Vous êtes sur la page 1sur 1

MINIPROJEKTY

Izolator magistrali SPI

AVT
1884

Modu umoliwia galwaniczn izolacj magistrali SPI pracujcej


z maksymaln czstotliwoci sygnau zegarowego 17 MHz.
W module zastosowano nowoczesny ukad ADUM3151
z rozbudowanej rodziny izolatorw oferowanych przez Analog
Devices.
na rysunku 2. Monta jest typowy
i nie wymaga opisu. Poprawnie
zmontowany modu nie wymaga uruchamiania i jest gotowy do pracy po wczeniu
zasilania. W module mona wykorzysta w zalenoci od potrzeb ukady
ADUM3152/3 o odpowiadajcej konfiguracji kanaw pomocniczych (1I/2Olub 3I).

Oprcz izolacji magistrali, moliwe jest


take izolowanie trzech sygnaw sterujcych o niszej czstotliwoci (do 250 kb/s),
co znaczco uprasza aplikacj przy adresowaniu sprztowym SPI lub obsudze przerwa. Modu wsppracuje zlogik 5V ima
wbudowan przetwornic napicia 5 V/5 V
uatwiajc zasilanie izolowanego ukadu.
Schemat moduu pokazano na rysunku 1. Modu izolatora zmontowano jest
na dwustronnej pytce drukowanej, ktrej schemat montaowy zamieszczono

Adam Tatu, EP
PW

1
CE1
10uF

+ IN

+ OUT

+ CE2
10uF
2

IN

OUT

AMS0505S
C1
0.1uF

C2
0.1uF

U1

J1
1

VDD1

1 VDD1

GND1

2 GND1

J2
VDD2

20

VDD2

GND2

19

GND2

2
3

3 MCLK

SCLK

18

4 MO

SI

17

5 MI

SO

16

6 ! MSS

! SS

15

7 VIA

VOA

14

8 VIB

VOB

13

9 VOC

VIC

12

GND2

11

10 GND1

Rysunek 1. Schemat ideowy izolatora SPI

Rysunek 2. Schemat montaowy izolatora SPI


W ofercie AVT*
AVT-1884 A
Wykaz elementw:
C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
CE1, CE2: 10 mF (elektrolit. R=5 mm)
PW: AMS0505S (przetwornica 5 V/5 V, 1 W)
U1: ADUM3151BRSZ (SSOP20)
J1, J2: zcze SIP9
Dodatkowe materiay na FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 87550, pass: rxoaagj8
wzory pytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:
(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

AVT-5476 Energia Arduino dla Launchpada


zasilacz buforowy PWRPack
(EP 11/2014)
AVT-1795 AVTduino Battery Shield (EP 3/2014)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

ep.com.pl/KAP
REKLAMA

http://

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2015

57