Vous êtes sur la page 1sur 2

Masyarakat berbilang kaum di Malaysia mempunyai pelbagai jenis

kebudayaan yang digarap daripada pelbagai keturunan. Kebudayaan ini


disatukan menjadi satu kebudayaan yang unik kerana hampir setiap
keturunan mempunyai adat sehingga membentuk kebudayaan masingmasing. Ini termasuklah suka bergotong-royong menjalankan kegiatan
ekonomi, di mana ikatan itu terus diperkukuh dan dipererat dengan
acara-acara keramaian dan juga hiburan. Lantaran resam yang
demikian maka banyak permainan tradisional yang dipertandingkan.

Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada


kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang masyarakat masing-masing.
Asas penting yang menjamin kesinambungan permainan tradisional
pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita.
Malah sejak dari kecil lagi mereka membiasakan diri dengan keadaan
yang demikian. Ada di antara permainan ini yang sekarang tidak
dimainkan lagi tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek
kita sahaja. Tetapi ada juga yang masih dimainkan lagi oleh kanakkanak sehingga hari ini. Di antara permainan itu termasuklah congkak,
wau, selambut, sepak raga, gasing, kabaddi, mahjong, dan lain-lain.

Permainan merupakan satu aktiviti rekreasi sama ada untuk


mendapat keseronokan, mengisi masa lapang ataupun
bersenam. Ia boleh dilakukan berseorangan ataupun secara
berkumpulan. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang
perlu diikuti
semua
orang. Adathilangnya
bermain, ada
yang menang
dan
Kemajuan teknologi
telah
membuatkan
warisan
yang dulunya
ada yang
kalah,
ataupun
Permainan
yang melibatkan
sangat dibanggakan.
Tetapi,
adakah
kita seri.
sedar
yang sebenarnya
permainan
aktiviti fizikal biasanya dipanggil sukan. Permainan masih
tradisional yang kita warisi sejak dulu lagi semakin lama semakin dilupakan dan
diadakan sehingga kini tetapi terdapat perbezaan antara
hilang bersama dengan peredaran zaman. Yang sedihnya ada dikalangan anak
permainan dahulu dan permainan sekarang. Perbezaan
muda sekarang tidak
mengenali
permainan-permainan
tradisional
tersebut
permainan
dahulu
dan permainan sekarang
akan dibincangkan
seperti congkak, layang-layang,
gasing, wau dan sebagainya. Banyak faedah
selepas ini.

yang boleh diperolehi dari permainan tradisional seperti boleh mengeratkan


Permainan-permainan
dahulubadan
seperti
permainan
Wau, tarianpeluh
silaturahim sesama
manusia, menyihatkan
kerana
mengeluarkan
Naga
atau
permainan
gasing
mempunyai
ciri-ciri
kesenian
yang
dan dapat memelihara warisan budaya zaman berzaman. Selain
itu, Negara
melambangkan keindahan dan keharmonian rakyat di Malaysia.
dapat mempromosikan permainan tersebut sebagai salah satu aktiviti yang perlu
Aktiviti ini kebiasaannya akan dilakukan secara berkumpulan
diperkenalkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia. Ia juga
dimana mereka mempunyai minat yang sama. Masing-masing
akan menjadi kebanggaan
rakyat Malaysia sendiri. Malangnya anak Malaysia
akan berkongsi tenaga, pendapat, dan masa semata-mata
tidak memikirkanuntuk
tentang
perkara tersebut
mereka
hanyadilaksanakan.
inginkan keseronokan
memastikan
aktiviti seperti
ini dapat
dan mengikuti segala
perubahan
teknologi
terkini sehigga
warisan
Manakala
bagi permainan
sekarang,
biasanyamelupakan
adalah
yang perlu dijagapermainan
juga. Olehkomputer
itu, remaja
boleh
dan meneruskan
yang
tidakmengikuti
melambangkan
apa-apa dan
permainan berteknologi
tidak perlu
tapidilakukan
pada masa
olehyang
sekelompok
sama masih
manusia
lagiserta
memelihara
tidak
dan
dapat
mengeratkan
hubungan
antara
manusia
seperti
pertahankan warisan nenek moyang.
permainan dahulu. Selain itu, permainan komputer akan
menyebabkan ketagihan di kalangan pemain. Pemain yang
terlalu ketagih kepada permainan tersebut tidak akan
mempedulikan kesihatan mereka, tidak makan atau tidur
semata-mata untuk bermain permainan tersebut.
Permainan dahulu biasanya bersifat harmoni berbeza dengan
permainan sekarang yang berunsur ganas seperti permainan-