Vous êtes sur la page 1sur 9

CALCULO DEL VALOR DE AQI PARA ALGUNOS

CONTAMINANTES ATMOSFRICOS DE PROMEDIO


ANUAL DEL AO 2005

I higt I low
I= C higt C low (C -

O3

1.1.

Clow ) +

PROMEDIO ANUAL DEL 2005:

I.1.1 UTAH 40 ppb:

( 400 )+ 0
( 500
540 )

I=

I =37.04

ppb

I.1.2 WYOMING 37 ppb:

( 370 ) +0
( 500
540 )

I=

I =34.26

ppb

I.1.3 MISSOURI 36 ppb:

( 360 ) +0
( 500
540 )

I=

I =33.33

ppb

I.1.4 SOUTH DAKOTA 35 ppb:

( 350 ) +0
( 500
540 )

I=

I =32.41

ppb

I.1.5 INDIANA 34 ppb:

( 340 )+ 0
( 500
540 )

I=

I =31.48

I.2

PM 2.5

ppb

PROMEDIO ANUAL DEL 2005:

I.2.1 ALABAMA

15.15

ug
m3 :

10051
( 35.412.1
) ( 15.1512.1) +51

I=

I =57.41

ug
m3

I.2.2 ARKANSAS

14.52

ug
m3 :

12.9

ug
3
m :

10051
( 35.412.1
) ( 14.5212.1 ) +51

I=

I =56.09

ug
3
m

I.2.3 CALIFORNIA

10051
( 35.412.1
) ( 12.912.1) +51

I=

I =52.68

ug
m3

I.2.4 ARIZONA

8.79

ug
3
m :

500
( 12.00
) ( 8.790)+ 0

I=

I =36.625

ug
m3

I.2.5 ALASKA

7.82

ug
m3 :

500
( 12.00
) ( 7.820) +0

I=

I =32.58

ug
3
m

I.3

PM 10

PROMEDIO ANUAL DEL 2005:

CONTRY OF MEXICO

1.3.1.

( 71.9255 ) +51
( 10051
15455 )

I=

71.92

ug
m3 :

I =59.37

ug
m3

1.3.2.ARIZONA

39.18

ug
m3 :

( 39.180 ) +0
( 500
540 )

I=

I =36.28

ug
m3

1.3.3.MISSOURI

37.32

ug
3
m :

( 37.320 ) +0
( 500
540 )

I=

I =34.56

ug
m3

1.3.4.

DISTRICT OF COLUBIA

( 35.730 ) +0
( 500
540 )

I=

I =33.08

ug
3
m

1.3.5.NEW MEXICO

33.83

ug
m3 :

35.73

ug
m3 :

( 33.830 ) +0
( 500
540 )

I=

I =31.32

ug
m3

1.4.
1.4.1

NO2

PROMEDIO ANUAL DEL 2005

23.14 ppbv

NEW YORK:

( 23.140 ) +0
( 500
530 )

I=

I =21.83 ppb v

1.4.2

21.02 ppb v

NEW JERSEY:

( 21.020 )+ 0
( 500
530 )

I=

I =19.83 ppb v

1.4.3

20.84 ppbv

UTAH:

( 20.840 ) +0
( 500
530 )

I=

I =19.66 ppb v

1.4.4

20.46 ppb v

DISTRICT OF COLUMBIA:

( 20.460 ) +0
( 500
530 )

I=

I =19.30 ppb v

1.4.5

20.35 ppb v

ILLINOIS:

( 20.350 )+ 0
( 500
530 )

I=

I =19.198 ppb v

1.5.

SO 2

1.5.1.

PROMEDIO ANUAL DEL 2005:


WEST VIRGINI

9.55 ppb v :

( 9.550 ) +0
( 500
350 )

I=

I =13.64 ppbv

1.5.2.

HAWAII

7.13 ppb v :

( 7.130 )+ 0
( 500
350 )

I=

I =10.186 ppb v

1.5.3.

PENNSYLVANIA

7.04 ppbv :

( 7.040 ) +0
( 500
350 )

I=

I =10.06 ppb v

1.5.4.

5.56 ppb v :

OHIO

( 5.560 ) +0
( 500
350 )

I=

I =7.94 ppbv

1.5.5.

DELAWARE

5.47 ppb v :

( 5.470 ) +0
( 500
350 )

I=

I =7.81 ppb v

1.6.

CO

PROMEDIO ANUAL DEL 2005:

1.6.1.

PUERTO RICO 1 .35 ppm v :

500
( 4.40
) ( 1.350 )+ 0

I=

I =15.34 ppm v

1.6.2.

ALASKA 1 .002 ppm v :

500
( 4.40
) ( 1.0020) +0

I=

I =11.386 ppm v

1.6.3.

IDAHO 0 .91 ppm v :

500
( 4.40
) ( 0.910 )+ 0

I=

I =10.34 ppm v

1.6.4.

WASHINGTON 0 .89 ppm v :

500
( 4.40
) ( 0.890 )+ 0

I=

I =10.11 ppm v

1.6.5.

DISTRICT OF COLUMBIA 0 .86 ppm v :

500
( 4.40
) ( 0.860) +0

I=

I =9.77 ppm v