Vous êtes sur la page 1sur 83

NHA L VN

DISTRICT OF COLUMBIA

CM NANG HNG
DN LI XE
CM NANG HNG
DN LI XE

Ni Dung
Gii Thiu................................................................................................................................ 2
Th Tc Thi Ly Bng Li Xe............................................................................................... 3
Cc Dng Bng Li Xe v Giy Php Li Xe ....................................................................... 7
Cc Dch V Khc .................................................................................................................. 11
Nhng iu Quan Trng Cn Bit ....................................................................................... 14
Thng Tin v Ngi Li Xe .................................................................................................. 15
Cc Qui nh v Li Xe ......................................................................................................... 43
Cc Qui nh v u Xe ....................................................................................................... 46
Cc iu Lut Giao Thng .................................................................................................... 49
Cc Tn Hiu, Bin Bo v K Hiu ..................................................................................... 55
Nhn Bit Cc Bin Bo Theo Hnh Dng v Mu Sc ...................................................... 58
Cc Bin Bo Qui nh ......................................................................................................... 61

Gii Thiu
Cun cm nang ny cung cp thng tin v cc nguyn tc v phng thc li xe an ton m tt c nhng ngi li xe
u phi bit. Cun cm nang ny cung cp thng tin v mi kha cnh lin quan ti vic li xe. ng qun c k
ton b cun cm nang. Nu qu v khng c v nghin cu cun cm nang ny, qu v c th thi trt phn kim
tra kin thc bt buc c c bng li xe ti DC. Qu v s khng c php tham kho cun cm nang ny
trong thi gian thi.
Bt k ai vn hnh mt chic xe c ng c hoc xe gn my trn ng ph cng cng ti District of Columbia u
phi c bng li xe. Qu v phi c bng li xe do DC cp trong vng 30 ngy k t ngy chuyn ti District of
Columbia.
Qu v c th c bng li xe DC nu qu v:

t nht 17 tui (giy php hc li xe vo nm 16 tui);

C th np bng chng v h tn hp php, ngy thng nm sinh, s an sinh x hi v ni c ng ti


DC;

hon tt thnh cng phn kim tra kin thc, phn kim tra thc hnh k nng li xe v khm kim tra
th lc;

C s chp thun ca cha m/ngi gim h nu di 18 tui;


Np li bng bt k li xe hoc th cn cc no trc y tng gi;
Khng c bng li xe b nh ch, hy b hoc t chi;
Tun theo ng cc yu cu v sc khe;
Hin khng cn n District of Columbia bt c mt khon tin no hoc c cc khon tin pht cha
tr v vi phm lut giao thng ti cc khu vc php l khc.

Cun cm nang ny s cung cp thng tin cn thit cho vic li mt chic xe khng phi l xe thng mi (xe ch
khch). Nu qu v mun c bng li xe thng mi, qu v cn phi c v tm hiu Cm Nang Hng Dn Bng
Li Xe Thng Mi (CDL). Nu qu v mun c bng li xe gn my, ngoi cun cm nang ny, qu v s cn phi
c thm Cm Nang Hng Dn Vn Hnh Xe Gn My.

Th Tc Thi Ly Bng Li Xe
Phn Kim Tra Kin Thc
Qu v c th thc hin phn kim tra kin thc ly bng li xe ti bt k trung tm dch v no ca DMV. Phn
thi ny c sn bng ting Anh, ting Ty Ban Nha, ting Vit v ting Hoa. Phn thi ny cng c sn di dng
bng thu m hoc hnh hin th vi tnh nng tr li bng cch chm vo mn hnh. Phn thi chnh thc s l
phn kim tra trn my in ton gm 20 cu hi. im t yu cu phi c t nht 15 cu tr li ng.
Phn kim tra kin thc nhm kim tra kin thc ca qu v v lut giao thng, cc nguyn tc giao thng trn
ng ph, cc iu lut v vn hnh xe c ng c, v cc phng thc li xe an ton. Cun cm nang ny c
cc thng tin m qu v s c kim tra.

Cc cu hi mu dnh cho bng li xe Hng D:


1. Nu n tn hiu giao thng l mu xanh v vin chc cnh st ra hiu qu v dng li, qu v cn:
A.
B.
C.
D.

Tun theo yu cu ca cnh st giao thng


Tun theo n tn hiu giao thng
Trc ht tun theo yu cu ca cnh st giao thng, sau l tn hiu giao thng
Lm nhng g m chic xe trc qu v ang lm

2. Cch tt nht bit qu v c c php vt nhng chic xe khc hay khng l xem:
A.
B.
C.
D.

C n xanh nhp nhy khng


Con ng pha trc c thng khng
Chic xe pha trc pht tn hiu l C TH vt
C cc k hiu ln ng gch lin hoc gch ngt qung

3. Khi ang i trn mt qung ngn ni vo mt xa l khng c ln ng tng tc:


A.
B.
C.

i vo ln ng ngoi cng bn phi v tng tc cho kp vi lung xe ang i trn con ng


S dng l ng ca con ng chnh bt kp tc ca cc xe khc trn ng
Ch tng tc trn li vo sau khi qu v tm thy khong cch gia cc xe

Cu tr li: 1-A, 2-D, 3-C

Nu qu v t 16 ti 20 tui, qu v s c a vo Chng Trnh Cp Bng Li Tt Nghip (Graduated


Licensing Program), hay cn gi l GRAD (Gradual Rearing of Adult Drivers).

Cc Ngoi Kiu c bng li xe hp l nc ngoi hoc bn ngoi tiu bang v mun c bng li xe ca DC s
phi d v t yu cu trong cc phn kim tra kin thc v kim tra th lc.
Nu bng li xe khng phi l xe thng mi ca qu v ht hn hn 90 ngy, qu v s phi d v t yu cu
trong phn kim tra kin thc. Nu bng li xe khng phi l xe thng mi ca qu v ht hn hn 180 ngy,
qu v s phi d v t yu cu trong phn kim tra kin thc cng nh phn kim tra thc hnh k nng li xe.
Nu bng li xe ca qu v b hy b th sau khi c phc hi, qu v s phi d v t yu cu trong phn kim
tra kin thc cng nh phn kim tra thc hnh k nng li xe.
Nu qu v ang xin hoc gia hn bng li xe DC v t nht 70 tui khi bng li xe ht hn, qu v phi ngh
bc s ca mnh in mc Ngi Li Xe Cao Nin trong n Xin Cp Giy Php Li Xe C ng C/Bng Li Xe
DC, chng nhn da trn kt qu chn on sc khe l qu v c kh nng li xe an ton.
Xin ti trang mng in ton ca chng ti ti http://dmv.washingtondc.gov thc hnh phn kim tra kin
thc mu trn mng in ton.
Nu qu v trt phn kim tra kin thc chnh thc, qu v s khng c php thi li cho ti ngy lm vic k
tip.
Khm Kim Tra Th Lc
Khi khm kim tra th lc, qu v s c yu cu nhn vo mt chic my v c cc dng ch hoc ch s cho
nhn vin i din ca DMV. Phn kim tra ny xc nh th gic v th lc ngoi vi ca qu v c hi cc iu
kin tiu chun ca District li xe an ton hay khng. y khng phi l bui khm sc khe. Nu khng t
yu cu kim tra th lc, qu v phi np Bo Co Khm Mt t chuyn gia chm sc mt ca mnh. Nu qu v cn
mang knh hoc knh p trng th mi t yu cu trong phn kim tra th lc, qu v phi eo knh khi li xe, v
bng li xe ca qu v phi th hin qui nh ny.
Nu qu v lm gii phu cha cn/vin th, phi c giy chng nhn ca bc s loi b qui nh v vic eo
knh ra khi bng li xe ca qu v.
Phn Kim Tra Thc Hnh K Nng Li Xe
Phn Kim Tra Thc Hnh K Nng Li Xe s gm c cc thao tc iu khin, li xe trn ng ph, kh nng
s dng n tn hiu quo tri/phi, kim sot chic xe mt cch an ton v u xe song song. Phn kim tra thc
hnh k nng li xe s c thc hin trn cc con ng ti DC.
Phn kim tra thc hnh k nng li xe thng c min nu qu v c bng li xe hp l bn ngoi tiu bang
cho cng mt hng mc bng li xe v c chuyn i sang bng li xe ca DC. Nu bng li xe DC ca qu v
ht hn hn 180 ngy, qu v s phi d v thi u phn kim tra kin thc cng nh phn kim tra thc hnh k
nng li xe.

Cc phn kim tra thc hnh k nng li xe ch c sp xp theo hn. ly hn kim tra thc hnh k nng li
xe vi DMV, qu v phi c giy php hc li xe hp l. Qu v c th thu xp bui hn kim tra thc hnh k
nng li xe ca mnh trn mng in ton ti www.dmv.dc.gov hoc gi s (202) 727-5000.
Nu khng hy mt bui kim tra thc hnh k nng li xe hn trc trong vng hai ngy lm vic, qu v
s phi tr $10 l ph pht do hy bui hn. L ph ny s c thu trong ln ti khi qu v thc hin mt giao
dch lin quan ti bng li xe. L ph ny s khng tnh nu qu v hy bui kim tra thc hnh k nng li xe
ca mnh trc hai ngy lm vic. Qu v c th hy mt bui kim tra thc hnh k nng li xe bng cch gi
Trung Tm Lin Lc Qua in Thoi ca DMV ti s (202) 727-5000.
Vo ngy c bui kim tra thc hnh k nng li xe theo hn, qu v phi:

Ti sm trc gi hn t nht 10 pht;


i trn mt chic xe hi cc yu cu i vi xe c;
Mang theo giy php hc li xe hp l;
i cng vi mt li xe c bng v t 21 tui tr ln;
Mang theo mt chic xe c giy ng k xe v chng t bo him hp l; v
Lun eo dy an ton.

Nu qu v ang tham gia chng trnh GRAD (t 16 ti 20 tui), xin mang theo mu Chng Nhn Tnh Trng
Hi Kin nhn Bng Li Xe Tm Thi c iu kin in.
Nu qu v c giy php hc li xe v t li xe ti bui hn kim tra thc hnh k nng li xe m khng c ngi
li xe c bng i km, qu v s khng c d phn thi ca mnh. Nu khng thi u phn kim tra thc hnh
k nng li xe, qu v s khng c php thi li trc by (7) ngy. Nu trt phn kim tra thc hnh k nng li
xe ba (3) ln lin tip, qu v s khng c php thi li cho ti sau mt nm k t ngy kim tra b trt ln u
tin.
Chic xe c s dng kim tra thc hnh k nng li xe phi:

C phanh thng tay khn cp gia hai gh. Thay v phanh thng tay khn cp gia hai gh, chic xe c th c
vnh li v/hoc phanh thng th hai nm bn pha hnh khch hoc bt k dng c bo v an ton no
khc trong trng hp khn cp, nm ni m Nhn Vin Kim Tra Ly Bng Li Xe c th d dng vi ti
c;

Hin ang c giy ng xe hp l t bt k tiu bang no;


C th bo him trch nhim cho ngi li xe hoc hp ng bo him (khng chp nhn bn sao);
Th bo him/hp ng bo him phi ghi r c im ca chic xe v ghi c ngy ht hn;
Trng nhn dn kim tra hp l (nu l yu cu bt buc ti tiu bang ni chic xe c ng k);
Treo bin s xe pha trc v pha sau (nu l yu cu bt buc ti tiu bang ni chic xe c ng k);

C n phanh thng, n tn hiu, ci v ca s pha bn ngi li xe hot ng bnh thng;


C ca knh chn gi khng che tm nhn; v
C hai knh chiu hu (mt knh phi nm bn ngoi pha bn tri chic xe).

Ch c php s dng cc loi xe thu cho phn thi kim tra thc hnh k nng li xe nu ngi d thi c
tn trong hp ng thu l ngi li xe c php s dng chic xe thu .
Phn kim tra thc hnh k nng li xe ca qu v c th b hy b v mt hoc nhiu l do sau y:

Nhn vin kim tra tin rng ng ta hoc b ta s kh vi ti c phanh thng hoc dng chic xe li trong
trng hp khn cp;

Thi tit xu hoc c cc tnh hung khc vt qu kh nng kim sot ca DMV, khin cho phn kim
tra thc hnh k nng li xe tr nn nguy him; hoc

Qu v v chic xe ca qu v khng hi tt c cc yu cu ca phn kim tra thc hnh k nng li xe.

Cc Dng Bng Li Xe v Giy Php Li Xe


Giy Php Hc Li Xe
Nu qu v cha ti 21 tui, qu v phi li xe theo Chng Trnh Gradual Rearing of Adult Drivers (GRAD).
Chng trnh GRAD cho php nhng ngi li xe tr tui (16 ti 21 tui) hc kinh nghim li xe mt cch an ton
trc khi c c tt c cc quyn li. Giy php hc li xe cho php qu v s dng mt chic xe c ng c khi
c gim st bi ngi li xe khc t 21 tui tr ln, c bng li xe y v hp l, v ngi ngay bn cnh qu
v gh pha trc dnh cho hnh khch. c c giy php hc li xe, qu v phi t nht 16 tui v t yu
cu trong phn kim tra kin thc cng nh kim tra th lc. Nu cha ti 18 tui, qu v cng phi c giy chp
thun ca ph huynh, trn c ch k ca cha m/ngi gim h ca qu v. Giy php hc li xe c gi tr trong
mt nm. Nu qu v ang tham gia Chng Trnh GRAD v giy php hc li xe ca qu v ht hn trc khi qu
v c th chuyn sang giai on c bng li xe tm thi, qu v phi gia hn giy php hc li xe trong vng 90
ngy k t sau khi ht hn trnh phi thi li phn kim tra kin thc.

Bng Li Xe Tm Thi
c c bng li xe tm thi, qu v phi t nht 16 tui v 6 thng. Qu v phi c giy php hc li xe hp l
trong t nht 6 thng v khng c cc trng hp vi phm b tnh im. Qu v phi np mu Chng Nhn Tnh
Trng Hi iu Kin nhn Bng Li Xe Tm Thi 40 gi c ch k, chng nhn rng qu v c t nht 40 gi
kinh nghim li xe vi s km cp ca mt ngi c bng li xe, t 21 tui tr ln v c bng li xe y hp
l. Qu v phi d v thi u phn kim tra thc hnh k nng li xe. Giy php tm thi c gi tr trong mt nm
v c th gia hn c. Trc khi trn 18 tui, qu v khng c php vn hnh mt chic xe ly tin cng.

Bng Li Xe y
Sau khi c bng li xe tm thi trong t nht 6 thng, qu v phi:

Khng c cc trng hp vi phm lut giao thng c th b tnh im trong 12 thng lin tip;

Thc hnh li xe vo bui ti t nht 10 gi ng h, np giy Chng Nhn Tnh Trng Hi iu Kin
Nhn Bng Li Xe y c ch k, trong xc nhn rng qu v c t nht 10 gi li xe vo ban m
v c mt ngi c bng li xe i km, l ngi t nht 21 tui v c bng li xe y hp l, khi
qu v c th c cp bng li xe y (Hng D).
Nu qu v khng bt buc phi tham gia chng trnh GRAD, sau khi hon tt mi yu cu i vi giy php
hc li xe, qu v phi d v thi u phn kim tra Thc Hnh K Nng Li Xe v khi c th c cp bng li
xe y (Hng Mc D). Vi giy php li xe Hng Mc D, qu v c th vn hnh chic xe vi mc trng
lng tng cng ca chic xe (GVWR) l cha ti 26,001 pao i vi mc ch s dng khng lin quan ti
thng mi, xe mopeds v xe c th ch ti mi lm (15) hnh khch. duy tr bng li xe, qu v phi tip
tc l ngi li xe an ton v c trch nhim.

Chng Trnh Hc Hi Kinh Nghim Li Xe ca Nhng Ngi Li Xe Thnh Nin (GRAD)*


Cc Gi Li Xe c Php Theo GRAD
Giy Php Hc Li Xe
Phi i cng vi mt li xe t 21 tui tr ln
Hng ngy, t 6 gi sng ti 9 ti
Bng Li Xe Tm Thi
Thng Chn - thng Su
t th Hai ti th Nm, 6 gi 01 pht sng - 10 gi 59
pht ti th Su - Ch Nht, 6 gi 01 pht sng - 11 gi
59 pht ti
Thng By v thng Tm
Hng ngy, 6 gi 01 pht sng - 11 gi 59 pht ti
Bng li xe y c iu kin i vi nhng ngi t 17 ti 18 tui
Thng Chn - thng Su
Th Hai ti th Nm, 6 gi 01 pht sng - 10 gi 59 pht ti
Th Su - Ch Nht, 6 gi 01 pht sng - 11 gi 59 pht ti
Thng By v thng Tm
Hng ngy, 6 gi 01 pht sng - 11 gi 59 pht ti
Qu v c th li xe trong cc gi b gii hn theo GRAD nu li xe i li ti s lm, ti mt hot ng do trng
ti tr, mt s kin tn gio hoc th thao, hoc bui hun luyn lin quan do District of Columbia ti tr trong
qu v l ngi tham gia, mt t chc dn s, hoc t chc tng t khc chu trch nhim i vi tr v thnh
nin, hoc nu c ngi i km c giy php li xe hp l, trn 21 tui, tht dy an ton, v ngi trn gh hnh
khch bn cnh qu v.
Khi trn 21 tui, nhng ngi li xe GRAD c a ra khi chng trnh. Trong giai on c giy php hc li
xe, sau khi qu v trn 21 tui, qu v c th thu xp ngay mt bui hn kim tra thc hnh k nng li xe.
Khng cn phi c mu chng nhn v li xe cng nh khng p dng thi hn su (6) thng c giy php.
Trong giai on cp bng li xe tm thi, sau khi trn 21 tui qu v c th ti mt trung tm dch v ca DMV
c c bng li xe y . Khng cn phi c mu chng nhn v li xe cng nh khng p dng thi hn su
(6) thng c giy php.

Cc Gii Hn ca Chng Trnh GRAD


Giy Php Hc Li Xe:
Qu v KHNG TH li xe mt mnh. Qu v phi i cng v lm theo hng dn ca mt li xe t nht 21 tui, c
bng li xe y hp l v ngi bn cnh qu v trong gh pha trc dnh cho hnh khch. Qui nh v gi li xe
c p dng i vi nhng ngi c giy php hc li xe. Qu v v cc hnh khch ca qu v phi lun tht dy
an ton. Qu v khng c vn hnh xe c ng c ly tin th lao. Qu v khng c vn hnh xe thng mi.
Qu v khng c s dng my in thoi hoc cc thit b in t khc (c hoc khng c cc ph kin m khng
cn dng tay) trong khi li xe ti District of Columbia.
Bng Li Xe Tm Thi cho nhng ngi li xe t 16 tui ri ti 20 tui:
Qu v c th li xe mt mnh. Qu v c th li xe cng vi mt (1) hnh khch l ngi c bng li xe y v
hp l, t 21 tui tr ln, ngi gh hnh khch pha trc bn cnh qu v v eo dy an ton, v bt k hnh
khch no khc l anh (ch), con ci hoc cha m ca qu v. Qu v v cc hnh khch ca qu v phi lun tht
dy an ton. C cc qui nh gii hn v gi li xe i vi nhng ngi c bng li xe tm thi. Qu v khng c
li xe c ng c nhn th lao nu cha ti 18 tui.
Bng Li Xe y C iu Kin (Di 18 tui)
Qu v c th li xe mt mnh. Nu qu v cha ti 18 tui, qu v c th li xe ch khng qu hai (2) hnh khch
di 21 tui. Gii hn ny khng p dng cho nhng hnh khch l anh ch em hoc con ci qu v. Nu qu v
di 18 tui, qu v khng c li xe c ng c khng phi l xe ch khch hoc xe p in ch s dng cho cc
mc ch gii tr v khng phi nhn th lao. Qu v v cc hnh khch ca qu v phi lun tht dy an ton.
Nu qu v di 18 tui, cha m/ngi gim h hp php ca qu v s c thng bo v cc trng hp vi phm
GRAD ca qu v. C qui nh gii hn v gi li xe i vi nhng ngi c bng li xe y , t 17 ti 18 tui.

Cc Bin Php Thc Hin Chng Trnh GRAD


Giai on Giy Php Hc Li Xe:
Nu qu v di 18 tui, cha m/ngi gim h hp php ca qu v s c thng bo v cc trng hp vi phm
GRAD ca qu v. Bt k trng hp vi phm lut giao thng no c th b tnh im m qu v tha nhn, b coi l
phi chu trch nhim, hoc b kt n s ko di thm thi hn m qu v phi ch xin bng li xe tm thi. Qu
v khng c c cc trng hp vi phm lut giao thng c th b tnh im, m trong qu v hoc c th b
tnh im pht trong su (6) thng lin tip trc khi tt nghip kt thc giai on c bng li xe tm thi. Trong giai
on giy php hc li xe, nu qu v b pht t nht 8 im hoc vi phm bt k qui nh hn ch no ca chng
trnh GRAD, qu v s b nh ch giy php hc li xe trong chn mi (90) ngy v tr mt khon l ph phc hi.

Giai on Bng Li Xe Tm Thi:


Nu qu v di 18 tui, cha m/ngi gim h hp php ca qu v s c thng bo v cc trng hp vi phm
GRAD ca qu v. Bt k trng hp vi phm lut giao thng no c th b tnh im m qu v tha nhn, b coi l
phi chu trch nhim, hoc b kt n s ko di thi hn m qu v phi ch xin bng li xe y . Qu v phi
khng vi phm lut giao thng trong mi hai (12) thng lin tip trc khi kt thc giai on Bng Li Xe y
c iu kin. Trong giai on bng li xe tm thi, nu qu v vi phm bt k qui nh gii hn no ca chng trnh
GRAD, qu v s b nh ch bng li xe c iu kin trong ba mi (30) ngy, su mi (60) ngy hoc chn mi
(90) ngy, ty thuc vo l vi phm ln u tin, ln th nh, ln th ba hoc hn i vi cc qui nh hn ch ca
chng trnh GRAD. y l cc hnh thc pht thm ngoi bt k hnh thc pht no khc c th p dng. Ngoi ra,
nh bt k ngi li xe no khc, qu v s t ng b nh ch bng li xe nu tng s im ca qu v t 10. Sau
khi b nh ch, qu v s phi tr mt khon l ph phc hi phc hi bng li xe tm thi ca mnh.

10

Cc Dch V Khc
Hin Tng B Phn C Th
Nhng ngi chn hin tng b phn c th v m coi hin tng l mt cch to nn s khc bit trong cuc i.
Cc tin b trong y hc to iu kin phc hi sc khe cho mt s ngi tn tt qua hnh thc cy ghp cc b
phn c th ngi. Mt ngi hin tng c th cu mng cho ti tm ngi v gip ci thin cuc sng cho ti nm
mi ngi khc.
Qu v c bit?

Mi ngi thuc mi la tui v tiu s sc khe u c th tr thnh ngi hin tng, ngay c nhng
ngi mc bnh tiu ng, vim gan hoc cc cn bnh khc.

Gia nh hoc ngi tha k ca ngi hin tng khng phi tr chi ph lin quan ti th tc hin tng b
phn c th.

a s cc tn gio ln ti Hoa K u ng h vic hin tng m v b phn c th.


Vic hin tng khng gy tr ngi cho la chn t chc tang l c m quan ti.
Vic ly m v b phn c th ch xy ra sau khi mi n lc cu mng c p dng v c tuyn b
chnh thc v vic qua i.

Cch thc ghi danh?


Ti District of Columbia, nu qu v t 18 tui tr ln, qu v c th cho bit nh hin tng ca mnh trong n
xin cp bng li xe bng cch nh du vo "C" cho cu hi hin tng m/b phn c th.
iu quan trng l qu v cn phi cho gia nh v nhng ngi thn yu khc ca mnh bit l qu v mun hin
tng b phn c th, h c th bnh vc quyn li cho qu v v i din cho qu v vo thi im qu v qua
i. Ngoi ra, qu v nn chia s nguyn vng hin tng ca mnh vi bc s, nh lnh o tn gio v lut s.
bit thm chi tit, xin lin lc:

US Department of Health and Human Services ti www.organdonor.gov

The Coalition on Donation ti www.donatelife.org hoc gi s 1-800-355-7427.

H Thng Dch V Tuyn Chn

Qu v c th ghi danh cho Dch V Tuyn Chn vi DMV khi ly bng li xe DC. Nu mun ghi danh, qu v
c th cho bit nh ghi danh trong n xin cp bng li xe bng cch nh du vo "C" cho bit l qu
v mun ghi danh Dch V Tuyn Chn. Sau khi xem xt n xin cp bng li xe ca qu v, qu v s c cp
mt n xin ring in cho th tc ghi danh tham gia dch v tuyn chn. Tt c cc n Ghi Danh Dch V
Tuyn Chn u c chuyn cho H Thng Dch V Tuyn Chn gii quyt.

11

H Thng Dch V Tuyn Chn l g?


H Thng Dch V Tuyn Chn l mt c quan c lp thuc Ngnh Hnh Php ca Chnh Quyn Lin Bang.
Gim c Dch V Tuyn Chn c Tng Thng b nhim v c Thng Ngh Vin ph chun. Dch V
Tuyn Chn khng thuc B Quc Phng.
Lut Lin Bang iu chnh hot ng ca c quan ny l o Lut Dch V Tuyn Chn Qun i. Theo lut ny,
nhim v ca H Thng Dch V Tuyn Chn l cung cp s nhn lc m Qun Lc Hoa K cn ti trong khong
thi gian qui nh, nu Quc Hi v Tng Thng quyt nh chuyn sang ch qun dch trong trng hp khn
cp trn ton quc. Dch V Tuyn Chn cng s chu trch nhim iu hnh mt chng trnh dch v thay th cho
nhng ngi t chi nhp ng v l do o c.
Th Tc Ghi Danh Tham Gia Dch V Tuyn Chn l g?
Ghi danh l th tc cung cp cho H Thng Dch V Tuyn Chn cc thng tin c nhn, v d nh tn, a ch,
ngy thng nm sinh, s an sinh x hi v cc thng tin lin quan khc. y l trch nhim dn s v php l.
Mc d hin khng ai b a vo ch qun dch, nam gii cng bt buc phi ghi danh tham gia Dch V
Tuyn Chn ngay khi trn 18 tui.
Vic ghi danh tham gia Dch V Tuyn Chn khng c ngha l qu v s gia nhp qun i.
Vic ghi danh s gip quc gia chng ta c mt phng tin thit lp v duy tr danh sch chnh xc tn v a ch
ca nhng nam gii c th c gi ra trn nu vic chuyn sang ch qun dch c cho php.
Vic khng ghi danh hoc khng tun theo o Lut Dch V Tuyn Chn Qun i b coi l vi phm php lut,
c th b pht tin ti mc ti a l $250,000, pht t ti 5 nm hoc c hai. Ngoi ra, lut lin bang v mt s iu
lut ca tiu bang qui nh ghi danh l iu kin kin quyt c nhn tr cp ti chnh cho hc sinh,
hun luyn vic lm, v lm vic cho chnh ph cng nh nhp quc tch Hoa K.
Ai Phi Ghi Danh?
Tr mt s trng hp ngoi l, tt c cc c dn Hoa K v ngoi kiu l nam gii c ng ti Hoa K v lnh
th ca Hoa K u phi ghi danh tham gia trong vng 30 ngy k t ngy trn 18 tui.
Nhng ngi nhp c c iu kin, ngi t nn v nhng ngi xin t nn chnh tr u c coi l c dn Hoa
K v do phi ghi danh trong vng 30 ngy k t ngy trn 18 tui.
Nam gii tn tt c th sinh hot bnh thng ni cng cng, cho d c hoc khng c ngi tr gip, phi ghi
danh tham gia. Bn b hoc ngi thn c th gip mt nam gii b tn tt in mu n ghi danh tham gia nu
ngi khng th t lm c.

12

Cc thnh vin trong i D B v V Binh Quc Gia, hin khng ti ng ton thi gian, cng u phi ghi danh
tham gia.
Nam gii khng th ghi danh tham gia sau khi trn 26 tui.
bit thm chi tit, xin lin lc: Registration
Information Office Selective Service System
Data Management Center P.O. Box
94638
Palatine, IL 60094-4638
in thoi: 847-688-6888
TTY: 847-688-2567
http:/www.sss.gov/

Ghi Danh B Phiu


Nu qu v l cng dn Hoa K v t nht 18 tui trc cuc bu c k tip, qu v c th cho bit nh ghi danh
b phiu hoc cp nht thng tin ghi danh b phiu ca mnh trong n xin cp bng li xe bng cch nh du vo
"C" cho cu hi ghi danh b phiu v in mu n Ghi Danh B Phiu ca DC.
ghi danh b phiu ti District of Columbia, qu v phi:

l cng dn Hoa K;
l c dn D.C.;
t nht 18 tui vo hoc trc khi din ra cuc bu c k tip;
khng trong nh giam v phm trng ti;
khng b ta n coi l "mt nng lc tr tu"; v

khng thi hnh quyn b phiu bt k ni khc bn ngoi D.C.

Qu v s nhn c th c tri trong vng ba (3) tun k t khi hon tt n xin.


bit thm chi tit, xin lin lc:

Board of Elections and Ethics ti www.dcboee.org hoc gi s (202)727-2525.

13

NHNG IU QUAN TRNG CN BIT

Ngi li xe v tt c cc hnh khch trong xe u phi tht dy eo an ton.


Qu v khng c cm in thoi di ng trn tay trong khi li xe ti District of Columbia.
Cc c dn phi cp nht thng tin khi thay i a ch vi Nha L Vn trong vng nm (5) ngy.

Phi duy tr bo him cho ti khi no cn ng k s dng xe. Nu thiu bo him s b pht tin. Khng
c hy b bo him cho ti khi qu v np li bin s xe cho DMV.

Nu b cnh st MPD chn li trong khi li mt chic xe c ng c ti District of Columbia, qu v c trch


nhim xut trnh bng li xe hp l, giy t ng k xe v chng t bo him. Nu khng tun theo qui nh
trn, qu v c th b pht tin v/hoc bt gi.

$5 l ph bng li xe ca qu v s c chuyn vo Qu Gio Dc Ngi Li Xe ca DC.


Nhng ngi li xe b tnh im pht i vi mt s trng hp vi phm lut giao thng, cho d cc trng
hp vi phm xy ra ti District of Columbia hay ti cc tiu bang khc. DMV tnh im pht nu kt lun
ti mt bui iu trn cho thy l qu v c vi phm, khng tr tin v pht trong thi hn yu cu, b kt n
ti ta n do vi phm lut giao thng, hoc qu v tr tin v pht (tr tin c ngha l tha nhn trch nhim).
S im m qu v s nhn c ty thuc vo dng vi phm.

S im pht s c lu trong h s li xe ca qu v trong hai nm.


Nu bng li xe DC hp l ca qu v khng c cc trng hp vi phm lut giao thng c th b tnh im
pht trong mt nm tnh theo lch trn vn, qu v c th hi iu kin nhn mt im Tt cho h s li xe
ca mnh.

Nu qu v tch ly 10 ti 11 im, bng li xe DC ca qu v s b nh ch v qu v s mt quyn li xe


trong 90 ngy. Cc quyn li xe ca qu v b nh ch cho ti khi c phc hi chnh thc.

Nu qu v tch ly 12 im hoc hn, bng li xe DC s b hy b v qu v s khng hi iu kin


c phc hi quyn li xe trong su thng. Cc quyn li xe ca qu v b hy b cho ti khi c phc
hi chnh thc.

Nu qu v b kt n vi phm lut giao thng hnh s ti DC, trong bao gm c li xe trong tnh trng
say xn hoc li xe trong tnh trng b nh hng ca ru/cht kch thch, giai on hy b bng li xe
ti thiu l 6 thng i vi ln vi phm u tin, 1 nm i vi ln vi phm th hai, v 2 nm i vi ln
vi phm th ba hoc sau . Cc quyn li xe ca qu v s b hy b cho ti khi c phc hi chnh
thc v qu v tr l ph phc hi.

Bng li xe c th b nh ch v qu v khng tr tin chu cp nui con


Bng li xe c th b hy b nu qu v b kt n phm ti lin quan ti ma ty

14

Thng Tin v Ngi Li Xe


Gi Gn Sc Khe Li Xe
Li xe l mt trong nhng cng vic phc tp nht m mi ngi thng lm v khng phi lc no cng d
dng li xe an ton trn ng. Li xe cng l mt trong s t cng vic mi ngi thng lm m c th gy
thng tch hoc t vong.
Li xe an ton i hi phi c nhiu k nng, kinh nghim, trch nhim v s suy xt. Cng vic ny cn kh khn
hn i vi mt ngi va mi hc li xe. Kh nng li xe an ton s ty thuc vo kh nng nhn r, khng qu
mt mi, khng li xe trong khi s dng cht kch thch, c th khe mnh v tinh thn sng sut li xe.
DC DMVng C t Ti S Xut Sc
DC DMV cam kt cung cp dch v khch hng xut sc, khuyn khch mt mi trng li xe an ton v bo v
quyn li ca khch hng.
Quyn Li Xe
Li xe c ng c ti District of Columbia l c quyn ch khng phi l quyn li. Bng li xe cho qu v c
quyn s dng mt chic xe c ng c trn ng ph mt cch an ton v c trch nhim.
Vic c Th Cn Cc, Bng Li Xe hoc Giy Php Gi Mo hoc Gian Ln
Lut qui nh rng nu qu v tm cch c c th cn cc, bng li xe hoc giy php li xe gi mo hoc
gian ln, hoc c s hu th cn cc, bng li xe hoc giy php li xe gi mo hay gian ln, qu v c th
b pht tin hoc pht t.
Cc Bin Bo Trn ng
Qu v phi c kh nng c c v gii thch tt c cc bin bo trn xa l. Phn kim tra kin thc gm nhiu
bin bo ti a phng v trn xa l, v nhn vin kim tra ca DMV s xem qu v c lu ti cc bin bo
ny trong khi kim tra li xe hay khng.
Lut Giao Thng
Lut giao thng nhm mc ch ngn nga tai nn v gip lung giao thng lun di chuyn. Nu vi phm lut,
qu v c th gy tai nn, lm chm lung giao thng hoc b pht th v/hoc pht tin,
Bn Thnh Phn C Bn ca Vic Li Xe
1.
2.
3.
4.

Nhn v Quan St
Suy Ngh v Quyt nh
Cho Ngi Khc Bit Qu V S Lm G
Ra Quyt nh

15

Nhn v Quan St
Qu v nhn bng mt nhng quan st bng tr no. Hy tnh to lu ti nhng g ang din ra xung quanh
mnh gip qu v ra cc quyt nh quan trng khi li xe.
Suy Ngh v Quyt nh
Sau khi quan st thy iu g l quan trng, qu v phi suy ngh v iu v quyt nh nhng vic cn lm.
Nu qu v quan tm ti s an ton ca chnh mnh v ca nhng ngi khc, qu v s quyt nh cn phi
lm g to mc nguy c thp nht. Lu rng chng ti ni l mc nguy c thp nht. Mi hot ng li
xe u lin quan ti mt ri ro no . Ngi li xe thng minh nhanh chng nh gi tnh hung, nhn thy
rng mnh c th lm nhiu iu khc nhau, v quyt nh lm iu c mc ri ro thp nht.
Cho Ngi Khc Bit Qu V S Lm G
Nhng ngi li xe v khch b hnh trn ng phi bit qu v s lm g nu h phi trnh qu v. Qu v
cho h bit qua cc tn hiu bng tay, tn hiu n quo tri/phi, n xe, n phanh thng v v tr chic xe
ca qu v.
Ra Quyt nh
Khi quyt nh nhng vic s lm, qu v phi quyt nh da trn tt c cc kinh nghim v k nng li
xe ca mnh.
Tun Theo Lut Giao Thng
Qu v phi tun theo tt c cc iu lut giao thng ca District of Columbia. Qu v c trch nhim tun theo
cc bin bo trn ng, n tn hiu giao thng, k hiu trn ln ng, lnh ca cc vin chc cnh st v ch
dn ca nhn vin cu ha trong cc trng hp khn cp.
Cc iu Lut Tng Qut

Qu v phi bit cc iu lut tng qut

Qu v c hnh vi phm khinh ti hoc trng ti khi khng tun theo ng lut giao thng hoc khng lm
mt vic g theo qui nh ca lut php

Qu v phi tun theo cc hng dn ca vin chc cnh st, ngay c khi cc hng dn c th tri vi
lut php, bin bo, tn hiu v k hiu. Cc hng dn c th cn thit gip lung giao thng di
chuyn an ton.

Qu v khng c tm cch trnh n tn hiu giao thng hoc bin bo trn ng bng cch ri khi
ng v i qua khu vc t gia.

Li Xe Hung Hng
Li xe hung hng l mt dng li xe liu lnh. C Quan Qun L An Ton Giao Thng Trn Xa L Quc Gia c
tnh rng nhng ngi li xe hung hng gy ra 2/3 s v ng xe gy cht ngi v l nguyn nhn gy ra gn
35% cc v tai nn xe c.

16

Qu v c th b kt ti li xe hung hng nu c mt trong cc hnh ng sau y:

Vt n giao thng ang ch bo lin tc;

Chy vt cc xe khc;

Vt bn phi;

Thay i ln ng t ngt;

Bm qu st xe pha trc;

Khng nhng ng; hoc

Vt mc gii hn tc ti a
Nguyn nhn li xe hung hng l g?

ng ng

Vi v

Trn ng c cng trng

Cng thng do cc vn khc trong cuc sng

Thi li xe nguy him

ch k
Cch trnh tr thnh ngi li xe hung hng:

D nh trc

Tun theo mc gii hn v tc

Nhn bit cc l trnh khc

Chp nhn b n tr

Li xe mt cch lch thip v kin nhn


Cch bo v bn thn trnh nhng ngi li xe hung hng:

Trnh ng v ngi li xe hung hng vt

Khng thch thc h

Trnh tip xc bng mt

Lun l ngi li xe lch thip


Gip ngn nga hnh vi li xe hung hng:

Bo co cc s vic lin quan ti hnh vi li xe hung hng cho Cnh St

Nu gng cho nhng hnh khch nh tui trong xe


Li Xe Liu Lnh
Qu v b buc ti l li xe liu lnh nu li mt chic xe c ng c:

M c khng lu ti s an ton ca ngi hoc ti sn; hoc

Theo mt cch cho thy l qu v c khng lu ti s an ton ca ngi hoc ti sn


Li Xe Bt Cn
Qu v b buc ti li xe bt cn nu li mt chic xe c ng c mt cch bt cn hoc khinh sut, gy nguy
him ti ti sn hoc tnh mng ca bt k ngi no.

17

ua Xe
Qu v khng c tham gia bt c hnh thc ua xe, biu din tc hoc cuc ua tc no, trong bao
gm c nhng hnh thc ua thng c gi l ua xe trn ng ph cng cng trn hoc xa l.
Tai Nn
Theo lut, qu v cn phi lm mt s nhim v khi lin quan ti mt tai nn. Nhim v chnh ca bt k ngi li
xe no lin quan ti tai nn l:

Dng Li
C mt ti ch: Cng gn vi hin trng cng tt cho ti khi qu v gip bt k ngi no b
thng tch v t xng danh. Nu c th c, hy a xe ca qu v ra khi lung giao thng.

Gip ngi b thng: Qu v phi gip bt k ngi no b thng trong v tai nn . Ty thuc
vo mc thng tch, trong a s cc trng hp qu v c th gip bng cch gi xe cu thng.
Thng thng, qu v khng nn di chuyn mt ngi bt tnh hoc b thng tch nghim trng.

T xng danh: Nhng ngi li xe lin quan ti tai nn phi cho bit tn, a ch v s ng k ca
chic xe m h ang li. Khi c yu cu, hy a bng li xe ca qu v cho nhng ngi khc c lin
quan ti v tai nn. Nu khng c ai trong tnh trng c th tip nhn thng tin v cnh st cha c
mt, qu v phi bo co thng tin ny cng sm cng tt cho nha cnh st ni gn nht.

Cung cp thng tin bo him: Qu v phi cho bit tn v a ch ca hng bo him ca mnh, tn v a
ch ca vn phng a phng hoc i din bo him ti a phng, v s hp ng bo him ca qu v
hoc s nhn dng khc.

li giy ghi chp: Nu mt chic xe khng c ngi bn trong hoc ti sn khc b h hng, qu v
phi c gng tm ch s hu. Nu khng th tm c ch s hu, phi li mt mnh giy ghi cc thng
tin nhn dng ni trn bn trong hoc trn chic xe hoc ti sn b h hng, mt ni an ton v d nhn
thy.

Bo co theo yu cu: Bt k v tai nn no lin quan ti qu v u phi c bo co cho hng bo him


ca qu v.

Nhim V ca mt Ngi Li Xe Gn My Trong Trng Hp m Xe Vo Th Nui


Nu qu v m v lm thng tch mt con th nui, qu v phi bo ngay cho nha cnh st c thm quyn trong
khu vc ni xy ra v tai nn . Cnh st s lin lc vi c quan thch hp tm cch cha tr cho con vt .
Cc Phng Thc Thc Li Xe An Ton
Tp trung ch vo vic li xe, tun theo lut v c x lch thip vi nhng ngi khc i trn xa l. Mc d tun
theo lut giao thng, qu v vn c th gp tai nn giao thng. Nhng ngi li xe khc c th khng tun theo lut
giao thng, hoc c th h khng ch , hoc xe ca h c th b hng my. li xe an ton, qu v phi tnh to,
lng trc nguy him v tnh n vic nhng ngi khc c th c sai st. Mc ny gi v cc phng thc an
ton s gip qu v trnh tai nn, hoc khi khng th trnh c th c th gim bt mc nghim trng.

18

bo m s an ton ca qu v, cc nguyn tc bo m an ton cn bn l rt quan trng:

Lu ti tnh trng bn ngoi ca chic xe - kim tra lp xe, tm xem c vt ri, nhng vt r r hay
khng;

iu chnh gh ngi;
iu chnh knh;
Tht dy eo an ton mt cch thch hp;
Cm cha kha vo v khi ng my;
Trc khi li xe i, hy ngh xem cc tnh trng bt li, v d nh nh sng, thi tit, ng ph v
tnh trng giao thng s nh hng ti chuyn i ca qu v nh th no; v
Kim tra n phanh thng v n tn hiu ca chic xe trc khi li xe i

Quo Tri/Phi
quo an ton, qu v cn phi d nh trc:

Quyt nh trc khi ti im quo tri/phi. Nhng quyt nh vo pht cui cng thng gy tai
nn.

Di chuyn vo ln ng thch hp trc khi quo. Lung giao thng cng nhanh th qu v cng nn di
chuyn vo ln ng thch hp tht sm.
Quan st pha sau v c hai bn. Bt n tn hiu cho bit nh ca qu v theo qui nh ca lut php
trc khi thay i ln ng. (xem cc nguyn tc li xe thng thng trang 43)
i chm li ti mc tc quo hp l nhng quo tht t t. Trng hp ngoi l duy nht l khi
qu v ri khi mt giao l hoc xa l khc c t li ra vo (xem cc xa l lin tiu bang v cc xa l
khc c t li ra vo).
Quo tri/phi theo ng lut.

Li Xe
Li xe i hi phi c k nng v s suy xt tt. Lu ti tr em i b, chy hoc chi trn xe chi hoc xe p
ba bnh. Trong a s cc trng hp, qu v c th li xe an ton nu quay u li nhn pha sau v c hai bn.
Khng ph thuc vo ch mt knh chiu hu. Khng bao gi li xe qu nhanh hoc qu xa; thay vo , hy tm
cch vng xe li. Khng bao gi li xe ra hoc vo mt giao l; thay vo hy quay vo trong mt con ng
ph v quay xe hoc li xe i quanh dy ph. Nu qu v s dng ng li xe vo nh quay u xe, vic
li xe vo trong v li xe ra thng an ton hn l cch lm ngc li. Li xe ra nhng ni u xe nm cho mt
cch thn trng.

Dng Ci
Ch bm ci cnh bo ngi i b hoc ngi li xe khc v s hin din ca qu v. Ci khng nhm mc ch
thay th cho phanh thng. Khng bao gi dng ci trong khu vc c bin bo "Khu Vc Yn Tnh" tr khi l
trng hp khn cp. Khng dng ci cnh bo mt ngi li xe p tin v pha qu v trong trng hp
khng khn cp. Ci to c th khin ngi li xe p mt kim sot.
Bt u i t Nh u Xe hoc ng Li Xe Vo Nh

Lu ti cc xe c hoc nhng ngi i b gn.


Di chuyn thn trng ha vo lung giao thng mc tc thch hp.
Khi qu v phi li xe ra, ng qun quan st pha sau trc. Qu v c th ra khi xe bo m l
khng c g nm trn ng i.

19

Quan st k pha sau xe qua knh v quay u nhn ra ngoi ca s khi qu v li xe ra.

Dng li trc khi i vo ng v nhn li mt ln na trc khi i ra.

Tn Hiu Bng Tay Trong Cc Trng Hp c Bit


S dng tn hiu bng tay ngoi tn hiu n quo tri/phi khi c nh nng sng chi v khi chic xe i ngay pha
sau qu v chn n tn hiu quo tri/phi ca qu v.
Trong Xe C Nhiu Ngi
Khng bao gi hnh khch hoc cc kin hng trong xe lm vng ngi qu v khi qu v ang li xe.
Khng bao gi bt k th g trong xe chn tm nhn ca qu v trong mi hng.
Th Nui
Trnh th nui gn qu v khi qu v ang li xe. Khng chng ngi trn lng qu v hoc ht khng
kh ngoi tri t ca s ngi li xe.
Cc Vt D Ri
Cc vt d ri, c bit l nhng vt pha trn bng iu khin pha trc v gi ca ca s pha sau c th
bn vo ngi trong trng hp tai nn. B cc vt d ri vo trong thng xe hoc trn sn xe, v cc vt t
trn gh cng c th bay ln v bn vo qu v hoc hnh khch khc trong xe. Ti ng tp ha b ri cng c
th khin qu v khng tp trung nhn ng hoc phi b tay ra khi vnh li. Khng cc vt trn sn v c
th gy tr ngi ti phanh thng hoc bn p xng.
Li Xe i Qua Cc Xe Khc ang u Trn ng
Khi li xe i qua cc xe khc ang u trn ng, hy lu xem c ngi i b hay khng (c bit l tr em), v
ngi i xe p bc ra hoc chy ra t gia cc xe. Cnh gic vi ca xe ang m.
Cc iu Kin Li Xe
Khi No Cn Gim Tc
Qu v phi gim tc khi:

Ti mt giao l, on chn ng ray, khc cua hoc i dc;

Gn sn chi v trng hc, hoc ni tr em ang vui chi;

Di chuyn trn con ng lng gi hoc ng hp;

C mi nguy him i vi ngi i b; v

Cc iu kin thi tit hoc cc tnh trng trn xa l, hoc tnh trng ca ring qu v i hi phi i chm
hn gi an ton. Khng bao gi li xe chm ti mc gy tr ngi ti nhng chic xe khc ang di
chuyn tc bnh thng. Nhng ngi li xe chn hoc gy tr ngi ti cc xe khc ang lu thng
trn ng do i xe qu chm c th gy tai nn.

20

Mt ng t
Mt ng t thng trn hn nhiu so vi mt ng kh. Khi ng b t, li xe qua cc khc cua tr nn kh
hn nhiu v phi cn khong cch ln hn dng li. c bit thn trng khi bt u ma nh; du v nc hn
hp trn mt ng rt nguy him. Du v cc cht lng khc t xe khng b ra tri ht sau khi ma vi gi. Tng
t, hy lu ti l cy t trn mt ng vo ma thu.
Lt trn nc
mc tc ti 35 dm mt gi, a s cc lp xe c rnh kha s "lau" mt ng" ging nh cn lau knh chn
gi. Khi tc tng, chc nng lau ca lp xe tr nn t hiu qu hn v lp xe bt u i trn mt lp nc theo
cch ging nh tr chi lt vn. gi l lt trn nc. Hin tng lt trn nc mt phn c th bt u
mc tc 35 dm mt gi. Mc lt trn nc tng cng vi tc v lng nc trn xa l. mc tc 55
dm mt gi trong khi ma to, lp xe c th mt tip xc vi mt ng. Khi iu ny xy ra, qu v khng th
thng phanh, tng tc hoc quo ng cch. Cc loi lp xe tt c rnh kha su s gip trnh tnh trng lt trn
nc. Tuy nhin, khi nc dng cao qu qu su ca rnh kha, qu v c th bit trc l s xy ra hin tng
lt trn nc mc tc 50 ti 60 dm mt gi. Ngay khi cm thy mt kh nng kim sot, hy b bn chn ra
khi bn p xng v gi chc vnh li theo hng m qu v mun i. chic xe gim tc cho ti khi qu v
hon ton ly li kh nng kim sot chic xe.
Khong Cch i Pha Sau
Cha cng nhiu khong cch cng tt gia xe ca qu v v chic xe khc
pha trc qu v. Phn ln cc v ng xe t pha sau u do i qu gn. Quan
st cc chic i pha trc qu v khi chic xe vt mt im tham kho, v
d nh mt bin bo hay cu vt. Sau m "mt ngn mt, mt ngn hai,
mt ngn ba, mt ngn bn. Nu qu v vt qua cng mt im trc khi
m ti mt ngn bn, c ngha l qu v i qu gn. Khi qu v i sau nhng
chic xe thng xuyn dng li (xe but, xe bu in), qu v nn cha khong
cch i pha sau nhiu hn bnh thng. Khi li xe trong iu kin thi tit xu,
qu v nn tng khong cch gia chic xe ca mnh vi chic xe pha trc ln
bn hoc nm giy.
Khng nn i ln xe t ngt trc xe ti. Xe ti mt nhiu thi gian v
khong cch hn dng li.

21

Nguyn Tc Khong Cch i Pha Sau Ba ti Bn Giy Khong Cch Dng Li


Khong cch c th dng xe li l rt quan trng gip qu v chn tc li xe an ton. Qu v c th s dng
bng sau y lm cm nang hng dn cn bn, tuy nhin khong cch dng li thc t ca qu v s ty thuc vo
nhiu yu t, trong bao gm:

Khong thi gian cn thit ngi li xe quan st v nhn thy rng c mt tnh hung nguy him.

Khong thi gian cn thit k t khi quan st thy mi nguy him cho ti khi bt u thng phanh 3/4 giy.

Dng v tnh trng ca mt ng.

Mc phn trm dc ca con ng.

Loi v tnh trng ca rnh kha trn lp xe.

Thit k ca chic xe v tnh trng b gim xc.

Dng v tnh trng phanh thng.

Hng v tc gi. Cc khong cch dng li c a ra da trn cc qui trnh kim tra ca B Giao
Thng Hoa K. Thi gian phn ng ca ngi li xe s da trn thi gian phn ng 3/4 giy.
Hi Chng Ngi Li Xe Mt Tp Trung Ch

Vn
Li xe l mt hot ng cha ng ri ro. Hng nm, hn 40,000 ngi b thit mng trong cc v tai nn lin quan
ti xe c ng c v hn ba triu ngi b thng tch. Nghin cu cho thy rng trong hn 50 phn trm cc v tai
nn, ngi li xe mt tp trung ch l mt trong cc nguyn nhn gy tai nn. S mt tp trung ch ca ngi li
xe nh hng ti vic li xe nh th no? Cc nhn vin hng dn li xe c tnh rng mt ngi li xe thng
a ra 200 quyt nh trong mi dm li xe. Nu qu v suy ngh gii quyt cc vn lin quan ti cng vic v gia
nh trong khi li xe, qu v ang lm tng thm lng cng vic m b no cn phi x l. Nu qu v khng
mt ti ng i trong ba ti bn giy, chic xe i qua mt on ng di bng sn bng chy nu qu v ang i
vi tc 55 dm mt gi.

22

Cc yu t khc, v d nh mt mi, iu kin thi tit v tnh trng giao thng trn ng c th lm tng nh
hng bt li ca s mt tp trung ch i vi kh nng li xe. Tt c chng ta u gp nhng tnh hung nh
vy nhng ngi li xe va i trn ng va c bo, dng m phm hoc tp trung vo cu chuyn qua in
thoi di ng. l cc v d thng gp nht v tnh trng mt tp trung ch khi li xe. iu c th khin nhiu
ngi ngc nhin l cn nhiu iu khc m chng ta lm trong xe khin ta khng ch ti nhim v chnh l li xe
na.

n ung hoc ht thuc.


Chuyn knh radio, thay a CD hoc bng thu m.
Co ru, dng m phm, hoc thc hin cc cng vic chm sc c nhn khc.
Tham gia cc cuc ni chuyn cng thng, phc tp, nhiu cm xc v di dng trn in thoi di ng
hoc vi hnh khch.

c bn l trnh, tp ch hoc ghi chp.


Tp trung ch ti tr em hoc th nui, c bit l nhng tr em hoc th nui gy n o.
Ly ra cc vt hoc hng ha khng c gi chc.
Li mt chic xe l m trc ht khng iu chnh knh v gh ngi, chn cc la chn gii tr v tm
n, n tn hiu quo tri/phi v cn gt nc trn ca knh chn gi.

S dng in thoi di ng.

Mt Mi
Li xe ng di c th khin qu v cm thy bun ng hoc khng bit ti nhng g ang xy ra. Bun ng l
giai on u tin ca gic ng. Vic khng bit chuyn g ang din ra c gi l tnh trng ng thip i trn
xa l". Hin tng ny do s n iu gy ra m thanh ca gi, lp xe v s xc ny u n ca ng c xe.
Hy tin hnh cc bin php phng sau trnh tnh trng "ng thip i trn xa l:

Khi c du hiu u tin ca tnh trng bun ng, hy lm vic g c li. Khng nn ch ngi v
c gng tm cch chng li cn bun ng.

Ti khu vc bo tr hoc ngh ngi u tin, hy ra khi xa l v ng chp gic, dui chn tay i cht,
ngh gii lao hoc nu c th th i ngi li xe.
Khng ph thuc vo cc loi thuc "tnh to." Cc loi thuc ny thng khin qu v li xe cn
nguy him hn.

Gi phn trong xe cng lnh cng tt.


khc phc tnh trng ng thip i trn xa l, hy c gng gi tnh to.

23

Thng xuyn i hng nhn t mt vng trn ng sang vng khc, gn v xa, tri v phi. Trnh
nhn thng v pha trc.

Thay i t th trong gh ngi.


Ni chuyn vi ngi i cng hoc nghe i rai.
Thnh thong hi i tc ca xe i cht.

Cc Du Hiu Nguy Him i vi Nhng Ngi Li Xe Bun Ng

Mt ca qu v t nhm hoc mt tp trung ch .

Qu v kh c th gi thng u

Qu v khng th ngng ngp

Qu v suy ngh mng lung, khng tp trung

Qu v khng nh l mnh ang li xe trong vi dm

Qu v b l li r

Qu v tip tc li xe ra khi ln ng ca mnh

Tc li tr nn khng u
Nu qu v cm thy mt mi hoc bun ng khi li xe, tt nht l ngh ngi, hoc nu c th c, hy i
ngi li xe. Mt mi khin tr c khng minh mn v lm chm li cc phn ng, khin qu v li xe rt
nguy him. Lu rng tnh mng ca nhiu ngi c th b e da.
Tp Trung Ch
Tp trung ch l yu t rt quan trng li xe an ton. Li xe l cng vic ton thi gian. Qu v nn thng
xuyn lu ti cc con ng v cc xe khc xung quanh. Gi tnh to v qu v c th on trc mt tnh
hung tai nn trnh. Khi qu v li xe, khng iu chnh i, c, dng son phn, co ru hoc dng in thoi
di ng m khng cn dng tay. Thng xuyn kim tra v tr ca nhng chic xe pha sau cng nh nhng chic
xe bn cnh v pha trc qu v.
Cm Xc nh Hng Ti Vic Li Xe
Nu qu v ang bun bc hoc tc gin, hy dnh thi gian tnh tr li trc khi li xe, hoc ngi
khc li xe. Tt nht l qu v khng nn li xe khi ang trong tm trng bc bi. Th hin cm xc ca qu
v trong khi li xe l rt nguy him.
in Thoi Di ng
Ti District of Columbia, qu v ch c php s dng my in thoi di ng khng cn phi cm tay trong khi li
xe.
Cch Gii Quyt i vi Cc Nguyn Nhn Gy Mt Tp Trung Ch
Cc gi gip qu v kim sot tnh trng mt tp trung ch mt cch an ton:

Buc gi chc tt c mi ngi v mi vt trc khi chic xe bt u ln bnh.

Chnh trc cc b phn kim sot thi tit, i radio v b phn bt bng thu m hoc a CD.
Bit ni bt n tn hiu r, cn gt nc v n trong xe.

Nu c kh nng l qu v s nhn vo t bo, bo co kinh doanh hoc thi gian biu hot ng
trong ngy, hy b cc ti liu ny vo trong thng xe pha sau cho ti khi qu v ti ch.

Khng tm cch chm sc c nhn khi ang li xe.

Khng ch cho ti khi li xe ri mi lp k hoch cho l trnh i. Hy lp k hoch trc khi i. i sm hn


i cht v qu v s n ch an ton m cng bt cng thng.

24

Tr hon cc cu chuyn phc tp hoc gy nhiu cm xc trn in thoi hoc vi hnh khch
trong xe cho ti khi qu v ti ch.

Nu mt hnh khch khin qu v mt tp trung ch , hy dng xe ni an ton v c th lm nh vy mt


cch hp l.
Khng bt u li xe cho ti khi kim sot c tnh hung.
Khi qu v i hoc kht, hy tm ngh.

Gy Hn Trn ng v Li Xe Hung Hng


c tnh rng nhu cu s dng h thng ng x ca chng ta s tng 40 phn trm t nay ti nm 2020, v cng
sut phc v ca ng s ch tng 9 phn trm. Nhng ngi li xe ngy nay ngy cng tr nn bc bi nhiu hn
khi i trn nhng con ng thng c s lng xe nhiu gp i so vi cch y 20 nm. Giao thng gi cao im,
s xut hin ngy cng tng cc a im cng trng (khu vc cng trng) v cc v tai nn giao thng khin
nhng ngi li xe cng bc bi hn. Nhng nguyn nhn gy bc bi nht l:

Bm ui
Thay i ln ng khng an ton
Tng tc
Chy vt n v bin bo dng li

Cc Nguyn Tc n Gin Gim Bt Tnh Trng Gy Hn Trn ng v Li Xe Hung Hng

Lun dnh thm thi gian cho vic i li

Khng li xe lin tc trong hn 3 gi mt lc

Duy tr khong cch thch hp vi chic xe pha trc qu v c th dng li kp thi v trnh c va
ng

Lun bt n tn hiu cho bit nh ca qu v khi r hoc thay i ln ng


Lun dng li hn khi c n v bin bo dng. Khng vt n vng.
Hy nhng ngi li xe khc ha vo lung giao thng mt cch c trt t
Khng chn ln ng dnh cho xe vt
Tun theo cc gii hn v tc trn bin bo nim yt
Tp trung vo vic li xe khng ch ti in thoi di ng, i m thanh ni, hnh khch hoc cc
yu t khc gy mt tp trung ch .
Hn ch dng ci, ch dng nhc nh nhng ngi li xe khc v s hin din ca qu v
Khng bao gi c hnh vi khng thch hp, v d nh nhn mt hoc th l hay c nhng c ch tc tu
Trnh tip xc bng mt
Lun t ra lch thip vi nhng ngi li xe khc. Tt c nhng ngi li xe phi gp phn bin li xe tr
thnh mt vic an ton, t cng thng v vui v hn.

25

Cc Tnh Hung c Bit Khi Li Xe

Li Xe vo Bui Ti
Li xe vo bui ti thng kh hn v nguy him hn li xe vo ban ngy. i vi mi dm i, t l tai nn gy cht
ngi vo bui ti trn ton quc cao gp hai ln ri so vi li xe vo ban ngy. Vo bui ti, ngi li xe khng
nhn c xa, sm hoc nhiu bng ban ngy v tt c u c hnh dng khc. nh sng chi t n xe ang chy
ngc chiu khin qu v cng kh nhn pha trc, c bit l i vi nhng ngi li xe cao nin. nh sng chi
khin ng t mt b gin v phi mt thi gian mt iu chnh li cho thch nghi vi nh sng t chi hn. Trong
thi gian mt phc hi ny, qu v c th li xe ging nh ngi b m.
Qu v c th lm cho vic li xe vo bui ti an ton hn bng cch:

Gi tc mc thp c th dng li trong khong cch m qu v c th nhn c pha trc.

Khi ti gn nhng chic xe khc, khng nhn thng vo n xe ca h. Nhn quanh tht nhanh :
Xc nh v tr ln ng ca nhng chic xe ang chy ti.
Bit v tr ca qu v.
Bit chc chn v v tr l ng bn phi.
Nhn pha trc tm cc vt c th nm trn ng i ca qu v.
Gi sch knh chn gi. Nu knh chn gi sch s, n xe ca nhng chic xe khc ang chy
ngc chiu s khng khin qu v kh chu ti mc nh vy.
Khng eo knh rm vo bui ti.
Gi u c tnh to. Khng kh lnh v thong mt s hu ch.
S dng vch l ng lm ch dn. Nu khng c vch l ng, hy dng vch gia lm
ch dn.
Lu k ti cc bin bo giao thng trn xa l. Cc bin bo ny kh nhn hn vo bui ti.
c bit ch ti ngi i b v cc xe dng li vo bui ti.
Khng dng li trn ng v bt k l do g.
Mang theo n pho sng hoc n cnh bo mu s dng khi bt buc phi dng li dc
ng.
Gim mc ht thuc khi li xe m ng ca s.

26

Li Xe Vo Ma ng
Vic li xe trong ma ng i hi phi c cc bin php phng c bit.

Dng xch, lp xe dnh i trn tuyt hoc lp xe c b ta trn. Xch c tc dng tt nht tng ma
st v kh nng dng li trn bng v trn tuyt. Tuy nhin, c xch ln cc loi lp xe chy trn tuyt hoc
c b ta trn u khng gip bo v an ton cho qu v khi li xe trn cc con ng ph tuyt hoc bng
tc bnh thng. Qu v phi i chm li.

Phi dng xch, lp xe chy trn tuyt hoc lp xe c b ta trn trn cc l trnh qui nh trong
trng hp khn cp lin quan ti tuyt, khi tnh trng khn cp lin quan ti tuyt c ban b.

Gi n sng v ca s quang ng. Loi b ton b bng v tuyt, trnh bng v tuyt ph
ln. mt chic co tuyt trong xe.

Bit r cc c im ca ng i. Bt u li xe tc tht chm. Sau kim tra phanh thng i


cht bit qu v c th dng li nhanh nh th no. Bt u i chm li trc khi ti giao l hoc khi
r.

Gi mt khong cch an ton. Khong cch cn thit gia qu v v chic xe pha trc qu v thng
ln hn nhiu nu i trn bng v tuyt dy. Ngay c lp xe dnh i trn tuyt, lp xe c b ta trn
hoc xch u tr nn trn trt khi i trn bng v tuyt dy.

Khng thng phanh tht mnh.


Khng chnh vnh li tht mnh, hoc thay i tc nhanh chng.
Gi mt b dng khn cp trong xe. B dng ny nn c nhng th sau y:
Pho hiu
B s cu
Chn mn
Ct ng phn th vt - to ma st trn tuyt/bng
Mt chic xng nh
xng y bnh
Gi y cht lng dng cho ca knh chn gi

Khng c ci g gi l tc "hon ton an ton" trn bng v tuyt.


Vo ma ng, mi dy ph trong thnh ph v mi qung ng trn xa l u c th bin i ty thuc vo nh
nng mt tri, bng rm, lng to mui ang c to ra v cc iu kin khc. Nhn pha trc pht hin cc
im nguy him. Cc con ng c b mt mu en [cc xa l ri nha ng] c th d dng che khut mt lp
bng mng do nc tan chy v ng bng li (i khi cn gi l en) v c th gy tai nn nu qu v khng
bit mi nguy him . Ghi Nh: Cc ng dc li xe ra vo v cu thng s ng bng trc xa l v ng
x. ng thi, nhng con ng b cy xi c th ng bng li vo bui ti hoc c cc mng bng do tuyt
tan vo ban ngy. Nhng chic xe c ng c bn bnh cng trt trn bng v tuyt. Nu li xe c ng c
bn bnh, qu v khng nn cho l mnh c th li xe trn bng v tuyt nh khi i trn mt ng kh.

27

Cc H Thng Phanh Thng Chng Kha


Nu chic xe ca qu v bt u trt v c h thng phanh thng chng kha, khng dm chn trn phanh thng.
Thay vo , hy duy tr lc u n trn phanh thng ly li kh nng kim sot chic xe sau khi xe b trt
i. (Hy xem phn Thng Phanh Bng H Thng Phanh Thng Chng Kha.)
Ngn Nga Trn Trt

Trnh thay i tc hoc hng i mt cch t ngt. Li xe nh th qu v c mt qu trng gia


bn chn v bn p ga hoc bn p phanh thng.

Tp cch dng li v khc phc tnh trng xe trt i mt ni an ton trong khu vc t gia khi i tc
chm, sau mi i trn bng hoc tuyt dy.

i chm li trc khi ti im dng mt khong xa.


Khng nhn phanh thng tht mnh v kha bnh xe. Nu bnh xe khng xoay, c ngha l qu v khng
kim sot c chic xe. Nhn bn p phanh thng trn nhng chic xe khng c trang b h thng
phanh thng chng kha bnh xe.

Khi tnh trng ng ti t, hy khi hnh sm hn bnh thng trnh phi i xe vi vng.

Khc Cua
V khc cua thng khin xe b trn trt, hy thn trng khi i qua nhng on ng ny, c bit l khi ma st
km. Hy lu nhiu hn ti cc khc cua khi tri ma, thm ch cn thn trng hn khi i trn tuyt v thn
trng nht khi i trn bng . i chm li ti mc tc an ton trc khi i vo khc cua . mt khc cua
c bin bo nim yt gii hn tc l 35 dm mt gi trong iu kin thi tit tt, tc an ton c th ch l 20
dm mt gi nu tri ma v 5 dm mt gi hoc thp hn nu i trn bng hoc tuyt.
Phc Hi Sau Khi Xe B Trn Trt

Khng nn hong s v khng nhn phanh thng.

Chnh bnh xe i theo hng trn trt. Nu bnh xe pha sau bt u i sang phi, hy quay bnh xe pha
trc sang phi. B bn chn ra khi bn bn p xng (chn ga).

28

Li Xe trong Sng M
Sng m c th c coi l my trn mt t. Sng m to thnh khi nhit gim ti im to sng (nhit
ni khng kh b bo ha) v hi nc v hnh trong khng kh ng li to thnh nhng ht nc. Sng
m c th gim kh nng nhn ti 1/4 dm hoc t hn, do gy nguy him cho vic li xe. Nu tri c sng
m, tt nht l khng nn li xe, nhng nu qu v bt buc phi li xe, hy p dng cc bin php phng
bo v an ton sau y:

Li xe tc thp hn bnh thng.


Gim tc tip khi qu v nhn thy pha trc c n xe hoc n ui xe.
Cc n xe c th l ca chic xe ang i xung phn gia con ng. Chic xe c n ui c th dng li
hoc gn nh khng di chuyn trn hoc dc theo l ng.
Chun b sn sng dng li trong trng hp khn cp.
Nu sng m dy ti mc qu v khng th i c mc tc ti thiu l 10 dm mt gi, hy ra khi
xa l hoc dng li mt khu ngh ngi, trm bo tr hoc ni u xe khc.
Dng n pha thp hoc nu c hy dng cc loi n sng m c bit.
n pha cao thng phn chiu ngc tr li vo mt khin qu v khng th nhn thy c.
Khi li xe vo bui ti, hy s dng cc ra ng hoc phn bn phi ca ng lm ch dn. Qu v c
th khng nhn thy cc bin bo trn xa l v khng kp x l tnh hung khi c th nhn thy chng. Cc
k hiu mu vng trn mt ng khng bao gi nm bn phi m lun bn tri qu v.

Mu vng c s dng chia cch lung giao thng i din trn ng v cho bit ra ng bn tri.
Cc k hiu mu trng trn mt ng cho bit phn di chuyn bn phi ca con ng.

Hy khi hnh sm khng phi i mt cch vi v.

Li Xe Thn Trng

ng tin l ngi li xe kia s lm nhng g qu v ngh l ngi s lm hoc qu v s lm nu v tr ca ngi


. V d, nu n tn hiu r ca ngi ang nhp nhy, ng nn cho l ngi s quo tri/phi. Hy d
nh trc v quyt nh nhng vic cn lm nu ngi li xe khng quo vo hng m h dng n tn hiu
quo tri/phi. ng nn cho l tt c nhng ngi li xe s dng li khi c bin bo dng hoc c n . Mt s
ngi li xe c "chy" qua cc bin bo dng v n tn hiu giao thng. Qu v nn lin tc ngh v mt "li
thot him" khi li xe. Sau vi tun thc hnh, s tr thnh "linh cm th hai." Nu mt trng hp khn cp bt
ng xy ra, qu v c sn k hoch i ph. V d, nu qu v nhn thy mt chic xe ang i ti bt u vt
v ngh rng ngi li xe c th khng c ch quay tr li ln ng thch hp, hy i chm li, kim tra
phn l ng v khu vc xung quanh. Khi lm nh vy, qu v s bit ni mnh c th i vo nu cn thit. Nhn
cng xa cng tt. Nh vy, qu v c th nhn thy rc ri pht sinh pha trc chic xe i trc, c th khin ngi
li xe phi ln hoc dng li t ngt. V d, nu nhn thy c n hoc n vng nhp nhy trn chic xe i
trc, qu v nn ti cc vt hoc ngi trn ng. Nu vic ng xe dng nh khng th trnh c,
ng nn hong s. C gng li xe trnh. Lm bt k iu g trnh m vo chic xe khc hoc trnh ng
u; c gng ng vo gc xe. Nu qu v c la chn, nn chy xe xung mng rnh thay v m vo xe khc.

29

Cch Trnh B m t Pha Sau


Cc v ng xe t pha sau l dng tai nn xe thng gp nht. Khi li chic xe b bm ui, sau y l nhng vic
qu v c th lm gim bt nguy c b m t pha sau:

Bo m l n tn hiu dng ca qu v sch s v hot ng bnh thng.


Lu ti nhng g ang din ra pha sau qu v, kim tra knh chiu hu u n.

Ca knh pha sau ca xe phi sch s v khng b ph m. Knh bn ngoi cng rt hu ch.
Bt n tn hiu trc khi ti cc im dng, quo tri/phi v thay i ln ng.
T t i chm li ch khng gim tc t ngt.
Gi tc ph hp vi lung giao thng trn ng.
Nu c xe bm ui qu gn, hy i chm li v chic xe vt.

Cc Con ng Lin Tiu Bang v Cc Xa L Khc C t Li Ra Vo


Nu bit cch s dng cc xa l lin tiu bang, qu v s ti ch nhanh hn, d dng hn v an ton hn. Tuy
nhin, qu v cn phi bit cc phng thc bo v an ton trn xa l.
Trc Khi Khi Hnh
Lp xe c tnh trng thch hp chy vi tc cao hay khng? Qu v c nc lm lnh v du my khng?
Chic xe ca qu v c li no lin quan ti my mc c th gy nguy him khng? Qu v c th cm thy khe
thc hin chuyn i ny khng? Qu v c xng khng? Qu v ng cha? nh du bn cho bit
cc li vo v li ra m qu v s s dng. Lp k hoch trc dnh thi gian chuyn vo ln ng thch hp
mt cch an ton. Vic ny s gip qu v c mt chuyn i an ton, nhanh chng v vui v.
i Vo Xa L Lin Tiu Bang
Xa l lin tiu bang v cc xa l khc c t li ra vo thng c ni vi mt ng dc ni vo v ln ng tng
tc hoc gim tc . ng dc ni vo gip qu v i vo hng m qu v mun, v ln ng tng tc gip
qu v c c hi ha nhp vi tc ca cc xe khc ang lu thng trn ng. Khi i vo xa l lin tiu bang,
khng nn vt qua cc vch sn lin chia cch li vo v xa l lin tiu bang . Nu li vo xa l lin tiu bang
rt ngn v khng c ln ng tng tc, qu v ch nn tng tc trong khi ang i trn li vo sau khi thy c
khong trng gia cc xe trn ng. Thng thng, qu v nn dng li trc khi vo xa l lin tiu bang, khi ch
c on trng trn ng. Nu i vo xa l t li vo bn tri, hy so snh nhng g qu v nhn thy trong knh vi
nhng g qu v nhn thy khi ngoi u nhn.

Ri i
i vo ln ng bn phi sm hn nhiu trc khi ti li r . Khng gim tc trn xa l chnh. Bt u i
chm li ngay khi i vo ln ng gim tc v tip tc i chm li khi ti phn bt u dc ni ra. i chm li
theo mc tc khuyn co trn bin bo khi ra khi ng dc ni, nu khng qu v c th gp rc ri khi i
qua cc khc cua. Nu qu v i nhm vo li r khc trn xa l, hy tip tc i cho ti khi ra khi ng dc li
ra v tm cch vo li xa l.

30

Thay i Ln ng v Vt trn Xa L Lin Tiu Bang


V di chuyn vi tc cao trn xa l lin tiu bang v cc xa l khc c t li ra vo, vic thay i ln ng v
vt mt cch thn trng l rt quan trng.
Sau y L mt S Li Khuyn Gip Qu V:

Lut php District of Columbia cho php vt bn tri hoc bn phi, nhng nhng chic xe i chm phi
i ln ng bn phi. Do , phn ln cc trng hp mun vt u l vt bn tri. ng thi, qu
v khng c vt bn l ng.

Vn vt an ton ph thuc vo s hp tc gia nhng ngi li xe. Khng tng tc khi c xe khc
ang vt qu v.
i nhanh tc cao c th gy t vong. Khng tr li ln ng kia qu sm ngay sau khi vt.

Lun bt n tn hiu cho bit nh mun thay i ln ng.


Kim tra cc im m bng cch ngoi u li nhn.
Kim tra knh bn ngoi hoc ngoi u li nhn phn pha sau bn tri hoc phn pha sau bn phi
trc khi i vo ln ng khc.

Khng bao gi i trong im m ca chic xe pha trc qu v.

Bng Binh
Bng binh l mt giao l hnh trn, ni tt c cc lung giao thng di chuyn
theo hng ngc chiu kim ng h, lun lun v pha bn phi, xung quanh mt bc gia. Nhng chic xe
i vo t mi nhnh ca giao l phi nhng ng cho ln xe hin c mt trong bng binh , l ln xe i t
bn tri. Xe ri khi bng binh bng cch quo phi vo trong ng ph hoc xa l m h mun i.
i Ti Bng Binh
Khi qu v i ti bng binh, hy quyt nh cng sm cng tt v li r m qu v cn thc hin i vo ln
ng thch hp. Gim tc v nu c th c, hy iu chnh tc i vo phn ng trng trong
bng binh.
i Vo Bng Binh
Sau khi ti bng binh, hy nhng ng cho ln xe i ti t bn tri. Lu ti ln xe hin trong khu vc
bng binh, c bit l nhng ngi i xe p v xe gn my. Khng i vo khu vc bng binh khi c xe cp cu
ang i ti t nhnh khc. Vic ny s gip ln xe hin c mt trong khu vc bng binh trnh ng nhng
xe cp cu.
Di Chuyn Trong Bng Binh
Lun i pha bn phi ca bc gia trong phm vi bng binh v i theo hng ngc chiu kim ng h xung
quanh bc gia. Khng dng li tr khi phi trnh va ng; qu v c quyn i trc.
Trong trng hp bng binh rng hai hoc nhiu xe di chuyn song song, khng vt cc xe khc. Lu ti
ln xe ang i qua trc qu v trn bng binh, c bit l nhng xe c nh ri khi khu vc bng binh li r
tip theo. Trong trng hp xe cu thng ang i ti, hy trnh ng xe cu thng quo qua khu vc bng
binh.

31

Ri Khi Bng Binh


Tip tc i tc chm sau khi ra khi bng binh. Lun cho bit nh r ra ca qu v bng cch bt n tn hiu
quo phi. cc khu vc bng binh c ng rng, hy lu ti ln xe bn phi ca qu v, k c xe p, v qu
v c th i qua ln ng dnh cho h trong khi thot ra. Bo m l h c nh nhng ng trc khi qu v
i ra. Lu v nhng ng cho ngi i b. Khng tng tc cho ti khi qu v i qua li qua ng dnh cho
ngi i b ti li r .
Nhng Ngi Li Xe Gn My v Ngi i Xe p
Dnh tht nhiu khng gian cho nhng ngi li xe gn my cng nh ngi i xe p, v th hin s quan tm
thch hp. Nhng ngi i xe p c th i vo con ng pha trc t mt ln ng dnh cho xe p; h s
thng i bn phi bng binh; h cng c th bt n tn hiu quo tri cho bit l h s tip tc i xung
quanh bng binh.
Xe Ln
Khng vt cc loi xe ln. Cc loi xe ln (v d nh xe ti hoc xe but) c th phi quo theo mt gc rng khi
ti bng binh hoc khi ang i trong bng binh. Lu ti cc n tn hiu bo r ca cc xe ny v dnh tht nhiu
khng gian cho h, c bit l v cc xe ny c th cn ng cc xe khc. Nhng xe ln c th cn phi s dng
ton b chiu ngang ca con ng, k c phn l ng c th gn vo i qua khu vc bng binh. Nhng
ngi li xe ln nn lu ti tt c nhng ngi khc ang i trong khu vc bng binh v chun b i vo khu vc
bng binh, hy bo m l nhng ngi khc bit s hin din ca h v s nhng ng cho xe ln.

Ngi i B
Ngi i b c quyn i trc trong li i b ti khu vc bng binh; tuy nhin, ngi i b khng c t ngt
ri l ng hoc ni ch i an ton khc v i vo trong phn ng ca mt chic xe nu gn ti mc chic
xe c th khng dng li c.

Bng binh c nhiu ln ng:


i vi cc khu vc bng binh c nhiu ln ng, hy chn ln ng i vo hoc i ra ty theo im n
ca qu v. V d:

Quo phi giao l, chn ln ng bn phi v ra khi ln ng bn phi. (Xe mu xanh)

i thng qua giao l, chn mt trong hai ln ng, v ra khi trong ln ng m qu v i vo. (Xe mu
)

Quo tri, chn ln ng bn tri v i ra. (Xe mu vng)

32

Dng Li
Cm dng li trn phn xa l dnh cho xe c lu thng. Ch c dng li bn l ng khi xe ca qu v khng
chy c hoc trong nhng trng hp khn cp khc. Khi trng hp ny xy ra, hy gi np xe ln hoc ct
mt ming vi mu trng trn tay cm ca bn tri hoc trn ng ten ca i rai. ti ch xe ca qu v,
khng bao gi i dc theo xa l lin tiu bang hoc xa l c t li ra vo khc.
Li Xe
Khng li xe trn bt k xa l no, trong bt k hon cnh no.
Cc trng hp khn cp
Hng Phanh Thng
Th nhp bn p phanh thng [cc h thng khng phi l ABS]. Nu lm vy m phanh thng vn
khng hot ng tr li:

S dng phanh thng dnh cho trng hp khn cp (u xe).


Sang s xung mc thp hn, nu c th.
Nu cn, ch xt cc mt ca lp xe vi mt bn ca l ng. Thng Phanh bng H Thng Phanh Thng
Chng Kha (ABS) H Thng Phanh Thng Chng Kha (ABS) c thit k gip cc bnh xe khng b
kha khi thng phanh. Mi khi my in ton ca xe pht hin ra mt hoc nhiu bnh xe ang b kha, h
thng ABS bt u nhp phanh thng cho ngi li xe tc nhanh hn rt nhiu so vi mc bn thn
ngi li c th lm trnh kha bnh xe. Khi h thng ABS hot ng, qu v s nghe mt ting m pht ra
t phanh thng v bn p phanh thng s rung ln di chn qu v. Tt c nhng iu m ngi li xe phi
lm l nhn mnh xung bn p phanh thng, gi chn v tr , v li xe theo hng m qu v mun i.
My in ton ABS kim sot bnh xe no ang b thng phanh trnh tnh trng xe b trt i.

Chng li cm gic mun ly chn ra khi bn p phanh thng khi h thng ABS lm vic. Gi n
nh lc p lin tc ln bn p phanh thng. Nhng ngi li xe nn bit rng vic khng gi lc p
lin tc ln phanh thng hoc nhp phanh thng s lm tt h thng ABS.
Ngi li xe nn thc hnh s dng h thng ABS v lm quen vi vic xe ca qu v phn ng nh th no khi
thng phanh gp hoc trong trng hp khn cp. Ni thun tin nht thc hnh l mt khu u xe trng.
Phanh Thng Trong iu Kin m t
Sau khi li xe qua vng nc su, qu v nn kim tra li phanh thng. Cc phanh thng c th lch sang mt bn
hoc khng n. lm kh phanh thng, hy xe s thp, li chm v p phanh thng nh nhng. Kim tra
hot ng ca phanh thng mi 200 feet mt ln, tep tc cho ti khi hot ng ca phanh thng tr li bnh thng.

33

Cn Gt Knh Chn Gi B Hng


Nu cn gt knh chn gi ca xe b hng trong iu kin thi tit xu, hy m ca s, a u qu v ra ngoi
ca s, li xe ra khi ng v DNG LI.
Bn p Chn Ga B Vng

p mnh vo bn p chn ga.

Sang s v s khng.

Nhp phanh thng.

a xe ra khi ng v dng li.


Thit B Li B Hng
Nu qu v t ngt mt li, hy s dng chn ga nh nhng hn. Nu chic xe ca qu v gi c thng bng t
nhin c th tip tc trong ln ng ang chy, hy ch cho n khi xe i chm li, sau nhp phanh thng
nh nhng trnh lm i hng ca xe. Nu xe ca qu v bt u ra khi ng hoc chy v pha ngi i b
hoc xe khc, hy p phanh thng nhanh chng v s dng lc p ln nht c th.
Mt Kim Sot - Thit B Li v Thit B Kha
Khng bao gi vn b phn khi ng trong xe qu v sang v tr "kha" trong khi xe vn ang chy. Vic s dn
n thit b li b kha, v nu qu v c gng xoay vnh li, qu v s b mt kim sot i vi chic xe.
n Pha B Hng
Nu xa l c chiu sng, hy a xe vo l ng hoc cc khong trng c sn cng nhanh v cng an ton cng
tt. Nu xa l ti, hy th bt n u xe, n xi-nhan, hoc n nhp nhy trong trng hp khn cp v a xe ra
khi ng. Nu tt c cc n u hng, hy tip tc trn ng v chy chm li tc a xe ra khi
ng mt cch an ton.
C Ha Hon Trong Xe
iu quan trng l bit cch dp la. Cc m chy thng tr nn trm trng hn nu ngi li xe khng bit cch
x l. Sau y l mt s vic c th lm trong trng hp c ha hon:
Ri khi ng
Bc u tin l a chic xe ri khi ng v dng xe li. Khi lm nh vy:

u xe ni thong ng, trnh xa cc ta nh, cy ci, bi cy, cc xe khc hoc bt k th g c th


bt la.

Khng a xe vo mt trm dch v!

S dng in thoi di ng (nu c) thng bo cho cnh st bit vn rc ri v v tr qu v


ang ng.

34

Gi la khng lan rng ra


Trc khi c gng dp la, hy bo m l la s khng lan rng hn na.

Khi ng c bt la, hy tt ng c ngay khi c th. Khng m np np xe nu qu v c th trnh c.


Cha bnh dp la qua mi ht, b tn nhit, hoc t pha bn di xe.

i vi mt m chy hng ha trong xe moc, vn gi ca ng, c bit l nu hng ha c cc vt liu


c hi. Nu m ca xe, qu v s cung cp ngun -xy cho m chy v khin m chy cng bng ln
nhanh hn.
Dp la
Sau y l mt s nguyn tc cn tun theo khi dp la.

Bit cch s dng bnh dp la. Nghin cu cc hng dn ghi trn bnh dp la trc khi qu v cn dng
ti.

Khi dng bnh dp la, hy trnh xa m chy cng xa cng tt.


Cha vo ngun hoc y ca ngn la ch khng phi l pha trn u ngn la.
ng ni thun theo chiu gi. gi thi vt liu trong bnh dp la vo m chy thay v gi thi la
vo qu v.

Tip tc cho ti khi vt b chy ngui. Nu khng c khi hoc la, iu khng c ngha l m
chy b dp tt hon ton hoc khng th bng chy li.

Ch nn tm cch dp la nu qu v bit mnh ang lm g v c th lm nh vy mt cch an ton.

Xe i Ti trong Ln ng ca Qu V
Nu qu v nhn thy mt chic xe i v hng qu v trong ln ng ca mnh, hy n sang bn phi, i
chm li, bm ci v nhy n pha. Khng r vo ln ng m chic xe kia ri i v ngi li xe c th
"tnh li," nhn thy sai st v quay tr li ng ln ng ca mnh.
i Qua ng Ray Xe La
Nhn c hai hng xem c xe la hay khng. Nu c xe la ang chy ti, hy ra khi xe v chy theo pha
bn cnh ca ng ray v hng tu ha trnh b nhng mnh v do tai nn bn vo.
Chy Ra Khi ng
Nu qu v chy ra khi hoc b buc phi ri khi ng, cc nguyn tc sau y c th gip bo ton tnh mng
cho qu v:

Khng nn hong s.

B bn chn ra khi chn ga.

Khng dm chn ln phanh thng. Phanh thng cn thn hoc hon ton khng p phanh thng.

Gi chc vnh li, v vic tng p lc bt thng ln vnh li c th khin qu v b trt tay khi
.

Khng tm cch quay tr li ng cho ti khi qu v kim sot c hon ton chic xe, (tc gim
ti 15 dm mt gi hoc t hn) v qu v quan st lung xe pha sau cng nh pha bn cnh qu v. Sau
quay bnh xe tht mnh v pha ng. Khng nn i qua vch gia ca ng hoc i vo ln ng
khc.

35

G Gim Tc
G gim tc l cc phn ng c np gp m lp xe s pht ra ting ku khi qu v li xe qua . G gim tc
cnh bo cc mi nguy him c th xy ra, v d nh cc giao l nguy him hoc khi xe qu gn vi ra ng.
Lp xe
Tm xem c cc vn v lp xe hay khng. Vic li xe vi lp xe b h hng l rt nguy him.
Hy tm:

Tnh trng c mn qu nhiu. Rnh kha ca bnh xe pha trc cn c su t nht l 4/32-ins
trong mi rnh chnh. Cc bnh xe khc cn c rnh kha su 2/32 inch. Vi khng c l ra qua
rnh kha hoc cnh bn ca lp.

Cc vt ct hoc h hng khc.


Tch ri rnh kha.
Cc loi lp xe song song tip xc vi nhau hoc cc b phn ca lp xe.
Kch thc lp khng khp nhau.
Cc loi lp c nan hoa c s dng chung trn cng mt trc.
Cc nhnh van b nt hoc b ct.
Khng c s dng cc loi lp c kha li, bc li bnh xe trc ca xe but.

Cc Vn v Bnh Xe v Vnh Xe

Bnh xe hoc vnh xe b h hng c th gy tai nn.

Vnh xe b mp hoc t c th khin lp xe mt p sut hoc x lp.

Tnh trng r st xung quanh inh vt ca bnh xe c th c ngha l nhng chic inh vt b lng - hy
kim tra xem vt c c vn cht hay khng.
Sau khi thay lp, hy dng li mt lc kim tra li xem inh c c c vn cht hay khng.
Thiu b phn kp, ming m, inh tn hoc vu li s gy nguy him.
Cc vng kha khng khp, b cong hoc nt l rt nguy him.
Bnh xe hoc vnh xe c cc mi hn sa cha u khng an ton.

N lp
N lp rt ging nh l ri ng v m vo l ng mm. Nu xe qu v b n lp:

Khng nhn phanh thng.


Gi chc vnh li.
Bt n tn hiu r sang phi v a chic xe vo l ng mt cch an ton.
Gim tc v tm mt ni an ton li xe ra khi ng.
Ch cho ti khi chic xe gn nh dng li.

ng C Ngp Nc

n bn p xng xung sn xe v tip tc gi nh vy.

Bt cha kha bu ri v gi trong cc khong thi gian ngn (10 ti 15 giy).

Khi ng c khi ng, hy nh bn p xng.


Khng bm bn p xng; v lm nh vy s khin tnh trng ngp cng trm trng hn.

36

Xe B Hng

a c bn bnh xe ra khi ng nu c th c.

Bt n u xe hoc n nhp nhy khn cp, v nu c, hy t pho hiu, bt n nhp nhy hoc
dng tam gic phn chiu.

Buc mt chic khn tay hoc mt ming vi trng ln cn ng-ten rai hoc tay cm ca ca bn
tri v nng np xe ln.

Quyn i Trc
Lut php qui nh v quyn i trc, tuy nhin khng bao gi u tin cc iu lut hn s an ton. Quyn i trc
c ngha l quyn ca mt chic xe hoc ngi i b trong vic tip tc i mt cch hp php trn xa l trc xe
hoc ngi i b khc. Nu qu v c quyn i trc v nhng ngi khc nhng ng cho qu v, hy i ngay.

Tt nhin l qu v cng phi tun theo cc bin bo dng; bin bo nhng ng v cc n tn


hiu giao thng ti cc giao l.

Nu qu v i vo giao l sau chic xe khc, qu v phi nhng ng.


Nu qu v chun b quo tri ti mt giao l hoc i vo mt ng hm, ng t gia hoc ng li xe vo
nh, qu v phi nhng ng cho nhng ngi i b v xe khc cho ti khi qu v c th quo mt cch
an ton.

Nu qu v i vo mt ng ph cng cng hoc xa l t mt con ng ca t gia hoc ng


li xe vo nh, qu v phi dng li v nhng ng cho tt c cc xe cng nh ngi i b
ang i ti.

Nu n tn hiu giao thng chuyn sang mu xanh, qu v vn phi nhng ng cho ngi i b v
cc xe khc trong giao l. Cnh gic vi nhng ngi vt n .

Cc loi xe khn cp c php, v d nh xe cnh st, xe cu thng v xe cu ha, c quyn i trc


khi h ra tn hiu (cho d l bng ci hay n nhp nhy). Khi nghe hoc nhn thy mt chic xe ang i
ti, qu v nn li xe ngay vo l ng v dng li, ri tip tc dng li cho ti khi chic xe cp cu
i qua. Khng i theo xe cu ha gn qu 500 feet khi chic xe ang khc phc mt trng hp khn
cp.

Quyn i Trc ca Ngi i B


Tt c nhng ngi i b u c quyn i trc ti li qua ng dnh cho ngi i b trong thnh ph v th trn,
tr khi c nhn vin cnh st giao thng hoc thit b kim sot tnh trng giao thng . Ngi i b i trong li
qua ng, cho d c vch hay khng c vch, u c quyn i trc tr khi h i vo li qua ng ang c n
hoc tri vi ch dn ca nhn vin cnh st giao thng.
Tn Hiu dnh cho Ngi i B
Ti mt s giao l rt ng c, n tn hiu dnh cho ngi i b c th c s dng kt hp vi n tn
hiu giao thng bnh thng. Nhng ngi li xe phi tun theo n tn hiu giao thng bnh thng. Ngi
i b phi tun theo n tn hiu WALK v DONT WALK.

37

i Qua Cc Li Qua ng
Ngi li xe phi dng li khi mt ngi i b ang i qua ng trong li i b v:

ang gia con ng ni chic xe ang i; hoc


Vic tin li qu gn ln ng k bn pha na bn kia ca con ng s gy nguy him cho ngi
. Bt k khi no mt chic xe dng li li qua ng c vch hoc khng c vch ti mt giao l
ngi i b qua ng, ngi li xe ca bt k chic xe no khc ang i ti t pha sau khng c vt
nhng chic xe dng li. Ngi i b khng c ri l ng hoc ni an ton khc mt cch t ngt v
i hoc chy vo trong ng i ca mt chic xe gn ti mc h khng th nhng ng c.

i Qua Nhng Ni Khc Khng Phi L Li Qua ng


Mc d khng c khuyn co, nu mt ngi i b i qua ng phn bn ngoi li qua ng dnh cho
ngi i b, chic xe vn phi nhng ng cho ngi i b. Mc d ngi i b khng c quyn i trc trong
cc trng hp ny, ngi li xe vn lun phi nhng ng cho ngi i b trong cc trng hp ny.
Qua ng ti Cc Li Qua ng c Bit dnh cho Ngi i B
Nu mt ngi i b qua ng ti mt im ni c ng hm hoc cu vt dnh cho ngi i b, ngi i b
phi nhng ng i trc cho nhng chic xe ang i ti trn ng. Mc d ngi i b khng c quyn i
trc, ngi li xe vn lun c trch nhim nhng ng cho ngi i b trong giao l.
i Qua gia Cc Giao L Lin K
Gia cc giao l lin k, ni c n tn hiu giao thng hot ng, ngi i b ch c qua ng trn phn
vch qua ng hoc sau khi nhng ng i trc cho bt k chic xe no ang i ti trn ng.
Ngi Khuyt Tt
Nhng ngi li xe nn c bit cnh gic hoc nhng ng cho ngi i b b ic, hoc c cc tnh trng
khuyt tt v th cht i hi phi dng gy, nng chng, khung i b, ch/th vt dn ng cho xe ln hoc xe
scooters c ng c. Nhng ngi ny c th kh pht hin c xe ang i ti v c th cn thm thi gian qua
ng. Nhng ngi li xe cn c bit thn trng v chun b sn sng dng li khi i ti ni c tr em hoc
nhng ngi r rng l c v nh ln ln hoc mt nng lc.
Mt bin bo hnh ng gic c s dng cnh bo v cc li qua ng dnh cho hc sinh. Cc
bin bo hnh thoi cnh bo v li qua ng dnh cho ngi i b.
i Chung Xa L vi Nhng Ngi Khc
Mc ch chnh ca lut giao thng v cc nguyn tc giao thng trn ng l to iu kin cho nhiu ngi;
nhng ngi s dng ng, xe c ng c, xe p v ngi i b cng s dng ng mt cch bnh ng v
cng bng. An ton giao thng l da trn vic dng chung ng vi nhng ngi khc.

38

i Chung ng vi Xe Ti C Ln
Kh Nng X L
Xe ti c thit k ch yu chuyn ch cc sn phm qua li gia cc thnh ph v th trn; xe ti khng c
thit k d iu khin nh l xe hi. Xe ti cn khong cch dng li v tng tc lu hn, gc quo rng hn v
nng hn. Trn cc xa l c nhiu ln ng, nhng chic xe ko moc thng i ln ng gia khng cn
tr lung giao thng i trn xa l v ra khi xa l. Vic tip tc i trong ln ng gia cng gip nhng ngi li
xe ti c nhiu la chn hn nu phi thay i ln ng trnh mt tnh hung nguy him hay tai nn.
Vt
Khi vt xe ti, trc ht hy kim tra pha trc v pha sau xe ca qu v, v ch di chuyn vo ln ng vt
nu khng c xe chn ng v nu qu v ang vng c th vt hp l. Hy bo cho ngi li xe ti bit l
qu v s vt bng cch bt n pha nhp nhy, c bit l vo ban m. Ngi li xe s to iu kin qu v
vt bng cch i trong ln ng ngoi cng. Trn xa l bng phng, ch mt thm ba ti nm giy vt mt
chic xe ti so vi vt xe hi. Trn on ln dc, xe ti thng mt tc , v vy d vt hn l xe hi. Trn on
xung dc, ng lng ca xe ti s khin xe i nhanh hn, v vy qu v c th cn phi tng tc . Hon thnh
vic vt cng nhanh cng tt, v khng tip tc i bn cnh chic xe kia. Nu ngi li xe nhy n sau khi
qu v vt, c th l tn hiu cho bit qu v c th quay tr li ln ng mt cch an ton. Bo m l ch quay
tr li khi qu v c th nhn thy pha trc ca chic xe ti qua knh chiu hu. Sau khi qu v vt xe ti, hy duy
tr tc . Nhiu v tai nn xe/xe ti l do xe hi thay i ln ng nhanh chng ngay trc xe ti, sau t
ngt i chm hoc dng li do tc ng, do ngi li xe ti khng c thi gian iu chnh khong cch an
ton.

i Sau Xe Ti
Nu qu v i sau xe ti, hy trnh i trong "cc im m" ca xe ti ti 20 feet pha trc bung li, hai bn toa
moc, c bit l dc theo hai bn bung li, v ti 200 feet pha sau. Tip tc i sau xe ti v i gn toa moc
pha bn phi. Chnh v tr xe ca qu v sao cho ngi li xe ti c th nhn thy qua knh chiu hai bn, khi qu
v s c th nhn r con ng pha trc v ngi li xe ti c th bo trc cho qu v nu h mun dng li hoc
mun quo. Qu v s c thm thi gian phn ng v dng li an ton. Khi qu v i theo mt chic xe ti vo
ban m, hy lun bt n m. n sng t chic xe pha sau s khin ngi li xe ti khng nhn thy g khi chng
phn chiu ln knh chiu hai bn ca xe ti. Nu qu v phi dng li pha sau mt chic xe ti trn on dc, hy
cha thm phn trng pha trc qu v phng trng hp chic xe ti hi tri ngc li khi bt u di
chuyn. ng thi, tip tc i bn tri ln ng ca qu v ngi li xe c th nhn thy rng qu v dng li
pha sau chic xe ti .

Nu qu v khng th nhn thy knh ca chic xe ti, th c ngha l ngi li xe ti khng th nhn thy qu
v!

39

Khng Chy Xe Trong Vng Khng Tip Xc/Vng Khng Tip Xc Hai Bn
Xe ti v xe but c cc im m c hai bn. Nu qu v khng th nhn thy mt ca ngi li xe ti trn
knh chiu bn, th c ngha l h cng khng nhn thy qu v c. Nu chic xe ti thay i ln ng, qu
v c th gp rc ri.
Vng Khng Tip Xc Pha Sau: Trnh bm ui. Khng ging nh xe hi, xe ti v xe but c vng
khng tip xc rt ln ngay pha sau. Ngi li xe ti hoc xe but khng th nhn thy xe ca qu v c
vng . Nu chic xe ti hoc xe but thng phanh t ngt, qu v khng c ni no trnh.
Vng Khng Tip Xc Pha Trc: Khng ct u qu sm sau khi vt xe ti hoc xe but. Nhng ngi
li xe ti v xe but cn thi gian v khong trng dng li gn gp hai ln so vi xe hi. Hy quan st ton b
phn trc ca chic xe ti trong knh chiu hu ca xe qu v trc khi qu v i vo pha trc, v sau khng
i chm li.
Li Li trong Cc Vng Khng Tip Xc: Khng bao gi i qua pha sau mt chic xe ti ang li li. Hng
nm c hng trm ngi li xe gn my b thit hi hoc thng tch v khng ti nhng chic xe ti ang li.
Nhng ngi li xe khng c knh chiu hu v c th khng nhn thy qu v ang i vo pha sau h.
Khong Cch Dng ca Xe Ti
Xe ti mt nhiu thi gian hn dng li. Mt chic xe hi i vi tc 60 dm mt gi c th dng li sau
khong 366 feet. Mt chic xe ti i vi tc tng t cn khong cch hn 400 feet dng li.
Quo Tri v Phi
Ch ti n tn hiu quo tri/phi ca xe ti. H khng th nhn thy xe hi len vo gia h v l ng. Nhng
ngi li xe ti phi quo tri/phi theo gc rt rng phn sau ca xe ti hoc toa moc c th vt qua c gc
r hoc bt k vt no khc ng trn ng. i khi, xe ti cng phi s dng c ln ng khc i qua gc.
trnh tai nn, khng vt cho ti khi chic xe ti r xong.
Thi Tit Xu
i sau hoc vt xe ti hng nng (hoc b xe ti hng nng vt) trong khi tri ma hoc tuyt ri s gy tr ngi
v tm nhn. Nc bn hoc xt t bnh ca xe ti v toa moc c th lm gim tm nhn ti gn bng 0. Bt k khi
no li xe trong khi tri ma, hy bo m l cn gt nc trn knh chn gi ca xe ca qu v ang hot ng
bnh thng v b cha cht xi ra vn ang cn nc. ng qun bt n pha pha trc.
Mt S Li Thng Gp Nht Cn Trnh Khi Li Xe Gn Xe Ti:

Khng ct u xe ti khi ang di chuyn trn ng hoc trn xa l ti li r ca qu v.


i vo khong khng gian trng ngay pha trc xe ti khin ngi li xe ti khng c khong
m an ton. Hy dnh thi gian i chm li v quo ra pha sau xe ti-ch mt thm vi giy
m thi.

ng ln la i dc theo mt chic xe ti khi qu v mun vt. Lun vt ht phn toa moc


v lun vt bn tri. Nu qu v chn ch khi vt bt k chic xe no, v tr ca qu v khin
ngi li xe ti khng c cch no trnh nu c chng ngi vt pha trc trn ng.
i theo qu gn hoc bm ui. Vic bm theo mt chic xe ti hoc xe hi l rt nguy him v qu
v ly i vng m an ton ca chnh mnh nu chic xe pha trc qu v dng li t ngt. Khi i
sau mt chic xe ti, nu qu v khng th nhn thy knh knh pha bn ngoi ca ngi li xe ti,
ngi li xe ti cng s khng th nhn thy qu v c. Nu chic xe m qu v ang i theo m
vo mt th g trn ng, qu v s khng c thi gian phn ng trc khi u xe ca qu v
m vo xe .

40

Khng bao gi c tnh qu thp kch c v tc ca mt chic xe moc ang chy ti. V
kch c ln nn xe ti ko moc thng c v nh i chm hn tc thc t. Phn ln cc v ng
xe gia xe hi v xe ti u din ra ti cc giao l v ngi li xe hi khng nhn thy mc gn
ca chic xe ti hoc chic xe tin ti nhanh nh th no.

Dng Li cho Xe Trng Hc


Khi mt chic xe trng hc ang dng li hoc dng li trn ng v c n nhp nhy, tt c cc xe phi
dng li cch t nht 20 feet k t pha trc hoc pha sau chic xe . Khng ai c i cho ti khi n nhp
nhy tt. Nhng ngi li xe vn nn thn trng sau khi n nhp nhy tt. Nhng ngi li xe khc khng
bt buc phi dng li nu h ang i trn mt xa l c tm ngn v chic xe trng hc pha bn kia ca xa l .
i Chung ng vi Nhng Ngi Li Xe Gn My
Gn mt na cc v tai nn xe gn my cht ngi l lin quan ti xe hi. Trong cc v va ng vi xe gn my,
nhng ngi li xe thng ni rng h khng nhn thy chic xe gn my . Nhng ngi li xe hi lun phi cnh
gic vi xe gn my v kch c ca xe gn my nh nn rt kh nhn thy. Lun cnh gic v kim tra im m ca
qu v thng xuyn bo m l xe gn my hin ang khng vt xe qu v. Qu v cn c bit lu ti xe gn
my khi quo ti cc giao l v khi chy ra t ng ph hoc ng li xe vo nh. Xe gn my c quyn s dng
ton b ln ng. V xe gn my rt d iu khin nn ngi li xe gn my c th di chuyn t bn ny sang bn
kia trong phm vi ln ng ca mnh trnh chng ngi vt. Lun dnh ch cho chic xe gn my khi vt
v nh rng vic vt xe gn my trong cng mt ln ng l bt hp php. c bit lu khi i theo sau mt
chic xe gn my. Lun gi khong cch theo sau an ton v xe gn my c th dng li nhanh hn l xe hi.

i Chung ng vi Xe p
Phn ng dnh cho Xe p
Xe p c coi l xe c ti District of Columbia. Nhng ngi i xe p c cc quyn v ngha v nh nhng
ngi i xe c ng c. Nhng ngi li xe c ng c phi nhng ng cho xe p ti cc giao l khi vt v
khi quo tri/phi. a s cc loi xe p u khng c n tn hiu bo r v nhng ngi s dng xe p thng
ra tn hiu bng bn tay v cnh tay cho ngi khc bit nh ca h.

41

i Theo Sau Xe p
Khi qu v ti gn mt chic xe p, hy i chm li. Trnh dng ci. Nhng ngi li xe p thng nghe thy xe
chy ti v ting n ln c th khin ngi i xe p git mnh nn gy tai nn. Khng i theo xe p qu gn. Xe
p c th dng li v ri i nhanh chng, v ngi i xe p c th thay i tc trnh mt mi nguy him trn
ng. c bit, thanh thiu nin i xe p hay c nhng thay i t ngt v hng i.
Vt Xe p
Khi vt xe p, hy ch cho ti khi c th vt mt cch an ton v to mt khong cch thch hp (thng l qu
ba feet tnh t pha bn cnh chic xe ca qu v) v tr li ln ng ca qu v khi c th nhn thy r ngi i xe
p qua knh chiu hu. Khng s dng ci cnh bo ngi i xe p. Nu qu v khng th vt mt cch
an ton, hy gim tc , i xe theo chic xe p v ch c hi c th vt an ton. Xe p nn i cng gn vi pha
bn phi ng cng tt. Tuy nhin, nhng ngi i xe p s s dng cc ln ng quo tri/phi. Ha vo ln
ng dnh cho xe p mt cch an ton khi quo tri/phi. Khng quo tri/phi qua li i dnh cho xe p. Mt
ngi li xe p c kinh nghim thng t mc tc 20 ti 30 dm mt gi v gn hn l qu v ngh.

Mopeds
Xe mopeds cng c coi nh l phng tin ging xe p. C hai u phi tun theo cc nguyn tc, qui
ch v iu lut m nhng ngi li xe p v nhng ngi li xe gn my khc cng phi tun theo. Mt
ngi iu khin xe moped phi c bng li xe hp l.

42

Cc Qui nh v Li Xe
i Bn Phi
Qu v nn i bn phi, tr khi chic xe ca qu v sp vt chic xe khc hoc ngi i xe p/xe gn my khc,
hoc chun b quo tri. Trn mt xa l c hai ln ng hoc xa l hp khc, qu v phi nhng cho chic xe ang
chy ti mt na phn ng lt hoc c ci tin.
Bt n Tn Hiu
Qu v phi s dng n tn hiu bo r tri/phi, tn hiu bng tay hoc bn tay, hoc c hai lin tc trong t nht
100 feet trc khi quo. Qu v nn ra tn hiu trc khong cch ln hn nhiu v thi gian lu hn nhiu khi
i tc cao. iu ny c bit l quan trng khi thay i ln ng trn tt c cc xa l.
Vt
Tt nht l nn vt bn tri. Tuy nhin, ti District of Columbia, qu v c th vt bn tri hoc bn phi
trn cc con ng mt chiu, vi iu kin l c ch cho hn mt ln ng giao thng. Lut php cng cho
php vt bn tri hoc bn phi trn cc xa l c bn ln ng tr ln.
Khi No Qu V Khng c Php Vt Trn Cc Xa L C Hai Ln ng
Qu v khng c vt:

Khi vch lin mu vng nm cng pha vi bn ca qu v gia ng.

Khi c hai vch lin mu vng.

Khi vt xe s gy tr ngi ti an ton ca cc xe ang chy ti.

Khi ti nh i hoc trn mt khc cua v khng th nhn r pha trc.

Khi qua mt giao l hoc cch mt giao l khong 100 feet.


Khi i qua ng ray xe la hoc cch ng ray xe la khong 100 feet.
Khi tm nhn b chn sau khi i ti cch cu, ng ng hoc ng hm 100 feet.

bn l ng ca xa l, cho d l bn tri hay bn phi.


Khi c xe khc vt, qu v khng c tng tc . Phn cui ca "vng cm vt" khng c ngha l
c th vt mt cch an ton, m ch c ngha l lut php cho php vt khi an ton.

Vt Trn Xa L C Hai Ln ng
Khi qu v vt bt k chic xe no trn xa l c hai ln ng, hy vt bn tri. Trc khi qu v i qua vch
gia, hy bo m l c thi gian vt v quay tr li ln ng bn phi trc khi gp mt chic xe ang i
ti t hng ngc li v trc khi bt u vng cm vt. Trong khi ang vt, nu r rng l qu v khng c
thi gian vt ht trc khi gp ln xe ang chy ti, hy i chm li v tr li ln ng pha sau chic xe m
qu v vt. Bt n tn hiu r tri hoc phi, ty thuc vo ln ng m qu v ang i vo cho ngi li xe
pha sau v pha trc qu v bit. Khng dng ci khi vt ngi i xe p/xe my. Khi vt mt chic xe, qu v
nn quay tr li ln ng bn phi khi nhn thy c hai n pha pha trc ca chic xe b vt qua knh chiu hu
ca qu v. Khi vt mt ngi li xe p/xe my, hy to khong cch ti thiu l ba feet. Nu qu v ang li
chic xe b vt, hy lnh sang bn phi nhng ng cho chic xe vt. Khng tng tc cho ti khi
vt xong. Qu v ch c vt bn phi khi chic xe b vt ang quo tri hoc sp quo tri. Tuy nhin, qu
v phi i trn phn di chuyn ca con ng . Qu v khng c li xe trn l ng vt xe khc.

43

Li Xe Theo Ln ng
Khi mt con ng c nh du theo cc ln ng:

Qu v nn tip tc i trong ln ng. Qu v khng c li xe mt phn trong ln ng ny v mt


phn trong ln ng kia.

Qu v khng c di chuyn t ln ng ny sang ln ng khc, tr khi c th lm vy mt cch an


ton.
Qu v nn ra hiu nh thay i ln ng ca mnh t nht l 300 feet trc khi thay i ln ng. Nn
pht tn hiu sm hn nhng ngi li xe pha trc v pha sau qu v c th phn ng thch hp.
Khi li xe chm hn lung xe ang i trn mt xa l c t nht hai ln ng trong hng i ca qu v, qu
v nn chuyn sang i ln ng bn phi.
Nu nhn thy mt chic xe dng li bn l ng c phn np xe ang m, qu v nn i chm li v
chuyn sang phn bn tri ln ng ca mnh.

Quo Tri/Phi
Quo Phi

i vo ln ng ngoi cng bn phi trc khi quo.


Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.
Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.
Cnh gic vi cc xe pha trc cng ang quo phi.
Nhng ng cho xe p i gia qu v v l ng.

Quo Tri: Hai Ln ng, Hai Chiu i vo Hai Ln ng, Hai Chiu

Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.


Nhng ng cho ln xe ang chy ti, k c xe p.
Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.
Khng ct gc.

Quo Tri: Bn Ln ng, Hai Chiu i vo Bn Ln ng, Hai Chiu

i vo ln ng bn tri xa l trc khi quo.


Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.
Nhng ng cho ln xe ang chy ti, k c xe p.
Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.
R vo ln ng bn tri cng hng vi qu v.
Khng ct gc hoc quo gc rng ti mc qu v i vo ln ng bn phi cng hng vi qu v.

Quo Tri: Hai Chiu i vo Mt Chiu

Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.


Nhng ng cho tt c cc xe, k c xe p.
Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.

R ngay vo trong ln ng bn tri.


Khng ct gc hoc quo gc rng ti mc qu v i vo ln ng bn phi.

Quo Tri: Mt Chiu i vo Hai Chiu

i vo ln ng bn tri trc khi quo tri.


Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.

Nhng ng cho tt c cc xe, k c xe p.

44

Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.


Khng bt u quo bn ra ca giao l; thay vo nn li xe vo trong giao l v r ngay vo
trong ln ng .

Quo Tri: Mt Chiu i vo Mt Chiu

i vo ln ng ngoi cng bn tri trc khi quo.

Ra tn hiu cho bit nh ca qu v trc t nht 100 feet.


Nhng ng cho ngi i b trong cc li qua ng.
R mnh vo trong ln ng th nht pha bn phi ca xa l mt chiu.

S Dng n Pha Pha Trc


Lun bt n pha pha trc khi bt cn gt nc trn knh chn gi. Dng n pha cao vng ng qu thong
ng c th nhn thy ngi hoc xe pha trc. Dng n pha thp khi i ti hoc i st sau cc xe khc. Cng
nn s dng n pha thp khi c n ng v trong khi c sng m.

Qu v phi bt n pha pha trc na ting ng h sau hong hn v na ting trc bnh minh.

Qu v phi bt n pha pha trc vo cc trng hp khc khi khng th nhn thy r ngi hoc xe trn
xa l khong cch t 500 feet tr xung.

Qu v phi dng n pha cao bt k khi no cn nhn thy ngi hoc xe pha trc qu v, tr khi:

Qu v phi chuyn sang n pha thp t nht 500 feet trc khi gp ln xe ang chy ti.

Qu v phi chuyn sang n pha thp khi i theo mt chic xe khong cch 300 feet hoc ngn hn.

Khng bao gi li xe trong khi ang bt n u xe v n u xe khin ngi khc ngh rng l
chic xe ang u.

Nhng Li Khuyn Tit Kim Nng Lng


Khi li xe thn trng, qu v s tng s dm i trn mt lt xng v tit kim tin xng.

Tng tc dn.
Li m v li tc va phi.
D tnh trc cc im dng gim thiu vic nhn phanh thng mnh.
Trnh li xe khi khng cn thit.
Kt hp cc chuyn i v i xe ch ngi theo nhm khi c th c.
Bo tr xe thng xuyn.
Kim tra p sut hi trong lp thng xuyn, cc loi lp khng c bm cng s khin xe tn xng
hn.
Chn loi xe nh nht v c hiu sut cao nht p ng nhu cu ca qu v.

45

Cc Qui nh v u Xe
Khi u xe v ri xe trn xa l hoc trn ng ph, qu v phi dng my, kha bu-ri, tho cha kha ra v dng
phanh thng khi u xe. Cng nn ng kn ca s v kha ca xe.

u Xe Song Song
Khi u xe trn mt con ng hai chiu, qu v phi u xe song song vi l ng v cch l ng khong
12 inches.
Khi d k thi ly bng li xe, qu v c th cn phi chng minh nhn vin kim tra thy l qu v c th u
trong mt u xe song song rng 6 feet v di 25 feet. y l bi thc hnh c tnh gi.
Cc bc cn p dng u xe song song l:

Kim tra tnh trng xe c trn ng qua knh chiu hu. Nu mt chic xe pha sau qu v i qu gn, khng
dng li t ngt. Tip tc i v tm khong trng khc.

Vic dng li t ngt khi c xe i pha sau qu v c th gy va ng t pha sau.

Bt n tn hiu bo r bo cho nhng ngi li xe khc bit l qu v c nh u xe. Nu ngi li xe


i theo sau qu v dng li, anh ta cn dng li pha sau qu v mt khong cch xa.

Bo m l khong cch ln cho chic xe ca qu v.

i tip cho ti khi qu v cch chic xe pha trc ni u xe khong hai hoc ba feet. Cc phn
chng va p pha sau cn gn nh bng phng.

Li xe tht chm ng thi xoay vnh li mnh v pha bn phi.


Bt u chnh thng bnh xe pha trc khi gh dnh cho li xe thng hng vi phn chng va p pha
sau ca chic xe pha trc ch u xe ca qu v.

Tip tc li li tht chm, v quay vnh li tht mnh v bn tri khi chic xe ca qu v chn hon ton
chic xe pha trc.

Khi qu v ngh rng chic xe ca mnh u song song vi l ng, hy xoay vnh li sang bn phi
chnh thng bnh xe.
Dng li trc khi chm vo chic xe pha sau.
Sang S Li, v a chic xe vo chnh gia u xe. Xe ca qu v cn cch l ng 12 inches.

u Xe trn Dc
Khi u xe trn mt on dc xung, qu v phi xoay bnh xe pha trc v pha l ng hoc ra ng. Khi u
xe on dc ln c l ng, qu v phi xoay bnh xe pha trc theo hng i din vi l ng v phn
bnh xe trc gn vi l ng tip xc vi l ng. Khi u xe on dc ln m khng c l ng, qu v phi
xoay bnh xe pha trc v hng ra ng. Nu chic xe ca qu v c b truyn ng t ng, qu v cn chnh
b phn ny trng thi u xe. Nu qu v c b truyn ng iu khin bng tay, hy chic xe trng thi ci
s v t phanh thng u xe.

46

u xe trn xa l: Qu v khng bao gi c u xe phn c lt ng hoc phn i li trn bt k xa


l no bn ngoi khu kinh doanh hoc khu dn c, tr khi chic xe ca qu v b h hng v khng th
di chuyn c. i v pha bn phi cng xa cng tt.

n u xe: Khi qu v u mt chic xe bn l ng hoc ra ng ca xa l t hong hn cho


ti bnh minh hoc khi nh sng khng nhn thy ngi hoc cc vt cch 1000 feet, qu v
phi bt m u xe ln (hoc n nhp nhy 4 chiu nu chic xe c trang b b phn ny). Bt n
tn hiu khng nn nhp nhy c hai bn ca chic xe ang u.

M ca xe ca mt chic xe ang u: Khng bao gi m ca ca mt chic xe nu vic s gy tr


ngi ti lung giao thng hoc gy nguy him cho bt k ngi hoc xe no. Thay vo , hy m ca
pha bn l ng.

Di chuyn chic xe t v tr u: Qu v phi bt n tn hiu, nhng ng cho ngi c quyn i trc


v i vo trong ng khi c th lm nh vy mt cch an ton.

Dng Li
Dng Li C Ngha L Chm Dt Chuyn ng v Khng Tri i

Khi c bin bo dng, qu v phi dng xe hn.

Khi c n tn hiu giao thng mu nhp nhy, qu v phi dng li hn.

Khi c n tn hiu giao thng mu bnh thng, tr khi ni c bin bo cm r tri/phi, qu v c


th i vo giao l mt cch thn trng v r phi sau khi dng li hn v nhng cho khch i b hoc xe
c khc ang s dng giao l mt cch hp php.

Khi c bin bo nhng ng v cc xe khc hoc ngi i b khin qu v khng th s dng phn
ng vt qu bin bo , qu v nn dng li hn v i tip cho ti khi phn ng khng c xe.

Khi i vo t mt ng hm, ng li xe ra vo, ng t gia hoc ta nh c li i b, hoc khi i vo


ng hay xa l, qu v phi dng li v nhng ng cho ngi i b v xe khc.

Trc khi i vo mt giao l c on ng vt qua giao l b tc v qu nhiu xe, qu v nn dng li


v i qua giao l khi khng cn b tc na.

Ti on vt qua ng ray xe la c cng h thp v/hoc n nhp nhy, qu v phi dng li.

Dng Li, ng, u Nghim Cm


Tr khi cn thit trnh xung t vi cc xe khc ang lu thng trn ng, hoc tun theo ch dn ca nhn
vin cnh st hoc thit b kim sot giao thng, khng dng xe li:

pha trc ng li xe ra vo cng cng.


Trn li i b.
Trong mt giao l.
Trn vch qua ng.
Gia mt vng an ton v l ng k bn, hoc trong phm vi 30 feet tnh t cc im trn l ng ngay
i din vi hai u ca vng an ton, tr khi C Quan Qun L Xa L Tiu Bang hoc gii chc c thm
quyn a phng qui nh di khc bng cc bin bo hoc k hiu.

Dc theo hoc i din vi bt k chng ngi vt hoc h o trn ng, ni vic dng li, ng hoc
u xe s gy tr ngi giao thng.
Trn cu hoc bt k kt cu c nng cao no khc trn xa l hoc trong ng hm ca xa l.

Ti bt k a im no c bin bo chnh thc cm dng li.


Theo hng ngc vi lung giao thng ang di chuyn.

47

Khng ng hoc u xe, cho d c ngi hay khng, tr khi n hoc th hnh khch tht nhanh:

Trc mt ng li xe ra vo ca t gia, tr khi c s ng ca ch nhn hoc ngi c ng ti


khu nh .
Trong phm vi cch vi nc my cu ha 15 feet.
Trong phm vi cch li i b ti mt giao l 20 feet.
Trong phm vi 30 feet trc n tn hiu nhp nhy, bin bo nhng ng, bin bo dng hoc h
thng n kim sot giao thng bn l ng.

Cch 20 feet so vi cng vo trm cu ha hoc bn l ng ca mt con ph i din vi cng vo trm


cu ha, nm trong phm vi cch li vo 75 feet, khi c bin bo nim yt thch hp.

Ti bt k a im no c bin bo chnh thc cm ng.


Bn pha ng c bt k chic xe no dng li hoc u bn ra hoc l ng.

khc quanh hoc sn i ni b mt ng c cc vch lin cho bit l vng cm vt.

Khng u xe, cho d c ngi bn trong hay khng, tr khi tm thi u xe d hoc ti hng hay n th
hnh khch:

Trong phm vi cch on chn ng ray xe la ni gn nht 50 feet.


Ti bt k a im no ni c bin bo chnh thc cm u xe.
Tr khi qu v l ngi khuyt tt, vic u xe mt ni hoc vng c bin bo r rng l ch dnh
cho ngi khuyt tt s dng.

48

Cc iu Lut Giao Thng


Xoay Vng
i khi c th cn phi quay xe li rt gp; v d nh trong khi qu v thi li xe hoc khi n cui ng ct.
lm vic ny:

Bt u t phn bn phi xa nht ca con ng. Quan st cc xe khc lu thng trn ng v nu khng
c xe, hy t t i v trc ng thi xoay vnh li sang bn tri.

Dng li cch l ng bn tri hoc ra ng vi inches.


Sau tip tc i li tht chm ng thi xoay vnh li sang bn phi.
Dng li cch l ng bn phi hoc ra ng vi inches.
Tin v pha trc chm chm trong khi xoay vnh li sang bn tri. Lm nh vy qu v s c th quay u
xe c. Nu khng c, hy lp li cc qui trnh ni trn.

Cc Gii Hn v Tc
Lut giao thng District of Columbia c qui nh gii hn tng qut cng nh cc qui nh gii hn c th v tc
. Qu v phi tun theo c hai. Khng ai c li xe trn xa l tc cao hn mc hp l trong cc iu kin
hin ti, ty thuc vo cc mi nguy him thc t v cc mi nguy him c th xy ra. Trong mi trng hp, cn
kim sot tc trnh va ng vi bt k ngi, xe hoc phng tin chuyn ch khc ang i trn xa l hoc
i vo xa l. Khng ai c li xe tc chm ti mc gy tr ngi ti lung giao thng di chuyn bnh thng
v hp l, tr khi cn phi gim tc li xe an ton hoc theo qui nh ca lut php. Khng bao gi c vt
qu mc gii hn tc nim yt. Ty theo mc gii hn, vic li xe tc trung bnh nh cc xe khc ang lu
thng trn ng l an ton nht. Nghin cu cho thy rng qu v cng tch xa khi mc tc di chuyn trung
bnh, cho d l nhanh hn hay chm hn, th qu v cng c nguy c gp tai nn.
S tai nn do cc yu t khc khng phi l tc thng nhiu hn, tuy nhin tc lm tng mc nghim
trng cng nh mc thit hi v thng tch. Hy lu ti cc vn sau y:

Nguy c t vong trong mt v tai nn xe di chuyn mc 60 dm mt gi cao hn tm ln so vi mc tc


30 dm mt gi.

Tc quan trng trong mt v ng xe i u l tng tc ca c hai xe. i vi hai chic xe, mi


chic i tc 50 dm mt gi, th tng tc s l 100 dm mt gi.

m vo mt vt rn c nh mc tc 60 dm mt gi cng tng ng vi vic ri xung t


mt ta nh 10 tng.

49

Cc iu Lut v Gii Hn Tc /tr khi c bin bo qui nh khc


Cc ng ph trong thnh ph District of Columbia c mc gii hn tc l 25 dm mt gi Ng hm ti
District of Columbia c mc gii hn l 15 dm mt gi
Khu Vc Trng Hc ca District of Columbia c mc gii hn tc l 15 dm mt gi Trn Cc Xa L Thng
Thng Mc Gii Hn Tc l 30 ti 50 dm mt gi Trn Cc Xa L C Di Phn Cch Mc Gii Hn Tc
l 30 ti 55 dm mt gi Trn Cc Xa L Lin Tiu Bang Mc Gii Hn Tc l 55 ti 75 dm mt gi
Cc Bin Bo Tc
C hai dng bin bo tc :

Bin Bo Gii Hn Tc
Cc bin bo gii hn tc c ch v s mu en trn nn hnh ch nht mu trng v l cc mc gii
hn c php theo lut.

Cc Bin Bo Tc Khuyn Co (c Khuyn Co)


Cc bin bo tc khuyn co c ch ci mu en trn nn vng hoc da cam v thng c nim yt bn
di bin cnh bo. Cc bin bo tc khuyn co c nim yt dc theo cc phn ca xa l cnh bo
qu v rng cc iu kin trn ng c th gy nguy hi ti s an ton ca qu v nu li xe tc nhanh
hn. Mc d bin bo tc khuyn co khng c hiu lc bt buc v mt php l, nhng nu qu v vt
qu tc ny v gp tai nn, ngi ta c th kt lun l qu v vi phm mc gii hn tc thng thng
v s b pht th.

Cc Lut Giao Thng Khc


Cc Khu Vc An Ton
Khng bao gi li xe qua mt khu vc an ton, l khu vc trn ng c nh du bng cc bin hiu ch
dnh cho ngi i b. Lun li xe tin ln mt cch cn thn khi c ngi ang ng, i b, ngi hoc i xe
p gn mt lung giao thng.
Xung Dc
Khng bao gi li xe khi ang s khng hoc khi bn p khp ly hp b nhn xung lu hn mc cn thit
sang s. Nu cn phn ng nhanh, qu v c th khng gi s xe c.
Nhn Vin Bo V Hc Sinh Qua ng
Qu v phi tun theo ch dn ca nhn vin bo v hc sinh qua ng c y quyn. Cc nhn vin bo v hc
sinh qua ng c thm quyn chn, kim sot v hng dn xe c lu thng trn ng. H ng ti cc a
im gn trng hoc bt k a im no khc c coi l cn thit.
Quay Ngc Li
Qu v khng c php quay xe ngc li trn mt khc cua hoc on dc khi ngi li xe khc ang i theo
mt trong hai hng khng th nhn thy chic xe ca qu v khi cch t nht 500 feet. Ti District of Columbia,
cm quay xe li ti cc giao l c n giao thng kim sot hoc nhn vin cnh st, hoc trn li i b qua ng
lin k giao l .

50

Cm Mang Tai Nghe v Nt Bt L Tai


Qu v khng c mang nt bt l tai, tai nghe gn vi i radio, u a CD hoc cc thit b m thanh khc trong
khi li mt chic xe c ng c. C th s dng tai nghe hoc nt bt l tai cho in thoi di ng. Chp nhn cc
loi thit b tr thnh.
Phng Tin cho Xe
K t nm 1965, Chnh Quyn Hoa K yu cu tt c cc xe c ng c bn ti Hoa K phi c trang b
nhiu loi phng tin bo v an ton v kim sot tnh trng thi cht nhim gim bt s v tai nn cng nh
kim sot nhim khng kh. Theo cc iu lut lin bang v District of Columbia v xe c ng c, hnh ng
sau y b coi l bt hp php:

Tho hoc thay th phng tin hoc thit b bo v an ton c gn trn bt k chic xe c ng c, xe
moc, xe bn moc, hoc xe moc pole theo bt k iu lut, qui ch, ni qui hoc yu cu no ca Hoa K
hoc
District of Columbia.
Tho, thay i hoc cung cp thit b kim sot thi cht nhim ca h thng x (v d nh b kim sot
tnh trng thi cht), u vo ca b phn lc bnh xng, hoc thit b thng hi trong hp ng khoan quay
tay do nh sn xut xe c ng c lp t, c sn xut k t i 1968 hoc mi hn, nu chic xe gn
ng c c nh my sn xut trang b cc thit b ny theo yu cu ca lut lin bang hoc qui nh ca
lut php.

Lut v Dy eo An Ton/Tht Dy eo An Ton hoc Nhn V Pht


District ban hnh mt trong nhng iu lut nghim khc v ton din nht v dy eo an ton so vi cc bang
khc trn ton quc. Sau khi lut c thng qua vo nm 1997, t l s dng dy eo an ton tng 24%. Cc
thng tch c ngn chn. Mng sng ca nhiu ngi c cu thot.
Ch mt vi giy tht dy eo an ton. Vic qu n gin. Nhng c th l hnh ng quan trng nht qu
v c th lm bo v mng sng ca chnh mnh v nhng ngi thn yu. Tht dy an ton gip tng ng k c
hi sng st trong mt v ng xe. V l v kh tt nht qu v phng ngi li xe say xn, mt mi hay
hung hng.
Bt Buc Phi Tht Dy eo An Ton
Lut District of Columbia qui nh rng ngi li xe v tt c cc hnh khch phi tht dy eo an ton khi trong
xe hi ch khch, xe ti, xe moc, xe a mc ch hoc xe but ch khch. Mt ngi khng c vn hnh bt k
loi xe no trong s ny tr khi ngi li v mi ngi ngi trong xe u tht dy eo an ton.
Qu V S B Buc Phi Li Xe V Bn L ng
Khng ging nh nhiu tiu bang khc, lut District cho php cnh st dng mt chic xe li ch v ti x
v cc hnh khch trong xe khng c buc gi ng cch.
Pht $50 v 2 im
l hnh pht dnh cho vic ngi li xe v hnh khch khng tht dy an ton ng vo mi lc, c gh trc
v gh sau - vi mt vi trng hp ngoi l. Nhng ngi li xe chu trch nhim v vic tun hnh qui nh v
dy eo an ton ca tt c cc hnh khch.

51

Nhng Ngi Khuyt Tt v Th Cht


Nu mt bc s c giy php hnh ngh xc nh v chng thc bng vn bn rng vic mt ngi s dng dy eo
an ton s ngn tr s t ch ca ngi do c tnh trng khuyt tt v th cht hoc nguyn nhn khc v mt y
t, cc qui nh v dy eo an ton s khng p dng cho ngi . Giy chng nhn ca bc s phi ch r bn cht
ca tnh trng khuyt tt v th cht v nguyn nhn khin vic s dng dy eo an ton l khng thch hp.
Giy chng nhn phi c trong xe. Mt ngi vi phm cc qui nh s phi chu cc hnh pht theo lut.
B phn gi u
B phn gi u c lp t bo v xng sng, dy chng khi b thng khi xe b m t pha sau. Trc khi
bt u li xe, hy iu chnh b phn gi u trn gh ngi ca qu v ti v tr ngay pha sau u ca qu v. Ty
vo mi ngi li xe m v tr ny c th thay i, v vy vic iu chnh b phn gi u l rt quan trng c th
bo v qu v ti a. Mt s loi xe c hng gh pha sau cao v khng th iu chnh c.
Gh Xe An Ton cho Tr Em
Ti District of Columbia, ngi vn hnh xe c ng c khng c ch bt k tr em no di 3 tui, tr khi a
tr c gi chc trong gh xe dnh cho tr em t hng gh pha sau.
Ti Kh
Ti kh l thit b bo v an ton quan trng. Ti kh c tc dng nht khi ngi li xe v hnh khch c buc
gi chc bng dy an ton vt qua i v vai, v ngi cng xa ra pha sau cng tt. a s cc loi ti kh u c
thit k bm cng ln khi gp tai nn va ng pha trc, mc t va phi ti nghim trng. Mt s tai
nn tc thp hn c th gy thng tch, nhng thng khng phi l cc thng tch nghim trng v c th
ngn nga c bng ti kh. Bao gi cng nn tht dy an ton qua i v vai, thm ch ngay c khi trong xe c
ti kh. tng kh nng bo v tnh mng ca ti kh:

Lun tht dy an ton ng cch, dng cc loi dy an ton vt qua i v vai nu c.

Ph n ang mang thai nn t phn vt qua i ca dy an ton di bng, cng thp cng tt trn hng v
vt qua phn i pha trn.
Ngi cng xa vnh li cng tt. C gng gi khong cch t trung tm vnh li n ngc ngi li xe t
10-12 inches.
Tr em di 12 tui nn c tht dy an ton hng gh pha sau, trong gh xe dnh cho tr em hoc
s dng loi dy tht an ton ph hp vi la tui v kh ngi ca cc em.
Khng bao gi cho tr s sinh ngi hng gh pha trc ca xe c ti kh pha bn ch ngi ca hnh
khch.

Nu qu v khng th lm theo cc li khuyn v an ton ny, tt nht l nn tt chc nng ti kh. Nhng
ngi ri vo mt trong cc nhm ri ro sau y nn cn nhc vic lp cng tc bt tt ti kh.

Nhng ngi phi chuyn ch tr s sinh trong gh dnh cho tr s sinh hng mt v pha sau, hng
gh dnh cho hnh khch pha trc.

52

Nhng ngi phi chuyn ch tr em di 12 tui trong gh dnh cho hnh khch pha trc.

Nhng ngi li xe khng th thay i v tr li xe thng thng ca mnh v gi khong cch t cch
trung tm ca vnh li ti phn gia xng c ca h t nht 10 inches.

Nhng ngi c bc s khuyn co rng do tnh trng sc khe ca h nn ti kh s gy ri ro c


bit nghim trng hn so vi nguy c b m vo u, c hoc ngc trong mt v tai nn nu tt chc
nng ca ti kh.

Khu Vc Cng Trng


Khu vc cng trng l khu vc dc theo xa l ni ang din ra cc hot ng xy ct, bo tr hoc tho lp dch v
cng cng. V thng khng th bit trc s tn ti ca cc khu vc cng cng, v i khi cc vng ny cn gy
tr ngi ti lung giao thng xe c, cc vng c th gy kh khn thm ch cho c nhng ngi li xe thng tho
nht. i vi nhng ngi li xe, s an ton ca bn thn v an ton ca ngi i b cng nh cc cng nhn quan
trng ti mc nhng ngi li xe phi rt lu khi i ti v vt qua nhng ni ny. Cc bin bo giao thng c
bit ti khu vc cng trng v cc thit b khc c lp t pha trc ni cng vic ang din ra v tip tc
phn vt qu khu vc cng trng . Khu vc ny c th l khu vc c nh (cy cu ang c m rng) hoc
c th l mt hot ng lu ng t t di chuyn xung di con ng, hoc i khi l hot ng lt cho va h.

Thng thng, cc thit b tm thi nh bin bo c nh hoc xch tay, cc bin bo tin nhn c th thay i
c, cc bng mi tn, cc k hiu trn mt ng v/hoc cc thit b ni knh (nn chn, thng, vt che chn,
thanh chn, v.v.) u c lp t iu khin lung giao thng di chuyn an ton qua khu vc ny. Cc bin
cnh bo giao thng ti cc khu vc cng trng thng c mu DA CAM.
Khi i ti hoc li xe qua mt khu vc cng trng, hy cnh gic vi cc qui lut giao thng thay i cng nh
vi lung xe ang i chm li hoc dng li. Lung xe dng li c th b che khut quanh mt khc cua hoc trn
on dc. c bit ch ti cc bin bo giao thng v cc thit b khc, v d nh nn chn, thng, vt che chn,
thanh chn hoc cc k hiu. y l cc phng tin c s dng hng dn qu v i qua khu vc cng
trng mt cch an ton. Tun theo ch dn ca nhn vin cnh st v nhn vin cm c hiu.

Khi qu v nhn thy cc bin bo cho bit ln ng s kt thc pha trc, hy chun b sn sng di
chuyn khi ln ng b ng.
Lu ti cc mc gii hn v tc chm hn.
Quan st nhng g m ngi li xe khc ang lm v trnh di chuyn t ngt. Khng ln t ln ng
ny sang ln ng khc. T t nhn phanh thng gip ngi li xe pha sau qu v c thi gian i
chm li. i theo ng tc ca lung giao thng trn ng.

Lu ti cc tnh trng b mt ng bt thng, v d nh b mt g gh, c cc bng kim loi, b mt


khng bng phng gia cc ln ng, v dc ng ra mt ng. Chng c th khin qu v kh kim
sot chic xe ca mnh hn. Tt nht l di chuyn t t sao cho c th kim sot c trong cc trng hp
ny.

Duy tr mc tc v khong cch hp l gia cc xe. Qu v c th khng kp trnh nu ang i qu


nhanh hoc bm ui qu gn, v chic xe pha trc qu v t ngt i chm hoc dng li.

53

Hy kin nhn v lu ti cc cng nhn v nhng ngi khc s dng con ng. i khi, giao thng ti
cc khu vc cng trng phi ngng li. Trng hp ny thng xy ra khi ln xe t cc hng i din
phi r tri/phi trong mt ln ng, khi cc cng nhn hoc phng tin my mc phi i vo ln ng
giao thng , hoc khi mt s cng vic ang tin hnh c th gy nguy him cho cc xe i qua. Khi ,
cc n tn hiu giao thng tm thi c th c lp hoc c cnh st ng iu khin giao thng. Thng
gp hn l cc nhn vin dng c hiu c hun luyn v c chng nhn cm cc bin DNG/I
CHM chn, gim tc v/hoc iu khin lung xe qua cc khu vc cng trng.

54

Cc Tn Hiu, Bin Bo v K Hiu

Cc Bin Bo Qui nh
Cc bin bo ny cho nhng ngi li xe bit v mc gii hn tc v cc iu lut cng nh qui ch khc. Cc
mc gii hn v tc c th gim na ti cc khu vc cng trng.
Cc Bin Cnh Bo
Cc bin cnh bo c s dng cnh bo ngi li xe v cc tnh trng bt thng hoc c th gy nguy
him trong hoc gn cc khu vc cng trng. a s cc bin bo c s dng trn xa l v trong cc khu
vc cng trng trn ng ph u c mu da cam v hnh thoi.
Cc Thit B Hng Dn i Qua
Ngi ta thng dng nn chn, thng v vt che chn hng dn nhng ngi li xe i qua cc khu vc cng
trng mt cch an ton. Vo bui ti, cc phng tin ny c th c trang b n cnh bo gip nhn r
hn.
Cc Bin Thng Bo C Th Thay i
Cc bin bo in t ny (hin th nhiu thng bo lin quan ti tnh trng ng, cc vn v giao thng, cc
tnh hung khn cp, cc s kin c bit v.v...) thng c s dng thng bo cho nhng ngi li xe bit
v cc tnh trng c bit trong khu vc cng trng.
Cc Bng Mi Tn
Cc bng mi tn c s dng c vo ban ngy v bui ti cnh bo trc v cung cp thng tin hng dn
cho nhng ngi li xe bit ni h cn phi i vo ln ng khc v bn tri hoc bn phi.

55

n Tn Hiu Giao Thng


n tn hiu giao thng p dng cho tt c nhng ai i b, li xe hoc i xe p trn ng ph hoc trn xa l.
Vic khng tun th theo n tn hiu l nguyn nhn chnh gy ra tai nn. Ngi li xe i ti mt giao l c n tn
hiu giao thng khng c i vt qua khu t t gia, v d nh trm xng, bi u xe ca tim v.v..., hoc ri
ng trnh cc hng dn ca h thng n giao thng.
n tn hiu giao thng thng c mu , vng v xanh l cy, t trn xung di hoc t tri sang phi. Ti
mt s giao l, c cc n n mu , vng hoc xanh l cy. Mt s n tn hiu giao thng hin lin tc, cn
mt s loi khc th nhp nhy. Mt s c hnh trn, mt s c hnh mi tn.
Lut php qui nh rng nu n hoc cc h thng kim sot giao thng khng hot ng hoc b h hng khi qu
v i ti mt giao l, qu v phi dng li nh khi c bin bo dng. Khi qu v phi tip tc i theo cc nguyn
tc nhng ng, tr khi c cnh st giao thng ch dn i tip.
n Lin Tc
Dng li. Dng li hon ton trc khi ti giao l, vch dng hoc li qua ng dnh cho ngi i b v tip tc
dng cho ti khi no n tn hiu vn ang l mu . Qu v c th quo phi n tn hiu mu sau khi
dng li hn, tr khi c cc bin bo nim yt ti cc giao l ghi l No Turn on Red" ("Cm R Khi C n ").
Khi r ni c n , qu v phi nhng ng i trc cho ngi i b v tt c cc lung giao thng khc.
n Vng Lin Tc
iu ny c ngha l n tn hiu giao thng s thay i t xanh sang . Mc ch l to thm thi gian
cho ln xe ang chy ti h c th dng li an ton v cc xe khc i qua hn giao l trc khi n
chuyn sang mu . Nu qu v i ti qu gn giao l nn khng th dng li an ton, hy tip tc i qua
giao l mt cch thn trng.
n Xanh Lin Tc
Tip tc i mt cch thn trng sau khi kim tra xem cc xe khc i ht giao l hay cha. Khi c th tip
tc i mt cch an ton, qu v c th i vo giao l i thng hoc r, tr khi c bin bo hoc n tn hiu
khc cm r. Qu v phi nhng ng cho ngi i b v cc xe hin ang c mt trong giao l.
n Tn Hiu Hnh Mi Tn Mu Lin Tc
Dng li. Dng li hn trc khi ti giao l, vch dng hoc li qua ng dnh cho ngi i b theo hng dn
ca mi tn. Tip tc dng li cho ti khi no tn hiu mi tn vn cn l mu .
n Tn Hiu Mi Tn Mu Vng Lin Tc
Cng ging nh n tn hiu mu vng lin tc, mi tn mu vng c ngha l n tn hiu ang thay i t xanh
l cy sang . Mc ch l to thm thi gian cho ln xe ang chy ti h c th dng li an ton v cc
xe khc i qua hn giao l trc khi n chuyn sang mu .

56

n Tn Hiu Mi Tn Mu Xanh Lin Tc


Tip tc i mt cch thn trng theo hng mi tn ch. Xin nh rng qu v phi nhng ng cho tt c nhng
ngi i b v xe c hin c mt trong giao l.
n Nhp Nhy
Qu v phi dng li hn, nhng ng cho tt c cc xe khc v ngi i b. Tip tc i khi ng vng. Nu
n nhp nhy nm on chn ng ray xe la, qu v phi dng li hn, ngay c khi khng c xe la.
n Vng Nhp Nhy
Qu v phi i chm li v tip tc i mt cch thn trng.
Nhiu n Tn Hiu
Cc n tn hiu c s dng cho php xe c r tri khi c n xanh.
Cc n Tn Hiu S Dng cho Ln ng
Cc n tn hiu c s dng kim sot lung giao thng bng cch o ngc hng di chuyn ca ln
ng trong cc gi khc nhau trong ngy. Cc ln ng v hng i ca chng c th c nh du bng cc
bin bo v n tn hiu. Qu v khng bao gi c li xe trong ln ng c n tn hiu X mu . Qu v
c php li xe trong ln ng di n tn hiu mi tn mu xanh. n tn hiu X mu vng lin tc c
ngha l ngi li xe cn ri khi ln ng ngay khi c th lm c nh vy mt cch an ton. n tn hiu
X mu vng nhp nhy c ngha l ngi li xe c php s dng ln ng quo tri. Rt c kh nng
l qu v s i chung ln ng vi cc xe r tri ti t hng i din.

57

Nhn Bit Cc Bin Bo Theo Hnh Dng v Mu Sc


Nhn bit cc bin bo theo hnh dng v mu sc cng nh t, s hoc cc biu tng trn .
MU SC CA BIN BO
Mu sc ca mt bin bo trn ng c th cho qu v bit ngay bin bo cung cp dng thng tin g.
Mu
Dng li, nhng ng, cm i vo hoc i sai ng.

Mu Vng
Cnh bo tng qut v nhng g s xy ra pha trc

Mu Trng
Bin bo thng thng, v d nh gii hn v tc

Mu Da Cam
Cnh bo v khu vc cng trng hoc khu vc ang tin hnh cng vic sa cha, bo tr

58

Mu Xanh L Cy
Thng tin hng dn, v d nh khong cch hoc hng i

Mu Xanh Da Tri
Cc dch v dnh cho ngi li xe c ng c

Mu Nu
Ni gii tr v danh lam thng cnh

CC HNH DNG TRN BIN BO


Cng ging nh mu sc, hnh dng ca bin bo giao thng c th cho qu v bit nhiu thng tin trn bin bo
. Trong cc trng hp tm nhn b hn ch, v d nh khi c sng m dy c, qu v c th nhn thy c
hnh dng ca bin bo.
Hnh Bt Gic: Dng Li
Hnh bt gic (tm cnh) lun c ngha l dng li. Qu v phi dng li hn ti ni c bin bo, vch dng, li
qua ng dnh cho ngi i b hoc trc khi i vo giao l.

59

Hnh Tam Gic: Nhng ng


i chm li, hoc dng li nu cn, v nhng ng cho nhng xe khc i ngang qua ng ca qu v.

Hnh Thoi: Cnh Bo


Cc bin bo ny cnh bo qu v v cc tnh trng c bit hoc cc mi nguy him pha trc. Qu v c th
cn phi i chm li, v vy hy chun b sn sng.

Hnh Ch Nht: Hng Dn hoc Qui nh


Cc bin bo dc thng c s dng hng dn hoc thng bo qui nh ca lut. Nu nm ngang, cc
bin bo c th cung cp ch dn hoc thng tin.

Hnh Ng Gic: Trng Hc v Li Qua ng dnh cho Hc Sinh


Hnh ng gic (nm cnh) cho qu v bit l cc khu vc trng hc v nh du li qua ng dnh cho
hc sinh.

Hnh Trn: Cnh Bo v ng Ray Xe La


Mu en trn nn vng ch c s dng cnh bo l c on chn ng ray xe la pha trc.

60

Cc Bin Bo Qui nh
Bin Bo Hnh Bt Gic, Ch Mu Trng trn Nn
Bin bo Dng l bin bo duy nht c hnh bt gic m qu v s nhn thy trn xa l. Khi i ti mt bin bo dng,
qu v phi dng li hn ti bin bo . Nu khng c vch dng, hy dng li ti vch qua ng dnh cho ngi
i b. Nu khng c vch qua ng dnh cho ngi i b, hy dng li trc khi vo giao l. Trc khi bt u i,
qu v phi nhng ng cho xe hoc ngi i b.

Bin Bo Hnh Tam Gic, Ch Mu trn Nn Trng


Qu v s khng nhn thy bin bo c dng ny trn xa l. i chm li khi ti gn mt bin bo nhng
ng. Nhn bn phi v bn tri. Nhng ng cho ngi i b v xe khc. Qu v phi nhng ng i
trc cho xe hoc ngi i b. Sau khi nhng ng i trc cho xe hoc ngi i b, qu v khng c
i tip cho ti khi c th lm nh vy mt cch an ton.

Cc Bin Bo Hnh Ch Nht (4 Cnh), Mu en trn NnTrng


Cc bin bo ny c s dng iu tit lung giao thng. Loi bin bo ny cho qu v bit
mc gii hn tc ti a cho on ng trn xa l ni nim yt bin bo ny.

Cc Bin Bo Qui nh Khc


C nhiu bin bo qui nh khc. Cc bin bo qui nh thng c hn ch v u xe, ngi, xe, trng lng v
cc loi xe v.v...

61

Cc Bin Bo S Dng cho Ln ng Trn Cao


Cc bin bo ny c s dng khi phi r tri/phi hoc ni c php r theo cch c bit t cc ln
ng c th ti mt giao l.

Xe Ch ng Ngi
Bin bo ny c ngha l (cc) ln ng c dnh cho xe but v cc xe c s hnh khch ti thiu nh qui
nh trn bin bo.

R t Ngt
C mt on r phi t ngt trn con ng pha trc.

Khc Cua Bn Phi


C khc cua v hng bn phi pha trc.

R Phi v R Tri t Ngt


Con ng pha trc r phi t ngt, sau r tri.

62

Cc Bin Cnh Bo Giao Thng


a s cc bin cnh bo giao thng u c mu en trn nn vng v a s u c dng hnh thoi. i chm li
v ti cc bin bo v n tn hiu khc c th xut hin sau .

Bin Bo Dng Pha Trc


i chm li v chun b sn sng dng li ti bin bo dng pha trc.

Dng 4 Chiu
Bin bo ny c ngha l c bn bin bo DNG ti giao l. Lung xe t tt c cc hng phi dng li. Ngi li
xe u tin dng li s l ngi li xe c i u tin. Nhng ngi li xe khc phi ch n lt mnh. Qu v
cng c th nhn thy cc bin bo 3-WAY (3 CHIU), 5-WAY (5 CHIU) hoc ALL-WAY (TT C CC
CHIU).

n Tn Hiu Giao Thng Pha Trc


i chm li v chun b sn sng dng li ti ni c n tn hiu giao thng pha trc.

Bin Bo Nhng ng Pha Trc


i chm li v chun b sn sng dng li ti bin bo nhng ng hoc iu chnh tc cho ph hp vi
lung xe ang lu thng trn ng.

63

ng Quanh Co
Con ng pha trc quanh co vi rt nhiu on cua hoc r. iu chnh tc .

ng Ph
ng ph nhp vo xa l t bn phi. iu chnh tc c th nhn thy cc xe khc i vo hoc ra khi
ng ph.

ng i Ngang
C con ng khc i ngang qua giao l pha trc. Lu ti lung xe chy ngang v cc bin bo qui nh
hoc n tn hiu giao thng.

Bin Hiu Cm Vt Hnh ui Nheo


Bin hiu cm vt hnh ui nheo c dng b sung cho bin bo qui nh CM VT. Bin hiu hnh ui
nheo c t phn bn tri ng v ch ra ni bt u khu vc cm vt.

Tc Khuyn Co Khi R
Tc cao nht c th m bo an ton khi r vo hoc ra khi ng

64

Ha Vo Lung Giao Thng


im ha vo lung giao thng t bn phi ngay pha trc

Bin Bo Hnh Ng Gic c s dng Cnh Bo v s hin din ca Trng Hc v Li Qua ng


dnh cho Hc Sinh
Bin Bo Hnh Thoi Cnh Bo v s hin din ca Li Qua ng dnh cho Ngi i B. i Chm Li,
Chun B Sn Sng Dng Li, khi Cn Thit.

Giao L Hnh Ch T
Sp kt thc con ng. i chm li v chun b sn sng dng hoc nhng ng trc khi r.

Tc Khuyn Co
y l tc ln nht c th bo m an ton i vi mt on ng trn xa l v c nim yt di cc
bin cnh bo khc. i chm li ti mc tc khuyn co ghi trn bin bo.

Giao L Y
Qu v sp phi r sang phi hoc sang tri. i chm li v gi tnh to i vi lung giao thng.

Bt u Xa L C Di Phn Cch

65

Tip tc i bn phi

Ha Vo Lung Giao Thng Bn Tri

Ln xe bn phi sp kt thc

Xa L C Di Phn Cch Sp Kt Thc

C on ng Dc ng Pha Trc

Li Qua ng dnh cho Xe p/Li i


dnh cho Xe p

66

Li xe thn trng

Lng ng Trn Trt Khi C Nc, Gim Tc Na ting


u tin k t khi tri bt u ma l nguy him nht.

Cc K Hiu Trn ng

Li Qua ng dnh cho Th Vt


C nhiu bin bo c hnh th vt trn trong khu vc ny: cn thn i vi cc loi th vt i qua ng, c
bit l khi tri chng vng v vo ban m.

Tn Hiu Quo Tri/Phi v Tn Hiu Trong Trng Hp Khn Cp


Qu v phi s dng tn hiu bng tay hoc n xi-nhan cho bit l qu v sp sa quo tri/phi. Bt buc phi
pht tn hiu quo tri/phi khi thay i ln ng hoc khi vt xe khc. Vic s dng n xi-nhan cho nhng
ngi li xe i pha sau qu v bit l h c th vt l tri lut. Ch nn s dng n nhp nhy bn chiu dng
trong trng hp khn cp khi chic xe ca qu v dng li ng lut hoc b hng trn xa l hay bn l ng.

67

H thng ng x lin tiu bang c cc k hiu trn ng c hnh ci khin. Phn trn cng ca k hiu c hng
ch INTERSTATE (LIN TIU BANG) mu trng khc trn nn . Phn di cng c mu xanh da tri, ghi s
ng bng cc ch ci ln mu trng.

Cc Con ng nh S ca Hoa K (khng phi l ng lin tiu bang) c nh du bng mt bin hiu
hnh ci khin Hoa K quen thuc, trn c cc ch s mu en trn nn trng.

Cc ng ca Tiu Bang c nh du bng mt bin bo gm cc ch mu en trn nn hnh ch nht


mu trng.

ng ca DC
DC 295, cng cn c gi l Xa L Anacostia, l mt xa l nm trong District of Columbia, v hin l con
ng c nh s duy nht ti District m khng phi l Xa L Lin Tiu Bang hay Xa L Hoa K.

68

Ghi ch:

69

Ghi ch:

70

Ghi ch:

71

Ghi ch:

72

Ghi ch:

73

Ghi ch:

74

Ghi ch:

75

Ghi ch:

76

Ghi ch:

77

Ghi ch:

78

Ghi ch:

79

Ghi ch:

80