Vous êtes sur la page 1sur 3

Ang Aztec

Pagkakatatag:
Taong 1200s nagtungo ang mga nomadikong tribo na nagmula sa tuyong lupain sa hilaga
na unti-unting patungo sa timog- Valley of Mexico
Ayon sa mga alamat sa Aztec (______________________________________)
Ang salitang Aztec ay nangangahulugang Isang nagmula sa Aztlan
Aztlan- isang mitikong lugar sa Mexico
1325- itinatag ang Tenochtitlan (tay nawch tee tlahn)
Tenochtitlan- lugar ng prickly pear cactus na malapit sa pampang ng Lake Texcoco
Pulitika at Lipunan

Ang Emperor ay pinipili ng mga nobles at priests para pamunuan ang isang digmaan.
Ang mga Nobles ay nakakaranas ng marangyang pamumuhay gaya lamag ng pagsuot ng
mamahaling feathered cloaks at mga gintong palamuti
Slaves- kahit sila ang nasa pinakamababang antas ng lipunan ay may mga karapatan
parin itong natatamasa gaya ng, may kakayahang mag ari ng lupain at kalayaan
Merchants-________________________________________________
TLCAELEL- Isang Tagapayo at Heneral
-Siya ang nagtaguyod sa pagsamba kay Huitzilopochtili na naging daan tungo sa
malawakang kampanyang militar at ekonomiko.
Sa kampanyang militar ay sa pamamagitan ng pagsasakop upang ang mga bihag ay
gamiting alay na naging daan para sa pagpapalawak ng teritoryo nito(Gulf of Mexico to
Pacific Ocean)
Sa ekonomiko ay sa paraang pagbibigay ng tributo o buwis s mga nasakop nito na
gumagamit nang paninindak.
Ekonomiya at Pangkabuhayan
Gaya ng mga Olmec ay ang pagtatanim din ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Aztec.
Angkop ang Tenoctitlan sa pagtatanim dahil sa matabang lupa ngunit ang lawak nito ay hindi
sapat upang matugunan ang mga pangangailangan. Ang mga ss. Ay mga paraang ginawa upang
matugunan ito:
Paggawa ng chinampas o floating garden:
Para madagdagan ang lupang taniman
Artipsiyal na pulo na kung tawagin ay Floating Garden
Pamamaraan:
a) A chinampa plot was constructed by staking out a rectangular enclosure, about 30
m in length and 2.5 m in width, into the marshy lakebed. The enclosure would then
be fenced in by joining the stakes with wattle.
b) the fenced in area would be filled with mud and decaying vegetation. In order to
prevent the roots from becoming water-logged, it was important that the fill
brought the chinampa plot above the lake level.
c) While constructing the next plot, which would be parallel to the first, a narrow canal
for the passage of canoe would be left in between these two chinampa plots. The

canals surrounding the chinampa plots formed an illusion that these agricultural
lands were floating on water, hence its misattribution as floating gardens.
d) To further stabilise these plots of land, willows were planted around the perimeter.
This is due to the dense root system which, over time, anchored the retaining walls
of the structure and reduced the effects of erosion.
e) In order to ensure that the chinampas produced good harvests throughout the year,
it was vital that the supply of water was well managed. During the rainy season,
flooding would have been a problem. Hence, a sophisticated drainage system,
which included dams, sluice gates and canals, were put in place to counter this
problem. This management of the supply of water is further evidence of the well
organised agricultural project by the Aztec Empire.
f) During the dry season, however, moisture had to be maintained, and this was
done manually by carrying water in containers from the canals to the plants in the
chinampa plots.
g) As for fertilisers, the Aztecs used human excrement collected in canoes from the
city of Tenochtitlan. By using human excrement to fertilise the crops, the Aztecs
were also able to create a healthier living environment as the citys wastewater
would have also been treated. It has even been claimed that the city of Mexico
once attempted to create a wastewater treatment system which functioned along
the lines of the Aztec chinampa system.
Paggamit ng matutulis na kahoy upang pambungkal ng lupang taniman.
Dahil sa wala pang kasangkapang pambungkal o hayop na pantrabaho gaya ng
kalabaw
Pagtatanim at Pag-aalaga ng mga hayop
Ang mais ang pangunahing tanim ng mga Aztec
Maliban sa mais ay meron din silang Patani,kalabasa,abokado,sili,pepper,Kamatis
Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng Pabo, aso,pato, gansa at kwago
Mga Diyos at Mga Paniniwala
Tzinteotle Coatlicue
Kilala bilang Teteoinan, Toci at Cihuacoatl
Ina ng mga Diyos
nagbigay kapanganakan sa buwan, mga butuin at Huitzilipochtli, ang diyos na bahagi ng araw
at digmaan
Meltzi
Diyos ng buwan, gabi at pagsasaka
Tlazolteotl
Diyosa ng pagkadalisay, steambath, midwives, dumi (kasalanan)
Sa Nahuatl , siya ay diyosa ng dumi (kasalanan), sekswal na krimen at masamang hilig.

Tezcatlipoca
Sentro ng Diyos sa relihiyon ng Aztec
pangunahing festival niya ang Toxcatl na ipinagdidiwang tuwing buwan ng Mayo
Isa sa mga apat na anak ng Ometeotl (Supreme creator deity of the Aztecs)
Michtlantecutli
nangangahulugang "Panginoon ng Mictlan"
Diyos ng mga patay at hari ng mga Mictlan
Quetzalcoatl
Isang Mesoamerican na diyos na ang pangalan ay nangangahulugang "mabalahibong ahas"
Tlaloc
Diyos ng ulan, pagkamayabong at tubig
nagbigay ng buhay at kabuhayan ngunit kinakatakutan dahil sa kanyang kakayahan na
magdala ng ulang may yelo, kulog at kidlat
Huitzilopochtli
Diyos ng digmaan, araw at pantaong sakripisyo

Patron ng Lungsod ng Tenochtitlan


Pambansang Diyos ng Mexicas ng Tenochtitlan
Huitzilopochtili Diyos ng Araw, digmaan at pantaong sakripsiyo, Patron ng lungsod ng tenochtitlan at
pambansang diyos.
Tezcatlipoca Sentro ng Diyos sa relihiyon ng Aztec, ang Toxcatl Festival na ipinagdiriwang tuwing Mayo
ay ________ sakanya at Isa sa apat na anak ng Ometeotl (Supreme Creator Deity of Aztec)
Quetzalcoatl ibigsabihin ay mabalahibong ahas
Michtlantecutli ibigsabihan ay Panginoon ng Mictlan, at Diyos ng mga Patay at hari ng mga Mictlan
Tlaloc Diyos ng ulan, pagkamayabong at tubig at nagbibigay ng buhay at kabuhayan ngunit
kinatatakutan dahil sa kanyang kakayahan na magdala ng ulang may yelo, kulog at kidlat