Vous êtes sur la page 1sur 7

Choroba jak jest rak to tylko niedobr witamin?

16-10-2009 FAKTA

Receptura na raka staje si codziennoci...


Wedug badaczy, choroba jak jest rak jest tylko i wycznie brakiem witamin w
ludzkim organizmie. Ta witamina niezbdna i odpowiedzialna za wywoanie tzw.
"Raka" to B17. Jak wiemy, wiele czynnikw odpowiada za niedobr witaminy B17.
Jako e organizm czowieka jest nie do koca znany medycynie to jakie receptory
z czasu powika innych chorobowych mog by skutkiem niewydolnoci w
organizmie czowieka witaminy B17, wtedy naley podawa t witamin sztucznie.
Innym za powodem niedoboru witaminy jest unikanie produktw, ktre t
witamin zawieraj.
Najwysze stenie "witaminy B17" mona znale w przyrodzie

Pestkach lub nasionach owocw:


jabka, moreli, wini, nektaryn, brzoskwi, gruszce, liwek,

Fasoli:
bb (Vicia faba L.), ciecierzyca, soczewica (skiekowana), fasola pksiycowata , mung
(skiekowana), fasola ozdobna(Phaseolus coccineus).

Orzeszkach:
gorzkie migday, macadamia(podobne do laskowych), nerkowca
Jagodach:
Niemal wszystkie dzikie jagody. Jeyny, aronii, urawiny botnej, dziki bez (Sambucus
L. ), malin, truskawek.
Nasionach:
lnu, sezamu, chia(Salvia hispanica)- czyli oleiste
Trawach:
Akacja (Acacia Mill.) , alfalfa (skiekowana), wodnych trawach, sorgo alepejskie
(Sorghum halepense (L.) Pers.) , troje amerykaska (Asclepias syriaca), pszenica(trawa).

Ziarnach:
kasz owsa, jczmienia, brzowego ryu, gryki, kasz,chia, lnu, prosa, yta, wyki,
pszenicy(jagody).
I innych:
Pdach bambusa, fuschia rolin, Sorgo (Sorghum Moench) , dzikiej hortensji, cis drzewa
(igie, wiee licie) (cis jest trujcy! nie wiem kto takie rzeczy wmawia ludziom!).

Profilaktyka czyli regua oparta na dowiadczeniu:


Wedug dr Krebs, s zasady a by przyswoi dzienn dawk "wit. B17" ktr mona
uzyska poprzez jedn z dwch nastpujcych wskazwek:
Po pierwsze, zjadaj ca zawarto "wit. B17", czyli owoce w caoci (nasiona wcznie),
ale nie jedz wikszej iloci nasion ponda te ktre byy w caym zjedzonym owocu.
Przykad: jeli je dziennie trzy jabka, nasiona w trzech jabkach zawieraj wystarczajc
ilo "wit. B17". Wic nie bdziesz ju musia je dodatkowo pestek z jabek.
Po drugie, jedno jdro pestki z brzoskwini lub moreli na ok 4,5 kg masy ciaa uwaa si za
wicej ni wystarczajca ilo w profilaktyce raka, cho dokadna liczba moe si rni
dla osoby z indywidualnym metabolizmem i nawykami ywieniowymi.
Na przykad, czowiek o masie 77kg moe zuywa 17 jder pestek moreli lub brzoskwini
na dzie i przyjmowa biologicznie rozsdne iloci "wit. B17".
I dwie wane uwagi: Oczywicie, moesz zjada duo czegokolwiek. Ale po zjedzeniu
zbyt wielu jder pestek lub nasion, mona spodziewa si nieprzyjemnych skutkw
ubocznych. Ta naturalna ywno powinna by spoywana w racjonalnych ilociach (nie
wicej ni 30 do 35 jder pestek na dzie).
Rwnie wysokie stenia "wit. B-17" otrzymywane s przez jedzenie naturalnych
produktw spoywczych w ich surowym lub kiekujcym stadium. Nie oznacza to, e
umiarkowane gotowanie i inne ingerowanie zniszczy zawartoci "wit. B-17". Na przykad,
ywno gotowana w temperaturze wystarczajcej do przygotowania tradycyjnej chiskiej
kolacji, nie niszczy zawartoci "wit. B-17".
NAUKOWCY ODKRYWAJ WITAMIN B17 (LAETRILE)
Grudzie 2000. Australijskie gazety donosz,, e naukowcy w Londynie odkryli
naturalny system produkujcy cyjanek potasu, wytwarzany przez roliny, ktrego
zadaniem byoby lokalizowanie i niszczenie tumorw rakowych u ludzi. Chocia badacze
przedstawiaj kassawe, jako rolinne rdo cyjanku aktywnie niszczcego tumory, to KCN
zawarty w kassawie jest dokadnie taki sam jak i ten znajdujcy si w pestkach moreli,
czyli rdle zniesawionej i zakazanej witaminy B 17 Laetrile.
Nie jest to wcale nowe odkrycie, ale tylko lekko zmodyfikowana wersja pracy sawnego
biochemika Ernsta Krebsa, ktry 40 lat wczeniej zidentyfikowa i wyodrbni witamin B
17. Krebs i jego wsppracownicy zaatakowani zostali wciekle przez AMA ( American
Medical Association) i midzynarodowe kompanie farmaceutyczne przypuszczalnie
dlatego, e jako witamina produkowana z pestek moreli B 17 Laetrile nie moga zosta
opatentowana w celu dostarczania ogromnych profitw dla udziaowcw.
I chocia obecnie owi szanowani badacze medyczni w Londynie przyznaj ostatecznie,
e B 17 moe zosta uyta do niszczenia rakowatych naroli, czytelnicy moe zechc
przestudiowa poniszy raport badawczy, napisany przez autora w 1994 r. i opublikowany
w 1995 r.
CZY RAK JEST
WITAMINY?

JEDYNIE

CHOROB

WYWOAN

NIEDOBOREM

Pomimo, e wiele alternatywnych kuracji rakowych odnioso sukces w ostatnich latach,


niewiele byo dyskusji na temat moliwych sposobw zapobiegania, czy te tumienia raka
w zarodku, zanim jeszcze ma on szanse zaatakowa, ani te efektywnego kontrolowania go
ju po ataku. Istnieje rwnie pytanie dlaczego z kadym kolejnym rokiem stajemy si
coraz to bardziej podatni na wszelkie odmiany raka. Czy istnieje bezporednia wi
pomidzy atwymi do wykrycia i wci narastajcymi ilociami chemikaliw i dodatkw w
naszej ywnoci i zapasach wody, czy te naley wini za ten stan rzeczy usuniecie
pewnych zasadniczych skadnikw z naszych rafinowanych zachodnich diet. Faktem jest i
istnieje przytaczajca ilo dowodw na to, e usunicie witaminy B 17 z naszej diety

odegrao jedn z najistotniejszych rl w zwikszonej podatnoci na zachorowanie na raka.


Kilka dekad wstecz dwie ksiki dostarczyy nam istotnych wskazwek, co do jednego z
moliwych powodw alarmujcej zwyki wystpowania wszystkich form raka. Chocia
adresowane byy one do ronych grup czytelnikw, obie te ksiki rozpatryway moliwe
powizania pomidzy niedoborem witamin i chorob. wiat bez raka Edwarda Griffina
z Kalifornii przedstawia dowody na to, e witamina B 17 wydaje si by zdolna do
zapobiegania atakom przez wszelkie formy raka, podczas gdy druga ksika Jedz tusto i
chudnij doktora Ryszarda MacKarnessa - proponuje diet bogat w tuszcze dla
zmczonych prbami utraty wagi wedug zasady listka saaty.
Na pocztku jest trudno dopatrzy si zwizku pomidzy tymi dwoma, tak bardzo
rnicymi si tematami, ale zwizek ten jednak istnieje. Na swj indywidualny sposb
obydwie ksiki wskazuj na dwie odrbne grupy ludzi ( jedna wegetariaska i jedna
misoerna), ktre nie znaj przypadku raka lub choroby serca w ogle, konsumujc
lokaln ywno w rodowiskach, w ktorych si urodzili. Jest to krytyczny punkt, gdy bez
stwierdzenia takowego powizania atwo uznanym badaczom medycyny sprowadzi ludzi
na bdne tory, zwaywszy miliardy dolarw wydawane na badania promocyjne leczenia
promieniowaniem i chemoterapi. W latach 50-tych, po wielu latach bada, znany
biochemik nazwiskiem dr Ernst T.Krebs wyodrbni now witamin, ktrej nada liczb B
17 i nazw Laetrile. W miar upywu lat tysice ludzi przekonao si, e Krebs
ostatecznie odkry drog do cakowitej kontroli nad wszelkimi formami raka czym
wywoa podzia na zwolennikw i przeciwnikw trwajcy do dzisiaj. Ale w latach 50-tych
Ernst Krebs nie mia pojcia, w jakim to gniedzie szerszeni omieli si zamiesza.
Nie bdc w stanie opatentowa B 17 ani te zapewni sobie wycznych praw do
witaminy, midzynarodowa farmakologia przypucia zmasowany atak propagandowy o
niespotykanej zjadliwoci przeciwko Laetrile, pomimo faktu, e niezbite dowody jej
skutecznoci w kontrolowaniu raka istniej.
Dlaczego zapadamy na raka czy na skutek palenia papierosw, intensywnego
nasonecznienia, czy te jest to efektem toksycznych dodatkw do naszej ywnoci? Dr
Krebs tak nie myli. Cao jego udokumentowych bada biochemicznych wskazuje na
fakt, e rak jest po prostu skutkiem niedoboru witaminy B 17, ju dawno temu usunitej z
naszych wysoko rafinowanych, zachodnich diet. Krebs postuluje, e tzw. czynniki
rakotwrcze s jedynie swoistym wentylem, ktry ostatecznie ukazuje niedobr witaminy
B 17 i jego dewastujce efekty. Wiarygodno twierdzenia Dr Krebsa najlepiej ilustruje
przykad niedoboru witaminy C, znany jako szkorbut. Podobnie jak z rakiem, nie istnieje
adne wczeniejsze ostrzeenie o szkorbucie; organizm nie sygnalizuje niczym, e ciau
zaczyna brakowa zapasw witaminy C. W jednej minucie pacjent jest zdrow osob a w
nastpnej jest ju chory. leczenie szkorbutu przebiega rwnie gwatownie. W cigu kilku
dni ( a czasami godzin), stosowania wysokich dawek witaminy C szkorbut zanika,
pojawiajc si ponownie tylko wtedy, gdy zapasy witaminy ponownie spadn poniej
pewnego ( nie udokumentowanego) poziomu. Tak wic, jeli Ernst Krebs ma racje,
alternatywne metody leczenia (Essiac, tlen i terapie elektromagnetyczne) skazane s z gry
na wtpliwe efekty. W przypadku raka zastpienie utraconej witaminy B 17 w naszych
dietach mogoby przyczyni si do wikszej efektywnoci innych alternatywnych metod
leczenia albo te zupenie je zastpi.
Dowd, ktry dr Krebs zaprezentowa na przestrzeni lat dla poparcia swego twierdzenia o
utraconej witaminie B 17 w naszych dietach jest bardzo prosty. Par wiekw temu
zwyklimy jadc chleb z domieszk nasion prosa i lnu, bogatych w witamin B 17, a teraz
chleb pszeniczny i ytni, ktory jadamy nie ma jej wogle. Przez cale generacje nasze
babcie zwyky dodawa pokruszone nasiona liwek, czereni, jabek, moreli i innych rolin
botanicznej rodziny Rosaceae do swych domowych konfitur i demw. Babcia pewnie nie
wiedziaa, dlaczego to robi, ale nasiona wszystkich tych owocw s jednym z
najpotniejszych rde witaminy B 17 na wiecie. W tropikach, ogromne iloci B 17
znajduje si w gorzkiej kassawie, znanej rwnie jako tropikalny maniok. Badania
dowiody, e plemi z Himalajw znane jako Hunza, nigdy nie znao przypadku
zachorowania na raka, czy serce poniewa trzyma si swojej tradycyjnej diety, ktra jest
wyjtkowo obfita zarwno w morele jak i w proso. Jednake, po zastosowaniu zachodniej

diety Hunzowie staj si podobnie podatni na te choroby, jak i reszta z nas. Poniewa
Hunzowie jedz bardzo niewiele misa, mogoby to zachci liczne spoecznoci
wegetariaskie do wzajemnego poklepywania sie i wygaszania proklamacji w stylu:
Widzicie, mielimy racje!
Jednake, taka rado jest niezbyt uzasadniona. W poszukiwaniu diety moliwej do
zaakceptowania dla tych, co nie ycz sobie przegryzania jednego licia saaty na dzie,
Ryszard Mac Karness opracowa szczegowe studium sposobu ywienia si Eskimosw,
yjcych na polarnych lodowcach oraz amerykaskich Indian, spoywajcych swoj
tradycyjn ywno. W swym naturalnym rodowisku obydwie grupy s zasadniczo
misoerne, spoywajc upolowan zwierzyn, wczajc w to osia i karibu, wspomagan
jedynie dzikimi jagodami, kiedy bywaj one dostpne w sezonie. Gw rzecz, ktr
MacKarness podkrela w swej ksice Jedz tusto i chudnij jest fakt, e pomidzy tymi
ludami nie wystpuje problem otyoci; jest to interesujcy fakt, jako e regularnie zajadaj
si oni zwierzcym tuszczem nasyconym co najmniej dwa razy na dzie. Ale bardziej
interesujcym faktem jest dowd na to, e Eskimosi i Indianie amerykascy, yjcy w
swych naturalnych rodowiskach i spoywajcy naturaln ywno NIGDY nie zapadaj
na raka ani nie choruj na serce, dokadnie tak samo, jak plemi Hunza w Himalajach,
pomimo, e Eskimosi i Indianie amerykascy s raczej misoerni i nie s jaroszami.
Dokadne badania wykazuj, e jest to efekt dziaania witaminy B 17. Miso karibu jest
gwn czeci diety obydwu grup. Karibu, ktre ywi si gwnie traw strzakow,
zawierajc ok. 15.000 mg na kg nitriloside, pierwszorzdnego rda witaminy B 17.
ososiowe jagody, suszone i spoywane zarwno przez Eskimosw, jak i Indian na rwni,
zawieraj ogromne iloci witaminy B 17. Te znacznie rnice si spoecznoci,
wegetariaskie i misoerne pozostaj w doskonaym zdrowiu. Jest to szczeglnie wane
dla tych, ktrzy ze wzgldw rodowiskowych nie s w stanie wybra dowolnie
wegetariaskiej diety. Taka dieta byaby cakiem niemoliwa w regionach polarnych, czy
na pustyni.
Na nieszczcie, w wikszoci cywilizowanych zachodnich kultur, trawy i inna ywno,
ktr si karmi obecnie zwierzta domowe, przeznaczone do konsumpcji przez ludzi,
rzadko zawiera wicej, ni jedynie ladowe pozostaoci nitriloside, chocia miay je one w
wystarczajcej iloci, dopki botanicy i biochemicy nie zaczli wprowadza genetycznych
zmian w nasze ycie rolinne. Oznacza to, e nasze drugorzdne rdo witaminy B 17
( poprzez konsumpcje misa), bardzo szybko wysycha. Podczas gdy Hunzowie i Eskimosi
otrzymuj przecitn, jednostkow dawk witaminy B 17 w wysokoci 250 3.000 mg na
dzie, Europejczycy, spoywajcy zdrow wspczesn ywno, przyjmuj jej
zaledwie 2 mg. Prowadzi to do zaskakujcych wnioskw. Jeli bylimy w stanie
kontrolowa szkorbut ju wieki temu, jak to si dzieje, e nie jestemy w stanie uczyni
tego samego z rakiem w dniu dzisiejszym? Faktem jest, e moglibymy, gdyby nasze rzdy
na to pozwoliy. Na nieszczcie, wikszo rzdw ugia si pod presj ze strony
midzynarodowej farmakologii, amerykaskiej FDA ( Food & Drug Administration) i
AMA ( American Medical Association). Te instytucje zorganizoway potne kampanie
odstraszajce, oparte na fakcie, e witamina B 17 zawiera pewne iloci miertelnej trucizny
cyjanku potasu, wygodnie zapominajc, e witamina B 12 zawiera rwnie wielkie iloci
tej substancji a istnieje w wolnej sprzeday we wszystkich sklepach z naturaln ywnoci
na caym wiecie.
Witamina B 17 Laetrile Doktora Krebsa ekstrahowana bya z pestek moreli a nastpnie
syntetyzowana w form krystaliczn przy uyciu jego wasnego, unikatowego procesu.
Wtedy amerykaska FDA zacza bombardowa media opowieci o nieszczsnym
maestwie, ktre zatruo si po zjedzeniu surowych pestek moreli w San Francisco.
Opowie dostaa si na czowki wszystkich gazet w USA, chocia kilku podejrzliwym
dziennikarzom, ktrzy usiowali ustali tosamo nieszczsnej pary, nigdy si to nie
udao, pomimo uporczywych wysikw. Nacisk ze strony midzynarodowej farmakologii /
FDA / trwa nieubaganie. Od tego momentu spoywanie pestek moreli lub B 17 Laetrile
stao si jednoznaczne z popenianiem samobjstwa. Kiedy w latach 50-tych Dr Ernst
Krebs udowodni ponad wszelk wtpliwo, e B 17 bya kompletnie nieszkodliwa dla
ludzi i to w najbardziej przekonywujcy sposb. Po przetestowaniu witaminy na
zwierztach, napeni du strzykawk mega-doz skoncentrowanej Laetrile, ktr
nastpnie wstrzykn sobie w ramie! Moe by to drastyczny sposb, ale awanturniczy Dr

Krebs cigle yje i cieszy sie dobrym zdrowiem.


Witamina jest nieszkodliwa dla zdrowych tkanek z bardzo prostego powodu: kada
molekua B 17 zawiera jedn jednostk cyjanku, jedna jednostk benzaldehydu i dwie
jednostki glukozy(cukru) zamknite razem. Po to, aby cyjanek mg sta si
niebezpieczny trzeba najpierw otworzy molekul, aby go uwolni, trick ktrego jest w
stanie dokona jedynie pewien enzym, zwany beta-glucosidase, ktry jest obecny w caym
ciele ludzkim w malekich ilociach przy czym jego ilo znacznie wzrasta do znacznych
iloci ( stukrotnie wyszych) tylko w jednym miejscu: w siedlisku zoliwego narola
rakowego. Tak wic cyjanek bywa jedynie jakby otwierany w miejscu, gdzie znajduje si
rak, z drastycznymi efektami, ktre cakowicie niszcz komrki rakowe, poniewa
benzaldehyd otwiera si w tym samym czasie. Benzaldehyd jest miertelnie
niebezpieczn trucizn, ktra wwczas dziaa cznie z cyjankiem, wytwarzajc trucizn
sto razy silniejsz, ni kady z nich z osobna. Poczony efekt tych zwizkw na komrki
rakowe najlepiej pozostawi wyobrani. Ale co z niebezpieczestwem dla reszty komrek
ciaa? Inny enzym, rhodanese, zawsze obecny w daleko wikszych ilociach ni
otwierajcy enzym beta-glucosidase w zdrowych komrkach, posiada prost zdolno
kompletnego rozdrobnienia i przetworzenia zarwno cyjanku jak i benzaldehydu w
produkty korzystne dla zdrowia. Jak mona przewidzie, komrki rakowe nie zawieraj w
ogle rodanezu, co pozostawia je kompletnie na asce tych dwu niebezpiecznych trucizn.
Pokolenia temu nasi eksperci rolni znali ju efekt dziaania beta-glucosidase, tzn. jego
zdolno do uwalniania jednostki cyjanku w molekule B 17 ale wydawao si, e istnieje
mnstwo wtpliwoci odnonie sposobu podejcia do problemu. Uproszczonym
rozwizaniem zdawao si wwczas zaklasyfikowanie wszystkich rolin zawierajcych
molekule B 17 jako trujcych a nastpnie zmodyfikowanie ich genetycznie w celu
kompletnego usunicia zawartoci nitriloside dla bezpieczestwa zwierzt. Jednym z
klasycznych przykadw tego poronionego rozwizania by przypadek z 1940 r., w
ktrym australijskie owce okazjonalnie zdychay na skutek nadmiaru cyjanku,
pochodzcego z biaej koniczyny, o ktrej wiadomo byo, e zawiera B 17. Pominito fakt,
e wikszo owiec spoywajcych t sam koniczyn pozostawaa ywa, botanicy usunli
genetycznie nitriloside z biaej koniczyny. Tymczasem owce, ktre zdechy to byo kilka
osobnikw, ktre degustoway smakowite fuksje zawierajce due iloci otwierajcego
enzymu beta glucosidase, ktry reagowa natychmiast w owczych odkach, powodujc
ich mier. Jeli botanicy zneutralizowaliby kilka fuksji zamiast milionw ton biaej
koniczyny, byoby znacznie wicej witaminy B 17 dostpnej dzisiaj dla ludzi poprzez
rynek misny.
Tak to ogromne iloci witaminy B 17 zostay usunite z zachodniej ywnoci i
spoeczestwo stoi teraz przed problemem raka o rozmiarach wczeniej nie spotykanych.
Jeli nawet przyjmiemy, e niedobr B 17 mgby by najbardziej prawdopodobn
przyczyn zaistnienia takich warunkw, pozostaje wci kwestia tego, co robi dalej i jak
w rak rozwija si do formy zagraajcej zyciu.
W wiecie bez raka Griffin wyjania trofoblastyczn teori raka, proponowan przez
prof. Johna Bearda z Uniwersytetu w Edynburgu, ktry twierdzi, e pewne preembrionalne komrki w ciy nie rni si w sposb widoczny od wysoce zoliwych
komrek rakowych. Griffin odnotowuje: Trofoblast w ciy istotnie posiada wszystkie
klasyczne cechy raka. Rozprzestrzenia si on i ulega podziaowi bardzo szybko, w miar
jak wgryza si w ciank maciczn, przygotowujc miejsce , w ktrym embrion moe si
zagniedzi.
Trofoblast formowany jest w reakcji acuchowej przez inn komrk, ktr Grifin
upraszcza do nazwy komrka totalnego ycia, a ktra moe ewoluowa w jakikolwiek
organ albo tkank, lub alternatywnie w ludzki embrion. Kiedy komrka totalnego ycia
stymulowana jest w kierunku wyprodukowania trofoblastu poprzez kontakt z hormonem
estrogenu, obecnym zarwno u kobiet jak i u mczyzn, przydarza si jedna z dwu rzeczy:
w przypadku ciy rezultatem jest konwencjonalny rozwj placenty i ppowiny. Jeli
trofoblast jest natomiast stymulowany, jako cze procesu leczenia, rezultatem jest rak, lub
jak Griffin zwraca uwag: Aby by bardziej dokadnym, powinnimy powiedzie, e staje
si to rakiem, kiedy proces leczenia nie zostaje zastopowany po wykonaniu swego

zadania. Zdumiewajcy dowd tego twierdzenia istnieje niezbicie. Wszystkie komrki


trofoblastu produkuj unikatowy hormon, nazywany chorionic gonadotrophic (CGH),
ktry jest atwo wykrywalny w moczu. Tak wic, jeeli osoba jest albo w ciy albo te
chora na raka, prosty test ciowy na CGH powinien potwierdzi kade z osobna lub
obydwa razem. Dokadnoci wynosi powyej 85%. Jeli badania prbki moczu dadz
wynik pozytywny to znaczy, e albo jest to normalna cia albo nienormalna narol
rakowa. Griffin odnotowuje: Jeli pacjentem jest kobieta to albo jest ona w ciy albo ma
raka. Jeli za mczyzna, to tylko moe by rak. Tak wic po co te wszystkie kosztowne
biopsje, wykonywane dla sprawdzenia, czy istnieje rak? Mona tylko zgadywa, e
ubezpieczalnia medyczna paci lekarzom wysze kwoty za biopsje, ni za testy ciowe. W
Australii dwa testy ciowe , ktorych mona dokonywa w domu samemu i ktre s
dostpne w kadej aptece, to Discover i Predictor.
Lekarze czytajcy ten artyku pewnie bd sie zyma w witym oburzeniu w tym
momencie, pomrukujc: Tak, ale gdzie jest DOWD? Ano tutaj. Wikszo ludzi
syszaa o spontanicznej regresji, kiedy to rak po prostu znika i jest nadzieja, e nigdy
nie powrci. Takie spontaniczne regresje s rzadkie i odmienne w kadej formie raka.
Jedna zoliwa odmiana znana jako testicular chorionepiythelioma cechuje si tym, e
nigdy nie spowodowaa nawet jednej spontanicznej regresji. Moe dokadnie z tego
powodu Dr Krebs wyszczeglni j i obj specjalnymi badaniami, kiedy udowadnia
skuteczno B 17 Laetrile w zapewnieniu cakowitej kontroli nad rakiem.
Jak wspomina Edward Griffin, w przemwieniu na bankiecie w San Francisco w dniu 19
listopada 1967 r. Dr Ernst Krebs dokona krtkiego przegldu szeciu przypadkw
testicular chorionepithelioma. Potem doda: C, istnieje pozytywna cecha tego, e si nie
byo uprzednio promieniowayma, poniewa, jeli napromieniowanie, ktre zawiodo, nie
miao miejsca, nie mona przyjmowa, e jest to opniony efekt wczeniejszej radiacji.
Tak wic ten przypadek podpada pod kategorie spontanicznych regresji ale kiedy
spojrzymy na to w sposb naukowy, wiemy, e spontaniczna regresja zdarza si tu rzadziej,
ni w jednym przypadku na 150 tysicy tej odmiany raka. Statystyczna moliwo
spontanicznej regresji, ktra by tumaczya rozwizanie tych szeciu przypadkw testicular
chorionepithelioma ( wszystkie wyleczone jedynie witamina B 17 Laetrile), jest daleko
wiksza, ni statystyczne nieprawdopodobiestwo tego, e soce nie wstanie nastpnego
ranka.
Zapewne trafnie Griffin odnotowuje fakt, e z powodu wrogiej kampanii przeciwko B 17
Laetrile oraz z powodu trudnoci w zdobyciu zakazanej substancji, wikszo
chorujcych na raka zaczyna stosowa witaminy, jako ostatni drog ratunku, dugo po
tym, jak zostan ju spaleni promieniowaniem i zatruci chemoterapi.
Kiedy wiat bez raka zosta napisany w 1974 r. witamina B 17 laetrile bya jeszcze
wolno dostpna w Australii. Teraz jej nie ma. Ostatni dane Australijskiej Fundacji Rakowej
i wypowiedzi autorytetw medycznych ujawniy, e w ostatnim czasie Canberra rozwaa
kady indywidualny przypadek osobno a nastpnie decyduje, czy pacjentowi mona
pozwoli importowa wystarczajc ilo tego specyfiku dla jego wasnego, osobistego
uytku. Jeli jej czy jemu uda si przeskoczy przez t przeszkod, pozostaje im jeszcze
znalezienie lekarza, ktry zgodzi si wstrzykn witamin B 17. Wydaje si, e
midzynarodowi lobbyci zdoali si dosta do politykw zanim dr Krebs zdoa si
przedosta do australijskiej publicznoci.
W ostatnim miesicu australijska telewizja podala przeraajc wiadomo, e dwch na
trzech Australijczykw moe spodziewa si zachorowania na raka skry przynajmniej raz
w cigu swego ycia. Wg ewidencji, zapewnionej przez dr Ernsta Kebsa juniora, Edwarda
Griffina i dr Ryszarda MacKarnessa ta liczba mogaby si zmniejszy do malekiego
procentu, Jeli Australijczykom pozwolono by na wolno wyboru w zakresie dotyczcym
stosowania witaminy B 17 Laetrile. Moe nadszed ju czas, aby Australijczycy zajli
stanowisko wobec tego niewtpliwie miertelnego problemu.

Pestka z moreli zawiera witamin B17, ktra leczy nowotwr w 100 proc.
przypadkw, nawet jego najbardziej zoliwe odmiany twierdzi dr Ernesto
Corntrerasa, ktry w swojej klinice wyleczy z raka wiele tysicy pacjentw.
A wic czy pestka "Moreli" to ocalenie dla chorych na raka? Uczeni twierdz, e
TAK!

Witamina B17, amigdalina albo letril to trzy rne nazwy tej samej naturalnej substancji.
Najpierw znaleziono j w jdrach pestek moreli, potem stwierdzono, e wystpuje a w
1200 gatunkach rnych rolin. Najwicej jednak w pestkach popularnych owocw, takich
jak morele, brzoskwinie, nektaryny, liwki, jabka, gruszki, winie czy czerenie.
Lecznicze dziaanie B17 opisano ju w egipskich papirusach sprzed 5000 lat, proponujc
uycie wody migdaowej do leczenia raka skry. Podobne zapiski o stosowaniu gorzkich
migdaw pochodz z Chin sprzed 4500 lat. W nowoytnej medycynie pierwsze informacje
o tym, e B17 skutecznie leczy raka pojawiy si ponad 50 lat temu. Jej gorcym
propagatorem by biochemik dr Ernest Krebs. Szacuje si, e od tego czasu okoo 100 tys.
chorych na raka wyleczonych zostao letrilem. Skuteczne dziaanie B17 udowodniono w
niezalenych badaniach w ponad 20 krajach, zarwno w przypadku ludzi, jak i zwierzt.
Skuteczno wylecze siga prawie 100 proc. pod warunkiem, e pacjent wczeniej nie
zosta osabiony nawietlaniem czy tzw. chemi.