Vous êtes sur la page 1sur 1

BIEN SONG

Tien Linh (29.6.2001)

Bien
Nao
Dm

long
mot

chung ta
moi day

biet
nam

bao
tay

thc day
tnh
xiet chat
tnh
Em

men thng
huynh e

Tnh
Bien

Huynh
song

e
oi

tham
biet

chan
nhp

hoa
nhang

di tri may.
trong li ca.

.
=l

=======================
l & __
l
#

men thng ay vi
theo giong thi gian
Dm
C

song
oi ep
chung
ta cung
Am

F
C

=l

..

l
=======================
l & .. _
_
_ __
_
_
thuc duc
ket thanh

Em

44

============
l&
=l
Ah... C

nong
ep

thay
bao

G7
C

Fine

l
.
l
..
l &
=======================
w =

song vo
ve
song a long

am say
chung ta