Vous êtes sur la page 1sur 1

BIDANG KAJIAN

: Kewangan Islam

FOKUS

: Dinar Emas

MASALAH KAJIAN :

Mapping of Literature Review


Sejarah Dinar
Emas

Sejarah
Perkembangan
Sistem Monetari
Sistem
berasaskan
emas
Berasaskan
fizikal emassistem
Berasaskan
sandaran emassistem gold
standard dan
Bretton Woods
Sistem
berasaskan emas
adalah lebih stabil
berbanding dgn
sistem apungan,
tapi..bentuk yang
macamana lebih
sesuai dengan
reality semasa

Aplikasi Dinar
Emas
Aplikasi dinar
emas di
Malaysia
Aplikasi dinar
emas di Dunia

Guna Sebagai
Komoditi

Konsep Mata
Wang

Menurut
Perspektif
Islam-Quran

Ekonomi klasik
dan moden

Guna sebagai
Mata Wang

Ada cadangan
guna sandaran

Ada cadangan
guna fizikal
dinar emas

Kenapa penggunaan dinar


emas masih belum berjaya
walaupun dah ada cadangan

Teori mata wang dalam Islam dan barat telah termaktub sekian
lama, maknanya..kalau nak bangunkan sistem monetary berasaskan
dinar emas perlu rujuk kepada teori monetary kedua2nya
TAJUK: DINAR EMAS DAN MEKANISME PELAKSANAANNYA DALAM
EKONOMI SEMASA