Vous êtes sur la page 1sur 24

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK

PROGRAM BUKU HIJAU


(AFS 2001)

SIRI 2: PENGELUARAN KEKACANG

ISI KANDUNGAN

SIRI 2 : PENGELUARAN KEKACANG

MUKA SURAT

1.

Pemilihan, pembukaan dan penyediaan kawasan

1-3

2.

Pengenalan dan pengendalian jentera pertanian

4-6

3.

Penyediaan nurseri dan bahan tanaman

7-10

4.

Pengurusan tanah dan pembajaan

11-12

5.

Pengurusan rumpai

13-15

6.

Pengurusan perosak dan penyakit tanaman

16-18

7.

Penuaian dan pengendalian lepas-tuai

19-20

8.

Pemasaran hasil tanaman

21-22

1.0: Pemilihan, Pembukaan dan Penyediaan Kawasan


Lokasi : Ladang Kongsi 1

Pengenalan
Pembukaan dan penyediaan kawasan perlu diambil perhatian sebelum menjalankan aktiviti
penanaman sesuatu tanaman samada kawasan tersebut berhutan, bersemak dan sebagainya.
Kawasan yang berhutan, hendaklah dibersihkan dengan menggunakan jentera yang sesuai.
Pembersihan kawasan termasuklah pembuangan akar dan tunggul kayu atau tumbuhan yang
lain. Tujuan pembersihan adalah untuk mengatasi dan mengelakkan penyakit menyerang akar
tanaman. Kawasan yang sudah dibersihkan hendaklah dibajak dan digemburkan terlebih
dahulu menggunakan disc plough dan rotovator. Selepas kerja pembajakan, kerja membuat
batas, pembajaan asas dan penanaman akan dilakukan.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. melaksanakan kerja asas penyediaan kawasan (penyediaan tanah).
2. melaksanakan kerja penyediaan batas.
3. melaksanakan pembajakan.

Bahan dan alatan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Power tiller
Traktor
Disc plough
Rotovator
Kapur
Baja organik
Portable pH meter

Kaedah/aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.

Pembahagian kumpulan mengikut program atau semester pengajian.


Pembajakan kawasan menggunakan traktor dan power tiller di plot/ladang.
Melakukan penentuan pH tanah dan pengiraan kapur yang diperlukan.
Melakukan pengapuran.
Melakukan pembajaan organik.

Jadual 1: Pembukaan dan Penyediaan Kawasan


Bil.

Jentera/Implemen pertanian

1.

Kegunaan

Membajak/mengemburkan
tanah.
Membalikkan
tanah,
mengangkut
peralatan,
memunggah peralatan

Traktor: TD 90

2.

Membajak/mengemburkan
tanah.
Membalikkan
tanah,
mengangkut
peralatan,
memunggah peralatan

Traktorn : Kubota

3.

Memecahkan
ketulan
tanah, membuat batas dan
mengemburkan tanah

Mesin: Power tiller

Pemerhatian/Catatan

Bil.

Jentera/Implemen pertanian

4.

Kegunaan

Memecahkan
ketulan
tanah, & memecahkan
tanah.
Digunakan
untuk
pembajakan pertama

Implemen: Disc plough

5.

Memecahkan
gumpalan/butiran
tanah
kepada halusMembajak/mengemburkan
tanah.

Implemen: Rotovator

6.

Berikan 1 contoh kapur yang


biasa digunakan di ladang dan
kegunaannya.

7.

Berikan 2 contoh baja asas atau


organik yang digunakan di
ladang dan kegunaannya.

Dolomite
untuk meninggikan pH
tanah
Mengurangkan keasidan
tanah
Tahi ayam & lembu
untuk memperbaiki struktur
tanah
membekalkan
sumber
nutrient tanaman
menyuburkan tanah

Pemerhatian/Catatan

2.0: Pengenalan dan Pengendalian Jentera Pertanian


Lokasi : Bengkel Mekanisasi

Pengenalan
Jentera pertanian adalah merujuk kepada peralatan ladang atau mesin pertanian seperti traktor,
mini traktor dan jentolak. Manakala implemen pertanian pula adalah bahagian atau peralatan
yang disambungkan pada bahagian traktor/jentera pertanian.
Jentera pertanian memainkan peranan penting dalam aktiviti pertanian terutama di kawasan
yang luas. Penggunaan jentera membantu menambahkan daya pengeluaran, mengurangkan
masa operasi, mengatasi kekurangan tenaga buruh dan meningkatkan mutu hasil kerja.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. mengenalpasti alatan dan implemen pertanian atau implement pertanian
2. mengenalpasti kegunaan dan peranan jentera pertanian

Bahan dan alatan


1. Traktor dan mini traktor pertanian
2. Implemen pertanian (Rotovator, disc plough, power tiller, mini buffalo, paddy
transplanter, rotaslasher, chopper, fertilizer spreader, tine tiller, leveling bucket, backhoe, agriculture trailer dan sweeper collector.)

Kaedah/aktiviti
Aktivti 1:

Pengenalan tentang jentera pertanian yang biasa digunakan.

Aktiviti 2:

Penerangan tentang implemen dan peralatan pertanian.

Jadual 2: Jentera dan Pengendalian Jentera


Bil.

Jentera/Implemen pertanian

1.

Kegunaan

Pemerhatian/Catatan

Memecahkan ketulan
tanah, membuat batas
dan
mengemburkan
tanah

Mesin: Power Tiller

2.

Memecahkan

ketulan

tanah, membuat batas


dan

mengemburkan

tanah
Mesin: Mini Power Tiller
Mengangkut peralatan

3.

pertanian
Memunggah peralatan
pertanian, dll

Implemen: Trailler

4.

Mengangkut peralatan
pertanian
Memunggah peralatan
pertanian, dll

Implemen: Trailler

Bil.

Jentera/Implemen pertanian

Membuang

5.

Pemerhatian/Catatan

Kegunaan
akar-akar

kayu, tunggul kayu


Membuat batas

Implemen: Ridger
Meratakan tanah

6.

Mengangkut

peralatan

pertanian, dll

Implemen: Levelling bucket


Menebas rumput

7.

Implemen: Roller mower


Membaja,
8.

peralatan

untuk membaja

Implemen: Fertilizer spreader


Menghasilkan

9.

habuk

kayu
Menghancurkan dahan,
batang

kayu

pelepah sawit, dll.


Implemen: Wood Chipper

kecil,

3.0: Penyediaan Nurseri dan Bahan Tanaman

Lokasi : Ladang kongsi 1


Pengenalan
Biji benih tanaman yang bermutu tinggi dan bebas penyakit boleh ditanam secara tabur terus
atau disemai di nurseri. Biji benih yang hendak disemai perlu dirawat dengan racun kulat.
Penyemaian di tapak semaian adalah penting untuk membolehkan biji benih bercambah
dengan sempurna dan mendapatkan pertumbuhan yang baik dan tidak terbantut sebelum
dipindahkan ke ladang.
Anak benih kacang tanah dan kacang soya boleh dipindahkan ke ladang selepas satu minggu
disemai di dalam polibeg atau tray semaian.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. mengetahui kaedah penanaman dan penyediaan tanaman.
2. menerangkan tentang kaedah dan kepentingan penyemaian di nurseri.
3. mempelajari kaedah campuran media semaian
Bahan dan alatan
1. Tray semaian
2. Kompos/cocoa peat
3. Pasir sungai
4. Biji benih kekacang
5. Cangkul/sudip
6. Tong penyiram
7. Netting (hitam)
8. Racun kulat
9. Kayu
10. Tali
Kaedah/aktiviti
1. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan untuk menjalankan penyemaian di nurseri.
2. Penyediaan media bahan tanaman mengikut kadar 3:1 (kompos :pasir).
3. Penyediaan struktur kayu dan lindungan menggunakan jaring hitam untuk mengelakkan
biji benih ditimpa hujan yang kuat dan sinaran matahari yang terik.

4. Penyiraman anak benih tanaman menggunakan tong penyiram secara berjadual.


5. Penanaman di ladang. Kaedah penanaman ini dilakukan secara manual. Anak benih
yang telah tumbuh 7 hari atau setinggi 5-7 cm dipindahkan ke batas atau kawasan tanah
yang telah dibajak. Sebelum penanaman dilakukan, pastikan kawasan tanah telah
digaulkan dengan baja asas atau bahan organik mengikut kadar yang sesuai (akan
dilakukan dalam Amali pada minggu berikutnya).
Jadual 3: Pembiakan Tanaman dan Penyediaan Biji Benih
Bil.

Bahan/Peralatan

1.

Pemerhatian/Catatan

Kegunaan

Bekas menyemai biji benih

Nama alat: Tray semaian


Alat sungkupan/mengawal
rumpai

2.

Nama alat: Silver shine (Plastik


hitam)
Mengemburkan
tanah,
merumpai/ membaja

3.

Nama alat: Sudip


Memecahkan
mengemburkan
membuat saliran

4.

Nama alat: Cangkul

tanah,
tanah,

Bil.

Bahan/Peralatan

5.

Kegunaan

Mengutip hasil tuaian


Untuk mengangkut hasil
tuaian.
Membawa
peralatan
pertanian, dll

(a)
(b)
Nama alat: (a)Pungkis
(b) Bakul

6.

Mengutip/menuai
hasil
tanaman.
Memangkas dahan/pucuk
tanaman

Nama alat: Gunting/Scateur

Media semaian

Memecahkan
ketulan
tanah pada batas
Membuang/membersihkan
sisa-sisa
pada
batas
tanaman
Meratakan batas

7.

Nama bahan: Jiffy


8.

Nama alat: Pencangkar

9.

Mengangkut
peralatan,
membawa input pertanian
Memungut hasil tuaian
tanaman,dll

Nama alat: Kereta sorong

Pemerhatian/Catatan

Bil.

Bahan/Peralatan

Kegunaan

10.

Kompos/cocoa peat

media semaian
bahan media tanaman

11.

Pasir sungai

Media semaian
membaiki system saliran

12.

Racun kulat
Contoh :
Mancozeb (Bahan aktif: 80.0%)
Carbendazim (Bahan aktif: 50.0%)

Mengawal penyakit kulat


Mengawal
pertumbuhan
spora kulat
digunakan untuk merawat
biji benih tanaman sebelum
disemai

13.

Jelaskan makna nisbah 3:1

bahagian kompos
bahagian pasir

14.

Jelaskan maksud baja asas

15.

Jelaskan maksud baja organik

merupakan
bahan/sisa
tanaman atau sisa haiwan.
Digunakan
untuk
memperbaiki
struktur
tanah,
membekalkan
nutrient tanah atau zat-zat
makanan kepada tanaman
baja organik adalah bahan
sisa
haiwan
atau
tumbuhan.
Digunakan
untuk memperbaiki struktur
tanah,
membekalkan
nutrient tanah atau zat-zat
makanan kepada tanaman

10

Pemerhatian/Catatan

Carbendazim boleh
digunakan untuk
penyakit bintik daun
pada kacang tanah

4.0: Pengurusan Tanah dan Pembajaan


Lokasi : Ladang Kongsi 1

Pengenalan
Pengurusan tanah untuk tanaman kekacang adalah penting bagi memastikan tanaman dapat
tumbuh dengan subur. Pengurusan tanah merangkumi penyediaan tanah/batas sebelum
penanaman dan penyelenggaraan tanah/batas semasa penanaman sehingga penuaian hasil
tanaman.
Tanaman kekacang memerlukan unsur pemakanan untuk pertumbuhan sempurna. Unsur
karbon, hidrogen dan oksigen boleh didapati dari udara dan air. Unsur mikro yang terdapat
dalam tanah adalah mencukupi untuk pertumbuhan kerana jumlah yang diperlukan oleh
tanaman adalah sangat sedikit. Unsur N, P, K dan kadangkala Ca dan Mg perlu dibekalkan
kerana diperlukan dalam kuantiti banyak. Baja organik dan baja biologi juga perlu digunakan
untuk mengekalkan kesuburan dan kesihatan tanah.
Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. memahami tentang pengurusan tanah lestari yang merangkumi aspek kesuburan tanah
dan pemuliharaan tanah serta pengurusan tanah.
2. mengetahui jenis baja untuk tanaman kekacang.
3. melakukan membajaan.
Bahan dan alatan
1.
2.
3.
4.
5.

Baja kimia (NPK Green, NPK Blue, Urea dan Slow Release)
Baja organik (Beta soil dan baja tahi ayam)
Kompos
Baja Foliar
Peralatan untuk membaja cangkul, sudip, baldi dan lain-lain.

Kaedah/aktiviti
1. Pengenalpastian jenis baja dan alatan pembajaan.
2. Pembajaan dengan kaedah yang betul.

11

Jadual 4: Pengurusan Tanah dan Pembajaan


Bil.

Jenis Baja

1.

Kegunaan
Baja

untuk

daun

Pemerhatian/Catatan
tanaman;

disembur pada daun

Baja: Baja Foliar


2.

Baja

untuk

daun

tanaman;

disembur pada daun

Baja: Baja Foliar (Bayfolan)


3.

Baja NPK Blue


Nisbah NPK : 12:12:17:2

berfungsi sebagai penggalak


pertumbuhan

daun,

mempercepatkan

batang,
proses

pertumbuhan bunga dan buah.


4.

Baja NPK Green


Nisbah NPK : 15:15:15:2

berfungsi sebagai penggalak


pertumbuhan daun, akar dan
batang tanaman

5.

Baja Urea
Kandungan N ; 46%

Penggalakan

pertumbuhan

daun/sel daun
Sumber nitrogen

6.

Baja Sebatian

baja kimia berbentuk butir

7.

Contoh : NPK, TSP


Baja organan

baja yang didapati daripada

Contoh:Tahi ayam

sisa haiwan dan tumbuhan


yang telah reput

8.

Jelaskan nisbah baja 15:15:15

15 % - N
15% - P
15% - K

12

5.0: Pengurusan Rumpai


Lokasi : Ladang Kongsi 1

Pengenalan
Pengurusan rumpai mustahak dalam pengurusan ladang bagi mengelakkan persaingan
dengan tanaman untuk mendapatkan ruang, nutrien, cahaya dan air. Selain itu, rumpai juga
boleh menjadi perumah kepada perosak dan penyakit. Pengurusan rumpai seelok-eloknya
dilakukan secara manual atau mekanikal. Kaedah kawalan secara kimia hanya dilakukan
apabila perlu, dan kebiasaannya pada minggu ke-2 hingga ke-3 atau minggu ke-6 hingga ke-7
selepas penanaman di ladang.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. mengenalpasti jenis racun rumpai dan peralatan meracun yang sesuai untuk tanaman
kekacang.
2. mempraktikkan aktiviti merumpai yang betul.
3. menentukan kadar campuran racun yang sesuai untuk tanaman kekacang.

Bahan dan alatan


1. Racun rumpai Roundup, Lasso dan lain-lain.
2. Peralatan merumpai alat penyembur galas, Controlled Droplet Applicator (CDA) dan
lain-lain.
3. Peralatan pertanian cangkul, parang,parang bengkok dan plastik sungkupan.

Kaedah/aktiviti
1. Pengenalan kepada jenis racun rumpai dan kegunaannya serta alatan dalam aktiviti
merumpai.
2. Pengiraan kadar campuran racun rumpai mengikut formulasi yang ditetapkan.
3. Pengawalan rumpai menggunakan kaedah manual, mekanikal dan kimia.

13

Jadual 5: Pengurusan Rumpai

Bil.

Perkara

1.

Kegunaan

Pemerhatian/Catatan

Racun Rumpai(Mengawal
pertumbuhan rumpai)

Nama: Racun Rumpai (Laso)


Bahan aktif: Alachlor
2.

Racun Rumpai(Mengawal
pertumbuhan rumpai)

Nama: Ally
Bahan aktif: Metsulfuron-methyl
3.

Racun rumpai daun lebar


Membunuh

rumpai

di

kawasan padi

Nama: Basagran
Bahan aktif: Bentazon
4.

Alat

penyembur

semburan
Boleh

yang

digunakan

semburan
rumpai/serangga
Penyembur: CDA (Cakera Disc
Applicator)

14

untuk
halus.
untuk

Bil.

Perkara

5.

Pemerhatian/Catatan

Kegunaan
alat

penyembur

untuk

racun rumpai/serangga
-semburan kasar

Penyembur:
Galas/Knapsack sprayer
6.

Boom sprayer

-alat penyembur
-digunakan

menyembur

racun di kawasan yang


luas
-alat

penyembur

disambungkan

yang
kepada

bahagian traktor
-boleh

digunakan

untuk

tujuan menyiram tanaman

Bil.

Perkara

Catatan

1.

Jelaskan aktiviti merumpai secara


manual.

-Mengawal rumpai menggunakan parang/cangkul


-kaedah merumpai yang tidak menggunakan
mesin/bahan kimia

2.

Jelaskan aktiviti merumpai secara


kimia.

-Mengawal rumpai menggunakan semburan


racun/bahan kimia

3.

Jelaskan perbezaan antara racun


Gramoxone (Paraquat) dan
Glyphosate

Gramoxone racun rumpai jenis sentuh


Glyphosate racun rumpai jenis serap

15

6.0: Pengurusan Perosak dan Penyakit Tanaman


Lokasi : Ladang Kongsi 1

Pengenalan
Bagi mendapatkan hasil yang memuaskan, tanaman hendaklah dijaga dengan baik supaya
tidak diserang oleh perosak dan penyakit. Bahagian tanaman yang biasa diserang adalah daun,
batang, buah dan akar. Serangan perosak dan penyakit dapat dikurangkan dengan
mengamalkan penanaman secara pusingan (giliran tanaman), penggemburan tanah untuk
mendedahkan perosak dan penyakit, pemusnahan pokok yang telah dijangkiti penyakit,
pembajaan pada masa yang tepat untuk meninggikan daya tahan pokok dan penggunaan
varieti tanaman yang resistan.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. mengenalpasti jenis perosak dan penyakit kekacang.
2. mempraktikkan cara/kaedah pengawalan penyakit dan perosak kekacang.

Bahan dan alatan


1.
2.
3.
4.

Racun serangga (Malathion, Furadan, Avin 85, Cypermethrine, confidor)


Racun kulat (Thiram, Maneb, Copper oxychloride)
Racun tikus (Matikus dan Warfarin)
Peralatan meracun (alat penyembur galas, mask, apron, kasut ladang, sarung tangan,
dan penutup mulut)
5. 2 unit kotak serangga
6. Racun siput
Kaedah/aktiviti
1. Pengenalpastian jenis racun serangga dan racun kulat serta alatan pertanian yang
digunakan.
2. Pengiraan kadar campuran racun serangga dan racun kulat mengikut formulasi yang
ditetapkan.
3. Pengecaman penyakit dan perosak tanaman.
4. Penentuan kaedah untuk mengawal serangan perosak dan penyakit tanaman.

16

Jadual 6: Pengurusan Perosak dan Penyakit Tanaman


a). Racun Perosak
Bil.

Jenis racun perosak

Kegunaan
Mengawal
serangga
(Belalang, trip pokok,
pianggang, dll)

1.

Bahan aktif: Malathion


Nama racun: . Malathion
Racun serangga
Mengawal serangan
serangga perosak
tanaman

2.

Bahan aktif : Chlorpyrifos


Nama racun: Chlorpyrifos
Racun serangga
berbentuk pellet
Mengawal serangga dan
haiwan perosak

3.

Bahan aktif: Carborfuran


Nama racun: Furadan

17

Pemerhatian/Catatan

b). Penyakit tanaman


Bil.

Jenis Penyakit

Penyebab/Nama
saintifik

Simptom

1.

Penyakit reput
pangkal

Layu pada batang


tanaman/daun

Air
berlebihan/kulat

2.

Layu bakteria

Pokok tanaman
menjadi layu

Pseudomonas
solanacearum

3.

Mozek

Virus

4.

Bintik daun

5.

Layu Sclerotium

6.

Karat daun

Daun keriting
menjadi kekuningan
Bintik perang
kehitaman pada
daun tanaman
Daun menjadi layu,
kuning dan
seterusnya menjadi
reput
Bintik-bintik
perang/karat pada
daun. Daun menjadi
kekuningan

7.

Ulat pengorek
lenggai

8.

Ulat merangkum
daun

9.

10.

Cercospora spp.

Corticium rolfsii

Kulat (Cercospora
spp.) yang dibawa
oleh air hujan dan
angin

Buah kelihatan kecil


dan terbantut.
Menyeang pada
pokok dan isi/buah
kekacang
Daun bergulung dan
terbantut

Etiella zinckenella

Siput babi

Memakan daun
muda/tisu daun

Tikus

Memakan daun
muda/tisu daun,
pucuk muda, makan
buah dan akar
tanaman

Keadaan cuaca
lembab dan musim
hujan
Keadaan
persekitaran yang
bersemak dan tidak
bersihkan

18

Lemprosema
diemenalis

Pemerhatian/Catatan

7.0: Penuaian dan Pengendalian Lepas Tuai


Lokasi : Ladang Kongsi 1

Pengenalan
Tanaman kekacang seperti kacang tanah boleh dituai apabila mencapai umur di antara 100-110
hari selepas ditanam di ladang, iaitu apabila daunnya berubah menjadi kekuningan.
Pemungutan hasil terutamanya untuk pasaran merupakan kerja yang terpenting. Pungutan hasil
hendaklah dilakukan dengan cermat dan di peringkat yang betul. Pulangan hasil akan tinggi jika
pemungutan dilakukan dengan sempurna. Kacang tanah yang telah dituai seboleh-bolehnya
dikeringkan selama 5 7 hari sehingga kelembapan jatuh kepada 12%. Pengeringan yang tidak
sempurna akan menyebabkan hasil tuaian mudah dijangkit kulat dan merendahkan kualiti
hasilnya.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1. mempraktikkan kaedah penuaian yang betul.
2. mengenalpasti kualiti dan pembersihan hasil tuaian.
3. membungkus (packaging) hasil tuaian.

Bahan dan alatan


1. Peralatan pertanian cangkul, parang, scateurs, bakul dan lain-lain.
2. Penimbang

Kaedah/aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengenalan peralatan pertanian yang diperlukan semasa penuaian.


Penuaian hasil tanaman dengan cara memetik atau mencabut.
Demonstrasi teknik pemprosesan/membungkus hasil tuaian tanaman.
Penimbangan berat hasil tanaman.
Pengeringan hasil tanaman.
Pengiraan kelembapan hasil tanaman.

19

Jadual 7: Penuaian dan Pengendailan Lepas Tuai


Bil.

Peralatan menuai hasil


tanaman/Mesin Tuai

Kegunaan/Penjelasan
-Memotong buah

1.

-Menuai sayuran jenis buah

Peralatan : Gunting/Scateur
-Memotong tangkai buah
2.

-Menuai hasil tanaman seperti


jagung

Peralatan : Parang
-Menimbang hasil tuaian
3.

seperti buah, sayur jenis


daun, ubi dan bawang
-Alat penimbang (Manual)

Peralatan: Alat Penimbang


-Mesin seperti Sealer, Vacum
4.

Mesin pembungkus

packaging machine
-Membungkus hasil tanaman
100 - 110 hari

5.

Berapa hari tempoh matang


kacang tanah

6.

Berapa hari tempoh matang


kacang soya

95 110 hari

20

Pemerhatian/Catatan

8.0: Pemasaran Hasil Tanaman


Lokasi : Ladang Kongsi 2

Pengenalan
Tanaman kekacang hendaklah dibersihkan dan bahagian yang rosak atau berpenyakit perlulah
dibuang. Hasil tanaman kemudian dikelaskan mengikut warna, saiz dan bentuk. Biji kekacang
yang telah dikelaskan, dibungkus atau diikat sebelum dipasarkan. Kekacang hendaklah
sentiasa disimpan di tempat bersuhu rendah dan mempunyai pengudaraan yang baik bagi
menjamin kualitinya jika tidak diproses.

Hasil pembelajaran
Pelajar dapat:
1.
2.
3.
4.

mempraktikkan kaedah pembersihan hasil tanaman yang betul.


melakukan penggredan hasil tanaman.
melakukan pembungkusan hasil tanaman.
menjalankan pemasaran hasil tanaman.

Bahan dan alatan


1. Alatan pertanian scateurs, bakul, penimbang, plastik bungkusan dan lain-lain.
2. Pengisar Kacang Soya
3. Mesin pembungkusan (Packaging machine)

Kaedah/aktiviti
1. Pengenalpastian alatan pertanian yang diperlukan dalam aktiviti pembersihan,
penggredan dan pembungkusan.
2. Pembersihan, penggredan dan pembungkusan hasil tanaman.
3. Pemasaran hasil tanaman sama ada secara jualan langsung ataupun borong.

21

Jadual 8: Pemasaran Hasil Tanaman


Bil.

Kaedah pemasaran

Fungsi/Penjelasan
Penjualan

1.

Jualan segar

terus

Pemerhatian/Catatan
daripada

pengusaha/ pekebun sebaik sahaja


hasil tanaman dituai
Pemasaran hasil tanaman

oleh

petani sebelum diproses

Pemasaran tanaman sebaik sahaja


2.

Jualan setelah diproses

hasil tuaian diproses(melalui proses


pemilihan, pengeringan,
pembersihan, penggredan dan
penyejukan)

Penggredan ialah kaedah untuk


3.

Jelaskan makna
penggredan

menentukan
barangan

kualiti
atau

sesuatu

hasil

sesuatu

tanaman.

Piawaian
4.

Jelaskan makna piawaian


dan kawalan mutu

panduan

adalah
atau

ukuran,

atau

standard

yang

digunakan untuk menentukan kualiti


sesuatu produk(hasil tanaman)
Kawalan mutu adalah panduan yang
digunakan
sesuatu
memenuhi

memastikan
produk/hasil

(tanaman)

kehendak

pengguna;

kesegaran sayuran/buah

5.

Berikan 2 agensi terlibat


dalam kawalan mutu
sesuatu produk.

FAMA, SIRIM dan lain-lain

22

kualiti