Vous êtes sur la page 1sur 1

Cizinec

NEDVD
4: D/Hmi/Emi/A7/Fis7/Fis7/Hmi/HmiA/
G/EmiA7/DFismi/Hmi/Emi/A/Fis7/HmiA/G/A7/DD4/D/
A/A7/D/D/G/EmiA/D/Hmi/A7/A7/DD4/DA7 :/ D
1.Za vesnici stval, tam kde dobytek se ps
nikdy s nikm nemluvil, nikdo neznal jeho hlas
vdy zstal jenom na chvli a dstojnou ml tv
asto jen tak proel polem jako dobr hospod
a nikdo nev odkud se tu vzal
Refr: Byla vm to zhadn vc, e kdykoliv se objevil
ten divn cizinec, jakoby nm tm chtl nco ct
2.Kdy vidli ho poprv, drel v rukou me a tt
pr za blzna ho mli, ale nechali ho bt
a do tdne se vojna zvedla bhv pro a za
jen rychle prola krajem, v patch za n kik a pl
a nikdo nev, kde se ten mu vzal
3.Kdy jednou pilo sucho, nejhor za sto let
on objevil se znova, proel ke studni a zpt
pak se v noci spustil lijk, blesky bily tam a sem
pitom hvzdy zily na nebi bezmranm
a nikdo nev, kde se ten d vzal
4.U dvno se tu nevl a rody je dost
as na prci i na lsku a dvod pro vdnost:
to cizinec, kdy ped lty se zjevil naposled
pr na tvi ml smv a v ruce bl kvt
a pak u vckrt nevrtil se zpt
5.Kdy mn to dda vyprvl, tak zrovna kvetl ves
a j si vzpomnl na dtstv, vidm to jako dnes:
Jako kluk jsem potkal lovce, nesl pes rameno s
pak i j svou prvn rybu chyt
6.A pak jsem jednou za bratrem a do Dublinu jel
j na nedln mi s nm tehdy do kostela el
tam na zdi visel obraz, ml u oprskan rm
ten mu co se z nj dval, to byl svat Patrik sm
a j najednou vdl, e ho znm.