Vous êtes sur la page 1sur 143

HARRERA ONEKO

PARROKIA

HACIA UNA PARROQUIA


MS ACOGEDORA

Azala: Agustin Esnaola

Elizbarrutiko Argitaldaria. Editorial Diocesana


Urdaneta, 10.
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIN
Tel.: 943 465 326. Fax: 943 470 363
E-mail: idatz@idatz.euskalnet.net
www.idatz.com

Lege-gordailua: SS-333/2005
I.S.B.N.: 84-95909-57-X
Inprimatzailea: Gertu inprimategia. Zubillaga auzoa. 20560 Oati

DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA
DICESIS DE SAN SEBASTIN

HARRERA ONEKO
PARROKIA
HACIA UNA PARROQUIA
MS ACOGEDORA

PUBLICACIONES

ARGITALPENAK

SAN SEBASTIN DONOSTIA

NDICE
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PROCESO DE REFLEXIN E INTINERARIO


1.er momento: REVISAMOS LA DIMENSIN DE LA ACOGIDA.
NOS PREGUNTAMOS: DNDE ESTAMOS? . . . . . . . . . . . . . .
1. Tiempos nuevos para la fe,
tiempos nuevos para la Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Un contexto de cambios profundos... . . . . . . . . . .
1.2. ...Que se completa con algunas certezas... . . . . .
1.3. ...Que se plasman con luces y sombras . . . . . . . .

16
16
16
20
22

2. momento: CONTRASTAMOS NUESTRA REALIDAD A


LA LUZ DE LOS VALORES DE LA CULTURA ACTUAL

EVANGELIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

1. La acogida a la luz de la nueva cultura . . . . . . . . . . . .

32

2. A la luz del Dios Bblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.1. El Dios de la Biblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Jess o la acogida de Dios . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. El seguimiento de Jess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38
38
42
46

3. La comunidad aprende a acoger . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.er momento: CONSTATAMOS QUE NUESTRA IGLESIA


QUIERE VIVIR LA ACOGIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4. momento: BUSCAMOS LAS CLAVES REFERENTES


QUE NOS AYUDEN A CONCRETAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Y A LA LUZ DEL

5. momento: HACIENDO CAMINO. PROPUESTAS SENCILLAS,


POSIBLES Y CONCRETAS PARA AVANZAR EN EL CAMINO
HACIA UNA PARROQUIA MS ACOGEDORA

..............

64

AURKIBIDEA
Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. HAUSNARKETA-PROZESUA ETA IBILBIDEA


1. unea: HARRERAREN DIMENTSIOA BERRIKUSTEN DUGU,
GALDERA HONI ERANTZUNEZ: NON GAUDE? . . . . . . . . . . . . .

17

1. Garai berriak fedearentzat,


garai berriak Elizarentzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Aldaketa sakonez betetako testuingurua... . . . . . .
1.2. ...Egia biribil batzuekin osatzen dena... . . . . . . . .
1.3. ...Argi eta itzalekin islatzen direnak . . . . . . . . . . .

17
17
21
23

2. unea: GURE ERREALITATEA EGUNGO


KULTURAREN ETA EBANJELIOAREN ARABERA
KONTRASTATZEN DUGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

1. Harrera, kultura berriaren arabera . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2. Harrera, Bibliako Jainkoaren arabera . . . . . . . . . . . . . .


2.1. Bibliako Jainkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Jesus edo Jainkoaren harrera . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Jesusi jarraitzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
39
43
47

3. Elkarteak harrera egiten ikasten du . . . . . . . . . . . . . . .

51

3. unea: GURE ELIZAK HARRERA BIZI NAHI DUELA


EGIAZTATZEN DUGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

4. unea: ERREFERENTZIAZKO GAKOEN BILA,


ZEHAZTU AHAL IZATEKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

5. unea: BIDEA EGINEZ.


HARRERA ONEKO PARROKIAK LORTZEKO
PROPOSAMEN ERRAZAK ETA ZEHATZAK . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

1. Acogida como una manera de ser.


Actitudes acogedoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

2. Acogida como una manera de estar. Los medios . . . .

68

3. Acogida como una manera de actuar. Las acciones . .

70

II. FICHAS DE TRABAJO


Trabajando con las fichas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

1. Para empezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2. Ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

3. Juzgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4. Actuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Para terminar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

III. ANEXOS
1. Una Iglesia al servicio del Evangelio . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. La pastoral de la acogida y la misericordia . . . . . . . . . . . . 104
3. Oraciones
3.1. Acoger y poner a trabajar los talentos de la vida . . .
3.2. Acogiendo a los pobres y marginados . . . . . . . . . . .
3.3. Acogida a travs del perdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. La confianza en la acogida amorosa . . . . . . . . . . . . .
3.5. Padre nuestro. La oracin del hijo mayor ante
el Padre bueno y acogedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. No estamos solos! Dios, la vida y
la comunidad nos acogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Plegaria de la persona voluntaria . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Los rasgos del hombre nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

108
114
118
122
126
130
134
138

1. Harrera, izateko modu gisa.


Jarrera abegitsuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2. Harrera, egoteko modu gisa. Bitartekoak . . . . . . . . . . .

69

3. Harrera, jarduteko modu gisa. Ekintzak . . . . . . . . . . . .

71

II. LANERAKO FITXAK


Fitxekin lanean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

1. Hasteko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2. Ikusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

3. Epaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

4. Ekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Bukatzeko... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

III. ERANSKINAK
1. Eliza Ebanjelioaren zerbitzura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2. Harreraren eta errukiaren pastoraltza . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3. Otoitzak
3.1. Bizitzako talentuak onartu eta lanean jarri . . . . . . . .
3.2. Behartsuak eta baztertuak ongi hartzen . . . . . . . . . .
3.3. Harrera ona barkamenaren bidez . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Harrera maitakorrarekiko konfiantza . . . . . . . . . . . .
3.5. Gure Aita. Seme nagusiaren otoitza harrera oneko
Aitaren aurrean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Ez gaude bakarrik! Jainkoak, bizitzak eta
elkarteak harrera eskaintzen digute . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Boluntarioaren otoitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Gizaki berriaren ezaugarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7

109
115
119
123
127
131
135
139

INTRODUCCIN
Durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004, 10 personas
(laicos/as, religiosas, sacerdotes)1 agentes de pastoral de
parroquias o miembros de delegaciones diocesanas, nos
hemos reunido para reflexionar sobre el itinerario que debemos andar para que nuestras parroquias sean ms acogedoras.
Al final del curso 2001-2002 la Dicesis plante, desde el
Instituto de Teologa y Pastoral, la conveniencia de poner en
marcha unos seminarios en torno a temas de importancia de
nuestra vida eclesial. Se optaba por el sistema de seminario
con la conviccin de que, de esta manera, se consigue un estilo de trabajo y funcionamiento eficaz y enriquecedor. El seminario en torno a la Remodelacin Pastoral estaba siendo una
buena piedra de toque que refrendaba esta apuesta. En un
momento de profundos cambios como el actual resulta esencial propiciar espacios de reflexin y bsqueda en torno a las
claves que vamos poco a poco vislumbrando. Una de esas claves gira en torno a la parroquia-comunidad cristiana. Se impone una nueva configuracin de parroquia con un estilo pastoral ms misionero, con un estilo que favorezca la participacin
y el impulso evangelizador.
A la hora de ir recreando esa comunidad cristiana en la
fidelidad al evangelio de Jess y a los hombres y mujeres de
hoy, aparece con fuerza la dimensin de la ACOGIDA. La
acogida como una manera de ser y de vivir hoy y aqu la expe1 Las personas que han tomado parte en este seminario Hacia una parroquia ms

acogedora en nuestra dicesis de San Sebastin a lo largo de los cursos 2002


2004, han sido: Isabel Martin, Joserra Arruabarrena, Javier Hernez, Jose Antonio
Sanz, Arantxa Jauregi, Fernando Garijo, Mara Angeles Goi, Yolanda Gonzalez,
Marisa Herrero, Ane Ferran y Jose Ramn Trevio.

SARRERA
2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan zehar, 10 pertsonez
osatutako talde bat sortu genuen (partaideak laikoak, erlijiosak
edo apaizak ginen, guztiak ere parrokietako pastoralgileak edo
elizbarrutiko ordezkaritzetako kideak)1 gure parrokiak harrera
oneko parrokiak izateko beharrezkoak diren pausoak aztertzeko.
2001-2002 ikasturtearen amaieran, Elizbarrutiaren baitako Teologi eta Pastoral Ikastetxeak eliza bizitzarekin lotutako
zenbait gairi buruzko mintegiak antolatzea proposatu zuen.
Mintegien aldeko apustua egin zen orduan, lan egiteko modu
hori eraginkorra eta aberasgarria zelakoan. Pastoral eraberritzeari buruzko mintegiak apustu hori berretsi egiten zuen.
Aldaketa sakonak gertatzen ari dira egun eta, errealitate
horren aurrean, funtsezkoa da hausnarketa- eta bilaketa-eremuak sortzea, pixkanaka sumatzen ditugun oinarrizko
gako batzuen inguruan. Gako horietako bat parrokiari edo
kristau-elkarteari buruzkoa da. Parrokia-eraketa berria ari da
nagusitzen eta, eredu berri horren pastoral-estiloak kutsu
misiolari handiagoa du, partaidetza eta bultzada ebanjelizatzailea oinarri hartuta.
Kristau-elkarte berri hori Jesusen Ebanjelioaren eta egungo gizon-emakumeen egoeraren arabera eratzeko, HARRERAREN dimentsioa indar handiz ageri da. Harrera izateko
1 2002-2004 ikasturteetan zehar Donostiako gure Elizbarrutian Harrera oneko parrokia izeneko mintegi honetan parte hartu duten pertsonak hauek izan dira: Isabel
Martin, Joserra Arruabarrena, Javier Hernez, Jose Antonio Sanz, Arantxa Jauregi,
Fernando Garijo, Mara Angeles Goi, Yolanda Gonzalez, Marisa Herrero, Ane
Ferran eta Jose Ramon Trebio.

riencia del Dios que nos acoge y nos salva en Cristo Jess. La
acogida como talante configurador de una comunidad que se
construye con un proyecto de verdadera fraternidad, como un
hogar clido para la relacin humana y el compartir, como una
familia acogedora que abre sus puertas a todos y especialmente a los ms pobres y necesitados.
Un grupo de creyentes hemos cogido el guante con ilusin
y hemos tratado de vivir el seminario desde nosotros/as mismas pensando en nuestras parroquias y grupos de referencia.
Desde el principio nos planteamos la posibilidad de ofrecer el
resultado del camino recorrido a otras personas como una
invitacin y un servicio ms.
En este documento pretendemos plasmar el proceso de
reflexin, el itinerario que hemos compartido en el seminario.
Pensamos que lo ms importante que tenemos para comunicar
son los pasos que hemos ido dando para abordar la cuestin
porque, al final de todo nos hemos dado cuenta que, lo importante es que cada grupo o comunidad cristiana que se plantee
la necesidad de avanzar hacia una parroquia ms acogedora,
haga su propio proceso, ubicando el anlisis en su propia
realidad.
Pero tambin queremos recoger el resultado de nuestra
reflexin como un trabajo hecho desde el consenso de subrayar la importancia de la acogida y el talante acogedor en la
configuracin de la comunidad cristiana. Hemos tratado de
reflexionar juntos compartiendo vivencias, inquietudes, discernimiento, propuestas, etc, desde el convencimiento de que
la reflexin deba ubicarse en nosotros mismos y poniendo en
comn nuestra propia vida, nuestro ser cristiano, miembros de
una comunidad.
10

modu bat da: Jesu Kristoren bitartez hartzen eta salbatzen gaituen Jainkoaren esperientzia orain eta hemen bizitzeko
modua, hain zuzen. Harrera benetako senidetasun-proiektu
baten baitan sortzen den elkartea eratzeko jarrera da, giza
harremanak eta emateko jarrerak garatzeko txoko goxoa; guztiontzat eta, batez ere, behartsuenentzat ateak zabal-zabalik
dituen familia abegitsua.
Fededun-talde honek ilusio handiz egin dio aurre erronka
horri eta mintegia gure parrokiak eta erreferentzia-taldeak
kontuan hartuta lantzen saiatu gara. Hasiera-hasieratik egokia
iruditu zitzaigun egindako bidearen emaitzak besteei jakinaraztea, gonbidapen eta zerbitzu modura baliagarria izan dadin.
Dokumentu honetan, gure asmoa mintegian egin dugun
hausnarketa-prozesua eta ibilbidea agertzea da. Gure ustez,
gauzarik garrantzitsuena gaia lantzeko eman ditugun pausoen
berri ematea da, azkenean honetaz ohartu baikara: funtsezkoena harrera oneko parrokiak eratzeko beharra sumatzen duen
kristau-elkarte edo -talde bakoitzak bere prozesua egitea
dela eta talde bakoitzak bere errealitatean oinarrituz egin
behar duela dagokion analisia.
Horrekin batera, hausnarketaren ondorioz adostutako
emaitzak ere jakinarazi nahi ditugu, honako ideia hau azpimarratuz: kristau-elkartea osatzeko, funtsezkoak direla harrera
eta besteak hartzeko jarrera. Hausnarketa elkarrekin egiten
saiatu gara, nork bere bizipenak, kezkak, bereizkuntza, proposamenak eta abar adieraziz. Izan ere, ziur gaude hausnarketak
bakoitzaren errealitatetik hasi behar duela, nork bere bizitza
eta bere kristau izatea besteei adieraziz, elkarte bateko kide
garen aldetik.
11

Iremos, por tanto, compaginando el proceso con el resultado de la reflexin. Intentaremos hacerlo de manera sencilla
y clara, siguiendo un esquema en funcin del contenido que
hemos ido elaborando. Veremos si lo conseguimos.
San Sebastin, junio de 2004

el seminario

Jos Ramn Trevio


Delegado Episcopal de Critas Gipuzkoa
La metodologa de trabajo que hemos empleado se ha concretado en plantear pistas concretas, a partir de preguntas, que nos ayudarn a
elaborar una reflexin personal (normalmente
realizada en casa) en torno a la cuestin sobre
la que queramos reflexionar, de forma que
dedicbamos la primera parte de la reunin a
poner en comn el trabajo personal, para despus contrastar opiniones, avanzar en la reflexin y plantear el siguiente paso.

12

Beraz, prozesua eta hausnarketaren emaitzak uztartuz


joango gara. Ahalik eta era erraz eta argienean landu ditugun
edukien araberako eskema bati jarraituz. Ea lortzen dugun.
Donostia, 2004ko ekaina

mintegia

Jose Ramon Trebio


Caritas Gipuzkoako Gotzain Ordezkaria

Lanerako erabili dugun metodologiaren bidez


ideia zehatz batzuk mahaigaineratu dira, zenbait galdera oinarri hartuz. Ideia horiek lagungarriak izan dira landu nahi genuen gaiari buruzko
hausnarketa pertsonala egiteko (etxean egin
da, eskuarki); horrela, bileraren lehenengo
zatian norberak etxean egindako lana besteei
azaltzen zien. Ondoren, iritziez mintzatu, hausnarketan aurrera egin eta hurrengo pausoa proposatzen genuen.

13

I.
HAUSNARKETA-PROZESUA
ETA IBILBIDEA
PROCESO DE REFLEXIN
E ITINERARIO

1.er momento
REVISAMOS LA DIMENSIN DE LA ACOGIDA.
NOS PREGUNTAMOS: DNDE ESTAMOS?
En este primer momento, dedicamos nuestra tarea
a concretar el marco donde ubicaremos nuestra
reflexin y consensuar el punto de partida. Y lo
hacemos tras la lectura de dos documentos que
asumimos como base de nuestra reflexin: Una
Iglesia al servicio del Evangelio (DICESIS DE SAN
SEBASTIN, Idatz 1999) y La pastoral de la Acogida y
la Misericordia (ARZOBISPADO DE MRIDA-BADAJOZ,
Separata del Boletn Oficial del Arzobispado, n. 3,
nov-dic 1999).
Una vez que concretamos el marco y consensuamos el punto de partida, iniciamos la reflexin
siguiendo el esquema de ver, juzgar y actuar.
En el tiempo que dedicamos al ver, analizamos
cmo es la acogida en nuestras parroquias con una
lluvia de ideas sobre las debilidades y las fortalezas.

1. Tiempos nuevos para la fe,


tiempos nuevos para la Iglesia
1.1. Un contexto de cambios profundos2...
En la actualidad y desde todos los mbitos se realiza un
diagnstico comn: vivimos tiempos de profundas transformaciones, de cambios sustanciales que suponen una verdadera rup2 Para ahondar sobre esta cuestin, hacemos referencia a otros documentos ya
publicados en nuestra dicesis: Una Iglesia al servicio del Evangelio (Idatz, San
Sebastin 1999), Reflexiones y propuestas en torno a la remodelacin pastoral (Idatz,
San Sebastin 2005) y La funcin del laico/a en la iglesia (Idatz, San Sebastin 2005).

16

1. unea
HARRERAREN DIMENTSIOA BERRIKUSTEN DUGU
GALDERA HONI ERANTZUNEZ: NON GAUDE?
Lehenengo une honetan, gure lana hausnarketa
kokatzeko eta abiapuntua adosteko markoa
zehaztea izan zen. Hori egiteko, gure hausnarketaren oinarri diren bi dokumentu irakurri genituen: Eliza Ebanjelioaren zerbitzura (DONOSTIAKO
ELIZBARRUTIA, Idatz 1999) eta Harreraren eta
errukiaren pastorala (MERIDA-BADAJOZKO ARTZAPEZPIKUTZA, Artzapezpikutzako Aldizkari Nagusiaren separata, 3. z., aza-abe. 1999).
Markoa kokatu eta abiapuntua adostu ondoren,
hausnarketari ekin genion, eskema honi jarraituz: ikusi, epaitu eta ekin.
Eskemaren lehenengo atala lantzeko (ikusi),
gure parrokietan egiten den harrera nolakoa
den aztertu genuen, gai horrekin lotutako
indarguneak eta ahuleziak adieraziz.

1. Garai berriak fedearentzat, garai berriak Elizarentzat


1.1. Aldaketa sakonez betetako testuingurua2...
Gaur egun, diagnostiko komuna egiten dugu arlo guztietan: eraldaketa nagusiak gertatzen ari dira, aurreko paradigmak alde batera uzten dituzten funtsezko aldaketak ditugu
begien aurrean eta horrek izateko eta bizitzeko modu berri bat
2 Gai horretan sakontzeko, elizbarrutian jada argitaratuta dauden hiru dokumentu

aipatu nahi ditugu: Eliza Ebanjelioaren zerbitzura (Idatz, Donostia 1999), Gogoeta eta
proposamenak pastoral eraberritzearen inguruan (Idatz, Donostia 2005) eta
Laikoaren egitekoa elizan (Idatz, Donostia 2005).

17

tura con paradigmas anteriores y plantean el reto de la bsqueda


de una nueva configuracin y manera de ser y de vivir. La
Iglesia y el hecho religioso no son ajenos a estos cambios. Ms
bien habra que decir que estn vindose fuertemente afectados
por los mismos (el fenmeno de la secularizacin e increencia,
la desafeccin hacia las instituciones, el relativismo moral...).
El modelo de Iglesia que hemos elaborado en la Dicesis
nos invita a descubrir las luces y las sombras del momento
presente. A menudo somos ms proclives a descubrir las resistencias y los elementos supuestamente negativos. Si purificamos la mirada con el colirio del evangelio, podremos descubrir que este tiempo es tiempo de gracia y que el evangelio de
Jess puede sonar con nuevos y desconocidos matices en una
nueva sintona.
Todo tiempo de cambio provoca crisis y desconcierto.
Nos cuesta adaptarnos a las nuevas situaciones y nos sentimos
a la intemperie cuando se van cerrando los paraguas que nos
cobijaban. Como en todo nacimiento, el temor y el dolor preceden a la alegra por la vida que renace, si somos capaces de
apostar decididamente por alumbrar lo nuevo, convencidos de
esa salvacin que tambin hoy se nos regala en Jesucristo a
los hombres y mujeres de nuestro tiempo.3
Desde la fe en ese Dios que tambin hoy sale al encuentro
de los hombres y mujeres de nuestro mundo, podremos esquivar las tentaciones que nos atan al pasado y nos bloquean para
vivir el hoy con intensidad y confianza en el maana.
Entendemos como as lo hacen notar las conclusiones del
seminario sobre la Remodelacin Pastoral,4 que, siendo ste
3 DICESIS DE SAN SEBASTIN, Una Iglesia al Servicio del Evangelio, Idatz (San
Sebastin 1999), n. 28.
4 DICESIS DE SAN SEBASTIN, Reflexiones y propuestas en torno a la remodelacin
pastoral, Idatz (San Sebastin 2005).

18

asmatzeko erronka mahaigaineratzen du. Egoera horrek ere


badu eragina Elizan eta erlijioan, oso eragin indartsua gainera
(sekularizazioa, federik eza, erakundeekiko atxikimendurik
eza, erlatibotasun morala...).
Elizbarrutian sortu dugun Eliza-ereduak egungo argiak eta
itzalak ezagutzera bultzatzen gaitu. Sarritan, itzalak eta ustez
negatiboak diren elementuak soilik ikusteko joera dugu.
Alabaina, egoera Ebanjelioaren gerizpean aztertzen badugu,
garai hauek graziaz betetako garaiak direla ohartuko gara;
gaur egun, Jesusen Ebanjelioa kutsu berrituez uler dezakegula, alegia.
Aldaketa-garai guztiek eragiten dute krisia eta ezinegona.
Zaila egiten zaigu egoera berrietara moldatzea eta biluzik
sentitzen gara estalkirik gabe geratzen garenean. Jaiotza guztietan bezalaxe, beldurra eta oinazea nagusitu egiten dira
berriz jaiotzen den bizitzarekiko poza agertu aurretik. Hala
ere, poz hori sentitu ahal izateko, jaio berri diren gauzen aldeko apustua egiteko gai izan behar dugu, egungo gizon-emakumeoi ere Jesu Kristoren bidez salbamena oparitzen
zaigula3 sinestuta.
Jainkoa gure munduko gizon-emakumeen bidera ere irteten dela sinesten badugu, iraganarekin lotzen gaituzten
tentazio horiek saihesteko gai izango gara: oraina indarrez
bizitzea eta etorkizunari konfiantzaz begiratzea eragozten
diguten tentazioak, hain zuzen.
Pastoral eraberritzeari4 buruzko mintegiaren ondorioetan ageri denez, exodo-garaian bizi garela eta itxaropenez
3 DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA, Eliza Ebanjelioaren zerbitzura, Idatz (Donostia 1999), 28. z.
4 DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA, Eliza Ebanjelioaren zerbitzura, Idatz (Donostia 1999), 6. or.

19

un tiempo de xodo, se est produciendo el despuntar de realidades emergentes que nos llenan de esperanza. Es tiempo
para la creatividad y para afianzarse en las claves esenciales
de nuestra vida cristiana, ya que, en medio de la niebla, vamos
vislumbrando algunas realidades y convicciones que juzgamos esenciales para ir construyendo la comunidad cristiana
que har presente en el mundo de hoy la fuerza humanizadora
y salvfica del evangelio de Jess.
1.2. ...Que se completa con algunas certezas...
Una de ellas, la necesidad de avanzar con firmeza y conviccin, hacia comunidades cristianas ms acogedoras.
Hemos reflexionado mucho sobre qu es la acogida para
nosotras/os y lo hemos hecho a partir de una pregunta:
Cuando digo acogida, qu quiero decir?. Nuestra conclusin ha sido unnime:
Entendemos la acogida como una manera de ser, estar y
de actuar, caracterizada por la apertura y la disponibilidad. Acogida como actitud de servicio y como manifestacin de una prioridad de todos/as y cada uno/a de los
miembros de la comunidad: lo que importa es la persona.
Todos debemos ser acogedores (agentes) y sentirnos
acogidos (pacientes) en tanto que somos miembros, nos sentimos miembros, de una comunidad cristiana. Porque consideramos que una parroquia no es ms acogedora porque tenga
ms servicios de acogida, sino porque cuida ms a las personas. No se trata slo de organizar servicios sino de cuidar el
talante y de establecer prioridades en funcin del espritu y no
de la tarea o la actividad concreta. Por eso, creemos en la aco20

betetzen gaituzten errealitateak sortzen ari direla uste dugu.


Sortzaile izateko garaiak dira hauek, gure kristau-bizitzaren
funtsezko gakoak sendotzeko garaiak; izan ere, laino artean,
kristau-elkartea eraikitzeko funtsezkoak iruditzen zaizkigun
errealitateak eta ideiak sumatzen hasiak gara, kristau-elkarteak gauzatuko baitu gaur egun Jesusen Ebanjelioaren
gizatasuna eta salbamena.
1.2. ...Egia biribil batzuekin osatzen dena...
Horietako bat hauxe da: kristau-elkarte abegitsuagoak
sortzeko bidean aurrera egiteko beharra, tinkotasunez eta ziurtasunez.
Hausnarketa ugari egin ditugu harrerak guretzako duen
esanahiari buruz eta, horretarako, galdera honetan oinarritu
gara: Zer esan nahi dut harreraz mintzatzen naizenean? Aho
batekoa izan da ondorioa:
Gure ustez, harrera izateko, egoteko eta jarduteko modu
bat da, irekitasuna eta bestearen alde egiteko gogoa
ardatz nagusitzat hartuz. Zerbitzu-jarrera eta elkarteko
kide guzti-guztiek duten lehentasunaren adierazpena da:
garrantzitsuena pertsona da.

Guztiok egin behar dugu harrera (emaileak) eta guztiok sentitu behar dugu ondo hartuak garela (hartzaileak),
guztiak baikara kristau-elkarteko kide. Izan ere, gure ustez,
parrokia batek ez du harrera ona egingo harrera-zerbitzu asko
dituelako, pertsonak zaintzen dituelako baizik. Funtsezkoena
ez da zerbitzuak antolatzea, jarrera zaintzea eta lehentasunak
ezartzea baizik, espirituaren arabera eta ez jarduera jakinen
arabera. Hori dela eta, benetako harrera bestearekin bat egitea
21

gida que parte del encuentro con el otro/a, porque nos interesa y nos importa, convirtindose as en el fundamento de la
relacin humana y cordial con el otro/a, los/as otros/as.
Esta acogida se concreta en una serie de actitudes fundamentales que se plasman en la relacin concreta: la escucha
y el dilogo, la confianza y la superacin de los prejuicios, la
aceptacin sin imposiciones, respetando la autonoma del
otro. La acogida como una relacin clida, llena de afecto y
sentimientos positivos. Una actitud cordial (de corazn).
Acogida como actitud activa de quien toma la iniciativa y
sabe dar el primer paso rompiendo temores, inercias y bloqueos, saliendo al encuentro, llamando y abrindose uno
mismo. Una acogida que supera nuestras prisas y respeta el
ritmo sin forzar nada. La paciencia como un saber estar sin
nervios ni prisas a la espera de que el otro/a, sincera y voluntariamente, decida abrir sus puertas. La acogida como actitud
permanente que no se quiebra por los fracasos.
1.3. ...Que se plasman con luces y sombras
Es en este momento donde se plasma
con claridad la importancia de que
cada comunidad cristiana o grupo
haga su propia reflexin. Lo que a continuacin redactamos son slo las
luces y sombras que nuestro grupo ha
vislumbrado. Seguramente hemos
sido un tanto categricos... Nuestra
intencin no es otra que la de poner
sobre la mesa estas ideas para debatir
sobre ellas y completarlas. Sobre todo
completarlas.

22

dela uste dugu, harenganako interesa eta kezka sentitzen


dugulako. Horrelako harrera besteekiko harreman gizatiarrak
eta adeitsuak sortzeko muina bihurtzen da.
Harrera hori funtsezko jarrera batzuetan zehazten da eta
horiek harreman-mota jakin batean islatzen: entzutea eta elkarrizketa, konfiantza eta aurreiritzien gainditzea, inposaketarik
gabeko onarpena, bestearen autonomia errespetatuz. Harrerak
harreman goxoa, maitekorra eta sentimendu positiboz betea
behar du izan; harreman adeitsua, bihotzean oinarritua.
Harrera jarrera aktiboa da, eta lehenengo pausoa ematen
jakitea eskatzen du, beldurrak, inertziak eta blokeoak apurtuz,
bestearengana hurbilduz eta nork bere bihotza irekiz. Gure
presak gainditu eta berezko erritmoa errespetatzen duen harrera. Pazientzia funtsezkoa da, besteak bere ateak noiz irekiko
zain egoten jakiteko, urduritasunik eta presarik gabe, benetan
eta nork bere borondatez. Harrera porrotengatik bertan behera
erortzen ez den etengabeko jarrera da.
1.3. ... Argi eta itzalekin islatzen direnak
Une honetan argi eta garbi ageri da
kristau-elkarte edo talde bakoitzak
bere hausnarketa egiteak duen garrantzia. Ondoren azalduko duguna gure
taldeak sumatu dituen argi eta itzalak
baino ez dira. Ziur aski kategoriko
samarrak izan gara... gure asmoa,
ordea, zenbait ideia mahai gainean
jartzea, horiei buruz eztabaidatzea eta
horiek osatzea da. Batez ere, horiek
osatzea.

23

No partimos de cero. La reflexin que reflejamos en el


documento Una Iglesia al servicio del Evangelio, nos sita en
el itinerario de ser ms acogedores y cercanos. Por eso es
importante descubrir las sombras que tenemos que iluminar
y las luces que tenemos que alimentar para seguir avanzando en el camino.
1. Nos parece que una de las grandes dificultades o lagunas que tenemos es que somos cristianos/as necesitados
de una conversin permanente. Nos falta esa espiritualidad de base que pone alma y vida en lo que somos y hacemos: Sin m nada podis (Jn 15,5). Nos cuesta sentirnos
acogidos por Dios. La experiencia personal de sentirnos
acogidos por l nos hara ms acogedores.
2. En nuestras comunidades cristianas consideramos la
acogida ms como una tarea, algo que hay que realizar, organizar, llevar a cabo y no tanto como una actitud
evanglica. A veces pensamos que es una funcin que le
corresponde realizar al sacerdote y no un compromiso
fundamental de todo/a cristiano/a. Con demasiada frecuencia, delegamos en otras personas la acogida haciendo
dejacin de actitudes y roles que nos corresponden a
todos/as.
3. Constatamos cmo nuestras parroquias estn orientadas
fundamentalmente a proporcionar servicios. La propia
organizacin eclesial, la vida pastoral entendida como
compartimentos estancos el de servicios y comisiones, el
talante clerical que monopoliza decisiones y relacin
humana, no fomentan demasiado la coparticipacin y el
sentido de pertenencia activa de los/as miembros/as de la
comunidad parroquial.
4. Descubrimos en algunos casos, poca capacitacin en
los agentes de pastoral para realizar la acogida, dificultad
24

Ez gara hutsetik abiatu. Eliza Ebanjelioaren zerbitzura


dokumentuan islatzen dugun hausnarketak abegitsuagoak eta
hurbilago egoteko bidean jartzen gaitu. Horregatik da garrantzitsua argitu behar ditugun itzalak eta elikatu behar ditugun
argiak zeintzuk diren jakitea, bideari jarraitu ahal izateko.
1. Gure ustez, gure zailtasun edo hutsune nagusietakoa
hau da: etengabeko konbertsioaren beharrean gauden
kristauak garela. Garenari eta egiten dugunari arima eta
bizia ematen dion oinarrizko espiritualtasuna falta zaigu:
Ni gabe ezin duzue ezer egin (Jn 15,5). Zaila egiten
zaigu Jainkoak hartzen gaituela sentitzea. Hori sentituko
bagenu, ordea, harrera oneko bihurtuko ginateke.
2. Gure kristau-elkarteetan harrera eginkizun modura
hartzen dugu, egin beharreko zerbait, antolatu eta gauzatu beharrekoa, eta ez hainbeste jarrera ebanjeliko modura. Batzuetan, eginkizun hori apaizei dagokiela pentsatzen
dugu, eta ez zaigu iruditzen kristau ororen funtsezko konpromisoa denik. Sarriegi beste pertsonen esku uzten dugu
harrera, guztioi dagozkigun jarrerak eta rolak alde batera
utziz.
3. Gure parrokiak zerbitzu-emaileak direla konturatzen
gara. Elizaren antolamenduak berak, pastoral-bizitzak
zatitutako zerbitzuz eta batzordez osatua, eta apaizen
aldarteak erabaki guztiak beren gain hartzen dituzte ez
dute partaidetza- eta kidetasun-sentimendua gehiegi
sustatzen parrokiako kideen artean.
4. Kasu batzuetan, pastoralgileek harrera egiteko ahalmen
gutxi dutela ohartzen gara; zailtasun horrek eragin handia du, bai harreraren kalitatean, bai partaidetzan ere.
Bestalde, erakunde guztietan gertatzen den burokratiza25

que afecta tanto a la calidad de la acogida como a la


participacin. Por otro lado, vemos que la burocratizacin
que se da en casi todas las instituciones tambin se da en
la Iglesia. Tenemos inercias y resistencias que junto a la
ausencia de criterios claros ante determinadas situaciones
(peticiones concretas de gente que se acerca ocasionalmente, etc.) as como la dificultad de situarnos ante las
nuevas realidades que requieren nuestra presencia y que
no han sido determinadas en ningn organigrama, hacen
que nuestra acogida sea a veces legalista, normativa, fra,
distante y poco evanglica.
5. Completamos este cuadro citando las sombras que encontramos respecto a nuestra propia actitud: A menudo
valoramos poco la relacin humana. Hacemos cosas
juntos pero compartimos poco entre los propios agentes
de pastoral de las distintas delegaciones y servicios parroquiales y, en general, entre los miembros que componemos la comunidad parroquial. No hay suficiente cultura
de la acogida entre los miembros de la comunidad.
Pensamos que ese dficit tiene bastante que ver con el
cmo entendemos y vivimos nuestra vida cristiana.
6. Acogemos con prisa, mirando el reloj, condicionados
por el estilo de vida que llevamos. A veces las prisas, el
ruido, la eficacia, los prejuicios y sospechas que se convierten en desconfianza marcan y condicionan nuestro
talante. De igual manera nos influyen nuestros planteamientos cuando juzgamos, slo desde nosotros, y vamos
estableciendo lo mismo para todos, sin tener en cuenta la
realidad de cada persona individualmente. A menudo acogemos con poca intimidad, con maneras bastante abruptas. Muchas veces nos falta sensibilidad, tono espiritual.
26

zioa Elizan ere gertatzen dela ikusten dugu. Horiez gain,


nagikeriak eta erresistentziak, egoera jakinen aurrean
irizpide argirik ez edukitzeak (noizbehinka etortzen zaigun jendearen eskaerei erantzuteko) eta organigrametan
jaso ez baina gure presentzia eskatzen duten errealitate
berrien aurrean kokatzeko ditugun zailtasunak; egiten
dugun harrera legeetan eta arauetan oinarrituegia, hotza,
urruna eta ebanjelio-espiriturik gabekoa izatea dakar.
5. Errealitate hori osatzeko, norberaren jarreretan ikusten
ditugun itzalak aipatu nahi ditugu: sarritan gutxi baloratzen ditugu giza harremanak. Gauzak elkarrekin egiten
ditugu, baina oso gutxi elkarbanatzen dugu ordezkaritzetako eta parrokiako zerbitzuetako pastoralgileen artean
eta, oro har, parrokiako elkartea osatzen dugunon artean.
Ez dago behar adina harrera-kulturarik elkarteko kideen
artean. Gure ustez egoera horrek zerikusi handia du gure
kristau-bizitza ulertzeko eta bizitzeko moduarekin.
6. Jendea presaka hartzen dugu, erlojuari begira, gure
bizimoduak baldintzatuta. Batzuetan, presak, zaratak, eraginkortasunak, aurreiritziek eta susmoek sarritan mesfidantza bihurtzen dira, baldintzatu egiten dute gure aldartea. Halaber, gure planteamenduek ere eragin handia dute
gauzak gure errealitatetik abiatuz epaitzen ditugunean eta
guztientzako irizpide berberak ezartzen ditugunean, pertsona bakoitzaren errealitatea kontuan hartu gabe. Sarritan
intimitate gutxirekin hartzen dugu jendea, nahiko zakar.
Askotan, sentsibilitatea falta zaigu, espiritu ukitua.
7. Gure eginkizunak lehenesten ditugu ospakizunak,
bilerak, etab. harrera eta hurbiltzen zaigun pertsonarekiko harremanaren ordez. Zaila egiten zaigu laguntza eske
datozen pertsonekin egotea, baita lehenbiziko aldiz etor27

7. Priorizamos nuestras cosas, celebraciones, reuniones,


etc. ms que la acogida y la relacin con la persona concreta que se acerca a nosotros/as o que est con nosotros.
Nos cuesta acoger a las personas que solicitan nuestra
ayuda. O a aquellas que llegan por primera vez. Por otro
lado permanecemos demasiado estticos y a la espera.
No salimos suficientemente y no hay suficiente acogida como presencia hacia fuera. Vivimos en un microclima, en una especie de gueto, que nos da seguridad pero
que dificulta nuestra presencia viva en la sociedad.
8. A veces, el lugar fsico (despacho parroquial, despacho
de atencin de Critas...) est descuidado y no facilita
una acogida clida. Debemos ser sensibles a los pequeos
detalles que ayudan a crear un clima de acogida y respeto.
Como decamos al principio, no partimos de cero.
Tambin descubrimos luces en nuestro caminar.
1. A pesar de todas las dificultades y de las contradicciones,
sabemos que la parroquia es un lugar de encuentro, de
escucha y de sentido. Cada vez que vivimos la experiencia
del encuentro humano y el compartir, sentimos, de verdad,
la bondad intrnseca de la fe. Y a la vez, la experiencia
viva de la fe compartida despierta en nosotros y nosotras
actitudes de servicio y entrega a los dems. Celebrar la
memoria de Jess muerto y resucitado nos trasmite la fuerza de su Espritu que nos ayuda a vivir desde Dios para
los dems. La fe vivida en clave de acogida y fraternidad
nos humaniza y nos hace ms personas y ms felices.
2. Cuando en nuestros encuentros sabemos compartir la
vida cotidiana a la luz de la fe, cuando oramos juntos
poniendo en comn los avatares y los sueos de la vida,
sentimos el gozo de la experiencia fraterna. Cuando reno28

tzen direnekin ere. Bestalde, geldiegi egoten gara, beti


bestea noiz etorriko zain. Ez gara irteten, ez dugu harrera eta presentzia kanporantz behar adina bideratzen.
Mikroklima batean bizi gara, segurtasuna ematen digun
ghetto moduko batean; alabaina, ez digu uzten gizartean
presentzia bizia izaten.
8. Batzuetan, leku fisikoa ere (parrokietako bulegoak,
Caritaseko harrera-bulegoak...) ez da behar adina zaintzen eta horrek ez du harrera goxoa errazten. Beharrezkoa da xehetasun txiki horiek ere kontuan hartzea, harrera oneko eta errespetuzko giroa sortu ahal izateko.
Hasieran esaten genuenez, ez gara hutsetik abiatu. Izan
ere, aurkitu ditugu beste hainbat argi ere bidean.
1. Hainbat zailtasun eta kontraesan izan arren, badakigu
parrokia topagunea dela, elkarri entzuteko eta bizitzari
zentzua emateko gunea. Giza topaketaren eta elkarbanatzearen esperientzia bizitzen dugun bakoitzean, bene-benetan sentitzen dugu fedearen berezko ontasuna.
Horrekin batera, fedearen esperientzia biziak besteekiko
zerbitzu-jarrerak pizten ditu. Jesus hila eta piztuaren oroitza ospatzeak haren Espirituaren indarra ematen digu eta
horrek Jainkoa oinarri hartuta besteen alde bizitzera
garamatza. Harreran eta senidetasunean bizitako fedeak
gizatiarrago eta zoriontsuago egiten gaitu.
2. Elkartzen garenean fedearen eraginez eguneroko bizitza
elkarbanatzeko gai garenean, bizitzaren gorabeherak eta
ametsak elkarbanatuz elkarrekin otoitz egiten dugunean,
senide arteko esperientziaren poza sentitzen dugu. Jesusi
leialtasun handiagoz jarraitzeko apustua berritzen dugunean, gure bizitza behartsuenekiko zerbitzuan zabaldu eta
29

vamos nuestra opcin por seguir ms fielmente a Jess


notamos cmo nuestra vida se ensancha y se abre en clave
de servicio hacia los ms necesitados. Junto a nuestro
pecado y nuestra mediocridad, sta tambin es nuestra
experiencia.
3. En muchos lugares en los que se sufre, constatamos la
presencia annima y callada de creyentes que saben dar
lo mejor de s mismos para aliviar el mal liberando a la
persona.
4. Vamos dando pequeos pero importantes pasos en la lnea
de vivir el compartir, la comunicacin, la relacin humana. Observamos cmo pueden ir cambiando el estilo y
las actitudes de algunos agentes de pastoral, con ayuda
de la reflexin, la oracin y la formacin. Constatamos
que cada vez hay mayor sensibilidad hacia la persona y
que se valora ms la escucha.
5. Cuidamos la eucarista, como primer lugar de acogida a
nosotros/as mismos/as, miembros de la comunidad parroquial.
6. Descubrimos grupos y personas en nuestras comunidades
capaces de realizar una buena acogida, que se dedican con
esmero a acompaar, escuchar y estar cerca de las personas, desde una actitud de entrega y servicio desinteresado,
desarrollando acciones concretas encaminadas a acoger a
determinados colectivos que sufren situaciones de necesidad.
7. Vamos consiguiendo que las parroquias estn ms integradas y encarnadas en el barrio, en la vida de la gente, etc.

30

ireki egiten dela ohartzen gara. Bekatuarekin eta kaskarkeriarekin batera, hori guztia ere gure esperientzia da.
3. Sufrimena nagusi den hainbat lekutan fededun ugari dago,
duten onena ematen, isilean eta gehiegi nabarmendu gabe,
gaizkia arinduz eta pertsonei beren burua askatzen
lagunduz.
4. Pauso txikiak baina garrantzitsuak ematen ari gara, elkarbanatzea, komunikazioa eta giza harremanak hobetzeko.
Pastoralgile batzuen estiloa eta jarrerak alda daitezkeela ikusten dugu, hausnarketaren, otoitzaren eta prestakuntzaren bidez. Pertsonekiko geroz eta sentsibilitate handiagoa dagoela eta entzutea geroz eta gehiago baloratzen
dela egiaztatzen dugu.
5. Eukaristia zaintzen dugu, hori baita geure burua parrokiako kide modura hartzeko lehenengo eremua.
6. Gure taldeetan eta elkarteetan harrera ona egiteko pertsonak daudela ikusten dugu, gogo biziz laguntzen, entzuten
eta pertsonengandik gertu egoten dakitenak; pertsona
horiek emate- eta zerbitzu-jarrera agertzen dute, beharrean dauden talde jakinak hartzeko ekintzak garatuz.
7. Parrokiak geroz eta gehiago integratzea eta sartzea lortzen ari gara, bai auzoan, bai jendearen bizitzan eta abarretan.

31

2. momento
CONTRASTAMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LOS VALORES DE LA CULTURA ACTUAL Y
A LA LUZ DEL EVANGELIO
En este segundo momento, intentamos buscar los referentes, las races donde se sita
una comunidad cristiana acogedora. Es el
momento de reflexionar sobre la acogida a la
luz de la Palabra de Dios y atendiendo a los
signos de los tiempos. Planteamos tres apartados:
1. La acogida a la luz de la nueva cultura
(signo de los tiempos).
2. La acogida a la luz del Dios Bblico.
Tratamos de identificar las claves teolgicas para fundamentar convenientemente esta espiritualidad de la acogida.
3. La comunidad aprende a acoger.

1. La acogida a la luz de la nueva cultura


En este espacio donde pretendemos descubrir los valores predominantes en nuestra cultura y su relacin con la acogida,
queremos partir de un previo y es que somos conscientes de
que Dios nos habla desde lo humano y de que el reto de la
Iglesia es el ser humano.
En nuestro recorrido, queremos destacar la sintona
entre determinados elementos de la cultura actual y los valores del evangelio:
32

2. unea
GURE ERREALITATEA EGUNGO
KULTURAREN ETA EBANJELIOAREN ARABERA
KONTRASTATZEN DUGU

Bigarren une honetan, kristau-elkarte abegitsua zein erreferentetan eta sustraitan oinarritzen den bilatzen saiatu gara. Harrera
Jainkoaren Hitzaren eta egungo adierazgarrien
arabera aztertzeko garaia da. Hiru atal landuko ditugu:
1. Harrera, kultura berriaren arabera
(garaiaren adierazgarria).
2. Harrera, Bibliako Jainkoaren arabera.
Harreraren espiritualtasuna behar
bezala oinarritzeko gako teologikoak
zeintzuk diren jakiten saiatu gara.
3. Elkarteak harrera egiten ikasten du.

1. Harrera, kultura berriaren arabera


Une honetan, gure kulturan nagusi diren baloreak eta horiek
harrerarekin duten harremana zein den jakin nahi dugu; alabaina, aurretiko bat azpimarratu nahi dugu: Jainkoak giza
hizkuntzaz hitz egiten digula eta Elizaren erronka gizakia bera
dela.
Gure ibilbidean, egungo kulturaren eta Ebanjelioko
zenbait baloreen arteko bateragarritasuna azpimarratu nahi
dugu:
33

1. Consideramos que es un signo de nuestra cultura la primaca de la persona, el valor de la persona. La proclamacin de su dignidad, por encima de todo, entronca directamente con nuestra Fe.
2. La cultura actual prima y valora especialmente la subjetividad que no el subjetivismo. Asmismo la realidad
se percibe como algo que tiene que ser experimentado e
interpretado no nicamente desde normas establecidas
desde el exterior del ser humano, sino desde la historia
personal vivida y contrastada con la realidad de cada
sujeto.
3. En nuestra cultura relativista, cada vez ms, se sienten las
fallas y las grietas de una sociedad supuestamente feliz y
perfecta en su autosuficiencia. El estado, la poltica, el
progreso, la libertad, la tcnica, la ciencia,... no han dado
lo que se esperaba de ellos en aras a lograr una humanidad
ms feliz. Los dioses de la modernidad van cayendo porque, tal vez, se esper demasiado de ellos y porque llevaban dentro nuevas formas de sometimiento y servidumbre, anulacin y enajenacin de lo humano. Esta realidad
hace que volvemos a tener experiencias de vulnerabilidad, de ser criaturas. Las personas necesitan buscar sentido a su vida, y de hecho, intentan encontrar ese sentido.
Nosotros podemos comunicar el sentido de nuestra vida.
4. En nuestra cultura, se valora la relacin horizontal, el
compartir... No se aceptan las cosas por decreto ley o por
mera trasmisin. Cada cual debe experimentarlo y vivirlo.
De la misma manera, la fe ser experiencia personal o no
ser. Produce rechazo lo impositivo, el sometimiento;
constantemente encontramos reivindicaciones sobre la
libertad personal.
34

1. Pertsonak lehenestea gure kulturaren adierazgarri dela


deritzogu; hau da, pertsonaren berezko balioa. Pertsonen
duintasuna beste guztiaren gainetik jartzea bat dator gure
Fedearekin.
2. Egungo kulturak subjektibotasuna saritzen eta bereziki
baloratzen du, ez subjektibismoa. Halaber, errealitatea
esperimentatu eta interpretatu behar den zerbait bezala
sumatzen du, eta ez gizakitik kanpo dauden ezarritako
arauetatik bakarrik, baizik subjektu bakoitzaren errealitatearekin kontrastatuz bizitako historia pertsonaletik.
3. Gure kultura erlatibistan, gero eta hutsune eta pitzadura
gehiago ageri dira ustez zoriontsua eta akats gabea den eta
bere burua aski duen gizartean. Estatuak, politikak, aurrerapenak, askatasunak, teknikak, zientziak eta abarrek ez
dute espero genuen guztia eman gizateria zoriontsuagoa
lortzeko. Modernitatearen jainkoak erortzen ari dira,
agian gehiegi eskatu zaielako edo gizakiak menderatzeko,
ezerezteko edo besterentzeko era berriak ekarri dituztelako. Errealitate hori dela eta, hauskor sentitu gara, kreatura berriz ere. Pertsonek zentzua aurkitu behar diote
beren bizitzari; eta benetan, zentzu hori aurkitzen saiatzen
dira. Guk gure bizitzaren zentzuaren berri eman dezakegu.
4. Gure kulturan, balio handia ematen zaio harreman horizontalei, elkarbanatzeari... Gauzak ez dira lege dekretuz
onartzen, ezta transmisio hutsagatik ere. Bakoitzak esperimentatu eta bizi egin behar ditu. Halaber, fedea esperientzia pertsonala izango da edo ez da izango.
Inposaketak eta menderatzeak errefusa eragiten dute;
askatasun pertsonalari buruzko aldarrikapenak aurkitzen
ditugu etengabe.
35

5. Desde la clave del encuentro y el compartir, se deduce una


constante cultural importante para pensar en nuestras
comunidades: Hay que recuperar el sentido de la fraternidad. Las comunidades del futuro sern previsiblemente ms pequeas pero con mayor grado de consenso y de
comunicacin interpersonal y siempre con un componente claro de calidez humana.
6. La soledad y la necesidad de escucha son ms que una
evidencia entre nosotros/as. Empiezan a ser motivo de
gran sufrimiento y pobreza humana. Vivimos fsicamente
ms juntos que nunca, pero tal vez no estamos sabiendo
entrelazar nuestras vidas y acompaarnos en la aventura
de la vida cotidiana.
7. Descubrimos, adems, otras caractersticas culturales
que consideramos importante tener muy en cuenta a la
hora de pensar en la acogida:
- Valores como la libertad y la igualdad, el respeto y la
tolerancia, la aceptacin y la acogida del otro en la
diferencia, la sensibilidad hacia el mundo de la pobreza, el tercer mundo, las ONGs como expresin de una
sensibilidad solidaria son tambin expresin de nuestra
cultura.
- Vivimos en una sociedad que establece prevenciones
hacia lo institucional (tambin la iglesia). Se constata
una gran desconfianza ante el poder y un rechazo de la
prepotencia y la burocracia. El individuo hace valer de
distintas maneras su propio valor ante la institucin.
- Se valora ms a los testigos que trasmiten vida que a
los maestros que adoctrinan y buscan dominar con la
imagen.
36

5. Topaketa eta elkarbanatzea oinarri hartuta, egungo kulturan bada gure elkarteetan aplika daitekeen etengabeko
ideia bat: senidetasunaren zentzua berreskuratzeko
beharra. Ziur aski, etorkizuneko elkarteak txikiagoak
izango dira eta garrantzia handiagoa emango zaio adostasunari eta pertsonen arteko komunikazioari, betiere giza
goxotasuna oinarri hartuta.
6. Bakardadea eta entzuteko beharra ageri-agerikoak dira
gure artean. Errealitate horrek sufrimendu eta pobrezia
handia eragiten du. Inoiz baino hurbilago bizi gara elkarrengandik baina, agian, ez dakigu gure bizitzak elkarren
artean lotzen eta eguneroko bizitzan batak besteari laguntzen.
7. Horrez gain, baditu gure kulturak kontuan hartu beharreko beste ezaugarri batzuk harrera lantzeko orduan:
- Askatasuna eta berdintasuna, errespetua eta tolerantzia,
onarpena eta desberdintasunean bestea onartzea,
pobreziarekiko sentsibilitatea, hirugarren mundua eta
GKEak elkartasunaren sentsibilitate-ezaugarriak izateaz gain, gure kulturaren adierazpenak ere badira.
- Egungo gizarteak erakundeekiko prebentzioak ezartzen ditu, baita elizarekiko ere. Boterearekiko mesfidantza handia ageri da, baita nagusikeriarekiko eta
burokraziarekiko gaitzespena ere. Giza banakoak bere
balioa erakutsi behar du erakundeen aurrean.
- Bizitza ematen duten testiguak gehiago baloratzen dira
doktrinatu eta irudi-bidez menderatu nahi duten maisuak baino.
- Kultura sekularizatuan murgilduta gaude eta horrek
izugarrizko eragina du erlijioan. Kristautasuna nagusi
37

- Estamos inmersos en una cultura secularizada que


afecta enormemente al hecho religioso. Atrs queda la
sociedad de cristiandad y el futuro poco tendr que ver
con la presencia hegemnica y mayoritaria de la iglesia. Ms bien es predecible que cada vez vayamos a ser
menos los que formamos parte de la comunidad cristiana. El reto seguir estando en la autenticidad.
2. A la luz del Dios Bblico
Es tiempo de ir a las fuentes, donde el agua mana aunque
es de noche (S. Juan de la Cruz). Es tiempo para mirar al
plano y al diseo original para ver cmo vamos construyendo
entre todos y todas el edificio de la nueva sociedad. Los cristianos/as sabemos que mirando a Dios acertamos con el hombre y la mujer, acertamos con la cultura y la nueva sociedad.
En ese sentido es necesaria una espiritualidad de la acogida.
2.1. El Dios de la Biblia
Desde el principio Dios aparece acogiendo con bondad.
De entrada la propia creacin: Vio Dios que todo estaba bien
hecho (Gn 1,31). Pero Dios se va revelando especialmente
carioso con todas sus criaturas como el que tiene entraas
de misericordia.
Para Israel, el trmino Misericordia se halla
en la confluencia de dos corrientes de pensamiento: la compasin y la fidelidad. El primero expresa el apego instintivo de un ser a
otro, es tambin, el cario o la ternura, y
ante una situacin trgica, es la compasin.
El segundo trmino, designa la piedad, relacin que une a dos seres e implica fidelidad.
38

zen gizartea atzean geratu da jada eta etorkizunean ere


elizak ez du nagusitasunik izango. Aitzitik, ziur aski,
kristau-elkartea osatuko dugunok gero eta gutxiago
izango gara. Benetakotasunean egongo da erronka
berriro ere.
2. Harrera, Bibliako Jainkoaren arabera
Iturrietara jotzeko garaia da, gauez ere urak jariatzen duen
lekura (San Joan Gurutzekoa). Jatorrizko planoetan eta diseinuan begiratzeko garaia da, guztion artean gizarte berria nola
eraikiko dugun jakiteko. Kristauok badakigu Jainkoari begiratuz gero asmatu egingo dugula gizon-emakumeekin, kulturarekin eta gizarte berriarekin. Alde horretatik, behar-beharrezkoa da harreraren espiritualtasuna.
2.1. Bibliako Jainkoa
Hasieratik, Jainkoa ontasunez hartzen ageri da. Kreazioan
bertan ikus dezakegu hori: Guztia oso ona zela ikusi zuen
Jainkoak (Has 1,31). Alabaina, Jainkoak maitasun bereziz
hartzen ditu bere izaki guztiak, errukiz betetako bihotza
duenak egiten duen bezala.
Israelentzat, Erruki hitza bi pentsamendu korronteen erdian dago: gupida
eta leialtasuna. Lehenak izaki batek
beste batekiko sentitzen duen berezko
lotura, maitasuna edo samurtasuna,
eta, egoera larri baten aurrean, errukia adierazten du. Bigarrenak, berriz,
pietatea adierazten du, bi izaki elkarren artean lotu eta leialtasuna eskatzen duen harremana. Beraz, Errukia
39

De manera que la Misericordia, no es ya


nicamente el eco de un instinto de bondad
que puede equivocarse acerca de su objeto o
su naturaleza, sino una bondad consciente,
voluntaria. Es incluso, respuesta a un deber
interior, fidelidad con uno mismo.
Dios ha querido desde el primer momento contar con el
gnero humano para hacer de la historia una historia de salvacin. Con Abraham aparece el Dios fiel que no retira su amistad sino que vuelve a la carga en su empeo de reconciliar
a la humanidad.
El Dios de Israel es sensible como nadie a la afliccin de
su pueblo sometido a esclavitud: Bien vista tengo la afliccin
de mi pueblo (Ex 3,7).
Poco a poco, en esa travesa por el desierto de un pueblo
que camina hacia la libertad guiado por su Dios, ste ir revelando su voluntad para que se inscriba en el corazn de todos.
La nueva alianza es el gran pacto en el que Dios y el pueblo
se acogen mutuamente sellando un acuerdo perenne de fidelidad. La acogida, la hospitalidad, el perdn, sern valores que
el pueblo deber asumir porque vienen del mismo Dios: No
oprimas al forastero; ya sabis lo que es ser forastero, porque
forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto (Ex 23,9).
Casi tan grande como la fidelidad de Dios va resultando la
infidelidad del pueblo. La misericordia de Dios no obtiene la
respuesta esperada: Hasta cundo me va a despreciar este
pueblo? Hasta cundo van a desconfiar de m? (Nm 14,11).
Jueces y reyes se suceden en la historia de Israel. A menudo se
escucha el reproche de Dios que se lamenta de la corrupcin
de muchos de ellos: Por cuanto te he levantado del polvo y
te he puesto como jefe de mi pueblo Israel, pero t has hecho
40

ez da ontasun oihartzun soila hala


izanik, huts egin lezake, ontasun kontzientea eta boluntarioa baizik. Are
gehiago, hala ulertuta, Errukia barruko eginbeharra da, nork bere buruari
zor dion leialtasuna, hain zuzen.
Hasiera-hasieratik, Jainkoak gizakiarekin kontatu nahi
izan du historia salbamen-historia izan dadin. Abrahamekin
ere bere adiskidetasuna kentzen ez baizik gizateria behin eta
berriz adiskidetzen saiatzen den Jainko leiala ageri da.
Israelgo Jainkoak izugarrizko sentsibilitatea agertzen du
bere herriaren esklabotzak eragiten duen oinazearen aurrean:
Ongi ikusia dut zure herriaren atsekabea (Ir 3,7).
Pixkanaka, Jainkoak gidatuta askatasun bila basamortua
zeharkatzen ari den herriak Jainkoaren nahia ezagutuko du, eta
nahi hori guztien bihotzetan ezarriko da. Itun Berriaren bidez,
Jainkoak eta herriak elkar hartu eta betiereko leialtasun hitzarmena zigilatu zuten. Herriak hainbat balore onartu beharko
ditu harrera, abegia, barkamena, Jainkoak emanak baitira:
Ez zapaldu etorkina, ongi dakizue-eta zer den etorkin izatea,
zeuek ere etorkin izan baitzineten Egipton (Ir 23,9).
Ia Jainkoaren leialtasuna bezain handia izango da herriaren leialtasunik eza. Jainkoaren errukiak ez du espero zuen
erantzuna jasotzen: Noiz arte jarraitu behar du herri honek
ni mesprezatzen? Noiz arte bizi behar ote du nitaz fidatzen ez
dela? (Zen 14,11). Israelgo historian hainbat epailek eta erregek agindu zuten. Sarritan entzun zuten Jainkoaren gaitzespena, horietako askoren ustelkeria zela eta: Nik jaso zaitut
hautsetatik eta ene herri Israelen buruzagi egin; hala ere,
bekatu eginarazi diozu ene herri Israeli ni haserrearaziz
(1Erg 16,2), Denak okertu dira, bat egin dute galdukerian, ez
da inor on dagienik, bat bera ere ez (Sal 53,4).
41

caer a mi pueblo Israel irritndome con tus pecados... (1Re


16,2), Todos ellos estn descarriados, en masa pervertidos.
No hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera (Sal 53,4).
Pero Dios no es justiciero ni vengativo: Me llamar y le
responder; estar a su lado en la desgracia, le librar y har
que vea mi salvacin (Sal 91,15-16). Y esto lo sabe muy bien
la gente del pueblo y por ello confa cuando invoca a Dios:
T Seor, clemente y compasivo, tardo a la clera, lleno de
amor y lealtad, vulvete a m, lleno de amor y lealtad! T
Yahv me ayudas y consuelas (Sal 86,15-16).
Los profetas escriben las pginas ms sugerentes de esta
historia del Dios compasivo y misericordioso: Acaso olvida
una madre a su nio de pecho, sin compadecerse del hijo de
sus entraas? Pues aunque sas llegasen a olvidar, yo no te
olvido (Is 49,15). El Dios lleno de ternura que siempre acoge
y busca la reconciliacin, la vuelta al amor primero siempre
toma la iniciativa: por eso yo la voy a seducir: la llevar al
desierto y hablar a su corazn (Os 2,16).
Esa misma misericordia quiere Dios que est presente en
la vida de su pueblo: Partirs tu pan con el hambriento y
recibirs en casa a los pobres sin hogar... Entones brotar tu
luz como la aurora (Is 58,7-8). La misericordia divina es
como la raz, el principio de todas las obras de Dios, y es tambin la propia esencia de Dios. Va mucho ms all de la justicia y se convierte en don, en regalo inmerecido. Lo saben los
pobres de la tierra que ponen en Dios su esperanza.
2.2. Jess o la acogida de Dios
Podemos decir que en ningn ser humano se ha manifestado la misericordia de Dios con tanta fuerza e intensidad
como en Jess de Nazaret. El es Dios con nosotros
42

Alabaina, Jainkoa ez da zorrotza edo mendekaria: Dei


egitean, erantzun egingo diot. Berekin izango nau larrialdian,
libratu egingo dut eta neure salbamena gozaraziko (Sal
91,15-16). Herriko jendeak oso ondo daki hori eta, beraz, konfiantza agertzen du Jainkoari dei egiten dionean: Zu Jauna,
Jainko bihozbera eta errukiorra, haserregaitza, onginahiz eta
leialtasunez betea: itzul niregan, erruki zakizkit, eman indar
zeure zerbitzari honi (Sal 86,15-16).
Profetek Jainko errukitsu horren historiaren pasarterik
esanguratsuenak idatzi zituzten: Ahaztu ote dezake amak
bere haurtxoa edo bere sabeleko umeari errukia ukatu? Ba,
amak haurra ahaztuko balu ere, nik ez zaitut ahaztuko
(Is 49,15). Samurtasunez betetako Jainkoak beti hartzen du,
beti adiskidetzea bilatzen, beti hasierako maitasunera itzultzen lehenengo pausoa ematen du: Hala bada, nik neuk liluratuko dut, basamortura eraman, eta bihotzera mintzatuko
natzaio (Os 2,16).
Herriaren bizitzan ere erruki hori bera egotea nahi du jainkoak: Eman zeure ogitik gose denari eta hartu etxean aterperik ez duen behartsua. Orduan, goiz-argiak bezala egingo
duzu distira (Is 58,7-8). Jainkoaren errukia Haren ekintzen
hasieran dagoen sustraia da, baita Jainkoaren beraren funtsa
ere. Justiziaz haratago doa eta dohain bihurtzen da, merezi
gabeko opari. Itxaropen guztia Jainkoagan uzten duten lurreko behartsuek badute horren berri.
2.2. Jesus edo Jainkoaren harrera
Zalantzarik gabe Nazareteko Jesusengan adierazi du
Jainkoak bere errukia, beste inorengan baino hobeto. Jesus
hau da: Jainkoa gurekin (Mt 1,23). Besteen zerbitzura
bizi den gizakia izanik da Jainkoa gurekin: Ez da etorri
43

(Mt 1,23). Es Dios con nosotros, siendo plenamente el hombre para los dems: No he venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por muchos (Mt 20,28). Y siendo as nos
reconcilia y nos salva (Rom 5,10).
La vida entera de Jess es la encarnacin del amor acogedor y misericordioso de Dios. Desde el comienzo Jess expone con claridad su proyecto de vida en la sinagoga de Nazaret:
El Espritu de Dios sobre m. Me ha enviado a anunciar la
Buena Nueva, a proclamar la liberacin a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos (Lc
4,18).
Jess no dudar en transgredir la ley y superar todo tipo
de resistencias con tal de cumplir la voluntad del Padre: para
eso he venido... mi alimento es hacer la voluntad del que me
ha enviado.
Pas por la vida curando las dolencias de la gente. Jess
se detiene ante el que sufre, sus entraas se conmueven (Lc
7,13; Jn 11,38) y reacciona movido por el amor de Dios y por
la fe y la necesidad de las personas. Los milagros son signos
del amor de Dios que quiere que el ser humano viva y se salve.
La muerte de Jess es el acontecimiento que culmina una
vida en la que la obstinacin por defender la causa de los
pobres encuentra la ms frrea resistencia por parte de los
poderes sociales y religiosos. Los fariseos no admiten que
Jess sea portador de perdn (Mt 9,3). Los escribas y personas
influyentes de la sociedad juda no consienten en que Jess
realice curaciones en sbado rompiendo as la ley establecida.
El perdn que Jess ofrece no tiene lmite ni medida sencillamente porque responde al amor que Dios nos tiene: incondicional y permanente (Mt 18,21). Jess siempre pondr a la
persona, al sufriente, en el centro de todo. Slo el amor es
44

zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera eta bizia guztien alde


ematera baizik (Mt 20,28). Eta hori horrela izanik baketu
eta salbatu egiten gaitu (Erm 5,10).
Jesusen bizitza osoa Jainkoaren maitasun abegitsuaren eta
errukitsuaren haragitzea da. Hasieratik, Jesusek argi eta garbi
azaldu zuen bere egitasmoa Nazareteko sinagogan: Jaunaren
espiritua nire gainean dago, berak nau bidali gatibuei askatasuna eta behartsuei berriona adieraztera, itsuei ikusmena hots
egitera eta zapalduak askatzera (Lk 4,18).
Jesusek behar beste lege hautsi eta edozein zailtasun
gainditzeko gai izan zen Jainkoaren nahia betetzeko: horretarako etorri naiz..., nire jatekoa bidali nauenaren nahia
betetzea da.
Jendearen gaitzak sendatuz igaro zuen bizitza guztia.
Jesus sufritzen duenarekin geratzen da, erraiak mugitzen zaizkio (Lk 7,13; Jn 11,38), eta Jainkoaren maitasunak eta fedeak
eta pertsonen beharrak bultzatuta erantzuten du. Mirariak
Jainkoaren maitasunaren ezaugarriak dira, gizakia bizi eta
salba dadila nahi baitu.
Jesusen heriotza da bere bizitzan pobreen alde egin zuen
hautuaren gailurra adierazten duen gertakizuna, aukera horrek
erresistentzia asko topatuko ditu garaiko botere sozial eta erlijiosoetan. Farisauek ez dute onartzen Jesusek barka dezakeenik (Mt 9,3). Eskribauek eta eragin handiko juduek ez dituzte
onartzen Jesusek larunbatez egindako sendaketak, ezarritako
legeak hausten baititu. Jesusek eskaintzen duen barkamenak,
ordea, ez du mugarik, ezta neurririk ere, Jainkoak digun maitasunaren adierazpena baita: baldintzarik gabeko maitasun
iraunkorraren adierazpena (Mt 18,21). Jesusek beti jarriko du
pertsona, sufritzen ari dena, guztiaren erdian. Maitasunari
bakarrik zor zaio fedea. Hori dela eta, Jesusek aurre egingo
45

digno de fe. Por eso desafiar al poder dominante (Mt 23) y


echar por tierra la hegemona del templo (Mt 21,12).
Jess se atreve a acoger a los pecadores, come con ellos.
Con este comportamiento Jess se convierte en un verdadero
peligro para la ortodoxia juda al tiempo que encarna como
nadie el amor misericordioso de Dios (Lc 5,29). Jess se rodea
de personas con mala fama, prostitutas, recaudadores de
impuestos, pecadores pblicos... y a ellos les anuncia el reino
de Dios. Jess est al lado de los pobres e indefensos, denuncia la corrupcin y la injusticia, y se convierte en la esperanza
de los excluidos y marginados. Jess llama bienaventurados a
los pobres y a los misericordiosos (Mt 5).
Jess muere acogiendo al buen ladrn (Lc 23,43) y ofreciendo el perdn en medio del mayor rechazo (Lc 23,33).
La existencia de Jess se convierte en un abrazo interminable de Dios a la humanidad entera: Venid a m todos los
que estis fatigados y agobiados, y yo os aliviar.
Cristo Resucitado es el S definitivo de Dios a una humanidad que poda desesperar en el fracaso y poner en duda esa
acogida con mayscula al otro lado de la muerte (Jn 14,3:
volver y os tomar conmigo).
2.3. El seguimiento de Jess
Jess va configurando un grupo de seguidores, un grupo
llamado a continuar con la obra de la construccin del Reino.
Hay una llamada y hay una encomienda: os har pescadores
de hombres (Mt 4,19).
El grupo de seguidores se convierte en la verdadera familia de Jess, en un privilegiado laboratorio en el que ensayar
las propuestas del reino. El espritu de servicio, el perdn y la
46

dio botere nagusiari (Mt 23) eta tenpluaren nagusitasuna ere


bertan behera utziko du (Mt 21,12).
Jesus bekatariak onartzera ausartzen da, haiekin jaten du.
Jokabide horrekin, Jesus benetan arriskutsu bihurtzen da ortodoxia juduarentzat, eta aldi berean, inork ez bezala haragitzen
du Jainkoaren maitasun errukitsua (Lk 5,29). Jesus fama txarreko pertsonez, prostitutez, zerga biltzaileez, bekatari publikoez... inguratzen da, eta beraiei ematen die Jainkoaren erreinuaren berri. Jesus behartsuen eta babesik gabekoen ondoan
dago, ustelkeria eta bidegabekeria salatzen ditu eta baztertuen
itxaropena bilakatzen da. Jesusek zorioneko deitzen die
behartsuei eta errukitsuei (Mt 5).
Jesus, bera erabat baztertua zegoen unean, lapur onari
harrera eginez (Lk 23,43) eta munduari barkamena eskainiz hil
zen (Lk 23,33).
Jesusen existentzia Jainkoaren besarkada amaigabea
bihurtu zen: Zatozte niregana, nekatu eta zamapetu guztiok,
neuk emango dizuet atseden.
Kristo Piztua da Jainkoak, porrotean etsita geratzeko eta
heriotzaz haraindiko benetako harrera zalantzan jartzeko gai
den, gizateriari ematen dion behin betiko baiezkoa (Jn 14,3:
etorri eta neurekin eramango zaituztet).
2.3. Jesusi jarraitzea
Jesusek jarraitzaile-talde bat osatu zuen; Erreinua eraikitzen
jarraituko zuen taldea. Jesusek dei egiten die eta gauza zehatz
bat eskatzen: giza arrantzale egingo zaituztet (Mt 4,19).
Jarraitzaile-taldea Jesusen benetako familia bihurtuko da,
erreinuaren proposamenen entseguak egiteko laborategi
pribilegiatua. Zerbitzu-espiritua, barkamena eta harrera, hau
47

acogida, en una palabra, el amor fraterno ser la regla de oro


(Mt 20,20-28; Mc 9,33): Os doy un mandamiento nuevo: que
os amis los unos a los otros (Jn 13,34).
Podemos destacar innumerables pasajes del evangelio en
los que Jess ensea a los discpulos las concreciones de esa
regla de oro del amor fraterno. Tal vez la parbola del Buen
Samaritano pueda recoger como en resumen muchas de las
recomendaciones y enseanzas de Jess (Lc 10,29...). En esta
parbola podemos encontrar ese espritu de acogida que debe
ser referente en nuestras vidas:

Por un lado el comportamiento del sacerdote y el levita


que viendo al hombre malherido dan un rodeo y pasan de
largo. Por comodidad o por alguna prescripcin de la ley
(impureza, etc.), lo cierto es que estas personas que, a
priori, deban dar ejemplo de ayuda no lo hacen.

El Buen Samaritano nos ofrece todo un hermoso y ejemplar itinerario a seguir:


- Es una persona extranjera, pero poco importa.
- Tiene la mirada despierta y el corazn tambin.
- Sabe mirar, sabe ver, sabe leer en la realidad. Sabe
mirar con el corazn y por eso est atento a lo esencial.
- Se conmueven sus entraas. El corazn funciona y no
es insensible. La acogida comienza por ese inters
puesto en el otro sabiendo leer la realidad del otro,
siempre, desde el corazn y no desde la ley.

No es suficiente la emotividad (esa primera mirada convulsionada). Hace falta dejarse afectar. Es la simpata
(sufrir con) o la empata (sufrir desde el otro). La persona
llega y pasa por el corazn o por lo contrario no hay aco48

da, senide arteko maitasuna izango da talde horren urrezko


araua (Mt 20,20-28; Mk 9,33): Agindu berria ematen dizuet:
elkar maita dezazuela (Jn 13,34).
Ebanjelioko hainbat eta hainbat pasartetan Jesusek arau
horren xehetasunak erakutsi zizkiela irakur dezakegu. Agian,
Samariar Onaren parabola (Lk 10,29...) da Jesusen irakaspenak hobekien jasotzen dituen pasartea. Parabola horretan gure
bizitzetan oinarritzat hartu behar dugun harrera-espiritu hori
aurki dezakegu:

Batetik, apaizaren eta lebitarraren jokabidea ageri da: zauritutako gizona ikusi eta aurrera egingo dute, erosotasunagatik edo legeak esandako zerbaitengatik (lohikeria,
etab.); edonola ere, pertsona horiek jokabide-eredugarria
erakutsi behar zuten arren, ez zuten halakorik egin.

Bestetik, Samariar Onak egin beharreko bidearen adibide


osoa eta ederra ematen digu:
- Atzerritarra da, baina horrek ez dio axolarik.
- Begirada bizia du, bihotza bezalaxe.
- Errealitatea ikusten, behatzen eta irakurtzen daki.
Badaki bihotzarekin begiratzen eta horregatik bilatzen
ditu arreta handiz gauzarik funtsezkoenak.
- Erraiak hunkitu dizkio. Bihotza erne dauka eta sentibera da. Harrera bestearekiko interesa agertuz hasten
da, bestearen errealitatea bihotzetik irakurtzen, eta ez
legeetatik.

Hunkiberatasuna ez da nahikoa (lehenengo begirada aztoratua). Errealitateari barneratzen utzi behar diogu.
Sinpatia (bestearekin sufritu) edo enpatia (besteagandik
sufritu) da. Pertsona bihotzetik iritsi eta igarotzen ez bada
49

gida ni verdadera relacin. Jess lo sabe bien ya que censuraba duramente la dureza de corazn de los fariseos y
doctores de la ley.

El Buen Samaritano, afectado y sintiendo de verdad, pasa


a la accin. La acogida no es tal si no genera compromiso, implicacin, accin. Sera como un diagnstico sin
terapia, como un plano sin ejecucin, como una promesa
en el aire.

El Samaritano hace lo que puede. Interrumpe su camino,


se olvida de lo que tena que hacer porque concede prioridad a la persona malherida. Luego pone a su disposicin
su persona, su tiempo y sus cosas. Pero no lo hace todo.
Sabe retirarse a tiempo. Sabe involucrar a otros (posadero) en la relacin de ayuda. Sabe estar a la sombra aunque,
eso s, siempre dispuesto a retomar la relacin directa.

La parbola del Buen samaritano ilustra de maravilla la


vida de Jess y pone de manifiesto un modelo de referencia
para vivir con estilo y talante cristiano la acogida y la relacin
de ayuda.
3. La comunidad aprende a acoger
La comunidad cristiana vive el seguimiento de Jess, asistida
en todo momento por su Espritu. El ejemplo de la comunidad
de Jerusaln nos invita a retomar esa dimensin del amor fraterno que se concreta en la acogida y el compartir. La oracin
es vital para mantener la tensin positiva de esa vida fraterna
(Hch 2,42...).
Las primeras comunidades cristianas no fueron siempre un
dechado de perfeccin. Hay tensiones y dificultades para vivir
en la fidelidad al evangelio. La comunidad de Corinto puede
50

ez dago ez harrerarik ezta benetako harremanik ere.


Jesusek ondotxo daki hori, fariseuen eta legearen maisuen
bihotz-gogortasuna zorroztasun handiz gaitzesten baitzuen.

Bestearen egoera benetan sentitu ondoren, Samariar Onak


ekintzetara jo zuen. Harrerak ezinbestean eskatzen du
konpromisoa eta ekintza. Bestela, terapiarik gabeko diagnostikoa litzateke, gauzatu gabeko planoa, lotu gabeko
agindua.

Samariarrak ahal duena egiten du. Bere bidea eten, egin


behar zuena ahaztu eta lehentasuna ematen dio zaurituta
dagoen pertsonari. Gero, bere burua, bere denbora eta
bere gauzak beharrean dagoen horren zerbitzura jartzen
ditu. Ez du, ordea, guztia egiten. Garaiz aldentzeko gai da.
Besteak inplikatzen ere badaki (ostalaria) zaurituari
laguntzeko. Badaki itzalean egoten, baina hori bai, harreman zuzenari berriz heltzeko prest betiere.

Samariar Onaren parabolak ezin hobe irudikatzen du


Jesusen bizitza, eta harrera eta laguntza-harremana kristau-erara eta -jarrerarekin bizitzeko eredu aparta ematen digu.
3. Elkarteak harrera egiten ikasten du
Kristau-elkarteak Jesusi jarraitzen dio, Espirituaren laguntzaz.
Jerusalemeko elkartearen adibidea egokia da harreran eta
elkarbanatzean zehazten den senide arteko maitasunaren
dimentsioari berriz eusteko. Otoitza funtsezkoa da senide arteko bizitza horren tentsio positiboari eusteko (Eg 2,42...).
Lehenen kristau-elkarteak ez ziren beti akats gabeak izan;
aldiz, hainbat tirabira eta zailtasun izan zituzten Ebanjelioaren
arabera bizitzeko. Korintoko elkartea zailtasun eta aukera
horien eredu argia izan daiteke, bai gure bizitza berregiteko, bai
51

ser un ejemplo en el que podamos vislumbrar las dificultades


as como las oportunidades para rehacer nuestra vida, recuperar el carisma y el amor primero y vivir con un talante ms acogedor y cercano.
La realidad cultural que nos toca vivir valora y cree ms a
los testigos que a los maestros. Entre nosotros se acoge
mejor el testimonio que la doctrina y las meras palabras. La
imagen del Dios juez y castigador que en tiempos atrs hemos
trasmitido falsea el Evangelio e impide conectar con la sensibilidad de los hombres y mujeres de nuestros das. Muchas
personas guardan en el recuerdo la influencia negativa de una
religiosidad cargada de temor. Alejados de las comunidades
cristianas no han tenido oportunidad para volver a experimentar la fe en clave de liberacin y realizacin humanas.
A nosotros/as nos toca trasmitir un Dios amigo de todos,
que nos habla al corazn y que es ms amigo de los malos:
de los desgraciados, de los pobres, de los que sufren, de los
presos, de las vctimas, de los amenazados y de los que matan.
A los que Dios perdona y a los que tenemos que perdonar.
Jess con su estilo de vida y sus actuaciones ha demostrado cmo en el mundo que vivimos est presente el Amor. Jess
dirige al hombre y a la mujer al contacto con el sufrimiento,
con la injusticia y con la pobreza, l sale al encuentro de todos.
Jess nos ensea que el ser humano no slo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que est llamado a ejercitar la misericordia con los dems. La comunidad cristiana
debe acoger y vivir el amor como Jess ama y acoge, mirando
al corazn, haciendo una Iglesia habitable y humanizadora,
que evangeliza no desde las normas sino desde el amor, que
comunica la Buena Noticia y trasmite Esperanza, siendo comprensible hacia el miserable y el perdido y comprometindose
a liberarlo de la miseria y la perdicin.
52

karisma eta jatorrizko maitasuna berreskuratzeko, baita besteak


hobeto hartzeko eta besteengandik hurbilago egoteko ere.
Egungo kulturak balio gehiago ematen die testiguei maisuei baino. Gure artean hobeto hartzen dira testigantzak
doktrinak eta hitz hutsak baino. Garai bateko Jainko epailearen eta zigortzailearen irudia ez dator bat Ebanjelioarekin eta
eragotzi egiten du egungo gizon-emakumeen sentsibilitatearekin bat egitea. Hainbat pertsonak beldurrez jositako erlijiotasunaren eragin negatiboa dute gogoan. Horietako askok ez
dute kristau-elkarteren batean parte hartzeko aukerarik izan
eta, ondorioz, ez dute fedea askapen- eta errealizazio-bide
modura bizitzerik izan.
Gure ardura da guztion adiskide den Jainkoaren irudia
ezagutzera ematea, bihotzean hitz egiten digun Jainkoarena,
gaiztoen adiskidego den Jainkoarena: zoritxarrekoena,
sufritzen dutenena, presoena, biktimena, mehatxatuena eta
hiltzaileena. Jainkoak horiei guztiei barkatzen die eta guk ere
barkatu egin behar diegu.
Jesusek, bere bizimoduaren eta ekintzen bidez, munduan
Maitasuna badela erakutsi digu. Jesusek gizon-emakumeak
sufrimendura, bidegabekeriara eta pobreziara hurbiltzen ditu.
Jesus guztion bidelaguna da.
Jesusek erakusten digu gizakiak ez duela Jainkoaren errukia jasotzen bakarrik, besteekin ere erruki hori gauzatu behar
duela baizik. Kristau-elkarteak Jesusek maitatzen eta hartzen
duen bezala hartu eta bizi behar du maitasuna; hau da, bihotzari begiratuz, Eliza bizigarriago eta gizatiarrago bihurtuz.
Eliza horrek maitasunean, eta ez legeetan, oinarrituta ebanjelizatu behar du; Berri Ona aldarrikatu eta Itxaropena ematen
du, ulerkorra da zorigaiztokoekin eta galduta daudenekin eta
miseriatik eta galbidetik ateratzen laguntzen die.
53

3.er momento
CONSTATAMOS QUE NUESTRA IGLESIA
QUIERE VIVIR LA ACOGIDA
Despus de descubrir los rasgos especficos
de la espiritualidad cristiana de la acogida
recogidos del Evangelio y los rasgos culturales predominantes en nuestra sociedad, buscamos los referentes en nuestra iglesia. Lo
hacemos desde el Modelo de Iglesia de
Gipuzkoa y desde las conclusiones del seminario de Renovacin Pastoral.

El modelo de Iglesia naci a partir de la necesidad de la Iglesia


de Gipuzkoa de situarse ante los nuevos tiempos, una necesidad que se hizo consciente en el proceso de evaluacin del
quinquenio 92-97. Esto es, precisamente, lo que tiene de
valioso el nuevo modelo: que surge desde el sentimiento que
tuvo la Iglesia de Gipuzkoa de sentirse enfrentada con el reto
de anunciar la permanente novedad del Evangelio a los tiempos nuevos que han de venir.5
En la reflexin suscitada intentamos distinguir algunos
signos de nuestro tiempo. Y descubrimos: El deseo de un
futuro ms humano;6 El sufrimiento de los excluidos;7 El
deseo latente de Dios en un clima social de indiferencia religiosa y agnosticismo que hace difcil la fe en Dios;8 El presentimiento de una Iglesia nueva.9
5 DICESIS DE SAN SEBASTIN, Una Iglesia
al servicio del Evangelio, Idatz (San
Sebastin 1999), p. 6.

54

6
7
8
9

Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,

n.
n.
n.
n.

8.
10.
11.
12

3. unea
GURE ELIZAK HARRERA BIZI NAHI DUELA
EGIAZTATZEN DUGU
Harrerarekin lotutako kristau-espiritualtasunari
buruz Ebanjelioan biltzen diren berariazko
ezaugarriak eta gure gizarteko kultur ezaugarri
nagusiak ezagutu ondoren, elizaren baitako
erreferenteak bilatuko ditugu. Hori egiteko,
Gipuzkoako Eliza-ereduan eta Pastoral eraberritzeari buruzko mintegiaren ondorioetan
oinarrituko gara.

Eliza-eredua Gipuzkoako Elizak garai berrien aurrean


kokatzeko zuen beharraren ondorioz sortu zen; behar hori
92-97 bosturtekoaren ebaluazio-prozesuan mahaigaineratu
zen. Hauxe da eredu berri horren alderdirik baliotsuena:
datozen aldi berriei Ebanjelioaren etengabeko berritasuna
aldarrikatu beharrak eragindako sentimenduari erantzuteko
sortua dela.5
Egoera horri buruzko hausnarketan egungo garaiko zenbait ezaugarri edo zantzu bereizten saiatu ginen, eta hauek
aurkitu genituen: Etorkizun gizatiarragoa lortu nahia;6
Baztertutakoen sufrimendua;7 Jainkoarenganako isileko
gogoa kulturak axolagabekeri eta agnostizismo-giro sozialean
Jainkoarenganako fedea zailtzen duenean;8 Eliza berri
baten susmoa.9
5 DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA,

6
7
8
9

Eliza Ebanjelioaren zerbitzura, Idatz


(Donostia 1999), 7. or.

55

Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,

8. z.
10. z.
11. z.
12. z.

A la luz de estos signos constatamos algunos rasgos de


una Iglesia renovada y es aqu, donde descubrimos la necesidad de incidir en la acogida como una demanda sentida o un
sentimiento demandado.

Nos sentimos llamados a aprender... un nuevo estilo de


pastoral misionera.10

Acogedora y cercana: que escucha y acompaa amistosamente, que est en actitud de servicio, cercana a los
jvenes, y que apoya a la familia.11

Junto a los que sufren: acercando nuestras comunidades


al sufrimiento de las personas, acompandolas en su
necesidad y defendindolas de las injusticias; ponindolas en el centro de nuestras comunidades cristianas.12

Por fin, estos signos y estos rasgos se concretan en unas


opciones de fondo, opciones pastorales que nos indican en
qu direccin hemos de orientar nuestros esfuerzos y creatividad;13 Promover la acogida. La cercana y el servicio al
hombre de hoy como estilo de nuestro quehacer;14 con un
mayor desplazamiento a la vida concreta de las personas... y
una acogida amistosa y desinteresada a toda persona.15
Queremos dar pasos hacia una iglesia samaritana que se
acerca a quienes sufren y hace por ellos cuanto puede por su
liberacin integral.16
Como ha dejado patente el seminario de Remodelacin
pastoral, cuando nos planteamos la iglesia del hoy y del
maana, se produce un consenso grande en la apuesta por
10
11
12
13

Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,
Ibd.,

n. 19.
nn. 24-27.
nn. 28-30.
n. 42.

14 Ibd., n. 48.
15 Ibd., n. 49.
16 Ibd., n. 51.

56

Zantzu horiei jarraituz, Eliza berrituaren zenbait ezaugarri


egiaztatu genituen eta, horrela, harreran sakontzeko beharra
hauteman genuen, sentitutako eskaera edo eskatutako sentimendua zela ohartu baikinen:

Pastoralgintza misiolariaren tankera berria... ikastera


egiten zaigun deia nabaritzen dugu.10

Harrera onekoa eta hurbila: adiskide gisa entzuten eta


laguntzen dakiena, zerbitzu-jarrera duena, gazteengandik
hurbil dagoena eta familiari laguntzen diona.11

Sufritzen daudenen ondoan: gure eliz elkarteak pertsonen sufrimendura hurbilduz, behar-egoeran lagunduz eta
zuzengabekerietan babestuz; gure kristau-elkarteen erdigunean jarriz.12

Azkenik, zantzu eta ezaugarri horiek barru-barruko zenbait aukeratan zehazten dira; izan ere, pastoral-aukera horiek
gure ahaleginak eta sormena norantz zuzendu behar ditugun
adierazten digute;13 Harrera ona indartu. Gaurko gizakiarenganako hurbiltasuna eta zerbitzua gure zereginaren
estilo bezala;14 pertsonen egiazko bizitzara gehiago hurbiltzea... eta gizaki orori adiskidetasunezko eta bihotz
zabaleko harrera egitea15 eskatzen du horrek. Pausoak
eman nahi ditugu Eliza samariarra izate bidean, sufritzen
dutenengana hurbildu eta horientzat askatasun osoa lortzeko
egin dezakeen guztia egingo duen Eliza izateko.16
Pastoral eraberritzeari buruzko mintegian agerian geratu
denez, egungo eta biharko elizaz aritzean adostasun handia
10
11
12
13

Ibd., 19. z.
Ibd., 24-27. zz.
Ibd., 28-30. zz.
Ibd., 42. z.

14 Ibd., 48. z.
15 Ibd., 49. z.
16 Ibd., 51. z.

57

unas comunidades cristianas centradas en la experiencia de


fe y con una espiritualidad profunda, a la vez que viviendo de
manera gozosa la relacin humana, la acogida y la solidaridad
con los ms pobres y necesitados.

58

dago fede-esperientzian eta espiritualtasun sakonean oinarritutako kristau-elkarteen aldeko apustua egin behar dela
esatean; baina horrez gain, kristau-elkarte berriak pozez bizi
behar dute pobreenekiko eta behartsuenekiko giza harremana,
harrera eta elkartasuna.

59

4. momento
BUSCAMOS LAS CLAVES REFERENTES
QUE NOS AYUDEN A CONCRETAR
Nos encontramos ante la necesidad de parar
e identificar bien las claves de referencia, para
sintetizar y encontrar los principios y criterios
fundamentales desde donde poder plantear el
ltimo momento, el de las propuestas.

Creemos en la acogida como base de la relacin humana. En


la acogida, es la dimensin del encuentro la que tiene sentido. No podemos hablar de acogida sin hablar de encuentro,
porque el encuentro supone otra implicacin, mucho ms personal. En el encuentro ya no slo se trata del otro, tambin se
trata de m. Por eso, se trata de hablar de cmo tenemos que
vivir el encuentro, de cmo prepararnos para el encuentro,
ms que de cmo hacer la acogida.
El fundamento cristiano de la acogida est en Dios, en
el Dios de Jess que nos acoge siempre, de manera incondicional. Por tanto, la acogida hunde sus races en la experiencia profunda y real, no slo pensada o razonada, de ser acogidos por Dios. Acoger a los dems como Dios nos acoge a nosotros y nosotras. Sentir de verdad el amor misericordioso e
incondicional de Dios para saber acoger siendo compasivos,
sin juzgar y tratando siempre de compartir lo que todos/as
hemos recibido de balde: nuestra propia vida.

La acogida cristiana se descubre en el estilo de vida de


Jess. Jess acoge a todos/as, especialmente a los pequeos,
a los pobres, a los que estn siendo rechazados, respetando la

60

4. unea
ERREFERENTZIAZKO GAKOEN BILA,
ZEHAZTU AHAL IZATEKO
Une honetan, bidean gelditu eta erreferentziazko gakoak behar bezala identifikatu behar
ditugu, hau da, funtsezko irizpideak eta printzipioak aurkitu, azken unea proposamenei
buruzko unea planteatu ahal izateko.

Gure ustez, harrera giza harremanen oinarria da. Harreran,


topaketaren dimentsioak du zentzua. Ezinezkoa da harreraz
hitz egitea topaketa aipatu gabe; izan ere, topaketak beste
maila bateko inplikazioa eskatzen du, askoz ere pertsonalagoa
den inplikazioa. Topaketa gertatzen denean, besteari begiratzeaz gain garrantzitsua da geure buruari ere begiratzea.
Hori dela eta, harrera nola egin baino garrantzitsuagoa da
topaketa nola bizi eta topaketarako nola prestatu behar dugun
aztertzea.
Harreraren kristau-funtsa Jainkoagan dago, beti eta
baldintzarik gabe hartzen gaituen Jesusen Jainkoagan. Beraz,
harreraren sustraiak ez daude pentsamenduetan eta arrazoietan, Jainkoaren harrera benetan sentitzearen esperientzia
sakonean baizik. Guk ere besteak Jainkoak gu hartzen gaituen
bezalaxe hartzea. Jainkoaren baldintzarik gabeko maitasun
errukitsua benetan sentitzea, epaitu gabe eta guztiok doan jaso
duguna elkarbanatzen saiatuz: norberaren bizitza.
Kristau-harrera Jesusen bizitza-estiloan ezagutzen da.
Jesusek guztiak hartu zituen, bereziki txikiak, behartsuak eta
baztertuak, bakoitzaren askatasuna errespetatuz eta inori ezer

61

libertad de cada uno, nunca impone nada; ofrece, invita y


llama a la puerta. Jess acoge con corazn misericordioso y
perdonador. Busca curar y salvar. Ah estn los grandes referentes del evangelio: la parbola del Buen samaritano, el padre
misericordioso, las Bienaventuranzas, etc.
Espigando en los datos de nuestra cultura encontramos en
la acogida todo un signo de los tiempos. Descubrimos una
nueva valoracin de la acogida en el descubrimiento de la
subjetividad, el mundo afectivo y la primaca de la persona.
Somos conscientes de la necesidad de las personas de sentirse acogidas, escuchadas, tomadas en consideracin.
Especialmente aquellas personas que estn siendo maltratadas
y resienten con ms fuerza la necesidad de afecto.
Pensamos que la acogida debe ser un elemento configurador del proyecto pastoral de la comunidad cristiana.
Debemos aprender a acoger-nos entre nosotros/as (acoger a
los de dentro), promoviendo la cercana hacia los alejados, con
especial sensibilidad y dedicacin a los alejados de la fe, a las
personas necesitadas de atencin y ayuda con las que hay que
encontrarse en la vida cotidiana. Sentimos que la acogida no
es simplemente una tarea que hay que realizar, es un talante
de vida. No es un compromiso aislado que se adjudica a determinadas personas, sino que todas las personas por ser seguidoras de Jess, debemos ser acogedoras.

62

inposatu gabe; Jesusek eskaini egiten du, gonbita egin eta atea
jo. Jesusek bihotz errukitsu eta barkatzailearekin hartzen du.
Sendatu eta salbatu egin nahi du. Hortxe daude Ebanjelioaren
erreferente nagusiak: Samariar Onaren parabola, aita errukitsua, zoriontasunak, etab.
Gure kulturaren baitako datuetan arakatuz, harrera garaien
ezaugarri garrantzitsua dela ulertuko dugu. Harreren balorazio berria aurkituko dugu, subjektibotasuna, afektibitatea
eta pertsonak duen lehentasuna oinarri hartzen badugu.
Pertsonek harrera sentitzeko duten beharraz ohartzen gara,
baita entzunak eta aintzat hartuak sentitzeko duten beharraz
ere, batez ere tratu txarrak jasotzen dituztenak eta maitasun
premia handiagoa duten pertsonak.
Gure ustez, harrerak kristau-elkartearen pastoral-proiektuaren funtsezko osagaia behar du izan. Geure artean
bata bestea hartzen ikasi behar dugu (harrera barrutik hastea),
urrunduekiko hurbiltasuna sustatuz, batez ere fedetik urrun
daudenekiko eta eguneroko bizitzan laguntza eta arreta beharrean aurkitzen ditugunekiko sentsibilitatea areagotuz.
Harrera eginkizuna baino zerbait handiagoa dela sentitzen
dugu; bizitzeko aldarte jakina dela uste dugu. Ez da pertsona
jakin batzuen konpromiso isolatua; aitzitik, Jesusen jarraitzaile garen guztiok hartu beharreko konpromisoa da.

63

5. momento
HACIENDO CAMINO. PROPUESTAS SENCILLAS,
POSIBLES Y CONCRETAS PARA AVANZAR
EN EL CAMINO HACIA
UNA PARROQUIA MS ACOGEDORA
Y, por fin! llegamos al momento de las propuestas. Es un
momento difcil porque pretendemos que sean sencillas,
posibles y concretas. Pero no existe una nica receta, ni
siquiera existe un nico itinerario. El camino que nos lleva
hacia el horizonte, que hemos ido marcando, es muy
diverso y depende de muchos factores. Por eso, lo que a
continuacin encontrareis seguramente no os satisfar
plenamente, porque, con toda seguridad, no responder a
vuestra propia realidad.
Pero, si habis llegado hasta aqu, si habis iniciado el proceso, tendris propuestas sencillas, posibles y concretas a
vuestra realidad. stas no son ms que un ejemplo, algunas intuiciones no muy desarrolladas, que tendrn que
concretarse en la realidad.
En lo concreto, nuestra reflexin ha querido responder a la
pregunta de cmo nos gustara que nos acogieran? O qu
necesidades tiene mi parroquia respecto a la acogida?

En primer lugar, ya lo hemos dicho antes, consideramos que


una parroquia no es ms acogedora porque tenga ms
servicios de acogida, sino porque cuida ms a las personas. No se trata tanto de organizar servicios como
de cuidar el talante y de establecer prioridades en funcin del espritu y no de la tarea o el servicio.

64

5. unea
BIDEA EGINEZ.
HARRERA ONEKO PARROKIAK LORTZEKO
PROPOSAMEN ERRAZAK ETA ZEHATZAK

Azkenean! heldu gara proposamenak egiteko unera. Ez da


une erraza, proposamen errazak eta zehatzak egin nahi
baititugu. Alabaina, ez dago formula bakar bat, ezta ibilbide bakarra ere. Sortu ditugun helburuetara eramango gaituen bidea askotarikoa da eta hainbat faktoreren mende
dago. Hori dela eta, ondoren aurkituko duzuena ez zaituzte
erabat aseko, ez baitu zerikusi zuzenik zuen errealitate
zehatzarekin.
Edonola ere, honaino heldu bazarete eta zuen prozesua
abian jarri baduzue, ondoko lerroetan proposamen errazak
eta zehatzak aurkituko dituzue. Horiek guztiak adibide
hutsak dira, gehiegi garatu gabeko intuizioak, errealitatean
zehaztu beharko direnak.
Zehazki, gure hausnarketak galdera honi erantzun nahi
izan dio: gustatuko al litzaiguke norbaitek gu hartzea? Zer-nolako beharrak ikusten ditut nire parrokian harrerari
dagokionez?

Lehenik eta behin, aurretik esan dugunez:


Parrokia batek ez du harrera ona egingo harrera-zerbitzu asko dituelako, pertsonak zaintzen dituelako baizik.
Funtsezkoena ez da zerbitzuak antolatzea, jarrera zaintzea eta lehentasunak ezartzea baizik, espirituaren arabera eta ez jarduera jakinen arabera.

65

Tras esta constatacin, las propuestas que desarrollamos


atienden a los tres aspectos de la acogida que constituyen la
definicin de la que hemos partido. Recordamos que entendemos la acogida como una manera de ser, estar y actuar: lo
que corresponde al ser, al espritu de la acogida, se traduce,
fundamentalmente en entender la acogida como actitud;
cuando nos referimos a la acogida como una manera de estar,
nos fijamos en las formas; y cuando nos referimos a la acogida como una manera de actuar, nos centramos en las
acciones concretas.
1. Acogida como una manera de ser.
Actitudes acogedoras
Consideramos que para avanzar hacia una parroquia acogedora, debemos asumir la raz evanglica de la acogida.
Todos/as debemos ser acogidos y acoger, somos sujetos y
pacientes a la vez. Por eso es indispensable reflexionar y compartir no slo nuestra tarea, sino nuestras propias vivencias, en
espacios donde converjan nuestra vida y la accin pastoral que
desarrollamos, potenciando la oracin, cuidando el talante y el
espritu de servicio para dar espacio a la relacin.
Debemos cuidar nuestra propia acogida, incorporando
la clave de la celebracin y del encuentro en nuestras reuniones de trabajo. Acogernos nosotros, entre nosotros, para acoger a todos, cuidando, por encima de todo a las personas, a
todas las personas.
Si entendemos la acogida como una manera de ser, el
talante acogedor, el espritu de servicio deber impregnar

nuestra persona desde la raz, ayudndonos as a mantener unas


antenas despiertas para ver la realidad, a asumir compromisos en la relacin, siempre desde el respeto y la discrecin.
66

Egiaztapen horren ondoren, gure proposamenek harrera


definitzeko aipatu ditugun hiru alderdiak barne hartzen
dituzte. Hasieran esan dugunez, harrera izateko, egoteko eta
jarduteko modu bat da. Izateari, harrera-espirituari,
dagokionez harrera jarrera modura ulertu behar da; harrera
egoteko modu bat dela diogunean, berriz, formei
erreparatuko diegu; eta jarduteko moduaz ari garenean,
ekintza zehatzei.
1. Harrera, izateko modu gisa.
Jarrera abegitsuak
Harrera oneko parrokia lortzeko, harrerak duen sustrai ebanjelikoa onartzen hasi behar dugu. Guztiok dugu besteak
hartzeko ardura eta hartuak izateko eskubidea, emaileak eta
hartzaileak baikara aldi berean. Hori dela eta, gure lanari
buruzko hausnarketa egiteaz gain, funtsezkoa da norberaren
esperientziak ere besteei adieraztea, gure bizitzak eta garatzen
dugun pastoralgintzak bat egiten duten uneetan, otoitza indartuz eta zerbitzu-jarrera eta -espiritua zainduz, harremanei
lekua uzteko.
Gure arteko harrera zaindu behar dugu, ospakizunaren
eta topaketaren gakoa gure lan-bileretan barneratuz. Gure
buruei, eta gure artean, harrera egin, guztiei harrera egiteko,
guztiaren gainetik pertsonak, pertsona oro, zainduz.
Harrera izateko modu gisa ulertzen badugu, harrera-jarrerak eta zerbitzu-espirituak goitik behera hartu behar
gaitu, sustraitik; horrek adi egoten lagunduko digu, errealitatea ikusteko eta harremanetan konpromisoak hartzeko,
betiere errespetutik eta zuhurtasunetik.
67

2. Acogida como una manera de estar. Los medios


Cuando pensamos en la acogida como una manera de estar,
nos preguntamos sobre cmo podemos hacerlo. Y se nos ocurren varios aspectos:

El primero de ellos atiende a la necesidad de potenciar el


encuentro entre las personas en los distintos niveles en
los que nos podamos ubicar dentro (o fuera) de la comunidad cristiana: agentes de pastoral, participantes en la
Eucarista, aquellos que acuden espordicamente, los alejados, las personas necesitadas...

En segundo lugar, se hace necesario trabajar en equipo


y siempre abiertos al barrio, desde las claves del acompaamiento: acompaar al que sufre, al pobre, al necesitado,
al barrio, a la comunidad.

En tercer lugar, adquiere especial importancia la formacin de todos los miembros de la comunidad cristiana, y
fundamentalmente, de aquellas personas que, enviadas
por la comunidad, tienen la encomienda de acoger o
acompaar a las personas que llegan a nuestra parroquia
solicitando nuestra ayuda, nuestra presencia: desde los
despachos parroquiales, desde las comisiones de Critas,
pastoral penitenciaria y pastoral de la salud,... No basta
con tener buena voluntad. Es preciso formarse. Asumir un
modelo de accin social que respete y promueva a la persona. Renovar nuestro estilo y la manera de acoger y ayudar, evitando modos y formas paternalistas y asistencialistas, saber realizar el necesario discernimiento, acertar en
los criterios, realizar convenientemente el acompaamiento, aprendiendo un estilo de relacin de ayuda y de escucha que est a la par con la dignidad de la persona.
68

2. Harrera, egoteko modu gisa. Bitartekoak


Harrera egoteko modu gisa ulertzen dugunean, hori nola egin
galdetzen diogu geure buruari. Eta zenbait alderdi datorkigu
gogora:

Lehenik eta behin, kristau-elkartearekiko hartzen dugun


posizioaren (barruan edo kanpoan) eta dauden elkarguneen arabera pertsonen arteko harremanak sustatu:
pastoralgileak, Eukaristian parte hartzen dutenak, noizbehinka agertzen direnak, urrunduta daudenak, behartsuak

Bigarrenik, talde-lana funtsezkoa da eta, gainera, beti


kanpora irekita egon behar du laguntzari lotutako gakoak
oinarri hartuta: sufritzen duenari lagundu, behartsuari,
auzoari edo herriari, elkarteari.

Hirugarrenik, kristau-elkarteko kide guztien prestakuntzak garrantzi handia du eta, batez ere, elkarteak
parrokietara laguntza eske heltzen diren pertsonak
hartzeko eta horiei laguntzeko izendatu dituen pertsonen
prestakuntza; hau da, parrokietako bulegoetan, Caritaseko
batzordeetan, espetxeratuekiko pastoraltzan edo osasun
pastoraltzan lanean diharduten pertsonen prestakuntza.
Borondate ona ez da nahikoa. Prestakuntza egokia behar
da. Pertsonak errespetatzen eta sustatzen dituen lan-eredua onartu behar da. Ezinbestekoa da gure hartzeko
eta laguntzeko modua eta estiloa berritzea, paternalismoa
eta asistentzialismoa alde batera utzita, hausnarketa
egokia eginez, irizpide egokiak aukeratuz eta behar bezala lagunduz. Funtsezkoa da pertsonen duintasunarekin bat
datorren laguntza- eta entzute-harremana sortzen
ikastea.
69

3. Acogida como una manera de actuar. Las acciones


Nuestra forma de ser y de estar debe traducirse en actuaciones concretas que se derivan de las opciones tomadas. Por
eso, nos parece fundamental incorporar la clave de la acogida en el proyecto pastoral: establecer prioridades de actuacin, avanzar poco a poco y, a partir del anlisis de nuestra
realidad, decidir aquellos aspectos a trabajar durante un tiempo determinado.
Debemos cuidar los gestos de acogida concretos y precisos en nuestras celebraciones, eucaristas, sacramentos.
Cuidar especialmente los gestos hacia las personas alejadas de
nuestra comunidad.
Es necesario consolidar los equipos cuya misin es acoger a las personas ms necesitadas, pobres y sufrientes, con
especial atencin a aquellas nuevas realidades que requieren
de nuestra presencia: inmigrantes, personas solas, situaciones
de duelo, etc. Equipos que con una visin amplia estn dispuestos para descubrir las necesidades de la comunidad, del
barrio y atenderlas desde lo que somos y podemos. Equipos
dispuestos para salir al encuentro de las personas. Acercarse
a las familias con discrecin y tacto ofreciendo presencia,
ayuda, relacin.
Del mismo modo, hay que cuidar los espacios de acogida: personas preparadas y designadas (enviadas); lugares clidos y cuidados; proyectos concretos y reflexionados.
Consideramos fundamental crear espacios para compartir vida (grupos de referencia) as como cuidar los momentos
de encuentro que de hecho, tenemos: las eucaristas dominicales, celebraciones especiales (funerales, bautizos, etc), promover encuentros ldicos, estar presentes en el barrio, actuando
en red.
70

3. Harrera, jarduteko modu gisa. Ekintzak


Gure izateko eta egoteko modua ekintza zehatzetan gauzatu
behar da; aukera jakinen ondorioz sortzen diren ekintzatan,
hain zuzen. Hori dela eta, funtsezkoa iruditzen zaigu
pastoral-proiektuan harreraren gakoa integratzea: ekintzen
lehentasunak finkatzea, pixkanaka aurrera egitea eta, gure
errealitatea aztertu ondoren, denbora jakin batean zehar landu
beharreko alderdiak zein diren erabakitzea.
Harrera-keinu zehatzak zaindu behar ditugu gure
ospakizunetan, eukaristietan eta sakramentuetan. Gure elkartetik urrunduta dauden pertsonekiko keinuak bereziki zaindu
behar ditugu.
Ezinbestekoa da behartsuei eta sufritzen dutenei harrera
egiten dieten taldeak sendotzea, batez ere gure presentzia
eskatzen duten errealitate berri horien inguruan: etorkinak,
bakarrik dauden pertsonak, dolu-egoeran daudenak, etab. Lan-talde horiek prest egon behar dute elkartearen eta herriaren
edo auzoaren behar berriak antzemateko eta horiei
erantzuteko, gure izatea eta esku artean duguna eskainiz. Lan-talde horiek pertsonen bila ateratzeko prest egon behar
dute. Familiengana zuhurtasunez eta kontuz hurbildu presentzia, laguntza eta harremana eskainiz.
Aldi berean, harrera-guneak zaindu egin behar dira:
pertsona prestatuak eta izendatuak (bidaliak), leku goxoak eta
zainduak, proiektu zehatzak eta hausnartuak.
Ezinbestekoa iruditzen zaigu bizitza-elkarbanatzeko
guneak sortzea (erreferentzia-taldeak), baita elkarrekin bizitzen ditugun uneak zaintzea ere: igandeetako eukaristiak,
ospakizun bereziak (hiletak, bataioak, etab.), topaketa
ludikoak sustatzea, auzoko edo herriko ekintzetan parte
hartzea sare-lana eginez.
71

Como conclusin
En nuestro grupo, compartimos la conviccin de que la
acogida es una dimensin esencial de la vida cristiana
y uno de los elementos configuradores de una comunidad cristiana que quiere, hoy y aqu, hacer presente el
Evangelio de Jess. Hemos sido conscientes de cmo
la acogida es un valor importante y una necesidad sentida por la persona dentro de nuestra cultura. Hemos
ledo el Antiguo Testamento y el Evangelio fijndonos en
esta actitud de la acogida. De igual modo, hemos tenido en cuenta nuestro modelo de iglesia y en el trasfondo el seminario de la remodelacin pastoral. Somos
conscientes de la importancia de la comunidad cristiana
y, dentro de ella, de la acogida como realidad estructural. Venimos haciendo una lectura realista de los dficit
y carencias a ese respecto. Descubrimos posibilidades
para ir avanzando en ese camino de renovacin desde
la clave de la acogida. La acogida como encuentro y
relacin humana entre los propios miembros de la
comunidad y tambin con las personas que vienen a
nosotros. Tambin subrayamos la importancia de la
acogida activa saliendo al encuentro. Tenemos que
superar inercias, recelos, desconfianzas y legalismos
para avanzar hacia una parroquia ms acogedora.

72

Ondorioak
Gure taldeko kide guztiak bat gatoz ideia honekin: harrera kristau-bizitzaren funtsezko dimentsioa da, gaur
eta hemen Jesusen Ebanjelioaren berri eman nahi duen
kristau-elkartearen funtsezko osagaia, hain zuzen.
Harrera balio garrantzitsua dela eta gure kulturan harrerak garrantzi handia duela ohartu gara. Itun Zaharra
eta Ebanjelioa irakurri ditugu, harreraren jarrerari
erreparatuz. Horrekin batera, hausnarketa hau egiteko,
gure eliza-eredua ere kontuan izan dugu, baita pastoral
eraberritzeari buruzko mintegia ere. Ohartzen gara
kristau-elkarteak duen garrantziaz eta, horren baitan,
harreraren garrantziaz, egiturazko errealitatea baita. Gai
horrekiko hutsuneen eta gabezien irakurketa erreala
egiten ari gara. Eraberritze-bidean aurrera egiteko
aukera berriak ezagutu ditugu, harrera oinarri hartuta.
Harrera topaketa modura ulertzen dugu, elkarteko
kideen arteko giza harreman modura, baita gugana hurbiltzen direnekiko harreman modura ere. Horrekin batera, harrerak aktiboa izan behar duela azpimarratzen
dugu; besteen bila atera egin behar dugu. Nagikeriak,
mesfidantzak eta legalismoak gainditu behar ditugu,
harrera oneko parrokia lortu ahal izateko.

73

II.
LANERAKO FITXAK
FICHAS DE TRABAJO

TRABAJANDO CON LAS FICHAS


Estas fichas que incorporamos a continuacin, tienen por
objeto presentaros unas pautas metodolgicas para desarrollar el proceso de trabajo y de reflexin. ES UNA PROPUESTA DE TRABAJO, que podis utilizar en su conjunto o parcialmente. Es un material de trabajo donde hemos querido volcar nuestro propio proceso metodolgico, lo que nosotros/as
hemos ido haciendo para construir la reflexin que recoge este
documento.
Son cinco fichas:
1. Para empezar: Esta ficha pretende ayudaros a situar el
trabajo en el contexto concreto en el que lo queris ubicar y a elaborar el plan de trabajo que queris desarrollar.
2. Ver: En esta ficha os proponemos aquellas cuestiones
que os ayuden a hacer un anlisis de la realidad en
cuanto a la acogida en nuestra comunidad cristiana.
3. Juzgar: Una vez analizada la realidad, os proponemos
pautas metodolgicas para juzgarla.
4. Actuar: En esta ficha encontraris preguntas que quieren ayudaros a definir vuestras propuestas, concretas y
sencillas, a la luz de los apartados anteriores para ir
avanzando hacia una parroquia ms acogedora.
5. Para terminar: Por ltimo, hemos considerado importante incluir una ficha que nos ayude a recoger las conclusiones, evaluar el proceso y celebrar.
En nuestro trabajo, sobre todo para la elaboracin del
documento, nos han ayudado mucho las actas que tombamos en cada reunin. Con ellas hemos construido el documento. Os animamos a hacerlo, es la manera de recoger por
escrito nuestro propio trabajo.
76

FITXEKIN LANEAN
Ondoren ikusiko dituzuen fitxen helburua lanerako eta hausnarketarako jarraibide metodologikoak eskaintzea da.
LANERAKO PROPOSAMENA da, eta guztiak edo bakar
batzuk erabil ditzakezue. Lanerako material honetan gure
metodologia-prozesua jaso nahi izan dugu; hau da, dokumentu honek jasotzen duen hausnarketa egiteko egin dugun lana.
Bost fitxa dira, guztira:
1. Hasteko: Fitxa honen bidez lana zuek nahi duzuen testuinguruan kokatu ahal izango duzue eta lagungarria
izango da egin nahi duzuen lan-egitasmoa garatzeko.
2. Ikusi: Fitxa honetan kristau-elkartearen harrerari
buruzko errealitatearen analisia egiteko zenbait galdera
aurkituko dituzue.
3. Epaitu: Errealitatea aztertu ondoren, jarraibide
metodologikoak proposatzen dizkizuegu errealitate
hori epaitzeko.
4. Ekin: Fitxa hau lagungarria izango da harrera oneko
parrokiak lortzeko proposamen zehatzak eta errazak
mugatzeko, aurreko fitxak kontuan hartuta.
5. Bukatzeko: Azkenik, garrantzitsua iruditu zaigu azken
fitxa hau ere eskaintzea, lagungarria izango baita ondorioak biltzeko, prozesua ebaluatzeko eta ospatzeko.
Egindako lana gauzatzeko (batez ere dokumentua egiteko) oso lagungarria izan da bilera bakoitzeko akta
jasotzea. Izan ere, horien bidez sortu dugu dokumentu hau.
Gauza bera egitera animatu nahi zaituztegu, egindako lana
idatziz jasotzeko modu egokia baita.
77

Encontraris en las fichas varios iconos que se van repitiendo. Son stos:
Antes de trabajar en grupo,
LECTURA PERSONAL
Con este dibujo, os proponemos una lectura personal previa al encuentro, para situarnos
y aprovechar mejor el tiempo.

En el grupo
Ponemos en comn el trabajo previo.

Para

r
asta
ontr

Con este icono, os invitamos a contrastar vuestra reflexin, vuestras conclusiones, con las nuestras, indicndoos las pginas del documento que hacen referencia al
apartado en cuestin.

En esta lupa encontraris una


propuesta sobre los tiempos, el
nmero de reuniones que nos parece
conveniente dedicar a cada apartado.

Es una PROPUESTA que parte de nuestra experiencia


como grupo. Vale en tanto que os sirve y os orienta, para
hacerlo as, buscar otros modos, utilizar sta o aquella pregunta... Esperamos que os ayude.
78

Fitxa guztietan irudi hauek ikusiko dituzue behin eta


berriz:
Taldean lan egin aurretik,
IRAKURKETA PERTSONALA
Irudi honen bidez, bileren aurretik irakurketa pertsonala egitea proposatzen dizuegu,
hobeto kokatzeko eta denbora aprobetxatzeko.
Talde-lana
Bakoitzak bakarka egindako
lanaren berri ematen die besteei.

rat

zeko

Alde

Irudi honen bidez, zuen hausnarketak


eta ondorioak guk egindako hausnarketekin alderatzeko gonbita egiten
dizuegu; horretarako, atal bakoitzarekin
lotutako orrialdeak adierazten dizkizuegu.
Lupa
honekin
denborari
buruzko proposamena aurkituko
duzue, baita atal bakoitza lantzeko
komenigarria iruditzen zaigun bilera-kopuruari buruzko proposamena ere.

PROPOSAMEN hori gure esperientzian oinarritzen da.


Zuentzat ere lagungarria izan daiteke orientabide-modura,
metodologia berberari jarraitzeko, beste modu batzuk
bilatzeko, galdera bat edo beste erabiltzeko... Zuentzat
lagungarria izatea espero dugu.
79

1. PARA EMPEZAR
Antes de trabajar en grupo,
LECTURA PERSONAL
Nos parece importante partir de la lectura
de varios documentos que os proponemos porque pueden ayudar a situarnos en el tema, tanto
en el contexto social, como en la materia propiamente dicha.
1. Una Iglesia al servicio del Evangelio.17 En anexos
encontraris los nmeros relacionados con el tema
que nos ocupa (p. 100).
2. Un extracto de La Pastoral de la Acogida y la
Misericordia,18 del Arzobispado de Mrida-Badajoz,
que recogemos en el anexo (p. 104).

En el grupo
1. Empezamos o terminamos con una oracin.
2. Compartimos los aspectos ms importantes
de lo que hemos descubierto en la lectura de
estos documentos.
3. Aclaramos las dudas que han surgido.
4. Ponemos las bases de nuestro trabajo.

17 DICESIS DE SAN SEBASTIN, Idatz (San Sebastin 1999).


18 ARZOBISPADO DE MRIDA-BADAJOZ, Separata del Boletn Oficial del Arzobispado,

n. 3 (noviembre-diciembre 1999).

80

1. HASTEKO
Taldean lan egin aurretik,
IRAKURKETA PERTSONALA
Garrantzitsua iruditzen zaigu taldean bildu
aurretik proposatzen dizkizuegun dokumentu
batzuk irakurtzea, lagungarriak izan baitaitezke
gaia kokatzeko, bai gizarte-testuinguruan, bai
gaian bertan ere.
1. Eliza Ebanjelioaren zerbitzura.17 Eranskinetan gaiari
buruzko atalak aurkituko dituzue (101. or.).
2. Harreraren eta errukiaren pastoraltza18 dokumentuaren zati bat, Merida-Badajozko Artzapezpikutzak
argitaratua. Hori ere eranskinean aurkituko duzue
(105. or.).

Talde-lana
1. Bilera hasi edo amaitu aurretik, otoitz egingo dugu.
2. Dokumentu horietan aurkitu ditugun alderdi
garrantzitsuenez hitz egiten dugu guztion
artean.
3. Zalantzak argitzen ditugu.
4. Lanerako oinarriak ezartzen ditugu.

17 DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA, Idatz (Donostia 1999).


18 MERIDA-BADAJOZKO ARTZAPEZPIKUTZA, Artzapezpikutzaren Aldizkari Nagusia, 3. z.
(azaroa-abendua 1999).

81

Proponemos estas cuestiones para que compartis vuestras


motivaciones y acordis vuestro propio PLAN DE TRABAJO.
1. Por qu nos parece importante caminar hacia una parroquia ms acogedora?
2. Qu pretendemos con esta reflexin, cada uno y como
grupo parroquial?
3. Qu estamos dispuestos a hacer?
4. Cul va a ser la periodicidad de las reuniones, cmo
vamos a repartir el trabajo?

ar

Para

rast
t
n
o
c

Podemos leer la introduccin del


documento, compartir vuestras
impresiones, resaltar frases, etc.

Nuestra propuesta es dedicarle un


encuentro de hora/hora y media de
duracin (segn el nmero de
miembros del grupo) a este primer
contacto con el trabajo que
queremos desarrollar.

82

Galdera hauek proposatzen dizkizuegu zuen motibazioak


besteei adierazteko eta zuen LAN EGITASMOA adosteko:
1. Zergatik iruditzen zaigu garrantzitsua harrera oneko parrokia eraikitzea?
2. Zer lortu nahi dugu hausnarketa honekin, banaka eta parrokiako talde modura?
3. Zer egiteko gaude prest?
4. Zenbatean behin bilduko gara? Nola banatuko dugu lana?

Ald

zeko
t
a
r
e

Dokumentuaren sarrera irakur


dezakegu eta, ondoren, gure iritzien
berri eman, esaldiak azpimarratu,
etab.

Garatu nahi dugun lana zehazteko


lehenengo bileraren iraupena
ordubetekoa/ordu eta erdikoa izatea
proposatzen dugu (taldearen
kide-kopuruaren arabera).

83

2. VER
Antes de empezar, hacemos una oracin y
leemos el resumen del mes anterior, para que
nos situemos en el trabajo.
DE DNDE VENIMOS...? Clarifiquemos el
concepto de ACOGIDA
REFLEXIONAMOS sobre la acogida, para
delimitar el concepto y posibilitar que todos/as
hablemos de lo mismo.
Para ello proponemos dos preguntas que ayuden a reflexionar. Cualquiera de las dos es vlida. Se pueden contestar
despus de un trabajo personal o realizar una puesta en comn
a partir de una lluvia de ideas.
1. Qu entendemos por Acogida?
2. Cuando digo acogida, qu quiero decir?
DNDE ESTAMOS...? Analicemos nuestra realidad
1. Para hacer un anlisis de la realidad respecto a la acogida en nuestra parroquia,
proponemos una lluvia de ideas sobre las
luces y las sombras con respecto a la acogida.

Qu hacemos bien: nuestras fortalezas.

Qu hay que mejorar: nuestras debilidades.

2. Completamos esta reflexin con pinceladas de anlisis


respecto a nuestro entorno social, poltico y cultural.
Intentamos concretar situaciones, experiencias, vivencias, dnde descubrimos mayor necesidad de acogida.
84

2. IKUSI
Hasi aurretik, otoitz egin eta aurreko hileko
laburpena irakurriko dugu, lana behar bezala
kokatzeko.
NONDIK GATOZ...? HARRERA kontzeptua
argitzen
Harrerari buruzko HAUSNARKETA egingo dugu, kontzeptua mugatzeko eta elkarrizketa
zentratzeko.
Horretarako, hausnarketa egiten lagunduko diguten bi
galdera proposatzen ditugu. Bietako edozein da baliagarria.
Lan pertsonala egin ondoren erantzun daitezke edo, bestela,
guztion artean eztabaidatu, ideia-jasa baten ondoren.
1. Nire/gure ustez, zer da harrera?
2. Zer esan nahi dut harrera diodanean?
NON GAUDE...? Gure errealitatea aztertzen
1. Gure parrokiako harreraren egoera
aztertzeko, gai horri buruzko ideia-jasa
egitea proposatzen dugu, argiak eta itzalak
adieraziz.

Zer egiten dugu ondo? gure indarguneak.

Zer hobetu behar da? gure ahuleziak.

2. Hausnarketa osatzeko, gure inguruko gizarte-, politikaeta kultura-egoerari buruzko xehetasun batzuk aztertuko
ditugu.
Harreraren behar handiagoa erakusten duten egoerak,
esperientziak eta bizipenak zehazten saiatuko gara.
85

Por qu las personas valoramos tanto una buena acogida?... en tu experiencia personal, en la experiencia de
las personas ms solas...

ar

Para

rast
t
n
o
c

Podemos leer lo recogido en el 1.er


momento del documento (pp. 16-30)
contrastarlo con nuestra reflexin,
compartir nuestras impresiones, resaltar frases, etc. Tambin podemos leerlo antes si queremos partir de algo ya
escrito.

Nuestra propuesta es que este


apartado de ver, pueda ser
desarrollado en dos o tres
encuentros de hora y media
de duracin.

86

Zergatik baloratzen dugu hainbeste harrera ona?... hitz


egin zure esperientzia pertsonalaz, bakarrik dauden
pertsonen esperientziaz...

Alde

ko
ratze

Dokumentuaren 1. unean (17-31. orr.)


jasotakoa irakur dezakegu, gure hausnarketarekin alderatzeko, gure iritziak
besteei adierazteko, esaldiak azpimarratzeko eta abar. Aurrez irakur dezakegu idatzitako zerbaitetik abiatu nahi
badugu.

Ikusi atal hau bizpahiru bileretan


lantzea proposatzen dugu, bilera
bakoitzari ordu eta erdiko iraupena
emanez.

87

3. JUZGAR
Antes de trabajar en grupo,
TRABAJO PERSONAL
Intentemos buscar los referentes, las races
donde se sita una comunidad cristiana acogedora.
1. A la luz de la nueva cultura.
2. A la luz del Dios Bblico.
3. A la luz de nuestra Iglesia diocesana.
Proponemos 2 modos de abordar la cuestin:
Podemos repartir el trabajo personal de manera que
alguna persona del grupo prepare uno de los puntos y
oriente la reflexin de todo el grupo.

Tambin podemos partir de la reflexin que


recogemos en el documento, en el 2. y 3.er
momento, (pp. 32-58) y responder a las siguientes
preguntas:

- Qu destacaras de la lectura?
- Qu rasgos o actitudes evanglicas te parecen
ms importantes para tu vida personal y para la
parroquia?
En el grupo
COMENZAMOS con una oracin.
LEER el resumen del mes anterior, para
que nos situemos en el trabajo.
88

3. EPAITU
Taldean lan egin aurretik,
LAN PERTSONALA
Saia gaitezen kristau-elkarte abegitsuaren
sustraiak eta erreferenteak bilatzen.
1. Kultura berriaren arabera.
2. Bibliako Jainkoaren arabera.
3. Elizbarrutiko gure Elizaren arabera.
Gai hau lantzeko bi modu proposatzen ditugu:

Taldeko batek puntuetako bat landu dezake eta, ondoren, taldeari hausnarketa egiten lagundu.

Dokumentuaren 2. eta 3. unean jasotzen den


hausnarketa (33-59. orr.) abiapuntutzat har
dezakegu eta ondoko galderei erantzun:

- Zer azpimarratuko zenuke irakurketa honetan?


- Zein ezaugarri edo jarrera ebanjeliko iruditzen
zaizkizu garrantzitsuenak zure bizitzarako eta
parrokia-bizitzarako?
Talde-lana
HASTEKO, otoitz egingo dugu.
Ondoren, aurreko hileko bileran esandakoa IRAKURRIKO dugu, lana behar
bezala kokatzeko.
89

1. Ponemos en comn el trabajo personal realizado.


Completamos con las aportaciones del resto de los miembros del grupo. Lo hacemos por cada uno de los apartados
sealados.
2. Leemos el 4. momento (pp. 60-62). Estamos de acuerdo? Aadiramos alguna ms?
3. Podemos completar la reflexin a partir de estas preguntas:
A qu se debe que a veces descuidemos la acogida?
Por qu es importante saber acoger en una comunidad
cristiana?
Por qu nos cuesta acoger bien a determinadas personas?

Consideramos que a este apartado


hay que dedicarle dos o tres
encuentros.

90

1. Bakoitzak bakarka egindako lanaren berri emango dio


taldeari. Besteen ekarpenak kontuan hartuta, hausnarketa
osatuko dugu. Gauza bera egingo dugu atal bakoitzean.
2. 4. unea irakurriko dugu (61-63. orr.). Bat al gatoz?
Gehituko al genuke besteren bat?
3. Hausnarketa galdera hauen bidez osa dezakegu:
Batzuetan, harrerari ez diogu behar bezalako jaramonik
egiten. Zergatik?
Zergatik da garrantzitsua kristau-elkarteak besteak
hartzen jakitea?
Zergatik kostatzen zaigu pertsona jakin batzuei harrera
ona egitea?

Atal hau lantzeko bizpahiru bilera


behar direla uste dugu.

91

4. ACTUAR
Antes de trabajar en grupo, TRABAJO PERSONAL
Consideramos importante refrescar la memoria, releyendo las luces y sombras que, respecto a la acogida, hemos detectado en nuestra
parroquia. Tambin podemos leer las propuestas que se recogen en el documento (pp. 64-72).
En el grupo
COMENZAMOS con una oracin.
LEER el resumen del mes anterior, para
que nos situemos en el trabajo.
Se trata de ir haciendo camino. De buscar
propuestas sencillas, posibles y concretas para
avanzar hacia una parroquia ms acogedora.
Hay muchos modos de acercarnos a esta cuestin.
Nosotros proponemos dos formas:
En una pizarra o papel grande, dibujamos el
siguiente cuadro que iremos completando en
una lluvia de ideas:

PODEMOS
MEJORAR

COMO

QUE
NECESITAMOS
PARA HACERLO

NUEVAS
PROPUESTAS

COMO

QUE NECESITAMOS
PARA PONERLAS
EN MARCHA

92

4. EKIN
Taldean lan egin aurretik, LAN PERTSONALA
Garrantzitsua iruditzen zaigu orain arte landutakoa gogora ekartzea: horretarako, gure parrokian harrerarekiko aurkitu ditugun argiak eta
itzalak berriz irakur ditzakegu. Gainera, dokumentuan jasotako proposamenak ere irakur ditzakegu (65-73. orr.).
Talde-lana
HASTEKO, otoitz egingo dugu.
Ondoren, aurreko hileko laburpena
IRAKURRIKO dugu, lana hobeto kokatzeko.
Bidea egiten jarraitu behar dugu.
Horretarako, gauza daitezkeen proposamen errazak eta zehatzak
egin behar ditugu, harrera oneko parrokia lortu ahal izateko.
Gai horri heltzeko hainbat bide daude. Guk bi modu proposatzen ditugu:
Arbel edo orri handi batean ondoko lauki hau
marraztuko dugu eta ideia-jasa teknikaren
bidez osatu egingo dugu:

HOBETU
DEZAKEGU

NOLA?

ZER BEHAR
DUGU
HORRETARAKO?

PROPOSAMEN
BERRIAK

NOLA?

ZER BEHAR DUGU


HORIEK
ABIARAZTEKO?

93

Partimos de la definicin que entiende la acogida


como una manera de ser, estar y actuar. En funcin de
ello buscamos las siguientes propuestas:

QUE HACER
PARA
MEJORAR

NUEVAS
PROPUESTAS A
IMPULSAR

LA ACOGIDA COMO
MANERA DE SER.
Actitud.
LA ACOGIDA COMO
MANERA DE ESTAR.
Los medios.
LA ACOGIDA COMO
MANERA DE HACER.
Acciones, actuaciones,
servicios.

En todo caso, tenemos que priorizar las propuestas que


hayan salido:

Cules creemos que son las ms importantes? Cules


podemos llevar a cabo? Por dnde empezamos?

Qu debemos hacer? Qu medios ponemos para realizar estas propuestas?.

Consideramos que a este apartado


hay que dedicarle dos o tres
encuentros.

94

Harrera izateko, egoteko eta jarduteko modua dela


hartzen dugu abiapuntutzat. Hori kontuan harturik,
ondoko proposamenak bilatuko ditugu:

ZER EGIN
DEZAKEGU
HOBETZEKO?

SUSTATU
BEHARREKO
PROPOSAMEN
BERRIAK

HARRERA,
IZATEKO MODUA.
Jarrera.
HARRERA,
EGOTEKO MODUA.
Bitartekoak.
HARRERA,
JARDUTEKO MODUA.
Ekintzak, jarduerak,
zerbitzuak.

Edonola ere, sortu diren proposamenei eman behar


diegu lehentasuna:

Zeintzuk dira garrantzitsuenak? Zeintzuk gauza ditzakegu? Nondik has gaitezke?

Zer egin behar dugu? Zein baliabide erabiliko ditugu


proposamen horiek gauzatzeko?

Atal hau lantzeko bizpahiru bilera


behar direla uste dugu.

95

PARA TERMINAR...
Llega el momento de recoger las conclusiones, evaluar el proceso y celebrar
nuestro trabajo.

CONCLUSIONES
Siempre es importante recoger por escrito nuestro trabajo.
Quiz no podr ser un documento que recoja toda la reflexin
que hemos compartido, pero s las conclusiones para que las
presentemos al resto de grupos, personas o al conjunto de
nuestra comunidad cristiana.
EVALUACIN
Nos hemos encontrado a gusto? Sentimos que hemos
cumplido nuestro objetivo?
Ha servido para que nuestra parroquia o comunidad cristiana pueda avanzar hacia una parroquia ms acogedora?
CELEBRACIN
... Seguro que no hay que dar ideas en este apartado...

Nos parece que hay que dejar una


reunin para poder terminar el
proceso recogiendo conclusiones,
evaluando y celebrando.

96

BUKATZEKO...
Ondorioak biltzeko, prozesua ebaluatzeko eta egindako lana ospatzeko garaia
da.

ONDORIOA
Egindako lana idatziz gordetzea oso garrantzitsua da beti.
Agian dokumentu batean ezin izango dugu hausnarketa guzti-guztia bildu; bai, ordea, atera ditugun ondorioak, gainerako
taldeei, pertsonei eta kristau-elkarteari horien berri emateko.
EBALUAZIOA
Gustura sentitu al gara? Bete al dugu gure helburua?
Prozesua lagungarria izan al da gure kristau-elkartean eta
parrokian harrera hobetzeko?
OSPAKIZUNA
... Ziur ez duzuela ideiarik behar atal hau gauzatzeko...

Gure ustez, bilera bat gorde behar


da prozesua amaitzeko, ondorioak
bilduz, ebaluazioa eginez eta
egindako lana ospatuz.

97

III.
ERANSKINAK
ANEXOS

UNA IGLESIA AL SERVICIO DEL EVANGELIO


Dicesis de San Sebastin
24. Hemos de hacer de nuestra dicesis una Iglesia ms
acogedora y cercana, que sepa escuchar y acompaar amistosamente a los hombres y mujeres de hoy en sus problemas,
sufrimientos y alegras.
25. Queremos una Iglesia en actitud de servicio, ms
interesada por el bien y la dicha de los hombres y mujeres que
por su propia seguridad y porvenir. Una Iglesia implicada en
las grandes preocupaciones de nuestro tiempo: la defensa de
la vida y de los derechos humanos, la educacin de los valores ticos, la pacificacin, el sufrimiento de los excluidos, la
solidaridad entre los pueblos, el cuidado de la tierra, el paro
laboral, la familia, los jvenes, la dignidad de la mujer, los
problemas de los mayores.
26. Queremos que los jvenes conozcan en nuestra dicesis una Iglesia amiga que comprende sus dificultades y confa en sus posibilidades renovadoras. En ella han de encontrar
el reconocimiento, la acogida y el apoyo necesarios para
madurar su experiencia cristiana, descubriendo lo mejor que
hay en la Iglesia: Jesucristo y su evangelio.
27. Queremos tambin compartir ms de cerca la vida de
las parejas y de las familias con sus problemas, sufrimientos
y alegras. Los padres cristianos han de recibir un apoyo
mayor de la comunidad eclesial en su tarea de hacer de la
familia el primer espacio de iniciacin del nio a la experiencia religiosa y a los valores humanos y cristianos. Queremos,
adems, cuidar siempre la acogida evanglica a quienes
sufren las consecuencias de una ruptura matrimonial o
familiar.
100

ELIZA EBANJELIOAREN ZERBITZURA


Donostiako Elizbarrutia
24. Gure elizbarrutia harrera hobea egingo duen eta
hurbilago egongo den Eliza egin behar dugu, egungo gizon
eta emakumeei beren arazo, galdera, sofrimendu eta
pozaldietan adiskide gisa entzuten eta laguntzen jakingo
duena.
25. Zerbitzu-jarrera izango duen Eliza nahi dugu, bere
segurtasunaz eta etorkizunaz ez, baizik eta gizon eta
emakumeen onaz eta zorionaz arduratuko dena. Gure aldiko
kezka nagusietan esku hartzen duen Eliza: biziaren eta giza
eskubideen defentsan, balore etikoen hezieran, bakegintzan,
baztertutakoen sofrimenduan, herrien arteko solidaritatean,
Lurrari buruzko arduran, langabezian, familian, gazteen etorkizunean, emakumearen duintasunean, adinekoen arazoetan.
26. Gazteek, laguna den eta beraien zailtasunak ulertzen
dituen Eliza ezagutzea nahi dugu gure elizbarrutian; berauek
eraberritzeko duten ahalmenaz fidatzen dena. Eliza honetan
aurkitu behar dute gazteek, beren kristau-esperientzia heldutasunera eramateko beharrezko dituzten aitormena, harrera
ona eta babesa, Eliza horrek duen ondasunik preziatuena
aurkituz: Jesu Kristo eta Honen Ebanjelioa.
27. Bikoteen eta familien bizitzatik hurbilago egon nahi
dugu, beren arazo, sofrimendu eta pozetan parte hartzeko.
Guraso kristauei laguntza gehiago eskaini behar zaie eliz
elkartetik, familia erlijio-esperientziarako eta giza eta kristau-baloreetarako sarbidearen lehen gunea izateko duten
eginkizunean. Arreta handia izan nahi dugu, gainera,
ezkontzaren edota familiaren hausturaren ondorioak jasaten
dituztenei Ebanjelioaren araberako harrera egiteko beti.
101

48. Queremos que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, sean realmente los
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de quienes formamos
esta Iglesia diocesana. Esta voluntad de cercana y servicio al
hombre de hoy ha de marcar el estilo de todo nuestro quehacer.
49. Hemos de redescubrir la experiencia humana, la
vida de las gentes y los problemas del pueblo como el lugar
propio donde ha de crecer el Reino de Dios. Ello nos pide hoy
un desplazamiento mayor a la vida concreta de las personas,
sobre todo en el mundo de la familia y de la juventud, y una
acogida amistosa y desinteresada a toda persona.

102

48. Gure aldi honetako gizon-emakumeen, eta bereziki


behartsuen eta sofritzen daudenen, poztasun eta itxaropenak,
atsekabe eta larrialdiak gure elizbarrutia osatzen dugun kristauon poztasun eta itxaropen, atsekabe eta larrialdi izatea
nahi dugu. Gaurko gizakiarenganako hurbiltasun- eta zerbitzu-borondate honek ukitu berezia eman behar dio gure
zeregin guztiari.
49. Giza esperientziaren, gizakien bizitzaren eta herriaren arazoen irakurketa berri bat egin behar dugu, horiek direlako Jainkoaren Erreinuak hazi behar dueneko lurra. Horrek
leku-aldaketa bat eskatzen digu gaur egun, pertsonen egiazko
bizitzara gehiago hurbiltzea, alegia, batez ere familiaren eta
gazteriaren alorretan; eta gizaki orori adiskidetasunezko eta
bihotz zabaleko harrera egitea.

103

LA PASTORAL DE LA ACOGIDA Y LA MISERICORDIA


Dicesis de Mrida- Badajoz
La comunidad cristiana ha de acoger y vivir con amor y
misericordia como lo hace Dios. La Iglesia, mirando el corazn y las entraas de Dios, contemplando cmo Jess ama y
acoge, ha de convertirse en una Iglesia samaritana, Iglesia
habitable y humanizadora, Iglesia con rostro paterno y materno, Iglesia que evangeliza no desde las normas, sino desde el
amor que comunica la Buena Noticia del Evangelio y trasmite esperanza, salvando y liberando. Por tanto, la actuacin,
el mensaje y el ser de una Iglesia autntica consiste en ser,
aparecer y actuar como una Iglesia-misericordia; una Iglesia
que siempre y en todo es, dice y ejercita el amor compasivo y
misericordioso hacia el miserable y el perdido, para liberarle
de su miseria y perdicin. Solamente en esa Iglesia-misericordia, puede revelarse el amor gratuito de Dios, que se ofrece y
se entrega a quienes no tienen nada ms que su pobreza
(Comisin Episcopal de Pastoral Social, La Iglesia y los
pobres, n. 11).
La acogida y la misericordia tienen por sujeto a toda la
comunidad cristiana y a cada uno de sus miembros, quienes
habrn de acoger al otro en los mbitos propios (laboral,
social, familiar, etc.) donde se desarrolla su vida...
Este talante debe manifestarse a travs de la disponibilidad, amor servicial y gratuidad: la obra de la evangelizacin
supone, en el evangelizador, un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que se evangeliza (EN 79). El
amor gratuito toma siempre la iniciativa de ir al otro, no
busca un inters personal, deja en libertad sin condicionar al
que se dirige, no condena ni enjuicia, y llega a poner calor

104

HARRERAREN ETA ERRUKIAREN PASTORALTZA


Merida-Badajozko Artzapezpikutza
Kristau-elkarteak maitasunez eta errukiz hartu behar
ditu pertsonak, Jainkoak egiten duen bezala. Elizak,
Jainkoaren bihotzari eta barruari begiratuz eta Jesusek nola
maitatzen eta hartzen duen ikusiz, Eliza samariar bihurtu
behar du; Eliza bizigarria eta gizatiarra, aita eta ama aurpegia duen Eliza, Ebanjelioaren Berri Onak aldarrikatzen duen
maitasunean oinarritutako ebanjelizazioa gauzatzen duen
Eliza, itxaropena ematen duena, pertsonak salbatuz eta
askatuz. Beraz, benetako elizaren jarduera, mezua eta izatea
hau da: Eliza errukitsua izatea eta hala agertzea eta jardutea,
behartsuei eta galduei maitasun errukitsua eskainiz, behar
gorritik eta galbidetik ateratzen laguntzeko. Eliza errukitsuan
soilik isla daiteke Jainkoaren doako maitasuna: beharra
besterik ez dutenei eskaintzen eta ematen zaien maitasuna,
hain zuzen (Gizarte Pastoraltzako Gotzain Batzordea, Eliza
eta behartsuak, 11. z.).
Harrera eta errukia kristau-elkarteko kide guztiei zuzenduta dago; halaber, kristauek ere gauza bera egin beharko
dute beren bizitzako eremu guztietan: lanean, gizartean,
familian eta abarrean...
Aldarte hori irekitasunean, maitasun adeitsuan eta
doakotasunean ikusi behar da: ebanjelizazioa gauzatu ahal
izateko, ebanjelizatzaileak geroz eta handiagoa den maitasun
anaikorra agertu behar du ebanjelizatzen ari den jendearekiko (EN 79). Doako maitasunak beti ematen du
lehenengo pausoa bestearengana hurbiltzeko; ez du interes
pertsonalik bilatzen, bestea ez du inoiz baldintzatzen eta haren
askatasuna errespetatzen du; ez du zigortzen ezta epaitzen

105

donde hay fro, novedad donde hay rutina y comprensin


donde hay error.
La acogida personal es el rasgo caracterstico del evangelizador misionero. A veces se evangeliza ms y mejor con la
actitud de disponibilidad, respeto y escucha atenta que con las
palabras, por mucho mensaje que encierren. Es necesario
acoger a cada uno como persona, con su propia dignidad. La
gente no acepta correcciones o consejos de quien no conoce o
estima, o de personas o instituciones hacia las que siente desconfianza. Slo una acogida amable permitir hacer las
correcciones y precisiones que sean necesarias.
Hemos de creer en la capacidad de cercana y acogida
para con los pobres y sencillos, prefiriendo la humildad de los
signos al ruido de las palabras.
Hemos de asumir la pedagoga del encuentro. Se trata
de una pedagoga de comunicacin, sabiendo estar con una
actitud de humildad, dispuestos a recibir y aprender de las
personas.

106

ere; leku hotzak goxatu egiten ditu eta, ohikeriaren ordez,


berritasuna ekartzen du; akatsa nagusi den lekuetan, berriz,
ulermena.
Harrera pertsonala da misiolari ebanjelizatzailearen
ezaugarri bereizgarria. Batzuetan, gehiago eta hobeto ebanjelizatzen da jarrera irekiarekin, errespetua agertuz eta
besteari entzunez, hitzekin baino, hitz horiek mezu garrantzitsuak jasotzen badituzte ere. Beharrezkoa da bakoitza pertsona modura hartzea, bakoitzaren duintasuna errespetatuz.
Jendeak ez du ezezagunen zuzenketarik edo aholkurik
onartzen, ez eta konfiantzarik ematen ez dioten pertsonen edo
erakundeen aholkurik ere. Harrera atsegina da beharrezko
zuzenketa eta doitasun guztiak egiteko modu bakarra.
Behartsuekiko eta xumeekiko hurbiltasun eta harrera
gaitasunean sinetsi behar dugu, eta apaltasunari eman behar
diogu lehentasuna, hitzen burrunbaren aurretik.
Topaketaren pedagogia geureganatu behar dugu.
Komunikazioan oinarritutako pedagogia da hori: apaltasunez
egoteko gaitasuna, pertsonek eman nahi digutena jasotzeko
eta horiengandik ikasteko prest egoteko gaitasuna, hain
zuzen.

107

1. oracin
ACOGER Y PONER A TRABAJAR LOS TALENTOS DE LA VIDA
Unidos en oracin...
La palabra de Dios: Mt 25, 14-30.
El reino de los cielos se parece a un hombre que, al irse
de viaje, llam a sus siervos y les encomend su hacienda; a
uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno; a cada cual
segn su capacidad; despus se march. Enseguida, el que
haba recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y
gan otros cinco. Igualmente el que haba recibido dos gan
otros dos. En cambio el que haba recibido uno se fue, cav un
hoyo en la tierra y lo escondi. Al cabo de mucho tiempo vuelve el seor y ajusta cuentas con ellos...
Quienes haban recibido cinco y dos talentos lograron
sumar otros tantos y complacidos los pusieron en manos del
seor.
Al de los cinco talentos le dice: Bien, siervo bueno y
fiel!; has sido fiel en lo poco, te pondr al frente de lo mucho;
entra en el gozo de tu seor... Lo mismo le dice a quien haba
recibido dos talentos. Se acerc el que haba recibido un
talento y le dijo: Seor s que eres exigente con lo tuyo. Por
eso tuve miedo y escond el talento. Aqu lo tienes. El seor
le respondi: Siervo necio y perezoso... debas haber invertido bien el talento. Quitadle el talento que tiene y ddselo a los
dems.

108

1. otoitza
BIZITZAKO TALENTUAK ONARTU ETA LANEAN JARRI
Elkarrekin otoitzean...
Jainkoaren Hitza: Mt 25, 14-30.
Jainkoaren erregetzarekin, atzerrira irten behar zuen
gizonarekin bezala gertatzen da. Bere morroiei dei egin eta
ondasunak utzi zizkien: bati bost talentu, beste bati bi eta
besteari bat, bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Gero,
alde egin zuen. Bost talentu hartu zituenak inbertitu egin
zituen berehala eta beste bost irabazi. Orobat bi talentu hartu
zituenak; inbertitu eta beste bi irabazi zituen. Bat bakarra
hartu zuenak, aldiz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen.
Handik denbora askora, etorri zen nagusia eta morroiei kontuak hartzen hasi zitzaien...
Bost eta bi talentu hartu zutenek beste horrenbeste lortu
zuten eta pozik nagusiaren esku jarri zuten.
Bost talentudunari zera esan zion: Ederki, morroi on eta
leiala! Gauza gutxian leial izan haiz, askoren buru ipiniko
haut; sartu heure jaunaren festa ospatzera. Gauza bera esan
zion bi talentu hartu zituenari. Aurreratu zen talentu bakarra
hartu zuena eta esan zion: Banekien gizon zorrotza zarena.
Horregatik, beldur nintzen eta zure talentua lurrean ezkutatu
nuen. Hona zeure dirua!. Nagusiak erantzun zion: Ai morroi gaizto eta alferra!... bankuan jarri behar huen nire dirua.
Ken iezaiozue talentua eta eman hamar dituenari.

109

Seor, te damos gracias


por los talentos que todos recibimos
a lo largo de nuestra vida.
Desde que nacemos la vida es gracia,
es don inmerecido.
Reconocemos que a todos nos repartes
tus dones para ser generosos.
Descubrimos la riqueza en el ser
ms que en el tener.
Nos ayudas a valorar
las cosas buenas que tienen los dems.
A saber apreciar la parte de verdad
que tiene el prjimo.
Sabemos que T
nos ayudas a no permanecer inactivos.
Nos ayudas a poner en juego
los talentos que nos has dado.
Descubriendo que cuando compartimos juntos
lo que somos, todos salimos enriquecidos.
Que sepamos contar con la dignidad y
la participacin de los marginados.
Que no anulemos ningn talento
y s sepamos conjugar
ilusiones, creatividad y esfuerzo,
buscando el bien de todos.
Gracias por Jess quien puso
todo su talento, toda su vida,
al servicio de los ms pobres y necesitados.
110

Jauna, eskerrak damaizkizugu


gure bizitzan zehar
guztiok hartzen ditugun talentuengatik.
Jaiotzen garenetik bizitza grazia da,
merezi gabeko dohaina da.
Aitortzen dugu guztioi banatzen dizkiguzula
zure dohainak bihotz-zabaleko izan gaitezen.
Aberastasuna, edukitzean baino gehiago
izatean aurkitzen dugu.
Besteek dituzten gauza onak
baloratzen laguntzen diguzu,
lagun hurkoak duen egiaren zatia
estimatzen jakiten.
Badakigu Zuk laguntzen diguzula
ezer egin gabe ez egoten.
Laguntzen diguzu
eman dizkiguzun talentuak
jokoan jartzen.
Jakinaraziz,
garena denok elkarrekin banatzen dugunean,
denok aberasturik gertatzen garela.
Jakin dezagula baztertuen
duintasuna eta partaidetza bideratzen.
Ez dezagula talenturik ezeztatu,
baizik eta jakin dezagula
ametsak, sormena eta ahalegina batean biltzen,
guztien ona bilatuz.
111

Alienta, Seor, nuestra bsqueda


y guanos por el camino de la verdad.
Que sepamos arriesgar un poco ms
en nuestra entrega de cada da.

112

Eskerrak Jesusengatik,
bere talentu guztia,
bere bizitza osoa
pobreenen eta behartsuenen zerbitzura
jarri baitzituen.
Suspertu, Jauna, gure bilaketa eta
zuzendu gaitzazu egi-bidetik.
Jakin dezagula eguneroko gure eskaintzan
zerbait gehiago arriskatzen.

113

2. oracin
ACOGIENDO A LOS POBRES Y MARGINADOS
Unidos en oracin...
La palabra de Dios: Mt 20, 25-28.
Sabis que los jefes de las naciones las gobiernan como
seores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder.
Pero no ha de ser as entre vosotros, sino que el que quiera
llegar a ser grande entre vosotros, ser vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre vosotros, ser el ms humilde;
de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
muchos.
A ti Padre bueno
te invocamos en confianza.
Te damos gracias por el regalo de la vida.
Gracias porque abres delante de nosotros
un camino nuevo.
Queremos transitar por la senda
del servicio y la entrega.
Sabemos que no vamos solos.
Sabemos que nos acompaa el Maestro,
el que da la vida en rescate por todos.
Aydanos a saber reconocer
a nuestros hermanos al borde del camino,
a perder el tiempo parndonos a su lado,
para que puedan salir de los mrgenes
de la exclusin y la soledad,
caminando a nuestro lado.
114

2. otoitza
BEHARTSUAK ETA BAZTERTUAK ONGI HARTZEN
Elkarrekin otoitzean...
Jainkoaren Hitza: Mt 20, 25-28.
Jesusek ikasleei dei egin eta esan zien: Dakizuenez,
herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak, eta
handi-mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean,
ordea, ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi
duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo
izan nahi duena izan bedi guztien morroi. Gizonaren Semea
bezala: hura ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera
baizik, bere bizia guztien alde ordain-saritzat ematera.
Zuri zuzentzen gatzaizkizu,
Aita on horri, usteonez.
Eskerrak ematen dizkizugu biziaren dohainagatik.
Eskerrak gure aurrean bide berri bat
irekitzen duzulako.
Zerbitzuaren eta geure buruaren
eskaintzaren bidetik ibili nahi dugu.
Badakigu ez goazela bakarrik.
Badakigu Maisua dugula bide-lagun,
guztiak salbatzearren bere bizia ematen duena.
Lagun iezaguzu bidearen ertzean
gure senideak ezagutzen,
beraien ondoan geldituz denbora galtzen,
irten ahal daitezen
bazterketaren eta bakardadearen ertzetatik,
gure ondoan bidea eginez.
115

Que no se resequen nuestras entraas.


Que no nos acostumbremos
al sufrimiento de las personas
ni caigamos en la indiferencia.
Que nos convirtamos al hermano necesitado,
desde donde t nos convocas a la fraternidad.
Que sepamos llegar con nuestro corazn solidario
a todos los rincones de la tierra,
aportando nuestro granito de arena al desarrollo
de los pueblos pobres del tercer mundo.
Seor, que podamos fallar en otras cosas...,
pero sobre todo...
que no lleguemos tarde a la cita con el prjimo.
...construir la civilizacin del amor (Pablo VI).

116

Gure barrenak ez daitezela elkortu.


Ez gaitezela ohitu pertsonen sufrimendura,
ezta ere axolagabekerian erori.
Bihur gaitezela senide behartsuarengana,
hortik deitzen baikaituzu Zuk senidetasunera.
Jakin dezagula gure bihotz solidarioaz
lurreko bazter guztietara iristen.
Hirugarren munduko herri behartsuen
garapenerako gure hondar aletxoa ipiniz.
Jauna, huts egin dezakegu beste gauzetan...,
baina batez ere... ez gaitezela berandu iritsi
lagun hurkoarekin dugun hitzordura.
Maitasunaren aro berria... (Paulo VI.a).

117

3. oracin
ACOGIDA A TRAVS DEL PERDN
Unidos en oracin...
La palabra de Dios: Lc 15, 1-7.
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a l
para orle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
ste acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les
dijo esta parbola:
Quin de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una
de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que perdi hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa
convoca a los amigos y vecinos, y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me haba perdido.
Os digo que, de igual modo, habr ms alegra en el cielo
por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve
justos que no tengan necesidad de conversin.
Seor Dios, que nos reconcilias en Jesucristo.
Danos fuerza y coraje para no consentir
con la divisin y el enfrentamiento.
Aydanos a ahuyentar de nosotros
miedos y resentimientos.
Que seamos capaces de hacer
de nuestra comunidad cristiana
un espacio vivo de amistad y reconciliacin.
Que seamos capaces de dejar
nuestras seguridades para salir al encuentro
de aquellos que nos invitan a arriesgar
ms en nuestra entrega.
118

3. otoitza
HARRERA ONA BARKAMENAREN BIDEZ
Elkarrekin otoitzean...
Jainkoaren Hitza: Lk 15, 1-7.
Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren
hari entzutera, eta fariseuak eta lege-maisuak marmarrean
ari ziren esanez: Horrek harrera ona egiten die bekatariei,
baita beraiekin jan ere!
Jesusek parabola hau esan zien: Zuetako nor, ehun ardi
izan eta bat galtzen bazaio, ez da, beste laurogeita hemeretziak larrean utzirik, galduaren bila joaten aurkitu arte? Eta
aurkitzen duenean, lepoan hartzen du poz-pozik eta, etxeratzean, adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die: Egin
festa nirekin, aurkitu baitut galdutako ardia!
Egia esan, Jainkoak ere poz handiagoa hartzen du
bihozberritzen den bekatari batengatik, bihozberritu beharrik
ez duten laurogeita hemeretzi zintzoengatik baino.
Jaun ona, ken guregandik harrizko bihotza
eta emaguzu haragizko bihotz berri bat.
Gaitzari onarekin erantzuten ikas dezagun.
Gure artean eta gure herrian harremanak
maitasunaren bidetik eraman ditzagun.
Hain urraturik aurkitzen den gure herri honek
adiskidetasunaren bideak aurki ditzan.
Jesu Kristogan adiskidetzen gaituzun
Jainko Jauna, emaguzu indar eta adore
zatiketa eta elkarren aurkako borroka
onar ez ditzagun.
119

Que nada ni nadie nos retenga en la comodidad.


Que sintamos el impulso amoroso
que empujaba a Jess
a salir en busca de la oveja perdida,
que tal vez podamos ser cada uno de nosotros.
Padre de todos, aumenta en nosotros la fe
y la capacidad de amar!

120

Lagun iezaguzu beldurrak eta erresuminak


geuregandik uxatzen.
Gai izan gaitezela gure kristau-elkartea
lagunarte eta adiskidetasun gune bizia
izan dadin lortzeko.
Gai izan gaitezela geure segurtasunak uzteko,
gure buruaren eskaintzan gehiago arriskatzera
dei egiten digutenekin topo egitera irten gaitezen.
Ez ezerk, ez inork,
ez gaitzala geldiarazi erosokerian.
Suma dezagula geure barruan,
agian gutako bakoitza izan gaitezkeen
ardi galduaren bila irtetera
Jesusi eragiten zion maitasun bultzada bera.
Guztion Aita, indar iezaguzu sinesmena,
indar maitatzeko ahalmena!

121

4. oracin
LA CONFIANZA EN LA ACOGIDA AMOROSA
Unidos en oracin...
Si tuviera un trozo de vida convencera a cada mujer u
hombre de que son mis favoritos y vivira enamorado del
amor. A los hombres les probara cun equivocados estn al
pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber
que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un nio le
dara alas, pero le dejara que l solo aprendiese a volar. A los
ancianos les enseara que la muerte no llega con la vejez
sino con el olvido (G. Garca Mrquez).
Seor, permanecer en silencio todo el tiempo que sea
necesario, a la espera de una palabra que venga de ti. Slo
entonces pronunciar tu nombre. Seor, no opinar sobre ti,
hasta que la luz deslumbre mi espritu. Slo entonces hablar
de ti. Seor, antes de trabajar la tierra, antes de abrir los brazos, dejaremos que el fuego de tu amor imprima su ley en
nuestras manos. Slo entonces cambiaremos el mundo, nos
abrazaremos y nuestras vidas aplaudirn para ti (S. Simn).
En la ltima cena, Jess levant los ojos y exclamo:
Padre, t me los confiaste, y quiero que estn conmigo donde
yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has
dado; porque me has amado desde antes de la creacin del
mundo. Padre justo, los que son del mundo no te conocen;
pero yo te conozco, y estos tambin saben que t me enviaste.
Les he dado a conocer quin eres, y seguir hacindolo, para
que el amor que me tienes est en ellos, y yo mismo est en
ellos (Jn 17, 24-26).

122

4. otoitza
HARRERA MAITEKORRAREKIKO KONFIANTZA
Elkarrekin otoitzean...
Bizitza zati bat izango banu emakume eta gizon
bakoitzari niretzat kuttunena dela esango nioke, eta maitasunaz maiteminduta biziko nintzateke. Gizakiei honako hau
erakutsiko nieke: oso oker daudela zahartzean maitemintzeko
gaitasuna galtzen dutela pentsatzen badute, ez baitakite
maitemintzeari uzten diotenean zahartzen direla. Haurrei,
berriz, hegalak emango nizkieke, baina bakarrik hegan egiten
ikasten utziko nieke. Adinekoei hau esango nieke: heriotza ez
dela zahardadearekin heltzen, ahaztearekin baizik (G. Garcia
Marquez).
Jauna, isil-isilik egongo nahiz behar den denbora guztian, zugandik hitz bat noiz entzungo zain. Orduan esango dut
zure izena. Jauna, ez dut zuri buruzko iritzirik emango, argiak
nire espiritua betetzen duen arte. Orduan hitz egingo dut
zutaz, ez lehenago. Jauna, lurra landu aurretik, besoak ireki
aurretik, zure maitasunaren suak zure legea gure eskuetan
idatz dezala utziko dugu. Orduan baino ez dugu aldatuko
mundua, orduan besarkatuko dugu elkar, eta gure bizitzek
zuretzat egingo dute txalo (S. Simon).
Azken afarian, Jesusek begiak zerurantz jaso eta esan
zuen: Aita zuk eman dizkidazunak ni nagoen lekuan nirekin
egotea nahi dut, nire aintza, mundua sortu aurretik maite izan
nauzulako eman didazun aintza, ikus dezaten. Aita zuzen hori,
munduak ez zaitu ezagutu; nik ordea, ezagutu zaitut eta hauek
jakin dute zuk bidali nauzula. Zu nor zaren jakinarazi diet, eta
aurrerantzean ere jakinaraziko, zuk didazun maitasuna
hauengan izan dadin (Jn 17, 24-26).

123

Oh Dios, t eres mi Dios, desde el alba te deseo;


estoy sediento de ti.
Como la tierra seca, esta sedienta de agua,
estoy sediento de ti, en mi corazn.
Quisiera contemplarte en tu santuario,
ver tu poder y tu gloria.
Tu amor vale ms que la vida,
te alabarn mis labios;
te bendecir mientras viva,
te invocar alzando mis manos.
T has sido mi ayuda en las dificultades;
grito de jbilo a la sombra de tus alas.
Estoy unido a ti, tu diestra me sostiene.
Padre nuestro

124

Nire Jainkoa, goizetik zaitut bilatzen Zu


zure egarriz nabilkizu.
Lur lehortua euri egarri den antzera
zure egarri naiz bihotzean.
Jaun hori, ikus zaitzadala nik,
jauretxean zure ospe ta indarrean.
Bizia baino zure grazia, gozoago;
Zuri gogotik, kantuz nago.
Bizi naizeo, honela zaitut goretsiko;
eskuok gorantz Zu deituko.
Zu izan zaitut nire laguntza galbidean;
pozik naiz zure hegalpean.
Nire anima itsatsirikan dago Zuri;
zure eskuina dut Nik euskarri.
Gure Aita

125

5. oracin
PADRE NUESTRO
LA ORACIN DEL HIJO MAYOR ANTE
EL PADRE BUENO Y ACOGEDOR
Unidos en oracin...
Padre, despus de aos de silencio y rutina,
me acerco a ti, avergonzado y arrepentido
queriendo, si se puede,
recuperar el tiempo perdido.
Te pido perdn,
yo que no he sabido nunca hacerlo
sencillamente
porque nunca me he sentido pecador.
Te pido perdn estremecido,
como aqul que de repente
se encuentra vaco y al borde de un abismo.
Yo fui siempre el hijo bueno, el cumplidor,
el perfecto heredero.
Era el otro, el rebelde, el desagradecido,
el de la mala vida.
Yo siempre reciba el halago de todos
y me lo crea.
Crea tenerlo todo, todas las virtudes,
todo el reconocimiento.
Ocurri aquello, la huida de casa,
la fuga del hermano impresentable.
T Padre lloraste amargamente das enteros.
126

5. otoitza
GURE AITA
SEME NAGUSIAREN OTOITZA
HARRERA ONEKO AITAREN AURREAN
Elkarrekin otoitzean...
Aita, isiltasun eta ohikeriazko urteen ondoren,
zuregana natorkizu, lotsaturik eta damuturik,
ahal bada,
galdutako denbora berreskuratzeko gogoz.
Barkamena eskatzen dizut,
inoiz hori egiten jakin ez dudan honek,
garbi esanda,
nire burua inoiz bekatari senti ez dudalako.
Barkamena dardaraz eskatzen dizut,
bat-batean bere burua hutsik eta leizearen ertzean
aurkitzen duen batek bezala.
Ni beti seme ona, zintzoa,
oinordeko ezin hobea izan nintzen.
Bestea zen bihurria, esker txarrekoa,
bizitza okerrari emana.
Nik hartzen nituen beti denen losintxak eta
sinestu egiten nituen.
Dena neukala uste nuen,
bertute guztiak, onarpen guztia.
Gertatu zen hura,
anaia zital hark etxetik ihes egin zuenekoa.
Zuk, Aita,
saminki negar egin zenuen egunetan zehar.
127

Yo casi me alegr por aquello.


Yo slo al fin contigo.
A los meses os vi venir juntos.
T como cada maana
habas salido al camino
con la esperanza del retorno.
Tu rostro Padre irradiaba felicidad.
Lo primero que hiciste es reunirnos a todos
y preparar una fiesta.
Se te haba olvidado la afrenta.
Se te haban olvidado las noches de llanto.
Tu mirada y tus brazos
acariciaban a aquel hijo
que te haba abandonado.
Padre, sent envidia y rabia a la vez.
Me quej amargamente.
T me consolaste diciendo
que todo lo tuyo es mo.
Trataste de abrir mis ojos y mi corazn
hacia el hermano,
en vez de tenerlos tan cerrados en lo mo.
Poco a poco me he dado cuenta
de que siendo el hijo cumplidor
careca del amor y de la ternura que T nos dabas.
Hoy, me inclino ante Ti Padre,
con humildad y confianza
y te doy gracias por ensearme a amar.
Y si quieres celebraremos juntos
la fiesta de tu perdn.
128

Ni ia poztu egin nintzen gertatuagatik.


Azkenean, ni bakarrik zurekin.
Hilabeteetara
biok batera etortzen ikusi zintuztedan.
Zu, goizero bezala, irtena zinen bidera
itzuliko zen itxaropenarekin.
Zure aurpegiak, Aita, zoriona distiratzen zuen.
Egin zenuen lehenengo gauza,
guztiok biltzea eta festa prestatzea izan zen.
Ahaztua zenuen iraina.
Ahaztuak negarrez igarotako gauak.
Zure begiradak eta zure besoek
utzi zintuen seme hura laztantzen zuten.
Aita, bekaizti eta haserre sentitu nintzen batera.
Minez kexatu nintzen.
Zuk lasaitu ninduzun,
zurea den guztia nirea dela esanez.
Nire begiak eta nire bihotza anaiarengana
irekitzen saiatu zinen,
neurean hain itxita eduki ordez.
Pixkanaka jabetu naiz, nik seme zintzoa izanik,
ez nuela Zuk ematen zenigun
maitasun eta samurtasunik.
Gaur, zure aurrean makurtzen naiz, Aita,
apaltasun eta usteonez,
eta eskerrak ematen dizkizut
maitatzen erakutsi didazulako.
Eta, nahi baduzu,
elkarrekin ospatuko dugu
zure barkamenaren festa.
129

6. oracin
NO ESTAMOS SLOS! DIOS, LA VIDA Y LA COMUNIDAD
NOS ACOGEN

Unidos en oracin...
Seor, te invoco como padre y madre,
como Hijo Jess y Espritu bueno.
T me dices que nunca estamos solos,
que no hay persona ni espacio ni tiempo
que no pueda llenar tu amor.
Ni mi pecado te disuade,
ni mi olvido e ingratitud te alejan.
Nos dejas un signo de tu cercana amorosa.
En los dems y a travs de los dems
nos recuerdas tu bondad incondicional.
Te doy gracias por la familia, por los amigos.
Te doy gracias por la compaa de los pobres
y de quienes sufren que tanto me dan
cuando me acerco a ellos.
Te doy gracias por la comunidad cristiana
donde siento vivamente tu presencia.
Quiero corresponder a tu fiel amistad Seor.
Deseo aportar un poco de m
a esta parroquia pequea y sencilla
en la que compartimos la fe.
Quiero poner mi granito de arena
en la tarea de mejorar la vida,
haciendo una convivencia mejor
en una sociedad ms justa.
130

6. otoitza
EZ GAUDE BAKARRIK! JAINKOAK, BIZITZAK ETA ELKARTEAK
HARRERA ESKAINTZEN DIGUTE

Elkarrekin otoitzean...
Jauna, zuri deitzen dizut aita eta ama gisa,
Jesus Seme eta Espiritu Santu gisa.
Zuk esaten didazu ez gaudela inoiz bakarrik,
ez dela ez gizakirik ez gunerik ez denborarik
zure maitasunak bete ez dezakeenik.
Ez nire bekatuak zaitu atzerarazten,
ez nire oroimen ezak eta
esker txarrak urrunarazten.
Zure maitasunezko hurbiltasunaren
ezaugarri bat uzten diguzu.
Besteengan eta besteen bitartez
zure baldintzarik gabeko ontasuna
diguzu gogoratzen.
Eskerrak familiagatik, eskerrak adiskideengatik.
Eskerrak daramazkizut lagun ditudan
behartsu eta sufritzen dutenengatik,
hainbeste ematen baitidate
eurengana hurbiltzen naizenean.
Eskerrak zure presentzia biziki sumarazten didan
kristau-elkartearengatik.
Zure adiskidetasun leialari
erantzun nahi diot, Jauna.
Neuretik zerbait eman nahi diot
gure fedea elkar banatzen duguneko
parrokia txiki eta xume honi.
131

Quiero que los pobres me tengan


como amigo y hermano.
Gracias Seor por mis hermanos creyentes
que me ayudan a seguir
amando y cuidando el tesoro de la fe.
Me comprometo, Seor,
a poner lo mejor de m mismo
en esta mesa comn
de la comunidad cristiana.

132

Nire hondar aletxoa ipini nahi dut


bizitza hobetze lanean,
bizikidetza hobea bultzatuz
gizarte zuzenago batean.
Behartsuek adiskide eta senide bezala
eduki nazatela, nahi dut.
Eskerrak, Jauna,
maitatzen jarraitzen eta
fedearen altxorra zaintzen
laguntzen didaten nire senide fededunengatik.
Hitz ematen dut, Jauna,
neuretik dudan onena jarriko dudala
denena den kristau-elkartearen mahai honetan.

133

7. oracin
PLEGARIA DE LA PERSONA VOLUNTARIA
Unidos en oracin...
Seor, te doy gracias
porque has movido mi corazn,
porque T, con tu profunda humanidad,
lo has desplazado hacia otros lugares.
Gracias porque me has embarcado
en una aventura desconocida dicindome:
No tengas miedo, rema mar adentro.
Gracias porque has confiado
y sigues confiando en m,
percibiendo en mi vida valores y posibilidades
que ni yo mismo s apreciar.
Gracias porque me recuerdas cada da
que mi humilde vida vale mucho
sobre todo cuando se comparte.
Desde nio he aprendido a sentir
la grandeza del amor primero.
Que antes de amar, he sido amado;
que antes de dar, he recibido mucho.
He podido poner freno al egosmo
recordando ese amor inmerecido.
He podido ir creciendo en mi juventud
con la sensibilidad despierta
queriendo hacer mo el dicho del poeta:
Que nada ni nadie me sea indiferente.
134

7. otoitza
BOLUNTARIOAREN OTOITZA
Elkarrekin otoitzean...
Jauna, eskerrak ematen dizkizut
nire bihotza mugitu duzulako,
Zuk, zeure gizatasun sakonarekin,
beste leku batzuetara aldatu duzulako.
Eskerrak, mentura ezezagun batean
sartu nauzulako esanez:
Ez izan beldurrik, sartu itsas zabalera.
Eskerrak nitaz fidatu zarelako
eta nitaz fidatzen jarraitzen duzulako,
nire bizitzan neronek ere
aintzat hartzen ez dakidan
balio eta gaitasunak ikusiz.
Eskerrak egunero gogorarazten didazulako
nire bizitza apalak asko balio duela,
batez ere besteekin elkar banatzen denean.
Umetatik ikasi dut lehen maitasunaren
handitasuna nabaritzen.
Maitatu aurretik, maitatua izan naizela;
eman aurretik, asko hartu dudala.
Neurekoikeriari bidea itxi ahal izan diot,
merezi gabeko maitasun hori gogoratuz.
Nire gaztaroan sentiberatasuna erne nuela
hazten joan ahal izan dut,
olerkariaren esana neure egin nahirik:
Ez ezer ez inor
ez dakidala axolagabeko gertatu.
135

He venido haciendo la experiencia


de cmo se ensancha mi corazn
cuando comparto mi pequea vida
al lado de los pobres.
Estar a su lado me ha desinstalado,
bajndome de la atalaya
de una vida cerrada y satisfecha.
Ahora valoro ms la vida
y descubro la honestidad
en el mundo de los pobres.
Ahora voy conociendo la verdadera alegra,
la que con sencillez y gratitud
nos trasmiten los pobres con su amistad.
Seor, si en algn momento me vence
el cansancio y la rutina
y busco la salida fcil de la comodidad,
espero que T o alguno de tus hermanos
ms pequeos y sufrientes
me arranquen la anestesia del alma
y me devuelvan el profundo gozo de la entrega.

136

Nire bizitza txikia


behartsuen ondoan elkar banatzen dudanean,
nire bihotza nola zabaltzen den
nabariarazten didan esperientzia egiten
etorri naiz.
Horien alde egoteak finkatu lekutik aldatu nau,
bizitza itxi eta asebetekoaren talaiatik jaitsaraziz.
Orain balio gehiago ematen diot bizitzari
eta zintzotasuna aurkitzen dut pobreen munduan.
Orain noa ezagutzen egiazko alaitasuna,
xalotasunez eta esker onez behartsuek
beren adiskidetasunean ematen digutena.
Jauna, noizbait nekeak edo ohikeriak
gainditzen banaute
eta erosotasunaren irteera erraza bilatzen badut,
espero dut Zuk edo zure senide txikien
eta gehien sufritzen dutenetakoren batek
arimaren anestesiatik aterako nauzuela
eta itzuliko didazuela
norbere eskaintzaren barne poztasuna.

137

8. oracin
LOS RASGOS DEL HOMBRE NUEVO
Los rasgos del hombre nuevo, segn Pedro Casldaliga.
Los rasgos del hombre nuevo, a mi modo de ver, seran:
1. La lucidez crtica
Una actitud de crtica total frente a supuestos valores,
medios de comunicacin, consumos, estructuras, tratados,
leyes, cdigos, conformismo, rutina...
Una actitud de alerta, insobornable. La pasin por la
verdad.
2. La gratuidad admirada, deslumbrada
La gratuidad contemplativa, abierta a la transcendencia y
acogedora del Espritu.
La gratuidad de la fe, la vivencia de la Gracia.
Vivir en estado de oracin.
La capacidad de asombrarse, de descubrir, de agradecer.
Amanecer cada da.
La humildad y la ternura de la infancia evanglica.
El perdn mayor, sin mezquindades y sin servilismos.
3. La libertad desinteresada
Ser pobres, para ser libres frente a los poderes y a las
seducciones.
Una libre austeridad de los que peregrinan siempre.
138

8. otoitza
GIZAKI BERRIAREN EZAUGARRIAK
Gizaki berriaren ezaugarriak, Pedro Casaldaligaren arabera.
Hauek dira, nire ustez, gizaki berriaren ezaugarriak:
1. Buru argitasun kritikoa
Guztizko kritika jarrera, ustezko baloreen, komunikabideen, kontsumoen, egituren, itunen, legeen, konformismoen eta ohikeriaren aurrean.
Alerta egoera etengabea, erostezina. Egia jakiteko grina.
2. Mirespenez eta liluraz jositako esker ona
Kontenplazioan oinarritutako doakotasuna, transzendentziari ateak irekita, eta Espiritua hartzeko prest.
Fedearen doakotasuna, Graziaren bizipena.
Otoitz-egoeran bizitzea.
Harritzeko, gauza berriak ezagutzeko eta eskerrak
emateko gaitasuna.
Egunero argiari ateak zabaltzea.
Haurtzaro ebanjelikoaren apaltasuna eta samurtasuna.
Benetako barkamena, zekenkeriarik edo zurikeriarik
gabea.
3. Askatasun eskuzabala
Behartsu izatea, boterearen eta liluren aurrean aske
izateko.
Erromes bizi direnen soiltasun askea.
139

Una audaz vida de combate.


La libertad total de los que estn dispuestos a morir por el
Reino.
4. La creatividad en fiesta
La creatividad intuitiva, desembarazada, llena de humor,
ldica, artstica.
Vivir en estado de alegra, de poesa y de ecologa.
La afirmacin de la autoctona.
Sin repeticiones, sin esquematismos, sin dependencias.
5. La conflictividad asumida como milicia
La pasin por la justicia, en espritu de lucha, por la
verdadera paz.
La terquedad incansable. La denuncia proftica.
La poltica, como misin y servicio.
Estar siempre definido, ideolgica y vivencialmente, del
lado de los ms pobres. La revolucin diaria.
6. La fraternidad igualitaria
O la igualdad fraterna. El ecumenismo, por encima de
razas y de edades, y de sexos y de credos.
Conjugar la ms generosa comunin con la salvaguarda
de la propia identidad tnica, cultural y personal.
La socializacin sin privilegios.
La real superacin, econmica y social de las clases que
estn ah, en orden al surgimiento de la sola clase humana.
140

Borroka bizitza ausarta.


Erreinuaren alde hiltzeko prest daudenen erabateko
askatasuna.
4. Sormena, festa-giroan
Intuizioan oinarritutako sormena, umorez betea, ludikoa,
artistikoa.
Pozik bizitzea, olerkiz eta ekologiaz inguratuta.
Bertakotasuna berrestea.
Errepikapenik, eskemarik eta menpekotasunik gabe.
5. Gatazkak, milizia-modura ulertua
Justiziarekiko grina, borrokarako espiritua, benetako bake
egarria.
Burugogortasun nekaezina. Salaketa profetikoa.
Politika misio- eta zerbitzu-modura ulertua.
Ideiak eta bizipenak beti behartsuen alde jartzea.
Eguneroko iraultza.
6. Berdintasunean oinarritutako senidetasuna
Edo senide arteko berdintasuna. Ekumenismoa, arrazen,
adinen, sexuen edo sinesmenen gainetik.
Beharrezko bi osagai uztartzea: batetik, elkarren arteko
batasun handia, eta, bestetik, bakoitzaren nortasun etniko,
kultural eta pertsonalari eustea.
Pribilegiorik gabeko sozializazioa.
Gizarte-klaseak benetan gainditzea, bai ekonomikoki, bai
sozialki, giza klase bakarra sor dadin.
141

7. El testimonio coherente
Ser lo que se es. Hablar lo que se cree.
Creer lo que se predica. Vivir lo que se proclama.
Hasta las ltimas consecuencias y en las menudencias
diarias.
La disposicin habitual para el testimonio del martirio.
8. La esperanza utpica
Histrica y escatolgica. Desde el hoy para el maana.
La esperanza creble de los testigos y constructores de la
resurreccin y del Reino.
Se trata de utopa, la utopa del evangelio.
El hombre nuevo no vive slo de pan; vive de pan y de
utopa.

Solamente los hombres nuevos pueden hacer el mundo


nuevo.
Pienso que estos rasgos corresponden a los rasgos del
Hombre Nuevo Jess.
As de utpicamente vivi l; esto ense en Beln, en la
Montaa y en la Pascua; as nos configura trabajosamente su
Espritu, derramado en nosotros.

142

7. Lekukotasun koherentea
Norbera benetan dena izatea. Nork bere iritzia ematea.
Bakoitzak predikatzen duena sinestea. Aldarrikatutakoa
bizitzea.
Azken ondorioak onartuz eta eguneroko egoera txiki
guztietan.
Nekaldiaren lekuko izateko prestutasuna.
8. Itxaropen utopikoa
Historikoa eta eskatologikoa. Gaurtik hasita eta biharkoari
begira.
Piztueraren eta Erreinuaren lekukoen eta eraikitzaileen
itxaropen sinesgarria.
Utopia da, ebanjelioaren utopia.
Gizaki berriak ez du ogia bakarrik behar bizitzeko; ogia
eta utopia behar ditu.

Gizaki berriek sor dezakete mundu berria, ez beste inork.


Nire ustez, ezaugarri horiek Jesusek ordezkatzen duen
Gizaki Berriarenak dira.
Izan ere, Jesus horrelaxe bizi izan zen, utopia horretan
murgilduta; horixe erakutsi zuen Belenen, Mendian eta
Pazkoan. Lan eginez bada ere, horrelaxe eratzen gaitu gugan
isuritako Jesusen Espirituak.

143