Vous êtes sur la page 1sur 18

ANEXA 1-APLICATII ELEMENTE DE CONTABILITATE DE GESTIUNE

IESIRILE DE STOCURI AFERENTE UNEI PERIOADE , INREGISTRATE IN CT


FINANCIARA, VOR FI CORELATE CU CH EVIDENTIATE IN CTB DE GESTIUNE, PE
COMENZI,PRODUSE ETC
CAZUL I- STOCURI EVALUATE LA COST DE ACHIZITIE
EXEMPLU NR 1- METODA INVENTARULUI PERMANENT/INVENTARULUI
INTERMITENT
Societatea comerciala Alfa SA are in stoc la inceputul lunii martie N:
-materii prime:4000 lei
-marfuri: 15000 lei
In cursul lunii mertie au loc urmatoarele operatii:
1. Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2000 lei, TVA 24%
2. Achizitie de marfuri la costul de achizitie 4000 lei, TVA 24A%
3. Consum de materii prime la costul de 3000 lei
4. Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1600 lei, TVA 24%, costul de achizitie fiind
de 1200 lei.
La sf lunii are loc inventarierea ,in urma careia se stabilesc stocurile finale faptice
-materii prime3200 lei
-marfuri: 6500 lei
INVENTARUL PERMANENT
Potrivit acestei metode , orice intrare sau iesire de stoc se inregistreaza in ctb
financiara la momentul in care a avut loc, in conturile de stocuri dupa natura. La sf
perioadei de gestiune se determina soldul final scriptic. Acesta se compara cu soldul
final faptic si se vor inregistra in ctb eventualele plusuri si minusuri la inventar
D
301 Materii prime
C
Si
4000
3000
(3)
(1)
2000
3000
Sfs
(5a)
200
3200
Sf
D
Si
(2)

371 Marfuri
15000
4000

1200

C
(4)

17800
600
17200

Sfs
(5b)
Sf

NOTA:
Sfs=sold final scriptic
Sff=sold final faptic
1) Achizitia de materii prime( factura, nota de receptie)
%
=
401 Fz
301 Materii prime
4426 TVA deductibila

2480 lei
2000 lei
480 lei

2) Achizitia de marfuri ( factura, nota de receptie)


%
=
401 Fz
4960 lei
371 Marfuri
4000 lei
442 TVA deductibila
960 lei
3) Consum de materii prime( bon de consum)
601 Ch cu materiile prime
=
301 Materii prime
3000 lei
4) Vanzarea de marfuri(factura)
4111 Clienti
=
%
1984 lei
707 Venituri din
1600 lei
Vz mf
4427 TVA colectata 384 lei
607 Ch pv marfurile
=
371 Mf
1200 lei
5) Inregistrarea diferentelor constatate la inventar( lista de inventariere, proces-verbal de
inventariere)

a) Pentru materii prime:


Sff=3200 lei
Sfs=3000 lei
Plus 200 lei
301 Materii prime
b) Pentru mf
Sff=17200 lei
Sfs=17800 lei
Minus 600 lei
607 Ch pv mf

601 Ch cu materiile prime

=371 Mf

200 lei

600 lei

INVENTARUL INTERMITENT
Potrivit acestei metode, intrarile de stocuri se ctb in conturile de ch dupa natura.
Iesirile de stocuri nu se inregistreaza in ctb financiara, ci doar la locrurile de
gestiune,cantitativ si valoric. La sf perioadei de gestiune, se anuleaza soldurile
initiale si sunt preluate in ctb soldurile constatate la inventar.

D
Si
(6a)

301 Materii prime


4000
4000
3200
3200

D
Si
6b)

371 Marfuri
15000
17200

C
(5a)
Sf

15000

C
5b)

17200

Sff

1) Achizitia de materii prime( factura, nota de receptie)


%
=
401 Fz
601 Ch cu Materii prime
4426 TVA deductibila

2480 lei
2000 lei
480 lei

2) Achizitia de marfuri ( factura, nota de receptie)


%
=
401 Fz
4960 lei
607 Ch pv Marfuri
4000 lei
442 TVA deductibila
960 lei
3) Consum de materii prime: NU SE INREGISTREAZA IN CTB FINANCIARA, CI SE
DETERMINA LA SF PERIOADEI PE BAZA RELATIEI:
Iesiri= Sold initial+Intrari-Sold final stabilit la inventar= 4000 lei+2200 lei-3200
lei=3000 lei
4) Vanzarea de marfuri(factura)
4111 Clienti
=

%
1984 lei
707 Venituri din
1600 lei
Vz mf
4427 TVA colectata 384 lei
Iesirile de marfuri NU SE INREGISTREAZA IN CTB FINANCIARA, CI SE
DETERMINA LA SF PERIOADEI, PE BAZA RELATIEI:
Iesiri= Sold initial+Intrari-Sold final stabilit la inventar=15000 LEI+4000 LEI17200 LEI=1800 LEI
5) Anularea soldurilor initiale
a) Pt materii prime:
601 Ch cu mat prime
=
301 Mat prime
4000 lei
b) Pt marfuri
607 Ch cu mf
=
371 Mf
15000 lei
6) Preluarea soldurilor finale( lista de inventariere, proces-verbal de inventariere)
a) Pt materii prime
301 Mat prime
=
601 Ch cu mat prime 3200 lei
b) Pt mf
371 Mf
=
607 Ch pv mf
17200 lei

CAZUL II- STOCURI EVALUATE LA COST DE PRODUCTIE


EXEMPLU NR 2- METODA INVENTARULUI PERMANENT/INVENTARULUI
INTERMITENT
Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul perioadei de gestiune:
-produse finite evaluate la costul de 5000 lei
-produse in curs de executie evaluate la valoarea de inventar de 2000 lei
In cursul perioadei au loc operatiile:
1. Obtinerea si predarea la depozit de produse finite conform bonurilor de predare , la
costul de productie de 10000 lei.

2. Vanzarea de produse finite conform facturii, la pretul de vanzare de 8000 lei, TVA
24%. Costul productiei vandute este de 7000 lei.
La sf perioadei de gestiune, in urma inventarierii, se constata urmatoarele solduri
faptice:
-produse finite:8550 lei
-produse in curs de executie:1800 lei
INVENTARUL PERMANENT
D
345 Produse finite
Si
5000
7000
(1)
10000
8000
(3)
550
8550
D
Si

331Produse in curs de executie


2000
2000
200
1800

C
(2)
Sfs
Sf
C
Sfs
Sf

Nota Sfs-sold final scriptic


Sff-sold final faptic
1) Obtinerea de produse finite(bon de predare):
345 Produse finite
=
711 Venituri aferente costurilor
Stocurilor de produse
2) Vanzarea de produse finite(dispozitie de livrare, factura)
4111 Clienti
=
%
707 Venituri din vz mf
4427 TVA colecata
711 Venituri aferente costurilor =345 Produse finite
Stocurilor de produse

10000 lei
9920 lei
8000 lei
1920 lei
7000 lei

3) Inregistrarea diferentelor constatate la inventar( lista de inventariere, proces-verbal


de inventariere)
a) Pentru produse finite
Sff=8550 lei
Sfs=8000 lei
Plus= 550 lei
345 Produse finite
=
711 Venituri aferente costurilor
550lei
Stocurilor de produse
b) Pentru productia in curs
Sff=1800 lei
Sfs=2000ei
Minus=200 lei
711 Venituri aferente costurilor =331 Produse in curs
200lei
Stocurilor de produse
de executie

D
Si
(4)

D
Si
(4)

INVENTARUL INTERMITENT
345 Produse finite
5000
5000
8550
8550

C
(3)
Sf

331Produse in curs de executie


C
2000
2000
(3)
1800
1800
Sf
In acest caz, nici intrarile si nici iesirile de stocuri nu se inregistreaza in ctb
financiara. La sf perioadei de gestiune, se anuleaza soldurile finale si se preiau
in ctb soldurile constatate la inventar
1) Obtinerea de produse finite
NU SE CONTABILIZEAZA, CI SE EVIDENTIAZA CANTITATIV SI
VALORIC LA LOCUL DE GESTIUNE
2) Vanzarea de produse finite( dispozitie de livrare, factura)
4111 Clienti
=
%
9920 lei
707 Venituri din vz mf
8000 lei
4427 TVA colecata
1920 lei
DESCARCAREA DE GESTIUNE NU SE CTB, CI SE EVIDENTIAZA
DOAR LA LOCUL DE GESTIUNE,CANTITATIV-VALORIC
3) Anularea soldurilor initiale
711 Venituri aferente costurilor =%
7000 lei
Stocurilor de produse
345 Produse finite
7000 lei
331 Produse in curs de executie
2000 lei
4) Preluarea soldurilor finale ( lista de inventariere, proces-verbal de
inventariere)
%
=
711
345 Produse finite
Venituri aferente costurilor
331 Produse in curs de executie
stocurilor de produse

10350 lei
8550 lei
1800 lei

Entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent trebuie sa efectueze


inventarierea faptica a stocurilor in fiecare perioada pentru care au de determinat
obligatii fiscale. In conditiile in care comisiile de inventariere nu constata existenta
de stocuri faptice, vor mentiona acest lucru in procesul-verbal al comisiei de
inventariere. La locul de depozitare sau de utilizare in procesul de producgtie a
stocurilor se tine o evidenta tehnica operativa a stocurilor pe baza de fisa de
magazie sau alte documente stabilite de unitate, in cf cu procedurile proprii
elaborate de conducerea acesteia.Inventarul intermitent nu se utilizeaza in
comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica

EXEMPLU NR 3- METODA INVENTARULUI PERMANENT/


INVENTARULUI INTERMITENT
Societatea Alfa achizitioneaza un teren in valoare de 50000 lei, TVA 24%, pe care va construi
un bloc de locuinte. In contractul de vanzare terenul va fi identificat separat. In aceasta
situatie , societatea isi organizeaza activitatea de constructie ca activitate de productie. In anul
N , societatea primeste, in prima luna, factura de la o firma de arhitectura pentru planurile
initiale si proiectul de constructie, in suma de 30000 lei, TVA 24%. Costul productiei in curs
la sf primei luni este de 30000 lei.
a) Achizitia terenului( in acest caz, terenul este considerat marfa)
%
=
401 Fz
62000 lei
371 Marfuri
50000 lei
4426 TVA deductibila
12000 lei
b) Inregistrarea proiectului de constructie in valoare de 30000 lei
%
=
401 Fz
37200 lei
628 Alte ch cu
30000 lei
Serviciile executate de terti
4426 TVA deductibila
7200 lei
c) Receptia productiei in curs la sf lunii:
331 Produse in curs de excutie
=
711 Venituri aferente 30000 lei
Costurilor stocurilor de produse
d) La inceputul lunii urmatoare se inregistreaza reluarea productiei in curs:
711 Venituri aferente
=
331 Produse in curs 30000 lei
Costurilor stocurilor de produse
de executie
Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie se determina prin inventarierea
productiei nedeterminate la sf perioadei, prin metode tehnice de
constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si
evaluarea acesteia la costurile de productie.
711-recunoasterea productiei in curs la sf fiecarei perioade , ch care intra in costul de
productie sunt capitalizate si nu afecteaza contul de profit si pierdere in perioada in care sunt
efectuate.
In cazul productiei in curs de executie se cuprind , de asemenea, serviciile si studiile in curs
de executie sau netermintate. Pt a conecta ch la venitul de servicii prestate, la sf fiecarei
perioade, entitatile trebuie sa ctb costul serviciilor nefacturate astfel:
332 Servicii in curs de executie
=
712 Venituri aferente costurilor
Serviciilor in curs de executie
EXEMPLU NR 4- EVALUAREA INITIALA
Intreprinderea Alfa SA Achizitioneaza , la 11.12.N , un stoc de mf de la furnizorul Beta SA.
Factura cuprinde: 100 bucati marfa, la pretul unitar de 250 lei,ch de transport 500 lei, TVA
24%.
Sa procedam la determinarea costului de achizitie al stocului de marfa si la contabilizarea
intrarii acestuia in gestiunea societatii Alfa.
FACTURA
Pret de cumparare 100 bucX250
25000
lei/buc

Ch de transport
500
Cost de achizitie(baza de calcul
25500
TVA)
TVA 24%
6120
Total factura
31620
In baza facturii, Alfa ii datoreaza furnizorului Beta suma de 31620 lei. Se observa faptul ca
taxa pe valoarea adaugata nu este inclusa in costul de achizitie.
%
=
401 Fz
31620 lei
371 Mf
25500 lei
4426 TVA deductibil
6120 lei
Daca TVA nu ar putea fi recuperata de la autoritatea fiscala , inregistrarea achizitiei s-ar face
astfel:
371 Mf
=
401 Fz
31620 lei
EXEMPLU NR 5-EVALUAREA INITIALA
Societatea Alfa achizitioneaza combustibil in valoare de 1000 lei, TVA 24%, destinat unui
vehicul pentru care nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata, deoarece
autovehiculul nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate:
Inregistrari contabile
a) In cazul in care combustibilul este stocat:
A1) achizitia de combustibil
%
=
401 Fz
1240 LEI
3022 Combustibil
1000 lei
4426 TVA deductibila
240 lei
A2) includerea taxei pe valoarea adaugata in costul de achizitie al combustibilului
3022 Combustibili
=
4426 Tva deductibila 240 lei
b) In cazul in care combustibilul nu este stocat
B1) achizitia de combustibil
%
=
401 Fz
1240 lei
6022 Ch pv combustibili
1000 lei
4426 TVA deductibila
240 lei
B2) includerea taxei pe valoarea adaugata in costul de achizitie al combustibilului
6022 Ch pv combustibili
=
4426 TVA deductibila240 lei
EXEMPLU NR 6-EVALUAREA INITIALA
Societatea Alfa achizitioneaza materii prime de la un furnizor german, in noiembrie
2009 , in valoare de 10000 euro. Materiile prime au fost receptionate pe 27 noiembrie
2009, dar factura nu a fost inca primita.Cursul de schimb al BNR aplicabil la data
receptiei a fost de 4,2733 lei/euro
301 Materii prime
=
408 Fz-facturi nesosite
42733 lei
In cazul bunurilor achizitionate insotite de facuta sau de aviz de insotire a marfii,
urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in ctb este
cursul de la data receptiei bunurilor.

EXEMPLU NR 7-EVALUAREA INITIALA


Intreprinderea Alfa SA achizitioneaza marfuri de la furnizorul extern Beta din SUA , la
un pret de 125.000 dolari.Cursul de schimb aplicabil la data receptiei este de 3,5
lei/dolar, taxa vamala este de 8750 lei, iar comisionul vamal este de 2187 lei. Pentru a
aduce marfa in unitate, Alfa primeste de la o societate de transport intern, Gama SA ,
o factura in valoare de 868 lei( inclusiv TVA 24%). TVA aferenta marfurilor importate
este de 107700 lei.
Costul de achizitie al marfurilor se det astfel:
Elemente
Pret de achizitie
(+) Taxa vamala
(+)Comision vamal
(+) Ch de transport
(=)Cost de achizitie

Valoare
437500
8750
2187
700
449137

Taxele vamale, comisioanele si accizele platite sau datorate in vama NU SE


RECUPEREAZA de la autoritatea fiscala. Ele se includ in cost si vor fi suportate de
cei care vor cumpara mf de import. Daca elementele folosite la stabilirea bazei de
impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se
stabileste cf prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in
vama.Regulamentul Vamal Comunitar stabileste ca determinarea valorii in vama a mf
importate se face utilizand cursul de schimb inregistrat in penultima zi de miercuri a
lunii si publicat in ziua respectiva sau in ziua urmatoare. Acest curs se utilizeaa pt
intreaga luna calendaristica urmatoare, cu exceptia cazului in care acesta inregistreaza
diferente pozitive de 5% sau mai mari fata de valoarea initiala .Noul curs se utilizeaza
incepand cu ziua de miercuri urmatoare, pentru intreaga perioda ramasa din luna
calendatristica.
Pentru evluarea mf in ctb se aplica prevederile pct 184(4) din ordin
a) Pe baza notei de receptie intocmite in baza facturii furnizorului extern si
declaratiei vamala de import se inregistreaza receptia bunurilor importate:
371 Mf= %
448437 lei
401.01 Fz/analitic Beta
446 Alte impozite,taxe si
Varsaminte asimilate
b) Pe baza declaratiei vamale de import se exercita dreptul de deducere a TVA:
4426 TVA deductibil
=
446 Alte impozite taxe
107700 lei
Si varsaminte asimilate
c) Plata obligatiilor fiscale aferente importului pe baza ordinului de plata si extrasului
de cont bancar:
446 Alte impozite taxe
=
5121 CCB
118637 lei
Si varsaminte asimilate
d) Inregistrarea facturii primite de la fz de transport. Ch de transport legate de
achizitia mf se includ in costul de achizitie
%
=
401.02 Fz/analitic Gama
868 lei

371 Mf
4426 TVA deductibil

700 lei
168 lei

EXEMPLU NR8-EVALUAREA INITIALA


Societatea Alfa obtine din productie pp 5000 de pungi la costul de 0,5
lei/bucata.Aceasta ii vinde societatii Beta 1000 pungi la pretul de 1 leu/bucata plus
ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA 24%. Pentru societatea Beta , pungile sunt mf
Inregistrari la societatea Alfa:
a) Obtinerea pungilor din productie pp:
345 Produse finite
=
7%
401.02 Fz/analitic Gama
868 lei
371 Mf
4426 TVA deductibil

=
700 lei
168 lei

EXEMPLU NR 9-EVALUAREA INITIALA


Societatea Alfa obtine din productie pp 5000 de pungi la costul de 0,5 lei/bucata.Aceasta ii
vinde societatii Beta 1000 pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA
24%. Pentru societatea Beta , pungile sunt mf
Inregistrari la societatea Alfa:
a) Obtinerea pungilor din productie pp:
345 Produse finite
=

711 Venituri aferente 2500 lei


Costurilor stocurilor de produse
b)Vanzarea pungilor si descarcarea de gestiune:
411 Clienti
=
%
1488 lei
701 Venituri
1000 lei
Din vanazarea prod finite
446 Alte impozite,taxe si 200 lei
Varsaminte asimilate
4427 TVA colectata 288 lei
711 Venituri aferente =345 Produse finite
500 lei
Inregistrari la societatea Beta
a) Achizitia de mf( pentru societatea Beta, ecotaxa este o taxa nerecuperabila si se
include in costul de achizitie al mf)
%
=
401 Fz
1488 lei
371 Mf
1200 lei
4426 TVA deductibila
288 lei
EXEMPLU NR 10-EVALUAREA INITIALA

Societatea Alfa receptioneaza in data de 23.05.N. marfuri in valoaqre de 10000 euro primite
fara factura de la un furnizor german. Cursul de schimb al BNR aplicabil la data receptiei este
de 4,1950lei/euro. La sf lunii mai ,cursul de schimb a fost de 4,1792 lei/euro/ Cursul de
schimb la 15.06.N( data la care se procedeaza la autofacturare) a fost de 4,2322 lei/euro. In
data de 23.06.N ,societatea primeste factura externa emisa la 19.05.N. Cursul la data facturii
este de 4,1949 lei/euro.
a) Receptia marfurilor provenite dintr-o achizitie intracomunitara
Cf OMFP 3055/2009 , o tranzactie in valuta este convertita la cursul de schimb
comunicat de BNR la data tranzactiei.Daca data operatiei este o zi nebancara ,se
utilizeaza pentru conversie cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara
371 Mf
=
408 Furnizori-facturi nesosite
41950 lei
b) La sf fiecarei luni, o entitate trebuie sa converteasca elementele monetare in valuta la
cursul de inchidere si va recunoaste diferentele de curs in contul de profit si pierdere.
Actualizarea datoriei fata de furnizor la cursul de inchidere ( la 30.05.N)
408 Furnizori-facturi nesosite
=
765 Venituri din
158 lei
diferente de curs valutar
c ) Inregistrarea TVA pe baza autofacturarii, in data de 15.06.N
4426 TVA deductibila
=
4427 TVA colectata
10157 lei
d)Primirea facturii de la fz genereaza stornarea inregistrarii efectuate pentru TVA pe
baza autofacturarii( deoarece data facturii este anterioara datei de 15 a lunii urmatoare
si prin urmare exigibilitatea TVA survine la data facturii)
4426 TVA deductibila=
4427 TVA colectata
(10157 lei)
e) Inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii
4426 TVA deductibila =
4427 TVA colecatata 10068 lei
f) Reflectarea datoriei in contul de furnizori deoarece a sosit factura:
408 Furnizori-facturi nesosite =
401 Fz
41792 lei
EXEMPLU NR 11-EVALUAREA INITIALA
La 23.04.N , societatea Alfa vinde societatii Beta produse finite in valoare de 6000
lei, TVA 24%. Costul acestor produse este de 2000 lei. La 20.06.N clientul
returneaza produse evaluate la 1000 lei. Costul de productie al acestor produse
finite este de 800 lei. Pentru societatea Beta ,bunurile sunt materii prime
Inregistrari efectuate de societatea Alfa(vanzator)
a) La 23.04.N-vanzarea produselor finite
4111 Clienti =
%
7440 lei
701 Venituri din vz
6000 lei
Prod finite
4427 TVA colectata
1440 lei
Descarcarea din gestiune a produselor finite
711 Venituri aferente costurilor
= 345 Produse finite
2000 lei
Stocurilor de produse
b) La 02.06.N inregistrarea returului ( factura in rosu)
4111 Clienti
=
%
(1240 lei)
701 Venituri din vz prod finite
(1000 lei)
4427 TVA colectata
(240 lei)
Stornarea aferenta intrarii in gestiune a produselor returnate:

711 Venituri aferente costurilor


Stocurilor de produse

345 Produse finite

(800 lei)

Inregistrarea in contabilitatea societatii Beta ( cumpartor)


a) La 23.04.N-achizitia de materii prime
%
=
401 Fz
7440 lei
301 Materii prime
6000 lei
4426 TVA deductibila
1440 lei
b) La 2.06.N.-inregistrarea facturii in rosu pentru materiile prime returnate:
%
=
401 Fz
(1240 lei)
301 Materii prime
(1000 lei)
4426 TVA deductibila
(240 lei)
EXEMPLU NR 12-EVALUAREA INITIALA
Societatea Alfa achizitioneaza 4000 kg de materie prima la pretul de 3 lei/kg . La receptie se
constata o lipsa de 600 kg care se imputa, la pretul de 3 lei/kg plus TVA 24%, delegatului
unitatii
a) Achizitia de materii prime si constatarea lispsei
%
=
401 Fz
14880 lei
301 Materii prime
10200 lei
6588 Alte ch de exploatare
1800 lei
4426 TVA deductibila
2880 lei
b) Imputarea lipsei
4282 Alte creante in legatura cu personalul
=
%
2232 lei
7581
1800 lei
Venituri din despagubiri
Amenzi si penalitati
4427 TVA colectata 432 lei
Principiile de determinare a COSTULUI DE PRODUCTIE AL UNUI ACTIV sunt
stipulate la pct 52 din cadrul sectiunii 8 Reguli de evaluare
EXEMPLU NR 13-EVALUAREA INITIALA
Intreprinderea Alfa realizeaza ;a comanda produse finite X. Ea are in curs de productie o
comanda care cuprinde 10 bucati de produse X.La inceputul lunii octombrie N, costul
productiei neterrminate a fost de 125750 lei. In cursul lunii s+au angajat urmatorele ch
ocayionate de realizarea productiei:
-ch directe:182400 lei
-ch inderecte:67700 lei, din care 25700 lei reprezinta ch fixe
Ch administrative au fost in luna octombrie de 12000 lei, iar cele de distributie ,de 5900 lei.
Gradul de utilizare a capacitatii de productie a fost de 80%. La sfarsitul lunii octombire s-au
obtinut 4 bucati de produse X, iar costul productiei neterminate a fost determinat la 71350 lei.
Sa calculam costul de productie al productiei finite realizate si sa procedam la contabilizarea
acesteia.
Eixstenta productiei neterminate la inceputul perioadei atesta faptul ca ciclul de productie a
inceput intr-o perioada anterioara. Suma de 125750 lei reuneste toate ch directe si indirecte
incorporate in costulk de productie tinand cont de principiile calculatiei costului.

De o maniera principiala ,algoritmul de calcul al costului productiei terminate la sf lunii


octombrie este urmatorul:
Costul productiei neterminate la 125750 lei
inceputul perioadei
(+) Ch directe
182400
(+)CH indirecte din care:
42000
-variabile :67700-25700
-fixe: 25700X80%
20560
(-) Costul productiei
71350
neterminate la sf perioadei
(=) Costul de productie al
299360
produselor finite
Costul unitar:299360 lei/4 bucati=74840 lei
In cost nu se includ ch administrative si cele de desfacere . Acestea impreuna cu
partea din ch fixe aferente gradului de neutizilizare a capacfitatii de productie ,se
numesc costuri ale perioadei si sunt suportate de intreprinderi din propria
rentabilitate.
Produsele finite obtinute sunt o sursa de beneficii economice viitoare. Ch efectuate in
legatura cu produsele obtinute au fost deja inregistrate in contabilitate dupa natura
odata cu consumul resurselor. Deoarece acestea nu trebuie sa diminueaza performanta
entitatii, odata cu recunoasterea activului Produse finite se inregistreaza un venit
latent (711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse) care anuleaza efectul lor
asupra rezultatului
345 Produse finite
=
711 Venituri aferente costurilor
299360 lei
Stocurilor de produse
EXEMPLU NR 14-EVALUAREA INITIALA
O societate care activeaza in domeniul agricol achizitioneaza purcei la pretul de 1000
lei, TVA 24%,conform facturii si notei de receptie. Societatea obtine din productie
proprie animale tinere la costul de 4000 lei. Se inregistreaza cresterea in greutate a
animalelor tinere conform acxtului de cantarire, la costul de 3000 lei
a) Achizitia animalelor
%
=
401 Fz
1240 lei
361 Animale si pasari
1000 lei
4426 TVA deductibil
240 lei
b) Obtinerea de animale tinere din productie proprie
361 Animale si pasari
=711 Venituri aferente costurilor
4000 lei
Stocurilor de produse
c) Inregistrarea cresterii in greutate a animalelor tinere
361 Animale si pasari
=711 Venituri aferente costurilor
3000 lei
Stocurilor de produse
PENTRU CELELALTE FORME DE INTRARE( PRIN APORT SAU CU TITLU
GRATUIT) SE APLICA REGULILE GENERALE DE EVALUARE LA
INTRARE A BUNURILOR
La data intrarii in entitate ,bunurile se evalueaza si se inregistreaza in
contabilitate la valoarea de intrare,care se stabileste astfel:
a) La cost de achizitie- pt bunurile procurate cu titlu oneros

b) La cost de productie-pt bunurile produse in entitate


c) La valoarea de aport ,stavbilita in urma evaluarii-pentru bunurile
reprezentand aport la capitalul social
d) La valoarea justa- pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus
la inventariere.
EXEMPLUNR 15-EVALUAREA INITIALA
Societatea Alfa primestye prin donatie materii prime evaluate la valoarea justa de 5000 lei
301 Materii prime
=7582 Venituri din donatii primite 5000 lei
EXEMPLU NR 16-EVALUAREA INITIALA
Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism , o societate recupereaza materiale auxiliare in
valoare de 5000 lei si piese de schimb in valoare de 2000 lei( proces verbal de scoatere din
functiune).Piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea alturi mijloc de
transport
%
=
7588 Alte venituri din exploatare 7000 lei
3021 Materiale auxiliare
5000 lei
3024 Piese de schimb
2000 lei
Darea in consum a pieselor de schimb:
6024 Ch pv piesele de schimb
=

3024 Piese de schimb 2000 lei

La data iesirii din entitate sau darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune
la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate.
EXEMPLU:
Se acorda salariatilor produse finite ,ca plata in natura, in suma de 50 lei( cost de productie)
421 Personal- salarii datorate
=
345 Produse finite
50 lei
EXEMPLU NR 17-EVALUAREA INITIALA
Societatea Gama doneaza produse finite (mezeluri) in suma de 40000 lei conform avizului de
insotire a marfii si procesului verbal de predare/primire
6582 Donatii acordate
=
345 Produse finite
40000 lei
In cazul in care operatia este impozabila din punctul de vedere al TVA, Gama trebuie sa
inregistreze ( borderou cuprinzand operatiile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de
servicii)
635 CH cu alte impozite
Taxe si varsaminte asimilate

=4427 TVA colectata

9600 lei

EXEMPLU NR 18-EVALUAREA INITIALA


Societatea Beta transfera produse finite la magazinul propriu de desfacere cu amanuntul ,
inregistrate la costul de 4000 lei. Adaosul comercial este de 30%. Conform OMFP
3055/2009 , produsele predate spre vanzare magazinelor proprii sunt incluse in categoria mf

Transferul produselor finite in magazinul de desfacere ( aviz de insotire a marfii, nota de


receptie)
371 Mf
=
%
6448 lei
345 Produse finite
4000 lei
378 Diferente de pret la mf
1200 lei
4428 TVA neexigibila
1248 lei

EXEMPLU NR 19-EVALUAREA INITIALA


SC Alfa SRL achizitioneaza scaune in valoare de 1000 lei, TVA 24%. Se dau in folosinta
scaunele.
a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar ( factura, nota de receptie)
%
=
401 Fz
1240 lei
303 Materiale de
1000 lei
Natura obiectelor de inventar
4426 TVA deductibila
240 lei
b) Se dau inb folosinta obiectele de inventar( bon de consum, fisa de evidenta a
obiectelor de inventar date in folosinta)
603 Ch pv materiale de natura
=303 Materiale de natura
1000 lei
Obiectelor de inventar
obiectelor de inventar
c) Concomitent ,evidenta obiectelor de inventar se tine cu ajutorul conturilor in afara
bilantului
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
1000 lei
EXEMPLU NR 20-EVALUAREA INITIALA
O societate care realizeaza produse de patiserie utilizeaza produse finite pentru actiuni de
protocol la costul de 200 lei. Suma se incadreaza in limita de deductibilitate a ch de
protocol , iar operatia nu este impozabila din punctul de vedere al TVA.
623 Ch de protocol,reclama si publicitate
= 345 Produse finite
200 lei
EXEMPLU NR 21-EVALUAREA INITIALA
Societatea Alfa obtine produse reziduale din productie proprie, la costul de 3000 lei,care
sunt distruse de un incendiu( lista de inventariere, proces-verbal de constatare)
671 Ch privind calamitatile
=346 Produse reziduale
3000 lei
Si alte evenimente extraordinare
ACTIVELECONSTATATE MINUS IN GESTIUNE SE SCOT DIN EVIDENTA LA
DATA CONSTATARII LIPSEI ACESTORA
EXEMPLU NR 22-EVALUAREA INITIALA
La inventariere se constata un minus de produse finite de 80 lei care se imputa
gestionarului, la valoarea de 100 lei plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar

711 Venituri aferente costurilor =


Stocurilor de produse

345 Produse finite

80 lei

4282 Alte creante inb legatura


Cu personalul

=
%
124 LEI
7581 Venituri din despagubiri
100 lei
Amenzi si penalitati
4427 TVA colectata
24 lei
EXEMPLU NR 23- EVALUAREA LA IESIREA DIN GESTIUNE A STOCURILOR
Se cunosc urmatoarele informatii privind un stoc de marfa:
-la 01.10.N. se aflau in stoc 1000 bucati evaluate la costul de achizitie de 10 lei/buc
-la 3.10.N are loc o achizitie de 2000 bucati la costul de 16 lei/bucata TVA 24%( factura)
-la 12.10.N are loc o vanzare de 2500 buc pret 20 lei/buc, TVA 24%( factura)
-la 21.10.N are loc o achizitie de 1000 buc la costul de 23 lei/buc TVA 24%( factura)
-la 27.10.N are loc o vanzare de 12000 buc, pret 30 lei/buc, TVA24%
NE PROPUNEM SA DETERMINAM VALOAREA IESIRILOR DIN STOC SI A
STOCULUI FINAL IN URMATOARELE CAZURI
CAZUL I- INTREPRINDEREA UTILIZEAZA PRECEDEUL COST MEDIU
PONDERAT
Metoda CMP presupunecalcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a
costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului
elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioade de calcul nu trebuie
sa depaseasca durata madie de stocare
1) Medie calculata dupa fiecare receptie
Fisa stocului
Data Intrari
Iesiri
Stoc
Q
Cost Cost Q
Cost Cost Q
Cost Cost
unita total
unita total
unita total
r
r
r
1.10
1000 10
1000
0
3.10 2000 16
3200
3000 14
4200
0
0
12.1
2500 14
3500 500
14
7000
0
0
21.1 1000 23
2300
1500 20
3000
0
0
0
27.1
1200 20
2400 300
20
6000
0
0
31.1
5900 300
20
6000
0
0
Se observa ca dupa fiecare intrare in stoc se recalculeaza costul mediu. Iesirile din stoc
se evalueaza la costul mediu calculat in functie de marfurile aflate in stoc pana la

momentul iesirii. Stocul ramas dupa fiecare se evalueaza si el la costul mediu


ponderat.
Sa inregistram in ctb operatiile de mai sus
a) La 3.10.N achizitia de mf

%
=
371 Marfuri
4426 TVA deductibil
b) La 12.10.N.-vanzarea de marfuri
B1) vanzarea propriu-zisa
4111 Clienti
=

401 Fz

39680 lei
32000 lei
7680 lei

% 707
62000 lei
Venituri din vz marfurilor
50000 lei
4427 TVA colectat
12000 lei
B2) descarcarea de gestiune-costul marfurilor vandute s-a determinat prin
procedeul cost mediu ponderat si este de 35000 lei( vezi fisa stocului)
607 Ch pv marfurile
=
371 Marfuri
35000 lei
c) La 21.10.N. achizitia de marfuri
%
=
401 Fz
28520 lei
371 Marfuri
23000 lei
4426 TVA deductibil
5520 lei
d) La 27.10.N vanzarea de marfuri
D1) vanzarea propriu-zisa
4111 Clienti
=

%
44640 lei
707 Venituri din
36000 lei
Vanzarea mf
4427 TVA colectata 8640 lei
D2) descarcarea de gestiune-costul marfurilor vandute s-a determinat prin
procedeul cost mediu ponderat si este de 24000 lei( vezi fisa stocului)
607 Ch pv marfurile
=
371 Mf
24000 lei
Marja comerciala= Veniturile din vanzarea marfurilor- Costul mafurilor vandute=
Rulaj creditor 707 Rulaj debitor 607=86000 -59000 =27000 lei
2) Medie calculata periodic
Procedeul CMP are si o varianta care presupune evaluarea iesirilor din stoc nu pe
masura ce acestea au loc ,ci global, la sf perioadei de gestiune, la un cost mediu
ponderat al perioadei

Data

Intrari
Q
Cost
unita
r

Fisa stocului
Iesiri
Cost Q
Cost Cost
total
unita total
r

1.10
3.10

2000

16

3200

Stoc
Q

1000

Cost
unita
r
10

1000

10

Cost
total
1000
0
1000

12.1
0
21.1
0

27.1
0
31.1
0

1000

23

3000

2000
3000

16

0
3200
0
4200
0

2300
0

1000
2000
1000
4000

10
16
23

1000
0
3200
0
2300
0
6500
0

300

16,2
5

4875

5500
0

3700

16,2
5

6012
5

CMP luna 10=(1000 bucX 10 lei/buc+2000 bucX16 lei/buc+1000 bucX23


lei/buc)/4000 buc=16,25 lei/buc
Costul marfurilor vandute= (2500 buc+1200 buc)X16,25 lei/buc =60125 lei
Stocul final este evaluat si el la costul mediu ponderat al perioadei
In acest caz ,marja comerciala este:
Marja comerciala= Veniturile din vz mf-Costul mf vandute= Rulaj creditor 707-Rulaj
debitor 607= 86000-60125 =25875 lei
CAZUL II- INTREPRINDEREA UTILIZEAZA PRECEDEUL FIFO
Potrivit metodei FIFO, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de
achizitie sau de productie al primei intrari(lot). Pe masura epuizarii lotului,
bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al
lotului urmator, in ordine cronologica.

Data

Intrari
Q
Cost
unita
r

Fisa stocului
Iesiri
Cost Q
Cost Cost
total
unita total
r

1.10
3.10

Stoc
Q

1000
2000

16

3200
0

1000
2000
3000

Cost
unita
r
10
10
16

Cost
total
1000
0
1000
0
3200
0

12.1
0

21.1
0

1000
1500
2500

1000

23

500
700
1200

3000

1000
0
2400
0
3400
0

2300
0

27.1
0

31.1
0

10
16

5500
0

3700

16
23

8000
1610
0
2410
0
5810
0

4200
0
8000

500

16

500
1000
1500
0

16
23

300

23

8000
2300
0
3100
0
6900

300

23

6900

Marja comerciala= Veniturile din vz marfurilor-Costul mf vandute= Rulaj creditor


707- Rulaj debitor 607= 86000-(34000+24100)=27900 lei
CAZUL III- INTREPRINDEREA UTILIZEAZA PRECEDEUL LIFO