Vous êtes sur la page 1sur 107

JK

Flauta e
Flautim

Requinta E b

b b 2 n n
&bbb 4
&b

24 n #

1 Clarinete B b

b 2
& b b 4 n n

2 Clarinete B b

b 2
& b b 4 n n

3 Clarinete B b

b 2
& b b 4 n n
b

1 Sax-Horn E b

&b

24 .

2 Sax-Horn E b

&b

24 .

3 Sax-Horn E b

&b

24 .

Sax-Tenor B b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Caixa

Bombo
Prato

Autoria: Ulisses Lima

n . .

~~~~~~~~~~~~~~~
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
n .
~~~~~~~~~~~~~~~
.
.

n .
~~~~~~~~~~~~~~~
. .
.
.

n
~~~~~~~~~~~~~~~
n . . . b .

. .
.
24
. . . # j n n .

.
f

.
n n .
bb 2
.

.
b
n

4
&
J
f
&b

Sax-Alto E b

(Dobrado)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

n . . .
n
J
f
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# . . .
J n
f
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.

n
J n
f
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. .

n
J n
f
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
j
n
n . . . .

b 2
. .
& b b 4 n n n
f
b 2
. .
& b b 4 n n n
f
b
. .
& b b 24 n n n
f

? bb b 2 n n .
4
bb
f

? bb b 2 n .
4
bb
f
n
? bb b 2 n n .
bb 4
f

? bb b 2 n n .
bb 4
f
.
n

n
t bb 2 n
b 4
f

24 .

24 .

f
Y

. .

J n n

. .

j
n n

. .

j
n n

n .

n .
J

J n .

n .

n
n .
J

n
n .
J

n .
J


J
y

y
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

Flauta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bb
J J
&bbb
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
J J
&b
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J
bb
J
b


&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J
bb
J
b


&

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
n J
&bb
J

3 Clarinete B b

&b

Sax-Alto E b

b
&bb

Sax-Tenor B b

n J
J

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

.
. . . .
.

.
.
.
. n . .

.
. . . .
.

.
. . . .
.

.
.
. . . .


J
J


J
J


J
J

n
n
J
J
n

? bb b
bb

t bb

Tuba B b

Bombo
Prato

J
J

n J
J

? bb b
J

bb

Bombardino C

Caixa

n

J

1 Sax-Horn E b

.
.
. . . .


J
y

j
y

J


J
j
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

. .

. .

. .
bbb

&

bbbb

&

bb

14

&

.
b b .
b
&

. .

b
&bb

n n
R
J

j
#

n n
R
J

J n n
J

n n R

2 Trombone

3 Trombone

? bb b
bb

J n n J

J n n J

n n J
J

n
n n J
J

? bb b
bb

? bb b
bb

Bombo
Prato

n # J
J

b
n
&bb

Caixa

J n n
R

14

t bb

&b

Tuba B b

3 Sax-Horn E b

Bombardino C

1 Trombone

? bb b
bb

b
&bb

&b

3 Trompete B b

2 Sax-Horn E b

2 Trompete B b

n
j j
j

b
&bb

n j n n
J

&b

14

n n J
J

J n # J

1 Sax-Horn E b

1 Trompete B b


J n n
J

b
. . n
&bb
b
&b


n j j

j
y

J

j
y

J

j J
J

j
J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
. .
bb
J
&bbb

21

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bb

. .
J

b b . .
b
&
J
.
b b .
b
&
J
b . .
&bb
J
. .
bb
J
&

.
.
.
n . . n . n n

.
.
.
# . . # . # #

. # . . . . # .

n
n

. # . . . . # .

n
n

.
.
.
# . . # . # #

. # . . . . # .

n
n

b
&bb J

j j
J

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

21

b
&bb
J

. # . . . . # .
n

2 Trompete B b

b
&bb
J

3 Trompete B b

b
& b b J


# # n
n

. .
. .
. .

1 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b J
bb

Caixa

Bombo
Prato

b J

J J J

? bb b J
bb

? bb b
bb J

21

? bb b J
bb

t bb

j
y

J


J J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
n n
bb b b n n n
& b

28

Flauta

b
&b

n #
n # #

1 Clarinete B b

b
&bb

n #
n n #

2 Clarinete B b

b
&bb

n #
n n #

3 Clarinete B b

b
&bb

n #
n n #

n #
n # #

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

b
&bb

J J ..
p

J ..
J
p

J j ..
p

# n n b n b j

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

n #
n n #

2 Trompete B b

b
&bb

n
n n #

3 Trompete B b

b
&bb

n n #
n #

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

? b b b J
bb
? b b b n J
bb

? bb b J
bb
t bb
28

Caixa

n b n b n b
J
# n n b n b
J

..
p

..
p

..
p

..
p

j
j
..
p

n b n b n b
J

j
n j ..
p

n b n b n b
J

J j ..
p

n b n b n b
J


J J ..
p

&b

? bb b J
bb

J j ..
n
p

J j ..
p

1 Sax-Horn E b

28


J
j
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..
p
..
p
..
p
..
p

..
p

..
p
..
p

Dobrado JK
bb
&bbb

35

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

b
&b

b
&bb
3

2 Clarinete B b

3
b
&bb

3 Clarinete B b

3
b
&bb

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

b
&bb

3
3

#
n n

1 Sax-Horn E b

&b

J J J J

J J J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j j j j


J
J
J
J

J J
J
J

j j j j #

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

35

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb
? bb b
bb

Bombo
Prato

? bb b
bb
t bb

? bb b
bb

J J J J

35

Caixa

n n

J J J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

b
&b

b
&bb

42

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

J ..

J ..

j ..

j ..
n

j ..

3
3

b
&b

1.

2 Clarinete B b

Sax-Alto E b


nn n

J ..

b
&bb

1 Sax-Horn E b

b
&b

J J

J J

J J

J J ..

2 Sax-Horn E b

&b

J
J

n ..
J J

&b

# j j # j j


J
J

3 Sax-Horn E b

J
J

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

Sax-Tenor B b

42

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

j ..

n j ..

j ..

n
? bb b
bb
b

? bb b n
bb

42

Caixa


nn n

J J

J
J

j j j j ..

.

.

? bb b
bb

t bb

1.

? bb b
bb

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

..

..


..

..

J J

J J ..

..

Dobrado JK

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

2.
bbb
b
& b

49

Flauta

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

&b

#
b
n
& b b J

1 Sax-Horn E b

b
&b

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b


J J

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

49

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

..
F

..
F

..
F
n
..
F
..
F
..
F

J J

J
J

..
F

j
J n J J

J
J

J
J

..
F 3
..
F

j
j

..
F
..
F
..
F

..
F 3

..
F

..
F 3

..
F

2.

..
F

..
F

t bb

j j j j ..
F

.

.
F

n
n
? b b b J

bb

49

Caixa

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

b
&b

56

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&bb
b
&bb

b
&bb

&bb
&b

# n

1 Sax-Horn E b

&b

J J J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j j


J J
J J

j
j j j

1 Trompete B b

b
&bb

56

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

b
&bb
b
&bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb
? bb b
bb

t bb

Bombo
Prato

3
3

56

Caixa

n n

J J
J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

10

Dobrado JK

bb
&bbb

63

Flauta

Requinta E b

b
&b

1.

.
.

n
..

..

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

b
&b

1 Clarinete B b

3
3

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&bb
63

bb

J J

J J

J J


J J

1.

1 Sax-Horn E b

&

2 Sax-Horn E b

&b

j j j j

3 Sax-Horn E b

&b

# j j # j j

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

.
.

..

.. n

J J ..
2.

n ..
J
J

j j j j ..

.
.

3
b
&bb

.. .

3
b
&bb

..

b
&bb
3

? bb b
bb

? bb b
bb

..

..

..

? bb b
bb

? bb b
bb


J J

j n J ..
J
J

J J

J
J

1.

J
J

J J ..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

n
..


b J J

t bb
63

Caixa

..

2.

2.

Y
..

Dobrado JK

11

j
j
j

j j j

j j j

&

bbbb

&

bb

j j j

1 Clarinete B b

b
&bb

j
j
j

j j j

2 Clarinete B b

b
&bb

j
j
j

j j j

3 Clarinete B b

b
&bb

j
j
j

j j j

70

Flauta

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

b
&bb

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j
#

1 Trompete B b

b
&bb

70

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

b
& b b n.

n .

n .

b
&bb

Bombo
Prato

? bb b
bb

? bb b
bb

n
n


? bb b
J
bb
t bb

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

.. j
f

..
J
f

..
J
f

j # j

.. J
f

? bb b n
bb

70

Caixa

j j
..

.. J
f

.. J
f
.. J
f
.. J
f

.. j j
#
f
.. J

.. j
f

.. J
f

.. J
f

.. J
f

.. J
f

n
J


.. J
J
f
.. j
J
f
..
J
f
..
f

12

Dobrado JK

b
&bb J

b
& b b J

b
&bb J

bb b b J
& b

77

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

&b

b
& b b n

j
J

n J
J

#
J

n J
J

# J
J

3
n
3

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

77

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

b
&bb J

b
& b b J

n
J

n
J

b
j
&bb
? bb b n
bb

n
J
J

n
J
J

n
J
J

n
J
J

n
J
n
J

? bb b n
bb

t bb

J
J

n J
J


J
J


J
J

? bb b n
bb
? bb b n
bb

77

Caixa

n
J

n
J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J
y

Dobrado JK

84

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

b
&b

n.

.
3

# .

n .

n .

# .

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j
#

j j
#

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

b
&bb

3
b
&bb

Bombo
Prato

3
b
&bb

? bb b
bb

? bb b
bb
? bb b
bb
? bb b
bb
t bb
84

Caixa

n.

n .

.
.


J
p
j

p
j

p
j

p
j

p

n
R

n
n


J
y

J
y

J
y


J
y

J
y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

p
p


J
p


3
p

1 Sax-Horn E b

84

n .

b
&bb

b
&bb

b
&bb

b
&bb

&b

13

J
y

p

p


J
J
p
y

Jp

14

Dobrado JK
bb
&bbb

91

Flauta

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

&b

b
&bb

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

n
J

&b

3 Sax-Horn E b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

91

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb
t bb

91

Caixa

Bombo
Prato

j
# j

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

98

Flauta

Requinta E b

b
&b

1 Clarinete B b

b

&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

b
&bb

15

j
n

.
3

3
3

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

&bb J

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
& b b j

98

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

Bombardino C

? bb b
bb

Tuba B b

t bb
98

Caixa

Bombo
Prato

n
J

j
#

j j
b

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

16

Dobrado JK

&

bbbb

&

bb

105

Flauta

Requinta E b

1.

..
..

2.

n
b

b n

1 Clarinete B b

b
&bb

..

2 Clarinete B b

b
&bb

..

n
b

n
b

3 Clarinete B b

b
&bb

..

..

b
& b b j

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b

&bb

n ..

b

&bb

n ..

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

105

..

..

n
J

..

b
&bb


? bb b
bb
3


? bb b
bb
3

Tuba B b

n
..
n
..

n
..
3

J
y

j
#

j
#

b

n

..

t bb


..
J

b J

b

n

j n

1.

Bombo
Prato

..

105

Caixa

b n

j n

j
n

? bb b j
bb

Bombardino C


? bb b
bb

3 Trombone

2 Trombone

1 Trombone

2.

3 Trompete B b

b

n

..
J

1.

2 Trompete B b

b n

n
b

2.

..

y
..

x
J
y

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

112

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

b
&b

b
&bb
b
&bb

b
&b

.
.

b
&bb

b
&bb

17

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

n
J

112

j
#

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

? bb b
bb

Bombardino C

? bb b
bb
t bb
112

Bombo
Prato

j j

? bb b
bb
? bb b
bb

Caixa

3 Trombone

Tuba B b

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y y

J

18

Dobrado JK

1 Clarinete B b

b
& b b n

2 Clarinete B b

b
&bb
n


bbb n
b
& b

119

Flauta

Requinta E b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

b
& b b n
&b

b
& b b n

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
& b b n

2 Trompete B b

b
& b b n

3 Trompete B b

b
& b b n

119

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Pratoj
J

F


J
J

..

J ..

j ..

j ..

j ..

J ..

..

..
J
J J
p

..
J
J J
p
j
j j
j j
..
#
p

j ..

j ..

j ..

J
..


J
J

? bb b
bb

..

? bb b
bb

..

? bb b
bb

? bb b n
bb
t bb
119

Caixa

J J
F

J J


J
J
y

J

..

..
J
J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

J J .. j

Dobrado JK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
bb b b

& b

b
&b

126

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

19

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
&bb

b
&bb

b
&bb

j
n

b
&b

b # n

&bb

n
n

1 Sax-Horn E b

&b


J
J

2 Sax-Horn E b

&b


J
J

3 Sax-Horn E b

&b

j
#

j
#

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

126

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

j
j
# j

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

n
n

n
n


J
J

t bb
126

Caixa

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

20

Dobrado JK
bb
&bbb

133

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

b
&b

b
&bb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

#
3

n
3

~~~~~~~~~~~~~~~~~

n .

b
& b b n

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

b
&bb

# .

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

#
3

b
&bb

n
n

1 Sax-Horn E b

&b


J
J J

2 Sax-Horn E b

&b

&b

3 Sax-Horn E b

j
#


J
J J

1 Trompete B b

b
&bb

133

b
& b b n

3 Trompete B b

b
&bb

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

n
? bb b n

bb

n.

J j
J


J
J J

t bb
133

Caixa

n
3

2 Trompete B b

1 Trombone

j
j j
# #

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
~~~~~~~~
.
bb b b

& b

140

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
n

b
j
&bb

b
&b

b
&bb

.
J J

j
J .

n .

j j
n .

n .

j j
n .

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
j
&bb

2 Trompete B b

b
j
&bb

3 Trompete B b

b
j
&bb

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato


J
J J


J J

n
J J

n
J

n J J
J

j j

j j
j

j
J .

n .

j j
n .

j j
n .

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb


n n b n n b n J

j n

n
J


n J J
J


J J


J J
J

t bb
140

Caixa

2 Trombone

.
J J

n b n b n J

n

n

&b

1 Trombone

1 Sax-Horn E b

140

b
j
&bb

b
j
& b b n

b
&b

21

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

22

Dobrado JK

Flauta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
147
bb

&bbb

~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Requinta E b

1 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

&b

b
&bb

.
J

j 3
.

j
.

j j
.

.
J

1 Sax-Horn E b

&b


J J

J
J
J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b


J
J J

j
j


J J

j
j j

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

147

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

.
.

j j
.

j j
.

? bb b .

bb
J

? bb b
J
bb

b J

J
J


J J

t bb
147

Caixa

j 3
.

J J


J
J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

154

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23
~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
&bb

b
&b

b
&bb
b
&bb
b
&b
b
&bb

1 Sax-Horn E b

&b


J J


J
J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j j


J
J


J J

1 Trompete B b

b
&bb

154

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

Bombo
Prato

t bb

3
3

j
j

? bb b
bb

154

Caixa

J j


J J

J J


J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

24

Dobrado JK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

n n

bb
&bbb

161

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

&b

b
&bb
b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Sax-Tenor B b

&b

2 Clarinete B b

Sax-Alto E b

n .
j

n .

.
3

~~~~~~~~~~~

n n

j
n

b
&bb

n
n
n

n .

1 Sax-Horn E b

&b


J
J J

2 Sax-Horn E b

&b


J
J J

&b

j
#

j
j
j j
# # # #

3 Sax-Horn E b

j # j

1 Trompete B b

b
&bb

161

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

n .

n .

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb
t bb
161

Caixa

n.

n
n
n
3

n
n

J
J
J

n

J


J
J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

168

Flauta

Requinta E b

&

bbbb

&b

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

~~~~~~~~~~~~~~
.

n.

j
.

.
J

n # n

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b


J J

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

j
.

j
.

n
J

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

n # n

j
j
j

j
J
J


J
J J

? bb b
bb

J J

J J J

J J


J
J J

t bb
168

Caixa

j j

&b

2 Trombone

j
.

n.

1 Sax-Horn E b

1 Trombone

b
&bb
168

~~~~~~~~~~~~~~~

25

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

26

Dobrado JK

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
175
bb b b

& b
b
&b

b
&bb
b
&bb
b
&bb
b
&b

b
&bb

j
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

n.

n.

3
3

1 Sax-Horn E b

&b


J J


J
J

2 Sax-Horn E b

&b


J J

3 Sax-Horn E b

&b

j j

j
j j

j
j
# j

1 Trompete B b

b
&bb

175

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

b
&bb
b
&bb

Bombo
Prato

? bb b
bb

n.


J J

J J

j
b

t bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

175

Caixa


J
J


J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

182

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

b
&b

b
&bb
b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb
b
&b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.
J

J ..

j ..

..

j ..

j ..

J ..

2 Clarinete B b

Sax-Alto E b

27

3
3

b
&bb

1 Sax-Horn E b

b
&b


J
J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j
j
J J J J ..

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

Sax-Tenor B b

182

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

..
J
J J
J
1.

j ..

j ..

j ..

..

..

..

J J J

..


n
3

..


j J
J

j j
j.
j
j j
# # .

? bb b
bb

J
J

J J j J ..


J
J

..
J
J J
J

y

J

t bb
182

Caixa

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

28

Dobrado JK
2.

bb b b J
& b
F

b
&b
F
b

&bb
F
b
&bb

F
b
&bb

b
&b
F

& b b J
3

189

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

189

1 Sax-Horn E b

2 Sax-Horn E b

b
&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

2.

b
&bb
F
b
&bb
F
b
&bb
? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

Bombardino C

Tuba B b

Caixa

Bombo
Prato

#
J
3

# J

# j

#
j

3

#
J

# j

# j
J

? b b b J

bb
t bb


b J

2.

189

#
J

3 Trombone

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

J
f

bb
& b b b J

&b

196

Flauta

Requinta E b

bbb

1 Clarinete B b

&

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

29

b

&bb

J

..

..
f

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b


J
j

1 Trompete B b

b
& b b j

b
& b b J

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b J
bb
? b b b J
bb
? b b b J
bb


? bb b

J
bb
t bb
196

Caixa

Bombo
Prato

b

J

f

J
f

J
f

J
f

J
f

J
f

J

.. . .
. .
f


J
f

J

3 Trompete B b

. .
. .

&

. . . .

2 Trompete B b

. . . .

&b

bbb

..
f
..
f
..

..

1 Sax-Horn E b

196

..

. .
. .

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..
f

..

f
..

j
j

..

..

..
..
..
..

..
f
y
y
..
J
f

..
J

30

Dobrado JK
bb
&bbb

203

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bb

. . . .

. . . .

. .
bb b . .
&
. .
b b . .
b
&
bb
. .
b

&
. .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. .
. .

. .
. .

. . . .

. . . .

. . . .

. .

. .

. .

b
&bb

. .

. .
. .

&b

. .

1 Sax-Horn E b

&b

J J

J J

2 Sax-Horn E b

&b


J
J


J
J

j j

3 Sax-Horn E b

&b

j j

j j

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

? bb b
bb

203

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb
? bb b
bb
? bb b
bb

Bombo
Prato

j j

J
J

J
J

J
J

J J

J
J

J
J

J
J

y

J

t bb
203

Caixa

b J

y
y

J

y

J

y
y

J

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y
y

J

y

J

Dobrado JK

210

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

&b
&

. .

. .

. .
bb b

. .
bb b
&
. .
b
&bb
b

. .
. .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. .
. .

b
&bb

J J

2 Sax-Horn E b

&b

j
j

3 Sax-Horn E b

&b

j
j

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

j j

j j

. .

. .

.
.

.
.

. .

j
j

j
j

b
&bb

b
&bb

b
&bb

? bb b
bb

J J

? bb b
bb

? bb b
bb
? bb b
bb

t b b J
b

210

Caixa

1 Trombone

. .
. .

&b

3 Trompete B b

. . . .

1 Sax-Horn E b

2 Trompete B b

. .
. .

&b

210

1 Trompete B b

31

y

J

y

J

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y

J

y

J

32

Dobrado JK

b
&bb

bb
&bbb

217

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

b
&bb
b
&bb
&b

b
&bb

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

3 Trompete B b

217

b
&bb

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

Bombardino C

Tuba B b

? bb b

bb
t bb
217

Caixa

Bombo
Prato

b J


J
J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

j
J

Dobrado JK

bb
&bbb

b
&b

b
&bb

b
&bb

b
&bb

224

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

33

b
&bb

b
&b

n

R

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

224

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

? bb b
bb

t bb

224

Caixa

b J J

j
j

J J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

j
J

34

Dobrado JK
bb
&bbb

1.

231

Flauta

Requinta E b

&

bb

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&bb
b
&b

j #

j #

j
#
f
..
#
J
f

.. j #

..

..

..

..

..

1 Sax-Horn E b

b
&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1.

..

b
j
&bb
231

2.

..
2.

..

..

b
&bb

..

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

..

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb

Bombo
Prato

..
..
..

..
J

..

y

J

y
..

1.

2.


J
f

J
f


n n

j

#
f
#

n n

n n

J n n J

J j

y

J

J
f

J
f
J
f
n


J
f
J
f

b J

t bb
231

Caixa

..


J
f
y

J f

J n n J

J n n J


n n

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

n
J

n
bb
&bbb J

238

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

n
J

b
&b

b j
& b b n

n
Jn
Jn
J

b j
& b b n#
Jn
J

b j
& b b n

b
&b

35


j #

bb j n
b
&

n n
J

1 Sax-Horn E b

&b

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j
J

1 Trompete B b

b
&bb

b
&bb

n n

n j

b
&bb

.
J

3
j

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

238

2 Trompete B b

3 Trompete B b

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb J

Bombo
Prato

J
J

J
J

J
J

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007


J
3

n
n

J Jn n
J

t bb
238

Caixa

j # j

J J

J
y

J

36

Dobrado JK

n


bb b b
& b

245

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

&bb

&bb

&bb

n n

n n n n n

&b

&bb J

3
3J

3

1 Sax-Horn E b

&b

J J

J J

2 Sax-Horn E b

&b

n
J

J n J

J
J

3 Sax-Horn E b

&b

j
J
J

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

3 Trombone

? bb b
bb

245

Bombardino C

Tuba B b

? bb b
bb
t bb

Bombo
Prato

b J J

r
n

n
R

j j

j j

n
R

J
3

j j

245

Caixa

j # j


n
R

y

J

y
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

252

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

&

bbbb

b
&b


J
b
3

Sax-Tenor B b

b J
&bb

b
J
&bb

b
&b

Sax-Alto E b

b J
&bb

3 Clarinete B b

2 Clarinete B b

37

J
3

b
& b b J

3
3
j

n
J
3

#
J

n
J
3

n
J
3
n J
3

3
# j
3

n n n n
3

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

j j

3 Sax-Horn E b

&b

# j

b J
&bb

# j j

j
& b b n

3
n

252

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

3
3
b
j
&bb

r
? bb b J
.
bb

? bb b J
bb
? b b b J
bb

Bombo
Prato

r
.
r
.

n
J
3

n J

t bb

b J

r
.
.
R


J
3


J
3

3
j
3

n b

n b

n b

n n n

? b b b J
bb

252

Caixa

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

38

Dobrado JK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bb b b
J
& b

259

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bb b
J
&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bb
b
J
&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bb
b
J
&

&b


b
& b b j

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


n A
J

1 Sax-Horn E b

&b

J J

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

j j
J
J

1 Trompete B b

b
&bb

j
#

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

259

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato


? bb b

bb J


? bb b

bb J

J J

j j
J
J


J
J

# j j j j

j j

n A n
J

n A n
J


? bb b

bb J


? bb b

bb J

t bbj
n A

y

J

259

Caixa

# j j j j

J J

J J

b J

n A n
J

n A
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

&

bbbb

&

bb

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b


# n

n b


# n

n b

b
&bb


J

J


# n

n b


# n

n b

b
&bb

&b

J
J
J

J J

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

Tuba B b

Bombo
Prato

n
J
3

? b b b AJ
bb


# n

? b b b J
bb

t bb

y

J

n b

? b b b AJ
bb

? b b b AJ
bb

266

Caixa

Bombardino C

n b

&b

3 Trombone


# n

266

2 Trombone

n b

1 Sax-Horn E b

1 Trombone


n n

266

Flauta

39

J J J J
J J J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

b
b

y

J

40

Dobrado JK
bb
&bbb

Flauta

n
J

273

n
J

b
&b

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

b
&bb

n
J

j
n

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

b
&bb

n

J
n

J

n J
n


n J

n J

J
n

J
n


n J

n J

n
j

n
3

n
3

n
3

n
3

n j

1 Sax-Horn E b

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

n
J

n n
J

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
& b b n

n j

273

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb b n
bb
? bb b n
bb

t bb

Bombo
Prato

273

Caixa

J
n


n J

n
3

n
3

n j
n J
n
n
n
J
n j

J
3

? bb b n
bb

? bb b
bb

n

J

n
J
n

n j

n J
n

n j

n j

n
j

n
n
J

n J
n

n
J
n
J
n
J
n
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
n
J
bb b b

& b J
3

b
&b

280

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

2 Sax-Horn E b

3 Sax-Horn E b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

#
b
J
&bb J

#
b j
J
&bb
b
&b

Bombo
Prato

#
J
J
3

..
f

b
&bb

&b

&b

&b

3
b
j
& b b j #

3
b
j
& b b j #

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

t bb

..
3

.. ..
3
3
3
3
f

..
f
..

.. J
f


J
J


J
J

..
J
f

#
b
J
&bb J
3

..

.. ..
3
3
3
3
f
.. ..

280

Caixa

#
J

#
b
J
&bb J

280

1 Sax-Horn E b

..
f

41

3
j
.. j

..

f
..

..
..
..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J
3

j
j

..
J
f
y
..
J
f

..
J
f

f
..
..

.
3

n
J
J

J J
y
y

J

42

Dobrado JK


bb b b

& b

b
&b

287

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

bb
b
&

Sax-Tenor B b

2 Sax-Horn E b

b
&b

b
&bb

&b

b
&b
b

n n

3
j
j
j

? bb b
bb

? bb b
bb

n n

? bb b
bb

n n

3
j

n
n

3
j

3
j
j
j

3
j
j
j

n 3
n


J
J
J

n n

n n

n n

3
j
j
j

? bb b
bb

b J
J

j
J
J

j
j
J


J
J
J


J
J
J


J
J
J

y
y

J

y
y

J

t bb
287

Bombo
Prato

b
&bb

Caixa


J
J
J

Tuba B b

# n


J
J
J

b
&bb

Bombardino C

3 Trombone


J
J
J

b
&bb

2 Trombone


J
J
J

1 Trompete B b

1 Trombone

&b

3 Trompete B b

3 Sax-Horn E b

2 Trompete B b

bb
b
&

287

1 Sax-Horn E b

bb
b
&

Sax-Alto E b

3 Clarinete B b

2 Clarinete B b

y
y

J

y
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK
bb
&bbb

294

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

2 Sax-Horn E b

3 Sax-Horn E b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

#
b
&bb
3

#
b
&bb
3

#
b
&bb
b
&b

b
&bb
&b

n b n

n b n

3

j
j


J
J


J
J
J


J
J


J
J
J

3
j
j

b
&bb

? bb b
bb
? bb b
bb
? bb b
bb
t bb


J
J
J
3

3
j
j
j

b
&bb

? bb b
bb

3
j
j
j

3
j
j
j

3
3

j
j

n b n

3


J
J

b
&bb

b
&b
&b

n b n

3
n b n

294

Caixa

b
&b

294

1 Sax-Horn E b

43

j
j
b

J
J

j
J
J
3


J
J
J


J
J


J
J


J
J
J


J
J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y
y

J

y
y

J

44

Dobrado JK

301

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

2 Sax-Horn E b

b
&b
b
&bb
b
&bb
b
&bb

3
n #

n n

n #

b
& b b . .
&b

. .

&b

301

1 Sax-Horn E b

n #
3

3
j
j
j

3
j
j
j

3
j

3
j

b
& b b . .

b
& b b . .

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

301

Caixa

Bombo
Prato

? bb b . .
bb
t bb

? bb b . .
bb


J
3


J
J
J

y
y

J

y
y

J

j
j
j

? bb b . .
bb

2 Trombone

3
3

b
& b b . .

? bb b . .
bb

1 Trompete B b

1 Trombone

&b

3 Trompete B b

3 Sax-Horn E b

2 Trompete B b

b
&b

n #


J
J
JJ
3
3
3


J
J
J
3

y
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y

J


J
3

J
3

y
y

J

Dobrado JK

308

Flauta

Requinta E b

&

bbbb

..

b
&b

1 Clarinete B b

b
&bb

2 Clarinete B b

b
&bb

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

b
&bb
b
&b

2 Sax-Horn E b

3 Sax-Horn E b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

3 Trompete B b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

n b

..
R

n b
R

b
n
R

..
R

..

..
R

..

..
R

n b
R

n
R

..

&b

&b

&b

..

..

..

.
n


J
J

n
J
J


J
J
J

3
j

j
j
b

..

3
j
j
j

J J

J
J
j
j

3 .
n

3 .
n

..

.
n

..

.
n

..

..

.
n

..
..

.
n

..


J
3

j
j

j
J
J


J
J


J
J
J

y
y

J

y
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

j
b J

y
y

J

3
.
n

y
y

J

..

..

..

.
3

..


J
J
J

..

n .

.

3

b
&bb
.

t bb

..

? bb b
bb

b
&bb
.

? bb b
bb

..

? bb b
bb


J
J

j
j

? bb b
bb

..

b .
&bb

308

Caixa

..

..
R

b .
&bb
308

1 Sax-Horn E b

..

45

J

J
J
y
y

J

46

Dobrado JK

315

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

b
&b

2 Sax-Horn E b

b
&b

&b

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

n n
3

n n


J
J
J


J
J
J


J
J

3
j
j
j

3
j

3
j
j
j

3
j
j
j

3
j

3
j
j
j

3
.

3

..

b
&bb

..

? bb b
bb

..

? bb b
bb

? bb b
bb

n n

n n

3
n n

n n
3

n n

3

n n

n n

..

..

..

.

3

? bb b
bb

3
.

t bb

..

b
&bb

315

Caixa


J
J

b
&b


J
J
J

b
&bb

2 Trombone

..

b
&bb

.

3

1 Trompete B b

1 Trombone

b b ..
b
&
3


..
bb b
&

&b

3 Trompete B b


..

3 Sax-Horn E b

2 Trompete B b


..
bb b
&

315

1 Sax-Horn E b


..
b

b J
J
3


J
J
3

3
j
J
J


J
J
J


J
J


J
J
J

y
y

J

y
y

J

y
y

J

y
y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y
y

J

Dobrado JK
bb
&bbb

322

Flauta

Requinta E b

b
&bb

b
&b

..

b
&bb

2 Sax-Horn E b

b
&b

&b

1 Trompete B b

b
& b b ..

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
& b b ..

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato


R
J


R
J


R
J
3


R
J
3

R
J
3

R
J
3


J
J
J
3
1.

3
j
J
J
3

3
3
j
j
j


R
J
3

J
3


R
J
3


R
JR J J J
J
J
3
3
3


J J J
J
J
3
3
3


J
J
J

1.

y

J

b J

3
3
3
j
j

j

J

R J

? b b b ..
bb


R J

? b b b ..
bb

J
R

? b b b ..
bb

322

Caixa

? b b b ..
bb

t bb

b
&b

3 Sax-Horn E b

b
& b b ..
322

1 Sax-Horn E b

2 Clarinete B b

Sax-Tenor B b

b
&bb

Sax-Alto E b

b
&b

1 Clarinete B b

3 Clarinete B b

1.

47

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

48

Dobrado JK

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

bbbb

2 Sax-Horn E b

..

b
&bb

..

b
&bb

..

b
&bb

..

b
&b

..

..

b
&bb
J
3
3
b
&b

b
&b

3
3
.. j j
J
J
J
3

b
&bb

3
..

bbb

..

? bb b
bb

? bb b
bb

? bb b
bb

Bombardino C

Tuba B b

t bb

Bombo
Prato

.

.
3

.

.
.

.
3

..

J

J
3

..

J
b
3

3
3
3
3
j
j
j
j
.. j

..
J
J
J
J
J

y
..

329

Caixa

2.

.. J J J
J
J

3
..

? bb b
bb

b
&bb

&

1 Trompete B b

3 Trombone

2 Trombone

1 Trombone

b
&b

&b

3 Trompete B b

..

3 Sax-Horn E b

2 Trompete B b

&

329

1 Sax-Horn E b

2.

329

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y

J

Dobrado JK

bb b b
& b

336

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

&


b
&bb

# ..
J

n
J

b
&bb

# ..
j

# ..
J

3 Clarinete B b

b
&b

b

&bb

&b

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

#
J

2 Trompete B b

b
&bb

j
n n

3 Trompete B b

b
&bb

#
J

1 Trombone

? bb b
bb

2 Trombone

? bb b
bb

336

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

# J

3

J J

j j

# j j

n n J
n

n J


J
J

J J

J
J

n ..

y

J

. J

. J

b J

n
J

? bb b
J
bb
t bb

n
J

? bb b
bb

336

Caixa

3
n n # J

1 Sax-Horn E b

3 Trombone

b
&bb

Sax-Tenor B b

j # ..

2 Clarinete B b

Sax-Alto E b

n ..

J
# ..

bb

49

y

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

50

Dobrado JK

343

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

bbbb

b
&b

..
..

b
&bb

..

b
&bb

..

b
&bb

..

b
&b
b
&bb

j j

n j j

3 Sax-Horn E b

&b

1 Trompete B b

b
&bb

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
&bb

Bombardino C

&b

3 Trombone

2 Sax-Horn E b

2 Trombone

? bb b
bb

3
n n J

&b

1 Trombone

..

1 Sax-Horn E b

343

Caixa

Bombo
Prato

J J


J
J

j
j
j

..

t bb

343

? b b b n n J
bb
b

Tuba B b

? bb b n
bb
? bb b
bb

3
3


J
J


J
J
J

J
J

y

J

y
y

J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y
y
y

J
J
J

Dobrado JK

& b b n b

b
&b


n b


n b

b
&bb
n b

b
&bb
n b

&

bbbb

&

bb

350

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b


n b

b
&bb

1 Sax-Horn E b

&b

J J

2 Sax-Horn E b

&b

3 Sax-Horn E b

&b


J J

350

1 Trompete B b

j j

Bombardino C

Tuba B b

Caixa

? bb b
bb

Bombo
Prato

. .
. .


j n n b

y y
y

J
J J

. .
# . .
n

j j
j

j
j j

. .
n . . n . .
. .

J J

n
. . . .

J
J

n . . . .

. . . .

. . . .

. .
n . .

b J J J

. . . .


n b
? bb b
bb

350

y

J

. . . .

J n n

J
J

y y
y

J J

. .
n . .

. .
. . . .
. .
n n
n

n n
J

y

J

. .
n . .


n nb
J

J J J

. . . .

J n n

? bb b
bb

t bb

& b b n b

3 Trombone

3 Trompete B b

2 Trombone

b
& b b n b

. .
. . # . . # . .

b
&bb
n b

? bb b
bb

. .
. . n . . n . .

2 Trompete B b

1 Trombone

51

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

52

Dobrado JK

&

bbbb

&

bb

357

Flauta

Requinta E b

. . n . . n
J
b
. . . .

. .
. .
n # n # n . . j

n n . . n n . . n . .

3
3
3

n

# # n J

. R

j
#

.
R

3 Sax-Horn E b

&b

bbb

n . . . .
J

1 Trompete B b

&

2 Trompete B b

b
&bb

3 Trompete B b

b
& b b n . . . .

n . . . .
J

? bb b
bb

? bb b
bb

. . . .

n n . . n n . . n
j
. .

n # # n n J

n n

. .
. . n . .
J
n n n n

n n n n n J

. r

n n n
n n
J

n
n

n n . . n n . . n . .

n n . . n n . . n
j
. .

n n n n n J
n n
J

? bb b
bb
t bb

? bb b n
bb

357

Bombo
Prato

&b

Caixa

n n . . n n . . n . .

J

2 Sax-Horn E b

Tuba B b

Bombardino C

&b

3 Trombone

n n . . n n . . n . .

357

2 Trombone

b
&bb

1 Sax-Horn E b

1 Trombone

j
n . . . .

Sax-Tenor B b

b
&bb

# . . . .

2 Clarinete B b

b
&b

. . n . . n
J

Sax-Alto E b

. . n # . . n . .
#

b
&bb

b b n . . . .
b
&

1 Clarinete B b

3 Clarinete B b

. .
n n . . n n . . n
J

n
n
n
n

.
R

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK

53

bb
&bbb

nnbbb

nn

1 Clarinete B b

b
&bb

nnb

2 Clarinete B b

b
&bb

nnb

3 Clarinete B b

b
&bb

nnb

nn

364

Flauta

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

&b

b
&bb

nnb

1 Sax-Horn E b

&b

J J

J J

2 Sax-Horn E b

&b


J
J

3 Sax-Horn E b

&b


J
J

1 Trompete B b

b
&bb

nnb

2 Trompete B b

b
&bb

nnb

3 Trompete B b

b
&bb

nnb

1 Trombone

? bb b
bb

nnbbb

2 Trombone

? bb b
bb

nnbbb

3 Trombone

? bb b
bb

nnbbb

364

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

J J

J J n n


J
J

nn
J
J

j j j j .

? bb b
bb

t bb

364

Caixa

J
J

J
J

j j j j n n

nnbbb

nnb

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J
J

J
J

54

Dobrado JK
b
& b b ..

..

371

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

& b ..
p

& b ..
p

..

& b ..
p
&


& b ..

1 Sax-Horn E b

&

.. .

2 Sax-Horn E b

&

.. .

3 Sax-Horn E b

&

.. .

1 Trompete B b

& b ..

2 Trompete B b

371


R
p

R
p
r

p

J J J J .

J J

.
J J
J J


J J

j j j j .

j j

& b ..

3 Trompete B b

& b ..

1 Trombone

? b b ..
b

2 Trombone

? b b ..
b

3 Trombone

? b b ..
b

Bombardino C

Tuba B b


? b b ..

b
p
t b ..

.. .

..
>

>

371

Caixa

Bombo
Prato

J J .
J
J

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

>

J
J

>

Dobrado JK
b
&bb

&

378

Flauta

Requinta E b


&b

1 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b

&

&b

3 Clarinete B b


&b

2 Clarinete B b

55

1 Sax-Horn E b

&

J J .

J J J J .

2 Sax-Horn E b

&

.
J J

.
J J
J J

3 Sax-Horn E b

&

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

&b

3 Trompete B b

&b

378

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato

j j j j .

? bb

? bb

? bb

? bb

J J .
J
J

J J .

>

>

>

tb
378

Caixa

j j .

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

>

56

Dobrado JK
b
&bb

&

385

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

&b

1 Sax-Horn E b

&

J J J J .

J J J J .

2 Sax-Horn E b

&

J J .
J
J

J J .
J
J

3 Sax-Horn E b

&

j j j j .

j j j j .

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

&b

3 Trompete B b

&b

385

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb

? bb

? bb

? bb

Bombo
Prato

J J J J .

tb
385

Caixa

>

>

>

>

J J .
J
J

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

>

>

Dobrado JK
b
&bb

&

392

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

2 Clarinete B b

3 Clarinete B b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

57

&b

&b

&b

&

&b

3
3

3
3

1 Sax-Horn E b

&

J J J J .

J J J J

2 Sax-Horn E b

&

J J .
J
J

J J
J
J

3 Sax-Horn E b

&

j j j j .

j j j j

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

&b

3 Trompete B b

&b

392

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb

? bb

? bb? bb
b
tb
392

Caixa

Bombo
Prato

>

J J .
J
J

>

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J J
J
J

>

>

58

Dobrado JK

399

Flauta

Requinta E b

&

bbb

&

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

& b j

.
f

3 Sax-Horn E b

&

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

&b

3 Trompete B b

&b

? bb .
b
p

Bombo
Prato

Caixa

399

tb

Tuba B b

Bombardino C

&

2 Sax-Horn E b

? bb .
b

? bb .
b
p

3 Trombone

? bb .
b
p

2 Trombone

1 Trombone

&

.
f

1 Sax-Horn E b

399

J
F

J
F
j
F
j
F
j
F

.
f

>y

f


R

>y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

>y

Dobrado JK

406

Flauta

Requinta E b

&

bbb

&

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

&b

59

&

J J


J
J

J J

2 Sax-Horn E b

&


J
J


J
J


J
J

3 Sax-Horn E b

&

j
j
j
j

j j .

. # r #

&b

1 Trompete B b

2 Trompete B b

&b

3 Trompete B b

&b


? bb
b

? bb n
b

? bb n
b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb

tb
406

Caixa

Bombo
Prato

J J

>y

>y

>y


R
y

>y


J
J
y

J
J

>y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

1 Sax-Horn E b

406

>y

>y


R
y

60

Dobrado JK
n
bb
b
&

413

Flauta

Requinta E b

&

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

&

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&b


#.


#.

1 Sax-Horn E b

&


J
J

J J


J
J

J J

2 Sax-Horn E b

&


J
J


J
J

J
J

&

1 Trompete B b

&b

j
j
j j

3 Sax-Horn E b

# j j


J
J


#.

2 Trompete B b

&b

# J


#.

3 Trompete B b

&b

#.

413

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb J
b
? b b J
b
? b b J
b

? b b J
b
t b #
413

Caixa

Bombo
Prato

>y


J
J
y

# j j .


#.

#.

#.

J
J

>y

>y

>y

>y


J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007


#.

J
J

>y

#
.

>y


R
y

Dobrado JK

420

Flauta

Requinta E b

&

bbb

&

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

&

&b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

61


#.


#.

J J

J J

J J

J J

&


J
J


J
J


J
J


J
J

3 Sax-Horn E b

&

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

&b


#.

j

j

3 Trompete B b

&b

420

1 Sax-Horn E b

&

2 Sax-Horn E b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

Bombo
Prato


#.


n.

? bb
b

n
.

? bb
b

n.

? bb
b

tb

>y

J
J
>y


#.

? bb
b

420

Caixa

j j j j


n.

J
J
>y

j j j j

>y

>y


R
y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J
J

>y

J
J

>y

62

Dobrado JK

1 Clarinete B b

&b

2 Clarinete B b

&b

3 Clarinete B b

&b

b
&bb

427

Flauta

Requinta E b

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

&

&b

J
1.

&

J J

2 Sax-Horn E b

&

J
J

3 Sax-Horn E b

&

j j

1 Trompete B b

&b

2 Trompete B b

& b J

3 Trompete B b

&b

? bb
b

? bb
b

? bb

427

1 Sax-Horn E b

1 Trombone

2 Trombone

3 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

? bb

Bombo
Prato

tb

427

Caixa

>y

>y

>y

1.

J
J

>y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

1.

>y

>y

Dobrado JK

Flauta

Requinta E b

1 Clarinete B b

..

..

..

&

J
b
&

b
&bb J

433

1.

63

J J

J J

J J

2 Clarinete B b

& b J

..

3 Clarinete B b

& b J

..

..

j
J

& b J

..

J J .. .


J
J

.. .
J
J


J
J

Sax-Alto E b

Sax-Tenor B b

&

1 Sax-Horn E b

&

2 Sax-Horn E b

&

3 Sax-Horn E b

&

1 Trompete B b

& b J

433

1.

j j .. .

..

j
J

j
j

2 Trompete B b

j
&b

..

j
j

3 Trompete B b

j
&b

..

j
j

? b b J
b

..

J J

2 Trombone

? bb
b J

..

J J

3 Trombone

? bb
b J

..

? b b J
b

..

J J

tb

..

1 Trombone

Bombardino C

Tuba B b

433

Caixa

Bombo
Prato

>y

J

J J .. .

1.

>y
..


J

J

j
J

J J

>y

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

>y
y

J
J

y

J

JK

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
.
. .
.

.

.
.bbb 2 n n n
J
J
J
b

& b 4
f
.
.
. .

10
. . . .
n n J

bb b b
J

& b
. .
. .
. .
. .

n n n
18

2
2

b
J
5
5


& b bbb

Flauta

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

n n n
n

bb
J J ..

&bbb
p
2.
1.

n n
40

b
J J ..
& b bbb
27

bb
&bbb

55

b
& b bbb

69

j
j
j

2.

n
3

1.
n

j j j
3

..
F

..

J
.. J
f

bbb
J
J
b
& b
3
3
3
3
3
3
3
j
j
j
j
j
j
j
1.
2.

n

b n
89

14

bb b n .
..
5
& bb
3
p .112

bb

J
b
5

& bb
3
3
3
3
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

.
.125

n
bb b b ..


& b
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
p .


134

n n
bb b b


& b
~~~~~~~~~~~
~~~
~~~~~~~~~~

.

144

bb b& bb
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~


n
154

b


& b bbb
~~~~~~~~~
~~~
~~~~~~~~~~~
.

.
164

n n

bb b b& b
~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~
.
.
n
174

b


& b b b b ~~~~~~~

1.
2.


184

b
J
.. J
J
5
& b bbb
F

. . . .
. .

195

bb b

J ..

& bb
J
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura f
78

coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

b
& b bbb

204

bb
&bbb

212

. .

. .

b
& b bbb

224

. . . .

bbbb

. .
. .

. .

2
. .

..
J
J
f


n
J

n
J
& b
n
245

b
& b bbb

254

bb
&bbb
3
3
~~~~
n
265


b
& b bbb J
237

. . . .

. .
. .

Dobrado JK - Flauta

1.
n

2.

J

3
3
3
~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

J
J
J
3


J
3


n n

n b

J n
J
J
..

J
& b
3
3
3
3

f n

..


284

bb b
R

& bb
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3295

bb

&bbb
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

.. ..

n b
304

bb b
. .. R
J

R
R

b
& b
275

bbbb


..
R
& b
3
3

327
bb
J
& b b b . R
3

315

bbbb

2
5

n ..
338

b
J
R
& b bbb J
nb
349

b
& b bbb
3

b b n J
b
& bb

405

b
&bb

358

b
&bb

417

b
&bb

429

n ..
R

. R


n J
J

. .

. . n . . n . . . . n . .

. .

n n . . n n . . n
J

1.

2.

..

1.

8
5

n n b b b ..

32
5

J
F

J J J
.. J
1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK
Requinta Eb

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
.
.

.

.
.
b 2 n # #
. J J
J

& 4
f
~~~~~~~~~~~~~~
. . .
.
.

b
n # J
J

b
&

11

. .

b
J
&b

#
bb n # # n
&

J ..
J
p

28

42

&

bb

b
&b

56

&

70

1.

&b

105

&

bb

j j j

1.

bb
&

116

b
&b

130

b
&b

162

&b

&b

191

201

j j j

..

2
5

. .
J

# .
J


.
3

b .

b n .

#
#

2.

.. J J J
f

# .


2.

.
J .

.

J

n . .
J J
3

. .
J
3

J ..
F

J j
J

. . . .
. . . .
. . . .

. . . .

..

b
& b .

177

b
&b

146

1.


b
&b
J

80

92

2.


bb
3

..
F
# #
..

J ..
J

.
.
.
# . . # . # #

20

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

2.

. .
. .

b
&b

209

&

218

bb

. .
. .

2
. .

n ..
J


#
J

Dobrado JK - Requinta

. .
. .

1.

2.

#
n
bb
& J
J
f


n
n

bb


&
~~~~~~~~~~~~~~~~

bb
J

&

234

243

252

~~~~~~~~~~~~~~~~

J
J
& b J
3

262

272

&

bb

n b


# n

#
n

J
J n J
J

..
bb .
#
& .

R
f
n b n #
n

# J
& b
3

283

295

. . .
. .
b . . .. n

&

R
R
R
R b

2
. . R
bb
5

J
&
R


# . .

bb

&
3

307

332

. .
bb
R
&
3

343

. . . . . . . .
bb . . # . . #
J
&
3

b
&b

363

n n ..

#
&

412

430

&

32
5

J
F

..


2.

n
J

n . .
.
.
.
.
#

#
J
J
1.

n b

355

&

1.

319

421

# J J
.. J
J
1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK

2 Clarinete B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

~~~~~~~~~~~~~
. .
bb b 2 n n n . . . . J n n . .
J
J

& 4
f
.
2

bb . . n . . . . .

5
b
n
&
R

11

bb . .
b
&
J

21

b
&bb

31

45

&

bbb

1.

J j ..
n
p

bb
b
&

&

b
&bb
b
&bb

96

b
& b b .

b
&bb
b
&bb

205

2.

1.

2.

b n .

j ..
5

j
n

b
& b b .

195

137

b
&bb

n ..


F
n ..

b
& b b j

183

n

3

1.

121

b
&bb

bb n
b
&

168

2.

108

153

j j j .
J
J

.
f

.
n .

p
j j j
j j j j

..


n n .

j j j
bb b

83

. # . . . . # .
n
n n n # n #
3

j
n j ..

60

73

. j

j j
n . n .

j n

. j n .
3

j
.

j
n

n.
.

2

j

5
.. # J
j

J
. . . .
. . . .

.
j


.

. .
. . f
.
.

.
.

.
.
.
.
. . . .
..


j
n . .
3

1.

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 2 Clarinete
2
. .

..
b&bb

#
bb
j n
j
.
j

.
&
n

bb n n
b

&

J
~~~~~~~~~~~

bb b n J

&
J
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~


bb J J
J n J
b
# n
&

214

1.

228

2.

240

249

261

b
&bb

272

n b

n
n #

n J
J
J
J
3

bb . . . R #
b
& .
f
bb n b n n # J
b
&
#

..
bb b . . R .. n b . . R

R
&

283

295

306

bb
b
&

318

1.

bb
b
&

331

2.

b .. R
&bb

343

. R

. R
J
3

j # .. R

..

n b

n
J
j

8
n n . . n n . . n . .
j
nnb

.
.
J
. . . . . . . .
..

.
b
.
&

p

b
&


J
&

J
F

&
J
J
J
3

b
&bb

355

371

385

399

412

b
& J

427


J # J
1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

.. # J J
J
J
1.

JK

1 Clarinete B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

~~~~~~~~~~~~~~
. .
.
.
.
bb b 2 n n n . J n n . .
J
J

& 4
f
~~~~~~~~~~~~~~

.
.
n
2
n J
bb b . . . . . .

J

&

11

bb . .
b
&
J

21

b
&bb
&

1.

2.

bb
b
&
3

b
&bb
b
&bb

83

&

96

bbb

b
& b b .

137

b
& b b .
3

b
& b b . j .
b
&bb

195

b
&bb

204

b
& b b J

b
&bb

2.

1.

2.

b n .

121

183

bb n
b
&

168

1.

.
J
J

.
f

.
n .

p
j j j
j j j j

..

n

J

j

108

153

60


..

F


.. n

bbb

73

. # . . . . # .
n
n n n # n #

J j ..


p


J j ..

31

45

j ..

. j

n . j .
J

. j
.
3

n
n
3

. j
3

n
3

.

25
..
J
J

F


. . . .

. .

J
.
j

.

f . .

.
.
.
.
.
.
. .

.
.

.
.
.
.
.
.

1.

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 1 Clarinete
2
. .

.
.
.
.

b& b b

#

bb

j
.
j

b
.
&

n

bb j n n n
b

&
J

213

1.

226

2.

238

bb
n J
n

&

J
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

bb
J
J n J
b
J

# n
&

3

248

259

b
&bb

271

n b

n
n #

n J
J
J
J
3.. .. R

bb # n b n # n #
b
&

b
&bb

282

294

bb J
& b

305

317

&

bbb

.. . . n b . . .

R
R

R
3


1.


. R

bb b
&
3

2.

331


. .
R
3

. R
J

..

# .. R
J
nb
J
. .
n n . . n n . . n . .
. . . . n n J
bb b


& J
J
. . . . . .
8
bb
nnb .
5
b
.
&

p

b
&

J
&
J

#
&b
J
J
J
n . .
b

R
& b b J

342

354

363

383

398

412

b
& J

427

# J

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

# J J

J
.. J
1.

JK

3 Clarinete B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.

.
.
b n J
bb 2 n n n . . .
j n n

b
& 4

J
f
2
bb . . . . . . . . n n n

5
b

&
R
J

11

b . .
& b b J

21

b
&bb

31

45

&

bbb

J j

1.

..

j
j ..

b
&bb

60

b
& b b j j j

2.

j
j j j .. n
f
b n. n

&bb

73

84

&

97

bbb

b
&bb

b
&bb

122

b
&bb

138

b
& b b j
.

183

&

bbb

b
&bb

195

b
&bb

205

j .

n
.
3

j
n .

j
.

1.


n
j

j j
n . n .

2.

. j
n

..
j

j j
. n .
3

2.

J J
J

j
n .

j ..

153

b
&bb

109

168

..

1.

..
F

. # . . . . # .
n
n n n # n #

.
3

j
.
3


.
n.
2
j

5
j .. # j


F
. .
. .

.
. . .
. .
j
J

..
. .
. .
. .
. .
. . . . . . . . . .
3

1.

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 3 Clarinete

b

& b b . .

b
j ..
j #
&bb

f
b n n n

&bb
J

215

1.

230

~~~
~~~~~~~~~~~~~~


bb b J J
n J

&

j # J
n

J
J
n

.. .. R

#
f

n b n
n # J
#

b n b
&bb
b
&bb

283

b
&bb

295

&

306

bbb

b
& b b
3

b
&bb

J
bb n . . . .
b
&

345

357

&b

418

. R
J


J
.
J

8
5

..
2.

n . . R
J

n
n . . . . . . . .

nnb .
.
p

b
&
J
J
1.

j # .. R


& b

& b

405

. .

n n . . n n . . n . .

. r

n b j

& b

389

1.

bb
b
&

3

.. .. n . ..
R
R
R
3

333

431

319

375

# n

261

272

~~~~~~~~~~~~~

n n J

n n n

241

bb n n J
b
&

j
n

2.

250

j
F

.. # j
J
J
J
1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK
Sax - Alto E b

&b

&b

18

bb

b 2
. . j n n . . . . n
b

& 4 n # # . .
#

f
.

.
J
. . . . . J n #
J
J
.
. .
2
2
J
.
.
.


# . . # . # #
5
5

..
J J
p

& n # # n #


bb #
&

28

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

J ..
J

1.

42

b
&b

56

2.

1.

.. #

..
F

2.

.. j j # j n
J

J
J
f
b #
# .

b
J
.

&
p

b .
b

j
n
..
J
& b
b
& b J

70

81

1.

93

b
&b

107

2.

j
& b

120

b
&b

135

b
&b

151

. .
J

b
&b

166

&b

194

b
&b

206

J ..

.

J

n . .
J J

# . .
J

n .

.
.
J
3

1.

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

#
J ..
j
F

j
J ..
f

b
& b .

181

#
# .
3

b
&b

222

Dobrado JK - Sax - Alto

bb n
&
J

2.


j #
3

236

b
n

& b n
J

245

b
j
& b #

255

&b

267


J J

b
J

# n n b

#
J
f

..
J

1.

J n

n n

n #
b

.
&b J
J
J .. # n
f
b

.
b
&

278

291

b
& b J

b
& b . . R

318

. . . R

305

n . ..

R
3

n n . . r
3

1.

2.

. R

n . .
bb J
R
&
3

342

n n ..
p&

382

411

& #

j
J
3

..
..
n # n # n . . j

& .

425

..

. . # . . . . # . . . . J
bb

. .
& J
b
&bnb
J

354

363

.
.

R
J

.

3


.
R
J

bb
&

331

&

396

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

# . j

. j
#

..

1.

j J

JK

Sax - Tenor B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)


b b 2 n n . . n n . . n J
b
& 4
J
f

9
bb b
n j n n n

j j
&
j

J
b
j
& b b J j J

21

b
&bb

34

1.
2.
#
bb n n n
.

b
n
&

. J

# n n b n b j .. n

n n n

.. n

.
F
1.

n
.
. .

45

b
#
&bb

57


# n

J
& b b n

69

b
&bb

80

b
&bb

92

.. n J J
J
J
J
f
3

3
n # J n . n
.

J
J

3
3
3
3
3
3
p
3

.

b .

2.

b
& b b j

105

1.

.. j b
J

2.

b

# n
j

& b b n J J ..

p
F
129
bb b n

n
n n
n

&

118

bb
n n b n n b n J

&

147

J
bb
& b
139

b
&bb

156

b .
& b b n

166

b
&bb

176

n # n

n
J n n

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007


n .


n n

2.

bb b
.

& J . J
J
3
3

187

j
J
1.

b

& b b J ..

f
216

b
.

& b

R

1.
229
bb .
b
&
j
R
200

Dobrado JK - Sax - Tenor

r
.

. R

. r


. R

2.
n

.. j # n n j

f
239

b
n n
b
& b

J
J n
3
3

b
&bb

249

3
3
J
J . r j

n n n n

n A
J j

& b b j

J
J
J
3

259

b
& b b J

270

n
J
n

j n j

b
. n n
& b b ..
3
3
3
3
3
3
3
3
3
f
3
297
3
3
3
. ..
bb b

R
&


. .
282

b
&bb

311

3
.
n .. R
3

n n .. 1. 3
R J
3

.. R
3

2.
3
bb b j 3 j j 3 ..
&

J
J
3
3
3

324

3
bb 3 n # # J 3 n J
& b
J
n
J
n
J
3
3
3

337

b

& b b

349


j n n b

n # # n n
J
3

b
n

& b b n n n n b ..
p
372

&


384


.
b

&

361

&b

396

#
b
&

410

&b

424


J J
3

f
. j
#

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

j

#.

..

1.

J J

JK

1 Trompete B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

n n
b b 2 n n n . . . .


b
J

& 4
J J
f
10
2

5
b
J

& b
n
J
5

b
n #
& b b n #

29

1.
bb n
& b

43

. # . . . . # .


n
n n

b
b
& b
J

20

J j ..
p

b
&bb

55

..
F

j ..

2.

2.


.. n n
.. J
3
3
f
76
b J J .
b
J J
J J
& b
J
b
&bb

1.

65

bb

& b

2.

b
n

&
J

118

b
j
&bb

132

b
&bb

b
& b b .

161

175

&

bbb

.
3

b
&bb
F

189

2.


#
J
3

3
.

n ..

1. 3

. j

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

. j


J

3

n . j .
J

j
.

3
. j .

j ..

n 3

n
3

146

.
b n

3
3

b
j
& b b n .
p
3
3

88

107

2
5

3
5

j ..

f

b
&bb

1.

b J
&bb
3

2.

. n
R

. n
R

n J J
J
3
3J
n
J

b
b
& b

263

# n

n b


n n J n J # J ..
J
3
3
f
. n n

b
&bb

273

b
&bb

284

b . . R
b
& b

. r

b
& b b .. R
1.

322

bb J
& b

334

. . .

R

. R
J
3

#
J

.
3

n n

2.

.
.

3
.
n . . R

310

. .

b

& b b

297

..

252

n
J

241

14

bb

& b

216

Dobrado JK - 1 Trompete

b
& b b ..

201


b

. .

&

J . . n . .

..
3
357
8
30
n n . . n n . . n . .
n
bb b n . . . .

.

5
5

nb .
&
J
J
346


.
b

&

f
414


. j
b
&
#
401

&b

426

1.

J J

j

#.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

1.

j
J
J

JK

2 Trompete Bb

Autoria: Ulisses Lima

( Dobrado)

b b 2 n n n . . ..
j
n n
b
& 4

J
f
10
b

& b b n n J n n R
2

& b b J

20

b
n
& b b n #

43

&

bbb

1.

j
n j ..
p

b
& b b

56

2.

j
n j ..

&

bbb

.
.
F
1.

.
.

b
& b b b

b
j
& b b ..

139
b
j
&bb
b j
& b b .

153

b
&bb

167

181

&

bbb

j
. .
3

n .

n . j n j .
3

. j j n .

j
.

1.

j ..
F
2.

3
5

..
f

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

2
5

b
& b b j

193

j n


. j

124

j .


n
3

n
J
J

2.

111

. n . n . n n .. J n
n

J
J J
3
3
f
81
3
b b 3
jn . 3

j
b
& J

J .
J
3
3
3
1.
2.
p
3
99
2
j
bb
n ..

& n

69

# # n n n

. . ..
. .

29

# j
3

b
&bb

206

b
& b b ..

n n
f

b
j
& b b n
3

b j
&bb

264

&

bbb

r

n
J

243

3
bb
j ..
j
b

& n

J
n
f
285
n

bb .

b
n

&

275

b
& b b . .

. .
n
3

309

bb n .
b
&

321


1.

b J
&bb

332

b
& b b J

.
.

R
J
3

n

3

j
n n


. .

b

& b b

297

j n n
J

3

n n

n
R

2
1.

3
n n J J n J

253

2.

232

14

Dobrado JK - 2 Trompete

..

2.

. n b j . j
. . . .
356
8
b b n . . n . . . .
nnb
b

5
n . . n . . n j
& ..
J
..

344

& b ..

371

30
5

r
f

.
& b J J # J

413

#
b
J .
&

426

# . j

1.

j

# .

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..

1.

j
j
J

JK

3 Trompete B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

j
b 2
. . .
n n
& b b 4 n n n .

J J
f
10
2
j nn
bb b
5
&

R
2

b
& b b J

20

b j
j
& b b ..
p

45

&

bbb

1.

b
&bb

58

32

j
j
..

2.

b
&bb

82

b
&bb

100

b j
& b b .
3

b
&bb

126

j
.

j
b
&bb
b
&bb

154

b
j
& b b .

j
. n j .

..

2.

J
3

1.

2
5

j j

.
.

.
2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

# j

j ..

j ..

. j j
n .

168

&

1.


n
J

140

bbb

..
F
3

n
3

j
j j
.. J J n J J
f
3
3
3
7
3
j j . j . j
5
j


3
3
p
1.
2.
2
3
j
b

5
. n
n

113

182

b
& b b

71

n n # n #

b
&bb

195

b
b
& b
b
& b b n

b j
&bb

248

..

2.

3
3
3
n j

j
j
b
& b b J j
&

bbb

n n

b
& b b ..
f
294


b
&bb
282

b
&bb

307

n
3

. r

& b

1.

j
j 3

#
n
n J

b 3
r
b
& b n . ..
bb

. .. r

. R
J
3

402

&b

428

2.
3
3

..
J
3

b j
&bb

358

& b
f
415
j
& b j . # .

b
&bb

348

#
J

3
3

3
n n

.. R

..


. .

b
&bb

336

313

323

259

272

n
f

j

3

1.

3
3
j

14

.
J

..

210

235

Dobrado JK - 3 Trompete

..
n b j n . . n . . n
..
.. ..
8
30
n
.
n n . . n n . . j
5
5
. r

b .
n
n . .

1.

j

#.

..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

1.

j
j

j
j
J

JK
1 Sax - Horn E b

b
& b 24 .
f
13
b
& b J J J J
2

b
&b

29

&b

42

&b

54

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

b
J J

b
J J


J
3


J
J

b
& b J

b
&b J

93


b
&b J J J J J J J J J J J J J

107

.. J J J
f
J J J J J J J J J J J J J J J
p
1.

J J J
J J
J J J
J J J
J J J
J
J J
2.

79

J J

J J J J
J J J J
J ..
p
1.
2.

.
J J J J . J J J J ..
J J
F
1.

JJ JJ
J J J J
JJ

b
& b J J J J .. J J J J J

66

2.

b ..
&b J
J J
J J
p
132
b
&b
J J
J J
J
121


J JJ


J J J
..


J J
J J
J J

J J
J J
J J
J


b
& b J J
J J
J J
J J
J J
J J

144

&b

156

&b

168

b
J J
J J
J J
J J
J J
J J
b
J J
J J
J J
J J
J J
J J

b ..
&b
J J
J J
J J
J J
J J
J
1.

180

b
& b J

2.

..
J J J
J J J
J
f
206
b

& b J J J J J J J J J J J J J J J J
J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


192

coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 1 Sax - Horn

b
&b
J J
J J
J J
J J
J J
J J

219

b
& b J .. J
f
245

b
& b J J J
J J J J
231

1.

2.


J J J
J

b
& b J J J J J J J J J J J J J J

259

b
& b J J J

..
J
J J J
3
f
289
b
&b J
J J J
J J J
J J J 3 J J
3
272

b
& b J J J J J J J
3


J J

J J J J J


J
J

J J J J J
3


J
J J J
J J
3
3

J J J
J
J J J
J J

301

b
J J J
J J J
J J J
&b J
J J J
J J J
J
3
3
3
1.

313

b
& b J

325

.. J J J J J
J
J
J J
2.

b
& b J

341

J J

J J J J J J
J J
J
J
J J J

b

& b J
J

354

. R J J J J . R J J

b
n
& b J J n .. . R J J J J . R J J J J . R J J J J
p
383
& . R J J J J . R J J J J . R J J J J . R
370

& J J J J . R J

. R J J J J . R
f
409
. .
& J J J J . R
J J J J R
J J J J R
396.
& J J J J . R
J J
R
J J
J J

421


& J J . R J J J J .. . R J J J

430

1.

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK

2 Sax - Horn E b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

b
& b 24 . J n n J J
f
13
3
3
b j j j
5

5
b

&
J
J
J
2

b
&b

29

j

J

j
.. J J J J
J J J J
p

b
& b J J J J J J n J J .. J J J J ..
F
54
j j j j
b
& b J J J J J J J J
1.

42

2.

b
& b J J n J J .. J J J J J
1.

65

2.

.. j # j j
J
f

b
& b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
p
92
j
b
& b n J J J J J J J J J J J n J n J J J J J J
78

b
& b J
1.

105

bb

.. n n n n
J J J
J J
J J J
J J J
J J
2.

..
J
J J
J J
J J
J
p
129
b
& b J J J J J J J J J J J J
117

&

b
& b n J n J n J n J J J J J J J J

141

b
& b J J J J J J J J J J J J

152

j
j
b
& b J J J J J J J J J J

164

j
j j
j j
j
b
& b J J J J J
1.

176

2.
3
bb .. j
& J
J
J J

187

2
5

j j j
j j j
j j j
b
& b .. J J J J J J J J J
f
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura

201

coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 2 Sax - Horn

j j j
b
& b J J

213

&b

&b

225

237


J J
J J
J J

1.
2.
j j j j ..
J
J J
J
f
2
2
j
5
5
j j n n n

J J J J
J
J
J
3

b
& b J J J

251

j
b
& b J J


J J

j j j j j j j j j j
J J J J
J J

265

n n n n
J
J
J
J
J

..
J
f 3

b j 3 j j j 3 j j
b
& J J J
J J J 3 J J J 3 J J J

284

b j 3 j j j 3 j j
b
& J J J
J J J
J J J

296


J
3

b n j 3
b
& J J J
J J J 3 J J J 3 J J J
J J J
J J

308

b j j j 3 j j j 3
b
&
J
J
1.

320

j j
b
& b J J J

335

5
5

3
3
.. j j
J
J

j j
J

j j j
j j
b
& b J J J J J J

347

b
&b

2.

j j j

. . nn .. .
J J J J R
J J J J
R
R
p
373
& J J J J . R J J J J . R J J J J . R J J
359

& J J . R J J J J . R J J J J . R J J J J

386

& . R J

399

. . .
J J J J R
J J J J R
R
f

& J J J J . R J J J J . R J J J J . R

412

& J J J J . R J J J J . R J J J J .. . R J J J

425

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

1.

JK

3 Sax - Horn E b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

b
j
j
j
j # j j
& b 24 . # #
f
3
3
2
b
j j j
j
j
j

b
5
5
5
& # #

14

b
& b #

j j j j
j j j j
j
.. # #
p

31

j j j j
j j j j
b
& b # j j # j j .. ..
F
j j j j
b j j j j
& b # j j # j j
1.

43

2.

1.

55

b j j j j
j
j
& b .. # j # j # j
2.

67

j
b
j j j
j j j
& b # j # j j

79

j
b j j
j j j
j j
j j j
& b # j b

92

b j
&b

105

1.

b
&b

.. j # j j # j j j
f
# j # j j j j j j
p
j j
b j j j j # j

.. j j # j j # j # j j # j j j j j j

2.

j j
j j
j j
j
# # ..
p
b
j
j
& b # j # j # j # j # j # j # j # j

117

129

j j
j j
j j
j j
j
b
& b j j j

140

j j
j
b
j
j
j j
j
& b j j # j #

152

j j
j
b
j
& b # j # j # j # j # j # j j

163

b
j
j
& b j j j j j # j # j # j # j

174

b j
j j
j j
j
& b .. j #

185

b
&b

197

1.

2.

2
5

.. j j j j j j j j j j j j j
f
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura
coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - 3 Sax - Horn E b

b j j
j j
j j
& b j j j j

b j j
& b j j j j j j

210

222

2
j
b j
5
b

&
#
f
b j j j j j
j j j
&b

234

248

J
2

b
& b # j # j j j j j j j
7

j j
j
..
1.

2.

# j j # j j j # j j j j j j

262

j j
j j

j
j
j
# # j # j

j
j
j
j

.. j j j j j j j j j j j j
f
b
& b j j j j j j j j j j j j j j j j j
b j
&b

275

292

b
& b j j j

1.

b j
j
j
j
j j j j
j
& b #

331

2.

b
& b n

343

j

3

b
& b j j j j j j j j j j j j j j

316

j j j
j j j
j
j j j
j j j
b

304

5
5

..

j
# j j

n j j j j j j j j j j j j j j #

b
& b # # # j

356

4
5

. r j j j j . r j j

r
j j j j r
j j j j r
j j
b j j n
& b n .. . . .
p
j j r
r
r
& . j j j j . j j j j . j j

370

382

j
j j r
j j j j r
& . .

. r j j
f
j j
r
j j r
j j j j
j j j j r
& . . # # # # .

394

406

j j r
j j j j r
j j j j r
& . . . j j

418

r
r
j j
j j
j
j j
j j
& . .. .

430

1.

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK
Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

1 Trombone

. n
n .
? b b 2 n n .
J
bbb 4
f
n n

? bb b
J
J

bb
2

? bb
bbb

18

..
3
p 3
1.
J

? bb b
bb

42

? bb b
bb

54

J n n J

? b b n b n b n b
bbb
J

31

..
J
2.

..
F3
1.

.. J J
J n J
..
3
3
f

78
n


? bb b
J J
J J

. R
bb
1.
89

n
n 2.
8
2

? bb

..
5
5

bbb
3
3
3
3
p

108
n

n


4
3
? b b b J
J

5
5

bb
.
.
125
.
5
5
5

? b b b ..

J
J
J
5
5
5
bb
3

? b b J
bbb

2.

67

? bb b
bb

148

.
? bb
J
bbb

? bb b
bb

189

? bb
bbb

202

2.

5
5

5
5

J
3

171

.
n
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

2
5

1.
J

.
.
J
f

..

J .. J
f


2
J
5

14

? bb b
bb

216

Dobrado JK - 1 Trombone

1.

? bb b J
bb

240

? b b . r
bbb
J

253

n n J
J

2.


nb


262
2

n A
n

? bb
J

5
J
J
bbb

b
272
n n

? bb

J n j n
n

bbb
J
282

. n n

? bb
..
bbb
3
3
3
3
3
3
f
293


? b b

.
bbb
3
3
3
3
3
3
3
. .. n .
305

? b b
R

bbb J
3

? bb
bbb

315

.. R
3

n n .. 1.
R J
3

331

? bb
bbb

341

? b b J n n
bbb

354

J J

n n n n n J

? b ..
5
.
bb
f
p

409

J J
? b
bb
28

371

? b
bb

420

? b
bb

430

n . J

1.

6
5

. J

..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

..
R

.
.

n n bb b

#.
J

1.

n n J

2.
? bb
J
bbb
3
3
3
3
3

J J J

JK
Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

2 Trombone

. n n . n . n
? b b 2 n .
J
bbb 4
f

? bb b J
n n J
J

bb

? bb b J
bb

21

? bb
bbb

34

? b b J
bbb
? bb
bbb

? bb b
bb

72

? bb b
bb

81

? bb
bbb

100

? bb b
bb

155

n
.
J

? b b J
bbb

192

? bb
bbb

5
5

. n
n
J

n n
J

.
? bb b
J
bb

..

2
5

2.

J J
J

..

1.
J

3
5

2. n
..

.
.
J
f
14

5

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

. n J
3

.
n J

1.

2.

b
n .
J

n b n b n b ..
J
p 3
1.
n

n


.. J J
J n J
3
3
f

n . n
J
R
3

..

3
F 3

1.
J


..
J
3

2.

178

207

? bb
bbb
? bb
bbb

112

132

47

59

n
J

J ..
1.


? b b J
bbb
f
n
245
2
? bb
5
bbb
233

n n J
J

Dobrado JK - 2 Trombone

2.


n
J . r

2
5

258

n A

? bb b

J
J
bb

? bb
bbb

265

? bb b
bb

286

n A
J

? bb b
bb

276


? bb b

bb

297

308
. ..
? bb b
R
bb
3
3
3

? bb b
bb

318

..

? b b n
bbb
? b ..
bb

371

n
5

. J

? b n
bb

? b n.
bb

421

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

.
3

J J

J n n

8
5

n n bbb

# .
J


..

f
n .
J J
J

n J

2.

1.
? b
bb

n n n
nn
n n
J
J

409

430

28

.
n .. R

J J

356

n n .. 1.J


? bb
J
bbb
3
3
3
? b b n
bbb

. .

.
3
3
f

332

343


n n

n j

J
J
J

JK

3 Trombone

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

n . . n
? b b 2 n n . n . n n J
J
J
bbb 4
f
10
2
3

? bb b
n J n J

5
5

J
bb
? bb
bbb

25

n b n b n b ..
J
3
3
p 3
1.
2.
n

J
..

n
J

? bb
bbb

38

? b b b J
bb

n
.. n

3
3
3
3
F 3
3
2.


1.
65
n

J
? b b J

.. J
J
..
bbb
3
3
3
3
f
n

77

J
J
n
? b b n J
J J

. R

bbb
1.
2.
88

8
2


? bb

..
5
5
bbb
3
3
3
3
p
108
4
3

? b b b J

5
5

J
bb

51

? b b ..
bbb

125

? bb
bbb

149

? bb b
bb

173

.
J

? b b n J
bbb

? bb
bbb

n .
J

2
5

.
J

.
J

n.
J

191

205

.
J

J
1.

.
J
3

2.

..


.
.
J
f
14

51.

2.
2
2
J
? b b b J .. J n n J

5
5
J
J
J
bb
f
245
2
2
n
b

r
? bb
.

5
5

bbb
J
232

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007258

? bb

J
bbb
J

Dobrado JK - 3 Trombone

? bb b
bb

265

n A
b
J

? bb b
bb


? b b

bbb
3
3


. ..
? bb b
bb
R
3
3
3
? bb
bbb
? bb
bbb

329

..

8
5

? b n
bb

406

? bb

.

3


R
.
J
3

n b b b ..
n

1.

n .. R
J
3

n b

28
5


J
3

. . n . .

n . .
.
.
.
.
n

n n
J


. r

n.
J

p
n

? b # .
bb
J

. R

418

430

n
J

. .
. .
. . . .
n

? bb b
J
bb
? bb
bbb

356

363

2.

..

n ..
? b b J
R
bbb
? bb b
bb

n n .. 1.

338

348

n . ..
R
3

308

318

. .

..

3
3
f

297

n J

? b b b n j
bb

276

286

f
n .
J J
J

..

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J
J
J

JK
Bombardino C

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)


. n n . . n
.

? b b 42 n
J
b
f

9

n n J n j
? b

bb
J
J

# n n b n b

J
? b J
J
bb
J ..
J J
p

34

n n
? bb

b
n
1.
45

2. # n

? b n n n

.. J
. ..
bb
F
#
#

55

n
1.n

? b

bb

2.


66

? bb
J
. ..
.. J

b
f
n

76

n
? b
J n J
J J
J J
J n
bb
3
3
3
3


87
. .

? b n
n
bb
21

? bb
b

100

b .

113

? b

bb
3

? b ..
bb

125

b
J
..
J
3


J J
3

#
n

1.

2.

n
n
n

? bb143
b n n b n

? b
J
J
bb
6

150

? b

bb
134

? bb

159

n n
n

? b
bb


178
? b
bb
169

n
n

2.

? bb J
J
b

189

n . . n

1.

J J J ..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

n # n


J
f

..

? b
bb

202

? b
bb


. R

Dobrado JK - Bombardino C

. R


. R


. R


. R

.
R
n
#

1.

2.

231

n n
? bb

.
J
b
J
J
f


240
n

n

? bb
J

b
3
3

249
n

n n
? b J J .
bb
J
J
R
3
3
3
3

n A
260
J J

? bb

J
JJ
b
218

? bb
b

271

? b
bb

284

n n

J n j
n

.
3

n
J


n n
? b

. .
bb
3
3
3
3
3
3

..
.
..
.

..
310
n

? b

R
R
bb
3
3
3
3
3
3

1.

323

? b b J J J J
J
b
J


R
..

..

297

2.

.
3

n n ..

R
3

336

? b
J n
J
J n
J
J
bb
3
3
3
3
3
3
3
3

348n
n n b
n # # n

? b

bb
J
3
3
3

360
n n

? b b n J
n n b
b
n
3

? ..

b
p

381

392

. .

b
371

?b

405


418
# .
?
J
b
?

430

1.

J J


#.
J

..

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J J J

JK
Bombardino C

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

. n
. n n .

.
n

? b b b 42
J
bb
f

n n n n

? bb


J
j
bbb
J
J

? b b J J n
J n b n b n b
bbb
J
J J

34

? bb b
n n

bb
21

..
p

. ..
F

n
1.n

n
1.
2.

n
? b b n n n
.. J

bbb

45

? bb
bbb

55

n J

. ..

.. J
f
n
n

76

n
? b b J n J
J J
J J
J n
bbb
3
3
3
3
.
.
87

? b b n

n
bbb
3
3
3
3
3
p
1.
2.

100
b .

b
j

? bb b

.

bb
J
3
3

113
n

? b b
J J J
bbb

F
n

125

? b b ..


bbb
p

134

n n

? bb bbb

143
b n n b n

? bb
J
J
bbb
? bb b
bb

66

2.

? bb
bbb

150

? bb b
bb

159

2.
? b b b J
bb

189

n n
J
n

? bb
bbb

178

? bb
bbb
169

n
n

.
n

n # n

1.

J J J ..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

.
J
.
f

? bb
bbb

202

? bb
bbb

218

? bb b
bb

231

? bb b
bb

240


. R

1.

J


. R

Dobrado JK - Bombardino C


. R

? bb b
bb
? bb
bbb

284


. R. R

.
R
n
n

2.n
..
J
J
f


n n J n
J

3

249
? bb
J J . r
bbb
J
3
260
n A

? bb b

J
bb
271

n n
J
3

J
JJ J
3

n J

n
..
5
n j n J
f

.

n n

.? b b
.

.
bbb
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
..
.

..
.

.. n n ..
310
n

? bb
R
R
R
R
bbb
3

297

1.
2.
? b b b J J J
J ..
bb
J
J
3
3
3
3
3
3

323

n

? b b J n n n J
J n n J
J
bbb
3
3
3
3
3
3
3
3

348n b
n
n

? bb

n n n n

bbb
J
3
3
3
360
n n
? b b b n J
n n bb
bb
n b
3

336


? b ..

bb
p

381

? b
bb

.
392

? b

bb

405


? bb
b

418
#.

? b
bb
J
1.
430

? b
J
bb
371

.
f

J
J


n.
J

..

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

J J J

JK

Tuba B b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

. .
n
t b b 24 n n n n
J n . n . b
b
f
12

t bb
n j j

b

n n J

J J J
JJ

# n n b n b ..
J
p

1.

38
n n
2.
t bb n

..
b
t b J
bb

24

b
t b b j J n J ..

b
J
F
2.
1.
64

t b j n J ..
J
bb J J
J J
51

t bb

t bb

77

90

t b
bb

105

J J

.. j
J
f
n
n
n

J J

J
J
J

n
p
1.
2.
b
J
n
J n
..

t b
bb

J J J J .. j

131
t b b J J J j
b J
J
J
119

j
J J J J

j j n n
J
J
J
143

J
J
t b n

J
n

J J
J
J J
J

J
bb

n
n
n
J j J J J
J
J
J
J
J
J

167

t b b n J J J J J J j J J
J
b J
J
1.
2.
179

J j . J

t bb J

J J
J J
J
J
J.
b
t b
bb J

155

t b J
bb


J
3
f
204

t bb J J J J J J J J
J
J
J
J
b J
J
J
191

.. J
J
J
J

J J b
J

217

j
t b b J J J j j j J
J
J
b
J
J
J J
J
J
J
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura
coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - Tuba Bb


n n
t b b j .. j

J
J
b J
J
J
J
J
J
f
243

t bb

j j J .
JJ JJ J
J
b
J
J
R
3
3

255

t b b J n

n A j
J
b
1.

230

2.

t b J J J J
bb
J

265

t b n j n
bb
J

.
.J
3
f
288
t b b j j j j j j j 3
J
J
J
b J
J
3
276

n n n J

j n J
J
J 3 J J
3

j j J
J 3 J
J

300
t b b j j j j j j j
J
b J J
J 3 J
J 3
J
J 3 J
3
3
3
3

3
3
1.

t b b j j j j j j
J
J
J
J
J
J
b J
J 3 J
J
J 3 J
3

312

2.

t b b J J J
..
J

b J

324

t bb
b

337

J J
J J

t b J J n n
bb J
J
J
J

351

J J
J J
J J J J JJ J J J J JJ

n # # n n J n n
3

t b n ..
bb
nb

363


t b #

375


t b

387

399

#
# #

t
b

410

tb

1.

t
b

421

430

1.

..
j J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK

Tuba E b

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

. .

? b b 24 n # . # . # # J n n b n n J
f
12

j
? b b # J
j j
J
J
J
J

# n # n n b ..
J
p
1.
2.
38

? b b # # # ..

? b
b J

24

? b b j n j J ..
J
F
1.
64

? b
b J J
51

J J

.. J J
f
77


? b b # J J j n j j # #


j ..
J J n J
2.

? bb n
p
1.
2.
105
n
b
? b
.. J
n
b J
90

? b ..
b
J
J J
J J

131

? b b J
J J
J J
J J
119


J J
J J
J

J J n j
J
J
n

? b n j j j j J J J
b J
n
J

J
J
J

143J
? b j

J J # J # J #
J
b
J
J
J
J
J

155

? b b j # J J J j j J
J
J

J
J
J

167

1.
2.
? b b J j j J j .. J

J
J
J
J
J

179

j j j

J .. J
3
f
204
? b b j j j j j j j j b
J
J
J
J J
J J
J J J217

J J J J J J j j
? bb J J J J
J
J
J
J J

? b
b
J

191

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - Tuba E b

2.

? b b J J J .. J J J
J
f
243
? b b J J J j J
J
J
1.

230

J j

n#

j
j

J J . r
3


? b b # n j
# N
J
J
3

255

? b j
b
J
J J J

265

n
? b

b
n j
J

.. j
3
f
288
3
3
? b b j J j j J j J
J J
J J J
276

n n n J

j
j j j j
J n
3

J J j J J J

? b b j J J J j j j j J J J
J
J J
J
J

300

1.
3

? b b J J J J J J J J J J J J J J j
J
J
J
3

312

3
2.
? b b j ..
J
J
J
J
3
3

324

? b b j

337

J J
J J

? b j j j j n #
b

J J

351

j j
J J

j j
J J J j J J j j J
J

n # # n # J # n
3
? b
.
n

.
b

n

3

363

375

387

399

410

421

430

# #
1.

1.


.
J J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK

12

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

Caixa

42 .
f

J J

28


J
J
5

.
J .
J J J J
J J J J
p

J J J J J J J J .. J J J J ..
F
1.

42

2.

J J J J J J J J J J J J
1.

54

J J J J ..
2.

67

..
J
J
J
J
J
f

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
p 1.
2.

80

J J J J J J J J J J J J J J J J J J

94

xJ

108

J J J J J J J J

..


J
J

J J .. J J J J J J J J J J

123

J J J J J J J J J J J J

135

J J J J J J J J J J J J

147

J J J J J J J J J J J J

159

J J J J J J J J J J J J

171

J J J J J J .. J J J
1.

183

196

2
5

2.

..
J J
J J
J J
J J
f

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

Dobrado JK - Caixa

J J J J J J J

J J
J
J

209

J J J J J J J J J J J ..
1.

221

J
f

234

251

2
5

J J J

265

2.

..
J

J J J J J J J J J J J J J J J J J J

284

J J J J J J J J J J J J J J J J J J

296

J J J J J J J J J J J J J J J J J J

308

J J J J J J J J
1.

320

J J J

336

5
5

..
J
J
J
J
J J
2.


J J
J


J J
J J
J

J J J J J

349

4
5

.
R

J J J J . R J J J J .. . R J J J J . R J J

365

J J . R J J J J . R J J J J . R J J J J

378

. R J J J J . R J J J J . R . R

391

J J J J . R J J J J . R J J J J . R

404

J J J J . R J J J J . R J J J J . R J J

417

J J . R J J J J .. . R J J J

430

1.

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

JK
Y
2
.

4
j j f
16
y
y

J J

Autoria: Ulisses Lima

(Dobrado)

Bombo e Prato

y y y y y
J Y

3
5

j
y

5
y y y y yj yj
Y
5


J
J
j
9
Y
y
.
5

.
J
p

..

37

1.

..
F
2.
65 1.
Y
Y
Y
Y
y
.
..

J
f
78
y y y y y y y y y y y y y y

2.

51

y

J
p
92
1.y

J
106
2.
8
3
y y y
y y y y y y y y y
.
..

5
5J
J J J
J
126

140

154

168

8
y y y y y
.
5

.

J
202
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
182

y1.

2.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007

y
.. y

J
f
y y

Dobrado JK - Bombo e Prato

y y y y y

J
J
J

214

2.
227
2
Y
y1. y y
y
y y
y
.
5

J
J f
J
240
2
2
2
Y y
Y y
y
y y y
J
J
J
J
J
256
2
2
y y y y
y y
y y
Y y

5
5

J
J
J
J
J
271
2
6
y y
Y
y
y y y y y y y y y y y y
.

5
5


J
J
J
J
J
J
J
J
f
290
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

J
J
J
J
J
304 y
y y y y
y y y y y y y y y y y y y y y yJ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
316
7
y y y y y y y y y y y y y y y1.
y2. y y y
..
5

J
J
J
J
J
J
J
J
334
2
2
Y y
Y y
y y y
y y y
5
5

J
J
J
J
348 y
6
y y y
y y y y y y y y y y y yJ J J J J J J J J J
J
J

2
5

y y

J
y y

J
y y

J
y y

y y

J J
8
5

..
> > > > > > > > > > > > > > > >

371

387


>
>
>
>
>
400
>y y


>
>y y


>
>y y


>
>y y


>
>y y


>
>y y


>
>y y


>
>y y


>y y >y y

>y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y >y y

413

>y y >y y >y y >y y >y1. y >y y >yJ

427

>y1. y >y y y
>y y
..

J J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura


coordenao de Msica
Partitura editada em Jun./2007