Vous êtes sur la page 1sur 8

Venus verticordia (1864)

Dante Gabriel Rossetti


Hield van de Vlaamsenprimitief
pre raphaeliet
pre = voor
Raphael = schilder
= voor raphael (15 eeuw)
- hoogte punt renaissance
- elegante houdingen
-complexe compositie
(pre raphaellieten)ze wilden teruggaan
naar de middeleeuwse esthetiek=
- heel symbolisch
-oog voor details
(vb.: Vlaamse primitieven)

Frederic Leighton
pre raphaeliet
1863 => meisje met fruitmand
(a girl with a basket of fruit)

Dante Gabriel Rossetti


1848
pre raphaeliet
de annunciatie
lijkt op het werk
van Fra Angelico (broeder Angelico)= vroege renaissance

Le dejeuner sur l’herbe


Manet 1863
-heeft geen betekenis
-heeft geen *hypocriet naakt
-kunst om de kunst (l’art pour l’art)
*”ik teken een naakte vrouw en zeg
dat het Venus is”
2m-2,30 m

+/- 1860
Olympia
Manet
hedendaags zwarte(uitzonderlijk)
in het beeld
uitdagend naakt

Monet (latere werk) 1894


(L’arrivé du train dans) la gare Saint Lazare.
Impressionisme:
- men probeert het moment te vangen
= doel (vangen v. licht)
- niet bedacht
- schetsachtig
- buiten (niet in studio)
-kleur gemengd in het oog van de kijker
en minder op het palet
kleuren worden naast elkaar aan gebracht
= pointillismevaak gebruikte
techniek bij impressionisme

Monet
house of parlements (London)

Les raboteurs de parquet


Gustave Caillebotte
1875
modern  - fotorealistische elementen
- banaal onderwerp
- bloot boven lichaam
om licht te reflecteren

Paul Cézanne
1902
Mont saint victoire
impressionist
1ste & 3de tentoonstelling v/d impressionisten
cézanne wilt:- representeren
- moduleren (aanpassen)
klassieke structuur+naturalisme
wereld representeren d.m.v
kegel,bol,cilinder

Edgar Degas
danseuses en bleu
1893
stadsmens
impressionisme
waarom ballet danseresjes?
Omdat danseresjes in eender welke positie
geloof waardig zijn

Un dimanche sur la grande jatte


georges serrat
1883-1886
pointillisme
post- impresionisme

Thomas eakins
1899
U.S
invloed v/d fotografie
Billy Smith
Philadelphia

Jackson pollock
zwaaiende sporen
1947
expressionisme

Toulouse lautrec
(dwerg)
post impressionisme
la toilette 1896

mark rothko
geen titel
1967
colorfield painting
Affiche moulin rouge
toulouse lautrec

paul gauguin
anna v. java
1848-1903
bevriend met V. Gogh
Post impressionist
kleur in dienst van
spirituele werkelijkheid (!)
Paul gauguin
zelf portret

V. Gogh
1889
ciel etoile
1.holland->2.engeland->
3.belgie->4.parijs->5.Zuid Frankrijk

Twee aapjes
Henri rousseau (le duanier)
1910 sterft hij
1911 wordt hij herkend
henri matisse
1870-1954
de dans 1909
Afbraak van het perspectief
grote kleur vlekken
vormvereenvoudiging

La desserte/chambre rouge/harmonie rouge


Henri matisse
trompe l’oeil
tafel lijkt op muur
bijna niet uit elkaar te halen

Palais stocklet
hofman
wiener secession
= oosterijkse vorm van art nouveau