Vous êtes sur la page 1sur 45

1T-D1SP-100 kVA-22860/13200 (PEDESTAL)

$122,435.65

PZ

RST0000026
RST0000022

1T-D1SP-100 kVA-33000/19050-240/120 (PEDESTAL)


1T-D1SP-37.5 kVA-33000/19050-240/120 (PEDESTAL)

$153,043.94
$123,112.24

PZ
PZ

RST0000023
RST0000024

1T-D1SP-50 kVA-33000/19050-240/120 (PEDESTAL)


1T-D1SP-75 kVA-33000/19050-240/120 (PEDESTAL)

$130,642.88
$140,287.73

PZ
PZ

RST0000031
RST0000006

1T-D1SS-100 kVA-13200/7620-240/120 (SUMERGIBLE)


1T-D1SS-100 kVA-22860/13200 (SUMERGIBLE)

$146,922.77
$183,653.47

PZ
PZ

RST0000032
RST0000033

1T-D1SS-100 kVA-22860/13200-240/120 (SUMERGIBLE)


1T-D1SS-100 kVA-33000/19050-240/120 (SUMERGIBLE)

$183,653.47
$229,566.53

PZ
PZ

RST0000027
RST0000028

1T-D1SS-25 kVA-33000/19050-240/120 (SUMERGIBLE)


1T-D1SS-37.5 kVA-33000/19050-240/120 (SUMERGIBLE)

$163,136.60
$184,667.75

PZ
PZ

RST0000029
RST0000030

1T-D1SS-50 kVA-33000/19050-240/120 (SUMERGIBLE)


1T-D1SS-75 kVA-33000/19050-240/120 (SUMERGIBLE)

$195,964.32
$210,430.99

PZ
PZ

RST0000002
RST0000073

1T-D3SP-112.5 KVA-34500/19920(PEDESTAL)
1T-D3SP-150 KVA-13200/7620 (PEDESTAL)

$303,428.00
$201,871.38

PZ
PZ

RST0000007
RST0000003

1T-D3SP-225 kVA-34500/19920 (PEDESTAL)


1T-D3SP-300 KVA-34500/19920(PEDESTAL)

$474,106.25
$568,927.50

PZ
PZ

RST0000074
RST0000004

1T-D3SP-500 KVA-13200/7620 (PEDESTAL)


1T-D3SP-500 KVA-34500/19920(PEDESTAL)

$405,394.49
$672,325.49

PZ
PZ

RST0000001
RST0000013

1T-D3SP-75 KVA-34500/19920 (PEDESTAL)


1T-D3SS-112.5 kVA-13200/7620-220Y/127
(SUMERGIBLE)
1T-D3SS-112.5 kVA-22860/13200-220Y/127
(SUMERGIBLE)
1T-D3SS-112.5 kVA-33000/19050-220Y/127
(SUMERGIBLE)
1T-D3SS-150 kVA-13200/7620-220Y/127 (SUMERGIBLE)

$267,579.45
$280,948.63

PZ
PZ

$364,113.60

PZ

$455,142.00

PZ

$302,806.46

PZ

RST0000017

1T-D3SS-150 kVA-22860/13200-220Y/127
(SUMERGIBLE)

$432,384.90

PZ

RST0000018

1T-D3SS-150 kVA-33000/19050-220Y/127
(SUMERGIBLE)

$540,481.13

PZ

RST0000019
RST0000020

$421,659.70
$568,927.50

PZ
PZ

$711,159.38

PZ

RST0000008

1T-D3SS-225 kVA-13200/7620-220Y/127 (SUMERGIBLE)


1T-D3SS-225 kVA-22860/13200-220Y/127
(SUMERGIBLE)
1T-D3SS-225 kVA-33000/19050-220Y/127
(SUMERGIBLE)
1T-D3SS-300 kVA-34500/19920 (SUMERGIBLE)

$853,391.25

PZ

RST0000009
RST0000010

1T-D3SS-500 kVA-34500/19920 (SUMERGIBLE)


1T-D3SS-75 kVA-13200/7620-220Y/127 (SUMERGIBLE)

$1,008,488.23
$201,877.50

PZ
PZ

RST0000011
RST0000012

1T-D3SS-75 kVA-22860/13200-220Y/127 (SUMERGIBLE)


1T-D3SS-75 kVA-33000/19050-220Y/127 (SUMERGIBLE)

$321,046.40
$401,369.18

PZ
PZ

RST0000014
RST0000015
RST0000016

RST0000021

0000000158
0000000156

158
156

ABRAZADERA 1AG
ABRAZADERA 1BD

$91.76
$92.99

PZ
PZ

0000000152
0000000143

152
143

ABRAZADERA 1BS
ABRAZADERA 1U

$85.41
$62.63

PZ
PZ

0000000145
0000000862

145
862

ABRAZADERA 1UH
ABRAZADERA 2AG

$93.11
$104.39

PZ
PZ

0000000155
0000000153

155
153

ABRAZADERA 2BD
ABRAZADERA 2BS

$100.33
$101.78

PZ
PZ

0000008884
0000000146

8884
146

ABRAZADERA 2U
ABRAZADERA 2UH

$97.01
$100.33

PZ
PZ

0000000861

861

ABRAZADERA 3AG

$134.59

PZ

0000000157

157

ABRAZADERA 3BD

$97.22

PZ

0000000154
0000000150

154
150

ABRAZADERA 3BS
ABRAZADERA 3UH

$111.96
$140.86

PZ
PZ

0000356471
LYFC000005

356471

ABRAZADERA 4AG
ABRAZADERA 6 BB

$176.81
$101.78

PZ
PZ

ABRAZADERA 6 U
ABRAZADERA 8 BB

$72.09
$150.85

PZ
PZ

LYFC000006
LYFC000002
0000000140
0000000141

140
141

ABRAZADERA AB4-1
ABRAZADERA AB4-2

$613.16
$1,173.62

PZ
PZ

0000000142
0000000151

142
151

ABRAZADERA AB4-3
ABRAZADERA UC

$1,417.02
$72.09

PZ
PZ

0000000855
0000011445

855
11445

$91.85
$28.14

PZ
LT

0000774562
0000280133

314630
280133

ADAPTADOR 200 (1/0)


ADAPTADOR PANTALLA 200 (2/0)

$408.60
$429.20

PZ
PZ

0000278595
0000356604

278595
356604

ADAPTADOR PANTALLA 200 (3/0)


ADAPTADOR PANTALLA 600 (350)

$455.47
$439.02

PZ
PZ

0000279080
0000445308

279080
445308

ADAPTADOR PANTALLA 600 (500)


ADAPTADOR PANTALLA 600 (750)

$604.38
$614.44

PZ
PZ

0000279826
0000446140

279826
446140

ADAPTADOR PARA RETENIDA ARA


ADICION 13,8

$115.82
$60.76

PZ
KG

0000446142
0000010945

446142
10945

ADICION 34,5
AISLADOR 115PA

$44.05
$10,316.55

KG
PZ

0000538771
0000445163

538771
445163

AISLADOR 13 PCSL
AISLADOR 138SYB111C

$912.39
$2,730.85

PZ
PZ

0000000311
0000010939

311
10939

AISLADOR 13A1
AISLADOR 13A2

$120.92
$125.92

PZ
PZ

526S4L1514
526C4H1513

279838
12341

AISLADOR 13PC
AISLADOR 13PD

$464.24
$423.95

PZ
PZ

0000445156
0000279515

445156
279515

AISLADOR 13SHL45C
AISLADOR 13SHL45N (ASUS 15)

$257.30
$225.60

PZ
PZ

0000000307
0000012342

307
12342

AISLADOR 1C
AISLADOR 22A

$21.03
$229.77

PZ
PZ

52624M1514
526Q4J1513

62993
351530

AISLADOR 22PC
AISLADOR 22PD

$740.03
$641.18

PZ
PZ

0000445161
0000445160

445161
445160

AISLADOR 23SHL45C
AISLADOR 23SHL45N

$423.89
$395.83

PZ
PZ

5222GK5160
0000445167

279516
445167

AISLADOR 23SHL45N (ASUS 25)


AISLADOR 25SPC111C

$395.83
$606.86

PZ
PZ

0000445168
0000360791

445168
360791

AISLADOR 25SPC111CC
AISLADOR 27SPC111C

$652.37
$632.16

PZ
PZ

0000008907
0000067212

3200
67212

AISLADOR 27SVC111 (10SVC25)


AISLADOR 27SVC111C

$315.33
$446.72

PZ
PZ

0000000309
0000538782

309
538782

AISLADOR 2R
AISLADOR 33 PCSL

$66.80
$1,137.86

PZ
PZ

526T3D3412
52634E1514

977
1728

AISLADOR 33A
AISLADOR 33PC

$257.91
$893.16

PZ
PZ

52614K1513
0000445162

313
445162

AISLADOR 33PD
AISLADOR 34SHL45C

$767.32
$534.49

PZ
PZ

0000432442

432442

AISLADOR 34SHL45N

$455.29

PZ

ABRAZADERA UL
ACEITE AISLANTE

0000279517

279517

0000000308
0000002200

308
2200

LYFC000008
0000445198

445198

0000279522
0000445200

$455.29

PZ

$69.90
$77.99

PZ
PZ

AISLADOR A 56-3
AISLADOR C-6-450-II

$423.95
$4,626.90

PZ
PZ

279522
445200

AISLADOR C-6-550-I
AISLADOR C6-650C

$10,889.15
$10,725.94

PZ
PZ

0000350303
0000350302

350303
350302

AISLADOR C-8-125-I
AISLADOR C-8-170-I

$862.59
$996.22

PZ
PZ

5281EE1100
0000352077

279519
352077

AISLADOR C-8-200
AISLADOR C-8-250-II

$1,268.18
$1,980.48

PZ
PZ

0000000971
LYFC000009

971

$20.42
$224.37

PZ
PZ

0000175754
0000279520

175754
279520

$555.27
$1,199.65

PZ
PZ

0000000310
LYFC000010

310

$837.46
$976.23

PZ
PZ

0000062995
SRC0000001

62995

AISLADOR S-123SYB111C
AISLADOR TIPO ALFILER PARA SRC 13 KV

$1,879.30
$423.95

PZ
PZ

AISLADOR TIPO ALFILER PARA SRC 23 KV


AISLADOR TIPO ALFILER PARA SRC 33 KV

$641.18
$767.32

PZ
PZ

AISLADOR TR 54-4
ALAMBRE ACS2

$74.61
$126.13

PZ
KG

$142.98
$122.52

KG
KG

SRC0000002
SRC0000003
LYFC000011
0000001197

1197

AISLADOR 34SHL45N (ASUS 34,5)


AISLADOR 3R
AISLADOR 4R

AISLADOR CARRETE 41
AISLADOR CARRETE B 53-3
AISLADOR COLUMNA C-8-125-I
AISLADOR COLUMNA C-8-250-I
AISLADOR RETENIDA EPOXIGLAS
AISLADOR S 52-5

0000013902
LYFC000012

13902

ALAMBRE ACS4
ALAMBRE ALD 4

0000013754
0000000556

13754
556

ALAMBRE AS2
ALAMBRE AS4

$88.80
$67.29

KG
KG

0000001195
0000001196

1195
1196

ALAMBRE CU 4
ALAMBRE CU 6

$136.03
$79.16

KG
KG

0000000864
0000000160

864
160

ALFILER 1A
ALFILER 1P

$114.24
$116.24

PZ
PZ

$60.69
$60.69

PZ
PZ

ALFILER 2A
ALFILER 2P

$121.86
$134.12

PZ
PZ

ALFILER 3A
ALFILER DE COLA CORTA PARA AISLADOR SRC

$135.38
$166.89

PZ
PZ

$52.55

PZ

AMORTIGUADOR 266
AMORTIGUADOR 477

$485.48
$576.51

PZ
PZ

AMORTIGUADOR 795
AMORTIGUADOR VIBRACION FO

$691.99
$682.71

PZ
PZ

LYFC000013
LYFC000014

ALFILER 234 ?ALFILER ASTRO


ALFILER 238

0000000159
0000000162

159
162

0000013016
SRC0000004

13016

SRC0000049

AMARRE PREFORMADO HELICOIDAL PARA


MENSAJERO

0000000264
0000000265

264
265

0000067198
0000174644

67198
174644

0000000163
0000000164

163
164

ANCLA A1
ANCLA A2

$775.28
$721.23

PZ
PZ

0000011994
0000002620

11994
2620

ANCLA C1
ANCLA C3

$106.20
$179.17

PZ
PZ

200400063Z
200400055Z

355632
280047

ANCLA DE ACERO GALV. 9 X 400 MM


ANCLA DE ACERO GALV. 13 X 400 MM.

$257.91
$303.43

PZ
PZ

200400058Z
200400015Z

279376
279374

ANCLA DE ACERO GALV. 16 X 600 MM.


ANCLA DE ACERO GALV. 22 X 1150 MM.

$348.94
$394.46

PZ
PZ

$92.97

PZ

SRC0000005

0000278263

278263

ANGULO AS1
ANILLO DE SUJECION PARA AISLADOR TIPO ALFILER
DE SRC

$262.78

PZ

LYFC000015
LYFC000003

ANILLO PARA RETENIDA 8


ANILLO RETENIDA 6

$130.94
$151.20

PZ
PZ

$144.58
$24,457.77

PZ
PZ

$1,638.51
$2,569.35

PZ
PZ

LYFC000017
1UB202904Z

279346

ANILLO RETENIDA 7
ANTENA DE RADIO OMNIDIRECCIONAL C/10 DB

1UB202905Z
U005DB239Z

279347
9764

ANTENA DIRECCIONAL 10 DB 450 A 470 MHZ


ANTENA DIRECCIONAL 10 DB 896-970 MHZ

1U05174521
U34009527Z

174521
551405

ANTENA OMNIDIRECCIONAL 896-970 MHZ


ANTENA TACO DE BILLAR 5.25DB 155A164MHZ

$7,427.92
$11,687.40

PZ
PZ

1U05279702
0000011885

279702
11885

ANTENA TACO DE BILLAR DE 10 DB.


APARTARRAYO ADOM-10

$28,947.03
$1,000.57

PZ
PZ

0000002026
0000682851

2026
682851

APARTARRAYO ADOM-12
APARTARRAYO ADOM-18

$1,188.35
$1,441.28

PZ
PZ

VA2C9F3190
0000000759

11887
759

APARTARRAYO ADOM-21
APARTARRAYO ADOM-27

$1,668.85
$2,000.47

PZ
PZ

0000002027
0000447367

2027
447367

APARTARRAYO ADOM-30
APARTARRAYO ADOM-C-10

$1,000.57
$1,000.57

PZ
PZ

0000070071
0000176608

70071
176608

APARTARRAYO ADOM-C-12
APARTARRAYO ADOM-C-27

$750.96
$2,000.47

PZ
PZ

0000447394
VA4E2L1183

447394
447395

APARTARRAYO ADOM-L-115
APARTARRAYO ADOM-L-138

$7,130.56
$8,799.41

PZ
PZ

0000456399
0000456398

456399
456398

APARTARRAYO ALEA 13
APARTARRAYO ALEA 23A

$696.07
$785.88

PZ
PZ

0000000761
0000447385

761
447385

APARTARRAYO ASOM-12-III-20
APARTARRAYO ASOM-12-III-25

$7,178.59
$7,520.46

PZ
PZ

0000000762
0000000763

762
763

APARTARRAYO ASOM-21-III-20
APARTARRAYO ASOM-30-III-20

$9,717.71
$12,215.75

PZ
PZ

0000447391
0000013638

447391
13638

APARTARRAYO ASOM-30-III-25
APARTARRAYO ASOM-60-III-20

$14,010.79
$23,124.15

PZ
PZ

0000447392
0000000764

447392
764

APARTARRAYO ASOM-60-III-25
APARTARRAYO ASOM-96-III-20

$27,800.07
$34,123.42

PZ
PZ

0000447400
0000774563

447400
128982

APARTARRAYO ASOM-96-III-25
APARTARRAYO ASOM-III-20-120

$34,211.51
$46,278.53

PZ
PZ

V01700012Z

279731

APARTARRAYO DE LINEA TIPO ESTACION 115 KV (76


KV OC)

$11,185.65

PZ

0000694904
0000648474

694904
648474

APARTARRAYO TIPO ALEA 33


APARTARRAYO TIPO BOQ. EST. 200/OCC-15

$880.92
$7,072.17

PZ
PZ

0000444721
0000672161

447408
672161

APARTARRAYO TIPO CODO 200 OCC


APARTARRAYO TIPO INSERTO 200 OCC-25

$2,863.21
$8,568.61

PZ
PZ

0000447409
LYFC000004

447409

APARTARRAYO TIPO INSERTO 200/OCC-15


ARANDELA PLANA 5/8 (15,87 MM)

$8,376.56
$1.52

PZ
PZ

8H30U0010Z
0000010777

1833
10777

ARNES DE SEGURIDAD
ARO 84B

$1,677.83
$3,020.88

PZ
PZ

SRC0000046
0000446143

446143

ATADURAS PARA CONDUCTOR EN ESPACIADOR SRC


BAHIA 13,8

$47.30
$44.05

PZ
KG

0000648476
0000177944

648476
177944

BAHIA 34,5
BAHIA ALTA TENSION (ADICION SE POTENCIA)

$44.05
$44.05

KG
KG

S000000129
S000000128

177944
177944

BAHIA ALTA TENSION (ADICION-9.45 Ton)


BAHIA ALTA TENSIN (CRUJIA-15.20 Ton)

$117.52
$117.52

KG
KG

S000000115

665906

BAHIA PARA BANCO DE TRANSFSF6 - AIRE 115 KV

$6,381,069.99

PZ

S000000116
S000000114

665907
665905

BAHIA PARA BANCO DE TRANSFSF6 - AIRE 138 KV


BAHIA PARA BANCO DE TRANSFSF6 - AIRE 69 KV

$6,775,544.96
$4,622,011.31

PZ
PZ

S000000112
S000000113

653275
653276

BAHIA PARA LINEA A.T. SF6 - CABLE 115 KV


BAHIA PARA LINEA A.T. SF6 - CABLE 138 KV

$6,381,069.99
$6,775,544.96

PZ
PZ

S000000111
0000447227

653274
447227

BAHIA PARA LINEA A.T. SF6 - CABLE 69 KV


BANCO CAPACITORES BCAA-13,8-300

$4,622,011.31
$49,475.66

PZ
PZ

0000447236
0000447249

447236
447249

BANCO CAPACITORES BCAA-34,5-600


BANCO CAPACITORES BCAM-13,8-900

$79,848.19
$706,502.98

PZ
PZ

0000353192
0000447248

353192
447248

BANCO CAPACITORES BCAM-34,5-300


BANCO CAPACITORES BCAM-34,5-600

$62,079.14
$1,192,334.53

PZ
PZ

V811EFH100
V831L20200

648486
447255

BANCO CAPACITORES BCFC-3-34.5-300


BANCO CAPACITORES BCS-3-15-2400

$48,063.00
$965,783.51

PZ
PZ

V831G20200
V831G30200

447246
688488

BANCO CAPACITORES BCS-3-15-600


BANCO CAPACITORES BCS-3-25.8-600

$672,060.67
$974,880.07

PZ
PZ

V831H30200
V831J40200

648489
447251

BANCO CAPACITORES BCS-3-25.8-900


BANCO CAPACITORES BCS-3-38-1200

$778,036.77
$1,003,369.19

PZ
PZ

V80115B100
V831K20200

351146
447252

BANCO CONDENSADORES BCS-3-15-1200


BANCO CONDENSADORES BCS-3-15-1800

$820,501.37
$952,817.86

PZ
PZ

V801N5B100
V831K30200

447220
648487

BANCO CONDENSADORES BCS-3-25.8-1200


BANCO CONDENSADORES BCS-3-25.8-1800

$891,500.46
$940,127.76

PZ
PZ

0000538714
0000013931

538714
13931

BANCO DE BATERIAS 12 VCD 144 AH


BANCO DE BATERIAS 125 VCD 144 AH

$52,208.15
$197,911.40

PZ
PZ

V00305257Z
V801V5B100

279725
62291

BANCO DE BATERIAS 48VCD 144 AH


BANCO DE CAPACI P/SUBESTACIONES 34.5-900

$83,101.98
$763,036.39

PZ
PZ

0000174806
0000440719

174806
440719

BANCO DE CAPACITO. ALTA TENSION 7.5MVA


BANCO DE CAPACITORES BCA-3-15-600

$4,299,534.87
$158,082.57

PZ
PZ

V801F2B100
0000552874

3619
552874

$56,234.12
$3,082,975.30

PZ
PZ

0000552875

552875

$3,596,804.01

PZ

0000552876

552876

$3,853,719.13

PZ

0000552873

552873

$2,312,231.48

PZ

V801R5B100

447221

BANCO DE CAPACITORES BCF-3-15-600


BANCO DE CAPACITORES BCS-3-115-15 MVAR/150 U100 KVAR
BANCO DE CAPACITORES BCS-3-115-22.5 MVAR/150
U-150 KVAR
BANCO DE CAPACITORES BCS-3-115-30 MVAR/150 U200 KVAR
BANCO DE CAPACITORES BCS-3-115-7.5 MVAR/150 U50 KVAR
BANCO DE CAPACITORES BCS-3-2.28-2400

$902,698.30

PZ

V831K40200
V831L40200

648490
447256

BANCO DE CAPACITORES BCS-3-38-1200


BANCO DE CAPACITORES BCS-3-38-2400

$1,061,998.00
$1,183,369.20

PZ
PZ

V800005238

522870

BANCO DE CAPACITORES BCS-3-69-12.15 MVAR/81 U150 KVAR

$2,826,060.18

PZ

V800005239

552871

BANCO DE CAPACITORES BCS-3-69-16.2 MVAR/81 U200 KVAR

$3,339,890.42

PZ

V800005241

552869

BANCO DE CAPACITORES BCS-3-69-8.1 MVAR/81 U100 KVAR

$2,569,146.59

PZ

1V15B9083Z
1V50E0016Z

279809
8819

BARRA DE CANDADO
BARRA DE CONTACTO

$773.36
$4,354.25

PZ
PZ

57C00MC19Z
0000012025

659854
12025

BARRA MULTICONTACTOS DE 19
BASE CONCRETO TRANSFORMADOR PEDESTAL

$2,914.35
$1,183.37

PZ
PZ

0000000462
0000000459

462
459

BASE ENCHUFE 13-20


BASE ENCHUFE 4-100-C

$3,482.97
$90.12

PZ
PZ

0000003309

3309

BASE ENCHUFE 4-200-A

$450.21

PZ

15G0EBA81Z

244941

BASE FUSIBLE CRISTAL

1Y0SE0117Z
0000142829

386211
142829

BASE PARA RELEVADOR AUXILIAR DE 11 PATAS


BASE PARA RELEVADOR DE 8 TERMINALES

$29.13

PZ

$110.20
$104.68

PZ
PZ

SRS0000001

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN


AREA NO URBANIZADA

$3,792.85

PZ

SRS0000002

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y


REGISTRO RMTB3 EN BANQU

$3,792.85

PZ

SRS0000003

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO EN AREA


NO URBANIZADA

$3,792.85

PZ

SRS0000004

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y


REGISTRO RMTB4 EN ARROYO

$3,792.85

PZ

SRS0000005

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y


REGISTRO RMTB4 EN BANQUE

$3,792.85

PZ

$65.75
$61.59

PZ
PZ

LYFC000018
0000000169

169

BASTIDOR 31 R
BASTIDOR B1

0000000170
0000000876

170
876

BASTIDOR B2
BASTIDOR B3

$117.77
$186.31

PZ
PZ

0000000877
0000003088

877
3088

BASTIDOR B4
BAYONETA B

$217.88
$4,939.81

PZ
PZ

LYFC000019
0000661252

661252

BAYONETA LA 631
BCO. BATERIAS PLOMO-ACIDO BP-125-144AH

$147.42
$188,074.47

PZ
PZ

0000447207
C00103060Z

447207
280092

BCO. BATERIAS PLOMO-ACIDO BP-125-250AH


BENTONITA CALCICA

$199,117.04
$11.12

PZ
KG

5410104000
0000000323

324
323

BLOCK DE PRUEBA 4 POLOS


BLOCK DE PRUEBA 6 POLOS

$2,003.51
$3,042.17

PZ
PZ

0000010265
0000010697

10265
10689

BLOCK DE PRUEBAS PARA CORRIENTES


BOBINA DE APERTURA

$9,142.90
$2,359.46

PZ
PZ

0000000172
0000010949

172
10949

BOLA Y OJO LARGO


BOQUILLA DE EXTENSION 600-15

$154.01
$1,547.48

PZ
PZ

0000010950
0000011115

10950
11115

BOQUILLA DOBLE TIPO INSERTO 200-15-OCC


BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE 200-15

$2,313.27
$2,265.70

PZ
PZ

0000445427
SU00000022

445427
627525

BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE 25-200


BOQUILLA ESTACIONARIA SENC. 600-15

$2,287.09
$1,842.49

PZ
PZ

0000011114
0000445426

11114
445426

BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 200-15


BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 25-200

$987.60
$2,882.99

PZ
PZ

0000434739
0000445207

434739
445207

BOQUILLA REDUCTORA 600/200-15-OCC


BOQUILLA REDUCTORA (25) 600/200

$2,698.49
$2,649.69

PZ
PZ

0000279524
0000445206

279524
445206

BOQUILLA TIPO INSERTO 200-15


BOQUILLA TIPO INSERTO 35-200

$670.96
$1,846.37

PZ
PZ

0000648504
50DB00412Z

648504
279501

BOQUILLA TIPO INSERTO 8,3-200


BOQUILLA TIPO POZO 200-15

$546.62
$588.04

PZ
PZ

SRS0000006

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA. EN


ARROYO NORMA (CFE-T

$12,137.12

PZ

SRS0000007

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA. EN


BANQUETA NORMA (CFE

$12,137.12

PZ

SRS0000008

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA. EN


ARROYO NORMA (CFE-T

$12,137.12

PZ

SRS0000009

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA. EN


BANQUETA NORMA (CFE

$12,137.12

PZ

SRS0000010

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO


TNBTSB

$12,137.12

PZ

BOYA A
BRAZO ANTI-VAIVEN POLIMERICO SRC DE 13 KV

$6,827.13
$423.95

PZ
PZ

8G1AE01021
SRC0000006

67482

SRC0000007

BRAZO ANTI-VAIVEN POLIMERICO SRC DE 23 KV

$641.18

PZ

SRC0000008
CABLE2000

1000002

BRAZO ANTI-VAIVEN POLIMERICO SRC DE 33 KV


CABLE 115 XLP 2000 MCM CU

$767.32
$4,037.55

PZ
MT

CABLE16003
CABLE20003

1000003
1000004

CABLE 138 XLP 1600 MCM CU


CABLE 138 XLP 2000 MCM CU

$4,037.55
$4,441.31

MT
MT

0000000578
0000012441

578
12441

CABLE AAC 1/0


CABLE AAC 266

$59.57
$65.63

KG
KG

0000000577
0000000579

577
579

CABLE AAC 3/0


CABLE AAC 336

$66.31
$69.29

KG
KG

0000020560
0000067581

20560
67581

CABLE AAC 477


CABLE AAS 3 NO. 8

$69.38
$74.39

KG
KG

CABLE ACERO GALVANIZADO 5/16 ?1/2 (793 MM ?


127 MM)

$98.61

KG

LYFC000020
0000000589
0000661630

589
6423

CABLE ACSR 1/0


CABLE ACSR 1113

$53.61
$83.44

KG
KG

0000000590
0000000588

590
588

CABLE ACSR 266


CABLE ACSR 3/0

$59.07
$59.68

KG
KG

0000001224
0000000591

1224
591

CABLE ACSR 336


CABLE ACSR 477

$62.36
$62.45

KG
KG

0000008714
0000661632

8714
661500

CABLE ACSR 795


CABLE ACSR/AS 1113

$63.07
$91.03

KG
KG

0000178964
0000440819

178964
440819

CABLE ACSR/AS 266


CABLE ACSR/AS 3/0

$91.03
$60.95

KG
KG

0000067582
0000175971

67582
175971

CABLE ACSR/AS 477


CABLE ACSR/AS 795

$91.03
$91.03

KG
KG

0000000544
0000353122

544
353122

CABLE AG 8
CABLE AG 9

$52.12
$57.74

KG
KG

0000001231
0000661594

1231
445887

CABLE AL (1/0)-XLP-15-100
CABLE AL (1/0)-XLP25

$129.69
$152.94

MT
MT

0000661640
EWIAR20DE0

648525
648526

CABLE AL (1/0)-XLP35
CABLE AL (1/0)-XLP-RA-35-100-B

$167.25
$195.76

MT
MT

0000661648
0000661586

648533
445783

CABLE AL (1000)-XLP115
CABLE AL (1000)-XLP115B

$2,569.35
$1,806.08

MT
MT

0000661652
LNS8500003

648537

CABLE AL (1000)-XLP69
CABLE AL (1000)-XLP85

$2,202.30
$2,447.00

MT
MT

0000661657
PTC0000010

648542
661657

CABLE AL (1250)-XLP115
CABLE AL (1250)-XLP138

$2,520.41
$3,085.67

MT
MT

0000661658
LNS8500004

648543

CABLE AL (1250)-XLP69
CABLE AL (1250)-XLP85

$2,339.33
$2,447.00

MT
MT

LNS8500027
LNS8500025

CABLE AL (1600)-XLP115
CABLE AL (1600)-XLP138

$2,770.30
$3,364.63

MT
MT

LNS8500030
LNS8500002

CABLE AL (1600)-XLP69
CABLE AL (1600)-XLP85

$2,385.83
$2,667.23

MT
MT

LNS8500026
LNS8500024

CABLE AL (2000)-XLP115
CABLE AL (2000)-XLP138

$3,364.63
$3,670.50

MT
MT

LNS8500029
LNS8500001

CABLE AL (2000)-XLP69
CABLE AL (2000)-XLP85

$2,630.53
$2,936.40

MT
MT

0000280140
0000279589

280140
279589

CABLE AL (3/0)-XLP15
CABLE AL (3/0)-XLP15B

$114.42
$146.82

MT
MT

EWIAR00BE0
0000661677

648559
648562

CABLE AL (3/0)-XLP-RA-35-100-B
CABLE AL (3/0)-XLP-TR25B

$228.22
$201.88

MT
MT

0000774567

538501

CABLE AL (300)-XLP-RA-35-100-B

0000358252
0000011496

358252
11496

CABLE AL (500)-XLP115
CABLE AL (500)-XLP15

$406.34

MT

$1,668.85
$262.28

MT
MT

0000174771
0000661601

174771
445979

CABLE AL (500)-XLP25
CABLE AL (500)-XLP35

$288.09
$354.82

MT
MT

EWCAR0B210
LNS8500005

648595

CABLE AL (500)-XLP69-100
CABLE AL (500)-XLP85

$1,313.89
$1,365.43

MT
MT

0000661712
0000279585

661712
279585

CABLE AL (500)-XLP-TR15B
CABLE AL (750)-XLP115

$227.14
$2,391.94

MT
MT

0000661726
0000356716

648611
356716

CABLE AL (750)-XLP115B
CABLE AL (750)-XLP15

$1,578.06
$236.67

MT
MT

0000661727
0000661728

648612
648613

CABLE AL (750)-XLP25
CABLE AL (750)-XLP35

$772.53
$1,137.86

MT
MT

0000434518
LNS8500006

434518

CABLE AL (750)-XLP69
CABLE AL (750)-XLP85

$2,018.78
$2,232.89

MT
MT

0000177896
0000358918

177896
358918

CABLE AL XLP 2C/1N (1/0-2)


CABLE ALUMOWELD 3/8

$64.91
$52.90

MT
MT

0000029329
0000068746

29329
68746

CABLE ALUMOWELD 7/8


CABLE AL-XLP 1C (3/0)

$86.66
$24.09

MT
MT

0000651653
0000537842

651653
537842

CABLE AL-XLP 1C/1N (4-4)


CABLE AL-XLP 1C/IN (6-6)

$35.08
$9.67

MT
MT

0000011507
0000440820

11507
440820

CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0)


CABLE AL-XLP 2C/1N (4-4)

$96.78
$19.93

MT
MT

0000013210
0000011503

13210
11503

CABLE AL-XLP 2C/1N (6-6)


CABLE AL-XLP 3C/1N (1/0-2)

$14.31
$92.19

M
MT

0000661588
EW1AR0YD40

661588
11505

CABLE AL-XLP 3C/1N (2-2)


CABLE AL-XLP 3C/1N (250.3/0)

$40.25
$185.58

MT
MT

0000011504
0000279049

11504
279049

CABLE AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0)


CABLE AL-XLP 3C/1N (350-4/0)

$130.16
$262.70

MT
MT

0000014033
E0010L0009

14033
96360

CABLE AL-XLP 3C/1N (4-4)


CABLE COAXIAL 50 OHMS

$29.12
$41.61

M
MT

ER00C0003Z
E00108602Z

11488
537532

CABLE COAXIAL HELIAX DE 1/2 SUPERFLEXIB


CABLE COAXIAL RF FOAM HELIAX DE 1/2

$152.41
$84.35

MT
MT

E000P0005Z
EW000B548Z

37862
174097

CABLE COAXIAL RG-58


CABLE COAXIAL RG-59

$48.24
$22.39

MT
MT

E01811487Z
0000011478

11487
11478

CABLE COAXIAL RG-8


CABLE CONTROL 10x10

$32.63
$79.66

MT
MT

0000006412
0000352531

6412
352531

CABLE CONTROL 10x12


CABLE CONTROL 10x18

$80.42
$56.26

MT
MT

0000006410
0000000571

6410
571

CABLE CONTROL 12x10


CABLE CONTROL 12X12

$157.01
$326.74

MT
MT

E00705273Z
E000F4913Z

279578
544759

CABLE CONTROL 19 X 14
CABLE CONTROL 19 X 18

$233.77
$75.53

MT
MT

E00705159Z
E00705098Z

279851
279577

CABLE CONTROL 19 X16


CABLE CONTROL 2 X 14

$59.90
$47.26

MT
MT

0000000567
0000006411

567
6411

CABLE CONTROL 2x10


CABLE CONTROL 2x12

$28.63
$51.58

MT
MT

0000000568
0000067571

568
67571

CABLE CONTROL 3x10


CABLE CONTROL 3x8

$49.12
$114.94

MT
MT

0000000569

569

CABLE CONTROL 4x10

$55.62

MT

0000008086

8086

CABLE CONTROL 4x12

$39.24

MT

0000011476
0000374211

11476
374211

CABLE CONTROL 4x14


CABLE CONTROL 4X8

$22.38
$76.79

MT
MT

0000357150
0000432887

357150
432887

CABLE CONTROL 6x10


CABLE CONTROL 6x12

$42.30
$54.62

MT
MT

0000000570
0000002448

570
2448

CABLE CONTROL 7x10


CABLE CONTROL 7x12

$87.32
$55.91

MT
MT

0000007092
0000352953

7092
352953

CABLE CONTROL 7x14


CABLE CONTROL 8x10

$40.96
$98.91

MT
MT

0000174505
0000008948

174505
8948

CABLE CONTROL 8x12


CABLE CONTROL B4x10

$47.21
$85.65

MT
MT

0000007016
0000012961

7016
12961

CABLE CONTROL B4x12


CABLE CONTROL B6x10

$33.63
$43.17

MT
MT

0000068425
0000011483

68425
11483

CABLE CONTROL B6x12


CABLE CONTROL B8x10

$31.08
$145.08

MT
MT

0000661609
0000661742

446046
648627

CABLE CU (1/0)-XLP15
CABLE CU (1/0)-XLP25

$295.33
$316.81

MT
MT

0000661743
0000661750

648628
648635

CABLE CU (1/0)-XLP35
CABLE CU (1000)-XLP115

$392.03
$3,303.45

MT
MT

0000661751
0000358255

648636
358255

CABLE CU (1000)-XLP115B
CABLE CU (1000)-XLP-15-100

$2,730.85
$1,530.62

MT
MT

0000661752
0000445766

648637
445766

CABLE CU (1000)-XLP25
CABLE CU (1000)-XLP69

$1,960.14
$2,691.70

MT
MT

LNS8500009
0000661761

648646

CABLE CU (1000)-XLP85
CABLE CU (1250)-XLP115

$2,887.46
$3,089.34

MT
MT

CABLE CU (1250)-XLP69
CABLE CU (1250)-XLP85

$2,875.23
$3,089.34

MT
MT

LNS8500028
LNS8500032

CABLE CU (1600)-XLP115
CABLE CU (1600)-XLP69

$3,670.50
$2,814.05

MT
MT

LNS8500008
LNS8500031

CABLE CU (1600)-XLP85
CABLE CU (2000)-XLP69

$3,242.28
$2,997.58

MT
MT

0000661762
LNS8500010

648647

LNS8500007
0000661785

661785

CABLE CU (2000)-XLP85
CABLE CU (3/0)-XLP-TR15

$3,609.33
$362.08

MT
MT

0000661786
0000661787

648671
648672

CABLE CU (3/0)-XLP-TR25
CABLE CU (3/0)-XLP-TR35

$439.36
$494.94

MT
MT

EVEC18B211
0000661832

445790
648717

CABLE CU (500)-XLP115
CABLE CU (500)-XLP115B

$1,820.57
$1,896.43

MT
MT

0000661834
0000661836

648719
648721

CABLE CU (500)-XLP35
CABLE CU (500)-XLP69

$683.21
$1,441.28

MT
MT

LNS8500011
0000661839

648724

CABLE CU (500)-XLP85
CABLE CU (500)-XLP-TR15B

$1,820.57
$838.15

MT
MT

0000661841
0000442791

648726
442791

CABLE CU (500)-XLP-TR25B
CABLE CU (750)-XLP115B

$909.64
$2,540.18

MT
MT

0000357456
0000357153

357456
357153

CABLE CU (750)-XLP15
CABLE CU (750)-XLP25

$857.62
$941.84

MT
MT

0000661865
LNS8500012

648750

CABLE CU (750)-XLP69
CABLE CU (750)-XLP85B

$2,569.35
$2,569.35

MT
MT

0000000582
0000000586

582
586

CABLE CU 1/0
CABLE CU 1000

$254.01
$195.76

KG
KG

0000000580

580

CABLE CU 2

$254.01

KG

0000000583

583

CABLE CU 250

$254.01

KG

0000000581
0000067578

581
67578

CABLE CU 3/0
CABLE CU 300

$254.01
$219.99

KG
KG

0000000584
0000000585

584
585

CABLE CU 500
CABLE CU 750

$195.76
$213.13

KG
KG

EW00000001
0000053302

654988
53302

CABLE CUF 1/0


CABLE CUF 2

$106.88
$91.62

MT
MT

0000659885
0000069241

659885
69241

CABLE CUF 3/0


CABLE CUF 300

$129.79
$203.37

MT
MT

0000432815
0000003938

432815
3938

CABLE CUF 500


CABLE CUF 6

$378.71
$100.13

MT
MT

0000353691
0000648764

353691
648764

CABLE CUF 8
CABLE CU-XLP 2C/1N ( 1/ 0-2 )

$95.97
$109.86

MT
MT

0000661589
0000648766

445862
658766

CABLE CU-XLP 2C/1N ( 3/0-1/0 )


CABLE CU-XLP 3C/1N ( 1/ 0-2 )

$280.30
$181.30

MT
MT

0000648778
EW1C18YB40

648778
445863

CABLE CU-XLP 3C/1N ( 350-4/0 )


CABLE CU-XLP 3C/1N (3/0.1/0)

$637.70
$338.93

MT
MT

SRC0000009

CABLE DE COBRE TW 2 AWG PROTEGIDO PARA


DERIVACIONES SRC A EQ

$106.88

PZ

SRC0000010

CABLE DE COBRE TW 4 AWG PROTEGIDO PARA


DERIVACIONES SRC A EQ

$96.19

PZ

EC1A00R11Z
EC1A00282Z

366088
593499

CABLE DE CONTROL 16 X 18 S/B.


CABLE DE CONTROL 18 X 16 S/B

$135.17
$39.45

MT
MT

S000000133
EW1CC0115Z

533322
415872

CABLE DE CU 4/0
CABLE DE FIBRA OPTICA

$232.47
$177.41

KG
MT

E01605265Z
EYF0000000

279584
446067

CABLE DE GUARDA CON 12 FIBRAS OPTICAS


CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA

$333.77
$151.71

MT
MT

E01605122Z
E01605232Z

279581
279583

CABLE DIELECTRICO CON 12 FIBRAS OPTICAS


CABLE DIELECTRICO CON 18 FIBRAS OPTICAS

$280.67
$49.16

MT
MT

E001C0148Z
E000E0078Z

664929
74201

CABLE DIELECTRICO CON 48 FIBRAS OPTICAS


CABLE FLEXANEL CALIBRE 10

$159.06
$26.09

MT
MT

E000E0010Z
EW1CCFC014

3481
429269

CABLE FLEXANEL CALIBRE 12


CABLE FLEXANEL CALIBRE 14

$9.13
$5.74

MT
MT

E000E0002Z
E01001015Z

3480
8090

CABLE FLEXANEL CALIBRE 16


CABLE FLEXANEL CALIBRE 18

$4.82
$3.49

MT
MT

E000T0117Z
SRC0000011

544771

$244.70
$68.27

MT
PZ

$83.44
$43.70

PZ
MT

CABLE FOAM HELIAX 1/2


CABLE MENSAJERO ALUMOWELD 9.8 SRC

SRC0000012
0000637577

637577

CABLE MENSAJERO ALUMOWELD-ALUMINIO 9.8 SRC


CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)1/0-2C

0000011473
0000651652

11473
651652

CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)3/0-1/0C


CABLE MULTIPLE AL-ACSR (3+1)1/0-2C

$58.01
$76.15

MT
MT

0000011472
0000069181

11472
69181

CABLE MULTIPLE AL-ACSR (3+1)3/0-1/0C


CABLE MULTIPLE ALUMINIO (1+1)2C

$113.90
$53.25

MT
MT

0000000559
0000012440

559
12440

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (1+1)6C


CABLE MULTIPLE ALUMINIO (2+1)1/0-2C

$13.67
$48.50

MT
MT

0000001932
0000661575

1932
661575

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (2+1)2C


CABLE MULTIPLE ALUMINIO (2+1)3/0-1/0C

$18.66
$86.67

MT
MT

0000000560
0000001203

560
1203

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (2+1)6C


CABLE MULTIPLE ALUMINIO (3+1)1/0-2C

$33.25
$67.24

MT
MT

0000001202
0000176412

1202
176412

$63.73
$118.72

MT
MT

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (3+1)2C


CABLE MULTIPLE ALUMINIO (3+1)3/0-1/0C

0000067564

67564

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (3+1)4C

$134.63

MT

0000000561
0000000564

561
564

CABLE MULTIPLE ALUMINIO (3+1)6C


CABLE MULTIPLE COBRE (1+1)8C

$44.36
$49.93

MT
MT

0000441432
0000067566

441432
67566

CABLE MULTIPLE COBRE (2+1)1/0-2C


CABLE MULTIPLE COBRE (2+1)4C

$342.58
$178.08

MT
MT

0000432508
0000005171

432508
5171

CABLE MULTIPLE COBRE (2+1)8C


CABLE MULTIPLE COBRE (3+1)1/0-2C

$79.89
$369.89

MT
MT

0000279213
0000000563

279213
563

CABLE MULTIPLE COBRE (3+1)3/0-2/0


CABLE MULTIPLE COBRE (3+1)4C

$411.41
$230.34

MT
MT

0000432509
0000274223

432509
274223

CABLE MULTIPLE COBRE (3+1)8C


CABLE P/TRANSMISION DE DATOS 14 AVG

$61.25
$546.17

MT
MT

1U00647376
0000279273

647376
279273

CABLE PUERTO OPTICO P/ COM. CON MEDS.


CABLE SA - AAC (336) - XLP25

$8,934.51
$80.68

MT
MT

0000013479
ED9A460D10

13479
445676

CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15


CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25

$44.39
$58.86

MT
MT

0000661954
0000011493

648851
11493

CABLE SA-AAC (1/0)-XLP35


CABLE SA-AAC (266)-XLP15

$75.67
$75.67

MT
MT

0000661579
0000661581

445677
445685

CABLE SA-AAC (266)-XLP25


CABLE SA-AAC (266)-XLP35

$77.08
$79.06

MT
MT

0000012965
0000661957

12965
648854

CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15


CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25

$51.51
$60.95

MT
MT

0000661958
0000278768

648855
445678

CABLE SA-AAC (3/0)-XLP35


CABLE SA-AAC (336)-XLP15

$77.08
$97.62

MT
MT

0000661960
0000453613

648857
453613

CABLE SA-AAC (336)-XLP35


CABLE SA-AAC (477)-XLP15

$100.46
$101.18

MT
MT

0000661559
0000643729

66615
643729

CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15


CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25

$39.95
$52.98

MT
MT

0000661560
0000012442

66620
12442

CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP35


CABLE SA-ACSR (266)-XLP15

$68.11
$68.11

MT
MT

0000013044
0000777777

13044
648860

CABLE SA-ACSR (266)-XLP25


CABLE SA-ACSR (266)-XLP35

$69.37
$71.16

MT
MT

0000774569
0000012443

643728
12443

CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15


CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25

$46.36
$54.86

MT
MT

0000661582
ED9AD1AR10

445687
661615

CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP35


CABLE SA-ACSR (336)-XLP25

$65.95
$83.20

MT
MT

0000777778
0000290080

643731
290080

CABLE SA-ACSR (336)-XLP35


CABLE SEMIAISLADO SA-ACSR (336) XLP15

$90.42
$87.86

MT
MT

SRC0000050
SRC0000051

CABLE SRC AL (1/0)-XLP 15


CABLE SRC AL (1/0)-XLP 25

$48.83
$64.75

MT
MT

SRC0000052
SRC0000056

CABLE SRC AL (1/0)-XLP 35


CABLE SRC AL (266)-XLP 15

$83.25
$83.25

MT
MT

SRC0000057
SRC0000058

CABLE SRC AL (266)-XLP 25


CABLE SRC AL (266)-XLP 35

$84.79
$86.97

MT
MT

SRC0000053
SRC0000054

CABLE SRC AL (3/0)-XLP 15


CABLE SRC AL (3/0)-XLP 25

$56.66
$67.05

MT
MT

SRC0000055
SRC0000059

CABLE SRC AL (3/0)-XLP 35


CABLE SRC AL (336)-XLP 15

$84.79
$107.39

MT
MT

SRC0000060
SRC0000061

CABLE SRC AL (366)-XLP 25


CABLE SRC AL (366)-XLP 35

$109.26
$110.51

MT
MT

SRC0000062

CABLE SRC AL (477)-XLP 15

$128.86

MT

SRC0000063

CABLE SRC AL (477)-XLP 25

$131.11

MT

SRC0000064
0000378404

378404

CABLE SRC AL (477)-XLP 35


CABLE TW 10

$132.62
$5.82

MT
MT

E90428673Z
0000001239

165702
1239

CABLE TW 12
CABLE TWD 8

$4.25
$20.19

MT
MT

EW10100760
CABLE1600

660211
1000001

CABLE UTP 4 PR. CAT. 5 TRENSADOS CAL. 24


CABLE XLP 1600 MCM CU

$1,870.44
$3,291.22

MT
MT

5000179384
0000533294

179384
533294

CAJA DE EMPALME OPTICO DE 2 VIAS


CAJA EMP (2G-2G) 4 VIAS TORRE P/24 EMP

$22,757.10
$19,722.82

PZ
PZ

LYFC000021
2C00611157

611157

CALAVERA CON OJO


CALAVERA HORQUILLA 111

$288.26
$185.86

PZ
PZ

2C00611158
0000547552

611158
8455

CALAVERA HORQUILLA 160


CALAVERA OJO LARGO

$119.24
$288.26

PZ
PZ

0000013420
0000012232

13420
12232

CALAVERA Y HORQUILLA 133 (30 L)


CALAVERA Y OJO 113 (25)

$350.81
$288.26

PZ
PZ

0000000174
0000012826

174
12826

CALAVERA Y OJO 25 C
CALAVERA Y OJO 73 (18)

$288.26
$42.50

PZ
PZ

0000611163
0000611254

611163
611254

CALAVERA Y OJO SA-05


CALAVERA Y OJO SA-06

$288.26
$288.26

PZ
PZ

0000611255
0000611257

611255
611257

CALAVERA Y OJO SA-07


CALAVERA Y OJO SA-10

$288.26
$288.26

PZ
PZ

0000611259
0000611261

611259
611261

CALAVERA Y OJO SE-11


CALAVERA Y OJO SE-13-6

$288.26
$288.26

PZ
PZ

0000654998
0000654999

654998
654999

CAPA AISLANTE 1/0-8, 1/0-6(TB NARANJA)


CAPA AISLANTE 1/0-8.1/0-6.1/0-4(T NA-CA)

$2.01
$1.82

PZ
PZ

0000655001
0000654997

655001
654997

CAPA AISLANTE 2-4. 2-6. (TI GRIS)


CAPA AISLANTE 6-8. 6-10. (TIII ROJO)

$2.01
$2.30

PZ
PZ

0000447211
0000067884

447211
67884

CAPACITOR DE POTENCIA CP2A-19,92-100-200


CAPACITOR DE POTENCIA CP2A-19,92-200-200

$8,040.84
$11,963.26

PZ
PZ

0000447216
0000447213

447216
447213

CAPACITOR DE POTENCIA CP2A-7,96-200-110


CAPACITOR DE POTENCIA CP2A-7,96-300-110

$11,667.70
$14,663.46

PZ
PZ

V801CAHA0C
G00003711Z

447209
666117

CAPACITORES CDC-1-7.96-100
CARGA ARTIFICIAL P/ CALIBRACION EN CAMPO

$4,854.85
$140,054.47

PZ
PZ

0000531039
0000013932

531039
13932

CARGADOR BATERIAS 125VCD


CARGADOR BATERIAS 48VCD

$51,509.35
$34,627.20

PZ
PZ

0000000175
V00305266Z

175
279726

CARRETE H
CELDA PARA BANCO DE BATERIAS

$53.10
$18,183.83

PZ
PZ

1U00T6036Z
1U00T6037Z

659297
659298

CHAROLA PARA RACK 19 X 10


CHAROLA PARA RACK 19 X 15

$1,032.34
$1,657.08

PZ
PZ

D33A221800
D33A221801

1187
2421

$47.34
$92.50

PZ
PZ

D33A51017Z
201906276Z

669420
279381

CINTA MARCADORA PARA ETIQUETAS


CLEMA Y REMATE P/CABLE CU 500-1000 MCM.

$1,150.60
$1,077.17

PZ
PZ

201905211Z
653000X59Z

279379
72383

CLEMAS DE SUSPENSION DE BRONCE BR-13


CODO GALVANIZADO 2

$1,534.84
$259.61

PZ
PZ

6020E3013Z
0000611703

635631
611703

CODO GALVANIZADO 3
COLUMNA P/PERCHA METALICA

$326.80
$66,086.62

PZ
PZ

55VA50909Z
0000432454

419
432454

CON. TIPO V SOLDABLE AA-30 P/TUBO AL-51


CONEC GRAPA BUS SOP FIJA AL TUBO 76 MM

$220.00
$200.26

PZ
PZ

0000432453

432453

CONEC GRAPA BUS SOPORTE DESLIZANTE AL 3

$163.85

PZ

CINTA DE AISLAR ALGODON


CINTA DE AISLAR DE POLIVINILO

501605276Z

279452

CONEC. BIRLO ROSC. TUBO 38 A CABLE 1000

55AA7342J4
0000007861

319985
7861

CONEC. ZAP A COMP. T. P. DE CU ELECT 2 PER. 2


CONEC.GRAPA SOPORTE DESLIZANTE 2-76-38

$83.44

PZ

$1,194.31
$138.83

PZ
PZ

0000011042
0000000358

11042
358

CONEC.TERMINAL PLANO 4-500


CONECT COMP TENS MINIMA 1/0-1/0 AAC-ACSR

$637.20
$23.19

PZ
PZ

0000432470
0000003789

432470
3789

CONECT TERMINAL ZAPATA AL 750-795 KCM


CONECT.DERIV.TIPO T-3/0-500 A 3/0

$446.04
$273.09

PZ
PZ

0000003238
0000003226

3238
3226

$16.82
$81.93

PZ
PZ

0000009520
0000279525

9520
279525

CONECTADOR CRTM 13 (3/0)


CONECTADOR ABRAZADERA 2x250-25

$35.65
$276.14

PZ
PZ

0000000328
0000175778

328
175778

CONECTADOR ABRAZADERA 2x250-51


CONECTADOR AISLADO 4-4

$118.04
$13.91

PZ
PZ

0000000351
0000000350

351
350

CONECTADOR AISLADO 6-6


CONECTADOR AISLADO 6-8

$17.13
$14.41

PZ
PZ

0000000389
0000001018

389
1018

CONECTADOR BIPARTIDO S2
CONECTADOR BIPARTIDO S4

$47.53
$36.15

PZ
PZ

0000067343
0000007432

67343
7432

CONECTADOR CABLE A SOLERA E


CONECTADOR CABLE A SOLERA N

$90.18
$141.99

PZ
PZ

0000675202
559DB2629C

675202
648889

CONECTADOR CD9 14-22/14-8


CONECTADOR CD90 9-12/9-12

$14.98
$33.38

PZ
PZ

559DB2828C
0000675201

8915
675201

CONECTADOR CDL (13/13) (3/0)


CONECTADOR CDP 7-10/4-6

$15.04
$10.09

PZ
PZ

559DF6057C
0000000412

280128
412

CONECTADOR CDT (22/22) (477-477)


CONECTADOR CDT 20/10 (336-1/0)

$125.63
$144.45

PZ
PZ

0000000357
557C92725C

357
994

CONECTADOR CILINDRICO 2-2


CONECTADOR CILINDRICO 3/0-1/0

$54.94
$47.14

PZ
PZ

0000000356
0000000354

356
354

CONECTADOR CILINDRICO 4-4


CONECTADOR CILINDRICO 6-6

$22.43
$13.53

PZ
PZ

0000000353
0000648933

353
648933

CONECTADOR CILINDRICO 6-8


CONECTADOR CODO PORTAFUSIBLE-200(1/0)-15

$21.13
$21,846.82

PZ
PZ

0000067303
0000005769

67303
5769

CONECTADOR COMPRESION CU CET-16


CONECTADOR COPLE RECTO TUBO CU 25

$76.21
$72.82

PZ
PZ

0000007422
0000007871

7422
7871

CONECTADOR COPLE RECTO TUBO CU 32


CONECTADOR COPLE RECTO TUBO CU 38

$573.48
$666.93

PZ
PZ

0000279529
557AE0808Z

279529
70210

CONECTADOR COPLE RECTO TUBO CU 63


CONECTADOR COPLE RECTO TUBO CU 76

$1,811.47
$1,968.04

PZ
PZ

0000440805
0000675208

440805
68200

CONECTADOR CRT 13 (3/0)


CONECTADOR CRT 16 (266)

$129.78
$171.79

PZ
PZ

0000069230
0000000363

69230
363

CONECTADOR CRTC 22 (477)


CONECTADOR CRU 10 (1/0)

$133.14
$31.63

PZ
PZ

0000000364
0000659889

364
659889

CONECTADOR CRU 13 (3/0)


CONECTADOR CRU 22 (477)

$25.06
$181.31

PZ
PZ

0000353664
0000353665

353664
353665

CONECTADOR CU? 6-6


CONECTADOR CU? 6-8

$15.87
$8.53

PZ
PZ

0000279461
0000004176

279461
4176

CONECTADOR DERIVADOR CDP (1/0-1/0)


CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 2/0-6-1/0-10

$6.37
$27.94

PZ
PZ

559DB2625C

654863

CONECTADOR DERIVADOR TIPO L 4/0-4.4/0-4DC (VCL66)

$18.38

PZ

556AF07FK2
5016067281

279527
67281

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-127-32


CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-127-38

$359.56
$338.32

PZ
PZ

CONECT.P/VARILLA 5/8
CONECTADOR CRTM 10 (1/0)

0000005758

5758

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-127-51

$123.79

PZ

556AF0AFK2
0000000344

279528
344

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-127-63


CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-76-25

$527.96
$127.44

PZ
PZ

0000005756
0000000345

5756
345

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-76-32


CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-76-38

$484.70
$169.94

PZ
PZ

0000000346
0000006892

346
6892

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-76-51


CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 2-76-63

$176.07
$904.48

PZ
PZ

0000648896
0000175770

648896
175770

CONECTADOR GRAPA SOPORTE DESL 4-127-51


CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-127-38

$1,204.50
$737.82

PZ
PZ

0000648899
0000067280

648899
67280

CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-127-51


CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-76-25

$158.39
$523.17

PZ
PZ

0000006886
0000007420

6886
7420

CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-76-32


CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-76-38

$521.09
$768.66

PZ
PZ

0000011034
0000006887

11034
6887

CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-76-51


CONECTADOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-76-63

$684.54
$2,437.71

PZ
PZ

0000005775
559AM26259

5775
3774

CONECTADOR JUNTA CU 305 X 38


CONECTADOR LINEA VIVA 2/0-1/0

$317.89
$134.12

PZ
PZ

559AM32289
0000011048

445220
11048

CONECTADOR LINEA VIVA 400-4/0


CONECTADOR MULTIPLE 600 (4)

$251.85
$254.01

PZ
PZ

0000011049
0000013172

11049
13172

CONECTADOR MULTIPLE 600 (6) B.T.


CONECTADOR MULTIPLE 600 (8)

$266.70
$357.91

PZ
PZ

0000445268
0000280131

445268
280131

CONECTADOR MULTIPLE BT 600 (10)


CONECTADOR MULTIPLE MT 15-200-CC 3

$709.50
$7,828.44

PZ
PZ

0000280132
0000445287

280132
445287

CONECTADOR MULTIPLE MT 15-200-CC 4


CONECTADOR MULTIPLE MT 15-600/200-3

$8,556.67
$12,078.95

PZ
PZ

0000445288
0000350169

445288
350169

CONECTADOR MULTIPLE MT 15-600/200-4


CONECTADOR MULTIPLE MT 15-600/200-5

$15,728.74
$22,546.21

PZ
PZ

0000445273
0000445274

445273
445274

CONECTADOR MULTIPLE MT 15-600-ST 3


CONECTADOR MULTIPLE MT 15-600-ST 4

$7,209.51
$11,996.66

PZ
PZ

0000000386
0000005867

386
5867

CONECTADOR OPRESOR CU 250


CONECTADOR T CABLE CU 1000-1000

$112.73
$887.47

PZ
PZ

0000067364
0000067365

67364
67365

CONECTADOR T CABLE CU 1000-300


CONECTADOR T CABLE CU 1000-500

$551.61
$506.92

PZ
PZ

0000000402
0000011047

402
11047

CONECTADOR T CABLE CU 300-300


CONECTADOR T CABLE CU 500-300

$242.74
$455.14

PZ
PZ

0000000404
0000279536

404
279536

CONECTADOR T CABLE CU 500-500


CONECTADOR T TUBO A CABLE CU 76-500

$531.00
$447.86

PZ
PZ

0000005869
0000000407

5869
407

CONECTADOR T TUBO CU 32-25


CONECTADOR T TUBO CU 38-25

$405.08
$472.74

PZ
PZ

0000000408
55FAU09082

408
648907

CONECTADOR T TUBO CU 38-38


CONECTADOR T TUBO CU 51-38

$529.67
$580.55

PZ
PZ

0000279537
0000005856

279537
5856

CONECTADOR T TUBO CU 63-63


CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 25-300

$727.00
$1,492.87

PZ
PZ

0000000396
0000067358

396
67358

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 25-500


CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 32-1000

$1,547.48
$984.93

PZ
PZ

0000011044
0000005859

11044
5859

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 32-300


CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 38-1000

$710.52
$250.68

PZ
PZ

0000007434
0000011045

7434
11045

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 38-300


CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 38-500

$424.80
$355.01

PZ
PZ

0000000399

399

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 51-300

$1,602.10

PZ

0000005862

5862

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 63 300

$1,733.94

PZ

0000005863
0000279534

5863
279534

CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 63-1000


CONECTADOR T TUBO Y CABLE CU 63-500

$2,397.51
$145.07

PZ
PZ

55AA407EJ2
55AA40AFJ2

6939
279533

CONECTADOR TERMINAL FLEXIBLE 2-32


CONECTADOR TERMINAL FLEXIBLE 4-63

$322.89
$179.17

PZ
PZ

0000067335
0000006934

67335
6934

CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-1000


CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-25

$766.67
$324.64

PZ
PZ

55AA930EJ2
0000006935

353394
6935

CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-300


CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-32

$697.27
$654.94

PZ
PZ

0000005835
0000176711

5835
176711

CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-38


CONECTADOR TERMINAL PLANO 2-500

$924.83
$461.96

PZ
PZ

0000000378
0000005834

378
10253

CONECTADOR TERMINAL PLANO 4-1000


CONECTADOR TERMINAL PLANO 4-32

$498.12
$347.88

PZ
PZ

0000000376
0000279531

376
279531

CONECTADOR TERMINAL PLANO 4-38


CONECTADOR TERMINAL PLANO 4-63

$666.87
$449.07

PZ
PZ

0000280129
0000013691

280129
13691

CONECTADOR TIPO CODO 200 (15-OCC)1/0


CONECTADOR TIPO CODO 200 (15-OCC)3/0

$645.40
$1,339.74

PZ
PZ

0000690401
0000648927

690401
648927

CONECTADOR TIPO CODO 200 (35 - CC)3/0


CONECTADOR TIPO CODO 200 (35-OCC)3/0

$5,873.80
$2,276.15

PZ
PZ

0000357928
0000648926

357928
648926

CONECTADOR TIPO CODO 200(15-CC)2/0


CONECTADOR TIPO CODO 200(25-CC)1/0

$893.33
$1,187.86

PZ
PZ

0000280130
0000278329

280130
278329

CONECTADOR TIPO CODO 200(25-CC)3/0


CONECTADOR TIPO CODO 200(8,3-CC)3/0

$1,684.32
$645.47

PZ
PZ

0000001029
0000445261

1029
445261

CONECTADOR TIPO CODO 600 (15-ST)500


CONECTADOR TIPO CODO 600(15-750)

$3,050.71
$2,188.65

PZ
PZ

0000434405
55MA13GB02

434405
680509

CONECTADOR TIPO CODO 600(25-500)


CONECTADOR TIPO CODO 600(35-300)

$4,583.92
$6,203.61

PZ
PZ

0000353668
0000353288

353668
353288

CONECTADOR TIPO CODO C/CABLE P/TIERRA 15


CONECTADOR TIPO CODO FI-200-3/0

$150.01
$15,108.57

PZ
PZ

0000445301
0000648934

445301
648934

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-200-CC 2


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-200-CC 5

$5,689.28
$15,223.50

PZ
PZ

0000445271
0000648935

445271
648935

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-200-CC 6


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-600/200-6

$16,370.96
$23,822.52

PZ
PZ

0000445272
0000648936

445272
648936

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-600-2


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-600-5

$6,724.97
$19,306.70

PZ
PZ

0000648937
0000648940

648937
648940

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 15-600-6


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 25-600/200-3

$20,829.39
$7,357.74

PZ
PZ

0000648941
0000648942

648941
648942

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 25-600/200-4


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 25-600/200-5

$15,728.74
$19,306.70

PZ
PZ

0000648943
0000648949

648943
648949

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 25-600/200-6


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600/200-3

$23,864.29
$16,920.69

PZ
PZ

0000648950
0000648951

648950
648951

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600/200-4


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600/200-5

$17,220.60
$23,038.13

PZ
PZ

0000648952
0000648953

648952
648953

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600/200-6


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600-2

$28,636.31
$8,070.38

PZ
PZ

0000648954
0000648955

648954
648955

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600-3


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600-4

$16,920.69
$17,301.20

PZ
PZ

0000648956
0000648957

648956
648957

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600-5


CONECTADOR TIPO MULTIPLE 35-600-6

$23,038.13
$34,513.77

PZ
PZ

0000001030

1030

$1,165.16

PZ

CONECTADOR TIPO UNION 600 (15)

0000443934

443934

CONECTADOR TIPO UNION 600(8,3)

$813.81

PZ

0000000334
0000000333

334
333

CONECTADOR U 250
CONECTADOR U 336

$180.54
$240.16

PZ
PZ

0000007419
0000003235

7419
3235

CONECTADOR U-795
CONECTADOR ZAPATA A COMPRESION 2-300

$291.47
$251.09

PZ
PZ

0000279446
550000354Z

279446
179734

CONECTADOR ZAPATA A COMPRESION 2-4/0


CONECTOR 2 VIAS CAT VC32RS

$345.12
$641.86

PZ
PZ

0000011005
5016000335

11005
335

CONECTOR A C P/SISTEMAS.TIERRA CU 250-2


CONECTOR A7 715 P/ACSR

$199.71
$546.35

PZ
PZ

557A25051Z
552A70529Z

5762
175765

CONECTOR ABRAZADERA 250-51


CONECTOR ABRAZADERA 2X250-38

$261.09
$185.26

PZ
PZ

0000279460
0000177449

279460
177449

CONECTOR ABRAZADERA 2X250-63


CONECTOR BIPARTIDO KSU17

$101.95
$45.51

PZ
PZ

0000279447
0000279437

279447
279437

CONECTOR BIRLO LIZO DE 1 1/8 A 250 MCM.


CONECTOR BIRLO ROSCADO 32 CABLE 2-1000

$1,574.06
$1,497.81

PZ
PZ

0000279430
0000641728

279430
641728

CONECTOR BIRLO ROSCADO 38 A CABLE 1000


CONECTOR BIRLO ROSCADO 38 A CABLE 2-1000

$693.85
$1,145.11

PZ
PZ

0000279451
0000166774

279451
166774

CONECTOR BIRLO ROSCADO 38 CABLE 500 MCM


CONECTOR BNC

$1,103.34
$80.10

PZ
PZ

LYFC000022
0000013163

13163

CONECTOR CANAL T 336-336 AL (1705 X 1705 MM2)


CONECTOR CILINDRICO A TOPE 10-12

$16.32
$55.52

PZ
PZ

0000067080
0000657190

67080
657190

CONECTOR COAXIAL HELIAX 1/2


CONECTOR COMBIFLEX 20 AB TIPO SOCKET

$400.52
$22.76

PZ
PZ

0000659835
0000592588

659835
592588

CONECTOR COMP T 795KCM


CONECTOR COPLE NS14A14A P/TUBO 3/4 IPS

$1,297.62
$131.99

PZ
PZ

0000010257
0000007424

10257
7424

CONECTOR COPLE RECTO INT SOLD 51-51 ALUM


CONECTOR COPLE RECTO P/TUBO DE CU 2

$149.77
$78.28

PZ
PZ

0000279441
0000176554

279441
176554

CONECTOR DE TUBO A CABLE 76-500


CONECTOR DERIV. DE COBRE 2-4 (YC2C4)

$618.66
$54.57

PZ
PZ

0000350979
0000067283

350979
67283

CONECTOR ESTRIBO (13 3/0)


CONECTOR GRAPA SOPORTE DESLI-2-127-76 (0

$55.42
$415.08

PZ
PZ

0000007863
0000279526

7863
279526

CONECTOR GRAPA SOPORTE DESLIZA 2-73-63 CONECTOR GRAPA SOPORTE FIJA 4-127-76

$380.56
$878.39

PZ
PZ

0000017608
0000529034

17608
529034

CONECTOR P/TUBO LIQUATITE 1 RECTO


CONECTOR RJ-11

$41.87
$14.99

PZ
PZ

0000146592
0000432469

146592
432469

CONECTOR RJ-45
CONECTOR T AL TUBO TUBO 76-76

$4.43
$219.99

PZ
PZ

0000279433
0000279431

279433
279431

CONECTOR T CU P/CABLE A CABLE 250-500


CONECTOR T CU P/TUBO Y TUBO 38-32

$509.76
$1,143.31

PZ
PZ

0000279449
0000279448

279449
279448

CONECTOR T DE CABLE A CABLE 250-250


CONECTOR T DE CABLE A CABLE 3/0-250

$331.42
$204.81

PZ
PZ

0000279535
0000641729

279535
641729

CONECTOR T DE TUBO A CABLE CU 76-250


CONECTOR T PARA TUBO DE 63-32

$495.20
$299.05

PZ
PZ

0000432474
0000279458

432474
279458

CONECTOR T TUBO DE 1 A 3/4 25-19


CONECTOR TERMINAL PLANO 1/0-1N

$418.73
$73.73

PZ
PZ

0000356557
0000641239

356557
641239

CONECTOR TERMINAL PLANO 2-63


CONECTOR TERMINAL PLANO 4-2-1000

$348.48
$271.42

PZ
PZ

0000010250
0000279445

10250
279445

CONECTOR TERMINAL PLANO 4-250


CONECTOR TERMINAL PLANO 4-400 MCM.

$205.13
$950.56

PZ
PZ

0000178315

178315

CONECTOR TERMINAL PLANO 4-477

$73.46

PZ

0000279532

279532

CONECTOR TERMINAL PLANO 4-76

$774.67

PZ

0000279453
0000067332

279453
67332

CONECTOR TERMINAL PLANO 4-795


CONECTOR TERMINAL PLANO 4-800

$590.36
$637.17

PZ
PZ

0000279432
0000279457

279432
279457

CONECTOR TERMINAL PLANO ALUMINIO 2-400


CONECTOR TERMINAL PLANO BIMETALICO 2-477

$122.51
$197.50

PZ
PZ

0000067339
0000178269

67339
178269

CONECTOR TERMINAL PLANO P/250-400 MCM CA


CONECTOR TIPO T 477-477 A COMP.

$507.94
$230.64

PZ
PZ

0000067363
LYFC000023

67363

CONECTOR TIPO T P/CABLE CU 250-750 MCM


CONECTOR TUBULAR 1/0 ?336 TC-AL

$1,204.85
$123.06

PZ
PZ

0000279390
0000548755

279390
548755

CONJ. DE TENS. A COMPR. P/CABLE 7#8


CONMUTADOR BLOKEO SOSTENIDO BOBINA 125V

$438.99
$12,325.25

PZ
PZ

0000280120
0000279807

280120
279807

CONMUTADOR DE BLOQUEO DE RECIERRE 20 AMP


CONMUTADOR DE CONTACTOS P/INT. ELMEX

$4,162.38
$9,602.62

PZ
PZ

0000012492
0000279805

12492
279805

CONMUTADOR DE CONTROL DE INTERRUPTOR


CONTACTO FIJO P/CUCHILLAS DE 115 KV

$2,694.44
$527.23

PZ
PZ

0000279353
0000449159

279353
449159

CONTACTOS FIJO Y MOVIL


CONTROL ELECTRONICO P/RESTAURADOR

$2,366.74
$7,455.23

PZ
PZ

0000373443
0000012907

373443
12907

CONVERSOR DE MEDIO DE RS 485 A 10 BASEFL


COPLE CONDUIT 4 PULG.

$3,573.01
$355.01

PZ
PZ

65400C0047
0000535257

127578
535257

COPLE GALVANIZADO DE 2
COPLE GALVANIZADO DE 75 MM (3 )

$173.20
$209.37

PZ
PZ

0000659834
0000648971

659834
648971

COPLE PAD 150 MM (6 )


COPLE PAD 50 mm (2 )

$509.76
$118.34

PZ
PZ

0000445650
0000176690

445650
176690

COPLE PAD 75 mm (3 )
CORREDERA FIBRA DE VIDRIO USO PESADO

$118.34
$953.63

PZ
PZ

0000010779
0000659882

10779
659882

CORREDERA FIERRO GALVANIZADO


CORTACIRCUITO CCF-(3D)-27-100-150-6000

$413.63
$15,994.31

PZ
PZ

0000659883
0000002980

659883
2980

CORTACIRCUITO CCF-(3D)-38-100-200-2000
CORTACIRCUITO CCF-15-100-110-8000

$18,025.43
$1,222.79

PZ
PZ

V41CA23872
0000538634

279763
538634

CORTACIRCUITO CCF-38-100-200-2000
CORTACIRCUITO CCF-C-15-100-110-8000

$1,240.82
$1,222.79

PZ
PZ

0000603150
0000067819

603150
67819

CORTACIRCUITO CCF-C-38-100-200-5000
CORTACIRCUITO FUS. DE POTENCIA SF-34-300

$2,747.36
$50,167.32

PZ
PZ

0000006782
0000432627

67821
432627

CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-38-100-200-500


CORTACIRCUITO FUSIBLE CCFV-38-100-200-50

$2,125.12
$2,032.97

PZ
PZ

V000279760
V000270721

279760
270721

CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POT. SF-14-200


CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POT. SF-24-1-16

$29,887.66
$36,802.51

PZ
PZ

0000011840
0000007179

11840
7179

CORTACIRCUITOS CCF(3D)-15-100-110-8000
CORTACIRCUITOS CCF-27-100-150-6000

$9,302.23
$1,804.39

PZ
PZ

0000180690
0000356856

180690
356856

CORTACIRCUITOS CCF-C-15-100-110-12000
CORTACIRCUITOS CCF-C-27-100-150-12000

$1,501.97
$1,830.67

PZ
PZ

0000446551
0000648978

446551
648978

CORTACIRCUITOS CCFP-125-15-200-16
CORTACIRCUITOS CCFP-170-25,8-200-16

$32,182.45
$13,652.22

PZ
PZ

0000350756
0000440096

3507561
440096

CORTACIRCUITOS CCFP-200-38-100-10
CORTACIRCUITOS CCFP-200C-38-100-10

$30,125.20
$41,586.25

PZ
PZ

0000446523
0000432628

446523
432628

CORTACIRCUITOS CCFP-350-72,5-100-8
CORTACIRCUITOS CCFP-550-123-100-8

$121,195.98
$437,459.49

PZ
PZ

0000648989
LYFC000024

648989

CORTACIRCUITOS CCFP-650C-145-200-31,5
CRUCETA 4 A

$116,582.70
$174.21

PZ
PZ

$391.31

PZ

LYFC000025

CRUCETA 43

LYFC000026

CRUCETA 43 R

$391.31

PZ

LYFC000027
LYFC000029

CRUCETA 43 R (DR-630)
CRUCETA 43 V

$451.85
$451.85

PZ
PZ

0000001615
0000000186

1615
186

CRUCETA A4E
CRUCETA A4R

$1,845.58
$4,264.25

PZ
PZ

0000003095
0000000191

3095
191

CRUCETA ARMADA C1-115


CRUCETA ARMADA C1M-115

$9,825.21
$9,825.21

PZ
PZ

0000000190
0000279399

190
279399

CRUCETA ARMADA C2-115


CRUCETA C2M-115

$10,712.97
$12,895.69

PZ
PZ

0000350606
0000000884

350606
884

CRUCETA C4E
CRUCETA C4R

$214.38
$448.82

PZ
PZ

0000000187
0000000883

187
883

CRUCETA C4S
CRUCETA C4T

$3,058.51
$527.96

PZ
PZ

0000000188
0000004846

188
4846

CRUCETA C4V
CRUCETA CR1-115

$546.06
$1,480.44

PZ
PZ

0000004847
0000010766

4847
10766

CRUCETA CR2-115
CRUCETA CR3-69

$2,814.05
$784.77

PZ
PZ

0000278251
0000001619

278251
1619

CRUCETA CR4-69
CRUCETA CS1

$938.02
$828.99

PZ
PZ

0000264464
0000067152

264464
67152

CRUCETA DE MADERA CMPC-L


CRUCETA DE MADERA CMPC-P

$539.21
$565.45

PZ
PZ

0000176280
0000000886

176280
886

CRUCETA EPOXIGLAS 69S


CRUCETA PR-200

$181.16
$634.09

PZ
PZ

0000000195
0000000196

195
196

CRUCETA PT-200
CRUCETA PT-250

$526.50
$600.76

PZ
PZ

0000010291
0000000193

10291
193

CRUCETA PV 200
CRUCETA PV-75

$480.15
$226.81

PZ
PZ

0000440821
0000002018

440821
2018

CUCHILLA COGC-125-15
CUCHILLA COGC-15-125-V

$64,478.45
$81,174.60

PZ
PZ

0000440822
V42LQ1B040

440822
446650

CUCHILLA COGC-200-38
CUCHILLA COP-170-25.8-H

$149,394.18
$13,229.66

PZ
PZ

0000446556
0000446558

446556
446558

CUCHILLA DESC CSA-125-15-2000-H


CUCHILLA DESC CSA-125C-15-1250-H

$55,057.50
$51,509.35

PZ
PZ

0000440704
0000649020

440704
649020

CUCHILLA DESC CSA-170-25,8-1250-H


CUCHILLA DESC CSA-170C-25,8-630-H

$91,619.83
$48,627.30

PZ
PZ

0000446565
0000446564

446565
446564

CUCHILLA DESC CSA-200C-38-1250-H


CUCHILLA DESC CSA-200C-38-630-H

$61,777.21
$49,802.57

PZ
PZ

0000649022
0000649024

649022
649024

CUCHILLA DESC CSA-350-72,5-1250-H-M


CUCHILLA DESC CSA-350-72,5-1250-H-T-M

$145,306.29
$189,394.59

PZ
PZ

0000649025
0000649027

649025
649027

CUCHILLA DESC CSA-350-72,5-630-H


CUCHILLA DESC CSA-350-72,5-630-H-T

$78,970.81
$84,199.31

PZ
PZ

0000446581
0000649038

446581
649038

CUCHILLA DESC CSA-550-123-1250-H


CUCHILLA DESC CSA-550-123-1250-H-M

$87,183.77
$135,620.90

PZ
PZ

0000649039
0000649037

649039
649037

CUCHILLA DESC CSA-550-123-1250-H-T


CUCHILLA DESC CSA-550-123-1250-H-T-M

$97,731.34
$174,233.55

PZ
PZ

0000649063
0000649064

649071
649064

CUCHILLA DESC CSA-650-145-1250-H-M


CUCHILLA DESC CSA-650-145-1250-H-T

$394,854.04
$368,402.73

PZ
PZ

0000649073
0000176202

649073
176202

CUCHILLA DESC CSA-650C-145-1250-H-T-M


CUCHILLA DESC CSP-110-1-15.5-630V 15600

$418,545.28
$4,551.42

PZ
PZ

0000446651

446651

CUCHILLA DESC CSP-125-15-1250-V

$5,142.64

PZ

0000446652

446652

CUCHILLA DESC CSP-125-15-2000-V

$12,051.48

PZ

0000353756
0000446654

353756
446654

CUCHILLA DESC CSP-125-15-630-V


CUCHILLA DESC CSP-125C-15-1250-V

$5,859.95
$4,513.20

PZ
PZ

0000649080
0000649081

649080
649081

CUCHILLA DESC CSP-125C-15-2000-V


CUCHILLA DESC CSP-125C-15-630-V

$11,858.22
$3,346.22

PZ
PZ

0000446656
0000440707

446656
440707

CUCHILLA DESC CSP-170-25,8-630-V


CUCHILLA DESC CSP-170C-25,8-630-V

$5,917.58
$8,483.49

PZ
PZ

0000446658
0000446657

446658
446657

CUCHILLA DESC CSP-200-38-1250-V


CUCHILLA DESC CSP-200-38-630-V

$7,922.39
$6,352.27

PZ
PZ

0000440709
0000649100

440709
649100

CUCHILLA DESC CSP-200C-38-630-V


CUCHILLA DESC CSV-350C-72,5-1250-V

$11,014.44
$72,844.25

PZ
PZ

0000649102
V42V8A5YV0

649102
446668

CUCHILLA DESC CSV-350C-72,5-1250-V-T


CUCHILLA DESC CSV-550-123-1250 V

$91,606.14
$69,363.64

PZ
PZ

0000446684
0000440764

446684
440764

CUCHILLA DESC CSV-550-123-1250-H


CUCHILLA DESC CSV-550-123-800-H

$109,515.24
$74,021.26

PZ
PZ

0000446677
0000446680

446677
446680

CUCHILLA DESC CSV-550-123-800-H-M


CUCHILLA DESC CSV-550-123-800-V

$91,752.21
$65,013.12

PZ
PZ

0000649116
0000649123

649116
649123

CUCHILLA DESC CSV-550-123-800-V-M


CUCHILLA DESC CSV-550C-123-1250-V

$91,752.21
$91,762.50

PZ
PZ

0000649125
0000446692

649125
446692

CUCHILLA DESC CSV-550C-123-1250-V-T


CUCHILLA DESC CSV-550C-123-800-H

$105,644.61
$85,316.39

PZ
PZ

0000649128
0000649150

649128
649150

CUCHILLA DESC CSV-550C-123-800-V


CUCHILLA DESC CSV-650C-145-800-H

$67,896.96
$108,925.15

PZ
PZ

0000649152
0000009101

649152
9101

CUCHILLA DESC CSV-650C-145-800-H-T


CUCHILLA DESCONECTA. CSP-125-3-15.5-1250

$113,031.24
$3,882.45

PZ
PZ

0000001341
0000000723

1341
723

CUCHILLA DESCONECTADORA SCA110-3-15-630


CUCHILLA PUENTEO REGULADOR 15 kV

$45,962.51
$59,938.63

PZ
PZ

V42L611305
V42L611306

279765
446640

CUCHILLA PUENTEO REGULADOR 258 kV


CUCHILLA PUENTEO REGULADOR 38 kV

$72,822.72
$75,857.00

PZ
PZ

0000010772
0000010773

10772
10773

DADO 46 RT
DADO 47 RT

$159.98
$166.89

PZ
PZ

LYFC000031
LYFC000032

DADO L 45-46
DADO L 46

$170.75
$210.81

PZ
PZ

LYFC000033
LYFC000034

DADO L 47
DEFENSA A

$170.75
$393.20

PZ
PZ

$53,099.90
$83,442.70

PZ
PZ

$113,785.50
$166,140.56

PZ
PZ

$888.74
$1,073.62

PZ
PZ

V451D0010C
V451E0010C

446757
446759

DESCONECTADOR DC1-15-200-6000
DESCONECTADOR DC1-258-200-6000

V454F0010C
0000632033

446764
632033

DESCONECTADOR DC3-38-200-6000
DIFERENCIAL DE BUS MICROPROCESADA

2A91C00200
0000000168

167
168

0000445375
0000445379

445375
445379

DUCTO PAD 50 mm (2 )
DUCTO PAD-101

$34.03
$169.39

MT
PZ

57L1300C00
0000444723

649171
445378

DUCTO PAD-125
DUCTO PAD-75

$218.71
$68.66

PZ
MT

0000000433
0000445369

433
445369

DUCTO PVC-101
DUCTO PVC-38

$90.12
$42.79

PZ
PZ

0000280053
0000279840

280053
279840

DUCTO PVC-50
DUCTO PVC-75

$48.79
$49.89

PZ
PZ

0000632002

632002

DUCTO RANURADO 1 X 1

$152.93

PZ

DISP MONTAJE DE TRANSF E1


DISPOSITIVO MONTAJE DE TRANSFORMADOR E2

0000377616

377616

DUCTO RANURADO 2 X 1.5

$123.79

PZ

0000543754
0000393154

543754
393154

DUCTO RANURADO 3X3 C/TAPA


DUCTO RANURADO PVC

$422.73
$159.13

PZ
PZ

0000011538
0000655027

11538
655027

ECM (CMI)-3E-15-(15000Y)-8400/120 10/5


ECM-3E-13,8-8400/120-10/5(R/A)

$124,435.33
$120,688.49

PZ
PZ

0000654877
GWEACAA12B

654877
279860

ECM-3E-13,8-8400/120-50/5(R/A)
ECM-3E-13.8-8400/120-200/5(R/A)

$120,688.49
$120,688.49

PZ
PZ

0000279625
0000446081

279625
446081

ECM-3E-15-8400/120-50/5
ECM-3E-23-14400/120-10/5(R/A)

$120,688.49
$175,988.24

PZ
PZ

0000655061
0000067628

655061
67628

ECM-3E-34,5-20125/115-10/5(R/A)
ECM-3E-34,5-20125/115-200/5(R/A)

$206,710.33
$206,710.33

PZ
PZ

GWEARBA11B
0000654882

279627
654882

ECM-3E-34.5-20125/115-50/5(R/A)
ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5(R/A)

$206,710.33
$245,776.68

PZ
PZ

0000654884
0000774970

654884
654883

ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5(R/A)
ECMS-3E-13.8-84000/120-50/5(R/A)

$245,776.68
$245,776.68

PZ
PZ

0000774971
GWECUAA01S

654887
654885

ECMS-3E-23-14400/115-200/5(R/A)
ECMS-3E-23-14400/120-10/5(R/A)

$315,565.12
$315,565.12

PZ
PZ

0000654886
0000655028

654886
655028

ECMS-3E-23-14400/120-50/5(R/A)
ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5(R/A)

$315,565.12
$385,353.56

PZ
PZ

0000655030
0000655029

655030
655029

ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5(R/A)
ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5(R/A)

$385,353.56
$385,353.56

PZ
PZ

0000445302
0000011053

445302
11053

ELECTRODO PARA TIERRA ACS 16


ELECTRODO SISTEMA TIERRAS

$186.18
$186.18

PZ
PZ

0000356612
0000010919

356612
10919

EMPALME AT PREMOLDEADO 138 KV 750 MCM


EMPALME C AAS 3 NO. 8

$102,227.61
$379.29

PZ
PZ

0000008501
0000010918

8501
10918

EMPALME COMP ACSR 336KCM


EMPALME COMP ACSR 795KCM

$344.37
$3,064.62

PZ
PZ

0000003725
0000000278

3725
278

EMPALME COMPRESION ACSR (266)


EMPALME COMPRESION ACSR (477)

$834.43
$905.39

PZ
PZ

0000010920
0000649182

10920
649182

EMPALME COMPRESION AG 8 (5/16)


EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15 (1/0)

$184.60
$2,601.90

PZ
PZ

0000445356
0000649186

445356
649186

EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15 (3/0)


EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15 (300)

$3,704.39
$4,526.06

PZ
PZ

0000445362
0000649194

445362
649194

EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15 (500)


EMPALME DERIVACION CON GEL BT

$5,547.17
$306.57

PZ
PZ

5784K0000C
0000538770

649193
538770

EMPALME EN DERIVACION TERMOCONTRACTIL BT


EMPALME MT 35 KV P/CABLE ENERGIA 500

$262.78
$5,006.56

PZ
PZ

0000274809
0000457406

274809
457406

EMPALME P/CABLE DE POTENCIA 115KV


EMPALME PARA CABLE ENERGIA 69KV 1000KCM

$47,679.80
$48,450.60

PZ
PZ

SRC0000013

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 1/0 AWG 13 kV

$2,601.90

PZ

SRC0000014

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 1/0 AWG 23 kV

$2,862.08

PZ

SRC0000015

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 1/0 AWG 33 kV

$3,148.30

PZ

SRC0000016

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 266 kCM 13 kV

$3,434.50

PZ

SRC0000017

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 266 kCM 23 kV

$3,777.95

PZ

SRC0000018

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 266 kCM 33 kV

$4,155.75

PZ

SRC0000019

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN

$2,862.08

PZ

FRIO 3/0 AWG 13 kV


SRC0000020

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 3/0 AWG 23 kV

$3,148.30

PZ

SRC0000021

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 3/0 AWG 33 kV

$3,463.12

PZ

SRC0000023

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 336 kCM 13 kV

$3,148.30

PZ

SRC0000024

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 336 kCM 23 kV

$3,463.12

PZ

SRC0000022

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 336 kCM 33 kV

$3,809.44

PZ

SRC0000065

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 477 kCM 15 kV

$3,777.95

PZ

SRC0000066

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 477 kCM 23 kV

$4,155.75

PZ

SRC0000067

EMPALME PARA CABLE FORRADO CONTRAIBLES EN


FRIO 477 kCM 33kV

$4,571.33

PZ

LNS8500037
LNS8500034

EMPALME PREMOLDEADO 115 KV 1600 KCM


EMPALME PREMOLDEADO 115 KV 2000 KCM

$79,527.50
$79,527.50

PZ
PZ

0000664899
0000350985

664899
350985

EMPALME PREMOLDEADO 115 KV-500


EMPALME PREMOLDEADO 115 KV-550 KV BIL-CA

$71,803.31
$59,646.29

PZ
PZ

0000175741
LNS8500036

175741

EMPALME PREMOLDEADO 115/138 (750)


EMPALME PREMOLDEADO 138 KV 1600 KCM

$91,762.50
$91,762.50

PZ
PZ

$91,762.50
$57,259.80

PZ
PZ

LNS8500033
LT00000035

175742

EMPALME PREMOLDEADO 138 KV 2000 KCM


EMPALME PREMOLDEADO 138-(750)

0000011084
0000278339

11084
278339

EMPALME PREMOLDEADO 15 (3/0)


EMPALME PREMOLDEADO 15 (500)

$1,328.68
$2,363.39

PZ
PZ

5784G3500B
0000649206

179024
649206

EMPALME PREMOLDEADO 15-1/0


EMPALME PREMOLDEADO 25-3/0

$1,306.44
$5,465.74

PZ
PZ

0000443553
0000649207

443553
649207

EMPALME PREMOLDEADO 25-500


EMPALME PREMOLDEADO 35 (1/0)

$5,851.16
$5,658.44

PZ
PZ

0000440064
LNS8500038

440064

EMPALME PREMOLDEADO 35 (3/0)


EMPALME PREMOLDEADO 69 KV 1600 KCM

$5,868.68
$55,057.50

PZ
PZ

LNS8500035
LNS8500015

EMPALME PREMOLDEADO 69 KV 2000 KCM


EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 1000 KCM

$55,057.50
$73,410.00

PZ
PZ

LNS8500016
LNS8500014

EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 1250 KCM


EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 1600 KCM

$73,410.00
$73,410.00

PZ
PZ

LNS8500013
LNS8500017

EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 2000 KCM


EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 500 KCM

$73,410.00
$53,099.90

PZ
PZ

EMPALME PREMOLDEADO 85 KV 750 KCM


EMPALME RECTO 25-1/0

$73,410.00
$5,424.55

PZ
PZ

LNS8500018
0000002249

2249

0000435117
0000352491

435117
352491

EMPALME TERMOCONTRACTIL 15 (500)


EMPALME TERMOCONTRACTIL 15-(1/0)

$5,215.66
$484.80

PZ
PZ

0000356608
0000014004

356608
14004

EMPALME TERMOCONTRACTIL 15-(3/0)


EMPALME TERMOCONTRACTIL 600-(2)

$523.41
$437.21

PZ
PZ

0000356610
0000008581

356610
8581

EMPALME TERMOCONTRACTIL 600-(350)


EMPAQUE CORCHO NEOPRENO TR 3/8

$638.01
$8,058.74

PZ
PZ

0000279813
U005279707

279813
279707

ENGRANE P/TRINQUETES ENERG-INVEST.


EQUIPO DE COMUNICACION OPLAT

$163.42
$276,284.97

PZ
PZ

0000675128
U005000001

675128
279705

EQUIPO DE PRUEBA DE TC'S Y TP'S


EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR UHF

$368,967.42
$95,249.17

PZ
PZ

0000174486

174486

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO AUTOMATICO 15KV

$421,917.37

PZ

350180

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO AUTOMATICO 38KV

$471,022.81

PZ

S000000151
0000011528

0000350180

11528

EQUIPO DE TONO PARA EQUIPO DE PROTECCIN


EQUIPO INERTAIRE

$27,892.77
$26,398.24

PZ
PZ

0000444809
0000630849

444809
630849

EQUIPO RADIO BASE LOCAL VHF


EQUIPO TERMINAL COMUNICACI OPTICA

$100,884.92
$1,169,897.00

PZ
PZ

0000279719
0000279718

279719
279718

EQUIPO TRANSCEPTOR DE DATOS


EQUIPO TRANSCEPTOR PARA DATOS 5 WATTS

$86,350.54
$42,651.11

PZ
PZ

0000609171
0000067160

609171
67160

EQUIPO VLF P/PRUEBAS D/CABLE SUBTERRANEO


ESLABON EA

$1,388,315.90
$90.60

PZ
PZ

0000611535
0000011152

611535
11152

ESLABON FUSIBLE 15K-6


ESLABON FUSIBLE EF 15F-0,50

$27.81
$36.11

PZ
PZ

0000011167
0000011168

11167
11168

ESLABON FUSIBLE EF 15F-0,75


ESLABON FUSIBLE EF 15F-1,25

$36.11
$36.11

PZ
PZ

0000011170
0000659884

11170
659884

ESLABON FUSIBLE EF 15F-2,50


ESLABON FUSIBLE EF 15K-1

$36.11
$34.16

PZ
PZ

0000005962
0000011156

5962
11156

ESLABON FUSIBLE EF 15K-10


ESLABON FUSIBLE EF 15K-12

$34.06
$34.06

PZ
PZ

0000011158
0000002267

11158
2267

ESLABON FUSIBLE EF 15K-15


ESLABON FUSIBLE EF 15K-2

$34.06
$29.58

PZ
PZ

0000011153
0000034157

11153
34157

ESLABON FUSIBLE EF 15K-3


ESLABON FUSIBLE EF 15K-40

$29.58
$65.89

PZ
PZ

0000011154
0000005016

11154
5016

ESLABON FUSIBLE EF 15K-5


ESLABON FUSIBLE EF 15K-65

$29.58
$65.89

PZ
PZ

0000013460
0000012352

13460
12352

ESLABON FUSIBLE EF 15K-8


ESLABON FUSIBLE EF 15T-15

$34.06
$35.97

PZ
PZ

0000011159
0000011161

11159
11161

ESLABON FUSIBLE EF 15T-20


ESLABON FUSIBLE EF 15T-25

$37.17
$38.69

PZ
PZ

0000011162
0000011163

11162
11163

ESLABON FUSIBLE EF 15T-30


ESLABON FUSIBLE EF 15T-40

$48.48
$54.05

PZ
PZ

0000011164
0000068390

11164
68390

ESLABON FUSIBLE EF 15T-50


ESLABON FUSIBLE EF 15T-65

$55.17
$63.95

PZ
PZ

0000067449
0000649233

67449
649233

ESLABON FUSIBLE EF 15T-80


ESLABON FUSIBLE EF 27F-0.75

$83.45
$28.29

PZ
PZ

5GE1NK1001
0000445501

445497
445501

ESLABON FUSIBLE EF 27K-1


ESLABON FUSIBLE EF 27K-2

$43.80
$27.21

PZ
PZ

0000445534
0000445505

445534
445505

ESLABON FUSIBLE EF 27K-25


ESLABON FUSIBLE EF 27K-3

$32.41
$27.68

PZ
PZ

0000445495
0000649268

445495
649268

ESLABON FUSIBLE EF 38F-0,50


ESLABON FUSIBLE EF 38F-1,25

$38.77
$38.77

PZ
PZ

0000353420
0000440523

353420
440523

ESLABON FUSIBLE EF 38K-1


ESLABON FUSIBLE EF 38K-10

$44.44
$38.94

PZ
PZ

0000440524
0000432882

440524
432882

ESLABON FUSIBLE EF 38K-12


ESLABON FUSIBLE EF 38K-15

$40.13
$40.13

PZ
PZ

0000432794
0000440521

432794
440521

ESLABON FUSIBLE EF 38K-2


ESLABON FUSIBLE EF 38K-3

$37.93
$37.93

PZ
PZ

0000345210
0000432795

345210
432795

ESLABON FUSIBLE EF 38K-4


ESLABON FUSIBLE EF 38K-5

$39.45
$39.45

PZ
PZ

1U20F0061Z
0000440522

13445
440522

ESLABON FUSIBLE EF 38K-6


ESLABON FUSIBLE EF 38K-8

$39.45
$39.45

PZ
PZ

0000180478

180478

ESLABON FUSIBLE EF 38T-100

$164.46

PZ

0000180361

180361

ESLABON FUSIBLE EF 38T-15

$38.05

PZ

0000180362
0000180473

180362
180473

ESLABON FUSIBLE EF 38T-20


ESLABON FUSIBLE EF 38T-25

$88.68
$96.34

PZ
PZ

0000180474
0000440737

180474
440737

ESLABON FUSIBLE EF 38T-30


ESLABON FUSIBLE EF 38T-40

$99.98
$104.54

PZ
PZ

0000176325
0000011165

176325
11165

ESLABON FUSIBLE EF 38T-50


ESLABON FUSIBLE EF 38T-65

$137.53
$142.61

PZ
PZ

0000180477
0000357036

180477
357036

ESLABON FUSIBLE EF 38T-80


ESLABON REDONDO

$151.71
$99.29

PZ
PZ

SRC0000025
SRC0000026

ESPACIADOR CUADRANGULAR SRC 13 KV


ESPACIADOR CUADRANGULAR SRC 23 KV

$508.74
$769.41

PZ
PZ

SRC0000027
SRC0000028

ESPACIADOR CUADRANGULAR SRC 33 KV


ESPACIADOR VERTICAL PARA CRUCES AEREOS SRC
13 KV
ESPACIADOR VERTICAL PARA CRUCES AEREOS SRC
23 KV
ESPACIADOR VERTICAL PARA CRUCES AEREOS SRC
33 KV
ESTRIBO ER

$920.78
$508.74

PZ
PZ

$769.41

PZ

$920.78

PZ

$503.20

PZ

$91.03
$45,514.20

PZ
PZ

$1,445.53
$48.82

PZ
KG

SRC0000029
SRC0000030
0000000201

201

SRC0000031
PTC0000019

ESTRIBO PARA MENSULA SOPORTE SRC


ESTRUCTURA PARA TRANSICION EN SE.

5029DB342Z
0000279652

279833
279652

FARO BASE MAGNETICA A CONTROL REMOTO


FIERRO ESTRUC. P/SUBESTACIONES 115 KV

0000279653
0000279654

279653
279654

FIERRO ESTRUC. P/SUBESTACIONES 13.8 KV


FIERRO ESTRUC. P/SUBESTACIONES 34.5 KV

$28.21
$46.04

KG
KG

0000279657
0000176057

279657
176057

FIERRO ESTRUC. P/TORRE 2 CIRCUITOS 115KV


FIERRO ESTRUCTURAL P/TORRE 1 CIRC. 115

$51.39
$51.39

KG
KG

0000229651
S000000149

229651

FILTRO CANASTA PARA ACEITE


FILTRO DE SEAL OPLAT

$9,284.90
$22,512.84

PZ
PZ

0000012953
0000533089

12953
533089

FLEJE DE ACERO
FUENTE ALIMENTACION VOLTAJE 24VCD

$40.61
$1,204.12

KG
PZ

0000280111
0000279473

280111
279473

FUSIBLE DE POT. 14.4 KV 3 AMP. SM-5.


FUSIBLE DE POT. DE 14.4 KV 1 AMP SMU-20

$745.27
$658.17

PZ
PZ

0000279482
0000279483

279482
279483

FUSIBLE DE POT. DE 34.5 KV 1 AMP


FUSIBLE DE POT. DE 34.5 KV 3 AMP

$681.20
$934.56

PZ
PZ

0000280126
0000447353

280126
68388

FUSIBLE DE POT. TIPO SM-4 14.4 KV 5 AMP


FUSIBLE DE POTENCIA 121E-65-L

$691.82
$42,586.12

PZ
PZ

0000280021
0000279476

280021
279476

FUSIBLE DE POTENCIA 14.4 KV 100 AMP'S


FUSIBLE DE POTENCIA 7E, 7 AMP. 15 KV.

$2,730.85
$986.14

PZ
PZ

0000279481
0000004209

279481
4209

FUSIBLE DE POTENCIA SMU 14.4 KV 200AMP


FUSIBLE DE POTENCIA SMU 20 65A 34.5 KV

$2,002.62
$1,972.28

PZ
PZ

0000067441
5GM122B000

67441
357971

FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD DE 40 A.


FUSIBLE EXPUL TIPO BAYONETA 15

$46,696.44
$233.31

PZ
PZ

5GM123C000
5GM1206000

357972
649394

FUSIBLE EXPUL TIPO BAYONETA 25


FUSIBLE EXPUL TIPO BAYONETA 6

$224.54
$144.56

PZ
PZ

0000445570
0000356646

445570
356646

FUSIBLE EXPUL TIPO BAYONETA 8


FUSIBLE PARA CONECTADOR TIPO CODO 15-12

$148.68
$4,601.73

PZ
PZ

0000363815
0000279983

363815
279983

FUSIBLE PARA CONECTADOR TIPO CODO 15-30


FUSIBLE POTENCIA SMU 14.4 65 AMP.

$6,131.67
$1,774.48

PZ
PZ

0000367437
0000367436

367437
367436

FUSIBLE TIPO CODO FI-200(1/0)


FUSIBLE TIPO CODO FI-200(3/0)

$9,520.05
$22,605.39

PZ
PZ

0000279879

279879

FUSIBLE TIPO SMV-20 DE 15 KV DE 34.5

0000180476
0000280050

180476
280050

FUSIBLE UNIVERSAL 38T-65


GABINETE ACERO INOX. T-304 60X90X120 CMS

$1,838.77

PZ

$118.89
$27,308.52

PZ
PZ

0000279424
0000279423

279424
279423

GABINETE DE 90X60X45
GABINETE DE CONEXIONES P/TC'S 115 KV.

$5,953.26
$1,675.53

PZ
PZ

0000668609
0000442278

668609
442278

GABINETE DERIVADOR MULTIPLE MT 3F-C


GABINETE DERIVADOR MULTIPLE MT 3F-N

$34,885.73
$26,646.56

PZ
PZ

0000434086
0000442276

434086
442276

GABINETE METALICO TIPO SIMPLEX


GABINETE PARA DERIVADOR MULTIPLE MT 1F-N

$53,160.59
$17,145.63

PZ
PZ

0000000202
LYFC000035

202

$242.74
$242.74

PZ
PZ

0000010774
0000531483

10774
531483

GANCHO J
GENERADOR MEDIDOR DE NIVEL 50HZ-10MHZ

$37.93
$22,911.85

PZ
PZ

$0.00
$316.27

PZ
PZ

0000676429

676429

GRAPA C 5/16 ?1/2 (793 MM X 127 MM)


GRAPA CLEMA PARA DEFLEXION DEL MENSAJERO
SRC
GRAPA DE SUJECION BASE 4-100 UA DE GATO

$2,548.80

PZ

0000659879
0000011259

659879
11259

GRAPA DE SUSPENSION SF 12 (F 71)


GRAPA PARA FLEJE

$256.84
$8.08

PZ
PZ

0000000204
0000000205

204
205

GRAPA PARALELA GP-1


GRAPA PARALELA GP-2

$91.03
$122.97

PZ
PZ

0000177319
0000010765

177319
10765

GRAPA PUA 3/8


GRAPA REMATE F3

$4.55
$446.04

PZ
PZ

0000357034
0000067148

659877
67148

GRAPA REMATE PAL 13


GRAPA REMATE PAL 19

$630.67
$2,548.80

PZ
PZ

0000067146
0000013807

67146
13807

GRAPA REMATE PAL 4


GRAPA REMATE PAL 8

$86.27
$160.33

PZ
PZ

0000000181
0000000183

181
8824

GRAPA REMATE RAL 8


GRAPA REMATE RF8

$116.64
$603.80

PZ
PZ

0000659878
0000353268

659878
353268

GRAPA REMATE ROF 9 (F36)


GRAPA REMATE RRF 12 (FR3)

$193.90
$269.05

PZ
PZ

0000279828
0000000182

279828
182

GRAPA REMATE RRF 18 (FR350)


GRAPA SUSPENSION F3

$261.41
$447.80

PZ
PZ

0000001611
0000013969

1611
13969

GRAPA SUSPENSION SAL 13


GRAPA SUSPENSION SAL 23

$425.88
$485.48

PZ
PZ

0000010762
0000000178

10762
178

GRAPA SUSPENSION SAL 32


GRAPA SUSPENSION SAL 6

$685.70
$218.54

PZ
PZ

GRAPA T 556 A (2826 mm2)


GRAPA T 556 A (T 282 A)

$116.64
$101.01

PZ
PZ

$199.43
$229.39

PZ
KG

$72.36
$75.67

PZ
PZ

$292.00
$763.13

PZ
PZ

$14.60
$7.71

PZ
PZ

$77.14
$142,188.91

PZ
PZ

$333.77
$333.77

PZ
PZ

LYFC000036
SRC0000032

LYFC000039
LYFC000040

GANCHO BOLA LARGO


GANCHO CON BOLA

0000000173
0000280027

173
280027

GRAPA Y BASE RB
GRASA INHIBIDORA PENETROX.

0000252078
0000000206

252078
206

GRILLETE C/PERNO ROSCADO DE 3/4


GRILLETE GA1

0000350161
0000350162

350161
350162

GRILLETE GA2
GRILLETE GA3

0000000238
0000000239

238
239

0000000288
0000180687

288
180687

GUARDALINEAS CORTO ACSR 3/0


HERRAMIENTA ESPECIAL P/TABLERO PCM-OP

0000675426
0000279388

675426
279388

HORQUILLA Y BOLA CORTA 111KN


HORQUILLA BOLA CAT-BC-30

GUARDACABO G2
GUARDACABO G3

0000000207

207

SRC0000033

HORQUILLA CON GUARDACABO


HORQUILLA GUARDACABO SOLIDO SRC PARA
SERVICIO PESADO

$31.88

PZ

$272.84

PZ

0000009684
0000020652

9684
20652

HORQUILLA Y BOLA TIPO YBC


INDICADOR CARAT. P/TEMP.ACEITE 0-120 G.C

$333.77
$10,013.12

PZ
PZ

0000235105
0000279623

235105
279623

INDICADOR D NIVEL D ACEITE USO COMUN


INDICADOR DE FALLA (200)

$10,013.12
$2,386.01

PZ
PZ

0000013648
0000067071

1033
67071

INDICADOR DE FALLA (600)


INDICADOR DE TEMPERATURA DE DEVANADOS TR

$2,610.24
$12,574.67

PZ
PZ

0000655857
0000649441

655857
649441

INT 115 KV TIPO 100-GM-500 1200 AMP


INT DE POT IS-SF6-350-72,5-1250-20

$192,433.36
$379,059.88

PZ
PZ

0000446901
0000440717

446901
440717

INT DE POT IS-SF6-550-123-1250-20


INT DE POT IS-SF6-550-123-1250-31,5

$603,682.79
$594,373.36

PZ
PZ

0000649459
0000446880

649459
446880

INT DE POT IS-SF6-550C-123-1250-20


INT DE POT IS-SF6-550C-123-1250-31,5

$1,193,382.32
$458,030.68

PZ
PZ

0000649474
0000649483

446946
649483

INT DE POT IS-SF6-650C-145-1250-20


INT DE POT ISTM-SF6-350-72,5-1250-31,5

$552,795.65
$685,826.40

PZ
PZ

0000649486
V54E0M004P

649486
649488

INT DE POT ISTM-SF6-550-123-1250-20


INT DE POT ISTM-SF6-550-123-1250-31.5

$1,202,485.16
$868,718.65

PZ
PZ

0000649490
0000649502

649490
649502

INT DE POT ISTM-SF6-550-20-123-1250-25


INT DE POT ISTM-SF6-550C-123-1250-20

$482,450.52
$1,012,291.50

PZ
PZ

0000446881
0000649506

446881
649506

INT DE POT ISTM-SF6-550C-123-1250-31,5


INT DE POT ISTM-SF6-650-145-1250-31,5

$1,085,248.72
$931,855.53

PZ
PZ

0000446949
0000451095

446949
451095

INT DE POT ISTM-SF6-650C-145-1250-20


INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-25

$979,199.73
$295,127.58

PZ
PZ

0000649522
0000446986

649522
446986

INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-31,5


INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-25

$395,806.65
$411,299.80

PZ
PZ

0000649525
0000649526

649525
649526

INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-25


INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-31,5

$374,074.44
$404,069.00

PZ
PZ

0000446982
0000649532

446982
649532

INT DE POT IS-VAC-110C-15-630-25


INT DE POT IS-VAC-125-15-2000-31,5

$354,807.26
$327,702.24

PZ
PZ

0000649533
0000353187

649533
353187

INT DE POT IS-VAC-125-15-2000-40


INT DE POT IS-VAC-125-15-630-25

$327,702.24
$269,695.91

PZ
PZ

0000353188
INTERRUPTO

353188

INT DE POT IS-VAC-200-38-1250-25


INT DE POT IS-VAC-200-38-2000-25

$544,941.60
$714,524.00

PZ
PZ

V55AHKH03R
V55AHF0030

649547
649548

INT DE POT IS-VAC-200C-38-1250-25


INT DE POT IS-VAC-200C-38-630-25

$764,646.52
$764,646.52

PZ
PZ

S000000213
S000000089

INT DE POT MC-3-15.5-1250-25-0/1


INT DE POT MC-3-15.5-2000-25-1/4

$411,990.24
$3,458,186.05

PZ
PZ

S000000214
S000000098

INT DE POT MC-3-24-1250-25-0/1


INT DE POT MC-3-24-2000-25-1/4

$468,170.73
$6,508,552.59

PZ
PZ

0000354659
0000176223

354659
176223

INT DE POT SI-125-VAC-3-15,5-25-2000


INT DE POT SI-125-VAC-3-15,5-40-2000

$363,296.88
$383,952.31

PZ
PZ

0000010386
0000447017

10386
447017

INT DE POT SI-170-VAC-3-25,8-25-1250


INT DE POT SI-200-VAC-3-38-25-630

$398,536.37
$574,389.20

PZ
PZ

0000351728
0000356872

351728
356872

INT DE POT SI-250-SF6-3-38-25-630


INT DE POT SI-SF6-3-123-25-1250

$682,151.01
$1,120,921.39

PZ
PZ

0000279769
0000627258

279769
627258

INT DE POT SI-SF6-3-15-36-1200


INT POT EN ACEITE 13.8 KV TIPO FKD

$538,000.96
$310,406.84

PZ
PZ

S000000203
S000000212

777750
777751

INT. POT AMARRE MC 3-15.5-2000-25


INT. POT AMARRE MC 3-24-2000-25

$398,151.63
$398,151.63

PZ
PZ

0000434582

434582

INTER POT SI-550-SF6-3-123-31.5-2000

$1,001,175.09

PZ

0000665849
0000008202

665849
8202

INTERFASE HOMBRE MAQUINA


INTERRUP/POT.SI-125-VAC-3-15.5-40-1250

$13,981.96
$347,538.98

PZ
PZ

0000279998
0000280225

279998
280225

INTERRUPTOR PORTATIL (LOADBUSTER)


INTERRUPTOR POT.TIPO VCR-15.5 KV 400 AMP

$20,798.17
$291,928.75

PZ
PZ

0000279771
0000352490

279771
352490

INTERRUPTOR POTENCIA SI-VAC-34.5-1200A


JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600 (6)

$654,892.04
$16.95

PZ
PZ

0000011080
0000001053

11080
1053

JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(1/0) B.T.


JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(2)

$88.30
$16.95

JG
PZ

0000001054
0000011082

1054
11082

JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(3/0)


JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(350)

$89.98
$89.98

JG
JG

0000001052
0000011081

1052
11081

JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(4) B.T.


JUEGO DE CONEXION TIPO CM-600(4/0)

$27.06
$89.98

PZ
JG

502924018Z
0000279339

710
279339

LAMPARA TIPO HALCON


MALLA PARA SUJETAR CONDUCTOR

$5,138.70
$2,103.18

PZ
PZ

0000068493
0000279602

68493
279602

MANGUITO ACSR 795


MANOMETRO DE 6 DE 0 A 10 CONEX 1/2 C ARO

$151.10
$4,304.30

PZ
PZ

0000279823
0000000640

279823
640

MANOMETRO P/INTERRUPTOR TRIPOLAR


MED.EDO.SOL. VL28

$2,622.50
$1,529.38

PZ
PZ

0000141526
0000568904

141526
568904

MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA DE10 KV


MEDIDOR DE POTENCIA

$372,684.83
$18,200.22

PZ
PZ

0000360076
0000271874

360076
271874

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE CONTACTOS


MEDIDOR DE RESISTENCIA OHMICA

$94,669.54
$135,432.79

PZ
PZ

GREMPM027Z
GRTME0001Z

596320
199049

MEDIDOR DE RESISTENCIA/TIERRA DIGI 4500


MEDIDOR DIGITAL DE RELACION DE TRANSFORM

$74,971.20
$61,558.98

PZ
PZ

0000278424
0000531452

278424
531452

MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA


MEDIDOR DISTANCIA RAYO LASER

$111,054.65
$11,105.46

PZ
PZ

0000666212
0000666213

666212
666213

MEDIDOR PARA PRUEBAS EN CAMPO B.T.


MEDIDOR PARA PRUEBAS EN CAMPO M.T.

$4,940.63
$15,070.11

PZ
PZ

0000587816
0000613608

587816
613608

MEGHOMETRO
MEMBRANA TOUCH SCREEN CURVA

$62,196.37
$3,368.05

PZ
PZ

0000000208
0000445140

208
445140

MENSULA BS
MENSULA CS 35

$333.06
$35.02

PZ
PZ

2H45B4100Z
0000628499

357389
628499

MENSULA DE FIERRO GALVANIZADO (25 CM) GL


MENSULA FIBRA DE VIDRIO 35 CM (14 )

$86.99
$523.43

PZ
PZ

0000010778
SRC0000034

10778

$40.51
$424.80

PZ
PZ

$551.84

PZ

$750.98

PZ

SRC0000036

MENSULA FIERRO GALVANIZADO


MENSULA SOPORTE DE DEFLEXION TIPO C SRC 13
KV
MENSULA SOPORTE DE DEFLEXION TIPO C SRC 23 Y
33 KV
MENSULA SOPORTE DE DEFLEXION TIPO C SRC
PARA DOBLE CIRCUITO
MENSULA SOPORTE DE PASO SRC 13 KV

$371.70

PZ

SRC0000037
SRC0000038

MENSULA SOPORTE DE PASO SRC 23 KV


MENSULA SOPORTE DE PASO SRC 33 KV

$408.87
$449.76

PZ
PZ

SRC0000039
SRC0000040

MENSULA SOPORTE TIPO E SRC 13 23 Y 33 KV


MENSULA TIPO C CON TRAVESAO PARA REMATE
SRC DE 13 KV
MENSULA TIPO C CON TRAVESAO PARA REMATE
SRC DE 23 KV
MENSULA TIPO C CON TRAVESAO PARA REMATE
SRC DE 33 KV

$539.58
$552.24

PZ
PZ

$607.47

PZ

$668.21

PZ

SRC0000035
SRC0000048

SRC0000041
SRC0000042

0000711053

711053

MES 15-1F-2H-1E 120 S-KWH-KW-LR-F12F

$3,190.24

PZ

0000649707
0000446137

649707
446137

MES 15-1F-2H-1E-120-S-KWH-KW-LR-F129
MES 15-1F-2H-1E-120-S-KWH-PP-F12H

$3,499.45
$943.32

PZ
PZ

0000711056
0000649706

711056
649706

MES 15-2F-3H-2E 120 S-KWH-KW-LR-F62F


MES 15-2F-3H-2E-120-S-KWH-KW-LR-F629

$3,691.48
$2,464.13

PZ
PZ

0000649700
0000649701

649700
649701

MES 15-2F-3H-2E-120-S-KWH-PP-F62H
MES 15-3F-4H-3E-120-S-KWH-PP-FD2H

$1,512.25
$1,901.32

PZ
PZ

0000711057
0000009361

711057
9361

MES 30-3F-4H-3E-120A480-S-Y/D-LR-KL29
MES 30-3F-4H-3E-120a480-Y/D-S KL28

$8,918.84
$1,529.38

PZ
PZ

0000280060
0000001269

280060
1269

MES BD7R
MES MULTIFUNCION 5-3F-4H-3E-120-Y-S-BD2R

$31,051.07
$35,577.64

PZ
PZ

1M13DB281Z
1U00QP29TY

279320
466388

MODEM CON MANEJO P/FREC. DE USO EN ASSER


MODEM PARA UTR

$20,079.32
$40,234.55

PZ
PZ

0000000209
5W81M0320Z

209
29388

MOLDURA RE
MONITOR CONDUIT 2

$28.28
$72.82

PZ
PZ

5773E0208Z
5750M0006Z

263449
33809

MONITOR GALVANIZADO DE 3
MONITOR PARA TUBO GALVANIZADO DE 3

$23.66
$26.86

PZ
PZ

0000002504
0000001318

2504
1318

MONTACARGA AISLADO CON BANDA DE NYLON


MONTACARGA DE CADENA DE 3/4 TONELADA

$8,738.73
$4,551.42

PZ
PZ

0000000067
0000279881

67
279881

MOTO OPERADOR P/CUCHILLA DESC. DE 115KV.


MOTOR DE ELECTROBOBINA MCA. SPRECHER

$59,951.50
$1,773.07

PZ
PZ

0000279730
W600E0015Z

279730
279880

MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP 220V 1762 RPM


MOTOR UNIVERSAL ELECTROBOBINA

$6,927.33
$1,227.42

PZ
PZ

58B0MU0051
G014279859

438
279859

MUFA 32
MULTI-AMPERIMETRO DIGITAL

$12.85
$9,922.10

PZ
PZ

0000279859
SRS0000011

69853

$8,190.37
$4,282.25

PZ
PZ

$4,649.30

PZ

$0.00

PZ

$139.55

PZ

$49.29
$28,146.05

PZ
PZ

$783.24
$816.60

PZ
PZ

$120,567.13
$47.77

PZ
PZ

PERNO ANCLA 1PA


PERNO ANCLA 2PA

$153.18
$414.82

PZ
PZ

PERNO ANCLA 3PA


PERNO CANDADO DE COMBINACION PARA ARO

$430.56
$115.12

PZ
PZ

0000010758

10758

MULTIMETRO DIGITAL
MURETE DE 3 VIAS DE 3 plg DIAM.TRANSICION
AEREO SUBTERRANEO
MURETE DE 3 VIAS DE 6 plg DIAM.TRANSICION
AEREO SUBTERRANEO
MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION
NORMA (CFE-TNFMAR-MD
OJO OT

0000000210
U005542175

210
542175

OJO RE
OPLAT ANALOGICO (V+P) 48 VCD. 80 W

0000279427
0000008814

279427
8814

PEINETA DE PRUEBA PARA BLOCK DE 4 POLOS


PEINETA DE PRUEBA TIPO PM-2 DE 6 CONEX.

0000697358
0000000219

451423
219

PERCHA TIPO A
PERNO 1P0

0000000216
0000000217

216
217

0000000218
0000686711

218
686711

0000000212
0000000213

212
213

PERNO DE OJO P1
PERNO DE OJO P2

$84.72
$84.43

PZ
PZ

0000000214
0000000215

214
215

PERNO DE OJO P3
PERNO DE OJO P4

$96.35
$119.83

PZ
PZ

0000000221
0000000902

221
902

PERNO DR 16X254
PERNO DR 16X305

$60.69
$64.11

PZ
PZ

0000013741
0000000903

13741
903

PERNO DR 16X356
PERNO DR 16X406

$73.29
$83.44

PZ
PZ

SRS0000012
SRS0000013

0000000225

225

PERNO DR 16X457

$102.22

PZ

0000000226
0000004872

226
4872

PERNO DR 16X508
PERNO DR 16X560

$104.68
$106.20

PZ
PZ

0000175685
0000356479

175685
356479

PERNO DR 16X610
PERNO DR 16X660

$110.02
$115.28

PZ
PZ

0000000220
0000011966

220
280118

PERNO J
PERTIGA DE ESCOPETA

$208.44
$4,769.89

PZ
PZ

0000443657
8TLCH0279Z

443657
5093

PERTIGA DESC. DE SECCS.DESMONTABLES


PERTIGA TELESCOPICA

$10,377.24
$5,625.56

PZ
PZ

0000000485
8T00P0181Z

485
11407

PIJA 13
PINZA HIDRAULICA DE COMPRESION

$12.32
$25,943.09

PZ
PZ

8TA0X7251Z
0000000165

8642
165

PINZAS PONCHADORAS
PLACA 1PC

$18,581.69
$9.36

PZ
PZ

0000000166
0000674664

166
674664

PLACA 2PC
PLACA ACERO INOX AISI 316-22 TR AEREO

$17.70
$126.13

PZ
PZ

0000674666
0000068147

674666
68147

PLACA ACERO INOX AISI 316-22 TR SUBT.


PLACA CURVA PL-1C

$109.23
$22.76

PZ
PZ

0000000227
SRC0000043

227

$167.01
$191.16

PZ
PZ

0000000230

230

PLACA HA1
PLACA PARA FIJAR DOBLE AISLADOR TIPO ALFILER
EN MENSULA SRC
PLACA PL1

$36.35

PZ

0000000233
0000000232

233
232

PLACA PL2
PLACA PL3

$43.94
$95.26

PZ
PZ

0000000231
0000000229

231
229

PLACA PL5
PLACA PL6

$98.61
$101.65

PZ
PZ

0000000228
2P42190850

228
10784

PLACA PL7
PLACA PR

$106.20
$22.40

PZ
PZ

1W00622853
2P5N123100

622853
908

PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA


PLATAFORMA T3

$28,945.21
$2,808.59

PZ
PZ

J61J0TK5T3
J61J0TK5T4

446227
446228

POSTE ARMADO AT D11-03


POSTE ARMADO AT D11-04

$12,338.39
$13,709.32

PZ
PZ

J61M0TK5T3
J61M0TK5T4

446231
446232

POSTE ARMADO AT D12-03


POSTE ARMADO AT D12-04

$13,709.32
$15,232.58

PZ
PZ

J61N0TK5T3
J61N0TK5T4

446235
446236

POSTE ARMADO AT D13-03


POSTE ARMADO AT D13-04

$13,857.97
$15,397.75

PZ
PZ

J61G0TK5T3
J61G0TK5T4

446223
446224

POSTE ARMADO AT D9-03


POSTE ARMADO AT D9-04

$11,104.55
$12,338.39

PZ
PZ

J61J0TK5S3
J61J0TK5S4

446225
446226

POSTE ARMADO AT S11-03


POSTE ARMADO AT S11-04

$7,332.67
$8,147.41

PZ
PZ

J61M0TK5S3
J61M0TK5S4

446229
446230

POSTE ARMADO AT S12-03


POSTE ARMADO AT S12-04

$8,147.41
$9,052.68

PZ
PZ

J61N0TK5S3
J61N0TK5S4

446233
446234

POSTE ARMADO AT S13-03


POSTE ARMADO AT S13-04

$8,198.06
$9,108.96

PZ
PZ

J61G0TK5S3
J61G0TK5S4

351464
446222

POSTE ARMADO AT S9-03


POSTE ARMADO AT S9-04

$6,599.40
$7,332.67

PZ
PZ

LYFC000046
0000001286

1286

POSTE CR 6
POSTE DE ACERO PAT 12

$2,604.23
$11,828.31

PZ
PZ

J61NPWG4B1
J61PKWG4FA

1287
446237

POSTE DE ACERO PAT 13


POSTE DE ACERO PAT 14

$13,142.57
$14,456.83

PZ
PZ

J612KWG4D1
J61TKWG4FC

446217
446238

POSTE DE ACERO PAT 15


POSTE DE ACERO PAT 17

$15,902.50
$17,492.76

PZ
PZ

0000067700

67700

POSTE DE ACERO TIPO 1211 DMEL 4 SECCIONE

$395,679.90

PZ

0000279642
0000279643

279642
279643

POSTE DE ACERO TRONCOCONICO T/1213DMEL


POSTE DE ACERO TRONCOCONICO T/1216DMEL

$472,760.40
$608,935.95

PZ
PZ

0000279656
0000001297

279656
1297

POSTE DE CONCRETO PC-14-1000


POSTE DE CONCRETO PCR-11-500

$4,915.53
$2,632.47

PZ
PZ

0000000649
0000353233

649
353233

POSTE DE CONCRETO PCR-11-700


POSTE DE CONCRETO PCR-11C-500

$3,827.18
$3,233.71

PZ
PZ

0000353232
0000000650

353232
650

POSTE DE CONCRETO PCR-11C-700


POSTE DE CONCRETO PCR-12-750

$3,843.81
$5,078.68

PZ
PZ

0000432532
0000001300

432532
1300

POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750


POSTE DE CONCRETO PCR-13-600

$5,078.68
$4,089.00

PZ
PZ

0000353477
J6314EC3G3

353477
432533

POSTE DE CONCRETO PCR-13C-600


POSTE DE CONCRETO PCR-14-700

$5,148.30
$4,218.68

PZ
PZ

0000353143
0000444303

353143
444303

POSTE DE CONCRETO PCR-7-600


POSTE DE CONCRETO PCR-7C-500

$2,018.78
$2,018.78

PZ
PZ

0000446258
0000000648

446258
648

POSTE DE CONCRETO PCR-7C-600


POSTE DE CONCRETO PCR-9-400

$2,018.78
$2,839.56

PZ
PZ

0000353234
J639CRC3E4

353234
444304

POSTE DE CONCRETO PCR-9-450


POSTE DE CONCRETO PCR-9C-400

$2,302.43
$2,302.43

PZ
PZ

0000432534
0000067711

432534
67711

POSTE DE CONCRETO PCR-9C-450


POSTE DE DOBLE CIRCUITO T/1219DME T/CAME

$2,731.73
$454,774.95

PZ
PZ

0000002491
J62MGC2240

2491
69512

POSTE DE MADERA PMC-11-4


POSTE DE MADERA PMC-12-3

$3,908.15
$6,827.13

PZ
PZ

J62MFC2240
J62MCC2240

1291
351936

POSTE DE MADERA PMC-12-4


POSTE DE MADERA PMC-12-5

$7,964.99
$9,102.84

PZ
PZ

J62PGC2240
0000004435

10118
4435

POSTE DE MADERA PMC-14-3


POSTE DE MADERA PMC-14-4

$17,736.33
$19,509.98

PZ
PZ

J622FC2240
J62TGC2240

8987
2492

POSTE DE MADERA PMC-15-4


POSTE DE MADERA PMC-17-3

$21,460.96
$23,607.07

PZ
PZ

0000001982
J62VJC2240

1982
3553

POSTE DE MADERA PMC-18-3


POSTE DE MADERA PMC-20-1

$25,967.76
$31,161.32

PZ
PZ

J62VHC2240
0000002495

2494
2495

POSTE DE MADERA PMC-20-2


POSTE DE MADERA PMC-21-1

$33,377.08
$41,739.76

PZ
PZ

J62EGC2240
0000001290

353716
1290

POSTE DE MADERA PMC-8-3


POSTE DE MADERA PMP-11-4

$6,144.42
$7,168.49

PZ
PZ

0000003959
J62MCC3240

3959
446246

POSTE DE MADERA PMP-12-4


POSTE DE MADERA PMP-12-5

$7,681.11
$8,420.13

PZ
PZ

0000353305
0000003960

353305
3960

POSTE DE MADERA PMP-14-3


POSTE DE MADERA PMP-14-4

$10,863.18
$12,229.98

PZ
PZ

0000009313
J622FC3240

9313
8988

POSTE DE MADERA PMP-15-3


POSTE DE MADERA PMP-15-4

$17,500.90
$17,500.90

PZ
PZ

J62TGC3240
J62TFC3240

8990
446252

POSTE DE MADERA PMP-17-3


POSTE DE MADERA PMP-17-4

$35,405.53
$35,405.53

PZ
PZ

0000446254
J62VHC3240

446254
278460

POSTE DE MADERA PMP-18-2


POSTE DE MADERA PMP-20-2

$39,755.21
$43,730.73

PZ
PZ

0000446257
0000548657

446257
548657

POSTE DE MADERA PMP-21-1


POSTE DE MADERA PMP-21-1700

$48,103.80
$27,126.67

PZ
PZ

0000446251
0000001978

446251
1978

POSTE DE MADERA PMP-23-1


POSTE DE MADERA PMP-9-3

$49,184.70
$5,529.98

PZ
PZ

J62JGC4280

446245

POSTE DE MADERA PMS-11-3

$6,144.42

PZ

0000649728

649728

POSTE DE MADERA PMS-11-4

$6,451.64

PZ

J62MGC4280
J62MFC4280

446248
446247

POSTE DE MADERA PMS-12-3


POSTE DE MADERA PMS-12-4

$6,758.86
$7,096.80

PZ
PZ

J62PGC4280
J62PFC4280

446250
446249

POSTE DE MADERA PMS-14-3


POSTE DE MADERA PMS-14-4

$8,192.56
$8,495.98

PZ
PZ

J622GC4280
J622FC4280

446239
358277

POSTE DE MADERA PMS-15-3


POSTE DE MADERA PMS-15-4

$9,557.98
$10,316.55

PZ
PZ

J62TGC4280
0000001292

446253
1292

POSTE DE MADERA PMS-17-3


POSTE DE MADERA PMS-18-3

$23,603.69
$23,603.69

PZ
PZ

J62VJC4280
J62VHC4280

446256
446255

POSTE DE MADERA PMS-20-1


POSTE DE MADERA PMS-20-2

$32,709.54
$33,377.08

PZ
PZ

J62DGC4280
0000067724

446240
67724

POSTE DE MADERA PMS-7-3


POSTE GALVANIZADO MPTD-30'

$6,148.09
$231,241.50

PZ
PZ

0000000646
J610X2GS0L

646

POSTE I 15/115
POSTE METALICO 1210SMEL

$9,823.87
$282,628.50

PZ
PZ

LT00000061
J610X2GD3L

POSTE METALICO 1213DME


POSTE METALICO 1213DMEL

$292,905.90
$472,760.40

PZ
PZ

J610X2G6D3
J610X2GR6L

POSTE METALICO 1213DNE


POSTE METALICO 1216DMEL

$227,571.00
$608,935.95

PZ
PZ

J611219DNE
LT00000038

POSTE METALICO 1219DNE


POSTE METALICO 1410SME

$348,942.20
$616,644.00

PZ
PZ

LT00000040
0000182374

182374

POSTE METALICO 1411DME


POSTE METALICO AUTOSOPORTADO 1210 SME

$757,958.25
$179,854.50

PZ
PZ

0000062397
0000067703

62397
67703

POSTE METALICO AUTOSOPORTADO 1219DMEL


POSTE METALICO MPT2D 10

$680,877.75
$320,116.54

PZ
PZ

0000001987
LT00000053

1987

POSTE METALICO MPT2D 30


POSTE METALICO MPTD 10

$367,147.88
$174,715.80

PZ
PZ

LT00000054
LT00000056

POSTE METALICO MPTD 90


POSTE METALICO MPTR 60

$357,139.65
$334,015.50

PZ
PZ

LT00000057
0000440085

440085

POSTE METALICO MPTS 0


POSTE METALICO PM-1216RME

$125,898.15
$431,650.80

PZ
PZ

J611110SME
J611110SML

446167
446168

POSTE METALICO PMA-1110SME


POSTE METALICO PMA-1110SMEL

$95,065.95
$84,808.13

PZ
PZ

J611110SMP
J611110SNE

446169
446170

POSTE METALICO PMA-1110SMP


POSTE METALICO PMA-1110SNE

$88,752.69
$71,609.01

PZ
PZ

J611110SNL
J611110SNP

446171
446172

POSTE METALICO PMA-1110SNEL


POSTE METALICO PMA-1110SNP

$71,609.01
$78,132.71

PZ
PZ

J611111DME
J611111DML

446173
446174

POSTE METALICO PMA-1111DME


POSTE METALICO PMA-1111DMEL

$102,774.00
$94,062.68

PZ
PZ

J611111DMP
J611111DNE

446175
446176

POSTE METALICO PMA-1111DMP


POSTE METALICO PMA-1111DNE

$98,614.10
$83,442.70

PZ
PZ

J611111DNL
J611111DNP

446177
446178

POSTE METALICO PMA-1111DNEL


POSTE METALICO PMA-1111DNP

$83,442.70
$87,994.12

PZ
PZ

J611113DME
J611113DML

446179
446180

POSTE METALICO PMA-1113DME


POSTE METALICO PMA-1113DMEL

$120,759.45
$106,958.37

PZ
PZ

J611113DMP
J611113DNE

446181
446182

POSTE METALICO PMA-1113DMP


POSTE METALICO PMA-1113DNE

$112,268.36
$91,028.40

PZ
PZ

J611113DNL
J611113DNP

446183
446184

POSTE METALICO PMA-1113DNEL


POSTE METALICO PMA-1113DNP

$91,028.40
$97,096.96

PZ
PZ

J611116RME

446185

POSTE METALICO PMA-1116RME

$146,452.95

PZ

J611116RML

446186

POSTE METALICO PMA-1116RMEL

$129,715.47

PZ

J611116RMP
J611116RNE

446187
446188

POSTE METALICO PMA-1116RMP


POSTE METALICO PMA-1116RNE

$136,542.60
$113,785.50

PZ
PZ

J611116RNL
J611116RNP

446189
446190

POSTE METALICO PMA-1116RNEL


POSTE METALICO PMA-1116RNP

$113,785.50
$121,371.20

PZ
PZ

J611119DME
J611119DML

446191
446192

POSTE METALICO PMA-1119DME


POSTE METALICO PMA-1119DMEL

$187,562.55
$166,885.40

PZ
PZ

J611119DMP
J611119DNE

446193
446194

POSTE METALICO PMA-1119DMP


POSTE METALICO PMA-1119DNE

$174,471.10
$136,542.60

PZ
PZ

J611119DNL
J611119DNP

446195
446196

POSTE METALICO PMA-1119DNEL


POSTE METALICO PMA-1119DNP

$136,542.60
$144,128.30

PZ
PZ

0000432754
J611211DML

432754
446201

POSTE METALICO PMA-1211DME


POSTE METALICO PMA-1211DMEL

$254,365.65
$395,679.90

PZ
PZ

J611211DMP
J611211DNE

446202
446203

POSTE METALICO PMA-1211DMP


POSTE METALICO PMA-1211DNE

$238,190.98
$197,228.20

PZ
PZ

J611211DNL
J611211DNP

446204
446205

POSTE METALICO PMA-1211DNEL


POSTE METALICO PMA-1211DNP

$311,013.70
$207,848.18

PZ
PZ

LT00000058
0000280150

280150

POSTE METALICO PMA-1216DNE


POSTE METALICO TRONCOPIRAMIDAL 1116RME

$356,527.90
$146,452.95

PZ
PZ

0000280149
0000353879

280149
353879

POSTE METALICO TRONCOPIRAMIDAL 1119DME


POSTE MORELOS I

$187,562.55
$68,271.30

PZ
PZ

0000435167
0000278456

435167
278456

POSTE MORELOS II
POSTE MORELOS III

$103,165.52
$151,714.00

PZ
PZ

0000697354
LT00000016

697354

POSTE SOPORTE DE PUNTA PARARRAYOS


POSTE TRANSICION 1 CIRCUITO

$31,792.81
$464,930.00

PZ
PZ

LT00000017
0000553449

553449

POSTE TRANSICION 2 CIRCUITO


POSTE TRANSICION 2 CIRCUITOS P(7121)3TCP

$648,455.00
$648,455.00

PZ
PZ

0000586460
0000279639

586460
279639

POSTE TRANSICION P/1 CTO P (7111) 6TCP


POSTE TRONCOPIRAMIDAL 1116TNE 3 SECC.

$464,930.00
$129,715.47

PZ
PZ

0000279638
0000280115

279638
280115

POSTE TRONCOPIRAMIDAL 1210SNE 3 SECC.


POSTE TRONCOPIRAMIDAL 1219 DMEL 4 SECC.

$141,094.02
$680,877.75

PZ
PZ

0000279646
0000279644

279646
279644

POSTE TRONCOPIRAMIDAL MPT2D50 3 SECC.


POSTE TRONCOPIRAMIDAL MPTD19O 1CIR 3SECC

$527,964.72
$359,709.00

PZ
PZ

0000280147
0000280117

280147
280117

POSTE TRONCOPIRAMIDAL MPTD30 1 CIR 3SECC


POSTE TRONCOPIRAMIDAL PTR60 3 SECC.

$231,241.50
$295,842.30

PZ
PZ

0000280195
GRTMHAC22Z

280195
666211

PROBADOR DE AUSENCIA DE VOLTAJE SIMPLE


PROBADOR DE RELACION TTR

$641.14
$48,997.68

PZ
PZ

0000070225
G05136167Z

70225
666210

PROBADOR DE SIMULTANIEDAD DE CONTACTOS


PROBADOR DE WATTHORIMETROS TIPO SOCKET

$288,421.66
$62,304.68

PZ
PZ

0000279857
SRC0000044

279857

$120,295.63
$690.30

PZ
PZ

8TL0E0230Z

2886

PROTECCION DIGITAL DIREC SOBRECORR


PROTECTOR EN MENSAJERO SRC PARA
DERIVACIONES
PROTECTOR PARA POSTE

$781.02

PZ

0000000234
0000432915

234
432915

PROTECTOR PARA RETENIDA R1


PROTECTOR TS-P

$368.41
$106.51

PZ
PZ

0000003000
0000659158

3000
659158

QUINTA TERMINAL B.E.


RACK 19 X 36 TIPO GABINETE

$17.59
$15,052.35

PZ
PZ

0000659157
0000659159

659157
659159

RACK 19 X 4' ABIERTO


RACK 19 X 48 TIPO GABINETE

$2,942.88
$22,636.03

PZ
PZ

0000659156
U330T0881Z

659156
544144

RACK 19 X 7' ABIERTO


RADIO TRANSRECEPTOR TELETTRA

$2,188.50
$10,660.54

PZ
PZ

1WCTSC0151

452604

REFLECTOMETRO FIBRA OPTICA MINI-OTDR

0000012197
0000352528

12197
352528

REGISTRO DE BAJA TENSION TN-RBTB1


REGISTRO DE BAJA TENSION TN-RBTB2

$293,020.42

PZ

$2,386.77
$2,581.56

PZ
PZ

0000012198
0000038037

12198
38037

REGISTRO DE MEDIA TENSION TN-RMTB3


REGISTRO DE MEDIA TENSION TN-RMTB4

$9,249.73
$10,143.16

PZ
PZ

0000011939
0000011940

11939
11940

REGULADOR RT-1-32-13-100
REGULADOR RT-1-32-13-200

$177,065.34
$461,203.49

PZ
PZ

0000067922
0000068451

67922
68451

REGULADOR RT-1-32-19-200
REGULADOR RT-1-32-7-100

$507,166.54
$250,813.89

PZ
PZ

0000649770
0000649771

649770
649771

REGULADOR RTC-1-32-19-167
REGULADOR RTC-1-32-19-200

$512,145.62
$443,763.45

PZ
PZ

0000649773
0000649774

649773
649774

REGULADOR RTC-1-32-7-328
REGULADOR RTC-1-32-7-548

$525,552.47
$588,618.77

PZ
PZ

0000022862
0000280146

22862
280146

RELE AUX-125 VCD


RELEV. DE SOBRE CORRIENTE

$320.42
$8,023.44

PZ
PZ

0000083354
0000280144

83354
280144

RELEVADOR 11 PTS. SCHRACK 127 VCA.


RELEVADOR 110 VCD 11 PATAS

$236.67
$293.20

PZ
PZ

0000660461
0000660460

660461
660460

RELEVADOR 24 VCD 11 PINS


RELEVADOR 24 VCD 8 PINS

$278.54
$258.72

PZ
PZ

0000010655
0000660462

10655
660462

RELEVADOR AUX. DE DISPARO DE ALTA VEL.


RELEVADOR CONTACTOR DE DOS BOBINAS

$2,894.70
$664.51

PZ
PZ

0000280196
0000198090

280196
198090

RELEVADOR DE ACUMULACION DE GASES


RELEVADOR DE DISTANCIA

$23,667.38
$120,792.58

PZ
PZ

0000183675
0000000118

183675
118

RELEVADOR DE PROTEC. SEL-0587Z0X325H12XX


RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE 50/51 MOD. I

$74,974.72
$29,607.51

PZ
PZ

0000366232
0000625900

366232
625900

RELEVADOR DIFERENCIAL DE LINEA


RELEVADOR DIFERENCIAL DE LINEA MICROPROC

$79,408.62
$101,591.60

PZ
PZ

0000142984
0000279611

142984
279611

RELEVADOR ENCAPSULADO 8 PINS 120 V


RELEVADOR PROCESADOR DE COMUNICACIONES

$1,652.17
$58,811.93

PZ
PZ

0000279605
517A3CG1J2

279605
279466

RELEVADOR SEL 287


REMATE A COMPRESION P/CABLE AG 5/16

$44,638.50
$113.79

PZ
PZ

0000067207
0000067209

67207
67209

REMATE C ACSR 477


REMATE C ACSR/AS 795

$986.14
$1,820.57

PZ
PZ

REMATE CAG 1/2


REMATE CAG 8 AL 13

$46.29
$40.08

PZ
PZ

REMATE P AAC 3/0


REMATE P ACSR 1/0

$40.39
$43.36

PZ
PZ

$2,794.57
$879.94

PZ
PZ

LYFC000053
LYFC000054
0000353284
0000000292

353284
292

LT00000001
0000000294

3737

REMATE P ACSR 1113


REMATE P ACSR 266

0000000293
0000000297

293
297

REMATE P ACSR 3/0


REMATE P AG8

$58.52
$47.30

PZ
PZ

0000000299
0000000959

299
959

REMATE P AG9
REMATE PRA 8 (5/16 )

$60.05
$47.30

PZ
PZ

0000010930
SRC0000045

10930

$60.05
$61.31

PZ
PZ

$86.72

PZ

$10,113.77

PZ

$327.09
$113,870.11

PZ
PZ

V02141161Z

279732

REMATE PRA 9,5 (3/8 )


REMATE PREFORMADO PARA CABLE MENSAJERO DE
SRC
REMATE PREFORMADO PARA CONDUCTOR SRC
RECUBIERTO CON NEOPREN
RESISTENCIA RK-795

1V50E0080Z
VH1JB0F92E

279814
649775

RESISTENCIAS MITSUBISHI
RESTAURADOR RP-125-25.8-50-8000

SRC0000047

0000447634

447634

RESTAURADOR RPM-110-15.5-630-8000

$27,097.49

PZ

0000649779
0000447642

649779
447642

RESTAURADOR RPM-150-38-630-12000
RESTAURADOR RPM-150-38-630-8000

$420,418.32
$444,424.73

PZ
PZ

0000649780
1V50E0131Z

649780
279822

RESTAURADOR RSM-110-15.5-630-12000
RETENES MITSUBISHI TIPO ANILLOS

$321,985.85
$354.39

PZ
PZ

57L11AB90Z
LYFC000052

304527

RIEL PARA MONTAJE DE RELEVADOR AUXILIAR


ROLDANA R 16

$131.09
$9.98

PZ
PZ

0000279512
0000002665

279512
2665

RONDANA DE PRESION BRONCE AL SILICIO 1/2


ROSADERA R

$8.43
$20.15

PZ
PZ

LYFC000043
0000649786

649786

ROZADERA 3
SECC ACEITE PED FUSIBLES (25-200)3/1

$15.17
$340,446.22

PZ
PZ

S000000202
S000000206

1275
1276

SECC ESP MC BCO. DE CAPACITORES 15.5-1250


SECC ESP MC BCO. DE CAPACITORES 24-1250

$387,253.58
$387,253.58

PZ
PZ

0000649812
0000649814

649812
649814

SECC STP A-15-2/600-1/200


SECC STP A-15-2/600-2/200

$571,170.42
$775,473.68

PZ
PZ

0000279781
0000649823

279781
649823

SECC STP A-15-4/200


SECC STP A-15-4/600

$368,495.71
$430,953.03

PZ
PZ

0000649824
0000649830

649824
649830

SECC STP A-15-4/600 BP


SECC STP A-25-2/600-1/200

$357,197.73
$812,819.45

PZ
PZ

0000649832
0000649841

649832
649841

SECC STP A-25-2/600-2/200


SECC STP A-25-4/600

$860,539.61
$834,787.53

PZ
PZ

0000649842
0000649848

649842
649848

SECC STP A-25-4/600 BP


SECC STP A-35-2/600-1/200

$834,787.53
$886,117.21

PZ
PZ

0000649850
0000649859

649850
649859

SECC STP A-35-2/600-2/200


SECC STP A-35-4/600

$1,105,798.14
$937,585.61

PZ
PZ

0000649860
0000649868

649860
649868

SECC STP A-35-4/600 BP


SECC STP AF-15-2/200-1/200 F

$889,487.04
$309,496.56

PZ
PZ

0000649881
0000649929

649881
649929

SECC STP AF-15-2/600-2/200 F


SECC STP AF-35-2/600-1/200 F

$327,702.24
$734,599.19

PZ
PZ

0000649933
0000649945

649933
649945

SECC STP AF-35-2/600-2/200 F


SECC STP AV-15-2/600-1/200 PE

$638,473.20
$414,304.57

PZ
PZ

0000649946
0000649971

649946
649971

SECC STP AV-15-2/600-1/200-1/200 PE


SECC STP AV-25-2/600-1/200 PE

$649,341.10
$812,819.45

PZ
PZ

0000649981
0000650007

649981
650007

SECC STP AV-25-2/600-2/200 PE


SECC STP AV-35-2/600-1/200 PE

$834,787.53
$909,205.77

PZ
PZ

0000650008
0000650071

650008
650071

SECC STP AV-35-2/600-1/200-1/200 PE


SECC STP SF6-15-4/600

$1,281,542.88
$436,699.41

PZ
PZ

0000650072
0000650083

650072
650083

SECC STP SF6-15-4/600 BP


SECC STP SF6-25-4/600

$502,204.36
$834,787.53

PZ
PZ

0000650084
0000650094

650084
650094

SECC STP SF6-25-4/600 BP


SECC STP SF6-35-4/600

$834,787.53
$872,417.09

PZ
PZ

0000650095
0000650123

650095
650123

SECC STP SF6-35-4/600 BP


SECC STP SF6V-15-2/600-1/200 1/200 PE

$932,960.74
$775,473.68

PZ
PZ

0000650137
0000650150

650137
650150

SECC STP SF6V-15-2/600-1/200 PE


SECC STP SF6V-15-2/600-2/200 PE

$624,310.70
$523,400.55

PZ
PZ

0000650192
0000447841

650192
447841

SECC STP SF6V-25-2/600-1/200 1/200 PE


SECC STP SF6V-25-2/600-1/200 PE

$841,935.06
$839,473.37

PZ
PZ

0000650250
0000650254

650250
650254

SECC STP SF6V-35-2/600-1/200 1/200 PE


SECC STP SF6V-35-2/600-1/200 PE

$1,052,557.57
$956,463.45

PZ
PZ

0000447975

447975

SECC STP SF6V-35-2/600-2/200 PE

$716,637.36

PZ

S000000201

SECC. ESP. MC MEDICION 15.5. 630

$302,826.50

PZ

S000000205
S000000200

SECC. ESP. MC MEDICION 24 630


SECC. ESP. MC SERVICIOS PROP. 15.5. 630

$302,826.50
$302,826.50

PZ
PZ

SECC. ESP. MC SERVICIOS PROP. 24-630


SECCION PARA TABLERO METALCLAD

$302,826.50
$489,400.00

PZ
PZ

$776,043.04
$954,330.00

PZ
PZ

$1,264,895.90

PZ

$1,182,104.10

PZ

$1,280,544.46

PZ

$121,906.08

PZ

$98,261.68
$509.76

PZ
PZ

S000000204
0000698306
0000354655
RST0000068

698306
354655

0000067938

67938

SECCION TABLERO SIMPLEX L3I


SECCIONADOR DE 3 VIAS PARA 13 kV (600/200 PE)
Sumergible
SECCIONADOR DE 3 VIAS PARA 23 kV (600/200 PE)
Sumergible
SECCIONADOR DE 4 VIAS PARA 13 kV (600/200 PE)
Sumergible
SECCIONADOR DE 4 VIAS PARA 23 kV (600/200 PE)
Sumergible
SECCIONALIZADOR 3 FC-14-9000-160

0000067936
0000033650

67936
33650

SECCIONALIZADOR 3 FN-14-9000-100
SELECTOR DE CONTROL TRES POSICIONES (MAN

0000676490
0000676491

676490
676491

SELLO ACRILICO TRANS. CANDADO AMARILLO


SELLO ACRILICO TRANS. CANDADO ROJO

$3.29
$3.29

PZ
PZ

0000676489
8260X024AZ

676489
183403

SELLO ACRILICO TRANS. CANDADO VERDE


SELLO DE PLASTICO CANDADO AMARILLO

$3.29
$1.88

PZ
PZ

0000183406
0000655003

183406
655003

SELLO GRIS
SELLO GRIS

$1.88
$2.08

PZ
PZ

0000638209
0000279990

638209
279990

SELLO TERMOCONTRACTIL TRANSICION


SELLO VERDE

$864.77
$3.39

PZ
PZ

0000665834
REGUL00001

665834

$4.18
$151.71

PZ
PZ

0000000914

914

SELLOS DE PLASTICO NIC-LP


SEAL DE SEGURIDAD PARA BANCOS DE
REGULADORES
SEPARADOR 3SBT

$84.08

PZ

0000000915
0000000916

915
916

SEPARADOR 4SBT
SEPARADOR 5SBT

$118.83
$151.52

PZ
PZ

1M13599199
0000001712

599199
1712

SIMULADOR DE PROTOCOLOS
SISTEMA DOBLE REMATE P A 5/16

$233,487.85
$141.23

PZ
PZ

1M13624714
0000092300

624714
92300

SOFTWARE PARA SIMULACION DE TRANSITORIOS


SOLDADURA CADWELD

$72,822.72
$80.75

PZ
PZ

0000067171
LT00000010

67171

SOPORTE ANGULAR V
SOPORTE ANGULO 115 SC-1

$276.85
$80.52

PZ
PZ

SOPORTE ANGULO 115 SC-2


SOPORTE ANGULO 115 SC-21

$80.52
$80.52

PZ
PZ

RST0000070
RST0000071
RST0000072

LT00000011
LT00000012
LT00000013
0000279392

279392

SOPORTE ANGULO 115 SC-22


SOPORTE AP

$80.52
$215.73

PZ
PZ

0000067172
0000279401

67172
279401

SOPORTE AP-1
SOPORTE CABLE DE GUARDA

$207.20
$252.85

PZ
PZ

0000697359
0000009583

697359
9583

SOPORTE CORTO H-CUCHILLAS TIPO V


SOPORTE CORTO TRIF. EN H P/CUCHILLA-SCHC

$32,582.37
$19,509.03

PZ
PZ

0000000913
SUB2100000

913

SOPORTE CV1
SOPORTE DE MADERA PARA CABLE DE ENERGIA

$175.43
$333.09

PZ
PZ

SOPORTEDE1
0000010786

1349
10786

SOPORTE DE T.S.P. Y TP'S DE MEDIA TENSION


SOPORTE L

$3,572.62
$152.09

PZ
PZ

0000009587
0000685112

9587
685112

SOPORTE LARGO TRIF. EN H P/AISLADOR-SLHP


SOPORTE PARA CABLE DE POTENCIA 500 MCM

$21,970.87
$5,006.56

PZ
PZ

0000587609

587609

SOPORTE PARA CABLE DE POTENCIA U5 Y 6

$1,105.09

PZ

0000010142
0000000643

10142
643

SOPORTE TUB LARGO TRIF H CUCHILLA-SLHC


SOPORTE TUB. BUS CORTO (SCP)

$20,052.69
$5,689.40

PZ
PZ

0000000644
J0000022TZ

644

SOPORTE TUB. CORTO P. TRANSF. SCTI


SOPORTE TUBULAR TRIFASICO BUS LARGO

$5,328.17
$36,161.77

PZ
PZ

0000593401
0000179140

593401
179140

SUPRESOR DE TRANSCIENTES P/CABLE HELIAX


SUSPENSION PREFORMADA 1113

$1,102.73
$4,384.53

PZ
PZ

0000000301
0000006867

301
6867

SUSPENSION PREFORMADA 477


SUSPENSION PREFORMADA 795

$2,255.64
$2,875.23

PZ
PZ

ZDX004X02Z

SWITCH P. MONTAJE H. YASKAWA TIPO 15ERE. 110


KV-15.5 KV-630

$82,164.08

PZ

ZDX010X02Z

SWITCH P. MONTAJE H. YASKAWA TIPO 15ERE. 110


KV-25 KV-630

$91,490.82

PZ

ZDX011X02Z

SWITCH P. MONTAJE H. YASKAWA TIPO 15ERE. 110


KV-38 KV-630

$107,368.46

PZ

$197,831.08
$45,514.20

PZ
PZ

$74,168.39
$98,235.89

PZ
PZ

VE2BFNHWEE
0000279738

279779
279738

T.P. INTERPERIE 230-138000/115


TABLERO DE DIST. BDP C/BARRAS CU 400A

0000067855
0000356878

67855
356878

TABLERO DIST CA-220-3F-4H-66


TABLERO DIST CD-127-2F-2H-32

0000009917
0000278560

9917
278560

TABLERO METALICO 13.8 KV CFE-V6000-39


TABLERO PCM SIMPLEX TIPO L4I

$3,560,290.02
$433,570.37

PZ
PZ

0000661261
0000011872

661261
11872

TABLERO PCM-RD
TABLERO SIMPLEX SECC.T3I

$459,959.86
$2,197,844.38

PZ
PZ

0000650510
0000069814

650510
69814

TABLERO SISCOPROM-0T-1/0A
TABLERO SISCOPROM-0T-1/0A-1DL3

$1,041,791.22
$1,300,070.08

PZ
PZ

0000650513
0000069813

650513
69813

TABLERO SISCOPROM-0T-2/0A
TABLERO SISCOPROM-1T-0/4A

$1,785,431.04
$2,054,929.54

PZ
PZ

0000067868
0000000748

67868
748

TABLERO SISCOPROM-1T-0/5A
TABLERO SISCOPROM-1T-2/4A

$2,510,637.72
$3,123,211.17

PZ
PZ

0000026167
0000447047

26167
447047

TABLERO SISCOPROM-1T-2/4A-2DL3
TABLERO SISCOPROM-1T-2/5A

$3,485,823.33
$5,501,023.97

PZ
PZ

0000067872
0000067875

67872
67875

TABLERO SISCOPROM-1T-2/5A-1DL3
TABLERO SISCOPROM-1T-2/5A-2DL3

$2,728,885.86
$6,211,238.97

PZ
PZ

0000279776
0000180143

279776
180143

TABLERO SISCOPROM-1T-2/6A
TABLERO SISCOPROM-1T-2/6A-1DL3

$2,170,538.63
$4,441,367.17

PZ
PZ

0000026166
0000353920

26166
353920

TABLERO SISCOPROM-1T-2/6A-2DL3
TABLERO SISCOPROM-1T-4/4A

$2,456,956.48
$4,960,641.82

PZ
PZ

0000067869
1V00T0007Z

67869
13108

TABLERO SISCOPROM-2T-2/8A
TABLILLA DE 12 BORNES

$3,938,428.48
$1,365.43

PZ
PZ

0000000326
0000356478

326
356478

TABLILLA DE PRUEBAS 10
TAPA 84 DE CONCRETO

$1,161.52
$1,104.18

PZ
PZ

0000440621
0000002546

440621
2546

TAPA DE FIERRO FUNDIDO 84A


TAPA DE PLASTICO B.E.

$1,752.32
$24.58

PZ
PZ

0000445141
0000445142

445141
445142

TAPA Y ARO 84B


TAPA Y MARCO 84A

$3,304.33
$3,088.47

PZ
PZ

0000001189
0000353124

1189
353124

TAPON AISLADO 15-200-CC


TAPON AISLADO 15-600-ST

$567.86
$2,177.12

PZ
PZ

0000192518
0000000366

192518
366

TAPON CORONA DE ALUMINIO DE 3 DIAM.


TAPON CORONA PARA TUBO AL 51

$691.82
$128.19

PZ
PZ

0000005828
0000000365

5828
365

TAPON CORONA PARA TUBO CU 25


TAPON CORONA PARA TUBO CU 32

$68.58
$120.16

PZ
PZ

0000011038

11038

TAPON CORONA PARA TUBO CU 38

$116.51

PZ

0000038533
0000178301

38533
178301

TAPON CORONA PARA TUBO CU 51


TAPON CORONA PARA TUBO CU 63

$305.88
$322.84

PZ
PZ

0000279530
0000279853

279530
279853

TAPON CORONA PARA TUBO CU-76


TARJETA PARA UTR

$453.16
$9,105.75

PZ
PZ

0000178125
0000650733

178125
650733

TC STC 550 20 123 300X600/5/5/5


TC-125-20-15-200X400-5/5

$146,421.25
$27,634.31

PZ
PZ

0000650747
0000650776

650747
650766

TC-150-20-25,8-200X400-5/5
TC-200-20-38-200X400-5/5

$31,779.46
$36,546.39

PZ
PZ

0000447559
0000447488

447559
447488

TC-550-115-200X400-5/5/5
TC-550-20-123-600X1200-5/5/5

$142,131.74
$137,130.09

PZ
PZ

0000650832
0000650833

650832
650833

TC-550-25-123-100X200-5/5/5
TC-550-25-123-200X400-5/5/5

$179,308.10
$145,869.36

PZ
PZ

0000447543
0000447544

447543
447544

TC-550-25-123-300X600-5/5/5
TC-550-25-123-600X1200-5/5/5

$143,234.73
$133,914.91

PZ
PZ

0000650834
0000650840

650834
650840

TC-650-138-200X400-5/5/5
TC-650-20-123-200X400-5/5/5

$166,694.37
$164,360.27

PZ
PZ

0000650713
0000000765

650713
765

TC-INTEMPERIE 69-100/5(R/A)
TC-INTERIOR 0,6-400/5(R/A)

$162,538.82
$1,820.57

PZ
PZ

0000001368
2T30T0712Z

1368
529893

TC-INTERIOR 0,6-800/5(R/A)
TENSOR DE RETENIDA

$1,820.57
$1,438.25

PZ
PZ

0000445454
0000445456

445454
445456

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15-1/0-E


TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15-3/0-E

$2,662.79
$3,944.56

PZ
PZ

0000435123
0000445460

435123
445460

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15-500-E


TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15-750-E

$5,309.99
$5,309.99

PZ
PZ

0000445461
0000650860

445461
650860

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15-750-I


TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 25-1/0-E

$5,552.73
$3,799.18

PZ
PZ

0000650862
0000445466

650862
445466

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 25-3/0-E


TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 25-500-E

$6,705.76
$10,423.46

PZ
PZ

0000445470
0000445472

445470
445472

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 35-1/0-E


TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 35-3/0-E

$7,357.74
$6,705.76

PZ
PZ

0000279412
0000427464

279412
427464

TERMINAL DE PORCELANA P/138 KV 650KV BIL


TERMINAL DE PUNTA PREMOLDEADA # 18

$134,585.00
$5.25

PZ
PZ

0000632028
S000000104

632028

TERMINAL DE PUNTO 16-14


TERMINAL INTERIOR PARA S.E. ENCAPSULADA 115 kv

$2.52
$172,909.30

PZ
PZ

TERMINAL INTERIOR PARA S.E. ENCAPSULADA 138 kv


TERMINAL INTERIOR PARA S.E. ENCAPSULADA 69 kv

$172,909.30
$125,483.55

PZ
PZ

TERMINAL INTERIOR PARA S.E. ENCAPSULADA 85 kV


TERMINAL MODULAR-TMIEP 35-500

$144,128.30
$8,344.27

PZ
PZ

PTC0000014

TERMINAL PARA TRANSICION 115 O 138 KV EN SE.


GIS

$163,642.21

PZ

PTC0000011

TERMINAL PARA TRANSICION 115 O 138 KV MONTAJE


EN POSTE

$134,585.00

PZ

PTC0000013

TERMINAL PARA TRANSICION 115 O 138 KV MONTAJE


EN SE

$121,216.45

PZ

PTC0000012

TERMINAL PARA TRANSICION 115 O 138 KV MONTAJE


EN TORRE

$134,585.00

PZ

LNS8500020
LNS8500021

TERMINAL PARA TRANSICION 85 KV EN SE. GIS


TERMINAL PARA TRANSICION 85 KV MONTAJE EN
POSTE
TERMINAL PARA TRANSICION 85 KV MONTAJE EN SE

$144,128.30
$116,232.50

PZ
PZ

$441,928.20

PZ

S000000105
S000000103
LNS8500019
0000650895

LNS8500022

650895

LNS8500023
0000626820

626820

TERMINAL PARA TRANSICION 85 KV MONTAJE EN


TORRE
TERMINAL PORTATIL

0000626952
0000668700

626952
668700

TERMINAL PORTATIL 1/2 VGA


TERMINAL PORTATIL 1/4 VGA

0000279538
0000675209

279538
675209

TERMINAL PREMOLDEADA 15-500-I


TERMINAL TERMOCONTRAC.EXT.2 AWG A 34.5KV

$3,421.60
$9,102.84

PZ
PZ

0000014006
0000011116

14006
279984

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 15-1/0-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL 15-3/0-E

$2,662.79
$1,290.88

PZ
PZ

57V4005401
0000068909

11116
68909

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 15-3/0-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL 15-500-E

$3,240.92
$1,289.57

PZ
PZ

0000068215
0000356624

68215
356624

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 15-750-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL 25-1/0-E

$758.57
$1,918.09

PZ
PZ

0000356625
0000360562

14007
360562

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 25-3/0-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL 25-500-E

$3,276.28
$2,874.98

PZ
PZ

0000277721
0000650917

277721
650917

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 25-750-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL 35-1/0-E

$4,554.78
$4,396.70

PZ
PZ

0000650919
57V700B105

650919
445469

TERMINAL TERMOCONTRACTIL 35-3/0-E


TERMINAL TERMOCONTRACTIL EN FRIO 25-750-I

$7,357.74
$6,827.13

PZ
PZ

0000279614
0000279613

279614
279613

TERMOMETRO MOD-4505 CARATULA DE 127MM


TERMOMETROS CON CONTACTOS DE ALARMA.

$236.10
$5,209.88

PZ
PZ

0000440080
0000444389

440080
444389

TIM-13,8-8400/120-10/5(R/A)
TIM-13,8-8400/120-200/5(R/A)

$38,383.64
$38,383.64

PZ
PZ

0000444327
0000444390

444327
444390

TIM-13,8-8400/120-50/5(R/A)
TIM-23-14400/120-10/5(R/A)

$38,383.64
$42,479.92

PZ
PZ

0000446084
0000444391

446084
444391

TIM-23-14400/120-200/5(R/A)
TIM-23-14400/120-50/5(R/A)

$42,479.92
$42,479.92

PZ
PZ

0000444392
0000446083

444392
446083

TIM-34,5-20125/115-10/5(R/A)
TIM-34,5-20125/115-200/5(R/A)

$53,099.90
$62,506.17

PZ
PZ

0000446082
0000623190

446082
623190

TIM-34,5-20125/115-50/5(R/A)
TIM-34.5-20125/115-200/5 (R-A)

$53,099.90
$52,341.33

PZ
PZ

0000000245
0000000246

245
246

TIRANTE CV1
TIRANTE CV115

$1,615.13
$1,765.13

PZ
PZ

0000007721
0000000920

7721
920

TIRANTE CV69
TIRANTE H1

$1,441.28
$214.33

PZ
PZ

0000000243
0000012664

243
12664

TIRANTE H2
TIRANTE T1

$132.44
$395.74

PZ
PZ

0000000918
0000000244

918
244

TIRANTE T2
TIRANTE TS2

$308.80
$437.02

PZ
PZ

LYFC000055
0000018974

18974

TORNAPUNTA 960
TORNILLO CAP BRONCE-RE 1/2 X 1 1/2

$329.57
$17.84

PZ
PZ

0000018975
0000172900

18975
172900

TORNILLO CAP BRONCE-RE 1/2 X 2


TORNILLO BRONCE SILICIO 1/2 X 2 1/2 G.5

$39.32
$44.61

PZ
PZ

0000279541
LYFC000042

279541

TORNILLO DE BRONCE DE 1/4 X 1


TORNILLO ESTUFA 1/4 X 2 (635 MM X 508 MM)

$24.97
$45.56

PZ
PZ

LYFC000058
LYFC000051

TORNILLO M?UINA 1/2? X 1?


TORNILLO M?UINA 5/8? X 12?

$28.21
$88.52

PZ
PZ

LYFC000057
LYFC000048

TORNILLO MAQ?UINA 1/2 X 10 (127 X 381 MM)


TORNILLO MAQ?UINA 5/8 X 12 (159 X 3048 MM)

$32.59
$52.61

PZ
PZ

TORNILLO MAQUINA 13X152


TORNILLO MAQUINA 16X152

$32.59
$32.88

PZ
PZ

0000357589
0000000483

357589
483

$116,232.50

PZ

$26,798.76

PZ

$47,043.77
$40,818.08

PZ
PZ

0000002825

2825

TORNILLO MAQUINA 16X254

$41.21

PZ

0000000472
0000000473

472
473

TORNILLO MAQUINA 16X305


TORNILLO MAQUINA 16X356

$49.29
$53.41

PZ
PZ

0000353110
0000000474

353110
474

TORNILLO MAQUINA 16X406


TORNILLO MAQUINA 16X457

$62.64
$54.60

PZ
PZ

0000001094
0000356665

1094
356665

TORNILLO MAQUINA 16X508


TORNILLO MAQUINA 16X610

$63.54
$80.84

PZ
PZ

0000000470
0000353291

470
353291

TORNILLO MAQUINA 16X63


TORNILLO MAQUINA 16X76

$27.22
$32.59

PZ
PZ

0000353853
0000000478

353853
478

TORNILLO MAQUINA 19X203


TORNILLO MAQUINA 19X254

$59.88
$64.29

PZ
PZ

0000000479
0000000480

479
480

TORNILLO MAQUINA 19X305


TORNILLO MAQUINA 19X356

$83.57
$84.96

PZ
PZ

0000000481
0000000467

481
467

TORNILLO MAQUINA 19X406


TORNILLO MAQUINA 19X457

$76.00
$80.86

PZ
PZ

0000000475
LYFC000050

475

TORNILLO MAQUINA 19X76


TORNILLO MAQUINA 5/8 X 12

$38.48
$88.52

PZ
PZ

TORNILLO MAQUINA 5/8? X 16


TORNILLO MAQUINA 9X114

$53.41
$12.31

PZ
PZ

$42.69
$110.02

PZ
PZ

TORRE AUTOSOPORTADA DE 24 M 180 KM/H


TORRE DE TRANSICION DE 1 CTO.

$89,804.90
$368,885.25

PZ
PZ

TORRE DE TRANSICION DE 2 CTO.


TORRE PARA ANTENA 30 MTS

$726,759.00
$35,379.41

PZ
PZ

LYFC000049
0000432486

432486

LYFC000044
LYFC000045
0000551407
PTC0000017

TORNILLO OJO 16 X 102


TORNILLO OJO 16 X 178
551407

PTC0000018
0000002965

2965

0000003984
0000447614

3984
447614

TP INTEMPERIE 15-8400/120
TP-110-13,8C-8400/120

$25,930.50
$48,017.48

PZ
PZ

0000650924
0000447618

650924
447618

TP-13,8-8400/120
TP-200-34,5C-20125/115

$40,846.94
$48,017.48

PZ
PZ

0000447584
0000353250

447584
353250

TP-23-14400/120
TP-34,5-20125/115

$44,979.13
$57,922.44

PZ
PZ

0000650937
0000350391

650937
350391

TP-550-115-69000/115-69
TP-550-25-123-(115-69)-(600:1000-1)

$150,569.27
$155,352.10

PZ
PZ

0000447598
0000650942

447598
650942

TP-650-20-123-(115-69)-(600:1000-1)
TP-650-25-145-(115-69)-(700:1200-1)

$150,393.13
$157,357.94

PZ
PZ

0000000654
0000613919

654
613919

TRABE PARA PERCHA MET. GALV.


TRABE SUPERIOR 115 KV

$20,204.66
$71,725.28

PZ
PZ

0000353246
U410R9503Z

353246
551412

TRAMPA DE ONDA 115-630-250-500


TRAMPA DE ONDAS 115 KV 630A 80-350KHZ

$112,441.25
$68,894.95

PZ
PZ

0000446344
0000651002

446344
651002

TRAN P D3RS-112,5-22860YT/13200-220Y/127
TRAN P DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120

$242,742.40
$85,295.43

PZ
PZ

0000651010
0000651007

651010
651007

TRAN P DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120
TRANS P DT1SPCA-25-22860YT/13200-240/120

$65,950.08
$81,055.33

PZ
PZ

0000013224
0000279810

13224
279810

TRANSDUCTOR DE CORRIENTE CON ENTRADA DE


TRANSDUCTOR DE CORRIENTE DE 0-1 MA

$2,221.09
$2,230.20

PZ
PZ

0000128903
0000279976

128903
279976

TRANSDUCTOR DE VOLTAJE DE 0-150 VCA


TRANSDUCTOR DE WATTS/VARS 3E-3F 0-5 AMP

$2,221.09
$13,381.17

PZ
PZ

0000350167
0000005229

350167
5229

TRANSDUCTOR WATT/VAR 3E-3F-4H 5A 120V


TRANSF D1-10-13200-120/240

$15,976.57
$13,313.99

PZ
PZ

0000068649

68649

TRANSF D1-10-13200YT/7620-120/240

$11,683.50

PZ

0000357189

357189

TRANSF D1-10-22860YT/13200-120/240

$18,394.33

PZ

0000013054
0000005230

13054
5230

TRANSF D1-10-23000-120/240
TRANSF D1-10-33000-120/240

$24,525.78
$31,859.94

PZ
PZ

0000069817
0000009667

69817
9667

TRANSF D1-10-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-15-13200-120/240

$31,222.74
$22,757.10

PZ
PZ

0000038284
0000446273

38284
446273

TRANSF D1-15-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-15-22860YT/13200-120/240

$18,205.68
$30,342.80

PZ
PZ

0000357190
0000000657

357190
657

TRANSF D1-15-23000-120/240
TRANSF D1-15-33000-120/240

$40,116.13
$45,514.20

PZ
PZ

0000067734
0000000660

67734
660

TRANSF D1-15-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-25-13200-120/240

$42,479.92
$31,859.94

PZ
PZ

0000038285
0000446282

38285
446282

TRANSF D1-25-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-25-22860YT/13200-120/240

$29,430.94
$39,863.48

PZ
PZ

0000062808
0000000661

62808
661

TRANSF D1-25-23000-120/240
TRANSF D1-25-33000-120/240

$43,539.40
$53,099.90

PZ
PZ

0000352580
0000001306

352580
1306

TRANSF D1-25-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-37,5-13200-120/240

$47,031.34
$51,183.08

PZ
PZ

0000010016
0000650967

10016
650967

TRANSF D1-37,5-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-37,5-22860YT/13200-120/240

$46,530.07
$51,225.68

PZ
PZ

0000435406
0000012978

435406
12978

TRANSF D1-37,5-23000-120/240
TRANSF D1-37,5-33000-120/240

$53,099.90
$60,685.60

PZ
PZ

0000001308
0000013576

1308
13576

TRANSF D1-37,5-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-50-13200-120/240

$54,617.04
$56,541.47

PZ
PZ

0000011719
0000177051

11719
177051

TRANSF D1-50-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-50-22860YT/13200-120/240

$55,665.33
$61,344.33

PZ
PZ

0000435447
0000432829

435447
432829

TRANSF D1-50-23000-120/240
TRANSF D1-50-33000-120/240

$61,832.19
$75,857.00

PZ
PZ

0000446313
0000351937

446313
351937

TRANSF D1-50-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-5-13200-120/240

$68,271.30
$12,809.40

PZ
PZ

0000351469
0000352224

351469
352224

TRANSF D1-5-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-5-22860YT/13200-120/240

$10,057.17
$13,654.26

PZ
PZ

0000013053
0000446262

13053
446262

TRANSF D1-5-23000-120/240
TRANSF D1-5-33000-120/240

$14,766.81
$21,780.06

PZ
PZ

0000352223
0000068999

352223
68999

TRANSF D1-5-33000YT/19050-120/240
TRANSF D1-75-13200-120/240

$21,022.10
$62,989.84

PZ
PZ

0000068653
0000650968

68653
650968

TRANSF D1-75-13200YT/7620-120/240
TRANSF D1-75-22860YT/13200-120/240

$59,911.86
$65,168.50

PZ
PZ

0000432831
0000280064

432831
280064

TRANSF D1-75-33000-120/240
TRANSF D1-75-33000YT/19050-120/240

$77,948.76
$71,475.13

PZ
PZ

K1FGJD000V
K1JAUG72A0

651023
62998

TRANSF D1SS 37.5-13200YT/7620-240/120


TRANSF D1SS 37.5-13200YT/7620-240/120

$119,035.54
$44,027.16

PZ
PZ

0000009528
0000352229

9528
352229

TRANSF D3-112,5-13200-220Y/127
TRANSF D3-112,5-23000-220Y/127

$83,573.17
$129,744.00

PZ
PZ

0000279670
0000009994

279670
9994

TRANSF D3-112,5-33000-220Y/127
TRANSF D3-15-13200-220Y/127

$137,680.46
$30,657.23

PZ
PZ

0000352225
0000000659

352225
659

TRANSF D3-15-23000-220Y/127
TRANSF D3-15-33000-220Y/127

$47,719.73
$85,154.84

PZ
PZ

0000009998
0000446291

9998
446291

TRANSF D3-30-13200-220Y/127
TRANSF D3-30-23000-220Y/127

$57,253.83
$61,561.61

PZ
PZ

0000009741

9741

TRANSF D3-30-33000-220Y/127

$102,185.81

PZ

0000013956

13956

TRANSF D3-45-13200-220Y/127

$60,788.90

PZ

0000352227
0000009742

352227
9742

TRANSF D3-45-23000-220Y/127
TRANSF D3-45-33000-220Y/127

$75,857.00
$113,785.50

PZ
PZ

0000067739
0000038364

67739
38364

TRANSF D3-75-13200-220Y/127
TRANSF D3-75-23000-220Y/127

$67,664.44
$104,146.99

PZ
PZ

0000009596
K00345658Z

9596
279661

TRANSF D3-75-33000-220Y/127
TRANSF D3-75-34500-220/127

$125,164.05
$26,716.39

PZ
PZ

RST0000075
K22ZJGN2AM

647401

TRANSF D3SP 150-33000YT/19050-220Y/127


TRANSF D3SP 112.5-13200YT/7620-220Y/127

$360,320.75
$187,299.50

PZ
PZ

K24GKGK2A5
K2YGKJK2AD

176446

TRANSF D3SP 225-13200YT/7620-220Y/127


TRANSF D3SS 500-13200 YT/7620-220/127

$281,106.75
$529,755.92

PZ
PZ

0000005235
0000176059

5235
176059

TRANSF DA1-10-13200-120/240
TRANSF DA1-10-13200YT/7620-120/240

$24,483.48
$13,151.70

PZ
PZ

0000069842
0000176061

69842
176061

TRANSF DA1-10-22860YT/13200-120/240
TRANSF DA1-10-23000-120/240

$19,862.53
$28,673.95

PZ
PZ

0000000669
0000069844

669
69844

TRANSF DA1-10-33000-120/240
TRANSF DA1-10-33000YT/19050-120/240

$37,815.04
$32,690.94

PZ
PZ

0000000665
0000011722

665
11722

TRANSF DA1-15-13200-120/240
TRANSF DA1-15-13200YT/7620-120/240

$23,728.07
$19,673.88

PZ
PZ

0000446275
0000066608

446275
66608

TRANSF DA1-15-22860YT/13200-120/240
TRANSF DA1-15-23000-120/240

$31,811.00
$35,576.93

PZ
PZ

0000001310
0000177049

1310
177049

TRANSF DA1-15-33000-120/240
TRANSF DA1-15-33000YT/19050-120/240

$41,198.95
$43,948.12

PZ
PZ

0000038713
0000011723

38713
11723

TRANSF DA1-25-13200-120/240
TRANSF DA1-25-13200YT/7620-120/240

$37,608.38
$30,899.14

PZ
PZ

0000446284
0000009594

446284
9594

TRANSF DA1-25-22860YT/13200-120/240
TRANSF DA1-25-23000-120/240

$41,331.68
$50,897.02

PZ
PZ

0000067747
0000176074

67747
176074

TRANSF DA1-25-33000YT/19050-120/240
TRANSF DA1-37,5-13200-120/240

$48,499.54
$42,688.01

PZ
PZ

0000272663
0000009595

272663
9595

TRANSF DA1-37,5-13200YT/7620-120/240
TRANSF DA1-37,5-22860YT/13200-120/240

$47,998.27
$52,693.88

PZ
PZ

0000446299
0000176075

446299
176075

TRANSF DA1-37,5-23000-120/240
TRANSF DA1-37,5-33000-120/240

$44,603.92
$49,240.30

PZ
PZ

0000440089
0000353162

440089
353162

TRANSF DA1-37,5-33000YT/19050-120/240
TRANSF DA1-50-13200-120/240

$56,085.24
$35,520.74

PZ
PZ

0000176597
0000446315

176597
446315

TRANSF DA1-50-13200YT/7620-120/240
TRANSF DA1-50-22860YT/13200-120/240

$57,133.53
$62,812.53

PZ
PZ

0000013391
0000176444

13391
176444

TRANSF DA1-50-23000-120/240
TRANSF DA1-50-33000YT/19050-120/240

$52,069.76
$69,739.50

PZ
PZ

0000352222
0000446267

352222
446267

TRANSF DA1-5-13200YT/7620-120/240
TRANSF DA1-5-22860YT/13200-120/240

$11,525.37
$15,122.46

PZ
PZ

0000446269
0000013957

446269
13957

TRANSF DA1-5-33000YT/19050-120/240
TRANSF DAC1-10-13200-120/240

$22,490.30
$25,032.81

PZ
PZ

0000176438
0000432544

176438
432544

TRANSF DAC1-10-13200YT/7620-120/240
TRANSF DAC1-10-33000-120/240

$23,743.41
$44,055.42

PZ
PZ

0000067748
0000176439

67748
176439

TRANSF DAC1-10-33000YT/19050-120/240
TRANSF DAC1-15-13200-120/240

$37,047.07
$25,536.50

PZ
PZ

0000001303
0000432755

1303
432755

TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240
TRANSF DAC1-15-33000-120/240

$25,032.81
$46,597.08

PZ
PZ

0000177470

177470

TRANSF DAC1-15-33000YT/19050-120/240

$34,070.99

PZ

0000069003

69003

TRANSF DAC1-25-13200-120/240

$29,349.07

PZ

0000011714
0000067751

11714
67751

TRANSF DAC1-25-13200YT/7620-120/240
TRANSF DAC1-25-33000-120/240

$28,977.37
$65,933.91

PZ
PZ

0000446292
0000014042

446292
14042

TRANSF DAC1-37,5-13200-120/240
TRANSF DAC1-37,5-13200YT/7620-120/240

$40,355.04
$40,137.46

PZ
PZ

0000067733
0000446260

67733
446260

TRANSF DAC1-50-13200YT/7620-120/240
TRANSF DAC1-5-13200YT/7620-120/240

$56,564.74
$22,735.33

PZ
PZ

0000432758
0000432832

432758
432832

TRANSF DC1-100-13200-120/240
TRANSF DC1-100-33000-120/240

$91,577.59
$154,455.47

PZ
PZ

0000009996
0000067753

9996
67753

TRANSF DC1-10-13200-120/240
TRANSF DC1-10-13200YT/7620-120/240

$29,129.09
$28,833.27

PZ
PZ

0000000655
0000069000

655
69000

TRANSF DC1-10-33000-120/240
TRANSF DC1-10-33000YT/19050-120/240

$37,761.61
$26,927.23

PZ
PZ

0000000656
0000067754

656
67754

TRANSF DC1-15-13200-120/240
TRANSF DC1-15-13200YT/7620-120/240

$23,667.38
$18,556.03

PZ
PZ

0000273322
0000000658

273322
658

TRANSF DC1-15-33000-120/240
TRANSF DC1-15-33000YT/19050-120/240

$27,680.22
$36,722.17

PZ
PZ

0000009600
0000067755

9600
67755

TRANSF DC1-25-13200-120/240
TRANSF DC1-25-13200YT/7620-120/240

$25,487.95
$25,332.53

PZ
PZ

0000000662
0000000667

662
667

TRANSF DC1-25-33000-120/240
TRANSF DC1-25-33000YT/19050-120/240

$38,872.52
$31,242.54

PZ
PZ

0000067735
0000432756

67735
432756

TRANSF DC1-37,5-13200-120/240
TRANSF DC1-37,5-13200YT/7620-120/240

$28,136.88
$26,314.79

PZ
PZ

0000067736
0000440088

67736
440088

TRANSF DC1-37,5-33000-120/240
TRANSF DC1-37,5-33000YT/19050-120/240

$40,099.53
$30,817.93

PZ
PZ

0000069205
0000176443

69205
176443

TRANSF DC1-50-13200-120/240
TRANSF DC1-50-13200YT/7620-120/240

$29,317.21
$40,099.72

PZ
PZ

0000432576
0000069954

432576
69954

TRANSF DC1-50-33000-120/240
TRANSF DC1-50-33000YT/19050-120/240

$52,341.33
$36,312.06

PZ
PZ

0000350049
0000067738

350049
67738

TRANSF DC1-5-33000YT/19050-120/240
TRANSF DC1-75-13200-120/240

$21,695.10
$45,532.41

PZ
PZ

0000432830
0000352586

432830
352586

TRANSF DC1-75-13200YT/7620-120/240
TRANSF DC1-75-33000-120/240

$52,438.10
$75,553.57

PZ
PZ

0000279868
0000067740

279868
67740

TRANSF DC1-75-33000YT/19050-120/240
TRANSF DC3-112,5-13200-220Y/127

$56,955.63
$65,557.14

PZ
PZ

0000067744
0000025894

67744
25894

TRANSF DC3-112,5-33000-220Y/127
TRANSF DC3-150-13200-220Y/127

$116,014.75
$94,384.77

PZ
PZ

0000013920
0000068316

13920
68316

TRANSF DC3-15-13200-220Y/127
TRANSF DC3-15-33000-220Y/127

$29,317.21
$51,549.38

PZ
PZ

0000011716
0000067741

11716
67741

TRANSF DC3-30-13200-220Y/127
TRANSF DC3-30-33000-220Y/127

$33,716.31
$58,713.32

PZ
PZ

0000014043
0000176939

14043
176939

TRANSF DC3-45-13200-220Y/127
TRANSF DC3-45-33000-220Y/127

$41,305.79
$71,621.96

PZ
PZ

0000280062
0000067743

280062
67743

TRANSF DC3-75-13200 220Y/127


TRANSF DC3-75-33000-220Y/127

$60,770.56
$82,380.70

PZ
PZ

V02545129Z
0000176448

279873
176448

TRANSF DE CTE. TIPO BOQUILLA DE 2000/5A


TRANSF DE POT 3F 5MVA 115/34.5 MCA IEM

$4,223.28
$919,954.95

PZ
PZ

K00645118Z
0000280061

279666
280061

TRANSF DE POT. 3F 2 MVA. 13.2/2.4 KV.


TRANSF P D1S-25-22860YT/13200-240/120

$664,420.90
$87,031.49

PZ
PZ

0000446306

446306

TRANSF P D1S-37,5-22860YT/13200-240/120

$98,490.64

PZ

0000446319

446319

TRANSF P D1S-50-22860YT/13200-240/120

$104,515.57

PZ

0000650991
0000538632

650991
538632

TRANSF P D1S-75-22860YT/13200-240/120
TRANSF P D1SP-100-13200YT/7620-240/120

$112,230.68
$97,948.98

PZ
PZ

0000446296
0000176081

446296
176081

TRANSF P D1SP-37,5-13200YT/7620-240/120
TRANSF P D1SP-75-13200YT/7620-240/120

$79,358.42
$89,753.86

PZ
PZ

0000650995
K003000000

650995
614978

TRANSF P D3RS-150-22860YT/13200-220Y/127
TRANSF P D3RS-75-13800YT/7620-220Y/127

$288,256.60
$181,633.52

PZ
PZ

0000446334
0000446355

446334
446355

TRANSF P D3RS-75-22860YT/13200-220Y/127
TRANSF P D3RSP-150-13200YT/7620-220Y/127

$214,064.20
$187,300.04

PZ
PZ

0000628066
0000432603

628066
432603

TRANSF P D3RSP-225-13200YT/7620-220Y/127
TRANSF P DCS3-300-33000YT/19050-220Y/127

$243,445.70
$357,741.61

PZ
PZ

0000432602
0000650997

432602
650997

TRANSF P DCSC-300-13200YT/7620-220Y/127
TRANSF P DCSC-300-22860YT/13200-220Y/127

$353,170.62
$455,142.00

PZ
PZ

0000650998
0000672160

650998
672160

TRANSF P DCSC-500-22860YT/13200-220Y/127
TRANSF P DRS3-225-22860YT/13200-220Y/127

$537,860.57
$379,285.00

PZ
PZ

0000279865
0000651006

279865
651006

TRANSF P DT1SC- 50-13200YT/7620-240/120


TRANSF P DT1SC-25-13200YT/7620-240/120

$89,315.50
$75,259.11

PZ
PZ

0000651008
0000651011

651008
651011

TRANSF P DT1SC-37,5-13200YT/7620-240/12
TRANSF P DT1SC-75-13200YT/7620-240/120

$73,246.91
$83,077.97

PZ
PZ

K24ZJGN2AM
0000009995

446354
9995

TRANSF P DT3RSC-150-13200YT/7620-220Y/127
TRANSF P DT3RSC-75-13200YT/7620-220Y/127

$131,587.62
$134,585.00

PZ
PZ

0000651019
0000651005

651019
651005

TRANSF P DT3RSC-75-22860YT/13200-220Y/12
TRANSF P DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120

$218,780.47
$69,886.15

PZ
PZ

KDBVSH12A3
K00645134Z

280152
279667

TRANSF POTENCIA ST-12-115-13.8/550-110


TRANSF POTENCIA ST-2-34.5-13.8/200-110

$1,948,488.29
$986,516.98

PZ
PZ

0000651022
0000651024

651022
651024

TRANSF S D1SS-37.5-22860YT/13200-240/120
TRANSF S D1SS-50-22860YT/13200-240/120

$147,735.18
$156,771.95

PZ
PZ

0000651025
0000446370

651025
446370

TRANSF S D1SS-75-22860YT/13200-240/120
TRANSF S D3CSS-500-13200YT/7620-220Y/127

$168,345.04
$529,755.92

PZ
PZ

0000676899
0000069846

676899
69846

TRANSF S DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120
TRANSF S DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120

$146,922.77
$128,467.50

PZ
PZ

0000651026
0000651020

651026
651020

TRANSF S DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120
TRANSF SD1S-25-13200YT/7620-240Y/120

$134,630.27
$112,888.06

PZ
PZ

0000651021
0000446367

651021
446367

TRANSF SD1S-25-22860YT/13200-240Y/120
TRANSF SDCS-3-300-22860YT/13200-220Y/127

$130,509.52
$529,755.92

PZ
PZ

0000441976
0000000663

441976
663

TRANSF SDCS-3-500-22860YT/13200-220Y/127
TRANSF SP-45-13800-220/127

$608,091.74
$42,641.98

PZ
PZ

V02545003Z
0000350390

626821
350390

TRANSF TC STC-115-400X800/5/5/5/5
TRANSF TC STC-550-25-123-300X600-5/5/5/5

$117,674.52
$124,948.93

PZ
PZ

0000446407
0000603147

446407
603147

TRANSF TS-12-115-13,8-(550-125)
TRANSF TS-12-115-13.8-(550-110)

$7,688,299.83
$7,484,285.26

PZ
PZ

0000446410
0000603146

446410
603146

TRANSF TS-12-115-23,8-(550-150)
TRANSF TS-12-115-34.5-(550-200)

$9,466,113.99
$10,049,641.56

PZ
PZ

0000651036
KDB46A0000

651036
651035

TRANSF TS-12-138-13,8-(650-125)
TRANSF TS-12-138-13.8-(650-110)

$11,346,369.50
$6,181,021.04

PZ
PZ

0000651038
0000651040

651038
651040

TRANSF TS-12-138-23.8 (550-150)


TRANSF TS-12-69-13,8-(350-110)-20

$10,230,754.70
$6,613,798.79

PZ
PZ

KDB23B0000
0000651042

651041
651042

TRANSF TS-12-69-13.8-(350-110)
TRANSF TS-12-69-23,8-(350-150)-20

$4,326,426.62
$9,077,095.60

PZ
PZ

KDB2AB0000

651043

TRANSF TS-12-69-23.8-(350-150)

$4,854,848.00

PZ

0000651044

651044

TRANSF TS-12-69-34,5-(350-200)-20

$9,401,277.59

PZ

0000440091
0000446447

440091
446447

TRANSF TS-18-115- 34,5-(550-200)


TRANSF TS-18-115-13,8-(550-125)

$11,183,751.02
$10,164,031.24

PZ
PZ

0000446467
0000651045

446467
651045

TRANSF TS-18-115-23,8-(550-150)
TRANSF TS-18-138-13,8-(650-125)

$10,503,521.12
$13,129,370.42

PZ
PZ

0000651046
0000651047

651046
651047

TRANSF TS-18-138-34,5-(650-200)
TRANSF TS-18-69-13,8(350-110)

$14,588,189.36
$8,363,408.97

PZ
PZ

0000651049
0000651050

651049
651050

TRANSF TS-18-69-23,8-(350-150)
TRANSF TS-18-69-34,5-(350-200)

$10,049,641.56
$10,535,914.54

PZ
PZ

0000651052
0000651053

651052
651053

TRANSF TS-24-115-13,8-(550-125)
TRANSF TS-24-115-23,8-(550-150)

$13,372,506.91
$13,534,597.91

PZ
PZ

0000651054
0000651055

651054
651055

TRANSF TS-24-115-34,5-(550-200)
TRANSF TS-24-138-13,8-(650-110)

$13,777,734.40
$14,588,189.36

PZ
PZ

0000651056
0000651057

651056
651057

TRANSF TS-24-138-13.8-(650-125)
TRANSF TS-24-138-34,5-(650-200)

$17,790,502.50
$14,912,371.35

PZ
PZ

0000651058
0000651060

651058
651060

TRANSF TS-24-69-13.8-(350-110)
TRANSF TS-24-69-23,8-(350-150)

$17,447,355.78
$12,156,824.47

PZ
PZ

0000651061
TRANSFOR02

651061

TRANSF TS-24-69-34,5-(350-200)
TRANSF TS-5-115-13.8-(550-110)

$12,643,097.45
$4,862,729.79

PZ
PZ

TRANSFOR04
TRANSFOR07

TRANSF TS-5-115-23.8-(550-150)
TRANSF TS-5-115-34.5-(550-200)

$5,511,093.76
$6,483,639.72

PZ
PZ

TRANSFOR01
TRANSFOR06

TRANSF TS-5-138-13.8-(650-110)
TRANSF TS-5-138-34.5-(650-200)

$7,618,276.67
$8,915,004.61

PZ
PZ

TRANSFOR03
TRANSFOR05

TRANSF TS-5-69-13.8-(350-110)
TRANSF TS-5-69-23.8-(350-150)

$4,379,603.90
$6,481,813.76

PZ
PZ

TRANSF TS-5-69-34.5-(350-200)
TRANSF TS-7,5-115-13,8-(550-110)

$4,331,428.25
$5,673,184.75

PZ
PZ

TRANSFOR08
0000000673

673

0000651062
0000354128

651062
354128

TRANSF TS-7,5-115-23,8-(550-150)-20
TRANSF TS-7,5-115-34,5-(550-200)

$6,321,548.72
$7,294,094.68

PZ
PZ

0000651064
0000651065

651064
651065

TRANSF TS-7,5-138-13,8-(650-110)-25
TRANSF TS-7,5-138-34,5-(650-200)-20

$8,915,004.61
$10,373,823.55

PZ
PZ

0000651070
0000651072

651070
651072

TRANSF TS-7,5-69-13,8-(350-110)-20
TRANSF TS-7,5-69-23,8-(350-150)-20

$4,862,729.79
$6,483,639.72

PZ
PZ

0000651074
0000446381

651074
446381

TRANSF TS-7,5-69-34,5-(350-200)-20
TRANSF TS-7.5-115-13.8-(550-125)

$5,673,184.75
$3,557,693.30

PZ
PZ

0000651130
0000651143

651130
651143

TRANSF TSC-12-115-13,8-(550-125)
TRANSF TSC-18-115-13,8-(550-110)

$10,161,563.47
$10,820,683.20

PZ
PZ

0000446449
0000651152

446449
651152

TRANSF TSC-18-115-13,8-(550-125)
TRANSF TSC-24-115-13,8-(550-110)

$12,177,491.07
$15,046,987.93

PZ
PZ

0000067761
0000067758

67761
67758

TRANSF. DE POT. STC-18-115-34.5/550--200


TRANSF.DE POT.STC-18-145-13.8/650-110-18

$13,535,651.50
$14,350,888.15

PZ
PZ

0000069816
U005T0039Z

69816
6669

TRANSF.SUMERG.DCS3-300-13200/7620-220Y/1
TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO AKE-100

$608,091.74
$120,657.59

PZ
PZ

0000279676
0000008259

279676
8259

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ST-1.5-33-13


TRANSFORMADOR DE POTENCIAL STP 69

$1,065,445.95
$185,950.52

PZ
PZ

K22ZHGN2AM
K24ZHGN2AM

651017
651018

TRANSFP DTM3RSC-112.5-22860YT/13200-220Y/127
TRANSFP DTM3RSC-150-22860YT/13200-220Y/127

$233,032.70
$238,494.41

PZ
PZ

0000448930
RST0000038

448930

TRO POT STC-24-69-23.8/350-150-25 GARGAN


TRPED D1SPCA- 100 13200YT/7620 240/120

$14,386,629.21
$107,742.63

PZ
PZ

$134,679.21

PZ

RST0000043

TRPED D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120

RST0000048

TRPED D1SPCA-100-33000YT/19050-240/120

$168,348.71

PZ

RST0000034
RST0000039

TRPED D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120
TRPED D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120

$82,784.46
$95,707.06

PZ
PZ

RST0000044
RST0000035

TRPED D1SPCA-25-33000YT/19050-240/120
TRPED D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240/120

$119,633.83
$87,293.05

PZ
PZ

RST0000040
RST0000045

TRPED D1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120
TRPED D1SPCA-37.5-33000YT/19050-240/120

$108,338.48
$135,423.10

PZ
PZ

RST0000036
RST0000041

TRPED D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120
TRPED D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120

$94,209.50
$114,968.62

PZ
PZ

RST0000046
RST0000037

TRPED D1SPCA-50-33000YT/19050-240/120
TRPED D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120

$143,706.19
$98,727.89

PZ
PZ

RST0000042
RST0000047

TRPED D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120
TRPED D1SPCA-75-33000YT/19050-240/120

$123,452.37
$154,316.38

PZ
PZ

RST0000050
RST0000055

TRPED D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127
TRPED D3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127

$206,028.84
$267,016.64

PZ
PZ

RST0000059
RST0000052

TRPED D3SPCA-112.5-33000YT/1950-220Y/127
TRPED D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127

$333,770.80
$222,057.91

PZ
PZ

RST0000056
RST0000060

TRPED D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127
TRPED D3SPCA-150-33000YT/19050-220Y/127

$396,352.83
$396,352.83

PZ
PZ

RST0000053
RST0000057

TRPED D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127
TRPED D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/128

$309,216.38
$417,213.50

PZ
PZ

RST0000061
RST0000062

TRPED D3SPCA-225-33000YT/19050-220Y/128
TRPED D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/128

$521,516.88
$388,486.94

PZ
PZ

RST0000064
RST0000066

TRPED D3SPCA-300-22860YT/713200-220Y/128
TRPED D3SPCA-300-33000YT/19050-220Y/127

$500,656.20
$625,820.25

PZ
PZ

RST0000063
RST0000065

TRPED D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127
TRPED D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/128

$445,933.94
$591,645.45

PZ
PZ

RST0000067
RST0000054

TRPED D3SPCA-500-33000YT/19050-220Y/127
TRPED D3SPCA-75- 22860YT/13200-220Y/127

$739,558.03
$235,469.92

PZ
PZ

RST0000049
RST0000058

TRPED D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127
TRPED D3SPCA-75-33000YT/19050-220Y/127

$148,043.50
$294,337.40

PZ
PZ

RST0000069
0000777754

TRSUM D3SS-300-33000YT/19050-220Y/127
TS-10-115-13,8/550-110

$853,391.25
$6,656,997.92

PZ
PZ

0000777755
0000777756

TS-10-115-23,8/550-150
TS-10-115-34,5/550-200

$7,883,287.01
$8,934,391.95

PZ
PZ

0000777757
0000777758

TS-10-138-13,8/650-110
TS-10-138-34,5/650-200

$11,211,785.97
$12,613,259.22

PZ
PZ

0000777759
0000777760

TS-10-69-13,8/350-110
TS-10-69-23,8/350-150

$5,605,892.99
$8,146,063.24

PZ
PZ

$8,584,023.63
$31.68

PZ
PZ

0000777761
0000279552

279552

TS-10-69-34,5/350-200
TUB0 FLEXIBLE PVC 1/2

0000000548
0000177450

548
177450

TUBO AL-51-IPS
TUBO CONDUIT 25

$919.13
$136.09

PZ

0000445305
0000000550

445305
550

TUBO CONDUIT 52
TUBO CU 25

$293.93
$2,203.34

PZ
PZ

0000000551
0000000552

551
552

TUBO CU 32
TUBO CU 38

$3,258.45
$5,638.77

PZ
PZ

0000000553
0000000554

553
554

TUBO CU 51
TUBO CU 63

$9,219.08
$5,366.49

PZ
PZ

ATBTPRETNZ

546

TUBO DE ACERO GALVANIZADO 51 MM

$347.57

PZ

0000007460

7460

$2,144.62

PZ

0000279570
0000434038

279570
434038

TUBO DE ALUMINIO DE 3 DIAM. X 6.10


TUBO DE COBRE ELECTROLITICO DE 3 11 MT
TUBO GALVANIZADO 50 MM (2 )

$31,413.45
$249.42

PZ
PZ

0000073810
0000237702

73810
237702

TUBO GALVANIZADO 75 MM (3 )
TUBO TERMOCONTRACTIL 1.2 MT. 12 5 AWG.

$573.48
$1,593.00

PZ
PZ

0000279560
0000279721

279560
279721

TUBO TERMOCONTRACTIL 1.2MT 500MCM


UTR SUBESTACION 128 ENT Y 64 SAL DIG

$6,395.71
$580,123.99

PZ
PZ

0000279716
0000350164

279716
350164

UTR SUBESTACION 64 ENT DIG Y 48 SAL ANAL


UTR SUBESTACION 96 ENT DIG Y 96 SAL ANAL

$336,942.53
$552,503.49

PZ
PZ

0000280157
LYFC000047

280157

UTR TIPO POSTE


VARILLA A

$149,244.08
$163.48

PZ
PZ

0000659892
0000000284

659892
284

VARILLA P-ACSR-C-3/0
VARILLA P-ACSR-C-336

$54.05
$128.41

PZ
PZ

0000004551
0000623193

4551
623193

VARILLA P-ACSR-L-1/0
VARILLA PREFORMADA ACSR 795

$30.04
$351.36

PZ
PZ

0000003728
0000003730

3728
3730

VARILLAS PREFORMADAS ACSR 1/0


VARILLAS PREFORMADAS ACSR 266

$48.71
$130.90

PZ
PZ

0000003729
0000003187

3729
3187

VARILLAS PREFORMADAS ACSR 3/0


VARILLAS PREFORMADAS ACSR 477

$42.42
$132.43

PZ
PZ

0000000631
0000001271

631
1271

WATT 15-1F-2H-1E-120-S-KWH-F121
WATT 15-1F-3H-1E-240-S-kWh-F421

$545.61
$534.09

PZ
PZ

0000000632
0000000633

632
633

WATT 15-2F-3H-2E-120-Y-S-kWh-F621
WATT 15-3F-4H-3E-120-Y-S-kWh-FD21

$1,259.23
$1,677.81

PZ
PZ

0000279389
0000380415

279389
380415

YUGO TRIANGULAR
ZAPATA TERMINAL CAL 12-10 OJILLO 3/16

$808.89
$3.65

PZ
PZ

0000279467

279467

ZAPATA TERMINAL DE OJO 1/0-5/16

$48.35

PZ