Vous êtes sur la page 1sur 1

MINIPROJEKTY

Przejciwka AVR-ISP 6PIN 10PIN


AVT
1593

Prawdziw zmor programistw mikrokontrolerw AVR jest rnorodno standardw zczy programujcych. Dotyczy to
zarwno urzdze, pytek prototypowych,
jak i programatorw. Taka sytuacja wymusza stosowanie kabli dopasowujcych
programator do systemu docelowego. Rozwizaniem tego problemu moe by prezentowane zcze przejciowe.
Schemat pocze adaptera zamieszczono na rysunku 1, ajego schemat montaowy
na rysunku 2.
Dziki przejciwce programowanie
stanie si wygodne niezalenie od uytego
standardu zcza wsystemie docelowym lub
programatorze. Dwoma najbardziej rozpowszechnionymi standardami zczy stosowanych do programowania mikrokontrolerw AVR s: ISP-10PIN/KANDA i ISP-6PIN/
ATMEL. Przejciwka wyposaona zostaa
w 6-pinowe gniazdo eskie w standardzie
ISP/ATMEL oraz 10-pinowe gniazdo mskie
w standardzie ISP/KANDA. Takie rozwizanie umoliwi poczenie programatora
z wyjciem w standardzie ISP10/KANDA
(AVT5125, AVT5172, AVTPROG1, AVTR

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2010

AVT-1593 w ofercie AVT:


AVT-1593A pytka drukowana
AVT-1593B pytka drukowana + elementy
Dodatkowe materiay na CD i FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14635, pass: 6uc6eled
wzory pytek PCB

Rysunek 1. Schemat pocze przejciwki 10PIN-KANDA/6PIN-ATMEL

Wykaz elementw
CON1: listwa dwurzdowa Z-BL3x2
CON2: gniazdo do druku Z-WS10G

AVT992) lub programatora w standardzie 6 PIN Atmel ISP (AVT451, AVT988,


AVT2550/P) z dowolnym ukadem docelowym wstandardzie ISP10/KANDA.

Rysunek 2. Schemat montaowy przejciwki 10PIN-KANDA/6PIN-ATMEL

EB

PROG2) z ukadem docelowym w standardzie 6 PIN Atmel ISP (AVT3505, AVT2550,


K

47