Vous êtes sur la page 1sur 1

a) Apakah nama lagu yang dinyanyikan?

Murid menjawab soalan guru secara lisan


b) Sebutkan warna-warna yang terdapat pada Jalur Gemilang?

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Warnakan bendera

1. Nyatakan maksud

warna dan lambang

bendera
BIL
1
2
3
4
5
6
7

WARNA / LAMBANG
Merah
Kuning
Biru
Putih
7 Jalur merah dan7 putih
Anak bulan dan bintang
Bintang pecah 14

MAKSUD