Vous êtes sur la page 1sur 2

Pembiayaan Peribadi-i

Konsep Syariah yang diguna pakai untuk Pembiayaan Peribadi-i ini adalah
Bai Inah. Bai Inah merujuk kepada akad jual beli yang disusuli dengan
pembelian semula oleh penjual dengan harga yang berbeza.

pembiayaan maksimum
RM200,000

Rebutlah peluang ini untuk meringankan tanggungan kewangan sedia


ada dengan bayaran bulanan lebih rendah dan nikmati:
Bayaran bermula selepas tiga (3) bulan
Tiada bayaran bulanan pendahuluan
Tiada yuran keahlian
Kelayakan:

Kadar serendah 4.30% setahun* untuk tempoh 2 hingga 4 tahun.

Dokumen-dokumen yang diperlukan:

Warganegara Malaysia berumur antara


18 dan 60 tahun (bergantung kepada
umur bersara semasa pembiayaan
matang, yang mana berkenaan).
Berjawatan tetap tidak kurang dari
tiga (3) bulan.
Pendapatan kasar tidak kurang dari
RM1,500.

Tiga (3) salinan kad pengenalan yang disahkan oleh


Ketua Jabatan
Tiga (3) salinan surat beranak atau surat
pengesahan tarikh lahir yang disahkan oleh Ketua
Jabatan

Pen didika n Saya

Satu (1) penyata gaji asal terbaru dan dua (2) salinan
yang disahkan oleh Ketua Jabatan

Pengubahsuaian
Rumah

Satu (1) salinan buku simpanan AmBank Islamic


atau mana-mana Bank (hanya muka surat
hadapan diperlukan iaitu nombor akaun dan nama
pemegang akaun)

Ke ret a
Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi cawangan AmBank Islamic / AmBank yang berdekatan.

Pe rc u ti a n K el
ua rg
da n Um rah a

Nombor untuk dihubungi:

Eksklusif untuk
K
Kerajaan (Negakitangan
Persekutuan) da eri dan
nB
Berkanun terpiladan
ih
Kadar 4.80% setahun** untuk tempoh 5 hingga 10 tahun.
* Kadar Keuntungan Efektif adalah 8.01% setahun (berdasarkan tempoh tertinggi - 4 tahun)
** Kadar Keuntungan Efektif adalah 8.38% setahun (berdasarkan tempoh tertinggi - 10 tahun)
Tawaran sah dari 1 April 2016 30 September 2016.

AmBank Islamic Berhad (295576-U)


(Dahulunya dikenali sebagai AmIslamic Bank Berhad)
Ahli Kumpulan AmBank

PF-i/0216

1300 80 8888 | ambankislamic.com

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Lembaran Penyataan


Produk Pembiayaan Peribadi-i di ambankgroup.com/personalfinancingi.
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua yuran/caj yang dinyatakan
di dalam dokumen ini adalah termasuk Cukai Barang dan
Perkhidmatan (CBP), jika berkenaan.

Jadual Ansuran Bulanan Skim Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic


KADAR

4.30% setahun

4.80% setahun

KADAR

TAHUN

4.30% setahun

4.80% setahun

TAHUN

10

10

5,000

232

160

126

106

92

82

75

68

63

105,000

4,841

3,352

2,608

2,209

1,911

1,698

1,538

1,414

1,315

10,000

462

320

250

211

183

163

148

135

126

110,000

5,071

3,512

2,732

2,315

2,002

1,779

1,611

1,481

1,377

15,000

692

480

374

316

274

243

221

202

189

115,000

5,301

3,672

2,857

2,420

2,092

1,860

1,685

1,548

1,440

20,000

923

640

498

422

365

325

294

270

251

120,000

5,532

3,832

2,982

2,525

2,184

1,940

1,758

1,616

1,502

25,000

1,153

798

622

527

456

405

367

337

314

125,000

5,762

3,990

3,106

2,630

2,274

2,022

1,831

1,683

1,564

30,000

1,384

958

746

632

547

486

440

404

377

130,000

5,993

4,150

3,230

2,735

2,366

2,102

1,904

1,750

1,627

35,000

1,614

1,118

870

737

638

566

513

472

439

135,000

6,223

4,310

3,354

2,840

2,456

2,183

1,978

1,817

1,690

40,000

1,845

1,278

994

842

729

648

586

539

501

140,000

6,454

4,470

3,478

2,946

2,548

2,263

2,051

1,885

1,752

45,000

2,075

1,438

1,118

947

819

728

660

606

564

145,000

6,684

4,630

3,602

3,051

2,638

2,345

2,124

1,952

1,815

50,000

2,305

1,596

1,242

1,053

911

809

733

673

626

150,000

6,914

4,788

3,726

3,156

2,730

2,426

2,197

2,019

1,878

55,000

2,536

1,756

1,366

1,158

1,001

890

806

741

689

155,000

7,144

4,948

3,850

3,261

2,820

2,506

2,270

2,087

1,940

60,000

2,767

1,916

1,492

1,263

1,093

971

880

808

752

160,000

7,376

5,108

3,974

3,366

2,911

2,588

2,343

2,154

2,002

65,000

2,997

2,076

1,616

1,368

1,183

1,051

953

875

814

165,000

7,606

5,268

4,098

3,471

3,002

2,668

2,416

2,221

2,065

70,000

3,227

2,236

1,740

1,473

1,275

1,132

1,026

943

877

170,000

7,836

5,428

4,222

3,577

3,093

2,749

2,490

2,288

2,127

75,000

3,457

2,394

1,864

1,578

1,365

1,214

1,099

1,010

940

175,000

8,066

5,586

4,348

3,682

3,184

2,829

2,563

2,356

2,190

80,000

3,689

2,554

1,988

1,684

1,456

1,294

1,172

1,077

1,001

180,000

8,297

5,746

4,472

3,787

3,275

2,911

2,637

2,423

2,253

85,000

3,919

2,714

2,112

1,789

1,547

1,375

1,245

1,144

1,064

185,000

8,528

5,906

4,596

3,892

3,367

2,991

2,710

2,490

2,315

90,000

4,149

2,874

2,236

1,894

1,638

1,456

1,319

1,212

1,127

190,000

8,758

6,066

4,720

3,997

3,457

3,072

2,783

2,558

2,378

95,000

4,379

3,034

2,360

1,999

1,729

1,537

1,392

1,279

1,189

195,000

8,988

6,226

4,844

4,102

3,548

3,153

2,856

2,625

2,441

100,000

4,610

3,192

2,484

2,104

1,820

1,617

1,465

1,346

1,252

200,000

9,219

6,384

4,968

4,208

3,639

3,234

2,929

2,692

2,502

JUMLAH
(RM)

JUMLAH
(RM)