Vous êtes sur la page 1sur 2

ALAMAT NG ROSARYO

KWENTO NI: MA. JULIA CAZANDRA L. BELZA


GNG.M.C.MELEGRITO
BAITANG 7-UNITY
GURO

PUPLHS
FILIPINO

Noong unang panahon ay may matalik na magkaibigan, si


Maria Rosa at Otep. Mahal na mahal nila ang isat-isa,
lingid sa kaalaman ng lahat. Kilalang-kilala din nila ang
isat isa, wala silang inililihim sa bawat isa.