Vous êtes sur la page 1sur 3

La Bamba

Son Veracruzano
arr. Manuel Torres Coso

Allegro q = 120

# 4 .
& 4 .
F alla Jarocha

? # 44 ..

Piano

&

Coro

Coro

Bom

?#

&

bom

bom,

#
&

r r

bom

bom,

bom

bom

bom

bom

bom

j j

bom,

1. Pa - ra bai - lar la Bam - ba,


2. Pa - ra su - bir al cie - lo,
3. Ay! te pi - do, te pi - do,

bo - do bom bom

#
& J

r r j

# j
&

( )
10
#
&
bom

f r
j
R J R R J

bom.

Bom

r r

r

J
R

Bam - ba se ne - ce - si - taIu - na po - ca de
cie - lo se ne - ce - si - taIu - naIes - ca - le - ra
pi - do por com - pa - sin
que seIa - ca - be la

Coro

j j j j

r


R J R R

pa - ra bai - lar la
pa - ra su - bir al
Ay! te pi - do, te

( )
7
#

&
P

? #

10

Solo

bom

( )
#

&

Solo

? #

bom

bom

bom

bom,

gra - cia,
gran - de,
Bam - ba,

bom

bom

bom

bom,

r

R J R R

u - na po - ca de
u - naIes - ca - le - ra
que seIa - ca - be la

bom,

#
& J

r r j

# j
&

r r j

12

Solo

gra - ciaIy o - tra


co
gran - deIy o - tra
chi
Bam - ba ven - gaIo - tro

Coro

( )
#
&

bom

bo - do

12

? #

# j
&

r,
r,
r,

? #

#
& J

bom

bom

bom

r r

yo no soy
yo no soy
yo no soy

r r j j j j j
J
soy
por
soy

bo - do bom

bom

bom. Soy
Por
Soy

r

J
R

ma - ri - ne - ro,
ma - ri - ne - ro,
ma - ri - ne - ro,

bom,

bom

bom

r
R J R R

yo no soy
yo no soy
yo no soy

ma - ri ma - ri ma - ri -

bom,

j j
J J

j j

J J

ca - pi - tn, soy ca - pi - tn.


ti
se - r, por ti se - r.
ca - pi - tn, soy ca - pi - tn.

()
& J
f
j

?#

16

bom

Ay! a - rri - baIy a Ay! a - rri - baIy a Ay! a - rri - baIy a -

ca - pi - tn, soy ca - pi - tn.


ti
se - r, por ti se - r.
ca - pi - tn, soy ca - pi - tn.

# j r r j j j j j
& J
bom

ne - ro, soy ca - pi - tn,


ne - ro, por ti
se - r,
ne - ro soy ca - pi - tn,

Coro

Bom

bom,

( )
14
#


&

Solo

r

R J R R

r
j
J
R

bom.

r r j

bom

rri - ba,Iy a - rri - baIi


rri - ba,Iy a - rri - baIi
rri - ba,Iy a - rri - baIi

Coro

r r

- si - taIAy! a - rri - baIy a - rri - ba,


- qui - taIAy! a - rri - baIy a - rri - ba,
son,
Ay! a - rri - baIy a - rri - ba,

bom

#
& J

14

Solo

bom

La Bamba

ww
w
w
w

w
U

www

..

x3

..

x3

..

ww
ww

..

20

Coro

&

La Bamba
Lento e accelerando poco a poco

&
F
accel.

?#

20

23

Coro

&

# F
&

Bam

j
j

ba,

bam - ba,

j
j

Bam
ba,

(
)
23
#

&

P
a tempo
?#

26

Coro

bam

bam - ba,

bam

ba,

bam - ba.

#

F

?#

26

&

#
&

29

Coro

j j

43
J
C

()
U 3
#

4
&

bam

ba,

bam - ba.

Bam - ba!

29

?#

43 .
u
u

senza rit.

Tato Editions

ba,

j
j

bam - ba.

Bam

ba,

j j j j

Bam - ba!

j
j

Bam - ba!

bam - ba,

.. U
.

Bam - ba!