Vous êtes sur la page 1sur 17

B

QUY TC
NG X
NOVALAND GROUP
65 Nguyn Du, P.Bn Ngh, Qun 1, TP. HCM.
T: (08) 3 521 0553 I Fax: (08) 377 52 999
www.novaland.com.vn

2016 Novaland. All rights reserved: Rev. 06/2016

NOVALAND CODE OF CONDUCT

Novaland - Quy Tc ng X

MC LC

02

MC CH:

Mc ch

02

Phm vi p dng

02

Thng ip ca Ch tch Tp on

03

Tm nhn S mng Gi tr ct li

06

Chnh sch ca Novaland i vi nhn vin

11

Yu cu ca Novaland i vi nhn vin

15

Cam kt ca Novaland vi khch hng i tc


v cc t chc khc

23

Yu cu ca Novaland i vi nh thu,
nh cung cp

27

Ni dung khc

29

LI KT

31

Ti ang lm vic ti cng


ty Phc Long thuc Tp
on Novaland Group,
ti v cc ng nghip
c phi tun th b Quy
tc ng x?

Tt ca Nhn vin ca
Novaland Group v cc
Cng ty con c xac
inh do Novaland Group
chi phi h thng quan ly
phi tun th B Quy tc
ng x.

Quy nh v hng dn cc quy tc


nn tng, nhng chun mc o c
v ng x m Tp on mong mun
tt c nhn vin tun th thc hin vi
mc ch: gn gi v pht huy Gi tr ct
li ca Tp on (Chnh trc - Hiu qu Chuyn nghip); xy dng Thng hiu
Novaland; to lp mi trng lm vic
tt nht.

PHM VI P DNG:

p dng i vi tt c Nhn vin ca


Novaland Group (NVLG) v cc Cng
ty con c xc nh do NVLG chi phi
h thng qun l.

Novaland - Quy Tc ng X

THNG IP CA

CH TCH TP ON
Li u tin, ti rt hn hnh cho
n tt c cc Thnh vin ca
Novaland - mt thng hiu ang
pht trin bn vng, c khch
hng tin yu v ang lan ta.
Cc bn thn mn,
Ngi xa thng ni: Mun
c g, phi mt g. Chng ta
ai cng mun c nhn nhn,
c tng thng. l nhu
cu tt yu. Nh vy mnh s hi
li mnh phi mt g?

04

Novaland tip tc pht trin vng mnh, khng ph lng


tin ca khch hng, ca i tc, chng ta cng n lc lm vic
hiu qu v c mt nguyn tc ng x chung.
Ti Novaland, chng ta khng xy dng thng hiu c nhn,
chng ta xy dng i ng v i ng xy dng Thng hiu.
S ng gp v thc gn gi ca cc bn s c ghi nhn.
Nhng hnh vi i ngc li vi vn ho ng x s lm tn hi
n thng hiu v s b loi tr.
B quy tc ng x ny c xy dng a ra cc hng dn
c bn, nhng nguyn tc lm vic cng vi nhng hnh x
chun mc trong cc hot ng thng ngy v c p dng
cho tt c Thnh vin ca Novaland Group. Cc bn nn lu
rng cc bn phi c k v tun th v nu vi phm cc bn s
b x l theo quy nh cho d bn bt k v tr no.
Ti mong mun cc bn s tch cc tham gia vo vic thc hin
B Quy tc ng x ny Novaland tr thnh mt i ng nht
qun, mt i gia nh, mt ngi nh th hai - ni cc bn c
th yn tm lm vic, yu mn v gn b lu di.
BI THNH NHN
Ch tch Tp on

Novaland - Quy Tc ng X

06

TM NHN:
Chng ta pht trin d
n, xy nh bn c
li nhun, ti sao li ni
l xy dng t m?

L mt Tp on Bt ng sn
ng cp quc t; v th cao; pht
trin vng mnh; gp phn mang li
cuc sng hnh phc v thnh vng
cho cng ng .
Tm nhn l mc tiu sau cng chng ta
mun t c. Ti ch n, Novaland
s l mt trong nhng Tp on bt
ng sn c v th trn th gii bng
vic xy dng cc th tin ch hin
i. Thnh cng ca chng ta s mang
li hnh phc v thnh vng cho cng
ng.

Nu ch thun ty v mc
ch xy dng cng trnh
- ging nh mt ngi
kin trc s ch ch trng
thit k cho p m khng
quan tm n np sinh
hot ca ngi ang sng
trong cng trnh , ngi
nh , n nhng tin
ch ti thiu - th chng
ta ch l nhng con ngi
kinh doanh n thun.
Nhng khi mi ngi u
c trch nhim trong cng
vic ca mnh, u ngh
n quyn li ca khch
hng, chng ta s to nn
nhng sn phm v dch
v cht lng tt, mt ni
sng hon ho - chnh
l t m.

Chng ti pht trin d n, khng


ch nhng mt vung xy dng
m gp phn kin to cng ng
nhn vn tin tin, c phong cch
sng hin i vi nhiu tin ch, qua
to nn gi tr sng gia tng bn
vng cho mnh v cho x hi.

Chng ta cng thnh cng,


x hi cng hnh phc!

S mng ca Novaland l i xy dng


t m. Novaland khng ch xy nhng

S MNG:

ta cao c, nhng khu th; chng ta


cng xy dng mt cng ng tin tin;
ni khch hng cm thy hi lng,
cm thy an ton v hnh din v mt
phong cch sng mi.
t c iu , chng ta phi bt
u ngay t khu quy hoch, thit k.
Tt c phi mang tnh nhn vn, tc
phi ch trng ti a n quyn li ca
con ngi. y l mt cng vic i hi
chng ta phi n lc v hon thin mi
ngy.

GI TR CT LI:

Chnh trc - Hiu qu - Chuyn nghip

Novaland c bao nhiu


gi tr ct li?

Novaland ch c duy nht


mt gi tr ct li gm 3
t cht khng th tch
ri: Chnh trc - Hiu qu Chuyn nghip.
- Nhn vin lm vic
chuyn nghip v hiu
qu nhng khng chnh
trc, c hnh vi t li c
nhn s gy thit hi cho
Tp on.
- Ngc li, nhn vin d
chnh trc, c tnh chuyn
nghip nhng lm vic
khng t hiu qu cao
cng khng th ng
gp cho s pht trin ca
Tp on.
- Nhn vin c tinh thn
chnh trc, t hiu qu
trong cng vic nhng
cch lm vic khng
chuyn nghip th s
khng th gp phn to
c s pht trin bn
vng cho Tp on.
Do vy, gi tr ct li ca
Novaland vi 3 t cht
Chnh trc - Hiu qu Chuyn nghip l khng
th tch ri.

Novaland - Quy Tc ng X

CHNH TRC:

L s lim chnh, trung thc; ni ng


v lm ng nhng iu mnh ngh;
khng gian di trc li. Ni theo
ngha rng ngi chnh trc l nhng
con ngi c o c tt, c tm
tnh tt; lm iu ng v khng gy
phng hi n ngi khc. S chnh
trc s lm tng sc mnh ca tng c
nhn, ca t chc v x hi.

HIU QU:

L vic t c cc kt qu c th tch
cc, hnh ng c mc ch r rng,
lun nh gi v thc hin cc cng
vic mang li kt qu tt.

CHUYN NGHIP:

L s chuyn tm vo
ngh nghip chuyn
mn.
i vi ngi qun l:
Cng vic phi giao
ng ngi c chuyn
mn.
i vi nhn vin: Nht
ngh tinh, nht thn
vinh. Lm cng vic
mnh am hiu, c o
to; tp trung vo cng
vic chuyn mn cng
nhm mc ch nng cao
hiu sut. Mun nng
cao hiu sut, chng ta
phi hiu vic, phi c k
hoch, c quy trnh, hp
tc lm vic theo nhm,
p dng cng ngh,
sng to, tc lm
sao cho trong cng vic
chnh ca mnh s khng
ai gii hn mnh.

08

Ti mun bit thm vi v d din gii


ngha Chnh trc Hiu qu Chuyn nghip?

* Chnh trc:
Chnh trc c th hin c th qua: o
c trong kinh doanh, tun th lut php,
thc hin theo hp ng, gi ng cam
kt, lm ng theo li ni.
* Hiu qu:
V d: 3 ngi i cu c trong mt ngy
t 8 gi sng n 5 gi chiu. Kt qu ca
mt ngy i cu, ngi th nht khng cu
c con c no - khng hiu qu. Ngi
th hai cu c 4 con c (c hiu qu).
Ngi th ba cu c 7 con c (c hiu
qu). Tuy nhin, nu so ngi th ba vi
ngi th hai tuy c 2 ngi u t hiu
qu, nhng ngi th ba c hiu sut cao
hn ngi th hai, v cng mt thi gian,
cng mt iu kin nhng ngi th ba
em v nhiu hn ngi th hai 3 con c.
* Chuyn nghip:
V d: Nhn vin bn hng chuyn tm
vo vic bn hng, nhn vin thit k
chuyn tm vo vic thit k, nhn vin li
xe chuyn tm vo vic li xe S chuyn
nghip c th hin qua s ton tm ton
tp trung vo cng vic chuyn mn ca
mnh t nng cao k nng, mnh lun
vt tri hn cc ng nghip khc.

Novaland - Quy Tc ng X

i tr ct li ca Novaland
c im tng ng vi
cc nguyn tc ca t
nc Singapore. Tuy s so
snh gia mt Tp on

v mt quc gia d cha chun v mt


tm vc nhng n mang li cho chng
ta s t tin rng chng ta nh
hng ng.
t nc Singapore c c Th tng
L Quang Diu gy dng thnh cng
vt tri da trn 3 nguyn tc c bn,
l Trng dng nhn ti, Thc dng
v Trung thc.
Gn vi 3 nguyn tc , v Trung thc
chng ta c Chnh trc; v Thc dng
- chng ta c Hiu qu; v Trng dng
nhn ti - chng ta c nhng con ngi
Chuyn nghip.
Lch s chng minh s thnh cng
ca Singapore v Novaland cng s
t c hoi bo ca mnh.

Ti l nhn vin ca phng u t


pht trin d n, ti phi lm th
no khi mi ngi ni: Chnh trc
Hiu qu - Chuyn nghip l kim ch
nam cho mi hot ng?

Khi i mua d n, trc tin bn phi


xem xt d n c li hay khng?
(Hiu qu), tip theo phi xem d
n c ph hp vi phn khc th
trng ca Novaland ang pht trin
hay khng? (Chuyn nghip). ng
thi, bn phi xem d n c y
php l trin khai; c iu kin
bn hng hay khng?(Chnh trc).

Ti l nhn vin Tip tn, ti phi


lm g?

Nhn vin tip tn th hin s chuyn


nghip bng s ha nh, giao tip tt
vi khch hng, hiu qu trong s sp
xp khch hng nhanh chng gp
ng ngi ng vic, chnh trc c
th hin bng s t gic thc hin
nhim v hon tt n ni n chn
khng cn s kim sot...

10

L nhn vin phng Cung ng, ti


phi lm g?

Bn phi th hin s chuyn nghip


bng vic am hiu v chn vt t,
cht liu ph hp; hiu qu th hin
trong vic thng lng c gi
tt vi cht lng tt, ng yu cu;
chnh trc bng s cng tm chn
i tc, khng t li c nhn, khng
nhn tin hoa hng.

Ti l nhn vin qun l xy dng


d n, ti phi lm g?

Bn phi th hin tnh hiu qu bng


vic hon thnh tt nhim v c
giao; th hin tnh chuyn nghip
qua vic am hiu chuyn mn
u tranh vi nh thu gi vng cht
lng sn phm; th hin tnh chnh
trc da trn cng vic, khng c
tnh gy kh cho nh thu trc li.

Novaland - Quy Tc ng X

12

Ti Novaland, Hi ng
Qun tr v Ban iu hnh
u thu hiu con ngi l
ti sn qu gi nht v phi
xem y l nhim v hng
u trong mi hot ng
pht trin doanh nghip.

Ti Novaland, t Ch tch
n nhn vin, cam kt
cng to lp mt mi trng
lm vic tt nht. Trong
cc tiu ch v lng, thng,
phc li, thng tin c bit
c ch trng.

* Chnh sch ca Novaland

CHNH SCH
NOVALAND
I VI
NHN VIN

l cn bng, chia s gi tr
gia tng ngay t khi ang
to lp. Novaland cam kt
lin tc nng cao cuc
sng ca nhn vin v tinh
thn v vt cht qua nhng
chnh sch phc li rt c
th v rt cnh tranh trn th
trng lao ng.

Novaland s dng chnh


nhng tin ch, nhng sn
phm ca mnh u tin
cho nhn vin s dng v
khen tng cho cc thnh

vin u t - nhng ngi v ang


trc tip to ra sn phm.

C nhn mi nhn vin u c


khuyn khch tn dng mi trng lm
vic nng cao gi tr bn thn, u
c khuyn khch xy dng l trnh
pht trin ngh nghip ca mnh trong
tng lai. S nh gi, b nhim, s
cng nhn, tng thng hon ton
da trn nng lc ca mi nhn vin
th hin qua kt qu cng vic thc t.

Cc nhn vin c b nhim ln


cc v tr cao hn c trch nhim o
to pht trin ngi thay th. Vi s
pht trin ngy mt ln mnh ca
thng hiu Novaland, chc chn mi
mt nhn vin s c thm nhiu tri
nghim th v, a dng trong cng vic
chuyn mn ca mnh.

* Novaland s l mt ni lm vic m
mi thnh vin u yu thch cng
vic ca mnh, t nguyn ht lng
hon thnh nhim v v mi ngi u
hiu rng mnh ang n lc cho chnh
mnh, cho x hi.

Cp qun l ca ti da
trn quyn hn ca mnh
a ngi thn quen
vo lm vic; nh gi
KPI, to ch v chnh
sch tt cho mnh v
ngi thn quen ca
mnh, nh vy c phi l
vi phm Quy tc ng x
hay khng?
C

Nhn vin c th tm hiu


thng tin v cc Chnh
sch cng ty u?

Truy cp Website Novaland,


a ISO, Novaland Portal.

Novaland - Quy Tc ng X

Ti rt thch lm vic
theo nhm nhng c vi
ngi tnh kh kh chu
v lp d, ti khng th
ha hp c, vy ti
phi lm sao?

Bn phi phn nh r rng


cm xc c nhn v cng
vic. t cng vic ln trn
tt c v trc ht phi v
li ch cng ty, khng v
bt ha c nhn lm nh
hng n cng vic. Phi
bit chu trch nhim, phi
bit lng nghe, ng ngh
rng kin ca mnh lun
ng v iu quan trng
hn ht bn phi hc hi
v thc hnh k nng lm
vic nhm.

14

CC CHNH SCH
NOVALAND C BIT
CH TRNG:
O TO V PHT TRIN:

Trung tm o to ni b (NovaGroup
Leadership Center) c nhiu chng
trnh o to rt phong ph theo
nhiu cp vi mc ch Hc l dng
c: Chng trnh hun luyn hi
nhp; Chng trnh o to chuyn
mn; Chng trnh o to k nng
mm; Chng trnh o to k nng
qun l dnh cho cc cp qun l t
gim st n qun l cp cao; Chng
trnh hng dn hc qua mng,

CHNH SCH THNG:


Chnh sch thng ca Novaland bao
gm: Thng theo thnh tch c nhn
cui nm da trn nh gi kt qu
lm vic (nh gi KPI); Thng c
bit cho cc c nhn c ng gp xut
sc vo kt qu ca Tp on (Top
100); Thng sng kin; Thng xut
sc qu; Thng l; Thng thm nin;
Thng cc chuyn i tham quan, du
lch; Sinh nht; Thng cc phn qu

gi tr trong dp tic tt nin ca Tp


on, v c bit l cc phn thng
ESOP t HQT dnh cho nhn vin lm
vic hiu qu, gn b lu di.

CHNH SCH SNG LC:


Hng nm cn c vo nh gi kt qu
cng vic v nh gi nng lc, Novaland
s r sot, o to bi dng hoc thay
th nhng nhn vin khng nng
lc, khng ph hp bng nhng nhn
vin lm vic hiu qu (tng ng
5%). y l vic lm bt buc i
ng ngy mt tt hn.

Ti khng hon thnh


cng vic v lm theo
quy trnh, kt qu cng
vic ca ti b nh hng
bi ngi khc, vy vic
nh gi ti c c
gia gim khng?

Bn phi dng cm nhn


trch nhim v mnh,
khng vin l do, khng
li cho ngi khc,
mnh dn nhn ra nhng
khim khuyt sa cha
sai lm tt hn. Ngi
khng dm nhn trch
nhim s c trm ngn l
do li v khng bao
gi tin b v li do ngi
khc lm v ngh mnh
hon ho ri. Mt ngi
gii s bit dng k nng
ca mnh uyn chuyn gii
quyt vn n khi t
hiu qu tt.

Novaland - Quy Tc ng X

16

YU CU CA
NOVALAND
I VI NHN VIN

Lm sao ti t tin ha
nhp v pht trin ti
mi trng lm vic ca
Novaland?

Chnh trc - Hiu qu Chuyn nghip l kim


ch nam hot ng ca
Novaland Group. Con ngi
Novaland phi c 3 t
cht ny; nu c, bn cn
pht trin hn; nu cha c
, bn phi n lc rn luyn
t c.

Sau bui hp hoc khi ra


v, ti qun khng tt n,
my lnh, ti c b xem l
lng ph ti sn ca cng ty
hay khng?
C

Khng tit kim giy in,


vn phng phm, s dng
th taxi khng ng mc
ch hoc dng cho vic
ring c b xem l lm dng
ti sn ca cng ty khng?
C

Novaland - Quy Tc ng X

TRONG MI HOT NG
LUN GI NG GI TR
CT LI CA NOVALAND:
CHNH TRC - HIU QU CHUYN NGHIP.

4. Cam kt v tnh chnh trc:

1. Lm vic theo nhm:


Lun thc lm vic theo nhm, tht
tm h tr thng yu gip ln
nhau hon thnh nhim v. Khng
ganh t. Khng ni xu ng nghip.
Khng gy mt on kt ni b.

hn quyn li c nhn. Nhn vin co


trach nhim trong vic chn thu, nh
cung cp, khng c c giao dch
lin quan n nhng ngi thn (bao
gm cha, m, chng/ v, anh/ ch/ em,
con,). Nu c phi khai bo.

2. C tinh thn trch nhim trong


cng vic:
Mi c nhn phi c thc trch
nhim trong vic hon thnh k hoch
nm v s pht trin bn vng ca
Tp on. Khng vin l do khi khng
hon thnh cng vic. Hy ngh n
li ca mnh, khng li cho ngi
khc. Dng cm nhn trch nhim v
mnh. Mi ngy tm ra mt vic lm sai
ca mnh v sa cha tin ln. Tp
trung vo cng vic chuyn mn to ra
hiu qu vt tri nng cao gi tr
ca bn thn.
3. L i s thng hiu ca
Novaland: Mi nhn vin l i din
ca Novaland; gin d, tit kim, chun
mc trong giao tip; bo v ti sn ca
Novaland nh ti sn ca chnh mnh.

* Lun t quyn li ca Tp on cao

Nhn vin lin quan n cng


vic thu mua cung ng, chn thu
phi nng cao kin thc, k nng
mua hng, k nng thng lng
mua c hng ng cht lng vi
gi tt nht, cc iu khon tt nht
cho Novaland. Khng c t thi
khinh thng, bt hp tc khi giao
tip vi khch hng, nh cung cp,
nh thu.

* Khng c li dng quan h trong

cng vic nh v, mn tin khch


hng/ nh thu; khng cu kt, khng
tho hip vi bt k c nhn hay
n v no lm phng hi n
Novaland. Phai giao np ngay trong
ngy cho Qun l trc tip hoc Phng
Hnh chnh v vic nhn cc mn qu
giao t (m bn khng th t chi).

18

Quy nh Qu tng c gi
tr di 100.000 ng th
lm sao mua c qu c
gi tr?

Nu thc s cn thit, mi
ngi c th cng ng
gp li mua nhng s
tin ng gp khng vt
qu 100.000 ng/ngi.

Cc hnh vi no c
xem l nhn hi l, tham
nhng v vi phm B
Quy tc ng x?

Hnh vi lin quan s trao


i bt k vt g c gi tr
v mc ch t li bao gm:
Hng ha dch v nh
phiu qu tng, quyn li
u i c bit lin quan
s kin, vui chi gii tr,
du lch, ngh mt, v my
bay, phng khch sn
min ph, cc khon vay ti
chnh hoc ti sn, ng
k kt khon vay th chp,
vic nhn hoa hng/ chit
khu trc tip hoc gin
tip hoc ha hn cc
cng vic tng lai.

Novaland - Quy Tc ng X

Trng hp ngoi cng


trng, nhn vin NVLG
c th giao lu c ph
hoc n ung vi nh
thu chia s kinh
nghim chuyn mn
hoc cng nhau t chc
n mng khi hon thnh
tng hng mc cng vic
khng?

Cng ty nghim cm mi
trng hp khng chnh
ng lm pht sinh chi ph
cho nh thu.
Trong trng hp thc s
cn thit, c ngha thit
thc nh hon thnh hng
mc quan trng, ct nc
PM ca d n c th
ngh Novaland t chc
tic n mng nhng trong
mi trng hp phi dng
ngn sch ca Novaland,
khng c dng ngn
sch ca nh thu.

Khng c li dng chc v,


quyn hn c giao em lai li
th cho c nhn nh: a ngi thn
vo lm vic, u tin gi ch tt trc
vi gi r sang nhng li kim li;
to iu kin tt khng bnh thng
cho ngi thn quen; c t c
hoc nhn c s gip hoc cc
li ch t khch hng hoc bt k c
nhn no khc.

* Cp trn khng c nhn qu ca

cp di qu qui nh ca Novaland.
Khi i n, ung, i chi, gii tr khng
c cp di tr tin cho mnh
hoc gia nh mnh.
5. Khng xung t li ch:
Xung t li ch xy ra khi quyn li c
nhn nh hng hoc c biu hin gy
nh hng n quyn li Novaland.
Nhn vin lun minh bch v cc hot
ng v mi quan h bn ngoi. Nu
c mu thun li ch ca c nhn c
th nh hng n Novaland nhng
cha xc nh r phi trao i vi Gim
c Nhn s ca Novaland.

20

nh ngha hnh
Quy ri l g?

vi

6. Nghim cm quy ri:


Cc hnh ng sau y c xem l
quy ri: tru chc ng nghip v
khuyt tt, mu da, tn gio, chng
tc, quc tch hoc a ra cc li ni
a, bnh lun gy xc phm n ng
nghip; a ra nhng li tn tnh hoc
ngh tnh dc hoc chia s cc ti
liu khng ph hp.
7. Bo mt thng tin v d liu:

Thng tin nh hng rt ln n


hiu qu u t, n s pht trin ca
Novaland. Tt c cc nhn vin phi:
* Lun cn nhc khi chuyn giao ti
liu. m bo ng ngi, ng vic
v kp thi. Ngi tip nhn thng
tin c trch nhim bo mt thng tin,
khng t lun chuyn qua ngi
khc.
* Khng tit l thng tin hoc bn
vic Novaland trn cc mng x hi.
* Khng c t tr li phng
vn ca bo ch khi cha c y
quyn ca ngi i din pht ngn.

Quy ri l hnh vi gy kh
chu cho mt ngi hoc
nhm ngi, th hin qua
li ni, hnh ng, biu
hin khng thin cm, c
tnh to ra mi trng lm
vic khng thn thin, th
nghch; to s phn bit
i x theo vng min,
a phng, tn gio,
sc tc; phn bit tui tc,
gii tnh, khuyt tt.

Mt s biu hin ca
hnh vi quy ri?

Cc biu hin hnh vi quy


ri c th bao gm:
Quy ri tnh dc, dng
ngn ng xc phm, ci
ct bnh lun c ngi
khc, hnh vi e da, uy
hip, biu hin thi th
nghch c ch ch hng
n ngi khc,ni xu v
chng tc, gii tnh, tn
gio

ca Novaland. Trong trng hp bo


ch phng vn, nn lch s cho bo ch
bit qui nh ca Novaland v chuyn
cuc phng vn n ng ngi c
trch nhim.

* Khng tit l cho ngi khc k c


Thng tin no lin quan
cc hot ng ca cng
ty bt buc p dng quy
ch bo mt?

Thng tin bo mt bao


gm: Bt k ti liu bn in
hoc bn in t l: thng
tin nhn vin, k hoch
kinh doanh, k hoch
u t pht trin d n,
k hoch tip th truyn
thng, bo co nghin
cu th trng, cc loi
hp ng, thng tin h s
thu, thng tin thit b, gi
thnh, ngn sch, thng
tin lin quan n khch
hng, i tc, nh cung
cp, cc bi thuyt trnh,
bo co tn kho, ha n,
n t hng, bo co
kim tra cht lng bo
co tai nn, nht k cng
trng hoc cc thng
tin khc c lin quan n
hot ng ca Novaland
Group.

ngi thn hoc lm sai lch thng


tin/ d liu v thng tin nhn vin,
thng tin kinh doanh, k hoch u t
pht trin d n, k hoch marketing
truyn thng, hp ng, thng tin h
s thu, thng tin thit b, gi thnh,
ngn sch, thng tin lin quan n
khch hng, i tc, nh cung cp

* Bo qun, sp xp thng tin ti ni


lu tr tht khoa hc.

8. Khai bo/ cp nht thng tin cc


mi quan h c nhn:
Chnh sch ca Novaland khng
khuyn khch v chng anh em lm
chung trong mt cng ty. Nhn vin
cn khai bo/cp nht cc mi quan h
c nhn ca bn thn vi ngi thn/
ng nghip/i tc ang giao dch
vi Novaland:

* i vi nhn vin mi vo: k khai

cc mi quan h c nhn ca bn
thn vi nhng ng nghip trong
Novaland v cc mi quan h vi i
tc ang giao dch vi Novaland ngay
t ngy u tin nhn vic cho Phng
Nhn s.

Novaland - Quy Tc ng X

22

i vi nhn vin ang lm vic:


k khai/ cp nht vi phng Nhn s
nu nh c ngi thn (bao gm cha,
m, chng/ v, anh/ ch/ em, con,)
sp gia nhp hoc ang lm vic ti
Novaland; v cc mi quan h vi i
tc ang giao dch vi Novaland.
Hai ngi c mi quan h l ngi
thn khng c lm vic chung trong
mt phng ban. Nghim cm quan
h bt chnh trong Tp on. Trng
hp qun l v nhn vin trong cng
mt phng ban cn c thn c mi
quan h tnh cm vi nhau phi khai
bo vi Phng Nhn s. Theo , Ban
iu hnh c quyn iu chuyn cng
tc ca mt trong hai ngi - nu cn
thit.

Nhng trng hp no
nhn vin c php
ng ti thng tin ln
mng x hi?

Khng c php ng
ti bt k thng tin no c
lin quan n Novaland
Group ngoi tr bn c
cp qun l cho php i
vi mt s trng hp
phc v cng tc bn
hng, truyn thng.

Ti phi lm g trong
trng hp bo ch lin
h tm hiu thng tin?

Chuyn thng tin n


Gim c truyn thng v
quan h cng chng, tuyt
i khng a ra bnh
lun, cung cp thng tin
di bt k hnh thc no.

Novaland - Quy Tc ng X

I VI KHCH
HNG:

Khch hng l mc tiu


c bit quan trng; nhn
vin ca Novaland phi v
li ch ca khch hng v
tht tm xem khch hng l
u tin s mt.

CAM KT CA
NOVALAND
I VI KHCH
HNG, I TC
V CC
T CHC KHC

p ng c nhng
mong i ca khch hng:
sn phm ph hp, cht
lng tt, gi hp l; dch
v lm hi lng khch hng;
thc hin ng cam kt
trong hp ng.

I VI I TC:

* Tn trng nguyn tc i
bn cng c li (WIN-WIN).

La chn nh thu/ nh
cung cp da trn tiu ch
nhu cu ca Novaland v
mc p ng cc nhu cu
. Khng phn bit i x;
to iu kin cho cc i tc
t do cnh tranh. Khng lm
sai lch thng tin v nng

24

lc, h s d thu ca nh thu. Khng


c tnh gy kh khn hoc tr hon
cng vic theo nhim v hoc trch
nhim ca Novaland i vi nh thu/
nh cung cp tm kim c hi nhn
qu, tin biu.

* Nhn vin Novaland khng trc tip

Chng ti lun xem


khch hng l u tin
s mt. Tuy nhin c
nhng khch hng thc
s rt kh chu v i hi
v l, chng ti phi x
tr nh th no?

Ti Novaland, khch hng


thc s l Thng ,
chnh l s khc bit
ca chng ta. Trong mi
trng hp, chng ta
phi lun lm va lng
khch hng. S c s khc
nhau gia nhn vin gii
v nhn vin km; nhn
vin gii lun c nhng k
nng lm va lng khch
hng nhng khng gy
thit hi cho cng ty.

hoc gin tip nhn qu, tin (ti c


quan cng nh nh ring), cc chuyn
du lch, chiu i (k c trong nhng
dp l, Tt), cc khon cho vay, c
phiu v cc quyn li hay c n khc
t nh thu/ nh cung cp.
Khng chp nhn cc nguyn vt
liu, sn phm, cc hng mc cng
trnh, cc kt qu khng t cht
lng hoc bt k khim khuyt/ li
lm phng hi n hnh nh, uy tn
ca Novaland.

Khng ni xu i th cnh tranh,


khng ni xu cc i tc. Khng tr
th.

Nu bn khng cm thy
t tin trong cch x tr,
hy tho lun cc cch gii
quyt vn vi cp trn
ca bn - Khch hng lun
l u tin s 1.

I VI C NG:
Trch nhim x hi (CSR)
ca Novaland l g? Nhn
vin Novaland c vai tr
g trong trch nhim x
hi?

Hot ng hiu qu mang li li


nhun cho cc c ng.

Cung cp thng tin trung thc, kp


thi, minh bch.

*
Trch nhim x hi (CSR)
cua Novaland c th
hin : To vic lm n nh
cho nhn vin, pht trin
kinh doanh bn vng,
to mi trng lm vic
tt, cung cp dch v v
sn phm tt cho x hi,
gi vng vn ha doanh
nghip, khng i ngc li
li ch cng ng.
Novaland ngy cng pht
trin, trch nhim x hi
ngy cng cao. Nhn vin
phi thc c trch
nhim ca mnh, thc tm
phc v khch hng bng
sn phm tt, dch v tt
Novaland ngy cng
pht trin bn vng v
hon thnh trch nhim
x hi ca doanh nghip.

Chng giao dch ni gin.

I VI NH NC:

* Tun th lut php v khng i


ngc li ch trng chnh sch ca
nh nc; vi li ch cng ng.
*

Thc hin tt trch nhim x hi ca


doanh nghip (CSR).

Lun tch cc gp phn a nc


nh ln th hng cao so vi cc nc
trn th gii.

26

Novaland - Quy Tc ng X

Khi lm vic vi cc nh
thu/ nh cung cp, chng
ta yu cu nh thu/ nh
cung cp phi h tr
mnh m vic xy dng v
pht huy Gi tr ct li ca
Novaland:

* Yu cu cc nh thu/ nh

YU CU CA
NOVALAND
I VI
NH THU,
NH CUNG CP

cung cp phi bo m nhn


vin ca mnh thu hiu
v ng x theo cc quy
tc ng x ca Novaland.
Nu vi phm nguyn tc,
nh thu/ nh cung cp s
tc khc b chm dt hp
ng, b pht v c th b
truy cu trch nhim.

Quan h kinh doanh vi


Novaland c nh gi
trn vic thc hin cc cam
kt ca hp ng; th hin
qua cht lng sn phm,
cht lng dch v, gi
cnh tranh, tin v nng
lc trin khai.

Tuyt i khng hi l,
chi tin hoa hng, n ung,
gii tr hoc mua chuc nhn

28

Khi lm vic vi nh
thu/nh cung cp, nhn
vin Novaland phi lm
g?

vin Novaland di mi hnh thc,


trc tip hoc qua trung gian ngi
th ba.

* Nu nhn vin ca Novaland i

hi hi l, nh thu/ nh cung cp
phi lp tc bo n ngi qun l
ca Novaland. Nu c nhng nghi ng
khng minh bch v vic chn thu,
chn nh cung cp, phi bo co v a
ch email v ng dy nng (s in
thoi 0903999119 v a ch email
nhonbui@novagroup.vn). Vic iu
tra s c tin hnh b mt v ngay
lp tc.

- Yu cu nh thu/ nh
cung cp phi h tr
mnh m vic xy dng v
pht huy Gi tr ct li ca
Novaland.
- Gi Quy nh v Quy Tc
ng X ca Novaland vi
nh thu, nh cung cp v
gii thch c th cc quy
nh nu c yu cu.

Khi cung cp cc thng


tin vi phm B Quy tc
ng x, Ti s c bo
v nh th no?

* Khng c s dng thng hiu

v thng tin ca Novaland khi cha


c s ng ca Novaland. Phi
bo vi ngi c trch nhim nu c
ngi thn l nhn vin ca Novaland.
Mi giao dch vi Novaland phi lu
tr h s s sch r rng, chnh xc.

Ban lnh o Novaland


cam kt s thc hin cc
bc cn thit gi b
mt cc ni dung khai
bo, bao gm c thng tin
ngi bo co. Novaland
nghim cm cac hanh vi
tra thu (s iu tra va x ly
nghim i vi tt ca cac
hanh vi tra thu nu co).

Novaland - Quy Tc ng X

30

THNG BO VI PHM
B QUY TC NG X:

NI
DUNG
KHC

N ova l a n d n h gi ca o
n h n g thng tin cung cp
v nhng hnh vi vi phm
B Quy tc ng x ny. Nu
bt k ai c l do tin
rng mt nhn vin no
hoc bt k ai lm vic cho
Novaland c nhng hnh vi
vi phm nn ngay lp tc
bo co v vic n Qun
l trc tip, Tng Gim c
hoc Ch tch, s vic s
ngay lp tc c b mt
iu tra.

BO MT THNG
TIN NHN VIN CUNG
CP V CC HNH VI
VI PHM B QUY TC
NG X V NGHIM
TR CC HNH VI TR
TH:
Ban lnh o Novaland cam
kt s thc hin cc bc
cn thit gi b mt cc
thng tin ny bao gm c

thng tin ngi bo co. Novaland


nghim cm cc hnh vi tr th (s
iu tra v x l nghim i vi tt
c cc hnh vi tr th nu c). Cc
hnh ng di y c xem l s
tr th:

Quy ri, e da, tng cng


gim st.

* Ngn chn cc c hi c o

to, thng tin; khng cho tho lun


cng vic quan trng.

* nh gi KPI tiu cc, khng cng


bng.

Sp xp cng vic t c mong


mun hn.

* Chm dt hp ng lao ng.


* i vi nh thu/ nh cung cp:
khng mi thu, khng cung cp
thng tin hoc nh gi khng
trung thc hoc khng tch cc
thng lng, khng chn thu...

Chng ti ang lm vic


cho Novaland, ti sao ni
chng ti lm vic cho
chnh mnh?

L thnh vin ca
Novaland, bn c i
ng, hng nhiu ch
phc li x hi cao, lng
thng theo mc bnh
qun cao ca th trng ,
c s so snh tng quan
vi cc cng ty, tp on
ln.
Novaland l mt Tp on
c v th, ng cp quc
t, l mi trng tt
bn hng khi lm vic
v c nhiu c hi bn
hc hi, trao di cho bn
thn. Qua cng vic hng
ngy, bn c hon thin
v mi mt v gi tr bn
thn s ngy cng c
nng cao. Nh vy, ngi
c hng li nhiu nht
l chnh bn! V vy, hy
t gic trong cng vic,
khng so o tnh ton v
bn ang lm vic cho
chnh mnh!

Novaland - Quy Tc ng X

32

Novaland khuyn khch mi nhn vin nn tn dng c hi


pht trin, khng ngng nng cao gi tr ca chnh mnh bng
hiu qu cng vic. S quyt tm v n lc vn ln ca cc
bn l yu t quyt nh cho s thnh cng. Thnh cng ca
cc bn chnh l s thnh cng ca Novaland. Thnh cng ca
Novaland gp phn pht trin t nc.

LI KT
Mi mt doanh nghip u c mt nt vn ho ring. Ti
Novaland, HQT v Ban iu hnh c trch nhim chm lo cho
nhn vin. Tng nhn vin c trch nhim chm lo cho khch
hng th hin qua sn phm v dch v khch hng. Novaland
l mt i ng chuyn nghip c tnh nht qun cao. Mi ng
x u phi theo quy tc ng x. Mi ngi u c quyn t do
ca mnh nhng khng c lm nh hng n ngi khc.
Hnh vi ng x ng chun mc s gn gi Gi tr ct li ca
Novaland. Chnh trc - Hiu qu - Chuyn nghip s l kim ch
nam cho mi hot ng; gip chng ta pht trin bn vng.

Trc khi lm nhng iu c th i ngc li B Quy tc ng x,


lm phng hi n Gi tr ct li ca Novaland chng ta nn
t hi: n s nh hng th no n Thng hiu, n ng
nghip, n gia nh v n bn thn ca chng ta? Hay trong
trng hp nghim trng hn c phn xt bi ta n, n c
nh hng th no n tng lai ca chng ta v ca con ci
chng ta?
Mi nhn vin ca Novaland u c ngha v tun th B Quy
tc ng x ny v nu bn tin rng c nhng ai vi phm, v
Thng hiu Novaland, v tng lai ca hng ngn con ngi,
hng ngn gia nh, chng ti khuyn khch bn ln ting.
S tch cc ng gp ca bn s c bo v v c khen
t h n g. S i n t h o i 0 9 0 3 9 9 9 1 1 9 v a c h e m a i l
nhonbui@novagroup.vn s sn sng tip nhn thng tin ca
bn. Chc cc bn thnh cng!