Vous êtes sur la page 1sur 23

1. X={1...

6}
U=({1,2},{3,4},{5,6},{2,4},{1,3})
Graful este:
a)Arbore
b)Conex
c) NU ESTE ARBORE- raspuns corect

2.X={1...6}
U=({1,2},{3,4},{5,6},{2,4},{1,6})
a)Nu este arbore
b)este Arbore- Raspuns corect
c)este ciclic

3.X={1...5}
U=({1,2},{1,3},{1,4},{1,5},{2,3}{2,4},{2,5},{3,4},{3,5}{4,5}) dupa prima
aplicare a algoritmului de determinare a complexitatii grafului obtinem:
a) B={2,3,4,5} si ne intoarcem la pasul 2 - Corect
b)B={2,3,4,5}
c){1,2,3,4,5} si ne intoarcem la pasul 2
d){1,2,3,4,5}

4.Graful orientat
X={1,2,3}
U=({1,2}{1,3}{3,2})
aplicati algoritmul de determinare a matricii drumurilor (algoritmul 2).La
a2-a aplicare a pasului 4(la pasul anterior se obtine i=3) obtinem matricea D
avand una din reprezentarile de mai jos:
a)D=O3
b)D=I3
c)D= |020|
|000|
|000|
d)D= |021|
|000|
|010|

5. G(X,E)
X={1...6}
E=({1,3}{1,4}{2,4}{2,6}{3,2}{4,5}{6,5})
A={1,2,4}
a)d(A)=4
b)d(A)=3
c)d(A)=2- am bifat asta ???

6.G(X,E)
X={1...6}
E=({1,2}{2,4}{2,5}{3,6}{4,5}{5,1})
Este :
a)Drum
b)Lant
c)Nici una din variante -rasp corect
7.G(X,E)
X={1...6}
E=({1,2}{2,4}{2,5}{3,6}{4,5}{5,1})
Este:
a)conex
b)tare conex
c)neconex- rasp corect

8.G(X,E)
X={1...6}
E=({1,3}{1,4}{2,4}{2,6}{3,2}{4,5}{6,5})
matricea lanturilor de lungime 3 ale G este:
a) |110010|
|110010|
|001100|
|001101|
|000101|

b) |001101|
|001101|
|110010|
|001101|
|110010|

c) |111111|
|111111|
|111110|
|111111|
|110111|

9.G(X,E)
X={1...6}
E=({1,2}{2,4}{2,5}{3,6}{4,5}{5,1})
matricea lanturilor de lungime 3 ale G este:
a)d_(5)=1
a)d_(5)=2 rasp. corect
a)d_(5)=3

10.
G(X,U)
X={1...5}
U=({1,2}{1,5}{2,5}{3,4})
H(Y,V)
Y={1,2,3}
V=({1,2}{1,3}) H este:
a)subgraf
b)graf partial
c) nici una din variante -corect
1. Fie graful G=(x,u) x=1,2,3,4,5,6 u=(1,3)(1,4)(2,4)(2,6)(3,2)(4,5)(6,5) Care din afirmatiile de mai jos este
adevarata?
a) d+(4)=3
b) d+(4)=1
c) d+(4)=2

2. Fie:G=(x,u) X=(1,2,3,4,5) U=(1,2);(1,3);(2,3);(2,5);(3,5);(4,5). H=(Y,V) Y=(1,2,3) V=(1,2);(1,3);(2,3) atunci


H este:
a) subgraf c)arbore de traversare
b) graf partial d)nici o afirmatie corecta

RASP A

3. Fie G(x,E) si X={1,2,3,4,5,6}, E={(1,3),(1,4)(2,4)(2,6)(3,2)(4,5)(6,5)}Succesiunea 1,4,2,6,5 este:


a)lant b)drum c)ambele false

Rasp A

4. Fie:G=(x,u) X={1,2,3,4,5,6,7) U=(1,2);(1,3);(2,4);(2,5);(4,5);(4,6); (6,7). Daca se sterge muchia (4,5) at


G=(X,V) este :
a) graf complet c) graf partial
b) subgraf d) graf planar

5. Fie G=(X,E), X=(1,2,3,4,5,6), E=((1,3),(1,4),(2,4),(2,6),(3,2)) pentru gradul interior avem:


d_(2)=1
d_(2)=2
D-(2)=3

6. Fie G=(X,U) cu modul de X=7 si G arbore, atunci modul de U este: ...


a)8; b) 6; c)7

7. Fie G=(X,U), X=(1,2,3,4,5), U=((1,2),(1,5),(2,5),(3,4), H=(Y,V), Y=(1,2,3,4,5),


V=((1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,5),(4,5). Atunci grafurile sunt:
a) Izomorfe b) complementare c) Nici o afirmatie nu este adevarata.

RASPUNS B

8. Fie G=(X,E), X=(1,2,3,4,5,6), E=((1,3),(1,4),(2,4),(2,6),(3,2),(4,5),(5,1),(6,5)). Atunci este circuit secventa:


a) 1,3,2,4,5,1 b)1,3,2,4,1 c) G nu contine circuite

1,3,2,4,5,1 RASPUSN CORECT


1,3,2,4,1 cele doua sunt circuite elementare
9. Fie G=(X,E), X=(1,2,3,4,5,6), E={(1,3),(1,4),(2,4),(2,6),(3,2), (4,5), (6,5)} Atunci nodul 5 este:
a) frunza b) initial
c) terminal d) izolat

se considera un graf neorientat G(X,U) cu


x=1..7
u={{1,2},{1,3},{3,4},{3,5},{3,7},{5,6}}
realizati graful complementar al lui G

RASp 15 muchii

Fie graful G=(x,u)


x=1,2,3,4,5,6
u=(1,3)(1,4)(2,4)(2,6)(3,2)(4,5)(6,5)
Care din afirmatiile de mai jos este adevarata?
a) d+(4)=3
b) d+(4)=1
c) d+(4)=2

Fie G = ( X,U ) un graf neorientat conex, A = ( X,V ) un


arbore parial al lui G si e = {x, y} o coard a lui A . Atunci graful
H = ( X,V {e}) conine exact un ciclu."

Asta e enuntul luat exact din curs, la examen difera notatiile insa raspunsul e acelasi

Rasp B
RASP C

RASP C
RASP B

RASP B

RASP B
RASP C

RASP D

RASP C
RASp D

Rasp C

RASP A
RASPUNS C

RASP D
RASP ARBORE

RASP 001100
001101
110000
110010
000101
010010
RASP COMPLEMENTAR

RASP TARE CONEX


RASP C
RASPUNSUL B
RASPUNS BUN C
RASP BUN C
RASP C
RASPUNS A

RASP B

1. Care din urmatoarele proprietati este adevarata pentru un graf orientat cu n varfuri si n arce (n > 3)

care are un circuit de lungime n:

a. exista un varf cu gradul n-1


b. pentru oricare varf gradul intern si gradul extern sunt egale

c. graful nu are drumuri de lungime strict mai mare decat 2

d. gradul intern al oricarui varf este egal cu 2

RASP B

2. Care este numarul maxim de noduri de grad 3 intr-un graf neorientat cu 5 noduri?

a. 4

b. 5

c. 3

d. 2

RASP A

3.Se considera graful neorientat cu 7 noduri numerotate de la 1 la 7 si muchiile [1,3], [2, 3], [3, 4], [3, 5],

[5, 4], [1, 2], [2, 5], [2, 4], [6, 7], [3, 6]. Care dintre urmatoarele succesiuni de noduri reprezinta un lant

care trece o singura data prin toate nodurile grafului?

a. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

b. (4, 5, 3, 6, 7)

c. (7, 6, 3, 5, 4, 2, 1)

d. (1, 3, 5, 4, 2, 3, 6)

RASP C
4.Graful neorientat cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este reprezentat cu ajutorul matricei de

adiacenta

Pentru acest graf este adevarata afirmatia:

a. Graful este hamiltonian

b. Gradul maxim al unui nod este 3

c. Graful nu are noduri de grad 0

d. Graful are trei componente conexe

RASP D

5. Graful neorientat cu 60 de noduri, numerotate de la 1 la 60, are numai muchiile [1, 60], [60, 20], [2,

30] si [4, 30]. Numarul componentelor conexe ale grafului este egal cu:

a. 3 b. 56

c. 54

d. 0

RASP D
6. Fie graful orientat G dat prin matricea de adiacenta:

Care din urmatoarele propozitii este falsa?

a. exista cel putin un nod in graful G care are gradul intern egal cu cel extern

b. graful G nu are circuite

c. exista cel putin un drum intre oricare doua noduri ale grafului G

d. Graful G are 9 arce

RASP D