Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
2007

ISSN 1429-8279

NR 10/185

WYBORY PARLAMENTARNE
W niezbyt demokratycznej ordynacji wyborczej mamy do wyboru pomidzy osobami wysunitymi przez mniej lub bardziej prawicowe
partie w tym LID- deklarujcy si jako lewica, a nawet Samoobron, mylc e nikt nie pamita jej koalicji i te usiujc zagarn nieco
gosw mniej rozgarnitych wyborcw, te partie pomimo pojedynczych punktw w programach mogcych uchodzi za lewicowe s za
programem neoliberalnym. Gwne siy polityczne zdominoway rodki masowego przekazu, mniejsze partie naprawd lewicowe byy przez
lata w mediach ignorowane, teraz z koniecznoci dopuszczono je do programw wyborczych. To za mao by dotrze do wyborcw, z ktrych
przewaajca wikszo nigdy o nich nie syszaa. Do wyboru mamy faszyzujcy PIS i liberalne PO zwane te nie bezpodstawnie
aferaami. Kapitalistom marzy si wanie taki system dwupartyjny w ktrym wyborca udzi si e co wybiera. Jak wiadomo kilku
przedstawicieli KPP znalazo si na listach wyborczych Polskiej Partii Pracy, uznalimy e jej program jest najbardziej zbliony do naszych
komunistycznych celw a celem udziau w kampanii wyborczej jest pokazanie istnienia KPP.
Ten numer Brzasku dotrze do czytelnikw ju po wyborach. Dlatego te nie piszemy nic o osobach kandydatw. Natomiast pragniemy
wywoa dyskusj jak powinny wyglda prawdziwe demokratyczne wybory w ktrych nard wybiera do wadz ustawodawczych swoich
przedstawicieli a nie partii i ich partykularnych interesw, aby gos oddany na osob znan i szanowan przez wybierajcego nie by
faktycznie oddany na ju zawodowego politykiera, ktrego koteria, czsto powizana niejasnymi interesami umiecia na pierwszym miejscu
listy wyborczej. Aby wybory, bdce przecie zatrudnieniem do bardzo powanej i odpowiedzialnej pracy, mogcej zaway na losie pastwa,
uwolni od marketingowej, reklamowej i manipulowanej socjotechnicznie kampanii. W ktrej kolor krawata i krj garnituru, a nawet rasa psa
jest waniejsza od poziomu umysowego i pogldw o ktrych czsto z przeraeniem dowiadywalimy si z pierwszych publicznych wystpie
wybracw.
Komunici powinni gosowa na komunistw, a spotykalimy si z gosami e w imi doranych korzyci, nie naley marnowa gosu
i odda go na parti majc szanse przekroczenia progu wyborczego. Tylko e w ten sposb nigdy nowa partia tego progu nie osignie. My
musimy patrze dalej ni jedne wybory, nasz cel jest odlegy ale realny i powinnimy si posuwa tylko we waciwym kierunku.
Redakcja

Stanowisko KMP wobec przedterminowych wyborw parlamentarnych w 2007 roku


Pen par ruszya kampania wyborcza w przedterminowych wyborach do Sejmu i Senatu. Oznacza to przede wszystkim zapocztkowanie akcji
niewybrednych, prostackich i wyjtkowo niesprawiedliwych zagra poniej pasa. Celuj w tym wszystkie gwne partie polityczne, dla ktrych liczy
si jedynie stan konta bankowego i synekury dla swych posw i senatorw, nie za sytuacja materialna klasy robotniczej. W sytuacji braku
reprezentacji ludzi pracy w organach przedstawicielskich, a zdecydowanej nadreprezentacji buruazji i wszelkiej maci posiadaczy, proletariat musi
zda sobie spraw, e najwaniejszym zadaniem jest w tej chwili budowa klasowych organizacji, zdolnych do reprezentowania interesw
robotniczych na arenie politycznej.
Najwaniejsz potrzeb staje si wic oddanie gosu na kandydatw komunistycznych i rewolucyjnych, wyprbowanych dziaaczy robotniczych i
zwizkowych - wszdzie tam, gdzie tylko startuj. W sytuacji gdy w danym okrgu wyborczym nie kandyduj adni dziaacze komunistyczni, ani
aden zwizkowiec godny zaufania klasy robotniczej, wzywamy do bojkotu wyborw. Moe on przybra form zarwno nie uczestniczenia w
gosowaniu, jak i oddania gosu niewanego. Oddanie gosu na kandydatw bez wiadomoci klasowej, sucych interesom wielkiego kapitau, tzw.
zawodowych politykw oraz przedsibiorcw itp. szumowiny, uwaamy za powany bd i legitymizacj tej antypracowniczej farsy.
Demokracja to rzdy ludu, nie za wyzysk klasy robotniczej przez kapitalistw, ktry sankcjonowany jest przez kolejne antyludowe ekipy rzdzce
Polsk. Zajci ktniami na temat aborcji, ustaw kombatanckich, cigania byych funkcjonariuszy Polski Ludowej, mundurkw, lustracji i religii w
szkoach, nie zauwaaj, a raczej udaj, e nie widz ndzy i beznadzieji bdcej udziaem klasy robotniczej w kraju. Nie widz masowego eksodusu
milionw modych ludzi za granic w poszukiwaniu pracy i, jako takiego, godnego ycia.
Nie wemiemy udziau w ich chorej grze odwracajcej uwag milionw zatrudnionych, bezrobotnych, rolnikw, chopw, emerytw, rencistw i
studentw od prawdziwych problemw naszego kraju. Ich kamliw kampani wyborcz ograniczon do kilku gwnych partii kapitalistycznych
uwaamy za praktyk otwarcie antydemokratyczn i haniebn. Na miejsce w przekazach telewizyjnych mog obecnie liczy jedynie kandydaci
zwizani z kapitaem. Domagamy si prawdziwej ludowej demokracji!
Szanse na dostanie si do parlamentu maj wycznie siy idce na kompromis z kapitalizmem - suce buruazji. Jednake ci kandydaci
komunistyczni, robotniczy, czy zwizkowi, ktrzy bd starali si godnie reprezentowa interesy pracownikw, warci s naszego poparcia. Zdajemy
sobie doskonale spraw, e tylko w sytuacji gdy komunici wraz z klas robotnicz zbuduj sw reprezentacj, ktra zdolna bdzie godnie walczy o
spraw proletariatu, o socjalizm, to aktywny i jak najszerszy udzia komunistw w wyborach bdzie koniecznoci. Zmobilizujemy wtedy wszystkie
swe siy w celu wywalczenia ustroju sprawiedliwego dla kadego czowieka pracy.
W niedziel 21 padziernika okoo 60% naszego spoeczestwa pokae rzdzcym naszym krajem kapitalistom czerwon kartk, bojkotujc ich
aosn fars. W wikszoci okrgw faktycznie nie znajdziemy na kartach do gosowania ani jednego komunisty, dziaacza robotniczego czy
klasowego zwizkowca. Tam jednak, gdzie tacy bd - mog by pewni naszego poparcia. aden komunista nie moe gosowa na kandydatw
buruazyjnych, na ludzi obcych klasowo. Gos oddamy tylko i wycznie na ludzi godnych zaufania, na kandydatw, ktrzy codzienn dziaalnoci
udowodnili swe oddanie walce klasy robotniczej i dowiedli lojalnoci ideaom wolnoci i rwnoci spoecznej.
Prezydium Komunistycznej Modziey Polski, 01.10.2007 r.

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

Rozwaania gwnodowodzcego Fidela Castro

CHE GUEVARA
Robi przerw w codziennej walce, eby z szacunkiem i wdzicznoci skoni
gow przed wyjtkowym bojownikiem, polegym 8 padziernika, 40 lat temu.
Za przykad, ktry on dawa nam swoj powstacz kolumn, co drczc wroga,
przebya botniste ziemie na poudniu byych prowincji Oriente i Camaguey; on
by oswobodzicielem miasta Santa-Clara, organizatorem tzw. niedzielnikw,
wykonawc honorowych misji politycznych za granic, posacem
internacjonalizmu w wydarzeniach na wschodzie Kongo i w Boliwii, sia
uwiadomienie w naszej Ameryce i na wiecie. Dzikuj mu za to, co on
prbowa i czego nie udao mu si zrobi w jego ojczystym kraju dlatego, e
by, jednym sowem, kwiatem przedwczenie zerwanym z odygi. Zostawi nam
swj unikalny zwyczaj zapisywania, elegancko, lakonicznie
i prawdziwie
kadego detalu tego, co chodzio mu po gowie. On by wybracem, ale tego nie
wiedzia. Walczy z nami i za nas.
Wczoraj mina 31-sza rocznica zabjstwa pasaerw i czonkw zaogi kubaskiego samolotu, wysadzonego w
powietrze i wkraczamy w dziesit rocznic okrutnego i niesprawiedliwego wtrcenia do wizienia piciu
kubaskich bohaterw walczcych z terroryzmem. Przed nimi wszystkimi rwnie skaniamy swoje gowy.
Z wielkim przejciem widziaem i syszaem w telewizji ten pamitny akt.
Fidel Castro Ruz
7 padziernika 2007 roku

Zbrodnie kapitalistycznej II Rzeczypospolitej


Obecnie bardzo gono mwi si o zbrodniach komunistycznych, nale do nich nawet przypadki zwolnienia z
pracy w PRL. Podajemy poniej dwa z wielu przykadw zbrodni funkcjonariuszy pastwowych, o ktrych teraz
si nie wspomina. Szczeglnie znamienny jest przykad Wadysawy Bytomskiej, bo zbrodni dokonano ju w
peni zorganizowanym pastwie, bardzo przypominajcy histori pewnego ksidza, ktry ma by witym.
1. 28 grudnia 1918 roku przybya do Warszawy delegacja radzieckiego Czerwonego Krzya, przewodniczcym
by Bronisaw Wesoowski, jeden z zaoycieli SDKPiL. Nowo powstaa RP nie chciaa rozmawia z
komunistami. Delegacja zostaa internowana Paacu Bruhla w Warszawie, a potem odesana
w kierunku
wschodniej granicy i w lesie koo ap w nocy z 1 na 2 stycznia 1919 r. wymordowana przez konwojentw.
2. Wadysawa Bytomska (19041938), wkniarka, czonek Komitetu Okrgowego KPP w odzi, opucia w
1937 r. wizienie po odbyciu 8-letniego wyroku. Kiedy jako delegat zaogi fabrycznej kierowaa strajkiem
przeciwko wydaleniu z pracy 3 robotnic, wywabiona wieczorem podstpnie z domu, zostaa 2 listopada 1938 r.
skatowana do nieprzytomnoci, oblana benzyn i spalona.
Sprawcami byli funkcjonariusze Policji Pastwowej RP. Nie znalelimy informacji o ich procesie. Fabryka
nosia w PRL imi Wadysawy Bytomskiej.
W nastpnych numerach kolejne fakty historyczne
Krzysztof Szwej

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

Wyniki przedterminowych wyborw parlamentarnych w Grecji


W wyborach parlamentarnych w Grecji, odbywajcych si 16 wrzenia 2007 roku, uczestniczyo 21 partii i koalicji.
W gosowaniu udzia wzio 7 355 975 wyborcw, co stanowi 74,14% ogu uprawnionych do gosowania.
Komunistyczna Partia Grecji ponownie zaja trzecie miejsce oraz znacznie zwikszya swj potencja (o 147 tysicy
gosw), w porwnaniu z wyborami z 2004 roku. KKE otrzymaa 587 767 gosw, tj. 8,15% (w poprzednich
wyborach 5,89%), uzyskujc 22 deputowanych (dotychczas miaa 12) w parlamencie krajowym.

2007
partie

8,15%
( +2,26%)

2004

Liczba gosw

Mandaty

583.767

Liczba gosw

Mandaty

22
(+10)

5,9

436.711

12

KKE - Komunistyczna
Partia Grecji

41,84 %
( - 3,52)

2.995.421

152
(-13)

45,3

3.360.506

165

38,10 %
( - 2,45)

2.727.652

102
(-15)

40,5

3.003.920

117

5,04 %
(+ 1,78%)

361.251

14
(+ 8)

3,2

241.722

3,80 %
(+1,62)

271.750

10
(+10)

2,18

162.494

ND Nowa Demokracja
(partia konserwatywna)

PASOK - Wszechgrecki
Ruch Socjalistyczny
(partia socjaldemokratyczna)

SIRIZA Koalicja
Radykalnej Lewicy
(na bazie nowolewicowej SIN)

LAOS Sygna LudowoPrawosawny


(partia skrajnie prawicowa)

Rezultaty wyborw wskazuj, i potencja KKE


W Pireusie, rwnie podzielonym na 2 okrgi, KKE
zwikszy si w caej Grecji (w 55 z 56 okrgw otrzymaa 8,95% w pierwszym i 14,55% w drugim,
wyborczych), ale najwikszy wzrost odnotowano w uzyskujc 2 deputowanych. W Salonikach 10,31% w
miastach, a zwaszcza w rejonach robotniczych. W 11 z 56 pierwszym i 8,14% w drugim, uzyskujc 2 deputowanych.
okrgw terytorialnych KKE uzyskaa ponad 10% gosw.
Jak wskazuj badania exit poll przeprowadzone przez
W Atenach, podzielonych na 2 okrgi, KKE firm Kapa Reseach, opublikowane 17 wrzenia w
otrzymaa 10,52% w pierwszym i 12,11% w drugim, gazecie To Wima, zaobserwowano znaczne wpywy
zdobywajc cznie 7 deputowanych. Wrd nich s Aleka KKE wrd modziey. Wsrd nowych wyborcw (18-21
Papariga Sekretarz Generalna KKE, Spiros Halwatzis lat) na KKE gosowao 10,1%. Wrd elektoratu w wieku
czonek Biura Politycznego KC KPG, Georgios 22-34 lata 7,4%, wrd wyborcw od 35 do 54 lat na
Mawriokos czonek KC KKE, lider sekretariatu KKE zagosowao 10,1%, a wrd gosujcych w wieku
Oglnorobotniczego Walczcego Frontu PAME i powyej 55 lat ycia 5,9%.
Sekretarz Generalny wiatowej Rady Zwizkw
Beata Karo
Zawodowych WFTU, Jannis Protulis budowniczy,
Na podstawie Biuletynu Informacyjnego
Sekretarz KC Komunistycznej Modziey Grecji.
Wydziau Midzynarodowego KKE

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

Deklaracja Europejskiej Konferencji w Obronie Pokoju


Lizbona, Portugalia, 28-29 wrzenia 2007
Deklaracja Konferencji Europejskich Organizacji Pokojowych zwoanej wsplnie przez wiatow
Rad Pokoju, Frakcj Europejskiej Zjednoczonej Lewicy Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/NGL)
i Portugalsk Rad na rzecz Pokoju i Wsppracy
Uczestnicy, reprezentujcy 20 organizacji i ruchw pokojowych z 14 krajw europejskich, zgromadzili si w Lizbonie
(Portugalia) w czasie toczcego si w Evora (Portugalia) nieformalnego spotkania Ministrw Obrony krajw UE.
Podczas spotkania organizacji pokojowych, po owocnej wymianie opinii, przyjto nastpujc deklaracj.
1. Ludy Europy staj przed wzrastajcym zagroeniem wiatowego pokoju i bezpieczestwa wynikajcym z
militaryzacji stosunkw midzynarodowych oraz narastajcych agresji imperialistycznych na caym wiecie.
Konferencja pokojowa domaga si natychmiastowego porzucenia takiej, zmierzajcej ku wojnie polityki. W zamian
konferencja pokojowa wspiera promowanie pokojowych stosunkw na kontynencie i caym wiecie oraz wzywa do
poprawy poziomu socjalnego narodw Europy.
2. Uznajc odrzucenie Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego przez wiele spoeczestw, w szczeglnoci podczas
referendw we Francji i Holandii, uczestnicy konferencji pokojowej deklaruj, e zreformowany Traktat Konstytucyjny
pozostaje jasnym przejawem niebezpiecznych de do koncentracji wadzy, do podejmowania decyzji politycznych,
skierowanych przeciwko suwerennoci ludw, wszechobecnej ingerencji agencji bezpieczestwa w ycie obywateli
Unii oraz przeniesieniem tendencji wzmacniania si wojskowych na poziom wiatowy. Zreformowany Traktat ignoruje
pogldy ludw oraz chroni interesy korporacji we wszystkich sferach. Domagamy si respektowania woli ludw
Europy i ich demokratycznych praw. Dlatego wszelkie traktaty reformujce Uni powinny by poddane referendom we
wszystkich krajach wsplnoty.
3. Wzrastajca przewaga gospodarczych interesw korporacji oraz pastw jest blisko zwizana z militaryzacj Europy.
Skutkuje ograniczeniem praw obywatelskich i socjalnych, prawa pracy oraz kryminalizacj sprzeciwu obywatelskiego.
Podwaanie demokratycznych praw oraz instytucji tworzy klimat dla promocji skrajnych doktryn i dziaa
prowadzonych przez agresywne grupy kryminalistw takie jak pojawiajce si organizacje nazistowskie i
ksenofobiczne z jednej strony, a z drugiej kampanie przeciwko postpowym siom pokojowym oraz kryminalizowanie
ich. Obie te tendencje s przeciwne interesom ruchw spoecznych i ludowych.
4. Stosunki midzynarodowe staj si coraz bardziej zmilitaryzowane. Unia Europejska coraz czciej zajmuje
agresywne stanowisko w relacjach midzynarodowych wobec pojawiajcych si konfliktw lub trwajcych,
przeduajcych si wojen. Relacje midzy UE a NATO, samozwaczym agresywnym sojuszem o wiatowym zasigu,
nie s jedynym zagroeniem dla pokoju na wiecie. Jest nim take niebezpieczna i autodestrukcyjna polityka wobec
europejskich ludw. Aktywna interwencja UE na Bakanach, w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie trwa i powinna
by potpiona. Obecno licznych europejskich baz wojskowych oraz zwikszona obecno militarna w Afryce
(dokadnie misja UE w Czadzie oraz Republice rodkowoafrykaskiej) naley rozpatrywa biorc pod uwag
przeszo oraz przyszy rozwj tego kontynentu.
5. Dalsza militaryzacja UE przejawiajca si w tworzeniu baz wojskowych poza terytorium Unii, tworzeniu si
szybkiego reagowania oraz nowych si morskich majcych na celu wymuszanie zmian polityczno-ekonomicznych w
Europie oraz poza ni, rozwoju nowych broni oraz systemw nadzoru wojskowego i dowodzenia, wspieraniu handlu
lub dostarczania broni do innych krajw w celu zabezpieczenia interesw ekonomicznych lub nacisku politycznego
przy pomocy siy. Wszystkie te przejawy imperialistycznej polityki s niemoralnym marnotrawieniem zasobw i
stanowi zasadnicze zagroenie bezpieczestwa i pokoju wiatowego. Ludy Europy domagaj si czego przeciwnego
powstrzymania militaryzacji kontynentu.
6. Poczone systemy kosmiczne i naziemne umoliwiaj prowadzenie globalnego wywiadu, nadzoru oraz dowodzenia.
W poczeniu z dostpnymi rodkami przenoszenia i rakietami umoliwia to Stanom Zjednoczonym oraz niektrym
innym potgom militarnym prowadzenie wojen na nowym niewyobraalnym poziomie, zarwno na samym
kontynencie europejskim jak i jego granicach oraz poza nimi. Dziaania w Europie czy gdziekolwiek indziej
prowadzce do eskalacji zbroje, takie jak instalacje zbrojeniowe przenoszce wojn w kosmos, musz zosta

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

zdecydowanie odrzucone jako prowadzce do hegemonii i imperialistyczne, groce pokojowi oraz sprowadzajce
wiksze zagroenie.
7. W cigu ostatniej dekady bylimy wiadkami nowego wzrostu wydatkw zbrojeniowych, ktre rosy w tempie okoo
4% rocznie, osigajc w roku 2006 1,2mld USD (poowa z tego w USA). Jedynie cz tych destrukcyjnych wydatkw
wystarczyaby do zrealizowania Celw Rozwoju uzgodnionych przez Milenijny Szczyt ONZ w roku 2000,
polegajcych na likwidacji biedy oraz zapewnieniu podstawowej edukacji i ochrony zdrowia na caym wiecie.
8. W najwyszym interesie kochajcych pokj ludw Europy oraz wiata jest aby UE odrzucia wszelkie neokolonialne
czy paternalistyczne dziaania wobec innych pastw. Unia powinna si natomiast zaangaowa w otwarte i wzajemnie
korzystne relacje z krajami ssiednimi oraz wszystkimi tymi z ktrymi cz j relacje polityczne i ekonomiczne. W
adnym wypadku interes narodowy nie moe by pretekstem do agresji majcej na celu zdobycie dostpu do
kluczowych zasobw i dbr.
9. Europa powinna promowa otwarty dialog midzy narodami, rozwijajc ide rozbrojenia nuklearnego oraz
demilitaryzacji, prowadzonych w drodze konsultacji midzynarodowych w ramach ONZ i OBWE. Powinny by one
podjte z uwzgldnieniem wczeniejszych traktatw i ich realizacji, a w szczeglnoci promujcych przez ostatnie
dziesiciolecia midzynarodowe odprenie.
Wszystkie strony powinny dooy swj wkad, nie narzucajc jednak jednostronnie swojego stanowiska, tak jak robiy
i robi to obecnie niektre potgi atomowe. W szczeglnoci europejskie potgi nuklearne powinny by aktywne w
redukowaniu rozprzestrzeniania oraz uycia broni masowej zagady.
Naszym pilnym postulatem jest ustanowienie stref wolnych od broni atomowej, a docelowo cakowity zakaz jej
posiadania na caym wiecie.
10. Ludy Europy regularnie wyraaj swoje denie ku lepszej przyszoci oraz sprzeciw wobec interwencji zbrojnych,
agresji i okupacji w ktre s zagazowane ich kraje. Wyraaj rwnie aktywn solidarno z ludami padajcymi ofiar
agresji czy jakiejkolwiek innej formy ucisku. Wyraamy solidarno z wszystkimi ludami byej Jugosawii,
zmagajcymi si ze skutkami imperialistycznej ingerencji i agresji, majcych na celu zmienienie ich pastw w
protektoraty USA, UE i NATO, muszce utrzymywa obce bazy wojskowe. Odrzucamy plany USA i UE zmierzajce
do przyznania niepodlegoci Kosowu jako jawne pogwacenie suwerennoci i terytorialnej integralnoci Serbii oraz
wyrane zamanie prawa midzynarodowego.
11. Ruchy pokojowe w caej Europie wyraaj swoje poparcie i solidarno z narodami Polski i Czech, odrzucajcymi
rozmieszczenie baz amerykaskiej tarczy antyrakietowej w swoich krajach. Rozszerzenie NATO jest pretekstem do
rozbudowy jego struktur militarnych na terenie Polski, Czech, Rumunii i Bugarii, przypieszenia militaryzacji caej
Europy i ycia jej spoeczestw poprzez promowanie agresywnej postawy wobec ssiadw i groenie innym pastwom.
Ten kierunek rozwoju jest sprzeczny z deniem do pokoju przez ludy Europy, odrzucajce agresywne sojusze i
domagajce si natychmiastowych dziaa na rzecz likwidacji NATO.
12. Kapitalistyczny system ekonomiczny wyczerpuje zasoby naturalne w szybkim tempie. Ronie militarna rywalizacja
pastw kapitalistycznych o dostp i posiadanie pozostaych surowcw. Wojna nie jest tylko niemoralna, nie spenia ona
nawet funkcji podtrzymywania ekonomii wielkich potg oraz interesw ekonomicznych ktre do niej prowadz oraz
eksploatacji bogactw innych krajw.
Historia ostatnich wojen kolonialnych w Wietnamie i niedawnych konfliktw w Afganistanie, Iraku i Libanie czy
trwajce ludobjstwo dokonywane na Palestyczykach, dowodz, e sia militarna nie zmusi ludw do poddania si i
wyrzeczenia niezbywalnego prawa oporu wobec agresorw.
W zwizku z tym zdecydowanie odrzucamy wszelkie dziaania zmierzajce do ataku na Iran. Uznajemy je za jaskrawe
naruszenie prawa midzynarodowego oraz Karty Narodw Zjednoczonych. Domagamy si zakoczenia zaangaowania
krajw Europy i UE (obok USA i NATO w ramach si ISAF) w Afganistanie. Zdecydowanie odrzucamy pomys
prowadzonej przez UE misji EUROPOL-u.
13. Naszym pokojowym postanowieniem jest odrzucenie trwajcego wycigu zbroje na rzecz demilitaryzacji i
rozbrojenia w Europie, promowania rwnoprawnych, wolnych od zbrojnych grb i imperialistycznej dominacji,
stosunkw politycznych midzy narodami.
Ta wizja oznacza kontynent bez obcych baz wojskowych i niezaangaowany w aden sojusz militarny.

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

KUBASKI RAPORT DOTYCZCY REZOLUCJI 61/11


ZGROMADZENIA OGLNEGO ONZ
KONIECZNO ZAKOCZENIA HANDLOWEJ I FINANSOWEJ
BLOKADY NARZUCONEJ NA KUB PRZEZ STANY ZJEDNOCZONE
Lipiec 2007
Wprowadzenie
W odtajnionym w roku 1991 dokumencie ujawniono, e w kwietniu 1960 roku, na rok przed zorganizowan
przez USA inwazj na Kub wczesny Zastpca Sekretarza ds. Amerykaskich, Lester DeWitt Mallory, wyda
memorandum pod dyskusj prowadzon przez prezydenta USA. Stwierdzi w nim, e na Kubie nie ma
efektywnie dziaajcej opozycji politycznej, a w efekcie jedynym dostpnym dla Waszyngtonu sposobem
podwaenia wewntrznego poparcia dla rewolucji kubaskiej jest rozwianie zudze oraz zniechcenie ludzi
poprzez stworzenie trudnoci ekonomicznych. Popiera on zdecydowane dziaania na rzecz osabienia
kubaskiej gospodarki, pozbawienia jej rodkw i innych zasobw aby zredukowa realne i nominalne pace
oraz spowodowa gd, a co za tym idzie desperacj oraz obalenie rzdu.
Dzi, 47 lat po wydaniu tamtego dokumentu, polityka Waszyngtonu wci ma powodowa gd,
niezadowolenie i prowadzi do obalenia rzdu. Ma na celu cofnicie naszego kraju do statusu neokolonialnego
w ktrym trwa przez ponad p wieku.
Dwie trzecie ludnoci Kuby skada si z ludzi urodzonych i wychowanych podczas trwania tej polityki.
Kubaczycy musieli cierpie, przetrwa i rozwija si w wyjtkowo trudnych warunkach, ktre im narzucio
jedyne supermocarstwo, chcce wyeliminowa opr narodu kubaskiego bdcy przykadem godnoci i
suwerennoci.
Po przyjciu ostatniej rezolucji ONZ z 8 listopada 2006, wzywajcej do zniesienia ekonomicznej, handlowej i
finansowej blokady Kuby, a przyjtej znaczc wikszoci gosw pastw czonkowskich, pomimo przyjcia
czternastu wczeniejszych rezolucji na ten sam temat, Waszyngton w rzeczywistoci zaostrzy antykubask
ofensyw.
Pomimo opinii jasno wyraonej przez spoeczno midzynarodow, amerykaska administracja wprowadzia
kolejne sankcje ekonomiczne. Zaostrzya zasady ograniczajce dziaania kubaskich firm oraz
midzynarodowych operacji finansowych kraju, wcznie z tymi, ktre dotycz wpat kubaskich udziaw na
rzecz ONZ; dokonaa kradziey znakw towarowych i dodatkowych milionw dolarw z kubaskich funduszy,
zamroonych w Stanach Zjednoczonych; nasilia represje przeciwko tym, ktrzy prowadz handel z Kub lub
nawizali z naszym krajem wymian kulturaln i turystyczn; stosuje presj na sojusznikw aby swoje relacje z
Kub podporzdkowali planom zmiany reimu, czemu towarzyszy wroga polityka USA; eskaluje
bezprecedensow akcj finansowego i materialnego wsparcia dziaa na rzecz obalenia porzdku
konstytucyjnego na Kubie.
Wszystkie te dziaania zostay uatwione przez dokadne zastosowanie planu rekolonizacji Kuby,
przygotowanego przez prezydenta Busha oraz krokw zwizanych z jego rewizj z 10 lipca 2006 wcznie z
dziaaniami tajnej sekcji do spraw operacji specjalnych.
Celem umidzynarodowienia nielegalnej antykubaskiej polityki, w ktrej odpowiedzialny za rekolonizacj
Kuby, Caleb McCarry intensywnie lobbowa na rzecz umidzynarodowienia naoonej na nas blokady.

BRZASK

NR 10/185

padziernik 2007

Waszyngton podwoi te swoje wysiki majce na celu dokonanie przewrotu na Kubie poprzez pozyskanie
tych, ktrzy chc sprzeda swoje usugi w zamian za udzia w 80 mln. dolarw, przeznaczonych na ten cel.
Ostatecznym celem jest pozbawienie ludu Kuby suwerennoci i prawa do samostanowienia.
Wojna ekonomiczna bya staym elementem polityki USA wobec Kuby, trwajca prawie 50 lat. Jednak adna
inna administracja nie osigna tak maniakalnej i ekstremalnej agresji, jak ta prowadzona przez administracj
George'a W. Busha.
Raport ten dotyczy konsekwencji sankcji w drugiej poowie 2006 roku oraz pierwszej poowie 2007. Podkrela
on dziaania Waszyngtonu na rzecz ludobjczej polityki oraz przedstawia poszczeglne przypadki wzrastajcej
skali eksterytorialnej blokady.
Jak Kuba demonstrowaa i demaskowaa na wielu forach, sankcje USA stanowi akt ludobjstwa w znaczeniu
Artykuu II (C) Konwencji Genewskiej o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobjstwa (1948) oraz akt wojny
ekonomicznej, zgodnie z definicj ustanowion w 1909 r. na Londyskiej Konferencji Morskiej . Terroryzm
pastwowy uprawiany systematycznie i w nieludzkiej formie przez rzd USA przeciwko narodowi Kuby
niezalenie od pci, wieku, rasy, przekona religijnych i pozycji spoecznej, stanowi element polityki wrogoci,
blokady i agresji ktre kosztoway Kub ponad 3000 istnie ludzkich.
Wnioski
- Bezporednie zniszczenia ekonomiczne dotykajce ludu kubaskiego ze wzgldu na blokad s szacowane na
89 miliardw dolarw. Nie uwzgldnia to bezporednich zniszcze celw gospodarczych i spoecznych w
wyniku sabotau oraz terroryzmu, do ktrych zachca i ktre organizuje si na terenie USA. Nie uwzgldnia
te wartoci utraconej produkcji wynikajcej z uciliwych warunkw kredytowych narzuconych Kubie.
- Agresja i prawie 50 letnia wrogo wyraajca si w amerykaskich sankcjach zostay w bezprecedensowy
sposb wzmocnione przez administracj G.W. Busha i oparta na bezwzgldnym zastosowaniu praw i regulacji
wyraajcej jej kryminaln polityk. Jawnie gwaci ona Kart NZ i prawo midzynarodowe oraz ignoruje
powtarzajce si niemal jednogone dania wsplnoty midzynarodowej chccej zakoczenia tej ludobjczej
polityki.
Sankcje nie tylko przyczyniy si do wielkiego cierpienia ludu Kuby, naruszajc w duym stopniu prawa
czowieka, ale rwnie prawa i interesy samych Amerykanw, Kubaczykw yjcych w USA i obywateli
innych krajw, ktrych dotyka znaczco ta agresywna polityka.
- Intensyfikacja eksterytorialnej blokady w ostatnich latach oznaczaa irracjonalny zakaz prowadzenia przez
Kub transakcji handlowych i finansowych, wraz z represjami wobec biznesmenw, bankw i innych instytucji
finansowych utrzymujcych kontakty z Kub. Stae szczucie biznesmenw oraz groenie sankcjami
inwestorom zagranicznym oddaje waszyngtoskie pojmowanie praw i stosunek do suwerennoci innych
narodw
- Lud Kuby nie odda swojej suwerennoci i prawa do samookrelenia. Pomimo sankcji bdzie kontynuowa
podtrzymywanie dziaa na rzecz budowy spoeczestwa opartego na sprawiedliwoci i solidarnoci z innymi
narodami, z USA wcznie, rozpocztych 49 lat temu. Pomimo sankcji, nie odrzucimy te prawa do rozwoju
ekonomicznego, ktrego osignicia s zauwaalne.
- Kuba ma nadziej na dalsze wsparcie ze strony wsplnoty midzynarodowej w deniu do zakoczenia
ekonomicznej, handlowej i finansowej blokady narzuconej przez wadze Stanw Zjednoczonych.
Tumaczenie Beata Karo

BRZASK

NR 10/185

REWOLUCJA PADZIERNIKOWA
I JEJ WPYW
NA WSPCZESN EPOK
Znaczenie dla wiata
W 2007 roku przypada 90-ta rocznica Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Padziernikowej. Poprzedziy j
rewolucja lutowa w Rosji, przyjazd Lenina ze
szwajcarskiej emigracji i opracowanie tzw. Tez
Kwietniowych, bdcych programem przyszej rewolucji
socjalistycznej oraz niespokojne lato 1917 r., ktre
nabrzmiewao nadchodzc rewolucj proletariack.
Rewolucja Padziernikowa wywara wielki wpyw na bieg
dziejw Rosji, ale take Europy, Azji i caego wiata, na
wiek XX. Rewolucja miaa take wielkie nastpstwa dla
Polski, dla odrodzenia jej niepodlegego bytu po 123 latach
zaborw.
Rewolucja zapocztkowaa po raz pierwszy od Komuny
Paryskiej w 1871 r. zdobywanie wadzy pastwowej przez
proletariat, budow pastwa socjalistycznego najpierw w
Rosji i ZSRR, pniej take w innych krajach Europy
rodkowej i Azji. Weryfikowaa ona w praktyce tezy
naukowego socjalizmu, ktre legy u podstaw teorii
marksistowsko-leninowskiej i ktre w praktyce
potwierdzay wielkie humanistyczne ideay, sformuowane
przez klasykw marksizmu. Wraz z okrzepniciem ustroju
socjalistycznego nastpi wielostronny rozwj tej teorii i
jej szczegowych dyscyplin, ktre podniosy na wyszy
poziom moliwoci poznawcze ludzkoci i stworzyy
warunki dla wszechstronnego rozwoju czowieka, caego
spoeczestwa a przede wszystkim ludzi pracy. System
socjalistyczny stworzy warunki dla przezwycienia
wyzysku czowieka przez czowieka, likwidacji
tradycyjnych plag kapitalistycznych i ksztatowania ustroju
sprawiedliwoci
spoecznej.
Byy
to
wielkie
humanistyczne osignicia Rewolucji Padziernikowej i
stanowi one jej wielkie dziedzictwo, doceniane take
obecnie przez siy postpu i socjalizmu na caym wiecie.
Wpyw na odrodzenie Polski
Rewolucja Padziernikowa miaa wielkie znaczenie dla
Polski i polskiego ruchu robotniczego. Polscy
rewolucjonici walczyli rami w rami z rosyjskim
rewolucjonistami na czele z Leninem a pniej Stalinem
przeciwko kapitalizmowi, o zwycistwo rewolucji
socjalistycznej. Tytuem przykadw wymiemy Ludwika
Waryskiego, Feliksa Dzieryskiego, R Luksemburg,
Stefana Okrzej, Juliana Marchlewskiego oraz rne nurty
polskiego ruchu robotniczego. W okresie Rewolucji w
Rosji przebywao 1 mln Polakw, z ktrych ponad 100 tys.
brao
aktywny
udzia
po
stronie
Rewolucji
Padziernikowej, a wielu z nich zajo czoowe funkcje w
WKP(b) i aparacie pastwa radzieckiego. Polscy
komunici w Rosji sformowali rewolucyjny puk

padziernik 2007

Warszawa, ktry odznaczy si zbrojnie w walkach z


kontrrewolucj. J. Marchlewski, F. Dzieryski i F. Kon
stali na czele Polskiego Rewolucyjnego Komitetu w
Biaymstoku,
ktry w lipcu-sierpniu 1920 r.
przygotowywa si do objcia rzdw w Warszawie po
zwyciskiej wojnie 1920 r. Historia potoczya si inaczej.
Bitw warszawsk w sierpniu 1920 r. komunici przegrali.
Jednak historia miaa wtedy szans pj innym nurtem,
gdyby rewolucja zwyciya nie tylko w Warszawie, ale
take w Berlinie, Budapeszcie, Wiedniu, Pradze, Paryu,
Brukseli.
Powstaaby
wtedy
europejsko-azjatycka
republika rad (socjalistyczna Unia), ktra zapewne inaczej
pokierowaaby bieg dziejw XX wieku.
Historia nie toczy si jednak ruchem jednostajnie
wznoszcym. Dialektyka dziejw musi uwzgldnia
zaamania, cofanie si, podciganie tyw, obejmowanie
procesem dziejowym wszystkich klas i warstw, narodw i
regionw. Obecnie w warunkach wielkiej poraki
socjalizmu w latach 90-tych ub. wieku w ZSRR i Europie,
warto to sobie uzmysowi jako teoretyczn przesank
nowych zwycistw socjalizmu po czasowej klsce.
Rewolucja Padziernikowa miaa dla Polski take inne
pozytywne nastpstwa, przede wszystkim za spraw
powstania w grudniu 1918 r. KPRP (pniej KPP), ktra
wywara wielki wpyw na organizowanie polskich
robotnikw do walki z kapitalizmem i oparcia polskiego
ruchu robotniczego na podstawach marksizmu-leninizmu.
KPP organizowaa proletariat do walki z nadchodzcym
faszyzmem
oraz
popieraa
rewolucyjn
wojn
republikaskiej Hiszpanii. KPP przygotowaa take kadry
dla powstaej w styczniu 1942 r. Polskiej Partii
Robotniczej, dla budowania jej zbrojnego ramienia w
czasie okupacji hitlerowskiej - Gwardii i Armii Ludowej.
Rewolucja Padziernikowa przyczynia si w 1944-45 r. za
spraw zwycistwa Armii Czerwonej i ZSRR nad
hitlerowskimi Niemcami do ponownego oswobodzenia
naszego kraju i powstania Polski Ludowej. Przy pomocy
ZSRR powstao ludowe Wojsko Polskie, ktre wraz z
Armi Radzieck stao si zbrojnym oparciem ludowodemokratycznych i socjalistycznych rzdw. ZSRR sta si
dla Polski wielkim przyjacielem i sojusznikiem a take
autorytetem na arenie midzynarodowej.
Pastwa socjalistyczne - dyktatura dla buruazji,
demokracja dla ludu pracujcego
Rewolucja Padziernikowa bya wielkim wydarzeniem
historycznym o znaczeniu midzynarodowym, ktre
otworzyo bramy dla powstania pastw socjalistycznych i
systemowego ograniczania i czciowej likwidacji
kapitalizmu i imperializmu. W jej nastpstwie socjalizm
zapanowa nie tylko w Rosji, na gruzach dawnego
carskiego imperium, ale take wszechstronnie rozwina
si ideologia komunistyczna i ruch komunistyczny, a
wiatowy kapitalizm zosta zmuszony do historycznej
defensywy. Znaczc rol w tym procesie odegray partie
komunistyczne
oraz
trzecia
Komunistyczna

BRZASK

NR 10/185

Midzynarodwka, ktra powstaa w 1919 r. i


funkcjonowaa do 1943 r.
Znaczenie Rewolucji Socjalistycznej dla wspczesnej
epoki polegao na tym, e w jej nastpstwie powsta
potny Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(1922 r.), ktry przez prawie 70 lat (do 1991 r.) by
traktowany jako ojczyzna wiatowego proletariatu.
WKP(b) pod kierunkiem Jzefa Stalina potrafia
zasadniczo przebudowa kraj, zbudowa podstawy
socjalizmu w miecie i na wsi i obroni socjalistyczn
Ojczyzn w warunkach kapitalistycznego okrenia a
take obroni ZSRR w walce z niemieckim faszyzmem i
japoskim militaryzmem w okresie II. wojny wiatowej.
W latach 40-tych XX wieku w rezultacie tej wojny w
krajach Europy rodkowo-wschodniej powstay liczne
pastwa demokracji ludowej, ktre w nastpnych latach
weszy na drog budownictwa socjalistycznego.
Jednoczenie trwaa walka o nowe oblicze Azji. Miaa ona
charakter antykolonialny, o wyzwolenie narodowe, a
jednoczenie antykapitalistyczny. Z czasem narody Chin,
Korei Pnocnej, pniej Wietnamu weszy na drog
przemian socjalistycznych. W 1959 r. rewolucja
socjalistyczna zwyciya na Kubie, a socjalizm jako ustrj
spoeczno-gospodarczy sta si systemem wiatowym.
Warto przypomnie te fakty historyczne, ktre
potwierdzay wielkie zwycistwa proletariackie oraz
wspaniae talenty organizacyjne i mobilizacyjne
wczesnych partii komunistycznych.
Rewolucja Padziernikowa i powstaa w jej wyniku
(pniej take innych rewolucji socjalistycznych)
wsplnota pastw socjalistycznych miaa duy wpyw na
zmian stosunkw spoecznych w krajach, gdzie, jak w
ZSRR, socjalizm trwa ponad 70 lat, a przez prawie p
wieku w innych krajach europejskich, gdzie ideologia
komunistyczna bya wytyczn i naukowym drogowskazem
dla gospodarki, polityki i instytucji socjalno-kulturalnych,
ktre staway w centrum uwagi czowieka pracy i
przyczyniay si do zaspokajania jego potrzeb. Robotnik,
chop i pracujcy inteligent stali si gospodarzami we
wasnym kraju, odzyskali ekonomiczn, socjaln i
polityczn godno a lud pracujcy sta si suwerenem w
pastwie. Wartoci te legy u podstaw polityki i etyki
socjalistycznej i wyzwoliy olbrzymi energi uciskanych
przez buruazj ludzi pracy. Byy one bez wtpienia
przesankami wielkiego zaufania mas spoecznych do
partii komunistycznych i robotniczych, stojcych na czele
rewolucji, a pniej organizujcych i kierujcych budow
podstaw socjalizmu i obrony swych krajw przed
zagroeniami imperialistycznymi.
Wyzwolenie narodw kolonialnych
Obecnie zwyciska buruazja stara si pomniejszy
znaczenie socjalizmu, dopuszcza si jego zafaszowania i
przedstawia w krzywym zwierciadle rne sfery ycia
spoecznego. Tymczasem ZSRR i wsplnota pastw
socjalistycznych wywary olbrzymi wpyw na zmian

padziernik 2007

ukadu si midzy wiatowym proletariatem a wiatow


buruazj. Popieray one sprawiedliw walk narodw
kolonialnych o wyzwolenie narodowe i spoeczne,
udzielay wszechstronnej pomocy materialnej postpowym
ruchom spoecznym w tych krajach, podtrzymyway je
moralnie i politycznie, wiadczyy take rne formy
pomocy wojskowej dla prowadzonych przez nie walk
wyzwoleczych. Przyczyniy si one do zasadniczej
zmiany, w latach 50-60-tych XX wieku, do upadku
systemu kolonialnego i powstania licznych niepodlegych
pastw Azji, Afryce i na innych kontynentach. W
pniejszym czasie wiele z tych pastw obray drog
alternatywnego wobec kapitalizmu rozwoju, co przybrao
form pastw socjalistycznej orientacji. W pastwach
socjalistycznych ksztacili si liczni studenci z tych
krajw, ktrzy pniej czsto stawali si postpowymi
elitami, przeszczepiajc do swych rodowisk idee i
wartoci czerpice z socjalistycznej demokracji.
Ruch robotniczy w pastwach rozwinitego kapitalizmu
Wielkie znaczenia miaa take Rewolucja Padziernikowa
na kraje, bdce twierdzami kapitalizmu i imperializmu.
Lenin stajc na czele Rewolucji socjalistycznej w Rosji
zakada, e bdzie ona pocztkiem rewolucji w wysoko
rozwinitych krajach kapitalistycznych. Tak si jednak nie
stao, w Europie zachodniej na pocztku lat 20-tych
osaba fala rewolucyjna i komunici rosyjscy musieli
stoczy ostr walk z trockistami, rewizjonistami i
oportunistami o kontynuacj Rewolucji i budow
socjalizmu w warunkach okrenia kapitalistycznego.
Rewolucja socjalistyczna w Rosji skonsolidowaa siy
imperialistyczne, ktre pocztkowo dyy w drodze
zbrojnej interwencji 14 pastw do jej zduszenia. Udzielay
one materialnej i zbrojnej pomocy kontrrewolucji
wewntrznej, dc do obalenia wadzy radzieckiej.
Zamierzenia te spaliy na panewce, zwyciska Rewolucja
potrafia si obroni, ale od tego czasu imperializm nigdy
nie spocz w walce z socjalizmem, posugujc si
rodkami pokojowymi, takimi jak embargo, blokada,
izolowanie, szpiegostwo, zamachy terrorystyczne,
midzynarodowa dyskryminacja, nieustanna agresja
polityczna i propagandowo-ideologiczna, a take
wojennymi, z ktrych najwiksze nieszczcia i szkody
przyniosa agresja faszystowskich Niemiec i II. wojna
wiatowa. Po tej wojnie imperializm pod wodz USA
narzuci wiatu zimn wojn, ktra w latach 50-tych w
Korei i w latach 60-tych w Wietnamie przeksztacia si w
gorc wojn. Na Bliskim Wschodzie USA przy pomocy
Izraela prowadziy nieustann wojn przeciwko narodowi
palestyskiemu i postpowym krajom arabskim.
Prowadzio to do wycigu zbroje oraz wynalezienia
nowych generacji broni masowego raenia, spord
ktrych najwiksze niebezpieczestwo przedstawiaa bro
atomowa, biologiczna i chemiczna. Dzi do tego
niebezpieczestwa dochodzi bro kosmiczna, moliwo
prowadzenia wojen tzw. gwiezdnych. Obecnie toczy si
walka o zainstalowanie na polskim terytorium tzw. tarczy

BRZASK

NR 10/185

obronnej, bdcej wielkim zagroeniem pokoju w tym


rejonie Europy. Pod wodz USA i NATO prowadzona jest
brudna wojna w Afganistanie i Iraku, agresja grozi Iranowi
i innym tzw. niepokornym pastwom.
Mimo tego wycigu zbroje, ktry pooy si olbrzymim
ciarem na ekonomice pastw socjalistycznych,
kapitalizmowi nie udao si uzyska jakiej trwaej
przewagi i stabilizacji politycznej. Dobrze zorganizowana
klasa robotnicza i inne grupy ludzi pracy potrafiy wymc
na kapitalistach liczne ustpstwa, przede wszystkim w
kwestiach pracowniczo-socjalnych, ktre w Europie
zachodniej rezultoway po II. wojnie wiatowej
instytucjami i osigniciami tzw. pastwa opiekuczego,
sterowanego politycznie przez partie socjaldemokratyczne.
W USA jeszcze przed II wojn wiatow przybray one
posta reform nowego adu prezydenta F. D. Roosevelta,
w postaci social security, zasikw dla bezrobotnych,
interwencjonizmu pastwowego itp.
Reformy te zmierzay do pewnego obaskawiania
kapitalizmu i naukowo zostay objanione przez teori
Keynesa. Z jednej strony byy one wynikiem gbokich
wewntrznych sprzecznoci systemu a jednoczenie
wielkich buntw robotniczych w USA i krajach Europy
zachodniej, szczeglnie w okresie wielkiego kryzysu lat
30-tych. Z drugiej strony orodki kierownicze buruazji
obawiajc si wybuchu rewolucji jak w Rosji, godziy si
na znaczne transfery olbrzymich zyskw, kierowanych na
sfer socjaln. Uwaay one, e w ten sposb nastpuje
osabianie nabrzmiaych sprzecznoci i grocych
konfliktw, stpienia rewolucyjnych nastrojw, a take
godziy si na czasowe przejcie wadzy przez partie
socjaldemokratyczne, ktre ju w tym czasie byy
przearte rewizjonizmem i oportunizmem i nie stanowiy
strategicznego zagroenia dla panowania stosunkw
kapitalistycznych. Dalszy bieg wydarze w drugiej
poowie XX wieku potwierdzi te przewidywania.
W ten sposb najwikszym beneficjentem socjalnym
Rewolucji Padziernikowej, powstania ZSRR i wsplnoty
socjalistycznej stay si klasy i warstwy pracujce nie w
krajach socjalistycznych, lecz w krajach wysoko
rozwinitego kapitalizmu, co miao pniej daleko idce
nastpstwa w ich ideologicznym rozbrajaniu, we wzrocie
rewizjonizmu i oportunizmu i upadku rewolucyjnego
ruchu robotniczego.
Istota globalizacji i integracji europejskiej
Obecnie jednak sytuacja zmienia si zasadniczo. Upadek
ZSRR i pastw socjalistycznych w Europie odsuny na
pewien czas niebezpieczestwo rewolucji socjalistycznej
w Europie i USA. wiatowy kapitalizm na czele z USA
uzyska w ostatnich 20 latach strategiczn przewag nad
siami socjalizmu, w Europie buruazja wici triumfy za
spraw szybko postpujcej integracji w ramach Unii
Europejskiej, ktra jest przede wszystkim Uni dla wielkie
kapitau niemieckiego. Kraje dawnego ZSRR i demokracji
ludowej stay si celem wielkiej agresji ekonomicznej,

padziernik 2007

zostay przeksztacone w nowe wielkie rynki zbytu i taniej


siy roboczej. Jest to nowa posta agresji neokolonialnej,
nowego potnego Drang nach Osten zjednoczonych
Niemiec, ktre za pomoc instrumentw ekonomicznych,
finansowych, dyplomatycznych, instytucji pastwa i prawa
europejskiego realizuj gwne cele imperializmu
niemieckiego. Europa w swym dotychczasowym rozwoju
stworzya bardziej socjalny model kapitalizmu. Europa
wczajc si w rywalizacj z USA o hegemoni wiatow
bdzie musiaa zwikszy wydatki na zbrojenia, a
jednoczenie zmniejszy wydatki na sfer socjaln. S to
realne zagroenia, przed ktrymi obecnie stoi europejski i
nie tylko wiat pracy. Tu tkwi rda coraz liczniejszych
programw rzdowych, zmierzajcych do dalszego
obcinania wydatkw socjalnych, np. w Niemczech pakiety
reform
Hartza.
Stawia
to
przed
ruchem
komunistycznym, zwizkowym, nowe wielkie zadania, jak
obroni wielkie zdobycze socjalne europejskiego wiata
pracy.
Zagroenia ze strony faszyzmu
Kiedy oceniamy dziedzictwo Rewolucji Padziernikowej
trzeba take pamita o niebezpieczestwie faszyzmu.
Faszyzm woski i faszyzm niemiecki a pniej take w
innych
pastwach
by
odpowiedzi
najbardziej
reakcyjnych k buruazji finansowej i soldateski wobec
narastajcej fali rewolucji socjalistycznej po I wojnie
wiatowej.
Posugujc
si
demagogi
socjaln,
wykorzystujc stereotypy nacjonalistyczne i rasistowskie a
przede wszystkim antykomunistyczne zosta on
wykorzystany przez wielk buruazj dla rozprawienia si
z rewolucyjnym ruchem robotniczym we wasnych
krajach, a pod koniec lat 30-tych zosta on skierowany
przeciwko ZSRR i innym krajom. Niejako po drodze
hitlerowska III Rzesza rozprawia si we wrzeniu 1939 r.
z Polsk, w 1940 r. z Francj, a take podbia inne pastwa
europejskie, poza Angli. Hitler piszc Mein Kampf w
1925 r. nie kry, e jego gwnym wrogiem jest komunizm,
bolszewizm, marksizm i e rozwizanie problemw
niemieckich widzi w ekspansji na wschodzie. W ten
sposb faszyzm sta si najbardziej konsekwentnym
kontynuatorem odwiecznego pruskiego i niemieckiego
imperializmu. Kierownictwu radzieckiemu na czele ze
Stalinem udawao si dziki zrcznej polityce utrzymywa
pokojowe stosunki z Hitlerem do czerwca 1941 r., kiedy to
III Rzesza wraz z ich satelitami zdradziecko napada na
ZSRR. Nard radziecki pod kierunkiem partii
komunistycznej przez 4 lata prowadzi w najtrudniejszych
warunkach wojn obronn z faszyzmem, ponoszc w
pierwszych latach 70% ciaru zbrojnego aliantw.
Ostatecznie wojna ta zakoczya si zwycistwem ZSRR i
koalicji antyhitlerowskiej, co radykalnie zmienio ukad si
postpu i reakcji i rezultowao powstaniem nowych pastw
socjalistycznych oraz przyczynio si do odrodzenia
midzynarodowego ruchu komunistycznego.

10

BRZASK

NR 10/185

W wyniku tego zwycistwa faszyzm zosta na wiele


dziesitkw lat zdyskredytowany w oczach postpowej
opinii spoecznej, ale obecnie w warunkach czasowego
upadku socjalizmu i umocnienia si kapitalizmu i
imperializmu znajduje on poywk dla swego szerokiego
powrotu. Znajduje to wyraz nie tylko w reaktywacji
licznych partii faszystowskich w Europie, np. we Francji
Ruch Narodowy Le Pena, w Niemczech NPD,
Republikanie i Volkici, w niektrych landach wschodnich
Niemiec partie faszystowskie zdobyy mandaty w
parlamentach krajowych. Faszyzm zblia si krok po
kroku i umacnia swe struktury w caej Europie, przy czym
obecnie preferuje pokojowe formy aktywnoci,
wykorzystujc
narastajce
niezadowolenie
mas
pracujcych. Lansuje take nacjonalistyczne i rasistowskie
cele programowe. Dzi faszyzm dziaa w przysowiowych
biaych rkawiczkach, realizujc stopniowo i
konsekwentnie swe zaoenia, wykorzystujc take partie i
instytucje demokratyczne.
Faszyzm jest take potrzebny wielkiemu kapitaowi dla
rozprawienia si z liberaln koncepcj i praktyk
demokracji mieszczaskiej, ktra w jego ocenie przeya
si i znajduje si w stanie gbokiego kryzysu. Wielki
kapita dy do zapdzenia starego i nowego proletariatu
europejskiego do wikszej pracy, chce zlikwidowa
wspomniane ju ulgi socjalne, dy take do zamknicia
Unii Europejskiej dla obcych, a wic Arabw, Turkw,
Afrykaczykw, Azjatw itp. a take ich odesania do
swych krajw, a na to miejsce zatrudnienia nowych
gastarbeiterw z krajw Europy wschodniej. Mona si
spodziewa, e procesy te nie bd przebiega bez oporu
ze strony wiata pracy. Na to nakadaj si perspektywy
wielkich wydatkw zbrojeniowych, zwizanych z budow
wasnej siy wojskowej, wychodzcej znacznie poza ramy
tradycyjnej narodowej armii obronnej. Analiza budetw
obronnych Pentagonu w USA i pastw UE wskazuje, e
wydatki na obywatela s jak 2:1. Wielkie orodki
buruazyjne patrz w zwizku z tym bardzo akomie na
rodki przeznaczane na cele socjalne, jako na te, ktre
mog potencjalnie by przeznaczone na militaria. Grozi to
znaczcym obnieniem standardu ycia mas pracujcych i
w zwizku z tym mona si spodziewa wielkiego oporu,
destabilizacji i nowych buntw spoecznych, ktre w
perspektywie mog przybra form nowych rewolucji
socjalistycznych. W rezultacie tych zagroe wielki kapita
bdzie musia sign do sprawdzonych i skutecznych
metod faszystowskich. Jest to wielkie niebezpieczestwo,
przed ktrym stoi obecnie wiat. Niebezpieczestwo
faszyzmu jest jeszcze groniejsze w USA ze wzgldu na
potencja militarny tego kraju, a take wewntrzne
sprzecznoci, ktre w okresie kryzysu mog rozsadzi to
pastwo. Powstanie wtedy wielkie zapotrzebowanie na
faszyzm amerykaski.
Rewolucja Padziernikowa a Chiny
90 lat Rewolucji Padziernikowej to take okazja do
podkrelenia roli Chiskiej Republiki Ludowej, KRLD,
Wietnamu i Kuby - pastw socjalistycznych, ktre nie

padziernik 2007

podday si naciskom imperializmu i mimo embarga,


izolowania i dyskryminacji, a take wielkiej presji
militarnej, ekonomicznej i propagandowej, kontynuuj
budow socjalizmu. Stanowi one ywy przykad, e
moliwy jest inny, bardziej sprawiedliwy wiat, wiat bez
wojen, bez wyzysku, gdzie respektowane s prawa
czowieka pracy. Szczeglnie godne podkrelenia si tu
dowiadczenie KPCh i ChRL, gdzie po zwyciskiej
rewolucji antykolonialnej w 1949 r. przeprowadzono
rewolucj socjalistyczn, zbudowano podstawy socjalizmu
i od prawie 30 lat realizowana jest nowatorska koncepcja
socjalistycznej gospodarki rynkowej, ktra przynosi
wielkie rezultaty ekonomiczne i socjalne. Chiny faktycznie
stay si drug potg gospodarcz wiata i jeli utrzymaj
obecne tempo rozwoju, a nic nie wskazuje, by byo
inaczej, to w stosunkowo bliskim czasie wyprzedz USA.
Bdzie to podstaw do faktycznej zmiany ukadu si na
wiecie. Mona sdzi, e bdzie to take wpywa na
odrodzenie ruchu komunistycznego na wiecie. Do
dowiadczenia Chin w coraz wikszym stopniu sigaj
ucinione narody, partie komunistyczne i ruchy postpowe
na caym wiecie.
Chiska Republika Ludowa (podobnie jak Kuba, KRLD,
Wietnam) jest pastwem socjalistycznym, ktre take
naley
do
wielkiego
dziedzictwa
Rewolucji
Padziernikowej. Jest ona kontynuacj w nowych formach
rewolucyjnego dziea Mao Tsetunga, rozwinitego przez
Den Kiaopinga a obecnie realizowanego przez KPCh pod
kierunkiem Hu Jintao. Obecnie ChRL realizuje
strategiczny plan budowy socjalistycznego rednio
zamonego i harmonijnego spoeczestwa, opartego na
demokratycznych podstawach chiskiego wiata pracy.
Jest to wany argument w ocenie kierunku przemian
ustrojowych Chin, wyranie sytuujcych je po stronie
wartoci socjalistycznych.
Reasumujc,
moemy
stwierdzi,
e
Wielka
Socjalistyczna Rewolucja Padziernikowa bya wielkim
epokowym wydarzeniem, ktre wstrzsno wiatem i
wywaro olbrzymi wpyw na bieg dziejw XX wieku. W
jej wyniku powsta ZSRR i inne pastwa socjalistyczne, a
take zasadniczo umocni si ruch komunistyczny na
wiecie, ktre korzystnie dla wiata pracy zmieniay
oblicze Ziemi. Proletariat w skali narodowej i
midzynarodowej udowodni przez wiele dziesitkw lat,
e jest w stanie nie tylko zdoby wadz, ale take
budowa ustrj socjalistyczny, pastwo dyktatury
proletariatu, ktre okazao si korzystn alternatyw
ustrojow dla uciskanych mas pracujcych. Jest to wielkie
dowiadczenie i przykad dla pokole przyszych
rewolucjonistw.
Obecnie mimo czasowego osabienia socjalizmu dzieo
Rewolucji z powodzeniem jest kontynuowane przez
Chiny, Kore, Kub i Wietnam, ruch komunistyczny
odradza si i w swej walce siga do wielkiego dziedzictwa
Rewolucji Padziernikowej w walce z kapitalizmem i o
socjalizm.
Zbigniew Wiktor, Wrocaw, wrzesie 2007 r

11

BRZASK

NR 10/185

CZAS OSZOOMW
Elity obecnie sprawujce wadz, uroczycie obchodziy 27
rocznic powstania Solidarnoci, ktra jako zwizek
zawodowy, przy poparciu klasy robotniczej, doprowadzia
w 1989 roku podczas wyborw do zmiany ustroju w
naszym kraju. Do wadzy dosza tzw. demokratyczna
opozycja. W wyniku restauracji kapitalizmu, robotnicy
oraz szerokie warstwy pracujce straciy wszystko, co
uzyskay w Polsce Ludowej, a przede wszystkim prac.
W wyniku tego, nastpio osabienie dynamiki spoecznych
ruchw emancypacyjnych, zdominowanych w Polsce z
reguy przez kwesti narodow, natomiast uzyska wielkie
wpywy koci katolicki, jako stranik i gwny
interpretator postaw patriotycznych.
W ten sposb zawadnwszy kryterium patriotyzmu,
koci katolicki, moe skuteczniej ni w innych krajach
regulowa i tumi wszelk emancypacj spoeczn.
Wzmaga odporno w czasach zagroenia, ale cen jak
polsko zapacia za ten sposb odpierania zagroe, jest
guchy konserwatyzm polskiego patriotyzmu, trzymajcy
si z dala od ruchw odnowicielskich epoki. Czego
wyrazem jest dziaalno Radia Maryja i telewizji
Trwam.

padziernik 2007

uwiadamiajc kocioowi, gdzie przebiega granica od


ktrej musi wycofa swj sprzeciw.
Caa strategia kocioa zmierza do tego, by ruchy w
ktrych widzia dla siebie konkurencj, mogy by
pitnowane nie tylko jako bezbone, lecz take jako
niepatriotyczne. Wystrzega si zaangaowa, ktre mogy
zachwia legend patrona sprawy narodowej, a
jednoczenie zwleka jak najduej z przejciem
konkurentw w obrb rodzimoci. Tak dugo, e konkurent
spokornia i zrozumia, e legitymizacja patriotyczna
zaley od akceptacji kocioa.
Uzyskanie pozycji dajcej moliwo odmawiania
rodzimoci swoim konkurentom jest wielkim osigniciem
kocioa katolickiego w Polsce i rdem wielu anomalii
ycia
polskiego
w
porwnaniu
z
normami
oglnoeuropejskimi.

Tragedi polsk jest wanie to, e na duszy czas


monopol na okrelanie tego, co rodzime znalaz si w
rkach kontrreformacyjnego kocioa, ktry skutecznie
izolowa i izoluje Polsk od ycia nowoytnej Europy.
Patriotyzm
utosamia
si
z
konserwatyzmem,
fundamentalizmem, niezdolnym do rozpoznania rosncych
zagroe. Konfesyjno-konserwatywny patriotyzm wyrobi
Polsce opinie kraju grzzncego w fanatyzmach i
przesdach. Nikt nie wspczu narodowym niedolom
Dynamika ruchw spoecznych bya zawsze w cieniu
Polakw, dopki ukazywali i ukazuj si wiatu jako
dynamiki ruchw narodowych, a jeli odrywaa si od nich
nosiciele dewocyjnej nietolerancji i wstecznictwa.
i wysuwaa na czoo, tracia sankcj zjawiska rodzimego.
Warto przypomnie, i czasie strajkw organizowanych
Dowiadczyy tego wszystkie chopskie rabacje, wszystkie
przez Solidarno, ktre powstaway midzy innymi pod
mieszczaskie bunty, niepoczone pod spraw narodow.
hasami wolnoci, zawsze organizowane byy msze i inne
Dowiadczya tego take ta cz ruchu robotniczego,
uroczystoci kocielne.
ktra spraw emancypacji spoecznej stawiaa ponad cele
Obraz ten zmieni si, gdy patriotyzm polski zacz si
narodowe.
kojarzy z postaw oswobodzicielsk. Reformy okresu
Uzyskanie
przez
ruchy
emancypacyjne
sankcji
Owiecenia i Kociuszko, legiony walczce za wolno
patriotycznej byo w Polsce zawsze szczeglnie utrudnione
wasz i nasz, (co prawda dzi rwnie onierzom
przez fakt, e wyroczni w sprawach patriotyzmu
polskim wyjedajcym do Iraku i Afganistanu mwi si,
pozostawa koci a impulsy emancypacyjne przychodziy
i walcz za wolno nasz i wasz w innym okresie
na og z krajw bezbonych lub, co najmniej
historycznym. Nie mwi si im, e walcz o ujarzmienie
pograjcych si w wierze faszywej. Koci odmawia
tych narodw w imi interesw amerykaskich, taka, to ju
ruchom emancypacyjnym przyznania rodzimego rodowodu
zakamana propaganda demokracji klientelskiej w stosunku
tak dugo, jak si dao i dopiero gdy stwierdza, e naraa
do USA).
w ten sposb swj stan posiadania w spoeczestwie
polskim, odstpowa od publicznej anatemy. Jedno Zapamitajmy dobrze ten fakt podstawowy: nobilitacja
wiedzia, gdy w zbiorowoci polskiej ruch ludowy polskiej walki z zaborcami nastpia tylko dlatego, e
przeradza si w ruch patriotyczny, nie naley zwleka z polski patriotyzm zacz by postrzegany jako
sprzymierzeniec
emancypacyjnych
de
Europy.
jego akceptacj.
Powstawao korzystne dla polskoci skojarzenie walki
Przez wszystkie wieki koci toczy nieustajcy bj o
narodowowyzwoleczej z walk o postp spoeczny.
utrzymanie w swych rkach wykadni patriotyzmu,
wykazujc zarazem upr i elastyczno. Ustpowa, gdy Ale ta passa trwaa z reguy tylko do czasu, kiedy Polacy
stwierdza, e emancypacyjny ruch zdobywa sobie sankcj tracili tytuy bohaterw zmaga z zewntrzn opresj. Po
patriotyczn, przekona si, bowiem, jak ryzykowne jest w znalezieniu si we wasnym domu, szybko trwonili
Polsce przeciwstawienie si barwom narodowym. opini narodu otwartego na ruchy emancypacyjne i znw
Przypadki wystpie dostojnikw kocioa przeciwko fali odradza si obraz polskoci skonnej do zasklepienia si w
patriotycznych uniesie koczyy si natychmiastow swych anachronizmach. Tak byo po roku 1918 i tak stao
sromotn porak (np. w Warszawie i w Wilnie 1793 r.) si po roku 1989 polsko pozbawiona uciskajcego j

12

BRZASK

NR 10/185

wroga stracia swj image oswobodzicielski, zacza by


synonimem mentalnego skansenu. wiadcz o tym rzdy
braci Kaczyskich, oraz odbywajce si konwencje
przedwyborcze partii politycznych. Na podkrelenie
zasuguje fakt, i w ferworze dyskusji z PiS-em wielki
lewicowiec Wojciech Olejniczak porwnywa propagand
PiS-u do propagandy Polski Ludowej, gdzie wszystko byo
kamstwem. To tak jakby SLD gosia sam prawd i
gwno prawd. Warto przypomnie te prawdy SLD:
bdc u wadzy wstrzymaa rewaloryzacj emerytur i rent
dla zaatania dziury budetowej, wprowadzia niekorzystne
dla pracownikow zmiany w Kodeksie Pracy a sobie nie
wstrzymaa redukcji apanay. Wysanie wojska do Iraku
Kwaniewski tumaczy oszustwem sekretarza stanu USA
Colina Powella. Lewicowo SLD okrela stanowisko tej
partii, ktra ustami swoich przywdcw, ogosia, i za jej
rzdw dokonao si zakoczenie transformacji ustrojowej,
(restauracji kapitalizmu) i wprowadzenie Polski do UE i
NATO.

padziernik 2007

Polska Solidarnoci, PiS-u, LPR, SLD, Samoobrony, nie


staa si bogatsza o nowoczesny ruch emancypacyjny, a
tylko o jedno wicej powstanie narodowe, i to takie, ktre
odnioso zwycistwo z pomoc wszystkich monych tego
wiata: wiatowych mocarstw zachodnich, polskiego
papiea i ustpujcej dotychczasowej wadzy.
Jeszcze raz wykonany zosta klasyczny manewr z
przesuniciem potencjaw buntu spoecznego w oysko
sprawy narodowej, by nazajutrz po odniesionym
zwycistwie, zwycistwie z pomoc patriotycznych
komunaw, przystpi do bezpardonowej walki i
likwidacji osignitych ju zdobyczy socjalnych. Jeli
mierzy kryteriami uniwersalnymi, dzisiejsze elity
naleaoby zaliczy do grupy konserwatywnej, ktra
pomaga w utrzymaniu si prawicowym rzdom z dala od
lewicowoci szarych ludzi pracy.
Polska dzisiejsza zblia si niebezpiecznie do tego
nieszczsnego wzorca, w ktrym patriotyzm, wie si z
konserwatyzmem. Obalenie socjalizmu odbyo si w
Polsce pod znakiem czynu narodowego i od tej pory
wszelka lewicowo staa si narodowo podejrzana, a
wszelka prawicowo namaszczona patriotyzmem.
Stworzone zostay warunki po temu, aby ewolucja
wsteczna dokonywana by moga pod przebraniem
dokona patriotycznym.

Gone powiedzenie Pisudskiego, e z tramwaju o nazwie


socjalizm wysiad na przystanku niepodlego, odkryo
oglniejsz prawidowo sarmatyzmu. T mianowicie, e
w sprawy spoeczne angaowa si w kontekcie sprawy
polskiej i porzuca je, gdy narodowe cele si speniy.
Dotychczasowa przyjacika wszelkiej postpowoci, jak
miaa by midzy innymi miaa by Solidarno, ukazaa
si nagle zaskoczonemu wiatu jako zacieky bastion W aurze wyzwolenia narodowego zabrano si do
mentalnej konserwy, kultywowany przez PiS, Radio redukowania owiaty, ograniczania i likwidacji zdobyczy
socjalnych, dostpu do kultury, degradowania bezbronnej
Maryja, telewizj Trwam itp.
rzeszy pracownikw sowem, do wdraania typowego
Reformy owieceniowe zakiekoway w Polsce dziki
programu konserwatywnej prawicy, sprawujcej wadz.
impulsom z Anglii i Francji, ale ledwie zdoay napocz,
ju sarmacka mentalno je zdawia przy wsparciu W Polsce, gdzie nic si nie dzieje i nic si nie moe
rozwin moc spoecznych de emancypacyjnych, bo
zewntrznej przemocy.
wszystko musi mie sankcj patriotyczn, niszczenie
Rwnie reformy ustrojowe, emancypacyjne Polski
patriotyzmu jako wiatej busoli niebezpiecznie osabia
Ludowej, byy daremn prb przebudowy systemu wbrew
spoeczestwo. Jeeli nie chce ono ugrz w niesawie
planom dominujcych zachodnich mocarstw i wewntrznej
nowych czasw kaczyzmu, musi zdj ze swych
kontrrewolucji. Reformatorskie potencjay PRL okazay si
patriotycznych otarzy wyniesione tam niefortunne
znw zbyt sabe, by zaprojektowa i skutecznie obroni
postacie.
najkorzystniejsz dla kraju drog przeobrae. Od
wewntrz ogranicza je guchy konserwatyzm, od zewntrz I na koniec warto przytoczy ocen elit rzdzcych Polsk
za presja mocarstw i naszego rodaka papiea dbajcych o przez Churchilla, ktry na stronicy 330 swoich
podporzdkowanie sobie nowych obszarw. Dziki i prymi- pamitnikw wojennych napisa: Historia Europy ma
tywny kapitalizm, jaki si wyoni oraz kontrreformacyjny swoj tragiczna tajemnic, wanie Polakw, ktrzy
katolicyzm wcale nie by koniecznoci dziejow, ale indywidualnie s zdolni do heroizmu i posiadaj cnoty
pochodn tych dwch ideologicznych naciskw, walecznoci i wdziku, a ktrzy wykazuj w swym yciu
przeksztacajcych pragmatyczn transformacj systemu w pastwowym niedostatki nieuleczalne. Wspaniali w
rewolcie i czasie klski, staj si nikczemni i ndzni w
rodzaj krzyowej wojny o nawrcenie.
chwili zwycistwa. Odwani z odwanych s czstokro
W Zachodniej Europie apele humanistyczne, hasa socjalne
kierowani przez podych pomidzy najpodlejszymi.
czy ekologiczne gromadz z atwoci wielesttysiczne
tumy. W Polsce dzisiejszej zgromadzenia w tej skali Bd mia mono mwi o Polakach, o bankructwie ich
powoduj tylko homilie na Jasnej Grze. Zbiorowo planw i przygotowa wojennych, wojennych arogancji i
polska cigle nie ma miaoci do masowych wystpie bdach ich polityki, o straszliwych rzeziach i nieszciach,
pod innymi znakami, a szczeglnie czerwonymi. Zwizki na ktre zostali skazani przez wariactwa swej polityki.
zawodowe, mimo socjalnych tragedii, z najwikszym Domek may skpa chata, Polska sami swoi, swoje zy,
trudem gromadz na wiecach od kilku do kilkunastu swoje brudy, podo kam znam nadto dobrze znam.
J..
tysicy ludzi.

13

BRZASK

NR 10/185

Grnicy z Nowej Rudy i Wabrzycha


walcz o swoje prawa
Nowa Ruda bya kiedy obok Wabrzycha orodkiem
grnictwa
wglowego. Byo
tu wiele kopal
wysokokalorycznego i koksujcego wgla, m.in. w
dzielnicach Nowej Rudy - Przygrzu i Supcu. Ta ostatnia
miaa dobre warunki i perspektywy rozwoju i jeszcze do lat
90-tych ub. wieku. Zainwestowano tu wiele miliardw
wczesnych zotych na jej modernizacj. Podobna sytuacja
wystpowaa w kopalni "Victoria" w Wabrzychu, gdzie m.
in. "wybudowano wielki i nowoczesny szyb Kopernik,
ktry umoliwia wydobywanie cennego surowca za
pomoc najnowoczeniejszych urzdze grniczych.
Niestety przyszed rok 1989 i decyzja o likwidacji
dolnolskich kopal, ktre zatrudniay kilkadziesit tysicy
robotnikw i inynierw. Likwidacj przeprowadzono w
sposb rabunkowy, niszczono maszyny i urzdzenia i
sprzedawano je na zom, a kopalnie zostay zalane, niszczc
dorobek wielu pokole grnikw. Jednym sowem
barbarzyska i niszczycielska dziaalno, gorsza ni wrogw
na wojnie. Zniszczono wspaniay dorobek cywilizacyjny nie
tylko z 50 lat Polski, take z okresu niemieckiego tych ziem.
Wtedy wczeni decydenci - take z tzw. NSZZ
Solidarno" dowodzili, e utrzymywanie miejscowych
zakadw grniczych jest nieopacalne, a praca w nich bardzo
trudna i niebezpieczna. Karmiono ludzi nadziejami, e
przyjdzie kapita francuski i wybuduje nowoczesne i
ekologiczne fabryki i nowe miejsca pracy. Nadzieje te szybko
rozwiay si niczym przysowiowa baka mydlana. Powstay
co prawda w Wabrzyskiej Strefie Ekonomicznej fabryki
japoskie, ale o znacznie mniejszej liczbie miejsc pracy.
Nowa Ruda i 'Wabrzych stay si rejonem chronicznego i
patologicznego bezrobocia. Dzi s inne relacje cenowe na
wgiel. Gdyby byy kopalnie, opacaoby si wydobywa
dolnolski wgiel, gdy jest on cennym i poszukiwanym
surowcem na potrzeby przemysu chemicznego i
farmaceutycznego. Paradoksalnie, ale ich konsytuacj w
Wabrzychu s BIEDASZYBY, w ktrych odbywa si dzikie
fedrowanie zdesperowanych i pozbawionych rde
utrzymania
grnikw,
w
warunkach
urgajcych
podstawowym normom bhp.
W Nowej Rudzie i okolicy upad nie tylko przemys
grniczy, take wspaniaa kiedy Porcelana, przemys
elektroniczno-radiowy (znana na caym wiecie "DIORA"),
przemys wkienniczy, dajcy zatrudnienie kobietom,
papierniczy, cegielnie, tartaki, nawet kamienioomy,
dostarczajce cennego surowca budowlanego i drogowego.
Pobliskie powiaty Kodzko, Wabrzych, Dzieroniw,
Kamienna Gra, ktre kiedy niczym magnes przycigay
modych ludzi z caej Polski, dzi strasz oczodoami
wybitych szyb, zdewastowanych budynkw fabrycznych,
walcych si kominw. Liczne obrazy spustoszenia i
barbarzystwa. Bezrobocie przekracza tu 30-40%, modzie
ucieka masowo za granic, rolnictwo w zastoju, o czym
wiadcz tysice hektarw ugorw. Problemw nie
rozwizuje wspomniana Wabrzyska Strefa Ekonomiczna.

padziernik 2007

Wszystko to przygnbia ludzi, a rce zacieraj niemieccy


rewizjonici, odgrzewajc stereotyp "Polnische Wirtschaft",
jednoczenie za zgod i by moe przy pomocy polskich
wadz lokalnych wznosi si pomniki zasuonych dla kultury
niemiecko-pruskich humanistw. Powstaje pytanie, czy nie
ma wybitnych Polakw na te cokoy? Czy nie naleaoby na
nich umieci wielkich Polakw, ktrzy przywracali te ziemie
po wiekach Polsce? Obecnie wysiek stowarzysze
historycznych (przez kogo finansowanych?) skupia si na
przywracanie pamici wielkich bitew pruskiego militaryzmu,
np. bitwy pod Lutyni (Leuten) pod Wrocawiem, gdzie krl
pruski Fryderyk II odnis wielkie zwycistwo na wojskami
austriackimi i zagarn lsk, co stao si pocztkiem
rozbiorw Polski. Odpowied jest jedna, siy te d do
przekrelenia wielkiego polskiego i sowiaskiego
zwycistwa z 1945 r.
Polskie wadze centralne i lokalne nie dostrzegaj tych
kwestii, a by moe licz na jakie uboczne zyski, np. w
postaci zwikszenia turystyki niemieckiej. Ale polskie wadze
nie zapobiegy take dewastacji transsudeckiej linii kolejowej
(podobnie jak setek kilometrw innych dolnolskich linii
kolejowych), jej kiedy wspaniaych wiaduktw i tuneli
kolejowych, bdcych przykadem unikatowej inynierii
kolejowej, dzi grocych zawaleniem, a ruch kolejowy zosta
skasowany. Mieszkacy Nowej Rudy i Wabrzycha wiedz,
e moe by inaczej, nawet w warunkach kapitalizmu, gdy w
oddalonych o 10 km Czechach linie kolejowe funkcjonuj
normalnie, fabryki podjy inn produkcj, a bezrobocie jest
niskie. Std wielu Polakw znajduje zatrudnienie w zakadach
Czeskiej Republiki. Czy nieszczcia te s nowymi plagami
egipskimi? Nie, s one wytworem barbarzyskiego i dzikiego
kapitalizmu made in Poland koca XX wieku.
17 wrzenia 2007 r. w noworudzkim Domu Kultury
prezentujcego jeszcze resztki dawnej wietnoci, odbyo si
3. Spotkanie mieszkacw Nowej Rudy, zorganizowane przez
Dolnolskie Stowarzyszenie Obrony Proletariatu, ktre ma
sw siedzib wanie w Nowej Rudzie. Na jego czele stoj
Micha Gawroski i Franciszek lzak - emerytowani grnicy,
jednoczenie dziaacze radykalno-lewicowych, m.in. PSPR)
organizacji spoecznych. Na Spotkanie przybyo ponad 100
dawnych grnikw i mieszkacw Nowej Rudy i okolic.
Przybyli
take
reprezentanci
ruchu
spoecznego
"BIEDASZYBY" z Wabrzycha, organizatorzy zaprosili take
pos6w i senatorw, miejscowych dziaaczy z rnych opcji,
burmistrza Nowej Rudy i starost kodzkiego. Nie przyby
nikt z SLD czy innych oficjalnie lewicowych partii, za to
mocno reprezentowani byli pose i senator PiS, a take
organizacje "narodowo-patriotyczne". KPP reprezentowa
tow. Zbigniew Wiktor, ktrego nawet organizatorzy zaprosili
do Prezydium, ale przedstawili go jako "profesora z
Uniwersytetu Wrocawskiego".
Tematem Spotkania bya kwestia obiektw socjalnych i
rekreacyjno-wypoczynkowych a take praw spoecznych,
ktre noworudzki (i nie tylko) wiat pracy utraci w wyniku
reprywatyzacji zakadw pracy, w tym b. Kopalni Wgla
Kamiennego "Nowa Ruda". Zebranie prowadzi z wielk
wpraw Przewodniczcy Franciszek lzak. Referat
wprowadzajcy
przedstawi
Przewodniczcy
Grupy
Organizacyjnej
Micha Gawroski,
kt6ry
obarczy

14

BRZASK

NR 10/185

odpowiedzialnoci kolejne rzdy, partie i osobistoci


polityczne, ktre doprowadziy do katastrofalnej sytuacji nie
tylko noworudzkich i wabrzyskich g6rnik6w, ale cay polski
wiat pracy. Mwca odnis si take do sytuacji
midzynarodowej, wskazujc na to, e po 1989 r. Polska
znalaza si w zalenoci od orodkw midzynarodowego
kapitau, np. Banku wiatowego. Referent wskaza na liczne
dziaania Stowarzyszenia Obrony Proletariatu, majce na celu
aktywizacj pos6w, senator6w, administracji centralnej i
lokalnej, ktre nie przyniosy adnego efektu, a jednoczenie
pogarszaa si sytuacja ekonomiczno-socjalna wiata pracy.
Sala ywo reagowaa na treci wystpienia, zebrani z
miejsca i w wystpieniach do mikrofonu uzupeniali i
korygowali argumentacj referatu. Na konkretne pytania
odpowiadali pose i senator PiS, burmistrz, dyrektor PUP w
Kodzku. Ich odpowiedzi miay charakter prawno-formalny
lub wyjaniajcy a parlamentarzyci starali si zdyskontowa,
zebranie dla toczcej si kampanii wyborczej do Parlamentu,
na co sala reagowaa pomrukami zniecierpliwienia.
Z ramienia KPP wystpi tow. Zbigniew Wiktor, ktry
dokona klasowo-politycznej oceny transformacji ustrojowej
w Polsce po 1989 r. - Dzi nikt z prawej czy lewej stromy
Parlamentu nie przyznaje si do odpowiedzialnoci za te
wszystkie niegodziwoci i zo, ktre zapanoway w Polsce.
Proletariat musi na nowo si organizowa i odbudowa
wiadomo odrbnoci swych interes6w klasowych. Naley
yczy organizatorom nowych inicjatyw w obronie praw
grnikw, ale wiemy z historii, e buruazja i kapita boj si
tylko silnego i zorganizowanego proletariatu. Dlatego musimy
zjednoczy szeregi, zacisn pici i opracowa program
dziaa i walki, ktry signie do treci owej sawnej pieni:
Wyklty, powsta, Ludu ziemi,
Powstacie, ktrych drczy gd
Wystpienie przyjte zostaa oklaskami, a Spotkanie w Nowej
Rudzie wiadczy o zmianie klimatu spoecznego w
rodowisku robotniczym.
Zbigniew Wiktor
Nowa Ruda - Wrocaw, 17-18.IX.2007 r.

DZIE WETERANA
Ludowego Wojska Polskiego
Ju po raz jedenasty w dniu 7 padziernika br. wojewdzkie
zwizkowe obchody Dnia Weterana LWP odbyy si w
Uniejowicach. Przybyo z terenu Dolnego lska ponad stu
czonkw naszego Zwizku, wrocawskiego Klubu
Weteranw i Sympatykw Lewicy oraz przedstawiciele
Zwizku Byych onierzy Zawodowych i Oficerw Rezerwy
WP. Gospodarz Muzeum LWP
i Pamitek po Armii
Radzieckiej im. pk Ludwika POLASKIEGO oraz prezes ZP
Z LWP w Zotoryi sier. Micha SABADACH serdecznie
przywita licznie przybyych kombatantw, a zwaszcza
kawalerw Orderu Wojennego Virtuti Militari pk Jana
KARWACISKIEGO i kpt. Juliana LECHA oraz goci w
osobach: gen. bryg. dr Zdzisawa ROZBICKIEGO
wiceprezesa Stowarzyszenia Tradycji Ornych i Myli
Obronnej, ppk rez. mgr Krzysztofa MAJERA - wiceprezesa

padziernik 2007

Zarzdu Gwnego, prezesa Zarzdu Dolnolskiego Z


LWP, mgr Mari BERNY b. senator RP, mgr Jzefa
PAWLAKA byego posa RP, dr Jzefa KUSIAKA
kandydata na senatora RP i mjr mgr Tadeusza
SMOLISKIEGO prezesa Zarzdu Rejonowego ZBZ i
ORWP w Jeleniej Grze.
Po okolicznociowych wystpieniach gen. bryg. dr
Zdzisaw ROZBICKI wrczy Brzowe Krzye Zasugi dla:
kol. Marii CHYA, szer. mgr Pawowi OKRGLICKIEMU i
ppk Ryszardowi SZYNGIEROWI, a ppk Krzysztof MAJER
wrczy odznak honorow Krzy LWP kol.: sier. mgr
Mieczysawowi LESZCZYSKIEMU, st. sier. mgr Jzefowi
PAWLAKOWI, ppor. mgr Wilhelmowi KASPERSKIEMU i
gen. bryg. dr Zdzisawowi ROZBICKIEMU; dyplomy wpisu
do Ksigi Zasuonych dla Zwizku onierzy LWP
otrzymali: ppor. Kazimierz ANTOSZEWSKI, Krystyna
BIELECKA, ppor. Edward CZECHOWSKI, ppor. Henryk
FENDORF, Joanna KOLAGO, por. Bronisaw MULAWKA,
por. Jzef PICIURAK, ppk Ryszard SZYNGIER, por. mgr
Bronisaw TURCZANIK, mjr Stanisaw WAWRZYNIAK,
Grayna WIEWIRA; ponadto Dyplomy Uznania Zarzdu
Gwnego odebra gen. bryg. dr Zdzisaw ROZBICKI, a
Zarzdu Dolnolskiego uhonorowa dyplomem mjr mgr
Jerzego MARONA w latach 1999-2007 prezesa Oddziau
Miejskiego Z LWP w Jeleniej Grze. W imieniu europose L
GERINGER de OEDENBERG jej asystent spoeczny mjr mgr
Tadeusz SMOLISKI odczyta posanie okolicznociowe do
kombatantw i weteranw LWP oraz wrczy zaproszenia na
wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dnia 5 8
grudnia br. dla kol. szer. Piotra NAWROTKA i st. chor. szt.
Jerzego SZULA. Delegacja Koa ZKRP i BWP w Szczawnie
Zdrj pod kierunkiem prezesa pk Adama JAROSA
przekazaa na rce kol. Michaa SABADACHA do muzeum
sztandar Koa Miejskiego ZBoWiD.
Cz oficjaln zakoczyo tradycyjnie zoenie wiecw i wizanek kwiatw przez kombatantw pod wodz
kawalerw Orderu Wojennego Virtuti Militari: pk Jana
KARWACISKIEGO i kpt. Juliana LECHA pod pomnikami
dowdcw LWP - marszaka Konstantego ROKOSSOWSKIEGO i generaa broni Karola WIERCZEWSKIEGO
Kolejne godziny, spdzono na wspomnieniach i rozmowach w
sadzie Sabadachowa. Weterani licznie ruszyli w tany na
polowej estradzie, zachcani wietnymi wystpami zespou
muzycznego por. Zbigniewa MYSIORA /weterana WOP/.
Wsplnie te piewano piosenki wojenne i wojskowe. By
rwnie czas na refleksje zwizane ze zbliajcymi si
wyborami. Niestety bya nieczynna ekspozycja muzealna,
gdy wikszo eksponatw trafia na plan krconego filmu
Maa Moskwa, ktry powstaje na bazie ksiki dr
Wojciecha KONDUSZY o tym samym tytule. Bardzo
zapracowany by gen. bryg. dr Zdzisaw ROZBICKI, ktry
podpisa kilkadziesit egzemplarzy swojej ostatnie ksiki
Niepoprawne rozmylania i zwierzenia, ktrej wydawc jest
Zarzd Dolnolski Z LWP im. 2 Armii WP. Zadowoleni
weterani LWP umwili si ju na kolejne spotkanie w
Uniejowicach z okazji Dnia Zwycistwa w maju 2008 r.
ppk rez. mgr Krzysztof MAJER
Wiceprezes Zwizku onierzy LWP
d/s koordynacji dziaalnoci w terenie
Prezes Zarzdu Dolnolskiego

15

"MAGICZNE KRADZIEE"
Przed
kilkoma
dniami
ateska
gazeta
"RIZOSPASTIS" - organ K.C. KP Grecji - opublikowaa
nastpujc notatk:
Wanie "Magiczne Kradziee" zostay nazwane. Mino ju
60 lat od zakoczenia II-ej wojny wiatowej,
Antyfaszystowskiego Zwycistwa Narodw, a wci
wychodz na wiato dzienne nowe dane, dowodzce, e
amerykaskie jastrzbie szpiegoway wszystkich sojusznikw.
Elektroniczne kradziee, nazwane Magicznymi polegay na
tym, e zamay kodeksy wojskowe. A przede wszystkim
wykradano tajne dokumenty dyplomatyczne.
Dane dotyczce mnstwa analiz historycznych /Angielski
historyk Toimbs, Niemiecki Ch. G. Dams - francuskie
Wydanie "Pajo" Pary 1961, Amerykanin Harold Silver Ed,
Londyn 1963/ wskazuj namacalnie, e historia magicznych
kradziey bya chlebem powszednim. Wynika
z tysicy stron dokumentw, e zimna wojna rozpocza si
ju przed 1945 r. Amerykaskie tajne suby wykraday
korespondencie francuskiego prezydenta De Gauella, gdy
amerykaski prezydent Roosvelt odmawia poparcia dla
Francuskiego Ruchu Oporu. Po mierci Roosvelta, USA
popary powrt Francji do Indochin w celu uzyskania "sojuszu
przeciwko
Zwizkowi
Radzieckiemu
/Wspomnienia
Rosyjskiego Marszaka Czujkowa/.
I dalej: Dokumenty historyczne wskazuj, e Ameryka
wiedziaa, e Japonia bya gotowa podpisa ukad o
przerwaniu ognia, trzy miesice wczeniej zanim Waszyngton
rzuci bomby atomowe na Hiroszim i Nagasaki /6 i 9 sierpnia
1945r/: "Z powodu sytuacji ocenianej jako wyranie
beznadziejna, wikszo oddziaw japoskiego wojska nie
odrzuciyby amerykaskiego dania kapitulacji, chocia
warunki tej kapitulacji byy trudne" . Oto wanie jak brzmia
dosownie telegram Niemieckiego dyplomaty do Berlina,

ktry wysa do dowdztwa w dniu 5/5/1945 r, kilka dni przed


kapitulacj nazistowskie Niemcy /9-5-1945/. Zdaniem dziesitkw
historykw rzucenie bomb atomowych na Japoni byo pokazem
siy USA, szczeglnie wobec ZSRR.
USA szpiegoway w I944r. Grecj, Belgi, Boliwi, Chile,
Bugari, Chiny, Kolumbi, Dani, Rwnika, Egipt. Finlandi,
Francj, Iran, Wochy, Holandi, Norwegi, Paragwaj, Peru,
Polsk, Portugali, Hiszpani, Szwajcari, Arabi Saudyjsk,
Syri, Turcj, Urugwaj, Wenezuel, Jugosawi, Niemcy, Japoni .
Wynika to z dokumentw, jakie Urzd Narodowego
Bezpieczestwa USA - NSA - zosta zmuszony przekaza
historykom po zoeniu pozww sdowych przez amerykaskich
historykw w I993 r. Oczywicie U.N.B. USA ONSA - nie
przekaza dokumentw o kontaktach Amerykanw i Anglikw.
Nie zniesiono wic klauzuli tajnoci dokumentw po tylu latach!
Amerykaski komentator wojenny Menson Boldwin, zaznacza, e
tymi "magicznymi kradzieami" wojskowe i polityczne
dowdztwo USA zabezpieczao si przed niespodziankami z
strony swoich sojusznikw. Gra geostrategicznych interesw
znajdowaa si w apogeum rozwoju, jak donosi gazeta "The New
York Post' /30-12-1959/. Ta sama gra ledze, kradziey,
elektronicznej obserwacji itp. jest kontynuowana z polityk
"Nowego Porzdku", czyli przelewu krwi na caej naszej planecie.
Architekci wspczesnych masowych zbrodni i wspczesnych
narodowych likwidacji ogaszaj nowe krucjaty! Wielu
przedstawicieli
amerykaskiej
inteligencji
mwi
o
bezprecedensowej gupocie konfliktw wojennych w rodkowej
Azji, w Iranie - Syrii- na Bliskim Wschodzie. Barbarzystwa USA,
dowiadczenia amerykaskiej armii, gdy trafia na opr narodw,
nic ruszyy mzgownic krzyowcw. Historycy imperializmu
nie chc si nic nauczy z historii. Pragn tylko wojny ... i krwi.
To potwierdza ich zorganizowan zbrodniczo.

Lefteris Cirmirakis

Z GBOKIM ALEM ZAWIADAMIAMY,


E W WIEKU 82 LAT PO CIKIEJ CHOROBIE
ZMAR
W DBROWIE GRNICZEJ

CZESAW
ORKISZ

Teksty publikowane wyraaj opinie autorw


i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.

AKTYWNY CZONEK KPP I Z LWP .


ODSZED OD NAS CZOWIEK WRALIWY NA
NIESPRAWIEDLIWO SPOECZN I
KRZYWD LUDZK
BY ZAWSZE WIERNY SOCJALISTYCZNEJ
IDEI.
ZA SW PRAC ZOSTA WYRNIONY
WIELOMA ODZNACZENIAMI PASTWOWYMI
I RESORTOWYMI.

Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej


mona przesya poprzez e-mail na adres:
brzask@o2.pl

TOW.

WYRAZY ALU I WSPCZUCIA ,CRCE,


SYNOM
I RODZINIE PRZEKAZUJ:

CZONKOWIE KPP I Z LWP

Korespondencj prosimy przesya tylko na adres:


Komunistyczna Partia Polski
Skr. Poczt. 154
41-300 Dbrowa Grnicza
Redaguje kolegium: Beata Karo,
Krzysztof Szwej redaktor naczelny,
Marian Indelak.
Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto
bankowe partii z dopiskiem Za Brzask
NUMER KONTA KPP
PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza
28 1020 2498 0000 8202 0183 3995