Vous êtes sur la page 1sur 637

Powrt do spisu KIPPIN

PRZEDRUK
CARLOS CASTANEDA
MAGICZNE KROKI
(Magical Passes. The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico / wyd. orygin.: 1998)

"Wszystkim praktykujcym Tensegrity,


gdy skupiwszy swe siy na tych wiczeniach,
umoliwili mi kontakt z uksztatowaniami energii,
do ktrych don Juan Matus i szamani jego linii
nie mieli nigdy dostpu."
*

Inne ksiki Carlosa Castanedy wydane dotychczas w Polsce:


NAUKI DON JUANA
ODRBNA RZECZYWISTO
PODR DO IXTLAN
OPOWIECI O MOCY
DRUGI KRG MOCY
DAR ORA
WEWNTRZNY OGIE
POTGA MILCZENIA
SZTUKA NIENIA
AKTYWNA STRONA NIESKOCZONOCI
*

Informacje o seminariach i warsztatach Tensegrity C.Castanedy


oraz o kasetach video mona uzyska kontaktujc si z:
Cleargreen Incorporated
11901 Santa Monica Boulevard, Suite 599
Los Angeles, California 90025, USA
(310) 264-6126, fax. (310) 264-61130
www.castaneda.com / cleargreen@castaneda.com
SPIS TRECI:
1. Wstp
2. Magiczne kroki
3. Tensegrity
4. Sze ukadw Tensegrity
5. Ukad przygotowania intencji
Grupa I: Urabianie energii na intencj
Grupa II: Pobudzanie energii na intencj
Grupa III: Zbieranie energii na intencj
Grupa IV: Wdychanie energii intencji
6. Ukad macicy
Grupa I: Magiczne kroki nalece do Taishy Abelar

Grupa II: Magiczny krok bezporednio zwizany z Florind Donner-Grau


Grupa III: Magiczne kroki, ktre maj zwizek wycznie z Carol Tiggs
Grupa IV: Magiczne kroki, ktre nale do Niebieskiego Tropiciela
7. Ukad piciu rzeczy wanych, czyli ukad westwoodzki
Grupa I: Magiczne kroki dla orodka decyzji
Grupa II: Magiczne kroki dla rewizji ycia
Grupa III: Magiczne kroki dla nienia
Grupa IV: Magiczne kroki pomagajce osign wewntrzn cisz
8. Rozdzielenie lewego ciaa od prawego ciaa, czyli Gorcy Ukad
Grupa I: Pobudzanie energii lewego ciaa i prawego ciaa
Grupa II: Mieszanie energii z lewego ciaa i prawego ciaa
Grupa III: Przenoszenie energii lewego ciaa i prawego ciaa oddechem
Grupa IV: Upodobania lewego ciaa i prawego ciaa
Pi magicznych krokw dla lewego ciaa
Trzy magiczne kroki dla prawego ciaa
9. Ukad mczyzny
Grupa I: Magiczne kroki, w ktrych domi porusza si jednoczenie, lecz trzyma si je
oddzielnie
Grupa II: Magiczne kroki na skupienie energii cigien
Grupa III: Magiczne kroki na rozwj wytrzymaoci
10. Przedmioty uywane w poczeniu z okrelonymi magicznymi krokami
Kategoria pierwsza
Kategoria druga
* * *
Carlos Castaneda zmar w 1998 roku
OSTRZEENIE: Aby unikn ryzyka kontuzji, przed rozpoczciem prezentowanego w tej ksice programu
wicze fizycznych naley skonsultowa si z lekarzem. Szczeglnie dotyczy to kobiet w ciy. Pod adnym
pozorem nie naley zastpowa zalece specjalisty zawartymi w tej ksice instrukcjami. Autor ksiki,
wydawca oraz publikujcy nie ponosz adnej odpowiedzialnoci za szkody lub straty zwizane z
wykonywaniem wicze opisanych w tej ksice.

Powrt

REGULAMIN KIPPIN
Przedruk jest kopi regulaminu a zarazem pliku oglno-informacyjnego
1. Status KIPPIN.
KIPPIN jest elektroniczn wersj czci zbiorw o tej samej nazwie. W obecnej
formie KIPPIN jest internetowym archiwum zbiorw udostpnianych do uytku
prywatnego. Zbiory udostpniane s nieodpatnie, lecz zgodnie z niniejszym
regulaminem, a samo archiwum KIPPIN ma charakter niedochodowy. Zbiory KIPPIN
mona rwnie nazwa internetow (wirtualn) bibliotek prywatn o charakterze
dydaktyczno-edukacyjnym. Profil teje biblioteki jest specjalistyczny. Zawiera
w sobie szereg elementw z wielu rnych dziedzin naukowych i ich pogranicza.
Ze wzgldu na cakowit odmienno form multimedialnych od form umieszczanych
na materiaach poligraficznych, wszelkie obecne tu treci maj charakter tzw.
przedrukw w stosunku do oryginalnej wersji. Biorc pod uwag uytkowo form
multimedialnych, najwygodniejszym standardem jest jzyk html, ktry zachowuje
tre zgodn z wzorcem poligraficznym, dajc ograniczone moliwoci sztywnego

Poza formalnym regulaminem, poniej moesz znale dodatkowe informacje i


uwagi prywatne z mojej strony. Dowiesz si midzy innymi jak mona wesprze
rozwj archiwum oraz w jaki sposb KIPPIN moe pomc w rozwiniciu
wasnych skrzyde.
Korespondencja
e-mail awaryjny: kippin@poczta.onet.pl
prosz sie upewni pod www.kippin.prv.pl czy nie ma e-maila
gwnego
i jeli jest to korespondowa w miar moliwoci korespondowa
wanie tam

Informacje uzupeniajce
Zanim przejd dalej czuj si zobowizany powiedzie par sw na temat
"dlaczego?". Formalna odpowied brzmi: "uwaam, e kady ma prawo do
darmowego pozyskiwana informacji o charakterze dydaktyczno-edukacyjnym, a
zawarto KIPPIN, w swej internetowej postaci, wedug mnie takie cechy nosi".
Od siebie miabym waciwie nieco wiecej do powiedzenia.
Przede wszystkim "dlatego", e ksiki s w Polsce drogie i bd
prawdopodobnie coraz drosze, a standard ycia niestety ale maleje i tu
rwnie nie zanosi si na popraw. Polacy czytaj coraz mniej. Dlaczego? Bo
nie maj za co. Ja sam mieszkam w regionie najwikszego zagroenia

bezrobociem [te ich hasa tu nie ma zagroe tu JEST bezrobocie] i od


trzech lat nale do tego grona, bez prawa do zasiku. Ilu jest w podobnej bd
analogicznej sytuacji? I niech cz z tych ludzi bdzie chciaa pogbia swoje
zainteresowania. Co dalej? Bo nie samym chlebem czowiek yje, a wegetacja
to nie jest ycie.
Ksigarnie rwnie nie prosperuj najlepiej, zwaszcza w maych miasteczkach,
a o wsiach nie wspominajc ju w ogle. A co za tym idzie szeroka gama
ksiek nie jest w ogle zamawiana, std waciwie nie wiadomo co tak
naprawd jest dostpne na polskim rynku wydawniczym. Ksiki niestety po
okadce ani po krtkiej recenzji nie ocenisz recenzje s po to aby najlepiej
schodzi towar; nie wane czy "rodzynek" czy przysowiowa "kicha". Oceni
ksik znaczy mie j w rkach. Czy ksigarz po raz drugi co dla ciebie
zamwi jak odoysz swj niedoszy nabytek (ktry nie speni oczekiwa) na
pk ze zrezygnowaniem? Czy ksigarz w ogle zdecyduje si co zamwi za
pierwszym razem? Biblioteki te nie inwestuj w literatur z zakresu
proponowanego w KIPPIN, a powody s te same brak pieniedzy. Inna te jest
sprawa, e z czasem pewne ksiki staj si na rynku niedostpne w ogle.
Co pozostaje? Coraz taszy i coraz bardziej dostpny internet (niestety tylko
si wielkich pieniedzy stao si, e standardem wirtualnych ksiek jest zamiast
wszechobecnego html'a, pdf format ktrego obsuga na starych komputerach i
w ogle obsuga jako taka jest utrudniona korzysta si z tego niewygodnie, jest
to nieporczne i potrafi stwarzac problemy z wywietlaniem). Przewag internetu
nad innymi mediami jest globalny dostp; wystarczy saby komputer z
modemmem i telefon nie wane gdzie mieszkasz, czy w maym miasteczku
czy na wsi. Niewtpliw zalet jest te bezporedni dostp dla wielu
uytkownikw jednoczenie.
Drugim powodem dla ktrego zdecydowaem si sprowadzi swoje zbiory do
formy elektronicznej jest zwyke ludzkie niechlujstwo. Ksik wystarczy
poyczy trzem rnym osobom, i waciwie o ile wrci, to niekoniecznie w
stanie nadajcym si do uytku. A kto mi za to zwrci? Z formy elektronicznej
kady moe sobie bezpiecznie korzysta, a ja mam wszystko pod rk w razie
potrzeby. Jak mwiem wiele osb moe korzysta w tym samym czasie z
danego materiau. No i przybywa mi w ten spob znajomych, co jest
zdecydowanym plusem.
Trzeci powd uwaam rwnie za do istotny. Moje dowiadczenie z
internetem nie jest najlepsze. Mimo ogromu witryn internetowych, tak naprawd
polskie zasoby s bardzo ubogie w powaniejsze propozycje. Coraz wicej ludzi
siga po internet i nie da si tego ukry s to w wikszoci ludzie modzi. I nie
da si tego zatrzyma. Nierzadko szukaj samopotwierdzenia, czy oparcia
nawet jeli duchowego. A co zastaj? Oglny baagan, w skad ktrego oprcz
"pereek" wchodz take sterty haaliwych ofert reklamowych, praktyki

nazwijmy je "sektopodobne". Niestety pereek jest mao. Poziom naszego


internetu paranormalnego jest oglnie bardzo niski. Wiele materiaw si
powiela, s fragmentaryczne. A wielu po prostu brakuje... Tyle mwic w
skrcie.
Czwarty powd. Ludzie z upoledzeniami wzroku bd niewidomi. Sam mam
takich znajomych. Co z nimi? Kto im pomoe? Rozwizaniem s ksiki
elektroniczne poczone z syntezerami mowy. Tu wychodzi jeszcze jeden istotny
wtek. Pdf nie zawsze musi wsppracowa z syntezerem mowy (czsto nie
wsppracuje). Dlatego wybraem html w poczeniu z prostot obsugi i bez
zbdnych "bajerw".
Kto po przyjacielsku zasugerowa mi, e "odbieram wydawnictwom i piszcym
chleb" czyli cz dochodu. Nie bya to zoliwa uwaga, gdy od tej osoby
otrzymaem rwnie jedn autorsk ksi na uytek KIPPIN. Nie powiem, e
nie mylaem nad tym wczeniej. Sdz jednak pomijajc fakt i niektrych
ksiek z czasem nie mona nogdzie dosta (czyli nakad nie istnieje) e a
tak le nie jest. Bior pod uwag nastpujce fakty. Oprcz ludzi ubogich,
ktrych najzwyczajniej na ksiki nie sta gdzie wikszo z tej grupy raczej
nie zechce owych ksiek kupi istniej take tacy, ktrzy po zapoznaniu si z
lektur w formie elektronicznej zechc mie firmowy egzemplarz. Rne kieruj
nimi powody. Jednym jest fakt, e z komputera co jak co ale nie czyta si
najlepiej. Dopki nie pojawi si naprawd dobre syntezery mowy nie ma szans
na zrewolucjonizowanie rynku e-book'w. Nie ma to jak poczciwa papierowa
ksika. A wydruk niekoniecznie musi si opaca i moe te by tak, e
wydrukowanie wyszoby droej c, kady chce z czego yj. Ksiki
eletroniczne mog mie te duo wicej bdw. Znam ludzi, dla ktrych ksiaka
w formie elektronicznej ma charakter raczej pogldowy. Znam te ludzi, ktrzy
lubi kupowa ksiki papierowe dla samego ich posiadania pod warunkiem e
warto. Sdz zatem, e KIPPIN w pewien sposb rekompensuje cz strat,
bdc swojego rodzaju promocj zachcajc do kupowania. Wiem e jest
ciko. Obu stronom zarwno sprzedajcej jak i kupujcej. Ale wydaje mi si,
e waniejszym od liczb i zer po jedynce jest rozwj ludzki. Ci ktrzy pisz
te robi to dla ludzi. Bo jeli nie ludzie bd czyta to kto...?
Cae przedsiwzicie powstao i rozwija si dziki yczliwoci ludzkiej.
Poyczony sprzt, pomoc organizacji sieciowej (dziki kYhu, dziki Lambar),
nadsyane materiay (dziki Wam wszystkim przychylnym)... Moj prac
wkadem w KIPPIN byy setki godzin spdzonych przy skanerze, OCR'owaniu,
poprawkach i skadaniu tego do html'a. Peny wymiar godzin pracy. Teraz wiem,
e nie robiem tego na darmo. Pozwolio to na rozwj dla mnie ale i z
korespondencji widz e pomogo rwnie wielu innym. Wierz, e z czasem
uda si pchn to przedsiwzicie na dalszy etap, rozwijajc wtki praktyczne.

Apel do wacicieli praw autorskich oraz osb piszcych.


Moje warunki bytowania s skromne. Nale do grupy spoecznej zwanej
"granic ubstwa". Region zamieszkania nie rokuje rwnie na popraw, a
rzekbym nawet e jest coraz gorzej. Nie bd si tu szczegowo zwierza, bo
moim celem nie jest sztuczne wzbudzanie wspczucia, ale chciabym skoni
czytajcego do gbszych refleksji zanim wyda osd dotyczcy tego co si
znajduje dalej. Wierz, e moje argumenty mog by przekonywujce. W tym
miejscu prosz jedynie o przynajmniej przymknicie oka na istnienie zbiorw
KIPPIN i ich rozwj. Moja proba dotyczy take w szczeglnoci dziaalnoci
majcej na celu "zachcenie do sponsoringu" jak to okrelam. Jak wspomniaem
ju poprzednio powietrzem samym nie umiem y, a do breatharianizmu mi
jeszcze daleko.
Sowo wyjanienia, dlaczego nie zwracam si wpierw do wacicieli praw
autorskich. KIPPIN jest swojego rodzaju rewolucj, tak jak za czasw "czerwonej
inkwizycji" rewolucj bya walka o wolno sowa i pogldw. Dzi kul u nogi
jest biurokracja i niestety pienidze. Czasem sam zastanawiam si co tak
naprawd myl ludzie, piszcy pikne artykuy ubrane w piknych sowach, o
harmonii, rozwoju duchowym, "sprzedawcach ludzkich dusz"... Ilu publicystw
robi to dla idei a ilu... nie.
Zwracanie si "z prob o zezwolenie na wykorzystanie" materiaw wie si z
nastpujcymi problemami. Pienidze i biurokracja to jeden powd. Drugim jest
brak zainteresowania na rozwj przedsiwzi typu KIPPIN (niestety internet
nie zakrad si do naszych domw on si wdar i na dugo jeszcze ma szanse
pozosta). "Kim jest ten may szary czowieczek? zostawmy go na szarym
kocu dugiej kolejki oczekujcych interesantw" zaczynajc, nie miaem
adnego znaczenia strategicznego. Czy kto zwrciby uwag na moje
zapytanie? A jeli nawet to czy odzew byby wystarczajcy aby stworzy
prny projekt? Ile czasu potrwaj negocjacje, co zostanie zadane w zamian,
jakie warunki zostan postawione? I tak dalej. Czy w tych okolicznociach
mogoby powsta cokolwiek, nie pytajc ju nawet "kiedy"? Nie znam si na
takich negocjacjach, nie sta mnie na pokrywanie adnych kosztw; jestem
zwykym szarym czowiekiem, ktry postawi sobie cel. Cz powodw
wymieniem, a nad innymi si jeszcze by moe nawet nie zastanawiaem.
Teraz archiwum ju istnieje, i to od jakiego czasu. Podtrzymuj te zdanie, e
jest to swojego rodzaju wybieg z mojej strony. Jeli zostan zignorowany w
porzdku, jeeli kto zwrci na mnie uwag (w sensie pozytywnym) rwnie w
porzdku. To jest mj dorobek i zarazem pewien punkt wyjcia. Nie chc aby
moja wypowied wydawaa si prowokacyjnie obskurna; z czasem zamierzam z
kadym si skontaktowa i podj stosowne rozmowy odnonie ewentualnej
wsppracy, ale na tym etapie jeszcze nie powinienem.

Mimo zrozumiaego dystansu szczerze zapraszam do wsppracy, szczeglnie


wydawnictwa, redakcje periodykw i osoby piszce bd tumaczce materiay.
W pewnym sensie zbiory KIPPIN wyrobiy sobie renom i wydaje si, e ksiki
ktre trafiaj tu zyskuj na wartoci. Moe to by wic dobra reklama dla
domw wydawniczych ale te dla osb prywatnych. Podkrelam tylko, e ksiki
lub inne materiay zanim tu trafi przechodz przez "cenzora" czyli przeze
mnie. Kto musi.
*

Osoby posiadajce moliwo archiwizowania zbiorw (ksiki, publikacje,


artykuy) lub posiadajce wasne zbiory komputerowe, jeeli zechc wzbogaci
archiwum KIPPIN, mog je przysya. Po przyjrzeniu si materiaom, mog one
zostan zamieszczone w archiwum. Mile widziana okadka oraz informacje o
wydawnictwie, by w przypadku nawizania dialogu z autorami lub wacicielami
praw autorskich, bya moliwa aktualizacja informacji o nich. Materiay prosz
przysya na adres e-mai. W przypadku chci skorzystania z metod klasycznych
(przesyka pocztowa, list), adres kontaktowy rwnie przez e-amil.
Osoby, ktre zechc udostpni posiadane materiay, a nie maj moliwoci
sprowadzenia ich do postaci komputerowej (w kocu s to cikie godziny pracy,
przynajmniej ze skanerem, a pniej z obrbk OCR czytaniem tekstu z
grafiki, a nie kady posiada skaner; wiem co o tym wszystkim), proszone o
przedstawienie swoich propozycji (co chciayby udostpni, w jakiej formie
posiadaj materiay, czy chciay by je wypoyczy, czy wysa ksero) i
ewentualnie adresu, aby byo moliwe nawizanie kontaktu lub ustalenie
warunkw przekazu materiaw. Mile widziana pomoc nieodpatna. Co do
adresw korespondencyjnych, obowizuj te same.
Archiwum mona rwnie wesprze podejmujc si tumaczenia wskazanych
materiaw lub innych ciekawych zbiorw (posiadanych lub znalezionych w
internecie). Bd regularnie zamieszczane propozycje, czekajce na polskie
tumaczenie zwykle z angielskiego (wraz z deklaracjami, ile osb podjo si
tumaczenia i czego).
*

Zapewne s wrd czytelnikw osoby publikujce lub przyszli autorzy przyszych


bestsellerw. Na yczenie, w archiwum KIPPIN, moe zosta zamieszczony
dowolny autorski artyku, ksika lub program. Jest to forma wypromowania dla
tych, ktrzy maj ambicj, ciekawe pomysy lub dowiadczenia, ocierajce si o
wiat paranormalny. By moe zamieszczenie tu swoich publikacji, uatwi
niektrym start. Jeeli stron zainteresuj si powane wydawnictwa, redakcje
czasopism i inni inwestorzy, sdz e zapoznaj si oni zarwno z niniejszymi
sowami jak i zawartoci archiwum biblioteki. By moe przedstawiciele ci

zwrc uwag na niektre propozycje przychodzce od czytelnikw, i kto wie


moe zechc im pomc w wydaniu wasnej ksiki, lub zaangauj do
wsppracy z periodykiem. Zanim jednak dany materia trafi do KIPPIN przej
musi on przez kryterium weryfikacyjne cenzora czyli mnie. Zbiory nie maj
jak na razie charakteru beletrystycznego, to znaczy odpadaj rzeczy typu fabua
fikcyjna / zmylona oglnie. Zachcam do pisania.
Informacja do czytelnikw
Mimo naprawd wcigajcej lektury proponuj dystans w iloci przynamniej
pozwalajcej na zachowanie czujnoci. O tym nie mwi si na co dzie, bo moe
to niektrych zniechci do czytania. Niemniej piszc to, ja nic nie trac, a
zyskuj czyste sumienie, e nadmieniem o tym, czym sam staram si kierowa,
sigajc po now lektur.
Kada z ksiek / publikacji, prezentuje okrelony punkt widzenia, a nie prawd
jedyn prawdziw i ostateczn. Dana tre, posiadajc sw charakterystyczn
atmosfer, jzyk, poziom merytoryczny, pomimo wzbudzanego zachwytu i
zapatrzenia w jej zawarto, jest dowiadczeniem i rozumowaniem jej autora.
Nie naley traktowa jego jako autorytetu tylko dlatego, e jest on autorem
ksiki (publikacji, artykuu); jest on take czowiekiem, zdolnym do tego, co inni
ludzie. A czowiek moe si myli. Kady czowiek moe si myli; taka jest
natura fizycznego istnienia. Dla czytelnika wskazana jest odrobina zdrowego
dystansu, uwzgldniajcego wasny rozsdek i tok mylenia, bazujcy nie tylko
na ideaach, ale i na realiach codziennoci. To, e prawo grawitacji jest
zudzeniem nie oznacza, e kady jest w stanie je od razu pokona. Moe
kiedy. Kady, zalenie od wyksztacenia, wychowania, wiary i sposobu
funkcjonowania logiki, t sam tre zrozumie inaczej ni reszta. Te
niedopatrzenia, mog by powodowane niezrozumieniem intencji autora,
pryzmatem zainteresowa, lub pobienym potraktowaniem jednego wtku na
rzecz innego. Naley wic czyta uwanie, a wielokrotna lektura, za kadym
razem moe wnie co nowego (i ycz samych pozytywnych sukcesw). Moje
sowa, powinny by wzite pod uwag jako informacja, nic wicej.
Jak wczeniej wspomniaem, zamieszczone s tu przedruki treci oryginalnej lub
profesjonalnie (mam nadziej) tumaczonej z oryginau, a nie zredagowane
teksty odnoszce si w okrelony sposb do swych pierwowzorw. Jakiekolwiek
przetwarzanie, interpretowanie oryginalnych treci kaleczy sens oryginau.
Niestety wielu rnych publicystw, maego i duego kalibru, ma tendencj do
reinterpretacji. Wynika to po czci ze specyfiki wykonywanych przez nich
zawodw (uzewntrznianych zainteresowa) i nikogo za to wini nie mona.
Niemniej skutki pojawiaj si w postaci powanych niedopowiedze, mogcych
w konsekwencji dane zagadnienie postawi w zupenie innym wietle. Przykad

podaem w poprzedniej sekcji. Czasem te w oryginale nie chodzi o sam sens


sw, ale o okrelon kompozycj, wywoujc (prowokujc) zaplanowane
reakcje uczuciowo-emocjonalne (wraenia estetyczne). Mylenie ludzkie po
czci opiera si na logice, a po czci na odczuciach. I o to czasami chodzi
autorowi.
Chciabym zwrci uwag na jedn rzecz. Ksiki, niezalenie od stopnia
niebezpiecznoci proponowanych w nich procedur, technik i propozycji, stoj
wszystkie na jednej pce, i rni si gwnie cen. Jest tego bardzo wiele i caa
rnorodno. Nadmiar informacji jest rwnie mocnym sposobem dezinformacji
jak kamstwa, niedopowiedzenia i mieszanie prawdy z faszem. Pord takiego
nawau informacji, trudno jest okreli, co jaki ma charakter. To, co jednym
przyniesie korzyci, innym moe skutecznie zaszkodzi. Niniejsz form
ostrzeenia naley potraktowa nastpujco. Czytajc prezentowane tu
materiay, bez wzgldu na fascynacj i gbok wiar, naley potraktowa je z
odrobin zdrowego dystansu, zwaszcza gdy propaguj one specyficzny rodzaj
zachowa. Nie chc nikogo odstrasza, a zachci do rozwagi. Jej brak
wiadomo jakie moe przynie skutki u osb sabych i/lub niedowiadczonych
psychicznie, bd nazbyt fanatycznie ustosunkowujcych si do nowo
przyswojonych idei. Zmiana wasnej postawy wobec ycia nie polega na
popadaniu ze skrajnoci w skrajno, a jeli ju to w sposb na tyle
kontrolowany, by nie przynie szkd innym ludziom. Pamitajmy, e kady ma
prawo do wolnego wyboru, co zaakceptowa, ale wszyscy jad na tym samym
wzku.

Spis treci / Dalej


WSTP
Don Juan Matus, nagual jak nazywa si mistrzw magii skupiajcych wok
siebie grup czarownikw wprowadzi mnie w wiat systemu poznawczego
szamanw, ktrzy yli w Meksyku w czasach staroytnych. Don Juan Matus by
Indianinem i urodzi si w Yumie w stanie Arizona. Jego ojciec by Indianinem
Yaqui z Sonory w Meksyku, a matka przypuszczalnie Indiank z plemienia
Yuma. Don Juan mieszka w Arizonie przez pierwsze dziesi lat swojego ycia.
Pniej ojciec zabra go do Sonory, gdzie obaj wpadli w wir nie koczcych si
wojen Indian Yaqui z Meksykanami. Jego ojciec zgin i dziesicioletni wwczas
don Juan ostatecznie zamieszka w poudniowym Meksyku, gdzie dorasta wrd
krewnych.
W wieku dwudziestu lat don Juan zetkn si z mistrzem magii. Nazywa si on
Julian Osorio. Wprowadzi don Juana do linii czarownikw, ktra miaa sobie
wwczas liczy dwadziecia pi pokole. Nie by on wcale Indianinem, lecz
synem imigrantw z Europy zamieszkaych w Meksyku. Don Juan opowiada mi,
e nagual Julian by niegdy aktorem i bya to bardzo barwna posta
gawdziarz, mim, czowiek uwielbiany przez wszystkich, cieszcy si estym i
majcy posuch u ludzi. Podczas jednego ze swoich objazdw po
prowincjonalnych teatrach aktor Julian Osorio uleg wpywowi innego naguala,
Eliasa Ulloa, ktry przekaza mu wiedz czarownikw swojej linii.
Don Juan Matus, postpujc zgodnie z tradycj swojej linii szamanw, czworo
swoich uczniw: Taish Abelar, Florind Donner-Grau, Carol Tiggs i mnie
nauczy pewnych ruchw, ktre nazywa magicznymi krokami. Uczy nas w tym
samym duchu, w jakim uczono magicznych krokw przez cae pokolenia, z
jednym wszake, godnym uwagi odstpstwem pomin nadmiernie
rozbudowany ceremonia, ktry otacza nauczanie i wykonywanie owych
magicznych krokw przez cae pokolenia. Z uwag don Juana wynikao, e
ceremonia utraci ju ywotno wraz z nadejciem nowych pokole
praktykujcych te kroki, bardziej zainteresowanych ich skutecznoci. Zaleci mi
jednak, bym pod adnym pozorem nie rozmawia o magicznych krokach z
adnym z jego uczniw i w ogle z nikim. Motywowa to tym, e odnosz si one
do kadego indywidualnie, a ich efekty s tak nieprawdopodobne, i lepiej po
prostu je praktykowa, nie wdajc si w adne omwienia.
Don Juan Matus nauczy mnie wszystkiego, co wiedzia o czarownikach ze
swojej linii. Kady najdrobniejszy aspekt jego wiedzy by najpierw nazywany,
nastpnie uzasadniany, potwierdzany i wyjaniany. Dlatego te wszystko, co
mam do powiedzenia na temat magicznych krokw, wypywa bezporednio z
jego nauk. Magicznych krokw nie wymylono. Odkryli je staroytni
meksykascy czarownicy z linii don Juana, w szamaskich stanach

podwyszonej wiadomoci. Ich odkrycie byo zupenie przypadkowe. Zaczo


si od zagadkowego poczucia niezwykej bogoci, ktre szamani ci odnajdywali
w stanach podwyszonej wiadomoci, gdy przyjmowali pewne szczeglne
pozycje ciaa lub gdy w okrelony sposb poruszali koczynami. To uczucie byo
tak intensywne, e osi wszelkich ich poczyna sta si pd do powtrzenia tych
ruchw w stanie zwykej wiadomoci.
Wiele wskazuje na to, e si im powiodo, i tak oto opanowali bardzo
skomplikowany ukad ruchw, ktry przynosi im ogromne korzyci w zakresie
sprawnoci psychicznej i fizycznej. Prawd powiedziawszy, korzyci pynce z
wykonywania tych ruchw byy tak due, e nazwano je magicznymi krokami.
Przez cae pokolenia uczono ich tylko przyszych szamanw, kadego
indywidualnie, z zachowaniem zoonych rytuaw i tajemnych ceremonii.
Don Juan Matus w swych naukach radykalnie odszed od tradycji, co, jak
wyjani, byo wynikiem wpywu dwch nagualw, ktrzy go poprzedzali. Zmusio
go to do okrelenia praktycznego celu magicznych krokw na nowo.
Przedstawia mi ten cel nie tyle jako osignicie rwnowagi psychicznej i
fizycznej, jak to byo w przeszoci, ile praktyczn moliwo rozprowadzania
energii.
Czarownicy z linii don Juana byli przekonani, e w kadym z nas od urodzenia
mieci si pewna ilo energii; energia ta nie poddaje si adnym wpywom si z
zewntrz i ani nie przybiera, ani nie maleje. Wierzyli, e ta ilo energii wystarczy
do dokonania tego, co uwaali za obsesj kadego czowieka: do wykroczenia
poza sfer normalnej percepcji. Don Juan Matus by przewiadczony, e
niezdolno do przeamania tej bariery jest spowodowana wpywem naszej
kultury i rodowiska spoecznego. Utrzymywa, e wyzyskuj one kad czstk
naszej wrodzonej energii, zmuszajc do przestrzegania ustalonych wzorcw
zachowa.
A po co w ogle ja czy ktokolwiek inny miaby pragn wyj poza zwyke
postrzeganie? spytaem kiedy don Juana.
Jest to problem, ktrego ludzko nie moe unikn odpar. Oznacza to
wkroczenie do niewyobraalnych wiatw, ktrych praktyczna warto w aden
sposb si nie rni od wartoci naszego zwyczajnego wiata. Czy podzielamy
ten pogld, czy nie, obsesyjnie tego pragniemy, cho na razie ponosimy na tym
polu jedynie sromotne klski i std bior si te wszystkie narkotyki, uywki oraz
rytuay i ceremonie religijne w nowoczesnym spoeczestwie.
Jak uwaasz, don Juanie, dlaczego ponosimy tak dotkliwe poraki?
spytaem.
Niemono zaspokojenia naszego podwiadomego pragnienia powiedzia
bierze si std, e zabieramy si do tego byle jak. Nasze metody s zbyt
prymitywne. Mona je przyrwna do przebijania muru gow. Ludzie nigdy nie

rozpatruj wyjcia poza granic zwykego postrzegania na poziomie


energetycznym. Wedug czarownikw powodzenie tego przedsiwzicia zaley
jedynie od dostpu do energii. Poniewa poziom naszej wrodzonej energii nie
moe wzrasta, jedyn drog, ktra pozostaa czarownikom staroytnego
Meksyku, byo rozprowadzenie tej energii cign don Juan na wszelkie
sposoby. w proces rozpocz si dla nich wraz z magicznymi krokami i ich
wpywem na ciao fizyczne.
Podczas udzielania nauk don Juan na wszelkie sposoby podkrela znaczenie
sprawnoci fizycznej i pogody ducha, uznane od samego pocztku przez
szamanw z jego linii za niezwykle wane. Miaem sposobno potwierdzi
prawdziwo tych sw, gdy obserwowaem don Juana i pitnastu
towarzyszcych mu czarownikw. Najbardziej rzucaa si wwczas w oczy ich
fenomenalna kondycja fizyczna i psychiczna.
Kiedy spytaem don Juana wprost, dlaczego czarownicy tak bardzo ceni
fizyczn stron czowieka. Jego odpowied bya dla mnie zupenym
zaskoczeniem, bo zawsze sdziem, e on sam jest czowiekiem uduchowionym.
Szamani nie s ani troch uduchowieni odrzek. To istoty bardzo
praktyczne. Jednak powszechnie wiadomo, e szamanw z reguy uwaa si za
ekscentrykw czy nawet szalecw. Moe dlatego ci si wydaje, e s
uduchowieni. Sprawiaj wraenie szalecw, bo zawsze si staraj wyjania
rzeczy, ktrych wyjani nie mona. Daremnie d do udzielenia
wyczerpujcych wyjanie, czego si nie da zrobi, i dlatego trac zupenie
wtek i wygaduj bzdury. Jeli chcesz by sprawny fizycznie i opanowany,
musisz mie gibkie ciao cign don Juan. To wanie s dwie najwaniejsze
sprawy w yciu szamana, poniewa z nich rodzi si trzewo i praktyczno,
jedyny niezbdny ekwipunek przy wkraczaniu w inne wymiary postrzegania. By
tak naprawd wdrowa po nieznanym, potrzeba odwagi, a nie brawury. Chcc
utrzyma rwnowag pomidzy miaoci i brawur, czarownik musi
zachowywa najdalej posunit trzewo umysu i ostrono, dziaa
bezbdnie i by w doskonaej kondycji fizycznej.
Ale dlaczego w doskonaej kondycji fizycznej, don Juanie? zapytaem. Czy
nie wystarczy samo pragnienie albo wola odbycia podry w nieznane?
Nie, choby si zesra! odpar mi cokolwiek szorstko don Juan. Ju sama
myl o stawieniu czoa nieznanemu, nie mwic o wkroczeniu na jego obszary,
wymaga stalowych nerww i ciaa, ktre da rad taki ciar utrzyma. Na co ci
si zdadz elazne nerwy, jeli nie bdziesz czujny, nie bdziesz sprawny i nie
bdziesz mia silnych mini?
Wszystko wskazywao na to, e doskonaa kondycja fizyczna, o ktrej don Juan
wci mwi od pierwszego dnia naszej znajomoci, efekt skrupulatnego
wykonywania magicznych krokw, jest wstpnym warunkiem rozprowadzania
naszej wrodzonej energii. To wanie rozprowadzanie energii ma, wedug don

Juana, fundamentalne znaczenie w yciu szamana, jak rwnie w yciu kadego


czowieka. Rozprowadzanie energii jest procesem polegajcym na
przemieszczaniu posiadanej przez nas energii z jednego miejsca w inne.
Energia ta zostaa wyparta z orodkw witalnoci naszego ciaa, ktremu
potrzeba teje wanie wypartej energii, by ustanowi rwnowag pomidzy
czujnoci umysu a sprawnoci fizyczn.
Szamani z linii don Juana rozprowadzaniu swej wrodzonej energii powicali
wiele czasu. To zaangaowanie nie byo procesem intelektualnym ani wynikiem
rozumowania indukcyjnego czy dedukcyjnego; nie wypywao te z adnych
logicznych wnioskw. Zrodzio si z ich zdolnoci do postrzegania energii w jej
ruchu we wszechwiecie.
T zdolno postrzegania energii w jej ruchu we wszechwiecie czarownicy
nazwali widzeniem wyjani don Juan. Opisywali widzenie jako stan
podwyszonej wiadomoci, w ktrym ciao ludzkie nabywa monoci
postrzegania energii jako pynnego ruchu, strumienia, wibracji podobnej do
drenia wiatru. Widzenie energii w jej ruchu we wszechwiecie jest wytworem
chwilowego wstrzymania systemu interpretacyjnego waciwego ludziom.
Co to za system interpretacji, don Juanie? spytaem.
Szamani staroytnego Meksyku odkryli, e kada cz ludzkiego ciaa w taki
czy inny sposb bierze udzia w przeksztacaniu owego drgajcego, pynnego
ruchu, tego strumienia wibracji, w pewn form bodcw zmysowych odpar.
Bilans tej lawiny bodcw zmysowych jest w kocu przeksztacany si nawyku
w system interpretacyjny, ktry umoliwia ludziom postrzeganie wiata w taki, a
nie inny sposb. Wyczenie tego systemu interpretacyjnego cign don Juan
byo wynikiem niesamowitego zdyscyplinowania, ktre narzucili sobie
czarownicy w staroytnym Meksyku. Efekt wyczenia tego systemu nazwali
widzeniem i podnieli je do rangi kamienia wgielnego swojej wiedzy. Widzenie
energii w jej ruchu we wszechwiecie byo dla nich podstawowym rodkiem do
tworzenia schematw klasyfikacyjnych. Dziki tej zdolnoci zrodzio si na
przykad ich wyobraenie, e dostpny naszemu postrzeganiu wszechwiat
przypomina cebul skadajc si z tysicy warstw. Wedug ich przekona wiat,
ktry ludzie widz na co dzie, jest zaledwie jedn tak warstw, a pozostae nie
tylko si mieszcz w zakresie postrzegania czowieka, lecz rwnie s czci
jego naturalnego dziedzictwa.
Innym zagadnieniem o olbrzymiej wadze, wicym si z wiedz dawnych
czarownikw, zagadnieniem, ktre rwnie miao rdo w ich zdolnoci widzenia
energii w jej ruchu we wszechwiecie, byo odkrycie energetycznej konfiguracji
czowieka. Wedug dawnych czarownikw owa konfiguracja jest skupiskiem pl
energetycznych, zlepianych w jedno dziki wibrujcej sile, ktra spaja pola
energetyczne w wietliste jaja energii. Czarownikom z linii don Juana czowiek
jawi si jako poduny ksztat w formie jaja lub ksztat okrgy w formie kuli.

Dlatego te nazywali te ksztaty wietlistymi jajami lub wietlistymi kulami. To


wietliste pole uwaali za nasze prawdziwe ja prawdziwe w tym sensie, e na
poziomie energetycznym jego dalsze uproszczenie nie jest moliwe. Nie daje si
ono uproci, poniewa w akt postrzegania go bezporednio w formie energii
wprzgnite zostaj wszystkie dostpne czowiekowi zasoby.
Dawni szamani odkryli, e na tylnej powierzchni tej wietlistej kuli znajduje si
punkt charakteryzujcy si wiksz jasnoci. Poniewa wielokrotnie postrzegali
energi bezporednio, ustalili, e punkt ten ma decydujce znaczenie w procesie
przeksztacania energii w dane zmysowe i pniejszej ich interpretacji. Z tej racji
nazwali go punktem poczenia i orzekli, e w rzeczy samej tam wanie z
poczenia bodcw zmysowych rodzi si percepcja. Wedug ich opisu punkt
poczenia mieci si za opatkami, w odlegoci wyprostowanego ramienia od
nich. Ustalili take, e punkt poczenia zajmuje u wszystkich ludzi jednakowe
pooenie, dziki czemu kady czowiek ma dokadnie taki sam obraz wiata.
Olbrzymi warto dla nich, jak i dla szamanw z nastpnych pokole miao
odkrycie, e takie wanie umiejscowienie punktu poczenia jest rezultatem
przyzwyczajenia i procesu uspoecznienia. Dlatego uznali to pooenie za
umowne, dajce jedynie zudzenie ostatecznoci i niemonoci dalszej redukcji
postrzegania. Wynikiem tego zudzenia jest owo wsplne wszystkim ludziom,
niezachwiane zdawaoby si przekonanie, e wiat, z ktrym si na co dzie
stykaj, jest jedynym istniejcym wiatem i e jego ostateczno jest
niepodwaalna.
Moesz mi wierzy rzek do mnie raz don Juan e to poczucie
ostatecznoci wiata jest tylko zudzeniem. Poniewa nigdy nie zostao
zakwestionowane, przedstawia si jako pogld jedynie moliwy. Widzenie
energii w jej ruchu we wszechwiecie jest metod jego zakwestionowania. Dziki
tej metodzie czarownicy z mojej linii doszli do wniosku, e w rzeczywistoci
istnieje oszaamiajca liczba wiatw dostpnych postrzeganiu czowieka.
Opisywali te wiaty jako dziedziny absolutne, gdzie czowiek moe funkcjonowa
i gdzie moe walczy. Innymi sowy, s to wiaty, gdzie czowiek moe y i
umrze, tak jak w tym wiecie, ktry zna na co dzie.
Podczas naszej trzynastoletniej znajomoci don Juan nauczy mnie
podstawowych krokw sucych do opanowania tej sztuki widzenia. Omwiem
je we wszystkich moich poprzednich pracach, nigdy jednak nie poruszyem
najistotniejszego zagadnienia w tym procesie, a mianowicie kwestii magicznych
krokw. Don Juan nauczy mnie bardzo wielu z nich, wraz jednak z t
nieprzebran wiedz pozostawi mi poczucie, e jestem ostatnim ogniwem jego
linii. Pogodzenie si z tym, e na mnie jego linia si koczy, oznaczao dla mnie
konieczno poszukiwania nowych sposobw rozpowszechniania wiedzy
czarownikw z jego linii, gdy jej trwanie nie wchodzio ju w rachub.
Powinienem tutaj wyjani pewn bardzo wan kwesti: don Juan Matus nigdy

nie by zainteresowany tym, by przekaza komukolwiek swoj wiedz;


interesowao go przeduenie jego linii. Pozostae trzy jego uczennice oraz ja
bylimy wybrani jak mawia, przez samego ducha, jako e on nie mia w tym
czynnego udziau by to przeduenie zapewni. Z tego powodu don Juan
podj si gigantycznego wysiku, by nauczy mnie wszystkiego, co wiedzia o
magii, czyli szamanizmie, i o rozwoju swojej linii.
W trakcie nauki don Juan zda sobie spraw z tego, e moja konfiguracja
energetyczna jest tak niepomiernie odmienna od jego wasnej, i jego zdaniem
mogo to oznacza tylko i wycznie koniec jego linii. Mwiem mu, e nie mog
si pogodzi z jego interpretacj owej niewidzialnej rnicy pomidzy nami. Nie
w smak mi bya wiadomo, e jestem ostatnim ogniwem jego linii; nie
pojmowaem te toku jego rozumowania.
Szamani staroytnego Meksyku powiedzia mi pewnego razu uwaali, e
moliwo wyboru, tak jak j rozumiej ludzie, ley u podstaw poznawalnego
przez czowieka wiata, przy czym jest to jedynie agodna interpretacja czego,
co mona odnale wwczas, gdy wiadomo odway si wyrwa poza
zaciszn przysta naszego wiata, agodna interpretacja ulegoci. Ludmi
miotaj siy, ktre cign ich we wszystkie strony. Tak naprawd sztuk
czarownikw nie jest umiejtno wyboru, lecz bycie dostatecznie subtelnym, by
ulega.
Wydawaoby si, e jedynym zajciem czarownikw jest podejmowanie
decyzji, ale tak naprawd nie podejmuj ich w ogle cign don Juan. To nie
ja wybraem ciebie i nie ja zdecydowaem, e bdziesz taki, jaki jeste. Poniewa
nie mogem wybra osoby, ktrej przeka moj wiedz, musiaem
zaakceptowa tego, kogo duch mi podsuwa. I to ty bye tym czowiekiem, a
twoja konfiguracja energetyczna pozwala ci jedynie koczy, nie kontynuowa.
Don Juan utrzymywa, e zakoczenie jego linii nie ma nic wsplnego z nim i
jego deniami, jak rwnie z tym, czy powiodo mu si jako czarownikowi
poszukujcemu cakowitej wolnoci. Pojmowa je jako nastpstwo decyzji, ktra
zapada poza sfer ludzk, nie za spraw jakich istot czy jednostek, lecz
bezosobowych si wszechwiata.
W kocu pogodziem si z tym, co don Juan nazywa moim przeznaczeniem.
Pogodzenie si z nim oznaczao podjcie nowego wyzwania, ktre don Juan
okrela jako zamknicie za sob drzwi. Innymi sowy, wziem na siebie
odpowiedzialno za podjcie decyzji, co zrobi ze wszystkim, czego mnie
nauczy, i za nieskazitelne wypenienie mojego postanowienia. Przede wszystkim
zadaem sobie pytanie zasadnicze: co zrobi z magicznymi krokami aspektem
wiedzy don Juana najbardziej przesyconym praktycznoci. Postanowiem
wykorzysta magiczne kroki i nauczy ich kadego, kto bdzie chcia je pozna.
Moja decyzja wydobycia ich na wiato dzienne z mrokw tajemnicy, ktre
spowijay je od tysicy lat, zrodzia si oczywicie z mojej absolutnej pewnoci,

e linia don Juana naprawd si na mnie koczy. Nie mogem poj, po c


mam utrzymywa w tajemnicy co, co nawet nie jest moj wasnoci. To nie ja
podjem decyzj, by otoczy magiczne kroki tajemnic. Jednak decyzja
zakoczenia takiego stanu rzeczy bya moja.
Od tamtej pory podjem si prby nadania kademu magicznemu krokowi
bardziej oglnej formy takiej, ktra by odpowiadaa wszystkim praktykujcym.
Efektem tej pracy bya konfiguracja nieco odmiennych form kadego magicznego
kroku. Temu nowemu zestawowi ruchw nadaem nazw Tensegrity; termin ten
zapoyczyem z architektury, gdzie oznacza waciwo struktur szkieletowych
polegajc na cigym angaowaniu elementw napinajcych i sporadycznym
stosowaniu elementw kondensujcych w taki sposb, e kady element
funkcjonuje z maksymaln sprawnoci i wydajnoci".
Dla wyjanienia, czym s magiczne kroki czarownikw, ktrzy yli w Meksyku w
czasach staroytnych, chciabym poczyni jedn uwag: czasy staroytne" dla
don Juana oznaczay okres sprzed dziesiciu i wicej tysicy lat; liczby te
niezbyt przystaj do schematw klasyfikacyjnych nowoczesnej nauki. Kiedy
przedstawiaem don Juanowi t rozbieno pomidzy jego ocen czasu a moj,
ktr uwaaem za bardziej prawdopodobn, on uparcie obstawa przy swoim
zdaniu. Za fakt uwaa to, e ludzi yjcych w Nowym wiecie dziesi tysicy
lat temu niezwykle zajmoway aspekty wszechwiata i postrzegania, ktrych
wspczesny czowiek nawet nie zacz jeszcze ogarnia.
Pomijam nasze odmienne interpretacje czasowe, bo nie mam adnych
wtpliwoci co do skutecznoci magicznych krokw i czuj si zobowizany
wyuszczy cae zagadnienie, cile przestrzegajc sposobu, w jaki
przedstawiano je mnie. Bezporedni wpyw magicznych krokw na mnie ma
ogromne znaczenie dla sposobu ich omawiania. Ta ksika jest najgbszym
odzwierciedleniem tego wanie wpywu.

Wstecz / Spis treci / Dalej


MAGICZNE KROKI
Po raz pierwszy don Juan opowiedzia mi szczegowo o magicznych krokach po
tym, gdy wyrazi si nieprzychylnie na temat mojej wagi.
Cholerny z ciebie grubas powiedzia, przygldajc mi si od stp do gw i z
dezaprobat krcc gow. Niewiele ci brakuje do otyoci. Wida po tobie, e
jeste wyeksploatowany. Jak kady czowiek twojego czasu, zaczynasz obrasta
tuszczem na karku, jak byk. Czas najwyszy, by powanie pomyla o
najwikszym odkryciu czarownikw, o magicznych krokach.
O jakich znowu magicznych krokach, don Juanie? spytaem. Do tej pory nic
mi o nich nie wspominae. A jeli nawet, to tylko mimochodem, bo nie mog
sobie niczego takiego przypomnie.
Opowiedziaem ci o nich bardzo duo powiedzia a co wicej, mnstwo ich
ju znasz. Cay czas ci ich ucz.
Jeli o mnie chodzi, nie byo prawd, jakoby cay czas uczy mnie jakichkolwiek
magicznych krokw. Zaprzeczyem bardzo zapalczywie.
Nie musisz wkada tyle uczucia w obron swojego cudownego ja
zaartowa, poruszajc komicznie brwiami z przepraszajcym wyrazem twarzy.
Chciaem powiedzie, e naladujesz wszystko, co robi, wykorzystuj wic
twoj umiejtno naladowania. Przez cay czas pokazuj ci przerne
magiczne kroki, a ty zawsze mylisz, jak to ja uwielbiam rozprostowywa koci i
sucha, jak mi w stawach trzeszczy. Podoba mi si ta twoja interpretacja
rozprostowywanie koci. Dalej bdziemy to tak okrela.
Pokazaem ci dziesi rnych sposobw rozprostowywania koci cign.
Kady z nich to magiczny krok, idealnie pasujcy do twojego i mojego ciaa.
Mona by rzec, e te dziesi magicznych krokw doskonale nam obydwu
odpowiada. S nasz osobist wasnoci, tak jak byy wasnoci czarownikw
pochodzcych z dwudziestu piciu pokole przed nami, ktrzy byli dokadnie
tacy sami jak my dwaj.
Jak to uj don Juan, magiczne kroki byy rnymi pozycjami, ktre w moim
mniemaniu przyjmowa dla rozprostowania koci. Porusza wwczas w
okrelony sposb ramionami, nogami, tuowiem i biodrami; sdziem, e robi to,
by maksymalnie rozcign minie, koci i cigna. Z mojego punktu widzenia
efektem tych ruchw byo trzeszczenie w stawach, ktre, jak wierzyem, don
Juan demonstrowa, by mnie zadziwi i rozweseli. Pamitam, e za kadym
razem mwi, abym go naladowa. Zachca mnie nawet, w duchu
wspzawodnictwa, bym zapamita ruchy, ktre mi pokazywa, i powtarza je w
domu, a bd umia wydoby z moich staww podobne trzeszczenie.

Nigdy mi si nie udao usysze tego trzeszczenia w moich stawach, jednake


bez wtpienia nauczyem si wszystkich ruchw, zupenie mimochodem. Teraz
wiem, e fiasko moich usilnych stara, by wydoby trzeszczenie ze staww,
wyszo mi w kocu na dobre, poniewa mini i cigien ramion oraz plecw
nigdy nie wolno rozciga tak forsownie. Stawy don Juana po prostu miay to do
siebie, e trzeszczay przy naciganiu, podobnie jak stawy palcw doni
niektrych ludzi trzeszcz przy zaciskaniu pici.
Jak dawni czarownicy wymylili magiczne kroki, don Juanie? spytaem.
Nikt ich nie wymyli odpar surowo. Z zaoenia, e zostay one
wymylone, automatycznie wynika wniosek o ingerencji umysu, a w wypadku
magicznych krokw jest on bdny. Prdzej ju zostay one odkryte przez
dawnych szamanw. Mwiono mi, e wszystko si zaczo od niezwykego
poczucia bogoci, ktrego szamani doznawali w szamaskich stanach
podwyszonej wiadomoci. Uczucie rozpierajcego ich wigoru byo to tak
niesamowite i fascynujce, e usiowali je przenie rwnie do stanu normalnej
wiadomoci.
Z pocztku szamani byli przekonani, e to uczucie bogoci jest po prostu
wytworem stanu podwyszonej wiadomoci wyjani mi kiedy don Juan.
Wkrtce spostrzegli, e nie wszystkie stany szamaskiej podwyszonej
wiadomoci wywouj w nich owo uczucie. Po dokadnej analizie okazao si, e
bogo pojawiaa si zawsze w trakcie wykonywania okrelonych ruchw
ciaem. Szamani uwiadomili sobie, e w stanach podwyszonej wiadomoci
ich ciaa mimowolnie si poruszay na rne sposoby i e wanie te ruchy byy
powodem owego niezwyczajnego odczucia fizycznej i psychicznej peni.
Don Juan powiedzia, e zawsze mu si wydawao, i ruchy, ktre dawni
szamani wykonywali automatycznie w stanach podwyszonej wiadomoci, s
pewnego rodzaju dziedzictwem ludzkoci, czym gboko ukrytym i wyjawianym
tylko tym, ktrzy tego szukaj. Wyobraa sobie owych czarownikw jako
badaczy podwodnych gbin, ktrzy odzyskali ten skarb, nawet o tym nie
wiedzc.
Don Juan mwi, e dawni czarownicy zaczli mozolnie czy ze sob niektre
z zapamitanych ruchw. Ich wysiki nie poszy na marne. Udao im si
odtworzy ruchy, ktrymi, jak sdzili, ciao reaguje automatycznie w stanach
podwyszonej wiadomoci. Zachceni tym powodzeniem, odtworzyli jeszcze
setki ruchw, ktre powtarzali, nie prbujc nawet ich poskada w jaki
zrozumiay schemat. Sdzili, e w podwyszonej wiadomoci ruchy te wykonuje
si spontanicznie, a ich efekt zaley od dziaania jakiej siy, zupenie niezalenej
od woli szamanw.
Don Juan stwierdzi, e z natury spostrzee czarownikw staroytnoci zawsze
wywodzi, i musieli oni by niezwykymi ludmi, poniewa odkryte przez nich
ruchy nie zostay podobnie objawione wspczesnym szamanom, ktrzy rwnie

wchodzili w stany podwyszonej wiadomoci. By moe byo tak dlatego, e


wspczeni szamani nauczyli si tych ruchw, w takiej czy innej formie, od
swoich poprzednikw, a moe brao si to std, e czarownicy staroytnoci
mieli wiksz mas energetyczn.
Jak to rozumiesz, don Juanie, e mieli wiksz mas energetyczn?
spytaem. Byli wiksi?
Nie przypuszczam, by byli wiksi w sensie fizycznym odpar. Jednake na
poziomie energetycznym w oczach widzcych jawili si jako podune ksztaty.
Samych siebie nazywali wietlistymi jajami. Nigdy w yciu nie widziaem
wietlistego jaja. Widywaem jedynie wietliste kule. Przypuszczalnie wic przez
pokolenia czowiek utraci nieco masy energetycznej.
Don Juan wyjani mi, e dla widzcego wszechwiat skada si z nieskoczonej
liczby pl energetycznych. Widzcemu przedstawiaj si one jako wietliste
wkna, ktre strzelaj dookoa na wszystkie strony. Don Juan powiedzia, e
owe wkna przeszywaj wietliste kule ludzi pod wszelkimi moliwymi ktami i
e miao mona przyj, i skoro ksztaty ludzi jawiy si niegdy w formie
podunej, podobnej do jaja, to byy one znacznie wysze od ku. Std te pola
energetyczne, ktre obejmoway ludzi w grnej czci ich wietlistych jaj,
obecnie, gdy ludzie s wietlistymi kulami, ju ich nie obejmuj. Dla don Juana
oznaczao to niejako utrat masy energetycznej, ktra miaa by kluczem do
odzyskania owego ukrytego skarbu: magicznych krokw.
Dlaczego te kroki dawnych szamanw nazywa si magicznymi krokami, don
Juanie? zapytaem go pewnego razu.
-To nie tylko nazwa odrzek. One s magiczne! Skutkw ich dziaania nie da
si ogarn umysem, odwoujc si do zwykych wyjanie. Te ruchy nie s
wiczeniami fizycznymi czy jedynie jakimi pozycjami ciaa; to prawdziwe prby
osignicia optymalnego stanu trwania. Magia tych ruchw cign don Juan
to subtelna zmiana, ktr odczuwaj wiczcy podczas ich wykonywania. To
pewna aura efemerycznoci, ktra naznacza ich ciao i ducha, rodzaj lnienia,
wiato w oczach. Ta subtelna zmiana to dotyk ducha. To tak, jakby praktykujcy
poprzez te ruchy odnawiali dawno zapomnian wi z si yciow, dziki ktrej
trwaj.
Dalej wyjani, e ruchy te nazywa si magicznymi krokami rwnie dla tej
przyczyny, e przenosz szamanw, w obrbie postrzegania, do odmiennych
stanw trwania, w ktrych odczuwaj oni wiat w sposb nie dajcy si opisa.
Ze wzgldu na to wanie, ze wzgldu na t magi powiedzia mi don Juan
magiczne kroki trzeba praktykowa nie w ramach gimnastyki, lecz jako metod
przywoywania mocy.
Ale czy mona je traktowa jako wiczenia fizyczne, mimo e wczeniej nigdy
ich tak nie traktowano? zapytaem.

Moesz je praktykowa tak, jak ci si ywnie podoba odpar don Juan.


Magiczne kroki wzbogacaj wiadomo niezalenie od tego, jak je traktujesz.
Mdrze byoby jednak nazywa je po imieniu, magicznymi krokami, ktre
pozwalaj praktykujcym odrzuci mask uspoecznienia.
Co to za maska uspoecznienia? spytaem.
To taki pancerz, ktrego zaarcie bronimy i za ktry umieramy powiedzia.
Pancerz, ktry narzuca na nas wiat. Nie pozwala nam osign wszystkich
naszych moliwoci. Kae nam wierzy, e jestemy niemiertelni. W tych
ruchach yje intencja tysicy czarownikw. Wykonujc je nawet zupenie od
niechcenia, doprowadzasz do unieruchomienia umysu.
Jak to rozumie, e doprowadzam do unieruchomienia umysu? spytaem.
Wszystko, co robimy w naszym wiecie odrzek uznajemy i rozpoznajemy,
przetwarzajc to w cigi podobiestwa, cigi rzeczy, powizane ze wzgldu na
funkcj, jak speniaj. Na przykad, jeeli powiem ci widelec", natychmiast
przyjd ci do gowy: yka, n, obrus, serwetka, talerz, filianka z podstawkiem,
kieliszek wina, chili con carne, przyjcie, urodziny, zabawa. miao mgby tak
jeszcze dugo wylicza rzeczy funkcjonalnie ze sob powizane, by moe bez
koca. Wszystko, co robimy, jest tak wanie powizane. Dziwne u czarownikw
jest to, e widz oni, i wszystkie te cigi pokrewiestwa, wszystkie cigi rzeczy
powizanych ze sob funkcjonalnie w mniemaniu ludzi s niezmienne i wieczne,
niczym sowo boe.
Nie wiem, don Juanie, po co mieszasz sowo boe do swoich wyjanie. Co
ma wsplnego sowo boe z tym, co usiujesz mi wyjani?
Wszystko! odpowiedzia. Wyglda na to, e w naszych gowach cay
wszechwiat jest niczym sowo boe, absolutny i niezmienny. Tym si kierujemy.
Gdzie gboko w sobie mamy taki mechanizm, ktry nie pozwala nam si
zatrzyma i stwierdzi, e sowo boe w naszym pojciu odnosi si do
wiata, ktry jest martwy. Za to ywy wiat nieustannie pynie. Porusza si.
Zmienia. Przeistacza si. Najbardziej abstrakcyjnym powodem, dla ktrego
magiczne kroki czarownikw mojej linii s magiczne cign don Juan jest to,
e w czasie ich wykonywania ciao praktykujcego uwiadamia sobie, i
wszystko, zamiast by nieprzerwanym acuchem pokrewnych sobie obiektw,
jest strumieniem, nieustajcym przepywem. A skoro wszystko we
wszechwiecie pynie niczym strumie, mona w strumie zatrzyma. Mona
postawi na nim tam i tak wstrzyma lub zmieni jego przepyw.
Don Juan wyjani mi kiedy, jak praktykowanie magicznych krokw wpyno na
czarownikw z jego linii, i porwna ich sytuacj z tym, co si stanie ze
wspczesnymi praktykujcymi.
Gdy czarownicy mojej linii uwiadomili sobie rzek e praktykowanie ich

magicznych krokw powoduje wstrzymanie zwykle nieprzerwanego przepywu


zdarze, przeyli szok i omal nie umarli z przeraenia. Wymylili cay ukad
metafor dla opisu tego wydarzenia i kiedy starali si je objani i zanalizowa,
spaprali ca spraw. Zapltali si w rytuay i ceremonie. Zaczli odgrywa akt
wstrzymania przepywu zdarze. Wierzyli, e jeli z okrelonym aspektem
swoich magicznych krokw zwi pewne ceremonie i rytuay, same magiczne
kroki przynios podany rezultat. Po niedugim czasie bardziej grzli w
nieprzebranej liczbie swoich niezwykle zoonych rytuaw i ceremonii ni w
samych magicznych krokach. To bardzo wane, aby skierowa uwag
praktykujcych na pewien okrelony aspekt magicznych krokw cign don
Juan. Jednake to zapatrzenie powinno by swobodne, na wesoo, bez
miertelnej powagi i pospnoci. Magiczne kroki powinno si praktykowa dla
samej przyjemnoci, jak to przynosi, nie przejmujc si zbytnio korzyciami.
Poda przykad jednego ze swoich towarzyszy, czarownika o imieniu Silvio
Manuel, ktrego ulubionym zajciem byo dostosowywanie magicznych krokw
czarownikw staroytnoci do krokw jego wspczesnego taca. Don Juan
okreli Silvia Manuela jako niezrwnanego akrobat i tancerza, ktry tak
naprawd taczy swoje magiczne kroki.
Nagual Elias Ulloa byt najwaniejszym innowatorem mojej linii podj don
Juan. To on wanie, e tak powiem, wyrzuci cay ceremonia przez okno i
praktykowa magiczne kroki wycznie z t myl, z jak pierwotnie ich uywano,
kiedy w zamierzchej przeszoci aby rozprowadza energi. Nagual Julian
Osorio, ktry by po nim mwi dalej ostatecznie dobi cay ceremonia. Jako
e by w rzeczywistoci zawodowym aktorem i kiedy si utrzymywa z wystpw
w teatrze, wielk wag przykada do jak to okrelali czarownicy teatru
szamaskiego. On nazwa go teatrem nieskoczonoci i zawar w nim wszystkie
dostpne mu magiczne kroki. Kady ruch odgrywanych przez niego postaci by
na wskro przesycony magicznymi krokami. To jeszcze nie wszystko,
przeksztaci on ten teatr w now metod ich nauczania. Wszystko si zamkno
pomidzy nagualem Julianem, aktorem nieskoczonoci, a Silviem Manuelem,
tancerzem nieskoczonoci. Na horyzoncie zabysa nowa era! Era czystego
rozprowadzania!
Don Juan, wyjaniajc rozprowadzanie, mwi, e ludzie, postrzegani jako
skupiska pl energii, s zamknitymi jednostkami energetycznymi o ustalonych
granicach, ktre nie pozwalaj ani na przedostawanie si energii z zewntrz, ani
wydostanie z wewntrz. Z tego powodu energia zawarta w takim skupisku pl
energetycznych to wszystko, na czym kady czowiek moe bazowa.
Naturaln skonnoci ludzi mwi jest wypychanie energii jak najdalej od
orodkw witalnoci, ktre si mieszcz po prawej stronie ciaa na samej
krawdzi klatki piersiowej, w okolicy wtroby i woreczka ciowego, oraz po
lewej stronie ciaa, rwnie na krawdzi klatki piersiowej, w okolicy trzustki i

ledziony; na plecach, dokadnie za tymi dwoma pierwszymi orodkami w


okolicy nerek, i dokadnie ponad nimi w okolicy nadnerczy; jak rwnie u
nasady szyi, w doku u zbiegu obojczyka i mostka, a take dokoa macicy i
jajnikw u kobiet.
Jak ludzie wypychaj t energi, don Juanie? zapytaem.
Zamartwiajc si odpar. Poddajc si napiciom powszedniego ycia.
Przymus zaatwiania codziennych spraw odbija si na ich zdrowiu.
A co si dzieje z t energi, don Juanie? spytaem.
Zbiera si na obrzeach wietlistej kuli rzek. Czasem tworzy nawet rodzaj
grubej korowatej powoki. Magiczne kroki oddziauj na caego czowieka,
pojmowanego jako ciao fizyczne i jako skupisko pl energetycznych. Pobudzaj
energi nagromadzon w wietlistej kuli i przekazuj j z powrotem do ciaa
fizycznego. Magiczne kroki uaktywniaj zarwno samo ciao jako pewien ukad
fizyczny, osabiony przez rozproszenie energii, jak rwnie ciao jako pewien
ukad energetyczny, ktry jest w stanie rozprowadzi t rozproszon energi.
Energia na obrzeach wietlistej kuli cign energia, ktra nie jest
rozprowadzona, jest rwnie nieprzydatna jak kompletny brak energii. To
naprawd przeraajce, przechowywa gdzie nadmiar energii, ktra jest w
praktyce niedostpna. To tak, jakby by na pustyni i umiera z powodu
odwodnienia, cho masz ze sob zbiornik z wod, ktrego nie moesz otworzy,
bo nie masz czym. A na tej pustyni nie ma nawet jednego kamienia, ktrym
mgby ten zbiornik rozbi.
Prawdziw magi magicznych krokw jest to, e kieruj one zogi energii z
powrotem do orodkw witalnoci; std wanie bierze si owo poczucie bogoci
i nieprawdopodobnej sprawnoci fizycznej, ktre udziela si praktykujcym.
Czarownicy z linii don Juana, zanim si zagubili w nadmierne rozbudowanych
rytuaach i ceremoniach, okrelili warunek rozprowadzenia. Nazwali go
nasyceniem, co miao oznacza, e zanurzali swoje ciaa w obfitoci magicznych
krokw, pozwalajc sile, ktra nas spaja, kierowa magicznymi krokami tak, aby
jak najskuteczniej rozprowadzay one energi.
Jak to, don Juanie? Chcesz mi wmwi, e za kadym razem, gdy
rozprostowujesz koci, i za kadym razem, kiedy ja prbuj ci naladowa,
faktycznie rozprowadzamy energi? spytaem go pewnego razu bez cienia
ironii.
Za kadym razem, gdy wykonujemy jaki magiczny krok odpar tak
naprawd zmieniamy podstawow struktur naszej istoty. Energia, zazwyczaj
zalegajca gdzie i bezuyteczna, zostaje uwolniona i zaczyna przenika do
wirujcych orodkw witalnoci w ciele. Tylko i wycznie z pomoc tej
odzyskanej energii jestemy w stanie zbudowa grobl, zapor, ktra jako
jedyna moe powstrzyma w niepowstrzymany i zawsze szkodliwy dla nas

strumie zdarze.
Poprosiem don Juana, aby poda mi przykad takiej tamy na tym, jak to okreli,
szkodliwym strumieniu. Powiedziaem mu, e chciabym to sobie jako
wyobrazi.
Podam ci przykad rzek. W moim wieku powinno mi dokucza, dajmy na
to, wysokie cinienie. Gdybym si uda do lekarza, ten, widzc mnie, przyjby
zapewne, e oto ma przed sob starego Indianina, ktrego wyczerpay tysice
rnych trosk, rozgoryczenie i kiepskie odywianie; skutkiem tego wszystkiego,
jak atwo przewidzie i czego naley si spodziewa, jest nadcinienie. W moim
wieku to normalne. Nie mam najmniejszych kopotw z nadcinieniem mwi
dalej. Nie dlatego, e jestem silniejszy od przecitnego czowieka albo mam
lepsze geny, ale dlatego, i moje magiczne kroki pozwoliy mojemu ciau
wyama si z wszelkich wzorcw zachowa, ktrych skutkiem jest nadcinienie.
Mog miao powiedzie, e za kadym razem, gdy rozprostowuj koci,
wykonujc jeden z moich magicznych krokw, blokuj strumie statystycznych
zaoe i typw zachowa, ktre normalnie w moim wieku powoduj
nadcinienie. Innym przykadem, ktry mog ci poda, jest sprawno moich
kolan cign. Nie zauwaye, e jestem o wiele zwinniejszy od ciebie?
Poruszam kolanami jak may chopta! Dziki moim magicznym krokom stawiam
tam na strumieniu zachowa i zmian w strukturze fizycznej, ktre z wiekiem
przyczyniaj si do zesztywnienia kolan, zarwno u kobiet, jak i u mczyzn.
Chyba nic mnie tak nigdy nie zocio jak to, e don Juan Matus, ktry z
powodzeniem mgby by moim dziadkiem, by nieporwnywalnie modszy ode
mnie. Przy nim byem sztywnym i twardogowym rutyniarzem. Byem niczym
starzec. On za by wawy, pomysowy, zwinny i praktyczny. Krtko mwic, by
obdarzony czym, czego ja, mimo e byem mody, nie posiadaem modoci.
Bardzo lubi rozprawia, e by modym to nie to samo, co by obdarzonym
modoci, i e bycie modym nie stanowi adnej przeszkody dla staroci.
Kierowa moj uwag na to, e gdybym si dokadnie i spokojnie przyglda
innym ludziom, zgodzibym si z tym, i ju w wieku dwudziestu lat s oni
starcami, idiotycznie klepicymi w kko to samo.
Jak to moliwe, don Juanie zapytaem e moesz by modszy ode mnie?
Przezwyciyem mj umys rzek i wytrzeszczy oczy, udajc wielk
dezorientacj. Nie mam umysu, ktry by mi mwi, e ju czas najwyszy si
zestarze. Nie honoruj umw, ktrych nie zawieraem. Zapamitaj to sobie... to
nie tylko puste haso, kiedy czarownicy powiadaj, e nie honoruj umw,
ktrych nie zawierali. Da si staroci to jedna z takich umw.
Dugo milczelimy. Wydawao mi si, jakby don Juan czeka, by zobaczy, jaki
efekt wywoay jego sowa. Moje wewntrzne ja, zdawaoby si niepodzielne,
rozdzierao si jeszcze bardziej w obliczu moich jawnie przeciwstawnych reakcji.
Z jednej strony ca si woli odegnywaem si od bzdur, ktre wygasza don

Juan; z drugiej strony jednak nie mogem nie dostrzega, jak trafne byy jego
spostrzeenia. Don Juan by stary, a jednak wcale stary nie by. By modszy ode
mnie o cae wieki. Nie wizay go adne myli i nawyki. Wydeptywa cieki
niewyobraalnych wiatw. By wolny, a ja byem winiem moich cikich
konstrukcji mylowych i moich przyzwyczaje, banalnych i jaowych refleksji nad
sob, ktre jak poczuem wwczas po raz pierwszy w yciu nie byy nawet
moje.
Przy innej sposobnoci spytaem don Juana o co, co nie dawao mi spokoju ju
od duszego czasu. Powiedzia mi wczeniej, e czarownicy staroytnego
Meksyku odkryli magiczne kroki, ktre byy niejako ukrytym skarbem,
przechowywanym gdzie do czasu, a ludzie go odnajd. Chciaem wiedzie, kto
mgby co takiego przechowywa z myl o ludziach. Jedyne rozwizanie,
ktre przychodzio mi do gowy, nawizywao do katolicyzmu. Sdziem, e zrobi
to Bg, jaki anio str albo Duch wity.
To nie Duch wity, ktry jest wity tylko dla ciebie, gdy w skrytoci ducha
jeste katolikiem rzek don Juan. I z ca pewnoci nie jest to Bg, w
dobrotliwy ojciec, jak go sobie wyobraasz. Nie jest to te jaka bogini, matka
ywicielka, pod ktrej piecz s wszelkie ludzkie sprawy, w co wielu wierzy. To
raczej pewna bezosobowa sia, ktra przechowuje nieprzebrane bogactwa dla
miakw majcych odwag ich szuka. Jest to sia pochodzca z tego
wszechwiata, tak jak wiato czy grawitacja. To pewien czynnik spajajcy,
wibrujca sia, ktra czy skupiska pl energetycznych ludzi w jedn zwart
cao. Ta wibrujca sia jest czynnikiem, ktry nie pozwala na przedostawanie
si energii do wewntrz i na zewntrz wietlistej kuli. Czarownicy staroytnego
Meksyku cign byli przekonani, e wykonywanie magicznych krokw jest
jedynym czynnikiem, ktry przygotowuje ciao i doprowadza je do
transcendentalnego potwierdzenia istnienia owej spajajcej siy.
Z objanie don Juana wywnioskowaem, e wibrujca sia, o ktrej mwi,
spajajca nasze pola energetyczne, musi bardzo przypomina zjawisko, ktre
wedug wspczesnych astronomw zachodzi w jdrach wszystkich istniejcych
we wszechwiecie galaktyk. Ich zdaniem tam wanie, w jdrach galaktyk, dziaa
jaka niewyobraalna sia, ktra utrzymuje gwiazdy galaktyki w ich pooeniu.
Sia ta, nazywana czarn dziur, jest pewnym tworem teoretycznym, dziki
ktremu w najbardziej chyba sensowny sposb mona wyjani, dlaczego
gwiazdy nie oddalaj si, wypychane na zewntrz przez wasn prdko
orbitaln.
Don Juan mwi, e dawni czarownicy wiedzieli, i ludzie bdcy skupiskami
pl energetycznych utrzymuj si w sobie nie dziki jakim energetycznym
zwojom albo wizom, lecz dziki pewnego rodzaju wibracji, ktra nadaje
wszystkiemu naraz istnienie i waciwe miejsce. Don Juan wyjania, e
czarownicy poprzez swoje praktyki i dziki zdyscyplinowaniu nabrali umiejtnoci

obchodzenia si z t wibrujc si, gdy tylko w peni sobie uwiadomili jej


istnienie. Biego, do jakiej doszli w operowaniu ni, bya tak niesamowita, e
ich czyny obrosy legend, przeobraone w wydarzenia mityczne, ktre
przetrway do naszych czasw w formie baniowej. Na przykad jedna z
opowieci o staroytnych czarownikach, ktr usyszaem od don Juana, mwia
o tym, e potrafili z niezwyk atwoci rozproszy sw fizyczn mas, opierajc
po prostu ca sw wiadomo i intencj na tej sile.
Don Juan stwierdzi, e chocia w razie koniecznoci potrafili oni dosownie
przej przez ucho igielne, to jednak nigdy nie byli zupenie zadowoleni z
rezultatw rozpraszania swej masy. Powodem tego niezadowolenia byo to, e
po utracie masy zanikaa ich zdolno do dziaania. Pozostawaa im jedynie
moliwo biernego ledzenia wydarze, w ktrych nie mogli uczestniczy.
Rozgoryczenie, bdce nastpstwem tego wykluczenia z czynnego uczestnictwa
w zdarzeniach, obrcio si, jak twierdzi don Juan, w sabo, ktra w kocu
przyczynia si do ich zguby w obsesj ujawnienia natury owej wibrujcej siy,
obsesj, ktra ywia si ich konkretnoci; szamani zaczli marzy o
pochwyceniu i ujarzmieniu teje siy. Tym, czego najbardziej podali, bya
umiejtno uderzania z eterycznego stanu bezmasowoci mrzonka, jak
powiedzia don Juan, ktra nigdy si nie zici.
Wspczeni praktykujcy, spadkobiercy kulturowej spucizny po czarownikach
staroytnoci, uwiadomili sobie, e traktowanie wibrujcej siy w kategoriach
konkretnoci i uytecznoci nie jest moliwe, i opowiedzieli si za jedyn
rozsdn alternatyw postanowili uwiadomi sobie istnienie tej siy, za cel
sobie stawiajc jedynie elegancj i bogo wypywajce z wiedzy.
Wspczesnym czarownikom wolno wykorzysta moc owej wibrujcej siy
spajajcej tylko raz, gdy pochania ich wewntrzny ogie, gdy zblia si czas, by
opuci ten wiat powiedzia mi kiedy don Juan. Dla czarownikw nie ma
nic prostszego ni oprze sw absolutn i cakowit wiadomo na owej
wibrujcej sile wraz z intencj spalenia i pyk! znikaj niczym baki mydlane.

Wstecz / Spis treci / Dalej


TENSEGRITY
Tensegrity to nowoczesna wersja magicznych krokw szamanw staroytnego
Meksyku. Sowo Tensegrity to najbardziej trafne okrelenie, poniewa jest ono
mieszanin dwch terminw, tension (napicie) oraz integrity (spjno), ktre
przywodz na myl dwie potne siy magicznych krokw. Poprzez napinanie
oraz rozlunianie cigien i mini ciaa rodzi si napicie. Spjno to
uznawanie ciaa za zdrowy, peny i doskonay ukad.
Tensegrity naucza si w formie pewnego systemu ruchw, poniewa w
dzisiejszym wiecie jest to jedyny sposb podejcia do tajemniczego i
niezgbionego zagadnienia, jakim s magiczne kroki. Ludzie, ktrzy obecnie
praktykuj Tensegrity, nie bd szamanami poszukujcymi odmiennych drg
szamaskich, co czy si z ogromnym zdyscyplinowaniem, wielkim wysikiem i
nieatwym yciem. Z tego te powodu podkrelono warto magicznych krokw
jako samych ruchw i wszystkich nastpstw, jakie za sob pocigaj.
Don Juan Matus wyjania mi, e pierwsz potrzeb czarownikw jego linii ze
staroytnego Meksyku, zwizan z magicznymi krokami, byo nasycenie
wasnych cia ruchem. Podzielili wic na grupy wszystkie pozycje ciaa i
wszystkie ruchy, ktre udao im si zapamita. Uwaali, e im dusza jest
grupa, tym lepsze efekty nasycenia i tym intensywniej praktykujcy musz si
odwoywa do swej pamici, by j sobie przypomnie.
Po uporzdkowaniu magicznych krokw w dugie grupy i po okresie
praktykowania ich w formie powizanych cigw grup, szamani z linii don Juana
orzekli, e kryterium nasycenia zostao spenione, i przestali si nim duej
zajmowa. Od tamtej pory zaczto dy do czego wrcz przeciwnego do
rozbicia owych dugich grup na pojedyncze fragmenty, ktre praktykowano jako
odrbne, niezalene caoci. Sposb, ktrego don Juan uywa w trakcie
nauczania magicznych krokw swoich czworga uczniw Taishy Abelar,
Florindy Donner-Grau, Carol Tiggs i mnie wywodzi si z tego wanie denia.
Don Juan sam by zdania, e korzyci pynce z praktykowania dugich grup byy
oczywiste: zmuszao ono szamanw do odwoywania si do ich pamici
kinestetycznej. Don Juan uwaa to za prawdziwe dobrodziejstwo, na ktre
dawni szamani natknli si zupenie przypadkowo i ktre w cudowny sposb
cakowicie wyciszao haaliwy umys, w wewntrzny dialog.
Don Juan wytumaczy mi, e wzmacniamy nasze postrzeganie wiata i ustalamy
je na pewnym poziomie efektywnoci i funkcjonalnoci dziki temu, i mwimy
do siebie.
Wszyscy ludzie ustalaj waciwy sobie poziom funkcjonalnoci i wydajnoci
za pomoc wewntrznego dialogu powiedzia mi pewnego razu. Wewntrzny

dialog to klucz do nieruchomego utrzymywania punktu poczenia w pooeniu,


ktre jest wsplne dla wszystkich ludzi na wysokoci opatek, w odlegoci
wyprostowanego ramienia od plecw. Przez osignicie stanu przeciwnego do
wewntrznego dialogu, czyli wewntrznej ciszy cign don Juan
praktykujcy moe wytrci punkt poczenia z jego nieruchomej pozycji,
nabywajc dziki temu niezwykej pynnoci postrzegania.
Tensegrity zostao opracowane na podstawie wykonywania dugich grup, ktre
przemianowano na ukady", by unikn nieokrelonej oglnoci, wynikajcej z
nazywania ich za don Juanem grupami. Aby taka forma Tensegrity bya moliwa,
naleao przywrci kryterium nasycenia, ktre zapocztkowao utworzenie
dugich grup. Praktykujcy Tensegrity przez dugie lata skrupulatnie i z nie
sabnc koncentracj pracowali nad odtworzeniem rozbitych na mniejsze
fragmenty grup.
Przywrcenie kryterium nasycenia poprzez wykonywanie dugich ukadw
zaowocowao czym, co don Juan ju wczeniej okreli jako wspczesne
przeznaczenie magicznych krokw zapocztkowaniem rozprowadzania
energii. Don Juan by przekonany, e cho nigdy tego nie wyraono wprost,
rozprowadzanie energii zawsze byo przeznaczeniem magicznych krokw, nawet
w czasach dawnych czarownikw. Staroytni szamani najpewniej tego nie
wiedzieli; lecz jeli nawet zdawali sobie z tego spraw, to nigdy nie okrelali tego
w ten sposb. Wszystko wskazuje na to, e uparte denie dawnych
czarownikw do osignicia stanu bogoci i wraenia peni podczas
wykonywania magicznych krokw powodowane byo, w gwnej mierze, przez
nie wykorzystywan dotychczas energi, powracajc do orodkw witalnoci
ciaa.
W Tensegrity odtworzono dugie grupy ruchw, a znaczn cz ich fragmentw
zachowano pod postaci pojedynczych, funkcjonalnych czstek. Czstki te
poczono ze sob zgodnie z ich funkcj na przykad przygotowywaniem
intencji, rewizj ycia, osiganiem wewntrznej ciszy i tak dalej tworzc w ten
sposb ukady Tensegrity. Dziki temu udao si wypracowa pewien system,
dziaajcy najlepiej wwczas, gdy wykonuje si dug sekwencj ruchw, ktre w
znaczcy sposb obciaj pami kinestetyczn praktykujcych.
Pod kadym innym wzgldem metoda nauczania Tensegrity jest wiernym
odtworzeniem metody don Juana, ktr stosowa wobec swoich uczniw.
Zasypywa ich ca mas szczegw, pozostawiajc ich sam na sam z
oszaamiajc liczb i rnorodnoci magicznych krokw oraz z niepojt
wiadomoci, e kady z nich z osobna jest ciek do nieskoczonoci.
Jego uczniowie przez cae lata czuli si przytoczeni, zdezorientowani, a przede
wszystkim rozgoryczeni, uwaali bowiem, e takie postpowanie jest
niesprawiedliwe i obarcza ich zadaniem ponad siy.
Kiedy ucz was magicznych krokw wyjani mi don Juan, gdy dopytywaem

si o to pewnego razu stosuj tradycyjn metod czarownikw, polegajc na


Przymiewaniu linearnoci waszej percepcji. Nasycajc wasz pami
kinestetyczn, wytyczam wam ciek do wewntrznej ciszy. Jako e wszystkich
nas mwi dalej po brzegi wypeniaj wielkie i mae sprawy dnia
powszedniego, niewiele mamy miejsca na pami kinestetyczn. Pewnie
zauwaye, e nie masz jej wcale. Kiedy chcesz naladowa moje ruchy, nie
moesz sta naprzeciw mnie. Musisz stan obok, eby mg ustali, ktra
strona jest lewa, a ktra prawa. A gdyby kto pokaza ci dug seri ruchw,
caymi tygodniami musiaby je powtarza, zanim by je wszystkie zapamita.
Kiedy starasz si zapamita te ruchy, musisz zrobi dla nich miejsce w swojej
gowie, wyrzucajc z niej inne rzeczy. O to wanie chodzio dawnym
czarownikom.
Don Juan utrzymywa, e jeeli jego uczniowie, nie zwaajc na poczucie
zagubienia, bd wytrwale praktykowa magiczne kroki, przyjdzie taka chwila,
e przekrocz pewien prg i ich rozprowadzona energia sprawi, i zaczn
podchodzi do magicznych krokw z cakowit jasnoci umysu.
Trudno mi byo wwczas uwierzy w to, co powiedzia don Juan. A jednak
przyszed taki moment, gdy -tak jak powiedzia zagubienie i rozgoryczenie
znikny. W tajemniczy sposb magiczne kroki bo przecie s magiczne
uoyy si w niezwyke sekwencje, ktre otwary mi oczy na wszystko. Don Juan
wytumaczy mi, e jasno umysu, ktr odczuwam, jest skutkiem
rozprowadzenia mojej energii.
To, co trapi ludzi, ktrzy dzi praktykuj Tensegrity, dokadnie oddaje utrapienie
moje i pozostaych uczniw don Juana, gdy po raz pierwszy wykonywalimy
magiczne kroki oszaamia ich liczba ruchw. Powtarzam im to, co w kko
powtarza mi don Juan: niesychanie wane jest, by praktykowa dowoln
zapamitan sekwencj ruchw Tensegrity. Wystarczajco dugie nasycanie w
kocu zaowocuje tym, do czego dyli szamani staroytnego Meksyku
rozprowadzeniem energii i jego trzema nastpstwami: wyciszeniem
wewntrznego dialogu, nastaniem wewntrznej ciszy i osigniciem pynnoci
punktu poczenia.
Mog stwierdzi, e przez nasycenie mnie magicznymi krokami don Juanowi
udao si dokona dwch fenomenalnych wyczynw; po pierwsze, wydoby ze
mnie cae pokady ukrytych moliwoci, z ktrych istnienia nie zdawaem sobie
nawet sprawy, takich jak zdolno koncentracji i zapamitywania szczegw; po
drugie, w delikatny sposb przeama mj obsesyjny upr w linearnym
interpretowaniu wiata.
To, co si z tob dzieje wyjani don Juan, gdy si dopytywaem o
zachodzce we mnie zmiany wynika z tego, e wyczuwasz przedwit
wewntrznej ciszy, poniewa zacza si ju pojawia pewna przeciwwaga dla
wewntrznego dialogu. W twoje pole postrzegania zacz si wdziera nowy

strumie rzeczy. One istniay przez cay czas, na obrzeach twojej oglnej
wiadomoci, lecz ty nigdy nie miae do energii, by wiadomie zwraca na nie
uwag. Poniewa rozpraszasz swj wewntrzny dialog, inne elementy
wiadomoci zaczynaj niejako wypenia powstajc prni. Ten nowy
strumie energii cign don Juan ktry za spraw magicznych krokw dosta
si do orodkw witalnoci w twoim ciele, zaczyna przydawa wikszej pynnoci
punktowi poczenia. Nie tkwi on ju tak sztywno w swoim pooeniu. Nie kieruj
ju tob lki twoich przodkw, ktre paraliuj nas i nie pozwalaj zrobi choby
kroku w adnym kierunku. Czarownicy powiadaj, e energia daje nam wolno,
i jest to szczera prawda.
Idealny stan dla praktykujcego Tensegrity, cile zwizany z jej ruchami, jest
taki sam jak dla praktykujcego szamana rwnie cile zwizany z
wykonywanymi przez niego magicznymi krokami. Obu te ruchy wanie
prowadz do bezprecedensowej kulminacji. Od tej chwili praktykujcy Tensegrity
sam w dowolnie okrelonym celu i bez adnej pomocy z zewntrz potrafi
wykona dowolny ruch z caego arsenau ruchw, ktrymi go nasycono; potrafi
wykona go precyzyjnie i szybko, idc, jedzc, odpoczywajc albo wykonujc
jak czynno, poniewa ma niezbdn do tego energi.
Tensegrity pokazuje, e do wykonywania magicznych krokw wcale nie potrzeba
specjalnego miejsca ani czasu. Ruchy te powinno si jednake wykonywa z
dala od porywistych prdw powietrza. Don Juan nie cierpia silniejszych prdw
powietrza na spoconym ciele. Stanowczo utrzymywa, e nie kady prd
powietrza jest wynikiem wzrostu bd spadku temperatury i e niektre z nich w
rzeczywistoci s spowodowane przez skupiska zwartych pl energetycznych,
wiadomie przemieszczajcych si w przestrzeni.
Don Juan by przewiadczony, e takie skupiska pl energetycznych obdarzone
s specyficznym rodzajem wiadomoci, szczeglnie gronej dla ludzi z tego
powodu, i ci zazwyczaj nie potrafi ich wyczuwa i nieopatrznie si wystawiaj
na ich dziaanie. Nasilenie szkodliwych wpyww takich skupisk energii jest
szczeglnie due w wielkich miastach, gdzie atwo mona je pomyli choby z
pdem powietrza spowodowanym przez szybko przemieszczajce si
samochody.
Podczas praktykowania Tensegrity naley mie na uwadze rwnie i to, e
przeznaczenie magicznych krokw jest zasadniczo czym obcym dla ludzi
Zachodu i z tego te powodu powinno si dy do odseparowania Tensegrity
od kopotw codziennoci. W praktykowanie Tensegrity nie powinno si wplata
adnych dobrze nam znanych elementw, jak rozmowy, muzyka czy wiadomoci
radiowe albo telewizyjne nawet gdyby gos by cichy i przytumiony.
Warunki wspczesnego ycia miejskiego sprzyjaj czeniu si ludzi w grupy; z
tego te powodu jedynym sposobem nauczania i praktykowania Tensegrity na
seminariach i warsztatach s zajcia w grupach. Praktykowanie w grupach jest

korzystne z pewnych wzgldw, z innych za szkodliwe. Jest korzystne,


poniewa sprzyja zharmonizowaniu ruchw oraz stwarza okazj do uczenia si
poprzez przygldanie si innym i porwnywanie. Jest szkodliwe, poniewa moe
prowadzi do uzalenienia si od innych oraz pojawienia si nakazw
skadniowych i naciskw hierarchicznych.
Don Juan by zdania, e skoro wszelkimi zachowaniami czowieka rzdzi jzyk,
ludzie nauczyli si reagowa na, jak to mawia, nakazy skadniowe, czyli
przychylne bd niepochlebne sformuowania wkomponowane w nasz jzyk na
przykad slogany, ktre kady wypowiada bd syszy od innych, takie jak: Nie
ma problemu", To mae piwo", Czas pomyle o tym powanie", Sta ci na
wicej", Nie dam rady", Mam tyek jak szafa", Jestem najlepsza", Jestem na
szarym kocu", Jako si z tym pogodz", Idzie mi niele", Wszystko bdzie w
porzdku" i tak dalej. Don Juan utrzymywa, e to, czego czarownicy zawsze
pragnli i czym si zawsze w praktyce kierowali, to unikanie zachowa
wynikajcych z nakazw skadniowych.
Wedug opisu don Juana pierwotnie szamani staroytnego Meksyku wykonywali
magiczne kroki pojedynczo i w odosobnieniu, spontanicznie bd wwczas, gdy
uznawali to za konieczne. Tak samo te pokazywali je swoim uczniom. Don Juan
stwierdzi, e dla praktykujcych szamanw magiczne kroki zawsze byy wielkim
wyzwaniem; dyli do tego, by wykonywa je doskonale, w gowie majc jedynie
abstrakcyjny obraz ich perfekcyjnego wykonania. Tak wanie powinno wyglda
nauczanie i praktykowanie Tensegrity. Jednake z uwagi na warunki, w jakich
wspczenie yje czowiek, oraz na to, e przeznaczeniem Tensegrity jest
suy szerokiej rzeszy ludzi, naleao potraktowa je w odmienny sposb.
Tensegrity powinno si praktykowa tak, jak jest najatwiej bd to w grupach,
bd indywidualnie, bd te i tak, i tak.
Osobicie, uwaam, e praktykowanie Tensegrity w bardzo duych grupach
ludzi jest najlepszym rozwizaniem, gdy dziki temu wanie miaem ow
niepowtarzaln sposobno, by na wasne oczy widzie co, czego don Juan
Matus ani aden inny czarownik jego linii nie widzieli nigdy wpyw ludzkiej
masy. Don Juan i wszyscy szamani z jego linii, ktrej trwanie ocenia on na
dwadziecia siedem pokole, nigdy nie mieli takiej okazji. Praktykowali magiczne
kroki sami lub w grupach co najwyej picioosobowych. Magiczne kroki miay dla
nich bardzo indywidualny charakter.
Jeeli praktykujcych Tensegrity jest kilkuset, niemal natychmiast tworzy si
pord nich swego rodzaju strumie energii. w strumie, ktry szamanowi
nietrudno zobaczy, wzbudza u praktykujcych siln potrzeb ekspresji. To tak,
jakby ich ciaa obmywa wibrujcy podmuch, dajc im pierwsze zacztki woli.
Dane mi byo widzie co, co uwaam za widok niesamowity przebudzanie si
woli, energetycznej opoki czowieka. Don Juan Matus nazywa j niezachwian
intencj. Uczy mnie, e jest to podstawowe wyposaenie podrujcych w

nieznane.
Przy praktykowaniu Tensegrity naley wzi pod rozwag jedn bardzo wan
kwesti: ruchy Tensegrity powinno si wykonywa z myl, i skutki dziaania
magicznych krokw przyjd same we waciwym czasie. Naley to podkrela z
ca moc. Na pocztku trudno odrni Tensegrity od typowego systemu
ruchw majcych suy rozwijaniu ciaa. Co prawda, Tensegrity jak najbardziej
rozwija ciao, lecz jest to tylko efekt uboczny wpywu bardziej
transcendentalnego. Poprzez rozprowadzanie nie wykorzystywanej energii
magiczne kroki mog wprowadzi praktykujcego na taki poziom wiadomoci,
gdzie sfera normalnej, tradycyjnej percepcji przestaje istnie, a to dlatego, e
znacznie si rozszerza. Dlatego praktykujcemu moe by nawet dane wkroczy
do wiatw, ktrych wyobrazi sobie nie sposb.
Ale dlaczego miabym pragn wkroczy do takich wiatw? zapytaem don
Juana, gdy ten opisa mi w efekt uboczny wpywu magicznych krokw.
Poniewa jeste stworzeniem obdarzonym wiadomoci. Stworzono ci po
to, aby postrzega, podobnie jak my wszyscy rzek. Ludzie odbywaj podr
wiadomoci, podr, ktra zostaa chwilowo przerwana przez siy zewntrzne.
Moesz mi wierzy, jestemy magicznymi stworzeniami, ktre obdarzono
wiadomoci. Jeeli nie mamy tej pewnoci, nie mamy nic.
Powiedzia mi jeszcze, e ludzie od momentu, gdy ich podr wiadomoci
zostaa przerwana, dostali si w wir i krc si w miejscu, cho s przekonani,
e pyn wraz z prdem.
Zapamitaj moje sowa cign don Juan poniewa nie jest to tylko moja
opinia. Moje sowa wypywaj z tego, e sam, na wasnej skrze sprawdziem to,
co odkryli szamani staroytnego Meksyku e my, ludzie, jestemy istotami
magicznymi.
Trzydzieci lat zdyscyplinowanego ycia zajo mi wspicie si na wyyn
poznania, na ktrej stwierdzenia don Juana nabieraj sensu, a ich prawdziwo
jest najzupeniej oczywista. Teraz ju wiem, e ludzie s stworzeniami
obdarzonymi wiadomoci, odbywajcymi ewolucyjn podr wiadomoci;
istotami, ktre rzeczywicie nic o sobie nie wiedz, a maj nieprawdopodobne
moliwoci, ktrych nigdy nie wykorzystuj.

Wstecz / Spis treci / Dalej


SZE UKADW TENSEGRITY
W ksice zostanie omwionych sze nastpujcych ukadw:
1. Ukad przygotowania intencji;
2. Ukad macicy;
3. Ukad piciu rzeczy wanych, czyli ukad westwoodzki;
4. Rozdzielenie lewego ciaa od prawego ciaa, czyli gorcy ukad;
5. Ukad mczyzny;
6. Przedmioty uywane w poczeniu z okrelonymi magicznymi krokami.
[Wykonanie magicznych krokw Tensegrity demonstruj Kylie Lundahl i Miles
Reid]
Poszczeglne magiczne kroki Tensegrity, ktre wchodz w skad kadego z
szeciu ukadw, speniaj wymg najwyszej skutecznoci. Innymi sowy, kady
magiczny krok to precyzyjnie dobrany skadnik pewnej formuy. Wiernie oddaje
to sposb, w jaki pierwotnie wykorzystywano dugie ukady magicznych krokw;
kady z ukadw gwarantowa najwikszy odzysk energii w procesie jej
rozprowadzania.
Jest kilka kwestii, ktre naley uwzgldni, by magiczne kroki przyniosy
najlepsze efekty:
1. Wszystkie magiczne kroki zawarte w omawianych szeciu ukadach mona
powtarza dowoln liczb razy, jeli nie podaje si innych zalece. Jeeli
najpierw wykonuje si je lew stron ciaa, naley je powtrzy tak sam liczb
razy stron praw. Kady magiczny krok z szeciu omawianych ukadw
rozpoczyna si od strony lewej.
2. Stopy powinny by oddalone od siebie na szeroko barkw. W ten sposb
ciar ciaa jest rwnomiernie rozoony. Jeli nogi s rozstawione zbyt szeroko
lub s zbyt blisko siebie, rwnowaga ciaa moe by zachwiana. Aby ustawi
stopy we waciwym pooeniu, naley rozpocz od pozycji, w ktrej s one
ustawione jedna przy drugiej (fot.1). Nastpnie trzeba obrci je na pitach, tak
aby palce stp byy skierowane na zewntrz i ukad stp przypomina liter V
(fot.2). Potem naley przenie ciar ciaa na palce stp i jednakowo rozchyli
pity na boki (fot.3). Palce stp naley jeszcze wyrwna wzgldem siebie; w
tym pooeniu rozstaw stp jest mniej wicej rwny szerokoci barkw. Moe si
zdarzy, e trzeba bdzie jeszcze poprawi nieco uoenie stp, by osign
podan odlego pomidzy stopami i zachowa rwnowag ciaa.
3. Podczas wykonywania wszystkich magicznych krokw Tensegrity nogi
powinny by lekko ugite w kolanach, tak aby przy spogldaniu w d kolana
zasaniay stopy (fot.4, fot.5). Wyjtek stanowi tu magiczne kroki, podczas

ktrych nogi powinny by wyprostowane; w tych wypadkach prawidow pozycj


ciaa podaje si w opisie. Wyprostowanie ng nie oznacza, e cigna
podkolanowe maj by przesadnie nacignite, lecz e s naprone delikatnie,
bez forsowania.
Taka pozycja ze zgitymi kolanami jest wspczesnym dodatkiem do systemu
magicznych krokw, ladem oddziaywania wpyww cakiem niedawnych.
Jednym z przywdcw linii don Juana Matusa by nagual Lujan, eglarz z Chin,
ktrego prawdziwe imi brzmiao chyba Lo-Ban. Przypyn do Meksyku na
przeomie dziewitnastego i dwudziestego wieku i tam spdzi reszt ycia.
Jedna z szamanek z grupy don Juana Matusa bya na Wschodzie i uczya si
tamtejszych sztuk walki. Sam don Juan Matus zaleca swoim uczniom, by si
nauczyli porusza w sposb kontrolowany, szkolc si w jakiej sztuce walki.
Inn kwesti zwizan z lekkim ugiciem kolan jest sposb wyrzucania ng do
przodu przy wymachu nog nigdy nie powinno si jej rozlunia i dopuszcza
do silnego i nagego wyprostu nogi w stawie kolanowym; nog powinno si
prostowa poprzez napinanie mini uda. Zapobiegnie to urazom cigien
kolana.
4. Tylne minie ng powinny by napite (fot.6). Nieatwo tego dokona. Wielu
ludziom opanowanie napicia przednich mini ng przychodzi stosunkowo
atwo, tylne minie pozostaj jednak zwiotczae. Don Juan mawia, e to
wanie w tylnych miniach ud zawsze si gromadzi osobista historia. Zgodnie
z tym, co mwi, tam si zagniedaj uczucia i tam ulegaj stagnacji.
Utrzymywa. e kopoty ze zmian sposobu zachowania mona miao przypisa
zwiotczeniu tylnych mini ud.
5. Przy wykonywaniu wszystkich magicznych krokw ramiona powinny by
zawsze lekko zgite w okciach, nigdy za sztywno wyprostowane; zapobiega to
nadwereniu cigien okci przy uderzeniach rk (fot.7).
6. Kciuk musi by zawsze zamknity, to znaczy ma przylega do wntrza doni,
nigdy nie moe odstawa od niej (fot.8). Czarownicy linii don Juana uwaali, e
kciuk ma ogromne znaczenie dla zagadnie energii i funkcjonalnoci. Byli
przekonani, e u nasady kciuka umiejscowione s takie punkty, w ktrych
energia moe ulega zastojom, oraz takie, ktre mog regulowa jej przepyw w
ciele. Dla uniknicia niepotrzebnych napre kciuka i urazw, wynikych z
energicznego potrzsania rk, szamani przyjli zasad, e kciuk naley
dociska do wewntrznej krawdzi doni.
7. Przy zaciniciu doni w pi may palec naley unie, tak by unikn
ukowego obrysu pici (fot.9), utworzonego przez opadajce ku doowi palce
rodkowy, serdeczny i may. Chodzi o to, by pi miaa obrys kwadratu (fot.10),
co osiga si poprzez uniesienie palca serdecznego i maego; prowadzi to do
wytworzenia si w okolicy pachy szczeglnego napicia, ktre jest niezwykle

pomocne w osiganiu poczucia bogoci.


8. Palce doni, jeli trzeba j otworzy, naley cakowicie rozprostowywa.
Uaktywniaj si wtedy cigna grzbietu doni, ktra staje si rwna i paska
(fot.11). Don Juan preferowa takie wanie uoenie doni, uwaajc, e
przeciwdziaa ono tendencji powstaej, jak twierdzi, w procesie uspoecznienia
do wycigania doni wklsej (fot.12). Mawia, e taka wklsa do jest doni
ebraka, a praktykujcy magiczne kroki jest wojownikiem, nie jakim ebrakiem.
9. W wypadku, gdy palce maj by mocno zgite w drugim stawie i docinite do
doni, naley maksymalnie napi cigna grzbietu doni, a szczeglnie cigna
kciuka (fot.13). Napicie cigien powoduje naprenie w okolicy nadgarstkw i
przedramion, ktre czarownicy staroytnego Meksyku uwaali za obszary
majce olbrzymie znaczenie dla zdrowa i poczucia bogoci.
10. W wielu ruchach Tensegrity trzeba zgina donie w nadgarstkach do przodu
lub do tylu pod ktem okoo dziewidziesiciu stopni. przykurczajc przy tym
cigna przedramienia (fot.14). Musi si to odbywa powoli, poniewa zwykle
nadgarstki s do sztywne. Wielkie znaczenie ma wypracowanie takiej
ruchomoci nadgarstkw, by do mona byo odgina jak najbliej
przedramienia.
11. Innym wanym elementem praktykowania Tensegrity jest akt, ktry nazwano
wczeniem ciaa. Jest to akt szczeglny, w ktrym wszystkie minie ciaa, a w
szczeglnoci przepona, zostaj napite w jednej chwili. Minie brzucha
skurcz si na skutek silnego szarpnicia, podobnie jak minie obrczy
barkowej i opatek. Minie ramion i ng naley napi rwnoczenie i z
jednakow si, lecz tylko na chwil (fot.15, fot.16). Wraz z nabywaniem wprawy
mona si nauczy utrzymywania napicia mini nieco duej.
Wczenie ciaa nie ma nic wsplnego ze stanem permanentnego napicia
mini ciaa, ktre jest znakiem naszych czasw. Gdy ciao jest spite z powodu
stresu czy przepracowania, a minie karku twarde jak kamie, ciao wcale nie
jest wczone. Podobnie rozlunienie mini czy osignicie stanu wyciszenia
nie jest wyczeniem ciaa. Czarownikom staroytnego Meksyku chodzio o to, e
dziki magicznym krokom ciao jest niezwykle czynne i pene gotowoci do
natychmiastowego dziaania. Don Juan Matus okrela ten stan gotowoci jako
wczenie ciaa. Mwi, e gdy minie napite podczas wczenia ciaa zostaj
rozlunione, ciao zostaje samoczynnie wyczone.
12. Wedug don Juana proces oddychania mia olbrzymie znaczenie dla
czarownikw staroytnego Meksyku. Podzielili go na oddychanie grn czci
puc, oddychanie rodkow czci puc oraz oddychanie brzuchem (fot.17,
fot.18, fot.19). Oddychanie polegajce na rozszerzaniu przepony nazwali
oddechem zwierzcia i wytrwale je wiczyli, by jak mwi don Juan zachowa
zdrowie i dugowieczno.

Don Juan by przekonany, e wiele problemw zdrowotnych wspczesnego


czowieka mona atwo rozwiza dziki gbokiemu oddychaniu. Utrzymywa,
e ludzie w dzisiejszych czasach maj skonno do robienia pytkich oddechw.
Jednym z celw czarownikw staroytnego Meksyku byo opanowanie
gbokiego wdechu i wydechu poprzez stosowanie magicznych krokw.
Dlatego te szczeglnie si zaleca, by w ruchach Tensegrity, ktre wymagaj
gbokich wdechw i wydechw, spowalnia oddychanie, tak by wdychanie i
wydychanie byo dusze i gbsze.
Zwykle oddychanie podczas wykonywania ruchw Tensegrity jest normalne,
chyba e w opisie okrelonego magicznego kroku podano inne zalecenie.
13. Praktykujcy magiczne kroki powinni sobie uwiadomi, i Tensegrity jest w
swej istocie wspdziaaniem napinania i rozluniania mini wybranych partii
ciaa; jego celem jest dowiadczenie niezwykle podanej fizycznej eksplozji,
znanej jedynie czarownikom staroytnego Meksyku i okrelanej przez nich jako
energia cigien. Jest to rzeczywicie prawdziwa eksplozja nerww i cigien
poniej lub wewntrz samych mini.
Tensegrity to napinanie i rozlunianie mini; intensywno napicia mini i
czas ich utrzymywania w tym stanie w kadym magicznym kroku zaley od siy
praktykujcego. Zaleca si, by na pocztku sesji wicze napicie to byo
nieznaczne, a czas napicia jak najkrtszy. Po rozgrzaniu mini napicie
powinno si zwiksza, a czas jego trwania wydua; zawsze jednak w
granicach rozsdku.

Wstecz / Spis treci / Dalej


UKAD PRZYGOTOWANIA INTENCJI
Don Juan Matus wyrazi si kiedy, e ludzie jako organizmy potrafi dokona
rzeczy wielkiej s zdolni postrzega; niestety, prowadzi to do powstania
faszywego odwzorowania, sztucznego ekranu ludzie pochwytuj napywajce
ze wszystkich stron wszechwiata strumienie czystej energii i przeksztacaj je w
zestaw danych zmysowych, ktre interpretuj, odwoujc si do sztywnego
systemu interpretacji, nazywanego przez czarownikw ludzk matryc. w
magiczny akt interpretacji czystej energii przyczynia si do powstania faszywego
odwzorowania, owego szczeglnego przekonania wsplnego wszystkim
ludziom, e poza ich systemem interpretacji ju nic wicej nie istnieje.
Don Juan zilustrowa to zjawisko pewnym przykadem. Stwierdzi, e drzewo"
takie, jakim znaj je ludzie jest bardziej wynikiem interpretacji ni percepcji.
Zwrci uwag na to, e do ustalenia istnienia drzewa" ludziom wystarczy
zaledwie przelotne spojrzenie, ktre praktycznie nic im nie mwi. Caa reszta to
zjawisko, ktre opisywa jako powoanie intencji drzewa; inaczej mwic, reszta
to zinterpretowanie zestawu danych zmysowych odnoszcych si do tego
szczeglnego zjawiska, ktre ludzie zw drzewem. Don Juan owiadczy, e
podobnie jak w podanym przykadzie, cay wiat ludzki skada si z
nieskoczonego repertuaru interpretacji, w ktrych zmysy odgrywaj nieznaczn
tylko rol. Innymi sowy, jedynie zmys wzroku dotyka owych napywajcych ze
wszystkich stron wszechwiata, nieograniczonych strumieni energii, przy czym
odbywa si to bardzo powierzchownie.
Don Juan utrzymywa, e postrzeganie czowieka to w duej mierze interpretacja
i e ludzie s tego rodzaju organizmami, ktrym do stworzenia wasnego wiata
potrzeba nieznacznej porcji czystej percepcji lub ujmujc to inaczej
postrzegaj oni tylko tyle, ile trzeba, by uruchomi swj system interpretacji.
Ulubiony przykad don Juana dotyczy tego, w jaki sposb tworzymy jak
mawia, za spraw naszej intencji co tak przytaczajcego i tak
fundamentalnego jak Biay Dom. Don Juan nazywa Biay Dom orodkiem potgi
wspczesnego wiata, pocztkiem wszelkich naszych de, nadziei, obaw i
tym podobnych, wsplnych nam wszystkim czyli waciwie stolic
cywilizowanego wiata. Mwi, e wszystko to nie ley w sferze abstrakcji czy
nawet w sferze naszych umysw, lecz w sferze intencji, gdy z punktu widzenia
naszych bodcw zmysowych Biay Dom to budynek, ktremu w aden sposb
nie mona przypisa bogactwa, zasigu czy gbi pojcia Biaego Domu.
Dodawa, e z punktu widzenia caego zestawu danych zmysowych Biay Dom.
jak wszystko w naszym wiecie, jest powierzchownie pojmowany jedynie
zmysem wzroku; nasze zmysy dotyku, powonienia, suchu i smaku nie
odgrywaj tu adnej roli. Interpretacja budynku, gdzie mieci si Biay Dom,

ktr owe zmysy mogyby stworzy na podstawie waciwych im bodcw,


byaby pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia.
Pytanie, ktre stawia czarownik don Juan, brzmiao: Gdzie jest Biay Dom?'' W
odpowiedzi dowodzi, e z ca pewnoci nie w zasigu naszego postrzegania i
nawet nie w naszych umysach, lecz w szczeglnej sferze zamierzam a, gdzie
ywi si on wszystkim, co tylko si do niego odnosi. Don Juan by zdania, e
nasza magia to umiejtno stworzenia w taki wanie sposb caego
wszechwiata intencji.
Poniewa tematem pierwszego ukadu Tensegrity jest przygotowanie
praktykujcych do zamierzania, naleaoby si uwanie przyjrze stosowanej
przez czarownikw definicji tego pojcia. Dla don Juana zamierzanie byo aktem
automatycznego wypeniania prni powstajcej po bezporedniej percepcji
zmysowej, bd te aktem wzbogacania dajcych si zaobserwowa zjawisk za
pomoc zamierzania peni, nie istniejcej z punktu widzenia czystego
postrzegania.
Don Juan okrela taki akt zamierzania peni jako powoanie intencji. Wszystkie
jego wyjanienia intencji wskazyway na to. e akt zamierzania nie naley do
sfery fizycznej. Inaczej mwic, ley on poza fizycznym wymiarem mzgu czy
jakiegokolwiek innego organu ludzkiego ciaa. Dla don Juana intencja
wykraczaa poza znany nam wiat. Jest ona czym podobnym do fali
energetycznej, wizki energii, ktra si do nas przyczepia.
Z powodu tej transcendentalnej natury intencji don Juan rozrnia ciao, ktre
stanowi element procesw poznawczych powszedniego ycia, i ciao, ktre jest
zamknit caoci energetyczn i nie naley do takich procesw. W tej caoci
energetycznej zawieraj si niedostrzegalne partie ciaa, takie jak organy
wewntrzne oraz energia, ktra przez nie przepywa. Don Juan podkrela, e ta
wanie strona czowieka potrafi postrzega energi bezporednio.
Don Juan zwraca uwag, e z powodu najwikszego udziau wzroku w naszym
zwykym sposobie postrzegania wiata szamani staroytnego Meksyku opisywali
w akt bezporedniego pochaniania energii jako widzenie. Ich zdaniem
postrzeganie energii w jej ruchu we wszechwiecie oznaczao, e tworzy ona
szczeglne, pozbawione cech indywidualnych konfiguracje, ktre si powtarzaj
w nie zmienionej formie, i e owe konfiguracje mog by postrzegane tak samo
przez kadego, kto widzi.
Najwaniejszy z podanych przez don Juana Matusa przykadw na to
niezmienne tworzenie przez energi pewnych szczeglnych konfiguracji by
sposb postrzegania ludzkiego ciaa wwczas, gdy widziano je bezporednio
jako energi. Jak ju wczeniej wspomniano, tacy szamani jak don Juan
postrzegaj czowieka jako skupisko pl energii, widzialne pod postaci wyranie
zarysowanego wietlistego obszaru. Rozumiana w taki sposb energia
opisywana jest przez szamanw jako rodzaj wibracji, ktra samoistnie si ustala,

tworzc w ten sposb spjne caoci. Szamani opisuj cay wszechwiat jako
zoenie konfiguracji energii, ktre oko widzcego postrzega jako wkna albo
wietliste nici, przeplatajce si w kadym moliwym kierunku, cho nigdy nie
popltane. Dla umysu linearnego jest to hipoteza doprawdy niepojta. Zawiera
sprzeczno, ktrej w aden sposb nie mona rozwika w jaki sposb owe
nici mog si przeplata w kadym moliwym kierunku, nie ulegajc przy tym
spltaniu?
Don Juan podkrela, e szamani ci mogli jedynie opisywa pewne zjawiska i e
jeli stosowane przez nich pojcia sprawiaj wraenie niezbyt trafnych czy wrcz
sprzecznych, wini za to naley ograniczenia skadni. Mimo to ich opisy s tak
cise jak to tylko moliwe.
Zgodnie ze sowami don Juana, szamani staroytnego Meksyku opisywali
intencj jako wiecznie trwajc si, ktr tchnie cay wszechwiat si, ktra
jest siebie wiadoma do tego stopnia, e reaguje na przywoania czy polecenia
szamanw. Za spraw intencji dawni szamani mogli uwolni nie tylko cay
potencja czowieka w sferze postrzegania, lecz take w sferze dziaania. Dziki
intencji najbardziej nieprawdopodobne sformuowania stay si rzeczywistoci.
Don Juan naucza mnie, e granic moliwoci postrzegania czowieka nazywa
si pasmem ludzkim, co oznacza, i istnieje pewien kres moliwoci czowieka,
wyznaczony przez jego organizm. w kres nie jest li tylko tradycyjn granic
racjonalnej myli, lecz granic wszelkich potencjaw drzemicych w ludzkim
organizmie. Don Juan by przekonany, e potencjay te nigdy nie zostaj
spoytkowane, dawione przez z gry powzite zaoenia o granicach ludzkich
moliwoci, nie majcych nic wsplnego z rzeczywistym potencjaem czowieka.
Don Juan stanowczo twierdzi, e skoro postrzeganie energii w jej ruchu we
wszechwiecie nie jest czym dowolnym ani indywidualnym, widzcym ukazuj
si uksztatowania energii zachodzce samoistnie; formuj si one wolne od
ingerencji czynnika ludzkiego. Przez to postrzeganie takich uksztatowa jest
samo w sobie i samo przez siebie kluczem wyzwalajcym w dawiony ludzki
potencja, ktry normalnie nigdy nie jest wykorzystywany. Aby sprowokowa
percepcj tych uksztatowa energetycznych, trzeba zmieni cao ludzkich
moliwoci postrzegania.
Ukad przygotowania intencji jest podzielony na cztery grupy. Pierwsza z nich to
urabianie energii na intencj". Nazwa drugiej grupy brzmi: pobudzanie energii
na intencj", trzeciej: zbieranie energii na intencj"; a czwartej: wdychanie
energii intencji".

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA PIERWSZA: URABIANIE ENERGII NA INTENCJ.
Don Juan objani mi wszelkie niuanse kadej grupy magicznych krokw, ktre
stanowi trzon duszych ukadw Tensegrity.
Energia niezbdna do operowania intencj rzek, gdy wyjania mi
energetyczny wpyw krokw tej grupy jest ustawicznie wypychana z orodkw
witalnoci umiejscowionych w okolicy wtroby, trzustki oraz nerek i odkada si w
dolnej czci naszej wietlistej sfery. Energi t trzeba cigle pobudza i
przywraca jej waciwy bieg. Czarownicy z mojej linii usilnie nalegali na to, by
systematycznie i w sposb kontrolowany pobudza energi nogami i stopami. W
ich wypadku dugie marsze, bdce nieodczn czci ich ycia, koczyy si
nadmiernym pobudzeniem energii, ktra niczemu nie suya. Z tego powodu
dugie marsze przyniosy im wicej szkody ni poytku, tote aby zrwnoway
nadmiar energii, musieli wykonywa w czasie chodzenia okrelone magiczne
kroki.
Don Juan Matus powiedzia mi, e ten zestaw, skadajcy si z pitnastu
magicznych krokw, ktrych zadaniem jest pobudzenie energii za pomoc pracy
stp i ng, szamani z jego linii uwaali za najskuteczniejszy sposb
wykonywania czynnoci nazywanej przez nich urabianiem energii i e
praktykujcy, jeli tylko zechc, mog powtarza te magiczne kroki choby setki
razy, bez obaw o nadmierne pobudzenie energii. Zdaniem don Juana
nadmiernie pobudzona energia na zamierzanie ostatecznie jeszcze bardziej
zubaa orodki witalnoci.
1. Ucieranie energii stopami.
Cae ciao naley kilkakrotnie obrci na gwkach koci rdstopia z lewa na
prawo i z prawa na lewo, aby znale stabiln pozycj. Nastpnie ciar ciaa
trzeba przenie na pity; od tej chwili obroty naley wykonywa na pitach,
unoszc nieznacznie palce stp przy obrocie i stawiajc je na ziemi, gdy stopy
maksymalnie wychyl si w bok.
Ramiona powinny by zgite w okciach, a palce doni skierowane w przd;
donie zwrcone do siebie. Naley porusza ramionami, poczynajc od opatek i
barkw. Dziki temu, e ramiona i nogi poruszaj si rwnoczenie, tak jak
podczas marszu (prawe rami razem z lew nog i na odwrt), krok ten
uczynni wszystkie koczyny i organy wewntrzne (fot.20, fot.21).
Efektem takiego ucierania energii jest lepsze krenie w stopach, ydkach i
udach a po krocze. Szamani od wiekw stosuj ten krok take po to, by
przywrci ruchomo niesprawnych po urazie koczyn.
2. Ucieranie energii w trzech przesuniciach stp.

Tak jak w poprzednim magicznym kroku, naley trzy razy okrci si na pitach.
Po bardzo krtkiej przerwie znw trzeba si trzykrotnie okrci na pitach. W
pierwszych trzech magicznych krokach tego ukadu zasadnicz spraw jest
zaangaowanie ramion, ktrymi naley energicznie porusza w przd i w ty.
Przerwanie ucierania energii zwiksza jego efektywno. Fizycznym efektem
tego magicznego kroku jest szybki napyw fali energii potrzebnej do biegu,
ucieczki czy oglnie do wszystkiego, co wymaga podjcia szybkiego dziaania.
3. Ucieranie energii bocznym przesuniciem stp.
Obie stopy naley przesun w lewo, obracajc je na pitach; nastpnie trzeba
przesun je jeszcze dalej w lewo, obracajc je na gwkach koci rdstopia.
Potem po raz trzeci naley przesun stopy w lewo, znw obracajc je na
pitach (fot.22, fot.23, fot.24). Nastpnie caa sekwencja ruchw zostaje
odwrcona teraz stopy naley przesuwa w prawo, obracajc je wpierw na
pitach, pniej na palcach i dalej znw na pitach.
Efektem tych trzech magicznych krokw jest pobudzenie krenia w caym ciele.
4. Mieszanie energii uderzaniem pitami w ziemi.
Ten magiczny krok przypomina chd w miejscu. Naley energicznie unie
kolano, przy czym palcw nie powinno si odrywa od ziemi. Ciar ciaa
spoczywa na drugiej nodze. Nastpnie naley przenosi ciar ciaa z jednej
nogi na drug; przy wykonywaniu ruchu jedn nog ciar ciaa spoczywa na
nodze nieruchomej. Ramionami naley porusza tak samo jak w poprzednim
magicznym kroku (fot.25).
Dziaanie tego i nastpnego magicznego kroku jest bardzo podobne do dziaania
trzech poprzednich po ich wykonaniu odczuwa si przenikajce cay obszar
miednicy uczucie bogoci.
5. Mieszanie energii trzykrotnym uderzeniem stopami w ziemi.
Ten magiczny krok jest dokadnie taki sam jak poprzedni, z tym e kolanami i
stopami nie porusza si w sposb cigy. Przerwa nastpuje po trzykrotnym
naprzemiennym uderzeniu pit w ziemi. Tak wic sekwencja ruchw wyglda
nastpujco lewa, prawa, lewa, przerwa, prawa, lewa, prawa, przerwa i tak
dalej.
Pierwsze pi magicznych krokw tej grupy pozwala na szybkie zgromadzenie
potrzebnej energii w okolicy brzucha i krocza na przykad przed rozpoczciem
dugiego biegu czy szybkiej wspinaczki na gr lub drzewo.
6. Zbieranie energii podeszwami stp i przesuwanie jej ku grze wzdu
wewntrznej strony nogi.
Podeszw lewej i prawej stopy naley naprzemiennie przesuwa ku grze
wzdu wewntrznej strony drugiej nogi, niemal jej dotykajc. Wane jest, aby

wykonywa to wiczenie na ugitych nogach (fot.26).


W tym magicznym kroku wymusza si ruch energii na zamierzanie ku grze,
wzdu wewntrznej strony ng, ktr szamani uwaaj za miejsce gromadzenia
si pamici kinestetycznej. Tego magicznego kroku uywa si, by przypomnie
sobie ruchy wczeniej poznane lub by uatwi zapamitanie nowych.
7. Pobudzanie energii kolanami.
Kolano lewej nogi naley zgi i przenie jak najdalej na prawo; ruch
przypomina pocztek wymachu nog w bok. Jednoczenie tuw i ramiona
agodnie skrci jak najdalej w lewo (fot.27). Nastpnie lew nog trzeba
postawi w pierwotnym pooeniu. Opisany ruch nastpnie wykona praw nog
i dalej wykonywa go na przemian lew i praw nog.
8. Wpychanie pobudzonej energii kolanami do tuowia.
Ten magiczny krok jest energetyczn kontynuacj poprzedniego. Lewe kolano,
maksymalnie zgite, naley podcign jak najwyej, do samego tuowia. Tuw
powinien by lekko pochylony. W momencie gdy kolano jest podcignite do
gry, palce stopy powinny by skierowane ku ziemi (fot.28). Taki sam ruch
naley wykona praw nog, a nastpnie naprzemiennie obiema nogami.
Kierowanie stopy ku ziemi powoduje, e cigna kostki zostaj napite, co
gwatownie stymuluje znajdujce si tam mikroskopijne orodki skumulowanej
energii. Szamani uwaaj je za bodaj najwaniejsze centra energetyczne w
koczynach dolnych; tak wane, e pobudzone w tym magicznym kroku, mog
uaktywni pozostae mikroskopijne orodki energetyczne w caym ciele. Ten i
poprzedni magiczny krok naley wykonywa cznie, aby przemieci energi na
zamierzanie, zebran dziki ruchom kolan w gr, do dwch orodkw
witalnoci w okolicy wtroby i trzustki.
9. Kopanie energii z przodu i z tyu ciaa.
Po wymachu w przd lew nog nastpuje wymach w ty zgit w kolanie praw
nog (fot.29, fot.30). Nastpnie kolejno ruchw naley odwrci i wykona
wymach do przodu nog praw, a zaraz po nim wymach do tyu ugit nog
lew.
Ramiona powinno si trzyma po bokach ciaa, gdy ten magiczny krok
uaktywnia tylko dolne koczyny, nadajc im gitko. Wymachy ng powinny
by jak najwysze. Przy wymachu w ty tuw powinno si dla uatwienia lekko
pochyli jest to naturalny sposb wchaniania energii pobudzonej dziki
ruchom koczyn. Ten magiczny krok wykonuje si, by wspomc ciao w razie
kopotw z trawieniem, spowodowanych zmian sposobu odywiania, lub przed
odbyciem dalekiej podry.
10. Unoszenie energii z podeszew stp.

Lew nog w kolanie naley mocno zgi, przycign do tuowia i podnie jak
najwyej. Tuw lekko pochyli, by prawie dotyka kolana. Zaokrglone ramiona
opuci i obj domi podeszw stopy z dwch stron (fot.31). W doskonaym
wykonaniu objcie stopy jest bardzo swobodne i trwa bardzo krtko. Stop
naley opuci w tej samej chwili, gdy ramiona i donie zostaj uniesione wzdu
nogi w wyniku silnego szarpnicia, w ktrym bior udzia minie barkw i klatki
piersiowej, na wysoko trzustki i ledziony (fot.32). Te same ruchy naley
wykona praw stop i rk, unoszc donie od stp na wysoko wtroby i
woreczka ciowego. Ruchy naley wykonywa naprzemiennie obiema nogami.
Podobnie jak w wypadku poprzedniego magicznego kroku pochylenie tuowia
pozwala na przeniesienie energii od stp do dwch niezwykle wanych
orodkw energetycznych w okolicy wtroby i trzustki. Tego magicznego kroku
uywa si w celu wyrobienia gitkoci oraz dla zagodzenia kopotw z
trawieniem.
11. Burzenie ciany energii.
Stop lewej nogi, mocno ugitej w kolanie, naley unie na wysoko bioder,
po czym wygi ku grze palce stopy i wypchn j w przd, tak jak przy
odpychaniu nog cikiego przedmiotu (fot.33). Gdy tylko stopa znajdzie si na
ziemi, naley unie w ten sam sposb stop praw i dalej powtarza ruch,
zmieniajc nogi.
12. Przekraczanie bariery energii.
Lew nog naley szybko unie, jak gdyby przekraczajc przeszkod
umieszczon z boku i przed tuowiem, po czym zatoczy ni krg od prawej do
lewej strony (fot.34) i gdy tylko stopa stanie na ziemi, unie praw nog i
wykona ten sam ruch.
13. Kopanie bocznej bramy.
Jest to niby kopnicie, niby pchnicie nog, wykonywane podeszwami stp.
Lew nog naley unie do poowy podudzia i wypchn stop w praw stron,
jakby z zamiarem uderzenia w jaki przedmiot ca podeszw stopy (fot.35).
Nastpnie stop naley cofn do pozycji wyjciowej i powtrzy ruch praw
nog i stop.
14. Rozkruszanie grudki energii.
Naley unie lew stop, tak by jej palce byy skierowane niemal prostopadle
ku ziemi. Kolano powinno by wysunite do przodu i mocno zgite. Nastpnie
stop naley niezbyt szybko opuci i uderzy ni w ziemi, jak gdyby chcc
rozkruszy lec na ziemi grudk (fot.36). Gdy tylko palce stopy uderz w
ziemi, naley j ustawi z powrotem w pozycji wyjciowej i powtrzy ruch
praw nog i stop.

15. Zdrapywanie skorupy energii.


Lew stop naley unie okoo dziesiciu centymetrw nad ziemi; nastpnie
nog wykona wymach do przodu i potem mocno do tyu, lekko ocierajc stop o
ziemi i jakby zdrapujc co z jej podeszwy (fot.37). W trakcie tego magicznego
kroku ciar ciaa przenosi si na drug nog, a tuw jest lekko pochylony,
dziki czemu pracuj minie brzucha. Gdy tylko lewa stopa znajdzie si w
normalnej pozycji, naley wykona ten sam ruch stop i nog praw.
Szamani nazywaj ostatnie pi magicznych krokw tej grupy krokami w
naturze. S to magiczne kroki, ktre praktykujcy mog wykonywa podczas
marszu lub w czasie zaatwiania swych codziennych spraw czy nawet wwczas,
gdy siedz i rozmawiaj z innymi ludmi. Zadaniem tych krokw jest zbieranie
energii z pomoc stp i wykorzystywanie jej dziki pracy ng w sytuacjach
wymagajcych koncentracji i szybkiej pracy pamici.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA DRUGA: POBUDZANIE ENERGII NA INTENCJ.
Dziesi magicznych krokw grupy drugiej wie si z pobudzaniem energii na
zamierzanie z okolic tu poniej kolan, znad gowy, z okolic nerek, wtroby i
trzustki, splotu sonecznego i szyi. Kady z tych magicznych krokw pobudza
wycznie energi zwizan z zamierzaniem, zgromadzon w tych wanie
miejscach. Szamani uwaaj, e te magiczne kroki maj zasadnicze znaczenie
w codziennej egzystencji, poniewa ich zdaniem ycie podporzdkowane jest
intencji. Mona by rzec, e ten zestaw magicznych krokw jest dla nich tym,
czym kawa dla wspczesnego czowieka. Haso naszych czasw: Dopki nie
wypij cappuccino, jestem do niczego", czy haso poprzedniego pokolenia:
Budz si dopiero po wypiciu maej czarnej", dla nich brzmi tak: Nie jestem
gotowy do dziaania, dopki nie wykonam tych magicznych krokw". Grupa
druga tego ukadu rozpoczyna si aktem, ktry okrela si jako wczenie ciaa
(patrz fot.15, fot.16).
16. Pobudzanie energii stopami i ramionami.
Po wczeniu ciaa tuw powinien by lekko pochylony (fot.38). Ciar ciaa
spoczywa wtedy na prawej nodze, a nog lew naley zatoczy peny krg,
ocierajc czubkami palcw o ziemi i stawiajc stop na gwkach koci
rdstopia przed sob. Lewym ramieniem, rwnoczenie z ruchem lewej nogi,
naley zatoczy krg, ktrego wierzchoek siga powyej gowy (fot.39). Po
krtkiej przerwie nog i rk naley zakreli jeszcze dwa koa, jedno po drugim;
w sumie bdzie ich wic trzy (fot.40). Rytm tego magicznego kroku wyznacza
nastpujce liczenie: jeden, krtka przerwa, jeden jeden, bardzo krtka
przerwa, dwa, przerwa, dwa dwa, bardzo krtka przerwa i tak dalej. Taki sam
ruch naley wykona praw nog i ramieniem.
W tym magicznym kroku dziki pracy stp pobudza si energi u podstawy
wietlistej kuli i poruszajc ramionami, przemieszcza si j do obszaru tu ponad
gow.
17. Wtaczanie energii w okolice nadnerczy.
Rce naley uoy na plecach, na wysokoci nerek i nadnerczy. Powinny by
zgite w okciach pod ktem prostym; donie s zacinite w pici i nie dotykaj
plecw, lecz s oddalone od nich o mniej wicej dziesi centymetrw. Pici
naley przesuwa w d, jedna za drug, zataczajc nimi krg. Rozpoczyna lewa
pi, ktra przesuwa si w d; po niej w d przesuwa si pi prawa, w tym
samym czasie, gdy lewa powraca w gr. Tuw naley lekko wychyli w przd
(fot.41). Nastpnie ruch odwrci i porusza piciami w odwrotnym kierunku,
tuw odchylajc lekko do tyu (fot.42). Takie poruszanie tuowiem w przd i w ty

angauje minie grnej partii ramion oraz barkw.


Tego magicznego kroku uywa si, by dostarczy energii na zamierzanie do
nadnerczy i nerek.
18. Pobudzanie energii dla nadnerczy.
Tuw naley pochyli, a nogi w kolanach ugi tak, by byy wysunite do przodu
poza palce stp. Donie spoczywaj na rzepkach, a palce oplataj kolana.
Nastpnie lew do naley obrci na rzepce w prawo, tak by okie by jak
najdalej wysunity do przodu na linii lewego kolana (fot.43). W tym samym
czasie prawe przedrami, z doni cigle spoczywajc na rzepce, naley
oprze na prawym udzie, a prawe kolano wyprostowa, naprajc cigno
podkolanowe. Wane jest, by porusza jedynie kolanami, a nie krci na boki
biodrami.
Te same ruchy naley wykona prawym ramieniem i praw nog (fot.44).
Ten magiczny krok jest stosowany do pobudzania energii zamierzania w okolicy
nerek i nadnerczy. Daje on praktykujcym wielk wytrzymao oraz poczucie
miaoci i wiary w siebie.
19. Stapianie prawej i lewej energii.
Naley zrobi gboki wdech. Przy powolnym wydechu lewe przedrami trzeba
wysun przed siebie na wysokoci barkw, zginajc je w okciu pod ktem
prostym. Nadgarstek jak najmocniej wygi do tyu; palce powinny by
skierowane do przodu, a do zwrcona w prawo (fot.45).
Teraz naley mocno pochyli tuw, a lewe rami znajdzie si na wysokoci
kolan. Naley uwaa, by lewy okie nie opada ku ziemi, i utrzymywa go z
dala od kolan, wysunity jak najdalej ku przodowi. Cay czas naley powoli
wydycha powietrze, a prawym ramieniem zakreli pene koo ponad gow,
koczc ruch, gdy prawa do znajdzie si kilka centymetrw od palcw lewej
doni. Prawa do powinna by skierowana w stron ciaa, a palce w kierunku
ziemi. Gow naley trzyma na wyprostowanej szyi twarz do dou. Wtedy
wydech si koczy i w tej pozycji ponownie zrobi gboki wdech. W trakcie
wolnego i gbokiego wdychania naley napi wszystkie minie plecw,
ramion i ng (fot.46).
W czasie wydechu tuw naley wyprostowa i rozpocz cay magiczny krok od
prawego ramienia.
Maksymalne wycignicie ramion w przd pozwala na utworzenie si szczeliny
w wirujcym orodku energetycznym nerek i nadnerczy; umoliwia ona
optymalne wykorzystanie rozprowadzanej energii. Ten magiczny krok ma
zasadnicze znaczenie w procesie rozprowadzania energii do tego orodka, ktry
odpowiada za ogln witalno i modzieczo ciaa.

20. Przeszywanie ciaa wizk energii.


Prawe rami naley przyoy do brzucha na wysokoci ppka, a rami lewe tu
za plecami, na tej samej wysokoci. Nadgarstki powinny by mocno odgite, a
palce skierowane ku ziemi. Lewa do powinna by skierowana w prawo, a
prawa w lewo (fot.47). Donie naley energicznie obrci w nadgarstkach, tak
aby palce obu rk pooone byy wzdu tej samej poziomej linii, wskazujc w
przd i w ty. Minie caego ciaa trzeba napi i ugi nogi w kolanach w tym
samym momencie, gdy palce zostan skierowane w przd i w ty (fot.48). Przez
chwil naley utrzyma donie w tym pooeniu. Nastpnie trzeba rozluni
minie, wyprostowa nogi i okrci ramiona, tak aby lewe rami znalazo si z
przodu, a prawe z tyu. Podobnie jak na pocztku tego magicznego kroku, palce
naley skierowa ku ziemi i znw energicznie obrci donie, by palce byy
skierowane wzdu poziomej linii w przd i w ty. W trakcie tych ruchw powinno
si swobodnie wydycha powietrze; nogi powinny by ugite w kolanach.
Podczas tego magicznego kroku porodku ciaa ustala si lini, ktra
rozgranicza lew energi od energii prawej.
21. Okrcanie energii w okolicy trzech orodkw witalnoci.
Tu dobrze jest rozpocz od umieszczenia doni naprzeciw siebie, w jednej linii.
Palce powinny by rozsunite i zakrzywione, jak gdyby chwytay wieczko soika
wielkoci doni. Nastpnie praw do naley umieci przed sob, w okolicy
trzustki i ledziony, zwracajc j do tuowia. Lew do natomiast umieci za
sob, w okolicy lewej nerki i nadnercza, rwnie zwracajc j do tuowia. Oba
nadgarstki mocno odgi w ty i w tej samej chwili skrci tuw jak najdalej w
lewo, nie poruszajc przy tym kolanami. Nastpnie obie donie naley obraca
jednoczenie w nadgarstkach ruchem wahadowym, jak gdyby odkrcajc
wieczka dwch soikw. jednego na trzustce i ledzionie, drugiego za na lewej
nerce (fot.49).
Te same ruchy naley wykona, odwracajc kolejno czynnoci: umieci lew
do z przodu, na wysokoci wtroby i woreczka ciowego, a prawe rami z
tyu, na wysokoci prawej nerki.
Dziki praktykowaniu tego magicznego kroku pobudza si energi w trzech
gwnych orodkach witalnoci: w wtrobie i woreczku ciowym, trzustce i
ledzionie oraz w nerkach i nadnerczach. Jest to niezastpiony magiczny krok
dla tych, ktrzy musz si mie na bacznoci. Uatwia on osignicie stanu
doskonaej czujnoci i wzmaga wraliwo praktykujcych na ich otoczenie.
22. Pokrg energii.
Lew rk naley zakreli przed sob pokrg, rozpoczynajc na wysokoci
twarzy. Do trzeba przesun w prawo, a znajdzie si na poziomie prawego
barku (fot.50). W tym miejscu naley j obrci i przenie na lewo wzdu

tuowia, zakrelajc w ten sposb wewntrzny odcinek pokrgu (fot.51). Z tyu


do znw obrci (fot.52) i zakreli zewntrzny odcinek pokrgu, po czym
powrci do pooenia wyjciowego (fot.53). Peny pokrg przebiega od
poziomu oczu, z przodu ciaa, do poziomu poniej poladkw, za plecami.
Wane jest, by ledzi ruch doni.
Po zatoczeniu pokrgu lew rk naley zakreli nastpny rk praw,
otaczajc w ten sposb ciao dwoma pokrgami. Te dwa pokrgi zakrela si
w celu pobudzenia energii i uatwienia jej spywania znad gowy w obszar
nadnerczy. Ten magiczny krok jest rodkiem do osignicia gbokiej, trwaej
trzewoci umysu.
23. Pobudzanie energii dokoa szyi.
Lew do zwrcon ku grze i do praw zwrcon ku doowi naley umieci
przed sob, na wysokoci splotu sonecznego. Prawa do powinna znajdowa
si powyej lewej, niemal jej dotykajc. Rce powinny by mocno zgite w
okciach. Naley zrobi gboki wdech, ramiona nieznacznie unie, a tuw
skrci jak najdalej w lewo, utrzymujc nogi, a zwaszcza kolana, w bezruchu.
Nogi w kolanach powinny by lekko ugite, by niepotrzebnie nie naciga
cigien. Gow naley obraca razem z lutowiem i ramionami. Potem rozpocz
wydech, delikatnie odsuwajc od siebie okcie na maksymaln odlego; rce w
nadgarstkach powinny by wyprostowane (fot.54). Wtedy zrobi wdech. Wydech
powinno si rozpocz wraz z bardzo delikatnym obrotem gowy w ty, do lewego
okcia, a nastpnie w przd, do okcia prawego. Obrt gowy w ty i w przd
naley powtrzy jeszcze dwa razy, koczc przy tym wydech.
Tuw naley obrci w przd i w tym pooeniu zmieni uoenie rk. Praw
do skierowa wntrzem ku grze, a lew ku doowi, umieszczajc j nad doni
praw. Znw zrobi wdech. Tuw naley wwczas obrci w prawo i powtrzy
ruchy na stronie prawej.
Szamani s przekonani, e z orodka decyzji, umiejscowionego w pytkim
trjktnym zagbieniu u podstawy szyi, emanuje szczeglny rodzaj energii
zamierzania i e t energi zebra mona tylko i wycznie za pomoc tego
wanie magicznego kroku.
24. Ugniatanie energii wypychaniem opatek.
Lekko ugite w okciach rce naley umieci przed twarz, na wysokoci oczu,
a tuw nieznacznie pochyli do przodu, by ramiona byy zaokrglone (fot.55), a
opatki rozszerzone. Ruch rozpoczyna si od wypchnicia w przd lewego
ramienia, ktre powinno by napite i lekko ugite (fot.56). Prawym ramieniem
naley wykona ten sam ruch; dalej ramiona poruszaj si naprzemiennie.
Ramiona powinny by silnie napite. Donie naley skierowa w przd, a palce
obu doni ku sobie. Przesunicie ramion powinno by efektem gbokiego ruchu

opatek i napicia mini brzucha.


Szamani uwaaj, e energia w zwojach nerwowych w okolicy opatek atwo si
blokuje i ulega zastojowi, przyczyniajc si do rozkadu orodka decyzji
mieszczcego si w trjktnym wciciu u podstawy szyi. Ten magiczny krok
stosuje si. by pobudzi t energi.
25. Pobudzanie energii i jej rozupywanie ponad gow.
Lewym ramieniem naley swobodnie zakreli dwa i p koa ponad gow
(fot.57). Nastpnie koa te naley rozupa zewntrzn krawdzi przedramienia
i doni, sprowadzonej w d z du si, lecz bardzo powoli (fot.58). Uderzenie
zostaje przyjte przez minie brzucha, ktre naley w tym momencie napi.
Minie ramienia powinny by napite, by unikn naderwania cigien, co
mogoby nastpi, gdyby byy rozlunione lub swobodnie opuszczane
przedrami doprowadzioby do zbyt gwatownego wyprostowania okcia. Przy
uderzaniu ramieniem powinno si swobodnie wydycha powietrze. Ten sam ruch
naley wykona prawym ramieniem.
Tak pobudzona i rozupana energia moe przescza si przez cae ciao ku
doowi. Gdy praktykujcy s przemczeni, a nie mog sobie pozwoli na
zanicie, wykonanie tego magicznego kroku moe rozproszy senno i na
pewien czas przywrci czujno.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA TRZECIA: ZBIERANIE ENERGII NA INTENCJ.
Dziewi magicznych krokw grupy trzeciej stosuje si, by do trzech orodkw
witalnoci, umiejscowionych w okolicy wtroby, trzustki i nerek, doprowadzi ow
szczegln energi, ktra zostaa pobudzona w magicznych krokach grupy
poprzedniej. Magiczne kroki z grupy trzeciej powinno si wykonywa powoli i z
najdalej posunit ostronoci. Szamani zalecaj, by praktykujcy podczas
wykonywania tych krokw zachowywa cakowite milczenie i mia niezachwian
intencj zebrania energii niezbdnej do zamierzania.
Wszystkie magiczne kroki grupy trzeciej rozpoczynaj si od szybkiego
potrzsania domi, trzymanymi po bokach tuowia; ramiona powinny zwisa
swobodnie w normalnej pozycji. Potrzsanie domi powinno by wywoywane
przez drgajce i cice ku doowi palce, tak jakby przez donie przebiega
dreszcz. Taki rodzaj drgania uwaano za sposb pobudzenia energii w okolicy
bioder, jak rwnie stymulowania mikroskopijnych orodkw energii na
zewntrznej stronie doni i nadgarstkw, gdzie energia moe ulega zastojowi.
Skutkiem wykonywania trzech pierwszych magicznych krokw tej grupy jest
zwikszenie si witalnych caego ciaa i poczucie bogoci; bior si one std, e
energia zostaje przeniesiona do trzech gwnych orodkw witalnoci w dolnej
czci tuowia.
26. Siganie po pobudzon energi poniej kolan.
Lew nog naley wykona may na-skok w przd, wybijajc si z nogi prawej.
Tuw mocno pochyli w przd, a lew rk wycign przed siebie, jak gdyby
chwytajc jaki przedmiot znajdujcy si nieco ponad ziemi (fot.59). Lew nog
naley nastpnie cofn do pozycji wyjciowej, a lew doni natychmiast
pogadzi orodek energii witalnej po prawej stronie tuowia, czyli okolice
wtroby i woreczka ciowego.
Ten sam ruch naley wykona praw nog i rk, gadzc doni orodek
witalnoci po stronie lewej, czyli okolice trzustki i ledziony.
27. Przenoszenie przedniej energii do nadnerczy.
Podczas potrzsania domi naley zrobi gboki wdech. Nastpnie gwatownie
wydychajc do koca powietrze, lew rk naley wyrzuci prosto przed siebie
do wysokoci barkw i wewntrzn stron doni zwrci w lewo (fot.60). Potem
rozpocz bardzo powolny wdech i przekrci nadgarstek z lewa na prawo,
wykonujc nim peny obrt, jakby z zamiarem nabrania doni kuli bardzo gstej
substancji (fot.61). Cigle wdychajc powietrze, trzeba obrci do w
nadgarstku w lewo do pozycji wyjciowej. Nastpnie z kul gstej substancji w
doni naley lewym ramieniem zakreli pokrg na wysokoci barkw: ruch

koczy si w chwili, gdy grzbiet zgitego nadgarstka spocznie na plecach w


okolicy lewej nerki. Wane jest, by wdech trwa nieprzerwanie przez cay czas
obrotu ramienia z przodu do tyu. Przy wykonywaniu tego obrotu prawe rami
naley przenie po linii pokrgu przed siebie, a w fazie kocowej ruchu
przyoy grzbiet zgitego nadgarstka do miejsca tu powyej koci onowej.
Gow naley obrci w lewo, twarz zwracajc do tyu (fot.62). Nastpnie lew
do, trzymajc kul, naley obrci, zwracajc j ku plecom, i roztrzaska kul
o lew nerk i nadnercze. Potem doni naley delikatnie potrze to miejsce,
wydychajc powietrze.
Ten sam ruch naley wykona, zmieniajc rce i obracajc gow w prawo.
28. Nabieranie doni energii z lewa i z prawa.
Ramiona naley przywie do bokw tuowia, a nastpnie unie, a donie,
ktrych palce powinny by zgite do rodka i ociera si o boki tuowia, znajd
si pod pachami. W czasie tego ruchu zrobi gboki wdech (fot.63). Nastpnie
ramiona wyprostowa w bok, a wntrza doni zwrci ku ziemi, szybko
wydychajc powietrze. Potem zrobi gboki wdech, lekko stuli donie i obrci
je w nadgarstkach, jak podczas nabierania bardzo gstej substancji (fot.64).
Nastpnie, cigle wdychajc powietrze, znw przycign donie do barkw,
zginajc mocno ramiona w okciach (fot.65). Ruch ten uaktywnia opatki oraz
minie szyi. W tej pozycji naley chwil pozosta, po czym znw wyprostowa
ramiona w bok, gwatownie wydychajc powietrze; wewntrzne strony doni
powinny by zwrcone ku przodowi. Nastpnie donie lekko stuli i przekrci w
ty, znw niejako nabierajc nimi bardzo gstej substancji, po czym, tak jak
uprzednio, przycign do barkw. Ruchy te powinno si wykona trzykrotnie.
Pniej domi naley lekko potrze dwa orodki witalnoci w okolicy wtroby i
trzustki, wydychajc powietrze.
29. Rozupywanie krgu energii.
Lew rk naley zatoczy koo i przenie lew do do prawego barku (fot.66),
nastpnie wzdu tuowia ku tyowi (fot.67) i w kocu znw szerokim lukiem ku
przodowi, do twarzy (fot.68). Ruch lewego ramienia trzeba skoordynowa z
takim samym ruchem ramienia prawego ku lewemu barkowi. Naley porusza na
zmian to jednym, to drugim ramieniem, zakrelajc ukone koa wok caego
tuowia. Nastpnie praw stop naley zrobi krok w ty, w lewo, po czym lew
stop zrobi krok w prawo, wykonujc w ten sposb obrt o sto osiemdziesit
stopni.
Po wykonaniu obrotu lewym ramieniem naley ople lew stron koa, tak jakby
byo ono rzeczywicie istniejcym przedmiotem, i docisn je do pachy i klatki
piersiowej. Nastpnie prawym ramieniem wykona ten sam ruch po prawej
stronie ciaa (fot.69). Zrobi gboki wdech i rozupa koo z obydwu stron,
naprajc cae ciao, a zwaszcza ramiona, ktre powinno si przywie do

klatki piersiowej. Dalej, wydychajc powietrze, naley delikatnie potrze domi


orodki witalnoci znajdujce si z przodu, po obu stronach ciaa.
Posugiwanie si tym magicznym krokiem jest zalecane tylko wtajemniczonym,
jako e praktykujcy powinni mie jasno intencji niezbdn do podejmowania
decyzji. Ten magiczny krok uywany jest do rozprzestrzeniania energii decyzji,
zgromadzonej w okolicy szyi.
30. Zbieranie energii sprzed ciaa, w obszarze tu ponad szyj.
Podczas potrzsania domi spoczywajcymi po bokach tuowia naley zrobi
gboki wdech. Obie rce, z domi zacinitymi w pici, skrzyowa i umieci
na wysokoci twarzy: lewe rami powinno si znajdowa bliej twarzy, a
zacinite donie powinny by zwrcone w kierunku gowy. Nastpnie ramiona
wysun okoo dziesiciu centymetrw do przodu, obracajc stykajce si
nadgarstki, a zacinite donie bd zwrcone ku doowi (fot.70). W tej pozycji
naley rozpocz wydech i jednoczenie wycign w przd lewy bark i opatk.
Wycigajc prawy bark do przodu, lewy naley cofn. Nastpnie skrzyowane
ramiona unie ponad gow i zakoczy wydech.
Potem powoli zrobi gboki wdech, zakrelajc skrzyowanymi rkami peny
okrg przed tuowiem; najpierw naley porusza ramionami po prawej stronie
tuowia, sigajc niemal kolan, po czym przenie je na lew stron ciaa do
pozycji wyjciowej, tu powyej gowy (fot.71). Nastpnie gwatownie rozczy
rce, rozpoczynajc dugi wydech (fot.72). W tej pozycji ramiona odchyli jak
najdalej ku tyowi i cigle wydychajc powietrze, zatoczy nimi okrg; w
kocowej fazie ruchu zacinite w pici donie powinny si znale przed
twarz, zwrcone do niej (fot.73). Nastpnie przedramiona naley znw
skrzyowa, by stykay si w nadgarstkach, rozewrze donie i uoy je na
tuowiu praw do w okolicy trzustki i ledziony a lew w okolicy wtroby i
woreczka ciowego. Tuw powinien by pochylony pod ktem prostym w
przd i w takiej pozycji naley zakoczy wydech (fot.74).
Ten magiczny krok mona wykorzysta dwojako: po pierwsze, w celu
pobudzenia energii w okolicy opatek i przeniesienia jej w obszar powyej gowy,
skd wymusza si obieg energii po szerokim uku do obrzey wietlistej kuli. Po
drugie, aby zmiesza energi z prawa i z lewa; odbywa si to dziki uoeniu
tych energii w okolicy dwch orodkw witalnoci przy trzustce i wtrobie -za
pomoc doni uoonych na orodkach po przeciwnej stronie ciaa.
Takie wymieszanie energii jest rdem olbrzymiego wstrzsu dla wspomnianych
orodkw witalnoci. Wraz z nabywaniem biegoci w praktykowaniu magicznych
krokw wstrzs w bdzie coraz mocniejszy i stanie si swoistym filtrem energii,
co jest stwierdzeniem cakowicie niezrozumiaym do czasu podjcia praktyki tego
kroku. Towarzyszce temu wraenie mona by okreli jako wdychanie
powietrza nasyconego zapachem mentolu.

31. Pobudzanie i pochwytywanie energii spod kolan i znad gowy.


Podczas potrzsania domi naley zrobi wdech. Obie rce unie wzdu
bokw na wysoko pasa i trzyma luno. Ugi kolana i jednoczenie
wypchn w d lew do, tak skrcon w nadgarstku, by bya skierowana
wntrzem na zewntrz; ruch ten przypomina zanurzanie doni w wiadrze
wypenionym jak ciecz. W tym samym czasie naley wyrzuci z podobn si
praw do nad gow; prawy nadgarstek trzeba rwnie obrci, tak by do
bya skierowana na zewntrz (fot.75). W momencie gdy oba ramiona cakowicie
si rozprostuj, naley powoli rozpocz wydech. Donie w nadgarstkach bardzo
mocno obrci do normalnej pozycji, zaciskajc je w tej samej chwili w pici,
jakby z zamiarem pochwycenia jakiego przedmiotu. Cigle wydychajc
powietrze i nie rozwierajc pici, prawe rami zniy, a lewe podnie na
wysoko pasa, powoli i z du si, jakby pokonujc opr gstej cieczy (fot.76).
Nastpnie domi delikatnie potrze okolice wtroby i woreczka ciowego oraz
ledziony i trzustki. Jednoczenie z wyprostowaniem ng zakoczy wydech
(fot.77).
Po zmianie rk naley wykona ten sam ruch: prawe rami gwatownie
wyprostowa i skierowa do ku doowi, a rami lewe wypchn do gry.
Energi na zamierzanie, czerpan w tym magicznym kroku spod kolan i znad
gowy, mona rwnie rozciera w okolicy lewej i prawej nerki.
32. Mieszanie energii z lewa i z prawa.
Podczas potrzsania domi naley zrobi gboki wdech. W chwili rozpoczcia
wydechu lewe rami wycign jak najdalej w prawo, ponad gow, tak aby do
znalaza si na linii barku (fot.78). Doni wykona taki ruch, jakby si chciao co
pochwyci, gwatownie szarpn to ku sobie i przenie w miejsce powyej
gowy, w jednej linii z lewym barkiem; w tym momencie wydech powinien si
skoczy. Lewa do powinna pozosta zamknita, a lewym ramieniem naley
zakreli uk do tyu, robic przy tym gwatowny wdech (fot.79); w kocowej fazie
ruchu zacinita w pi do powinna si znale na wysokoci oczu.
Nastpnie wydychajc powietrze, opuci zacinit pi do orodka witalnoci
w okolicy trzustki; ruch powinien by powolny, lecz bardzo silny. Doni naley
delikatnie potrze to miejsce (fot.80).
Ten sam ruch naley wykona prawym ramieniem, z tym e uk rk zakrelamy
nie w ty, lecz w przd.
Szamani wierzyli, e energia dwch stron ciaa jest odmienna. Energia lewej
strony ma posta falow, energia prawej strony za kolist. Ten magiczny krok
jest uywany, aby oddziaywa energi kolist na stron lew i energi falow na
stron praw i przez wymieszanie tych sit wzmocni orodki witalnoci w okolicy
wtroby i trzustki.

33. Pochwytywanie energii znad gowy dla dwch orodkw witalnoci.


Lewym ramieniem naley dwukrotnie zatoczy koo do przodu, rozpoczynajc na
wysokoci uszu (fot.81), po czym rami wycign jak najdalej w przd ponad
gow, jakby chcc co pochwyci (fot.82). Podczas wykonywania tego ruchu
naley zrobi gboki oddech, ktry koczy si w momencie, gdy do apie co
sponad gowy. Don Juan zaleca, by przedtem szybkim spojrzeniem oczu wybra
sobie punkt, do ktrego ma sign do. Po wybraniu dowolnego miejsca i
signiciu tam doni naley wyobraony przedmiot mocno szarpn w d i
umieci na orodku witalnoci w okolicy trzustki i ledziony; w tym momencie
zrobi wydech. Ten sam ruch wykona prawym ramieniem, a pochwycon
energi umieci na orodku witalnoci w okolicy wtroby i woreczka
ciowego.
Wedug szamanw energia intencji ciy ku doowi, a bardziej wysublimowany
aspekt tej samej energii utrzymuje si w obszarze powyej gowy. T wanie
energi zbiera si za pomoc tego magicznego kroku.
34. Siganie po energi ponad gow.
Lewe rami naley wycign w gr jak najwyej, z doni otwart, gotow
niejako, by co pochwyci. Jednoczenie podskoczy, wybijajc si z prawej
nogi. W najwyszym punkcie wyskoku do w nadgarstku powinna by obrcona
w kierunku gowy, a przedrami lekko zgite (fot.83); naley je nastpnie powoli,
ale mocno opuci po uku w d. Zaraz potem lew doni naley potrze
orodek witalnoci w okolicach trzustki i ledziony.
Opisany ruch naley wykona dokadnie w taki sam sposb prawym ramieniem,
a na kocu pomasowa praw doni orodek witalnoci w okolicy wtroby i
woreczka ciowego.
Szamani s przekonani, e energia, odkadana na obrzeach wietlistej kuli
wytwarzanej przez czowieka, moe zosta pobudzona i zebrana dziki mocnym
podskokom. Ten magiczny krok jest stosowany jako pomoc przy usuwaniu
problemw wynikych z dugotrwaego koncentrowania si na jednym zadaniu.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA CZWARTA: WDYCHANIE ENERGII INTENCJI.
Trzy magiczne kroki tej grupy su do pobudzania, zbierania i przenoszenia
energii intencji z trzech orodkw z okolic stp, z kostek i spod kolan oraz
umiejscawiania jej na orodkach witalnoci w okolicy nerek, wtroby, trzustki,
macicy i genitaliw. Poniewa oddziaywanie magicznych krokw wie si z
oddychaniem, zaleca si, by przy ich wykonywaniu praktykujcy wdychali i
wydychali powietrze wolno i gboko; wane jest rwnie, aby mieli nieskazitelnie
czyst intencj dostarczenia nadnerczom byskawicznego zastrzyku energii
poprzez gbokie oddychanie.
35. Przeciganie energii z kolan wzdu przedniej strony ud.
Naley zrobi gboki wdech; ramiona powinny zwisa po bokach tuowia, a
domi naley szybko porusza, jakby mieszajc nimi jak lotn substancj.
Wydech rozpocz rwnoczenie z uniesieniem doni na wysoko pasa, po
czym obie donie, zwrcone wewntrzn stron ku ziemi, jednoczenie bardzo
mocno wypchn w d po bokach tuowia (fot.84). Ramiona mog by tylko
nieznacznie zgite, tak aby donie znajdoway si okoo dziesiciu centymetrw
poniej brzucha. Rce naley trzyma w odlegoci okoo dziesiciu centymetrw
od siebie i tak, by donie tworzyy kt prosty z przedramionami, a palce byy
skierowane do przodu. Nie stykajc doni, naley powoli zakreli nimi koo do
wewntrz, ku tuowiu; minie ramion, brzucha i ng powinny by maksymalnie
napite (fot.85). W ten sam sposb zakrela si domi drugie koo, wydychajc
przez zacinite zby resztki powietrza.
Naley zrobi kolejny gboki wdech i wydychajc powoli powietrze, zatoczy
przed tuowiem jeszcze trzy koa do wewntrz. Potem rce pooy na przedniej
stronie ud, tak by dotykay ich nasad doni, a palce byy lekko odgite na
zewntrz, i zsun je a na kolana.
W tym momencie naley zakoczy wydech, wypuszczajc resztki powietrza z
puc. Podczas trzeciego gbokiego wdechu uciska czubkami palcw miejsce
tu pod kolanami. Gow powinno si trzyma twarz ku ziemi, rwno z lini
krgosupa (fot.86). Nastpnie prostujc kolana i wolno wydychajc powietrze,
przecign domi po udach w gr, do bioder; palce doni powinny by
zakrzywione. W trakcie wydychania resztek powietrza naley potrze domi
orodki witalnoci w okolicy trzustki i wtroby, lew doni po lewej stronie, a
praw po prawej.
36. Przeciganie energii z bokw ng.
Wzi gboki wdech, jednoczenie potrzsajc trzymanymi przy bokach tuowia
domi. Nastpnie donie mocno wypchn w d, tak samo jak w poprzednim

magicznym kroku. Teraz rozpocz wydech, zakrelajc domi po bokach


tuowia dwa mae koa na zewntrz, podobne do tych wykonanych uprzednio.
Minie ramion, brzucha i ng powinny by maksymalnie naprone. okcie
powinny by sztywne, ale lekko ugite (fot.87).
Po zatoczeniu dwch k domi puca powinny by cakowicie oprnione z
powietrza; naley zrobi kolejny gboki wdech. Powoli wydychajc powietrze,
zakreli domi jeszcze trzy koa na zewntrz. Potem donie umieci po bokach
bioder i ocierajc nasadami doni o boki ng, przesun je do samych stp, a
lekko odgite palce dotkn kostek. Gowa powinna by skierowana ku doowi,
zgodnie z lini ciaa (fot.88). W tym momencie wydech si koczy; ponownie
wzi gboki wdech, rodkowymi i wskazujcymi palcami doni uciskajc
podstaw kostek (fot.89). Nastpnie powoli wydychajc powietrze, przecign
donie wzdu bokw ng w gr, do bioder; palce doni powinny by
zakrzywione. Wydech powinien si skoczy po przesuniciu doni po orodkach
witalnoci, praw po prawej stronie, a lew po lewej.
37. Przeciganie energii z przodu ng.
Znw zrobi gboki wdech, potrzsajc trzymanymi po bokach tuowia domi.
Ramionami zatoczy koo po bokach ciaa, rozpoczynajc uk od tyu,
przenoszc rce nad gow (fot.90) i koczc mocnym uderzeniem rkoma
przed tuowiem; donie powinny by skierowane ku doowi, a palce wskazywa
do przodu. W tym momencie rozpocz powolny wydech i jednoczenie
porusza domi, zaczynajc ruch od doni lewej, w przd i w ty naprzemiennie
trzy razy; ruch przypomina suwanie domi po gadkiej powierzchni. Wydech
zakoczy w chwili, gdy nasady obu doni dotkn klatki piersiowej (fot.91).
Wwczas powinno si zrobi gboki wdech. Lew do przesun poziomo w
lewo, po czym praw przesun w prawo; t sekwencj ruchw naley wykona
w sumie trzykrotnie, na przemian. Ta faza koczy si w chwili, gdy nasady doni
opr si o klatk piersiow; kciuki powinny si niemal styka ze sob (fot.92).
Nastpnie domi przesun po przedniej stronie ng a do przednich cigien
kostek (fot.93) i zakoczy wydech. Ponownie zrobi gboki wdech, napinajc
cigna kostek poprzez odgicie paluchw ku grze, a cigna si unios.
Palcami wskazujcymi i rodkowymi obu doni uciska cigna tak, aby
poruszay si na boki (fot.94). W czasie powolnego wydechu przecign donie
po przedniej stronie ng ku grze, do bioder; palce doni powinny by
zakrzywione. Koczc wydech, naley delikatnie potrze domi orodki
witalnoci.

Wstecz / Spis treci / Dalej


UKAD MACICY
Don Juan Matus twierdzi, e szamanw yjcych w staroytnym Meksyku bodaj
najbardziej zajmowao zadanie, ktre nazywali wyswobodzeniem macicy.
Wyjania mi, e wyswobodzenie macicy jest rwnoznaczne z rozbudzeniem jej
funkcji drugorzdnych. W normalnych warunkach jej najwaniejsz funkcj jest
reprodukcja. ale dawni czarownicy zajmowali si gwnie tym, co uwaali za jej
funkcj drugorzdn ewolucj. Wedug nich ewolucja macicy wizaa si z
rozbudzeniem i penym wykorzystaniem jej zdolnoci przetwarzania wiedzy
bezporedniej, czyli moliwoci pochaniania bodcw zmysowych i
interpretowania ich bezporednio, bez udziau procesw interpretacyjnych, ktre
znamy z dowiadczenia.
Dla szamanw moment, w ktrym praktykujcy przeksztacaj si z istot
spoecznie ukierunkowanych na reprodukcj w istoty zdolne do ewolucji,
nadchodzi wwczas, gdy staj si oni wiadomi widzenia energii w jej ruchu we
wszechwiecie. Szamani twierdz, e kobietom widzenie energii bezporednio
przychodzi atwiej ni mczyznom, poniewa maj one macice. Czarownicy
uwaaj rwnie, e mimo to w normalnych warunkach jest raczej niemoliwe,
by kobiety czy mczyni mogli sobie uwiadomi, i potrafi widzie energi
bezporednio. Powodem tej niemonoci jest fakt, w odczuciu szamanw,
groteskowy nie ma nikogo, kto ukazaby ludziom, e widzenie energii
bezporednio jest dla nich czym naturalnym.
Szamani twierdz, e kobiety dziki temu, i maj macice s tak
wszechstronne, tak odrbne w swej zdolnoci widzenia energii, e sztuka ta
ktr powinno si uwaa za triumf ludzkiego ducha traktowana jest jako co
oczywistego. Kobiety nigdy nie s wiadome tej zdolnoci. W tym wzgldzie
mczyni spisuj si znacznie lepiej. Widzenie energii bezporednio przychodzi
im trudniej, wic kiedy wreszcie dokonuj tej sztuki, nie traktuj jej jako czego
oczywistego. Dlatego te czarownikami, ktrzy ustalili zakres bezporedniego
postrzegania energii i usiowali zjawisko to opisa, byli mczyni.
Gwne zaoenie magii, ktre odkryli szamani mojej linii yjcy w staroytnym
Meksyku, gosi, e zostalimy stworzeni, by postrzega" rzek do mnie
ktrego dnia don Juan. Cae ludzkie ciao jest jednym wielkim instrumentem
postrzegania. Jednake z powodu zdominowania naszej percepcji przez zmys
wzroku, to oczy nadaj jej oglny charakter. Charakter ten, wedug dawnych
czarownikw, jest jedynie pozostaoci z okresu zwierzcego. Starania
dawnych czarownikw, podejmowane po dzi dzie cign don Juan
ukierunkowane byy na to, by wykroczy poza sfer postrzegania oczyma
drapienego zwierza. Uznali, e oko drapiecy rejestruje wycznie obraz i sfera
roztaczajca si poza nim jest sfer czystej percepcji, ktra nie jest

zdominowana przez zmys wzroku.


Przy innej okazji don Juan powiedzia, e czarownicy staroytnego Meksyku nie
mogli si nadziwi, i kobiety, majc tak wanie struktur organiczn macic,
ktra mogaby uatwi im wkroczenie w sfer czystej percepcji w ogle nie s
zainteresowane tym, by j wykorzysta. Dawni szamani dostrzegali w tym
kobiecy paradoks mie do dyspozycji niewyczerpan moc i nie przejawia
najmniejszego zainteresowania uzyskaniem do niej dostpu. Don Juan nie mia
jednak adnych wtpliwoci co do tego, e ten stan nie jest naturalny, lecz
wyuczony.
Zadaniem magicznych krokw dla macicy jest zasugerowanie kobietom
praktykujcym Tensegrity myli ktra powinna by czym wicej ni tylko
poechtaniem ich intelektualnej ciekawoci e istnieje moliwo neutralizacji
degradujcych skutkw uspoecznienia, przyczyniajcych si do owej
obojtnoci kobiet. Niemniej jednak bdzie tutaj niezbdne pewne ostrzeenie:
don Juan Matus radzi kobietom, ktre naucza, by praktykujc te magiczne
kroki, postpoway z wielk ostronoci, gdy sprzyjaj one rozbudzeniu
drugorzdnych funkcji macicy i jajnikw, takich jak pochanianie bodcw
zmysowych i ich interpretacja.
Don Juan nazywa macic postrzegalni. Podziela niezachwiane
przewiadczenie pozostaych czarownikw swojej linii, e jeli macic i jajniki
wyczy z cyklu reprodukcji, mog si one sta instrumentami postrzegania i
centralnym orodkiem. Uwaa, e pierwszym etapem ewolucji jest przyjcie
zaoenia, i ludzie zostali stworzeni, by postrzega. I chocia bezustannie, z
ca moc podkrela, e w to wanie powinno si uwierzy na samym
pocztku, bynajmniej nie byo to z jego strony zbytecznym powtarzaniem w kko
tego samego.
Wiemy ju, e zostalimy stworzeni, by postrzega. A po c by innego? buntowaem si za kadym razem, gdy mi to wbija do gowy.
Zastanw si nad tym! odpowiada wtedy. Postrzeganie odgrywa
nieznaczn rol w naszym yciu, a jednak tak naprawd zostalimy stworzeni
tylko w tym celu, by postrzega. Ludzie pochaniaj otaczajc ich bezkresn
energi i przetwarzaj j w bodce zmysowe. Nastpnie interpretuj te bodce i
tak tworz swj ogldany na co dzie wiat. To wanie t interpretacj
nazywamy postrzeganiem. Szamani staroytnego Meksyku, jak ci ju wiadomo
cign don Juan byli przekonani, e interpretacja dokonuje si w intensywnie
janiejcym miejscu w punkcie poczenia ktre odkryli, gdy zobaczyli ciao
ludzkie pod postaci skupiska pl energetycznych przypominajcych wietlist
kul. Przewaga kobiet polega na ich zdolnoci do przeniesienia owej funkcji
interpretacyjnej punktu poczenia do macicy. Wynikiem takiego przeniesienia
jest co, o czym nie mona mwi; nie dlatego, e jest to zabronione, lecz
dlatego, i nie da si tego opisa. Macica pogrona jest w prawdziwym chaosie,

wanie z powodu owej utajonej zdolnoci, istniejcej w zarodku od momentu


narodzin a do mierci, lecz nigdy nie wykorzystywanej kontynuowa don Juan.
Ta funkcja interpretacyjna nigdy nie zanika, ale te nigdy nie zostaje
wyniesiona do poziomu penej wiadomoci.
Don Juan zapewnia, e za pomoc swych magicznych krokw szamani
staroytnego Meksyku podnieli interpretacyjne moliwoci macicy u kobiet,
ktre nauczali, do poziomu wiadomoci i dziki temu zainicjowali wrd nich
pewn ewolucyjn zmian; mona by rzec, e przeksztacili macic z organu
rozrodczego w instrument ewolucji.
W wiecie wspczesnym ewolucj okrela si jako zdolno rnych gatunkw
do samodzielnej modyfikacji w procesie doboru naturalnego lub przekazywania
pewnych cech, a do pomylnego odtworzenia w kolejnych generacjach zmian
wyksztaconych na pocztku procesu.
Teoria ewolucji, ktra przetrwaa do dzisiaj, odkd sformuowano j ponad sto lat
temu, zakada, e powstanie i zachowanie nowego gatunku zwierzt czy rolin
jest wynikiem doboru naturalnego, uatwiajcego przetrwanie tych jednostek,
ktre wyksztaciy cechy umoliwiajce przystosowanie si do rodowiska, i e
ewolucja jest wynikiem wzajemnego oddziaywania trzech czynnikw:
dziedzicznoci, bdcej si zachowawcz, przekazujc podobne formy
organiczne z pokolenia na pokolenie; odmiennoci, czyli rnic wystpujcych
we wszystkich formach ycia, oraz walki o przetrwanie, okrelajcej, ktre
odmiany daj gatunkowi przewag w okrelonym rodowisku. Ostatni czynnik
da pocztek cigle stosowanemu wyraeniu prawo silniejszego".
Ewolucja, jako teoria, ma olbrzymie luki; bardzo wiele mona w niej
zakwestionowa. W najlepszym razie jest to wci trwajcy proces, do ktrego
opisu naukowcy bez umiaru obmylaj schematy klasyfikacyjne i taksonomiczne.
Mimo to nadal jest to teoria pena niejasnoci. To, co wiemy o ewolucji, nie mwi
nam niczego o tym, czym ewolucja jest.
Don Juan Matus wierzy, e ewolucja jest wynikiem zamierzenia, ktre zachodzi
na niezwykle wysublimowanym poziomie. W wypadku czarownikw ten
wysublimowany poziom znamionuje co, co don Juan nazywa wewntrzn
cisz.
Na przykad rzek, gdy wyjania to zjawisko czarownicy s pewni, e
dinozaury latay, poniewa zamierzay latanie. Trudno jednak zrozumie, a c
dopiero zaakceptowa to, e skrzyda s jedynym sposobem na to, by lata, w
tym wypadku sposobem dinozaurw. Niemniej jednak ten sposb nie jest
jedynym moliwym rozwizaniem. Jest to jedyny sposb, ktry moemy
naladowa. Samoloty lataj, wyposaone w skrzyda, ktre przypominaj
skrzyda dinozaurw by moe dlatego, e od czasw dinozaurw latanie ju
nigdy wicej nie byo zamierzane. By moe skrzyda pojawiy si dlatego, e
byy rozwizaniem najatwiejszym.

Don Juan by zdania, e gdybymy my teraz mieli zamierzy latanie, nie sposb
przewidzie, jakie inne poza skrzydami sposoby latania mogyby si pojawi.
Podkrela, e poniewa intencja jest niewyczerpana, umys nie ma adnej
moliwoci logicznego okrelenia czy ustalenia na drodze dedukcji albo
indukcji jakie mogyby by owe inne sposoby.
Magiczne kroki ukadu macicy maj potn moc i powinno si je praktykowa
bardzo rzadko. W czasach staroytnych mczyznom zakazano ich
wykonywania. W czasach wspczesnych wrd czarownikw pojawia si
tendencja, by nada tym magicznym krokom charakter uniwersalny, i tak oto
rwnie mczyni mogli je praktykowa. Kwestia ta jest jednak bardzo delikatna
i wymaga rozwanego podejcia, wielkiej koncentracji i zdecydowania.
Mczyni, ktrzy sami praktykuj i ucz innych Tensegrity, zaproponowali, by z
powodu silnego dziaania tych krokw praktykowa je tak, aby wytwarzana przez
nie energia zaledwie delikatnie ocieraa si o okolice genitaliw. Okazao si, e
wystarczy to do wzbudzenia dobroczynnego wstrzsu bez jakichkolwiek skutkw
ubocznych.
Don Juan wyjania, e z czasem czarownicy jego linii pozwolili mczyznom
praktykowa te magiczne kroki, poniewa przypuszczali, i pojawiajca si dziki
nim energia rozbudzi drugorzdne funkcje mskich organw pciowych. Mwi
mi, e dawni czarownicy uwaali, i drugorzdna funkcja mskich genitaliw jest
zupenie rna od drugorzdnej funkcji macicy; nie odbywa si w nich
jakakolwiek interpretacja bodcw zmysowych, gdy mskie organy pciowe
znajduj si poza jam ciaa. Biorc pod uwag t okoliczno, dawni
czarownicy doszli do wniosku, e drugorzdn funkcj organw mskich jest
co, co okrelali mianem wsparcia ewolucji: jest ona czym w rodzaju
trampoliny, dziki ktrej mczyni mog si zdoby na niezwyke wyczyny,
ktrych rdem jest wedug okrelenia czarownikw staroytnego Meksyku
niezachwiana intencja, czyli wypywajca z trzewoci umysu wola i
koncentracja.
Ukad macicy podzielony jest na cztery czci, ktre cz si z trzema
uczennicami don Juana Taish Abelar, Florind Donner-Grau i Carol Tiggs
oraz z Niebieskim Tropicielem, ktry narodzi si w wiecie don Juana. Pierwsza
cz skada si z trzech magicznych krokw nalecych do Taishy Abelar;
druga to jeden magiczny krok, bezporednio zwizany z Florind Donner-Grau;
na trzeci skadaj si trzy magiczne kroki, ktre maj zwizek wycznie z Carol
Tiggs; i czwarta, skadajca si z piciu magicznych krokw nalecych do
Niebieskiego Tropiciela. Magiczne kroki kadej czci odnosz si do
konkretnego typu osobowoci. Dziki Tensegrity kady moe je wykorzysta,
cho nadal maj odmienny charakter, waciwy typowi reprezentowanemu przez
tych czworo uczniw.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA PIERWSZA: MAGICZNE KROKI NALECE DO TAISHY ABELAR
Trzy magiczne kroki tej grupy s tak ukierunkowane, by zbiera energi dla
macicy z szeciu miejsc: z lewej i prawej przedniej strony ciaa, z lewego i
prawego boku ciaa na wysokoci bioder oraz spoza opatek i znad gowy.
Szamani staroytnego Meksyku twierdzili, e w tych miejscach odkada si
energia niezwykle korzystna dla macicy, a ruchy wykonywane w trakcie tych
magicznych krokw s niczym czuki przystosowane do zbierania wycznie tej
energii.
1. Wydobywanie energii z przedniej czci tuowia palcami wskazujcym i
rodkowym.
Pierwszym odczuciem, do ktrego dy praktykujcy przy wykonywaniu tego
magicznego kroku, jest wraenie nacisku na cigna grzbietu doni. Osiga si je
poprzez maksymalne oddalenie od siebie wyprostowanych palcw
wskazujcego i rodkowego. Pozostae dwa palce powinny by zagite do
wntrza doni i przytrzymywane w tym pooeniu przez kciuk (fot.95).
Magiczny krok rozpoczyna si od postawienia lewej stopy prostopadle do stopy
prawej, tak by obie utworzyy ksztat litery T. Lewym ramieniem i lew nog
naley rwnoczenie wykona seri okrnych ruchw w przd. W trakcie
poruszania nog najpierw unie przedni cz stopy, potem pit, zrobi w
powietrzu krok do przodu i postawi stop pit na ziemi, tak by palce
skierowane byy ku grze. Cae ciao pochyli do przodu, naprajc misie
przedniej strony lewego podudzia.
Ruch ten powinien by zsynchronizowany z ruchem lewego ramienia, ktrym
naley obraca w przd ponad gow, rwnie zataczajc nim peny okrg. Palce
wskazujcy i rodkowy powinny by sztywno wyprostowane, a do zwrcona w
prawo. Nacisk na cigna grzbietu doni powinien by maksymalnie silny przez
cay czas wykonywania ruchu (fot.96). Przy kocu trzeciego okrnego ruchu
ramienia i stopy, ca stop naley mocno tupn w ziemi i przenie ciar
ciaa w przd. Jednoczenie rk wyrzuci do przodu, ze sztywno
wyprostowanymi palcami wskazujcym i rodkowym i doni zwrcon w prawo;
minie caej lewej strony ciaa powinny by przez cay czas napite (fot.97).
Wyprostowanymi palcami doni naley wykona falisty ruch przypominajcy
rysowanie lecej na boku litery S. Do w nadgarstku powinna by zgita, tak
aby palce po zakreleniu litery S byy skierowane ku grze (fot.98). Nastpnie
do zgi tak, by palce znw byy skierowane do przodu, i poziomym ruchem od
prawej do lewej przeci wyprostowanymi palcami wskazujcym i rodkowym
liter S wp. Potem do naley zgi tak, by wyprostowane palce raz jeszcze
zostay skierowane ku grze, i od lewej do prawej zatoczy szeroki uk zwrcon

do twarzy doni. Nastpnie ramieniem naley zatoczy uk z prawej do lewej i w


trakcie tego ruchu odwrci do na zewntrz. Lewe rami naley przywie do
klatki piersiowej i sztywno wyprostowanymi palcami wskazujcym i rodkowym
wykona dwa pchnicia w przd; do powinna by zwrcona do dou. Nastpnie
do jeszcze raz zwrci w kierunku twarzy i rk zatoczy szeroki uk od lewej
do prawej i od prawej do lewej, dokadnie tak samo jak poprzednio.
Tuw naley nieznacznie odchyli, a ciar ciaa przenie na nog wysunit w
ty. Nastpnie doni, ktrej palce wskazujcy i rodkowy naley zakrzywi jak
szpony, sign przed siebie na wysokoci talii, jakby z zamiarem pochwycenia
czego, i przywie do z powrotem do pozycji wyjciowej, napinajc przy tym
minie i cigna przedramienia i doni, jak gdyby z wysikiem nagarniajc ku
sobie jak gst substancj (fot.99). Zakrzywion jak szpon do naley
przywie do boku tuowia. Nastpnie wszystkie palce sztywno wyprostowa;
kciuk powinien by zamknity, a palce rozdzielone pomidzy rodkowym a
serdecznym na ksztat litery V. Tak uoon doni naley potrze tuw na
wysokoci macicy (fot.100) lub w wypadku mczyzn organw pciowych.
Nastpnie wykona szybki podskok, zmieniajc ustawienie ng, tak by prawa
stopa znalaza si przed lew, prostopadle do niej, i opisane ruchy powtrzy
praw rk i nog.
2. Pobudzenie energii dla macicy podskokami i pochwycenie jej rk.
Ten magiczny krok rozpoczyna si od ustawienia prawej stopy prostopadle do
lewej. Praw stop naley lekko tupn w ziemi, a nastpnie lekko na niej
podskoczy i tak ustawi, aby palce byy zwrcone do przodu. Natychmiast lew
stop naley odskoczy jeden krok w bok, po czym oprze j na picie
prostopadle do stopy prawej. Potem ca lew stop naley postawi na ziemi i
przenie na ni ciar ciaa, a lew rk wycign przed siebie z zamiarem
pochwycenia czego zagitymi palcami (fot.101). Doni naley nastpnie
delikatnie potrze tuw w okolicy lewego jajnika.
Tupnicie lew stop jest sygnaem do rozpoczcia sekwencji ruchw, ktre s
lustrzanym odbiciem ruchw opisanych wyej.
Energia pobudzona w tym magicznym kroku dziki ruchom stp przemieszcza
si ku grze, zostaje wyapana kolejno przez obie donie i umieszczona w okolicy
macicy oraz lewego i prawego jajnika.
3. Wklepywanie energii w okolicy jajnikw.
Trzeci magiczny krok rozpoczyna si od wykonania obrotu lewym ramieniem,
ktre naley przenie ponad gow do tyu, w kierunku opatek, a nastpnie do
przodu, a do wysokoci podbrdka; do powinna by skierowana wewntrzn
stron do gry. Doni naley zakreli kolejne koo: od gry. potem ponad gow
w praw stron, dalej ku doowi, a do prawego boku na wysokoci talii.

Nastpnie po uku naley przenie rk ku grze, ponad gow, zakrelajc ni


pen semk. Do energicznie obrci w nadgarstku, tak by bya skierowana
do przodu (fot.102). Nastpnie opuci j z du si, jakby z zamiarem
poklepania okolic lewego jajnika (fot.103), po czym delikatnie pogadzi ni to
miejsce.
Ten sam schemat ruchw naley powtrzy rk praw.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA DRUGA: MAGICZNY KROK BEZPOREDNIO ZWIZANY Z
FLORIND DONNER-GRAU
W tej grupie jest tylko jeden magiczny krok. Jego dziaanie dokadnie odpowiada
osobowoci Florindy Donner-Grau. Don Juan Matus uwaa j za osob bardzo
prostolinijn i do tego stopnia konkretn, e czasami jej bezporednio stawaa
si nie do zniesienia. Dlatego jej dziaania w wiecie czarownikw zawsze byy
ukierunkowane ewolucyjnie i zmierzay do przeksztacenia macicy z orodka i
rda podnoci w organ wiadomoci, ktrym mona przetwarza myli nie
bdce czci normalnego procesu poznania.
4. apy Sfinksa.
Ten magiczny krok rozpoczyna si od szybkiego, gbokiego wdechu. Nastpnie
naley zrobi gwatowny wydech i mocno wyrzuci donie przed siebie na
wysoko pasa, gwatownie przekrcajc w d, tak by utworzyy z
przedramionami kt prosty, a palce byy skierowane do dou; powierzchni
uderzenia stanowi grzbiety doni przy nadgarstkach.
Rce naley podnie do gry na wysoko barkw; donie powinny by
skierowane ku grze, w jednej linii z przedramionami. Zrobi gboki wdech. Tak
trzymajc rce, tuw obrci w lewo. Nastpnie zwrcone ku ziemi donie
szybko opuci w d do wysokoci bioder (fot.104) i zrobi gwatowny wydech.
Potem rce znw unie ponad barki i obrci tuw do pozycji wyjciowej,
robic przy tym gboki wdech. Cigle trzymajc donie powyej barkw, tuw
obrci w prawo. Nastpnie wydychajc powietrze, obie donie zwrcone
wntrzem ku ziemi szybko opuci do wysokoci bioder.
Teraz obie rce przenie na praw stron ciaa; palce doni powinny by
nieznacznie zagite, a same donie obrcone w lewo, tak jak przy nabieraniu
doni jakiego pynu. Oba ramiona naley przenie z prawa na lewo i znw na
prawo, zakrelajc przed sob ukon semk, ktr wykonuje si, wpierw
przenoszc ramiona jak najdalej w lewo, w lad za skrtem bioder, a nastpnie z
powrotem w prawo, w lad za biodrami skrcajcymi w przeciwn stron. Donie,
z palcami lekko zakrzywionymi, naley skrci, tak by byy zwrcone w prawo,
jak gdyby kontynuujc nabieranie jakiego pynu w odwrotnym kierunku
(fot.105).
Po zakreleniu semki lew do pooy na lewym biodrze, a prawym
ramieniem kontynuowa ruch w prawo: przenie je nad gow, zataczajc
szerok ptl ku tyowi i stamtd z powrotem przed gow, a zwrcona ku grze
do znajdzie si na wysokoci podbrdka. Z tego poziomu doni zatoczy
kolejn ptl w lew stron, przenoszc j przed twarz i ponad lewym barkiem.
Nastpnie do poprowadzi po linii prostej w poprzek tuowia, na wysokoci

bioder, przecinajc zakrelon uprzednio semk (fot.106). Z tej pozycji do


przywie z powrotem do tuowia i przesun po brzuchu w okolicy pranego
jajnika takim ruchem, jak gdyby do bya noem, ktry wsuwa si do pochwy.
Nastpnie wykona dokadnie takie same ruchy, z tym e donie naley szybko
opuci w d najpierw po prawej stronie tuowia, tak aby ostatni ruch mona
byo wykona lewym ramieniem.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA TRZECIA: MAGICZNE KROKI, KTRE MAJ ZWIZEK
WYCZNIE Z CAROL TIGGS
Trzy magiczne kroki grupy trzeciej oddziauj na energi, ktra znajduje si
dokadnie w okolicy macicy, co sprawia, e maj one niezwyk moc. Bardzo
wskazany jest umiar, tak by mc kontrolowa wraenia zwizane z
rozbudzaniem macicy. Dziki temu bdzie mona unikn waciwej dla
liniowego umysu, bdnej interpretacji tych odczu jako blw menstruacyjnych
czy wypenienia jajnikw.
Don Juan Matus mwi swoim trzem uczennicom, e drugorzdne funkcje
macicy, po ich rozbudzeniu za pomoc odpowiednich magicznych krokw,
zaczynaj wpywa na zmysy, przynoszc do nieprzyjemne odczucia; bierze
si to jednak std, e na poziomie energetycznym nowa energia dostaje si do
wirujcego orodka macicy. Energia, ktra przedtem nie bya w ogle
wykorzystywana i znajdowaa si na obrzeach wietlistej kuli, nagle zostaje
wrzucona do owego wiru.
5. Upychanie energii w okolicy macicy.
Pierwszy magiczny krok rozpoczyna si od umieszczenia obu doni w okolicy
macicy. Donie w nadgarstkach powinny by mocno zgite, a palce zagite i
trzymane razem, skierowane ku macicy.
Nastpnie donie ustawi tak, by czubkami palcw byy zwrcone ku sobie, po
czym zakreli nimi obszerne koo, wpierw przenoszc je ku grze i do przodu, a
nastpnie w d, gdzie zczone donie powinno si zatrzyma przy tuowiu,
dokadnie w okolicy macicy (fot.107). Teraz rce rozsun na szeroko tuowia
(fot.108) i z du sil przesun w okolice macicy, ciskajc midzy nimi du
pik. Potem powtrzy ten ruch i donie przesun ku sobie jeszcze bliej, jak
gdyby jeszcze mocniej ciskajc trzyman midzy nimi pitk. Wreszcie trzeba j
rozerwa na dwie czci bardzo silnym ruchem rk (fot.109) i domi potrze
tuw w okolicy macicy i jajnikw.
6. Pobudzanie i kierowanie energii wprost do macicy.
Ten magiczny krok rozpoczyna si od wydechu, podczas ktrego ramiona
naley wyprostowa w przd, tak by donie stykay si grzbietami. Naley zrobi
gboki wdech, rozsuwajc ramiona w bok i zakrelajc nimi pkola, a do
zetknicia si przedramion przed tuowiem na wysokoci klatki piersiowej.
Ramiona powinny by wycignite w przd, okcie lekko zgite, donie
skierowane ku grze. Nastpnie pochyli si nieco i przywie przedramiona do
tuowia, opierajc okcie o splot soneczny; przedramiona powinny si cigle
styka (fot.110). Nastpnie rozpocz powolny wdech, ktry powinien trwa

przez cay czas wykonywania nastpujcych ruchw: grzbiet lewego nadgarstka


naley oprze na wewntrznej stronie nadgarstka pranego i skrzyowa
ramiona; donie w nadgarstkach naley przekrci, tak by zwrciy si w kierunku
tuowia i dalej ku przodowi, przy czym przedramiona przez cay czas powinny
by skrzyowane, a w kocowej fazie ruchu lewa rka powinna si znale
ponad praw (fot.111). Donie zacisn w pici i energicznie rozsun na boki
(fot.112), po czym pooy je na tuowiu w okolicy lewego i prawego jajnika i
zakoczy wydech.
7. Wyciskanie szkodliwej energii z jajnikw.
Zwrcon ku grze lew do naley umieci przed sob. Rami w okciu
powinno by zgite pod ktem prostym i zaparte o klatk piersiow.
Wyprostowa palce wskazujcy i rodkowy lewej doni, przyciskajc pozostae
dwa palce kciukiem do doni. Wyprostowane palce lewej doni uchwyci od
spodu praw doni i niejako wycisn, jak gdyby toczc co z nasady palcw
ku ich czubkom (fot.113). Po wyciniciu palcw praw doni energicznie
potrzsn, strzepujc j grzbietem ku doowi po prawej stronie tuowia.
Przytrzymywane kciukiem palce lewej doni naley teraz wyprostowa i uoy je
na ksztat litery V, odsuwajc zetknite palce wskazujcy i rodkowy od
zetknitych palcw serdecznego i maego. Lekko potrze doni okolice lewego
jajnika. Takie same ruchy wykona doni praw.
W drugiej czci tego magicznego kroku tuw naley mocno pochyli. Lewe
rami naley zwiesi pomidzy nogami, opierajc okie na brzuchu w okolicy
ppka. Teraz wykona takie same ruchy jak w pierwszej czci tego magicznego
kroku, z t rnic e wyprostowane palce wskazujcy i rodkowy lewej doni
trzeba uchwyci doni praw z gry (fot.114, fot.115). Takie same ruchy
wykona po strome prawej.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA CZWARTA: MAGICZNE KROKI, KTRE NALE DO
NIEBIESKIEGO TROPICIELA
Magiczne kroki tej grupy s naturalnym zamkniciem caego ukadu. Sia tej
grupy magicznych krokw bierze si z ich bezosobowego charakteru. Wdechy i
wydechy s gwatowne, lecz nie gbokie, a ruchom towarzyszy ostry wist
wydychanego powietrza.
Warto magicznych krokw Niebieskiego Tropiciela polega na tym, e kady z
nich moe nada macicy twardo, nieodzown do uruchomienia jej funkcji
drugorzdnych, ktre w wypadku Niebieskiego Tropiciela mona okreli jako
umiejtno zachowywania bezustannej czujnoci. Nasze normalne zachowanie
jest przedmiotem krytyki szamanw, wedug ktrych postpujemy tak, jak
gdybymy nigdy nie wyczali automatycznego pilota; mwimy to, czego mwi
nie chcemy, ignorujemy to, czego ignorowa nie powinnimy. Innymi sowy,
jestemy wiadomi tego, co nas otacza, jedynie przez bardzo krtkie chwile.
Przez wikszo czasu funkcjonujemy wycznie dziki sile bezwadu,
nawykowo, a nawykiem naszym jest, zasadniczo, nie zwraca uwagi na nic.
Czarownikom staroytnego Meksyku przywiecaa myl, e macica kobiety jest
tym organem, ktry moe przeama ten impas, a do tego musi ona nabra
twardoci.
8. Czerpanie energii sprzed tuowia czukami owada.
Zwrcone ku grze donie z palcami wskazujcymi i rodkowymi rozstawionymi
w ksztat litery V naley przyoy do bokw tuowia; kciuki przyciskaj pozostae
palce do doni (fot.116). Nastpnie obrci je w d i mocno wypchn przed
siebie, jednoczenie gwatownie i ze wistem wydychajc powietrze przez
zacinite zby (fot.117). Donie przycign z powrotem dc bokw klatki
piersiowej, przekrcajc je znw ku grze i robic przy tym gboki wdech. Ruch
ten naley wykona raz jeszcze i potrze domi tuw w okolicy jajnikw; palce
doni powinny by rozdzielone pomidzy palcami rodkowymi i serdecznymi.
9. Czerpanie energii z bokw pod ktem.
Ten magiczny krok rozpoczyna si od obrcenia si na prawej stopie i
wystawienia lewej nogi w przd pod ktem czterdziestu piciu stopni. Prawa
stopa stanowi poziom kresk litery T, a stopa lewa pionow. Tuowiem naley
koysa w przd i w ty. Nastpnie naley zgi lewy okie, a zwrcon ku grze
do przycign do klatki piersiowej. Palce wskazujcy i rodkowy powinny
tworzy ksztat litery V Pozostae dwa palce naley przyciska kciukiem do doni
(fot.118). Wyprostowanymi palcami doni wykona pchnicie, mocno pochylajc
przy tym tuw. W czasie pchnicia do naley obrci ku ziemi i ze wistem
wypuci powietrze (fot.119). Podczas wdechu do przyoy z powrotem do

boku klatki piersiowej, obracajc j ku grze, po czyni delikatnie potrze ni


okolice lewego jajnika: palce doni powinny by rozdzielone pomidzy palcem
rodkowym i serdecznym. W podskoku naley zmieni uoenie stp i obrci si
w prawo, znw pod ktem czterdziestu piciu stopni. Opisane wyej ruchy
wykona teraz prawym ramieniem.
10. Czerpanie energii z bokw owadzim ciciem.
Donie naley trzyma z boku klatki piersiowej; palce wskazujce i rodkowe
powinny by rozstawione w ksztat litery V, a kciuki przyciska pozostae dwa
palce do doni. Donie skierowa ku grze. Utrzymujc donie na wysokoci klatki
piersiowej, przekrci je, tak by byy zwrcone do siebie. Nastpnie, wydychajc
ze wistem powietrze, ramiona wyprostowa w boki i donie zwrci do przodu.
Palcami wskazujcymi i rodkowymi powinno si wykona ruch naladujcy
cicie, jak gdyby byy one noycami, i zakoczy ze wistem wydech (fot.120).
Przywodzc ramiona z powrotem do bokw tuowia, zrobi wdech: okcie
powinny by skierowane do dou, a donie wskazywa na boki (fot.121).
Nastpnie donie obrci w nadgarstkach, tak by palce wskazujcy i rodkowy
byy zwrcone do przodu, po czym palce obu doni naley rozdzieli pomidzy
palcami rodkowym i serdecznym i w trakcie wydechu potrze domi tuw w
okolicy jajnikw.
11. Wywiercanie energii spomidzy stp jedn i drug rk.
Naley zrobi gboki wdech. Nastpnie powoli i ze wistem wydychajc
powietrze, lew rk opuci, przekrcajc j w nadgarstku. Taki ruch rki
upodabnia j do wierta, dziurawicego co przed tuowiem pomidzy nogami.
Nastpnie palce wskazujcy i rodkowy zakrzywi na ksztat szponw i
pochwyci co z ziemi, spomidzy stp (fot.122), po czym, robic gboki wdech,
wycign to ku grze, na wysoko bioder. Rami przenie ponad gow za
siebie i pooy do na plecach w okolicy lewej nerki i nadnercza (fot.123).
Gdy lewa do spoczywa w tym miejscu, prawa rka wykonuje te same ruchy. Po
umieszczeniu jej na plecach w okolicy prawej nerki i nadnercza naley zrobi
wdech. Lew do trzeba przenie ponad gow do przodu i potrze ni okolice
lewego jajnika; palce powinny by rozdzielone pomidzy palcem rodkowym i
serdecznym. Ruchowi ramienia zza plecw ku przodowi tuowia powinien
towarzyszy wist gwatownie wydychanego powietrza. Po kolejnym gbokim
wdechu w taki sam sposb naley przenie praw do w okolice prawego
jajnika.
12. Wywiercanie energii spomidzy stp obiema rkami.
Ten magiczny krok jest podobny do poprzedniego, z t rnic e obrotowe
ruchy rkoma wykonuje si nie kolejno, lecz jednoczenie. Nastpnie zagina si
palce wskazujcy i rodkowy obu doni jak szpony i w tym samym momencie

pochwytuje si nimi co spomidzy stp. Potem donie naley przyoy do


bioder i zakreli nimi uki po bokach tuowia. Donie powinny spocz w okolicy
nerek i nadnerczy. Pocierajc te miejsca, zrobi gboki wdech (fot.124), a
nastpnie wydech, zakrelajc ramionami kolejny uk po bokach tuowia w przd,
by zaraz potem potrze okolice lewego i prawego jajnika; palce obu doni
powinny by rozdzielone porodku. Podobnie jak uprzednio, ruchowi ramion zza
plecw ku przodowi powinien towarzyszy wiszczcy wydech.

Wstecz / Spis treci / Dalej


UKAD PICIU RZECZY WANYCH, CZYLI UKAD WESTWOODZKI
Jeden z najwaniejszych ukadw dla praktykujcych Tensegrity nazwano
ukadem piciu rzeczy wanych". Popularnie okrela si go mianem ukadu
westwoodzkiego", poniewa po raz pierwszy nauczano go publicznie w Pauley
Pavilion na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, mieszczcym si w
dzielnicy o nazwie Westwood. W zamyle twrcw ukad ten by prb integracji
czego, co don Juan Matus nazywa picioma rzeczami wanymi dla szamanw
staroytnego Meksyku. Wszystko, czym zajmowali si dawni czarownicy,
koncentrowao si wok piciu wanych rzeczy: pierwsza to magiczne kroki;
druga to orodek energetyczny w ciele ludzkim, zwany orodkiem decyzji; trzecia
to rewizja ycia, sposb na pogbienie zakresu ludzkiej wiadomoci; czwarta to
nieni e, prawdziwa sztuka wykraczania poza sfer normalnej percepcji; pita to
wewntrzna cisza, czyli ten poziom ludzkiej percepcji, ktry da pocztek
wszystkim zdobyczom dawnych czarownikw w sferze postrzegania. Ta
sekwencja piciu rzeczy wanych bya ukadem odwzorowujcym sposb, w jaki
dawni czarownicy rozumieli otaczajcy ich wiat.
Jednym z oszaamiajcych dokona dawnych szamanw byo, jak nas naucza
don Juan, odkrycie istnienia we wszechwiecie pewnej siy spajajcej, ktra
wie z sob pola energii w namacalne, funkcjonalne caoci. Czarownicy, ktrzy
wykryli istnienie tej siy, opisywali j jako rodzaj wibracji czy te stanu
rozedrgania, przenikajcego przez skupiska pl energii i sklejajcego je ze sob.
W zestawie piciu rzeczy wanych dla szamanw staroytnego Meksyku
magiczne kroki speniaj funkcj owego stanu rozedrgania, o ktrym mwili
dawni szamani. Kiedy ukadali t szamask sekwencj piciu rzeczy wanych,
powielali charakterystyczne uporzdkowania energii, ktre ukazyway im si
wwczas, gdy udawao im si zobaczy energi w jej ruchu we wszechwiecie.
Magiczne kroki byy t czstk, ktra przenikna przez pozostae cztery czstki i
zespolia je w jedn funkcjonaln cao.
Ukad westwoodzki, naladujc form opracowan przez szamanw
staroytnego Meksyku, rwnie podzielono na cztery grupy. Uoono je wedug
znaczenia przypisywanego im przez czarownikw, ktrzy okrelili ich granice:
pierwsza, orodek decyzji; druga, rewizja ycia; trzecia, nienie; czwarta,
wewntrzna cisza.
GRUPA PIERWSZA: ORODEK DECYZJI
Najwaniejszym zagadnieniem dla szamanw staroytnego Meksyku i dla
wszystkich szamanw z linii don Juana by orodek decyzji. Obserwujc
praktyczne efekty swoich poczyna, szamani doszli do przekonania, e na ciele
czowieka znajduje si punkt odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, punkt

trjktny miejsce na rkojeci mostka u nasady szyi, w ktrym schodzce si


obojczyki tworz trjktne wgbienie. W orodku tym energia jest niezwykle
rozrzedzona, osigajc stan niespotykanej subtelnoci; gromadzona tam energia
jest szczeglnego rodzaju i nawet szamani nie potrafi jej bliej opisa. Nie maj
oni jednak najmniejszych wtpliwoci, e mog wyczuwa obecno tej energii
oraz skutki jej oddziaywania. Szamani wierz, e ta wanie energia zostaje
stamtd wyparta w bardzo wczesnym okresie ycia kadego czowieka i nigdy
do niego nie powraca. W ten sposb zostajemy pozbawieni czego, co jest, by
moe, znacznie waniejsze ni wszystkie energie pozostaych orodkw razem
wzite: zdolnoci podejmowania decyzji.
W kwestii podejmowania decyzji don Juan podziela bardzo krytyczn opini
czarownikw ze swojej linii. Ich spostrzeenia, gromadzone przez cae stulecia,
doprowadziy ich do przekonania, e ludzie s niezdolni do podejmowania
decyzji i dlatego stworzyli spoeczestwo: monstrualne instytucje, ktre bior na
siebie ciar podejmowania decyzji. Ludzie pozwolili, by owe instytucje
decydoway za nich, sami za po prostu stosuj si do decyzji, ktre podejmuje
si w ich imieniu.
Trjktny punkt u nasady szyi by dla dawnych szamanw miejscem o tak
wielkim znaczeniu, e bardzo rzadko dotykali go rkoma; jeli trzeba to byo
zrobi, dotyk by rytualny i zawsze dokonywaa go druga osoba za pomoc
jakiego przedmiotu. Uywano do tego celu bardzo starannie wypolerowanych
kawakw twardego drewna czy wypolerowanych koci zwierzt, ktrych
zaokrglone koce pasoway pod wzgldem ksztatu i rozmiaru do wgbienia na
szyi. Tak przygotowanymi komi bd kawakami drewna naciskano to miejsce,
aby wytworzy na obrzeach wgbienia ucisk. Przedmiotw tych uywano
rwnie, jakkolwiek rzadko, do automasau lub do zabiegw, ktre dzisiaj
nazwalibymy akupresur.
Jak wpadli na to, e to wgbienie jest orodkiem decyzji? spytaem raz don
Juana.
Kady orodek energetyczny w ciele odpar wykazuje koncentracj energii;
ma swego rodzaju wir energii, niczym lej, ktry z perspektywy wpatrujcego si
we widzcego zdaje si obraca w lewo dokoa swej osi. Moc poszczeglnych
orodkw zaley od siy tego wanie ruchu. Jeli ruch jest ledwo dostrzegalny,
orodek jest wyczerpany, pozbawiony energii. Gdy czarownicy staroytnoci
przypatrywali si ludzkiemu ciau, kiedy ich oczy widziay, zwrcili uwag na
istnienie tych wirw. Bardzo ich zaciekawiy, wic sporzdzili ich plan.
Duo jest takich orodkw w ciele czowieka, don Juanie? spytaem.
S ich setki, jeli nie tysice! odrzek don Juan. Mona by rzec, e czowiek
jest niczym wicej jak tylko skupiskiem tysicy taczcych w kko wirw, a
niektre z nich s tak malekie, i przypominaj, dajmy na to, ucha igielne, cho
s to niezwykle wane ucha. Wikszo tych wirw to wiry energii. Energia

przepywa przez nie swobodnie bd zostaje w nich zablokowana. Jest jednak


sze wirw, ktre s tak olbrzymie, e zasuguj na specjalne traktowanie. S
to orodki ycia i witalnoci. Energia nigdy si w nich nie blokuje, lecz czasem jej
dopyw jest tak znikomy, e orodek z ledwoci si obraca.
Don Juan wyjani, e te sze olbrzymich orodkw witalnoci mieci si w
szeciu miejscach ciaa. Wyliczy je wedug znaczenia, przydawanego im przez
szamanw. Pierwszy znajduje si w rejonie wtroby i woreczka ciowego;
drugi w obrbie trzustki i ledziony; trzeci w okolicy nerek i nadnerczy; czwarty
za we wgbieniu u podstawy szyi z przodu tuowia. Pity otacza macic, a
szsty znajduje si na czubku gowy.
Pity orodek, waciwy jedynie kobietom, ma, wedug sw don Juana,
szczeglny rodzaj energii, sprawiajcy na czarownikach wraenie pynnoci.
Cech t wykazyway tylko niektre kobiety. Wygldao to tak, jakby orodek ten
suy za naturalny filtr, zatrzymujcy natok zbdnych wpyww rodowiska.
O orodku szstym, umiejscowionym na czubku gowy, don Juan powiedzia, e
anomalia to zbyt agodne sowo na jego okrelenie i e on nie chce mie
absolutnie nic z nim wsplnego. Stwierdzi, e nie charakteryzuje si on kolistym
zawirowaniem energii, tak jak pozostae orodki, lecz wahadowym,
jednostajnym ruchem przypominajcym nieco bicie serca.
Dlaczego energia tego orodka tak bardzo si rni od pozostaych, don
Juanie? spytaem go.
Szsty orodek energii odrzek tak naprawd nie naley do czowieka.
Widzisz, my. ludzie, jestemy niczym oblona forteca. Szsty orodek zosta
opanowany przez agresora, niewidzialnego drapiec. I jedynym sposobem jego
przezwycienia jest wzmocnienie wszystkich pozostaych orodkw.
Czy uczucie, e si jest niczym oblona forteca, nie jest nieco paranoidalne,
don Juanie? spytaem.
C, moe dla ciebie jest, ale z ca pewnoci nie dla mnie odpar. Ja
widz energi i widz, e energia wok orodka na czubku gowy nie oscyluje
tak jak energia pozostaych orodkw. Porusza si w przd i w ty, ruchem
odraajcym i zupenie obcym. Widz take, e u czarownika, ktremu udao si
przezwyciy swj umys, co czarownicy okrelaj mianem obcej instalacji,
oscylacja tego orodka staje si dokadnie taka sama jak wszystkich
pozostaych.
Don Juan przez wszystkie lata mojego terminowania u niego konsekwentnie
odmawia wypowiadania si na temat owego szstego orodka. Tamtego dnia,
gdy opowiada mi o orodkach witalnoci, zby, i to w do nieprzyjemny sposb,
moje gorczkowe prby pocignicia go za jzyk i zacz mwi o czwartym
orodku, orodku decyzji.

Ten czwarty orodek rzek ma szczeglny rodzaj energii, ktra w oczach


widzcego ma niepowtarzaln przejrzysto, co, co opisa mona poprzez
podobiestwo do wody: jest to energia tak pynna, e wyglda jak ciecz. Wygld
tej szczeglnej energii jest wyznacznikiem filtrujcej natury samego orodka
decyzji, ktry zatrzymuje wszelkie napywajce do energie i przescza jedynie
ich pynne frakcje. Pynno ta jest niezmienna i cechuje ten orodek jako
cao. Czarownicy nazywaj go rwnie orodkiem wodnistym. Rotacja energii
w orodku decyzji jest najsabsza wrd wszystkich orodkw cign don
Juan. Z tego te powodu czowiek rzadko moe o czymkolwiek decydowa.
Czarownicy widz, e na skutek praktykowania pewnych magicznych krokw
orodek ten si uaktywnia i oto nagle mog do woli podejmowa wszelkie
decyzje, cho przedtem nie wiedzieli nawet, od czego zacz.
Don Juan podkrela z ca moc, e szamani staroytnego Meksyku mieli
graniczc z fobi awersj do dotykania wasnego wgbienia u podstawy szyi.
Jedyna akceptowana przez nich droga do poredniego choby kontaktu z tym
punktem wioda poprzez zastosowanie magicznych krokw, ktre wzmacniaj to
miejsce, gdy gromadz wok niego rozproszon energi i w ten sposb
usuwaj wszelkie wahania przy podejmowaniu decyzji, powstae za spraw
naturalnego rozpraszania si energii w zmaganiu si z codzienn egzystencj.
Czowiek, postrzegany jako skupisko pl energii, jest zwartym i zamknitym
ukadem, ktremu nie mona wstrzykn nawet odrobiny energii i z ktrego
nawet odrobina energii nie moe si wydosta powiedzia don Juan. Uczucie
utraty energii, ktre kady z nas miewa od czasu do czasu, jest skutkiem jej
wypierania i rozpraszania z dala od owych piciu olbrzymich, naturalnych
orodkw ycia i witalnoci. Kade poczucie nabierania energii bierze si z
rozprowadzania energii, ktra zostaa uprzednio wyparta z tych orodkw.
Mona by rzec, e energia ta jest na powrt gromadzona wok tych wanie
piciu orodkw ycia i witalnoci.
magiczne kroki dla orodka decyzji
GRUPA DRUGA: REWIZJA YCIA
Zgodnie z tym, czego don Juan naucza swoich uczniw, rewizja ycia to
technika wynaleziona przez czarownikw staroytnego Meksyku. Uywali jej
wszyscy praktykujcy szamani, by wizualizowa i raz jeszcze przeywa
wszystko, co przydarzyo im si w yciu, i w ten sposb osign dwa
transcendentalne cele: pierwszy, abstrakcyjny, to wypenienie uniwersalnego
prawa, ktre nakazuje wyzbycie si wiadomoci w momencie mierci; drugi
za, niezwykle pragmatyczny, to nabycie pynnoci postrzegania.
Don Juan powiedzia, e okrelenie pierwszego celu byo wynikiem obserwacji
dawnych czarownikw, moliwych dziki ich umiejtnoci widzenia energii
bezporednio w jej ruchu we wszechwiecie. Widzieli oni, e we wszechwiecie

istnieje potna sia, przeogromne skupisko pl energii, ktre nazwali Orem albo
mrocznym morzem wiadomo i. Zauwayli, e mroczne morze wiadomoci
jest t wanie si, ktra uycza wiadomoci wszystkim yjcym istotom, od
wirusw do ludzi. Wierzyli, e uycza ona wiadomoci kadej nowo narodzonej
istocie, a ta wzbogaca t wiadomo swoimi przeyciami do chwili, gdy owa sia
zada jej zwrotu.
W rozumieniu dawnych czarownikw wszystkie yjce istoty umieraj, poniewa
s zmuszone zwrci uyczon im wiadomo. Czarownicy ju bardzo dawno
pojli, e nie mona wyjani tego zjawiska za pomoc jak to dzi okrelaj
ludzie naszego liniowego toku mylenia, gdy przyczynowo-skutkowe
rozumowanie nie moe ogarn tego, dlaczego i w jaki sposb wiadomo
zostaje uyczona i pniej odebrana. Czarownicy staroytnego Meksyku widzieli
w tym energetyczn rzeczywisto wszechwiata, ktrej nie da si wyjani w
kategoriach przyczyny i skutku czy w kategoriach moliwego do okrelenia a
priori zamierzenia.
Czarownicy linii don Juana wierzyli, e rewizja ycia jest rwnoznaczna z
oddaniem mrocznemu morzu wiadomoci tego, czego ono aknie: treci
ludzkich przey. Wierzyli jednak, e dziki rewizji ycia mog uzyska nad tym
pewn kontrol, co pozwoli im na rozdzielenie tyche przey od swej siy
yciowej. Wedug nich nie s one trwale ze sob splecione, lecz jedynie
zczone przez okolicznoci.
Dawni czarownicy byli gboko przekonani, e mroczne morze wiadomoci nie
chce zabiera ludziom ycia; zaley mu jedynie na treci ich przey. Brak
zdyscyplinowania nie pozwala ludziom oddzieli od siebie tych dwch ywiow i
w rezultacie trac oni ycie, a przecie nie chodzi tu o ich ycie, a o to. co
przeyli. W oczach dawnych czarownikw rewizja ycia bya procedur, dziki
ktrej mogli ofiarowa mrocznemu morzu wiadomoci substytut swojego ycia.
Rezygnowali ze swoich przey, przywoujc je ze swej pamici, zachowywali
natomiast si yciow.
W wietle linearnych poj naszego zachodniego wiata twierdzenia
czarownikw o postrzeganiu nie maj w ogle sensu. Cywilizacja zachodnia
styka si z szamanami Nowego wiata od piciuset lat, a jednak do tej pory to,
co maj nam do powiedzenia, nie doczekao si jeszcze adnego powanego
opracowania filozoficznego ze strony uczonych. Rewizja ycia dla kadego
niemale mieszkaca zachodniego wiata moe by zbiena z psychoanaliz, z
czym podobnym do jakiej procedury psychologicznej czy rodzajem metody
samodzielnego radzenia sobie z wasnymi problemami. Trudno o bardziej bdne
porwnania.
Wedug don Juana czowiek zawsze przegrywa, gdy nie podejmuje
odpowiednich krokw. Mwic o gwnych zaoeniach magii, don Juan wyrazi
przekonanie, e czowiek Zachodu przegapia wspania szans wzbogacenia

swojej wiadomoci i e sposb, w jaki odnosi si on do wszechwiata, ycia i


wiadomoci, jest zaledwie jedn z bardzo wielu moliwoci.
Dla praktykujcych szamanw rewizja ycia oznacza oddanie niewyobraalnej
sile, mrocznemu morzu wiadomoci, treci swoich przey, czyli inaczej
mwic, wiadomoci, ktr wzbogacili oni przez te wanie przeycia. Poniewa
don Juan w aden sposb nie potrafi wytumaczy mi tych zjawisk na podstawie
tradycyjnej logiki, powiedzia, e czarownicy mogli co najwyej liczy na to, i
uda im si owa sztuka zachowania siy yciowej, cho nie mieli pojcia, jak tego
dokona. Powiedzia te, e udao si to ju tysicom czarownikw. Zachowali
oni si yciow, oddawszy mrocznemu morzu wiadomoci si swych przey.
Dla don Juana oznaczao to, e czarownicy ci nie umarli w potocznym
rozumieniu tego sowa lecz przekroczyli granic mierci, zachowujc sw si
yciow, i zniknli z powierzchni ziemi, by rozpocz ostateczn podr
percepcji.
Szamani z linii don Juana byli przekonani, e gdy mier przychodzi w taki
sposb, caa nasza istota przeksztaca si w energi, energi szczeglnego
rodzaju, ktra zachowuje lad naszej indywidualnoci. Don Juan prbowa
wytumaczy to metaforycznie, mwic, e skadamy si z wielu pojedynczych
nacji: nacji puc, nacji serca, nacji odka, nacji nerek i tak dalej. Czasem nacje
te dziaaj niezalenie od siebie, lecz w chwili mierci wszystkie zostaj zczone
w cao. Czarownicy linii don Juana nazywali ten stan absolutn wolnoci. Dla
nich mier czy, a nie unicestwia, jak czyni to w wypadku zwykego czowieka.
Czy ten stan to niemiertelno, don Juanie? spytaem.
To nie jest adna niemiertelno odpar. To zaledwie wstp do pewnego
procesu ewolucyjnego przy uyciu jedynego medium ewolucji danego
czowiekowi wiadomoci. Czarownicy mojej linii byli przewiadczeni, e
czowiek nie moe ju dalej ewoluowa biologicznie; std te uwaali
wiadomo czowieka za jedyne medium ewolucji. W chwili mierci czarownicy
nie zostaj unicestwieni przez mier, lecz przeksztaceni w istoty nieorganiczne
istoty, ktre maj wiadomo, lecz nie maj organizmu. Przeksztacenie si w
istot nieorganiczn byo dla nich ewolucj i oznaczao uyczenie im nowego,
niewyobraalnego rodzaju wiadomoci, ktra bdzie trwa przez miliony lat,
lecz ktr pewnego dnia trzeba bdzie zwrci jej dawcy -mrocznemu morzu
wiadomoci.
Jednym z najwaniejszych odkry szamanw linii don Juana byo to, e
podobnie jak wszystko inne we wszechwiecie, nasz wiat jest kombinacj
dwch przeciwstawnych, a jednoczenie komplementarnych wzgldem siebie si.
Jedna z tych si to znany nam wiat, ktry czarownicy nazywali wiatem istot
organicznych. Druga sia to co, co nazywali wiatem istot nieorganicznych.
wiat istot nieorganicznych zamieszkuj istoty, ktre posiadaj wiadomo,
lecz nie maj organizmu powiedzia don Juan. S skupiskami pl energii, tak

samo jak my. Dla widzcego nie s one wietliste, tak jak ludzie, lecz raczej
mtne. Nie s to kuliste, lecz podune, patykowate konfiguracje energetyczne.
Zasadniczo s to skupiska pl energii posiadajce spjno i granice, tak samo
jak my. Utrzymuj si razem dziki tej samej sile spajajcej, ktra utrzymuje
razem nasze pola energii.
Gdzie jest ten nieorganiczny wiat, don Juanie? spytaem.
To nasz wiat bliniaczy odrzek. Zajmuje ten sam czas i przestrze co
nasz wiat, lecz rodzaj wiadomoci naszego wiata tak bardzo si rni od
wiadomoci wiata nieorganicznego, e nigdy nie zauwaamy obecnoci istot
nieorganicznych, chocia te z kolei nasz obecno zauwaaj.
Czy te istoty nieorganiczne s ludmi, ktrzy przeszli ewolucj? spytaem.
W adnym wypadku! wykrzykn. Istoty nieorganiczne z naszego
bliniaczego wiata byy z natury swej nieorganiczne, tak samo jak my zawsze
bylimy istotami organicznymi, rwnie od samego pocztku. S to istoty,
ktrych wiadomo istnienia moe ewoluowa w taki sam sposb jak nasza, i
tak si bez wtpienia dzieje, cho brak mi bezporedniej wiedzy na temat tego,
jak si to moe odbywa. Wiem natomiast, e czowiek, ktrego wiadomo
przesza ewolucj, jest jasn, wiecc, kulist istot nieorganiczn
szczeglnego rodzaju.
Don Juan poda mi mnstwo opisw tego procesu ewolucji, ktre zawsze braem
za poetyckie metafory. Wybraem sobie jedn, ktra najbardziej przypada mi do
gustu, mwic o absolutnej wolnoci. Wyobraaem sobie, e czowiek
wkraczajcy w stan absolutnej wolnoci musi by obdarzony najwiksz spord
wszystkich istot odwag i najbardziej twrcz wyobrani. Don Juan powiedzia,
e wcale nie fantazjuj, gdy aby wkroczy w stan absolutnej wolnoci, czowiek
musi si odwoa do wysublimowanej strony swojej natury, ktr kady posiada,
cho nigdy mu nie przychodzi do gowy z niej skorzysta.
Drugi, pragmatyczny cel rewizji ycia don Juan opisywa jako nabycie pynnoci.
Zwizane z tym zagadnieniem przekonania czarownikw cz si z najbardziej
enigmatycznym przedmiotem magii punktem poczenia, niezwykle jasnym
punktem wielkoci piki tenisowej, widocznym dla czarownika, ktry widzi
czowieka pod postaci skupisk pl energii.
Czarownicy tacy jak don Juan widz, e tryliony pl energii, uksztatowane we
wkna wiata i dochodzce z bezkresu otaczajcego nas wszechwiata,
zbiegaj si w punkcie poczenia i przez niego przechodz. To zczenie
wkien nadaje punktowi poczenia jasno. Punkt poczenia, przetwarzajc
owe tryliony wkien energii na bodce zmysowe, umoliwia czowiekowi ich
postrzeganie. Nastpnie przekada te bodce na znany nam na co dzie wiat,
czyli inaczej mwic, interpretuje je w kategoriach uspoecznienia jednostki i
zgodnie z jej ludzkimi moliwociami.

Rewizja ycia polega na powtrnym przeywaniu kadego, lub niemal kadego,


zdarzenia z przeszoci i tym samym na przemieszczaniu punktu poczenia
bd to bardzo nieznacznie, bd to na wielk odlego dziki sile
przeywanego wspomnienia, tak by si znalaz w pooeniu, ktre zajmowa w
chwili, gdy nastpio powtrnie przeywane zdarzenie. w akt przemieszczania
punktu poczenia z poprzednich pooe w zajmowane obecnie nadaje
praktykujcym szamanom pynno, niezbdn do znoszenia niewyobraalnych
trudw podry w nieskoczono. Praktykujcym Tensegrity rewizja ycia
nadaje pynno, dziki ktrej mog znosi przeciwnoci, nie bdce w
najmniejszym stopniu czci zwyczajowego procesu postrzegania.
Rewizja ycia bya w czasach staroytnych procedur formaln i polegaa na
przypomnieniu sobie wszystkich osb, ktre dokonujcy rewizji ycia zna, i
wszystkich zdarze, w ktrych uczestniczy. Don Juan zasugerowa, bym jako
czowiek wspczesny posuy si zabiegiem mnemonicznym i sporzdzi
pisemn list wszystkich ludzi, ktrych w yciu poznaem. Gdy ju to zrobiem,
don Juan poinstruowa mnie, jak z niej korzysta. Miaem wybra pierwsz osob
z listy, ktra cofaa si w czasie od teraniejszoci do pierwszego
zapamitanego dowiadczenia mojego ycia, i przypomnie sobie, jak wygldao
moje ostatnie spotkanie z t osob. Akt ten nazywa si przygotowaniem
zdarzenia do przywoania z pamici.
Aby podszlifowa umiejtno przypominania sobie zdarze z przeszoci,
naley przywoywa z pamici najdrobniejsze szczegy. Oznacza to
przypomnienie sobie wszystkich szczegw fizycznych zwizanych z
przywoywanym zdarzeniem, takich jak na przykad wygld otoczenia. Po
przygotowaniu zdarzenia naley umieci w nim siebie, jakby si rzeczywicie w
nim uczestniczyo, szczegln uwag zwracajc na kad, wan dla danego
zdarzenia konfiguracj otaczajcej je przestrzeni. Jeli na przykad spotkanie z
jak osob odbyo si w biurze, naley przypomnie sobie, jak wygldaa
podoga, drzwi, ciany, obrazy na cianach, okna, stoy, przedmioty na stoach,
wszystko, co mogo zosta dostrzeone w przelotnym spojrzeniu i pniej
zapomniane.
Rewizja ycia jako procedura formalna musi si rozpocz od przypomnienia
sobie zdarze najwieszych. W ten sposb ustala si hierarchia przey
zgodnie z ich kolejnoci. Zdarzenia najwiesze czowiek potrafi sobie
przypomnie bardzo dokadnie. Czarownicy zawsze byli przekonani, e ludzie
maj zdolno rejestrowania bardzo drobnych szczegw i e to tych wanie
szczegw aknie mroczne morze wiadomoci.
Podczas samego przywoywania z pamici danego zdarzenia powinno si
gboko oddycha, wachlujc niejako gow, bardzo powoli i delikatnie z jednej
strony na drug, rozpoczynajc bd to od prawej, bd od lewej; strona nie ma
tu znaczenia. Gow naley wachlowa dopty, dopki jest to potrzebne, by

przypomnie sobie wszystkie dajce si przywoa z pamici szczegy. Don


Juan powiedzia, e wedug czarownikw jest to akt wdychania wasnych uczu,
ktre zostay pochonite przez przywoywane z pamici zdarzenie, oraz
rozpdzania wszelkich niepodanych nastrojw i obcych nam uczu, ktre w
nas wwczas pozostay.
Czarownicy s przekonani, e tajemnica rewizji ycia kryje si w owym akcie
wdychania i wydychania. Skoro oddychanie jest funkcj, ktra utrzymuje
organizm przy yciu, czarownicy nie maj wtpliwoci, e dziki niemu mona
rwnie ofiarowa mrocznemu morzu wiadomoci szczegowy obraz wasnych
przey. Gdy usilnie nalegaem, by don Juan racjonalnie wyjani mi, co to
oznacza, ten niezmiennie powtarza, e rewizja ycia to jedna z tych rzeczy,
ktrych nie mona wytumaczy, jedynie samemu dowiadczy. Mawia, e
wyzwolenie mona odnale w dziaaniu, a wyjanianie go oznacza trwonienie
energii. Droga, ktr mi wskazywa, bya odbiciem zaoe jego wiedzy bya to
droga dziaania.
Sporzdzenie listy imion podczas rewizji ycia to zabieg mnemoniczny, ktry
wysya pami o minionych zdarzeniach w niewyobraaln podr. Czarownicy
utrzymuj, e przypominanie sobie zdarze najwieszych przygotowuje grunt
dla przywoywania z pamici przey bardziej odlegych w czasie z jednakow
wyrazistoci i atwoci. Przywoywanie z pamici zdarze z przeszoci
oznacza powtrne ich przeywanie i czerpanie z tego procesu
nieprawdopodobnej siy, zdolnej pobudzi rozproszon poza orodkami
witalnoci energi i ponownie j do nich skierowa. Takie rozprowadzenie
energii, zapocztkowane rewizj ycia, czarownicy okrelaj mianem nabycia
pynnoci po ofiarowaniu mrocznemu morzu wiadomoci tego, czego ono
aknie.
Na bardziej przyziemnym poziomie rewizja ycia umoliwia praktykujcym
przeledzenie, jak w ich yciu powtarzaj si wci te same schematy.
Przywoywanie z pamici zdarze z przeszoci potrafi ich przekona ponad
wszelk wtpliwo, e wszyscy jestemy na asce si, ktre waciwie s
zupenie irracjonalne, chocia pocztkowo mog si wydawa jak najbardziej
racjonalne. Przykadem moe by uzalenienie od zabiegania o wzgldy pci
przeciwnej. Mona mie wraenie, e dla niektrych ludzi jest to jedyne denie i
tre ich ycia. Syszaem od ludzi w podeszym wieku, e jedynym celem, jaki
stawiali sobie w yciu, byo znalezienie idealnego partnera yciowego oraz
doznanie szczliwej mioci choby tylko przez rok.
Don Juan mwi mi czsto, nie zwracajc zupenie uwagi na moje gwatowne
sprzeciwy, e problem polega na tym, i tak naprawd nikt nie chce nikogo
kocha, a jedynie pragnie by kochanym. Mawia, e owo obsesyjne zabieganie
o wzgldy pci przeciwnej z pozoru wydaje si nam najbardziej naturalne na
wiecie. Sowa siedemdziesiciopicioletniej osoby twierdzcej, e cigle nie

znalaza jeszcze idealnego partnera yciowego, s wyrazem gbokiego


idealizmu i romantycznoci. Jednake gdy przeledzi t obsesj w kontekcie
powtarzanych przez cae ycie w nieskoczono schematw, ukae ona swe
prawdziwe, groteskowe oblicze.
Don Juan zapewnia mnie, e jeli maj zaj jakiekolwiek zmiany w zachowaniu
czowieka, musz one nastpi w procesie rewizji ycia; jest to bowiem jedyna
metoda, ktra moe wzbogaci wiadomo czowieka poprzez wyzwolenie go z
nigdy nie wypowiedzianych, cho oczywistych wymaga narzucanych przez
proces uspoecznienia, tak automatycznych, tak niekwestionowanych, i w
normalnych warunkach nie mona ich sobie nawet uwiadomi, a c dopiero
dokadnie zanalizowa.
Sam akt rewidowania ycia poprzez przywoanie z pamici swych przey z
przeszoci jest zadaniem na cae ycie. Potrzeba caych lat, by przej przez
list imion, szczeglnie wwczas, gdy poznao si i miao w yciu kontakt z
tysicami osb. Prac z list uzupenia si przywoywaniem z pamici zdarze,
w ktrych nie uczestniczyy adne osoby, a ktre mimo to naley przeledzi,
jeli cz si one jednak w jaki sposb z osob wanie wspominan.
Don Juan twierdzi, e tym, do czego tak usilnie dyli czarownicy staroytnego
Meksyku w rewizji ycia, byo wanie odnalezienie owych wspomnie kontaktw
z innymi ludmi, poniewa w nich si skrywaj najgbiej sigajce skutki
uspoecznienia, ktre szamani wszelkimi dostpnymi sobie rodkami starali si
przezwyciy.
magiczne kroki dla rewizji ycia
GRUPA TRZECIA: NIENIE
Don Juan Matus zdefiniowa nieni e jako akt wykorzystania normalnych snw w
charakterze bramy, poprzez ktr ludzka wiadomo moe wkroczy w inne
dziedziny postrzegania. Wedug niego z definicji tej wynika, e zwyczajne sny
mog by wykorzystywane jako przejcie prowadzce percepcj w inne obszary
energii, odmiennej od energii powszedniego wiata, cho w swej pierwotnej
naturze tak bardzo do niej podobnej. Dla czarownikw istnienie tej bramy
oznaczao postrzeganie najzupeniej rzeczywistych wiatw, gdzie mogli oni y
lub zgin, wiatw, ktre s szokujco odmienne od naszego, cho zarazem
tak bardzo do niego podobne.
Gdy prosiem don Juana, by poda mi logiczne wyjanienie tej sprzecznoci, ten
po raz kolejny powtrzy dawno ustalone w tej sprawie stanowisko czarownikw:
odpowiedzi na wszystkie podobne pytania mona odnale w praktyce, a nie w
intelektualnej dociekliwoci. Powiedzia, e gdybymy chcieli rozmawia o
moliwociach czarownikw, musielibymy korzysta ze skadni jzyka, bez
wzgldu na to, w jakim jzyku bymy rozmawiali; skadnia za, jako element

powszechnego zwyczaju jzykowego, ogranicza moliwoci wyrazu. Skadnia


dowolnego jzyka wie si z moliwoci postrzegania jedynie tego wiata, w
ktrym yjemy.
Don Juan czyni znaczce rozrnienie, w jzyku hiszpaskim, pomidzy dwoma
czasownikami: soar ni" i ensoar, co oznacza ni tak, jak ni czarownicy".
W jzyku angielskim nie ma wyranego rozrnienia pomidzy tymi dwoma
stanami nienia normalnego, sueo, i stanu bardziej zoonego, przez
czarownikw zwanego ensueo.
Sztuka nienia, zgodnie z tym, czego naucza don Juan, wywodzi si od
najzwyklejszych obserwacji prowadzonych przez czarownikw staroytnego
Meksyku, w czasie gdy widzieli oni ludzi pogronych we nie. Zauwayli
wwczas, e podczas snu punkt poczenia bardzo naturalnie, swobodnie si
przemieszcza ze swej zwykej pozycji, przenoszc si w dowolne miejsce na
obrzeach wietlistej sfery lub w jej wntrzu. Porwnujc swoje widzenie z
relacjami osb, ktre obserwowali podczas snu, uwiadomili sobie, e im
wiksze byo zaobserwowane przemieszczenie punktu poczenia, tym bardziej
zdumiewajce byy relacje o zdarzeniach i scenach przeytych w snach.
Dawni czarownicy pochonici tymi obserwacjami zaczli namitnie poszukiwa
okazji ku temu, by samodzielnie przemieszcza swj punkt poczenia. Doszo
do tego, e zaczli w tym celu uywa rolin psychotropowych. Bardzo szybko
jednak zdali sobie spraw, e przemieszczenia wynike z zastosowania takich
rolin s niestabilne, nienaturalne i nie daj si kontrolowa. Pomimo tej poraki
udao im si odkry co niezwykle wartociowego. Nazwali to uwag nienia.
Don Juan wyjani to zjawisko, nazywajc powszedni wiadomo czowieka
uwag kierowan na elementy wiata widzianego na co dzie. Podkreli, e
ludzie wszystkiemu, co ich otacza, przygldaj si bezustannie, cho
powierzchownie. Ludzie nie ogldaj przedmiotw dokadnie, lecz po prostu
rejestruj ich obecno poprzez szczeglny rodzaj uwagi, okrelony aspekt swej
oglnej wiadomoci. Jego zdaniem ten rodzaj powierzchownego, a jednak
bezustannego przygldania si" mona odnie do elementw zwykego snu.
Ten drugi, okrelony aspekt oglnej wiadomoci nazwa uwag nienia, czyli
nabywan przez praktykujcych umiejtnoci utrzymywania nieporuszonej
wiadomoci przedmiotw w swoich snach.
Rozwijanie uwagi nienia przez czarownikw linii don Juana zaowocowao
podstawow klasyfikacj snw. Dawni czarownicy spostrzegli, e wikszo ich
snw jest wytworem wyobrani, efektem codziennego poznawania wiata; byy
jednak i takie, ktre wymykay si tej klasyfikacji. Te sny byy prawdziwymi
stanami podwyszonej wiadomoci, a nie tylko wytworami wyobrani. W snach
z elementami wytwarzajcymi energi szamani mogli widzie energi w jej ruchu
we wszechwiecie.
Szamani ci potrafili skupi sw uwag nienia na dowolnym elemencie swojego

snu i tak spostrzegli, e istniej dwa rodzaje snw. Pierwszy z nich to dobrze
nam wszystkim znane sny, w ktrych pojawiaj si elementy fantasmagoryczne,
co, co moglibymy zakwalifikowa jako wytwr naszego umysu i naszej duszy;
by moe maj one zwizek z naszym ukadem nerwowym. Drugi rodzaj snw
szamani nazwali snami wytwarzajcymi energi. Don Juan powiedzia, e dawni
czarownicy uwiadamiali sobie, e znajduj si w stanie podobnym do snu, ktry
sprawia, e pojawili si w jakim miejscu poza naszym wiatem miejscu
rwnie rzeczywistym jak wiat, w ktrym yjemy; miejscu, w ktrym przedmioty
snu wytwarzaj energi, podobnie jak drzewa albo zwierzta czy nawet skay
wytwarzaj energi w otaczajcym nas wiecie, widzianym przez czarownika.
Dla dawnych szamanw te wizje byy jednak zbyt ulotne, zbyt krtkotrwae, by
mogy mie jakiekolwiek znaczenie. Wad t przypisywali temu, e ich punktu
poczenia nie mona byo utrzyma nieruchomo przez stosunkowo dugi czas w
pooeniu, w ktre zosta przemieszczony. Ich wysiki zmierzajce do zaradzenia
takiemu stanowi rzeczy zaowocoway kolejn wielk sztuk magii sztuk
podchodzenia.
Don Juan bardzo jasno zdefiniowa obie sztuki pewnego dnia, gdy powiedzia mi,
e sztuka nienia polega na celowym przemieszczaniu punktu poczenia z jego
zwykej pozycji, a sztuka podchodzenia na zamierzonym unieruchomieniu go w
pozycji, do ktrej zosta przemieszczony.
To unieruchomienie pozwolio szamanom staroytnego Meksyku podziwia inne
wiaty w caej ich peni. Don Juan powiedzia, e niektrzy z dawnych
czarownikw nigdy nie powrcili ze swej podry. Inaczej mwic, zdecydowali
si tam pozosta, gdziekolwiek to tam" mogo by.
Efektem dokadnych bada dawnych czarownikw nad wygldem ludzi jako
wietlistych sfer powiedzia kiedy do mnie don Juan byo odkrycie a
szeciuset punktw w caej objtoci wietlistej sfery, w ktrych istniay
rzeczywiste wiaty. Co oznacza, e jeli punkt poczenia zosta przymocowany
do ktrego z tych miejsc, praktykujcy wkracza w nowy, absolutny wiat.
Ale gdzie jest te szeset innych wiatw, don Juanie? zapytaem.
Jedyna odpowied na to pytanie jest niepojta odrzek ze miechem. To
sama esencja magii, a jednak dla przecitnego umysu nic nie znaczy. Te
szeset wiatw jest w miejscach, w ktrych si znajduje punkt poczenia.
Aeby poj te odpowiedzi, potrzeba niepojtych iloci energii. Mamy t energi.
Brakuje nam tylko umiejtnoci lub gotowoci jej wykorzystania.
Mgbym doda, e trudno o stwierdzenia blisze prawdy, a zarazem o co
bardziej bezsensownego.
Don Juan tumaczy zwyczajne postrzeganie tak, jak rozumieli je czarownicy jego
linii: do punktu poczenia w jego zwykym pooeniu z bezkresnego
wszechwiata napywaj pola energii w formie wietlistych wkien;

s ich tryliony. Poniewa jego pooenie jest niezmienne, czarownicy uwaali, e


te same pola energii, w formie wietlistych wkien, cz si w jedn wizk w
punkcie poczenia i przez niego przenikaj, dajc w rezultacie niezmienn
percepcj znanego nam wiata. Dawni czarownicy doszli do wniosku, e jeli
punkt poczenia zostanie przemieszczony w inne miejsce, przenika przez
niego bdzie inna wizka wkien energii, czego rezultatem bdzie postrzeganie
wiata innego ni nasz zwyky, codzienny wiat.
W opinii don Juana to, co ludzie zazwyczaj uwaaj za postrzeganie, trafniej
mona okreli jako akt interpretowania bodcw zmysowych. Uparcie
powtarza, e od chwili narodzin wszystko dookoa skania nas do
interpretowania i e z czasem ta skonno przeksztaca si w rozwinity system,
za ktrego pomoc umownie i schematycznie postrzegamy cay otaczajcy nas
wiat.
Don Juan zwraca uwag na to, e punkt poczenia jest nie tylko orodkiem, w
ktrym wizki energii cz si w percepcj, lecz take orodkiem, gdzie
dokonuje si interpretacja bodcw zmysowych. Tak wic gdy zmieni on swoje
pooenie, bdzie interpretowa napywajce do nowe wizki pl energii w
sposb bardzo podobny do tego, w jaki interpretuje nasz powszedni wiat.
W3'mkiem takiej nowej interpretacji jest postrzeganie wiata podobnego do
naszego, a jednak w swej naturze odmiennego. Don Juan powiedzia, e pod
wzgldem energetycznym owe inne wiaty s skrajnie odmienne od naszego.
Jedynie interpretacja punktu poczenia sprawia, e pozornie wydaj si one
podobne.
Don Juan ubolewa nad brakiem jakiej nowej skadni, ktrej mona by uy do
wyraenia tej magicznej cechy punktu poczenia, oraz moliwoci postrzegania
otwierajcych si dziki nieniu. Przyzna jednak, e nie mona wykluczy, i
daoby si nagi istniejc skadni naszego jzyka do tego celu, gdyby tylko
opisywane dowiadczenia mogy si sta udziaem kadego z nas, a nie
wycznie wtajemniczonych szamanw.
Ze nieniem wie si co, co niezwykle mnie intrygowao, a czego nie mogem
w aden sposb poj; byo to stwierdzenie don Juana, e tak naprawd trudno
mwi o jakiejkolwiek zasadzie, wedug ktrej mona by naucza nienia.
Powiedzia, e w gruncie rzeczy nie-nie to cig niezwykle mudnych stara
praktykujcego w celu nawizania kontaktu z nieopisan, wszechobecn si,
ktr czarownicy staroytnego Meksyku okrelali mianem intencji. Po
zapocztkowaniu takiego zwizku w tajemniczy sposb zostaje zapocztkowane
rwnie nienie. Don Juan z ca moc podkrela, e czno tak mona
uzyska dziki dowolnemu schematowi, ktry nakada na praktykujcego ramy
dyscypliny.
Gdy poprosiem go o zwize objanienie wymaganych procedur, rozemia si.

Prbowa swych si w wiecie czarownikw odrzek to nie to samo, co


uczy si jedzi samochodem. eby nauczy si prowadzi, potrzeba ksiek i
instruktau. eby ni, trzeba nienie zamierzy.
Ale jak mona je zamierzy? pytaem go dalej.
Jedynym moliwym sposobem jego zamierzenia jest zamierzy je obwieci.
Jedn z najtrudniejszych rzeczy dla czowieka naszych czasw jest
zaakceptowanie braku procedury. Wspczesny czowiek jest gboko uwikany
w instrukcje obsugi, praktyczne sposoby, metody i etapy osigania celu.
Niezmordowanie robi notatki, tworzy wykresy, zagbia si w technologie".
Jednake w wiecie czarownikw procedury i rytuay s jedynie sztuczkami
stosowanymi dla przycignicia i skupienia uwagi. To metody wymuszania
spotgowanego zainteresowania i determinacji. Poza tym s bezwartociowe.
Don Juan uwaa, e najwiksze znaczenie dla opanowania nienia ma
skrupulatne wykonywanie magicznych krokw jedynego sposobu, z jakiego
korzystali czarownicy z jego linii, by atwiej przemieszcza punkt poczenia.
Wykonywanie magicznych krokw zapewniao im rwnowag i energi
niezbdn do zgromadzenia uwagi nienia, bez ktrej nienie w ogle nie byo
dla nich moliwe.
Bez pojawienia si uwagi nienia praktykujcy w najlepszym razie mog liczy
na wyraziste sny o fantasmagorycznych wiatach. By moe uda im si
zobaczy wiaty wytwarzajce energi, lecz nie bd one miay dla nich ani krzty
sensu z powodu braku niepodwaalnej racji bytu, niezbdnej do waciwej ich
klasyfikacji.
Gdy szamani z linii don Juana rozbudzili ju sw uwag nienia, uwiadomili
sobie, e zakoatali do bram nieskoczonoci. Udao im si pogbi zakres
swego normalnego postrzegania. Spostrzegli, e normalny stan ich wiadomoci
jest nieskoczenie bardziej zrnicowany ni przed pojawieniem si uwagi
nienia. Z miejsca, w ktrym si znaleli, mogli rzeczywicie podj ryzykown
wypraw w nieznane.
Powiedzenie o wzbiciu si ponad chmury idealnie pasuje do czarownikw
staroytnoci rzek do mnie pewnego razu don Juan. Ci bez wtpienia
przeszli samych siebie.
Czy oni faktycznie wzbili si ponad chmury, don Juanie? spytaem.
Na to pytanie moemy odpowiedzie jedynie sami sobie, kady z osobna
odrzek, umiechajc si szeroko. Oni dali nam metody. Tylko od nas samych
zaley, czy z nich skorzystamy, czy te je odrzucimy. Tak naprawd, wszyscy
stoimy samotnie w obliczu nieskoczonoci i kwesti, czy zdoamy w peni
wykorzysta nasze moliwoci, czy te nie, musimy rozstrzygn sami.
magiczne kroki dla nienia

GRUPA CZWARTA: WEWNTRZNA CISZA


Don Juan powiedzia, e wewntrzna cisza jest tym stanem, do ktrego
osignicia szamani staroytnego Meksyku dyli najbardziej. Zdefiniowa go
jako naturalny stan ludzkiego postrzegania, kiedy mylenie ustaje i wszystkie
zmysy czowieka dziaaj z poziomu wiadomoci, ktry nie wymaga
posikowania si naszym powszednim systemem pojmowania wiata.
Szamanom z linii don Juana wewntrzna cisza zawsze si kojarzya z mrokiem,
by moe dlatego, e postrzeganie pozbawione swego staego towarzysza
wewntrznego dialogu zapada si w co, co przypomina mroczn otcha. Don
Juan powiedzia, e ciao funkcjonuje tak jak zazwyczaj, lecz wiadomo si
wyostrza. Decyzje podejmowane s byskawicznie, gdy w tym stanie czerpie si
niejako ze szczeglnego rodzaju wiedzy, pozbawionej werbalnych konstrukcji
mylowych.
Postrzeganie czowieka, ktre funkcjonuje w warunkach wewntrznej ciszy,
moe, wedug don Juana, osign poziomy niewyobraalne. Niektre z tych
poziomw postrzegania s same w sobie odrbnymi wiatami, w ogle nie
przypominajcymi wiatw, do ktrych mona dotrze poprzez nienie. S to nie
dajce si opisa stany, niewytumaczalne w ramach paradygmatw liniowych
sucych zwykemu czowiekowi do objaniania wszechwiata.
Wewntrzna cisza, w rozumieniu don Juana, jest zarodni gigantycznego skoku
ewolucji cichej wiedzy, czyli tego poziomu ludzkiej wiadomoci, gdzie
poznanie jest automatyczne i natychmiastowe. Na tym poziomie wiedza nie jest
wynikiem zachodzcych w mzgu procesw mylowych czy rozumowania
indukcyjnego lub dedukcyjnego, czy te operowania oglnikami, opierajcymi si
na podobiestwach i rnicach. Na poziomie cichej wiedzy nie ma niczego, co
byoby dane z gry, niczego, co mogoby konstytuowa wiedz, gdy wszystko
jest nieprzemijajc teraniejszoci. Zoone informacje mog by pojmowane
bez adnych wstpnych operacji poznawczych.
Don Juan wierzy, e cicha wiedza zostaa zaszczepiona w zamierzchych
czasach pierwszym ludziom, lecz oni tak naprawd ni nie rozporzdzali.
Zaszczepienie takiej wiedzy byo o wiele silniejsze od tego, czego dowiadcza
czowiek wspczesny, ktrego wiedza jest wynikiem mechanicznego
zapamitywania. Oglnie przyjta przez czarownikw prawda gosi, e chocia
utracilimy ow zaszczepion pierwszym ludziom wiedz, cieka wiodca do
niej zawsze bdzie dostpna czowiekowi dziki wewntrznej ciszy.
Don Juan Matus jako nauczyciel by zwolennikiem twardej szkoy swojej linii:
wewntrzna cisza musi zosta osignita poprzez konsekwentne stosowanie
surowej dyscypliny. Trzeba j akumulowa bd przechowywa kawaek po
kawaku, sekund po sekundzie. Innymi sowy, trzeba si zmusza do
wyciszenia, nawet jeli miaoby ono trwa zaledwie kilka sekund. Czarownikom

byo powszechnie wiadomo, e jeli kto wytrwa w takim postpowaniu, pokona


tym samym stare nawyki i w ten sposb bdzie mg zgromadzi pewn
progow liczb sekund czy minut, ktra jest dla kadego czowieka inna. Jeli
dla danej osoby prg wewntrznej ciszy wynosi, na przykad, dziesi minut,
wwczas po jego przekroczeniu wewntrzna cisza zapadnie, mona by rzec,
samoistnie.
Zawczasu mnie ostrzegano, e nie mona wczeniej sprawdzi, jaki jest mj
prg wewntrznej ciszy, i e jedynym sposobem, by si tego dowiedzie, jest
bezporednie dowiadczenie. I tak te ze mn byo. Stosujc si do sugestii don
Juana, uparcie zmuszaem si do trwania w wyciszeniu, a pewnego dnia
podczas spaceru alejkami Uniwersytetu Kalifornijskiego przekroczyem swj
tajemny prg. Wiedziaem, e go przekroczyem, poniewa w jednej chwili
przeyem co, co don Juan uprzednio obszernie mi opisywa. Nazywa to
zatrzymaniem wiat a. W mgnieniu oka wiat przesta by tym, czym jest, i po
raz pierwszy w moim yciu byem wiadomy tego, e widz energi w jej ruchu
we wszechwiecie. Musiaem przysi na jakich ceglanych schodkach.
Wiedziaem, e siedz na ceglanych schodkach, lecz wiedza ta bya jedynie
intelektualna, pamiciowa. Bezporednie dowiadczenie mwio mi jednak, e
spoczywam na energii. Ja sam byem energi i wszystko dokoa mnie rwnie.
Tak skasowaem mj system interpretacyjny.
Po tym dowiadczeniu uwiadomiem sobie co, co wkrtce stao si dla mnie
prawdziw zmor, a czego nikt poza don Juanem nie potrafi zadowalajco
wytumaczy. Miaem wiadomo, e chocia widz po raz pierwszy w yciu,
widziaem energi w jej ruchu we wszechwiecie przez cae ycie, nie bdc
tego wiadomym. Widzenie energii w jej ruchu we wszechwiecie nie byo dla
mnie nowoci. Nowoci byo palce pytanie, ktre zrodzio si z tak gwatown
si, e natychmiast musiaem powrci do wiata codziennej rzeczywistoci.
Zastanawiaem si, co nie pozwalao mi uwiadomi sobie, e przez cae ycie
widziaem energi w jej ruchu we wszechwiecie.
W gr wchodz tutaj dwie kwestie wyjani mi don Juan, gdy spytaem go o
t niezwykle irytujc sprzeczno. Pierwsza to oglna wiadomo. Druga to
wybircze, rozmylne uwiadomienie sobie czego. Kady czowiek na wiecie
jest wiadomy, oglnie rzecz biorc, e widzi energi w jej ruchu we
wszechwiecie. Jednake tylko czarownicy wybirczo i rozmylnie to sobie
uwiadamiaj. By w taki sposb uwiadomi sobie co, czego jeste wiadomy
na poziomie oglnym, potrzeba energii oraz elaznej dyscypliny, koniecznej do
jej zgromadzenia. Twoja wewntrzna cisza, produkt dyscypliny i energii,
wypenia przepa pomidzy ogln wiadomoci i wybirczym
uwiadomieniem.
Don Juan podkrela na wszystkie moliwe sposoby znaczenie postawy
pragmatycznej, wspomagajcej nastanie wewntrznej ciszy. Postaw

pragmatyczn zdefiniowa jako umiejtno swobodnego radzenia sobie z


kadym nieprzewidzianym zdarzeniem, mogcym zaj w trakcie dziaania. On
sam by dla mnie ywym przykadem takiej postawy. Nie istniaa taka niejasna
czy nie sprzyjajca sytuacja, ktrej by nie rozproszya ju sama jego obecno.
Przy kadej sposobnoci don Juan powtarza, e skutki wewntrznej ciszy s
bardzo niepokojce i e jedynym rodkiem zaradczym na taki stan rzeczy jest
postawa pragmatyczna, ktrej rdem jest niezwykle zwinne, szybkie, silne
ciao. Mawia, e dla czarownikw ciao fizyczne jest jedynym bytem, ktry ma
dla nich jaki sens, i e nie istnieje nic takiego jak dwoisto ciaa i umysu. Dalej
stwierdza, e w ciele fizycznym zawiera si zarwno ciao, jak i umys w naszym
rozumieniu tych poj i e przeciwwag dla ciaa fizycznego, pojmowanego jako
pewna cao, czarownicy widzieli w odmiennej konfiguracji energii, do ktrej
mona dotrze poprzez wewntrzn cisz w ciele energetycznym. Wyjania
mi, e to, co przeyem w chwili, gdy zatrzymaem wiat, byo wyonieniem si
mojego ciaa energetycznego, i e to ta wanie konfiguracja energii zawsze
widziaa energi w jej ruchu we wszechwiecie.
magiczne kroki pomagajce osign wewntrzn cisz

Wstecz / Spis treci / Dalej


MAGICZNE KROKI DLA ORODKA DECYZJI
1. Dostarczanie energii do orodka decyzji poprzez poruszanie w przd i w
ty ramionami i domi obrconymi ku doowi.
Ramiona naley wyrzuci w przd pod ktem czterdziestu piciu stopni, robic
przy tym wydech; donie powinny by zwrcone w d (fot.125). Nastpnie donie
przywie do bokw klatki piersiowej pod pachy, robic przy tym wdech. Barki
powinno si unie, tak by przez cay czas zachowany by jednakowy kt
pochylenia przedramion (fot.126). W drugiej fazie tego ruchu ramiona naley
wyprostowa ku doowi, robic przy tym wdech, i przycign ku sobie,
wydychajc powietrze.
2. Dostarczanie energii do orodka decyzji poprzez poruszanie w przd i w
ty ramionami i domi obrconymi ku grze.
Ten magiczny krok jest taki sam jak poprzedni i wykonuje si go tak samo, z t
rnic e donie powinny by obrcone ku grze (fot.127). Wdechy i wydechy
robi si rwnie tak samo jak w poprzednim kroku. Wydech naley zrobi
podczas ruchu do przodu doni i ramion, pochylonych pod ktem czterdziestu
piciu stopni, wdech za podczas ruchu ramion do tyu. Nastpnie w trakcie
przenoszenia doni i ramion w d zrobi wdech, a podczas przywodzenia doni i
ramion z powrotem do tuowia wydech.
3. Dostarczanie energii do orodka decyzji poprzez poruszanie kolicie
ramionami i domi obrconymi ku doowi.
Ten magiczny krok rozpoczyna si dokadnie tak samo jak pierwszy magiczny
krok w tej grupie, z t rnic e po cakowitym wyprostowaniu rk naley
zakreli dwa pene koa domi i ramionami, odsuwajc je od siebie, tak by
znalazy si okoo pitnastu centymetrw od klatki piersiowej. Po zakreleniu k
(fot.128) ramiona naley przywie z powrotem do bokw klatki piersiowej pod
pachy.
Ten magiczny krok skada si z dwch faz. W pierwszej naley wydycha
powietrze podczas zakrelania kot i wdycha podczas przywodzenia ramion do
tuowia. W drugiej powietrze naley wdycha w czasie zakrelania domi i
ramionami okrgw i wydycha podczas przywodzenia ramion do tuowia.
4. Dostarczanie energii do orodka decyzji poprzez poruszanie kolicie
ramionami i domi obrconymi ku grze.
Ten magiczny krok jest dokadnie taki sam jak poprzedni, ktry skada si z
dwch faz wdechu i wydechu, z tym e dwa kota zakrela si domi obrconymi
ku grze (fot.129).

5. Dostarczanie energii do orodka decyzji z dolnej czci tuowia.


Zgite w okciach rce naley trzyma wysoko, na poziomie barkw.
Rozlunione palce powinny wskazywa na punkt trjktny, nie dotykajc go
jednak (fot.130). Ramionami porusza z prawa na lewo i odwrotnie, lecz nie
poprzez ruch barkw czy bioder, a poprzez napinanie mini brzucha, ktre
przesuwaj doln cz tuowia w prawo, w lewo i znw w prawo, i tak dalej.
6. Dostarczanie energii do orodka decyzji z okolicy opatek.
Rce powinny by zgite, tak jak w poprzednim kroku, z tym e barki s
zaokrglone i okcie mocno wycignite ku przodowi. Lew rk naley trzyma
na prawej. Rozlunione palce powinny wskazywa punkt trjktny, ale go nie
dotyka; podbrdek mocno wysun i oprze go na lewej doni, we wgbieniu
pomidzy kciukiem i palcem wskazujcym (fot.131). Zgite okcie naley na
przemian wypycha do przodu, maksymalnie rozcigajc przy tym opatki.
7. Pobudzanie energii w pobliu orodka decyzji zgitym nadgarstkiem.
Obie rce naley przywie do punktu trjktnego u podstawy szyi, tak by go nie
dotykay. Palce doni powinny by lekko zakrzywione i wskazywa na orodek
decyzji. Nastpnie porusza rkoma, wpierw w lewo, a nastpnie w prawo, jak
podczas mieszania jakiej pynnej substancji w pobliu punktu trjktnego, bd
delikatnymi ruchami obu doni wachlowa powietrze, kierujc je na orodek
decyzji. Ruchy te wykonuje si poprzez wyprostowanie ramion w bok i
przeniesienie ich z powrotem przed tuw w okolice punktu trjktnego (fot.132).
Nastpnie lewym ramieniem wykona pchnicie w przd na wysokoci punktu
trjktnego, przy czym do powinna by mocno zgita do wewntrz;
powierzchni uderzenia tworz nadgarstek i grzbiet doni (fot.133). Ten sam ruch
wykona prawym ramieniem. W ten sposb okolice tu przed punktem
trjktnym otrzymuj seri silnych ciosw.
8. Przenoszenie energii z dwch orodkw witalnoci z przodu ciaa do
orodka decyzji.
Obie donie naley umieci w okolicy trzustki i ledziony, okoo dziesiciu
centymetrw przed tuowiem. Zwrcon ku grze lew do trzyma okoo
dwunastu centymetrw poniej doni prawej, ktra powinna by zwrcona
wntrzem ku doowi. Przedramiona zgi pod ktem prostym, z tym e lewe
skierowa do przodu, a prawe trzyma blisko tuowia, dziki czemu palce doni
wska na lewo (fot.134). Lew rk naley zakreli do wewntrz dwa kota o
rednicy okoo trzydziestu centymetrw, w okolicy trzustki i ledziony. Zaraz po
zakreleniu drugiego, praw do wyrzuci przed siebie, uderzajc jej kantem w
okolice przed wtrob i woreczkiem ciowym (fot.135).
Takie same ruchy wykona po drugiej stronie ciaa, ale odwrotnie uoonymi
rkami, ktre teraz naley umieci w okolicy wtroby i woreczka ciowego:

praw rk zakreli koa, a lew wykona uderzenie w przd, w okolice przed


trzustk i ledzion.
9. Dostarczanie energii do orodka decyzji z kolan.
Lew doni i ramieniem naley zakreli dwa koa o rednicy okoo trzydziestu
centymetrw przed punktem trjktnym, nieco na lewo od niego (fot.136). Do
powinna by zwrcona ku doowi. Po zakreleniu drugiego koa przedrami
unie na wysoko barku, a do wypchn od twarzy po skosie w prawo
szybkim skrtem nadgarstka, naladujc uderzenie trzymanym w rku biczem
(fot.137). Te same ruchy naley wykona rk praw.
Nastpnie zrobi gboki wdech, po czym podczas wydychania powietrza zsun
ramiona i donie na kolana; palce powinny by skierowane ku grze. W tej
pozycji zrobi gboki wdech i unie ramiona, przy czym lewe powinno nieco
wyprzedza prawe; podczas przenoszenia ramion ponad gow praw rk
skrzyowa z lew i kontynuowa ruch do momentu, gdy palce doni dotkn
karku. Wtedy wstrzyma oddech i trzykrotnie wykona krenie grn czci
tuowia w gr i w d; wpierw opuci lewy bark, nastpnie prawy i tak dalej
(fot.138). Nastpnie zrobi wydech, opuszczajc ramiona i donie z powrotem na
kolana: tak jak przedtem, palce doni powinny by zwrcone ku grze.
Teraz zrobi gboki wdech i podczas wydechu unie donie z kolan na
wysoko punktu trjktnego; palce powinny wskazywa w jego kierunku, lecz
nie dotyka go (fot.139). Raz jeszcze donie uoy na kolanach, robic przy tym
wydech. Na koniec zrobi ostatni gboki wdech i unie donie na wysoko
oczu, po czym wydychajc powietrze, opuci je wzdu bokw tuowia.
Nastpne trzy magiczne kroki, wedug sw don Juana, przenosz energi, ktra
powinna si znajdowa wycznie w orodku decyzji, z przedniego obrzea
wietlistej kuli, gdzie si odkadaa przez cae lata, ku tyowi, a nastpnie z tylnej
czci wietlistej kuli ku przodowi. Don Juan mwi, e przenoszona w t i z
powrotem energia przechodzi przez punkt trjktny, ktry dziaa jak filtr i
wykorzystuje jedynie odpowiedni dla siebie energi, odrzucajc reszt.
Podkrela, e z powodu tego selektywnego sposobu przetwarzania energii,
waciwego dla punktu trjktnego, bardzo wane jest, by wykonywa te trzy
magiczne kroki moliwie jak najwiksz liczb razy.
10. Energia przechodzi przez orodek decyzji z przodu ku tyowi i z tyu ku
przodowi dziki dwm uderzeniom.
Naley zrobi gboki wdech. Nastpnie wolno wydychajc powietrze, lewe
rami, z doni obrcon ku grze, mocno wychyli na zewntrz na wysokoci
splotu sonecznego; palce doni powinny by wyprostowane i zczone, a do
trzymana pasko. Nastpnie do zacisn w pi, a rami cofn, uderzajc z
poziomu bioder zewntrzn czci przedramienia za siebie (fot.140). Wydech

koczy si w momencie rozwarcia doni.


Teraz zrobi kolejny gboki wdech, a podczas powolnego wydechu dziesi
razy delikatnie poruszy otwart doni, nadal trzyman za sob, jak gdyby lekko
poklepujc ni jaki zaokrglony przedmiot. Nastpnie do zacisn w pi, po
czym rami przenie przed siebie i uderzy po tuku w miejsce w odlegoci
wycignitego ramienia przed punktem trjktnym (fot.141). Do rozewrze,
jakby wypuszczajc trzymany w niej przedmiot. Rami opuci, wycofa, a
nastpnie przenie ponad gow i stamtd zwrcon ku doowi doni uderzy
w miejsce przed punktem trjktnym, rozbijajc niejako uprzednio wypuszczony
z rki przedmiot. W tym momencie wydech powinien si zakoczy (fot.142).
Opisan sekwencj ruchw naley powtrzy ramieniem prawym.
11. Przenoszenie energii z przodu ku tyowi i z tylu ku przodowi ramieniem
wygitym jak hak.
Naley zrobi gboki wdech. Nastpnie wolno wydychajc powietrze, lewe
rami wycign do przodu: do powinna by obrcona ku grze. Do trzeba
szybko zacisn w pi i obrci, tak by jej grzbiet by zwrcony ku grze, i
wykona ni uderzenie ponad barkiem w ty. Zacinita do zwrcona jest teraz
ku grze. Pi rozewrze, a do obrci, tak by bya zwrcona ku doowi; w
tym momencie koczy si wydech.
Naley zrobi kolejny gboki wdech, po czym rozpoczynajc powolny wydech,
trzykrotnie wykona ruch nabierania czego doni wygit na ksztat
zwrconego ku doowi haka i urabiania jakiej gstej substancji w kul (fot.143).
Kul podrzuci na wysoko gowy szybkim ruchem doni i przedramienia
(fot.144), po czym szybko pochwyci j doni, znw wygit w nadgarstku na
ksztat haka (fot.145). Rami przenie do przodu i podnie na wysoko
prawego barku, po czym pchn w przd w miejsce dokadnie przed punktem
trjktnym, w odlegoci wyprostowanego ramienia od niego; powierzchni
uderzenia stanowi nadgarstek i grzbiet doni (fot.146). Nastpnie do
rozewrze, jakby wypuszczajc z niej uprzednio pochwycony przedmiot, po
czym rami opuci i przesun za siebie, dalej przenoszc je ponad gow,
skd z wielka sil naley uderzy otwart doni w wypuszczony przedmiot.
Wydech si koczy w chwili, gdy caym ciaem wstrzsa sia uderzenia.
Ruchy te naley powtrzy drugim ramieniem.
12. Przenoszenie energii z przodu ku tyowi i z tyu ku przodowi trzema
uderzeniami.
Naley zrobi gboki wdech. Nastpnie powoli wydychajc powietrze, lewe
rami wypchn mocno do przodu; paska do powinna by obrcona wntrzem
ku grze. Szybko zacisn j w pi, a rami wycofa, jak przy uderzeniu
okciem w ty. Nastpnie do skierowa w bok na prawo i uderzy ni, ocierajc

przedramieniem o tuw (fot.147). okie znw przywie do boku i ustawi jak


do uderzenia w ty. Rami wyprostowa i przenie na lewo, w bok i ku tyowi,
uderzajc grzbietem zacinitej w pi doni po raz czwarty, tym razem za
plecami. Rozwierajc pi, zakoczy wydech (fot.148).
Ponownie zrobi gboki wdech. Nastpnie, powoli wydychajc powietrze,
wykona trzykrotnie ruch nabierania czego w do skierowan ku doowi i
wygit w hak. Potem do naley zacisn niejako na jakim przedmiocie
(fot.149). Rami przenie po uku w przd na wysoko orodka decyzji, a
nastpnie dalej do prawego barku. W tym miejscu przedramieniem zakreli
ptl ku grze, po czym grzbietem zacinitej pici uderzy w miejsce przed
punktem trjktnym, oddalone od niego na dugo wyprostowanego ramienia
(fot.150). Do rozewrze, wypuszczajc jakby trzymany w niej przedmiot, a
nastpnie opuci j, przenie za siebie i obrcon ku doowi unie ponad
gow. Z tego miejsca pask doni mocno uderzy w wypuszczony przedmiot,
rozbijajc go. W tym momencie zakoczy powolny wydech (fot.151).
Te same ruchy naley wykona ramieniem prawym.

Wstecz / Spis treci / Dalej


MAGICZNE KROKI DLA REWIZJI YCIA
Rewizja ycia oddziauje na co, co don Juan nazywa ciaem energetycznym.
Zgodnie z jego formalnym wyjanieniem, ciao energetyczne jest skupiskiem pl
energii, ktre stanowi lustrzane odbicie pl energetycznych skadajcych si na
ciao ludzkie widziane bezporednio pod postaci energii. Mwi, e w wypadku
czarownikw ciao fizyczne i ciao energetyczne tworz jedn cao. Magiczne
kroki dla rewizji ycia przenosz ciao energetyczne do ciaa fizycznego, co ma
zasadnicze znaczenie dla znalezienia waciwej drogi w nieznane.
13. Formowanie korpusu ciaa energetycznego.
Don Juan powiedzia, e korpus ciaa energetycznego formuje si trzema
uderzeniami doni. Zwrcone ku przodowi donie naley unie na wysoko
uszu i z tej pozycji uderzy nimi w przd na wysokoci ramion, jakby poklepujc
barki dobrze zbudowanego ciaa. Nastpnie zwrcone ku przodowi donie
wycofa do pozycji wyjciowej w okolicach uszu i uderzy w rodkow cz
formowanego korpusu, na wysokoci klatki piersiowej. Przy drugim uderzeniu
donie powinny by bliej siebie ni przy uderzeniu pierwszym, a przy trzecim
jeszcze bliej siebie, poniewa uderzaj w pas tuowia, ktre ma ksztat
odwrconego trjkta (fot.152).
14. Klepanie ciaa energetycznego.
Lew i praw do naley opuci znad gowy ku doowi. Obie donie powinny
napiera w d z wielk si, wytwarzajc strumie energii, ktry opisuje rami,
przedrami i do ciaa energetycznego. Lew doni uderzy w poprzek tuowia
w lew do ciaa energetycznego (fot.153), po czym wykona ten sam ruch
doni praw, uderzajc w poprzek tuowia w praw do ciaa energetycznego.
Ten magiczny krok opisuje ramiona i przedramiona, a w szczeglnoci donie
ciaa energetycznego.
15, Rozsuwanie ciaa energetycznego na boki.
Nadgarstki naley skrzyowa przed sob, niemal dotykajc nimi tuowia. Obie
donie powinny by zgite w nadgarstkach ku tyowi pod ktem prostym do
przedramion; nadgarstki trzyma na wysokoci splotu sonecznego, lewy na
prawym (fot.154). Z tej pozycji donie jednoczenie rozprostowa na boki, powoli,
jak podczas pokonywania olbrzymiego oporu (fot.155). Po maksymalnym
rozsuniciu ramion z powrotem przywie je do rodka, z domi zgitymi pod
ktem prostym wzgldem przedramion; ruch sprawia wraenie zgarniania jakiej
gstej substancji z bokw ku rodkowi tuowia. Lew do naley skrzyowa
ponad praw i przygotowa obie do kolejnego rozsunicia si na boki.

Ciao fizyczne jako skupisko pl energii ma sztywno ustalone granice, jednake


ciao energetyczne nie. Rozsuwanie energii na boki okrela dotychczas nie
ustalone granice ciaa energetycznego.
16. Wytyczanie rdzenia ciaa energetycznego.
Przedramiona naley trzyma pionowo na wysokoci klatki piersiowej; okcie
powinny by cignite do wewntrz i oddalone od siebie na szeroko tuowia.
Donie naley swobodnie odrzuci do tyu, a nastpnie z wielk si do przodu,
nie poruszajc przy tym przedramionami (fot.156).
Ciao ludzkie jako skupisko pl energii nie tylko ma sztywno ustalone granice,
lecz rwnie gsty rdze wietlistoci, ktry szamani nazywaj pasmem ludzkim;
s to pola energii najlepiej znane czowiekowi. Szamani s zdania, e wewntrz
tej wietlistej kuli, wyznaczajcej jednoczenie wszystkie energetyczne
moliwoci czowieka, znajduj si obszary energii, ktrych istnienia czowiek nie
jest nawet wiadomy. S to pola energii umiejscowione najdalej od pasma
ludzkiego. Wytyczenie rdzenia ciaa energetycznego wzmacnia je, by mogo
podj ryzykown wypraw w obszary nieznanej energii.
17. Formowanie pit i ydek ciaa energetycznego.
Lew stop naley wysun przed siebie, aby pita bya uniesiona do poowy
ydki. Trzeba j obrci na zewntrz, tak by bya ustawiona prostopadle do
drugiej nogi. Nastpnie lew stop wyrzuci w prawo, jak przy wykonywaniu
wykopu pit, na odlego pitnastu, dwudziestu centymetrw poza gole
prawej nogi (fot.157, fot.158).
Ten sam ruch naley wykona drug nog.
18. Formowanie kolan ciaa energetycznego.
Ten magiczny krok ma dwie fazy. W pierwszej lewe kolano naley ugi i unie
na wysoko bioder lub, jeli to moliwe, jeszcze wyej. Cay ciar ciaa
powinien spoczywa na prawej nodze, ktrej kolano powinno by lekko ugite i
wysunite ku przodowi. Lewym kolanem zatoczy trzy koa do wewntrz, ku
pachwinie (fot.159). Ruch ten powtrzy praw nog.
W drugiej fazie tego magicznego kroku opisane ruchy naley znw wykona
obiema nogami, tym razem jednak zakrelajc kolanem koa na zewntrz
(fot.160).
19. Formowanie ud ciaa energetycznego.
Naley rozpocz od wydechu, uginajc przy tym nieznacznie kolana i zsuwajc
donie po udach a do kolan, po czym wdychajc powietrze, przecign je znw
po udach ku grze, na wysoko bioder, jakby zgarniajc nimi jak gst
substancj. Palce doni powinny by nieco zakrzywione, na ksztat szponw. Po
wykonywaniu tej fazy ruchu tuw wyprostowa (fot.161).

Cay ten ruch naley powtrzy, odwracajc schemat oddychania, czyli


wdychajc powietrze przy uginaniu kolan i zsuwaniu doni na kolana oraz
wydychajc przy przesuwaniu domi ku grze.
20. Pobudzanie osobistej historii przez nadawanie jej gitkoci.
W tym magicznym kroku napina si cigno podkolanowe i rozlunia je poprzez
przywodzenie na zmian zgitych w kolanach ng do poladkw i delikatne
uderzanie w nie pit (fot.162). Lew pit naley uderza w lewy poladek, a
pit praw w poladek prawy.
Szamani przywizuj niezwyk wag do napinania mini tylnej czci uda. S
przekonani, e im twardsze s te wanie minie, tym atwiej praktykujcym
rozpoznawa bezuyteczne wzorce zachowa i wyzbywa si ich.
21. Pobudzanie osobistej historii z pit przy ziemi poprzez kilkakrotne
uderzenie w ni.
Prawa noga powinna by ustawiona pod ktem prostym do nogi lewej. Lew
stop wysun jak najdalej przed siebie, przykucajc niemal na nodze prawej.
Rozcignicie i napicie tylnych mini prawej nogi powinno by maksymalne,
podobnie jak rozciganie tylnych mini nogi lewej. Pit lewej nogi kilkakrotnie
uderzy w ziemi (fot.163).
Te same ruchy nastpnie wykona drug nog.
22. Pobudzanie osobistej historii z pit przy ziemi poprzez pozostanie w
tej pozycji.
W tym magicznym kroku wykonuje si takie same ruchy jak w poprzednim,
rwnie jedn i drug nog, z t rnic e zamiast uderza pit w ziemi,
naley utrzymywa cae ciao w rwnomiernym napiciu i nie zmienia pooenia
maksymalnie wyprostowanej i rozcignitej nogi (fot.164).
Kolejne cztery magiczne kroki powinno si wykonywa rzadko, gdy wymagaj
gbokich wdechw i wydechw.
23. Skrzyda rewizji ycia.
Naley zrobi gboki wdech, unoszc oba przedramiona na wysoko barkw, z
domi zwrconymi do przodu na wysokoci uszu. Przedramiona powinny by
trzymane pionowo i w rwnej odlegoci od siebie. Nastpnie zrobi wydech,
odcigajc przedramiona moliwie najdalej ku tyowi bez pochylania ich w adn
stron (fot.165). Teraz zrobi kolejny gboki wdech. Podczas dugiego wydechu,
ramionami po kolei, ruchem przypominajcym machanie skrzydami zakreli
pkole, rozpoczynajc od wyprostowania lewego ramienia jak najdalej do
przodu, a nastpnie przenoszc je bokiem do tyu, jak najdalej za siebie. Przy
kocu tego ruchu powinno si wykona ramieniem ciasny skrt i przenie je z

powrotem do przodu (fot.166), do pooenia wyjciowego przy boku tuowia


(fot.167). Nastpnie wykona te same ruchy prawym ramieniem, cigle w czasie
tego samego wydechu. Po wykonaniu opisanych ruchw zrobi gboki oddech
brzuchem.
24. Okno rewizji ycia.
Pierwsza cz tego magicznego kroku jest taka sama jak poprzedniego przy
unoszeniu zwrconych ku przodowi doni do wysokoci uszu naley zrobi
gboki wdech. Przedramiona powinny by uoone idealnie pionowo. Podczas
przenoszenia ramion ku tyowi zrobi dugi wydech. a przy odciganiu okci na
boki, na wysoko barkw, gboki wdech. Donie powinny by odgite pod
ktem prostym do przedramion, a palce skierowane do gry. Donie powoli
przenosi ku rodkowi tuowia, a do skrzyowania przedramion. Lewe rami
powinno si trzyma bliej tuowia, a prawe umieci przed lewym. W ten sposb
donie tworz ukad, ktry don Juan nazywa oknem rewizji ycia: otwr przed
oczyma przypominajcy mae okienko, poprzez ktre, jak twierdzi don Juan,
praktykujcy moe zajrze w nieskoczono (fot.168). Nastpnie zrobi gboki
wydech, prostujc przy tym tuw; okcie odcign na boki, a donie
rozprostowa i uoy w jednej linii z okciami (fot.169).
25. Pi gbokich oddechw.
Pocztek tego magicznego kroku jest taki sam jak dwch poprzednich. Przy
drugim wdechu naley zrobi pprzysiad. ramiona opuci i skrzyowa na
wysokoci kolan. Donie umieci za kolanami; praw doni uchwyci cigna
za lewym kolanem, a doni lew cigna za kolanem prawym, przy czym lewe
przedrami powinno by uoone na prawym. Palcami wskazujcym i
rodkowym chwyci zewntrzne cigna za kolanami, a kciukami ople
wewntrzn cz kolan. W tym momencie zakoczy wydech, po czym zrobi
gboki wdech, uciskajc jednoczenie cigna (fot.170). Tak naley zrobi pi
oddechw.
Ten magiczny krok prostuje plecy i ustawia gow w jednej linii z krgosupem.
Wykorzystuje si go do gbokiego oddychania, ktre napenia zarwno grne,
jak i dolne partie puc dziki wypchniciu przepony ku doowi.
26. Czerpanie energii ze stp.
Pierwsza cz tego magicznego kroku jest taka sama jak pocztek pozostaych
trzech magicznych krokw tego ukadu. Przy drugim wdechu naley zrobi
przysiad, przedramiona opuci i owin wok ydek, przekadajc je od
wewntrznej strony na zewntrz. Grzbiety doni powinny by uoone na palcach
stp. W tej pozycji naley zrobi trzy gbokie wdechy i trzy gbokie wydechy
(fot.171). Po ostatnim wydechu naley wyprostowa tuw, robic gboki wdech
koczcy ten magiczny krok.

Jedyny pozostay ludziom blask wiadomoci znajduje si u podstawy ich


wietlistej sfery: jest to wski skrawek rozcigajcy si po okrgu i dochodzcy
do poziomu palcw stp. Dziki temu magicznemu krokowi w skrawek zostaje
ostukany grzbietami palcw doni i pobudzony oddechem.

Wstecz / Spis treci / Dalej


MAGICZNE KROKI DLA NIENIA
27. Rozlunianie punktu poczenia.
Lew rka, z wewntrzn stron doni zwrcon ku grze, naley sign za
opatki, powyej ich linii, pochylajc si nieco. Nastpnie rami przenie z lewej
strony tuowia po uku w przd i ku doowi, z doni cay czas zwrcon ku grze,
po czym energicznie podrzuci je w gr, tak aby do, zwrcona w lew stron,
znalaza si przed twarz; palce doni powinny by trzymane razem (fot.172,
fot.173).
Ten magiczny krok naley wykonywa kolejno lew i praw rk. Kolana
powinny by ugite dla zachowania rwnowagi podczas energicznego podrzutu
ramienia.
28. Zmuszanie punktu poczenia do opadnicia.
Plecy i nogi w kolanach naley idealnie wyprostowa. Lewe rami, cakowicie
wyprostowane, umieci za sob w odlegoci okoo dziesiciu centymetrw od
plecw. Skierowana wewntrzn stron ku doowi do powinna by zgita pod
ktem dziewidziesiciu stopni w stosunku do przedramienia; jej palce powinny
by sztywno wyprostowane i wskazywa w ty. Cakowicie wyprostowane prawe
rami umieci przed sob w taki sam sposb: skierowana ku doowi do jest
zgita w nadgarstku pod ktem dziewidziesiciu stopni, a palce wskazuj w
przd.
Gow obrci za lewym ramieniem i jednoczenie maksymalnie rozcign
cigna ng i ramion. To napicie cigien naley przez chwil utrzyma
(fot.174). Ten sam ruch powinno si wykona, trzymajc prawe rami za sob i
lewe przed sob.
29. Nakanianie punktu poczenia do opadnicia poprzez czerpanie energii
z nadnerczy i przenoszenie jej ku przodowi.
Lewe rami naley umieci za sob na wysokoci nerek, przesunite jak
najdalej w prawo; palce doni powinny by zakrzywione jak szpon. Tak uoon
do przesun w okolicy nerek z prawa na lewo, jakby przetaczajc ni jak
gst substancj. Prawe rami trzyma w normalnej pozycji, przy boku uda.
Nastpnie lew do przenie do przodu, pasko rozoy na prawym boku, w
okolicy wtroby i woreczka ciowego. Lew doni naley przesun po
przedniej czci tuowia ku lewej stronie, w okolice trzustki i ledziony, jakby
wygadzajc powierzchni jakiego materiau; w tym samym czasie praw do,
zakrzywion w szpon i trzyman za plecami, naley przesun z lewa na prawo
po okolicy nerek, jak gdyby przetaczajc ni gst substancj (fot.175, fot.176).

Nastpnie praw do umieci na przedniej czci tuowia (powinna przylega


do okolicy trzustki i ledziony), po czym przesun w okolice wtroby i woreczka
ciowego, jak podczas wygadzania pofadowanej powierzchni. Podczas tego
ruchu zakrzywion w szpon lew do ponownie przesun po okolicy nerek z
prawa na lewo, jak gdyby przetaczajc ni jak gst substancj. Kolana
powinny by ugite dla zapewnienia rwnowagi i siy.
30. Obrazowanie typw energii A i B.
Prawe przedrami naley zgi pod ktem dziewidziesiciu stopni i ustawi
pionowo przed twarz w osi tuowia, przy czym okie powinien si znajdowa
prawie na wysokoci barkw, a do ma by zwrcona w lewo. Lewe przedrami,
zgite w okciu i trzymane poziomo, naley uoy tak, by grzbiet doni znajdowa
si pod prawym okciem. Spojrzenie oczu nie powinno si skupia na adnym z
przedramion, cho oba powinny by w polu widzenia. Prawym ramieniem naley
prze ku doowi, a lewym ku grze. Obie siy powinny oddziaywa jednoczenie
i to napicie ramion naley przez chwil utrzyma (fot.177).
Dalej ten sam ruch naley wykona przy odwrotnym uoeniu ramion.
Szamani staroytnego Meksyku byli przekonani, e wszystko we wszechwiecie
skada si z par si i e ludzie podlegaj tej parzystoci w kadej dziedzinie ycia,
Uwaali, e w sferze energii w gr wchodz dwie siy. Don Juan nazywa je
siami A i B. Sia A jest zwykle uywana na co dzie i przedstawia j prosta
pionowa linia. Sia B to sia bardzo mao poznana, ktra rzadko wkracza do akcji;
utrzymywana jest pasko przy ziemi i przedstawia j linia pozioma, wykrelana z
lewej strony linii pionowej, od jej podstawy. Cao w sumie tworzy odwrcon
du liter L.
Wedug don Juana szamani zarwno mczyni, jak i kobiety byli jedynymi
ludmi, ktrym udao si przeksztaci si B, zazwyczaj bezczynnie
spoczywajc w pozycji poziomej, w aktywn lini pionow. W rezultacie udao
im si rwnie unieruchomi si A. Proces ten przedstawiano poprzez
wykrelenie poziomej linii w praw stron od podstawy linii pionowej na ksztat
duej litery L. Opisujc ten magiczny krok, don Juan powiedzia, e najlepiej
obrazuje on ow parzysto si i wysiki czarownikw zmierzajce do odwrcenia
skutkw ich wpywu.
31. Wypychanie ciaa energetycznego do przodu.
Zgite w okciach ramiona naley podnie na wysoko barkw. Donie powinny
by zwrcone ku doowi i zachodzi na siebie. Naley zatoczy nimi koo,
obracajc jedn wok drugiej do wewntrz, ku twarzy (fot.178). Domi naley
obrci trzy razy; nastpnie lew rk z doni zacinit w pi naley
wyrzuci do przodu, jak gdyby z zamiarem uderzenia niewidocznego celu,
oddalonego na wycignicie ramienia (fot.179). Po zakreleniu domi kolejnych
trzech k naley tak samo uderzy prawym ramieniem.

32. Rzucanie punktem poczenia jak noem znad barku.


Lew do naley przenie ponad gow i sign za opatki, jakby pochwytujc
tam jaki przedmiot. Nastpnie wykona ni znad gowy ruch w przd,
przypominajcy rzucenie czym przed siebie. Kolana powinny by ugite, by
zachowa rwnowag przy rzucie. Ruch powtrzy ramieniem prawym (fot.180,
fot.181).
Ten magiczny krok to istotnie prba rzucenia punktem poczenia; jego celem
jest przemieszczenie go z jego zwykego pooenia. Naley uchwyci punkt
poczenia, tak jakby rzeczywicie by on noem. Sama intencja rzucenia
punktem poczenia moe wpyn na efekt rzeczywistego jego
przemieszczenia.
33. Rzucanie punktem poczenia jak noem zza plecw obok biodra.
Naley ugi kolana i pochyli si do przodu. Nastpnie lewym ramieniem
sign za siebie, prowadzc je z boku za opatki, pochwyci niejako doni jaki
przedmiot i rzuci nim w przd z biodra, przekrcajc do w nadgarstku, jak
przy rzucie dyskiem albo noem (fot.182, fot.183). Te same ruchy wykona
doni praw.
34. Rzucanie punktu poczenia jak dysku z ramienia.
Naley mocno skrci biodra w lewo, dziki czemu prawe rami siga do
zewntrznej strony lewej nogi. Nastpnie na skutek ruchu bioder w przeciwn
stron lewe rami siga na zewntrz prawej nogi. Kolejny ruch bioder i prawe
rami siga zewntrznej strony lewej nogi. W tym momencie lew doni naley
byskawicznie sign za siebie, przenoszc j po uku za opatki, jak przy
chwytaniu ni jakiego przedmiotu (fot. 184). Nastpnie przenie go ruchem
ramienia po okrgu przed siebie i do gry, na wysoko prawego barku.
Zacinita w pi do powinna by zwrcona ku grze. Z tego pooenia,
skrcajc energicznie lew do w nadgarstku, naley wyrzuci j do przodu, jak
przy rzucaniu jakim podobnym do dysku przedmiotem (fot.185).
Nogi powinny by nieznacznie ugite w kolanach, a tylne czci ud mocno
naprone. Prawe rami, lekko zgite w okciu, powinno si dla zachowania
rwnowagi przy rzucaniu dyskiem przenie za siebie. W tej pozycji naley przez
chwil wytrzyma, zachowujc rwnie uoenie lewego ramienia jak tu po
rzuceniu jakim przedmiotem.
Te same ruchy wykona drugim ramieniem.
35. Rzucanie punktu poczenia jak kul znad gowy.
Lew do naley szybko przenie do tyu za opatki i niejako pochwyci ni
jaki przedmiot (fot.186). Ramieniem dwukrotnie zakreli obszerny okrg ponad
gow, jakby dla nabrania rozmachu (fot.187), i wykona nim ruch podobny do

rzucania przed siebie kul (fot.188). Kolana powinny by ugite. Te same ruchy
wykona rk praw.

Wstecz / Spis treci / Dalej


MAGICZNE KROKI POMAGAJCE OSIGN WEWNTRZN CISZ
36. Zakrelanie dwch pokrgw stopami.
Cay ciar ciaa powinien spoczywa na prawej nodze. Lew stop naley
postawi p kroku przed praw i suwajc ni po ziemi, zakreli pokrg w
lewo. Po zakoczeniu ruchu, gwki koci rdstopia powinny niemal dotyka
prawej pity. Z tej pozycji lew stop zakreli kolejny pokrg ku tyowi
(fot.189). Oba pokrgi powinno si zakreli gwkami koci rdstopia. Pit
trzyma uniesion, tak by ruch by pynny i jednostajny.
Nastpnie kierunek ruchu odwrci i zakreli w ten sam sposb dalsze dwa
pokrgi, rozpoczynajc od tyu i koczc z przodu.
Te same ruchy wykona stop praw po przeniesieniu caego ciaru ciaa na
lew nog. Kolano nogi utrzymujcej ciar ciaa powinno by zgite dla
zapewnienia siy ruchw i rwnowagi.
37. Zakrelanie pksiyca stopami.
Ciar ciaa powinien spoczywa na prawej nodze. Lew stop wykona p
kroku przed praw i zakreli na ziemi szeroki uk dokoa siebie, zaczynajc od
przodu, przenoszc nog po lewej stronie tuowia i koczc z tyu. Pkole
naley zakrela gwkami koci rdstopia (fot.190). Nastpnie zakreli
kolejny pokrg w taki sam sposb, ale od tyu do przodu. Te same ruchy
wykona nog praw po przeniesieniu ciaru ciaa na nog lew.
38. Strach na wrble na wietrze z opuszczonymi ramionami.
Ramiona naley uoy poziomo po bokach tuowia na wysokoci barkw;
powinny by zgite w okciach dokadnie pod ktem dziewidziesiciu stopni, a
przedramiona zwieszone ku doowi. Przedramionami swobodnie kiwa na boki,
jakby byy one poruszane si wiatru. Przedramiona i nadgarstki powinny tworzy
jedn lini, dokadnie w paszczynie prostopadej do ziemi. Nogi w kolanach
powinny by sztywno wyprostowane (fot.191).
39. Strach na wrble na wietrze z podniesionymi ramionami.
Podobnie jak w poprzednim magicznym kroku, ramiona powinny by wycignite
poziomo na boki na wysokoci barkw, z t rnic e zgite pod ktem
dziewidziesiciu stopni przedramiona naley obrci ku grze. Przedramiona i
nadgarstki powinny tworzy jedn prostopad do ziemi lini (fot.192). Nastpnie
naley je swobodnie opuci do przodu i ku doowi (fot.193), po czym znw
obrci je ku grze. Nogi w kolanach powinny by sztywno wyprostowane.
40. Wypychanie energii ku tyowi ca szerokoci ramienia.

Ramiona w okciach naley mocno zgi, a przedramiona silnie docisn jak


najwyej do bokw tuowia; donie powinny by zacinite w pici (fot.194).
Podczas wydechu przedramiona cakowicie wyprostowa ku ziemi i odgi jak
najwyej za sob. Nogi w kolanach powinny by sztywno wyprostowane, a tuw
nieznacznie pochylony (fot.195). Nastpnie podczas wdechu ramiona przywie
w przd do pooenia wyjciowego, zginajc je w okciach.
Nastpnie ruch ten powtrzy przy odwrconym cyklu oddechu zamiast
wydechu przy odginaniu ramion do tyu naley zrobi wdech, a nastpnie
wydech, podczas ktrego naley zgi ramiona w okciach i przycign je do
bokw tuowia, pod pachy.
41. Obracanie przedramienia wok jego osi.
Ramiona naley unie przed siebie, zginajc okcie i ustawiajc przedramiona
w pionie. Obie donie powinny by zgite w nadgarstkach, a ich palce zoone na
ksztat gowy ptaka na wysokoci oczu; donie powinny wskazywa w kierunku
twarzy (fot.196). Utrzymujc przedramiona prosto w pozycji pionowej, naley
energicznie obraca domi w nadgarstkach w przd i w ty wok osi
przedramion, tak e palce doni wskazuj raz w kierunku twarzy, a raz ku
przodowi (fot.197). Kolana powinny by ugite dla zapewnienia rwnowagi i siy
ruchw.
42. Poruszanie energii ruchem falistym.
Nogi w kolanach naley wyprostowa, a tuw pochyli. Ramiona powinny
swobodnie zwisa po bokach. Lewe rami przenie ku przodowi, krelc doni
trzy mae fale, jak gdyby przesuwajc j wzdu powierzchni o trzech kolistych
wybrzuszeniach (fot.198). Potem ostrym, prostym ruchem doni przeci
pionow lini tuowia przed sob, z lewa na prawo, a nastpnie z prawa na lewo
(fot.199) i wycofa j do boku tuowia, zakrelajc ni kolejne trzy mae fale. W
ten sposb powinien powsta obszerny zarys odwrconej duej litery L, ktrej
grubo powinna wynosi co najmniej pitnacie centymetrw.
Opisane ruchy naley powtrzy ramieniem prawym.
43. Energia T doni.
Oba przedramiona zgite pod ktem prostym naley umieci dokadnie przed
splotem sonecznym, ukadajc z nich liter T. Lewa rka tworzy poziom kresk
litery T; do powinna by obrcona wntrzem ku grze. Rka prawa to pionowa
kreska litery T i jej do powinna by obrcona ku doowi (fot.200). Nastpnie
donie naley jednoczenie przekrca w nadgarstkach w gr i w d z do
du si. Lew do naley przekrca ku doowi, a praw ku grze, zachowujc
ich uoenie w ksztacie tej samej litery T (fot.201).
Te same ruchy naley wykona powtrnie, ukadajc praw rk w pozycji

poziomej kreski litery T, a lew w pozycji kreski pionowej.


44. Uciskanie energii kciukami.
Zgite w okciach przedramiona naley umieci przed sob idealnie poziomo,
oddalone od siebie na szeroko tuowia. Palce doni zwin w lun pi, a
wyprostowane kciuki uoy na zagitych palcach wskazujcych (fot.202,
fot.203). Teraz trzeba wielokrotnie przyciska do siebie kciuki i palce wskazujce
oraz pozostae palce do doni. Naley napina wszystkie palce, po czym je
rozlunia, przenoszc impuls na ramiona. Nogi w kolanach powinny by ugite
dla zachowania rwnowagi.
45. Zakrelanie ramionami kta ostrego pomidzy nogami.
Nogi w kolanach naley sztywno wyprostowa; cigna podkolanowe powinny
by maksymalnie naprone. Tuw pochyli, tak by gowa znalaza si niemal
na wysokoci kolan. Ramionami, luno zwisajcymi przed tuowiem, kilkakrotnie
zakreli kt ostry, przenoszc je spomidzy ng do przodu i z powrotem;
wierzchoek kta powinien si znale pomidzy nogami (fot.204, fot.205).
46. Zakrelanie ramionami kta ostrego przed twarz.
Nogi w kolanach naley sztywno wyprostowa; cigna podkolanowe powinny
by maksymalnie naprone. Pochyli si, tak by gowa znalaza si niemal na
wysokoci kolan. Ramionami swobodnie zwisajcymi przed tuowiem kilkakrotnie
zakreli kt ostry, przenoszc je zza siebie do przodu; wierzchoek kta
powinien si znale przed twarz (fot.206, fot.207).
47. Zakrelanie koa energii pomidzy nogami i przed tuowiem.
Nogi w kolanach naley sztywno wyprostowa; cigna podkolanowe powinny
by maksymalnie naprone. Tuw pochyli, tak by gowa znalaza si prawie
na wysokoci kolan. Ramiona swobodnie zwisajce przed tuowiem skrzyowa
w nadgarstkach, tak by lewe przedrami spoczo na prawym, po czym
agodnym ukiem przenie je midzy nogi (fot.208). Z tego miejsca ramionami
zakreli przed twarz dwa koa w przeciwnych kierunkach, na zewntrz.
Ramiona powinny teraz wskazywa w przd, a lewy nadgarstek spoczywa na
prawym (fot.209). Z tej pozycji ramionami zakreli dwa koa w kierunku do
wewntrz, ktre kocz si pomidzy nogami, gdzie nadgarstki raz jeszcze
powinny zosta skrzyowane tak jak w pozycji wyjciowej.
Nastpnie prawy nadgarstek uoy na lewym i jeszcze raz wykona te same
ruchy.
48. Trzy palce na ziemi.
Ramiona naley powoli przenie ponad gow, robic przy tym gboki wdech.
Podczas powolnego wydechu opuci je do ziemi, utrzymujc sztywno
wyprostowane kolana i maksymalnie naprone cigna podkolanowe. Palcami

wskazujcymi i rodkowymi obu doni dotkn ziemi trzydzieci centymetrw


przed nogami, po czym oprze na ziemi rwnie kciuk (fot.210). W tej pozycji
zrobi gboki wdech, po czym tuw wyprostowa i unie ramiona ponad
gow. W trakcie opuszczania ramion do wysokoci bioder zrobi wydech.
49. Kostki palcw doni na palcach stp.
Ramiona naley unie ponad gow, robic przy tym gboki wdech. Podczas
wydechu naley je opuci do samej ziemi, utrzymujc sztywno wyprostowane w
kolanach nogi i maksymalnie napite cigna podkolanowe. Przy kocu
wydechu kostki palcw doni oprze na palcach stp (fot.211). Zrobi gboki
wdech, a nastpnie tuw wyprostowa i unie ramiona ponad gow. Wydech
rozpoczyna si wraz z opuszczaniem ramion do poziomu bioder.
50. Czerpanie energii z ziemi oddechem.
Podczas unoszenia ramion nad gow naley zrobi gboki wdech: nogi w
kolanach powinny by ugite. Rozpoczynajc wydech, obrci tuw w lewo i w
tym obrocie schyli si jak najniej. Skierowane ku doowi donie uoy na ziemi
wok lewej stopy, tak by prawa do znalaza si przed stop, a lewa za ni;
donie przesun pi razy w t i z powrotem, koczc wydech (fot.212).
Nastpnie zrobi gboki wdech i wyprostowa tuw, przenoszc ramiona nad
gow, po czym obrci si w prawo i rozpoczynajc wydech, schyli si jak
najniej. Wydech powinien si skoczy po piciokrotnym przesuniciu domi w
t i z powrotem przy prawej stopie. Zrobi kolejny gboki wdech i wyprostowa
tuw, przenoszc ramiona ponad gow i obracajc si do pozycji wyjciowej, a
nastpnie opuci ramiona, wydychajc powietrze.

Wstecz / Spis treci / Dalej


ROZDZIELENIE LEWEGO CIAA OD PRAWEGO CIAA, CZYLI GORCY
UKAD
Don Juan naucza swoich uczniw, e dla szamanw staroytnego Meksyku i dla
ich poczyna fundamentalne znaczenie miaa koncepcja, i czowiek skada si z
dwch odrbnie funkcjonujcych cia, jednego po stronie lewej i drugiego po
prawej. Taki podzia nie mia nic wsplnego z intelektualnymi spekulacjami
dawnych czarownikw ani te z opartymi na logice wnioskami dotyczcymi
moliwego rozkadu masy w ciele.
Gdy don Juan mi to wyjania, odparem, e wspczeni biolodzy wysunli
koncepcj symetrii bilateralnej, jako podstawowej struktury ciaa, w ktrej lewa i
prawa strona organizmu moe zosta rozdzielona wzdu linii rodkowej na dwie
czci, bdce w przyblieniu swoimi lustrzanymi odbiciami.
Klasyfikacje szamanw staroytnego Meksyku byy znacznie gbsze ni
konkluzje wspczesnych naukowcw, poniewa bray pocztek z postrzegania
energii bezporednio w jej ruchu we wszechwiecie odrzek don Juan. Gdy
ciao czowieka jest postrzegane jako energia, oczywiste si staje, e nie skada
si ono z dwch czci, lecz z dwch rnych rodzajw energii: dwch rnych
strumieni energii, dwch przeciwstawnych, a zarazem komplementarnych
wzgldem siebie sil, ktre istniej obok siebie, odzwierciedlajc w ten sposb
dwoist struktur wszystkiego w caym bezkresnym wszechwiecie.
Szamani staroytnego Meksyku nadali tym dwu odmiennym rodzajom energii
status odrbnego, samodzielnego ciaa i mwili wycznie o lewym ciele i
prawym ciele. Wicej uwagi powicali lewemu ciau, poniewa z powodu
specyficznej natury konfiguracji jego energii uwaali je za najefektywniejszy
rodek do zrealizowania ostatecznych celw szamanizmu. Czarownicy
staroytnego Meksyku, ktrzy wyobraali sobie te dwa ciaa jako strumienie
energii, przedstawiali lewy strumie jako bardziej zawirowany i agresywny,
rozedrgany i emanujcy falami energii. Dla zobrazowania tego, o czym mwi,
don Juan poleci mi wyobrazi sobie, e lewe ciao jest jak poowa soca i e
wszystkie rozbyski na jego powierzchni zachodz na tej poowie. Fale energii
emanujce z lewego ciaa s jak takie rozbyski zawsze prostopade do
zaokrglonej powierzchni, z ktrej tryskaj.
Wedug opisu don Juana strumie energii prawego ciaa w ogle nie ma
zawirowa na powierzchni. Porusza si jak woda w zbiorniku, ktry delikatnie si
przechyla to w jedn, to w drug stron. Nie pokrywaj go rozedrgane fale;
bezustannie si koysze. W gbszych warstwach jednak zatacza krgi w formie
spirali. Don Juan poleci mi wyobrazi sobie bardzo szerok, z wygldu leniw
tropikaln rzek o niemal gadkiej powierzchni, w ktrej jednak gboko kotuj
si cierajce si, przeciwbiene prdy. W naszym powszednim wiecie te dwa

strumienie stapiaj si w jedno: znane nam ludzkie ciao.


Jednake dla widzcego energia caego ciaa jest kolista. Dla czarownikw z linii
don Juana oznaczao to, e prawe ciao jest si dominujc.
A co si dzieje z ludmi leworcznymi? spytaem go pewnego razu. Czy
maj wiksze szans w poczynaniach czarownikw?
Dlaczego tak sdzisz? odpar, najwyraniej zaskoczony moim pytaniem.
Bo bez wtpienia to lewa strona jest u nich dominujca powiedziaem.
Ta dominacja nie ma absolutnie adnego znaczenia dla czarownikw rzek.
Zgadza si, lewa strona dominuje u nich w tym sensie, e potrafi bardzo
skutecznie operowa motkiem trzymanym w lewej rce. Pisz lew rk.
Potrafi si posugiwa noem lew rk i robi to bardzo dobrze. Jeli s
grajkami, bez wtpienia potrafi potrzsa lew nog z wielkim wyczuciem
rytmu. Innymi sowy, maj rytm w lewym ciele, lecz magia nie jest kwesti tego
rodzaju dominacji. Mimo wszystko rzdzi nimi prawe ciao i jego kolisty ruch.
Ale czy leworczno ma jakie plusy albo minusy dla czarownikw?
spytaem, pamitajc o zakorzenionych w wielu jzykach indoeuropejskich
implikacjach o zowieszczej naturze leworcznoci.
O ile mi wiadomo, nie ma adnych plusw ani minusw rzek. Rozdziau
energii midzy oba ciaa nie mierzy si praworcznoci albo jej brakiem.
Dominacja prawego ciaa jest dominacj energetyczn, ktr spostrzegli
staroytni szamani. Przede wszystkim nigdy nie prbowali wytumaczy,
dlaczego taka wanie dominacja wystpuje, nie prbowali te si zagbia w
filozoficzne jej implikacje. Dla nich by to po prostu fakt, aczkolwiek bardzo
szczeglny, ktry jednak mona zmieni.
Dlaczego chcieli go zmieni, don Juanie? spytaem.
Bo ten dominujcy, kolisty ruch energii prawego ciaa jest cholernie nudny!
wykrzykn. Ten kolisty ruch wietnie daje sobie rad z kadym zdarzeniem w
yciu codziennym, ale robi to kolicie. rozumiesz.
Nie rozumiem, don Juanie odpowiedziaem.
Do kadej sytuacji yciowej podchodzisz w taki kolisty sposb odrzek,
zakrelajc doni mae kko. I tak w kko, w kko, w kko, w kko i w
kko. To taki kolisty ruch, ktry niezmiennie ciga energi do rodka i obraca
ni wkoo i wkoo, po dorodkowej spirali. W takich warunkach nie ma adnej
ekspansji. Nic nie moe by nowe. Nie ma niczego, czego by si nie dao takim
wierceniem wyjani. Ile mona!
Jak mona zmieni t sytuacj, don Juanie? zapytaem.
Tak naprawd jest ju za pno, by j zmieni odrzek. Najgorsze ju si

stao. Ta spiralno ju pozostanie. Ale nie musi trwa bezustannie. Zgadza si,
chodzimy tak, jak chodzimy, tego zmieni nie moemy, ale przecie moe nam
przyj ochota pobiega albo pochodzi do tyu, albo wej na drabin; tylko
chodzi i chodzi, i chodzi, i chodzi to bardzo skuteczne dziaanie, lecz
pozbawione sensu. Wkad lewego ciaa nadaby naszym orodkom witalnoci
wiksz elastyczno.
Gdyby potrafiy one zafalowa, zamiast obraca si w kko jak spirale choby
przez chwil dotaraby do nich odmienna energia, a skutek tego byby
nieprawdopodobny.
Zrozumiaem, o czym mwi, na poziomie wykraczajcym poza mylenie, jako e
doprawdy nie mona go byo poj, rozumujc liniowo.
To ludzkie odczucie kompletnego znudzenia sob cign bierze si
wanie z teje dominacji prawego ciaa. Jedyne, co ostatecznie zostao ludziom,
to wynajdywanie sposobw na pozbycie si nudy; koniec kocw tak naprawd
wynajduj oni sposoby zabijania czasu a to wanie jedyne, czego kady z nas
ma zbyt mao. Jednak jeszcze gorsza jest reakcja na nie zrwnowaon
dystrybucj energii. Gwatowne reakcje ludzi s wanie jej wynikiem. Wyglda to
tak, jakby od czasu do czasu pod wpywem bezsilnoci wytwarzay si w ludzkim
ciele szalecze prdy energii, rozadowujce si w gwatownych wybuchach
przemocy. Przemoc jest dla ludzi chyba jednym ze sposobw zabijania czasu.
Ale czemu, don Juanie, czarownicy staroytnego Meksyku nigdy nie chcieli si
dowiedzie, dlaczego tak si dzieje? spytaem zaintrygowany. Stwierdziem, e
fascynuj mnie moje przeczucia dotyczce tego dorodkowego ruchu.
Nigdy si nie starali tego dociec rzek poniewa gdy tylko sformuowali
pytanie, natychmiast znali odpowied.
Czyli wiedzieli dlaczego? spytaem.
Nie, nie wiedzieli dlaczego, ale wiedzieli, jak do tego doszo. Ale to inna
historia.
I tak zostawi mnie w zawieszeniu, lecz pniej, w trakcie naszej znajomoci
wyjania mi t pozorn sprzeczno.
wiadomo to jedyna cieka prowadzca ludzi do ewolucji rzek do mnie
pewnego razu i co, co jest dla nas obce, co, co si czy z drapien natur
wszechwiata, zablokowao nasze moliwoci rozwoju, zawadnwszy nasz
wiadomoci. Ludzie stali si upem drapienej siy, ktra narzucia im, dla
wasnej wygody, bierno charakterystyczn dla energii prawego ciaa.
Don Juan opisywa nasze moliwoci rozwoju jako podr, ktr odbywa nasza
wiadomo po czym, co szamani staroytnego Meksyku nazywali mrocznym
morzem wiadomoci: czym, co uwaali za rzeczywist cech wszechwiata,
niezgbiony ywio przenikajcy cay wszechwiat niczym chmury materii albo

wiato.
Don Juan by przewiadczony, e dominacja prawego ciaa w nie
zrwnowaonej fuzji prawego i lewego ciaa wiadczy wanie o zablokowaniu
naszej podry wiadomoci. To, co nam si wydaje naturaln dominacj jednej
strony ciaa nad drug, dla szamanw z jego linii byo zaburzeniem, ktre usilnie
starali si usun.
Dawni szamani byli przekonani, e aby ustanowi harmonijny rozdzia pomidzy
lewym i prawym ciaem, praktykujcy powinni wzbogaca sw wiadomo.
Jednak kady krok na tej drodze musi podlega niezwykle surowej dyscyplinie.
W przeciwnym razie, z takim trudem osignite wzbogacenie wiadomoci
przeksztaci si w obsesj, ktrej skutki mog by najrniejsze od zaburze
psychicznych do powanych uszczerbkw energetycznych.
Zestaw magicznych krokw zmierzajcych wycznie do rozdzielenia lewego
ciaa od prawego ciaa don Juan Matus nazywa Gorc grup, elementem o
najbardziej fundamentalnym znaczeniu w caym procesie przygotowywania
szamanw staroytnego Meksyku. Potoczna nazwa tego zestawu magicznych
krokw wzia si std, e zwiksza on nieco zawirowanie energii prawego ciaa.
Don Juan Matus czsto sobie artowa z tego zjawiska, mwic, e ruchy
przeznaczone dla lewego ciaa wytwarzaj niezwyke napicie w prawym ciele,
ktre od chwili narodzin przywyko do autorytarnego rzdzenia caym ciaem. Z
chwil gdy napotyka opr, dostaje z wciekoci biaej gorczki. Don Juan usilnie
namawia wszystkich swoich uczniw, by wytrwale praktykowali Gorc grup w
celu wykorzystania jej agresywnoci dla wzmocnienia sabszego lewego ciaa.
W Tensegrity grup t nazwano Gorcym ukadem, by nada jej wiksz
spjno z celami Tensegrity, ktre z jednej strony s niezwykle pragmatyczne,
a z drugiej niezwykle abstrakcyjne, jak na przykad spoytkowanie energii dla
osignicia poczucia bogoci poczone z abstrakcyjnym wywodem o tym, jak
si t energi pozyskuje. Zaleca si, by we wszystkich magicznych krokach tego
ukadu przyj podzia na lewe i prawe ciao, a nie na lew i praw stron ciaa.
Rezultatem przestrzegania takiego podziau byoby stwierdzenie, e podczas
praktykowania tych magicznych krokw ciao, ktre nie wykonuje opisywanych
ruchw, ma by utrzymywane w bezruchu. Wszystkie minie powinny by
jednak aktywne, nie poprzez dziaanie, lecz poprzez wiadomo. Bezruch ciaa,
ktre w danej chwili nie wykonuje adnych ruchw, powinien rwnie obj jego
gow, czyli inaczej mwic, drug stron gowy. Taki bezruch poowy twarzy i
gowy jest trudniejszy do osignicia od razu, lecz jest to moliwe wraz z
nabieraniem wprawy. Ukad podzielono na cztery grupy.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA PIERWSZA: POBUDZANIE ENERGII LEWEGO CIAA I PRAWEGO
CIAA
Na pierwsz grup skada si szesnacie magicznych krokw, ktre oddzielnie
pobudzaj energi lewego ciaa i prawego ciaa. Kady magiczny krok wykonuje
si albo lewym, albo prawym ramieniem, a czasami obydwoma ramionami
jednoczenie. Ramiona jednak nigdy nie powinny przekracza pionowej linii
rozgraniczajcej oba ciaa.
1. Zbieranie energii w kul sprzed lewego i prawego ciaa i rozbijanie jej
grzbietem doni.
Lew rk zgit w okciu, z doni zwrcon na prawo, naley zakreli przed
sob dwa kota do wewntrz (fot.213). Podczas wykonywania tych ruchw
wszystkie minie ramienia powinny by napite. Nastpnie grzbiet doni naley
silnie wypchn w lewo, jakby rozbijajc grn cz kuli, utoczonej
wczeniejszym ruchem ramienia (fot.214).
Miejsce, gdzie naley uderzy doni, znajduje si w odlegoci wyprostowanego
ramienia od tuowia, powyej linii barkw i pod ktem czterdziestu piciu stopni
w stosunku do nich. Podczas uderzenia wszystkie minie powinny by napite,
rwnie minie ramion; jest to ten rodzaj napicia mini, ktry pozwala
kontrolowa wykonywany ruch. Wstrzs po uderzeniu powinien by odczuwany
w okolicy trzustki i ledziony oraz lewej nerki i nadnercza.
Opisane ruchy naley powtrzy po prawej stronie; wstrzs po uderzeniu
powinien by odczuwany w okolicy wtroby i woreczka ciowego oraz prawej
nerki i nadnercza.
2. Zbieranie energii lewego i prawego ciaa w koo, przebijane czubkami
palcw.
Lewe przedrami naley umieci przed sob, pod ktem dziewidziesiciu
stopni wzgldem tuowia. Rka w nadgarstku powinna by wyprostowana. Do
skierowa na prawo; palce powinny wskazywa w przd, a kciuk przylega do
doni. Podobnie jak w poprzednim magicznym kroku, przedramieniem zakreli
dwa koa, przenoszc je z dou ku grze, na wysoko barku, i zakrelajc uk do
wewntrz (fot.215). Nastpnie szybko cofn okie jak najdalej za siebie i
energicznym wyrzuceniem ramienia w przd przebi czubkami palcw
zakrelone przez przedrami koo (fot.216). okie ponownie wycofa jak
najdalej za siebie, aby nabra rozmachu do kolejnego uderzenia, i raz jeszcze
energicznie wypchn do w przd.
T sam sekwencj ruchw wykona ramieniem prawym.

3. Wyciganie lewej i prawej energii do gry.


Nogi w kolanach naley lekko ugi. Nastpnie unie lewe kolano na wysoko
trzustki, mocno zginajc nog; palce stopy powinny wskazywa w d. Podczas
wykonywania tego ruchu lewe przedrami energicznie podrzuci na wysoko
klatki piersiowej, ustawiajc je pod ktem czterdziestu piciu stopni wzgldem
tuowia, a okie mocno przycisn do boku. Ruchy nogi i ramienia powinny by
doskonale zsynchronizowane w celu wstrznicia doln czci korpusu
(fot.217).
Te same ruchy wykona praw nog i prawym ramieniem.
Energia wykazuje tendencj do cienia ku ziemi i dlatego bardzo wane jest
rozprzestrzenianie jej ku grze, w okolice dolnej czci tuowia. Szamani s
przekonani, e lewym ciaem zarzdza obszar trzustki i ledziony, a prawym
ciaem obszar wtroby i woreczka ciowego. W rozumieniu szamanw w
proces wycigania energii ku grze jest zabiegiem, ktry niezalenie
energetyzuje obydwa wspomniane orodki.
4. Napr gra-d.
Lewy okie naley unie przed sob na wysoko barku; przedrami powinno
by zgite pod ktem czterdziestu piciu stopni do ramienia. Do powinna by
zacinita w pi, zgita maksymalnie w nadgarstku i skierowana w prawo
(fot.218). Nastpnie przegi przedrami w d, do miejsca przed splotem
sonecznym, utrzymujc okie, ktry suy za o obrotu przedramienia, cigle na
tej samej wysokoci (fot.219), po czym przegi je z powrotem ku grze.
Ten sam ruch wykona prawym ramieniem.
Tego magicznego kroku uywa si do pobudzania energii znajdujcej si na uku
energetycznym pomidzy punktem pooonym tu powyej linii gowy i dokadnie
ponad lewym barkiem a punktem znajdujcym si nieco powyej splotu
sonecznego.
5. Skrt dorodkowy.
Pierwsza cz tego magicznego kroku jest dokadnie taka sama jak pierwsza
cz poprzedniego, z t rnic e zamiast przeginania przedramienia w d,
kieruje si je dorodkowo, zakrelajc pene koo; przedrami naley obraca
wok okcia, pod ktem czterdziestu piciu stopni w stosunku do tuowia.
Najwyszy punkt koa powinien si znajdowa tu powyej linii uszu, dokadnie
ponad lewym barkiem. Podczas wykonywania obrotu przedramieniem naley
rwnie obraca doni w nadgarstku (fot.220).
Te same ruchy wykona rk praw.
6. Skrt odrodkowy.

Ten magiczny krok jest niemal dokadnie taki sam jak poprzedni, z t rnic e
zmienia si kierunek zakrelania koa lewym przedramieniem nie w prawo, lecz
w lewo (fot.221). Wynikiem tego ruchu jest, jak to okrela don Juan, koo
odrodkowe, przeciwiestwo koa zakrelanego w poprzednim magicznym
kroku, ktre nazywa koem dorodkowym. Ten sam ruch wykona rk praw.
W tym magicznym kroku pobudzona energia stanowi cz uku
energetycznego, na ktry oddziayway poprzednie dwa magiczne kroki.
Czwarty, pity i szsty magiczny krok tej grupy wykonuje si cznie. Dziki
widzeniu szamani odkryli, e ludzie maj olbrzymie pokady nie wykorzystywanej
energii, zalegajcej w dolnych obszarach wietlistej sfery. W ten sam sposb
zaobserwowali rwnie, e te magiczne kroki pobudzaj energi rozproszon
poza orodkami witalnoci mieszczcymi si w okolicy wtroby i trzustki. Do
dugo energia ta trwa w stanie zawieszenia, po czym zaczyna opada na sam
d wietlistej kuli.
7. Wysokie pchnicie pici.
Ramiona naley umieci przed sob na wysokoci barkw. Donie powinny by
zacinite w pici i zwrcone ku ziemi, a okcie zgite. Lew pici szybko
uderzy w przd, nie cofajc wczeniej okcia dla nabrania rozmachu. Lew do
wycofa do pooenia pocztkowego, po czym wykona kolejne, takie samo
uderzenie pici praw i rwnie wycofa j do pooenia pocztkowego
(fot.222). Uderzenie pici powinno by wynikiem napicia mini ramienia,
opatki i brzucha.
8. Niskie pchnicie pici.
Ramiona naley zgi w okciach pod ktem czterdziestu piciu stopni i umieci
na wysokoci pasa. okcie nie powinny dotyka tuowia i pozostawa w
odlegoci okoo piciu centymetrw od bokw ciaa. Donie trzeba zacisn w
pici i zwrci ku sobie. Lewym przedramieniem naley wykona krtkie
pchnicie, czemu towarzyszy jednoczesne napicie mini brzucha, mini
ramienia i opatki (fot.223). Natychmiast po uderzeniu przedrami wycofa, jak
gdyby podczas uderzenia powstaa sia odrzucajca je z powrotem. Natychmiast
w ten sam sposb powinno si pchn ramieniem prawym. Tak samo jak w
poprzednim magicznym kroku przed uderzeniem nie cofa okci; sia uderzenia
powinna pochodzi wycznie z naprenia mini brzucha, ramienia i opatki.
9. Koo z palcami doni zgitymi w rodkowych stawach.
okcie naley umieci na wysokoci pasa, w okolicy trzustki i ledziony oraz
wtroby i woreczka ciowego. Donie i przedramiona powinny by w jednej linii;
donie powinny by zwrcone ku sobie, a palce mocno zgite w rodkowych
stawach, kciuki za zamknite (fot.224). okcie wysun do przodu i w bok.
Lew doni zatoczy przed sob okrg w paszczynie pionowej ruchem
przypominajcym cieranie kostkami zgitych palcw powierzchni okrgu.

Nastpnie ten sam ruch wykona doni praw, po czym na przemian lew i
praw (fot.225). Minie brzucha powinny by maksymalnie naprone dla
nadania opisywanemu ruchowi wymaganej siy.
10. Wygadzanie energii przed tuowiem.
Lew do, wyprostowan i zwrcon w przd, naley unie nieco przed
tuowiem powyej gowy. Nastpnie ukonie zsun j w d do wysokoci
trzustki i ledziony, jakby wygadzajc jak pionow powierzchni. Cigym
ruchem do nastpnie przenie do tyu; w tym celu tuw obrci w lewo, tak
aby wyprostowan rk mona byo zakreli pokrg. Nastpnie zwrcon w
kierunku ziemi pask do z wielk sil opuci, jak gdyby chcc uderzy ni
jak galaretowat substancj w miejscu na wysokoci trzustki i ledziony
(fot.226).
Dokadnie takie same ruchy wykona ramieniem prawym, ale doni uderzy w
okolice wtroby i woreczka ciowego.
11. Uderzanie energii przed twarz poprzez wyrzucenie pici w gr.
Tuw naley nieznacznie przekrci w lewo, co pozwoli na zrobienie lewym
ramieniem dwch penych obrotw w ty. rozpoczynajcych si od przeniesienia
ramienia w przd, potem nad gow i do tyu, po czym do naley nieco obrci
do rodka, jakby nabierajc ni czego zza plecw (fot.227). Ruch si koczy po
drugim obrocie wyrzuceniem zacinitej w pi doni ku grze na wysoko
twarzy (fot.228).
Magiczny krok naley powtrzy prawym ramieniem, zachowujc t sam
kolejno ruchw.
12. Ubijanie energii przed lewym i prawym ciaem.
Lewym ramieniem naley zrobi ptora obrotu w przd, po czym uderzy nim w
d; tuw trzeba nieznacznie obrci w lewo, co pozwoli na wykonanie lewym
ramieniem penego obrotu z pooenia wyjciowego przy boku uda w ty, ponad
gow, w przd i znw do boku uda. Przy zataczaniu koa do skrca w
nadgarstku, jak gdyby nabierajc w ni jakiej kleistej substancji (fot.229). Z
pooenia wyjciowego rami znw przenie do tyu i ponad gow, wtedy do
zacisn w pi; nastpnie z wielk si opuci j w miejsce przed i nieco
powyej trzustki i ledziony, uderzajc mikk zewntrzn krawdzi pici
niczym motem (fot.230).
Te same ruchy wykona ramieniem prawym.
13. Zakrelanie dwch odrodkowych koi energii i roztrzaskiwanie ich
przed ppkiem.
Ramiona naley jednoczenie unie przed tuowiem, rozsun je na boki i dalej
przenie ukiem ku doowi ruchem przypominajcym pywanie, zataczajc w ten

sposb dwa koa nachylone wzgldem tuowia pod ktem czterdziestu piciu
stopni (fot.231). Nastpnie koa te naley rozbi w ich dolnej czci, na
wysokoci ppka, silnym uderzeniem obu doni. Donie powinny by zgite pod
ktem dziewidziesiciu stopni w stosunku do przedramion, a palce wskazywa
do przodu. Sita uderzenia powinna je zbliy na odlego niecaych dziesiciu
centymetrw (fot.232).
14. Zakrelanie dwch bocznych kot energii domi z wyprostowanymi
palcami wskazujcymi i rodkowymi.
Palce wskazujce i rodkowe obu doni naley sztywno wyprostowa, a
serdeczne i mae zagi i przytrzymywa kciukami. Obydwoma ramionami
naley jednoczenie zakreli koo, rozpoczynajc od ich normalnej pozycji po
bokach tuowia, przenoszc je ponad gow i dalej w bok, pod ktem
czterdziestu piciu stopni wzgldem plecw (fot.233). W kocowej fazie
zakrelania koa palce naley zwin w pi, wysuwajc kostki zgitych palcw
rodkowych nieco poza obrys pici. Ruch si koczy uderzeniem zwrconych
ku twarzy pici w przd i w gr, na wysokoci podbrdka (fot.234).
15. Pobudzanie energii w okolicy skroni.
Naley zrobi gboki wdech. W pocztkowej fazie wydechu unie ramiona
ponad gow i donie zwrcone ku przodowi zacisn w pici. Z tego pooenia
grzbietami pici uderzy w d, w miejsce powyej bioder (fot.235). Nastpnie
przenie na boki tuowia i zakrelajc nimi pkola, unie je niecae dziesi
centymetrw przed czoo; zwrcone na zewntrz pici powinny by oddalone
od siebie o dwanacie do pitnastu centymetrw (fot.236). Cigle wydychajc
powietrze, na chwil przyoy pici do skroni. Tuw powinno si nieco
odchyli do tyu przy jednoczesnym ugiciu kolan dla nabrania rozmachu i
sprystoci, po czym ramiona z du si wypchn w d, nie prostujc ich w
okciach. Grzbietami pici uderzy za siebie po bokach tuowia (fot.237). W tym
momencie koczy si wydech.
16. Wybrzuszanie maego koa energii przed tuowiem.
Lew rk z naturalnej pozycji przy boku uda naley przesun bokiem na
zewntrz; do powinna by skierowana wntrzem w prawo. Ramieniem
zakreli mae koo, obracajc do ku doowi, przenoszc j w okolice trzustki i
ledziony i dalej w lewo na wysoko pasa. okie mocno zgitego lewego
ramienia powinien by odgity w bok (fot.238a), a do zacinita w pi i
zwrcona ku ziemi. Pici wykona krtkie pchnicie w przd, by przebi
uprzednio zakrelone koo (fot.238b). Cay ruch powinien by pynny; nie naley
go przerywa przy zaciskaniu doni w pi, lecz dopiero po wymierzeniu ciosu,
Uderzenie mocno wstrzsa orodkiem witalnoci umiejscowionym w okolicy
trzustki i ledziony. Ten sam ruch wykona rk praw, ktrej uderzenie

wstrzsa wtrob i woreczkiem ciowym.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA DRUGA: MIESZANIE ENERGII Z LEWEGO CIAA I PRAWEGO
CIAA
Grupa druga skada si z czternastu magicznych krokw, ktre mieszaj energi
obu cia w odpowiadajcych im orodkach witalnoci. Szamani staroytnego
Meksyku wierzyli, e takie mieszanie energii, polegajce na skierowaniu na oba
ciaa nieznanej im energii, umoliwia atwiejsze oddzielenie energii obu cia w
procesie, ktry okrelali mianem nadwtlenia orodkw witalnoci.
17. Komasowanie energii potrzebnej i rozpraszanie energii niepotrzebnej.
Ten magiczny krok obejmuje ruchy, ktre najtrafniej mona by okreli jako
przepychanie przed sob jakiego przedmiotu w poprzek tuowia wewntrzn
stron doni i przetaczanie go z powrotem grzbietem doni.
Krok rozpoczyna si od przyoenia zgitego pod ktem dziewidziesiciu
stopni lewego ramienia do tuowia na wysokoci talii. Przy rozpoczciu ruchu
przedrami naley przywie jeszcze bliej tuowia, a do odgi w nadgarstku
ku tyowi. Wewntrzna strona doni powinna by zwrcona w prawo, a kciuk
zamknity. Nastpnie, jakby pokonujc olbrzymi opr, do przesun w poprzek
tuowia jak najbardziej w prawo, nie zmieniajc kta zgicia ramienia w okciu
(fot.239). Z tego miejsca, znw jakby przezwyciajc olbrzymi opr, przenie
do jak najdalej w lewo bez zmiany kta zgicia ramienia w okciu; do powinna
by przez cay czas zwrcona w prawo (fot.240).
Podczas wykonywania tej sekwencji ruchw minie lewego ciaa powinny by
maksymalnie naprone, a prawe rami spoczywa w bezruchu przy prawej
nodze.
Opisan sekwencj ruchw powtrzy prawym ramieniem i doni.
18. Spitrzanie energii na lewym i prawym ciele.
Cay ciar ciaa naley przenie na praw nog. Kolano powinno by lekko
ugite dla lepszego oparcia i zachowania rwnowagi. Lew nog i lewe rami,
nieznacznie naprone, jednoczenie przesun przed sob po uku z lewa na
prawo i zatrzyma tu przy prawej stronie ciaa. Zewntrzna krawd lewej stopy
powinna dotyka podoa. Podczas przesuwania ramienia czubki palcw lewej
doni powinny by skierowane ku doowi (fot.241). Nastpnie nog i rami naley
przenie z powrotem do pozycji wyjciowej.
Tak sam sekwencj ruchw wykona, przesuwajc praw nog i prawe rami
w lewo.
19. Zbieranie energii jednym ramieniem i uderzanie w ni ramieniem
drugim.

Don Juan mwi, e w tym magicznym kroku pobudza si i gromadzi energi


ruchem jednego ramienia i uderza w ni drugim ramieniem. By przekonany, e
uderzanie jedn rk w energi zebran rk drug pozwala na wniknicie
energii ze rde przynalenych jednemu ciau do drugiego ciaa, co w
normalnych warunkach nigdy si nie zdarza.
Lewe rami naley unie do wysokoci oczu. Do w nadgarstku powinna by
nieznacznie odgita ku tyowi; z tego pooenia, przenoszc do z lewa na
prawo i z powrotem, zakreli ni owalny ksztat o szerokoci okoo
pidziesiciu centymetrw i dugoci rwnej szerokoci ciaa (fot.242).
Nastpnie do zwrcon w d naley przesun z lewa na prawo na wysokoci
oczu, przecinajc niejako czubkami palcw zakrelony uprzednio owal (fot.243).
Gdy lewa do znajdzie si przy prawym barku, zakrzywion i zwrcon ku grze
do praw, trzyman dotychczas na wysokoci talii, naley energicznie wyrzuci
w przd, uderzajc jej nasad w rodkowy punkt owalu zakrelonego lew rk;
w tym czasie lew do naley powoli opuszcza (fot.244). Podczas uderzenia
prawa do powinna by zwrcona ku przodowi, a palce lekko zakrzywione,
nadajc w ten sposb doni ksztat odpowiadajcy zaobleniu uderzanej
powierzchni. Uderzajc, nie naley prostowa ramienia w okciu, by nie
nadwery cigien.
Te same ruchy wykona, rozpoczynajc od ramienia prawego.
20. Zbieranie energii ramionami i nogami.
Ciao naley nieznacznie obrci w prawo na palcach prawej stopy; lew nog
wystawi na zewntrz pod ktem czterdziestu piciu stopni do nogi prawej,
nastpnie ugi praw nog w kolanie, tak aby wraz z tuowiem utworzya lini
opadajc ukonie ku przodowi. Potem trzykrotnie si zakoysa w przd i w ty,
jak gdyby nabierajc rozmachu. Nastpnie lewym ramieniem naley sign po
uku w d, jakby chwytajc co obok lewego kolana (fot.245). Tuw odchyli do
tyu i jednoczenie lew nog mocno podkurczy, pit nieomal dotykajc
pachwiny, a lew doni szybko potrze obszar witalnoci po prawej stronie
tuowia, w okolicy wtroby i woreczka ciowego (fot.246).
Opisan sekwencj ruchw powtrzy praw nog i ramieniem, ktre dostarcz
zebran energi do orodka witalnoci umiejscowionego po lewej stronie
tuowia, w okolicy trzustki i ledziony.
21. Przenoszenie energii z lewego i prawego barku.
Lewe rami naley przenie z pozycji wyjciowej przy lewym udzie do prawego
barku i zacisn do w pi, jak przy chwytaniu jakiego przedmiotu. Ruch ten
wzmocni gwatownym skrtem bioder w prawo. By to uatwi, nogi w kolanach
musz by nieco ugite. Ramienia, mocno zgitego w okciu, nie naley
opuszcza, lecz utrzymywa okie na wysokoci barku (fot.247). Nastpnie

powrt bioder do pooenia wyjciowego daje pocztek ruchowi pici, ktr


naley przenie od prawego barku po uku ku grze i uderzy jej grzbietem w
punkt nieco powyej linii gowy, dokadnie ponad lewym barkiem (fot.248).
Nastpnie pi rozewrze i wypuci trzymany w niej przedmiot.
T sekwencj ruchw naley powtrzy ramieniem prawym.
22. Zbieranie energii z jednego ciaa i rozprowadzanie jej na ciele drugim.
Lewym ramieniem, spoczywajcym w naturalnej pozycji przy lewym udzie,
naley zakreli uk od lewej strony do prawej, przenoszc do na wysokoci
krocza jak najdalej w prawo. Dla uatwienia tego ruchu powinno si nieznacznie
skrci tuw w talii. Z tego pooenia rami przenie po tuku ponad gow do
poziomu lewego barku. Nastpnie gwatownym ruchem naley przesun je w
poprzek tuowia do prawego barku.
W tym pooeniu do zacisn w pi, jakby co ni chwytajc, i obrci ku
doowi (fot.249). Potem pici uderzy w miejsce na wysokoci gowy, oddalone
od niej o dugo wyprostowanego ramienia. Cios wymierzy mikk stron
pici, uderzajc ni niczym motem. Rami powinno by lekko ugite w okciu
(fot.250). Te same ruchy wykona ramieniem prawym.
23. Ubijanie energii z lewego i prawego barku w punkcie rodkowym przed
twarz.
Lewe rami naley unie ponad gow, zginajc je w okciu pod ktem
dziewidziesiciu stopni. W tym pooeniu do zacisn w pi i obrci j ku
grze. Nastpnie mikk krawdzi pici z lewej strony uderzy w lini
rozdzielajc lewe ciao od prawego na wysokoci twarzy. Podczas uderzania
tuw lekko pochyli w lewo (fot.251). Zacinit pi przesun do prawego
barku, nie dotykajc go jednak; w tym miejscu do naley obrci, kierujc j ku
ziemi. Nastpnie w podobny sposb uderzy ze strony prawej przy pochyleniu
tuowia w prawo (fot.252).
T sam sekwencj ruchw wykona prawym ramieniem.
Dziki temu magicznemu krokowi mona zgromadzi zapasy neutralnej energii,
czyli takiej, ktra moe by z atwoci wykorzystywana zarwno przez lewe, jak
i prawe ciao.
24. Uderzenie doni z palcami zgitymi w drugim stawie.
Ramiona, zgite w okciach pod ktem dziewidziesiciu stopni, naley unie
na wysoko szyi. Palce obu doni powinny by mocno zgite w drugim stawie
(fot.253, fot.254). Z tego pooenia bardzo mocno uderzy lew rk w prawo,
przenoszc j po uku za lini prawego barku. Przy uderzeniu nie naley
porusza ramieniem. Ruch ramienia jest wynikiem duego skrtu bioder w prawo
(fot.255).

W ten sam sposb wykona ruch prawym ramieniem, przenoszc je poza lewy
bark dziki byskawicznemu skrtowi bioder w lewo.
25. Chwytanie energii z barkw i roztrzaskiwanie jej na orodkach
witalnoci.
Lewe rami naley przenie do prawego barku, a do zacisn w pi
(fot.256). Rami powinno by zgite w okciu pod ktem dziewidziesiciu
stopni. Nastpnie pi bardzo silnym ruchem wycofa do lewego boku i
przenie za siebie (fot.257). Przez chwil zatrzyma j w tym pooeniu, po
czym z rozmachem wyrzuci w poprzek tuowia na prawo, przebijajc punkt w
okolicy wtroby i woreczka ciowego; zacinita w pi do powinna by
zwrcona ku tuowiu (fot.258).
Opisane ruchy powtrzy ramieniem prawym, przeszywajc przy uderzeniu
okolice trzustki i ledziony.
26. Rozpychanie energii na boki okciami.
Ramiona naley unie na wysoko barkw; okcie powinny by mocno zgite i
wypchnite w przd. Przedramiona skrzyowa w nadgarstkach na ksztat litery
X, przy czym lewe przedrami naley uoy na prawym. Donie, zacinite w
pici, powinny dotyka mini piersiowych przy pachach; lewa pi -skraju
prawej pachy, a prawa pi skraju pachy lewej (fot.259). Nastpnie okcie
naley bardzo mocnym ruchem wypchn na boki na wysokoci barkw, jak przy
uderzaniu okciem w bok (fot.260).
Ruch ten naley powtrzy, ukadajc przedtem prawe rami na lewym.
27. Zakrelanie dwch dorodkowych k energii przed tuowiem i
rozkruszanie ich ruchem ramion w bok.
Naley zrobi gboki wdech i ramionami spoczywajcymi po bokach tuowia
jednoczenie zatoczy uk, przenoszc je do linii rozdzielajcej lewe ciao od
prawego. Po zakoczeniu tego ruchu skrzyowane przedramiona powinny
spocz na klatce piersiowej. Palce doni powinny by cile zczone,
wskazujc ku grze, a kciuki zamknite; donie w nadgarstkach zgi pod ktem
dziewidziesiciu stopni. Lewe rami powinno si znale na prawym, tak aby
zamknity kciuk lewej doni dotyka minia piersiowego prawego ciaa, a
zamknity kciuk doni prawej minia piersiowego lewego ciaa (fot.261). W tym
momencie zakoczy wdech. Podczas szybkiego wydechu ramiona trzeba z
wielk si wyrzuci w bok, uderzajc grzbietami zacinitych w pici doni
powyej gowy po obu stronach ciaa (fot.262).
Ruchy te powtrzy, ukadajc przedtem prawe rami na lewym.
28. Uderzanie energii przed tuowiem oraz po lewej i prawej stronie obiema
piciami.

Donie naley zacisn w pici i umieci je na wysokoci pasa, tak aby byy
zwrcone do siebie. Pici unie na wysoko oczu, a nastpnie z du si
opuci, uderzajc w dwa punkty na wysokoci pachwiny; we wskazane miejsca
naley uderzy mikkimi krawdziami pici (fot.263). Z tego pooenia oba
ramiona naley jednoczenie przenie ku grze, zakrelajc nimi uk w lewo;
ruch ramion wymusza pochylenie caego tuowia w lew stron, a pici uderzaj
kostkami palcw (fot.264). Nastpnie ponownie wymierzy cios w te same
punkty przed pachwinami. Z tego pooenia oba ramiona jednoczenie przenie
ku grze, zakrelajc nimi uk w prawo; ruch ramion wymusza pochylenie caego
tuowia w praw stron. Rozpdzone pici uderzaj kostkami palcw.
Nastpnie raz jeszcze piciami wymierzy cios w te same punkty przed
pachwinami, uderzajc mikkimi krawdziami pici.
29. Uderzanie energii przed tuowiem obiema piciami oraz po lewej i
prawej stronie.
Pocztek tego magicznego kroku jest taki sam jak w poprzednim kroku (fot.265).
Po wykonaniu uderzenia ramiona unie niczym moty na wysoko gowy, a
tuw mocno skrci w lewo i piciami uderzy w dwa punkty znajdujce si
przed lewym biodrem (fot.266). Naley rozewrze donie, ramiona ponownie
unie na wysoko gowy, po czym opuci je, uderzajc w te same punkty
(fot.267). Ramiona raz jeszcze podnie na wysoko gowy, donie zacisn w
pici i po raz kolejny uderzy w te same punkty. Potem przedramiona unie na
wysoko gowy, tuw obrci do normalnej pozycji i z wielk si uderzy
piciami w te same punkty przed pachwinami.
Opisan sekwencj mchw naley powtrzy po mocnym skrceniu tuowia w
prawo.
30. Roztrzaskiwanie energii nadgarstkami ponad gow oraz po lewej i
prawej stronie.
Obie rce, stykajce si w nadgarstkach, naley unie ponad gow; donie
powinny by stulone jak przy trzymaniu kuli (fot.268). Nastpnie tuw obrci w
lewo, gwatownie przenoszc ramiona na lew stron tuowia na wysoko pasa;
cigle zczone nadgarstki obrci, tak aby dostosowa ich wzajemne uoenie
do nowego pooenia doni. Lewa do powinna by zwrcona ku grze, a prawa
ku doowi (fot.269). Nastpnie ramiona ponownie przenie ponad gow, nie
rozczajc przy tym nadgarstkw, lecz obracajc je do pooenia zajmowanego
przez nie na pocztku.
T sam sekwencj ruchw naley wykona, gwatownie przywodzc oba
ramiona do prawej strony pasa. Ruch zakoczy uoeniem ramion w pooeniu
wyjciowym nad gow.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA TRZECIA: PRZENOSZENIE ENERGII LEWEGO CIAA I PRAWEGO
CIAA ODDECHEM
Grupa trzecia skada si z dziewiciu magicznych krokw, w ktrych
wykorzystuje si wdechy i wydechy jako si sprawcz bd to gbszego
rozdzielania obu cia, bd to ich poczenia. Jak ju wczeniej powiedziano, w
przekonaniu czarownikw z linii don Juana przeniknicie choby odrobiny energii
jednego ciaa do dowolnego orodka witalnoci ciaa drugiego wywouje
krtkotrwae, bardzo podane wzburzenie wewntrz tego orodka. Zgodnie z
tym, czego naucza don Juan, czarownicy staroytnego Meksyku uwaali takie
zmieszanie energii za zjawisko niezwykle dobroczynne, gdy niszczy ono
ustalony tryb pozyskiwania energii przez orodki witalnoci. Dawni czarownicy
wierzyli, e oddychanie jest kluczem do rozdzielenia lewego ciaa od prawego
ciaa.
31. Oddech dla grnego skraju puc.
Ramiona, z domi zacinitymi w pici, unie do czoa, robic przy tym
gboki wdech; grzbiety doni powinny by skierowane ku ziemi. Przy
zakoczeniu wdechu pici powinny si znale w odlegoci omiu, dziesiciu
centymetrw od siebie, dokadnie przed czoem (fot.270). Podczas wydechu
ramiona naley bardzo energicznie rozsun na boki, ukadajc je w prostej linii
z barkami (fot.271). Donie rozluni i otworzy, nadgarstki skrzyowa przed
twarz i robic gboki wdech, zakreli dwa obszerne koa wyprostowanymi
ramionami, przenoszc je sprzed tuowia ku grze, ponad gow i w boki.
Wydech si koczy w momencie, gdy zwrcone ku grze donie zostan uoone
przy pasie (fot.272). Wwczas zrobi powolny wdech, unoszc donie wzdu
bokw klatki piersiowej do pach. Wdech naley zakoczy, unoszc ku grze
barki, wypychane niejako si napierajcych od dou doni (fot.273).
Opisany oddech jest prawdziwym dobrodziejstwem dla puc, pozwala bowiem na
uczynnienie ich grnych partii, co w normalnych warunkach prawie nigdy si nie
zdarza.
32. Ofiarowanie oddechu.
Robic gboki wdech, lewym ramieniem zakreli okrg, przenie je sprzed
tuowia ponad gow w ty i znw w przd; podczas tego ruchu tuw naley
obrci w lewo, uatwiajc zakrelenie ramieniem penego koa. Wwczas
zakoczy wdech. Zwrcon ku grze do umieci na wysokoci podbrdka;
nadgarstek powinien by zgity pod ktem dziewidziesiciu stopni.
Uoenie ciaa powinno by takie, jak przy ofiarowywaniu czego na wycignitej
doni, a tuw pochylony w przd (fot.274). Do nastpnie obrci, tak by bya

zwrcona ku ziemi, i rozpocz wydech, powoli i z wielk si opuszczajc rk


(fot.275) do lewego boku uda; do nadal powinna by skierowana ku ziemi, a jej
grzbiet pozostawa pod ktem dziewidziesiciu stopni w stosunku do
przedramienia.
T sam sekwencj ruchw wykona ramieniem prawym.
33. Przenoszenie energii oddechem z czubka gowy do orodkw
witalnoci.
Donie w nadgarstkach nieznacznie zgi i lekko zakrzywi palce. Czubkami
palcw delikatnie przesun ku grze wzdu przedniej strony tuowia, nastpnie
przenie ramiona ponad gow i w tym czasie zrobi gboki wdech (fot.276).
Po cakowitym wyprostowaniu ramion nad gow donie wyprostowa i odgi w
nadgarstkach w ty o dziewidziesit stopni; wwczas zakoczy wdech.
Podczas opuszczania doni wstrzyma oddech i unie palce wskazujce;
pozostae palce powinny by mocno zgite w drugim stawie, a kciuki zamknite.
Oba ramiona znw podnie na wysoko klatki piersiowej, grzbietami doni
dotykajc pach.
Rozpoczynajc gboki wydech, powoli rozprostowa ramiona, wycigajc je w
przd, a do swobodnego wyprostu w okciach. Nastpnie zrobi gboki wdech,
przywodzc donie z powrotem do pach; palce wskazujce powinny by cay
czas uniesione, a donie odgite ku tyowi w nadgarstkach i zwrcone
wewntrzn stron w przd. Teraz rozpocz powolny wydech, podczas ktrego
przenosi si rce ku grze po uku, wpierw ponad gow, a nastpnie w d,
zakrelajc nimi pene koo i nie zmieniajc przy tym uoenia palcw
wskazujcych. Donie zatrzyma przy bokach klatki piersiowej (fot.277). Wydech
si koczy po wypchniciu doni w d do bioder.
34. Roztrzaskiwanie energii oddechem.
Robic gboki wdech, lew doni zatoczy obszerne koo z boku tuowia,
przenoszc j sprzed tuowia ponad gow i dalej w ty. Tuw obrci w lewo, by
uatwi zakrelenie ramieniem penego okrgu. Wdech si koczy po wykonaniu
rk penego obrotu i zatrzymaniu jej powyej gowy, na lewo od niej. Do
powinna by zwrcona w przd i lekko odgita ku tyowi w nadgarstku (fot.278).
Nastpnie rozpocz powolny wydech, zakrelajc ramieniem kolejne obszerne
koo z boku tuowia w przeciwnym kierunku sprzed tuowia ku doowi, w ty i
dalej ponad gow i znw przed siebie. Po wykonaniu obrotu rk przenie tu
przed prawy bark, cigle wydychajc powietrze. Do powinna by zwrcona w
kierunku tuowia i delikatnie dotyka prawego barku (fot.279). Nastpnie rami
energicznie wyrzuci w bok i grzbietem zacinitej w pi doni uderzy w
miejsce na wysokoci gowy, oddalone od lewego barku na odlego
wycignitego ramienia (fot.280). W tym momencie zakoczy wydech.

Opisan sekwencj ruchw powtrzy prawym ramieniem.


35. Oddech mapy.
Nieznacznie ugi kolana, a ramiona powoli unie ponad gow, napeniajc
powietrzem grne partie puc. Nastpnie nogi w kolanach sztywno wyprostowa,
a ciao maksymalnie wycign ku grze. Oddech mona robi, stojc zarwno
na caych stopach, jak i na palcach.
Wstrzymujc oddech, opuci ramiona i nieznacznie si zgarbi, pochylajc si
do przodu i kurczc przepon; nogi w kolanach ponownie ugi. Wydech
rozpoczyna si w chwili, gdy donie znajd si na wysokoci pasa. W tym samym
momencie wyprostowa palce wskazujce doni i skierowa je ku ziemi, a
pozostae zgi. Cigle opuszczajc donie, cakowicie pot. 281 oprni puca z
powietrza (fot.281). Podczas wydechu przepona powinna by napita, by nie
dopuci do jej wypchnicia ku doowi przez wydychane powietrze.
36. Oddech wysoki.
Nogi musz by sztywno wyprostowane. Wykonujc powolne obroty barkami z
przodu w ty, rozpocz wdychanie powietrza; ramiona powinny by zgite w
okciach. Po zakoczeniu wdechu i obracania barkami, ramiona naley uoy w
pozycji wyjciowej (fot.282). Wydech si rozpoczyna w momencie uniesienia
doni do wysokoci barkw i wyprostowania ramion jak najdalej w przd; donie
powinny by skierowane ku ziemi.
Nastpnie zrobi wdech, przekrcajc donie ku grze. okcie zgi i jak najdalej
cofn oraz unie barki. Wdech si koczy w momencie, gdy barki osign
najwyszy puap (fot.283).
Robic wydech, donie obrci ku ziemi, po czym opuci barki i rce; donie
powinny by odgite w nadgarstkach jak najdalej ku tyowi, a ramiona
wyprostowane wzdu bokw tuowia.
37. Oddech boczny.
Rozpoczynajc wdech, ramionami zakreli okrg, przenoszc je z naturalnej
pozycji przy bokach ud ku rodkowi tuowia, a do ich skrzyowania; donie
powinny by skierowane na zewntrz i maksymalnie zgite w nadgarstkach,
dziki czemu czubki palcw wskazuj ku grze (fot.284). Cigle wdychajc
powietrze, oba ramiona wypchn na boki. Podczas tego ruchu donie powinny
by najpierw zwrcone w przd, a nastpnie, podczas cakowitego wyprostu
zwrcone wewntrzn stron na zewntrz, od siebie. Wdech si koczy w
momencie cakowitego wyprostowania ramion. Ciao powinno by moliwie
najmocniej wycignite ku grze (fot.285).
Podczas zginania ramion w okciach zrobi wdech, a donie z palcami
skierowanymi ku grze przenie w kierunku rodka tuowia i dalej, a do

przeciwlegych krawdzi ciaa. Lewe przedrami skrzyowa nad prawym. Tuw


wygi w uk, napinajc minie przedniej czci ciaa, a kolana ugi (fot.286).
38. Oddech motyla.
Ramiona zgi w okciach i uoy przed klatk piersiow. Lewe przedrami
trzyma ponad prawym, tak by si nie stykay; rce powinny by wyprostowane
w nadgarstkach, a donie zacinite w pici. Nastpnie ugi kolana i lekko si
zgarbi, pochylajc do przodu (fot.287). Podczas wdechu ramiona rozdzieli i
przenie ponad gow w lewo i w prawo. Cigle wdychajc powietrze, ramiona
wyprostowa, zatoczy nimi uk i przenie je w d, po czym ponownie uoy
przed klatk piersiow, jak w pozycji wyjciowej. Tak uoone ramiona unie
nad gow, wstrzymujc oddech i prostujc tuw w pasie (fot.288). Nastpnie
ramiona przenie w d na wysoko ppka, ponownie stajc w pozycji
pocztkowej, czyli pochylajc zgarbione plecy w przd i uginajc kolana.
Pozycj t naley utrzyma i zrobi wydech, powtarzajc ruchy ramion
wykonywane podczas wdechu. Po oprnieniu puc z powietrza przepona
powinna by napita.
39. Wydychanie poprzez okcie.
Na pocztku tego ruchu nogi powinny by proste w kolanach. W trakcie
gbokiego wdechu ramionami zakreli dwa odrodkowe koa ponad gow i
wok bokw tuowia. Wdech si koczy, gdy zgite w okciach ramiona s
skierowane w przd na wysokoci pasa. Donie powinny by wyprostowane i
zwrcone ku sobie, a palce trzymane razem.
Rozpoczynajc wydech, palce doni skierowa ku ziemi pod ktem czterdziestu
piciu stopni. Kolana ugi i pochyli si w przd (fot.289). Cigle wydychajc
powietrze, ramiona, zgite w okciach pod ktem dziewidziesiciu stopni,
przenie nad gow. Tuw wyprostowa i nieznacznie odchyli w ty, nie tyle
poprzez wygicie do tyu plecw, ile poprzez ugicie kolan. Wydech si koczy,
gdy minie brzucha zostan maksymalnie naprone; gowa powinna by lekko
odchylona w ty (fot.290).
Oddychanie takie stwarza wraenie, e wydycha si powietrze poprzez okcie.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA CZWARTA: UPODOBANIA LEWEGO CIAA I PRAWEGO CIAA
Grupa ta skada si z piciu magicznych krokw dla lewego ciaa,
wykonywanych w jednej sekwencji, i trzech magicznych krokw dla prawego
ciaa. Wedug don Juana Matusa, upodobaniem lewego ciaa jest milczenie, a
upodobaniem prawego ciaa klekotanie, haas, uporzdkowanie liniowe. Mawia,
e to wanie prawe ciao zmusza nas do marszu, poniewa lubi parady, a
najwiksz przyjemno sprawia mu choreografia, sekwencje ruchw i
uporzdkowanie wedug wielkoci.
Don Juan zaleca, aby wszystkie ruchy magicznych krokw dla prawego ciaa
powtarza wielokrotnie i liczy je; mwi, e bardzo wane jest, by z gry ustali
liczb powtrze danego ruchu, poniewa przewidywanie jest mocn stron
prawego ciaa. Jeli praktykujcy z gry ustala sobie okrelon liczb i tyle razy
wykonuje dany ruch, prawe ciao czerpie z tego nieopisan przyjemno.
W Tensegrity jednak magiczne kroki zarwno dla lewego ciaa, jak i prawego
ciaa wykonuje si w cakowitym milczeniu. Jeli milczenie lewego ciaa uda si
naoy na prawe ciao, akt nasycenia moe si sta prost drog do czego, co
don Juan okrela jako stan najbardziej podany przez szamanw wszystkich
pokole -do wewntrznej ciszy.
PI MAGICZNYCH KROKW DLA LEWEGO CIAA
Magiczne kroki dla lewego ciaa nie maj wasnych nazw. Don Juan mwi, e
szamani staroytnego Meksyku nazywali je po prostu magicznymi krokami dla
lewego ciaa.
Pierwszy magiczny krok skada si z pitnastu krtkich, bardzo dokadnie
wykonywanych ruchw. Jako e magiczne kroki dla lewego ciaa wykonuje si w
jednej sekwencji, bd one po kolei numerowane.
1. Lewe rami spoczywajce przy udzie przesun okoo trzydziestu
centymetrw w bok (fot.291).
2. Do gwatownie obrci w nadgarstku, tak by bya zwrcona w przd,
zginajc nieco rami w okciu (fot.292).
3. Unie rk na wysoko ppka i ruchem przypominajcym cicie przenie
j w poprzek tuowia na prawo (fot.293).
4. Gwatownie przekrci do, a bdzie zwrcona ku ziemi (fot.294).
5. Ruchem przypominajcym cicie zwrcon ku doowi do przenie w
poprzek tuowia na lewo (fot.295).
6. Gwatownie obrci w prawo do w nadgarstku i zagi jej palce, jak gdyby
chcc co nabra, i ruchem nadgarstka energicznie podrzuci do ku grze
(fot.296).

7. Przed lini rozdzielajc dwa ciaa unie po linii tuku rami na wysoko
oczu, w odlegoci okoo trzydziestu centymetrw; do powinna by skierowana
w lewo (fot.297).
8. Do w nadgarstku obrci ku przodowi (fot.298).
9. Rami przenie ponad gow, zakreli nim uk w bok i zatrzyma przed
twarz na wysokoci oczu, jak poprzednio. Do ma by zwrcona w lewo
(fot.299).
10. Znw obrci do w nadgarstku ku przodowi (fot.300).
11. Przenie do po lekkim uku w d i na lewo. na wysoko barkw; do
powinna by zwrcona ku ziemi (fot.301).
12. Obrci do w nadgarstku, tak by bya zwrcona ku grze (fot.302).
13. Doni wykona ruch przypominajcy cicie, przenoszc j na prawo przed
prawy bark (fot.303).
14. Ruchem nadgarstka ponownie obrci do ku doowi (fot.304).
15. Zsun do okoo trzydziestu centymetrw przed lewe biodro (fot.305).
Drugi magiczny krok skada si z dziewiciu ruchw.
16. Cofn do, tak by dotkna grzbietu koci biodrowej (fot.306).
17. okie wysun w bok, a do gwatownie opuci i obrci tak, by bya
skierowana w lewo. Do powinna by stulona, a palce rozsunite (fot.307).
18. Zatoczy pene koo ramieniem, przenoszc je z przodu ponad gow do tyu.
Zwrcon ku grze do ponownie uoy na grzbiecie koci biodrowej (fot.308).
19. okie znw wysun w bok i kolejnym szybkim ruchem nadgarstka obrci
do, tak by bya zwrcona w lewo (fot.309).
20. Do przenie w bok i zakreli ni okrg, jakby co w ni nabierajc. Pod
koniec tego ruchu ponownie umieci j przy grzbiecie koci biodrowej; do
powinna by zwrcona ku grze (fot.310).
21. Rami zgite w okciu gwatownie wysun w bok i jednoczenie szybkim
skrtem nadgarstka obrci do ku tyowi; palce doni, nieco zakrzywione,
powinny wskazywa w ty, a wntrze doni powinno by skierowane ku grze
(fot.311).
22. Nastpnie przenie okie jak najdalej za siebie; stulona do nadal powinna
by skierowana ku grze (fot.312).
23. Nie opuszczajc ramienia, do w nadgarstku powoli obrci, a do bdzie
znw skierowana ku grze (fot.313).
24. Ten ruch przypomina wyciganie rki z rkawa. Prowadzonym przez okie
ramieniem zatoczy koo od tyu w przd; ruch koczy si w momencie, gdy
zwrcona ku grze do znajdzie si na wysokoci dolnych eber klatki
piersiowej, a zgity okie dotknie boku tuowia (fot.314).
Trzeci magiczny krok skada si z dwunastu ruchw.
25. Zwrcon ku grze do przenie po uku w prawo, jak gdyby przecinajc

co czubkami palcw, i zatrzyma okoo trzydziestu centymetrw za prawym


bokiem klatki piersiowej (fot.315).
26. Obrci do ku ziemi (fot.316).
27. Przenie rami po luku na lewo, a nastpnie jak najdalej do tyu (fot.317).
28. Palce doni lekko zakrzywi, a rami cakowicie wyprostowa. Nastpnie
obracajc do w nadgarstku, stuli j tak, by przypominaa czerpak (fot.318).
29. Umieci do nad gow i przenie j ukonie zza plecw do przodu, w
miejsce ponad prawym barkiem na wysokoci gowy (fot.319).
30. Do wyprostowa i zgi w nadgarstku pod ktem dziewidziesiciu stopni
do przedramienia, po czym opuci j znad gowy do prawej strony talii (fot.320).
31. Energicznie obrci do ku doowi (fot.321).
32. Pkolistym ruchem przenie rami w lew stron i jak najdalej w M
(fot.322).
33. Do obrci ku grze (fot.323).
34. Rami przenie po uku w przd, do tego samego miejsca po prawej
stronie, odlegego o trzydzieci centymetrw od klatki piersiowej (fot.324).
35. Ponownie obrci do ku ziemi (fot.325).
36. Rami przenie po tuku w lewo i zatrzyma jak uprzednio, po lewej stronie
ciaa za plecami (fot.326).
Czwarty magiczny krok skada si z pitnastu ruchw.
37. Ramieniem zakreli obszerne koo w przd, ponad gow i w ty, po czym
zatrzyma je w miejscu oddalonym o trzydzieci centymetrw od lewego uda
(fot.327).
38. Gow obrci w lewo. Rami mocno zgi w okciu, a przedrami unie na
wysoko oczu, z doni skierowan na zewntrz, jakby osaniajc oczy przed
ostrym wiatem. Tuw powinien by mocno pochylony w przd (fot.328).
39. Powoli obrci gow i tuw jak najdalej w prawo, jak gdyby spogldajc w
dal. osaniajc jednoczenie oczy doni (fot.329).
40. Ponownie obrci gow i tuw w lewo (fot.330).
41. Do szybko skrci ku grze, jednoczenie obracajc gow i tuw, by mc
spojrze prosto przed siebie (fot.331).
42. Nastpnie ruchem doni z lewa na prawo przeci lini przed sob (fot.332).
43. Obrci do ku doowi (fot.333).
44. Rami po uku przenie na lewo (fot.334).
45. Ponownie obrci do w nadgarstku, zwracajc j ku grze (fot.335).
46. Ramieniem zakreli kolejny tuk przed sob, przecinajc lini przed tuowiem
z lewa na prawo (fot.336).
47. Ponownie zmieni pooenie doni, obracajc j ku doowi (fot.337).
48. Ramieniem znw zakreli uk w lewo (fot.338).
49. Obrci do ku grze (fot.339).

50. Ramieniem zakreli lini w poprzek tuowia, z lewa na prawo (fot.340).


51. Obrci do ku doowi (fot.341).
Pity magiczny krok skada si z dwudziestu piciu ruchw.
52. Ramieniem zatoczy przed sob obszerne koo; podczas tego ruchu do
powinna by skierowana w przd. Ruch koczy si przed prawym barkiem; do
powinna by wtedy skierowana ku grze (fot.342).
53. Unie okie, obracajc do w nadgarstku, tak by bya skierowana ku
doowi. Do powinna by lekko stulona (fot.343).
54. Zakreli doni owalny ksztat z prawa na lewo, nabierajc w ni niejako
kul z jakiej masy. Po powrocie do pooenia wyjciowego do powinna by
skierowana ku grze (fot.344).
55. Pozwoli doni swobodnie opa do poziomu pachwiny; palce doni powinny
wskazywa ku. ziemi (fot.345).
56. Obrci do ku sobie (fot.346).
57. Przesun j zgodnie z obrysem tuowia do miejsca oddalonego o dziesi,
dwanacie centymetrw od lewego uda; palce doni powinny wskazywa ku
ziemi (fot.347).
58. Szybkim skrtem nadgarstka obrci do w stron uda (fot.348).
59. Gow obrci w lewo, unoszc do do poziomu oczu ruchem podobnym do
przesuwania palcami po paskiej powierzchni (fot.349).
60. Z tej pozycji ukonym ruchem zsun do do miejsca nieco na lewo od
pachwiny. Gow ledzi ruch doni (fot.350).
61. Do ukonym ruchem ponownie unie do poziomu oczu i dotkn ni
punktu, ktry znajduje si dokadnie na linii rozdzielajcej lewe ciao od prawego,
niecae pidziesit centymetrw od oczu (fot.351).
62. Ponownie zsun do po skosie, do miejsca znajdujcego si na wysokoci
pachwiny i nieco na prawo od niej (fot.352).
63. Zakrelajc doni kolejn ukon lini, unie j znw przed oczy, ponad
bark; ten ruch doni w prawo naley ledzi gow (fot.353).
64. Do pionowo opuci do miejsca oddalonego o trzydzieci centymetrw od
prawego uda (fot.354). W siedmiu poprzednich ruchach zostay zakrelone trzy
iglice; pierwsza po lewej stronie, druga dokadnie na linii rodkowej i trzecia po
stronie prawej.
65. Zmieni uoenie doni, obracajc j wntrzem w lewo (fot.355).
66. Do unie i zatoczy uk, ktrego grna cz powinna si wpasowa
dokadnie pomidzy zakrelone uprzednio iglice: praw i rodkow (fot.356).
67. W tym miejscu do obrci w prawo (fot.357).
68. Opuci do na wysoko krocza i zatrzyma j na linii rodkowej pomidzy
lewym i prawym ciaem (fot.358).
69. Ponowne uoenie doni poprzez obrcenie jej w lewo (fot.359).

70. Podnie do i umieci j pomidzy rodkow i lew iglic na wysokoci


oczu (fot.360).
71. Do obrci w prawo (fot.361).
72. Opuci j do pooenia pocztkowego przy udzie (fot.362).
Iglice zakrelone w omiu ruchach tej drugiej fazy s nieco zaokrglone, w
przeciwiestwie do bardzo ostrych iglic zakrelonych na pocztku.
73. Raz jeszcze obrci do w przd (fot.363).
74. Przenie rami ponad gow, jak gdyby chcc obla praw twarz i ciao
jak niewidzialn substancj (fot.364).
75. Pozwoli doni swobodnie opa na wysoko pasa, a nastpnie (fot.365)
okciem przeniesionym w ty zakreli pokrg, przenoszc go w ty (fot.366).
76. Doni przesun po orodku witalnoci w okolicy trzustki i ledziony, jakby
bya noem wsuwanym do pochwy (fot.367).
TRZY MAGICZNE KROKI DLA PRAWEGO CIAA
Pierwszy magiczny krok dla prawego ciaa skada si z piciu ruchw.
1. Praw doni, zwrcon do przodu i zgit pod ktem dziewidziesiciu
stopni do przedramienia, zatoczy pene koo z lewa na prawo, sigajce do
wysokoci prawego ucha; do zatrzyma w miejscu rozpoczcia ruchu, okoo
trzydziestu centymetrw przed pasem (fot.368).
2. Z tego miejsca ramieniem zakreli ostry luk na wysokoci klatki piersiowej,
mocno zginajc okie. Do powinna by skierowana wntrzem ku ziemi, a
palce wyprostowane i trzymane razem; kciuk powinien by zamknity. Palec
wskazujcy i kciuk powinny niemal dotyka klatki piersiowej (fot.369).
3. Energicznie odrzuci przedrami sprzed klatki piersiowej, tak by okie by
zgity pod ktem czterdziestu piciu stopni (fot.370).
4. Do obrci w nadgarstku, tak by palce na chwil skierowa ku ziemi, po
czym szybko podrzuci j ponad gow, tak jakby bya noem (fot.371).
5. Opuci do do wysokoci ppka ruchem przypominajcym cicie
zewntrzn krawdzi doni (fot.372).
Drugi magiczny krok dla prawego ciaa skada si z nastpujcych dwunastu
ruchw.
6. Do, trzyman przy talii, wyrzuci przed siebie. Po maksymalnym
wyprostowaniu ramienia palce doni rozdzieli (fot.373, fot.374).
7. Rami przywie do talii. Wysunity w ty okie powinien by mocno zgity
(fot.375).
8. Obrci do, tak by bya skierowana ku grze (fot.376).
9. Rami wysun do przodu; zwrcona ku grze do powinna by otwarta
(fot.377).
10. Rami, z doni nadal skierowan ku grze, ponownie przywie do talii

(fot.378).
11. Obrci do ku doowi (fot.379).
12. Ramieniem zrobi peen obrt z boku tuowia, przenoszc je w ty, ponad
gow i w przd; ruch koczy si silnym uderzeniem doni w punkt znajdujcy si
przed ppkiem, jak przy uderzaniu w jaki przedmiot (fot.380).
13. Zwrci do w kierunku tuowia ruchem przypominajcym zgarnianie czego
na prawe ciao (fot.381).
14. Rami podnie powyej gowy, ustawiajc do niczym trzymany w rce n
(fot.382).
15. Wykona doni ukone cicie na linii rodka tuowia, w odlegoci okoo
pidziesiciu centymetrw od ppka (fot.383).
16. Wyprostowan do podnie do poziomu twarzy wzdu linii pionowej
(fot.384).
17. Doni nieco pochylon ku ziemi ukonie ci w okolice przed skrajem
prawego ciaa, okoo pidziesiciu centymetrw przed nim (fot.385).
Na trzeci magiczny krok dla prawego ciaa skada si dwanacie ruchw.
18. Prawym ramieniem, mocno zgitym w okciu i odchylonym w prawo,
zatoczy uk od prawej strony do miejsca znajdujcego si przed splotem
sonecznym; do powinna by zwrcona do tuowia (fot.386).
19. Przedramieniem zakreli wier uku w d, trzymajc okie nieruchomo,
tak by do bya zwrcona w prawo (fot.387).
20. Ramieniem zatoczy mae koo na zewntrz, od lewej strony do prawej,
przenoszc do w gr i ponownie w d; zatrzyma j przy boku na wysokoci
talii, tak by bya skierowana ku grze (fot.388a, fot.388b).
21. Zrobi kolejny obrt ramieniem od przodu ku tyowi. Do zatrzyma w
punkcie rozpoczcia ruchu, tak by bya skierowana ku grze (fot.389).
22. Obrci do ku doowi (fot.390).
23. Nastpnie powoli wysun rk do przodu (fot.391).
24. Obrci do w nadgarstku w lewo, po czym wyprostowan, z palcami mocno
przycinitymi do siebie i zamknitym kciukiem, przenie po linii pionowej w
gr, jakby bya noem (fot.392).
25. Nastpnie rk energicznie zakreli niewielki uk w lewo, zwracajc wntrze
doni w prawo, i ruchem przypominajcym cicie przenie j pionowo w d do
wysokoci ppka, tu obok zakrelonej ju linii po jej lewej stronie (fot.393).
26. Do. nadal skierowan w prawo, przenie w gr, przesuwajc j wzdu
wczeniej zakrelonej linii (fot.394).
Podczas wykonywania ostatnich trzech ruchw zosta zakrelony poduny owal.
27. Nastpnie ruchem przypominajcym cicie sprowadzi do w d, niejako
odcinajc trzeci cz podunego owalu (fot.395).
28. Znw obrci do w prawo (fot.396).

29. Odcit cz owalu zagarn w do, uformowa z niej kul i rozgnie j


na przedniej czci prawego ciaa (fot.397, fot.398).
30. Pozwoli doni swobodnie opa do grzbietu koci biodrowej po prawej
stronie (fot.399).
31. Obrci do i zatoczy ramieniem pokrg, przechodzcy od przodu w ty
(fot.400) i koczcy si za prawym barkiem (fot.401).
32. Przesun doni po orodku energetycznym w okolicy wtroby i woreczka
ciowego, tak jakby bya noem wsuwanym do pochwy (fot.402, fot.403).

Wstecz / Spis treci / Dalej


UKAD MCZYZNY
Nazwa ta zostaa nadana okrelonej grupie magicznych krokw przez
szamanw, ktrzy pierwsi je odkryli i z nich korzystali. Don Juan nie wyklucza,
e jest to najstarsza nazwa nadana grupie magicznych krokw. Grup t przez
cae pokolenia praktykowali wycznie szamani pci mskiej i to faworyzujce ich
rozgraniczenie powstao nie tyle z koniecznoci, ile z wymogw rytuau i dla
podkrelenia pierwotnego denia mczyzn do dominacji. Niemniej jednak
denie to wkrtce zamkno pod wpywem dziaania pogbionej wiadomoci.
Przez cae pokolenia owa mocno ugruntowana tradycja trwaa mniej lub bardziej
oficjalnie. Wedug niej t grup magicznych krokw mog wykonywa jedynie
mczyni, wiadomo jednak, e praktykoway j potajemnie rwnie kobiety.
Udostpnienie w pniejszym czasie tej grupy kobietom dawni czarownicy
motywowali tym, e yj one w zwanionych i niespokojnych spoecznociach,
potrzebuj wic dodatkowych si i witalnoci, a tymi cechami, w ich przekonaniu,
odznaczali si wwczas tylko mczyni praktykujcy t grup magicznych
krokw. Dlatego te, w gecie solidarnoci, pozwolono kobietom na jej
wykonywanie. W czasach don Juana rozgraniczenie pomidzy mczyznami i
kobietami zataro si jeszcze bardziej. Cakowicie odrzucono konspiracj i
selekcj, bdce spucizn po dawnych czarownikach: nie dao si nawet
obroni argumentu, ktrym niegdy motywowano przyzwolenie na wykonywanie
tych wanie magicznych krokw przez kobiety. Teraz mogy praktykowa je
otwarcie.
Warto tej grupy magicznych krokw najstarszej spord istniejcych grup
posiadajcych nazw ley w jej cigoci. Wszystkie skadajce si na ni
magiczne kroki miay od samego pocztku charakter uniwersalny i ta ich cecha
bya zacztkiem jedynej sytuacji wrd czarownikw linii don Juana, kiedy caa
grupa praktykujcych szamanw, bez wzgldu na ich liczb, moga jednoczenie
wykonywa te same ruchy. Przez setki lat liczba czarownikw w grupie nie
moga przekracza szesnastu. Z tego wzgldu aden z tych czarownikw nigdy
nie mia monoci zaobserwowania niesamowitego energetycznego wpywu
ludzkiej masy. W ich wypadku istnia jedynie cile ukierunkowany konsensus
kilku wtajemniczonych; konsensus, ktry mg oznacza rozwj indywidualnych
preferencji i jeszcze gbsze odseparowanie si od otoczenia.
To, e na seminariach i podczas warsztatw ruchy Tensegrity wykonywane s w
tym samym czasie przez setki uczestnikw, stwarza moliwo, jak powiedziano
wczeniej, dowiadczenia energetycznego wpywu ludzkiej masy. w
energetyczny wpyw jest dwojaki: uczestnicy Tensegrity nie tylko robi co, co
czy ich energetycznie, lecz rwnie angauj si w przedsiwzicie okrelone
w stanach pogbionej wiadomoci przez szamanw staroytnego Meksyku

jako rozprowadzanie energii. Wykonywanie tych magicznych krokw podczas


seminariw powiconych Tensegrity jest przeyciem niepowtarzalnym. Pozwala
uczestnikom, pod wpywem samych magicznych krokw i dziki ludzkiej masie,
dotrze do takich energetycznych wynikw, jakich don Juan w swoich naukach
nigdy nawet nie sugerowa.
Powodem, dla ktrego nazwano ten zestaw ruchw ukadem mczyzny, jest
jego agresywny charakter, jak rwnie to, e magiczne kroki tego ukadu
wykonuje si bardzo energicznie i przy uyciu duej siy w sposb
charakterystyczny dla zachowania mczyzn. Don Juan stwierdzi, e
praktykowanie tych ruchw przynosi nie tylko poczucie bogoci, lecz take
szczeglny stan czuciowy, ktry na pocztku atwo pomyli z konfliktowoci i
agresywnoci. Jednak dokadna analiza od razu ujawnia, e jest to raczej stan
gotowoci, wprowadzajcy praktykujcych na poziom, z ktrego mog wystrzeli
w nieznane.
Innym jeszcze powodem byo to, e mczyni stosujcy t grup magicznych
krokw stawali si praktykujcymi szczeglnego rodzaju, ktrych nie trzeba byo
prowadzi za rk. Stawali si ludmi, ktrzy potrafili czerpa korzy ze
wszystkiego, co robili. W idealnym wypadku energia wytwarzana przez t grup
magicznych krokw trafia prosto do orodkw witalnoci najbardziej jej
potrzebujcych.
Dla uczniw don Juana Matusa ten zestaw magicznych krokw by
najistotniejszym elementem w caym cyklu ich szkolenia. Don Juan wprowadzi
go jako swego rodzaju wsplny mianownik, co oznaczao, e apelowa, by
praktykowali go w nie zmienionej formie. Chcia przez to przygotowa swych
uczniw na trudy, ktre napotkaj podczas swych podry po nieznanym.
W Tensegrity do nazwy mczyzna" dodano sowo ukad", by zrwna t grup
z pozostaymi ukadami. Ukad mczyzny dzieli si na trzy grupy, z ktrych
kada skada si z dziesiciu magicznych krokw. Zadaniem pierwszej i drugiej
grupy jest dostrojenie energii cigien. Kady z tych dwudziestu magicznych
krokw jest krtki, lecz niezwykle ukierunkowany. Gorco zaleca si
praktykujcym Tensegrity podobnie jak zalecano to adeptom szamanizmu w
czasach staroytnych by maksymalnie wykorzystywali te krtkie ruchy, dc
do wywoania szarpnicia energii cigien za kadym razem, gdy je wykonuj.
Nie wydaje ci si jednak, don Juanie, e za kadym razem, gdy powoduj to
szarpnicie energii, waciwie marnuj energi cigien, uszczuplajc moje
zasoby? -spytaem go pewnego razu.
Nie moesz ani troch uszczupli swoich zasobw energii rzek. Ta
energia, ktr niby marnujesz, szarpic koczynami samo powietrze, tak
naprawd si nie marnuje, gdy nigdy nie wychodzi poza twoje granice,
gdziekolwiek by one byy. Tak naprawd wic wykonujesz ruch szarpnicia
energii, potrzsajc czym, co czarownicy staroytnego Meksyku nazwali nasz

skorup, nasz kor. Dawni czarownicy orzekli, e na poziomie energetycznym


ludzie przypominaj wietliste kule, z grub skorup dokoa, niczym skrka
pomaraczy; niektre z tych ku otacza nawet co jeszcze twardszego i
grubszego, jakby kora starego drzewa.
Don Juan dokadnie wyjani, e to porwnanie ludzi do pomaraczy jest nieco
mylce, poniewa ta skorupa czy te kora, ktra nas otacza, cigle si mieci w
naszych granicach. To tak jakby skrka pomaraczy znajdowaa si w jej rodku.
Powiedzia, e ta kora czy te skorupa to stwardniaa warstwa energii,
wyrzucana poza witalne orodki energii przez cae nasze ycie pod wpywem
trudw i zmaga codziennej egzystencji.
Czy uderzanie w t skorup co daje, don Juanie? spytaem.
Bardzo wiele odrzek. Szczeglnie wtedy, gdy praktykujcy kieruj ca
sw intencj na dosignicie tej skorupy. Jeli zamierz odupanie kawakw
owej stwardniaej warstwy energii za pomoc magicznych krokw, zostanie ona
atwo wchonita przez witalne orodki energii.
Magiczne kroki trzeciej grupy ukadu mczyzny s obszerniejsze, bardziej
zoone. Wykonywanie tych dziesiciu magicznych krokw grupy trzeciej
wymaga od praktykujcych utrzymywania nieruchomo rk, ng i reszty ciaa. Dla
szamanw staroytnego Meksyku celem trzeciej serii ruchw tego ukadu byo
rozwijanie wytrzymaoci i rwnowagi. Dawni szamani byli przekonam, e
utrzymywanie ciaa w bezruchu podczas wykonywania tych dugich sekwencji
ruchw przygotowuje dla praktykujcych platform, na ktrej bd mogli stan
na wasnych nogach.
Osoby wspczenie praktykujce Tensegrity zauwayy, e ukad mczyzny
musi by wykonywany z umiarem, co pozwoli unikn nadwerenia cigien
ramion oraz mini plecw.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA PIERWSZA: MAGICZNE KROKI,
W KTRYCH DOMI PORUSZA SI JEDNOCZENIE, LECZ TRZYMA SI
JE ODDZIELNIE
1. Pici ponad barkami.
Trzymane po bokach donie zacisn w pici i obrci je ku grze. Nastpnie
unie je ponad gow, zginajc ramiona w okciach, tak by przedramiona byy
ustawione pod ktem dziewidziesiciu stopni wzgldem ramion. Ruch ten jest
efektem rwnomiernego napicia mini ramion i mini brzucha. Po uniesieniu
pici i napreniu mini przedniej czci tuowia nieznacznie odchyli si do
tyu, uginajc przy tym kolana (fot.404). Ramiona, z domi zacinitymi w pici,
opuci do bokw ud, prostujc je w okciach; podczas opuszczania ramion
pochyli si nieco w przd, naprajc minie plecw oraz przepon (fot.405).
2. Cicie piami trzymanymi w obydwu doniach.
Donie zacisn w pici i zwrci je ku sobie na wysokoci pasa (fot.406). Z
tego miejsca energicznie wypchn je ku doowi, na wysoko krocza, w
odlegoci okoo pidziesiciu centymetrw od pachwin; donie przez cay czas
powinny by oddalone od siebie na szeroko tuowia (fot.407). Po wykonaniu
tego ruchu pici wycofa do pozycji pocztkowej przy dolnych ebrach klatki
piersiowej.
3. Polerowanie wysokiego stou domi.
Ramiona unie na wysoko pach. Donie powinny by zwrcone ku doowi, a
mocno zgite okcie wysunite jak najdalej w ty (fot.408). Oba ramiona
energicznie wypchn w przd i maksymalnie je wyprostowa, jakby polerujc
domi tward powierzchni. Donie powinny by oddalone od siebie na
szeroko tuowia (fot.409). Nastpnie ramiona z tak sam si wycofa do
miejsca rozpoczcia ruchu (fot.408).
4. Stukanie w energi domi.
Ramiona umieci przed sob na wysokoci barkw. Donie zacisn w pici
tak, aby linia przyciskanych do wntrza doni palcw opadaa ukonie. Kciuki
uoy na zewntrznej stronie palcw wskazujcych (fot.410). Donie powinny
by zwrcone ku sobie. Teraz opuci same donie, przekrcajc je w
nadgarstkach, nie zmieniajc jednak pooenia nadgarstkw. Ruchem
przeciwstawnym do tego jest uniesienie pici poprzez szarpnicie nadgarstkw,
utrzymywanych w niezmiennej pozycji (fot.411).
Dla szamanw ten magiczny krok jest jednym z najlepszych rde pozyskiwania
energii cigien, poniewa wok nadgarstkw, grzbietw i wewntrznych czci

doni oraz palcw znajduje si ogromna liczba punktw energii.


5. Potrzsanie energi.
Ten magiczny krok idzie w parze z poprzednim. Rozpoczyna si go od
umieszczenia ramion przed sob na wysokoci barkw. Donie zacisn w pici
tak samo jak w poprzednim magicznym kroku, z t rnic e teraz pici
powinny by skierowane ku doowi. Poprzez gwatowny obrt nadgarstkw
przybliy pici do tuowia. Ruch ten jest rwnowaony kolejnym szarpniciem
nadgarstkw, ktre odrzuca pici na zewntrz, tak e kciuki tworz lini prost
z przedramionami (fot.412). Wykonanie tego magicznego kroku wymaga
intensywnego napinania mini brzucha. To wanie ich naprenie wyznacza
moment obrotu doni w nadgarstkach.
6. Cignicie za lin energii.
Donie uoy przed sob, przy linii rozdzielajcej lewe ciao od prawego, tak
jakby chwytay one koniec grubej zwisajcej liny; lewa do powinna by uoona
powyej prawej (fot.413). Ten magiczny krok wie si ze stopniowym
opuszczaniem doni za pomoc mocnych, krtkich szarpni nadgarstkw. Przy
szarpaniu domi w d naley napina minie brzucha i nieznacznie opuszcza
ramiona, uginajc nogi w kolanach (fot.414).
Ruchem rwnowacym jest unoszenie doni krtkimi szarpniciami
nadgarstkw przy jednoczesnym nieznacznym prostowaniu kolan i tuowia
(fot.413).
7. Wbijanie tyki energii.
Umieci donie po lewej stronie tuowia; lewa do powinna si znale na
wysokoci ucha, nieco ponad dwadziecia centymetrw powyej prawej,
trzymanej przy barku. Donie powinny by uoone tak, jakby obejmoway grub
tyk: lewa do zwrcona w prawo, a prawa w lewo. Doni prowadzc, z racji
uoenia jej powyej drugiej, jest do lewa i ona kieruje ruchem tyki (fot.415).
Napi minie plecw w okolicy nadnerczy oraz minie brzucha i bardzo
mocnym ruchem wypchn ramiona w d, do boku prawego uda i do prawej
strony talii; donie powinny zachowa wzajemne uoenie, jakby rzeczywicie
obejmoway jak tyk (fot.416). W tym pooeniu zmieni ustawienie rk; praw
do, ktra teraz bdzie doni prowadzc, unie do prawego ucha, a lew
umieci nieco poniej, przy barku, jakby chwytajc drug tyk. Powtrzy
opisane wyej ruchy.
8. Cicie energii po kolei jedn i drug rk.
Pici unie wzdu bokw tuowia i umieci je przy brzegach klatki piersiowej
oraz zwrci ku sobie (fot.417). Lew rk przenie po skosie w d, w miejsce
oddalone o okoo szedziesit centymetrw od uda (fot.418); nastpnie

wycofa j do pooenia pocztkowego (fot. 417), po czym od razu powtrzy te


same ruchy praw rk.
9. Heblowanie energii.
Lew do umieci na wysokoci ppka i zacisn w pi, a okie zgi pod
ktem dziewidziesiciu stopni i przyoy do boku klatki piersiowej (fot.419).
Wyprostowan praw do zdecydowanie opuci, jak gdyby z zamiarem
trzanicia ni w grn cz lewej pici, i zatrzyma j dwa centymetry ponad
ni (fot.420). Nastpnie ostrym, przypominajcym cicie ruchem wysun do o
okoo dziesi, dwanacie centymetrw przed pi, jakby cinajc co
krawdzi doni (fot.421). Lewe rami maksymalnie cofn, jak najdalej
wypychajc okie za siebie; rwnoczenie cofn praw do, ktra poda za
lew w tej samej odlegoci (fot.422). Nastpnie, z zachowaniem odlegoci
midzy domi, wyrzuci ramiona w przd, pidziesit do szedziesiciu
centymetrw przed tali. Te same ruchy wykona zacinit w pi praw
doni.
10. Nakuwanie energii szpikulcem energii.
Lewe rami, zgite w okciu pod ktem dziewidziesiciu stopni, unie na
wysoko barkw. Zwrcon ku doowi do uoy tak, jakby obejmowaa ona
rkoje sztyletu. okie wypchn po uku w ty, uderzajc nim w miejsce na
wysokoci lewego barku okoo czterdzieci piciu stopni za nim (fot.423).
Nastpnie rami przenie do pooenia pocztkowego, uderzajc po tym
samym uku w przd. Ruch ten powtrzy drugim ramieniem.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA DRUGA: MAGICZNE KROKI NA SKUPIENIE ENERGII CIGIEN
11. ciskanie doni.
Przedramiona umieci przed sob na wysokoci ppka. Zgite okcie powinny
niemal dotyka klatki piersiowej. Sple donie, tak by si nawzajem ciskay;
lewa do powinna lee na prawej. Palcami jednej doni silnie uchwyci drug
do (fot.424). Wszystkie minie ramion i plecw powinny by napite.
Nastpnie minie rozluni i nie odsuwajc od siebie doni, zmieni ich
wzajemne uoenie, tak by prawa do znalaza si na lewej; podczas obrotu
donie powinny si styka nasadami palcw. Nastpnie ponownie napi minie
ramion i plecw.
Te same ruchy wykona po umieszczeniu prawej doni na lewej.
12. Lewe i prawe ciao si cz.
Przedramiona naley umieci przed sob na wysokoci ppka. Tym razem
jednak prawe przedrami przenie na lew stron, tak by tworzyo lini prost z
biodrem, przybliajc je do klatki piersiowej, a lewe przedrami ustawi tak, by
okie by odsunity od tuowia. Donie powinny by zczone w ucisku; lewa
do powinna si znale nad praw. Obie donie powinny z wielk si napiera
na siebie i zacienia ucisk dziki napiciu mini ramion, plecw i brzucha.
Minie rozluni i rce przenie przed sob z prawa na lewo, obracajc
zczone donie. Nastpnie donie ponownie bardzo mocno cisn, napinajc te
same minie; tym razem na wierzchu powinna si znajdowa do prawa
(fot.425). Z tego pooenia wykona te same ruchy.
13. Mocne skrcenie obu cia.
Poczy donie, ciskajc je na wysokoci pasa przy prawym boku. Lewa do
powinna si znale na prawej. W tym magicznym kroku wzajemne cinicie
doni nie jest tak silne jak w dwch poprzednich, poniewa chodzi w nim nie o
mocne zderzenie obu cia, ale o ich mocne skrcenie.
Zczonymi domi zakreli mae koo w prawo, przenoszc je od przodu w ty i
zatrzymujc w pooeniu pocztkowym. Jako e doni prowadzc jest do
lewa (ley na wierzchu prawej), zatoczenie koa jest wynikiem ruchu lewego
ramienia, ktrym naley wpierw wypchn donie na zewntrz w prawo, a
nastpnie przenie po uku do prawego boku tuowia (fot.426).
Nastpnie wci zczone donie przenie przed sob na lew stron. Tam
zakreli drugie koo, ponownie w wyniku ruchu lewej rki. Lew doni,
spoczywajc na prawej, pocign praw do wpierw po uku ku tyowi, po
czym na zewntrz w lewo i z powrotem do pooenia pocztkowego (fot.427).

T sam sekwencj ruchw naley wykona z doni praw jako prowadzc,


rozpoczynajc od lewej strony pasa. Tym razem zakrelenie koa jest wynikiem
ruchu prawego ramienia, ktre najpierw naley przenie w lewo, a nastpnie w
ty i powrci do tego samego miejsca, gdzie ruch si rozpocz (fot.428).
Zczone donie przenie przed sob na praw stron, na wysoko talii. Tam,
zgodnie z ruchem doni prowadzcej, zakreli koo donie poprowadzi do
tyu, przesun w prawo i z powrotem do pooenia pocztkowego (fot.429).
Naley pamita o tym, eby podczas zakrelania opisanych k tuw mocno
skrci w bok. Nogi trzyma nieruchomo w tej samej pozycji; nie wolno
opuszcza kolan pod wpywem skrtu tuowia.
14. Wypychanie zczonej energii okciem i przedramieniem.
Zczy donie w ucisku po prawej stronie tuowia na wysokoci barku. Grna
cz prawego ramienia powinna cile przylega do klatki piersiowej; okie
mocno zgi, a przedrami ustawi pionowo. Skierowana ku grze prawa do
powinna by zgita w nadgarstku pod ktem dziewidziesiciu stopni do
przedramienia (fot.430).
Lewy okie wysun do przodu przed lewym barkiem; rami w okciu powinno
by zgite pod ktem dziewidziesiciu stopni. Donie bardzo mocno cisn
(fot.431), nastpnie prawym ramieniem powoli wypchn lewe rami w przd,
prawie do cakowitego wyprostowania w okciu. Rwnoczenie z wypychaniem w
przd zczonych doni wypycha lewy bark i opatk, tak by okie lewego
ramienia by stale zgity pod ktem dziewidziesiciu stopni (fot.432).
Nastpnie prawym ramieniem przycign lew rk do pozycji pocztkowej.
Zczone donie przenie na lew stron tuowia, obracajc je wok siebie, i
powtrzy opisane ruchy z lewej strony.
15. Krtkie pchnicie zczonymi domi.
Zczy donie po prawej stronie tuowia, tak samo jak w poprzednim magicznym
kroku. Tym razem jednak powinny si one znale na wysokoci pasa, a
prawym ramieniem, zamiast powolnego wypchnicia lewej rki w przd,
wykona szybkie pchnicie (fot.433). Powinien to by bardzo mocny ruch,
wymagajcy napicia mini ramion i plecw. Zczone donie z wielk si
przenie na lew stron, zwikszajc niejako pd lewego okcia, ktry naley
maksymalnie wypchn w ty (fot.434). Zczone donie przenie przed sob po
uku na praw stron, ponownie wypychajc z impetem prawy okie jak najdalej
w ty.
Wykona t sam sekwencj ruchw, rozpoczynajc od lewej strony tuowia i
wyprowadzajc ruchy praw rk.
Naley zauway, e przy wypychaniu zczonych doni w przd kierunek ruchu
nadaje do znajdujca si pod spodem, lecz sia uderzenia pochodzi od doni

prowadzcej, znajdujcej si na wierzchu.


16. Szarpanie energii zczonymi domi.
Donie zczy w ucisku po prawej stronie tuowia; prawy okie i prawe rami
przycisn do boku klatki piersiowej. Wycignite w przd prawe przedrami
powinno by zgite w okciu pod ktem dziewidziesiciu stopni. Lewe
przedrami rwnie, a okie wysunity na zewntrz na wysokoci lewego
minia piersiowego (fot.435). Prawym ramieniem unie lew rk,
zmniejszajc kt zgicia obu ramion w okciach z dziewidziesiciu do
czterdziestu piciu stopni. Zczonymi domi sign prawego barku (fot.436) i
bardzo krtko, gwatownie szarpn, poruszajc samymi nadgarstkami.
Zczone donie powinny uderzy ku doowi, nie obnia jednak rk (fot.437). Z
tego pooenia obie donie, nadal zczone, przenie na lew stron tuowia, w
okolice talii, a nastpnie bardzo mocno wypchn lewy okie w ty (fot.438).
Obrotem nadgarstkw zmieni wzajemne pooenie doni, po czym powtrzy
opisane ruchy po lewej stronie tuowia.
17. Szarpanie energii w okolicy kolan.
Donie zczy po prawej stronie tuowia, przy udzie. Zmieni nieznacznie ich
uoenie, nieco przybliajc do pionu praw do, na ktrej opiera si lewa,
poprzez skrt nadgarstka; kontrolowa ruch, stawiajc opr lew doni (fot.439).
Ramionami zrobi wymach w lew stron, przenoszc je przed kolanami; si
uderzenia spotgowa poprzez energiczne cignicie nadgarstkw ku doowi
(fot.440).
Nastpnie odwrci uoenie rk, obracajc donie wok siebie, i powtrzy
opisane ruchy, przenoszc rce z lewa na prawo.
18. Wkuwanie szpikulca energii.
Donie zczy ze sob w ucisku i ustawi je pionowo trzydzieci centymetrw
od ppka, dokadnie na linii rozgraniczajcej lewe ciao od prawego; lewa do
jest doni prowadzc. Unie nieco donie delikatnym szarpniciem
nadgarstkw, nie poruszajc przy tym przedramionami. Nastpnie opuci je,
zginajc w ten sam sposb w nadgarstkach ku doowi (fot.441).
Ten magiczny krok uaktywnia gbiej pooone minie brzucha. Te same ruchy
wykona, wyprowadzajc je z doni prawej.
19. Poruszanie rkoma jak toporkiem.
Donie zczy po prawej stronie tuowia i unie je na wysoko barku (fot.442).
Nastpnie wykona nimi uderzenie po skosie, przenoszc je do lewego biodra
(fot.443).
Te same ruchy wykona po stronie lewej.

20. Wbijanie motem szpikulca energii.


Zczy donie po prawej stronie tuowia i po uku przenie je na wysoko
barkw, pomagajc sobie przy tym skrtem tuowia w prawo. Zataczajc domi
w paszczynie pionowej mae koo przed prawym barkiem, przenie je na lini
rozdzielajc dwa ciaa i opuci do wysokoci talii, wbijajc tam niejako miotem
szpikulec energii (fot.444).
Te same ruchy wykona po lewej stronie tuowia.

Wstecz / Spis treci / Dalej


GRUPA TRZECIA: MAGICZNE KROKI NA ROZWJ WYTRZYMAOCI
21. cinanie energii po uku.
Donie zczy po prawej stronie tuowia i mocno przycisn do grzbietu koci
biodrowej. Lewa do powinna si znajdowa powyej prawej. Prawy okie
wysun do tyu, a lewe przedrami trzyma przy brzuchu. Bardzo mocnym
wyrzutem zczonych doni w przd przeci obszar znajdujcy si przed
tuowiem, jakby pokonujc opr gstej substancji, i zatoczy obszerny uk w
poziomie. Ruch przypomina cicie noem lub mieczem jakiej twardej materii,
znajdujcej si przed tuowiem (fot.445). Do wykonania tego ruchu naley
zaangaowa wszystkie minie ramienia, brzucha, klatki piersiowej oraz
plecw. Minie ng powinny by naprone, nadajc ciau niezbdn dla
wykonania tego ruchu stabilno. Po lewej stronie tuowia donie obrci wok
siebie. Prawa do powinna si znale na lewej i prowadzi obie donie podczas
wykonywania kolejnego bardzo mocnego cicia.
22. Rozpatanie energii ciciem miecza.
Zczy donie, ukadajc lew nad praw, i umieci je przed prawym barkiem
(fot.446). Bardzo mocnym szarpniciem nadgarstkw i ramion wyrzuci donie w
przd, uderzajc nimi z wielk si w punkt oddalony od miejsca rozpoczcia
ruchu prawie trzydzieci centymetrw. Z tego miejsca wykona domi ruch
przypominajcy cicie w poprzek tuowia z przeniesieniem doni na lew stron,
na wysoko barku. Cay opisany ruch przypomina przecinanie czego cikiego
mieczem. W miejscu po lewej stronie tuowia zmieni uoenie doni, obracajc
je, ale ich nie rozczajc. Na wierzchu bdzie teraz do prawa i to ona bdzie
doni prowadzc; naley wykona ni kolejne cicie w poprzek tuowia w
miejsce oddalone niemal szedziesit centymetrw od prawego barku (fot.447).
Teraz zmieni pocztkowe uoenie doni i rozpocz opisane ruchy od lewej
strony tuowia.
23. Rozpatanie energii ukonym ciciem.
Zczone donie unie na wysoko prawego ucha i wypchn w przd, jak
gdyby chcc ugodzi w jaki przedmiot przed sob (fot.448). Z tej pozycji
ruchem przypominajcym cinanie opuci donie w miejsce oddalone mniej
wicej trzydzieci centymetrw od krawdzi lewego kolana (fot.449). W tym
miejscu donie obrci w nadgarstkach, zmieniajc ich wzajemne uoenie, tak
by prawa do znalaza si na wierzchu, stajc si doni prowadzc. Ruch
wyglda tak, jakby narzdzie trzymane w doniach trzeba byo odpowiednio
ustawi przed wykonaniem cicia z lewa na prawo, wzdu linii kolan (fot.450).
Zmieni uoenie rk i ponownie wykona ca sekwencj ruchw od lewej

strony.
24. Przenoszenie energii z prawego barku do lewego kolana.
Zczone donie umieci na wysokoci pasa po prawej stronie tuowia,
nastpnie nieznacznie zmieni ich uoenie, nieco przybliajc do pionu praw
do, na ktrej opiera si lewa, poprzez obrt nadgarstka, powstrzymywany
przez napierajc lew do. Szybko unie donie do punktu po prawej stronie
czubka gowy (fot.451). Rozpoczynajc ruch okciem, donie bardzo silnie
opuci na wysoko barkw. Z tego pooenia wykona nimi ukone cicie w
d do miejsca oddalonego w przyblieniu trzydzieci centymetrw od lewej
krawdzi kolana. Uderzenie powinno by wsparte szybkim skrceniem
nadgarstkw ku doowi (fot.452).
Uoy donie odwrotnie, nie rozczajc ich, i ponownie wykona ca opisan
sekwencj ruchw od lewej strony tuowia.
25. Rozplatanie energii przy kolanach.
Zczy donie po prawej stronie tuowia przy pasie (fot.453). Bardzo mocnym
ruchem przenie je w d, opuszczajc do wysokoci kolan; jednoczenie
pochyli si nieco w przd. Nastpnie ruchem przypominajcym cicie
przesun je po uku przed kolanami z prawa na lewo, w miejsce oddalone o
dziesi, dwanacie centymetrw od lewej krawdzi kolana (fot.454). Nastpnie
bardzo silnym ruchem zczone donie z powrotem przenie do punktu
znajdujcego si niecae dziesi centymetrw na prawo od prawego kolana.
Wykonanie zarwno pierwszego, jak i drugiego cicia powinno by wspomagane
niezwykle silnym szarpniciem nadgarstkw.
Wykona ten sam ruch, rozpoczynajc od zczenia doni na wysokoci pasa po
lewej stronie tuowia. Aby wykona ten magiczny krok poprawnie, praktykujcy
powinni zaangaowa gboko pooone minie brzucha w znacznie wikszym
stopniu ni minie ramion i ng.
26. Oskard energii.
Zczone donie lewa, prowadzca, na prawej umieci przed brzuchem i
obrci je tak, by znajdoway si pionowo przed brzuchem, na linii rozdzielajcej
dwa ciaa. Szybkim ruchem donie przenie ponad gow wzdu tej samej linii.
Nastpnie uderzy w d, opuszczajc pionowo donie do tego samego miejsca,
w ktrym rozpocz si ten magiczny krok (fot.455). Zmieni wzajemne uoenie
doni, tak by prawa do bya teraz doni prowadzc, i powtrzy cay ruch.
Don Juan nazywa ten magiczny krok pobudzaniem energii oskardem.
27. Rozlege cicie.
Ruch rozpoczyna si od umieszczenia zczonych doni po prawej stronie
tuowia, przy pasie. Szybko unie donie ponad prawy bark powyej gowy

(fot.456). Gwatownie wstrzsajc nadgarstkami, odrzuci je w ty dla nabrania


wikszego rozmachu, po czym bardzo silnie uderzy po skosie w d, rozcinajc
energi przed tuowiem niczym pacht materiau. Donie zatrzyma w miejscu
znajdujcym si dziesi, dwanacie centymetrw na lewo od lewego kolana
(fot.457).
Opisany ruch powtrzy od lewej strony.
28. Mot.
Zoy donie w ucisku przed brzuchem na pionowej linii rozdzielajcej lewe i
prawe ciao; doni prowadzc powinna by lewa. Przez chwil trzyma je
pionowo, po czym przenie na praw stron tuowia i za gow na kolejn
krtk chwil zatrzyma przy karku, jak gdyby si trzymao ciki mot. Bardzo
silnym, precyzyjnie wykrelonym ukiem donie przenie ponad gow (fot.458) i
opuci w miejsce na wysokoci brzucha, po czym dalej je opuszcza tak, jakby
to zczone donie byy owym cikim motem (fot.459).
Zmieni wzajemne uoenie doni i rozpocz wykonywanie tych samych ruchw
po stronie lewej.
29. Wycinanie koa energii.
Ten magiczny krok rozpoczyna si od zczenia doni i umieszczenia ich przy
prawym barku (fot.460). Nastpnie wypchn je w przd tak daleko, jak signie
prawe rami, ktrego jednak nie naley cakowicie prostowa w okciu. Z tego
miejsca zczone donie przenie z prawa na lewo, wycinajc niejako koo
rednicy rwnej szerokoci tuowia, tak jakby w doniach rzeczywicie
znajdowao si jakie narzdzie. Aby wykona ten ruch, uoenie lewej,
prowadzcej doni, obejmujcej od gry do praw, naley zmieni w chwili
zakrelania przez ni powrotnego uku po lewej stronie koa. Nastpnie nie
rozczajc doni, obrci je szybko, tak by prawa do znalaza si powyej
lewej (fot.461) i praw doni, jako prowadzc, zakoczy zakrelanie koa.
Wykona t sam sekwencj ruchw, rozpoczynajc po stronie lewej, z praw
doni jako prowadzc.
30. Cicie w t i z powrotem.
Zczy donie po prawej stronie tuowia, tak by do lewa bya doni
prowadzc. Bardzo silnym pchniciem wyrzuci donie w przd na odlego
okoo szedziesiciu centymetrw od klatki piersiowej i wykona nimi ruch
przypominajcy cicie mieczem, i przenie je tak daleko na lewo, jak daleko
pozwol lekko zgite w okciach ramiona (fot.462). W tym miejscu zmieni
wzajemne uoenie doni; prawa do powinna znale si na wierzchu, stajc
si doni prowadzc. Nastpnie naley wykona cicie w przeciwn stron,
przenoszc zczone donie daleko na prawo, w miejsce oddalone o niecae

dziesi centymetrw od punktu, gdzie rozpocz si ten magiczny krok


(fot.463).
Powtrzy opisan sekwencj ruchw, rozpoczynajc od lewej strony tuowia, z
praw doni jako prowadzc.

Wstecz / Spis treci


PRZEDMIOTY UYWANE W POCZENIU Z OKRELONYMI MAGICZNYMI
KROKAMI
Jak ju wczeniej powiedziano, szamani staroytnego Meksyku przykadali
szczegln wag do siy, ktr nazywali energi cigien. Don Juan mwi, e
twierdzili oni, i energia yciowa przemieszcza si przez ciao wycznie wzdu
torw wytyczonych przez cigna.
Spytaem don Juana, czy przez cigno" rozumie tkank przyczepiajc
misie do koci.
Nie bardzo wiem, jak wyjani t energi cigien powiedzia. Podam
atw ciek, po prostu z niej korzystam. Uczyli mnie, e to si tak nazywa.
Jeeli nie chcesz, bym wdawa si w szczegy, to chyba rozumiesz, co to jest
energia cigien, co?
Chyba tak. Wydaje mi si, e mam oglne pojcie, don Juanie odrzekem.
Myli mnie to, e uywasz sowa cigno", mwic o miejscach, gdzie nie ma
koci, jak na przykad brzuch.
Dawni czarownicy nadali t nazw strumieniowi energii, ktry przepywa przez
gbokie partie mini od karku do klatki piersiowej i ramion oraz wzdu
krgosupa rzek. Przecina w poprzek grn i doln cz jamy brzusznej od
krawdzi klatki piersiowej po krocze i stamtd siga palcw stp.
Czy przebieg tego strumienia nie obejmuje gowy, don Juanie? spytaem
zdezorientowany. Jako czowiek Zachodu spodziewabym si, e co takiego
powinno si zaczyna w mzgu.
Nie odrzek dobitnie. Gowy nie obejmuje. Z gowy wypywa strumie
energetyczny innego rodzaju; nie taki jak ten, o ktrym teraz mwi. Jednym z
najwspanialszych osigni czarownikw jest to, e w kocu udaje im si
wyrzuci to co, co si znajduje w orodku energii na czubku gowy, i tam
wanie przyczepi energi cigien z reszty ciaa. Ale to jest szczytowe
osignicie magii. Teraz jednak rozpatrujemy zwyk sytuacj, tak jak twoja,
kiedy energia cigien bierze pocztek w okolicach karku, w miejscu gdzie szyja
czy si z gow. W niektrych wypadkach energia cigien podchodzi do
punktu nieco poniej koci policzkowych, lecz nigdy wyej. Ta energia cign
ktr z braku lepszego okrelenia nazywam energi cigien, jest czym
absolutnie nieodzownym w yciu kadego, kto podruje po nieskoczonoci lub
chce po niej podrowa.
Don Juan mwi, e tradycyjnie spoytkowanie energii cigien rozpoczyna si
od wykorzystania nieskomplikowanych przedmiotw, stosowanych przez
szamanw staroytnego Meksyku dwojako. Jeden sposb polega na

wytworzeniu wibracji na okrelonych orodkach energii cigien, drugim za byo


wywieranie na te same orodki ucisku. Wyjania, e dawni szamani uwaali, i
wibracja przyczynia si do poruszenia skostniaej energii. Ucisk natomiast mia
si przyczynia do jej rozprzestrzeniania.
Dla wspczesnego czowieka to, e wibracja moe poruszy skostnia
substancj, a ucisk j rozprzestrzeni, zdaje si przeczy temu, co mu wiadomo
o wiecie; don Juan jednak zwraca na to szczegln uwag, mwic swoim
uczniom, e to, co wydaje si nam naturalne w kategoriach naszego
postrzegania wiata, wcale nie jest naturalne w kategoriach przepywu energii.
Mawia, e w naszym codziennym wiecie czowiek rozkrusza, uderzajc w
przedmiot bd na niego naciskajc, i rozprzestrzenia, wprawiajc substancj w
drgania. Jednake energii, ktra utkna nieruchomo w orodku cignowym,
trzeba nada pynno poprzez wytworzenie wibracji, a nastpnie naley
wywrze na ni ucisk, by moga pyn dalej. Don Juana Matusa przeraaa
sama myl o tym, by bezporednio uciska punkty energetyczne na ciele bez
uprzedniego wprawienia ich w drgania. Twierdzi, e skostniaa energia pod
wpywem ucisku nabierze jeszcze wikszego bezwadu.
Don Juan na pocztek poleci swoim uczniom uywa dwch podstawowych
przedmiotem . Wyjani, e szamani staroytnoci wyszukiwali dwa otoczaki
albo okrge, zasuszone strki i uywali ich do wytwarzania wibracji i ucisku,
uatwiajcych przepyw energii w ciele; byli oni przekonani, e ruch tej energii po
torze cignowym ulega okresowym zastojom. Jednak otoczaki, ktrych zwykle
uywali praktykujcy szamani, byy zdecydowanie za twarde, strki za zbyt
kruche. Innymi bardzo poszukiwanymi przedmiotami byy paskie okruchy skalne
wielkoci doni lub kawaki twardego drewna, ktre dawni szamani, lec na
wznak, ukadali sobie na brzuchu, w okrelonych miejscach krenia energii
cigien. Pierwszym takim miejscem jest obszar tu poniej ppka; inne znajduje
si dokadnie na ppku, a jeszcze inne w okolicy splotu sonecznego. Uywanie
do tego celu okruchw skalnych i innych podobnych przedmiotw byo jednak
kopotliwe, gdy trzeba )e byo podgrzewa albo ochadza do temperatury ciaa;
poza tym, byy one zazwyczaj zbyt sztywne, zelizgiway si z ciaa i byty
niestabilne.
Praktykujcy Tensegrity wyszukali znacznie lepsze odpowiedniki dla
przedmiotw stosowanych przez szamanw staroytnego Meksyku: s to para
ku i may, paski i zaokrglony obcinik ze skry. Kule s tej samej wielkoci co
przedmioty uywane przez dawnych szamanw, lecz si nie krusz; wykonane
s z teflonu wzmocnionego tworzywem ceramicznym. Taki skad nadaje kuli
odpowiedni wag, twardo i gadko, ktre w peni harmonizuj z
przeznaczeniem magicznych krokw.
Drugi przedmiot skrzany obcinik okaza si idealnym narzdziem do
wywierania staego ucisku na orodki energii cigien. W przeciwiestwie do

okruchw skalnych jest on na tyle elastyczny, e sam si dopasowuje do


nierwnoci ciaa. Jego skrzana powoka umoliwia przykadanie go
bezporednio do ciaa, bez koniecznoci podgrzewania czy ochadzania. Jednak
jego najcenniejsz zalet jest waga. Jest na tyle lekki, e nie powoduje adnych
trudnoci w oddychaniu, lecz wystarczajco ciki, by mona nim byo
wspomaga dziaanie okrelonych magicznych krokw przyczyniajcych si do
osignicia wewntrznej ciszy, poprzez ucisk orodkw zlokalizowanych na
brzuchu. Don Juan Matus mwi, e ciki przedmiot, umieszczony na jednym z
trzech wyej wymienionych obszarw, uaktywnia u danej osoby wszystkie pola
energii, co oznacza chwilowe ucicie wewntrznego dialogu a jest to pierwszy
krok ku wewntrznej ciszy.
Z powodu odmiennej budowy przedmioty wspczenie stosowane w poczeniu
z okrelonymi magicznymi krokami dziel si na dwie kategorie.
KATEGORIA PIERWSZA
Do pierwszej kategorii magicznych krokw, w ktrych wykorzystuje si jaki
przedmiot, naley szesnacie magicznych krokw, wykonywanych z uyciem
teflonowych ku. W omiu z nich oddziauje si na lewe rami i nadgarstek, a w
pozostaych omiu na punkty w okolicy wtroby i woreczka ciowego, trzustki i
ledziony, nasady nosa, skroni i czubka gowy. Czarownicy staroytnego
Meksyku uwaali pierwsze osiem magicznych krokw za prowadzce do
wyswobodzenia lewego ciata spod niczym nie usprawiedliwionej dominacji
prawego ciaa.
1. Pierwszy ruch oddziauje na zewntrzn stron gwnego cigna bicepsu
lewego ramienia. Kul przyoy do znajdujcego si w tym miejscu wgbienia i
wprawi w drgania, poruszajc ni w przd i w ty i nieznacznie przyciskajc j
do ramienia (fot.464, fot.465).
2. W drugim ruchu kul uoy w lekko stulonej prawej doni i przytrzyma j w
tym pooeniu kciukiem (fot.466). Kul docisn do doni lekko, aczkolwiek
pewnie, i pociera ni odcinek od lewego nadgarstka do punktu pooonego w
odlegoci rwnej szerokoci doni (fot.467). Kul pociera w t i z powrotem w
brudzie utworzonej przez cigna nadgarstka (fot.468).
3. Kul lekko docisn do miejsca na lewym przedramieniu, znajdujcego si w
odlegoci rwnej szerokoci doni od nadgarstka (fot.469, fot.470).
4. Wskazujcym palcem prawej doni niezbyt mocno nacisn punkt na lewym
nadgarstku, tu obok gwki koci okciowej (fot.471). Prawym kciukiem naley
obj do od wewntrznej strony nadgarstka (fot.472) i porusza doni w przd
i w ty (fot.473, fot.474).
5. Kul przyoy do wewntrznej strony cigna lewego bicepsu i wprawi w
drgania, lekko j dociskajc (fot.475, fot.476).

6. Wprawi w drgania wgbienie w tylnej czci okcia, na lewo od kolca


okciowego. Lewa do powinna by obrcona w nadgarstku i odgita na
zewntrz, by maksymalnie uwydatni wgbienie (fot.477). To miejsce pociera
kul.
7. Niezbyt mocno ucisn punkt w rodkowej czci lewego ramienia, we
wgbieniu stanowicym miejsce przyczepa tricepsu do koci (fot.478, fot.479).
8. Mocno zgi lewy okie i poruszajc lew opatk, wycign go w przd, by
rozprzestrzeni energi cigien po caym lewym ciele (fot.480).
Pozostae osiem magicznych krokw kategorii pierwszej oddziauje na grn
cz lutowia i trzy orodki energii: woreczek ciowy i wtrob, trzustk i
ledzion oraz gow.
9. Kule uchwyci w obie donie i lekko dociskajc je do tuowia, wepchn do
gboko pod doln krawd klatki piersiowej w okolicy wtroby i trzustki (fot.481).
Nastpnie pewnie, a zarazem delikatnie dociska je do w tych miejsc, czym
powinno si je wprawi w drgania.
10. Kul, trzyman w prawej doni, przyoy do miejsca pomidzy brwiami tu
powyej zatok i lekko j dociskajc, wprawi w drgania (fot.482).
11. Obie kule przyoy do skroni i delikatnie wprawi w drgania (fot.483).
12. Kul, trzyman w prawej doni, przyoy do czubka gowy i wprawi w
drgania (fot.484).
13-16. Powtrzy opisan sekwencj ruchw, lecz zamiast wprawia kule w
drgania, naley nimi uciska odpowiednie orodki energii. W czasie
wykonywania drugiego zestawu ruchw obiema kulami uciska miejsca po
bokach klatki piersiowej, w okolicy wtroby i trzustki. Nastpnie kul trzyman w
lewej doni uciska miejsce powyej zatok. Obiema kulami uciska skronie, po
czym kul trzyman w lewej doni uciska czubek gowy.
KATEGORIA DRUGA
Kategoria druga obejmuje uycie skrzanego obcinika w celu wytworzenia
staego ucisku na wikszych obszarach energii cigien. S dwa magiczne kroki,
w ktrych korzysta si z pomocy takiego skrzanego obcinika.
Uoenie doni w obu tych magicznych krokach pokazano tutaj na praktykujcym
w pozycji stojcej. W rzeczywistoci opisane poniej magiczne kroki wykonuje
si, lec pasko na plecach, ze skrzanym obcinikiem umieszczonym na
ppku lub gdy jest to wygodniejsze na jednym z dwch miejsc na brzuchu:
poniej ppka lub powyej niego, na splocie sonecznym.
17. Pi punktw ciszy na klatce piersiowej.

Mae palce obu doni naley umieci na krawdzi klatki piersiowej, okoo piciu
centymetrw od rkojeci mostka, kciuki za uoy jak najwyej na klatce
piersiowej. Pozostae trzy palce obu doni rwnomiernie rozoy pomidzy
maymi palcami a kciukami. Wszystkie palce obu doni wprawi w drgania,
dociskajc je do klatki piersiowej (fot.485).
18. Uciskanie punktu w poowie odlegoci pomidzy klatk piersiow a
grzbietem koci biodrowej.
Mae i serdeczne palce obu doni przyoy do grnych krawdzi koci
biodrowych, a kciuki oprze o doln krawd klatki piersiowej po obu stronach
tuowia. Opisane cztery punkty delikatnie uciska. Palcami wskazujcymi i
rodkowymi obu doni rwnoczenie uciska dwa punkty, znajdujce si
dokadnie w poowie odlegoci pomidzy grn krawdzi obu koci biodrowych
a krawdzi klatki piersiowej (fot.486).