Vous êtes sur la page 1sur 4

AVT

1613

Regulator obrotw wentylatora 230 V


z silnikiem indukcyjnym

Regulacja obrotw silnikw elektrycznych to czsto


spotykany problem. O ile ukady przeznaczone do
sterowania silnikami komutatorowymi s
stosunkowo proste, o tyle silniki
indukcyjne wymagaj bardziej
skomplikowanych rozwiza.
Proponujemy urzdzenie
nadajce si doskonale do
regulacji prdkoci obrotowej
wentylatorw azienkowych i
biurowych napdzanych
silnikami indukcyjnymi. W kicie
wykorzystany jest specjalizowany
ukad scalony typu U2008B.
Sterownik przeznaczony jest do
nieduych silnikw jednofazowych
nie nadaje si do regulacji
komutatorowych silnikw prdu
staego i indukcyjnych 3-fazowych.

Waciwoci
obcienie: do 300 W (dla zastosowanych elementw)
system mikkiego startu
element wykonawczy - triak
pynna regulacja obrotw
pynna regulacja minimalnego napicia skutecznego na obcieniu
moliwe zastosowanie jako ciemniacz arwki lub regulator grzaki
zasilanie 230VAC

Zeskanuj kod
i pobierz PDF

Uwaga: Ukad przeznaczony jest do regulacji prdkoci obrotowej silnikw komutatorowych i indukcyjnych o
niewielkiej mocy zasilanych napiciem sieci 230 VAC. Ukad nie nadaje si do regulacji silnikw prdu staego, silnikw
3-fazowych i indukcyjnych zamontowanych w elektronarzdziach. Ukadu mona uy rwnie do regulacji np.
temperatury grzaki lub jako ciemniacza do arwki wkowej.

Opis ukadu
Regulator zosta zbudowany z uyciem ukadu U2008B. Kondensator C2 odpowiedzialny jest za tzw. mikki
start, dziki ktremu podczas wczenia regulatora do sieci nie wystpi na obcieniu skok napicia. Elementy
D1 i R1 prostuj jednopowkowo oraz ograniczaj napicie zasilajce do wartoci bezpiecznej dla ukadu
scalonego, natomiast kondensator C1 wygadza napicie. Elementy R3 i R5 oraz potencjometr P1 s dzielnikami
napicia sucymi do zadawania wielkoci mocy dostarczonej do obcienia. Dziki zastosowaniu rezystora R2
bezporednio doczonego do przewodu fazowego wewntrzne bloki synchronizacyjne U1 steruj wczaniem
triaka w sposb synchroniczny z przebiegiem napicia zasilajcego. Minimalizuje to w znacznym stopniu
zakcenia radioelektryczne, ktre powstawayby podczas impulsowego przeczania duych indukcyjnoci a
przecie taki charakter maj uzwojenia silnikw elektrycznych, przy duych wartociach napi zasilajcych.
Nie ma wic potrzeby ekranowania ukadu, mona take pomin filtry sieciowe. Poziom generowanych
zakce jest znacznie mniejszy ni podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego.
AVT1613 Regulator obrotw wentylatora 230 V

Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta i uruchomienie
Monta ukadu nie powinien sprawi problemu, jednak ukad jest zasilany bezporednio z sieci energetycznej,
wic jest zalecane zmontowanie i uruchomienie ukadu przez osob z uprawnieniami energetycznymi. Podczas
montau naley zwrci uwag jedynie na prawidow polaryzacj elementw, a ukad po zmontowaniu od razu
jest gotowy do pracy. Po zmontowaniu naley doczy obcienie i ustawi potencjometry P1 i P2 wedug
wasnych potrzeb. Potencjometr P1 suy do pynnej regulacji obrotw, natomiast P2 ustala pocztkowy kt
zaponu, czyli minimalne napicie skuteczne na obcieniu. Wszelkie regulacje powinno dokonywa si przy
pomocy izolowanych narzdzi. Na koniec ukad naley zamontowa w obudowie i zadba, aby wszystkie
wystajce z niej czci byy odpowiednio zabezpieczone.
Na rysunku 3 pokazano najprostszy sposb podczenia regulatora do obcienia. Ukad nadaj si rwnie do
sterowania silnikw komutatorowych prdu przemiennego jednak w tym przypadku dla obnienia kosztw
budowy mona zrezygnowa z rezystora R7 oraz dawika L1.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

AVT1613 Regulator obrotw wentylatora 230 V

UWAGA! Podczas montau i


uruchomienia naley zwrci
uwag na zapewnienie warunkw
bezpiecznej pracy, ukad nie jest
separowany od sieci energetycznej, a cz
elementw jest bezporednio doczona do
przewodu fazowego sieci.

Rys. 3 Sposb doczenia obcienia (np. wentylatora)

AVT1613 Regulator obrotw wentylatora 230 V

Wykaz elementw
Rezystory:
R1: ..............................................22...27 kW/3 W
R2: ...................................................680 kW/3 W
R3: ............................................................15 kW
R4: ............................................................47 kW
R5: ..........................................................220 kW
R6: .............................................................180W
R7: ..............................................15...33 kW/5 W
P1: .................................................50kW/liniowy
P2: ..................1 MW - potencjometr montaowy
Kondensatory:
C1: ....................................................100 uF/25V
C2: .....................................................4,7 uF/25V
C3: ...........................................................100 nF
C4:.............................................................3,3 nF

KITy
AVT

Pprzewodniki:
U1:..........................................................U2008B
T1:.............................................................BT138
D1:..........................................................1N4007
Inne:
L1: ...........................................dawik 100 uH/1A
ARK2 5mm: 2szt
Radiator 1szt

Zeskanuj
kod
i pobierz
katalog
zestaww
AVT

AVT Korporacja sp. z o.o.


ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

04/2011

Dzia pomocy technicznej:


tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Monta i podczenie urzdzenia niezgodny z instrukcj, samowolna zmiana czci skadowych oraz jakiekolwiek przerbki konstrukcyjne mog spowodowa uszkodzenie
urzdzenia oraz narazi na szkod osoby z niego korzystajce. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek
szkody powstae bezporednio lub porednio w wyniku uycia lub nieprawidowego dziaania produktu.

AVT1613 Regulator obrotw wentylatora 230 V