Vous êtes sur la page 1sur 2

CHSS.

PL W swojej ofercie posiadamy we hydrauliczne, zcza, pompy, silniki, szybkozcza, rury hydrauliczne,
filtry, siowniki, oleje hydrauliczne, we przemysowe, rozdzielacze i elektrozawory. Elementy napdu pneumatycznego,
armatur gwintowan, zcza wtykowe, manometry. Zapraszamy Centrum Hydrauliki Siowej widnica.
Hydraulika Siowa widnica

Do asortymentu Centrum Hydrauliki Siowej widnica zalicza si


rwnie we przemysowe. Uywa si ich do substancji staych, ciekych i
gazowych, ktre przepywaj w nich pod cinieniem. Centrum Hydrauliki posiada
midzy innymi we do wody i powietrza, we do paliw, we wentylacyjne i
odcigowe. We do wody i powietrza wykonane s z PCV, polietylenu i gumy,
wzmocnione oplotem kordu, spiral stalow lub tworzywow. Przeznaczone s
do wody zwykej jak i przemysowej czy ciekw oraz do spronego powietrza,
ktre wykorzystuje si na przykad w sprarkach. S to bardzo uniwersalne
we, a ich zastosowanie obiega mnstwo gazi przemysu. We do paliw
charakteryzuj si bardzo wysok odpornoci na temperatur, cinienie i
warunki atmosferyczne. Stosuje si je w instalacjach paliwowych pojazdw i
urzdze oraz w procesach przemysowych. Przez we paliwowe przepywaj
midzy innymi benzyny, oleje mineralne, oleje syntetyczne, paliwa. We
wentylacyjne i odcigowe s bardzo lekkie i elastyczne. Ich cech gwn jest
odporno na cieranie, wysok temperatur i chemi. Stosuje si je do
odprowadzania oparw i gazw, wirw, kurzu czy granulatw. We tej grupy
pracuj najczciej jako we ssawne. Centrum Hydrauliki Siowej widnica
wykonuje kompletne przewody przemysowe na potrzeby klienta.
Centrum Hydrauliki Siowej widnica zaopatrzone jest w we hydrauliczne,
zakute s nazwane przewodami hydraulicznymi. We hydrauliczne
wykorzystywane s w ukadach hydrauliki siowej i pracuj na maksymalnym
cinieniu roboczym do 420 bar i maksymalnej temperaturze +135C. Dobr
odpowiedniego przewodu hydraulicznego polega na tym, by maksymalne
cinienie robocze byo wiksze bd rwne od maksymalnego cinienia
panujcego w ukadzie. We te zalecane s przede wszystkim do olejw
mineralnych i syntetycznych (HL, HLP, HLPD), emulsji wodno-olejowych
(HFB, HEPG, HETG), smarw i emulsji wodno-glikolowych (HFC). Najczciej
konstrukcja wy wykonana jest z gumy i w calowych rozmiarach rednicy
wewntrznej, pod tym wzgledem mona je podzieli na: we z oplotami
tekstylnymi, we z oplotami z drutu stalowego i we z oplotami spiralnymi z
drutu stalowego. We hydrauliczne z oplotami tekstylnymi zalecane s do
oglnego stosowania na przykad do instalacji niszego cinienia. S bardzo
elastyczne i stosunkowo lekkie w porwnaniu z innymi rodzajami wzy. We z
oplotami z drutu stalowego s wami wysokocinieniowymi, odpornymi na
cieranie i warunki atmosferyczne. Stosuje si je w maszynach budowlanych i
rolniczych. Centrum Hydrauliki Siowej widnica sprzedaje rwnie kompletne
przewody zakoczone kocwkami zacinitymi na zakuwarkach do wy.
W swoim asortymencie posiadamy elementy zczne, przycza oraz
adaptery. Zcza maj za zadanie czy ze sob elementy np. we
hydrauliczne. Przycza mog
czy
elementy
korpusu
z
wami

hydraulicznymi albo rurami. Aby przycze poczyo szczelnie element korpusu


stosuje
si
uszczelk
pask
lub
o-ring
(w
zalenoci
od
podtoczenia).Adaptery natomiast to mieszanka gwintw zczy oraz przyczy
systemw metrycznego oraz calowych: BSP, BSPT, NPT, J.I.C. SAE, ORFS.
Kady z tych systemw miar, moemy bez problemu czy albo przerabia
trudniejsze ukady na bardziej dostpne, elastyczne i tasze.
Szybkozcza hydrauliczne maj za zadanie szybkie czenie i rozczanie
elastycznych przewodw. Najwaniejszymi ich cechami s, praca na wysokim
cinieniu, odporno na temperatur, korozj oraz warunki uytkowania. Prosty
monta w przypadku pocze wielomoduowych, oszczdza czas oraz
zmniejsza koszty. W swoim asortymencie posiadamy szybkozcza wtykowe
oraz skrcane wykorzystywane do oleju oraz innych mediw pynnych czy
gazw. Najbardziej popularne s szybkozcza ISO-A, ISO-B oraz ISO-F. W
przypadku szybz. skrcanych poczenie moe by wykonane rcznie, bez
uycia narzdzi.
Flanszowy konierz uszczelniony jest uszczelk kwadratow lub o-ringiem,
mocowany na skrcone rubami pkonierze. Odporne na bardzo wysokie
cinienia, flanszowe konierze maj za zadanie popraw szczelnoci ukadu oraz
przyspiesza i uatwia monta w czasie wymiany czy awarii. W naszej ofercie
posiadamy flansze SFL 3000 PSI oraz SFS 6000 PSI. Flansze te mog by
redukowane do systemw miar tj. Metryczny, J.I.C., ORFS czy BSP.
Oferta filtrw hydraulicznych w Centrum Hydrauliki Siowej jest do szeroka,
obejmuje filtry paliwa, filtry powietrza, filtry oleju czy filtry przemysowe. Filtry
paliwa montowane s najczciej w maszynach i wspczesnych pojazdach. Ich
zadaniem jest czyszczenie zanieczyszczonego paliwa w zbiorniku, co oznacza,
e zabezpieczaj silnik przed rdz, wod czy pyami. Filtry powietrza natomiast
chroni silnik przed zanieczyszczeniami zawartymi w zasysanym powietrzu oraz
zmniejszaj zuycie mechaniczne silnika. Filtr powietrza nie dopuszcza do tego,
aby zawarte w zasysanym powietrzu kurz czy piasek nie dostay si do silnika.
Kolejnym z wymienionych filtrw jest filtr oleju, ktry jest jednym z
podstawowych elementw ukadu smarowania kadego silnika. Filtr oleju
oczyszcza przepywajcy w ukadzie olej silnikowy z zabrudze powstaych w
wyniku pracy silnika. Olej oczyszczany jest z zanieczyszcze organicznych
(niespalone paliwo, produkty utleniania) i zanieczyszcze nieorganicznych (pyy,
czstki metali). Centrum Hydrauliki Siowej oferuje take filtry przemysowe.
Takie filtry pozwalaj na operacje technologiczne, ktre s zwane filtracj.
Przeznaczone s do prac z pyem w cikich warunkach i posiadaj
automatyczny i ekonomiczny system czyszczcy.