Vous êtes sur la page 1sur 3

Keberanian Hamzah bin Abdul Mutthalib ra.

Thabarani telah mengeluarkan dari Al-Harits At-Taimi dia berkata: Adalah Hamzah
bin Abdul Mutthalib ra. pada hari pertempuran di Badar membuat tanda dengan bulu
burung Na'amah (Bangau). Sesudah selesai peperangan, maka seorang dari kaum
Musyrikin bertanya: Siapa orang yang bertanda dengan bulu burung Na'amah itu?
Maka orang berkata: Dialah Hamzah bin Abdul Mutthalib. Sambut orang itu lagi:
Dialah orang yang banyak memalu kita di dalam peperangan itu.(Majma'uz Zawa'id
6:81)
Bazzar mengeluarkan dari Abdul Rahman bin Auf ra. dia berkata: Bertanya Umaiyah
bin Khalaf kepadanya: Hai Abdullah! Siapa orang yang memakai bulu burung
Na'amah di dadanya pada perang Badar itu? jawabku: Dia itu paman Muhammad,
dialah Hamzah bin Abdul Mutthalib ra. Berkata lagi Umaiyah bin Khalaf: Dialah
orang yang banyak memalu kita dengan senjatanya sehingga dia dapat membunuh
ramai di antara kita. (Majma'uz Zawa'id 6:81)
Hakim telah mengeluarkan dari Sabir bin Abdullah ra. dia berkata: Rasulullah SAW
mencari-cari Hamzah pada hari Ubud setelah selesai peperangan, dan setelah semua
orang berkumpul di sisinya: Di mana Hamzah? Maka salah seorang di situ menjawab:
Tadi, saya lihat dia berperang di bawah pohon di sana, dia terus menerus mengatakan:
Aku singa Allah, dan singa RasulNya! Ya Allah, ya Tuhanku! Aku mencuci tanganku
dari apa yang dibawa oleh mereka itu, yakni Abu Sufyan bin Harb dan tentera
Quraisy. Dan aku memohon uzur kepadamu dari apa yang dibuat oleh mereka itu dan
kekalahan mereka, yakni tentera Islam yang melarikan diri! Lalu Rasulullah SAW
pun menuju ke tempat itu, dan didapati Hamzah telah gugur. Bila Beliau melihat
dahinya, Beliau menangis, dan bila melihat mayatnya dicincang-cincang, Beliau
menarik nafas panjang. Kemudian Beliau berkata: Tidak ada kain kafan buatnya?!
Maka segeralah seorang dari kaum Anshar membawakan kain kafan untuknya.
Berkata Jabir seterusnya, bahwa Rasulullah SAW telah berkata: Hamzah adalah
penghulu semua orang syahid nanti di sisi Allah pada hari kiamat. (Hakim 3:199)
Cerita Wahsyi ra.
Ibnu Ishak telah mengeluarkan dari Ja'far bin Amru bin Umaiyah Adh-Dhamri, dia
berkata: Aku keluar bersama Abdullah bin Adiy bin Al-Khiyar pada zaman
Mu'awiyah ra... dan disebutkan ceritanya hingga kami duduk bersama Wahsyi
(pembunuh Hamzah ra.), maka kami berkata kepadanya: Kami datang ini untuk
mendengar sendiri darimu, bagaimana engkau membunuh Hamzah ra. Wahsyi
bercerita: Aku akan memberitahu kamu berdua, sebagai mana aku sudah memberitahu
dahulu kepada Rasulullah SAW ketika Beliau bertanya ceritanya dariku.
Pada mulanya, aku ini adalah hamba kepada Jubair bin Muth'im, dan pamannya yang
bernama Thu'aimah bin Adiy telah mati terbunuh di perang Badar. Apabila kaum
Quraisy keluar untuk berperang di Uhud, Jubair berkata kepadaku: Jika engkau dapat
membunuh Hamzah, paman Muhammad untuk menuntut balas kematian pamanku di
Badar, engkau akan aku merdekakan. Bila tentera Quraisy keluar ke medan Uhud, aku
turut keluar bersama mereka. Aku seorang Habsyi yang memang mahir untuk
melempar pisau bengkok, dan sebagaimana biasanya orang Habsyi, jarang-jarang
tidak mengenai sasaran apabila melempar. Apabila kedua belah pihak bertempur di
medan Uhud itu, aku keluar mencari-cari Hamzah untuk kujadikan sasaranku,

sehingga aku melihatnya di antara orang yang bertarung, seolah-olahnya dia unta
yang mengamuk, terus memukul dengan pedangnya segala apa yang datang
menyerangnya, tiada seorang pun yang dapat melawannya. Aku pun bersiap untuk
menjadikannya sasaranku. Aku lalu bersembunyi di balik batu berdekatan dengan
pohon yang dia sedang bertarung, sehingga apabila dia datang berdekatan denganku,
mudahlahlah aku melemparkan pisau racunku itu.
Tatkala dia dalam keadaan begitu, tiba-tiba datang menyerangnya Sibak bin Abdul
Uzza. Apabila Hamzah melihat Sibak datang kepadanya, dia berteriak: Mari ke sini,
siapa yang hendak mencari maut! Dipukulnya dengan sekali pukulan kepalanya terus
berguling di tanah. Maka pada ketika itulah, aku terus mengacung-acungkan pisau
bengkokku itu, dan apabila aku rasa sudah tepat sasaranku, aku pun melemparnya
kepada Hamzah mengenai bawah perutnya terus rnenembusi bawah selangkangnya.
Dia mencoba hendak menerkamku, tetapi dia sudah tidak berdaya lagi, aku lalu
meninggalkannya di situ sehinggalah dia mati. Kemudian aku kembali lagi untuk
mengambil pisau bengkokku itu, dan aku membawanya ke perkemahan kami. Aku
duduk di situ menunggu, dan aku tidak punya hajat yang lain, selain dari hendak
membunuh Hamzah agar aku dapat dimerdekakan oleh tuanku.
Apabila kami kembali ke Makkah, seperti yang dijanjikan oleh tuanku, aku
dimerdekakan. Aku terus tinggal di Makkah. Dan apabila kota Makkah ditakluki oleh
Rasulullah SAW aku pun melarikan diri ke Tha'if dan menetap di sana. Apabila
rombongan orang-orang Tha'if bersiap-siap hendak menemui Rasulullah SAW untuk
memeluk Islam, aku merasa serba salah tidak tahu ke mana harus melarikan diri. Aku
berfikir, apakah aku harus melarikan diri ke Syam, atau ke Yaman, ataupun ke negerinegeri lainnya, sampai kapan aku akan menjadi orang buruan?! Demi Allah, aku
merasakan diriku susah sekali. Tiba-tiba ada orang yang datang kepadaku memberi
nasehat: Apa yang engkau susahkan? Muhammad tidak membunuh orang yang masuk
ke dalam agamanya, dan menyaksikan syahadat kebenaran! Aku tidak ada jalan
melainkan menerima nasehat itu. Aku pun menuju ke Madinah untuk menemui
Rasulullah SAW Memang tiada disangka-sangkanya melainkan dengan tiba-tiba
Beliau melihatku berdiri di hadapannya menyaksikan syahadat kebenaran itu. Beliau
lalu menoleh kepadaku seraya berkata: Apakah engkau ini Wahsyi? Jawabku: Saya,
wahai Rasulullah! Beliau berkata lagi: Duduklah! Ceritakanlah bagaimana engkau
rnembunuh Hamzah?! Aku lalu menceritakan kepadanya seperti aku menceritakan
sekarang kepada kamu berdua.
Apabila selesai bercerita, Beliau berkata kepadaku: Awas! Jangan lagi engkau datang
menunjukkan wajahmu kepadaku! Kerana itu aku terus-menerus menjauhkan diri dari
Rasulullah SAW supaya Beliau tidak melihat wajahku lagi, sehinggalah Beliau wafat
meninggalkan dunia ini. Kemudian apabila kaum Muslimin keluar untuk berperang
dengan Musailimah Al-Kazzab, pemimpin kaum murtad di Yamamah, aku turut
keluar untuk berperang dengannya. Aku bawa pisau bengkok yang membunuh
Hamzah itu. Ketika orang sedang gawat bertempur, aku mencuri-curi masuk dan aku
lihat Musailimah sedang berdiri dan di tangannya pedang yang terhunus, maka aku
pun membuat persiapan untuk melemparnya dan di sebelahku ada seorang dari kaum
Anshar yang sama tujuan denganku. Aku terus mengacung-acungkan pisau itu ke
arahnya, dan apabila aku rasa sudah boleh mengenai sasarannya, aku pun
melemparkannya, dan mengenainya, lalu orang Anshar itu menghabiskan hidupnya
dengan pedangnya. Aku sendiri tidak memastikan siapa yang membunuh Musailimah

itu, apakah pisau bengkokku itu, ataupun pedang orang Anshar tadi, hanya Tuhan
sajalah yang lebih mengetahui. Jika aku yang membunuhnya, maka aku telah
membunuh orang yang terbaik pada masa hayat Rasulullah SAW dan aku juga sudah
membunuh orang yang paling jahat sesudah hayat Beliau. (Al-Bidayah Wan-Nihayah
4:18)
Bukhari telah mengeluarkan dari Ja'far bin Amru sebagaimana cerita yang
sebelumnya, cuma apabila orang ramai berbaris untuk berperang, lalu keluarlah Sibak
seraya menjerit: Siapa yang akan melawanku? Hamzah pun keluar untuk melawannya,
lalu Hamzah berkata kepadanya: Hai Sibak! Hai putera Ummi Anmar, tukang sunnat
orang perempuan! Apakah engkau hendak melawan Allah dan RasulNya? Hamzah
lalu menghantamnya dengan suatu pukulan yang keras menghabiskannya. (Hayatush
Shahabat)