Vous êtes sur la page 1sur 2

TAJUK KAJIAN INOVASI : Teknik IQCT

(Kaedah Mengecam, Menyebut dan Menulis Huruf ABC dengan teknik


yang betul)
Oleh:
Puan Siti Rohana bt Salleh
Guru Prasekolah Bintang Kecil
SK Temong, 33600 Enggor, Perak
ABSTRAK
Teknik IQCT merupakan satu kaedah mengecam, menyebut dan menulis
huruf

ABC dengan teknik yang betul. Teknik

ini sangat efektif untuk

murid prasekolah yang sukar mengenal huruf abc secara rawak selain ia
turut dibantu oleh CT Learning Box sebagai Bahan Bantu Mengajar
(BBM) guru.

BBM ini direka khas berdasarkan teknik IQCT yang boleh

digunakan untuk murid bermain dan membiasakan diri dengan hurufhuruf yang telah dipilih dan diasingkan mengikut kategori tertentu. Dalam
teknik

ini,

huruf-huruf

telah

dibahagikan

kepada

kumpulan

menggunakan kaedah chunking. Kaedah ini telah diuji keberkesanannya


ke atas 12 orang murid prasekolah dan ia memberi kesan yang positif
untuk murid antaranya: murid dapat mengenal huruf abc secara rawak,
murid boleh menulis dengan teknik yang betul, murid boleh mengenal
dan menulis bentuk huruf yang disebut tanpa bimbingan guru, murid
bersemangat untuk memberi tumpuan ketika teknik ini dijalankan, murid
kurang

melakukan

kesilapan

seperti

menulis

terbalik

dan

dapat

membantu murid yang bermasalah diskleksia. Penggunaan CT Learning


Box

yang

dihasilkan

merupakan

BBM

sokongan

bagi

membantu

mengukuhkan lagi penguasaan murid untuk teknik IQCT ini.

Inovasi ini telah memenangi Pingat Perak pada Pertandingan Guru Inovatif
sempena hari Guru Negeri Perak 2014