Vous êtes sur la page 1sur 48

Pcsi Tudomnyegyetem

Blcsszettudomnyi Kar

Papp Eszter

Szemelvnyek az animlt dokumentumfilmek


elmletbl s trtnetbl

Konzulens:
Tarnay Lszl, Dr.
Egyetemi docens

NYILATKOZAT a szakdolgozat eredetisgrl


Alulrott .(nv)
..(EHA kd), a PTE Blcsszettudomnyi Karnak hallgatja ezennel
bntetjogi felelssgem tudatban nyilatkozom s alrsommal igazolom, hogy
...
...
cm szakdolgozatom sajt, nll munkm; az abban hivatkozott nyomtatott s elektronikus
szakirodalom felhasznlsa a szerzi jogok nemzetkzi szablyainak megfelelen kszlt.
Tudomsul veszem, hogy szakdolgozat esetn plgiumnak szmt:
sz szerinti idzet kzlse idzjel s hivatkozs megjellse nlkl;
tartalmi idzet hivatkozs megjellse nlkl;
ms publiklt gondolatainak sajt gondolatknt val feltntetse.
Kijelentem, hogy a plgium fogalmt megismertem s tudomsul veszem, hogy amennyiben a
benyjtott szakdolgozat srti a szerzi jogokat, gy a dolgozat minstse elgtelen (1), tovbb velem
szemben a szakfelels fegyelmi eljrst kezdemnyez a dknnl a Tanulmnyi s Vizsgaszablyzat 59.
(13) alapjn.

Pcs, 20______ v __________________ h _________ nap

____________________________________
hallgat alrsa

Tartalomjegyzk

1. Bevezet
2. Lehet-e dokumentumfilm animci? elmleti krdsek
2.1. A dokumentumfilm-elmlet nhny aspektusa
2.2. Az animlt dokumentumfilmek elmleti megkzeltsei
3. A rajz igazsga szemelvnyek az animlt dokumentumfilmek trtnetbl
3.1. nlet-rajzfilmek
3.1.1. Paul Fierlinger: Drawn from memory (1995)
3.1.2. Orly Yadin & Sylvie Bringas: Silence (1998)
3.1.3. Ari Folman: Libaboni kering (2008)
3.2. Szociografikk
3.2.1. Kovsznai s az anima-verit
3.2.2. Douglas Gayeton: Molotov Alva and His Search for the Creator (2007)
egy virtulis valsg dokumentuma
3.3. Pszichorealizmus
3.3.1. Chris Landreth: Ryan (2004)
3.3.2. Paul Vester: Abductees (1995)
3.3.3. Andy Glynne: Animated Minds (2003)
3.3.4. Samantha Moore: An Eyeful of Sound (2010)
4. sszegzs
5. Bibliogrfia

1.

Bevezet

Az animlt-dokumentumfilmek kategrija els megkzeltsben visszsnak tnik,


hiszen mg az animci a kpzelet szabad szrnyalsnak mdiuma, addig a
dokumentumfilm a valsg hiteles bemutatst asszocilja. A szakdolgozat amellett rvel,
hogy van ltjogosultsga ezen hibrid mfajnak: nem csupn rdekessgnek, izgalmas
ksrleteknek tekinthetek, de taln a jv kifejezsmdjnak meghatroz irnyt
jelenthetik. A digitlis technikk trnyersvel megntt az rdeklds a szubmfaj irnt,
ugyanakkor mg mindig kevs vonatkoz rst tallunk, s az alkotsok tbbsge is
kevss ismert. A szakdolgozat egyik clja, hogy tematizlja ezen kevert mfaj ltt s
felvzolja a legjellemzbb trekvseket, mind elmleti, mind mfajtrtneti szinten.
A diplomamunka els felben a dokumentumfilm elmleti kereteibl kiindulva
elssorban mfajelmleti oldalrl vizsgljuk a szubmfaj legitimitst, majd az animlt
dokumentumfilmekkel kapcsolatos teoretikus irnyokat fogjuk vzolni. Minden trgyalt
alkots ktdik valamilyen formban ezen elmleti kerethez, ugyanakkor hangslyozni
kell, hogy a vizsglt korpusz ersen heterogn: az alkotsok kztti klnbsg nem csupn
a feldolgozott tmk s szerzi kifejezsmdok eltrsbl addik, hanem nagyon fontos
az is, hogy egyes alkotk milyen technika segtsgvel ksztettk el filmjeiket. Az
animci, mint gyjtfogalom a vonalrajzoktl a 3D grafika segtsgvel elksztett
filmekig szmos eljrst, mdiumot s kifejezsformt magban foglal, ezrt szinte
lehetetlen egy minden alkotsra rvnyes lerst tallni. Ugyanakkor ltni fogjuk, hogy
pontosan ezen heterogenits teszi lehetv a klnbz tmk hiteles brzolst, a
klnbz technikk segtsgvel a dokumentlt valsg olyan szegmensei mutatkoznak
meg,

melyek

hagyomnyos

dokumentumfilmek

szmra

sok

esetben

megragadhatatlanok.
A dolgozat msodik felben kilenc alkots rszletes elemzsvel prbljuk a
szubmfaj krvonalait felvzolni. Ezen munka sorn trekedtnk az brzolt
legjellemzbb vonsainak megragadsra, ezrt az interpretcik nem egy egysges
almfaj tabljnak, sokkal inkbb egyni trekvsek skicceinek, vzlatos grafikinak
tekinthetek, hogy a kontrokbl ne csupn a mfaji ltalnostsokat, de az alkotsok
egyni igazsgt is ki tudjuk olvasni.

2. Lehet-e dokumentumfilm animci? elmleti krdsek


Az animlt dokumentumfilm olyan szubmfaj, mely nem minden rtelemben felel
meg a dokumentumfilm kritriumainak, ezrt rdemes elszr ezeket az elmleti kereteket
megvizsglni. A nem-fikcis filmek meghatrozsa szmos szempontbl problematizlhat,
ezrt a mfaj definilsa krli vita mig nem zrult le. A htkznapi rtelmezs a
valsggal val kzvetlen kapcsolattal, az alkot objektivitsval s a tnyek megbzhat
ismertetsvel hatrozza meg a mfajt. Ugyanakkor ha pontostani akarjuk ezen
feltteleket, mindig tallkozunk olyan alkotsokkal, melyek kvl esnek ezeken a
paramtereken, mgis dokumentumfilmnek tekinthetek. Valamint nehzsgbe tkzik az
olyan kifejezsek pontos krlhatrolsa is, mint valsg, objektivits, hitelessg. Szmos
elmletr prblta meghatrozni a dokumentumfilm fogalmt, de legtbb esetben vagy tl
tgra, vagy tl szkre szabtk a mfaj kereteit. A kvetkezkben a teljessg ignye nlkl
nhny olyan megkzeltst fogunk trgyalni, melyek tmnk szempontjbl relevnsak
lehetnek.

2.1.

A dokumentumfilm-elmlet nhny aspektusa

Az elmletrsok egy jelents csoportja a dokumentumfilmek sajtossgt a


valsggal val kzvetlen viszonyban hatrozza meg. Andr Bazin A fnykp ontolgija
cm rsban1 a fot s az ltala brzolt dolog kztt olyan kapcsolatot felttelez, mint az
ujjlenyomat s annak alanya kztt nyomknt referl a modellre, az brzolt
termszethez ktdik. A fot ezen tulajdonsgt Kendall Walton transzparencinak
nevezte. A fot a valsgot a festmnyektl eltren kzvetlenl brzolja, az alkot
hiedelmei nem befolysoljk az brzols vgkimenetelt ahogy Walton a hallucinl
fest pldjn keresztl rmutatott. 2
A dokumentumfilm fogalmnak meghatrozsakor Gregory Currie a transzparencia
ezen elmlett hasznlja fel. Visible Traces: Documentary and the Contents of
Photographs cm mvben megklnbzteti a nyom (trace) s tansg (testimony)
fogalmt mg az els rendelkezik a transzparencia fentebb trgyalt tulajdonsgaival,

Bazin, Andr: A fnykp ontolgija. (ford.: Barti Dezs) In: Bazin: Mi a film?, Budapest: Osiris, 1995.
16-23.o.
2
Walton, Kendall: Transzparens kpek. A fotografikus realizmus termszetrl. (ford.: Tth Tams) In:
Metropolis, 2003. no. 1. 10-29.o
5

miszerint a valsgra kzvetlen utal, addig az utbbi csupn brzolja azt.3 Teht pldul
ugyanannak az pletnek a fnykpe nyomnak, festmnye, szveges lersa pedig
tansgnak tekinthet. Currie hangslyozza, hogy a film mdiuma maga is nyomknt
funkcionl, hiszen ontolgikus kapcsolatban van az brzolttal (kzvetlenl brzolja a
sznszt, vagy a felvtel dszleteit pldul), teht tg rtelemben minden film
dokumentumfilmnek tekinthet.4 Hogy eljussunk a dokumentumfilm szk rtelemben vett
fogalmhoz, meg kell vizsglnunk a nyomok sttuszt s funkcijt is. Currie defincija
szerint a dokumentumfilmek esetben a fotografikus reprezentciknt mkd kpek
olyan narratvum alapjt szolgljk, mely kizrlag az brzoltra referl, mg a fikcis
filmek esetben a kpeknek ms reprezentcis szerepk is van, olyan narratvumot
hoznak ltre, mely fggetlen az brzolttl (a sznsz pldul nem nmagt alaktja, hanem
egy trtnetben tlt be szerepet). A dokumentumfilm esetben a filmi kpek jrulnak hozz
a narratvum jelentsnek ltrehozshoz, a fikcis filmekben pedig a narratvum
rvnyesti a kpek jelentst.5
Ha elfogadjuk ezt az elmletet, akkor els megkzeltsben az animcik sosem
lehetnek igazi dokumentumok, hiszen nem transzparensek. Currie tanulmnyban az olyan
filmeket, melyek csak rajzokat, illusztrcikat, narrcit s ms nem nyomknt
funkcionl elemeket tartalmaznak, nem tekinti dokumentumfilmnek. Azonban Currie a
nyom fogalma alatt nem kizrlag a fnykpet, illetve a film mdiumt rti, hanem minden
nyom-induktv mdiumot, teht minden olyan technikt, amellyel a fentebb trgyalt
kzvetlensg felttele teljesl. Az animcis dokumentumfilmek esetben, amint a
dolgozat harmadik fejezetben ltni fogjuk, a hang ilyen nyom-induktv elemknt nagyon
fontos szerepet tlt be. Szmos alkot filmjnek alapjt konkrt riportok, beszmolk,
zajok, zrejek kpezik melyek jelentsen hozzjrulnak a narratvum jelentsnek
kialakulshoz. Felmerl a krds: milyen arnyban kell lennie a nyom-induktv
alkotelemeknek az egszhez kpest? A rsz-egsz viszonyok lersakor Currie a
hermeneutikai kr koncepcijt hvja segtsgl, melyben az elemek s az egsz
klcsnsen felttelezik egymst. Ezen a ponton azonban nehzkess vlik a
dokumentumfilmes s nem-dokumentumfilmes elemek sztvlasztsa ez a krds a
tanulmny vgn is nyitott marad.
Habr Currie nyom fogalma s a fotografikus reprezentci jelensge fontos rszt
3

Currie, Gregory: Visible Traces: Documentary and the Contents of Photographs. In: The Journal of
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 57. No. 3. (Summer) 1999. 286.o.
4
Currie: i.m. 293.o.
5
Currie: i.m. 296.o.
6

kpezi a dokumentumfilmeknek s azok elmletnek, mgsem alkalmasak arra, hogy


definiljk, behatroljk a mfajt. Szmos elmletr rmutatott arra, hogy ezen
kategorizci vagy tl szkre szabott (rengeteg olyan alkots van, melyek tmja a fotfilm

technikjnak

feltallsa

eltti,

ezrt

nem

tartalmazhatnak

fotografikus

reprezentcikat)6, vagy tl tgnak bizonyul (tudunk olyan pldkat hozni, melyek


megfelelnek Currie feltteleinek, mgsem tekinthetek dokumentumfilmnek Nol Carroll
pldul Ernie Gehr rendez Serene Velocity (1970) cm filmjrl beszl)7. Lthat, hogy
csupn a kszts technikjra tmaszkodva lehetetlen meghatrozni a mfajt.
A megoldst azt jelentheti, ha a befogadkat is bevonjuk a definci krbe. Az
elmletrk egy jelents csoportja azon nzetbl indul ki, miszerint a klnbz mfajok
klnbz befogadsi stratgikat vltanak ki a nzkbl. A film olyan informcikat
hordoz sajt mfaji konvenciirl, melyek klnbz elvrsokat induklnak. Ezen
kommunikcis modell hvei azt hangslyozzk, hogy a dokumentumfilm kijelenti sajt
szndkt azaz hogy anyagt a vals vilgbl mertette ezltal pedig olyan nzi
attitdt vlt ki, mely a filmnek igazsgtartalmat s hitelessget tulajdont. 8
Az elnye ezen modellnek, hogy teret enged a mfaji konvencik s a befogads
feltteleinek idbeni vltozsnak a technikai fejlds s trtnelmi vltozsok
befolysoljk a dokumentumfilmes kifejezsmdokat s a nzi elvrsokat egyarnt. A
kzikamera feltallsa fontos szerepet tlttt be a cinema direct stlusnak kialaktsban9,
napjainkban pedig a dokumentumfilmes konvenci egyik alapeleme szmos fikcis film
is alkalmazza, ha dokumentarista hatst akar elrni.)
Ha a dokumentumfilmet mint nyelvi megnyilatkozst definiljuk, akkor az ltalunk
vizsglt

animci

technikjval

kszlt

alkotsok

nagy

rsze

megfelel

Ezt a problmt prblta orvosolni Currie, mikor pldaknt egy Napleon lett s tetteit trgyal
dokumentumfilmrl beszlt: mivel az ilyen film nem tartalmaz nyomokat, ezrt szerinte nem szlhat
Napleonrl, csupn Napleonnal kapcsolatos lehet (Napoleon-relevant documentary). i.m. 294.o. Ezen a
ponton jra felmerl a dokumentumfilmes s nem dokumentumfilmes elemek kztti klnbsgttel
problmja a tanulmny nem tud konkrt hatrvonalat hzni a dokumentumfilm s a valamivel-kapcsolatos
dokumentumfilm kztt.
7
Carroll, Nol: Photographic Traces and Documentary Films: Comments for Gregory Currie. In: The Journal
of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 58. No. 3 (Summer) 2000. 305.o. Ernie Gehr Serene Velocity cm
idzett filmjnek internetes elrhetsge: http://www.youtube.com/watch?v=KYfNFtLSuv4 (letlts dtuma:
2012.03.11.)
8
lsd bvebben Carroll felttelez llts (presumptive assertion) fogalmnak meghatrozst Fiction,
Nonfiction, and the Film of Presumptive Assertion cm tanulmnyban. In.: Allen, Richard & Smith,
Murray (eds.): Film Theory and Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 2001. 173-202., valamint Carl
Plantinga kijelentett igazol reprezentci (asserted veridical representation) fogalmt a kvetkez
tanulmnyban: What a Documentary Is, After All. In.: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 63.
No. 2 (Spring) 2005. 105.-117.o.
9
Zaln Vince: Fejezetek a dokumentumfilm trtnetbl, Budapest: Magyar Filmtudomnyi Intzet s
Archvum, 1983. 293-294.o.
7

kvetelmnyeknek. Nem elssorban a mfaji konvencik hasznlata miatt tekinthetek az


igazsgh brzols (veridical representation) megvalsulsnak, hiszen amint a
ksbbiekben ltni fogjuk, sajt formanyelv s konvencibzis alakult ki, illetve van
folyamatos alakulsban. A hitelessget tbb esetben pont a dokumentumfilmes konvencik
megkrdjelezsvel, a filmi mdium transzparencijnak elfedsvel kpesek elrni. A
dolgozat elssorban azt hivatott tematizlni, hogy a klnbz alkotk s filmek milyen
mdon jelentik be sajt mfaji trekvseiket, s milyen sszefggs mutathat ki a
felhasznlt technikk s ezen szndkok kztt.
A dokumentumfilm vgtre is csupn egy cmke, melyhez elfeltevsek s
befogadsi stratgik ktdnek. Ahogy Branigan rja, a klnbsgttel a jelentshozzrendelsrl szl dntsek meghozatalakor alkalmazott mdszerben, avagy
eljrsban ragadhat meg10. Esetnkben a nem-fikcis alkotsokknt val olvasatot az
elemzett filmek tbbsgben az alkoti szndk is indokolja, a legtbb esetben ugyanis az
alkotk esszikben s interjikban maguk ltjk el alkotsaikat olyan cimkkkel, melyek
alapjn a filmek hitelessge s valsg-referencija kerl eltrbe. Azonban korntsem
egysges mdszerekkel rik el hatsukat: az animci technikai vltozatossga kihat az
alkotsok szemlletre s valsghoz val viszonyulsra. A klnbz trekvseket
sszekti ugyanakkor a mfaji hatrokhoz viszonytott szubverzv jelleg ahogy Bordwell
is felhvta r a figyelmet, az animlt dokumentumfilmek feszegetik a mfaj hatrait, nha
tl is lpve azokat11. Messze nem-prototipikus pldnyoknak tekinthetek, melyek pont
mfaji idegensgkkel s mssgukkal kpesek a korbbi elvrsok s rtkelsek
mdostsra.
Az animlt dokumentumfilmek mfaji prekoncepcikat mdost hatsra emprikus
ksrlet ltal nyert igazolst jelenthet a Bujtr Jzsef s trsai ltal 1981-ben vgzett
kutats, mely a rajzfilmekrl kialakult tudati kpeket vizsglta. A hagyomnyos
rajzfilmkp egy, az elvrsoktl messze klnbz alkots (Kovsznai Gyrgy Habfrd
cm egszests filmje) hatsra mdosult, mg ha feltehetleg rvid idre is. A ksrleti
szemlyek Kovsznai filmjnek megtekintse utn a rajzfilm fogalmval kapcsolatban
valsgos, trsadalmi jelzkkel lerhat elvrsokat fogalmaztak meg.12
A szakdolgozat harmadik fejezetben elemzett alkotsok nem csupn a rajzfilm
10

Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film, London-New York: Routledge, 1992. 88.o.
Bordwell, David: Showing what cant be filmed, 2010, elrhet:
http://www.davidbordwell.net/blog/2009/03/04/showing-what-cant-be-filmed/ (letlts dtuma: 2012.03.01.)
12
Bujtr Jzsef s Kulcsr Lszl: A rajzfilmrl kialakult tudati kp, In: Mhely 12. vf. 24. szm, Budapest:
Tmegkommunikcis Kutatkzpont, 1980. 89-90.o.
11

fogalmt s az animcikhoz kapcsold elvrsainkat mdostjk, de jelen dolgozat


amellett rvel, hogy a dokumentumfilmmel kapcsolatos elfeltevseinket is kpesek
kizkkenteni. A rajz, a festszet vagy a szmtgpes grafika mdiumainak torztsa a
valsg tbbrtelmsgt s az objektvits illzijnak vakfoltjait tematizlja.

2.2.

Az animlt dokumentumfilmek elmleti megkzeltsei

Az utbbi vek sorn a szubmfaj egyre nagyobb figyelmet kapott. A megnvekedett


rdeklds tbb okra is visszavezethet: egyrszt az animcis technikk elrhetsge s
npszersge eredmnyeknt az alkotsok szma drasztikusan megnvekedett, ez a
jelensg pedig az oktats, a televzis programok, a tudomnyos s mvszi trekvsek
terletn egyarnt megfigyelhet. Msrszrl a teoretikusok szmra is rdekess vlt a
hibrid mfaj tanulmnyozsa, hiszen az nem csupn a valsg-reprezentci klasszikus
elmleteinek jrartkelse, de a digitlis mdiumok s grafikai eljrsok teoretizlsa
szmra is kivl kiindulpontot jelent. Produkci s elmlet tbb esetben sszefondik: a
recepci anyagt vizsglva kirvan sok esetben tallkozunk a malkotsok ksztinek
rsaival, szinte minden alkalommal tallunk egy-egy tanulmnyt vagy esszt az alkotk
tollbl, melyben a szubmfaj legitimitsrl s pratlan lehetsgeirl rtekeznek. A
2011-ben Animated Realities: Animation, Documentary and the Moving Image cmen
Edinburghban megrendezett konferencin kln szekcit kpeztek az alkotk eladsai.
A megnvekedett rdeklds ugyanakkor kevs esetben bvtette ki vagy formlta t
a mfajnak a klasszikusnak szmt dokumentumfilm-elmlet fell trtn megkzeltst.
Az rsok legnagyobb rsze az lszerepls dokumentumfilmek meghatrozsainak olyan
elemeivel foglalkozik, melyek kiterjeszthetk az animlt dokumentumfilmekre is (pldul
a dokukmentumfilmek Bill Nichols ltal megfogalmazott reflexv mdjnak aktualizlsa)
illetve azon medilis sajtossgokkal, melyekre fentebb a nyom-induktv elemek lersa
kapcsn mr utaltunk. Az rsok tbbsge ugyanarra a kvetkeztetsre jut: az animci
mskppen reprezentlja a realitst, mint a film13.
Egy gretes irnynak tnik a szocilszemiotikai nzpont s a modalits fogalmnak
felhasznlsa, a jelentsads szocilis s kulturlis keretek kztt trtn vizsglata. Az a
md, hogy a befogads sorn valamit valsgreferencikkal ltunk el, megtallhat a

13

Lsd tbbek kztt Rozenkrantz, Jonathan: Colourful claims: towards a theory of animated documentary,
elrhet: http://filmint.nu/?p=1809, de az emltett konferencia rezmi is ezt a tendencit mutatjk, lsd:
http://www.animatedrealities.co.uk/links.html (letltsek dtuma: 2012.02.16.)
9

htkznapi nyelvhasznlatban is: pldul a valsznleg, biztosan, lehet szavak a megfelel


kontextusban az adott nyelvi megnyilvnulsok realitshoz val viszonyt hatrozzk meg.
A nyelven kvli nem-verblis gesztusok, mint az arckifejezsek, vagy a testbeszd egyes
elemei kztt is megtallhatak ezek az gynevezett modalits markerek, ugyangy, ahogy
a dokumentumfilmek esetben is kimutathatak. Klasszikus plda a rgi hbors felvtelek
rossz minsg, fekete-fehr felvtelei, melyekben mind a felvtel minsge, mind a
kamera remegse, mind a sznek hinya az eredetisg rzett erstik, teht modalits
markernek tekinthetk14. Ezek azok az elemek, melyek a dokumentumfilmek esetben a
befogad s alkot kztti szerzds alapjai, az alkots ezen elemek hasznlatval jelenti
ki sajt reprezentcijnak valdisgt. A modalits markerek vizsglata lehetsget ad
arra, hogy a dokumentumfilmelmlet kommunikcis megkzeltseit emprikus
vizsglatokkal is igazoljk, illetve a normkat, hiedelmeket, kulturlis kereteket, melyek
meghatrozzk a befogads folyamatt, mlyebben tanulmnyozzk. Az animlt
dokumentumfilmek

szempontjbl

is

elremutat

vllalkozs

ezen

markerek

figyelembevtele, hiszen az uralkod, a fot mdiumbl kiindul lersokkal ellenttben a


filmek valsgreferenciit az animci mdiumn bell kpesek kimutatni. Javad Khajavi
az animlt dokumentumfilmekben jelen lv modalits markereket vizsglva arra a
kvetkeztetsre jutott, hogy a szubmfajon bell sem egysges ezek rtkelse: klnbz
modalits markerek eltr mrtkben jtszanak szerepet egy szubjektv jelleg s egy a
dokumentumfilmes konvencikra pl alkots esetben, pldul a karakterek mozgsnak
absztrahlsi szintje eltr informcikat hordoz a valsgrl. Ezek alapjn a szubmfajon
bell is lehet klnbz kdolsi orientcikat elklnteni, melyek alapjn a tovbbi
kutatsok eredmnyeknt az animlt dokumentumfilmek pontosabb tipolgijnak
felvzolsa is lehetv vlik15.
A mfajjal kapcsolatos rsok tbbsge mintha megfeledkezne az animci
technikjnak sajtossgairl. Az absztrakcin s a nem-indexikus brzolson kvl kevs
sz esik a rajzolt, vagy ms grafikai eljrssal kszlt alkotsok sajtossgairl. Maguk a
ksztk is szmos esetben a valsg-referencialits fell hatrozzk meg alkotsukat,
elhallgatva a rajzok sajtos lett. A dokumentumfilm-elmlet tlslya arra figyelmeztet,
hogy szksg van az animcival kapcsolatos elemek hangslyozsra is, hiszen a
14

Khajavi, Javad: Decoding the Real: Multimodal Social Semiotic Analysis of Reality in Animated
Documentary.
In:
Animation
Studies,
Volume
6.
2011.
elrhet:
http://journal.animationstudies.org/category/volume-6/javad-khajavi-decoding-the-real-a-multimodal-socialsemiotic-analysis-of-reality-in-animated-documentary/ (letlts dtuma: 2012.03.04.)
15
uo.
10

befogadst legalbb olyan mrtkben befolysolja a mdium sajtos megkonstrultsga,


mint valsg-referencii. Pldul az animlt dokumentumfilmek gyakori elemei esetben,
mikor az eredeti hang s az alanyok animlt figuri egyttesen jrulnak hozz a karakterek
megformlshoz, a befogads sorn a vonalak vastagsga, a sznek tnusa s az
arckifejezsek s fejmozgsok megrajzolsnak mdja nagymrtkben meghatroz az
brzolt szemly jellemnek s motivciinak megrtsben. Erre bizonytk lehet, hogy
neurobiolgiai szinten a rajzfilm-karakterek felismerse sorn az agy egy elklnlt rsze
aktivldik16. Ez a fajta specializci arra figyelmeztet, hogy ezen szubmfaj mkdst is
akkor tudjuk jobban megrteni, ha nem feledkeznk meg a hasznlt technikk s
mdiumok sajtossgairl, melyek nem a filmtl val klnbzsgkben, hanem sokkal
inkbb sajt mkdskben ragadhatak meg. Az animlt dokumentumfilmek kutatsban
tett kvetkez lpseknek a percepci s brzolsmd sszefggseinek feltrst,
valamint a vizulis metafork pontosabb megrtst kell eltrbe helyeznik.
Paul Ward a szubmfaj lnyegt a kvetkez formban hatrozta meg: mg a film a
felszn valsgt kpes megragadni a mdium indexikus jellegvel, addig az animlt
dokumentumfilmek a naturalisztikus felszn alatti dolgok igazi sszefggseit tudjk
brzolni17. Ugyanakkor felmerl a krds: nem ezt teszi minden mvszi alkots? Nem az
a clja s funkcija a tg rtelemben vett mvszetnek, hogy j sszefggsek rvn a
vilg mlyebb megrtse vljon lehetv ltala? A felszn s mly megklnbztetse
taln gretes irnynak tnhet, de ahogy a struktra fogalmval kapcsolatos rsokban s a
dekonstrukci elmletben is lttuk: mly s felszn elklnbz viszonyban ragadhat
meg leginkbb a kettsg. gy nincs rtelme a dokumentumfilmekkel kapcsolatban felszni
s mly realitsrl beszlni, jelen szakdolgozat amellett rvel, hogy ezen szubmfaj
esetben a felszn is rendelkezik a maga realitsval s mlysgvel: az brzolsmd s az
brzolt sztvlaszthatatlanul sszefond viszonya hordozza az igazsgot.
A filmelmleti diskurzuson bell a film felszni, naturalisztikus brzolst az
illzi lmnyvel szoks sszekapcsolni. Richard Allen a reproduktv illzi fogalmt
hasznlja, mely a dokumentumfilm elmleti ttekintse kapcsn emltett transzparencia
16

E felismerst Oliver Sacks: What hallucination reveals about our minds cm eladsa sorn emlti: There
is another part of the brain, which is especially activated when one sees cartoons. It's activated when one
recognizes cartoons, when one draws cartoons, and when one hallucinates them. It's very interesting that
should
be
specific.
Lsd:
http://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds.html (letlts dtuma:
2012.01.05)
17
Ward, Paul: Animated realities: the animated film, documentary, realism. In: Reconstruction: Studies in
Contemporary Culture Vol. 8. No. 2. 2008. elrhet: http://reconstruction.eserver.org/082/ward.shtml
(letlts dtuma: 2012.02.23.)
11

fogalmval hozhat prhuzamba18. Ugyanakkor ahogy Tarnay Lszl felhvta r a


figyelmet, a keresztl-lts nmagban nem hordoz ersebb evidencit az brzolt trgy
valsgossgt illeten, mint egy portr esetben ama tny, hogy egy valsgos szemly
szolglt modellknt. A film felsznt, ahogy az animcit is, valsgknt lthatjuk, de ez
mindkt esetben konvencik s tanult mechanizmusok mkdsnek eredmnye19. Allen a
reproduktv illzi mellett megklnbzeti a projektv illzi jelensgt, mely a fikcionlis
brzolshoz ktdik, s felhvja a figyelmet a mdiumtudatossg vlaszthat befogadi
stratgijra.20 Az animlt dokumentumfilmek esetben ez a kettssg sokkal fontosabb
aspektus, mint a reproduktv illzi krdse: amint fentebb utaltunk r, e filmek hitelessge
az ltaluk kzvettett vilg megrtsben (a maguk fiktv valjban) s az animci
komplex mdiumnak sajtossgainak rzkelsben egyszerre ragadhat meg.
Ez a kettssg pedig sszefondik a befogads aktusban az animcik a
befogadsi smk hasznlatra s egyszersmind httrbe szortsra szltanak fel: a
mdium torzt jellege miatt a vilgra val rismers nehzsgekbe tkzik, gy az
avantgrd filmekhez hasonlan ebben az esetben is a hasznlt heurisztikk trtkelsre
van szksg. Az brzolt trgyak s karakterek nem teljesen prototipikusak, az animci
absztrahlsa pedig olyan vltozsokat idz el, melyek alapjn legtbb esetben be tudjuk
azonostani a kategrit, ugyanakkor az brzols nem vlik transzparenss, a korbbi
ismereteinktl eltr megjelens (pldul a Ryan cm filmben lthat hinyos arcok) ltal
a beazonosts s az eltrsek rtelmezse tovbbi kognitv erfesztst ignyel (ez
magyarzza a torz jegyek eltrbe kerlst s a metaforikus jelents kialaktsnak
tendenciit).
A karakterek mozgsnak rzkelsben is kimutathat ez a sajtossg: az emberi
agy szmra kisebb kognitv munkval jr a biolgiai mozgs felismerse, ugyanakkor a
karakterbrzols absztrakcijnak szintje befolysolja a mozgs mviknt val
rtkelst21. Az animcik esetben az brzoltak mvi vagy emberiknt val rzkelse
szles spektrumon mozog, legtbb esetben egy alkotson bell is vltozik az absztrakci
szintje, gy vltsokat eredmnyezve a karakter emberi vagy mvi (malkotsszer)
rzkelse kztt. Pldul Kovsznai Gyrgy Rgyfakads cm alkotsa esetben a
fhsn mozgsa s tnca tvol ll a naturalisztikus brzolsmdtl, sokkal inkbb a zene
18

Allen, Richard: Reprezentci, illzi s a film. (ford.: Mnfai Alice) In: Metropolis 1998/4-1999/1. 49-65.
Tarnay Lszl: Mi az, ami lthat s mi az, ami nem? A filmi befogads kognitv szintjei, In: Metropolis
1999/1. 66-71.
20
Allen, Richard: i.m. 49-65.
21
Chaminade, Thierry & Hodgins, Jessica & Kawato, Mitsuo: Anthropomorphism influences perception of
computer-animated characters action, In: Scan 2007/2. 213.o.
19

12

lktetse az, ami meghatrozza a krvonalak dinamikjt. gy, habr felismerjk a figurt,
a befogadsban sokkal nagyobb hangslyt kap az audiovizulis ingerek szinesztetikus
lmnye.
V.

S.

Ramachandran

eredmnyei

alapjn

Samantha

Moore

az

animlt

dokumentumfilmekkel kapcsolatban felhvta a figyelmet arra, hogy a vizulis metafork


alkalmazsa vizulis rezonancit eredmnyez a befogadban: az sztns bal agyflteke
ltal jval elbb megrtjk a vizulis ingerek ltal kzvettett informcikat, mieltt a
logikus s sszetettebb mveletekrt felels jobb agyflteke artikullni tudn azokat22.
Az animcik esetben a vizulis ingerek befogadsnak nagy rsze ezen az sztns
szinten trtnik, ez lehet a magyarzata annak, hogy a gyermekek szmra olyannyira
kedvelt formrl beszlhetnk. Amg a felnttek rtelmezsi stratgiit megakasztja s
zavar tnyezknt hathat az animci technikja23, hiszen a magasabb kognitv
feldolgozsi szinteken hasznlt smik kudarcot vallanak, addig a gyermekek alacsony
szint kognitv kompetencii szmra24 ezen ingerek sokkal knnyebben befogadhatak.
Tovbbi kutatsok irnya lehet a gyermekek s felnttek befogadsi stratgii kztti
klnbsg rszletesebb trgyalsa, valamint az, hogy az animcik vizulis metaforibl
mennyit, s hogyan rtenek meg. Ahogy korbban hangslyoztuk, az animlt
documentumfilmek sszetett mfajnak elmleti megkzeltsei csak akkor lesznek
kpesek igazn megragadni a szubmfaj sajtossgait, ha olyan elmleti premisszkbl
indulnak ki, melyek az animcis technikk mkdst is figyelembe veszik.

22

Moore, Samantha: Animated unic brain states, In: Animation Studies, Volume 6, 2011. elrhet:
http://journal.animationstudies.org/2011/12/22/samantha-moore-animating-unique-brain-states/#more-365
(letlts dtuma: 2011.02.23.)
23
A Habfrd (1980) rtkelse kapcsn mr emlegetett ksrlet rsztvevi szmra a hagyomnyos
rajzfilmkp jelenlte gtolta a megrtst s rtelmezst. In: Bujtr Jzsef s Kulcsr Lszl: i.m. 90.o.
24
Bornstein, Marc H.: A gyermek mint mvsz s kznsg, In: Farkas Andrs (szerk): Vizulis mvszetek
pszicholgija II., Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 1997. 339.o.
13

3.

A rajz igazsga szemelvnyek az animlt dokumentumfilmek

trtnetbl
A korai dokumentumfilmek gyakran hasznltak animcis betteket. Az els nll
animlt dokumentumfilmnek Windsor McKay The Sinking of the Lusitania25 cm 1918-as
alkotsa tekinthet, mely a Lusitania nev haj egy nmet torped ltali 1915-s
elsllyedst dokumentlja26. A filmben klnbz mdiumok (film, fot s nagyrszt
animci) segtsgvel rekonstruljk a tragdit, a statisztikai adatok, vals tnyek pedig
hitelestik a rajzolt katasztrft. Ebben az idszakban az animlt illusztrcik nem hatottak
idegen mdiumknt, st Vertov egyenesen a kvetkezket rta: Kitart munkval
dolgoztunk a filmkrnika s tudomnyos film szvetsgnek ltrehozsn, amiben a
rajzfilmfelvteli mdszernek dnt szerepet kellett jtszania., ksbb idzve az els
kinok-kiltvnybl: [m]ozgsban lv rajzok, smk, filmvsznon a relativitselmlet27.
Vertov gondolatai a rajzok s a relativitselmlet sszekapcsolsrl mr 1919-ben
megjelentek, ezzel megellegeztk Max s Dave Fleischer The Einstein Theory of
Relativity (1923) cmmel alkotott animcijt az elmletrl, mely az els animlt
oktatfilmnek tekinthet28.
Az animcikat a dokumentumfilmekben a korai ksrletekhez hasonlan a
ksbbiekben is elssorban olyan elemek megjelentsre hasznltk fel, melyek filmezse
lehetetlen, vagy tl kltsges lett volna. Az illusztrciknt funkcionl animcik
leginkbb oktatfilmek, tudomnyos ismeretterjeszt filmek, hradk bettei voltak. A mai
napig

tbbsgben

van

az

animci

ilyen

jelleg

felhasznlsa,

az

animlt

dokumentumfilmek kategrija hallatn pedig nem e szakdolgozatban hangslyozott


trekvsek, sokkal inkbb a dinoszauruszukrl szl termszetfilmek vagy az univerzum
mkdst magyarz tudomnyos msorok animcis bettei jutnak az emberek eszbe.
Ha megvizsgljuk, hogy a dokumentumfilm kezdeteitl mirt fordultak az animci
technikihoz, akkor ngy funkci klnthet el. Els funkciknt a megtrtnt esemnyek
jraalkotst, egyb dokumentum hinyban azok a rajzfilmes eszkzkkel val vizulis
bemutatst nevezhetjk meg. A fentebb emltett The Sinking of the Lusitania mellett
25

Internetes elrhetsge: http://www.youtube.com/watch?v=nN-KdPBhyjc=nN-KdPBhyjc


DelGaudio, Sybil: If Truth Be Told, Can Toons Tell It? Documentary and Animation. In: Film History 9:2.
1997. 189-199. o.
27
Vertov, Dziga: Ideiglenes utasts a Filmszem-krk rszre, In: u: Cikkek, napljegyzetek, gondolatok,
Budapest: Magyar Filmtudomnyi Intzet, 1973. 119.o.
28
DelGaudio, Sybil: i.m. 189-199 o. Az idzett film elrhetsge:
http://www.vintagetooncast.com/2006/11/einstein-theory-of-relativity.html
26

14

pldaknt hozhat az a Skandinvia trtnett feldolgoz, Jannik Hastrup ltal ksztett


Histroiebogen (Trtnelemknyv), mely a trtnelmi tnyeket a rajzfilm segtsgvel
eleventi fel29. A msodik funkci olyan tudomnyos eredmnyek bemutatst jelenti,
melyek kzvetlenl nem lefilmezhetek, csupn kvetkeztetsek s felttelezsek alapjn
dokumentlhatak. Ebbe a kategoriba sorolhat a tudomnyos csatornk ltal surgrzott
dokumentumfilmek jelents rsze, s az animlt illusztrcikat tartalmaz oktatfilmek. A
3D technika s a grafikai programok fejldsvel korbban sohasem ltott rzkletessggel
s hitelessggel kpesek ezen filmek olyan, eddig lthatatlan jelensgeket rzkeltetni,
mint pldul sejtjeink mkdse. Harmadsorban a tma szubverzitsa esetn is az animci
elvontabb formit alkalmazzk, erre pldt a szexulis oktatfilmek szolgltatnak.
Jelen szakdolgozat elssorban olyan alkotsokkal foglalkozik, melyekben az
animci technikjnak funkcija tllp a fentebb lert illusztratv jellegen. A felhasznlt
technikk s mdiumok nem csupn dsztelemek vagy a filmek kiegszti, sokkal
inkbb a kifejezs s reprezentci meghatroz elemei.
Az animlt dokuemtumfilmeket ltalban az idrendisg, vagy a felhasznlt
technikk alapjn szoks kategorizlni. Sheila M. Sofian a valsghoz val ktds, azaz a
nyom-induktv elemek megjelense szerint csoportostja az alkotsokat. Az ltala javasolt
hrmas felosztsban megklnbzteti az audiinterjk alapjn kszlt, az egy narrtor
szemlyes tapasztalatai nyomn ksztett s a trtnelmi vagy szemlyes esemny
illusztrlsaknt alkotott filmeket30. Habr ezen feloszts alapjn a mvek jl
elklnlnek, ugyanakkor a lnyegi aspektusok httrben maradnak, az egymstl
fggetlen elemek kztti implicit sszefggs nem realizldik.
Paul Wells nem annyira az alkots technikai megoldsai, mint a valsgbrzols
jellege s az nreflexivits mrtke alapjn osztotta a kvetkez ngy csoportba az
alkotsokat: imitatv, szubjektv, fantasztikus s posztmodern. Az els kategria a
dokumentumfilmek struktrjnak s konvenciinak imitlsra utal, a msodik a
szemlyes gondolatok s tapasztalatok reprezentcijra, a negyedik kategriba sorolt
alkotsok

a hagyomnyostl eltr, nem-realisztikus formban ragadjk meg az

(j)realitst, a posztmodern alkotsok pedig a realits ltt s lehetsgt krdjelezik


meg31. Habr Wells felosztsa tlmutat a puszta trtneti s technikai csoportostson,
29

Strm, Gunnar: How Swede It Is. In: Frames Per Second Magazine, 2005. mrcius. 2. kt. 1. szm. 13-16.
Online: http://www.fpsmagazine.com. 14.o.
30
Sofian, Sheila M.: The Truth in Pictures. In: Frames Per Second Magazine, 2005. mrcius. 2. kt. 1. szm.
7-11. Online: http://www.fpsmagazine.com. 7.o.
31
Wells, Paul: The Beautiful Village and the True Village: A Consideration of Animation and the
15

mgsem alkalmazhat minden animcis dokumentumfilmre. Kovsznai Gyrgy


munkssgnak besorolsa pldul szinte lehetetlen ezen keretek kztt, hiszen az animaverit sajtos trekvsei nem elssorban a valsg-referencik mentn ragadhatak meg.
Jelen

dolgozat

olyan

felosztsra

trekedett,

mely

dokumentumfilmes

vonatkozsoktl elszakadva inkbb a kzponti tma, illetve a trekvsek jellegnek


megragadst teszi lehetv. A tematikus kategrik alkalmazsa olyan rtelmezsi
tbbletet adhat, mely rvn a konkrt alkotsok lersn tl lehetsgess vlik sszetettebb
tendencik s mintzatok felvzolsa is.
A szakdolgozatban hasznlt hrmas tematikus feloszts els kategrijt az
autobiografikus elemekbl ptkez, a memor irodalmi mfajval rokon mvek alkotjk,
melyek az emlkezs, a traumk elmeslhetsgnek problmjval foglalkoznak a
szubjektivits nreflexv nzpontjbl. A msodik csoport animlt dokumentumfilmjeinek
kzppontjban valamely trsadalmi jelensg vagy problma ll. A szemlyessg itt is
hangslyos, de nem annyira az egyni perspektva, sokkal inkbb egyfajta szocilis
kzrzet s hangulat kerl eltrbe. A Kovsznai Gyrgy nevhez fzd anima-verit
irnyzata mellett helyet kap az elemzsek kztt a virtulis valsg trsadalmi hatst
vizsgl alkots is. A harmadik csoportba azokat az alkotsokat soroltuk, melyekben
mentlis llapotok, vagy Chris Landreth rendez kifejezsvel: bels realitsok brzolsa
ll a kzppontban. A mentlis rendellenessgek, vagy az rzkels hagyomnyostl eltr
esetei olyan jelensgek, melyek nehezen trulnak fel s vlnak reprezentlhatv a
hagyomnyos dokumentumfilm szmra, ugyanakkor az animci metaforikus erejnek s
a mdium tg korltainak ksznheten ezen bels folyamatok is brzolhatv s
befogadhatv vlnak.

Documentary Aesthetic. In: Paul Wells (ed.): Art & Animation, London: Academy Group, 1997. 40-45. o.
16

3.1.

nlet-rajzfilmek

3.1.1.

Paul Fierlinger: Drawn From Memory (1995)

Paul Fierlinger szerint a hitelessg gy rhet el az animlt dokumentumfilmek


esetben, ha az szemlyes alapokon nyugszik, hiszen a nzk ezt vrjk el, ekkor
hajlandak elfogadni azt32. Ezrt az alkot elszakad a dokumentumfilmes konvencira
jellemz objektivitstl, hogy a szemlyes tapasztalat szubjektivitsn keresztl
fogalmazza meg azt az igazsgot, amit a nzk mint valsgot kpesek befogadni.
Mveiben szmos tmt krljrt:

And Then I'll Stop. . . Does Any Of This Sound

Familiar? (1989) cm alkotsa az alkohol- s drogfggsg problmjval foglalkozik, a


Still Life with Animated Dogs33 (2001) cm filmben pedig a rendez sajt letrl,
kutyihoz s a termszethez val viszonyrl vall. Utols bemutatott mve, mely A Room
Nearby (2003) cmet viseli, klnbz szemlyekkel (tbbek kztt Milos Forman
rendezvel) ksztett riportokon alapszik, akik a magnyrl s annak letkre gyakorolt
hatsrl beszlnek.
Fierlinger Drawn From Memory (1995) cm alkotsa az nletrajz egyik
legautentikusabb megvalsulsnak tekinthet, ezrt a kvetkezkben rszletesen fogjuk
elemezni, kln kihangslyozva az animlt dokumentumfilm mfaji jegyeit, valamint a
szemlyes lettrtnet s a trtnelem sszetett kapcsolatt.
Mindannyiunkkal elfordult mr, hogy egy, a mltban trtnt esemnyeket taglal
htkznapi beszlgets sorn azzal a problmval szembesltnk, hogy partnernk nem
pontosan gy emlkezett a kzs szitucira, holott elvileg ugyanazt kellett, hogy tljk
mind a ketten. Ennek oka az emlkezet diverzitsban rejlik egyazon esemnynek
ugyanis tbb egyni interpretcija, sajtos emlkezete ltezik, s ha ksrletet tennnk
annak megllaptsra, hogy mi trtnt valjban (vagyis mi az igazsg), akkor ezeknek a
szttart, szertegaz magyarzatoknak kzs pontjait kellene vizsglnunk, s csak
bajosan juthatnnk el egy mindenkit meggyz s kielgt vgs eredmnyhez. A
trtnetrs is hasonl problmval szembeslt: hiba ll a trtnsznek rendelkezsre
szmos beszmol s adat egy adott korszakrl, attl mg ezeket egyenknt s kell
alapossggal forrskritikai elemzsnek kell alvetnie, ha objektv s tudomnyosan
32

Interj Paul Fierlinger-rel: USC Documentary Animation - USC Seminar Group, Friday, March 28, 2008.
elrhet: http://docanimation.blogspot.com/2008/03/interview-with-paul-fierlinger.html (letlts dtuma:
2012.01.23.)
33
Internetes elrhetsg: http://www.youtube.com/watch?v=BU7Hb9DXXuU (letlts dtuma: 2012.01.23.)
17

altmasztott eredmnyre kvn jutni ltaluk. Az elmlt idkkel foglalkoz munkknak


ugyanis, legyen sz nletrajzokrl, szemlyes beszmolkrl, naplrszletekrl, irodalmi
vagy akr trtneti dokumentumokrl, elkerlhetetlen velejrja bizonyos mrtk
szubjektivits valamint a narratv jellegbl add konstrultsg. Ahogy a trtnetrs, gy
a

dokumentumfilm

sem

mentes

retorikai

torztsoktl.

Michael

Renov

dokumentumfilmekkel kapcsolatban a teljes objektivits lehetetlensgrl r, s Hayden


White nyomn felhvja a figyelmet filmben is mkd retorikai alakzatok torzt jellegre:
minden diskurzus konstrulja a trgyakat, mindekzben gy tesz, mintha ezeket csak
realisztikusan lern s objektven analizln34.
Egy diktatra idszakra msknt emlkezik az a szemly, aki a rendszer h
kiszolglja, mondhatni pt eleme volt, s msknt azok, akiknek csak a szenveds
jutott. Br a klnbz helyzetet meglt szemlyek ltal adott beszmolk kzti
igazsgttel problematikus, dokumentumrtkk azonban vitathatatlan. Abban a korban,
mikor az objektivits csupn illzinak tnik s a trtnelem igazsga is relativizldott, a
szubjektivits felvllalsa tnik az egyetlen hiteles megoldsnak. Nem vletlen, hogy
globlisan kimutathat tendencia a szubjektv beszmolk eltrbe helyezdse, legyen
sz az nletrs irodalmi mfajrl, vagy a hrcsatornk mobiltelefonnal rgztett
beszmolirl.
Paul Fierlinger animcis filmje, a Drawn from memory az ilyen egyni, szubjektv
beszmolk sorba tartozik. A cseh szrmazs, de amerikban l rendez sajt
fiatalkort mesli el majd egy teljes rban. A film cmnek jelentse (Emlkezetbl
rajzolva) irnyadnak mondhat, ami a nzi befogadst illeti. A szerz nem lltja
ugyanis, hogy amit s ahogyan elmesl, az az objektv valsgot trja fel az adott
korszakot illeten. pp ellenkezleg, leszgezi, hogy mindazok az esemnyek s
trtnsek, melyek a vsznon megjelennek, sajt emlkezetnek szrjn keresztl
reprezentldnak. Teht tl ezeknek bemutatsn Fierlinger magt az emlkezs
folyamatt

is

tematizlja

annak

minden

bizonytalansgval

elkpzelhet

szubjektivitsval egytt. Nem azt lltja, hogy mindaz, amit elmesl gy volt, hanem hogy
n gy emlkezem. A film igazsga teht csak egyike azon szmtalan igazsgoknak,
melyek a korszakrl megfogalmazhatak. A kezd kpsorok kzben a narratv hang sajt
emlkezetnek tvedseire, esetleges torztsaira hvja fel a figyelmet, ezltal megalapozva
az elbeszltek szubjektivitst.
34

Renov, Michael: Introduction: The Truth about Non-Fiction, In: Renov, Michael (ed.): Theorizing
Documentary, New York: Routledge, 1993. 7.o.
18

A dokumentumfilmek esetben bevett gyakorlat, hogy megszlaltatjk az esemnyek


valdi rsztvevit, s aztn ezeket a felvteleket illusztrljk klnbz mdokon, archv
felvteleknek a filmbe trtn beemelsvel akr, vagy dramatizlt szitucik rvn. Jelen
alkots is olvashat ezen dokumentumfilmes konvencik fell: az alkot az egyes
jelenetekben eredeti fnykpeket hasznl a szereplk, vagy a trtnelmi helyzet
bemutatsra; az animcik pedig tekinthetek az esemnyek dramatizlsnak35.
Ugyanakkor a nyom-induktv elemek a valsg-referencialitson tl nem tltenek be
jelents szerepet. Ellenben az animci tlmutat az elmondottak puszta vizulis
megjelentsn: a formk, a vonalak, az alakok s a kpi metafork olyan
tbbletjelentseket hordoznak, melyek a hangsvban elhangzkat nem csupn rnyaljk s
rtelmezik, de olyan asszocicikat s jelentskonstrukcikat is mozgsba hoznak, melyek
fggetlenek a narrcitl.
A film bvelkedik trtnelmi utalsokban, melyekbl megismerhetjk a msodik
vilghbor alatti Amerikt, s a szovjet uralom al kerl Csehszlovkia viszonyait. A
szemlyes lettrtnet mozzanatai s egy korszak trtnelme teljesen sszefondik. A
Fierlinger nv kitntetett szerepet kap: a szerz s narrtor pozcii a megnevezs hatsra
fondnak s mosdnak ssze. Paul Fierlinger nagybtyja, Zdenek Fierlinger volt
miniszterelnk tevkenyen rszt vett a Cseh Szocildemokrata Prtnak a Kommunista
Prtba trtn beolvasztsban, a szovjet rezsim

kiplsnek veiben pedig

miniszterelnk-helyettesknt funkcionlt, gy a nv hallatn kapuk nyltak meg s


csukdtak az alkot letben. A vilghbor veit a fiatal Fierlinger az Egyeslt
llamokban tlttte egy csaldnl, amire gy emlkezik vissza, mint lete egyik legszebb
idszakra, a gyerekkor gondtalan perspektvjbl az llamok idealizlt s tkletes
helyknt jelenik meg, gy a ksbbi elvgyds mindenkori trgya lesz. A beszmolbl
megismerhetjk a korabeli kzhangulatot: az emberek a hbor lzban gtek, az orszgot
zszlk bortottk, jtkaik sorn pedig mg a gyerekek is a csatatereket igyekeztek
feleleventeni. Ez a mozzanat megismtldik a filmid egy ksbbi pontjn: a hbor
lezrst kveten Csehszlovkiba kltztt fhsnek az ideolgiai tnevels keretben
vettett amerikai film esetben. Ez a besl film kicsinyt tkrknt reflektl a m els,
Amerikban jtszd felre. Az imperialista s kapitalista romls pldjaknt vettett
mozgkpen a gyerekek pp gy hborsdit jtszanak, sajt hallukat tettetve heccelik
trsaikat, ahogy azt a fiatal Fierlinger tlte. Szmra nem eltlend, sokkal inkbb
nosztalgikus hatst kelt a film ezltal a kls s bels perpektva ellentte, a krnyezet
35

Sofian, Sheila M.: i.m. 7-11.


19

ideolgijval val azonosulni nem tuds vlik explicitt. Fierlinger a kvlrekedtsget s


mssgot nem csupn ezen ismtld motvum rvn rzkelteti az angol nyelv narrci
mellett a cseh dialgusok felirat s interpretci nlkl szerepelnek a filmben. gy az
idegensg, melyet a fhs rez, a befogad rtelemadsi folyamataiba is beszivrog: a nz
szmra elidegent s az rtelmezst megnehezt elemknt realizldik a nyelvi
idegensg. Az animlt dokumentumfilm szubjektv narrtora az rtatlan gyermekkor
bemutatsa utn az ifj- s felnttkor nehzsgeit is bemutatja, Az esemnyeket, melyeket
egszen idig egy rtatlan gyermek szemszgbl ismertnk meg, egyre inkbb egy lzad
ifj szemn keresztl kezdjk ltni. A felntt vls folyamata az elbeszli nzpontban
megfigyelhet vltozsba is beleivdik. Szomor, de hitelesnek mondhat kpet kapunk a
korabeli kommunista irnyts alatt l llamban dl nepotizmusrl: csaldi kapcsolatai
rvn a fhs brmilyen oktatst megengedhetne magnak, mgis a sznbnyszat
mellett dnt, vlheten azrt, hogy bosszantsa sajt apjt. Ezt a plyt azonban knytelen
feladni slyos gerincferdlse miatt. Mikzben apja lpten-nyomon az imperialista
nyugatot tmadja, titokban francia konyakot rendel magnak a szanatrium ttermben. A
fiatalember rthet mdon heves nosztalgit rez vlasztott hazja, az USA irnt, egy
sikertelen disszidlsi ksrlet utn apja hallt kveten vgl sikerl klfldre szknie.
A film befejezsben a kezd gyermekkori nzpont, s az Egyeslt llamok
idillikus kpe jra visszatr. A fhs a replgpen lelkesen mesl az orszgrl
utastrsainak, akik mg sosem jrtak ott eltte. Az emlkeknek a szemlyes rzelmek ltali
torzulsa taln ebben a jelenetben vlik leginkbb megfoghatv. A fhs tlzn idealizlt
s elfogult mondatokban beszl Amerikrl, mint az orszgrl, melynek laki nem zrjk
otthonaikat, s leveszik a kalapjukat, ha egy n szll be melljk a liftbe. Az apr elemek
s lmnyek feleventse egy sosemvolt orszg krvonalait vzoljk, ezzel hangslyozva
s kiemelve az emlkezs mechanimusnak mkdst.

20

3.1.2.

Orly Yadin & Sylvie Bringas: Silence (1998)

Hasonl mdon, mgis eltr slypontokkal mkdik Orly Yadin s Sylvie Bringas
1998-as rvidfilmalkotsa, mely egy, a holokausztot mg kislnyknt tll ids hlgy
elbeszlseire pl. A 11 perces animci nem a tllkkel ksztett riportokon vagy archv
felvteleken keresztl foglalkozik a holokauszt tmjval, klasszikus rtelemben teht
kvl esik a dokumentumfilm mfaji hatrain - habr a narrtor sajt letrl beszl, s
vals felvtelek is beplnek a filmbe, a film egyrtelmen jtkfilmes narratvval s
eszkzrendszerrel dolgozik. Furcsa md a dokumentarista konvencik mindenfajta
kikerlse az, ami hitelesti az alkotst, hiszen a valsg azon rszlett brzolja, mely a
hagyomnyos dokumentumfilm keretein kvl reked. A holokauszt traumjnak
elmondhatatlansgrl beszl, a tllk vdekez mechanizmusrl a hallgatsrl, mely
megvd az emlkek okozta fjdalomtl.
A filmkszt s a narrtor nem ugyanaz a szemly, a rendezknek pedig azzal a
problmval kellett szembeslnik, hogy egy hatvanas veiben jr n emlkeit kellett
feleleventenik olyan mdon, hogy az mind a kznsg, mind a trtnteket megl
szemly szmra hiteles maradjon. ppen ezrt dntttek az animci technikja mellett.
Amint maga Yadin is kifejti egy a filmmel kapcsolatos rsban, a dnts oka az volt, hogy
gy gondoltk, az animci a dokumentumfilm ksztsnek egyik legszintbb eszkze
lehet, ugyanis egy rgi helysznnek, illetve a szemlyeknek megrajzolsa semmivel sem
hiteltelenebb, mint ugyanezek drmai reprodukcija egy felptett krnyezetben. A mlt
id esetben nem ltezik olyan, hogy eredeti helyszn, mert br a helyet magt fel tudjuk
keresni, mgsem tudjuk maradktalanul rekonstrulni az adott pillanatban lv llapott.
Az animcit olyan helyszneket, trtnseket kpes a nznek megmutatni, melyek a
hagyomnyos eszkzkkel megrkthetetlenek. Tovbb amellett rvel, hogy az animci
kevsb teszi ki a nz/alkot voyerisztikus tekintetnek a dokumentumfilm alanyt. Az
animci alkalmazst indokolta ugyanakkor a tny, hogy a tll, Tana Ross szemlyesen
nem kvnt megjelenni a filmben, csak a hangjt volt hajland klcsnzni a narrcihoz36.
A film elsdleges clja nem a trtntek tkletes trtneti objektivitsban trtn
megragadsa volt, hanem egy bizonyos atmoszfrnak, egy sajtos jelensgnek a
megmutatsa. Erre utal a film cme is, melynek a sz szerint vett csendnl taln pontosabb
fordtsa lehet a hallgats kifejezs. Miknt a holokauszt-irodalomban is paradigmatikusan
36

Yadin, Orly: But is it documentary? In.: Haggith, Toby & Newman, Joanna (eds.): Holocaust and the
Moving Image - Representations in Film and Television Since 1933, London: Wallflower Press, 2005. 169.o.
21

jelenik meg az elmeslhetsg s az brzolhatsg problematikja37, gy a tma filmes


feldolgozsai is azzal szembeslnek, hogy nem elg csak az esemnyeket megjelenteni,
de meg kell mutatni az elbeszls, a kimondhatsg korltait is. A hallgats, mint a narrtor
lett meghatroz, s az lmny traumatikus voltt hangslyoz motvum a film kzponti
tmjv lp el: elbb a n gyermekkort ksrte vgig a flelem, majd fiatalknt csaldja
plntlta bele, hogy hallgatnia kell mindarrl, amit tlt.
A trtnet rviden az albbiakban foglalhat ssze: a fhs, Tana 1940-ben szletett,
s nagyon fiatalon egy Theresienstadti gyjttborba kerlt, pontosan oda, ahova sajt
nagyanyjt is internltk. A nagymama ezutn elrejti a kislnyt, s csodval hatros mdon
mind a ketten megrik a Vrs Hadsereg rkezst, a felszabadulst. Ezutn Svdorszgba
kltznek rokonaikhoz, ahol a lny gy n fel, hogy sosem beszlnek a trtntekrl. A
felnttkor kszbn aztn elkltzik Svdorszgbl, bcszul pedig rokonai tadjk neki
azokat a leveleket, melyeket Auschwitzban elhunyt desanyja rt nekik a hbor alatt, azrt
knyrgve, hogy valamilyen mdon menektsk ki t s lnyt Nmetorszgbl. Hogy
erre mirt nem kerlt sor, azt szintn hallgats vezi, Tana pedig ezt kveten egszen reg
korig bartainak sem emlti meg lmnyeit a koncentrcis tborokkal kapcsolatban.A
hallgats mgtt azonban ott rejlenek azok az emlkek, melyeknek kimondsa oly
nehezre esik szmra. A film klnbz eszkzkkel teremti meg e kett kzti
feszltsget. Egyrszt vizulis metafork alkalmazsval, aminek legjobb pldja taln a
vonatok visszatr brzolsa. Tana s nagyanyja vonattal utaznak Svdorszgba, az utazs
pedig vizulisan azokra a jelenetekre rmel, melyeket a koncentrcis tborba trtn
szlltsrl lthattunk. Ezt az rzetnket egyrtelmen megersti egy pillanat, amikor a
kislny pp leszllni kszl a vonatrl, a kalauz peronon ll alakja pedig egy msodperc
erejig karszalagos nci tisztt vltozik a szemnk eltt. Ugyanekkor a narrci mindvgig
nma marad, teht a kpek a hallgats mgtt rejl igazsgot igyekeznek visszaadni azok
egyrtelm kimondsa nlkl is sztnsen rtjk a metafork vizulis rezonancijt.
Mskor a film egyes elemeinek motivikus hasznlata mutat r erre a mgttes tartalomra: a
felntt vlst bemutat jelenetben pldul, melynek sorn az elbeszl az eltelt veket
sorolja, az angol nyelv narrci pedig nmetl visszhangzik, pontosan gy, ahogy a
deportlst bemutat jelenetben hallhattuk a bevagonrozott gyermekeket szmll
nciktl. A jelenet hen adja vissza, hogy itt egy olyan ember felcseperedst kvethetjk
nyomon, akinek gyermekkorra, st egsz letre kitrlhetetlen, nma teherknt telepl r
37

Kisantal Tams: A csenden innen s tl a holokauszt kifejezsnek problmi, in: rkdia 2. elrhet:
http://arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/csenden_innen_es_tul (letlts ideje: 2012.03.20.)
22

az tlt trauma.
A Silence joggal nevezhet nlet-rajzfilmnek: egy szemlyes lmnyrl szl
hiteles beszmolt egy, azt mlysgeiben s esszencijban megragad vizulis
megoldsokkal prost alkotsrl van sz. Lraisgban s a tma feldolgozsnak
rzkletessgt tekintve joggal llthatjuk a filmet olyan alkotsok mell, mint Alain
Resnais klasszikus dokumentumfilmje, a Sttsg s kd (Nuit et brouillard, 1955). A
Silence Svdorszgban a ktelez iskolai tananyag rsze.

23

3.1.3.

Ari Folman: Libaboni kering (2008)

Az elmondhatsg s dokumentls problematikjnak egy msik megfogalmazst


talljuk Ari Folman Libanoni kering (Waltz with Bashir, 2008) cm mvben. A
szemlyes hangvtel dokumentumfilm ttnelmi httert a libanoni adja. E film esetben
azonban tbbrl van sz mint a trtnelmi horizontok, s az egyni beszmolkbl rad
szubjektv hitelessg, a megltsg krdsrl. Nem egyszeren objektv ttekintst nyjt a
tmrl,

hanem

sajtos

pszicholgiai

perspektvba

helyezi

azt.

trauma

hatsmechanizmust kutatja, azt, hogy miknt ltk meg akkor s lik t jra s jra a
jelenben a tllk sajt hbors tapasztalataikat. Ezt az jrafelfedezst, a szembenzs eme
bonyolult folyamatt a diegzis rszv tve egyszersmind a filmi befogads aktust is
determinlja: a nz a fhssel egytt ered annak poszttraumatikus stressz miatt elfeledett
emlkei nyomba. E narratvnak a ksbb trgyalsra kerl vizulis megoldsokkal
alkotott egyttllsa rvn a nz nem egyszeren mvszi produktumknt, hanem (Ohad
Landesman s Roy Bendor Vivian Sobchacktl klcsnztt kifejezsvel lve)
tapasztalatknt li meg a ltottakat38. A megtekints sorn gy nem csak a kzelmlt
trtnelmbe, hanem az emberi termszet mlyre tehetnk utazst.
Fontos azonban megrtennk, hogy mindezen trekvs megvalstsa rdekben a
rendez teljesen tudatosan vlasztotta az animci mfajt, hiszen a hbor okozta poszttraumatikus stressz s a disszociatv amnzia problmja sz szerint kirajzoldik a nz
eltt, olyan szegmenseit mutatva meg a tmnak, melyek a kamera szmra lthatatlanok.
Az animci alkalmazst ezttal nem olyan pillanatok bemutatsa indokolja, melyek
esetben nem volt jelen kamera, vagy nem volnnak rekonstrulhatak lszerepls
jelenetek formjban. pp ellenkezleg, e vlaszts annak allegrija, amirl a film maga
szlni kvn: a folyamatos vltozsban, alakulsban lv emlkezet konstrukcijrl,
annak tredkes, fragmentumokbl ptkez szerkezetrl.
A fhs maga a rendez, Ari Folman harminc v tvlatbl rdbben, hogy
nincsenek valdi emlkei a hbor veibl egy visszatr lmot leszmtva, melynek
valsgtartalmrl ugyanakkor nincs meggyzdve. gy aztn felkeresi azokat az
embereket, akikkel egytt szolglt, s akikkel akkoriban rintkezhetett. Az
visszaemlkezseiken keresztl prblja sszerakni sajt trtnett, s leellenrizni
ltomsainak igazt. Ez a klns alapszituci aztn a film szerkesztsmdjra is jelents
38

Landesman, Ohad & Bendor, Roy: Animated Recollection and Spectatorial Experience in Waltz with
Bashir, in: Animation: An Interdisciplinary Journal 6 (3), 2011. 10.
24

hatssal van: sszefgg, nagy v elbeszls helyett riportokon alapul epizdszer


trtnetmorzskbl ptkezik. Nem bocstkozik a hbor htternek s esemnyeinek
magyarzatba, ehelyett az egyes emberi sorsok s az azokat meghatroz lmnyek
bemutatsra trekszik. Az emlkezet azonban mindig szubjektv elemekkel terhelt, s amint azt a film egyik szereplje maga is kifejti - az emberi elme hajlamos az emlkkpek
hinyz rszeit nknyesen ptolni. E tredkessgre tall plda a mhz ksztett
werkfilm39 alcme: Posttraumatic Sketch Disorder az angol nyelv szjtkban a stressz
kifejezst a hasonl hangzs sketch, azaz vzlat szval cserltk fel. E vzlatossg
folyamatosan jelenlv nreflexv gesztusknt bontakozik ki a szemnk eltt. A
hitelessget egyrszt a messzemen alapossggal kidolgozott, mr-mr fotorealisztikus
brzolsmd alapozza meg. Az animci szvete nem ktdik a filmi mdiumhoz,
ksztse sorn nem alkalmaztk a napjainkban egyre npszerbb rotoszkp technikjt,
ami az lszerepls jelenetek kockrl kockra trtntrajzolst jelenti. Az animci
mdiumt kln hangslyozza a zrjelenet: az lomjelenet expresszv rajzai s az utols
jelenet tv-felvtele kontrasztknt erstik az alkots vonalait. Ugyanakkor a filmnyelvet s
stlust illeten az animci egyrtelmen filmes konvencikra pt: az egyes jelenetek
sznrevitele ltvnyosan rjtszik a hbors filmek s hradbeszmolk bevett
sematizmusaira: a kzikamers mdszert utnz remeg felvtelek, az esemnyeket
bellrl, a rsztvevk szemszgbl mutat jelenetek, vagy a tvhradk jellegzetes
jszakai riportjaira rmel kpsorok a sttbe burkolz vros fltt kigyl bombk
kpvel. Ezt a trgyilagos, smkbl s dokumentumfilmes konvencikbl ptkez
brzolsmdot ugyanakkor az rintettek szemlyes hangvtel kommentrjai ksrik:
kivl plda erre a katonai konvojt rt tmadst tll frfi esete, akit eltlt a szgyenrzet
nnn tllse felett.
A film ksrletet tesz az emberi termszet tanulmnyozsra is. A fokalizl gens
folyamatos vltakozsa szmos klnbz nzpontot vonultat fel, amit a film vizulisan
is

igyekszik

altmasztani.

klnbz

szemlyek

visszaemlkezsei

eltr

sznvilgokban mutatkoznak meg, hasonlkppen az eltr helyszneket s idpontokat


brzol felvtelekhez40. A sztgaz jelentsrtegek s trtnetdarabkk mgis mind egy
pontba futnak ssze. A film utols szakasza az 1982 szeptemberben a keresztny
falangistk ltal a Bejrtban tallhat Sabra s Satila meneklttborokban a palesztnok
krben elkvetett szisztematikus mszrls bemutatsval foglalkozik. A nprts oka az
39
40

Making Waltz with Bashir (r.:Parish, Craig, 2009)


A sznhasznlat rszletes elemzsre vonatkozan lsd: Landesman & Bendor: i.m., 3-6.
25

jonnan vlasztott libanoni elnk, a cmben is szerepl Bashir Gemayel vratlan


meggyilkolsa. A film ezen a ponton sem egyszeren azt a krdst feszegeti, hogyan
trtnhetett mindez, hanem azt is, miknt lehetsges, hogy ilyen vagy olyan mdon
mindenkinek tudomsa volt arrl, mi folyik a tborokban, mgsem tettek ellene semmit.
Az emberi pszichzis egyik legfontosabb krdse ez, melyrl szmos dokumentumfilm
szletett korbban. Az egyik legrelevnsabb plda Alex Gibney 2006-ban kszlt The
Human Behavior Experiment cm munkja, mely klnbz eseteket vonultat fel a
nevezetes Milgram-ksrlettl olyan bngyekig, melyek tbb szemtan eltt, de azok
kzbeavatkozsa nlkl kerltek elkvetsre. Az emberi elme hrt mechanizmusai
lpnek ilyenkor mkdsbe az egyn rendszerint egy ktsgbevonhatatlan felsbb
utasts lcja mg rejtzik, ms esetekben pedig egy msik embertrsnak kzbelpst
vrja, mondvn: mirt n legyek az els, aki felemeli a hangjt, vagy megteszi a szksges
lpseket? Az emberek teht olyan esetekben, melyek morlis megingsra ksztethetik
ket, hajlamosak eltvolodni az esemnytl, s mintegy kvlllknt szemllni azt,
mintha nem lenne ahhoz semmi kzk. Ari Folman filmjben ezt az llapotot disszociatv
rendellenessgknt ismerjk meg: az egyik riportalany elbeszlsbl megismerkednk
egy fotogrfus trtnetvel, aki egszen addig nem lte t a hbor okozta traumt, amg
mkdtt a kamerja. Amint azonban sajt szemvel, az objektv hinyban volt knytelen
szembenzni a valsggal, rgtn sszeomlott egy csapat lemszrolt l ltvnytl.
Beszdes momentum ez, mely a hbor rtelmetlensgnek s abszurditsnak toposzt is
tematizlja: az let normlis, megszokott trvnyei, szablyai hatlyon kvl kerlnek s
rtelmket vesztik. A karakter nem omlik ssze az rtatlanul legyilkolt civilek ltvnytl,
de a lversenyplyn elkvetett mszrls felsznre hozza a traumt. Ennek az emberileg
rettent erfesztseket ignyl szembenzsnek a metaforja a film zrjelenete is. Az
utols szekvenciban fhsnk emlkei visszatrnek, ezt azonban nem a narrci rvn
hozza tudomsunkra a film, hanem vizulis megoldsai rvn. A meneklttbor
felszabadulsa utn a kamera az utckat jr, gysztl s ktsgbeesstl jajgat palesztn
asszonyok kzt halad el, mg vgl e menet szembetallja magt azzal a katonai
alakulattal, melynek a fiatal Folman is tagja. Arcn ltjuk a dbbenetet, melyet a ltvny
okoz szmra. A film utoljra vlt ekkor nzpontot: a zokog asszonyokkal s a
legyilkoltak tmegvel szembenz katonrl kszlt animlt szekvencit egy, a karakter
szemszgnek tkletesen megfelel valdi archv felvtel kveti, mely egyben a film
egyetlen lszerepls jelenete. Ez a hirtelen vlts egyrszt fokozza a drmai hatst,
msrszt nveli a hitelessg rzst, hogy mindaz, amit eddig lttunk, valsg volt. A
26

rendez a befejez epizddal hitelesteni s nyomatkostani akarta az animcit egy


interjban a kvetkezket mondta: Ez nem mvszi, hanem ideolgiai dnts volt.
Szerettem volna elkerlni azt, hogy amikor az emberek kistlnak a vettsrl, azt
gondoljk, hogy csupn egy szp animcis mvet lttak. 41
A film aprlkosan kidolgozott vizualitsn tl felttlenl emltst rdemel az
lmnyhez nagyban hozzjrul klnsen expresszv hangkulissza. A hanghatsok s
atmoszfrk lethek s szinte azt az rzetet keltik a nzben, hogy az esemnyek
krltte jtszdnak. A film ksrzenje, s az egyes jeleneteket alfest dalok ugyancsak
fontos dramaturgiai funkcit tltenek be: a legtbb esetben egyrszt a diegzis szvetbe
gyazottan vannak jelen (pldul egy szrakozhelyrl szrdnek ki, vagy a tankban l
katonk hallgatjk s neklik ket kzsen), tovbb elsegtik a korszellem megrtst,
hisz ezek a rgi dalok szltak/szlhattak akkor, amikor az esemnyek kibontakoztak. A
Libanoni kering sszessgben egy aprlkos mgonddal kidolgozott, magas eszttikai
rtket kpvisel audiovizualitssal megtmogatott dokumentumfilm, mely egyrszt egy, a
nyugati kultrkrben kevsb ismert trtnelmi katasztrft trgyal, msrszrl viszont ez
utbbit mint narratv keretet arra hasznlja fel, hogy az emberi termszet s lt
szubsztancijt vizsglhassa meg kzelebbrl.

41

Cskvri Gza: Vilgmegvlts hjn Film lmokbl s valsgbl sszegyrva. In: Npszabadsg,
2009. janur 2.
27

3.2.

Szociografikk

A szakdolgozat ezen fejezetben olyan alkotsokrl s trekvsekrl lesz sz,


melyek a trsadalommal kapcsolatos jelensgek tetten rsre tesznek prbt. A kt irny,
melyeket rviden be fogunk mutatni, kevs kzs jegyet hordoz, mind technikjukban,
mind szellemisgkben kln utat kpviselnek: mg Kovsznai munkssga a 70-es vek
kzrzett kpes megragadni, addig Douglas Gayeton mini dokumnetumsorozata a
virtulis valsg kzegrl prbl hiteles kpet adni. A nz szmra is eltr befogadsi
stratgikat kvn a kt trekvs: Kovsznai kpzmvszeti virtuozitsa az brzols
mdjra hvja fel a figyelmet, Molotov Alva kalandjai pedig ezzel kontraszban a virtulis
valsgok grafikai vilgnak tkletlen valsgmsolsval az brzols trgynak
problmit helyezik a kzppontba.

3.2.1.

Kovsznai s az anima-verit

A hazai animlt dokumentumfilm legkiemelkedbb vllalkozsa Kovsznai Gyrgy,


munkssghoz kthet. Kpzmvszeti alapokon nyugv animcis trekvsei nem
csupn haznk animcitrtnetben, de vilgviszonylatban is rendkvl egyedi s
klnleges irnyvonalak mentn haladnak, munki az animci hatrain is tlnylnak.
Festmnyfilmjei42, animlt dokumentumfilmjei, fotkbl ptkez animcii a rajzfilm
teljesen jszer megkzeltst valstottk meg, azt egy sokkal komplexebb szintre
emeltk.
Jelen dolgozat alakulsnak szempontjbl nem csupn Kovsznai animcii, de
kapcsold festmnyei, eszttikai s ideolgiai hagyatka is j horizontot nyitottak a tma
kutatsban, felhvva a figyelmet az alkotsok szvetre, azok konkrt vizulis
megvalsulsra.
Nevhez ktdik az gynevezett anima-verit irnyzata, amelynek elnevezse s
trekvsei a francia dokumentumfilmes iskolhoz kthetk43. Kovsznai azon alkotsait
sorolta ezen irnyzathoz, melyek egyfajta szociolgiai s aktulis trsadalmi aspektust
hordoztak. Ugyanakkor ezen trsadalmi mondanival sosem vlik didaxis trgyv, az
42

Kovsznai festmnyfilmjeirl bvebben: Mezei Ott: Kovsznai Gyrgy, mvsz a festszet s film
szolglatban. Kzirat, 2000. elrhet: http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/ (letlts dtuma: 2012.03.12)
43
Lendvai Erzsi: Egy fest a Pannniban In memorian Kovsznai Gyrgy (1934-1983). In: Filmkultra.
1998. elrhet: http://www.filmkultura.hu/regi/articles/profiles/kovaszna.hu.html (letlts dtuma:
2012.03.12.)
28

alkotsok inkbb benyomsokat s problmafelvetseket adnak, mint elre megszerkesztett


vlaszokat. Kovsznai szmra semmi sem rdekesebb a valsgnl44, s ez a trekvs
nem csupn tematikusan, de a kifejezs mdjban is tetten rhet. Formai szinten is inkbb
a valsg tbbrtelmsgnek a kifejezsre trekedett, mint annak realisztikus
brzolsra, ezzel a kor uralkod normival s mintegy a nav befogad elvrsaival is
szembe ment. Taln ezzel is magyarzhat, hogy mind a kznsg, mind a kritika
rtetlenl llt alkotsai eltt, ltalban flrertelmeztk s alulrtkeltk azokat, valamint
mveinek jelents rsze el sem jutott a kznsghez. Ahogy a Szlfld-animci
esszjben rta: A Tavaly Marienbadban transzcendencija nem fogyaszthat Ez a
film[i] vilguralom ftyl a hirosimai nylson beml j brzolandra s retteg a
kozmikus vilg korszakvltstl, pedig az a csillagokban rva van45.
A kpzmvszeti eszkzkkel trtn valsgbrzols trekvsei az 1970-es
vekben kristlyostjk ki Kovsznaiban az anima-verit mdszert46. Mveiben nem
valamifle objektv valsg bemutatsra trekszik, hanem a krlvev atmoszfra s
kzeg lmnyszer megragadsra. Ahogy A mvszet lmnye cm recenzijban
megfogalmazza: Fogalmaink kztt az lmny sz fejezi ki azt a llektani helyzetet,
amikor az ember hirtelen megrt, felfog valamit a krnyez, bonyolult vilgbl, amikor
megindultsg fogja el s rzi, nem lt hiba. lmny nlkl mit sem r az ember lete. Sem
szemlyes lmnyek, sem pedig, ami mg klnsebb s magasabb rend, trsadalmi s
kzssgi lmnyek nlkl47
A Krti estk (1972) cm alkotsban a pesti kvhzak s presszk hangulatt
kpes a vendgek rvid riportjain keresztl megragadni. Az eredeti hanganyagban a
genercis klnbsgek, az rtelmisgi s htkznapi problmk sszeolvadnak, a
kvhzak zrejei s az eklektikus kpek vibrlsa a kor sanzonjaival sszefondva
egyfajta kzrzett srsdnek48. Az alkots konkrt emberi arcokrl, pletekrl
ksztett vzlatokbl ptkezik, a hitelessg s dokumentci egy teljesen j szintjt
valstja meg49.
44

Semmi sem rdekesebb a valsgnl Az utols interj Lexivel, elrhet:


http://www.kovasznaigyorgy.hu/semmi-sem-erdekesebb-a-valosagnal-az-utolso-interju-lexivel/
(letlts
dtuma: 2012.03.12)
45
Kovsznai Gyrgy: Szlfld-animci. Kalandozsok Takamurval a magyar Disneylandben, In: IvnyiBitter Brigitta: Kovsznai, Budapest: Vince Kiad, 2010. 253.o.
46
Ivnyi-Bitter Brigitta: i.m. 167.o.
47
Kovsznai G. Gyrgy: A mvszet lmnye. Recenzi az 1962-es IX. Magyar Kpzmvszeti
Killtsrl, lapkivgat, In: Ivnyi-Bitter Brigitta: Kovsznai, Vince Kiad, 2010. 170.o.
48
Mszly Mikls hasznlta ezt a kifejezst a valsg pontos tbbrtelmsgt kutatva, de Kovsznai
filmjeivel kapcsolatban is rvnyesnek bizonyul a kifejezs.
49
Reisenbchler Sndor: Emlkezs Kovsznai Gyrgyre - Tkrkpek s tvltozsok. In: Filmvilg,
29

A Rgyfakads No. 3369 (1971) cm alkotsa tekinthet az irnyzat els,


stlusteremt darabjnak, mely szociogrfiai hitelessggel tanulmnyozza a trskeress
problematikjt. Ez esetben is egyfajta lmny-valsg s kzrzet megragadsa volt az
alkotk clja. A film megvalstsnak terveiben olvashatjuk: A termszet utn
dolgozunk, mgsem annak fotografikus-naturalisztikus lekpezse a clunk, hanem a
lnyeg realisztikus megragadsa s annak lmnyt kelt visszaadsa. Bemutatand
modelljeinket megismervn, a rjuk sznt kt-kt perc alatt kpesek vagyunk a nz
emberkzelbe hozni ket, teht realisztikusan tipizlni, amikor is a kikristlyostott
grafikai formk, vonalak, tnus- s sznhatsok, valamint ezek egyttessge a nz
szmra eleve ismersnek s ugyanakkor mgis felfedezsszernek tnik50. A
realisztikusan tipizlni kifejezs tovbb bvti az rtelmezs lehetsgeit. Ahogy a
htkznapi megismers folyamatban is rendkvl fontos a kategrik s tpusok
felismerse, gy a m erre ptve a jellegzetessgek megragadsra trekszik. Ugyanakkor
a vizulis ingerek szintjn nem-prototipikusan, hanem a fotorealisztikus brzolstl
elmozdulva a formk s sznek egyedi hasznlatval trtnik a reprezentci. gy egyszerre
ismernk r az brzoltra s egyszerre vlik lmny-szintv a befogads.
A Riportr (1982) cm filmtanulmnya az irnyzat legteljesebb megvalstsa. A
filmet Liszik Elekkel ksztette: a klnbz trsadalmi rteget kpvisel emberek
riportjait a kt alkot animciv gyrta t. Klnbz trsadalmi problmkrl krdeztk
az alanyokat felmerl az iskolk sznvonala, az orszg gazdasgi helyzete, a szexulis
let s csald krdskre. A rvid, benyomsokat ad riportrszleteken keresztl nem
ismerjk meg az alanyokat, sokkal inkbb egy-egy nzpont s tpus krvonalai
elevenednek meg. Ez a forma szoros kapcsolatban ll Kovsznai a HT cm hrmsorhoz
ksztett animcis betteinek trekvseivel, melyet taln leginkbb a pszichogram
fogalmba srtett ssze az alkot: olyan kifejezsi mdot keresett, mely egyszerre pt az
tlagember kollektv tudsra, s kpes megragadni akr egy mondattredken bell
azokat az apr jellegzetessgeket, melyek alapjn magatartsok kerlnek tapinthat
kzelsgbe. A pszichogram-sort olyan mozg, audiovizulis jelrendszerknt kpzelte el,
melyben a dinamikus kpi formcik s a hangsvban felcsendl dallamok sszjtkaknt
kpesek vagyunk az informcikat rtelmezni, szelektlni, tomptani vagy hangslyozni, a tmeghr valahogy megnemesedik.
A trekvsekben rejl paradoxon, hogy mg a tmegkommunikci kzegbe
1984/08. 14-18.o.
50
Ivnyi-Bitter Brigitta: i.m. 187.o.
30

lmodta meg ket az alkot, mgsem jutottak el igazn az emberekhez. Az 1979-ben


ksztett egszests animcija, a Habfrd Zens trkkfilm szvdobbansra is buks volt
a mozikban. Habr a filmben az anima verit elveire alapozva a vibrl s l grafika, a
zene valamint a jtkfilmes narratva alapveten konvencikra s konkrt trsadalmi
jelensgekre pt, mgsem szerettk, st, a kritika is sokszor flrertette. A mr korbban
emltett a rajzfilm tudati kpt vizsgl kutatsokban szembe tn, hogy mg a Habfrd
valsgreferenciit a fiatalok tbbsge rtette, 66% vlemnye szerint a film vals
trsadalmi jelensgeket, problmkat rintett, s gy hasonlt a mindennapi valsghoz51,
ugyannakkor a technikai megoldsok s az animcis mfaj megjt tendenciit nagyon
kevesen vettk egyltaln szre. A valsgra trtn rismers mellett gy tnik nehezebb
a kpekben rejl igazsg megismerse. Felmerl a krds, hogy ha a kpek mgtt nem
lesz mr valsg, akkor mit fogunk bellk kiolvasni?

51

Bujtr Jzsef s Kulcsr Lszl: i.m. 89-90.o.


31

3.2.2.

Douglas Gayeton: Molotov Alva and His Search For the Creator (2007)

egy virtulis valsg dokumentuma


Az animci s a dokumentumforma kapcsolatt vizsgl kutatsoknak jelents
rsze foglalkozik a napjainkban egyre lethbb szmtgpes szimulci, a CGI s a 3D
technolgia filmksztsre s befogadsra gyakorolt hatsval, gy jelen dolgozat esetben
sem tudunk kitrni a tma ell. A filmgyrtsban egyre inkbb eluralkod
computeranimci korban jogosan vetdik fel a krds: hol hzdik a hatr az
lszerepls s az animcis film kztt? Lehetsges-e a valsg objektv bemutatsa? A
film mdiuma napjaink digitalizlt vilgban mr elszakadt a relis gykereitl, mr nincs
ontolgiai kapcsolatban a valsggal. A dokumentumfilmre jellemz filmnyelvet beszlik
mr

hradk,

reklmok,

katasztrfafilmek

ms

mfajok52.

fikcis

dokumentumfilmes konvencik filmes kliskk vltak, a valsg pedig virtuliss. Ebbl a


nzpontbl mr nem tnik sszeegyeztethetetlennek az animci dokumentarizmussal
trtn sszekapcsolsa, st taln ez az a pont, ahol az animcis technikk tnnek a
legrelevnsabbaknak.
Douglas Gayeton Molotov Alva and his Search for the Creator (2007) cm alkotsa
mr nem ktdik a hagyomnyos rtelemben vett valsghoz, egy virtulis vilg
dokumentcijnak tekinthet. A Second Life egy 3D krnyezetben jtszd internetes
program, nem annyira jtk, mint szocializcis krnyezet egy alternatv vilg. A film a
fszerepl Molotov Alva avatarjnak (virtulis karakternek) utazst dokumentlja ebben
a virtulis kzssgben. Douglas Gayeton korbban William Gibsonnal, a tudomnyos
fantasztikus irodalom egyik npszer gnak, a cyberpunknak egyik megteremtjvel
dolgozott egytt egy videjtk megalkotsn az r Johnny Mnemonic cm
novelljbl53.

Egyb

munkiban

is

elssorban

film

az

interaktivits

sszekapcsolsnak lehetsgeit kutatta. Jelen m kapcsn is tbbszr hangslyozta, hogy


a filmben csak olyan jelenetek s karakterek szerepelnek, amelyek valban lteznek a
Second Life krnyezetben54. Molotov Alva trtnete pontosan a mdium specialitsbl
52

A teljessg ignye nlkl nhny plda: Ideglels (The Blair Witch Project, r.: Daniel Myrick & Edurdo
Snchez, 1999), Cloverfield (r.: Matt Reves, 2008), Az er krnikja (Chronicle, r.: Josh Trank, 2012). E
filmek hatsmechanizmusnak alapvet eleme a kzikamera hasznlata, s az az llts, hogy a film eredeti
felvteleket tartalmaz.
53
Gibson mvei olyan filmeket inspirltak, mint a Johnny Mnemonic (r.: Robert Longo, 1995), vagy a Mtrix
(r.: Larry & Andy Wachowski, 1999).
54
Reuters, Eric: Cinemax documentary asks: Why Second Life? In: Reuters. May 2007.
http://secondlife.reuters.com/stories/2008/05/14/cinemax-documentary-asks-why-second-life/ (letlts
dtuma: 2011.12.07.)
32

addan kpes feszegetni a fikci s valsg, a dokumentumfilm hitelessgnek ma taln


legfontosabb krdseit: tekinthet-e a film a virtulis valsg hiteles dokumentumnak?
Milyen viszony ll fenn ezen dokumentum s a vals szemly kztt, aki a virtulis
karaktert irnytja? Mi a helyzet a virtulis szl keltette virtulis hullmokkal, melyek
lebeg jellknt a hinyra reflektlnak?
A virtulis valsg lnyege, hogy a szimulci rvn a valdi letbl vett lmnyeket
hvja letre: a tenger ugyangy viselkedik, mint a valsgban, kiradsa s visszahzdsa
tkletesen lemodellezett. Mindazonltal csak ptlkknt szolglhat, tablknt, melynek
hinyz elemeit az elme tlti fel tartalommal, emlkekkel. A virtulis vilg tkletlensge
ugyanakkor a valsg tkletlensgvel is prhuzamba llthat: a val letben is
szmtalan esetben tallkozhatunk olyan dolgokkal, melyek csak ptlkai valaminek: a fotel
mbr krpitja, vagy a valdi tejet nem tartalmaz tejksztmnyek. Nem vletlen, hogy
Molotov Alva legfbb clja ezutn, hogy megrtse sajt gykereit, hogy rtalljon az
alkotra, s felfedezze sajt ltnek korltait, eredett, kapcsoldst a valdi Molotov
Alvhoz.
A hatr ott hzdik, ahol egy film elvesztheti kapcsolatt a valsggal, m ez a
cssztats mindvgig szrevtlen tud maradni. Korunk blockbusterei gyakran tartalmaznak
olyan jeleneteket, melyek nyilvnvalan lehetetlen lethelyzeteket s trtnseket
brzolnak, a befogads folyamatt ez azonban nem befolysolja, olyannyira leth s
valsgosnak hat mindaz, amit a vsznon ltunk. A modern filmek elkendzni igyekeznek
az brzols tnyt, mintha nem ltezne klnbsg akztt amit, s ahogyan bemutatnak.
A dolgozatban felvonultatott mvek elemzse sorn majdnem minden esetben felhvtuk a
figyelmet az brzols egyedisgre s arra, miknt hatrozza meg dnten a film
befogadsnak s megrtsnek aktust a forma s a tartalom skjnak ez a sajtos
egyttllsa a mise-en-scene szintjn. Az animci mfajnak egyik legfontosabb feladata
lehet a jvben, hogy megrizze az brzols autonmijt az uniformizl filmipari
trendekkel szemben.

33

3.3.

Pszichorealizmus

A harmadik s utols csoportban azokkal az alkotsokkal fogunk foglalkozni, melyek


klnbz mdon az emberek bels realitst kpesek brzolni. A pszichorealizmus
kifejezs Chris Landreth-tl szrmazik, aki a kvetkezkpp foglalta ssze trekvseit:
Ami leginkbbb rdekelt a munkban, az nem a realizmus szmtgpes grafikval trtn
elrse, hanem hogy a fotrealizmus elemeibl kiemelve klnbz hatst rjnk el, hogy
annak a borzasztan sszetett, zavaros, kaotikus, nha htkznapi s mindig tbbrtelm
dolognak, amit mi emberi termszetnek neveznk, a realitst leleplezzk. n ezt gy
hvom, hogy pszihorealizmus.55
Az rzsek, gondolatok s rzetek olyan bels vilg rejtett elemei, melyek taln a
legnehezebben kommuniklhat, ezrt a legnehezebben megrthet terletei vilgunknak.
Ebben az esetben a realits vgletekig szubjektv, az igazsg pedig nem tnyekben, hanem
a befogad rzseiben, gondolataiban s rzeteiben megragadhat. Ahogy az An Eyeful of
Sound (2009) cm film elemzsnl ltni fogjuk, ezen alkotsok ttje nem valamifle
tnyanyag hiteles bemutatsa, sokkal inkbb a jelentsads mozzanatnak a percepci
folyamatban val megvalsulsa: a szinesztzia jelensgt nem megrtjk, sokkal inkbb
megljk.
Ez a kpessg nem az animlt dokumentumfilmek sajtja, inkbb befogadi
stratgia, a hagyomnyostl eltr heurisztikk hasznlata. Annak ellenre, hogy szinte
minden malkots hordozza a lehetsgt ezen olvassi mdnak, a kvetkezkben
elemzett alkotsok mgis kln hangslyt rdemelnek, hiszen mintegy rknyszertik
nziket a formk s sznek vagy a mozgs konvenciktl s kategriktl mentes
rzkelsre, illetve a kategrik jrartkelsre. A mvek tematikus prhuzamot is
hordoznak, hiszen a bels vilg megrtse ezen esetekben valamilyen mentlis folyamat
feltrst s brzolst jelenti.

55

Robertson, Barbara: Psychorealism. In: Computer Graphics World Volume 27 Issue 7. 2004.
http://www.cgw.com/Publications/CGW/2004/Volume-27-Issue-7-July-2004-/Psychorealism.aspx (letlts
dtuma: 2010.05.02.)
34

3.3.1.

Chris Landreth: Ryan (2004)

Chris Landreth Oscar-djas fimjben egy Ryan Larkin animtorral kszlt


interjsorozat alapjn a kt rendez dialgusa elevenedik meg szemnk eltt. A film
sajtos vilgot mutat be, melynek habr minden eleme emlkeztet a valsgra, ugyanakkor
az animci technikja ltal vgletekig eltorztott. A ksztk szmos program s grafikai
eljrs segtsgvel az absztrakcinak a hagyomnyos 3D grafika vilgtl idegen formjt
valstottk meg. Erre taln legjobb pldt az interj helysznn jelen lv mellkszereplk
alakjai szolgltatnak, akik egytl egyig szrnyszerek, mgis nagyon is emberiek. Az
asztalra olvadt frfi a lecsszs s sztcsszs fogalmi asszociciin tl olyan vizulis
metaforaknt mkdik, amely egyszerre jtszik szerepet az atmoszfra kialaktsban, s
jrul hozz Ryan trsadalmilag peremhelyzet alakjnak knnyebb megrtshez.
Az egsz film mdszerre s trekvseire igaz, hogy a hangslyt a kpi megjelents,
valamint annak retorikus konstrukcija ltal nem a fogalmi kategrik megjelentsre s
elhvsra, inkbb az rzetek s rzsek nehezen megfogalmazhat folyamataira helyezi,
azok vltozsra s lktetsre.
Ezt a hatst tbbek kztt a karakterek mozgsnak klnleges dinamikja
eredmnyezi: a 3D animci ltal ellltott szintetikus sznszek56 mozdulatai kln
hangslyt kapnak azltal, hogy a hagyomnyosan hasznlt testtartsbl-testtartsba (poseto-pose) trtn animls helyett (mely sorn a kztes llapotokat a grafikai program
egyenletesen kitlti) impulzl s sajtos ritmussal rendelkez mozgatsi s idztsi
eljrsokat hasznltak. Ryan testrszei egymstl fggetlenl, sokszor az arc gesztusaival
sem szinkronban mozognak, ezzel megtrve a hagyomnyos 3D grafikk grdlkeny s
tlsgosan is egyenletes, dallamszer mozgst.
A mozdulatok eltrbe helyezst a Larkin korbbi munkibl bevgott animcik
jelenetei is erstik: az alkot egsz letmvt meghatrozta az emberi mozdulatok
szenvedlyes tanulmnyozsa. A Walking (1969) cm alkotsban a sta htkznapi
mozdulatsora kln letre kel. Chris Landreth filmjben pedig Ryan 3D karaktere egytt
kezd mozogni sajt Street Musique (1972) cm alkotsnak animcis alakjval ez a
momentum nem csupn a kt alkots kztt teremt kapcsolatot, de a kszt s alkotsa
kztti klnleges sszefgst is kpes vizulisan brzolni. Valry alapjn Merleau-Ponty

56

[a] synthetic actor is defined as a human-like autonomous actor completely generated by computer. In:
Magnenat-Thalmann, Nadia & Thalmann, Daniel: Computer animation: theory and practice, New York:
Springer-Verlag, 1985. 15.o.
35

gy fogalmazza meg ezt a viszonyt, miszerint az alkot mikzben sajt testt a vilgnak
klcsnzi, a vilgot festmnny vltoztatja57. Larkin mveiben az animci magjt
kpez mozgs s sajt mozgsa kztt sajtos sszefggs van: a sta nem csupn a
testrszek mozgsa, hanem sokkal inkbb a fizikailag meglt test az animci mdiumban
val feltrulkozsa.
Landreth filmje ms aspektusbl is kpes dialgust kialaktani Larkin mvszetvel
s szemlyvel egyarnt: a 3D karakterek mellett Ryan szerelmnek s egykori
producernek alakjai Larkin grafikin keresztl kelnek letre, ezzel sajtos perspektvikus
vlts trtnik ezen szereplk megjelentsn keresztl rthetjk meg Ryan hozzjuk
kapcsold viszonyt (vagy legalbbis rrezhetnk annak nhny aspektusra).
A dialgus-jelleget a tematikus elemek is erstik: Ryan lelki traumi s
fggsgnek feltrulsra Landreth sajt lettrtnetnek rszleteinek bemutatsval
reflektl. A kudarctl val flelem s lelki srlsek a karakterek fejt sztroncsol sznes
cspok vizulis metaforin keresztl vlnak lthatv. Habr a film ersen nreflexv s
prblja hitelesen bemutatni alakjait, a trekvst mgis ers alkoti nkny uralja, ami a
dokumentumfilmes mfaj kizskmnyol s veszlyesen manipulatv jellegre hvja fel a
figyelmet. Lawrence Greene Alter Egos (2004) cm filmje a Ryan ksztst s a ksz
alkotshoz kapcsold reakcikat bemutatva kpes ezt a problmt artikullni58.

57

Merleau-Ponty, Maurice: A szem s a szellem (ford.: Vajdovich Gyrgyi s Moldvay Tams), In: Bacs
Bla (szerk.): Fenomn s m. Budapest: Kijrat, 2002. 55.o.
58
Kiss Gbor Zoltn: Pszichorealizmus s lettrtnet, In: Apertra, 2007. sz, elrhet:
http://apertura.hu/2007/osz/kiss (letlts dtuma: 2012.03.24)
36

3.3.2.

Paul Vester: Abductees (1995)

Paul Vester rvidfilmje t szemly vallomsaira pl, akiket sajt lltsuk szerint
elraboltak s ksrleteknek vetettek al a fldnkvliek. A film nem trekszik ezen
lltsok ellenrzsre, vagy pp a klnbz trtnetek kztt fennll lehetsges
prhuzamok felfedsre, tmja ugyanis nem elssorban az emltett jelensg vizsglata,
hanem az egyes szemlyek emlkkpeinek s ltomsainak a vizualits nyelvre trtn
tltetse. Clja nem a bizonyts, hanem maga az brzols. Ennek rdekben
ksztshez a traumt tlt szemlyekkel hipnzis alatt ksztett hangfelvteleket
hasznltak, illetve azok rajzait is, gy szletett meg a film eklektikus kpi vilga, mely a
jtkid sorn vgig lland alakulsban van. Ezek a klnbz stlusokat tvz s
egymsba thajl animcis bettek hivatottak kiegszteni azokat a rvid, lszerepls
inzerteket, melyeken hol maguk az rintettek vallanak lmnyeikrl, hol a pszichiterk
lthat a kezelseken kszlt szalagok trsasgban. A film nem linerisan ptkezik: a
vallomsok hol egymst kiegsztve, hol az aktulis gondolatmenetet megtrve kvetik
egymst, s ennen megfelelen vltoznak, gyakran egymsba tfolyva az brzols rtegei.
A dokumentarizmus hagyomnyos elemei (a fekete-fehr, home-video hatst kelt
felvtelek, vagy a riportokra pl narrci) egyfajta ksrletez hozzllsban olddnak
fel, egy sajtos pszichorealisztikus univerzumot konstrulva ezltal. Mindez egy fluktul,
lomszer fordulatokban gazdag sszhatst eredmnyez a vsznon, melyrl a nz
akaratlanul is a hallucincik s fantzik vilgra asszocil. Ebben minden bizonnyal
kzrejtszik az is, hogy az elhangzott esemnyek a valsg s a fantzia vkony hatrn
egyenslyoznak: a beszmolk szmos alkalommal abszurdnak tnhetnek, ms esetben
ugyanakkor sokkol szintesg rad a traumt felidz elbeszl hangjbl. Mint azt az
egyik szerepl maga is megfogalmazza, nem lehet egszen biztos benne, hogy a hipnzis
alatt ltala mondott dolgok csak egy lom rszei, vagy valban megtrtntek vele.
Ugyanakkor nem lehet nem szrevenni, hogy a teljesen klnbz esetek krelta
univerzum lehetsges vizulis elkpei megtallhatk a valsgban is. Az elrablottak
megelevened rajzai atavisztikus mdon kapcsolhatk a hasonl tematikj korbbi
alkotsokhoz. rdemes sszevetni pldul a szereplk ltal a lnyekrl ksztett vzlatokat
a korai tudomnyos fantasztikus mvekkel. Azt mondhatnnk, hogy a lert krlmnyek
mr-mr kzhelyesnek hatnak egy olyan szemly szmra, aki hallott, vagy olvasott mr
hasonl esetekrl. Hogy a film ennek ellenre mgis kpes fenntartani a nzben az
rdekldst, abban minden bizonnyal szerepet jtszik, hogy kpes a befogad irnyba
37

projektlni az egyes ltomsok mgtt meghzd rzelmeket. A meglepen


naturalisztikusan brzolt ksrletek sorn ugyanazt a flelmet s zaklatottsgot rezhetjk,
amit az alany. Ez az rzelmeket alfest vizualits teszi lehetv, hogy az esemnyek
valsgtartalmnak nkntelen vitatsa helyett nyitott mdon forduljunk a film fel, s
megprbljuk megrteni, trezni az elhangzottak mgtt meghzd mentlis llapotot.
Ez a klns bels vvds, ellentmondsos helyzet egyenesen a film szerkezetbe van
gyazva, s a befogads sorn bontakozik ki. Mg a film lszerepls felvtelei s a
narrci a dokumentumfilmekkel kapcsolatos prekoncepciinkat hvjk letre, addig az
elhangzottakat

illusztrl

animlt

bettek

esetn

rajzfilmekkel

kapcsolatos

elismereteinkre ptnk. Az egyszer, stilizlt, gyakran pr tollvonsbl ll, mskor a


hatvanas vek kpregnyeit idz sznes rajzok nmagukban nem volnnak felkavarak,
ahogy vlheten a beszmol sem volna nlklk ilyen rzkletes. Miknt az egyes
szereplket is akaratuk ellenre raboltk el a fldnkvliek, gy a nzk is nkntelenl
kerlnek a film hatsa al, mintha maguk is egyfajta sajtos, az emberi rzkelst s
emlkezst firtat ksrlet akaratlan rsztvevi lennnek.

38

3.3.3.

Andy Glynne: Animated Minds (2003)

Az Animated Minds egy oktatsi, illetve ismeretterjeszt program, melyet 2003-ban


indtott Andy Glynne rendez tbb animtor s szakrt bevonsval 59. A cl az volt, hogy
rvid filmekben mutassanak be klnbz mentlis rendellenessgeket. A mdszer a
kvetkez volt: riportokat rgztettek olyan szemlyekkel, akik valamely pszicholgiai
zavarral kzdenek, majd ezt a nyersanyagot az animtorok rendelkezsre bocsjtottk,
hogy valamikpp illusztrljk azt. Az eredmny nyolc rvidfilm lett, melyek egytl-egyig
ms s ms technikt alkalmaznak, eltr kpi vilggal rendelkeznek a feldolgozott tma
fggvnyben. Ezen alkotsok egyenknt trtn, mlyrehat elemzse meghaladja jelen
dolgozat kereteit, gy a tovbbiakban kt alkotst kiemelve prbljuk bemutatni azt, hogy
vlik lthatv a lthatatlan, azaz mikpp fordtdik le a vizualits nyelvre az, ami egy
egyn elmjben lejtszdik.
A My Blood is My Tears, azaz A vrem a knnyeim cm film interpretcijnak
kzpontjban vizulis metaforval tertett kpi megoldsai s allegrikus felptse ll. Az
alkots hrom olyan szemly krrajzt mutatja, akik ilyen vagy olyan okbl tudatosan s
rendszeresen krt tesznek magukban. Ez a viselkeds nmagban szokatlan: az llnyek
sztnsen arra trekszenek, hogy valamikpp biztonsgban rezhessk magukat, s
elkerljk a lehetsges srlseket. De vajon mi ksztet arra hrom felntt embert, hogy
sajt rzki rdeke ellen cselekedjk? E krdsre maguk a riportalanyok adjk meg a
vlaszt: van, hogy a bensjkben lakoz szrnyet igyekeznek elpuszttani, mskor azrt
okoznak maguknak fjdalmat, hogy rezzk, mg mindig lnek, s hogy fellkerekedjenek
azon a furcsa rzsen, hogy nem valdiak. A fjdalom, mint az let metaforja tbb szinten
van jelen a filmben. Egyrszt paratextulisan: a vr a ktsgbeesett ember knnyeiknt
jelenik meg, azaz egy mlyen lappang pszichitriai rendellenessg szimptmiknt
rtelmezhetjk ezeket az nkrost gesztusokat. Msrszt ezt a gondolatmenetet a
vizualits szintjn is felfedezzk. A magt tkkel szurkl lny elbeszlse kzben mintha
egy lepkegyjt kollekcijt ltnnk megelevenedni: a tk vergd pillangkat szegeznek
egy, a papr texturjt idz fellethez, mely all vr serken ki. E vergds szimbolizlja
az alany bels vvdst, kzdelmt sajt elmjnek szrnyeivel. Amint a papr felhasad,
egy kvncsi szemet pillantunk meg alatta mintha az egyn csak a fjdalmn keresztl
juthatna el nmaghoz, csak ezen az nrombolson keresztl volna kpes szembenzni
sajt szemlyisgvel. Ugyanez a szimblum tr vissza a film egy ksbbi pontjn, ahol
59

A projekt honlapja: http://www.animatedminds.com (letlts dtuma: 2012.01.20.)


39

egy msik alany arrl beszl, miknt geti meg magt tudatosan minden lehetsges forr
dologgal. Ez alkalommal egy tzesen izz villanykrtt ltunk, mely krl pillangk
rajzanak. Kztudott, hogy a rovarokat vonzza a fny, illetve az abbl rad h, gy
prblnak ahhoz minl kzelebb kerlni. A villanykrte azonban megtveszt a szmukra:
nekireplnek az vegburkolatnak, s a forr fellettel rintkezve azonnal visszakozni
knyszerlnek. Ugyanakkor az sztn tovbbra is hajtja ket, gy jra meg jra
nekireplnek az vegnek. A film szerepli a pillangkhoz hasonlatosak: br tudatosan, de
nkntelenl teszik azt, amit tesznek, mert valami az elmjk mlyn erre knyszerti ket.
Mintha csapdba estek volna sajt brkben: a rcsok kzl kiszabadul pillangknak a
felszabdalt test sebeire rmel kpe a film egyik kulcsfontossg momentumaknt
rtkelhet.

Az

rtelmetlennek

tn

npusztts

gesztusa

szmukra

valamifle

szabadulssal egyenrtk, a film brzolsmdja pedig nagyvonal ksrletet tesz arra,


hogy ezt az tlagember szmra teljesen irracionlis rvelst s viselkedsformt
valamikpp rthetv, befogadhatv tegye.
A Fish on a Hook (Hal a horgon) cm darab egy agorafbival kzd szemly
szenvedseit mutatja be pldzatos formban. A frfi mindentl retteg, ami az otthonn
kvl van, fl kimenni az utcra, s emberekkel tallkozni. Ezttal a partra vetett hal, a
fullads metaforja az, aminek kibontsa rvn a film igyekszik rzkeltetni a problmt.
A narratva egy knyszer szitucira pl: a frfi otthonban azzal szembesl, hogy a
htje teljesen kirlt, s hezik. A htszekrny emltsekor abban egy halat ltunk, m a
hal, mint tel konvencionlis asszocicijt az ezt kvet szekvencia mdszeresen lepti,
s trtelmezi. A krlmnyek knyszert hatsra a frfi knytelen elhagyni otthont s
miknt a vzbl a horgsz ltal kirntott hal, is gy rzi, mintha megfulladna a
biztonsgot jelent, megszokott kzegen kvl. Ezt az rzetet a film egyb mdokon, mrmr szubliminlisnak mondhat zenetek formjban is igyekszik tudtunkra adni. Az
egyik ilyen plda a jelenet, amikor az alany arrl mesl, hogy retteg attl, hogy boltba kell
mennie, s megemlti Nagy-Britannia egyik nagy lelmiszerzletlnct, a Sainsburys-t. A
kpen ekkor egy hagyomnyos bevsrlkzpont jelenik meg, melynek krnykn
hangyk mdjra rajzanak a frfi legfbb flelmt jelent emberek. A bolt fltt lthat
neonfeliratbl azonban tbb bet jl lthatan kigett, gy az a kvetkezkpp olvashat: S
in bury. A tredkes cgr utols ngy betje ilyen formn a temetni sz angol
megfeleljt formzza.
A frfi szmra mg az olyan htkznapi cselekvsek is, mint a bevsrls olyan
slyos terhet jelentenek, hogy gy rzi, mintha eltemetnk. Slyos fldrgkknt
40

nehezedik r a flelem e ponton pedig a film visszacsatol a fuldokls metaforjra: az


alanyt gy brzolja, mint akit a tenger fenekhez lncol egy vasmacska.
A fbia rszletes jellemzse teljesen szrrelisnak hat egy tlagos befogad
szmra. A frfi rettegst heves szvdobogs ksri, s sajt bevallsa szerint meg van
gyzdve rla, hogy ha emberek kz megy, azok is hallani fogjk azt. E
knyszerhelyzetek sorn gy jellemzi sajt testt, mintha az egy kocsonys, zselszer
anyagbl llna, ellehetetlentve a tudatos koordincit. Ezek az irracionlis lersok
azonban mind rtelmet nyernek, ha megfelel perspektvba helyezzk ket. A frfi gy
gondolja, viselkedse a horogra akadt hal pldjn keresztl vlhat rthetv az tlagember
szmra. A horog ez esetben teljes mrtkben szimbolikus, s lthatatlan, azt a bels
knyszert ert brzolja, amivel e mentlis betegsg egytt jr. A szokatlannak tlt
viselkedsmintk akkor vlnak racionliss, ha felismerjk a mgttk rejl okot. A film
clja pedig ppen az, hogy a nzk is megtanuljk szrevenni ezt a kpzeletbeli horgot.

41

3.3.4.

Samantha Moore: An Eyeful of Sound (2010)

Samantha Moore dokumentumfilmje a szinesztzia szokatlan jelensgt jrja krl,


melynek lnyege az rzkek keveredse: a szineztzisok halljk a kpeket, s ltjk a
hangokat. A m szerkezete a fejezetben bemutatott alkotsokhoz hasonl: eredeti
beszmolk alkotjk a film narratv gerinct, az animci pedig ezeket illusztrlja. Mindez
azonban nem egyfajta sematikus, az ismeretterjeszt filmektl megszokott rendben,
egymstl elklnl, diszkrt jelenetek logikai szervezdsben kerl tlalsra, hanem
egyfajta rvnyl, az rzkeket prbra tev eszttikum formjban. Mindez valsznleg
abbl az alapvet jelentsg felismersbl fakad, hogy a film multimedilis jellemzibl
fakadan az egyetlen olyan kzeg, mely kpes legalbb rszben visszaadni a szinesztzia
mibenltt. A ksztk ezt a potencilt hasznltk ki: olyan jeleneteket kreltak, melyek
immanensen magukban hordoznak valamit az brzolt dolog termszetbl. A
hangalmonds nem egyszeren tmt szolgltat az animtorok szmra, de mint
egyedileg percepilhat jelensg maga is a szinesztetikus brzols trgyv vlik. Nem az
elhangzottak rthetsgn van a hangsly, a jelensg lnyegbl kapunk zeltt: a narrci
gyakran elhalkul, a httrbe mosdik, vagy pp tbb svban, unisznban halljuk tbb
ember hangjt egyszerre. Nem arrl van sz, hogy a slypont ezekben az esetekben a film
auditv oldalrl a vizulis fel toldna el, hanem e kt dimenzi modalitsrl: a narrci
elhalkulsa nem azt jelenti, hogy az adott pillanatban eltnik a filmbl, s pillanatnyilag
jelentsgt veszti, ellenkezleg, sokkal hangslyosabban s szemlletesebben van jelen,
csak ppen a vizulis rteg szintjn. A szemnk eltt kavarg formk s a korai avantgrd
filmre emlkeztet geometriai objektumok a narrci egy msik mdium (a rajz) nyelvre
lefordtott megfeleli. Hasonlkppen a filmben hallott, helyenknt indokolatlannak tn
zajok is magyarzhatak gy, mint az adott ltvny auditv kivetlsei. Mindez a film
vgre egy sajtos cscspontba srsdik ssze, amikor is a filmet alkot klnbz
rtegek (narrci, zene, animci, zajok) egyttllsa a legerteljesebben van jelen. A
befogadnak ilyen mdon lehetsge nylik arra, hogy kzvetlenl lje meg a szinesztzia
lmnyt tisztn fenomenolgiai tapasztalatok formjban. llapotra gy taln a Vivian
Sobchack bevezette cinesztziai szubjektum kifejezs lehet a legtallbb60. Ez azt a sajtos
helyzetet jelli, amikor a film szemllse sorn az egyes rzkek lefordtdnak egymsba,
s egy adott fizikai inger hinyban is megljk azok jelenltt. Sobchack pldja sorn a
60

Sobchack, Vivian: Amit az ujjaim tudnak. A cinesztziai szubjektum avagy a testi tekintet. (ford. Liszka
T.), in: Metropolis 2004/3. 30-51.
42

film megtekintse azt az rzst vltja ki a szemllbl, mintha ujjaival maga is


megrinten a vsznon lthat testet. Az An Eyeful of Sound legfbb ernye, hogy lehetv
teszi, hogy hasonl lmnyben legyen rsznk, s az alapjn formljuk rtktletnket a
tmval kapcsolatban, amit a szemeinkkel hallunk s a fleinkkel ltunk. Olyasmit tesz
ezltal jelenlvv, aminek megmutatsa ms mdium s ms technika alkalmazsa esetn
lehetetlen volna.

43

4.

sszegzs

A szakdolgozat sorn azt prbltuk bemutatni, hogy az animci nem idegen a


dokumentumfilm alapvet cljaitl, egy olyan alternatv kifejezsmdot jelent, mely egyes
alkotk illetve tmk esetben hitelesen kpes a nzhz szlni. A szubmfaj
vltozatossga nem csupn a mdium szinte korltlan lehetsgeibl addik, de
sszefggs van a korok problmi s a kifejezs mdja kztt nem vletlen hogy a
vonalrajzok, festmnyek, 2D s 3D grafikus technikk illeszkednek az brzolt tmhoz
ezltal mondjk el sajt igazsgukat.
A

kivlasztott

alkotsok

elemzsn

keresztl

nem

csupn

az

animlt

dokumentumfilmek ltnek tematizlsa, hanem a mfaj kifejezsmdjnak s


legjellemzbb krdskreinek bemutatsa volt cl. Amint a bevezetben utaltunk r, jelen
dolgozat elssorban az almfaj kontrjait rajzolta fel, a pontosabb kp rdekben tovbbi
kutatsok szksgesek. Nem ktsges, hogy az elkvetkez idkben a tma nagyobb
figyelmet fog kapni, hiszen mind az alkotk, mind a befogadk valsghoz val viszonya
vltozban van a digitlis mdiumok elterjedsnek s a virtulis tapasztalatalatok
megjelensnek hatsra. Taln a ma mg idegennek tn, a dokumentumfilm hatrainak
feszeget ksrleti trekvsek holnap konvencionlis s termszetes formi lesznek
vilgunk hiteles brzolsnak.

44

5.

Bibliogrfia

Allen, Richard: Reprezentci, illzi s a film. (ford.: Mnfai Alice) In: Metropolis
1998/4-1999/1. 49-65.
Bazin, Andr: A fnykp ontolgija. (ford.: Barti Dezs). In: u: Mi a film?, Budapest:
Osiris, 1995. 16-23.
2010,

elrhet:

http://www.davidbordwell.net/blog/2009/03/04/showing-what-cant-be-filmed/

(letlts

Bordwell,

David:

Showing

what

cant

be

filmed,

dtuma: 2012.03.01.)
Bornstein, Marc H.: A gyermek mint mvsz s kznsg, In: Farkas Andrs (szerk):
Vizulis mvszetek pszicholgija II., Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 1997. 327-344.

Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film, London-New York: Routledge,


1992.
Bujtr Jzsef s Kulcsr Lszl: A rajzfilmrl kialakult tudati kp, In: Mhely 12. vf. 24.
szm, Budapest: Tmegkommunikcis Kutatkzpont, 1980. 89-90.
Carroll, Nol: Photographic Traces and Documentary Films: Comments for Gregory
Currie. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 58. No. 3 (Summer) 2000.
303-306.

Carrolll, Nol: Fiction, Nonfiction, and the Film of Presumptive Assertion. In.: Allen,
Richard & Smith, Murray (eds.): Film Theory and Philosophy, Oxford: Clarendon Press,
2001. 173-202.

Chaminade, Thierry & Hodgins, Jessica & Kawato, Mitsuo: Anthropomorphism influences
perception of computer-animated characters action, In: Scan 2007/2. 206-216.
Cskvri Gza: Vilgmegvlts hjn Film lmokbl s valsgbl sszegyrva. In:
Npszabadsg, 2009. janur 2.
45

Currie, Gregory: Visible Traces: Documentary and the Contents of Photographs. In: The
Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 57. No. 3. (Summer) 1999. 285-297.

DelGaudio, Sybil: If Truth Be Told, Can Toons Tell It? Documentary and Animation. In:
Film History 9:2. 1997. 189-199.
Ivnyi-Bitter Brigitta: Kovsznai, Budapest: Vince Kiad, 2010.

Khajavi, Javad: Decoding the Real: Multimodal Social Semiotic Analysis of Reality in
Animated

Documentary.

In:

Animation

Studies,

Volume

6.

2011.

elrhet:

http://journal.animationstudies.org/category/volume-6/javad-khajavi-decoding-the-real-amultimodal-social-semiotic-analysis-of-reality-in-animated-documentary/ (letlts dtuma:


2012.03.04.)
Kisantal Tams: A csenden innen s tl a holokauszt kifejezsnek problmi, in:
rkdia 2. elrhet: http://arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/csenden_innen_es_tul (letlts
ideje: 2012.03.20.)
Kiss Gbor Zoltn: Pszichorealizmus s lettrtnet, In: Apertra, 2007. sz, elrhet:
http://apertura.hu/2007/osz/kiss (letlts dtuma: 2012.03.24)

Landesman, Ohad & Bendor, Roy: Animated Recollection and Spectatorial Experience in
Waltz with Bashir, in: Animation: An Interdisciplinary Journal 6 (3), 2011. 1-18.
Lendvai Erzsi: Egy fest a Pannniban In memorian Kovsznai Gyrgy (1934-1983).
In:

Filmkultra.

1998.

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/profiles/kovaszna.hu.html

elrhet:
(letlts

dtuma:

2012.03.12.)

Magnenat-Thalmann, Nadia & Thalmann, Daniel: Computer animation: theory and


practice, New York: Springer-Verlag, 1985.

46

Merleau-Ponty, Maurice: A szem s a szellem (ford.: Vajdovich Gyrgyi s Moldvay


Tams), In: Bacs Bla (szerk.): Fenomn s m. Budapest: Kijrat, 2002. 53-77.
Mezei Ott: Kovsznai Gyrgy, mvsz a festszet s film szolglatban. Kzirat, 2000.
elrhet: http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/ (letlts dtuma: 2012.03.12)

Moore, Samantha: Animated unic brain states, In: Animation Studies, Volume 6, 2011.
elrhet:

http://journal.animationstudies.org/2011/12/22/samantha-moore-animating-

unique-brain-states/#more-365 (letlts dtuma: 2011.02.23.)

Plantinga, Carl: What a Documentary Is, After All. In.: The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, Vol. 63. No. 2 (Spring) 2005. 105.-117.
Reisenbchler Sndor: Emlkezs Kovsznai Gyrgyre - Tkrkpek s tvltozsok. In:
Filmvilg, 1984/08. 14-18.

Renov, Michael (ed.): Theorizing Documentary, New York: Routledge, 1993.

Reuters, Eric: Cinemax documentary asks: Why Second Life? In: Reuters. May 2007.
http://secondlife.reuters.com/stories/2008/05/14/cinemax-documentary-asks-why-secondlife/ (letlts dtuma: 2011.12.07.)

Robertson, Barbara: Psychorealism. In: Computer Graphics World Volume 27 Issue 7.


2004.

http://www.cgw.com/Publications/CGW/2004/Volume-27-Issue-7-July-2004-

/Psychorealism.aspx (letlts dtuma: 2010.05.02.)

Rozenkrantz, Jonathan: Colourful claims: towards a theory of animated documentary,


elrhet: http://filmint.nu/?p=1809 (letlts dtuma: 2012.02.16.)
Sobchack, Vivian: Amit az ujjaim tudnak. A cinesztziai szubjektum avagy a testi tekintet.
(ford. Liszka T.), in: Metropolis, 2004/3. 30-51.
Sofian, Sheila M.: The Truth in Pictures. In: Frames Per Second Magazine, 2005. mrcius.
2. kt. 1. szm. 7-11.
47

Strm, Gunnar: How Swede It Is. In: Frames Per Second Magazine, 2005. mrcius. 2. kt.
1. szm. 13-16.
Tarnay Lszl: Mi az, ami lthat s mi az, ami nem? A filmi befogads kognitv szintjei,
In: Metropolis, 1999/1. 66-71.
Vertov, Dziga: Ideiglenes utasts a Filmszem-krk rszre, In: u: Cikkek,
napljegyzetek, gondolatok, Budapest: Magyar Filmtudomnyi Intzet, 1973.
Walton, Kendall: Transzparens kpek. A fotografikus realizmus termszetrl. (ford.: Tth
Tams) In: Metropolis, 2003/1. 10-29.

Ward, Paul: Animated realities: the animated film, documentary, realism. In:
Reconstruction: Studies in Contemporary Culture

Vol. 8. No. 2. 2008.

elrhet:

http://reconstruction.eserver.org/082/ward.shtml (letlts dtuma: 2012.02.23.)

Wells, Paul: The Beautiful Village and the True Village: A Consideration of Animation
and the Documentary Aesthetic. In: Paul Wells (ed.): Art & Animation, London: Academy
Group, 1997. 40-45.

Yadin, Orly: But is it documentary? In.: Haggith, Toby & Newman, Joanna (eds.):
Holocaust and the Moving Image - Representations in Film and Television Since 1933,
London: Wallflower Press, 2005. 168-173.
Zaln Vince: Fejezetek a dokumentumfilm trtnetbl, Budapest: Magyar Filmtudomnyi
Intzet s Archvum, 1983.

48