Vous êtes sur la page 1sur 7

Variationer ver ett tema

I: utdrag och upprepningar


David Lennartsson

Transp. score
q = 108

>
#

4
&4

Soprano Saxophone

>

#>
J

b > n

b >

4
&4

Alto Saxophone

>
n

#>
J

#> #

nb
# #

Ss.

> b
n
b
b n

&

> b

>
J

#^

> #
As.

&

> b
n #

> > #
J J

n>
n

Ss.

b - b

&

As.

.
J

# .
J

&

#
J

n
j #
J
3

rit.
10

Ss.

&

U
w

b > #

U
w

n -

# #

As.

&

3
Copyright Ljudstugan 2013

a tempo
14

Ss.

>
#

#>
J

&

b>

> #

b >
As.

#>
J

&

#> #

n >

# ^

>
#

f
17

Ss.

n
## b bn

n> b b

>
J

&

#^

>
n # b

> #
As.

n>

> > #
J J

&

p
20

b b
Ss.

w
J #

&

# n -

3
3

As.

# w

&

rit.
24

Ss.

b b w

& n

b -

bU
w

# n

>
#

U
w

# n w

As.

&
3

Ss.

a tempo, pi mosso (q = 116)


>
29
#
> #
>
#
J

&

b> n

#> n
As.

&

#>
J

#> #

>

# .

>
J

3
32

Ss.

n
## b bn

n> b b

&

>
J

>#

#^

3
3

> #
As.

&

n>

> > # n # >b


J J

35

b b
Ss.

&

#J

As.

&
39

Ss.

# # w

&
3

# n

As.

&

a tempo, pi mosso (q = 120)

rit.
45

Ss.

>

&

>
bn

> #

# #>J

f 3

n
As.

b >

#U
w

&

#>
#> #
>
n
J

50

Ss.

&

n
## b bn

n> b b

> #^
J

-
>

3
3

As.

# ^ >
& JJ

> #

>
> > # n # >b n
n
JJ

4
54

Ss.

&

As.

#w

&

n> > #

#
R J
J
f 3
p
>
b

#># n # n # # n
R J
3

58

Ss.

As.

&

&

-
b
b
b

# - n

> b >
b
bJ b- n J
&
J
J

63

Ss.

f 3

As.

>
b b - #> # n n #
# n
J
J
J
J

&

p
f

rit.
67

w
Ss.

&

U
w

#U
w

# -

#w

As.

&

- #

a tempo, pi mosso (q = 126)


74

Ss.

>
& #

>
#J

> #

b> n

3
3

>
b
As.

&

#>
J

>
n

# ^ .

#
#>

>

J J

5
77 #

Ss.

n
## b bn

>
> b
nb
J

&

>

b n

#^

p
3

> #
As.

> > # n >b >


#
n
J J

&

b > > b

80

Ss.

# b

&

tempo I (q = 108)

f 3

As.

> b
n
>
b
n #
R

n # w

&

Solo

#
#

p
f
f
84 acc.

Ss.

&

n
# -
As.

b
b

#>

&
3

#>
# #># n# # #
3

87

Ss.

b b
&

bw

n
J

#
J

# # # # n #
As.

nw

&
3

(...q = 132)
rit.
> b >
b

n
J
& J b J

90

Ss.

U
w

#U
w

p
f

As.

>
#
>## n b #
J
J
& J
3

p
f

tempo I (q = 108)
94

Ss.

bw

&

n
As.

&

Solo

f
100 acc.

Ss.

&

b
f

n # n
n b b n
n

b b
#
n
As.

&
3

103

Ss.

& - -

n # -

#-

3
3

#
As.

n # #
#

# n
n

&

107

Ss.

n
#

&

n # n

(...q = 144)

3
3

As.

# b b b

&
3

p
110 rit.

- U b -
-

Ss.

&

As.

b U

&

# n

a tempo, pi mosso (q = 152-160)

>

# .

&

114

Ss.

n# #>J

> #

b> n

f 3

As.

#
J
&

# .

#>

#>J

>
#> #

J
3

118
3

Ss.

&

>
#
n b
##
bn n# # J
>

>

#^

>

#
As.

-
#

& J J

> > # # >b >


n n
# J J #

121

Ss.

&

>
#

>
#J

> #

b> n

3
3

As.

&

#>

>
J

>

#> #

p
f

Fine
125
3

Ss.

j
& # ##nbbn nb b >
>

>

#^

As.

&

> > # >b >


> #
#
n

J J #
n
3