neck

Repararea fistulei
arterio-venoase de
la nivelul gatului

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of arteriovenous
760 fistula of extremity

Repararea fistulei
arterio-venoase de
la nivelul extremitatii

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of arteriovenous
760 fistula of extremity

Repararea fistulei
arterio-venoase de
la nivelul extremitatii

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repair of arteriovenous
761 fistula of abdomen

Repararea fistulei
arterio-venoase de
la nivelul
abdomenului

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Repararea fistulei
arterio-venoase de
Repair of arteriovenous
la nivelul
761 fistula of abdomen
abdomenului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivel
762 vascular sites
vascular
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivel
762 vascular sites
vascular

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivel
vascular
762 vascular sites

8
8

Angioplastie percutana
Percutaneous peripheral cu LASER la nivelul
35315-00 laser angioplasty
vaselor periferice
Inchiderea unei fistule
Repair of a complex
arterio-venoase
arteriovenous fistula of
complexe la nivelul
neck with restoration of
gatului cu refacerea
34124-01 continuity
fluxului arterial si venos
Inchiderea unei fistule
Repair of simple
arterio-venoase simple la
arteriovenous fistula of
nivelul gatului cu
neck with restoration of
refacerea fluxului arterial
34124-00 continuity
si venos
Inchiderea unei fistule
Repair of complex
arterio-venoase
arteriovenous fistula of
complexe la nivelul unei
extremity with restoration extremitati cu refacerea
34121-01 of continuity
fluxului arterial si venos
Inchiderea unei fistule
Repair of simple
arterio-venoase simple la
arteriovenous fistula of
nivelul unei extremitati cu
extremity with restoration refacerea fluxului arterial
34121-00 of continuity
si venos
Inchiderea unei fistule
Repair of complex
arterio-venoase
arteriovenous fistula of
complexe la nivel
abdomen with restoration abdominal cu refacerea
34127-01 of continuity
fluxului arterial si venos
Inchiderea unei fistule
Repair of simple
arterio-venoase simple la
arteriovenous fistula of
nivel abdominel cu
abdomen with restoration refacerea fluxului arterial
34127-00 of continuity
si venos
Tratamentul
Endovascular repair of
endovascular al unui
33116-00 aneurysm
anevrism
Creation of
38733-01 cavopulmonary shunt

Crearea unui sunt cavopulmonar

Replacement of occluded Inlocuirea unui grefon


non-infected prosthetic
ocluzionat, neinfectat, de
la nivelul aortei, sau
90231-00 bypass graft from trunk

175

vaselor intraabdominale

Proceduri de
reoperare la nivelul
Reoperation procedures on altor segmente
vasculare
other vascular sites
Proceduri pentru
Procedures for external
suntul arterio-venos
arteriovenous shunt
extern
Proceduri pentru
Procedures for external
suntul arterio-venos
arteriovenous shunt
extern
Proceduri pentru
Procedures for external
suntul arterio-venos
arteriovenous shunt
extern
Proceduri pentru
Procedures for external
suntul arterio-venos
arteriovenous shunt
extern
Procedures for surgically Proceduri pentru
created arteriovenous
fistula arteriofistula
venoasa chirurgicala

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures for surgically


created arteriovenous
765 fistula
Procedures for surgically
created arteriovenous
765 fistula

Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala
Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures for surgically


created arteriovenous
765 fistula

Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures for surgically


created arteriovenous
765 fistula
Procedures for surgically
created arteriovenous
765 fistula

Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala
Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala

8
8
8
8
8
8

8
8

763
764
764
764
764
765

Descoperirea pentru
reinterventie la nivelul
Access for reoperation of arterelor sau venelor
arteries or veins of neck, gatului, abdomenului sau
35202-00 abdomen or limb
membrelor
Removal of external
34506-00 arteriovenous shunt

Excizia unui sunt extern


arterio-venos

Replacement of external Inlocuirea unui sunt


34500-01 arteriovenous shunt
extern arterio-venos
Insertion of external
34500-00 arteriovenous shunt
Thrombectomy of an
external arteriovenous
13106-00 shunt
Closure of surgically
created arterio-venous
34130-00 fistula of limb

Insertia unui sunt extern


arterio-venos
Trombectomie la nivelul
unui sunt extern arteriovenos

Inchiderea unei fistule


arterio-venoase
Efectuarea unei fistule
arterio-venoase nativa
Arteriovenous
(cu vena) la nivelul
34509-00 anastomosis of lower limb membrului superior
Construction of
Efectuarea unei fistule
arteriovenous fistula with arterio-venoase cu
34512-01 prosthesis
interpozitie de proteza
Efectuarea unei fistule
Arteriovenous
arterio-venoase nativa
anastomosis of upper
(cu vena) la nivelul
34509-01 limb
membrului superior
Correction of stenosis of Corectia unei stenoze la
prosthetic (graft)
nivelul unei fistule arterioarteriovenous access
venoase cu interpozitie
34518-01 device
de grefon
Corectia unei stenoze la
Correction of stenosis of nivelul unei fistule arterio34518-00 arteriovenous fistula
venoase

176

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures for surgically


created arteriovenous
765 fistula

Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Procedures for surgically


created arteriovenous
765 fistula

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Procedures on
Cardiovascular
System
Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
767 arteries and veins

Proceduri pentru
fistula arteriovenoasa chirurgicala
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Dispozitivul si
pompa de infuzie
vasculara
implantabile
Alte proceduri
asupra arterelor si
venelor

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular

Other procedures on
767 arteries and veins

Alte proceduri
asupra arterelor si
venelor

Implantable vascular
766 infusion device and pump

Trombectomie la nivelul
unei fistule arteriovenoase
Efectuarea unei fistule
Construction of
arterio-venoase native
arteriovenous fistula with (cu vena) sau cu
34512-00 graft of vein
interpozitia de grefon

Thrombectomy of
34515-00 arteriovenous fistula

Removal of implantable
vascular infusion device
34530-03 or pump

Excizia unui infuziomat


implantat

Revision of implantable
vascular infusion device
34530-02 or pump

Reinterventia la nivelul
unui infuziomat
implantabil

Percutaneous insertion of Insertia percutanata a


implantable vascular
pompei de infuzie
vasculare implantabile
34528-01 infusion pump
Percutaneous insertion of
implantable vascular
Implantarea percutana a
34528-00 infusion device
unui infuzomat automat
Insertion of implantable
34527-01 vascular infusion pump

Implantarea unui
infuzomat automat

Insertion of implantable Implantarea unui


vascular infusion device, infuzomat pentru
34527-00 other vessel
injectare intr-un vas
Implantarea unui
Insertion of implantable infuzomat pentru
vascular infusion device, injectare intr-un vas
30400-00 intra-abdominal vessel
intraabdominal
Transcatheter
Embolizare prin
embolisation of blood
35321-00 vessel
catererizare a unui vas
Controlul hemostazei,
Control of postoperative post interventie
haemorrhage, not
chirurgicala, neclasificata
in alta parte
30058-00 elsewhere classified

177

Procedures on
Cardiovascular
System

Proceduri la
nivelul aparatului
cardiovascular
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice

Other procedures on
767 arteries and veins

Alte proceduri
asupra arterelor si
venelor

Other vascular
90223-00 procedures

Alte proceduri vasculare

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

800 Biopsy of bone marrow

Biopsia de maduva
osoasa

30081-00 Biopsy of bone marrow

Biopsia de maduva
osoasa

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

800 Biopsy of bone marrow

Biopsia de maduva
osoasa

Aspiration biopsy of bone Biopsia aspirativa de


30087-00 marrow
maduva osoasa

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

800 Biopsy of bone marrow

Biopsia de maduva
osoasa

Percutaneous biopsy of
30084-00 bone marrow

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Bone marrow/stem cell
Forming Organs hematopoietice
802 transplantation

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
maduvei osoase
801 on bone marrow

Proceduri la
nivelul sangelui si
Procedures on
Blood and Blood- organelor
Bone marrow/stem cell
Forming Organs hematopoietice
802 transplantation
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Bone marrow/stem cell
Forming Organs hematopoietice
802 transplantation
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Bone marrow/stem cell
Forming Organs hematopoietice
802 transplantation

Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Bone marrow/stem cell
802 transplantation
Forming Organs hematopoietice

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

13700-00

13706-10

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

13706-09

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

13706-08

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

13706-07

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

13706-06

Procurement of bone
marrow for
transplantation
Allogeneic bone marrow
or stem cell
transplantation, other
donor, with in vitro
processing
Allogeneic bone marrow
or stem cell
transplantation, other
donor, without in vitro
processing
Autologous bone marrow
or stem cell
transplantation, with in
vitro processing
Autologous bone marrow
or stem cell
transplantation, without in
vitro processing
Allogeneic bone marrow
or stem cell
transplantation, matched
related donor, with in vitro
processing

Biopsia percutanata de
maduva osoasa
Procurarea de maduva
osoasa pentru transplant
Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
alogenice, alt donator, cu
procesare in vitro
Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
alogenice, alt donator,
fara procesare in vitro
Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
autologe, cu procesare in
vitro
Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
autologe, fara procesare
in vitro
Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
alogenice, donator
compatibil, cu procesare
in vitro

178

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice

Bone marrow/stem cell


802 transplantation

Transplantul de
maduva osoasa/
celule stem

Alte proceduri
Other procedures on bone asupra maduvei
osoase
803 marrow

Allogeneic bone marrow


or stem cell
transplantation, matched
related donor, without in
13706-00 vitro processing

Transplantul de maduva
osoasa sau celule stem
alogenice, donator
compatibil, fara
procesare in vitro

Other procedures on
90280-00 bone marrow

Alte proceduri asupra


maduvei osoase

Incision procedures on
804 lymphatic structure

Proceduri incizionale
asupra structurilor
Re-exploration of lymph
limfatice
30317-00 node of neck

Re-explorare de ganglion
limfatic cervical

Incision procedures on
804 lymphatic structure

Proceduri incizionale
asupra structurilor
Incision of lymphatic
limfatice
90281-00 structure

Incizie de structura
limfatica

Biopsy of lymphatic
805 structure

Biopsia de structura
limfatica

30096-00 Biopsy of scalene node

Biopsia de ganglion
limfatic scalen

Biopsy of lymphatic
805 structure

30075-00 Biopsy of lymph node

Biopsia de ganglion
limfatic

Excision procedures on
806 lymph node of neck

Biopsia de structura
limfatica
Proceduri
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
cervicali
Proceduri
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
cervicali
Proceduri
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
cervicali

Excision of internal
807 mammary lymph node

Excizia de ganglion
limfatic mamar
intern

Excision procedures on
806 lymph node of neck
Excision procedures on
806 lymph node of neck

Excizia radicala de
Radical excision of lymph ganglioni limfatici
31435-00 nodes of neck
cervicali
Regional excision of
31423-01 lymph nodes of neck

Excizia regionala de
ganglioni limfatici
cervicali

Excision of lymph node of Excizia de ganglion


31423-00 neck
limfatic cervical
Excision of internal
30075-11 mammary lymph node

Excizia de ganglion
limfatic mamar intern

179

Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice

Proceduri la
nivelul sangelui si
Procedures on
Blood and Blood- organelor
Forming Organs hematopoietice
810

Proceduri la
nivelul sangelui si
Procedures on
Excision procedures on
Blood and Blood- organelor
lymph nodes for
Forming Organs hematopoietice
810 gynaecological malignancy

Proceduri
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
pentru neoplasmele
ginecologice

Proceduri la
Procedures on
nivelul sangelui si
Excision procedures on
Blood and Blood- organelor
lymph nodes for
810 gynaecological malignancy
Forming Organs hematopoietice

Proceduri
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
pentru neoplasmele
ginecologice

808

808

808

809

809

809

Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of axilla
axilari
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of axilla
axilari
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of axilla
axilari
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of groin
inghinali
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of groin
inghinali
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph node of groin
inghinali
Proceduri
excizionale asupra
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
lymph nodes for
pentru neoplasmele
gynaecological malignancy ginecologice

Radical excision of lymph Excizia radicala de


30336-00 nodes of axilla
ganglioni limfatici axilari
Excision of lymph node of Excizia de ganglion
30332-00 axilla
limfatic axilar
Regional excision of
30335-00 lymph nodes of axilla

Excizia regionala de
ganglioni limfatici axilari

Regional excision of
30329-01 lymph nodes of groin

Excizia regionala de
ganglioni limfatici
inghinali

Excizia radicala de
Radical excision of lymph ganglioni limfatici
30330-00 nodes of groin
inghinali
Excision of lymph node of Excizia de ganglion
limfatic inghinal
30329-00 groin
Prelevare de ganglion
Para-aortic lymph node limfatic para-aortic pentru
sampling for staging of
stadializarea
gynaecological
neoplasmelor
35723-03 malignancy
ginecologice
Prelevare laparoscopica
de ganglion limfatic paraLaparoscopic para-aortic aortic pentru
lymph node sampling for stadializarea
staging of gynaecological neoplasmelor
35723-02 malignancy
ginecologice
Prelevare de ganglion
limfatic pelvin sau
Pelvic or abdominal
abdominal pentru
lymph node sampling for stadializarea
staging of gynaecological neoplasmelor
35723-01 malignancy
ginecologice

180

9
9

Proceduri
Proceduri la
excizionale asupra
ganglionilor limfatici
Procedures on
nivelul sangelui si
Excision procedures on
pentru neoplasmele
Blood and Blood- organelor
lymph nodes for
Forming Organs hematopoietice
810 gynaecological malignancy ginecologice
Proceduri
Proceduri la
excizionale asupra
nivelul sangelui si
Procedures on
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Blood and Blood- organelor
lymph nodes for
pentru neoplasmele
Forming Organs hematopoietice
810 gynaecological malignancy ginecologice
Proceduri
Proceduri la
excizionale asupra
nivelul sangelui si
Procedures on
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Blood and Blood- organelor
lymph nodes for
pentru neoplasmele
Forming Organs hematopoietice
810 gynaecological malignancy ginecologice
Proceduri la
Proceduri
Procedures on
nivelul sangelui si
excizionale asupra
Blood and Blood- organelor
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Forming Organs hematopoietice
811 lymph node of other sites cu alte localizari
Proceduri la
Proceduri
Procedures on
nivelul sangelui si
excizionale asupra
Blood and Blood- organelor
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Forming Organs hematopoietice
811 lymph node of other sites cu alte localizari
Proceduri la
Proceduri
Procedures on
nivelul sangelui si
excizionale asupra
Blood and Blood- organelor
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Forming Organs hematopoietice
811 lymph node of other sites cu alte localizari
Proceduri la
Proceduri
Procedures on
nivelul sangelui si
excizionale asupra
Blood and Blood- organelor
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Forming Organs hematopoietice
811 lymph node of other sites cu alte localizari
Proceduri la
Proceduri
Procedures on
nivelul sangelui si
excizionale asupra
Blood and Blood- organelor
Excision procedures on
ganglionilor limfatici
Forming Organs hematopoietice
811 lymph node of other sites cu alte localizari
Proceduri la
Procedures on
Alte proceduri
nivelul sangelui si
Blood and Blood- organelor
Other procedures on
asupra structurilor
Forming Organs hematopoietice
limfatice
812 lymphatic structures
Incision procedures on
Proceduri incizionale
Procedures on
Proceduri la
asupra splinei
Blood and Blood- nivelul sangelui si 813 spleen

Laparoscopic pelvic or
abdominal lymph node
sampling for staging of
gynaecological
35723-00 malignancy
Radical excision of pelvic
lymph nodes via
laparoscopy for
gynaecological
35551-00 malignancy

Prelevare laparoscopica
de ganglion limfatic
pelvin sau abdominal
pentru stadializarea
neoplasmelor
ginecologice
Limfadenectomia
radicala pelvina
laparoscopica, pentru
neoplasm ginecologic

Radical excision of pelvic


lymph nodes for
Limfadenectomia
gynaecological
radicala pelvina pentru
neoplasm ginecologic
35551-01 malignancy
Radical excision of
retroperitoneal lymph
37607-00 nodes

Limfadenectomia
retroperitoneala radicala

Radical excision of
retroperitoneal lymph
37610-00 nodes, subsequent

Limfadenectomia
retroperitoneala radicala,
subsecventa

Radical excision of lymph Limfadenectomia


90282-02 nodes of other site
radicala in alte zone
Excision of lymph node of Excizia de ganglion
90282-00 other site
limfatic in alte zone
Regional excision of
Limfadenectomia
90282-01 lymph nodes of other site regionala in alte zone
Other procedures on
90283-00 lymphatic structures

Alte proceduri asupra


structurilor limfatice

30375-20 Splenotomy

Splenotomia

181

Forming Organs

organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul sangelui si
organelor
hematopoietice
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

Procedures on
Blood and BloodForming Organs

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

814 Biopsy of spleen

Biopsia de splina

30075-09 Biopsy of spleen

Biopsia de splina

814 Biopsy of spleen

Biopsia de splina

Percutaneous [needle]
30094-03 biopsy of spleen

Biopsia percutana (cu ac)


de splina

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
splinei
815 on spleen

30596-00 Partial splenectomy

Splenectomia partiala

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
splinei
815 on spleen

Laparoscopic
31470-00 splenectomy

Splenectomia
laparoscopica

Alte proceduri
Other excision procedures excizionale asupra
815 on spleen
splinei

30597-00 Splenectomy

Splenectomia

816 Repair of spleen

Reparatia de splina

30596-01 Splenorrhaphy

Splenorafia

Other procedures on
817 spleen

Alte proceduri
asupra splinei

Other procedures on
30375-21 spleen

Alte proceduri asupra


splinei

850 Oesophagoscopy

Esofagoscopia

30473-03 Oesophagoscopy

Esofagoscopia flexibila

850 Oesophagoscopy

Esofagoscopia

41816-00 Rigid oesophagoscopy

Esofagoscopia rigida

Endoscopic injection of
851 oesophageal lesion

Injectarea
endoscopica a
leziunii esofagiene

Endoscopic injection of
non-bleeding
30476-00 oesophageal lesion

Injectarea endoscopica a
leziunilor esofagiene
nesangerande

182

10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Endoscopic injection of
851 oesophageal lesion

Injectarea
endoscopica a
leziunii esofagiene
Injectarea
endoscopica a
leziunii esofagiene

Endoscopic injection of
851 oesophageal lesion

Injectarea
endoscopica a
leziunii esofagiene

30478-09

Removal of foreign body


852 from oesophagus

Extragerea de corp
strain din esofag

41825-00

Endoscopic injection of
851 oesophageal lesion

Removal of foreign body


852 from oesophagus

Extragerea de corp
strain din esofag
Alte procedee de
Other application, insertion aplicare, insertie sau
or removal procedures on extragere la nivelul
853 oesophagus
esofagului
Oesophagogastric
854 myotomy
Oesophagogastric
854 myotomy
Oesophagogastric
854 myotomy
Other incision procedures
855 on oesophagus
Destruction procedures on
856 oesophagus
Destruction procedures on
856 oesophagus
Destruction procedures on
856 oesophagus

30476-01
30478-06

Endoscopic injection of
non-bleeding
oesophagogastric
junction lesion
Endoscopic injection of
bleeding oesophageal
lesion
Endoscopic injection of
bleeding
oesophagogastric
junction lesion
Rigid oesophagoscopy
with removal of foreign
body

Oesophagoscopy with
30478-10 removal of foreign body

Endoscopic insertion of
30490-00 oesophageal prosthesis
Oesophagogastric
myotomy, laparoscopic
Eso-gastro-miotomia 30532-00 approach
Oesophagogastric
myotomy, abdominal
Eso-gastro-miotomia 30532-02 approach
Oesophagogastric
myotomy, thoracic
Eso-gastro-miotomia 30532-04 approach
Alte procedee
incizionale la nivelul
esofagului
30293-02 Oesophagotomy
Procedeuri cu
Endoscopic banding of
distructie la nivelul
30476-02 oesophageal varices
esofagului
Procedeuri cu
Oesophagoscopy with
distructie la nivelul
esofagului
30478-12 heater probe coagulation
Procedeuri cu
distructie la nivelul
Oesophagoscopy with
esofagului
30478-19 other coagulation

Injectarea endoscopica a
leziunilor jonctiunii esogastrice nesangerande
Injectarea endoscopica a
leziunilor esofagiene
sangerande
Injectarea endoscopica a
leziunilor jonctiunii esogastrice sangerande
Esofagoscopia rigida cu
extragerea corpilor straini
Esofagoscopia flexibila
cu extragerea corpilor
straini
Insertia endoscopica a
protezelor esofagiene
Eso-gastro-miotomia,
abordul laparoscopic
Eso-gastro-miotomia,
abordul abdominal
Eso-gastro-miotomia,
abordul toracic
Esofagotomia
Bandarea endoscopica a
varicelor esofagiene
Esofagoscopia cu
electrocoagulare
Esofagoscopia cu alt tip
de coagulare

183

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and thoracic
858 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30550-01

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and thoracic
858 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30545-00

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and thoracic
858 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30545-01

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and thoracic
858 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30550-00

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and cervical
859 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30541-00

10
10
10

Procedeuri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
856 oesophagus
esofagului
Procedeuri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
856 oesophagus
esofagului
Resection of oesophagus, Rezectia esofagului,
857 paediatric
pediatrie
Resection of oesophagus, Rezectia esofagului,
857 paediatric
pediatrie

LASER terapia
Endoscopic laser therapy endoscopica a leziunilor
30479-00 to oesophagus
esofagiene
Oesophagoscopy with
30478-11 diathermy
Total resection of
oesophagus with
43906-01 anastomosis, paediatric
Partial resection of
oesophagus with
43906-00 anastomosis, paediatric

Esofagoscopia cu
diatermie
Rezectia esofagiana
totala cu anastomoza,
pediatrica
Rezectia partiala de
esofag cu anastomoza,
pediatrica
Esofagectomia prin
Oesophagectomy by
abord abdominal si
abdominal and thoracic toracic cu anastomoza
mobilisation with cervical cervicala folosind
anastomosis using Roux- reconstructia in Y a la
en-Y reconstruction
Roux
Oesophagectomy by
abdominal and thoracic Esofagectomia prin
mobilisation with thoracic abord abdominal si
anastomosis, large
toracic cu anastomoza
intestine interposition and intratoracica,
anastomosis
esofagoplastia cu colon
Esofagectomia prin
Oesophagectomy by
abord abdominal si
abdominal and thoracic toracic cu anastomoza
mobilisation with thoracic intratoracica folosind
anastomosis using Roux- reconstructia cu ansa in
en-Y reconstruction
Y a la Roux
Oesophagectomy by
abdominal and thoracic Esofagectomia prin
mobilisation with cervical abord abdominal si
anastomosis, large
toracic cu anastomoza
intestine interposition and cervicala, esofagoplastia
cu colon
anastomosis
Transhiatal
oesophagectomy by
abdominal and cervical
Esofagectomia
mobilisation, with
transhiatala prin abord
cervical si abdominal cu
oesophagogastric
anastomosis
anastomoza esogastrica

184

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and cervical
859 mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30541-01

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and
860 transthoracic mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30535-00

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and
860 transthoracic mobilisation

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica

30536-00

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Oesophagectomy by
abdominal and
860 transthoracic mobilisation

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

Other excision procedures


861 on oesophagus

Esofagectomia prin
mobilizare
abdominala si
toracica
Alte procedee de
exereza la nivelul
esofagului
Alte procedee de
exereza la nivelul
esofagului
Alte procedee de
exereza la nivelul
esofagului
Alte procedee de
exereza la nivelul
esofagului
Alte procedee de
exereza la nivelul
esofagului

862 Dilation of oesophagus

Dilatatia esofagului

Other excision procedures


861 on oesophagus
Other excision procedures
861 on oesophagus
Other excision procedures
861 on oesophagus
Other excision procedures
861 on oesophagus

30536-01

Transhiatal
oesophagectomy by
abdominal and cervical
Esofagectomia
mobilisation, with
transhiatala prin abord
cervical si abdominal cu
oesophagojejunal
anastomosis
anastomoza esojejunala
Oesophagectomy by
abdominal and
transthoracic mobilisation, Esofagectomia prin
abord abdominal si
with thoracic
toracic, cu anastomoza
oesophagogastric
anastomosis
esogastrica intratoracica
Oesophagectomy by
abdominal and
transthoracic mobilisation, Esofagectomia prin
with cervical
abord abdominal si
oesophagogastric
toracic, cu anastomoza
esogastrica cervicala
anastomosis
Oesophagectomy by
Esofagectomia prin
abdominal and
transthoracic mobilisation, abord abdominal si
toracic, cu anastomoza
with cervical
oesophagostomy
esogastrica cervicala

Oesophagoscopy with
30473-04 biopsy

Esofagoscopia cu biopsie

30294-00 Cervical oesophagectomy Esofagectomia cervicala


Rigid oesophagoscopy
41822-00 with biopsy

Esofagoscopia rigida cu
biopsie

Oesophagoscopy with
30478-13 excision of lesion

Esofagoscopia cu excizia
leziunii

Local excision of lesion of Excizia locala a leziunilor


30559-00 oesophagus
esofagiene
Other endoscopic dilation Alte dilatatii esofagiene
41819-00 of oesophagus
endoscopice

185

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
863 laparoscopic

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
863 laparoscopic

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
863 laparoscopic

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
864 abdominal

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
864 abdominal

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
864 abdominal

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
865 thoracic
Oesophagogastric
myotomy and repair,
865 thoracic

10
10

10
10

862 Dilation of oesophagus

Dilatatia esofagului

Nonendoscopic dilation of Dilatatia esofagului non41828-00 oesophagus


endoscopica

862 Dilation of oesophagus

Dilatatia esofagului

Endoscopic pneumatic
41831-00 dilation of oesophagus

862 Dilation of oesophagus

Dilatatia esofagului

Dilatatia endoscopica
pneumatica a esofagului

Endoscopic balloon
41832-00 dilation of oesophagus
Oesophagogastric
myotomy, laparoscopic
Eso-gastro-miotomia
approach, with
si reconstructia,
fundoplasty and closure
abordul laparoscopic 30533-05 of diaphragmatic hiatus

Dilatatia endoscopica cu
balon a esofagului
Esogastromiotomia cu
fundoplicatura si
recalibrarea hiatusului
diafragmatic, abordul
laparoscopic

Oesophagogastric
Eso-gastro-miotomia
myotomy, laparoscopic
approach, with closure of
si reconstructia,
abordul laparoscopic 30532-05 diaphragmatic hiatus
Oesophagogastric
Eso-gastro-miotomia
myotomy, laparoscopic
si reconstructia,
approach, with
abordul laparoscopic 30533-04 fundoplasty
Oesophagogastric
myotomy, abdominal
Eso-gastro-miotomia
approach, with
si reconstructia,
fundoplasty and closure
calea abdominala
30533-01 of diaphragmatic hiatus
Oesophagogastric
Eso-gastro-miotomia
myotomy, abdominal
si reconstructia,
approach, with closure of
calea abdominala
30532-01 diaphragmatic hiatus
Oesophagogastric
Eso-gastro-miotomia
myotomy, abdominal
si reconstructia,
approach, with
calea abdominala
30533-00 fundoplasty
Oesophagogastric
Eso-gastro-miotomia
myotomy, thoracic
si reconstructia,
approach, with closure of
abordul toracic
30532-03 diaphragmatic hiatus
Eso-gastro-miotomia
Oesophagogastric
si reconstructia,
myotomy, thoracic
abordul toracic
30533-02 approach, with

Esogastromiotomia cu
recalibrarea hiatusului
diafragmatic, abordul
laparoscopic
Esogastromiotomia,
abordul laparoscopic, cu
fundoplicatura
Esogastromiotomia cu
fundoplicatura si
recalibrarea hiatusului
diafragmatic, abordul
abdominal
Esogastromiotomia,
abordul abdominal, cu
recalibrarea hiatusului
diafragmatic
Esogastromiotomia,
abordul abdominal, cu
fundoplicatura
Esogastromiotomia,
abordul toracic, cu
recalibrarea hiatusului
diafragmatic
Esogastromiotomia,
abordul toracic, cu
fundoplicatura

186

fundoplasty

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Oesophagogastric
myotomy and repair,
865 thoracic

Oesophagogastric
myotomy, thoracic
Eso-gastro-miotomia
approach, with
si reconstructia,
fundoplasty and closure
abordul toracic
30533-03 of diaphragmatic hiatus

Esogastromiotomia cu
fundoplicatura si
recalibrarea hiatusului
diafragmatic, abordul
toracic

Repair of oesophageal
866 atresia

Repararea atreziei
esofagiene

Cura atreziei esofagiene

Repair of oesophageal
866 atresia

Repararea atreziei
esofagiene

Repair of oesophageal
866 atresia

Repararea atreziei
esofagiene

Repair of oesophageal
866 atresia

Repararea atreziei
esofagiene

Repair of oesophageal
866 atresia

Repararea atreziei
esofagiene
Alte procedeuri
reparatorii la nivelul
esofagului
Alte procedeuri
reparatorii la nivelul
esofagului
Alte procedeuri
reparatorii la nivelul
esofagului
Alte procedeuri
reparatorii la nivelul
esofagului
Alte procedeuri
reparatorii la nivelul
esofagului

Other repair procedures on


867 oesophagus
Other repair procedures on
867 oesophagus
Other repair procedures on
867 oesophagus
Other repair procedures on
867 oesophagus
Other repair procedures on
867 oesophagus

Repair of oesophageal
43843-00 atresia
Repair of oesophageal
atresia with repair of
distal tracheo43843-01 oesophageal fistula
Repair of oesophageal
atresia with repair of
proximal or multiple
tracheo-oesophageal
43843-02 fistula
Delayed primary
anastomosis of
43855-00 oesophageal atresia
Replacement of
oesophagus using
43903-00 intestine, paediatric

Cura atreziei esofagiene


si cura fistulei traheoesofagiene distale
Cura atreziei esofagiene
si cura fistulelor traheoesofagiene proximale
sau multiple
Anastomoza primara a
atreziei esofagienetimpul ll
Esofagoplastia cu
intestin, pediatrica

30293-00 Oesophagostomy

Esofagostomia

Closure of
30293-01 oesophagostomy

Desfiintarea
esofagostomiei

Oesophageal transection Transectiunea


30606-00 via stapler
esofagiana cu stapler
Repair of oesophageal
30560-00 perforation

Cura perforatiei
esofagiene

Repair of oesophageal
90300-00 duplication

Cura duplicatiei
esofagiene

187

Alte procedeuri
Reconstruction procedures reparatorii la nivelul
868 on oesophagus
esofagului
Alte procedeuri
Reconstruction procedures reparatorii la nivelul
868 on oesophagus
esofagului
Alte procedeuri
Reconstruction procedures reparatorii la nivelul
868 on oesophagus
esofagului

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
870 stomach

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
870 stomach

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
870 stomach

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
870 stomach

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la

10
10
10
10

10
10
10
10

Oesophagectomy with
reconstruction by free
30554-00 jejunal flap
Oesophagectomy with
reconstruction by other
30554-01 free flap

Esofagectomia cu
reconstructie cu ansa
jejunala libera
Esofagectomia cu
reconstructie cu alt tip de
segment digestiv liber

Other reconstruction of
90954-00 oesophagus
Other intrathoracic
procedures on
38456-20 oesophagus

Alte reconstructii ale


esofagului

Other procedures on
869 oesophagus

Alte proceduri la
nivelul esofagului

Alte proceduri
intratoracice pe esofag

Other procedures on
869 oesophagus

Application, insertion or
removal procedures on
870 stomach

Alte proceduri la
nivelul esofagului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
stomacului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
stomacului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
stomacului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
stomacului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
stomacului

871 Gastrotomy

Gastrotomia

Gastrotomy with removal Gastrotomia cu


extragerea corpilor straini
30375-15 of foreign body

871 Gastrotomy
872 Vagotomy

Gastrotomia
Vagotomia

30375-06 Gastrotomy
Gastrotomia
30499-00 Highly selective vagotomy Vagotomia

Other procedures on
90301-00 oesophagus

Alte procedee pe esofag

Removal of gastrostomy
30478-08 tube

Desfiintarea tubului de
gastrostomie

Injectarea endoscopica a
leziunilor gastrice sau
Endoscopic injection of
30478-07 gastric or duodenal lesion duodenale
Insertion of percutaneous Gastrostomia
nonendoscopic
percutanata
nonendoscopica
30483-00 gastrostomy button
Repeat insertion of
Gastrostomia
percutaneous endoscopic percutanata endoscopica
30482-00 gastrostomy [PEG] tube -montajul iterativ
Gastrostomia
Initial insertion of
percutanata
percutaneous endoscopic endoscopica-montajul
30481-00 gastrostomy [PEG] tube initial

188

10
10
10
10
10
10

10
10

10

10

Digestive System nivelul aparatului


digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

supraselectiva

872 Vagotomy

Destruction procedures on
874 stomach

Vagotomia
Alte procedee
incizionale la nivelul
stomacului
Alte procedee
incizionale la nivelul
stomacului
Proceduri cu
distructie la nivelul
stomacului
Proceduri cu
distructie la nivelul
stomacului

875 Partial gastrectomy

Gastrectomia
partiala

875 Partial gastrectomy

Gastrectomia
partiala

Other incision procedures


873 on stomach
Other incision procedures
873 on stomach
Destruction procedures on
874 stomach

Gastrectomia
partiala
Gastrectomia
partiala dupa o
Partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
876 disease
peptica
Gastrectomia
partiala dupa o
Partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
876 disease
peptica
875 Partial gastrectomy

30496-00 Selective vagotomy

Vagotomia selectiva

Transabdominal
30375-22 gastroscopy

Gastroscopia
transabdominala

43930-00 Pyloromyotomy

Piloromiotomia

Endoscopic banding of
30476-03 gastric varices

Bandarea endoscopica a
varicelor gastrice

Control of bleeding peptic


30505-00 ulcer
Partial distal gastrectomy
with gastrojejunal
30518-01 anastomosis
Partial proximal
gastrectomy with
oesophagogastric
30518-02 anastomosis
Partial distal gastrectomy
with gastroduodenal
30518-00 anastomosis

Controlul sangerarii
ulcerului peptic
Gastrectomia partiala
distala cu anastomoza
gastrojejunala

Partial gastrectomy with


gastroduodenal
anastomosis following
previous procedure for
30503-00 peptic ulcer disease

Gastrectomia partiala cu
gastroduodenoanastomo
za, precedata de alte
procedee pentru boala
ulceroasa

Gastrectomia partiala
proximala cu
anastomoza esogastrica
Gastrectomia partiala
distala cu anastomoza
gastroduodenala

Partial gastrectomy with Gastrectomia partiala cu


gastrojejunal anastomosis gastrojejunoanastomoza,
following previous
precedata de alte
procedure for peptic ulcer procedee pentru boala
30503-01 disease
ulceroasa

189

Gastrectomia
partiala dupa o
Partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
876 disease
peptica

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Selective vagotomy with


877 partial gastrectomy

Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
partiala

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Selective vagotomy with


877 partial gastrectomy

Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
partiala

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Selective vagotomy with


877 partial gastrectomy

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

10

10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
partiala
Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
Selective vagotomy with
partiala dupa o
partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
878 disease
peptica
Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
Selective vagotomy with
partiala dupa o
partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
878 disease
peptica
Vagotomia selectiva
cu gastrectomie
Selective vagotomy with
partiala dupa o
partial gastrectomy
procedura
following previous
anterioara pentru
procedure for peptic ulcer boala ulceroasa
878 disease
peptica
879 Other gastrectomy

Alte gastrectomii

Partial gastrectomy with


Roux-en-Y reconstruction
following previous
procedure for peptic ulcer
30503-02 disease

Gastrectomia partiala cu
reconstructie cu ansa
exclusa in Y a la Roux,
precedata de alte
procedee pentru boala
ulceroasa

Vagotomia selectiva cu
Selective vagotomy with gastrectomie partiala si
partial gastrectomy and reconstructie cu ansa
30497-02 Roux-en-Y reconstruction exclusa in Y a la Roux
Selective vagotomy with Vagotomia selectiva cu
partial gastrectomy and gastrectomie partiala si
30497-01 gastrojejunal anastomosis gastrojejunoanastomoza
Selective vagotomy with Vagotomia selectiva cu
partial gastrectomy and gastrectomie partiala si
gastroduodenoanastomo
gastroduodenal
30497-00 anastomosis
za
Vagotomia selectiva cu
Selective vagotomy with gastrectomie partiala si
partial gastrectomy and reconstructie cu ansa
Roux-en-Y reconstruction exclusa in Y a la Roux,
following previous
precedata de alte
procedure for peptic ulcer procedee pentru boala
30503-05 disease
ulceroasa
Selective vagotomy with Vagotomia selectiva cu
partial gastrectomy and gastrectomie partiala si
gastrojejunal anastomosis gastrojejunoanastomoza,
following previous
precedata de alte
procedure for peptic ulcer procedee pentru boala
ulceroasa
30503-04 disease
Selective vagotomy with
partial gastrectomy and
gastroduodenal
anastomosis following
previous procedure for
30503-03 peptic ulcer disease

Vagotomia selectiva cu
gastrectomie partiala si
gastroduodenoanastomo
za, precedata de alte
procedee pentru boala
ulceroasa

30524-00 Radical gastrectomy

Gastrectomia radicala

190

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

879 Other gastrectomy

Alte gastrectomii

879 Other gastrectomy

Alte gastrectomii
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
880 on stomach
stomacului
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
880 on stomach
stomacului
Alte proceduri
Other excision procedures excizionale la nivelul
880 on stomach
stomacului

30523-00 Subtotal gastrectomy

Gastrectomia subtotala

30521-00 Total gastrectomy

Gastrectomia totala

30075-12 Biopsy of stomach

Biopsia gastrica
Controlul sangerarii
Control of bleeding peptic ulcerului peptic prin
30509-00 ulcer by gastric resection rezectie gastrica
Local excision of gastric
30520-00 lesion

Excizia locala a leziunii


gastrice

30375-07 Gastrostomy

Gastrostomia

30515-00 Gastro-enterostomy
Gastrostomy with
passage of indwelling
90302-00 transanastomotic tube

Gastroenteroanastomoza
Gastrostomia cu trecerea
unui tub
transanastomotic

Gastrostomy or gastro881 enterostomy

Gastrostomia sau
gastro-enterostomia

Gastrostomy or gastro881 enterostomy

Gastrostomia sau
gastro-enterostomia

Gastrostomy or gastro881 enterostomy

Endoscopic dilation of
30475-00 gastric stricture

Endoscopic dilation of
882 gastric stricture

Gastrostomia sau
gastro-enterostomia
Dilatatia
endoscopica a
stricturii gastrice
Dilatatia
endoscopica a
stricturii gastrice

Endoscopic dilation of
30475-01 gastroduodenal stricture

Dilatatia endoscopica a
stricturii gastrice
Dilatatia endoscopica a
stricturii gastroduodenale

883 Pyloroplasty

Piloroplastia

30375-13 Pyloroplasty

Piloroplastia

Alta vagotomie cu
884 Other vagotomy with repair reparare

Selective vagotomy with


30496-02 gastro-enterostomy

Vagotomia selectiva cu
gastroenteroanastomoza

Alta vagotomie cu
884 Other vagotomy with repair reparare

Highly selective vagotomy Vagotomia ultraselectiva


cu dilatatia pilorului
30502-00 with dilation of pylorus

Alta vagotomie cu
884 Other vagotomy with repair reparare

Highly selective vagotomy Vagotomia ultraselectiva


30500-00 with duodenoplasty
cu duodenoplastie

Endoscopic dilation of
882 gastric stricture

191

10
10

10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Alta vagotomie cu
884 Other vagotomy with repair reparare

Selective vagotomy with


30496-01 pyloroplasty

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

31466-00 Revision fundoplasty

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

886 Fundoplasty

Vagotomia selectiva cu
piloroplastie

Revizia fundoplicaturii
Fundoplicatura, abordul
Fundoplasty, abdominal abdominal, cu
approach, with closure of recalibrarea hiatusului
30527-03 diaphragmatic hiatus
diafragmatic

Fundoplicatura

Fundoplasty, abdominal
30527-02 approach
Fundoplasty,
laparoscopic approach,
with closure of
30527-01 diaphragmatic hiatus

Fundoplicatura, abordul
abdominal
Fundoplicatura, abordul
laparoscopic, cu
recalibrarea hiatus-ului
diafragmatic

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

Fundoplasty,
30527-00 laparoscopic approach

Fundoplicatura, abordul
laparoscopic

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

886 Fundoplasty

Fundoplicatura

Fundoplasty,
30527-04 transthoracic approach
Fundoplasty,
transthoracic approach,
with closure of
30527-05 diaphragmatic hiatus
Fundoplasty, abdominal
approach, with
30529-00 oesophagoplasty
Fundoplasty,
transthoracic approach,
30529-01 with oesophagoplasty

Fundoplicatura, abordul
transtoracic
Fundoplicatura cu
recalibrarea hiatusului
diafragmatic, abordul
transtoracic
Fundoplicatura, abordul
abdominal, cu
esofagoplastie
Fundoplicatura, abordul
transtoracic, cu
esofagoplastie

Fundoplasty with
30530-00 cardiopexy

Fundoplicatura cu
cardiopexie

886 Fundoplasty

Fundoplicatura
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului

30375-10 Suture of perforated ulcer Sutura ulcerului perforat


Reduction of gastric
30375-12 volvulus

Reducerea volvulusului
gastric

192

10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
887 stomach
stomacului
Alte proceduri
Reconstruction procedures reparatorii la nivelul
888 on stomach
stomacului
Alte proceduri
Reconstruction procedures reparatorii la nivelul
888 on stomach
stomacului

90304-00 Other repair of stomach

Alte reparatii ale


stomacului

Repair of gastric
90303-00 duplication

Reparatia duplicarii
gastrice

Suture of laceration of
90342-02 stomach

Sutura laceratiei gastrice

90339-00 Closure of gastrostomy

Inchiderea gastrostomei

Reconstruction of
30517-01 gastroenterostomy

Reconstructia
gastroenteroanastomozei

Reconstruction of
30517-00 pyloroplasty

Reconstructia
piloroplastiei

Procedures for morbid


889 obesity

Proceduri pentru
obezitatea morbida

14215-00 Revision of gastric band

Revizia bandarii gastrice

Procedures for morbid


889 obesity

Proceduri pentru
obezitatea morbida

30512-00 Gastric bypass

Bypass-ul gastric

Procedures for morbid


889 obesity

Proceduri pentru
obezitatea morbida

Surgical reversal of
procedure for morbid
30514-00 obesity

Anularea chirurgicala a
procedeelor pentru
obezitatea morbida

Procedures for morbid


889 obesity

Proceduri pentru
obezitatea morbida

30511-00 Gastric reduction

Reductia gastrica

Procedures for morbid


889 obesity

Proceduri pentru
obezitatea morbida

Insertion of gastric bubble


90950-00 [balloon]
Inseria balonului gastric

Other procedures on
890 stomach

Alte proceduri la
nivelul stomacului

Other procedures on
90305-00 stomach

Exploration of small
891 intestine

Explorarea
intestinului subtire

30581-01 Exploration of duodenum Explorarea duodenului

Alte procedee pe stomac

193

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Exploration of small
891 intestine

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
892 small intestine

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
892 small intestine

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
892 small intestine

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
892 small intestine

Explorarea
intestinului subtire
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
intestinului subtire
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
intestinului subtire
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
intestinului subtire
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
intestinului subtire

893 Enterotomy

Enterotomia

10
10

10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

893 Enterotomy

Endoscopic examination Examinarea endoscopica


of small intestine via
a intestinului subtire prin
stoma artificiala
32095-00 artificial stoma
Percutaneous endoscopic Jejunostomia
30478-05 jejunostomy [PEJ]
endoscopica percutanata
Insertion of feeding
31462-00 jejunostomy tube

Montajul sondei de
alimentatie jejunale

Intubation of small
30487-00 intestine

Intubarea intestinului
subtire

Montajul laparoscopic al
Laparoscopic insertion of sondei de alimentare
90306-00 feeding jejunostomy tube jejunale
Enterotomy of small
30375-03 intestine

Enterotomia
Alte proceduri
Other incision procedures incizionale la nivelul
894 on small intestine
intestinului subtire

30569-00

Resection of small
895 intestine

30565-00

Resection of small
895 intestine

Rezectia intestinului
subtire

Rezectia intestinului
subtire
Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
896 on small intestine
intestinului subtire
Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
896 on small intestine
intestinului subtire

30568-00

30566-00

Enterotomia pe intestinul
subtire
Examinarea endoscopica
Endoscopic examination a intestinului subtire prin
of small intestine via intra- enterotomia
operative enterotomy
intraoperatorie
Endoscopic examination Endoscopia exploratorie
of small intestine via
a intestinului subtire prin
laparotomy
laparotomie
Resection of small
Rezectia intestinului
intestine with formation of subtire cu exteriorizarea
stoma
unei stome
Resection of small
intestine with
Rezectia intestinului
subtire cu anastomoza
anastomosis

Excision of Meckel's
30375-09 diverticulum

Excizia diverticului
Meckel

30075-13 Biopsy of small intestine

Biopsia intestinului
subtire

194

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la
Digestive System nivelul aparatului

Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
896 on small intestine
intestinului subtire
Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
896 on small intestine
intestinului subtire

Excision of duodenal
30580-00 tumour

Excizia tumorilor
duodenale

Excision of other lesion of Excizia altor leziuni ale


intestinului subtire
90958-00 small intestine

897 Stomas of small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire

43807-00 Duodenoduodenostomy

Duodenoduodenostomia

897 Stomas of small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire

30375-01 Other enterostomy

Alte enterostomii

897 Stomas of small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire

30375-29 Temporary ileostomy

Ileostomia temporara

897 Stomas of small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire

Formation of ileostomy
32069-00 reservoir

Constructia rezervorului
de ileostomie

897 Stomas of small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire

30515-02 Enteroenterostomy

Enteroenterostomia

30515-01 Enterocolostomy
Reduction of
intussusception of small
30375-08 intestine

Enterocolostomia

Reduction of volvulus of
30375-18 small intestine

Reducerea volvulusului
intesstinului subtire

Closure of other stoma of


30562-04 small intestine
Closure of ileostomy with
restoration of bowel
continuity, without
30562-01 resection

Inchiderea altor stome


ale intestinului subtire

Reduction procedures on
898 small intestine

Stome la nivelul
intestinului subtire
Proceduri reductive
la nivelul intestinului
subtire
Proceduri reductive
la nivelul intestinului
subtire

Closure of stoma of small


899 intestine

Inchiderea stomei
intestinului subtire

Closure of stoma of small


899 intestine

Inchiderea stomei
intestinului subtire

897 Stomas of small intestine


Reduction procedures on
898 small intestine

Closure of stoma of small Inchiderea stomei


899 intestine
intestinului subtire
Repair of small intestine for Repararea
intestinului subtire in
900 atresia

Reducerea invaginatiei
intestinului subtire

Inchiderea ileostomei cu
refacerea continuitatii
intestinale, fara rezectie

Inchiderea ansei de
30562-00 Closure of loop ileostomy ileostomie
Repair of small intestine Refacerea continuitatii
intestinului subtire cu
43810-01 with multiple

195

digestiv

atrezia intestinala

anastomoses

anastomoze multiple

Repair of small intestine


43810-00 with single anastomosis

Refacerea continuitatii
intestinului subtire cu
anastomoza unica

Other repair of small


30375-19 intestine

Alte reparatii ale


intestinului subtire

30375-24 Suture of small intestine

Sutura intestinului subtire

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repararea
Repair of small intestine for intestinului subtire in
900 atresia
atrezia intestinala
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
901 small intestine
intestinului subtire
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
901 small intestine
intestinului subtire

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
intestinului subtire
901 small intestine

Radical repair of
Cura radicala a fistulei
enterocutaneous fistula of enterocutanate a
intestinului subtire
30382-00 small intestine

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
intestinului subtire
901 small intestine
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
901 small intestine
intestinului subtire
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
901 small intestine
intestinului subtire
Revizia stomei si a
Revision of stoma and
rezervorului de
902 ileostomy reservoir
ileostomie
Revizia stomei si a
Revision of stoma and
rezervorului de
902 ileostomy reservoir
ileostomie
Alte proceduri la
Other procedures on small nivelul intestinului
903 intestine
subtire

Percutaneous repair of
Cura percutanata a
enterocutaneous fistula of fistulei enterocutanate a
intestinului subtire
30382-01 small intestine

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Strictureplasty of small
30564-00 intestine

Plastia stricturilor
intestinului subtire

Closure of fistula of small Cura fistulei intestinului


subtire
90340-00 intestine
Revision of ileostomy
32069-01 reservoir

Revizia rezervorului de
ileostomie

Revision of stoma of
30563-00 small intestine

Revizia stomei
intestinului subtire

Other procedures on
90307-00 small intestine

Alte proceduri pe
intestinul subtire
Sigmoidoscopia rigida

904 Rigid sigmoidoscopy

Sigmoidoscopia
rigida

32075-00 Rigid sigmoidoscopy

905 Fibreoptic colonoscopy

Colonoscopia
flexibila

Fibreoptic colonoscopy to Colonoscopia flexibila


pana la flexura hepatica
32084-00 hepatic flexure

905 Fibreoptic colonoscopy

Colonoscopia
flexibila

Fibreoptic colonoscopy to Colonoscopia flexibila


32090-00 caecum
pana la cec

196

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
intestinului gros
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul intestinului
large intestine
gros
Proceduri incizionale
Incision procedures on
la nivelul intestinului
large intestine
gros
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
large intestine
intestinului gros
Proceduri cu
Destruction procedures on distructie la nivelul
large intestine
intestinului gros

Application, insertion or
removal procedures on
906 large intestine
907
907
908
908

Intra-operative colonic
32186-00 lavage

Lavajul colonic
intraoperator

30375-02 Colotomy
Endoscopic examination
of large intestine via
30375-23 laparotomy

Colotomia
Examinarea endoscopica
a intestinului gros via
laparotomie
LASER- terapia
Endoscopic laser therapy endoscopica a leziunilor
30479-02 to large intestine
intestinului gros

Endoscopic destruction of Distructia endoscopica a


90308-00 lesion of large intestine
leziunilor intestinului gros

909 Biopsy of large intestine

Biopsia intestinului
gros

30075-14 Biopsy of large intestine

Rigid sigmoidoscopy with


910 excision

Sigmoidoscopia
rigida cu excizie

Rigid sigmoidoscopy with Sigmoidoscopia rigida cu


biopsie
32075-01 biopsy

Rigid sigmoidoscopy with


910 excision

Sigmoidoscopia
rigida cu excizie

Rigid sigmoidoscopy with


910 excision

Sigmoidoscopia
rigida cu excizie

Fibreoptic colonoscopy
911 with excision

Colonoscopia
flexibila cu excizie

Fibreoptic colonoscopy
911 with excision

Colonoscopia
flexibila cu excizie

Fibreoptic colonoscopy
911 with excision

Colonoscopia
flexibila cu excizie

Fibreoptic colonoscopy
911 with excision

Colonoscopia
flexibila cu excizie

Biopsia intestinului gros

Rigid sigmoidoscopy with Sigmoidoscopia rigida cu


polypectomy involving
polipectomie, implicand
indepartarea a <=9 polipi
32078-00 removal <= 9 polyps
Sigmoidoscopia rigida cu
Rigid sigmoidoscopy with polipectomie, implicand
polypectomy involving
indepartarea a >=10
32081-00 removal of >= 10 polyps polipi
Fibreoptic colonoscopy to Colonoscopia flexibila
hepatic flexure, with
pana la flexura hepatica,
32084-01 biopsy
cu biopsie
Fibreoptic colonoscopy to Colonoscopia flexibila
hepatic flexure, with
pana la flexura hepatica,
32087-00 polypectomy
cu polipectomie
Fibreoptic colonoscopy to
32090-01 caecum, with biopsy
Fibreoptic colonoscopy to
caecum, with
32093-00 polypectomy

Colonoscopia flexibila
pana la cec, cu biopsie
Colonoscopia flexibila
pana la cec, cu
polipectomie

197

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Extended right
hemicolectomy with
32005-01 anastomosis
Limited excision of large
intestine with formation of
32000-00 stoma

Hemicolectomia dreapta
extinsa cu anastomoza
Excizia limitata a
intestinului gros cu
exteriorizare in stoma
Hemicolectomia dreapta
cu colostomie
Excizia limitata a
intestinului gros cu
anastomoza

913 Colectomy

Colectomia

913 Colectomy

Colectomia

913 Colectomy

Colectomia

913 Colectomy

Colectomia

Right hemicolectomy with


32000-01 formation of stoma
Limited excision of large
intestine with
32003-00 anastomosis

913 Colectomy

Colectomia

Right hemicolectomy with Hemicolectomie dreapta


cu anastomoza
32003-01 anastomosis

913 Colectomy

Colectomia

Sub-total colectomy with Colectomie subtotala cu


32004-00 formation of stoma
colostomie

913 Colectomy

Colectomia

Subtotal colectomy with


32005-00 anastomosis

Colectomia subtotala cu
anastomoza

913 Colectomy

Colectomia

Left hemicolectomy with


32006-00 anastomosis

Hemicolectomie stanga
cu anastomoza

913 Colectomy

Colectomia

Left hemicolectomy with


32006-01 formation of stoma

Hemicolectomie stanga
cu colostomie

913 Colectomy

Colectomia

Total colectomy with


32009-00 ileostomy

Colectomie totala cu
ileostomie

913 Colectomy

Colectomia

Total colectomy with


32012-00 ileorectal anastomosis
Extended right
hemicolectomy with
32004-01 formation of stoma

Colectomie totala cu
anastomoza ileorectala
Hemicolectomia dreapta
extinsa cu formare de
stoma

Construction of colonic
32029-00 reservoir

Confectionarea
rezervorului colonic

913 Colectomy

Colectomia
Alte proceduri de
Other excision procedures exereza la nivelul
914 on large intestine
intestinului gros
Alte proceduri de
Other excision procedures exereza la nivelul
914 on large intestine
intestinului gros

Excision of other lesion of Excizia altor leziuni ale


90959-00 large intestine
intestinului gros

198

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la
Digestive System nivelul aparatului

Other stomas of large


915 intestine

Alte stome ale


intestinului gros

30375-04 Other colostomy

Alte colostomii

Other stomas of large


915 intestine

Alte stome ale


intestinului gros

30375-00 Caecostomy

Cecostomia

Other stomas of large


915 intestine

Alte stome ale


intestinului gros
Proceduri reductive
la nivelul intestinului
gros
Proceduri reductive
la nivelul intestinului
gros
Proceduri reductive
la nivelul intestinului
gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros

30375-28 Temporary colostomy

Colostomia temporara

Correction of malrotation
43801-00 of intestine
Reduction of
intussusception of large
30375-11 intestine

Corectia malrotatiei
intestinale

Reduction of volvulus of
30375-17 large intestine

Reducerea volvulusului
intestinului gros

Other repair of large


43816-02 intestine
Radical repair of
enterocutaneous fistula of
30382-02 large intestine

Alte interventii reparatorii


pe intestinul gros
Cura radicala a fistulei
enterocutanate a
intestinului gros

Suture of laceration of
30375-25 large intestine

Sutura laceratiei
intestinului gros

Percutaneous repair of
enterocutaneous fistula of
30382-03 large intestine
Restoration of bowel
continuity after
32033-00 Hartmann's procedure

Cura percutanata a
fistulei enterocutanate a
intestinului gros
Refacerea continuitatii
intestinale dupa operatia
Hartmann

Endoscopic dilation of
32094-00 colorectal stricture

Dilatatia endoscopica a
stricturii colorectale

Closure of other stoma of


30562-05 large intestine
Closure of colostomy with
30562-03 restoration of bowel

Inchiderea altor stome


ale intestinului gros
Inchiderea colostomei cu
refacerea continuitatii

Reduction procedures on
916 large intestine
Reduction procedures on
916 large intestine
Reduction procedures on
916 large intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine

Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul

Reducerea invaginatiei
intestinului gros

199

digestiv

10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

intestinului gros

continuity

Revision procedures on
918 large intestine

Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Alte interventii
reparatorii la nivelul
intestinului gros
Proceduri de revizie
la nivelul intestinului
gros
Proceduri de revizie
la nivelul intestinului
gros

Procedures for
924 exomphalos

Procedee pentu
hernia ombilicala

Repair of exomphalos,
43873-00 major

Procedures for
924 exomphalos

Procedee pentu
hernia ombilicala

Repair of exomphalos,
43870-00 minor

Procedures for
924 exomphalos

Procedee pentu
hernia ombilicala

Procedures for
924 exomphalos

Procedee pentu
hernia ombilicala

Other repair of large


917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Other repair of large
917 intestine
Revision procedures on
918 large intestine

intestinale

Inchiderea colostomiei pe
30562-02 Closure of loop colostomy ansa exteriorizata
90951-00 Fixation of large intestine Colopexia
Closure of fistula of large Cura fistulei intestinului
90340-01 intestine
gros
Revision of colonic
32029-01 reservoir

Revizia rezervorului
colonic

Revision of stoma of large Revizia stomei


30563-01 intestine
intestinului gros
Cura herniei
ombilicale............

Other procedures on large Alte procedee pe


925 intestine
intestinul gros

Cura herniei
ombilicale..........
Crearea unui buzunar
Creation of prosthetic
protetic pentru hernia
43873-01 pouch for exomphalos
ombilicala
Delayed primary closure Inchidere primara
of exomphalos following amanata pentru hernia
creation of prosthetic
ombilicala, dupa crearea
43873-02 pouch
buzunarului protetic
Proceduri de suspensie
Intestinal sling procedure intestinala inainte de
32183-00 prior to radiotherapy
radioterapie

Other procedures on large Alte procedee pe


intestinul gros
925 intestine

Other procedures on
90310-00 large intestine

Alte procedee pe
intestinul gros

926 Appendicectomy

Apendicectomia

Laparoscopic
30572-00 appendicectomy

Apendicectomia
laparoscopica

926 Appendicectomy

Apendicectomia

30571-00 Appendicectomy

Apendicectomia

200

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Examination procedures
928 on rectum or anus

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
929 rectum or anus

10
10

Other procedures on
927 appendix

Alte proceduri la
nivelul apendicelui

Other procedures on
927 appendix

Alte proceduri la
nivelul apendicelui
Procedee de
examinare a rectului
sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
rectului sau anusului

30375-30 Appendicostomy

Apendicostomia

Other procedures on
90311-00 appendix

Alte procedee pe
apendice

32171-00 Anorectal examination

Examinarea anorectala
Insertia subcutanata a
Insertion of subcutaneous electrozilor si a
electrical anal stimulator stimulatorului electric
32206-00 and electrodes
anal
Replacement of gracilis Sfincteroplastia cu
32210-00 neosphincter pacemaker muschi gracilis
Application of formalin to Aplicare de formol pe
regiunea anorectala
32212-00 anorectal region
Insertion of anal suture
32120-00 for anorectal prolapse

Insertia suturii anale


pentru prolapsul
anorectal

Sclerotherapy for rectal


32132-01 mucosal prolapse

Scleroterapia in prolapsul
de mucoasa rectala

32166-00 Insertion of anal seton

Insertia seton-ului anal

32166-01 Adjustment of anal seton Revizia seton-ului anal

32166-02 Removal of anal seton

Indepartarea setonului
anal

201

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Destruction procedures on
931 rectum or anus

Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri incizionale
la nivelul rectului
sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului
Proceduri cu
distructie la nivelul
rectului sau anusului

932 Rectal or anal biopsy

Biopsia rectala sau


anala

30071-01 Rectal suction biopsy

Biopsie aspirativa rectala

932 Rectal or anal biopsy

Biopsia rectala sau


anala

30075-34 Biopsy of anus

Biopsia anala

Incision procedures on
930 rectum or anus
Incision procedures on
930 rectum or anus
Incision procedures on
930 rectum or anus
Incision procedures on
930 rectum or anus
Incision procedures on
930 rectum or anus
Incision procedures on
930 rectum or anus
Destruction procedures on
931 rectum or anus
Destruction procedures on
931 rectum or anus
Destruction procedures on
931 rectum or anus
Destruction procedures on
931 rectum or anus
Destruction procedures on
931 rectum or anus

Incision of perianal
32147-00 thrombus

Trombectomia externa

Drainage of intra-anal
32174-00 abscess

Drenajul abcesului
intraanal

Drainage of perianal
32174-01 abscess

Drenajul abcesului
perianal

Drainage of ischiorectal
32174-02 abscess

Drenajul abcesului fosei


ischiorectale

Per anal release of rectal Dilatatia anala a stenozei


anale
32114-00 stricture
Incizia rectului sau
90338-00 Incision of rectum or anus anusului
Ligatura cu benzi elastice
Rubber band ligation of a mucoasei rectale
32135-02 rectal mucosal prolapse prolabate
Destruction of rectal
32135-03 mucosal prolapse

Distructia mucoasei
rectale prolabate
LASER terapia
Endoscopic laser therapy endoscopica a leziunilor
30479-01 to rectum
rectale
Cryotherapy of tissue of
90312-01 rectum

Crioterapia tesutului
rectal

Electrocoagulation of
90312-00 tissue of rectum

Electrocoagularea
tesutului rectal

Control of haemorrhage
90345-00 of rectum or anus

Controlul hemostazei
rectului sau anusului

202

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Excision of lesion or tissue


933 of rectum or anus

Biopsia rectala sau


anala
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal
Excizia de leziune
sau tesut rectal sau
anal

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

Excision of other rectal


Excizia altor leziuni
90341-00 lesion
rectale
Definitive intestinal
Rezectia intestinala
resection and pull-through definitiva cu coborare
43993-01 anastomosis
endoanala
Amputatia
Abdominoperineal
rectosigmoidiana
32039-00 proctectomy
abdominoperineala

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

Rectosigmoidectomy with Rectosigmoidectomia cu


32030-00 formation of stoma
formare de stoma

932 Rectal or anal biopsy


Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus
Excision of lesion or tissue
933 of rectum or anus

Full thickness biopsy of


32096-00 rectum

Biopsia rectala, toate


straturile

32142-00 Excision of anal skin tag

Excizia maristelor
hemoroidale

32177-00 Removal of anal wart

Extirparea verucilor anale

32142-01 Excision of anal polyp


Reduction of rectal
mucosa for rectal
32111-00 prolapse

Excizia polipului anal


Reductia mucoasei
rectale pentru prolapsul
rectal

Trans-sphincteric excision Excizia transanala a


32108-00 of rectal tumour
tumorii rectale
Per anal full thickness
Excizia peranala a
excision of anorectal
32105-00 tumour
tumorilor anorectale
Excizia peranala
Per anal submucosal
submucoasa a tumorilor
32099-00 excision of rectal tumour rectale
Excizia endoscopica a
Endoscopic excision of
leziunilor sau tesutului
90315-00 lesion or tissue of anus
anal
Excision of other lesion or Excizia altor leziuni sau
tesut anal
90315-01 tissue of anus

203

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Anterior resection of
935 rectum

Rezectia anterioara
a rectului

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Anterior resection of
935 rectum

Rezectia anterioara
a rectului

Anterior resection of
935 rectum

Rezectia anterioara
a rectului

936 Total proctocolectomy

Proctocolectomia
totala

936 Total proctocolectomy

Proctocolectomia
totala

Proctocolectomia
totala

10
10

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

32047-00 Perineal proctectomy

Rezectia rectala
perineala

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

32060-00 Restorative proctectomy

Rezectia rectala
restaurativa

Rectosigmoidectomy or
934 proctectomy

Rectosigmoidectomi
a sau proctectomia

Perineal
32112-00 rectosigmoidectomy

Rezectia anterioara
a rectului

High restorative anterior


resection of rectum with
intraperitoneal
32024-00 anastomosis
Low restorative anterior
resection of rectum with
extraperitoneal
32025-00 anastomosis

Anterior resection of
935 rectum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

936 Total proctocolectomy

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
rectului sau anusului
937 on rectum or anus

10
10

Low restorative anterior


resection of rectum with
32026-00 coloanal anastomosis
Ultra low restorative
anterior resection of
rectum with sutured
32028-00 coloanal anastomosis
Total proctocolectomy
32015-00 with ileostomy
Total proctocolectomy
with ileo-anal
32051-00 anastomosis
Total proctocolectomy
with ileo-anal
anastomosis and
formation of temporary
32051-01 ileostomy
Excision of anal fistula
involving lower half of
anal sphincter
32159-00 mechanism

Rectosigmoidectomia
perineala
Rezectia rectala
anterioara inalta
restaurativa cu
anastomoza
intraperitoneala
Rezectia rectala
anterioara joasa
restaurativa cu
anastomoza
extraperitoneala
Rezectia rectala
anterioara joasa
restaurativa cu
anastomoza coloanala
Rezectia rectala foarte
joasa restaurativa cu
sutura coloanala
Proctocolectomia totala
cu ileostomie
Proctocolectomia totala
cu anastomoza ileoanala
Proctocolectomia totala
anastomoza ileo-anala si
ileostomie temporara
Excizia fistulei anale
implicand jumatatea
inferioara a sfincterului
anal

204

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Alte procedee de
Other excision procedures exereza la nivelul
rectului sau anusului
937 on rectum or anus

Excision of anal fistula


involving upper half of
anal sphincter
32162-00 mechanism

Excizia fistulei anale


implicand jumatatea
superioara a sfincterului
anal

Anoplasty or
938 anorectoplasty

Anoplastia sau
anorectoplastia

Anorectoplasty via
43966-00 laparotomy

Anorectoplastia via
laparotomie

Anoplasty or
938 anorectoplasty

Anoplastia sau
anorectoplastia

Anorectoplasty via
43963-00 perineal approach

Anorectoplastie prin
abord perineal

Anoplasty or
938 anorectoplasty

Anoplastia sau
anorectoplastia

32123-00 Anoplasty
Primary repair of cloacal
exstrophy (abdominal
43882-00 defect)

Anoplastia
Cura extrofiei cloacale
primare (defect
abdominal)

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
rectului sau anusului
940 rectum or anus
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10
10
10
10
10

Repararea extrofiei
939 Repair of cloacal exstrophy cloacale
Repararea extrofiei
939 Repair of cloacal exstrophy cloacale
Repararea extrofiei
939 Repair of cloacal exstrophy cloacale
Repararea extrofiei
939 Repair of cloacal exstrophy cloacale

Secondary repair of
43882-01 cloacal exstrophy
Total repair of persistent
cloaca via perineal
43969-00 approach

Cura extrofiei cloacale


secundare
Reparatia totala a
persistentei cloacale prin
abord perineal
Reparatia totala a
Total repair of persistent persistentei cloacale prin
43969-01 cloaca via laparotomy
laparotomie
Anal or perineal
Graciloplastie anala sau
graciloplasty with
perineala cu insertia
insertion of stimulator and stimulatorului si a
32209-00 electrodes
electrozilor
Anal or perineal
32203-00 graciloplasty

Graciloplastie anala sau


perineala

32153-00 Dilation of anus

Dilatatia anala

32117-00 Abdominal rectopexy

Rectopexia abdominala

32126-00 Sphincteroplasty

Sfincteroplastie

205

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Digestive System
Procedures on
Digestive System

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului

Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
940 rectum or anus
rectului sau anusului

Perineal repair of
32131-00 rectocele
Repair of anal fistula with
rectal mucosa
32165-00 advancement flap

Colpoperineorafia
posterioara( Reparatia
perineala a rectocelului)
Reparatia fistulei anale
cu lambou de mucoasa
rectala avansat

Manual reduction of rectal Reducerea manuala a


90313-01 prolapse
prolapsului rectal
90313-00 Other repair of rectum

Alte reparatii ale rectului

Suture of laceration of
90342-01 anus

Sutura laceratiei anale

Suture of laceration of
90342-00 rectum

Sutura laceratiei rectale

Procedures for
941 haemorrhoids

Proceduri pentru
hemoroizi

Rubber band ligation of


32135-00 haemorrhoids

Ligatura cu benzi elastice


a hemoroizilor

Procedures for
941 haemorrhoids

Proceduri pentru
hemoroizi

Destruction of
32135-01 haemorrhoids

Distructia hemoroizilor

Procedures for
941 haemorrhoids

Proceduri pentru
hemoroizi

32138-00 Haemorrhoidectomy

Hemoroidectomia

Procedures for
941 haemorrhoids

Proceduri pentru
hemoroizi
Alte proceduri la
nivelul rectului sau
anusului
Alte proceduri la
nivelul rectului sau
anusului
Proceduri de
aplicare, insertie
sau extragere la
nivelul ficatului
Proceduri de
aplicare, insertie sau

Sclerotherapy for
32132-00 haemorrhoids

Scleroterapia pentru
hemoroizi

Other procedures on
90314-00 rectum

Alte proceduri pe rect

Other procedures on
90316-00 anus

Alte proceduri pe anus

Percutaneous aspiration
90319-01 of liver
Injection of therapeutic
90347-00 substance into liver

Punctia
transparietohepatica
percutanata aspirativa
Injectarea substantelor
terapeutice in ficat

Other procedures on
942 rectum or anus
Other procedures on
942 rectum or anus
Application, insertion or
removal procedures on
951 liver
Application, insertion or
951 removal procedures on

206

digestiv

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

liver

Incision procedures on
952 liver
Incision procedures on
952 liver
Incision procedures on
952 liver
Incision procedures on
952 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver
Excision procedures on
953 liver

extragere la nivelul
ficatului
Proceduri incizionale
Abdominal drainage of
la nivelul ficatului
30433-00 multiple liver abscesses
Laparoscopic
Proceduri incizionale
marsupialisation of
la nivelul ficatului
30417-00 multiple liver cysts

Drenajul abdominal al
abceselor hepatice
multiple
Marsupializarea
laparoscopica a chistelor
hepatice multiple

Proceduri incizionale
Abdominal drainage of
la nivelul ficatului
30431-00 liver abscess
Laparoscopic
Proceduri incizionale
marsupialisation of liver
la nivelul ficatului
30416-00 cyst

Drenajul abdominal al
abceselor hepatice
Marsupializarea
laparoscopica a chistului
hepatic

Proceduri reparatorii
la nivelul ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului
Proceduri
excizionale la nivelul
ficatului

Proceduri reparatorii
954 Repair procedures on liver la nivelul ficatului

Trisegmental resection of Trisegmentectomia


30421-00 liver
hepatica
30418-00 Lobectomy of liver

Lobectomia hepatica

Percutaneous [closed]
30409-00 liver biopsy

Biopsia hepatica
percutanata (inchisa)

Intra-operative biopsy of
30411-00 liver

Biopsia hepatica
intraoperatorie

Intra-operative needle
30412-00 biopsy of liver

Biopsia hepatica
intraoperatorie cu ac

30414-00 Excision of lesion of liver Excizia leziunii ficatului


Segmental resection of
30415-00 liver

Rezectia segmentara a
ficatului

90346-00 Total hepatectomy


Repair of traumatic deep,
multiple lacerations of
30425-00 liver

Hepatectomia totala
Tratamentul laceratiilor
hepatice traumatice
multiple, profunde

207

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri pentru
Procedures for hydatid cyst chistul hidatic
hepatic
955 of liver

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Proceduri pentru
Procedures for hydatid cyst chistul hidatic
hepatic
955 of liver
Proceduri pentru
Procedures for hydatid cyst chistul hidatic
955 of liver
hepatic

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri reparatorii
954 Repair procedures on liver la nivelul ficatului

Repair of traumatic
superficial laceration of
30422-00 liver

Tratamentul laceratiilor
hepatice traumatice
superficiale

Proceduri reparatorii
954 Repair procedures on liver la nivelul ficatului

90318-00 Other repair of liver

Alte reparatii ale ficatului

Proceduri reparatorii
954 Repair procedures on liver la nivelul ficatului

90317-00 Transplantation of liver

Transplantul hepatic

Excision of hydatid cyst of


liver with drainage and
30438-00 excision of liver tissue
Evacuation of hydatid
cyst of liver with
omentoplasty or
30436-00 myeloplasty

Chistectomia chistului
hidatic hepatic cu drenaj
si excizia perichistului

Evacuation of hydatid
30434-00 cyst of liver

Evacuarea chistului
hidatic hepatic
Crioterapia ficatului

Evacuarea chistului
hidatic hepatic cu
omentoplastie

956 Other procedures on liver

Alte proceduri la
nivelul ficatului

30419-00 Cryotherapy of liver

956 Other procedures on liver

Alte proceduri la
nivelul ficatului

90299-00 Other destruction of liver Alte distructii ale ficatului

956 Other procedures on liver


Examination of gallbladder
957 or biliary tract
Examination of gallbladder
957 or biliary tract
Examination of gallbladder
957 or biliary tract
Examination of gallbladder
957 or biliary tract

Alte proceduri la
nivelul ficatului
Examinarea
colecistului sau
tractului biliar
Examinarea
colecistului sau
tractului biliar
Examinarea
colecistului sau
tractului biliar
Examinarea
colecistului sau
tractului biliar

90319-00 Other procedures on liver Alte proceduri pe ficat


Intra-operative
30439-00 cholangiography
Percutaneous
transhepatic
30440-00 cholangiography

Colangiografia
intraoperatorie
Colangiografia
transparietohepatica
percutanata

30442-00 Choledochoscopy

Coledocoscopia

Endoscopic retrograde
30484-01 cholangiography [ERC]

Colangiografia retrograda
endoscopica

208

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Procedures on
Digestive System
Procedures on
Digestive System

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului

Examinarea
Examination of gallbladder colecistului sau
957 or biliary tract
tractului biliar
Examinarea
Stenting of biliary tract or colecistului sau
958 pancreatic duct
tractului biliar
Examinarea
Stenting of biliary tract or colecistului sau
958 pancreatic duct
tractului biliar
Examinarea
Stenting of biliary tract or colecistului sau
958 pancreatic duct
tractului biliar
Examinarea
Stenting of biliary tract or colecistului sau
958 pancreatic duct
tractului biliar
Extragerea
Endoscopic and
endoscopica si
percutaneous removal of percutanata de
959 calculus
calcul
Extragerea
Endoscopic and
endoscopica si
percutaneous removal of percutanata de
calcul
959 calculus
Extragerea si
Removal and replacement inlocuirea de stent
960 of biliary stent
biliar
Extragerea si
Removal and replacement inlocuirea de stent
960 of biliary stent
biliar
Extragerea si
Removal and replacement inlocuirea de stent
960 of biliary stent
biliar
Extragerea si
Removal and replacement inlocuirea de stent
960 of biliary stent
biliar
Alte proceduri de
aplicare, insertie sau
Other application, insertion extragere la nivelul
or removal procedures on colectistului sau
961 gallbladder or bile ducts
canalelor biliare
Destruction procedures on Procedee cu
962 biliary tract and gallbladder distructie la nivelul

Endoscopic retrograde
cholangiopancreatograph Colangiopancreatografia
30484-00 y [ERCP]
retrograda endoscopica
Choledochoscopy with
30452-01 passage of stent

Coledocoscopia cu
trecerea unui stent

Endoscopic stenting of
30491-01 pancreatic duct

Stentarea endoscopica a
ductului pancreatic

Endoscopic stenting of
30491-00 biliary tract

Stentarea endoscopica a
tractului biliar

90337-00 Stenting of biliary tract

Stentarea tractului biliar

Extraction of calculus of
biliary tract by imaging
30450-00 techniques

Extragerea unui calcul


din tractul biliar pein
tehnici imagistice

Choledochoscopy with
30452-02 removal of calculus

Coledocoscopia cu
extragerea calculilor

30451-01 Removal of biliary stent

Extragerea stentului biliar

Endoscopic replacement Inlocuirea endoscopica a


30451-02 of biliary stent
stentului biliar
Endoscopic removal of
30451-03 biliary stent

Extragerea endoscopica
a stentului biliar

Replacement of biliary
30451-00 stent

Inlocuirea stentului biliar

Percutaneous aspiration
90348-00 of gallbladder
Extracorporeal
90957-00 shockwave lithotripsy

Colecistostomia
percutanata
Litotritia extracorporeala
cu unde de soc (ESWL)

209

digestiv

10

10
10
10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

colecistului si
tractului biliar
Procedee cu
distructie la nivelul
Destruction procedures on colecistului si
962 biliary tract and gallbladder tractului biliar

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
963 Oddi
Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
963 Oddi
Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
963 Oddi

Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi
Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi
Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
Oddi
Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
Oddi
Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
Oddi
Incision of gallbladder,
biliary tract or sphincter of
Oddi

Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi
Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi
Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi
Incizia colecistului,
tractului biliar sau
sfincterului Oddi

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

963
963
963
963

Incision of gallbladder,
Incizia colecistului,
biliary tract or sphincter of tractului biliar sau
963 Oddi
sfincterului Oddi
Biopsia colecistului,
Biopsy of gallbladder, bile canalelor biliare sau
964 ducts or sphincter of Oddi sfincterului Oddi
Biopsia colecistului,
Biopsy of gallbladder, bile canalelor biliare sau
964 ducts or sphincter of Oddi sfincterului Oddi

[ESWL] of gallbladder

a colecistului

Extracorporeal
shockwave lithotripsy
90956-00 [ESWL] of biliary tract
Percutaneous
transhepatic
cholangiography with
30440-01 biliary drainage
Removal of bile duct
calculus from sphincter of
30458-03 Oddi

Litotritia extracorporeala
cu unde de soc (ESWL)
a tractului biliar
Colangiografia
transparietohepatica
percutanata cu drenaj
biliar

30454-00 Choledochotomy
Intrahepatic
choledochotomy with
removal of intrahepatic
30457-00 bile duct calculus

Coledocotomia
Colangiotomia
intrahepatica cu
extragerea unui calcul
din canalul biliar
intrahepatic

Incision of sphincter of
30458-01 Oddi

Sfincterotomia Oddiana

30375-26 Cholecystotomy

Colecistotomia

Endoscopic
30485-00 sphincterotomy
Endoscopic
sphincterotomy with
extraction of calculus
30485-01 from common bile duct

Sfincterotomia
endoscopica Oddiana
Sfincterotomia
endoscopica cu
extragerea calcului din
canalul biliar comun

Biopsy of sphincter of
30458-00 Oddi

Biopsia din sfincterul


Oddi

Biopsy of gallbladder or
30075-15 bile duct

Biopsia colecistului sau


ductului biliar

Extragerea unui calcul


inclavat in sfincterul Oddi

210

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Biopsia colecistului,
Biopsy of gallbladder, bile canalelor biliare sau
964 ducts or sphincter of Oddi sfincterului Oddi

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

965 Cholecystectomy

10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

10
10
10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Colecistectomia

Percutaneous needle
biopsy of gall bladder or
30094-04 bile duct
Laparoscopic
cholecystectomy with
removal of common bile
duct calculus via
laparoscopic
30449-00 choledochotomy
Laparoscopic
cholecystectomy with
removal of common bile
duct calculus via cystic
30448-00 duct

Biopsia percutanata a
colecistului sau ductului
biliar
Colecistectomia
laparoscopica cu
extragerea calculului de
pe canalul biliar comun
via coledocotomia
laparoscopica
Colecistectomia
laparoscopica cu
extragerea calculului de
pe canalul biliar comun
via ductul cistic

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

Laparoscopic
30445-00 cholecystectomy

Colecistectomia
laparoscopica

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

30443-00 Cholecystectomy
Laparoscopic
cholecystectomy
proceeding to open
30446-00 cholecystectomy

Colecistectomia
Colecistectomia
deschisa dupa tentativa
de colecistectomie
laparascopica

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

965 Cholecystectomy

Colecistectomia

Cholecystectomy with
30454-01 choledochotomy
Cholecystectomy with
choledochotomy and
biliary intestinal
30455-00 anastomosis
Radical resection of
hepatic ducts with
resection of segment of
30464-00 liver

Colecistectomia cu
coledocotomie
Colecistectomia cu
coledocotomie si
anastomoza biliodigestiva
Rezectia radicala a
canalelor hepatice cu
rezectie segmentara
hepatica

Radical resection of
30463-00 hepatic ducts

Rezectia radicala a
canalelor hepatice

Resection of hepatic duct


966 or porta hepatis
Resection of hepatic duct
966 or porta hepatis
Resection of hepatic duct
966 or porta hepatis

Rezectia ductului
hepatic sau a fisurii
portale
Rezectia ductului
hepatic sau a fisurii
portale
Rezectia ductului
hepatic sau a fisurii
portale

Radical resection of porta Rezectia radicala a


pedicului portal
30461-00 hepatis

211

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Resection of choledochal
967 cyst

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Resection of choledochal
967 cyst

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Rezectia chistului
coledocian

Rezectia chistului
coledocian
Alte interventii la
nivelul sfincterului
Oddi, ductului
Other excision procedures pancreatic,
on gallbladder, bile ducts colecistului sau
968 or sphincter of Oddi
tractului biliar
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare
Stoma la nivelul
Stoma of gallbladder or
colecistului sau
969 bile duct
canalelor biliare

Rezectia chistului
coledocian cu
anastomoza la sau
deasupra jonctiunii
canalelor hepatice
Rezectia chistului
Resection of choledochal coledocian cu
cyst with anastomosis of anastomoza la nivelul
43972-00 common bile duct
caii biliare principale
Resection of choledochal
cyst with anastomosis at
or above junction of
43975-00 hepatic ducts

Local excision of tumour


30458-02 of sphincter of Oddi

Excizia locala a tumorilor


sfincterului Oddi

30460-00 Cholecystoduodenostomy Colecistoduodenostomia


30460-01 Cholecystoenterostomy

Colecistoenterostomia

Cholecystopancreatostom Colecistopancreatostomi
30460-02 y
a
Choledochoduodenostom
30460-03 y
Coledocoduodenostomia
30460-04 Choledochojejunostomy

Coledocojejunostomia

30460-05 Choledochoenterostomy Coledocoenterostomia


Choledochopancreatosto Coledocopancreatostomi
a
30460-06 my
30460-07 Hepaticoenterostomy

Hepaticoenterostomia

30375-05 Cholecystostomy

Colecistostomia

212

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Stoma of gallbladder or
969 bile duct

Stoma la nivelul
colecistului sau
canalelor biliare

43978-00 Portoenterostomy

970 Roux-en-Y bypass

Derivatii cu ansa
exclusa in Y a la
Roux

Bypass of left hepatic


ductal system by Rouxen-Y loop to peripheral
30466-00 ductal system

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

970 Roux-en-Y bypass


970 Roux-en-Y bypass

Derivatii cu ansa
exclusa in Y a la
Roux
Derivatii cu ansa
exclusa in Y a la
Roux
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar

Bypass of right hepatic


ductal system by Rouxen-Y loop to peripheral
30467-00 ductal system

Portoenterostomia
Bypass-ul canalului
hepatic stang cu ansa in
Y a la Roux
anastomozata la sistemul
ductal periferic
Bypass-ul canalului
hepatic drept cu ansa in
Y a la Roux
anastomozata la sistemul
ductal periferic

Roux-en-Y intestino30460-08 biliary bypass

Bypass-ul entero-biliar cu
ansa in Y a la Roux

30469-00 Repair of biliary stricture

Reparatia stricturii biliare

30472-00 Repair of hepatic duct

Reparatia canalului
hepatic

Repair of common bile


30472-01 duct

Reparatia canalului biliar


comun

Choledochoscopy with
balloon dilation of
30452-00 stricture

Coledocoscopia cu
dilatatia cu balon a
stricturilor

213

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other repair of sphincter of


Oddi, pancreatic duct,
971 gallbladder or biliary tract

10
10
10

Procedures for portal


972 hypertension
Procedures for portal
972 hypertension

Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Alte interventii
reparatorii la nivelul
sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului sau
tractului biliar
Procedee pentru
hipertensiunea
portala
Procedee pentru
hipertensiunea
portala

Repair of sphincter of
30458-04 Oddi

Reparatia sfincterului
Oddi

Repair of pancreatic duct Reparatia sfincterului


ductului pancreatic
30458-05 sphincter

Endoscopic dilation of
30494-00 biliary tract

Dilatatia endoscopica a
tractului biliar

Alte reparatii ale tractului


90321-00 Other repair of biliary tract biliar

Repair of laceration of
90342-03 gall bladder

Reparatia laceratiei de
vezicula biliara

Other repair of
90320-00 gallbladder

Alte reparatii ale


colecistului

Insertion of portocaval
30602-00 shunt

Insertia suntului portocav

Insertion of mesocaval
30603-00 shunt

Insertia suntului
mezentericocav

214

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la
Digestive System nivelul aparatului

Other procedures on
973 gallbladder or biliary tract

Procedee pentru
hipertensiunea
portala
Procedee pentru
hipertensiunea
portala
Alte proceduri la
nivelul colecistului
sau tractului biliar
Alte proceduri la
nivelul colecistului
sau tractului biliar

974 Examination of pancreas

Examinarea
pancreasului

Intra-operative
30439-01 pancreatography

Pancreatografia
intraoperatorie

Endoscopic retrograde
30484-02 pancreatography [ERP]

Pancreatografia
retrograda endoscopica

Endoscopic removal of
90349-00 pancreatic calculus

Indepartarea
endoscopica a calculilor
pancreatici

Incision and drainage of


30375-14 pancreas

Incizia si drenajul
pancreasului

Marsupialisation of
30375-27 pancreatic cyst

Marsupializarea chistului
pancreatic

30581-00 Exploration of pancreas

Explorarea pancreasului

Incision procedures on
976 pancreas

Examinarea
pancreasului
Procedee de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
pancreasului
Procedee incizionale
la nivelul
pancreasului
Procedee incizionale
la nivelul
pancreasului
Procedee incizionale
la nivelul
pancreasului
Procedee incizionale
la nivelul
pancreasului

Incision and drainage of


30575-00 pancreatic abscess

977 Biopsy of pancreas

Percutaneous needle
Biopsia pancreasului 30094-05 biopsy of pancreas

Incizia si drenajul
abcesului pancreatic
Punctia bioptica
percutanata a
pancreasului

977 Biopsy of pancreas

Biopsia pancreasului 30075-16 Biopsy of pancreas

Biopsia pancreatica

978 Pancreatectomy

Pancreatectomia

Pancreatectomia distala

Procedures for portal


972 hypertension
Procedures for portal
972 hypertension
Other procedures on
973 gallbladder or biliary tract

974 Examination of pancreas


Application, insertion or
removal procedures on
975 pancreas
Incision procedures on
976 pancreas
Incision procedures on
976 pancreas
Incision procedures on
976 pancreas

Insertion of splenorenal
30605-00 shunt

Insertia suntului
splenorenal

Oversewing of gastric
30606-01 varices

Sutura varicelor gastrice

Other procedures on
90323-00 biliary tract

Alte proceduri pe tractul


biliar

Other procedures on
90322-00 gallbladder

Alte proceduri pe
vezicula biliara

30583-00 Distal pancreatectomy

215

digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

978 Pancreatectomy

Pancreatectomia

Pancreaticoduodenectom Duodenopancreatectomi
30584-00 y with formation of stoma a cu formarea unei stome

978 Pancreatectomy

Pancreatectomia

30593-00 Pancreatectomy

978 Pancreatectomy

Pancreatectomia
Alte proceduri de
Other excision procedures exereza la nivelul
979 on pancreas
pancreasului
Alte proceduri de
Other excision procedures exereza la nivelul
979 on pancreas
pancreasului

Pancreatectomia

Pancreatectomy with
30593-01 splenectomy

Pancreatectomia cu
splenectomie
Disectie pancreatica
Major pancreatic or
majora sau
30577-00 retropancreatic dissection retropancreatica
Excision of pancreatic
30578-00 tumour

Excizia tumorii
pancreatice

980 Anastomosis of pancreas

Anastomoza
pancreasului

Anastomosis of pancreas Anastomoza duodeno30586-00 to duodenum


pancreatica

980 Anastomosis of pancreas

Anastomoza
pancreasului

980 Anastomosis of pancreas

Anastomoza
pancreasului

Anastomosis of pancreas
30586-01 to stomach
Anastomosis of pancreas
to Roux-en-Y loop of
30587-00 jejunum

Anastomoza gastropancreatica
Anastomoza jejunopancreatica cu ansa
exclusa in Y a la Roux

30589-00 Pancreaticojejunostomy

Pancreaticojejunostomia

Transplantation of
90324-00 pancreas

Transplantul de pancreas

Anastomoza
pancreasului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
981 pancreas
pancreasului
Alte proceduri
Other repair procedures on reparatorii la nivelul
981 pancreas
pancreasului

980 Anastomosis of pancreas

Other procedures on
982 pancreas
Application, insertion or
removal procedures on
abdomen, peritoneum or
983 omentum

Alte proceduri la
nivelul pancreasului
Procedee de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau

Alte reparatii ale


90325-00 Other repair of pancreas pancreasului
Other procedures on
90326-00 pancreas

Alte procedee pe
pancreas

30406-00 Abdominal paracentesis

Paracenteza

216

omentului

Application, insertion or
removal procedures on
abdomen, peritoneum or
983 omentum

Procedee de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Procedee de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Procedee de
aplicare, insertie sau
extragere la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului

984 Laparoscopy

Laparoscopia

30390-00 Laparoscopy

985 Laparotomy

Laparotomia

Staging laparotomy for


30384-00 lymphoma

Laparoscopia
Laparotomia de
stadializare pentru
limfom

985 Laparotomy

Laparotomia

35726-01 Staging laparotomy

Laparotomia de
stadializare

985 Laparotomy

Laparotomia

30373-00 Exploratory laparotomy

985 Laparotomy

Laparotomia

Laparotomia exploratorie
Redeschiderea, in
Postoperative reopening postoperator, a plagii
30385-00 of laparotomy site
operatorii

Division of abdominal
986 adhesions

Visceroliza

Division of abdominal
30378-00 adhesions

Visceroliza

Division of abdominal
986 adhesions

Visceroliza

Laparoscopic division of
30393-00 abdominal adhesions

Visceroliza laparoscopica

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
abdomen, peritoneum or
983 omentum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Application, insertion or
removal procedures on
abdomen, peritoneum or
983 omentum

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

10

Procedures on
Digestive System

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv

Insertion of
30408-00 peritoneovenous shunt

Insertia suntului
peritoneovenos

Injection of air into


90347-01 peritoneal cavity

Injectarea de aer in
cavitatea peritoneala

Injection of therapeutic
Injectarea substantelor
substance into peritoneal terapeutice in cavitatea
90347-02 cavity
peritoneala

217

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other incision procedures


on abdomen, peritoneum
987 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Biopsy of abdomen,
988 peritoneum or omentum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Biopsy of abdomen,
988 peritoneum or omentum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Biopsy of abdomen,
988 peritoneum or omentum

Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
incizionale la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Biopsia peretelui
abdominal,
peritoneului sau
omentului
Biopsia peretelui
abdominal,
peritoneului sau
omentului
Biopsia peretelui
abdominal,
peritoneului sau
omentului

Drenajul percutanat al
Percutaneous drainage of abcesului, hematomului
intra-abdominal abscess, sau chistului
30224-01 haematoma or cyst
intraabdominal

Percutaneous drainage of Drenajul percutanat al


30224-02 retroperitoneal abscess abcesului retroperitoneal

Laparostomy via previous Laparostomia prin plaga


30397-00 surgical wound
chirurgicala anterioara

Drainage of
30402-00 retroperitoneal abscess

Drenajul abcesului
retroperitoneal

Drainage of intraabdominal abscess,


30394-00 haematoma or cyst

Drenajul abcesului,
hematomului sau
chistului intraabdominal

Incizia peretelui
90952-00 Incision of abdominal wall abdominal
Biopsia peretelui
Biopsy of abdominal wall abdominal sau a
ombilicului
30075-17 or umbilicus
Percutaneous needle
biopsy of intra-abdominal Biopsia percutanata a
30094-06 mass
maselor intraabdominale

30075-37 Biopsy of peritoneum

Biopsia peritoneala

218

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

Proceduri la
nivelul aparatului
digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum
Other excision procedures
989 on abdomen, peritoneum

10
10

Procedures on
Digestive System
Procedures on
Digestive System

Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul

Excizia tumorilor
Excision of retroperitoneal neuroendocrine
30321-00 neuro-endocrine tumour retroperitoneale
Excision of retroperitoneal Excizia tumorilor
neuro-endocrine tumour neuroendocrine
with retroperitoneal
retroperitoneale cu
30323-00 dissection
disectie retroperitoneala

Excision of intraExcizia neuroblastomului


43987-01 abdominal neuroblastoma intraabdominal

Excision of umbilical
43948-00 granuloma

Excizia granulomului
ombilical

Excision of patent vitello


43945-00 intestinal duct

Excizia ductului vitelin


restant

Excision of epithelial
43942-00 remnant at umbilicus

Excizia ramasitelor
epiteliale de la nivelul
ombilicului

Debulking of intra30392-00 abdominal tumour

Debulking-ul tumorilor
intraabdominale

Debridement and lavage


30396-00 of peritoneal cavity
Anterior pelvic
90450-00 exenteration

Debridarea si lavajul
cavitatii peritoneale
Exenteratia pelvina
anterioara

219

digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la
Digestive System nivelul aparatului

Other excision procedures


on abdomen, peritoneum
989 or omentum

abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri de
exereza la nivelul
abdomenului,
peritoneului sau
omentului

990 Repair of inguinal hernia

Repararea herniei
inghinale

Repair of inguinal hernia,


30614-03 bilateral

990 Repair of inguinal hernia

Repararea herniei
inghinale

Laparoscopic repair of
30609-03 inguinal hernia, bilateral

990 Repair of inguinal hernia

Repararea herniei
inghinale

Laparoscopic repair of
30609-02 inguinal hernia, unilateral

Repararea herniei
inghinale
Repararea herniei
femurale

Repair of inguinal hernia,


30614-02 unilateral
Repair of femoral hernia,
30614-00 unilateral

10
10
10
10
10
10

or omentum

990 Repair of inguinal hernia


991 Repair of femoral hernia

Posterior pelvic
90450-01 exenteration

Exenteratia pelvina
posterioara

90450-02 Total pelvic exenteration Exenteratia pelvina totala

Excision of congenital
90327-00 intra-abdominal lesion

Excizia leziunilor
congenitale
intraabdominale

Excision of lesion of
90328-00 peritoneal tissue

Excizia leziunilor
peritoneului

Excision of lesion of
peritoneal tissue with
90328-01 intestinal resection

Excizia leziunilor
peritoneului cu rezectie
intestinala
Cura chirurgicala a
herniei inghinale
bilaterale
Cura laparoscopica a
herniei inghinale
bilaterale
Cura laparoscopica a
herniei inghinale
unilaterale
Cura chirurgicala a
herniei inghinale
unilaterale
Cura chirurgicala a
herniei femurale

220

digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

unilaterale

991 Repair of femoral hernia

Cura chirurgicala a
Repair of femoral hernia, herniei femurale
30614-01 bilateral
bilaterale
Cura laparoscopica a
Laparoscopic repair of
herniei femurale
30609-01 femoral hernia, bilateral bilaterale
Cura laparoscopica a
Laparoscopic repair of
herniei femurale
30609-00 femoral hernia, unilateral unilaterale

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv

992

Repair of linea alba


30617-02 hernia

Cura chirurgicala a
herniei liniei albe

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

992

Repair of epigastric
30617-01 hernia

Cura chirurgicala a
herniei epigastrice

10
10

10
10

10
10

10
10

991 Repair of femoral hernia

Repararea herniei
femurale

991 Repair of femoral hernia

Repararea herniei
femurale

Repararea herniei
femurale
Repararea herniei
Repair of umbilical,
ombilicale,
epigastric or linea alba
epigastrice sau a
hernia
liniei albe
Repararea herniei
Repair of umbilical,
ombilicale,
epigastric or linea alba
epigastrice sau a
hernia
liniei albe
Repararea herniei
Repair of umbilical,
ombilicale,
epigastric or linea alba
epigastrice sau a
hernia
liniei albe
Repararea
eventratiei
Repair of incisional hernia postoperatorii

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

993

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repararea
eventratiei
993 Repair of incisional hernia postoperatorii
Repararea
eventratiei
993 Repair of incisional hernia postoperatorii

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repararea
eventratiei
993 Repair of incisional hernia postoperatorii

Cura chirurgicala a
Repair of incisional hernia eventratiei postoperatorii
30405-00 with muscle transposition cu transpozitie musculara
Cura chirurgicala a
Repair of incisional hernia eventratiei postoperatorii
30405-01 with prosthesis
cu proteza
Cura chirurgicala a
Repair of incisional hernia eventratiei postoperatorii
with resection of
cu rezectia intestinului
30405-02 strangulated intestine
strangulat

Repair of parastomal
994 hernia

Repair of parastomal
30563-02 hernia

992

Repararea herniei
parastomale

Cura chirurgicala a
30617-00 Repair of umbilical hernia herniei ombilicale
Cura chirurgicala a
30403-00 Repair of incisional hernia eventratiei postoperatorii

Cura chirurgicala a
herniei parastomale

221

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repair of parastomal
994 hernia

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repararea altor
Repair of other abdominal hernii ale peretelui
996 wall hernia
abdominal

Repair of other abdominal


wall hernia with muscle
30405-03 transposition

Repararea altor
Repair of other abdominal hernii ale peretelui
abdominal
996 wall hernia
Repararea altor
Repair of other abdominal hernii ale peretelui
996 wall hernia
abdominal
Repararea altor
Repair of other abdominal hernii ale peretelui
996 wall hernia
abdominal

Repair of other abdominal


wall hernia with resection
30405-05 of strangulated intestine
Repair of other abdominal
wall hernia with
30405-04 prosthesis

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repair of incarcerated,
Repararea herniei
obstructed or strangulated incarcerate, blocate
sau strangulate
997 hernia

Repair of incarcerated,
obstructed or
30615-00 strangulated hernia

Repair of diaphragmatic
998 hernia

Repararea herniei
diafragmatice

Repair of diaphragmatic
hernia with use of body
wall flap or insertion of
43837-02 prosthetic patch

Repair of diaphragmatic
998 hernia

Repararea herniei
diafragmatice

Repair of traumatic
30600-00 diaphragmatic hernia

Repair of diaphragmatic
998 hernia

Repararea herniei
diafragmatice

Repair of diaphragmatic
hernia, abdominal
30601-00 approach

10
10

10
10

10
10

10
10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv

Repair of diaphragmatic
998 hernia

Repararea herniei
parastomale

Repararea herniei
diafragmatice
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Proceduri la
Other repair procedures on abdomenului,
nivelul aparatului
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
Procedures on
Digestive System digestiv
1000 omentum
omentului
Procedures on
Proceduri la
Other repair procedures on Alte proceduri
Digestive System nivelul aparatului 1000 abdomen, peritoneum or reparatorii la nivelul

Repair of parastomal
hernia with resiting of
30563-03 stoma

Repair of other abdominal


30403-01 wall hernia

Cura chirurgicala a
herniei parastomale cu
repozitionara stomei
Cura chirurgicala a altor
hernii ale peretelui
abdominal cu transpozitie
musculara
Cura chirurgicala a altor
hernii ale peretelui
abdominal cu rezectia
intestinului strangulat
Cura chirurgicala a altor
hernii ale peretelui
abdominal cu proteze
Cura chirurgicala a altor
hernii ale peretelui
abdominal
Cura chirurgicala a
herniei strangulate,
incarcerate sau blocate
Cura chirurgicala a
herniei diafragmatice cu
lambou din peretele
abdominal sau cu insertia
unui patch protetic
Cura chirurgicala a
herniei diafragmatice
posttraumatice

Cura chirurgicala a
herniei diafragmatice,
abordarea abdominala
Cura chirurgicala a
Repair of diaphragmatic herniei diafragmatice,
30601-01 hernia, thoracic approach abordarea toracica

30399-00 Closure of laparostomy


Reclosure of
30403-03 postoperative disruption

Inchiderea laparostomiei
Reinchiderea rupturii
peretelui abdominal

222

digestiv

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
1000

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
1000

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
1000

10

Proceduri la
nivelul aparatului
Procedures on
Digestive System digestiv
1000

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
1000
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
1000
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
1001
Digestive System digestiv

10

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
1002

omentum

abdomenului,
peritoneului sau
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Alte proceduri
reparatorii la nivelul
Other repair procedures on abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Proceduri de revizie
la nivelul
Revision procedures on
abdomenului,
abdomen, peritoneum or peritoneului sau
omentum
omentului
Proceduri pentru
Procedures for hydatid cyst chistul hidatic
of peritoneum or
peritoneal sau al
abdominal organs
organelor

of abdominal wall

Delayed closure of
granulating abdominal
30403-04 wound

survenite postoperator

Inchiderea amanata a
plagii abdominale
granulate

Reparatia peretelui
Repair of abdominal wall abdominal dupa
following procurement of obtinerea lamboului
30403-05 myocutaneous flap
miocutanat

Alte reparatii ale


90329-00 Other repair of abdomen abdomenului

Other repair of
90329-01 peritoneum

Alte reparatiiale
peritoneului

Alte reparatii ale


90329-02 Other repair of omentum omentului

Alte reparatii ale


90329-03 Other repair of mesentery mezenterului
Revision of cerebrospinal
fluid shunt at peritoneal
90330-00 site
Evacuation of hydatid
cyst of abdominal organ
with omentoplasty or
30436-02 myeloplasty

Revizia suntului LCR la


nivel peritoneal
Evacuarea chistului
hidatic al unui organ
intraabdominal cu
omentoplastie sau

223

abdominale

10

10

10

10
10
10
10

10
10
10
10

Proceduri pentru
chistul hidatic
Proceduri la
Procedures for hydatid cyst peritoneal sau al
nivelul aparatului
of peritoneum or
Procedures on
organelor
1002 abdominal organs
Digestive System digestiv
abdominale
Proceduri pentru
chistul hidatic
Proceduri la
Procedures for hydatid cyst peritoneal sau al
nivelul aparatului
of peritoneum or
Procedures on
organelor
1002 abdominal organs
Digestive System digestiv
abdominale
Proceduri pentru
chistul hidatic
Proceduri la
Procedures for hydatid cyst peritoneal sau al
Procedures on
nivelul aparatului
of peritoneum or
organelor
1002 abdominal organs
Digestive System digestiv
abdominale
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Procedures on
Proceduri la

mioplastie

Evacuation of hydatid
cyst of peritoneum with
omentoplasty or
30436-01 myeloplasty

Evacuarea chistului
hidatic peritoneal cu
omentoplastie sau
mioplastie

Evacuation of hydatid
30434-02 cyst of abdominal organ

Evacuarea chistului
hidatic al unui organ
intraabdominal

Evacuation of hydatid
30434-01 cyst of peritoneum
Second stage procedure
for gastroschisis with
removal of prosthesis and
43867-01 closure
Primary repair of
gastroschisis involving
43864-01 skin, muscle, and fascia
Primary repair of
gastroschisis involving
43864-00 skin

Evacuarea chistului
hidatic peritoneal
Procedura pentru
gastroschizis ,etapa a 2a, cu indepartarea
protezei si inchidere
Corectia primara a
gastroschizis-ului cu
piele, muschi si fascie
Corectia primara a
gastroschizis-ului cu
piele
Crearea unui buzunar
protetic pentru
gastroschizis

Procedures for
1003 gastroschisis

Procedee pentru
gastroschizis

Procedures for
1003 gastroschisis

Procedee pentru
gastroschizis

Procedures for
1003 gastroschisis

Procedee pentru
gastroschizis

Procedures for
1003 gastroschisis

Creation of prosthetic
43867-00 pouch for gastroschisis

Other procedures on
abdomen, peritoneum or
1004 omentum

Procedee pentru
gastroschizis
Alte proceduri la
nivelul abdomenului,
peritoneului sau
omentului

1005 Panendoscopy

Endoscopia
digestiva

Panendoscopy to
30473-00 duodenum

Endoscopia duodenala

1005 Panendoscopy
1005 Panendoscopy

Endoscopia
digestiva
Endoscopia

Panendoscopy through
30473-02 artificial stoma
30473-05 Panendoscopy to ileum

Endoscopia prin stomele


artificiale
Endoscopia ileala

Other procedures on
Alte proceduri pe
abdomen, peritoneum or abdomen,peritoneu sau
90331-00 omentum
oment

224

Digestive System nivelul aparatului


digestiv

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

digestiva

Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Panendoscopy with
Digestive System digestiv
1006 removal of foreign body
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive System digestiv
Proceduri la
Procedures on
nivelul aparatului
Digestive S