Vous êtes sur la page 1sur 2

MINIPROJEKTY

AVT
1865

Doczany doUSB zasilacz napicia symetrycznego


zukadem ADP5071
Nieskomplikowany, beztransformatorowy zasilacz napicia
symetrycznego. Napicie wejciowe moe by dostarczane przez port
USB lub adowark telefonu. W zalenoci od doboru elementw
jest moliwe uzyskanie napicia do 39 V DC przy obcialnoci
od kilkudziesiciu do kilkuset mA. Opisywany projekt dostarcza
typowego napicia 15 V, najczciej stosowanego przy zasilaniu
wzmacniaczy operacyjnych.
Schemat ideowy zasilacza pokazano
na rysunku 1. Jest on oparty o specjalizowan ukad scalony ADP5071, ktry
zawiera dwie przetwornice jedn podwyszajc napicie, adrug odwracajc
jego polaryzacj. Umoliwia to nieskomplikowan ukadowo realizacj zasilacza

impulsowego dostarczajcego napicie


symetryczne.
Ukad ADP5071 ma moliwo zmiany czstotliwoci kluczowania za pomoc
poziomu na doprowadzeniu SYNCFQ: dla
poziomu niskiego f=1,2 MHz, adla wysokiego f=2,4 MHz. W modelu, dla atwiejszego

doboru dawikw, ukad pracuje kluczowany mniejsz z czstotliwoci. Wejcia sterujce EN1 i EN2 umoliwiaj sterowanie
prac przetwornic. Wejcie SEQ umoliwia
uzyskanie sekwencji pojawiania si napi
wyjciowych w modelu nie jest to wykorzystane i napicia pojawiaj si jednoczenie po wczeniu zasilania. Wejcie SLEW
umoliwia wybr trybu sterowania przetwornicy pomidzy wysz efektywnoci
dla wyprowadzenie niepodczonego lub
niszym poziomem zakce dla wejcia doczonego do VREG. Wejcie SS umoliwia
ustalenie czasu mikkiego startu przetwornicy, pozostawienie wejcia niepodczonego ustawia najkrtszy czas 4ms.

REKLAMA

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

51

MINIPROJEKTY
W ofercie AVT*
AVT-1865 A
Wykaz elementw:

R1: 5,6 kV/1% (SMD 0805)


R2: 12 kV/1% (SMD 0805)
R3: 2,43 MV /1% (SMD 0805; dobra)
R4: 137 kV/1% (SMD 0805)
R5: 118 kV/1% (SMD 0805)
R6: 2,32 MV/1% (SMD 0805; dobra)
R7: 2,2 kV/1% (SMD 0805)
C1, C2: 47 nF (SMD 0805, X5R)
C3, C7: 1 mF (SMD 0805, X5R)
C4C6: 10 mF (SMD 0805, X5R)
D1, D2: SS24 (dioda SMD)
U1: ADP5071 (QFN20)
L1: 3,3 mH (DE0703, dawik mocy,
SMD)
L2: 6,8 mH (DE0703, dawik mocy,
SMD)
LD1: dioda LED, SMD 0805
PWR: zcze SIP5, ktowe
USB: zcze USB micro (SMD)
Dodatkowe materiay na FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 66465, pass: td79fgh6
wzory pytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:

(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

AVT-1857
AVT-5415
AVT-1667
AVT-1731
AVT-1572
AVT-1461
AVT-727
AVT-1253
AVT-1066

Zasilacz moduowy (EP 7/2015)


Miernik panelowy do zasilacza
symetrycznego (EP 9/2013)
Stabilizator impulsowy 3 A
z ukadem LM2576 (EP 3/2012)
Regulowany zasilacz uniwersalny
1,5... 32 V/3 A (EP 8/2011)
Symetryczny zasilacz warsztatowy
1,25 V...25 V 1,5/5 A
(EP 6/2010)
Uniwersalny zasilacz laboratoryjny
5 i 12 VDC/1 A (EP 1/2008)
Uniwersalny modu zasilajcy
(EdW 8/2004)
Zasilacz symetryczny
(EP 11/1999)
Miniaturowy zasilacz uniwersalny
(EP 8/1995)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

52

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

Rysunek 1. Schemat ideowy zasilacza napicia symetrycznego

Rysunek 2. Schemat montaowy zasilacza


napicia symetrycznego
Ukad zmontowany jest nadwustronnej
pytce drukowanej, ktrej schemat montaowy zamieszczono na rysunku 2. Sposb

montau jest typowy inie wymaga opisywania. Poprawnie zmontowany dziaa od razu
po wczeniu zasilania. Po zmontowaniu
naley jedynie sprawdzi poprawno, wyczyci pytk z topnika, a po wczeniu
zasilania skontrolowa napicia wyjciowe.
Wrazie koniecznoci zmiany napicia zasilajcego lub wyjciowego naley posuy
si informacjami zkarty katalogowej ukadu
ADP5071.

Adam Tatu, EP