Vous êtes sur la page 1sur 11

Coole koffie

Groep 10
Cagla Muhlandiz
Esme Speltie
Sahra Nasser
Wisal Boujeddaine

Inleiding
Koffie in een kopje koelt af. Koffie in een plastic beker ook, maar
waarschijnlijk wel met een andere snelheid. Een koffiefabrikant wil
onderzoeken onder welke omstandigheden koffie minder snel afkoelt, maar
ook niet te lang te warm blijft om te drinken.
Wij hebben een onderzoek gedaan naar de invloed van het materiaal van het
kopje op de temperatuur van de koffie. In dit verslag van ons onderzoek kun
je alles teruglezen.

Inhoudsopgave
1- Aanleiding en relevantie
2- Doelstellingen in de opdrachten
3- Theoretische verdieping
4- Werkmethoden
5- Resultaten en conclusies
6- Evaluatie en discussie
7- Logboek

Aanleiding en relevantie
Mensen die koffie drinken kennen dit wel: Je wilt je koffie opdrinken maar
het is veel te heet. Je besluit om even iets anders te doen en wilt later je
koffie drinken, maar dan is het veel te koud. Voor deze mensen is onze
opdracht bedoeld.
Deze opdracht kom uit startmodule van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Dit werkboek helpt ons om bij een onderzoek te letten op nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid en validiteit. Door te meten wat voor invloed het materiaal
heeft op de temperatuur van de koffie, kunnen we het perfecte materiaal
voor een kopje kiezen.

Doelstellingen in de opdracht
Wat?
Koude koffie
De opdrachtgever verwacht een onderzoek naar de invloed van
materiaal op de temperatuur van koffie.
Waarom?
Deze opdracht is nodig om te kijken welk materiaal je het beste kan
gebruiken voor een koffiekopje.
Wie?
Wij hebben met het hele groepje de opdracht gemaakt. De opdracht is
gecontroleerd door Esme en Sahra.
Wanneer?
Wij hebben deze opdracht gemaakt op 9-09-2016.

Theoretische verdieping
URL/ISBN: https://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige_grootheid
http://www.encyclo.nl/begrip/grootheid
Literatuurvraag 3: Wat is de eenheid van temperatuur?
Geraadpleegd door: Cagla Muhlandiz
Een grootheid is een eigenschap dat je kunt meten.Temperatuur is
meetbaar dus het is een grootheid. Maar wat is nou de eenheid van
temperatuur? De wetenschappelijke eenheid van de temperatuur is
Kelvin. Maar in veel landen in Europa gebruiken ze graden Celsius. In
de Verenigde Staten en andere Engelstalige landen gebruiken zij de
eenheid Fahrenheit.
Concreet antwoord op de vraag: De eenheid van temperatuur is
Kelvin.
URL/ISBN:
http://www.koffiediscounter.nl/nieuws/6-tips-voor-goede-koffie.html
Literatuurvraag 3: Wat is de ideale temperatuur voor koffie?
Geraadpleegd door: Esme Speltie
Deze vraag is een meningsvraag want sommige mensen vinden koude
koffie lekker en sommige vinden het juist warm lekkerder. Maar de echte
koffie-experts drinken hun koffie op 86 graden Celsius. Het blijkt dat je
geen kokende water moet gebruiken voor koffie want dan smaakt het
namelijk minder lekker.
Concreet antwoord op de vraag: De ideale temperatuur voor koffie is
86 graden Celcius.

Werkmethoden
Variabele
Afhankelijke variabele
Variabele die je tijdens het
onderzoek meet of waarneemt en
die verandert onder invloed van
de onafhankelijke variabele.

De temperatuur (C) van de koffie


onder invloed van het materiaal
van het koffie kopje.

Onafhankelijke variabele
Variabele die de onderzoeker
kiest.

Het materiaal van het koffie kopje.

Onderzoeksvraag
Wat is de invloed van het materiaal van het kopje op de temperatuur van
de koffie.
Hypothese
Onze Hypothese is dat de temperatuur (C) van de koffie in een plastic
bekertje minder snel afkoelt dan de koffie in een porseleinen beker.
Onderzoeksopzet
Benodigdheden: 1 plastic beker, 1 porseleinen beker, 2 thermometers,
stopwatch, maatbeker, hete koffie, papier en pen
Stap 1: Zet alle benodigdheden klaar.
Stap 2: Meet de temperatuur van de kamer.
Stap 3: Meet met de maatbeker 200 ml hete koffie af.
Stap 4: Giet in beide bekers 100 ml hete koffie.
Stap 5: Meet de begin temperatuur van het water in beide bekers.
Stap 6: Meet met de stopwatch na elke minuut de temperatuur van beide
bekers. Doe dit 10 minuten lang.

Stap 7: Maak een tabel van de resultaten.


Stap 8: Trek een conclusie.

Resultaten en conclusies
Van ons onderzoek hebben wij een tabel gemaakt. Hierin staan alle
gegevens die wij hebben gemeten tijdens ons onderzoek. In de eerste
kolom staat de tijd waarop we meten. Dit is gegeven in minuten. In de
tweede kolom staan de temperaturen van het plastic bekertje. In de
derde kolom staan de temperaturen van de porseleinen beker.
Tijd (min)

Temperatuur (C)
Kopje 1 (plastic)

Temperatuur (C)
Kopje 2 (porselein)

81,5

81,5

78

73

75

68

72

66

69,5

64

67

62

65

60

63

59

61,5

58

60

57

10

58,5

55

Uit onze resultaten hebben wij een conclusie getrokken. Onze conclusie
is dat de temperatuur van je koffie minder snel afkoelt in een plastic
bekertje dan in een porseleinen mok. Dit was ook onze hypothese.

Evaluatie en discussie
Evaluatie:
De samenwerking in dit groepje ging redelijk goed. In het begin hadden
we alleen nog geen planning en was het nog niet echt helemaal duidelijk
wie wat moest doen. Het proefje ging in tegenstelling wel heel goed. We
hadden een duidelijke stappenplan die je terug kunt zien in het
hoofdstuk werkmethoden.
In het begin van de opdracht was de opdracht niet echt duidelijk want, ze
vroegen naar de ideale temperatuur van koffie. In feite bestaat er geen
ideale temperatuur van koffie omdat, dat voor iedereen verschillend is.
De ene persoon heeft zijn koffie graag heet terwijl de ander zijn/haar
koffie graag wat kouder heeft.
Het eerste wat we onderzochten in het begin van de opdracht waren de
afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabele. Ook dit kun je
terugvinden in het hoofdstuk werkmethoden.
Iedereen in ons groepje was het er mee eens dat we de volgende keer
een duidelijkere planning moeten maken en iedereen heel precies weet
wat er van hem/haar verwacht wordt. Dit adviseren we ook aan andere
mensen met dezelfde opdracht.
Discussie:
Onze hypothese is niet helemaal betrouwbaar aangezien we het proefje
maar 1 keer hebben uitgevoerd. Het feit dat een plastic beker warmte
beter vasthoudt dan een porseleinen beker betekent niet dat plastic het
beste materiaal is om warmte vast te houden. In het proefje hebben we
alleen gebruik gemaakt van een plastic beker en een porseleinen beker.
Er kan ook een ander materiaal zijn dat warmte beter vasthoudt dan
plastic.

Logboek
6/9/2016
wie?

tijd?

wat?

Esmee

3 lesuren

onderzoeksopzet

Sahra

3 lesuren

onderzoeksvraag

Cagla

3 lesuren

hypothese + variabelen

Wisal

3 lesuren

deel 1 onderzoeksverslag

Esmee

2 lesuren

meting beker 1

Sahra

2 lesuren

tijd noteren

Cagla

2 lesuren

notities metingen

Wisal

2 lesuren

meting beker 2

Esmee

3 lesuren

doelstelling, kaft, resultaten en


conclusies

Sahra

3 lesuren

inhoud, aanleiding en
relevantie, werkmethodes
logboek

Cagla

3 lesuren

theoretische verdieping,
bijlagen

Wisal

3 lesuren

presentatie, evaluatie en
discussies

9/9/2016

13/9/2016