Vous êtes sur la page 1sur 2

LES PRINCIPAUX AFFIXES VERBAUX

M O D E D'A C T I O N
Acteur

Objet

E M P H A S E (MISE EN VALEUR)
Bnficiaire
Localisation/direction*

UM** (bumili)

IN (bilhin)

I (ibili)

MAG (maglaba)

IN (lutuin)

IPAG (ipagluto)

Indicatif (Informatif)

AN (bilhan)

Instrumental
IPANG (ipambili)
IPANG (ipanluto)

[certaines racines en mag-]

MAGAN rciproque, collectifAN (labhan)/ IPAG (ipagbili)


(magsigawan)
[certaines racines en mag-]
I (ihulog)

PAGAN (paglabhan, paglutuan)


IPANG (ipanlaba)
AN (hulugan)

IPANG (ipanghulog)

AN (liguan)

IPANG (ipangligo)

[certaines racines en mag-]

MA (Maligo)

Distributif

MANG (manghuli)

IN (hulihin)

IPANG (ipamili - bili)

Potentiel

MAKA (makabili)

M (mabili)

MA+I (maibili)

MAAN (mabilhan)

MA+IPANG

[-um, ma-, mang-]


MAKAPAG (makapaghulog)

MA+I (maigalaw)
MAAN (malabhan)

MA+I+PAG (maipaglaba,

MA+PAG+AN

(maipambili)
MA+IPANG

maipaghulog)

(mapaghulugan, mapag-aralan(maipanlaba)

[mag-]
MA+I (maihulog)

IPANG (ipanghuli)

MA+I (maibili, maihiram) MA+PAG+HAN


(mapaglabhan)

MAKI (makitawag) [-um-, ma-]

Social

MAKIPAG (makipaghintay) [maPAKI (pakitawag)


MAKIPANG (makipangisd) [mang-]

Causatif

MAGPA (magpalaba)

PAKIAN (pakitawagan)

IPA (ipakuha)
IPAG
IPA (ipakuha)
MAI+PA (causatif/potentiel)
PAAN (palabhan)
PAIN (pakainin)

PAAN (pakunan)

IPAG+PA (Ipagpalaba)

PAG+PA+AN (pagpalabhan)

MA+I+PA (maipagaw)
MA+I+PAG+PA
(maipagpagaw)

MA+PAAN (mapagawan)
MA+PAG+PA+AN
(mapagpagawan)

Potentiel-distributif MAKA+PANG (makapanghuli)


Potentiel-causatif

Raison/ cause

MAKA+PAG+PA
(makapagpagaw)

IKA- (ikamatay)
* aussi appel rfrentiel
** affixes au pluriel: magsi- [-um ], magsipag- [mag-] et magsipang- [mang-]

LES PRINCIPAUX AFFIXES VERBAUX


M O D E D'A C T I O N
Acteur

Objet

E M PHAS E
Bnficiaire

Localisation

Instrumental

UM (bumili)

IN (bilhin)

I (ibili)

AN (bilhan)

IPANG (ipambili)

MAG (Maglabo)

IN (lutuin)

ipag (ipagluto)

AN (lutuan)

IPANG (ipanluto)

AN (labhan)

PAGAN (paglaban)

IPANG (ipanlaba)

I (ihulog)

AN (hulugan)

IPANG (ipanhulog)

Indicatif

MA (Maligo)

_____

AN (liguan)

IPANG (ipanligo)

Distributif

MANG (mangbuli)

PANGIN (pangbulihin) IPANG (ipangbuli)


IN (bulihin)

PANG...AN (panghulihan)

IPANG (ipanhuli)

Potentiel

MAKA (makabili)

MA (mabili)

MA+I (maibili)

MAAN (mabilhan)

MA+I+IPANG
(maipambili)

MAKAPAG (makapaghulog)

MAAN (malabhan)

MA+I+PAG (maipaglaba)

MA+PAG+AN
(mapaghulugan)

MA+I+IPANG
(maipanlaba)

MA+I (maihulog)

MA+I (maipaghulog)

MA+PAG+AN

MA+I+IPANG

(mapaglabhan)

(mainpanghulog)

PAKIAN (pakitawagan)

I+PAKI+PANG

Social

MAKI (makitawag)

PAKI (pakitawag)

I+PAKI (ipakitawag)

(ipakipangtawag)

Causatif

Potentiel-distributif

MAGPA (magpalaba)

IPA (ipakuha)

IPA (ipakuha)

PAAN (pakunan)

IPA+PANG (ipapanguha)

PAAN (palabhan)

IPAG+PA (Ipaglaba)

PAG+PA+AN (pagpalabhan)

IPA+PANG (ipapanlaba)

MAGKA+PA
(makapagaw)

MA+I+PA (maipagaw)

MA+PAAN (mapagawan)

MA+I+PANG+PA
(maipangpagaw)

MAKA+PAG+PA
(makapagpagaw)

MA+I+PAG+PA
(maipagpagaw)

MA+PAG+PA+AN
(mapagpagawan)

______________

Pourquoi Labhan et paglaban ?