Vous êtes sur la page 1sur 7

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Rakeesh Veera telah menubuhkan A.R.R Telecommunications di No 3, Tingkat 1,


Kompleks Berjaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. Perniagaan saya ialah jenis perniagaan milikan
tunggal yang menjual beraneka jenis telefon bimbit dan aksesori seperti telefon berjenama Semson,Asuz,
Ur-Phone dan HTVee. Saya dibantu oleh seorang pekerja, di mana gajinya ialah RM1,300 sebulan.

Saya memilih untuk membuka sebuah perniaagan yang Menjual pelbagai jenis telefon bimbit
dan aksesori kerana perniagaan ini boleh mendapat hasil yang lumayan kerana produk yang dijual berkualiti
tinggi, disukai ramai dan mudah diperoleh kerana kebanyakkan pengguna telah mengetahui jenama tersebut.
Tambahan pula, lokasi perniagaan saya yang strategik kerana terdapat tempat letak kereta yang lapang dan
secara percuma.

Kelebihan menjalankan perniagaan ini ialah risikonya terhadap kerosakan stok adalah kurang.
Selain itu, perniagaan ini juga dikunjungi ramai pelanggan yang terdiri daripada pelbagai usia. Di samping itu,
perniagaan telefon bimbit dan aksesori juga mendapat jualan ulangan kerana telefon bimbit dan aksesori juga
perlu diganti dari semasa ke semasa.

Akhir sekali, risiko yang bakal saya hadapi ialah persaingan daripada peniaga- peniaga yang
telah lama menjalankan perniagaan.Selain itu, saya juga akan mendapat persaingan daripada produk jenama
lain seperti Asus,Huawei dan Sony. Juga tidak dapat dinafikan bahawa saya perlu menanggung segala
kerugian yang bakal dihadapi sekiranya barangan tidak laris kerana liabiliti milikan tunggal ialah tidak terhad.

SENARAI KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN URUSNIAGA


Bi
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tarikh

Urusniaga

2015 Meneruskan perniagaan dengan baki-baki yang


Ogos 1 terdapat di dalam Kunci Kira-kira
Menjual barang niaga bernilai RM45,000 secara
3 kredit daripada Dinesh Villainz Sdn.Bhd.
4 Jualan sebanyak RM20,000 dibankkan.
Membeli barang niaga bernilai RM5,000 secara
5 kredit daripada Rapperz Trading.
Rapperz Trading mengenakan angkutan sebanyak
7 RM500
7 Menjual barang niaga RM8,500 dengan cek.
7 Mengeluarkan wang tunai dari bank RM1,000
untuk kegunaan pejabat.
Memulangkan barang rosak yang berkos RM1,000
8 kepada Rapperz Trading.
Menjelaskan sebahagian hutang sebanyak
8 RM4,000 kepada Rapperz Trading dengan cek.
Menjual barang niaga secara kredit sebanyak
10 RM8,000 kepada Dinesh Villainz Sdn.Bhd.
Membeli barang niaga secara kredit RM8,000
10 daripada Rapperz Trading.
Dinesh Villainz Sdn.Bhd memulangkan barang
11 niaga rosak sebanyak RM2,000.
Jualan secara tunai RM4,700 dan dibayar dengan
12 cek.
Dinesh Villainz menjelaskan hutang sebanyak
12 RM1,400 dengan cek.
Menjelaskan RM3,500 kepada Rapperz Trading
13 dengan cek.
14 Membayar sewa RM1,000 dengan cek.
Membeli sebuah almari pameran bernilai RM1,500
15 secara kredit daripada RAR Mall
17 Membeli barang niaga secara tunai RM9,000.
Menjual barang niaga secara kredit kepada Trefoil
18 Communications sejumlah RM8,500.
Menjual barang sejumlah RM1,000 secara tunai
18 kepada Masad Telecommunications.
Mengambil sebuah telefon bimbit berharga
19 RM1,500 untuk kegunaan peribadi.
Menerima sewa secara tunai sebanyak RM3,500
24 untuk sewa tapak pameran.

Komponen

Dokumen

Catatan Permulaan
Jualan Bersih
Catatan Kontra

Invois Jualan
Slip Bank

Kos Jualan

Invois Belian

Kos Jualan
Jualan Bersih

Nota Debit
Bil Tunai

Catatan Kontra

Keratan Cek

Kos Jualan

Nota Kredit

Pembayaran

Resit Rasmi

Jualan Bersih

Invois Jualan

Kos Jualan

Invois Belian

Jualan Bersih

Nota Kredit

Jualan Bersih

Bil Tunai

Penerimaan

Resit Rasmi

Pembayaran
Pembayaran

Resit Rasmi
Keratan Cek

Perolehan Aset
Kos Jualan

Invois
Bil Tunai

Jualan Bersih

Invois Jualan

Jualan Bersih

Bil Tunai

Ambilan

Memo

Penerimaan

Resit Rasmi

23

26

24

28

25
26

29
29

Menerima RM3,000 daripada Trefoil


Communications.
Dinesh Villainz Sdn.Bhd menjelaskan hutang
sebanyak RM10,000.
Membayar hutang sebanyak RM7,000 kepada
Rapperz Trading dengan cek.
Membayar gaji pekerja RM1,300 dengan tunai.

DOKUMEN 1

Penerimaan

Resit Rasmi

Penerimaan

Resit Rasmi

Pembayaran
Pembayaran

Resit Rasmi
Baucar Bayaran

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4

DOKUMEN 5

KERATAN CEK
DOKUMEN 6

DOKUMEN 7