Vous êtes sur la page 1sur 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617

Tipo de letra: Nimbus Sans L


Tamaos:

Altura 5 mm : 24 pt (24,3 pt)


Altura 3,5 mm : 17 pt

Altura 2,5 mm : 12 pt (12,2 pt)

02-02-03:

Corrente continua

02-02-04:

Corrente alterna

02-02-07: 3/N

400/230 V 50 Hz Corrente alterna trifsica con neutro,


400 V (230 V entre cada fase e o
neutro) 50 Hz.

02-08-01:

Efecto trmico

02-08-02:

Efecto magntico

02-12-01:

Conexin mecnica, pneumtica, hidrulica, ptica, etc.

02-12-05:

Accin retardada

02-12-06:

Accin retardada

02-12-08:

Trinquete, retn. Retorno non automtico

02-12-11:

Encravamento mecnico entre dous dispositivos

02-12-12:

Dispositivo de enganche liberado

02-13-01:

Accionador manual, smbolo xeral

02-13-05:

Mando de pulsador

02-13-06:

Mando por efecto de proximidade

02-13-07:

Mando por contacto

02-13-08:

Accionador de emerxencia (tipo "cogumelo")

02-13-15:

Mando de corredera

02-13-21:

Accionado por ener. hidr. o pneu., de simple efecto

02-13-22:

Accionado por ener. hidr. o pneu., de dobre efecto

02-13-23:

Accionado por efecto electromagntico

02-13-24:

Accionado por un dispositivo electromagntico

02-13-25:

Accionado por un dispositivo trmico

02-13-27:

Accionado por reloxo elctrico

02-15-01:

Terra, smbolo xeral

02-15-03:

Terra de proteccin

1 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


02-17-06:

Convertedor, smbolo xeral

02-17-06A:

Conversin

03-01-01:

Conexin (conductor, cable, lia, etc.)

03-01-02:

Tres conexins
3

03-01-03:

Tres conexins
110 V

03-01-04:

2x120 mm Al
03-01-05:

3N

50 Hz 400 V

3x120 mm + 1x50 mm

Circuto de corrente continua, 110 V,


dous conductores de aluminio de
120 mm
Circuto de corrente trifsica, 50 Hz,
400 V, tres conductores de 120 mm,
con fo neutro de 50 mm

03-02-01:

Unin. Punto de conexin

03-02-02:

Terminal

03-02-03:

Regreta de terminais

03-02-04:

Conexin en T

03-02-05:

Conexin en T

03-02-06:

Unin dobre de conductores

03-02-07:

Unin dobre de conductores

03-03-01:

Contacto femia. Base

03-03-03:

Contacto macho. Caravilla

03-03-05:

Base e caravilla

03-04-03:
03-04-04:

Caixa de empalmes (con tres conductores).


Representacin multilineal
3

03-04-05:

03-04-06:

Caixa de empalmes (con tres conductores).


Representacin unilineal
Caixa de derivacin (con tres conductores).
Representacin multilineal

3
3

Caixa de derivacin (con tres conductores).


Representacin unilineal
2 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


04-01-01:

Resistencia, smbolo xeral

04-01-03:

Resisencia variable

04-01-07:

Potencimetro con contacto mbil

04-01-10:

"Shunt". Resistencia con terminais de corrente


e tensin separados

04-02-01:

Condensador, smbolo xeral

04-02-05:

Condensador polarizado, por exemplo, electroltico

04-03-01:

Inductancia, bobina, arrolamento, reactancia.

04-03-03:

Bobina con ncleo magntico

04-03-03:

Bobina con entreferro no seu ncleo magntico

05-03-01:

Dodo semiconductor, smbolo xeral

05-03-02:

Dodo emisor de luz (LED), smbolo xeral

05-03-06:

Dodo de efecto avalancha, unidireccional.


Dodo regulador de tensin. Dodo Zener.

05-04-03:

Tiristor dodo bidireccional .Diac

05-04-11:

Tiristor triodo bidireccional .Triac

05-06-01:

Fotorresistencia. Clula fotoconductora

05-06-02:

Fotododo

05-06-03:

Clula fotovoltaica

06-04-03:

06-07-02:

MS
1

Motor paso a paso, smbolo xeral

Motor sncrono monofsico

3 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


06-08-01:

Motor de inducin trifsico de gaiola


M
3

06-08-03:

Motor de inducin trifsico de rotor bobinado


M
3

06-09-01:

06-09-02:

06-09-06:

Transformador de dous arrolamentos

Transformador de dous arrolamentos

Autotransformador

06-09-07:

Autotransformador

06-09-10:

Transformador de corrente

06-09-11:

Transformador de corrente

06-10-07:

Transformador trifsico, conexin estrela-tringulo

4 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


06-10-08:

06-11-01:

06-11-02:

Transformador trifsico, conexin estrela-tringulo

Autotransformador trifsico, conexin en estrela

Autotransformador trifsico, conexin en estrela

06-13-01A:

Transformador de tensin

06-13-01B:

Transformador de tensin

06-14-01:

Convertedor, smbolo xeral

06-14-02:

Convertedor de corrente continua (DC/DC)

06-14-03:

Rectificador

06-14-04:

Rectificador de dobre onda (en ponte)

06-14-05:

Ondulador, inversor

06-14-06:

Rectificador/ondulador; rectificador/inversor

06-15-01:

Elemento de pila, acumulador. Batera de pilas o de


acumuladores
5 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


06-16-01:
06-18-06:

Xerador non rotativo, smbolo xeral

G
G

Xerador fotovoltaico

07-01-01:
07-01-02:

Funcin de contactor
Funcin de interruptor automtico

07-01-03:

Funcin de seccionador

07-01-04:

Funcin de interruptor seccionador

07-01-05:

Funcin de disparo automtico provocado por rel de


medida ou disparador incorporado
Funcin de interruptor de posicin

07-01-06:
07-01-07:
07-01-08:

Funcin de retorno automtico, por exemplo, retorno


mediante resorte
Funcin de retorno non automtico (de posicin mantida)

07-01-09:

Manobra positiva dun interruptor

07-02-01:

Contacto de cerre (de traballo)

07-02-03:

Contacto de apertura (de repouso)

07-02-04:

Contacto inversor antes do cerre

07-04-01:

Contacto con cerre adiantado

07-04-02:

Contacto con cerre retrasado

07-04-03:

Contacto con apertura retrasada

07-04-04:

Contacto con apertura adiantada

07-05-01:

Contacto de cerre, retardado cando se activa o dispositivo


que contn o contacto
6 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


07-05-02:

Contacto de cerre, retardado cando se desactiva o


dispositivo que contn o contacto

07-05-03:

Contacto de apertura, retardada cando se activa o


dispositivo que contn o contacto

07-05-04:

Contacto de apertura, retardada cando se desactiva o


dispositivo que contn o contacto

07-05-05:

Contacto de cerre, retardado cando se activa e cando se


desactiva o dispositivo que contn o contacto

07-07-01:

Contacto de cerre con control manual, smbolo xeral

07-07-02:

Interruptor pulsador, con contacto de cerre e retorno


automtico

07-07-03:

Interruptor tirador, con contacto de cerre e retorno


automtico

07-07-04:

Interruptor de xiro, con contacto de cerre sen retorno


automtico

07-07-05:

Interruptor pulsador, con contacto de cerre e manobra


positiva de cerre (p.e. alarma)

07-07-06:

Interruptor de parada de emerxencia (accionado por botn


de tipo "cabeza redonda"), con contacto de apertura, de
posicin mantida e manobra positiva de apertura

07-08-01:

Interruptor de posicin, contacto de cerre

07-08-02:

Interruptor de posicin, contacto de apertura

07-08-04:

Interruptor de posicin, con un contacto de apertura con


manobra positiva de apertura

07-09-03:

Interruptor trmico autoaccionado (p.e. bimetal) con


contacto de apertura. Non vale para o contacto dun rel
trmico
7 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


07-09-04:

Tubo de gas con elemento trmico. Cebador para lmpada


fluorescente

07-13-02:

Contacto principal de cerre dun contactor

07-13-03:

Contactor con desconexin automtica provocada por un


rel de medida ou un disparador incorporados

07-13-04:

Contacto principal de apertura dun contactor

07-13-05:

Interruptor automtico

07-13-06:

Seccionador

07-13-08:

Interruptor seccionador

07-13-09:

Interruptor seccionador con apertura automtica provocada


por un rel de medida ou un disparador incorporados

07-13-11:

Mecanismo de disparo libre

07-14-01:

Arrancador de motor, smbolo xeral

07-14-02:

Arrancador por etapas

07-14-06:

Arrancador estrela-tringulo

07-15-01:

Dispositivo de mando, smbolo xeral

07-15-07:

Dispositivo de mando dun rel de desconexin lenta

07-15-08:

Dispositivo de mando dun rel de conexin lenta


8 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


07-15-09:

Dispositivo de mando dun rel de conexin e


desconexin lentas

07-15-14:

Dispositivo de mando dun rel de encravamento


mecnico

07-15-19:

Dispositivo de mando dun rel de remanencia

07-15-20:

Dispositivo de mando dun rel de remanencia

07-15-21:

Dispositivo de mando dun rel trmico

07-15-22:

Dispositivo de mando dun rel electrnico

07-16-05:

Id

Rel de corrente diferencial

07-16-07:

Rel de corrente de defecto a terra

07-17-01:

U=0

Rel de ausencia de tensin

07-17-12:

m<3

Rel de deteccin de fallo de fase nun sistema trifsico

07-18-02:

Dispositivo de reenganche automtico

07-19-01:

Sensor de proximidade

07-19-02:

Dispositivo sensible proximidade, smbolo funcional


Indicar a forma de accionamento

07-19-04:

Sensor de contacto

07-20-01:

Interruptor sensible ao contacto, con contacto de cerre

9 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


07-20-02:

Interruptor de proximidade, con contacto de cerre

07-21-01:

Fusible, smbolo xeral

07-21-02:

Fusible, con indicacin da parte que permanece en tensin


despois de fundirse mediante un trazo groso

07-21-03:

Fusible percutor (con unin mecnica)

07-21-05:

Fusible percutor con contacto de alarma separado

07-21-07:

Fusible interruptor

07-21-08:

Fusible seccionador

07-21-09:

Fusible interruptor seccionador

07-22-03:

Pararraios

07-25-02:

Contactor esttico (semiconductor)

08-01-01:

Aparato indicador

08-01-02:

Aparato rexistrador

08-01-03:

Aparato integrador

08-02-01:
08-02-04:
08-02-05:

V
var

cos

Voltmetro
Vrmetro
Aparato de medida de factor de potencia
10 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


08-02-06:

Fasmetro

08-02-08:

Sincronoscopio

08-02-10:

Osciloscopio

08-02-12:

Galvanmetro

08-02-15:
08-03-01:

Tacmetro
Vatmetro rexistrador

08-03-03:

Oscilgrafo

08-04-01:

Contador de horario
h

08-04-02:

Amperihormetro
Ah

08-04-03:

Contador de enerxa activa


Wh

08-04-04:
Wh

08-04-05:

Contador de enerxa activa, que mide a enerxa transmitida


nun s sentido
Contador de enerxa activa, recibida desde barras

Wh

08-04-06:

Contador de enerxa activa, subministrada hacia barras


Wh

08-04-07:

Contador de enerxa intercambiada (hacia ou desde barras)


Wh

08-04-08:

Contador de enerxa de tarifas mltiples, representado para


dobre tarifa
Wh

08-04-10:

Contador de enerxa activa con transmisor


Wh

11 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


08-04-15:

Contador de enerxa reactiva


varh

08-05-01:

Smbolo distintivo da funcin de conta dun nmero de


sucesos
Contador de impulsos elctricos

08-05-02:
08-05-03:

08-05-04:

Contador de impulsos elctricos con posta a n manual


(se n=0 se pon a cero)

Contador de impulsos elctricos con posta a 0 elctrica

08-08-01:

Reloxo, smbolo xeral. Reloxo secundario

08-08-02:

Reloxo principal

08-08-03:

Reloxo de contacto

08-10-01:

08-10-02:

Lmpada. Lmpada de sinalizacin, smbolo xeral.


Cor da lmpada:
RD = vermello YE = amarelo
GN = verde
BU = azul
WH = branco
Tipo da lmpada:
NE = nen
XE = xen
Na = vapor de sodio
Hg = mercurio
I = iodo
IN = incandescente
ARC = arco
FL = fluorescen. EL = electroluminiscen.
IR = infraverme. UV = ultravioleta LED = dodo emisor
de luz
Lmpada de sinalizacin palpebralante

08-10-03:

Indicador electromecnico

08-10-05:

Indicador sonoro. Bocina

08-10-06:

Timbre

08-10-09:

Sirena
12 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


08-10-10:

Zumbador (Revisar. Aparece na norma como termopar).

08-10-13:

Lmpada de sinalizacin alimentada mediante


transformador incorporado

09-05-01:

Aparato telefnico, smbolo xeral

09-05-04:

Aparato telefnico con disco de marcar

09-05-05:

Aparato telefnico con teclado de marcar

09-05-06:
09-05-07:

Aparato telefnico con chave(s) ou pulsador(es) para


proporcionar servizos especiais distintos aos de marcar
ou de acceder a varias lias
Aparato telefnico de pago previo

09-05-09:

Aparato telefnico con altofalante

09-05-10:

Aparato telefnico con amplificador

09-05-12:

Aparato telefnico para das ou mis lias (de central


ou de extensins)

09-06-05:

Receptor de facsmil

09-09-01:

Micrfono, smbolo xeral

09-09-02:

Micrfono electrosttico. Micrfono de condensador

09-09-04:

Micrfono, smbolo xeral

09-09-05:

Cascos receptores, representados cun auricular

09-09-06:

Telfono, representado con 4 conexins


4

09-09-07:

Altofalante, smbolo xeral

09-09-08:

Micrfono altofalante

13 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


10-01-01:

Telefona

10-01-02:

Telegrafa e transmisin de datos

10-01-03:

Canle de vdeo (televisin)

10-01-04:

Canle de son (televisin ou radiodifusin)

10-01-05:
10-02-01:
10-02-02:

Canle de son (televisin ou radiodifusin)


Circuto de dous fos con amplifiacin nun s sentido

10-03-01:

Circuto de dous fos con amplifiacin en ambos


sentidos
Polarizacin plana. Para indicar polarizacin horizaontal
(vertical) a fecha debe trazarse perpendicularmente lia
central do smbolo da antena

10-03-02:

Polarizacin circular

10-03-03:

Direccin de radiacin fixa en acimut

10-03-04:

Direccin de radiacin orientable en acimut

10-03-05:

Direccin de radiacin fixa en altura

10-03-06:

Direccin de radiacin orientable en altura

10-03-07:

Direccin de radiacin fixa en altura e acimut

10-04-01:

Antena, smbolo xeral

10-04-02:

Antena con polarizacin circular

10-04-03:

Antena con direccin de radiacin orientable en acimut

10-04-04:

Antena con direccin de radiacin fixa en acimut e


polarizacin horizontal

10-04-05:

Antena con direccin de radiacin regulable en altura

10-05-03:

Contrapeso

10-05-05:

Dipolo

10-05-06:

Dipolo plegado
14 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


10-05-07:

Dipolo plegado, representado con tres elementos


directores e un elemento reflector

10-05-11:

Bocina (antena)

10-05-13:

Antena parablica, representada con alimentacin por


gua de ondas de seccin rectangular

10-08-03:

Sintonizador de parafuso deslizante

10-08-12:
10-13-01:
10-13-02:

Atenuador

Xerador de sinal, smbolo xeral


Xerador de forma de onda, smbolo xeral

Xerador dunha onda sinusoidal, 500 Hz

G
500 Hz

10-13-04:

Xerador de impulsos

10-14-01:
10-14-02:

Convertidor, smbolo xeral


Convertidor de frecuencia f1 en frecuencia f2

f1
f2

10-15-01:

Amplificador, rectificador, smbolo xeral

10-15-02:

Amplificador, rectificador, smbolo xeral

10-15-03:

Amplificador con regulacin externa

10-15-05:

Amplificador con paso en derivacin das correntes de


sinalizacin ou de alimentacin

10-16-01:
10-16-02:

Atenuador, atenuacin fixa


Atenuador, atenuacin regulable
15 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


10-16-03:

Filtro

10-16-04:

Filtro paso alto

10-16-05:

Filtro paso baixo

10-16-06:

Filtro paso de banda

10-16-07:

Filtro de eliminacin de banda

10-18-01:

Terminador

10-18-02:

Equilibrador

10-18-03:

Terminador con equilibrador

10-19-01:

Modulador, demodulador ou discriminador, smbolo


xeral. Pola dereita: sinal de entrada moduladora ou
modulada, pola esquerda: sinal de sada modulada
ou demodulada, e por abaixo: entrada da onda
portadora, se preciso

10-19-02:

Modulador de das bandas laterais

10-21-01:

Frecuencia dunha onda portadora


f

10-21-02:

Frecuencia dunha onda portadora suprimida

10-21-10:

Banda de frecuencias, smbolo xeral


f

10-21-10:
f1

Banda de frecuencias comprendidas entre f1 e


f2, dividida en 5 canles, grupos, etc.

f2 f

10-22-01:
f1

f2

f3

Frecuencia dunha onda portadora en


modulacin de amplitude con as das bandas
laterais
16 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


10-22-02:

f2 f3 f4

f1

f5

Frecuencia dunha onda portadora en


modulacin de fase con as das bandas
laterais

11-02-09:

Central solar en proxecto

11-02-10:

Central solar en servizo ou non especificado

11-03-01:

Lia subterrnea

11-03-02:

Lia submarina

11-03-03:

Lia area

11-03-04:

Lia canalizada nun conduto


Lia canalizada nun tubo
6

11-03-05:

Lia nun conduto de 6 canles

11-03-06:

Lia que pasa a travs dunha cmara de acceso

11-03-07:

Lia con punto de conexin enterrado

11-03-11:

11-04-01:

Alimentacin de corrente alterna para lias de


telecomunicacin
Alimentacin de corrente continua para lias de
telecomunicacin
Cabina ou armario para instalacin exterior, smbolo xeral

11-04-02:

Cabina de amplificacin

11-04-03:

Punto de reparto

11-03-12:

11-04-04:

Concentrador de lias. Conector automtico de lias

11-04-08:

nodo de proteccin

11-04-09:

nodo de proteccin de magnesio


Mg

11-06-01:

Amplificador de derivacin. O punto distingue unha


sada a un nivel relativamente mis elevado
17 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


11-06-02:

Amplificador de lia con derivacins

11-06-03:

Amplificador terminal de lia de distribucin ou de


extensin
Amplificador para rede de distribucin con canle de
retorno
Repartidor de das vas

11-06-04:
11-07-01:
11-07-02:
11-07-03:
11-08-01:
11-08-02:

Repartidor de tres vas. Unha sada a un nivel mis


elevado
Acoplador direccional
Derivacin de usuario
Toma de usuario

11-08-03:

Toma directa. Toma cableada en serie

11-09-01:

Ecualizador

11-09-02:

Ecualizador variable

11-10-01:

Dispositivo de alimentacin de lia. Representado para


corrente alterna

11-10-02:

Dispositivo de bloqueo de alimentacin. Representado nunha lia de distribucin

11-10-03:

Punto de inxeccin da alimentacin

11-11-01:

Conductor neutro

11-11-02:

Conductor de proteccin

11-11-03:

Conductor de proteccin e neutro combinados

11-11-04:

Canalizacin trifsica con conductor neutro e conductor de proteccin

18 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617

11-12-03:

Cableado ascendente. A frecha apunta cara beira


superior da folla de debuxo
Cableado descendente. A frecha apunta cara beira
inferior da folla de debuxo
Cableado que atraviesa verticalmente folla de debuxo

11-12-04:

Caixa, smbolo xeral

11-12-05:

Caixa de conexins. Caixa de derivacin

11-12-06:

Caixa de acometida

11-12-07:

Caixa de distribucin

11-13-01:

Base de toma de corrente, smbolo xeral

11-12-01:
11-12-02:

11-13-02:

11-13-04:

Base para 3 tomas de corrente


Base de toma de corrente con contacto para conductor
de proteccin
Base de toma de corrente con obturador

11-13-05:

Base de toma de corrente con transformador de separacin, por exemplo: toma para mquinas de afeitar
Base de toma para terminal de telecomunicacin, smbolo
xeral. TP = telfono, FX = facsmil (telefax), M = micrfono,
FM = frecuencia modulada, TV = televisin, TX = tlex,
= altofalante

11-13-08:
11-13-09:

11-14-01:

Interruptor, smbolo xeral

11-14-02:

Interruptor con piloto luminoso

11-14-03:

Interruptor unipolar con tempo de conexin limitado

11-14-04:

Interruptor, bipolar

11-14-05:

Conmutador unipolar, por exemplo para distintos graos de


intensidade de iluminacin

11-14-06:

Interruptor unipolar de das posicins


19 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


11-14-07:

Conmutador intermedio

11-14-08:

Interruptor-regulador de tensin

11-14-09:

Interruptor unipolar con tirador

11-14-10:

Botn pulsador

11-14-11:

Botn pulsador con sinalizacin luminosa

11-14-12:

Botn pulsador protexido contra accionamento involuntario,


por exemplo cunha cuberta de cristal para ser rota

11-14-13:

Equipo de limitacin de tempo

11-14-14:

Interruptor de tempo

11-14-15:

Dispositivo de mando ou control accionado por chave.


Dispositivo de control para vixiancia

11-15-01:

Punto de sada para aparato de iluminacin

11-15-02:

Punto de sada para aparato de iluminacin montado sobre


unha parede
Lmpada, smbolo xeral

11-15-03:
11-15-04:

Luminaria, smbolo xeral


Lmpada fluorescente, smbolo xeral

11-15-05:

Luminaria con tres tubos fluorescentes

11-15-06:

Luminaria con cinco tubos fluorescentes

11-15-07:

Proxector, smbolo xeral

11-15-08:

Proxector de feixe pouco diverxente

11-15-09:

Proxector de feixe diverxente

11-15-10:

Aparato auxiliar para lmpada de descarga


Usar soamente cando este aparato non estea incorporado
luminaria

11-15-11:

Lmpada de iluminacin de emerxencia, nun circuto


especial
Grupo autnomo de iluminacin de emerxencia

11-15-12:

20 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


11-16-01:

Quentador de auga

11-16-02:

Ventilador

11-16-03:

Reloxo de control de entrada. Rexistrador horario

11-16-04:

Pechadura elctrica

11-16-05:

Interfono, por exemplo, porteiro automtico dunha vivenda

11-17-01:

Canalizacins prefabricadas, elemento recto, smbolo xeral

11-17-02:
11-17-03:

Elemento recto montado. O smbolo contn dous elementos montados


Obturador terminal

11-17-04:

Codo

11-17-05:

T, ramificacin en tres vas

11-17-06:

Cruz, ramificacin en catro vas

11-17-07:

Cruce de das canalizacins sen ramificacin, por exemplo,


das canalizacins a niveis diferentes
Cruce de dous sistemas de canalizacin independentes

11-17-08:
11-17-09:

Elemento recto de lonxitude regulable

11-17-10:

Elemento recto con ancoraxe interna

11-17-11:

Elemento de dilatacin para a envolvente. Permite neutralizar a dilatacin trmica da envolvente ou a canalizacin

11-17-12:

Elemento de dilatacin para os condutores. Permite


neutralizar a dilatacin trmica dos condutores

11-17-13:

11-17-14:

Elemento de dilatacin para a envolvente e os condutores. Permite neutralizar o desprazamento mecnico e a


dilatacin trmica da envolvente ou a canalizacin e
dos condutores conxuntamente
Elemento flexible

11-17-15:

Elemento de reducin
21 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


11-17-16:

Elemento recto con barreira de estanqueidade

11-17-17:

Elemento de permutacin de condutores de fase

11-17-18:

Caixa de aparamenta. O asterisco debe ser reemprazado


pola designacin apropiada do tipo de aparamenta ou, se
non, omitirse

11-17-19:

Elemento recto con barreira interna cortalume

11-17-20:

Elemento de alimentacin terminal. O smbolo est representado alimentado pola esquerda


Elemento de alimentacin central. O smbolo est representado alimentado desde arriba

11-17-21:
11-17-22:

11-17-23:
*

11-17-24:

Elemento de alimentacin terminal con caixa de aparamenta. O smbolo est representado alimentado
pola esquerda. O asterisco debe ser reemprazado
pola designacin apropiada do tipo de aparamenta
ou, se non, omitirse
Elemento de alimentacin central con caixa de aparamenta. O smbolo est representado alimentado desde
arriba. O asterisco debe ser reemprazado pola designacin apropiada do tipo de aparamenta ou, se non, omitirse
Elemento recto con derivacin fixa

11-17-25:

Elemento recto con varias derivacins

11-17-26:

Elemento recto con derivacin desprazable de xeito


continuo

11-17-27:

1m

Elemento recto con derivacin desprazable escalonadamente. O smbolo representado ten escalns de 1 m

11-17-28:
11-17-29:
*

Elemento recto con derivacin por contacto mbil, por


exemplo contacto deslizante.
Elemento recto con derivacin fixa que incle unha caixa de aparamenta. O asterisco debe ser reemprazado
pola designacin apropiada do tipo de aparamenta ou,
se non, omitirse
22 / 23

SIMBOLOXA, SEGUNDO NORMA UNE EN 60617


11-17-30:

Elemento recto con derivacin desprazable que incle


unha caixa de aparamenta. O asterisco debe ser reemprazado pola designacin apropiada do tipo de aparamenta ou, se non, omitirse
Elemento recto con derivacin fixa que incle unha base de toma de corrente, con contacto para condutor de
proteccin

11-17-31:

11-17-32:

A
B

11-17-33:
11-17-34:

11-17-35:

A
B
A
B
C

A
B
C

Elemento recto que comprende dous sistemas de cableado, denominados neste smbolo A e B
Forma simplificada, smbolo 11-17-32
Elemento recto que comprende tres compartimentos separados. O smbolo est representado con tres compartimentos, un para o cableado A, un para o cableado B e
un disponible para a instalacin in situ do cable C
Forma simplificada, smbolo 11-17-34

23 / 23