Vous êtes sur la page 1sur 65

k `

6 ~" *zr
# x**
fv
.X^iz
ZyZZi
Z! Vm]]

14

"r

# %**
X2 gz Z]gzxE Vo ] ] ]

20

D{ZC


"Z',
Z+Zl+ZwhX ,' VKZ ! ! ! W'Vpf ]]

26

yW
gzZypg''''''''Vp ^j l ^

28

29

w Zi ZX ~ 7,
b
C- Vp^ ^
~z0
+!*
LWi ZX w!*
z
**
vZ''''':p ^e ^

30

Y !Z :i Z jkZgzZ]gz'Vp ^i ^

32 r
# q~g xsZ''':? ;g 3VYg y(C
`W

35

~z0
++yG**
''''''''':y Zi W g @*

37 (~ Tr
# /Z`u
Z **
]|&zmvZ-~tiZfp):wZg~
V ~t

E
3.
39 c Z ^
, Z''''''''':x%wg x%

9
10

"+ Z**

':W,Z6,{ ] xs Z~V~)

11

48 V w
"
ZZ''''''':{ k
H{Lbg Z zY
IZ

12

ZZeYDY Zg Zg
"gB
"r
# Q?'''':zz}

13

41
51

R,
g ZeYL LZk
,
+
0
gr
# ~
" *zxfv
.**
i
+Zzk
,
D
{ZC

L)
L x :^
E
X H
D{ZC

LG. Zz TV `
d 6,x^ ZZeY
4
-H
D
"
Z"
~zc*
gg Zy4&~g <XG
ZZ=g:z8
-i E
4

k`

k `

k `

7: ZZeY''':izgz
55 ZgzZ* 0pE
eY

g
14

57

g\ZeYKg

15

60

eYgzZypg

16

66

m,gS.S.C Vp

{eY~Zg '

17

70

(
:G
X',#
Zr
# i?( y*~y)

18

km]a p
g @*
B25
/Iizg 0*
q z XX ]a ^ZZ )x
]g: wJ
- g @*
B10ZXnwJ
-} @*
@*
Yc*
: Zzg
:[
7 g OZh
+'
izg&zgzZ,Zzgg z~: {uZ e LZ~
X YH: Zzg!g {g !*
zgzZ Ygze
$D\ WvZY
KZX ,Zg6,D{ ZC

CZD : Zzgg eg W*ap


pg ~g Y!g {zgzZ _~g Zh
+y

]g Zh
+y

X V H
X B: rg Zh
+y

+]
h
.gzZyZM6gzZX Kgz~g Zh
+y

6 ~ sfagi ,
F
*{ ~ ]g:
kZ *
c E.MO ,

X ,q :Z Dgeg W*y=g +
&gzZ,g eg W
1n 1 n i] _e]
Office: Shahrah-e-Ilm
Jamia Islamia Isha'atul Uloom Akkalkuwa Nandurbar (M.S.) Pin. 425415

Email: shahraheilmmagazine@gmail.com
PH: 02567-252256-252356 Mb. 9011958392

:m

tg Z Z

W,@*
lp

^iz
ZyZZ i
Z!
" *zr
~
# x**
0Zfv
.
~wqC
y
KZ H 0$._=kZgzZ H ZaaY eZy
KZ vZ
i Zg6,i ZgVY @*
F,
zzZ Lg ~+ Yi Zg gzZ VzVzq
v {z Va ue {6, Vzi Zg 7Z CW~ z ,qgzZ D
^ c*
V6,kZg U*
WzwZjZV}uz @*
@*
^z @*
g (Z[ Z
X Ctnq
-Z1DnZZZ
GE
z]gzZwZjZ Z *yW

X S^a
n r] f ^ ^ n ] ^ ] ] n

:p~^
X **
Wt **
Zz ]L
L pT ! Zg^ ( 1)
^] q n] xm] lL L~ !
X c*
U,
6y Ww !*
Z
^m ] m ^ ]e ] ] a^ L L:( 2)
?
{z {,
6 ,
6 kZ *
*C
gzZ *
*,
6 gkZ z~,
6zZ c*
~Cq

G A.
( 1023:t G4]IZ EZ )X Y
6

m ]]

m ]]

:pkZ^
X*
*Z]
.8gzZzLZ{ Zg Z LZ ^j] ^je^e m]] ^ L L
6, ZqZ 3c*
^ h]] _ ]L
L ~$
gu
Z~] Dq]*
!yK
ZD{]ZxgzZ+
ZZ kZp
X {)z @*

IF
4& Z ^
Y  6 H I ^]gz xsZL G
X #
sZkZ
w H~VY *
@7x Z )**
^1 Lg @*
^{ , z w q
^ }wgz Z )**
^q
-Z *
!WgI kZ V J
-V] Z@x L Z
H^ i
Z ! #
Z g !*
[ Z ; g 0*
71 { Zg Z )**
s Z y Zzz kZgz Z n
pg cgz W,Z Y Z z !*
~ Z y vZ Y

~ *: )**
^: VY H{ Zg Z g Z~~ ]g gz Z Zz: AZz ] x
} g Z y iZ ! Vz7:%t V Z y Vz %7V
I!
gz Z 9vZ V ; g,
k)**
^kZ ~/_
. Z : { Zg L i gz Z { Za
X =6,kZ

G
(:X
: D
,
k~}g !*
iZ ! **
',#
Z#
ri**
xsZ
&T~ x {izg {gG y N*
kZ {z Z,
6w ]!*
iW$gzZf LE
J
%NV
Xce'Zu~
y W *~[y *
NJ ;/_
. l F
G%
" 6,xxV gzZ Oh$ LG
i x Z Z ! f V- ~ { Zgz kZ

J
-u~(,
]*
c Zzg KZyt g izgz
] Jz*
c gzZ]zH

~i !*
y Y a p
pgg Z
', LZ VrZ z!*
Z
&[ C
X *
@h
+ LE
0E
!_
.yZ CW W6,Z L#
ZgzZ

E
J
" gzZ "
ww
"ZZR,V1 rN V o 6, ( Zi%L )l kZ
& yzB }uz LE
qZ ~ yZgzZ ~ y
" *
N J} V

X @*
kCV\W N/_
.g
K{Zgwz{h
+az 0*
bT" .
_{] Z|yZ
&**
X g *
c lZLE
qZaqZC
~{zHnx/
gzZTgzZ
( 7 6m:{h
+ )

qg *
! T CZ V iZ ! z!*
~ Z Z
yV Zt Z Y~ V , Z= p.{z3gp |
{ *
c i~ x }uz g Z yi
Z ! p~ Z
~ yZ,K+ZXy,Kg Z0
+
~ nzwo VrZ WkgzZ l6,
KC Y{g7%a W,G
& ylpgz Z Z_Zg dZ 4Z
~
C
zx : Zizga yV H/
%~g qZa VB
4Z~g Zi +
0i: (Z^ h
+
V Z yygzZDgz{ ]x
XZg
/
:
M F,
/
Z%(yZ
a ^ xEs Z dZ V Z LZ V yZ {z kZ
z LZ xEsZ V 5~ kg Z } (, y 0*
gzZ y*zy
&V;z D~(,iZ ! p[ ZgzZ g} x Z] .
}gLE
qZ yZ [ZgzZ
X x OZ dZxEs ZVxZg Z ~g F~
( 133 132m:W}%* )

V]e
pkZ X @*
BWZ,
' Z Z yg wx Z (,qZ }i
X WZ,
'] ._
! ( 7) M%Z ( 6) 7 W( 5) eg Z ( 4) iZ ( 3) \g- ( 2) Y Z ( 1)
8

m ]]

m ]]

XM%Z
Zg7gzZ} a
5 ZgF
ikzgY ZgzZ\g- Y7
g wt1
X D B Z
X }
aM%Z gzZ! bZ
X CY0*
ZZ WZ,
'zz
!WgzZg
X ZWZ,
'Z (,

p Vz ~ *
W
zqZs}iWZ,
'V Sg~ Z$
eZV
X ,
6Vzgz!*
gzZ

:Kgg !*
M n!*
K
WZ',
Xa
43820 000BY Z'( 1)
Xa
30370000Bi
Z'( 2)
Xa
24490000BM%Z '( 3)
Xa
17840000BM%Z! '( 4 )
X
a13720 000B g Z'( 5)
10180000B\g- '( 6)
Xa
Xa
9 008500B7 W'( 7)
IF
4&wZjZiZ /]Z iZ ! m^}Va [ Z
.
#
} L G
G

XiZ ! {

Vm]
%Zuz ng Z p g
gzZ yd~ txzg ~ wT WZ OE
}iu V- Zz ~gzZ V
Z Wz ] p
u Vzg H X Zz k Zd ~ [f
X s13*
!i F!*
T 53` WV
9

E
L8 L LX ZZ ;,
6V
Z z9Xx/
gzZ$
e.{! gzZ iZ
I
Vc*
Zz ~ ~ ~ iZ ~ Zz xL L~iZ X ] u
p
/g Z Z2Z
X Zz~,
(F~XN W~z

Z xkZX
Z Z (,
* Z ;6,{ 9iZ WZ
Z LL
X yZyY ,
6VgzaqZ
Wz kv~ WZ,
' }g7 hgV 1gzZ
Z ~ [ WZ
Z
X #Vzg YgviZ; yZyX D B *
* Z L
L yZy
I
k
,
+ z~h Zgx5
qZ~}iZg iZ ~ Zzx~ t
BZ2 ZX Y Z WZ',
iZ yqZ h
+'h Zgt
/ZX n
Xg7 &gzZx
/VZz] u
p
) !*
Vg !*
B
Y 1980sgzZ ~ 8g- z9iZJ
-; Y 1960
a~gz Cc*
*
!WbzyZp ~ Zi W x J ;

X X ~ w $
"gzZn i: J
- ` W{z,
6 gz ~ OZa kZ
(u +p~X, ,a
~ Vx ZjZ z #
) !*

X 0:
KVZyK
ZV~XN
f .
{CL L~ X } ,
(P p Sg~ ] ~ *
!W9 iZ
xsZ <
9tgz ZwZ (,
WZ',
tgzZ65~ *
!WkZ
X
Vl^n
0*
VHg ezgz s Z
z Z w ]*niZ
Za ~ *~ L L~ i f . SZgzZ m@*
**
%~ ] *n Zz Y
X @*
Y**
+
ZZi Zz
**
Z V 3 { c*
i
~iZ ! SV! WZ',
10

m ]]

10

11

m ]]

X @*
Ykg-

'igzZ tg/],{f { c*
4)G
Z ,
]Z4Z %X D Y 0*
~G
5E
i
@*
+J
.>E
X
_~ *
c G
*
*gzZ r^

V6n
Z gzZ ,
(g~ V{g q<X CZ~VZ~i
Z
.
p L L~X r
g] Zj
gz Z eiZ

Xf
X C
gzZV 8
-~iZ ! fgzZ
VzgZgzZ D YK W,
' V~ X C
x lZ Z~i
Z !
X D Y>[ Z
V6nj
n *
c `qZ jZP Cg Z,
6w x {9i
Z
+J
.>E
! gz Z *
*
* iZ X g YZ~ VzFp,
6 gz
c G
X { *
c i
~i
Z

+
B k zZ L? E
~ [fgzZ iZ %{ c*
i
~ WZ',

X @*
Y~ ,,
ki ZzB
Vo+ o m]
0<Eg J
-$
V ; yg ~
/eB122~ WZ
Z V WZ,
' +,
F x
/ *iZ
WZ
Z Vg V Zzi~[kZX
HH eg kg]g Zw
a ZgzZ Clg !*
{ *
c i d
$
Z2 ZX g} h
+'
s[
Z (,
gzZ ~ [h
+'X ] u
p ~ V VzgzZ ! f
XX

11

12

iZ! f iZ! iZ
E5E
"
*
* Z@1
,
]Z4Z
E4G
J',
~ egzJ

iZ Vz

iZ

~&
+
z', 1

yz"

,
]Z b
2

r tg/iZ Vz

C 3

~gW iZ!

Z%

ee

*
c g Z 4

C~i Z

yZ e

tg/

\ HZ 5

S
*
*v

Z tg/ _e

tZ2 Z
4Y
3G
y E
E
zxI

Fi6$,

t
c*

*:g
+J
?E**
+J
.>E
c*
G
**

h 7
~z5 8
$
4hIG
G
g 9
( Z
)^7 10
i 11
( Z)2-~g 12
Z&
+Zzg 13

4X3
(6',
) 5E
G

D 1 4

wB
6

6 Z 15

yCZ

Zu- 16
4)G'i 17
5E
G

} 1Ii 18

12

m ]]

m] ^

13

m] oeq
m ]]

( ) y *
NJ ( Z)Q x( g *
0 z*
!)X *
c gW6,Vkv] ]
E
.n$ ;
:+F,
X vE
x
X~,
mZ jZ

:y!*
i ~

Xtg/ g 0*

:#x

X6,
'

:~ Zi W

X Y 1910#31

: Z

X Y 1931cB11 :zy
X Y 1961#B31

:tg/

X
a,%1221037:Kg
' :0*
Xx*
* Z,
X 50,586,757( 2011)(:~ !*
W
X ,%101Ba
,% 39:~ !*
W
( Y 2011() :g ZzZaw x {
XZ e Z Z[g Z 422037:
XZ e Z Z

8,342:

0.674

:tg Z CF,
KZ

( ZAR)+
0Zg

:
Z Zg

.za( M
,Z ) :wZ
+27( e# )'g

'~g Y

13

14

2 gzZ]gzxE
"r

# %**

e% ] ( ^] ( $]
e( ^e ]
$] ( * ]
m ^ ^] $ (^e $
yp3c*
yK
Z t T ! # ,
7 x**
[g LZ\W:F,
7}Y {z c*
D{zy
KZ c*
D)g f T *
[g \WgzZ # ,
7 \W
X

H * ~g7 [Zg7#
Z wi **
~
z, Z qZtX kz e
$Wt
]
z Z
` ~ V- g egzZ Z
` ] Zy

z ]+
$ uz Zez
yW W
} :gzZ vZ~] qJ, Z @*
YH c*
qYU ikZ6,
C
=g fu Zz b & Z {gzZo ] Zx ;g} I+DgzZ
H qz fgzZlx **
',!*

vZ T qz x **
[g {z p
Q b & Z !*
gzZ p $ ,
F ~ OZ gzZ * Y
X[gBTgzZx **
[g

:=g f ~0
+
zZ}
.cgzZ
'Z~ ~0
+
zZ}
.c]Z \vZgzZ ,q g " ]
kZ Z L Lc*

c*
IDvZa kZ + D*uZ ~0
+
zZ.
}cp
Za cKZvZ)g fkZ { ? L LH Za T7, x **
[g
X g { e *
* C}g h
+'
gzZg {e**

:J
-~]zggzZ
M F,
wxE
p [g Hf[g ~ V*
* CLZ \vZ
14

o2 ]]

o2]]

15

o2 ]]

J]0<EggzZ wyK
Z Zx Zz Jw E
CS+Gg +
DZz% *
0
X

:C Za ]y
WgzZ ~g {ZD
+ D? c*
kZtf ^] BDvZ
kZ :ZZ KZp Y V: VY,
6 w 0<Eggz Z `zx !*
~ )g f

7 *
* Za {g *
!z a kZ VW',h
+'
H Za yp gzZ H3
yK
Z kZ {z G Y Za yp3 gzZ HyK
Z SZZ {z #
Z]

X C kZ gzZ PJY ZgzZY ZZt g 6, Za {g *


!z

:Cg Z6,
Z b &ZgzZ]
#
e% ]
#Z Z% ] P~uz kZ * Z ,
([g \W# 7, ]
gzZ j ] * Z ,
( {z :c*

g ZW b ] #Zgz Z *
* yWkZ J
X } y WV2 Zg

Zg f
D0W *
@ 2,
kzV 7,*
c 2 kZ ^e $ $]

^ ] ?
g Z \vZ 3n~ *yW
vZakZ
kZvgz Z Za kZ~ VV @*
V
gzZ n _m
X V Zz WD0W

:7` ZvZaD
[ Z Y2 j}uzVv { z m ^ ^ ] $
D (: Z
L Z W Zz% evZ 7` Z [ ZvZ 7] Z!*
,
W
Y Zz g evZ # ] ( m # ] ]i$ ] g Z \vZ , i Z
( yWZyi Z s ) X , 2 ?vZ
15

16

xE Z E<X C b hZ ~ F,
,
'z xE ` $
e W {g

V } g g gz Z W
C t x kZgz Z Zz
^fv ] ^j]^ j ] ^^ L L: g Z V
~wgvZ ,
/Y~
g V !*
G
dc*
ZzIDc*
L L D_e e pf] ^e]E `j ^ ] i
$ kD c*
A
~g
Y uh :gz #
, v*
0 ! Zz Dc*
Zz
:HVy Z D
} g
/ k0*
Z
#"
0G: {6 W

X gzg+ gz Z Zwt Y
V
~\ Wgz Z *y W]o kg Z z A
$ ky Z D
Z]|
W
V9{ z i^m! `n ] jm
g Z \v Z ~

gz Z
/
C L Z ~z0
+!*
]| ; g Y H~ kg Z z A
$ k ` Wx D | ,
7 ] c*
W

$ k~ D Zzt z ] z Z D N @*
A
A
$ kh
+%
X Vz6 W

#
Z !vZ} Z vZgzZ HK Z% ~ :c*

~ t :Z ]|
G
z~ w}vZ gVY?fgkZt
L !Z ` W} C= [ Z
f

s %Z 3 W#Zt }uz g ],
' *yW
#Zt q
-Z BZ e '*
!
_Zz
3WgzZ Vzx W
~#
Z V t t 2~ g O
X Vz s %Zzg O
_Z

:Vc*
g Z)f ~g zZ

HwZy# ~} g !*
T $ Z vZ k*
0 }g zZ ~g

kZ qZC
gzZ VZC
~ ? jn ] L LY
GB+G
qzg yZ bZ 9 Zg
M F, K zZ bT wZ~} g !*
V 3
( ~F,) !u h] ] ] ] v^: g Z V
~\ W9Zg
M F,
16

o2 ]]

"k
:Zkg Zz6W

LG
E

17

o2 ]]

YZ n
**
2[ Z YZ c*
7j4 [ Zi ZV L Z \ *
!

+
Z"gz Z yZZ ~ V}g A
$ kz kg Z y Z W Wgz Z [ Z
X W
<X
kg Z ,6W
A
$ k,x Z Z qC
[ yWgzZ yW
Z E
4& EqgzZ yWE
,
6 VdLZ ( p Y f ) G
LG4$q s~uz , ]
0E
G
X ,

:2 +D
:t2 ZP ~X2 + D
ce Z Y] Xt T m{\vZD V]i DME
X Cg Zi Cu5{z} Za~g Zz~
bg0
+Z LZ
Z ( Z) ^ ^ Xjm $ fq oF V ] ]aF ^ *] : g Z \vZ
kZ/
4& xEqgzZ yW
ce G
q8 Z CkZ #} Z Dg @*
Z,
6h N yW

0E
G
l ykl
\vZX ~~ Z CX F Zz g (Z ~
b Zz {z
Vzh N z7yk ~[}g ` W kZp
H*
c ~ ~ Zz
J"
5
V
~\ WPG
]|%qZmZ e 7{,
6kZp
,
6
V
~\ Wg f1Zt ] ^m n] f] e] ]aL L:c*
gzZ p=~ #
}
.
yZ\ WH i k] L L:c*

V
~\ W g p=~ #
}
.
J"
5
Y7 V
~\ W yZ x y W 7~ c*

PG
]|
J"
5
vZ Z XzzK*
NgLZ o :c*

PG
]|6,

C
X [8\
VC
zZ] ZxkZgzZ} +
Z}g xE V] DNE
(%i ) m( ] ^ # ] f ] ] l ] (] : g Z \vZ{+
M ~g
X D{+ akZVz] \vZ~
Hc*
= L L
17

18

^ ^ i L
L g Z V
~vZwgX Og
gM
+KZ~ q+
( Z1Z) r] rm ^n] ^ gnn ] jm ] q e ojfm
X *
0 :J
-pA
{za *D Zz YGq ~pvZ
a v ^] e ] g L L:c*

g Z(~uz V
~\ W
e n n] ^] q e n ] ^`] e p^n ] ^] e oa^fn ]
X 4Z~ 3 } qD Vg e ]]
Da{ZekZx Zc*
( 2)} ,
6Y f=g fkZ @*
} qD( 1)
( 3 )
q w Vzg Z c*
( 4 )Da q ] ~ V c*
( g Z)X a

n] i nq hL
L D
ug I0vZ]|
z ~,
(mZ
Lg gzZ *
Ng+
M} (,
n] i n h
_q
-ZM
h7 Y0=g f ] 6,
CM
+*
Ng Z (,+
M
,
6Za] um Zz
TqZ]g t
K]n,
6] !*
kZ
vZ+D /
Z]g t
K]n,
6 LgkZX ] umkZgzZ
~
V \W : ,
'Z',w kZ q
- 4,
\vZ H7qa g
}g (Zm Z ] n] nm m ] L L g f1Z]|
( w )Z + )X Y Z ha

vZ"
$*
* Zzg+
0Z}g t ZqZ +D Vke^] knDOE
X YZa/_
.qgsvZgzZg e
~VzkZvZ ^ ] ^f # ] om ^$ : g Z \vZ
{z}g e:vZ ^e n m L L:D

Z0gDg e Y f
X7
18

o2 ]]

<X C,
DZ E
7 ]gzD~ ] C ]Z mZ k Pg 7 ] + D

19

o2 ]]

D n] %e e &mv] %e ] nL L:D
&0vZ]|
X x **
g e { *
c ivZ 7x **
C *
c i]
:c*

~
V \ WV Le
C Z (,
~ HwZ V
~\ W q
-Z
X Y Zzg evZ { c*
i

\vZB:
/
Cx Z Zzx Z Z VqxE V]] ]ju] DPE
Q o] ] mL
L } YV*
!{7gzZVzV {z )Zz
D
]
e( q oFfm :gZ\vZ ZzxZZy
\W ] ] r
kZ
X ZzxZZzg!*
]Zf [g
\vZ

$
eWkZ Zz x Z Z Vz X z!*
!*
G-E!
VYzgzZWZ 0 $
gZ Z w *
!x6,
CD $Z (,q
-Za
X] Z|yZ uSSOgw qZC
B:
/
Cx Z Z VzuzpN Y:
=g f wtukZa }g Vx yZgzZ c*
*
0 tut
}
#
.yZ {z } x Z Z 0gceD
D
~z0
+*
! ]|
X ~
gzZ
4$q Veq ^ k] |] ] l DQE
VrZqTceDE
LG
^ $ ( u*] ~0
+
zZ.
}g Z,~g7J
-#Z ZHq
( {Z3) n ]

$] ^ ^v^ # ] o]

gzZ} (pgzZ svZV $] !*


4 kZ
X V ~Vzg Z
~

19

# pf]]
"

,'VKZ ! ! ! W

" Z
"Z',Z+Zl+Zwh
(m5) XXp ^ ] ^ (l^n^e ^] ^ZZ

zC
gzZ s 6,M
+!$
+C L L:c*

g Z zmvZ -kZg
gzZ [ Z N A
$ Hx {z kZavZ{ M
+hZ
/ZX
+
M kZ M
X 7`
Z YZVu *
0 vZW ZzkZ
n
/Z
gu
q=gzZ Yz b &wqZx **
Zz|kZ6,#
ZY AZ $
M 7zgVvZ QgzZ z 6,+
+
Mg Z e
$z%z
%N L L gz ZX H
: w=gzZ {z H
H M
+ gzZ n~E
H
\vZt q'x L L~~Cp /
Z z%gzZ ._ M
+
7zgC V kZ Zz !*
BC
gzZ M
+B
X Y [ +
M Zz
/
Z ,
6M
+g Zzg Z #
Z: .t kZ V o` m]
/
Z :}A [ Z N,
6yZgzZN Y wqZ {z N YG M
+hZ x } ',
VgzZV'{z k Q q kZw} i Z egzZ ~ga +
M kZ
X n[ Z N{z}
%NpE$Ex t ] !*
c*
I wgkZgz ZvZ Xgz Z } E
Z
N yQ
B y Z Z Z
# gz Z w q { z *
@ Za 7 w Z M
+ E
L j8~
tY
) !*
C c*
i~ Zwgz Z #
s Dh
+'
y Zh
+ gy Z [ Z N,
6y Zgz Z **
M
+hZ
**
t 0 w qZ L LA $
gu ( ) )
nqZB + vZ
%N g 7 qZ L Q
%N/
zz +
M ~E
L N YG +
M ~E
Z { z
20

# pf ]]
"

20

21

# pf ]]
"

%Nx Z y Z
( 1B :g
$Zsg ) X ZE
BmZ : n~Egz Z+
M~ qDceD

X} q+Da
g]y
WKZgzZaZg\vZ
$ (^n] e jm V n ] o ] ^
nm $ (] e jm (] ^] n] ve nm
!n] e ^n] ^]
gZ ~z* ~ ]gz ^C wqZ :c*

g Z zmvZ -vZ wg
wqZ gzZ f
e g (Z ^]
y WwqZ { zzz M
+E
L j8p D/x
~z*zz! Zy

M
+pD/x]y
WqZg Z]gz^~C
KZ
X Dg ~wqZ
{ izg ~g *
c g gzZ *
@Yu{z k,
7 i ~g *
c g :c*

g Z
( p >) X @
*
Yu{z *
@ ~g *
c ggzZ @*
Yu{z r
g

] g n ] o ] ^ ^ ^ e] g
^] ] ] n] ^] q e m ] ^`] e p^n ] ^] e p^rn
DpiE

} Y f *
@ HD M
+kZ T :c*

zmvZ -vZ wg
kZ *
c ,WkS {z @*
} b sKZ ( {)zx Z) V *
c } VYgzZ
X } 4Z~c iz \vZkZ ( aw z{Yw) ,
zzw
] ]^ ] a] ] V^ ] o e ] f
!`n ]^` a^n e ]^n ^n] a e ` (`^ a] e]^ a]
DE

p
ng(kZ ZgzZ D] DLZDIZ/
Z w &0ZvZ]|
*
@c*
wZ e,
6VV Zz *p Y:gD VrZ1 D Y0g Zu: i LZ
21

X g Zpz?f {z ZtBq ~ * yZ
Vc T wq H Zg v~kZ c*
%qZ g Z &0Z
6,yZWvgzZj6 6 $kZjLZ h1gzZ } Jh1
0*
,
'gYH /
Z
)$
+qZ ~ yZ q xsZyZgzZ,,
7^
X :qs Z {zVq Z ew$
+<
L txsZd Y
N Y Zz "7,~ ?Z
# c*

?
t ! ]| Hw Z + q
#
Z N Y{g g Z $ ZgzZ N Yg Zu}g v#
Z N Y {g ZzK1
a n~E ]
y WOD#
Z Y 1 =g f * ]
yW
X YHq
:c*

zmvZ -x Zg ~z%/0Z]|
7qa + D z <X VyZ kz9qZ LZ \vZ

D Y| hzZ w3t V W {z ? D *=g f]


y WgzZ D
w1{ c*
i3*
!i~g v|wV- ~ Vl}g vVq
VZe~,Z~YZD )gzZ = ?} z/
bCi

XN Y{ggZgzZ*
*Z} ,
(} (,
~X

gzZ g { +
M ~ q D D c*


0 y

}
#
.D sp= *
@ H Zg7 Zpq
-ZC
~/
Z Z{VY z] Zp

G: ] ZpgzZ /
Z Q7{ c*
i *~rdVY*
@#
i 5#hg
X N Y:~ Vz*hgD60
+Z w { *
c i{ Z ({ Zp N Y

:+
M 0E
0_
M
+gzZ Z +
M ~ zg g
$ q Z {g , ' VKZ
! W
+Z *
!z {
$
+gzZ $
+` W7zskZ ~g p Zx *
@,
WZg,
6wqZ
X 7p x$Y ckZ mZpzx Z _
22

# pf ]]
"

22

# pf ]]
"

23

M +Zz
+
Z D 7. V wjZ ~ kg Z yZ 9z Z \ *
! V
gzZ e
f {Zg g p
ng 7)
, Z J 7,~ VwjZVyZ v {z b
s Z ea q vgz ZD cg g Wy.6, ]g ZyZ
YZ^ Z Ct +
M yZ,
6 } Z { d{m yZVa 1
7 qZt. ;g76,+
M ~X Vj,
6Vzuz~ @*
Y0~g q
X **

gVKZgzZ **
oT |

M
+

8| 7,c*
ZzZ + Zz C 7 M
+ iz Z X +Z ~g $
e Z
s { E
+ ZQ *
@7g zu iz Z kZ *
* H| ,
7 7,a
:gz ] ~g ~ * *
@
C YZ C h ZZ
Vw zggz { Zg o q A 7(hZ }7i7
{ Zg ~ Zi W VZ 9hZ gzZ oVz ~E 7Z { z @*
Y
{ Zg?
C7
g M
+p e
f hZ )
, Z KZ at D 3
CZ *
@ 3g Zi Wp VM ZZ ~ f} g ~gz ` Wgz Z e
f g (Z
TDkZ LZ ~ gz Z D Y B; V xs Z { z *
@ c*
7
,Z~ d
$kZ {z t Wy Z #
Z
r~ YZ b & Z #Z
#
Zx gz Z D YQv Yg !*
qZ { zgzZ *
@7y W
_ kZ D`
X D Yw'~1~ z Ze
zc Y xz,
6fz: qa kZDL Ly
kZzmvZ -x Z
D
Cg c iz c izakZ *
@ (Z (zZ~ >gzZ

qZC ? gqDVY 5VKZgzZ ~ y


/LZ LZ + L C
23

kZy ;gqDa~pkZavZ y ~ {,
^ YVKZ
gzZ a gzZ WZg **
vZgzZ} yYZz%ZzZ {z ;gqD n
X 30{YZgzZ Cq
-ZgzZ} q ~pkZ

gkZ ~ *
@(Z/
Z7, Z B5~ ! k\Zk\Z

q
-Z *
@: ~ v W*
@: *
*|
mukZ*
@: {+
hz
/ Z * @*
: *
!ze~
aZ ,
(KZ *
@: kj oC: ]zggkZ~ V Le: Zp$
+}uz
$ VYZVz%kZD: z,
:t *V{zqZwZ e1 L F
6Vzuz

z }uzqZ Y f` WD:} 7,~ wg O


_Zz s %Z s YZ
q
-Z b V.Y fgzZ[Z ~ {+
E Z ~ }g Z Z 3g hg Vg ~
gzZ Vx{g0
+Z L L
Hc*

Z !*
kZ xs Z ` W D#}uz

?~g /
ZXtzg@,
'!*
kZ ` Wp V{gzZzyYZ YZq
-Z

Lg t Z~T C Z g+
0Z}g C ~p *[g'
g
E
+
E
G
-4&Sgg Z
5B x JZSg *
SE
@G
!]p Z
g vZ G
,
'Z ~g Tg Zz ,
6vZ E
X : VZxs Z =gzZCwq L$
]mZ*
@wz4,
x Zh
M7x V(qZ f H
Wg+
0Z}g M
+ Y H ! <g
X + +
MY
t
H{gY yg Z 0E
!.
_! I H

:
',
+z +
M
^] ^ZZ
q
{]|!ZjedLZ#
rZL L
={{y6,XXl^n^e
] ] (n gzZ n (l^n :D
Za 4 Z e ~ }i 4/
ZgzZ Za x W Z e x W/
Z p
+
Mt
/ZgzZ AvZQ g| 7,avZsgzZ M
+hZ/
ZX 7Za x W

gzZzh
+
yZ WQ ]gzH",
7 + L Q *
* 0qgzZ ~

?=g fqZ DH ? ]gzH+ L Q


Y0
24

# pf ]]
"

24

# pf ]]
"

25

Y
g +
M ~g Z
# ]gz
g +
M KZ

gzZN YCgz VZ,


'x t lp 'qavZDkZgzZ
Z {z + #
}
.gzZ g {z #Z~ V}g gzZ 0_g ZzF
lgzZ + Z',+
0i gzZ Y y Wa }g **
y!*
* qZ F+Z H *t
F + gzZ N Y + L$q 7 p[.
_g+
0Z LZt Z',
X :g gzu *&03

?+
MD

]
y W ~pz Y g \vZB D ~gzgzZ xi ,
6 D

} +
M p
pg !*
xsZgzZ {+
0i<z + gz
Vzuzgz Z KZ \
og
Xg ZB
~ z@igzZ DY xs ZVY
:c*
Vz
/
LZt Z@r
#
j a^q f]

j`j ^ nf ^

jm m o ^`e

n nF] o j ^a

YZ (, kZgzZ} : Zz6, qzugzZ s < YZ (,

Z M Z Vz yZ zg gzZ +
$ g Z /
]Z ( zZ ) IY <z + L

XZ (,
~ VVza Zz
$E D
G
sKZV} +
M Z Zt]y$
+
L BtgzZ =G
L .B
Vzg Z+
hgzZg7Y Z%Zz {
!*
:gzZ } ,
7 :wq Oz w ~z *gzZ b
KZgzZLZ}:ge:
L M
+YklkZXg+
M *
0 ] k0*
XV- g Z)f mZgzZgp zk0*

25

p ^j l ^
]Z
g Zz] Z~ *z**
]|
^ ] pF` ] ( kFn( e ^$( pa V ] n ] $] ^ `
q VE
Kzg+ZgzZ$
eZ@0*
ZuaV H
Hwi *
* yW
~T {zypg
X uIz yxg*
!zhgzZ C33 Zg 9
G
(:X
~- ypg ',#Z r
# ~ *z **
eY Kg
X Zg Z6,
~+
0iKZgzZ",
7IyW7ZD [
ZuzgzZ x vZqZ: VYgzZ 9
L o~(,vZvZx :c*

\W
XvZ
xz~ w~
V x Z wg~ ug M Z ypg :vZgz ZvZxvZ wg
ZuY C
mZg ZuC cq
-Z g
G u*
0 x]zqzm{qZu 0*
Zg vZxz ~g Z)f ~g vZ wg nZvZ Z E<X; D c*
gz5
X ~gza}g vZgzZ h
t=u *
0 xz~ Vypg~ V Z yyZgzZ +',
Z}g
C 1]zVzg *
0 2020{z` x 'g y*
c i ]|*
@wj gzZ
X D H qZ: ZizgvF ~V Zzs MZV\ W

: y WaV ZzKgzZIyW
!yW

?ZzI c*
y WyW
;gyZ ;g} )Z yW

X ?ZzK
ce *
* W ,
7yW
qZC ce *
*Z a
yWD
C
eY! V}
iWW} (,~ @ ZxW Zz#
rqZ= X wj 2IyW

26

p^j l^

26

p^j l^

27

{zX w yZ Hu *
0 x~ VzK~ ypg v /~(,g Z+
hiWz6,
t] !*
g ~(,
Y D7kCg ,
'Z',{g f gzZ D[p
! ! !X yt W: ,
7yW
y

!
C~!y
x)
) {qZ V Zz 5yW
\W c*
wj eY vZV\ W
X ZgkZ\ W gzZz
\ Wv N Y0bZZ erg \ W [ feYB\ W

z kZ \W eYB\ WY 7 0+ gzZ yW

?[ Zt H skZ Zz yW _7,skZ ?, [ Z HV
! !?z[Z VvZ H H
^[ZtV/
Zy
{z eYX
C ~
Cy !}
~g Z $ Zg0
+Z X} ZZq{ yybZ yZ e y#Z
X+
$Z~]
y Wsp vZ/_
.VzuzZp

]
4Gb) ~gz ZyW
<X
~ wgzZ 7,Z
+" G
, geYx Z E
G
X Y Z OyZlpY f{ +
E Z+4VN )
kZ g W~g Zg ~ yZ g VZ {+
Z wj kZ a 9}g vZ:Z
*
0 g:xz xEgzZyW *
0 g: ~i " ^ qZ Zg ,ogzZwj
X ,kZ

27

p ^ ^

o kZ m,
Z *
c W (Zgz qZ Vp< | ^ne o em
+ ', Z}g \vZ Q kg Z FkZZ[ zZ Y 1857QH
6,
G
*9g:Z Z e
C- xZg Z Y Z e
C-xZg Z Z e] !*
t~ V
qZs-xZg ZD t{z 7,~ V1gzZ { E
+ Zp ZmvZ
~ kZ g st: (Z ? ! q
-qZ {z 7{og (
rq~g **
#
#
rz]|X ,g qZ V ;7 CY ~ J 7,
V6{z~ |pV *zy} ~ {z
\vZO ,g +Z V 7g wJq
-*
! gzZ Yg {
,
7 } (, } ,
( H Za ~o kZ [ zZ
,
'i qZ Vg ,
) yZ
~ Zi Wk0*
zig L L~o kZ7t ~: iVzm,
Z g7( *
c fZ
o kZ Hk0*
zig LtL Y fd*
c g1- xZg Zz kZ}c_
( {g yZ * ,
6 VE!*
yZ Z a ~ Zi WgzZ Dc_ ~ Zi W

~M%Z Z6,
' @ y *
0 C
!*
y*zy ~ z kZ Hx Zq
-
q
-Zg+
0Z@ g ` vo xZg Z
{z g `xZg Z} ,
(} (,
Y f

v:ZgzZ D
3200~ g }g = A = #
r
X W,
O-
t g^4~}g7s kgZ` W V^ om]
t ? g Y ~ Vc*

/e t? ;gY *
c 2HgzZ ;g W V ? g Hkg Z
* x M%Z G M%Z ]Zt 7gZz Za y*zy ]Z}g
kg Z yZz ZVg ! ~ o LZ ?? HGoV
m{z yZ z ZVg LZ ? V Zz y 0*
kZ gW Za ! zZ
\W *
@wZt6,
^g7JZy
qtzkZ ~0*
,
6-Y f
Z,
mz yZ p
ng m - Y f c*
? p
ng m )
) Y f
X [-Y f{ ZyZ`]uZzz, Z
Hc*
:ZzyZgzZ
Hc*

28

p^ ^

28

{p^e ^

29

p
{ ^e ^
:w!*
z
**
vZ

gzZ Vz~ ]
yWgzZ *
@ ~ * ,
WZ
**
\vZ :c*

*
*3 *
@{ ~: {ce *
*: gZ
/+
0is
# ZggzZ qlpV;z
\vZV[H~gzZ lpv

g 'tkZ H MkZ

) qZZwy
*
*bV~{x +ZwVZz
**
7d
$
[X@*
7kZ[
Z.
} CYg+
0ZkZg

H *
@d
$
{
!*
Wx:gz[B~qggzZpkZ[
Z [? [8z[HZ,
(gzZ R
{
*
!t Y~}g !*
x

XBp

:Cwi **
gvZ~kg Z

D, Zkg Z C ',g \vZ~ kg Z #


Z gz {zqZ

D *
c w,
6LZnVV9
{z @*
YWg yZ yZ

yZ
zC N w,
6LZnVzcX *
@aV, ZgZg

wZ e {,
ke~ Vg ??D
v ?HWyZ
{z gB

: ` Z'
,6,] Z
G:/_
.,
'Z,
' {g f +~ wT 3g,
^ Y**
3g

kZ e **
oKZkZ7hZ
q kZ 7g0
+ZkZ:/_
.
) Z
?h
MY D
Hv, Zce b & Z w LZ

V ?,6,] ZG
/_
.g+
0Z kZ G L) {z D

D Y Dg
/ t 7y*
!ip Tg Dt ] ZG
t wq

V1DO ZO Z'*
! Vzg ZD
~y h
M7ai kZ ;gZz
g h
M7t V~ Vz#
3 Vz#h
Mw17w1zp

X @k
,
X
y W~ DQ d
$

z)
)ai

29

p
^i
^
jkZgzZ]gz
:D
yC

yC
Dzg qZY D
wy
zC yC

] 5 Z gzZ xz > [x Z gzZ +


Z"]gzg D ] *
c gz{z gzZ n
6,
} Za 9
L o + DgzZ + ]gzkZ 2X xi,
6yC D] Z z
] ^ v]E X d
x **
ZJ (,
gzZ} q+gzZ
{z0*
kZ}VgzZ#
Z tu{@ zD D^`e u] ` ^aq &nv
( 2`78m:>Z )X { c*
ikZ

:ce**
J 7,
u 0*
yW
V

q xE~ /~h/Yce *
*J ,
7 yW
^ ywzZ

gzZX *
@ Y g Z z {z:gz @*
Y 1| 7,,
'Z',jyW
7C ZZ

w:Y/{ *
c i {@x D J ,
77| 7,pt6,z/~,
(v

C* Z l y {z: M
zgkZ: Lg ( ; ) q Z {z~
ZZCgzZ *
@ Y Za g _
OZ~ ] Z Z wz IZ

X Y7

( 3` 69m:e
$] Z )

:~gz~ m,
Z~y
,
WZg ZG *
0 YI ~ ,
mZ1~! *
c ~zg Z { Zpce ] *
c gz

IG$E
wzZ Y c*
yZ ~ ~ ,
mZ sW *
@x7
ot *
@ wzZ L
gzZgx Z ]z: Zizg BkZgzZ -} g *
0 k : Zg7/
Z J ,
7 pyW

J&
BkZp Z7, yZV~ zg Zp/
Z+ L ) gkZ
30

{p^i ^

30

{p^i ^

31

( 6` 139m:e
$ )X z Zr~ m
,
Z W: i !*

/Zz Ug Za] !*
s +
/Z

:gz J ,
7: ~ ,
mZJk',
&} ~}g !*
^Z e/
Z V[7n ^m]
Y\ WgzZk0*
gzZyJZkZ: i { ZpBy \ W Y[ Z
yr
kZ1 g:/",
7{Wgz Z } zYw
ZJ ,
7 g {k,
'&t
/ZV
} ~ g: 4gHgzZ H
k0*
/
ZX xl4gHBy Z e w
KZ 5~g ~ wh^ ak,
'J ebZ '?
X }
g KQ}
gqzg
*
@ Y]g ~ z]zZ
z Z *
@7yv *~ k,
'J e wzZ
qt ~0
+
zZ.
}Z xl+ ay$
A yv
/ZgzZ
( 3` 69m:e
$]Z )X x }uzgzZQce **
qyZ7wz

! a~ m,
Z ,
7: ! aZ}
./
ZVH~zgZ~ [ Z
ZZ kZgzZ C F,
~ ZZ "7,xE t kZ ,
7 gz
x
qt$
- ;f yZV;z *
!W Z%Lg}X Q ~ ~ ,
mZ
,
Rc*
Wd
$: i ypgi qZ
b $
- ;f yZ 7 yZ v
]i YZ h
+]
.%Zt 5[ Z Y7 ,
6[yW
qZ q ; e V
}\ W X V;
H ?CY]i YZ *
@*/
Z X $
7
+]
h
.
z *CY ( : ]i YZ kZ ) Y: c*
*
0 *%Z L *
@Wxi

y WX H
{gyZ6,n 0
*{z : ]i YZ kZ#
Z ]i YZ *
*h
+.
]gzZ
~ kZ 6,kZ 76, *g Z zgZ ]iYZ *
@x kZ VrZ
kZYX
z$
+ ZZ ! t X~h
+ ]iYZ 6, {@ H~ kZ : {@
KZ _,
7 7! a Z}
./
ZV H~a kZ X CY ZZ WwZ~
( 6` 92e
$ )X| 7
,
a ~ ,
mZ

31

? ;g 3VYg y(C
`W
t V| g6,~ * xZ Z Z D$
eDv `W
7\W {tVH~X ,3Y ykHtVzyH
ZZ bzgW zg {z{+
0iqT\WW ZzkZH,
6zZLZp\W
CZg
}l n
xC
0~ ~ \W bzg {z Z
#
/
Z N Y[ Z
y?3~*1$
+Y{g ~ ,
7{z
/Z}
7]P`
,
6{0
+
iz ZabzgtkZ]g?VY{} +} x
/
ZQ 0b l \ W } e Y T ~ ,
7 l $

< Za bzgg+
0Z LZ \W ?\W VY D zg }g /
Z ?\W VY D zg }
T:g+
0Z\W/
Z \WnN Wh,
F7wW Fg Z+
0Y #
Z
}?}iQ/
Z C~Z~ kZ#
Z @ \W tX } eY
~g+
0ZkZ Z{z7t{z CY,
6zZ /
k Dg
(
F
: Q6,
zQ:Y{gz N ,g }tV, w \ WZ
Y VT, w\W Z#
Z bzg ZZg
$uzyW
~~\WZ 4MX
\WN Y,
6zQ/
k } @

/Zg+
0Z Z/
ZgzZN Y{g} ,
7z}
@ e
B
g bzg KZ,: #
Vzuz\W \W} 7,*
*g eQ ZgzZ3Z
g
$uz yW
bzg {zXnN VZ {7wWQ, Za 0
+
ig0
+Z LZ
* c*
w bzkZ ` W VrZ c*
w$
+
u * /
bzg Z
C **
"
Z,w$
+\W*n
W,Z X ttc*
w$
+
uZg
N i $
+ ` WZH
w$
+i {z%
%$
+ i WY0]g: WY0yi: e
C%
32

? ;g 3VYg y(C
`W

32

? ; g 3VYg y(C
`W

33

qzg ] ZZ #
Z #
Z {z ,\WX ~ zg i: <
BV\ W nN { 7wWQ g0
+Z\ W W

X v
T e #
\W D Wp k',{g !*
` W gz
%i\W
bzgzkZ ztX 7g ac*
g\W{z` WT exgxLG

X tt7g ax\ W~c*


\ WbzgkZ `W

Z[ zZ t ] !*
xj%#
r**
~6l *
c W c*
Zz=
HyZz kZ ~B; yZ ZKgzZ H V- ,
6 V^gzZ
b V; z y H
,
6{ V- #
Z *
c W^ kZ
~ {z h1 }g q
-Z ~ kZ a z,
'Wa yY N Y V~ ^
^ V;z gzZ Z :e M ]
W ]
W ; wa 7 ~g ZB a B
~ q
-ZO Z V- [ V YV{C b~ d
$uu ( {C)
yZ Z g Y } V_
Q V}g tgz Z g W
A g &
+
*
* Y V*
c ex **
VrZ ? y\ W Y7 ,
F QgzZ uzg
A kZ *
c W3g,
69J (,
~g Z7 ?7~g Zk0*
\W X *Z+
$VY ?VY{C ?T e
g ~\ W ; g W3g6,9 J(,\ W= kZ H
V- 6 zZ 7
,Qa \ WVY 7 V ~t Vz hg Y ,
6uu\W~ N Y ~
kZQ} :
@Y}t } Z7ZX w2 :e V
~Vt X Vz \ W~ < \ W ;g W3g,
69J (,\ W= c*

Zg *
@Z 7ZY ~+ qZ kZ V- 6,kZ [ Z HV- ^{z
X Vz \ W~ Q B 8 3V@*
*
* 3 ~ gzZ B B x k
,
~h\ W
VZz\ W /]| kZgz ZH
ng&
+~pgzZ c*
6,7Z
E
?h
Mys zZyZ\ WH :X 0E
G37g;ZYgzZ! {zHZz:
33

kZ ;g
7{zKqz *
*y]
obc/]|VrZV;:VrZ
yZ ~ ~ V s zZt #
Z : : ?/]| *
* s zZ :
t *
c \ W ~ ~: {T kZ ?
q H\ W ` WnVZ
~ kZ1[ Z kZt kZ Y {# ~^qZ
V- {z B yZ 'g,
^Y *
* ~ kZ A
\W~ s zZ/]|Z
# V
: VY,
6zQ yZ ~ Wa
*
*nVZ ~g \ W ` W [ z [ Z
qt \ WZ
# nVZ
= ': kZXZz , [ Z H g
# t [ Z ? gVY \Wce
c*
hg Y ,
6uu{C~
A kZX Vz \ W~ \ W[ Z *
*e
\ W,
6 V\ W7,
6 +\ W : kZgzZ H Z Zt]gzZ
\ W, : VY sz^~[ z[Z \ W+} g : + LZ:
?,
6z Z\ W,: VY ?
g\W{z`WnVZ gzz`W akZ~
M,

Fz
CkZgzZ ]gz%$
+
qkZHgzZHH
Za [zZ Z
,
6 kZ ,q D L
<z yW
)gf g+
DN *
0 !*
g f
] fLL,Za8
-g{g~zyZ,9CZgzZtzf,qR,

88gkZ 7 8
| 7,
[,4Zg0
+ZLZ8
-gvZ f ] u]
gzZkg Zt ]gzkZ*
@7
gqc*
gz{@W%{z9g ~gz
gzZ}7,
*
*tX,
g
Z,
g VaZ {z{E
[yZ\WgzZV
6,\W}g YgakZQ ,7t

,
6+*+v
Z @*
m] o `nLa
L *
0 W\WV
]gz]WZzkZ?,
\W : + {zp~\WZ
# ,
( xsZiZ fp )X
34

? ;g 3VYg y(C
`W

34

y Zi W g @*

35

y Zi W g @*

"
~z0
++yG **

Vc*
*
!W)vgzZyZx~ y*zykZy~B;V y*zy
pqyZzz u|kZ {zgzZ Hu| YZByZ V X *
c g yZ
$ g f]g WBM
N Zx0G
+kZ {zW0/
Zm,
Z~ ~,,
qZ _,
(_,
(v C4Z~v#
} vc*
+ZZt]g
&
Vzm,
Z VrZ: g Cc*
F,
: k0*
V g (Z ^# *
c W
z
X Y g g @*
3p5 y {z[ ZX
Hc*
ZZ}yZ6,ogzZ 1{,
^ Y9
eC
J m
q 6,( ) Z kZ ( )) $
eZVz,
mZ

d
$yZ 5yayZ}ZZyZ Hd
$LZVzyX

:
K 0zyZ ya Hn@',
kZBV G g7Z
X Wt ya Z E<X *
* yZ V ] !*
Ca kZ
~ ,
mZX [Zg Z [ZotL
L HyZ ~
_,
m+Z{]|

s Z o kZ ,
mZce 8
yC gzZ X
yC
**

{ ]|X , yZce V Z E<XX


Hc*
g Z MZ: Z
(g Z M Z

|@*
kZ ]g Zwz
w } : zg qZ,
6 ~ qzg ,
m+Z

,
6 VA V{gzZ Y f Vg ]Z ,
WZ } :kZ X gkCJ
- ` Wy

VrZ X N z )Y ikZ {z =L
Z]|gzZ } ,
7 } $
e.

y WaVz,
mZ D qzZzg {gg0
+Zo/
Z H
a kZ r
# Z ]| Z E<X,g h ~g B ~ /
K Z {z
V;z Y V;z H7wJL C
!*
TgzZ ; g Zi W ce *
* Yyj
jZ

Vz,
mZJV Y J (,W} } QgzZ Y H{ W+@Wyi m Y
X YH4" oyZgzZ YH g !gzZ
~Z ~ Zi Ws Vz,
mZ
Hc*
Zgz!*
gzZ
Hc*
lZ
g *
@kZ ` W
q
Hc*
~ yZykZ~ Y S0
+q
zux **
S0
+~ kZ
35

36

y ZiW g @*

& ZgzZ V
qZ
HHg yZy y ~ Zi W=g f LG
{iZJV X [ Y H * g *
@ ` WX 5 W~ ] Y S0
+
z$
+
gzZ Dgz Z' D qz ~ Zi W ` W6 DgZ 7,
**
Z

**
C Z**
~- dZ:Z ]|X Zz **
] zZ
++
Z, Z gzZ ~
g Z [ y{ 1Z ~zg ; Z **
Zi WxZ 1Z
E
kzgz *
`gzZ /
% y G
5k*
! gzZ Vz Zz '5 x ,
FgzZ [Z >k
,
b

X 7 *
c x*
*tY Ckg ZgzZV p}uz }uz[ Z z ZzY
&C

~
CkZ
~g ]Z **
]|X m<*
! ~/
% q
-
E
G
L ^WZ gz Z Z qZ x **
~
x Z.
} L L VrZ ,~/
%
>gz Z Lg *
!W Z y ~g ]Z**

sp~ q
-
CWD D W~
ZZgCgzZCgzZ Kg 0*
y*zygzZ ZZ
C
QgzZ WY S0
+Z
**
gzZC Z**
~q
Ck0*
,
mzgzZ
L
L S0
+X
H*
c { q
ZyzyL
L DgzZ H
0/
%Y S0
+

lz V ~XkZ zy x B}gzZ ~ pXI V p /


Z
] zyJZi+ 4yZgzZ $
- ;f Y S0
+X q
- lz$
+
~uz z1CZ sq
-Z/
Zt ~Zd
$
] {zgz!*
^WpBY S0
+C 0*
lgz,
6v, Z~ V$yZg+
0Zg0
+Z s
YWp]!*
]Zu,
F]!*
ZzyY S0
+ 0LyZ
X xZ)*
*g &zygzZ~gZzgzZo8|z Vz,
mZ$
,
E+G
$c*
gzZX B{,
^ Yv"gzZg7 ~ Zi W L g *
@ ]gz+
h] !*
kZ
s sZd
$gzZ *}g B$ kZgzZ ,_ g @*
6,i: gzZ: Zg Z
X ` WX N C V~ x gzZ N *
c {zVY5KZgzZ H H
Z o kZ N C g&
+
gzZ Nt ~ V5 ZyZ g Y
D: W,O
/
VE c*
C
z Vz" z,
6 g Z hZkZ }!*
E
( g {!B}piZ fp ) X **
Z Zg Z s sZ LZQ,x kZ

36

wZ g ~
V ~t

37

wZg ~
V ~t
V^
y kZ y
',gzZ ggzZ x Z Z.
} y [Zy { kZ ( 1)
X @*
,
6Vzg Z { izg \Z}
.
X ~Vet( 2)

V^]
:t~0
+
zZ}
.Z~kZ
X e:Z
+Zi, rZ
# Zzb~ i kZ #
Z Zz,
7i g @*
( 1)
E
4]N1 L
/E
Ia E
<*
*IaG
gkZgz Z L
< ,
7 0E
0 8 ( 2 )
(k
,
b) Z
# Zz 7
[,
6k QQ Y

b V'y *
c t Z
# Zz b 0G
,
6 [ E
L 8 ( 3)

X*
@7Z Z
ce

X x Zwg {izg( 4 )

:tzmvZ-wgqZ
Xk
HY~] Zg +
M e
h[ Z N ( 1 )
X **
u Zzai ( 2)
X **
<( 3)
X <} iZs ]gl( 4 )
X **
pz7( 5)
X8
3qI Y{( 6)
X b Z ZI Y{ 0G
( 7)
37

38

wZ g ~
V ~t

X*
* Y:Zvz ZvZ ZvZzvZ Z!Z ZvZ ZvZ~3 ZggzZ *
* Y{( 8)
X*
* W: Zz3 Zg}uzgzZ *
* Y3 ZgqZ {( 9)

X*
*yb)0G
Bzz~[gzZ,
7[ixZ(10)
X ,
'Z',
p
pg {izgw[ Z N kZ y%g {izgyb~kZ ( 11)
X y%**
-ggzZ **
~
~{ kZ ( 12)

V^fj]
y kZ t ZZz
e~ { : ,
7y: i I y( 1)
X Y| ,
7 Wyi
3]gz NZ %, z
)+
$ '~gz3Ny ( 2)
)+

$ t Bx + ZgzZ B,
6NkZ v 7 B p
X
gzZ Vzzyt 7"
$U*
<
L*
* 5B; N zz i ( 3 )

EE
~g ) "
$*
U I ^ ] fiL
L evZg/%ZiV G3{Zg
( 385&1g zZ G
!) 7B p ~ug I( VwJ' ~g v
G
X ce *
* : { zKV**
Lg( 4)

(~
Tr
# /Z ` Zu**
]|&zmvZ-~tiZ fp )

38

x%wg x%

39

.
3E
c Z ,
^ Z

x%wgx%

Z
vZ pt M
h } 7B g g : it L LZ '*
! '!*
*
@37} +
0i yZZgz =~g '!*
yZJKhz yZ~
x ZZ ir yZ *
* Za yj {:z yZ ] yZ
O${0
+Zp4t
7Z]
. LZ 3:" VrZ1 c*
hsVyZ cg V7x z
Za
VrZ1 * wg *
* LtL {gni Vz)gzZ {gp0
/7NyZ V3g Wz w
6 G
, .V Zzc*
0*
7x L~[ Z1"V,
&6,
M %
G3B^VzgZ .x *
gzZ G
*} 7,
7E
OyZ1uZ,
R Zz,u
X } [ Z V7
_7Z1 c*
qY
~vZ p{z c*
:B ~g g 1 5x x i~gzC
{z
,
6 V
6,e
$ 7Zgz ='!*
yZ : LM
i `1 g
! f6,g LZ {z p *
@3 } 0
+
i i yZ ~ 7, Zg
{z u 0*
V+ Vzg Z yZY
Ha kZ {+
0Zp4 T e **
7\ Y
VM ; g Y *
c ,
6yZ d T e 8
7 ~L LgzZ x *
N L LD{ 0*
LZ
I
?\ ygzZ } c*
VJ
-W
g ZtLE
g Z
/~ ~g Z- g e V1gzZ
7RZg f~ w4Z 0*
yZ1 n V1cV WVz%
X ;g pw %VZ\kZ {z0*
W
/7yZ
LZ7yZ ,
F Q ,
mZ L ^ Z}
.y.zg yZpc,
6 G
yZ : Zg
8J
-~hKY eg 1} {i+
0k~kYZ
M <g
39

X 7{z1- {g gi
A
Wz ~ 5 wzZC s *
! 135 g VrZ
tO1zg x yZ VX D}y

y
Vzh ,
mZ Zz 3
-XVD 3V e~ *
K
0 s3 H
7Z uZ ,
R Zz,X
X gzz
] Z r {i
'
}eg L Lp D] *
! {z ,
6 yZ
(
~e Vzg VM D J m
{z V J3Eu *
* N g Z- zg Vg X _
~ *]g w!*
w!*
X e
f{zN} {i0
+
kX N Z^ Zi
G
4] Z Z
Nzg Nzg X {z }n {1 NVzn yZ B ~t
LE
X

OY 7ht })} ,
kZC 17Zz ] *
* Dg s$
+ i {z
* ` W7Z 7L'e 1Vp~[ VrZX}Q @*

GE
X Vizg: 4Z 5B+E{r( *
@Y 1x **
xsZ }~
Z~WyZ1 Zy+
$@yZ~ h{ZgX Zlz+
${z1Z', yZ: i
X g
~a L Z O~ v Wb #sC
VM\ *
! V {z
p
V !Z ~+
$Z O J ,
7 bZ + L L .x **
VMX ~ V
X H[ NZ

40

x%wgx%

40

'] xsZ~V~)

41

W,
Z6,
{]xsZ~V~)
"+ Z**

! x qZ ~ ]c*
gz~
C y
KZ ( ~E c*
{ Zp ) pz
*
@ Ygl y
KZ z
f% kZgzZ *
@q `zz F,
Z ~uz
{z ~ ` Q Sg Sg Z Z ~ i {z Cxz Dx
D xs Z a Z Q ZZ C*
c C 7q w ~ ZZgzZ |
# z ]
~ kZ wi *
* kz 6,~
V *O c*
gzi ,
6 w kZgzZ Zz
E+G

C
3
]x ~uzy
KZ| C {zY y
KZ LG
E,
6 V
x?Zmx W **
]| T D{z *
@ s Zz dZgzZ i

5 gzZ
X c*
,
Fx xs Z
+
0ixs ZDL L ] ^n u ]: g Z V
~]W
%**
z%kZgzZ Cc] ZkZgzZ Z}
. D ,
6Dg Zzg Z
wggzZ Z.
}Jy.zxE ~gza kZX
C+g Z b #|g
~ y.zxE~E p
ngVgz {BgzZOg og LZ
c*
g Z tn
IT @*
Yk
,
/*

* wxE~)%Y,q w

X {)zyzL }
kZgzZ [ ` Zzg J ,
7 "7,xE~)~ V v:Z
,
6{]Z ,
WZ 7 ] xs Z~ [ ~)p g ~
f ] zc Z 0XZ~ sf ZzE
kZ g$
A%
L 8C
[ *
!" g~ { npzg,
6yZ] ,
WZ ~ f Iy ZCY
X,
41

:7xE~)s
4& E1 ]gz Z
g Z b Zz ]gzG
z ~)
0E
G
xE~)z kZp
Hz
h E
L 8Uz kZY Y Y H7
E
nZ ~Eg Z VF,
F,
x ` W g Y C,
' Zz6, !*
xE,
6 x **
Z
*
@g Z4Z~ VjZ
M V .LZ+ Zz,
6T
H1w
g{f Z (, s*
* w k0*
kZ YC
xEnW

~~,
mZ^
G
I].
]gzZxi Zyg e nq { Z (,} (, ZZdKZ {z]gzG
L 1 @*
+kZ { ZpYgzC
{h
+]
.E1: yCy H
tn
H y.zxE~E, Zt ] *
!g.VX Y: VYDZ- z{ogzZyZZz
} Yn6,0
+
i {izgP *| 7,[ T, Za ~gz + {Z
+
: ] KK+ Y ,
7 gz$g Z.
}1YW hsg b [zg oz
: p zk0*
yZgzZx Z Zz[ Z +Zzn : .yW
zgzZ { izgi [ V
Tt ]!*
Z
gzZ : yb
]!*
. g e z ~g^ z ]p Z Za
_
sZ Y !*
,
'*z +=g f Z D
+
g Z ~z6f n : cg s Zf| 7,[
~)yZ ;g
` WY g #
sZgz yj gzZ g Z ]x
X qx]
Cz]xsZ~~)zz~ C
gz ZuZzT Vog
~gzZgzZ ~
C+ g )g *
* q yW
zZ KZ tZ ` W
7m,
/

sbz ,
Fx LZa~E1-',gzZ :~
D Z~ Vog ~)+ZZ VLZ%Kx Zwz w' n~D
wj XD Z4Z~VjZ, ZQ *
c V-|*
!
~q
M,
F Z0
+ZzgwJ e weW Z+
0Zxg p-X *
@ VjZ |

42

'] xs Z~V~)

42

'] xsZ~V~)

43

gzZ {n Z6,, Z^ #
Z *
@W7t kZ H ] !*
|
# s Z V *
@ 7t
X h
M{ i Z0
+Z! lV} HkZ} q~ wj g Z+

: Z D
+
g Z Zk(,
Vzg Z Z~)
*
c `~/7ZgzZ jZ ~u3,
M ~NgzZC

z kZ
V zy6,}uz VjZ Zz V- | Z,
F{ *
c i~ yZ ;g Y
Y` sV` tg W6,}gzZ ( S.D. Schools)jZO@
]*
c IOZ KZ,
6gwj VjZyZzg VjZ ~z } Z ~ e Zz
Zz +,
' gzZ ~p f V x9Lg Lg~ VjZ yZ *
@ ?
Vx9,
6 jkC)gzZ ;g Y H~ i Z+
0Z ]gzp} ,
( x ( Brain Washing)
Y ZZ ~ V~f V Zz ",
7 V O ;g $
eZuCi |~ V~f
A *
@ 7x Z Z Z ~
V vZ wg ~ V yZ CY ) {o e
y VYZgzZ Vpx?Zm}si yZY *
@ x?Zm}]|
^gzZ DgzZY ZZ yZgzZ ~i f s ] xgzZ] c*
s Z 2D

Z **
IZ]|:ZZa}] !*
kZ @*
Y` g~ 8g Z
~^ yZ c*
Zz #
rqZgC \ W *
@x
o **
fZz {y
qZ Zz
L L]t y!*
i Zzt ^,
6] !*
y qZ k7,~ wjZ
( 207:z ) ( No, God is Three) &Z}
.! 7L LZ ,
7w1H,
't^
vZ

?g#
sVyZZ kZ} (, Y*
c Zgz!*
t Y ZZ#
Z

:]**
v]xsZ
w*
!~ ,
mZ,
6uO CY!*
# sZ V Zz"7,~ VjZyZ
|
u y#
Z } ,
6 "1 V1 i * " k]JV Zg 4*
N N*
~
43

LZ 7Z N*
*
N [Z N*
N*
7xs+Zz
3 a Y wjZ
)-Z gzZ)g L LOzxs^ y C7J
- 1 I,
6kZ e
My ) eg OvZ ; [Z bZ L g} (
, ygzZ *
@

Zu @*
3*
* 3gzZB; N !*
0*
} 9 *
@[ O
% H ( God

Z yZz ",
( ~ { {zp
Z y|t 4N
^ z!*
} yZZ6,g
$uzyW ? H
H+ZzVyZ
y WX *
@h
+

g gZ 37Z3g~ $
d8 g- zZ KZ {z D7 X 3
kZ yv~z
yZ 1 yZ 7Zg f VLZ 7Z 4 (Z
(ZBkZ *
@" yvz LZgzZx9^ ?J
-
gzZ Zz6,ty
W7
ap
pgg Z
',eg Z LZgzZ Z (,q
-Z V
z kZ ?VY u|g *
*gzZ
a x ZqggzZ u *
*$
e.wq gt X sz^~ C i t zZ KZ
X b zg ;
(,
WJukZ jZ ~|~ zF,
Z D
+
g Z ~z 6f kZ V
z Z ~I ]s xs Z Z g Wx X)jZ ~z } Z ~ egzZ ~ e Z z
I Y tg WgzZ ZggzZ x Zg ~ V 7Z VjZ uwq (
CYtZg] yZ~f^ CYJ 7,,
6ikZ] ZV g
g s ZgzZ Z}
.Cg CgQ CY w kZ ] 46,"
$z ugzZ
0 xsZ ~ w kZ *
@ Z (,Zz "7, V Z
# CY C ~gz
CY$
e.akZ ~0*
<gzZDZa ]2zunJ
zz
yZ'',gZ huV( v!*
f oZ )X B; yZZ]zZ
X ? $HgzZ Z] xsZ

44

'] xs Z~V~)

44

'] xsZ~V~)

45

:7#xE~)
gzZ Y )zbxs Z f:gzZ 7 #xE~)
/
C x {g
,
6 g O6,y.zxEyZ ( D zg *
*zg kZ v 6) #wxEh
+]
.
3 Zg W ] x~
C+ xE
tt yZ1BhV
kZgzZ,
6+Y: ~g Z~ J
-w2Z ! x ~zy
Z *
@N YKqB
H ?VY ~g Z +Q 7g Z)fkZ Y fs ,
6yC ~g Z)f
e Zz X k]sZ H ?Y7,
F Dg (Z d
$sZ KZ y
~ ] xE~)zz ] xsZz ]
C H ?Y07g Z) *
c eZ a^g Wz6,
iggzZ k] CZ ,
WZ T
M %6f s] *
! ' ! 7? *
@YWt

( ^u] `])X kCC" ~ g (Z

:]gzx sZ~Vzg Z Z~)


M V)gzZh

e o**
l ] q/& *
*gzZui *
* yZ
t1 ]gz6,i,
W yZ g Z +
Dg Z VjZ}uzgzZ
gzZz$
e. YYH7
/
ggzZVz C!*
C
.kZY3g *
_
c
tgzZC ]gzakZX YYc*
,
6[ ckZ ~/C=Zs
zgq,
6gm{~XN YK wjZ ~u3,
~g dZ Zzx OZk
,
iV ~
X Y3gp gZsf
V p
/Z ` W:
/
**
C
BzgF,
(a VjZyZ ( 1)
sx X, ZB7 5i Z ~y Z1wjZgzZ ~u3,

kZ @*
73gzZd
$T:"gzZVze [zgVzg ZD

g
% iVz)V LZ Ug6{za
h+
* X!ZjjZ Zz x OZLG
X jZ Zg Z)fc*
+Zz? yg Z)f kZy
W CY{ n]y
W1 Y{Z
+

45

kZnwjZu} (,} ,
({zL(ZgzZg (( 2)
tI g kZgz Zg Zgz ~g jZz
lg Z
/
OZwjZyZC
!*
o $
dgzZ ~g :1
Xn"
$U*
}
#
.+ 4tyZ] Z B *
@,zS6,kZ {z

wjZ sZ t xs T Y H (Z g e wjZ ( 3 )
} ,
(x t ~ VjZ v:ZX {)z ze ,
F aVgzZ 8 IaV} D
X Yi%zskZy Z ]gzkZ~jZ1 ~g Y,
6 : ei Z
N Ygz] gzZ N s Z *yW
~i
+,
6 wjZ ( 4 )

X g *
@g Z2Z +BB*g @*
qZ ]
CaVgzZ Y3gwm{ $
ds Z~ ( 5)
sZ{)z k]
W 3} Y H
M F,
yZ 2 Y 3g izg
X N Y2[Z W
'!*
d
$sZ)~ kZgzZ ~gzzz *
*4Z [ ~g u/
Z ( 6)
Za : wz $
ds Z)~ w a TJ ,
7 bkZ 7Z f *Z Vg
X} ZJkZ OZ2n
X Y~*
0 zo
\g i gzZ YH)
) *
!i ~ wjZ ( 7 )
i),
6yZgzZgzWY f',
ZgzZ Vz w=vZ~ VjZ ( 8)
Xnom Y fgzZ+ L X3Z~ VV *
@ YHx Z
V s: N YK O Y jZ $
eg gZ *
! {g /
Z
6fgzZN Wt }gzZi Z g Z~g Zg =g f F,
~ ~E
x OZ,
ki V ]gzZ ] *
! kZ ~gz {X n Z +
Dg Z
t Z s Z 7ZX Y ,
6 %J e~ 8g s Zwj Vzg Z Z (~) Zz
V Z +
D%gzZ {Zegz 6,kZ *
@Y { WD |
# s ZgzZ r z

46

'] xs Z~V~)

46

'] xsZ~V~)

47

ZzOZ{ wjZx {z~kZ Y: spcg6f V


X , gz]xsZJ ( S.S.C) ZZ ~Z,
6
GL!
gz { H $
c_ ] c*
)B]xsZy
/Z
kZk\Zp h
M7x ZZ Zz q] xs ZB] c*
)g Z]q
7Z y +
ZZ xE ~)gzZ @*
Yc*
} yZ 46,#Zc_ Z
~p~ [ kg Z ]gz ` Wq @*
Y Hg ZZ6,
B ]xs Z
`g~8g sZwj V;z ] xs Z~ Vog ~)yZ 7
Ys ZBBxE~) Y0sZwj VjZyZ/
Z
FVZ bbZ Z e V a }g m
yZz,
6 ,{ wj : ZJ
B! x ~E 7Z V + LZgzZ< y
z
( vZY
KZ )X : ~g Z~ Jw2 Z% ~zy
Z
9~ {Zg kZgzZ WW-zi*
]gzL<XE
!g Z}g akZ1
t *
@,x ZZ k^~kZgzZ ,zm{ skZ i eg1 gz Z i)
Xn 0$J @*
wIgzZg g faVY ZzW
<
,cVz%t~ +
0i
n
pg px s Z x yZgzZ ;g ` 4gz Z wjZ ZeYv:Z
~g *
! V
ar z
] F,
V gzZu+DV Z
g Zg #ZgzZ ; g x Z (,qZeY kZ {z yZ
X ;g ZyZ
g cg eYa g Z *z + V LZ Z~(,qZ #ZgzZ
X g
8x + LZeYvZ

47

( m, )

V w
ZZ

{k
H{Lbg ZzY
IZ
W^j] o `e ^j] n] ] 11

yQgzZ **
Wzg ( hgV )~wZ.
]zB
kgzZ] Z W)
( **

{ z/
Z #=g CZV LZgzZV7!*
LZ ! Zz yZZ} Z L L : \~g *
!
gZ
yZ ~ ? gzZ g:y Z yZZ yZOg ,
m (Z yZZ v
(23:/g) X y
*
*} ,
(v, Z ggB

\ W#
Z sg$
+]vZwgCy\vZgi ]|
~8gzZ ~g T5q
-Z\ W ~ ( (qZ6,,g e) {', Z >w
kZ 5 \ W{z #
Z lp kZ Z
# [ ZZvZ wg e
l
V *
0 z kZA w gzZ Vz{Z_ \ WV c*
Wa kZ ~ : ] vZ wg
? r
gyZZ,
6wgkZgzZvZ H:c*

kZ vZwg
W\ W V7
/
u~ Y^ :c*
C

\ W7 kZ

Zpg z kZgzZ 5 \ WQ{z6,{o( ) Z
#
{z V7
/
u~ Y^ :c*
C

gzZ c*
c*
[Z zkZ Z gzZ
kZ @*
yZZ,
6 wg kZgzZvZ H :c*

\ W5~ Y Z \ WQgzZ H
^
X g[ Z :c*

]vZwgQ ;V;:
(
zZ GE
!7Z G
5XZ[ !*
Z[ 4586:g
$Z g9)

48

{k
H{Lbg ZzY
IZ

48

49

l]^f] ^f

l]^f] ^f

Diu~] Z y
KZ { k
H{z
: W l]^f] ^f DNE
(^3e 1 D79n2El]_ 1 h^n(Df] j] E 1
p=~] !*
l c*
Zx Z c*
$
eZzg vZg k0Z]|
; g[ Z,
6 Vz yZ c*

Q ;g[ Z~ VzG,
6Xi ZzWV Wz
; g Yc*
[ Zzz{H
k} ,
() ! V;:c*

\WQ; g7[ Zzz] *


!~(,p
9 216:~gg 9) Z '
@*
HU Zuzgz Z : [ O
%LZ qZ ~ yZ (
( 292:

(^m \2 ^ D >qe ^qE(D] iE 2

!*
',i VM Za dY **
, ZyZQ L L: g Z \vZ

^gzZ ( @*
~tgzZ Wz t c*
~ Z Z kZ n*
c Hg Z U NZ { Zp ) H
]
yW ) $
dkvt ( Zz )
~gz ) ~zc V Zp ,
^ Y**
(59:*%g)X ( ~+
$Z)c*
~+
$Z { Zp )B ! Z
y( ~

igzZ c*
vZyK
Z '{z * ; Z% ]ZL'
L l] ` $ ] ] fi$]

6,T~g ZV-gZg Z0
+
+ZgzZyV kg Z0
+ : c*

zvZ xZ]|,

X 4Z~{gZWy
iq Z~VxTk](ZgzZZ,V

( 45&6:yWZsg!Zf ?
)

E
g qZ3 OL
L c*

\vZgk0Z]|~ ^n& m
,
6~g *
*i KZ Hg ag **
ikZ \vZkZ { C3 T x **

~g Zpag ZpkZgzZ ~ [ Z ag Zp[ Zk Qgz Z ~ gzZ^


gzZaV Zz ] Kgz Z ,
**
\ *
! V a VyZgzZ @*
W7i !*
( 4645&6:yWZsg!Zf?
)X} ^ C
LZ^}uz a]gkZ
49

; D t ] vZ wg ~ D
\vZ g ',Y ]|
[292:9) X
t
hgi t
Zz WyxguzkZgz Zy
KZ L L
( yZZ

(^ m+ 1 k^q^e ^ (D^r] ] j]E 3


kZ L L: c*

ZvZ wg%qZ D$
eZzg \vZ g {k
,
C 1Z ]|
kZ Vz Vc*
izZ Z{ Zg Zt Z yY~~Tn] Z f
JVzyV, Z { Z_Vp~gzZ J 7,Zuz i (Vz
~B; TkZnVz v WVzyyZgzZ _,
77 )
) i ( V
G*
0 V*
c A ~
{ *
c ~A/{zYxt ~ yZ/
Z yY~
( 651:9 644:~gg 9) X W~i (
(^ ` 1 ^] 6nD o,n]] o ^] 1E ^(D] o ^] e^E 4

?H L L:c*

]\ WDe
$Zzg ]x Z \vZ g {k
,
C
1Z]|
u u kZvZ *
@7sp ] !*
kZ 8
VZ x Zu CZ ~
(427:9691:~gg 9)X }
]g]gkZvZ *
c }

(^+ 1 1+l 1 1] 1< ^(Do] pm ne ]E 5

9
-;XE
$N
yZ {z @*
5k0*
G1ZyZ {0+
hiD$
eZzgvZgG0lE

H~}g !*
Zz g
/W Zz ",
7 i ] vZ wg VrZ7
kZ
8yYt Zz g
/
W~i /
Z L L: c*

]vZwg 1Z
X @*
I{ *
c i xg Z9 ( w ):e
3t ~i kZ {H
kg,
6
EE
X k,
': e *
c { :e c*
y:e } Y7~ L
L ($
guzZg ) $1Z
( 507:9 510:~g g9)

''~g Y

50

l]^f] ^f

50

pF^j

51

zz}
"gB

"r
# Q?
ZZxZ
)
ZsZeYDY Zg Zg

m{Zwyf zx Z
ZZxZ
) ZsZeYY Zg Z%g' Z gBQ?[ x H
!M',
zvZ G
*9gzix?Z
%[ Z wZkZ} g \Wy Z g g [ Z ~ }g !*
XqZt n
!N yN

2 ~ )
) izg :e I { *#
rx ZKD}g V]
x Zt ]!*
ZgzZ n:q c x Z Z
#
Z~Kizg {gG h
+'{z
r
%]i YZ yZgzZ%K q :ZwK2Kg ~ #
]#
rx Z bkZ q :Zz ]i YZ%{zgq)y {gG h
+'W:Zz
7{Z 9yZ wK,
6 ~q)yZ gq)q : Zz ]i YZ %izg ( 55 )
#
Z ?Y H H~ ]gkZ ^,
6 5Z Z {Z 9yZ [ xZ Z
# g}
#
rx Z~!]gkZ g7g ,
6].
}KZizg]i YZz q :Z%#
rx Z
! N yN %[ Z kZ !*
$Z',
?7*
c Y~ {Z 9
!*
W8
-gzZZ;
gZ@ V^

x*
c ZXtm{Zgz Z m{Zwyf zx Z Vnj] ^e h]r]
) szc~q)kZ Z (1) 7g Z, { Z 9x *
c Z yZ gq) {z~

51

52

{Z 9{z A
$ gq)| ,
le#
rx Z ot
z Dn
( 3)

/ZgzZ ,
^ Y **
c_ #
rx ZgzZ xi b {Z 9~ ]gkZ Vg Z,
X 7
g '!*
Vz 7o+Z ~g
1
V ^ ^ o rv]
V^] o^%] !!!!!!!!! (^ j ne o ]q] V XX ] ] ^e] mi ZZ o ^ DME
^ V n^] ! m ] o nje q] vjm (nj^e ^j u] m a
] o ^ n m m ^] p !!!!!!!!! ^`u V ] u o^] me^ e]
! ] ^vj q] ofm ]` ^^e e^ q] qj vj l^
Dj] nq] &vf ( ^q] h^j ( TN)TM)SR)SQKUE
] ^u ^q] o ^ ] q] vjm ^] nq] V XX ^u] r | ^v] ZZ o ^
( PQTKME ! q] vjm j] ] (] jm n ^e jm (
DPNQ V^]

^e ^m ^] jm ^ ( ^] h^e n] o V ] u o^] ^ V XX ^jv] ZZ o ^ DNE


o of ]a ( ] ^] o % ( e e u]j fn v ^f ni^] o
o ^] ^f] o ( m o e ^m q e ]
nv e j] (` o ^f x^m o ^`u ( a n] ^f ( v ^] V ^
ofv o] n | V o ^ `] V k ( n m ^ n] ^f o n ` o e
! o ]] a^]
DOOS V^] ^f] (] ^i f h^ ] f ] ^n g_ ( ] h^j (ROLKRE
! ^ ^ ^ ] V XX ^u] r | ^v] ZZ o ^
DNOSV n`] ]] | ( POV^] (QMKME
V ^ "
# ] q ne o] e V XX pf] &mv] ZZ o ^ DOE
! XX ^]u u u u ^ ` o ] ZZ !!!!!!!!!!!!
D^u] h]e ( nf] h^j (NQMKMV j] ^qE
DMSNKME ! ` ] V XX n`] ]] `q ZZ o ^
( 314&2:~z2Z[ 88B87&3:xZg Z ~z)
52

pF^j

#
Z/
Z%Z (2)
g 8
{Z 9kZ ( CY7z {Z 9G
S%~X~q)x c*
Z {z

53

[ Zh!*
DZvZz

pF^j

| 1431B z I Z ~ )B25D gBQ :Z^


( 364: :)

**
3 Zgg ZVzG Z6,
:~sfXqyz+ Y fD H V]
_ {1 ( Z,
6 wz ) ,G~g ~ { y*GL L} g
g ZVzGyZ w OZ y*G5~ yZ ,GbZK
M,
F"gzZ
H t%Z *
c g Se *
* ~ K
M F, VzGgzZ {)z 5 Zg ~ y*G
!
?7c*
YYHg ZVzG,
6{g G
L B}
g !*
g#I{ w y*G V^

cY}% (,
'Z',
)gZVzGZ6,
~!g Vnj] ^e h]r]
g ZVzG Z6,WZz ~ K
M F,
~ VzGVz%Zz 6 gzZ 3 Zg
]*
!kZ%Z(1)_0VZ,
6Z,Gt 7Bp~ (,
'Z,
')
-:
c ,
'Z',
zgZVzG c*
3 Zg 2 E
CG
~ 5 Zg kZG5 Y 3g w
V;zgzZV:]**
KVzGC

( YYH: wEZ {)zIR,c*


giz
( 2)

X xZZVzGgzZVz%xs
Z #
ZV,G

s
# ZkZ~}
@*
Ysp~~]X] !*
tg VH
g 3~
7
{ z Cx
/i 6,s %ZVig Z kZ 7
Dx(vQ Lg !*

KZJ
-V C ~Qi V gz Z
VY m
CZ ]+Z [gvZ L L: ~ pg
$u 6 C37V y Z }i
Z D VVv { zy Z: c*
g Z
x Zw6,}iVY ZbZ
#C
X s 6, Zg ',zZg Z E
LG
kZYsp~
53

54

! n ^f] f o n ^q ^e]i ^ kn] e V XX ^v] nnfi ZZ o ^ DME


p^v] h^f] (] h^j (MRRKM Vm`] p^j] (^r] h^e (] h^j (QTUKME
D^r] h^e (MPQKOV n^] ^j] ] (^] ] (^r] o ]
( 378&5:xZgZ ~z 140&9:t~zE
ofm (^`n gjm f] rm "
# of] o` V^ e^q V XX pf] &mv] ZZ o ^ DNE
na] o ^q ^ h^e (^r] h]e (MLQN V&mv] (MQOKN Vpj] ^qE ! i (^`n
D^`n e^j] f] nri
kn] ZZ V^ "
# ] ^` o^i ] o ^ V XX pf] &mv] ZZ o ^
Dkn] h^e (MPUKVxne^] FE ! XX ^nu
oi n ^m n rm f o m o^i ] u nue V XX ^] ]e ZZ o ^
o oj] | oj] ] ( ] o ( ] h^j ( OQUKNE ! ^ e q^u n
]a V ( ] h^j (RMPKMV n^^i^j] p^j] ( ^r] h^e ( NSRKMV `] r ^a
h^e ( OPMKNV ]] vf] (^r] h^e (^r] F (MQPKO V^jv] ( ] f] o ]
DMRRKMVm`] p^j] ( ie u ^_] (^r] F
! ]ju] n ^ ]^e ^a V XX |] o] ZZ o ^
DMOS (MORKS V nnu p^j (MOQKV |^m] ( f] ^m o (RNOKE

[ Zh!*
DZvZz
gBQ :Z^
( 435: :)

54

pF^j

V ^ ^ o rv]

izgz
eY

55

:izgz
eY

7: ZZeY
ZgzZ* 0pE
VZzB26 (M.S)g*
!gz#ZZ xZ
) ZsZeY { g y*zy
Cg!KyeY|+
W8&30~LE
$iz,
'Y2014611g@*
* ZVZzB35gzZ~g*
x **
]|eZ Kg kgZ gzz.
]RZz yWZ x { ]gZ kZ kZ XZ qz
ggzZ g
$Z - xZgZyZ wSygzZ X
~ *z r
#
G
:(
40*
3E
~g **
]|gzZ X',#Z ~g F
r
# ZG?**
]|+
kg
G
:(
]|gzZ X',#
Z #
r ~z0
+*
! Z **
]|} Zi #
r ~z0
+!*
r
# &
W iZggzgzZ xZf}g {zyZXg k#
rZ w) {
**

G
:(
M
X',#Z r
# tGZq]|eZKgT
$*
* {zkZgq
-xZ**
r
# Z**
iW*Xgq]Z|Y eY]zgzZxZ +
EZeY
5_I
g Z0
+
~ y*
!i Z Z g.kZ Z u*
0 x]z~ #
G
k#
5_I
XX7k
,
g G
gZ0
+Y
v:Z c*

]|~ T Z [ eZ Kg ]| x Z/
z6,
~ ]Z@WgzZ x Z +
E ZgzZ Z qz wZ xz avZ w (eY
Xg ~ x B ~g7 KZ ] Z|g Z)f ] Y%XgzZ g w}g7
iZ LZ ] **
JZvhgzZ g Dx Z/
z6, Z ZgzZ ] )~ yxgw
+E
X ;g Y! pE
L jB *: t` WgzZ*
0 B}
aVLZ~ kgZgzZOg gzZmCZ kgZ {zce0#
Z[Z
c*

]|Zyk#
rZw){
**
]|~*z]|NZz4Z

tZzc*
*
0 {*
ci}kZ WVp3gsgeY~Z**
WeYg*
!Z
55

}WX}iZqJsvZm#
r~*z**
]|!*
Ze
Z Y

gzZ z,
6 ] 5gzZ ] Z Z
+"m{gzZ H3 Zg W VT kZ

X ~ (F,
[p6,p
pg ~g YWKZ Zz
G
E
(
:
08 X',#
~ *z]|gzZ c*
b 0E
Z ~z0
+!*
#
rZ **
]|Q
X ZiZ V Vzh Zz `ZziZ G
00_IggzZ *
c ZzwJz[XZ#
r
E
340*
$
eW #
r ?]| Z [ ~g F
r
# ZG?**
]|{
\ W~T c*
y
,
'i,
6 qCZ m ^ ] n # VY `
X c*
]
y Wgz Z
g

* kZgzZwgvZ V
~]| qZq:c*

r
# ?

p%gzZ ` \ *
c 3 Za * &(Z
* ~uz

* kZ c*

x ZC
mZx J
-~
V vZ wg]| x?Zmx W]|
tZkZ $,
(g * wVkZ T e ' * \ W/
Z * ~uz
szw
B 7
-ZgzZN Wz Zszw
kZ B
: *
c bkZ~p$
gukZXN W

r !*
a
gzZ: {{a *t ^] q ] r ^n]L L

#
Z r !*
a
gz Z : {{a *
g Z]
y W] *
! t
* Z N Y{zgz Z szw$,
(g * Z

X Y0: {{a
gzZ r !*
a

~ V5}g ~ c*

0x Z/
z6,eYY C #
r?2

p C9zg Z :gzZ CWi9#* :V Zzkg ZpV*


@
zg Z gz Z
H*
c `~ i Z0
+Z8 - *
! {z
H*
c `*iTVt ]!*

X Zx !Z *,
6Y #
r?]|~ZgzZ g Z0
+vZY

qB436 {zkZ ZgzZ* Zz


W B284~*kZ
X ~ZZzrg%
Z B6gzZZzrgY ZB11Zz
56

izgz
eY

56

g \ZeYKg

57

^] 1 ^q
n
g \Z (kg ZZg 'gzZ| 8D*Z8D} Z
#
r+ZI?**
eYKg]|Y 2014618g @*V^e2 nu
: Zzga g wZ LL+,
R!*
W 9&30]ZgkZc*

[gzZ
~ Zp b
X
ZZe Y W 5&30 D ^ ] Zg Y 20 1 4 6 1 9g @*V m]
Kg ]| * q~ k Z: g w Z ] a Z G`g z ~ Z e Y c

e Z Kg ]| wg~*: kZ 1 { ^
,Y kg Z V z e Z
y Z Z Z g .g kZ~* g ZMV~*ug IkZ
X H7x Z/
z6,+ 4,
6
VyZgzZ ~ g * Y C Zz qB16V; x ZfkZ
G
5.& ]]B45X
X ~]
C LG
HZi Z V
~g **
]|gzZ ~z+
0G#
rk1Z **
]|gzZeZKg]|{
Z z6,
M F,
zZgzZ Z + D~ y LZ qZC ] *
* #
r
X Zx !Z *6,~

$ eY- iz',
G
xZgG
0G
eZ Kg ]|Y 2014 620g @*Vpq]

~ T
H3g* qZ,
6 V g u k\ dKZ Y CB80~g kZ
t X ` rg Y CB20g kZ c*
y W ~ *z ]|
X ~ 4,
6u#
rqvZZ **
]|g
~46,
ur
# qvZZ **
]|Y 2014620g @*V]J^ o^
kZZyq
-Z eYKg[fV,
kiY CB25V~ggzZq
-Z Zz
Y
EG
5_V;z ~aKh
XY gzZ C
L E
+y

}iq
-Z,
6V -#NL
L
57

Z (,8 D} Zt!3z ~grZgY 2014 621g @*V9 ^^


O g @*

sVzg e p=~ Y 1999#


r~ *zx **
]|6,V
eYgzZxZ s Zs ZeYL L6,Vag O g *
@kZgzZX u" N
4i
kZJ[ Z gq] ] 175gzZ Y C250~g kZ H ] E
5E

J[ ZgzZ ,
ki~YeY9 ~X` 0qY CB85g

g \ZeYKg

58

~gkZX g} x Z#
}
.~}g Z Zgvgz Z 0*
)
Z
YB10
X D 2{)zJ /
s]]gzZ,
RY CB

.2EkI!|gzZx $
,
m G
+~ V] o^a m;n ,]

gzkZt{gpZ
+"BB~E VV 7wjZ (Z zz
N YK wjZsZn Z Z7tc*
F,9k*
0 }g JZ Z Z,
(
4)g8E
m{ a]
CqZgzZVi
A &*
! g Zgwj ykZ G
c*
wj sZ7ZgzZ YgzZi yZ=g fVZ~x 9;
X g `=g f4wjZ yZ {z Y c*
x **
liVxsZyZ *
@ Y
sLZ ! pgzZ K Z4 wjZ Vp
mZgzZeY
HwjZ ;*zZVVgz4ZXN W eY VZzVZzg

Xg77lzkZ~rz
kZgzZkZv
Z , H
gzZ#
rZ .**
g **
X g^A
$ kB25~ Zg kZ 2
X y'
6,{Zg ,
Fg4z]
.gzZ~g7yZ
wg#
r~ *z]|Z* Z: ,
6V Y 2014 g *
@B22
yW
kZG 7x Z/
z,
6~k
,
}uzgzZ~ qz Y Cg g
kZ ~ )
Z
] ]B25] g eYgzZ ~Y CB15 Zz
X Zx !Z k Z6,gz ZZyx Zf
YH
ggzZ {g 5 xsZ `zg| /
Y 20146 23g @*V,9
58

g \ZeYKg

59

}g Z ZVzt [ Zv:Z Zq z~]g qg }g Z ZVzt{0


+ZgyWZ
X Z*
* WeYKgVab ZkZgzZ _g B
nC
8
YH

'i V~ ZM eZ Kg ]| gz
aB5C
!*
{g 5
G
:(
XZ*~]g Z X',
#
Z ~ *z]|gzZZb Z 8gkZHwLZ
~g7iqD
qZkZ H7x Z/
z,
6+4 Y C~ k Z
X Zx !Z kZ6,gzZ Zy]|kZgzZ~]|
i ,
6 V /
]g @*
8 * Z WB4Y 20146 24 g *
@ V+^
X ] *
* eV- i B200V6,W]|kZ >f
mZ Zi W **
V; z V qZ x **
tg6,~ kz7, /
*
*
~h
+y

} iqZ V,
6V { Zg Z {g Z ZqZ x **
tg6,/
I
}i(~uz LW x7
o({zeYKgpZ *
* YV;zaT
X H{g Z Z qZ
{g Z Z qZ6,V Zp ~z0
+*
! ]|%zceZ Kg ]|
X ; g YH{g Z ZqZ Va Zg7 ZpkZ ]|Z E<XYH
v{ *
c i ~TZx k ZqZ~
/KOe W9&30{
kW kZ b} ,
7 ^ Ia ]5: Z+
hz/
v sVzg ey
XvZ Z
bc*
7Y% **
3gzZg~h Qvp
- ~ g7 g7~ Y 2014 625 V
$# *
! 0*
)
Z
V ;z
H

^,
mz ^ ,
mz wjZ *zZ y Z 5 rg x Zg WHx Zg WV Zz
4&o mZ yWZ W&
5H
G
g~ T
~H: g7
,
R E
8Zg Zg
*0
+q **
]| w S gzZ g #
r ~ *z ]| w
>,
6 Y gz Z ] *
* > x Z/
z6, Y Cg j#
r
X Zx !Z
ZyKqZa [ Z NwZ {Zz LZ g7b - [
g7Y f kZgzZ Z b Z vZ pT [fgzZ b Z kZK
X 3ZzeY^yB9gzZ Zy~kZ~q~kZqZ
59

60

~op eY
w *
@ ZwiW
x { + Z + ZZVz+
0iLZeYv:Z
4& E{g~ Z{ +
M F,

y Z Dw G
0E
E Z LZgzZ wj e Yt
G
wqZ T Z
{q kZ~ %x *
c ZgzZ D Zz b & Z KZ\g~
S D Y~oa J0#Z Z C$ Z
gzZ} !*
g ZzCgz Z {+
0? *
@ cg V, ZeY

gt LZeYv:Z CY~ 7zsyZzz ~g e gzZ ~g6Z yZ


f LZ w } g7 eY Kga gz Z *
@: Z zg s , ZVz+
0i
LZ
7Yb zg] o ] p q] ] q] n ] ^~VyZD~i
p
ngZY g *
!W%zx *
*gzZD 7,~ VyZt,
6T
G
E3E
"
5
qZ kZ
9
+ gzZ + G
B gzZ Rw ~L BB z Z F,
X g Y `g ZgzZx **
VyZ~ sf x Z bhZ
p Z

p Z

20

|/

71

g a

25

~grZg

15

!3z

07

10

10

Z h ZzZz

24

g7

11

28

^ v!*

08

g7gP

12

38

15

13

40

*
!Wy

jZ$ Z #ZgzZ @*

Z,
'eY] YZ
yZx J
-
X Lg7eYx Z ~] *
c gz

60

eYgzZypg

^q ] ^

61

eYgzZypg

ZZx eY~ypg
Zzg~ ] Zz] zmvZ -\ W x 6~ ug M Zypg
6,<
L Z zmvZ -\W 5gw; w LZgzZ D Y#V
V Z V'gzZ D YZgsvZ t Z~ { kZ y D
X Bg ZZ VB

ZZV Z
*
@ Z Z VVB V' V Z ~ ug IkZ y pg e Y O
lV Z ~ V1}uzo { z V {+
0 ?Zg 'w )ZgzZ
V.g L ZgzZ ZKZ yzt Z~(,q
-Zgz Z H yz Zgz Z w JyZ
X H

y ZgzZVZwz]
.
gu^ m ^
{ Z

/
Z%Y Z

{izgVZ

300

h|

{ izgVZ^W

475

g7**
+
$

{ izgVZ

800

3g

{izgVZ

400

*
!WQ

{ izgVZg
H

300

Y Z Z

LL L L

300

E
E
5.'

500

Z; *

g *
@

{ izgVZg !*

61

62

eYgzZypg

m] o^e n Kgu^ 7^] me p^


g @*
{ Z
/
Z%Y Z
g
.E
2
{izgVZ^W
1200
HE
1
{izgVZ
300
V **
2
E
E
!
"
45E
C
LL LL
300
EG
V E
3
E
!
C
LL LL
250
]V E
4
{ izgVZ
400
g7Z
5
"
5F
{izgVZg
H
500
6
F
-!Z
LL LL
200
E
7
D^e Egu^ ] ^
g *
@
{ Z
/
Z%Y Z
g
{izgVZ^W
400
~0*
1
{izgVZ
300
zZ
2
{ izgVZ
400
ye
Z
3
{izgVZg
H
300
y
4
{izgVZg !*
300
*
!Wy
5
LL LL
1100
g7K 6
{ izgVZZ
150
Z<*
!Zg
7
Y
{izgVZgG
300
*a
8
( E
0 6,a) 3*
{ izgVZ
200
Z h @*
xY
9
gu^ m ^
50
g*
!gz#
1
gu^ pn ^f] ^
85
x u
1
85
Z
2
X
Hc*
gLB2gzZ%B3Bzg 500{qZC

62

eYgzZypg

63

x 4Z g Zz~(,
Zg Zg Z {izga~ypg V ^_] ^
E
" Z; * q HZZZg '/eYD,
5F
k *
!Wy *
!WQF
6wg G
L 4$Z

) *
@x g Z { } g7~ sZZgzZV;z {)z Y *
!W8gzZg !*
gz#!-Z

XDg Zg Z {izgg ZD30000izgC

Zo~ug MZypgeYV ]] o ] ]

gzZ DV @*
ZZ
kgZyZ kg Z Y Z^ ZzW

yzkg Zb*w)ZO @*
[Z yZ C]gzgT
X
HH

:4eYgzZypg

{gzZ Z~eYq Z~ ypg { x { t Z w )Z b*

X h waeYKgNx OZkZgzZH{@x V\WLZp

;g ! x~kZ\ WvZ Hx 4yZ nTLW .Zz

Zzg V ;zgzZ wj 4 v Z,
6 kZ o1% xE~){ Z { Za
X Zz! l VE.,
6 g Zg
wj g ZC
VyZ VrZe YKg} Z
b[p[pvZ
yaJ 7,{)zzg ZxEzy Wx OZ V {
) ) ~)Zg ZyZ H
B40eYv:Z~Xx WzqZ
) ) gzZx Z ] *
* k& Z z
y Z ` W& X D Y0 Zz = ( Sh Z )zmvZ -~t<
L } n LZ a
gzZD YJ,
7yW CY0z +
0iyZi } hg!*

VZg ~0*
{)zt Z ZzyZ V\WLZp{gzZeY0p
X ] !*
Vx t D Z
//
g[g LZ
D YJZ I| l,
t x Lg ZgqZ wj ~ y pg

~ kZ *
@ Z Zi
) ) !*
qZC
gzZ D 3~H| 7,{)zzZ

zz ypgz {izg~eYX e
f { Zg VjZ V LZ LZx Zg Wk
,
QgzZ
~g i F
g yZ f W C y Z f WWB1X @*
Y c*
J
-WB1
z ~
63

$ gz Z Dq
~} gt LE
-~ y Zp rg i qz
$ gzZ *
)LE
@ Y
z )J
-V ~ ] 5z^vgzZg f Zzf z]z gzZ

*
c gz{D
~ kZD #
rZ**
]| 4B45~ y W

GLG
z *
g ZX Tgsz^~ g Z
@V ;zgzZ D Y p={ g Z rg ]
D ]z _,
7 ZzZQgzZ D wz *
* 3 Z Z[fi rg

zZ ,
FgzZ (~ wj yj,
6} (,gzZ D Yq KazZ ,
F{)zx Zg WgzZ

Kg Zzg7**
+
$g *
* )#
rZ**
~ Kb/
w)Z D Z Z

L g ]|gzZ ( e Y +
E Z ) 8 * Z H
kg ] x**
#
rg Z ~g ( eY

kZ D C ~ K~ y pga z Z F,
z Z} Z
X ZyW
~ zZ F,
ypgB24p
ngpx yZa

Zg g+
0ZyZ X *
@ wj Z (,~ y pgyZeYw q

yZ { }g7hgg \ ZgzZ] 5z^,


Fx KZeYKg7'6,ZgzZ CYZa ~g

yZ zgzZ)i (gzZ D x ~ eYa


M F,
q]g '~xEyZBB` Z'
~g Z +gzZTg D

~g^x X V Zi bZ y Z e y iZ#Z *
@ D g

X DwJ,
WZ kZv:Z gzi,
6V!*
4Zm{~z-

{)zWz6, bZZ e 7ZgzZ} Za ~g Zg~ V Z }g \vZ

}WX y

E8~ *z#
{z w V vZE
r x**
]|v:Z V ^j]

ogzZ++
h %\ W~XDs MZ {Z~ K L LKy>ZxeY

q
zxqZs MZ {~y
WkZV gzZD

+ fg
J
4g& zDqs
i Z
u
z [ & Z{g~
M F,
eY L G

DgeYZg[g LZgzZ/_
.#
.
}~g Zg ~g Z*gzZ D
}WX = [b
& ZgzZs MZ{ZV x vZX

64

eYgzZypg

64

eYgzZypg

65

:s MZ
G
E
!

45 x V ^_] k
X Dx Z 4B5i Z EG
gzZDwz *
* 3rg ZzZ5Z Z[fi V h ^

X T gw'~~ ZZJ
- (yZ f Z

D Z Z zZ F,
gB20rg ZzL
< Z Z)
i ( V ^ ^
$W {g)
gzZ_7,zg o{ C]z G
Z
ZgzZ ,
Fz zZ ,
FX
_ Z
/
/
\LZa#Z ~g7~ T D ]|kZ
D yZZw yYyZD c*
!Zi ZV6 ZzYJ e6,yZ

1 #
Z*
* hzZ CZ VM Z b
+ y g ,
)yZ \vZ
D~g x Zg WvkZD
zz]|4B10)
Z

x Zg WzQ D Ysz^~ V Zz Wa] 5 \ W]|gzZ

Q wG
g ~z{g *
0 B3: Z izg ]| D Ysz^~zIB2 ~H

) )4B15yZ f ZgzZ CyZf Z4B15Hz *


@x ~H
X

rg {)zQgzZ C4B10
) Z
i V r ^

] c*
gzx WB 11X D x Zg Wt ZZgzZ D Yw'v~G
~ ZZ
E
I
!
- o
45
WB1 { CJB 12B11X
~ GZ w Z + qgzZ EG
rg
X CyZ f Z
*
@pyZp kZgzZ CY Z Zi 6,1:30 V ` ^

f @>fQgzZ C ]|yZp X x w}g7eY


X D
zz]|
) Z
>

~T Lgwypg}g74B45i ) V ^

bkZ D Yw'~ ~ ZZ v Tgq


-a qz
y pg
\vZ X D g
/~ {)z
M,
Fz b & Z g f Z zf ] zZx {Zt
}WX = Zg9ug M Z

65

66

ig Vp

{eY~Zg '

Vp
{eY~Zg '
m,

g S.S.C

IE
4&
g *
! gz# IZZ wjZ ; hG
egzg Z Zi WxZ1Z **
e Y ( 1 )
X 88.16%
,
m g S.S.C
g *
! g z# IZ Z ( * zZ ) w j Z ; : WZe Y ( 2 )
X 97.20%
m,g S.S.C
Z; *wjZ ; zg Z: WZ !*
W8gzZ IZ; *[
0/g ( 3)
X 80%
,
mg S.S.C
3gwjZ ;~z0
+*
!& **
Zk
,
iYI3gxZ ` ueY ( 4)
,
mg S.S.C
X 96%
~*
0 wjZ ;~ *zX * ZY ~0*
I~0*
xZg Zg ( 5)
X 65%
,
mg S.S.C
g7 **
+
$ wj Z ; zg Z Z i W **
Y Ig7 **
+{ k
$
,
C 1 Ze Y ( 6 )
,
m g S.S.C
X 100%
" wjZ ; zg Z & ) IF
" b *Z G
5F
5F
F
`g W &
8Zg Z ( 7 )
X 60%
,
m g S.S.C
wjZ ; zg Z6g Ig7Zy
A0yg ( 8)
X 100%
,
mg S.S.C

66